Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. Constant Rain 6-12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12"

Transkript

1 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri spænding Lade regulering Tryksensor Stopsensor Hastighedssensor Motor 1, reguleringsmotor Motor 2, stopmotor Langsom start af turbine Langsom åbning for indløbet Ver Nortoft Electronics 2015 Side 1 af 11

2 Kort brugervejledning + DEPART PRE- VOR- STOP MENU - ARRIVEE POST- NACH- START RESET PROG Flyt maskine: Flyt maskine til ny bane. Træk slangen ud til banens ende. ( ex 218m ) Vælg hastighed: Tryk + eller - tast for at stille hastighed. Hastighed kan ændres under vanding. Start og vælg herefter FOR- og EFTER Vanding.. Tryk START for at starte, For FOR- og EFTER vanding, tryk PRE- og POST- vanding henholdsvis. Status viser FOR og EFTER vanding vil blive tændt. Maskinen starter: -FOR vanding -EFTER vanding Stop: Turbinen vil starte når vandtrykket forøges, efter lidt tid har regulatoren fundet den korrekte hastighed. Vanding forsættes indtil STOP SENSOR aktivereres ved banens ende. Hvis der er valgt forvanding, stopper turbinen umiddelbart efter start og forvanding udføres. Status for forvanding vil blinke. Hvis der er valgt eftervanding stopper turbinen ved enden af banen, når stopsensor aktiveres, herefter startes eftervanding. Status for eftervanding vil blinke. Stop sensor aktiveres, turbine og vand lukkes. Maskinen er nu klar til at blive flyttet til en ny bane. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 2 af 11

3 Generel brugervejledning DISPLAY Standard visning Status bars A For vanding D Hastighed 1 Sensor G Motor 1 B Efter vanding E Hastighed 2 Sensor H Motor 2 C Lader F Tryk I Stop Sensor Standard visning, lav batteri spænding Tryk tasten MENU 1 gang for visning af menu 2 Tryk tasten MENU 2 gange for visning af menu 3 Tryk tasten MENU 3 gange for visning af menu 4 ( kun ved valg af analog trykmåler ) Ver Nortoft Electronics 2015 Side 3 af 11

4 Standard visning: Standard visning HASTIGHED Hastighed. Kan altid ændres under vanding ved brug af + og taster.. Status bars STATUS A For vanding Forvanding er tilvalgt. Ved Forvanding blinker bar. B Efter vanding Eftervanding er tilvalgt, Ved eftervanding blinker bar. C Ladning Solcelle oplader batteri. D Hastighed 1 Sensor E Hastighed 2 Sensor Bar viser at magnet har aktiveret hastigheds sensor. F Tryk G Motor 1 H Motor 2 I Stop Sensor Bar viser tryk er OK hvis tryksensor er valgt.. Maskinen vil kun køre hvis tryk er OK. Motor ( Ventil ) er i ende position. Bar viser at magnet har aktiveret stop sensor. Maskinen vil kun køre hvis sensor er aktiveret. Stop sensor har 3 funktioner: 1: Nulstiller distance. 2: Eftervanding. 3: Stopper pulser til regulator-motor. Lav batteri spænding Spænding Hvis display viser LO istedet Status bars er batteri spænding under 11.8 V og batteriet skal oplades. Motor Strøm Strøm Viser den aktuelle strøm for motor. Når der bruges mere strøm end 4,5A stoppes motor. Hvis motor er stoppet og ikke er i ende position, kan det skyldes blokering i ventil. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 4 af 11

5 MENU 2 DISTANCE Spænding Længde af den udtrukne slange. Længden kan ændres ved tryk af PROG taste 3 gange derefter med + and efterfulgt af MENU taste. Aktuelle batteri spænding.. MENU 3 STOP Ur Resterende tid for For, normal og efter vanding. Hvis uret er indstillet, vil tiden være det aktulle tidspunkt hvor vanding er endt. For at indstille uret, tryk PROG taste 3 gange, uret indstilles herefter med + og taster efterfulgt af MENU taste. Når batteriet har været afbrudt, viser uret 00:00, indtil det igen stilles. STOP KODE MENU 4 Koden viser årsagen til at maskine er stoppet. 0 = Vander 1 = Stop, lavt tryk. 2 = Stop, overvågning. 3 = Stop, Stop taste. 4 = Stop, stop sensor. 5 = Ubrugt 6 = Ubrugt. 7 = Batteri har været afbrudt. Tryk Viser tryk [BAR] ( 00.0 ) eller [PSI] ( 000 ). Maskinen vil kun køre når tryk er OK, hvis tryk sensor tilvalgt ( Maskinedata 14 = 1 ) Tryk fejl Hvis analog tryk sensor er valgt, og den ikke er forbundet eller fejler viser display --.- Ver Nortoft Electronics 2015 Side 5 af 11

6 START: Turbinen kan kun starte, hvis magneten er ud for endestopsensoren (eller endestopsensorerne). Se Status: I Stop Sensor. Når der trykkes på tasten START, åbnes først for vandet, dernæst lukker regulatorventilen for omløbet uden om turbinen. (Turbinen starter). Hvis endestopsensoren ikke er på plads, kan der kun åbnes for hovedventilen, som straks lukker igen. Bruges hvis man vil fjerne trykket før fødeslangen afmonteres ved hydranten.. STOP: Når magneten fjernes fra endestopsensoren stopper turbinen, og hovedventilen lukker for vandet ( Åbner for vandet ved undertryk ). Hvis eftervanding er valgt, stopper indtrækket, når magneten fjernes fra sensoren, og efter eftervandingstiden lukkes hovedventilen. Når der trykkes på STOP tasten, stopper turbinen straks, og hovedventilen lukker for vandet, uanset om der er valgt eftervanding OVERVÅGNING: CONSTANT RAIN har indbygget et system for overvågning. Overvågningen træder i funktion hvis maskinen, af en eller anden grund, har vandet på samme sted længere end en specificeret tid. Denne tid er fabriksindstillet til 20 minutter. Sættes tiden til 0 er der ingen overvågning. (Se konstanter for indstilling af tiden for overvågning). Hvis overvågning af hastighed under 50%, af forvalg, ønskes, vælges hastighed overvågning, sammen med ovenstående tid. HASTIGHED: Hastigheden indstilles med ved brug af + og tasterne. Først tælles op med 0,1 m/t. Efter 10 trin tælles op med 1 m/t. Hastigheden kan når som helst ændres under vandingen.. Ændres hastigheden under vandingen, vil tiden for resten af vandingen straks beregnes på grundlag af den nye hastighed. FORVANDING: Hvis der ønskes forvanding trykkes på tasten PRE- Forvandingstiden beregnes som 8 x tiden for at køre 1 m ved den aktuelle hastighed. Konstanten kan ændres individuelt for for- og eftervanding. (Se konstanter ). Hvis der er valgt forvanding, kører maskinen ca. ½ m frem hvorefter maskinen stopper og står stille så længe der er forvanding. I menu 2 kan aflæses antal minutter, der er tilbage af forvandingstiden. Hvis forvandingen ønskes ophævet, trykkes tasten START. Herved ophæves både for -og eftervandingen, og turbinen starter. Tid for PRE- kan ændres ved brug af + or - umiddelbart efter tryk på PRE- tasten. EFTERVANDING: Hvis der ønskes eftervanding trykkes på tasten POST- Eftervandingstiden beregnes som 8 x tiden for at køre 1 m ved den aktuelle hastighed. Konstanten 8 kan ændres individuelt for for- og eftervanding. (Se konstanter). Eftervanding starter nedtælling, når magneten fjernes fra stopsensoren. Når stopsensoren aktiveres, stopper turbinen og eftervandingen tælles ned. Når eftervandingstiden er gået, lukkes for hovedventilen. ( Åbnes ved anlæg med stop for undertryk). Ved maskiner med mekanisk endestop: Turbinen stopper, når stopsensoren aktíveres. Efter eftervandingstiden starter turbinen, og maskinen kører til det mekaniske endestop. Ved tryk på START annuleres eftervanding. Tid for POST- kan ændres ved brug af + or - umiddelbart efter tryk på POST- tasten. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 6 af 11

7 Der er forskellige konstanter, som kan ændres af brugeren. Disse konstanter vil være gemt, også selv om batteriet bliver afmonteret. Programmeringsprocedure: Hastigheden indstilles til 11.1 m/t for at få adgang til konstanterne. Tryk tasten PROG 3 gange hurtigt efter hinanden for at få adgang til at ændre konstanterne. Ved efterfølgende tryk på PROG tasten tælles frem til den konstant, der ønskes ændret. Ved tryk på + og kan konstantens værdi ændres. Tryk på tasten MENU for at gemme og displayet går tilbage til normal. Hvis der ikke trykkes på tasten MENU går displayet tilbage til normal efter 1 minut og ændringen gemmes ikke. KONSTANTER Konst nr. Note Fabr. Inds. Min. Værdi Max. Værdi Beskrivelse Vælg 111 for at komme til maskine data 1 Ubrugt For vanding Efter vanding Overvågningstid [minutter] ( 0 = ingen overvågning ) 5 Ubrugt = Stop for højt tryk, Langsom lukning 1 = Stop for lav tryk, ventil åbner og lukker igen efter 3 minutter 2 = Stop motor afbrudt Indstil Konstant nr. 0 til 111 for at indstille maskine data. Tryk herefter PROG og maskine data vises. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 7 af 11

8 MASKINE DATA M.Data nr. Note Fabr. indst. Min. Værdi Max. Værdi Beskrivelse Slange længde [m] Slange diameter [mm] Tromle diameter [mm] Vindinger pr. lag Store tandhjul Antal tænder Lille Tandhjul Antal tænder Antal magneter Ovalitet Første puls til stopventil [sec] Korte pulser til stopventil [msec] Tid mellem korte pulser [sec] Antal korte pulser Stop system, 0 = Kun regulator motor 1 = 2 Motore Første puls til regulator motor [sec] (sætter start hastighed) Pressostat 0 = Ingen pressostat. 1 = Pressostat (Start/Stop) 2 = Pressostat (Start) Afstand mellem pulser [mm] 62.5 = Når den kører med rulle Ø80 [mm] 0 = Kører efter formel ( M. data nummer 0 to 7 ) Hastigheds sensor 0 = Rund sensor til rulle 1 = Dobbelt sensor Åbning af indløbsventil 0 = Hurtig åbning 1 = Langsom åbning Pressostat 0 = Indløb forbliver åben ved lavt tryk 1 = Indløb lukker ved lavt tryk Forsinkelse fra stop sensor til turbine stopper [sec] Hastigheds overvågning 0 = Ingen hastigheds overvågning 1 = hastigheds overvågning ( under 50% i konstant 4 tid medfører stop ) Meter / Fod 0 = Meter 1 = Fod = ON/OFF Pressostat 1 = Analog Pressostat Display enhed [BAR] 2 = Analog Pressostat Display enhed [PSI] Pressostat Offset volt [V] Pressostat Gain volt [V]/[BAR] Tryk setpunk [BAR] Setpunkt til OFF / ON Tryk hysterese [BAR] Setpunkt * Hysterese for OFF ( Fabr. 3.4 [BAR] = OFF ) Setpunkt * Hysterese for ON ( Fabr. 3.6 [BAR] = ON ) Ver Nortoft Electronics 2015 Side 8 af 11

9 Program Regn kan indstilles til 2 forskellige typer af sensorer. Se maskine data #16 Sensor Den ene er en rund sensor med indbygget 4 sensorer, og må kun benyttes til rulle med 1 magnet. Når batteriet tilsluttes, vil displayet i 2 sekunder vise: S n.n0. Den anden er en firkantet aflang sensor med indbygget 2 sensorer.(dobbelt sensor) Denne benyttes til aftastning på ruller med mere end 1 magnet og til skiver med fra 1 til 20 magneter. Når batteriet tilsluttes, vil displayet i 2 sekunder vise: S n.n1. Kabeltilslutning Dobbelt sensor. Constant Rain 6 version n.n1 = dobbelt sensor Kabeltilslutning 1 + Batteri Brun 12 V 2 - Batteri Blå 3 + Sol Panel Brun 4 - Sol Panel Blå 5 Motor 1 Hastighedsregulering 6 Motor 1 Hastighedsregulering 7 Hastigheds sensor 1 Blå * 8 Hastigheds sensor 1 Sort * 9 Hastigheds sensor 2 Gul/Grøn * 10 Hastigheds sensor 2 Brun * 11 Stop sensor Blå eller Brun 12 Stop sensor Blå eller Brun 13 Motor 2 Stopmotor 14 Motor 2 Stopmotor 15 Pressostat Blå eller Brun 16 Pressostat Blå eller Brun 17 +Analog Tryk Brun 18 Analog Tryk Hvid -Analog Tryk Grøn monteres ved 2, -Batteri Rund sensor Constant Rain 6 version n.n0 = rund sensor Kabeltilslutning 1 + Batteri Brun 12 V 2 - Batteri Blå 3 + Sol Panel Brun 4 - Sol Panel Blå 5 Motor 1 Hastighedsregulering 6 Motor 1 Hastighedsregulering 7 Hastigheds sensor Blå 8 Hastigheds sensor Sort * 9 Hastigheds sensor Gul/Grøn * 10 Hastigheds sensor Brun 11 Stop føler Blå eller Brun 12 Stop føler Blå eller Brun 13 Motor 2 Stopmotor 14 Motor 2 Stopmotor 15 Pressostat Blå eller Brun 16 Pressostat Blå eller Brun 17 +Analog Tryk Brun 18 Analog Tryk Hvid -Analog Tryk Grøn monteres ved 2, -Batteri * Hvis distancen tæller den forkerte vej, skal hastighedssensoren vendes eller sensor 1-1 ombyttes med sensor 2-2 Teknisk data Dimension ( h*b*d) 170*140*100 [mm] Spænding 10-15V dc Strøm 4 ma ( Hvile ) 4.5A motor maks. strøm Sikring 5A Fast Ver Nortoft Electronics 2015 Side 9 af 11

10 Fejlfinding:? Turbinen starter ikke, når der trykkes START Svar: Magneten ved stopsensoren er ikke på plads, eller føleren eller kablet til føleren er beskadiget. Stop føler status - skal være fremme, når magneten er på plads, og væk når magneten fjernes. Et beskadiget kabel kan samles, absolut vandtæt, med et nyt kabel anbefales. Hvis der anvendes tryk føler, skal tryk føler status - skal være fremme? Ingen tal i displayet. Svar: Batteriforbindelsen afbrudt. Sikring inde i kassen kan være sprunget. Sikringen springer, hvis batteriet tilsluttes forkert. Der er fra fabrikken en ekstra sikring på en enkelt sikringsklemme på printpladen. Sikring 5 A. Batterispænding 12 V.? Antal meter tælles ikke korrekt og hastigheden er ikke korrekt. Svar: Bliver hastigheden målt med en rulle, der løber på slangen, må det undersøges om rullen løber let eller om den i visse situationer ikke ligger ordentlig til på slangen. Det må også undersøges, om rullens sensor med kabel er i orden. De 2 status - skal under udtrækket tænde i følgende orden: Den første tænder, dernæst den anden, den første slukker, dernæst den anden. Under indtrækket i modsat rækkefølge.? Der er kun talt måske halvdelen eller måske 2/3 af den reelle længde. Svar: Stopbøjlen med magnet for stopføleren kan måske have hoppet, så magneten er blevet fjernet et øjeblik fra stopsensoren. Derved nulstilles tælleren. Eller en slangevinding har været så løs, at den har påvirket bøjlen for fejloprulning. Det er som regel det samme som påvirkning af stopbøjlen, og giver det samme resultat. Selv om meterne ikke er i hukommelsen, vil vandingen alligevel foregå med den valgte hastighed, og maskinen stoppe som normalt. Der vil dog være afvigelser, hvis hastigheden måles på en skive på gearet, og beregningen sker på baggrund af formler indsat i MASKINDATA. Det er på grund af, at elektronikken da ikke ved hvilket slangelag, maskinen kører på. Endelig kan længde indsættes manuelt. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 10 af 11

11 Kombination af de forskellige konstanter: Med konstanterne fabriksindstillet vil maskinen altid kunne køre. Der er dog forskellige forhold fra gård til gård og fra maskine til maskine. Mange ønsker vil kunne imødekommes ved ændring af konstanterne. 1. Langsom opstart af turbinen. Maskindata nr 13 stilles som indledning til omkring 2-4. Det bevirker, at ventilen for hastighedsregulering kun lukker til omkring halvt, hvorefter den fortsatte lukning foregår stepvis, indtil indtrækshastigheden når den indstillede hastighed. Der kan så finindstilles således, at ventilen først lukker til det punkt, hvor turbinen begynder at køre, og derefter lukker stepvis til den indstillede hastighed er opnået.. 2. Langsom åbning for indløbet. Maskindata nr. 17 stilles til 1. Åbning for vandet vil da ske stepvis 3. Kun en motor for hastighedsregulering. Maskindata nr. 12 stilles til 0 Eftervanding sker da ved, at turbinen stopper, når magneten ved stopsensoren påvirkes. Når eftervandingstiden er udløbet, starter maskinen igen og kører til det mekaniske stop. 4. Opstart af nr. 2 maskine, når nr. 1 stopper. Maskindata nr. 14 stilles til 2. Med pressostat monteret på begge maskiner stilles pressostaterne mellem maskinernes drifttryk og pumpepressostatens stoptryk. F.eks kan drifttrykket være 6 bar og pumpestoppet 9 bar. Pressostaten på maskinerne stilles da til 7,5 bar. Nr 2 maskine vil da starte op, når langsom lukning på den første maskine kommer til det punkt, hvor trykket i jordledningen når 7,5 bar. Vær opmærksom på, at hvis markernes højdeforskel er for stor, kan de nødvendige trykforskelle, pressostaten må stilles til, blive for stor. 5. Skal maskinen stoppe på grund af lavt tryk og med pressostat monteret. Konstant nr 6 stilles til 1 og Maskindata nr. 12 skal stilles til 2. Det betyder at stopventilen åbner i stedet for at lukke, hvis ledningsforbindelsen til stopventilen er den samme.. Efter 3 minutter lukker den igen, da man ellers ikke kan opnå tryk ved start. Når maskindata 12 er 2 åbner ventilen kun i forbindelse med stopføler, stopknap og overvågning. Men ikke når pressostatens kontakt afbrydes. Ver Nortoft Electronics 2015 Side 11 af 11

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere