Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask"

Transkript

1 Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri og fungerer korrekt, inden de forlader fabrikken. Yderligere oplysninger: Indhold Side Anvendelse iht. formål... 1 Programmer... 1 Indstille og tilpasse program... 3 Vask... 3/4 Efter vask... 4 Individuelle indstillinger...5/6 Programoversigt... 7 Sikkerhedsanvisninger... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige anvisninger... 9 Indsats til flydende vaskemiddel Pleje...10 Anvisninger i displayet...10 Anvisninger i tilfælde af tilstopning...11 Hvad nu hvis... 12/13 Nødåbning...13 Kundeservice...13 Miljøbeskyttelse / energisparetips Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer. Vask normalt snavset vasketøj uden forvask. Vælg programmet intensiv 60 C og ekstrafunktionen (Pletter) i stedet for programmet Koge-/kulørtvask 90 C. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug. Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger. Anvendelse iht. formål Kun til anvendelse i private husholdninger, til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand, til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine. Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen! Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen! Hold husdyr væk fra vaskemaskinen! Programmer Udførlig programoversigt side 7. Centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet. Koge-/kulørtvask slidstærke tekstiler intensiv Mix superlyn 15' (Centrifugering) slidstærke tekstiler forskellige tekstiltyper ekstra kort program, også velegnet som skylleprogram Ekstra centrifugering med valgbar hastighed (Udpumpning) af skyllevand ved (skyllestop = uden slutcentrifugering) Uld-/håndvask Finvask/Silke Strygelet uld, der tåler hånd/maskinvask sarte tekstiler, der tåler vask strygelette tekstiler Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Kontroller maskinen Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Stik netstikket i kontakten Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Luk vandhanen op Indsats til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), side 10 Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Kammer : Skyllemiddel, stivelse Kammer I: Vaskemiddel til forvask Programvælger Display / Funktionstast Statusindikatorer Programvælger til tænd/ sluk af maskinen samt til valg af program. Kan drejes i begge retninger h:min (Færdig om) Pause Programafslutning om... Indikatorer for programforløb: Vask, skyl, centrifugering, programslut Skyllestop er nået Centrifugeringshastighed Statusindikatorer Ekstrafunktioner Før den første vask Lad maskinen vaske en gang uden vasketøj side 9 Start/Pause Sortere og ilægge vasketøj Følg producentens plejeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur. Overskrid ikke den maksimale tøjmængde side 7. Overhold 'Vigtige anvisninger' side 9. Vask små og store tøjstykker sammen! Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Påfyld vaske- og plejemidler Doser i henhold til: vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler: Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den i vasketromlen. Under drift: Vær forsigtig, når sæbeskuffen åbnes! Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. Indstilling og tilpasning af program 1 Ekstrafunktioner, funktionstaster og centrifugeringshastigheder Individuelle indstillinger, side 5. Tryk på START/STOP (Start/Pause) Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktionstasten (Færdig om) berøres i længere tid, vises et automatisk gennemløb af de mulige funktioner! 2 Vask Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge Betjeningspanel Lugens håndtag Serviceklap Vask 3 Sluk Stil programvælgeren på Fra. Luk vandhanen Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop Anvisninger Opstillingsvejledning, side 7. Tag tøjet ud Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på (Udpumpning), eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse. Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre. Programslut, når START/STOP (Start/Pause) blinker. Afbryde program Ved programmer med høj temperatur: Køl vasketøjet ned: Vælg superlyn 15. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Ved programmer med lav temperatur: Vælg (Centrifugering) eller (Udpumpning). Tryk på START/STOP (Start/Pause) * Programmer, side 1. Ændre program hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program: Vælg program igen. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Det nye program starter fra begyndelsen. Afbryde program Tryk på START/STOP (Start/Pause). I displayfeltet. Fyld evt. mere vasketøj i maskinen (lad ikke lugen stå åben i længere tid - der kan løbe vand ud fra vasketøjet). Tryk på START/STOP (Start/Pause). Individuelle indstillinger Funktionstast (Færdig om) Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Tryk på START/STOP (Start/ Pause). Der er ikke mulighed for at ændre indstilling efter programstart. Individuelle indstillinger Centrifugeringshastighed (omdr./min) / (skyllestop = uden slutcentrifugering) De kan ændre den viste centrifugeringshastighed, eller vælge (Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i det sidste hold skyllevand). Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program. Ekstrafunktioner også Programoversigt, side 7 (Pletter) (Forvask) (Antikrøl) Vasketiden bliver forlænget for at opnå en mere intensiv vask ved meget snavset tøj. Til meget snavset vasketøj. Forvask ved 30 C. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering med reduceret centrifugeringshastighed. Let forøget restfugtighed i vasketøjet. (Ekstra skyl) Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning. START/PAUSE (Start/Pause) Til start eller afbrydelse af programmet. Signal 1. Aktiver indstillingsmodus for lydsignalstyrke. 2. Indstille lydstyrke for... Sæt på º 1 trin mod højre Tastesignaler Indstille lydstyrke* * vælg evt. flere gange Vælg, og + 1 trin mod Slip tasten tryk ind højre 1 trin mod højre Advarselssignal Indstille lydstyrke* Sæt på º Programoversigt Se tabel over forbrugsværdier side 8, og følg anvisningerne på side 9! Programmer C Maks. Tøjtype Ekstrafunktioner: Funktioner, anvisninger (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering) slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Koge-/kulørtvask (Koldt), 40, 60, 90 C 8 kg* intensiv 60 C (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering) strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Strygelet (Koldt), 40, 60 C (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering); forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen 3,5 kg* Mix 30 C tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering); kun centrifugeringsstart mellem skylninger til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner) Finvask/Silke (Koldt) (skyllestop = uden slutcentrifugering); særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet) tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask 2 kg Uld-/håndvask (Koldt), 30 C (skyllestop = uden slutcentrifugering); Kortprogram, ca. 15 minutter, egnet til vask af let snavset vasketøj og til grundig skylning (uden påfyldning af vaskemiddel) strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre superlyn 15' 30 C Ekstra programmer (Centrifugering), (Udpumpning) Programmerne er tidsoptimeret til let snavsede tekstiler. Reducer vasketøjsmængden ved meget snavsede tekstiler, eller vælg f.eks. ekstrafunktionen (Pletter). Vælg altid ekstrafunktionen (Pletter) ved vask med maksimal tøjmængde ved de programmer, der er markeret med en *. Uanset vasketøjstype er programmet Strygelet 40 C med maks. centrifugeringshastighed optimalt egnet som kortprogram. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II / WM14P360DN *674211* 7

2 Sikkerhedsanvisninger Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne. Opbevar papirerne til evt. senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Fare for kvælning Fare for forgiftning Fare for eksplosion Fare for tilskadekomst Forbrugsværdier Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen! Netstikket må kun stikkes ind/trækkes ud af kontakten med tørre hænder. Ved kasserede apparater: Træk netstikket ud. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og derved komme i livsfare. Lad ikke børn lege med emballage og folie. Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn. Vasketøj med indhold af opløsningsmidler, f.eks. efter forbehandling med pletfjerner/rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen. Glasset i lugen kan blive meget varmt. Vær forsigtig ved udpumpning af varmt sæbevand. Stå ikke oven på vaskemaskinen. Brug ikke den åbne luge som støtte. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Program Ekstrafunktioner Tøjmængde Strøm*** Vand*** Programvarighed*** Koge-/kulørtvask 40 C* (Pletter) 8 kg 0,94 kwh 80 l 2:12 h Koge-/kulørtvask 60 C* (Pletter) 8 kg 1,65 kwh 80 l 2:12 h Koge-/kulørtvask 90 C (Pletter) 8 kg 2,73 kwh 97 l 2:12 h Strygelet 40 C* (Pletter) 3,5 kg 0,55 kwh 53 l 1:12 h Uld-/håndvask30 C - 2 kg 0,20 kwh 40 l 0:36 h * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne. Program Ekstrafunktion Tøjmængde Energiforbrug pr. år Vandforbrug pr. år Koge-/kulørtvask// intensiv 40/60 C (Pletter)** 8/4 kg 221 kwh l ** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 ºC). ***Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner. Vigtige anvisninger Før den første vask Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II: Ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C, og vælg START/STOP (Start/Pause). Sæt programvælgeren på Fra ved programslut. Skåne tøj og maskine Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler. Tøm lommerne. Fjern metaldele (clips etc.) Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-bh'er). Luk lynlåse og dyne/-pudebetræk. Børst sand ud af lommer og opslag. Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose. Ilægning af vasketøjet Vask små og store tøjstykker sammen! Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Forskelligt snavset vasketøj let snavset meget snavset Vask nyt tøj separat. Vask uden forvask. Evt. pletter forbehandles. Vælg evt. ekstrafunktionen (Pletter). Læg mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask. Evt. pletter forbehandles. Vælg evt. ekstrafunktionen (Pletter). Iblødsætning Læg tøj i blød med ensartede farver. Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Koge/kulørtvask (Koldt), og tryk på START/STOP (Start/Pause). Tryk efter ca. 10 minutter på START/STOP (Start/Pause) for at standse programmet. Tryk igen på START/STOP (Start/Pause) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres. Stivning Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet. Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser. Farvning / affarvning Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj! 8 9 Indsats til flydende vaskemiddel afhængigt af model Sæt indsatsen til dosering af flydende vaskemidler på plads: Tag sæbeskuffen helt ud side 10. Skyd indsatsen fremad. Anvend ikke indsatsen (skyd den opad): ved vaskemidler i gelform eller ved vaskepulver, ved programmer med (Forvask) eller ekstrafunktionen (Færdig om). Pleje Kabinet, betjeningspanel Tør af med en blød fugtig klud. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rengøring af sæbeskuffe når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler. 1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud. 2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene. 3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. 4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen). 5. Skyd sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Vasketromle Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld. Afkalkning Der må ikke være vasketøj i maskinen! Ved rigtig vaskemiddeldosering er afkalkning ikke nødvendig. Følg anvisningerne fra producenten af afkalkningsmidlet, hvis afkalkning alligevel er nødvendig. Der kan bestilles egnede afkalkningsmidler via vores Internetside eller via kundeservice ( side 13). Anvisninger i displayet afhængigt af model Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Anvend ikke : Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme. :, Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien side 11, vandtryk for lavt. : Pumpe tilstoppet. Rens pumpen side 11. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen side 11. : Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice! :, Lugen kan ikke låses. Luk lugen op, og luk den, så der høres et "klik". Sluk for maskinen, og tænd den igen. Indstil programmet, og foretag individuelle indstillinger. Start programmet. :,, Fejl ved motor. Kontakt kundeservice! Andre angivelser Sluk for maskinen, vent 5 sekunder, og tænd for den igen. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen vises igen side Anvisninger i tilfælde af tilstopning Pumpe Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Luk serviceklappen op, og tag den af. 2. Tag aftapningsslangen ud af holderen. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen. 3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand). 4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes). 5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. Håndgrebet skal stå lodret. Sæt aftapningsslangen tilbage i holderen. 6. Sæt serviceklappen på, og luk den. For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet (Udpumpning). Afløbsslange i vandlås Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand). 2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen. 3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet. Si i vandtilførselslange Fare for elektrisk stød Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil). Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et program (dog ikke (Centrifugering)/ (Udpumpning)). 3. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Stil programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rens sien: 5. Tag slangen af vandhanen. Rens sien med en lille børste, og/eller ved model Standard og Aqua-Secure: Tag slangen på bagsiden af maskinen af, tag sien ud med en tang, og rens den. 6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt. Fare for skoldning! Lad vaskevandet køle af! Luk for vandhanen! 11 Hvad nu hvis... Der løber vand ud Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. Spænd forskruningen på tilløbsslangen til. Er START/STOP (Start/Pause) ikke valgt? Er vandhanen åbnet? Er sien tilstoppet? Rengør sien side 11. Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme? Lugen kan ikke åbnes. Børnesikring aktiv. Program afbrudt? side 4. Er (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? side 13. Programmet starter ikke. Er der valgt START/STOP (Start/Pause) eller (Færdig om)? Er lugen lukket? Vaskevandet bliver ikke pumpet ud. Vandet i tromlen kan ikke ses. Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen. Gentagne startforsøg på centrifugering. Restvand i kammer til skyllemiddel. Ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Statusvisning (Vask) blinker. Måske trænger sæbe ud af sæbeskuffen. Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering. Støj under centrifugering og udpumpning. Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programforløb varer længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. Er (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rens pumpen side 11. Rens afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vandet er under det synlige område. Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i uligevægt. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. Er der valgt (Antikrøl)? side 5. Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? side 5. Ingen fejl programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt. Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. Rengør evt. indsatsen side 10. Udfør programmet Koge-/kulørtvask 90 C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette. Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller duntekstiler!). Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask. Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen Opstillingsvejledning. Rengør ludpumpen side 10. Strømsvigt? Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning. Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. Vælg superlyn 15, eller børst vasketøjet af efter vasken. 12 Hvad nu hvis... I displayfeltet. I pause-tilstand blinker START/STOP (Start/ Pause) meget hurtigt, og der lyder et signal. Der er valgt START/STOP (Start/Pause). Tryk på tasten START/STOP (Start/Pause) for at fortsætte programmet. Vandstand for høj. Det er ikke muligt at efterfylde vasketøj. Luk i givet fald lugen igen med det samme. Tryk på START/STOP (Start/Pause) for at fortsætte programmet. Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (sluk/tænd maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. Nødåbning f.eks. ved strømsvigt Programmet fortsætter, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder: Fare for skoldning! Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset. 1. Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 2. Tap vaskevandet af side Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes. 13 Brugsanvisning Vaskemaskine Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8! da

3 Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri og fungerer korrekt, inden de forlader fabrikken. Yderligere oplysninger: Anvendelse iht. formål Kun til anvendelse i private husholdninger, til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand, til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine. Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen! Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen! Hold husdyr væk fra vaskemaskinen! Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Kontroller maskinen Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Stik netstikket i kontakten Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Luk vandhanen op Indhold Side Anvendelse iht. formål... 1 Programmer... 1 Indstille og tilpasse program... 3 Vask... 3/4 Efter vask... 4 Individuelle indstillinger...5/6 Programoversigt... 7 Sikkerhedsanvisninger... 8 Forbrugsværdier... 8 Vigtige anvisninger... 9 Indsats til flydende vaskemiddel Pleje...10 Anvisninger i displayet...10 Anvisninger i tilfælde af tilstopning...11 Hvad nu hvis... 12/13 Nødåbning...13 Kundeservice...13 Miljøbeskyttelse / energisparetips Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer. Vask normalt snavset vasketøj uden forvask. Vælg programmet intensiv 60 C og ekstrafunktionen (Pletter) i stedet for programmet Koge-/kulørtvask 90 C. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug. Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad. Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger. Programmer Udførlig programoversigt side 7. Centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet. Koge-/kulørtvask slidstærke tekstiler intensiv Mix superlyn 15' (Centrifugering) slidstærke tekstiler forskellige tekstiltyper ekstra kort program, også velegnet som skylleprogram Ekstra centrifugering med valgbar hastighed (Udpumpning) af skyllevand ved (skyllestop = uden slutcentrifugering) Uld-/håndvask Finvask/Silke Strygelet uld, der tåler hånd/maskinvask sarte tekstiler, der tåler vask strygelette tekstiler Indsats til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), side 10 Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner Kammer : Skyllemiddel, stivelse Kammer I: Vaskemiddel til forvask Programvælger Display / Funktionstast Statusindikatorer Programvælger til tænd/ sluk af maskinen samt til valg af program. Kan drejes i begge retninger h:min (Færdig om) Centrifugeringshastighed Statusindikatorer Pause Programafslu Indikatorer fo Vask, skyl, ce Skyllestop er 1 2

4 Før den første vask Lad maskinen vaske en gang uden vasketøj side 9 Sortere og ilægge vasketøj Følg producentens plejeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne. I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur. Overskrid ikke den maksimale tøjmængde side 7. Overhold 'Vigtige anvisninger' side 9. Vask små og store tøjstykker sammen! Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Påfyld vaske- og plejemidler Doser i henhold til: vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler: Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den i vasketromlen. Under drift: Vær forsigtig, når sæbeskuffen åbnes! Vask Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge Betjeningspanel Lugens håndtag Sluk Stil programvælgeren på Fra. Luk vandhanen Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop Anvisninger Opstillingsvejledning, side 7. Tag tøjet ud Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på (Udpumpning), eller vælg centrifugeringshastighed. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse. Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre. Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand. Forhindrer tilstopning. Ekstrafunktioner Indstilling og tilpasning af program 1 Start/Pause Ekstrafunktioner, funktionstaster og centrifugeringshastigheder Individuelle indstillinger, side 5. Tryk på START/STOP (Start/Pause) 2 3 Programslut, når START/STOP (Start/Pause) blinker. Afbryde program Ved programmer med høj temperatur: Køl vasketøjet ned: Vælg superlyn 15. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Ved programmer med lav temperatur: Vælg (Centrifugering) eller (Udpumpning). Tryk på START/STOP (Start/Pause) * Programmer, side 1. Ændre program... tning om... r programforløb: ntrifugering, programslut nået Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis funktionstasten (Færdig om) berøres i længere tid, vises et automatisk gennemløb af de mulige funktioner! Serviceklap Vask... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program: Vælg program igen. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Det nye program starter fra begyndelsen. Afbryde program Tryk på START/STOP (Start/Pause). I displayfeltet. Fyld evt. mere vasketøj i maskinen (lad ikke lugen stå åben i længere tid - der kan løbe vand ud fra vasketøjet). Tryk på START/STOP (Start/Pause). 3 4

5 Individuelle indstillinger Funktionstast (Færdig om) Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Tryk på START/STOP (Start/ Pause). Der er ikke mulighed for at ændre indstilling efter programstart. Centrifugeringshastighed (omdr./min) / (skyllestop = uden slutcentrifugering) De kan ændre den viste centrifugeringshastighed, eller vælge (Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i det sidste hold skyllevand). Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program. Ekstrafunktioner også Programoversigt, side 7 (Pletter) (Forvask) (Antikrøl) Vasketiden bliver forlænget for at opnå en mere intensiv vask ved meget snavset tøj. Til meget snavset vasketøj. Forvask ved 30 C. Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering med reduceret centrifugeringshastighed. Let forøget restfugtighed i vasketøjet. (Ekstra skyl) Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning. START/PAUSE (Start/Pause) Til start eller afbrydelse af programmet. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus for lydsignalstyrke. 2. Indstille lydstyrke for... Sæt på º 1 trin mod højre Tastesignaler Indstille lydstyrke* * vælg evt. flere gange Vælg, og + 1 trin mod Slip tasten tryk ind højre 1 trin mod højre Advarselssignal Indstille lydstyrke* Sæt på º 5 6

6 Programoversigt Se tabel over forbrugsværdier side 8, og følg anvisningerne på side 9! Programmer C Maks. Tøjtype Ekstrafunktioner: Funktioner, anvisninger (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering) slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Koge-/kulørtvask (Koldt), 40, 60, 90 C 8 kg* intensiv 60 C (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering) strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre Strygelet (Koldt), 40, 60 C (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering); forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen 3,5 kg* Mix 30 C tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler (Pletter), (Forvask), (Antikrøl), (Ekstra skylning), (skyllestop = uden slutcentrifugering); kun centrifugeringsstart mellem skylninger til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner) Finvask/Silke (Koldt) (skyllestop = uden slutcentrifugering); særligt skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet) tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask 2 kg Uld-/håndvask (Koldt), 30 C (skyllestop = uden slutcentrifugering); Kortprogram, ca. 15 minutter, egnet til vask af let snavset vasketøj og til grundig skylning (uden påfyldning af vaskemiddel) strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre superlyn 15' 30 C Ekstra programmer (Centrifugering), (Udpumpning) Programmerne er tidsoptimeret til let snavsede tekstiler. Reducer vasketøjsmængden ved meget snavsede tekstiler, eller vælg f.eks. ekstrafunktionen (Pletter). Vælg altid ekstrafunktionen (Pletter) ved vask med maksimal tøjmængde ved de programmer, der er markeret med en *. Uanset vasketøjstype er programmet Strygelet 40 C med maks. centrifugeringshastighed optimalt egnet som kortprogram. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II / WM14P360DN *674211* 7

7 Sikkerhedsanvisninger Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne. Opbevar papirerne til evt. senere brug. Fare for elektrisk stød Livsfare Fare for kvælning Fare for forgiftning Fare for eksplosion Fare for tilskadekomst Forbrugsværdier Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen! Netstikket må kun stikkes ind/trækkes ud af kontakten med tørre hænder. Ved kasserede apparater: Træk netstikket ud. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og derved komme i livsfare. Lad ikke børn lege med emballage og folie. Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn. Vasketøj med indhold af opløsningsmidler, f.eks. efter forbehandling med pletfjerner/rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen. Glasset i lugen kan blive meget varmt. Vær forsigtig ved udpumpning af varmt sæbevand. Stå ikke oven på vaskemaskinen. Brug ikke den åbne luge som støtte. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Program Ekstrafunktioner Tøjmængde Strøm*** Vand*** Programvarighed*** Koge-/kulørtvask 40 C* (Pletter) 8 kg 0,94 kwh 80 l 2:12 h Koge-/kulørtvask 60 C* (Pletter) 8 kg 1,65 kwh 80 l 2:12 h Koge-/kulørtvask 90 C (Pletter) 8 kg 2,73 kwh 97 l 2:12 h Strygelet 40 C* (Pletter) 3,5 kg 0,55 kwh 53 l 1:12 h Uld-/håndvask30 C - 2 kg 0,20 kwh 40 l 0:36 h * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aftestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne. Program Ekstrafunktion Tøjmængde Energiforbrug pr. år Vandforbrug pr. år Koge-/kulørtvask// intensiv 40/60 C (Pletter)** 8/4 kg 221 kwh l ** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 ºC). ***Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner. Vigtige anvisninger Før den første vask Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II: Ca. 1 liter vand Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad) Sæt programvælgeren på Strygelet 60 C, og vælg START/STOP (Start/Pause). Sæt programvælgeren på Fra ved programslut. Skåne tøj og maskine Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler. Tøm lommerne. Fjern metaldele (clips etc.) Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-bh'er). Luk lynlåse og dyne/-pudebetræk. Børst sand ud af lommer og opslag. Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose. Ilægning af vasketøjet Vask små og store tøjstykker sammen! Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen. Forskelligt snavset vasketøj let snavset meget snavset Vask nyt tøj separat. Vask uden forvask. Evt. pletter forbehandles. Vælg evt. ekstrafunktionen (Pletter). Læg mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask. Evt. pletter forbehandles. Vælg evt. ekstrafunktionen (Pletter). Iblødsætning Læg tøj i blød med ensartede farver. Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på Koge/kulørtvask (Koldt), og tryk på START/STOP (Start/Pause). Tryk efter ca. 10 minutter på START/STOP (Start/Pause) for at standse programmet. Tryk igen på START/STOP (Start/Pause) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres. Stivning Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet. Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser. Farvning / affarvning Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug ikke vaskemaskinen til affarvning af vasketøj! 8 9

8 Indsats til flydende vaskemiddel afhængigt af model Sæt indsatsen til dosering af flydende vaskemidler på plads: Tag sæbeskuffen helt ud side 10. Skyd indsatsen fremad. Anvend ikke indsatsen (skyd den opad): ved vaskemidler i gelform eller ved vaskepulver, ved programmer med (Forvask) eller ekstrafunktionen (Færdig om). Pleje Kabinet, betjeningspanel Tør af med en blød fugtig klud. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rengøring af sæbeskuffe når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler. 1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud. 2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene. 3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. 4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen). 5. Skyd sæbeskuffen ind. Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre. Vasketromle Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld. Afkalkning Der må ikke være vasketøj i maskinen! Ved rigtig vaskemiddeldosering er afkalkning ikke nødvendig. Følg anvisningerne fra producenten af afkalkningsmidlet, hvis afkalkning alligevel er nødvendig. Der kan bestilles egnede afkalkningsmidler via vores Internetside eller via kundeservice ( side 13). Anvisninger i displayet afhængigt af model Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud! Eksplosionsfare! Anvend ikke : Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme. :, Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien side 11, vandtryk for lavt. : Pumpe tilstoppet. Rens pumpen side 11. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen side 11. : Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice! :, Lugen kan ikke låses. Luk lugen op, og luk den, så der høres et "klik". Sluk for maskinen, og tænd den igen. Indstil programmet, og foretag individuelle indstillinger. Start programmet. :,, Fejl ved motor. Kontakt kundeservice! Andre angivelser Sluk for maskinen, vent 5 sekunder, og tænd for den igen. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen vises igen side Anvisninger i tilfælde af tilstopning Pumpe Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Luk serviceklappen op, og tag den af. 2. Tag aftapningsslangen ud af holderen. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen. 3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand). 4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes). 5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. Håndgrebet skal stå lodret. Sæt aftapningsslangen tilbage i holderen. 6. Sæt serviceklappen på, og luk den. For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet (Udpumpning). Afløbsslange i vandlås Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand). 2. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen. 3. Sæt afløbsslangen på studsen igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet. Si i vandtilførselslange Fare for elektrisk stød Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil). Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: 1. Luk vandhanen! 2. Vælg et program (dog ikke (Centrifugering)/ (Udpumpning)). 3. Tryk på START/STOP (Start/Pause). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder. 4. Stil programvælgeren på Fra. Træk netstikket ud. Rens sien: 5. Tag slangen af vandhanen. Rens sien med en lille børste, og/eller ved model Standard og Aqua-Secure: Tag slangen på bagsiden af maskinen af, tag sien ud med en tang, og rens den. 6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt. Fare for skoldning! Lad vaskevandet køle af! Luk for vandhanen! 11

9 Hvad nu hvis... Der løber vand ud Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind. Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. Spænd forskruningen på tilløbsslangen til. Er START/STOP (Start/Pause) ikke valgt? Er vandhanen åbnet? Er sien tilstoppet? Rengør sien side 11. Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme? Lugen kan ikke åbnes. Børnesikring aktiv. Program afbrudt? side 4. Er (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? side 13. Programmet starter ikke. Er der valgt START/STOP (Start/Pause) eller (Færdig om)? Er lugen lukket? Vaskevandet bliver ikke pumpet ud. Vandet i tromlen kan ikke ses. Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt. Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen. Gentagne startforsøg på centrifugering. Restvand i kammer til skyllemiddel. Ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Statusvisning (Vask) blinker. Måske trænger sæbe ud af sæbeskuffen. Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering. Støj under centrifugering og udpumpning. Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften. Programforløb varer længere end normalt. Rester af vaskemiddel på vasketøjet. Er (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? side 3,4. Rens pumpen side 11. Rens afløbsrør og/eller afløbsslange. Ingen fejl - vandet er under det synlige område. Ingen fejl - afbalanceringssystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i uligevægt. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. Er der valgt (Antikrøl)? side 5. Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? side 5. Ingen fejl programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt. Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. Rengør evt. indsatsen side 10. Udfør programmet Koge-/kulørtvask 90 C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette. Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller duntekstiler!). Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask. Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder Opstillingsvejledning. Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen Opstillingsvejledning. Rengør ludpumpen side 10. Strømsvigt? Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen. Ingen fejl - afbalanceringssystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning. Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. Vælg superlyn 15, eller børst vasketøjet af efter vasken. 12 Hvad nu hvis... I displayfeltet. I pause-tilstand blinker START/STOP (Start/ Pause) meget hurtigt, og der lyder et signal. Der er valgt START/STOP (Start/Pause). Tryk på tasten START/STOP (Start/Pause) for at fortsætte programmet. Vandstand for høj. Det er ikke muligt at efterfylde vasketøj. Luk i givet fald lugen igen med det samme. Tryk på START/STOP (Start/Pause) for at fortsætte programmet. Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (sluk/tænd maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig: Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice Opstillingsvejledning. Nødåbning f.eks. ved strømsvigt Programmet fortsætter, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder: Fare for skoldning! Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset. 1. Stil programvælgeren på Fra, træk netstikket ud. 2. Tap vaskevandet af side Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes. 13

10 Brugsanvisning da Vaskemaskine Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!

11 Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller i det fri. Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Løft ikke vaskemaskinen i dele, der stikker ud (som f.eks. påfyldningslugen). Udover de her nævnte anvisninger kan der være specielle forskrifter fra vand- og elektricitetsværkerne, der skal overholdes. Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen. Slanger og ledninger skal placeres, så der ikke er fare for, at nogen snubler over dem. Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Denne maskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om genvinding og bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede el-apparater i alle EU-lande. Opstillingssted Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"! Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant. Bløde tæpper/gulvbelægninger er ikke egnede. Opstilling på sokkel Vaskemaskinens fødder skal altid fastgøres med fastgøringsbeslag. Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne. Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet. Vaskemaskinens fødder skal altid fastgøres med fastgøringsbeslag. Aqua-Secure Afdækninger med slangeholdere Skruenøgle Rørbøjning til fastgøring af afløbsslangen Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges 1 slangespændebånd Ø mm (specialforretning) for tilslutning til en vandlås side 4; Vandtilslutning. Nyttigt værktøj Vaterpas til indjustering. Skruenøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder side 5. Længder, vand- og afløbsslanger afhængigt af model Netledning Afløb Vandtilførsel Før vaskemaskinen tages i brug første gang, skal alle 4 transportsikringer fjernes og opbevares til senere brug. Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. Side 6. Opbevar skrue og bøsning i sammenskruet stand. 1. Tag slangerne (afhængigt af model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen af. 2. Frigør alle 4 transportsikringer, og tag dem ud. 3. Tag netledningen ud af holderne. Fjern bøsningerne. 4. Sæt afdækningerne på. Fastgør dem med et tryk på låsetappen. Sæt slangeholderne på. Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader! Pas på: Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand. Den må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst varmtvandsanlæg. Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en specialforretning - anvend aldrig en brugt slange! Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen. Vandtilførsel Vandtilførselsslange: Pas på: Slangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for brudstyrken). Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: kpa (1-10 bar) Et vandflow på mindst 8l/min ved helt åben vandhane. Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil. 1. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanen. Pas på: Spænd kun slangeforskruningerne til med hånden. 2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte. Pas på: Skrueforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet. Afløb Vandafløbsslange: Pas på: Slangen må ikke knækkes eller trækkes i længden. Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb: 0 - maks. 100 cm Aquasecure maks. 90 maks. 90 3/4" min. 10 mm Indbygning af apparatet (med / uden topplade) afhænger af model Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen. Fare for elektrisk stød! Ved modeller med gennemgående afdækningsplade hhv. med firkantet service-klap kan apparatets afdækningsplade skiftes ud med en afdækningsplade af metal. I stedet for apparatets afdækningsplade skal der ubetinget monteres en afdækningsplade af metal af en fagmand. Ved modeller uden gennemgående afdækningsplade hhv. rund service-klap må apparatets afdækningsplade ikke fjernes. Indbygning i et køkkenelement (med / uden topplade) Nichen skal være mindst 60 cm bred. Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Tilslutning i venstre side eller tilslutning i højre side ~ 130 cm ~ 120 cm ~ 135 cm ~ 100 cm ~ 95 cm ~ 140 cm Bemærk! Når der anvendes slangeholdere, bliver de mulige maksimale slangelængder reduceret! 0 - maks. 100 cm 5. Fastgør slangerne i slangeholderne. Afløb i en håndvask Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk. Pas på: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud. Afløbsslangens ende må ikke nå ned i det udpumpede vand! Der er risiko for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen! Afløb i en vandlås: Pas på: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespændebånd, Ø mm (specialforretning).. Afløb i et kunststofrør eller i gulvafløb: Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk

12 Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering! 1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret. 2. Højden bliver ændret, når apparatets fødder drejes. Bemærk: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe! Kontroller vaskemaskinens indjustering med vaterpasset, og korriger den evt. 3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres. Bemærk: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet! Transport, f.eks. ved flytning 1. Inden transport af vaskemaskinen: 1. Luk for vandhanen. 2. Tap restvandet af maskinen Brugsanvisning; Vedligeholdelse - pumpe. 3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen Brugsanvisning; Vedligeholdelse - si i vandtilførsel. 4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen. 5. Afmonter slangerne. 2. Monter transportsikringerne: 1. Tag afdækningerne af. Kundeservice Hvis De ikke selv kan afhjælpe en fejl Brugsanvisning: Hvad nu hvis..., side 12/13, kan De kontakte vores kundeservice. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Kontaktdata til den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). Oplys maskinens modelnummer (Enr.) og fabrikationsnummer (FD) til kundeservice. Modelnummer Fabrikationsnummer Disse oplysninger findes følgende steder: Lugens inderside* / indvendig i serviceklappen* eller på bagsiden af apparatet. *afhængigt af model De kan være sikker på, at producenten har den største kompetence. Så henvend Dem til os. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Vaskemaskine Opstillingsanvisning da Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Typ K Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelses-stikkontakt. Den aktuelle netspænding skal stemme overens med angivelserne om netspænding på vaskemaskinen (typeskilt). Tilslutningsværdi og krævet afsikring er angivet på typeskiltet. Sørg for, at: netstik og stikkontakt passer sammen ledningstværsnittet er stort nok jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne. Hvis det er nødvendigt at udskifte et netkabel, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås netkabler til udskiftning hos kundeservice. Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke: Kun dette mærke garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt. Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder. Træk kun stikket ud af kontakten ved at trække i selve netstikket og aldrig i ledningen. Producent brugsanvisning 0711 / *688090* 5 2. Sæt alle 4 bøsninger ind i hullerne. Klem netledningen fast i holderne. Sæt skruerne i, og spænd dem til. Efter transport skal transportsikringerne ubetinget fjernes! Side 3. For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning. Tekniske data Ydre mål (bredde x dybde x højde) Vægt Nettilslutning Vandtryk 60 x 59 x 85 cm kg afhængigt af model Mærkespænding V, 50 Hz Mærkestrøm 10 A Mærkeeffekt 2300 W kpa (110 bar) 6 7 Indhold Side Sikkerhedsanvisninger Miljøvenlig bortskaffelse Opstillingssted Indbygning af apparatet (med / uden topplade)... 1 Leveringsomfang Længder, vand- og afløbsslanger Fjerne transportsikringer Vandtilslutning Indjustering Elektrisk tilslutning Transport, f.eks. ved flytning Tekniske data Kundeservice Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold også den separate brugsanvisning. Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere.

13 Sikkerhedsanvisninger Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller i det fri. Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Løft ikke vaskemaskinen i dele, der stikker ud (som f.eks. påfyldningslugen). Udover de her nævnte anvisninger kan der være specielle forskrifter fra vand- og elektricitetsværkerne, der skal overholdes. Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen. Slanger og ledninger skal placeres, så der ikke er fare for, at nogen snubler over dem. Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Denne maskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om genvinding og bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet fastsætter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede el-apparater i alle EU-lande. Opstillingssted Det er vigtigt, at vaskemaskinen står fast og stabilt, så den ikke "vandrer"! Underlaget på opstillingsstedet skal være fast og plant. Bløde tæpper/gulvbelægninger er ikke egnede. Opstilling på sokkel Vaskemaskinens fødder skal altid fastgøres med fastgøringsbeslag. Opstilling på gulv, som er lagt på træbjælker Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjørne. Skru en vandfast træplade (min. 30 mm tyk) fast på gulvet. Vaskemaskinens fødder skal altid fastgøres med fastgøringsbeslag. Indbygning af apparatet (med / uden topplade) afhænger af model Strømforsyningen skal først tilsluttes efter indbygningen. Fare for elektrisk stød! Ved modeller med gennemgående afdækningsplade hhv. med firkantet service-klap kan apparatets afdækningsplade skiftes ud med en afdækningsplade af metal. I stedet for apparatets afdækningsplade skal der ubetinget monteres en afdækningsplade af metal af en fagmand. Ved modeller uden gennemgående afdækningsplade hhv. rund service-klap må apparatets afdækningsplade ikke fjernes. Indbygning i et køkkenelement (med / uden topplade) Nichen skal være mindst 60 cm bred. Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Leveringsomfang Aqua-Secure Afdækninger med slangeholdere Skruenøgle Rørbøjning til fastgøring af afløbsslangen Afhængig af tilslutningen skal der yderligere bruges 1 slangespændebånd Ø mm (specialforretning) for tilslutning til en vandlås side 4; Vandtilslutning. Nyttigt værktøj Vaterpas til indjustering. Skruenøgle med SW13: til fjernelse af transportsikringerne side 3 og SW17: til indjustering af apparatets fødder side 5. Længder, vand- og afløbsslanger afhængigt af model Tilslutning i venstre side eller tilslutning i højre side ~ 130 cm ~ 120 cm ~ 135 cm ~ 100 cm ~ 95 cm Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. ~ 140 cm Netledning Bemærk! Når der anvendes slangeholdere, bliver de mulige maksimale slangelængder reduceret! Afløb Vandtilførsel 0 - maks. 100 cm 1 2

14 Fjerne transportsikringer Før vaskemaskinen tages i brug første gang, skal alle 4 transportsikringer fjernes og opbevares til senere brug. Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. Side 6. Opbevar skrue og bøsning i sammenskruet stand. 1. Tag slangerne (afhængigt af model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen af. 2. Frigør alle 4 transportsikringer, og tag dem ud. 3. Tag netledningen ud af holderne. Fjern bøsningerne. Vandtilslutning afhængigt af model Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader! Pas på: Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand. Den må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst varmtvandsanlæg. Anvend kun den leverede vandtilførselsslange eller en slange fra en specialforretning - anvend aldrig en brugt slange! Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen. Vandtilførsel Vandtilførselsslange: Pas på: Slangen må ikke knækkes, klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan der ikke garanteres for brudstyrken). Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: kpa (1-10 bar) Et vandflow på mindst 8l/min ved helt åben vandhane. Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil. 1. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanen. Pas på: Spænd kun slangeforskruningerne til med hånden. 2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte. Pas på: Skrueforbindelserne står under tryk fra vandforsyningsnettet. Aquasecure maks. 90 maks. 90 3/4" min. 10 mm 4. Sæt afdækningerne på. Fastgør dem med et tryk på låsetappen. Sæt slangeholderne på. Afløb Vandafløbsslange: Pas på: Slangen må ikke knækkes eller trækkes i længden. Højdeforskel mellem opstillingssted og afløb: 0 - maks. 100 cm Afløb i en håndvask Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk. Pas på: Proppen må ikke være sat i håndvaskens afløb. Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af, når maskinen pumper ud. Afløbsslangens ende må ikke nå ned i det udpumpede vand! Der er risiko for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen! Afløb i en vandlås: Pas på: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespændebånd, Ø mm (specialforretning). 5. Fastgør slangerne i slangeholderne.. Afløb i et kunststofrør eller i gulvafløb: Pas på: Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide væk. 3 4

15 Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas Kraftig støj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt indjustering! 1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle i retning med uret. 2. Højden bliver ændret, når apparatets fødder drejes. Bemærk: Alle maskinens fire fødder skal stå fast på underlaget. Vaskemaskinen må ikke vippe! Kontroller vaskemaskinens indjustering med vaterpasset, og korriger den evt. 3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres. Bemærk: Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal været skruet fast til mod kabinettet! Transport, f.eks. ved flytning 1. Inden transport af vaskemaskinen: 1. Luk for vandhanen. 2. Tap restvandet af maskinen Brugsanvisning; Vedligeholdelse - pumpe. 3. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen Brugsanvisning; Vedligeholdelse - si i vandtilførsel. 4. Afbryd strømforsyningen til vaskemaskinen. 5. Afmonter slangerne. 2. Monter transportsikringerne: 1. Tag afdækningerne af. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Typ K Vaskemaskinen må kun tilsluttes til vekselstrøm over en korrekt installeret beskyttelses-stikkontakt. Den aktuelle netspænding skal stemme overens med angivelserne om netspænding på vaskemaskinen (typeskilt). Tilslutningsværdi og krævet afsikring er angivet på typeskiltet. Sørg for, at: netstik og stikkontakt passer sammen ledningstværsnittet er stort nok jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne. Hvis det er nødvendigt at udskifte et netkabel, må dette kun udføres af en elektriker. Der kan fås netkabler til udskiftning hos kundeservice. Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette mærke: Kun dette mærke garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er overholdt. Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten / sæt det ikke i stikkontakten med fugtige hænder. Træk kun stikket ud af kontakten ved at trække i selve netstikket og aldrig i ledningen. Producent brugsanvisning 0711 / *688090* 5 2. Sæt alle 4 bøsninger ind i hullerne. Klem netledningen fast i holderne. Sæt skruerne i, og spænd dem til. Efter transport skal transportsikringerne ubetinget fjernes! Side 3. For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet Udpumpning. Tekniske data Ydre mål (bredde x dybde x højde) Vægt Nettilslutning Vandtryk 60 x 59 x 85 cm kg afhængigt af model Mærkespænding V, 50 Hz Mærkestrøm 10 A Mærkeeffekt 2300 W kpa (110 bar) 6

16 Kundeservice Hvis De ikke selv kan afhjælpe en fejl Brugsanvisning: Hvad nu hvis..., side 12/13, kan De kontakte vores kundeservice. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Kontaktdata til den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model). Oplys maskinens modelnummer (Enr.) og fabrikationsnummer (FD) til kundeservice. Modelnummer Fabrikationsnummer Disse oplysninger findes følgende steder: Lugens inderside* / indvendig i serviceklappen* eller på bagsiden af apparatet. *afhængigt af model De kan være sikker på, at producenten har den største kompetence. Så henvend Dem til os. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Vaskemaskine Opstillingsanvisning da Indhold Side Sikkerhedsanvisninger Miljøvenlig bortskaffelse Opstillingssted Indbygning af apparatet (med / uden topplade)... 1 Leveringsomfang Længder, vand- og afløbsslanger Fjerne transportsikringer Vandtilslutning Indjustering Elektrisk tilslutning Transport, f.eks. ved flytning Tekniske data Kundeservice Læs venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug! Overhold også den separate brugsanvisning. Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfølgende ejere. 7

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller

Læs mere

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold

Vask. Forberedelse. Vask. Indhold Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask

Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktiver indstillingsmodus lydsignalstyrke. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen. Aqua-Stop Aqua-Secure Standard Netkabel Tilløbsslange Afløbsslange 1. Tag slangerne (afhænger af den enkelte model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5.

Vask. Sæbeskuffe med kammer I, II, Tromle. Betjeningspanel. Luge. Ekstrafunktioner og funktionstaster Individuelle indstillinger, side 5. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger.

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. SIEMENS Brugs- og opstillingsanvisning da Vaske-/tørremaskine Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. Opbevar

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på FRA. Luk vandhanen Anvisninger om Aqua-Stop Opstillingsvejledning, Sæbeskuffe med kammer I, II, Luge. side 2. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494

Din brugermanual BOSCH WFO 2850 http://da.yourpdfguides.com/dref/2282494 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke

Vaskning. Individuelle indstillinger Signal 1. Aktivering af indstillingsfunktion for signallydstyrke Din vaskemaskine Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597

Din brugermanual BOSCH WFX140SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3566597 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398

Din brugermanual SIEMENS WXLM1460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine...

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... Indhold Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... 5 1 - Installationsvejledning Fjernelse af transportsikringer...

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen

Vask. Før første vask. Sluk. Sæbeskuffe med rum I, II, Lugen. Betjeningspanel. Greb på lugen Deres vaskemaskine Tillykke med den nye vaskemaskine. Du har valgt et førsteklasses moderne, kvalitetsprodukt fra Siemens. Din vaskemaskine udmærker sig ved et sparsomt forbrug af vand og energi. Hver

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/617652 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 60600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning

Washer-Dryer WK14D321EU. siemens-home.com/welcome. Register your product online. Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Washer-Dryer WK14D321EU siemens-home.com/welcome da Vaske-/tørremaskine Brugs- og opstillingsvejledning Register your product online Din nye vaske-/tørremaskine Du har valgt en vaske-/tørremaskine af mærket

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV64600-W http://da.yourpdfguides.com/dref/615336 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV64600-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y890DN

Vaskemaskine WM 16Y890DN hvid 13895 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske ved 60 C- og 40 C-normalprogrammerne

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Sæbeskuffe med:

Vask. Sæbeskuffe med: Deres vaskemaskine Tillykke Med købet af Deres nye vaskemaskine har De valgt et moderne, kvalitets førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Vaskemaskinen er kendetegnet ved et sparsomt forbrug af

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W http://da.yourpdfguides.com/dref/620136 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LAV 72628-W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 52608 http://da.yourpdfguides.com/dref/3859403

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 52608 http://da.yourpdfguides.com/dref/3859403 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning for vaskemaskine

Brugsanvisning for vaskemaskine Brugsanvisning for vaskemaskine Tillykke med Deres valg af en vaskemaskine fra Gorenje. Deres nye vaskemaskine lever op til alle krav, der stilles til miljørigtig vask, som er meget økonomisk med hensyn

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC LAVAMAT W 1250 ELECTRONIC Vaskemaskine Brugsanvisning 1 Kære kunde! læs denne brugsvejledning grundigt. Vær særlig opmærksom på afsnittet "Sikkerhed på de første sider. Gem denne brugsvejledning, så du

Læs mere