Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning SIEMENS WP12T350SN Betjeningsvejledning SIEMENS WP12T350SN Brugervejledning SIEMENS WP12T350SN Brugermanual SIEMENS WP12T350SN Brugsvejledning SIEMENS WP12T350SN Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

2 Manual abstract:... Mobilitet.... Tilslutning - vandtilførsel.. Tilslutning - vandafløb..... Elektrisk tilslutning...

3 .. Udskiftning af netledning..... Opstilling Brugsanvisning Internationale plejesymboler Før den første vask.

4 Behandling af genstridige pletter. 11 Forberedelse af vasketøjet. 12 Ilægning af vasketøjet Påfyldning af vaskemiddel...

5 13 Indstilling af program / efterfyldning af vasketøj + ændring af program.. 14 og 15 Valg af program Omdrejningsvælger for centrifugering Ekstra funktionstaster Sikkerhedsfunktioner...

6 Rengøring og vedligeholdelse Kabinet..... Betjeningspanel, sokkel, indvendige dele m.m... Vaskemiddelbeholder Rengøring af filter Blinkende indikator

7 Hvad nu hvis Kundeservice Programtabel...

8 .. I det efterfølgende giver nedenstående symboler anvisninger vedrørende: De sikkerhedsforskrifter (for maskinen eller vasketøjet), som SKAL overholdes. En elektrisk fare. Tips og vigtige oplysninger. 2 Tillykke med din nye vaskemaskine, som er et moderne husholdningsapparat af høj kvalitet. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt forbrug af energi, vand og vaskemiddel. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle vaskemaskiner, der leveres fra vores fabrikker, fungerer perfekt og er uden mangler. Ved spørgsmål - især angående opstilling og tilslutning af vaskemaskinen - er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan finde yderligere oplysninger og et udvalg af vores produkter på vores internetside: siemens-hvidevarer.com Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne installations- og brugsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg for, at anvisningerne heri følges. Hvis installations- og brugsanvisningen beskriver forskellige modeller, henvises der til eventuelle forskelle på de relevante steder. Opbevar alle papirer til senere brug eller til eventuelle kommende ejere af maskinen. 3 Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig brug Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til udelukkende til anvendelse i private husholdninger til vask af maskinvaskbare tekstiler i sæbevand til drift med koldt ledningsvand med gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine Træk altid kun i selve netstikket, ikke i ledningen. Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt sæbevand ud. Stil dig ikke oven på vaskemaskinen. Følg anvisningerne for opstilling af maskinen. Kvælningsfare! Giv ikke emballagen eller emballagedele til børn. Børn kan risikere at blive kvalt, hvis de leger med papkasser og plastfolie. Livsfare! Træk netstikket ud på kasserede maskiner. Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik. Ødelæg lågets låsemekanisme derved forhindrer du, at børn kan blive spærret inde og komme i livsfare. Sikkerhedsanvisninger Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af maskinen. Sørg for at holde husdyr væk fra vaskemaskinen. Rør ikke ved netstikket for at stikke det i stikkontakten eller for at trække det ud, hvis du har våde hænder. Miljøbeskyttelse/energisparetips Denne vaskemaskine har et meget lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel. På den måde skåner du miljøet og sparer penge på samme tid. Følg nedenstående retningslinjer for miljøvenlig og økonomisk vask: Fyld ikke mere i maskinen end den anbefalede opfyldningsmængde. Koge- og kulørt vask....5,0 kg Strygelet.....2,5 kg Finvask/silke...1,0 kg Uld ,5 kg Ved små vasketøjsmængder reducerer mængdeautomatikken vand- og energiforbruget. Vælg programmet "60 C" + tasten "Intensiv"* i stedet for "Kogevask 90 C". På grund af den forlængede vasketid ved dette program på 60º C opnås en renhedsgrad, som er sammenlignelig med renhedsgraden for programmet på 90 C dog med et betydeligt mindre energiforbrug. Undlad at bruge forvask* ved vasketøj, der er let til normalt snavset. Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad, mængde og vandets hårdhed, og sørg for at overholde producentens anvisninger. * Afhængigt af model. Emballage og kasserede maskiner Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Denne maskine er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om genvinding og bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og genvinding af kasserede apparater gældende for hele EU. 4 Her er din vaskemaskine Betjeningspanel Greb til åbning af låget (er låst under vask) Vaskemiddelbeholderens frigøringsknapper Aftagelig vaskemiddelbeholder Åbningsknap til tromlelåg Arm til hjul (afhængigt af model) Luk tromlelåget korrekt! Klik! Vandafløbsslange JA Typeskilt (Fabrikations- og produktionsnummer) Transportsikring NEJ Vandtilførselsslange (ikke tilsluttet) Netledning med stik 5 Fjernelse af transportsikringer Fjern alle transportsikringerne på bagsiden af maskinen inden den første ibrugtagning, og opbevar dem til senere brug (f.eks. til transport i forbindelse med flytning)! 1 Tag vaskemaskinen ned fra transportsoklen. Fjern kilen Kontroller, at de to mellemstykker af kunststof, der er fastgjort på forbindelsesskinnen, også er blevet fjernet. Skru igen skruerne i på de steder, hvor de oprindelig var placeret. 4 De to huller skal lukkes med de dertil beregnede afdækninger (indeholdt i posen med tilbehør) (tegning 2.3)! (tegning 1). 2 Fjern de 4 skruer ved hjælp af en skruetrækker (tegning 2.1). 3 Fjern transportsikringen : Skru hertil de to skruer (tegning 2.2) ud med en 10 eller 13 nøgle (afhængigt af model. Tegning 1 Tegning 2.1 Tegning Tegning A 6 Fjernelse af transportsikringerne 5 Fjern sikringen (tegning 3). For at gøre det skal du: - Fjernee beskyttelseslisten - Tage sikringen ud ved at dreje den en kvart omgang. 6 Fjern slangeholderne, og luk hullerne med de dertil beregnede afdækninger (vigtigt!). (Indeholdt i posen med tilbehør) (tegning 4)! Tegning 3 Tegning 4 F G b a b a Vi anbefaler, at alle transportsikringer opbevares, fordi det er meget vigtigt, at

9 de bliver monteret i maskinen igen ved en evt. transport på et senere tidspunkt. Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

10 Maskinen er blevet omhyggeligt afprøvet, inden den forlod fabrikken. Det er derfor muligt, at der er rester af afprøvningsvand i maskinen eller i sæberummene. Hjul (afhængigt af model) Hvis maskinen er forsynet med nedsænkelige hjul, er det let at flytte den. For at stille maskinen op på hjulene skal håndtaget nederst på maskinen drejes ud mod venstre til anslaget (tegning 5). Når maskinen vasker, skal den altid stå fast på fødderne (håndtaget skal være drejet til højre)! Tegning 5 7 Tilslutning Koldtvandstilførsel Tilslutning af vandtilførselsslange (tegning 6). - Minimalt vandtryk: 0,1 MPa eller 1 bar - Maksimalt vandtryk: 1 MPa eller 10 bar Tegning 6 Vandafløb Monter afløbsslangen med den medfølgende rørbøjning, og slut den til en ventileret vandlås (tegning 7.1 / 7.2). Rørbøjningen skal anbringes i en højde på mellem 65 og 90 cm fra gulvet. Sørg for at sikre afløbsslangen mod at glide ud. Tegning 7.1 Udskiftning af vandtilførselsslangen Sørg ved udskiftning af slangen for at dreje den på, så den sidder godt fast, og for, at der er en tætning i begge ender. Kontrollér med jævne mellemrum vandtilførselsslangens og afløbsslangens tilstand. Beskadigede slanger må kun udskiftes med originale slanger, der fås hos vores kundeservice. Tegning min. 10 mm 3/4" Tilslutning Elektrisk tilslutning Vaskemaskinen må kun sluttes til vekselstrøm via en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Den aktuelle netspænding skal stemme overens med den spænding, der er anført på vaskemaskinens typeskilt. Tilslutningsværdi og krævet sikring er angivet på typeskiltet. Sørg for, at: netstik og stikkontakt passer sammen, ledningstværsnittet er stort nok, jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne. Udskiftning af netledning Af sikkerhedsmæssige årsager må netledningen kun udskiftes af den autoriserede kundeservice. Brug ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forlængerledninger. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun anvendes en type, som er forsynet med dette tegn:. Kun dette tegn garanterer for, at alle aktuelt gældende forskrifter er opfyldt. Du må ikke have fugtige hænder, når du tilslutter stikket eller trækker det ud af stikkontakten. Sørg for, altid at tage fat om netstsh;rst frem på et stykke af tøjet, der ikke er umiddelbart synligt, og skyl derefter grundigt efter. Når du påfører pletrens, skal du starte udefra og bevæge dig indad, så du undgår at lave rande. GRÆS: Dup klar eddike eller 90 % alkohol* på pletten (hvis stoffet tillader det), skyl, og vask derefter tøjet. KUGLEPEN - FILTPEN: Dup pletten med køkkenrulle for at opsuge så meget blæk som muligt. Læg en ren, hvid klud under pletten, og dup derefter på den med en anden klud. Ved syntetiske stoffer og kunstfibre kan den anden klud fugtes med klar eddike, ved andre fibre med 90 % alkohol* (hvis stoffet tillader det). RUST: Strø salt på mindre pletter. Hæld derefter lidt citronsaft over saltet, og lad det virke natten over. Skyl stoffet grundigt næste dag, og vask det. Ved større pletter skal der anvendes et specielt rustfjerningsmiddel. Vær i den forbindelse særlig opmærksom på producentens anvisninger. TYGGEGUMMI: Køl tyggegummiet ned ved hjælp af en isterning. Krads tyggegummiet af med neglene, når det er hårdt nok. Fjern den rand, der sidder tilbage, med et fedtopløsningsmiddel*. KONSISTENSFEDT - TJÆRE: Anvend etpletrensemiddel*. Hvis du ikke har et pletrensemiddel, kan du i stedet påføre lidt frisk smør på pletten, lade det virke, og derefter duppe pletten med terpentinolie*. MALING: Malingpletter må ikke få lov til at tørre, de skal derimod straks behandles med det opløsningsmiddel, der er angivet på malerbøtten (vand, terpentin*, rensebenzin*). Sæb derefter pletten ind og skyl grundigt. STEARIN: Krads så meget af pletten af som muligt. Læg derefter køkkenrulle på begge sider af stoffet, og smelt den resterende voks ved hjælp af et strygejern. MAKE-UP: Læg den plettede side af stoffet på et stykke køkkenrulle, og fugt stoffets bagside med 90 % alkohol*, hvis stoffet kan tåle det, og pletten ikke er fedtet. Ellers kan der bruges et fedtopløsende middel (f.eks. trichlorethylen*). KAFFE - TE: - På hvid bomuld: Dup pletten med brintoverilte*, og vask stoffet normalt herefter. - På kulørt bomuld: Dup pletten med en eddikeopløsning (2 spsk. klar eddike til ¼ liter vand), og vask derefter stoffet normalt. - På uld: Dup pletten med en blanding af alkohol* og klar eddike i blandingsforholdet 1:1, og vask derefter stoffet. CHOKOLADE - FRUGT - FRUGTSAFT - VIN: Dup pletten med en eddikeopløsning (2 spsk. klar eddike til ¼ liter vand), og vask derefter stoffet normalt. Skyl stoffet grundigt, og vask det derefter. FEDT: Strø talkum på stoffet med det samme. Lad det tørre, og børst derefter forsigtigt talkummet af. Dup derefter pletten med et fedtopløsningsmiddel som f.eks. benzin*. Skyl stoffet, og vask det derefter normalt. BLOD: Dyp stoffet med pletten i koldt saltvand så hurtigt som muligt, og vask det derefter normalt. KETCHUP - TOMATSAUCE: Lav en blanding af 50% glycerin og 50% varmt vand. Læg stoffet i blød i denne opløsning i en time, og vask det derefter normalt. ANVENDELSE AF PLETFJERNER For at undgå brand- og eksplosionsfare: (*) Når du anvender de produkter, der anbefales ovenfor, skal du være opmærksom på, at du skal skylle vasketøjet grundigt, inden du lægger det i vaskemaskinen. - Når der anvendes gængse pletfjerningsmidler, skal producenternes anvisninger altid nøje overholdes. Hvis der stadig er pletter på tekstilerne, efter at de er blevet vasket, kan pletterne ikke længere fjernes, hvis vasketøjet bliver tørret i en tørretumbler eller bliver strøget. 11 Forberedelse af vasketøjet Forberedelse af vasketøjet Fremmedlegemer (f.eks. mønter, papirklips, nåle, søm) kan beskadige vasketøjet eller dele i vaskemaskinen (som f.eks. vasketromlen). Tøm lommerne i tøjet. Børst sand ud af lommer og opslag. Luk lynlåse, og knap knapperne i sengetøj. Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

11 Fjern gardinringe, eller læg dem i net/poser. Følgende skal vaskes i et net/pudebetræk: - sart vasketøj, f. eks. tynde strømpebukser, gardiner - små stykker vasketøj, som f.eks. strømper eller lommetørklæder - bøjle-bh'er (bøjlerne kan løsne sig under vasken og forårsage skader) Vend vrangen ud på bukser, striktrøjer og fladstrikkede tekstiler som f.eks. sportstøj, t-shirts og sweatshirts. Overhold følgende opfyldningsmængder- skiftevis i kogezone-indikatoren. BOMULD / KULØRT VASK / BLANDINGSTEKSTILER kg STRYGELET.. til 500 g Lagen til 2 pers g Hovedpudebetræk g Let nattrøje g Et par stofbørnebukser g Stofbukser. 500 g Herreskjorte af bomuld/polyester. 200 g Bomulds-T-shirt, stor størrelse g Viskestykke 100 g Borddug..250 g Lingeri...

12 . 20 g Stofnattøj. 800 g til 1 kg Frottébadehåndklæde..700 g Frottéhåndklæde g Joggingbukser g Frotténattøj til børn g Badekåbe g Sweatshirt..250 g Dynebetræk... i vasketromlen kan beskadige vasketøjet. større og mindre tøjstykker sammen. Luk tromlelåget. skyllemiddel skal fortyndes med varmt vand! Koncentreret blegemiddel skal ubetinget fortyndes! ikke vaskemiddel direkte på vasketromlen! Kontrollampen for den valgte valgmulighed lyser. programvælgeren 1 på "Sluk". bomuld eller hør, der tåler kogning. For at beskytte afløbsledningerne blandes det varme sæbevand før udpumpning med koldt vand og afkøles dermed. Silke u kold, 30 C* Til tekstiler af silke, der tåler hånd- og maskinvask. Kort 40 /30 min. I (Mix / Lyn) Til maksimalt 2,5 kg let snavset vasketøj. Til opfriskning af bomuld, kogevask, kulørt vask eller robuste syntetiske materialer. Vasketemperatur automatisk indstillet på 40 C. Varighed begrænset til 30 minutter. Reducer mængden af vaskemiddel for dette program med halvdelen! Kulørt vask y 60 C + tasten "Intensiv"* Til plettede og snavsede tekstiler, f. eks. af bomuld eller hør. Energispareprogram. På grund af den forlængede vasketid med betydeligt lavere energiforbrug opnås der en rengøringseffekt, der kan sammenlignes med rengøringseffekten fra et program på 90 C. Ekstra programmer, programvælger Skylning K Separat skylning med efterfølgende centrifugering til strygelette tekstiler. Kulørt vask y 60 C + forvask* Til meget snavsede, robuste tekstiler. Kulørt vask y koldt*, 30 *, 40, 60 C Til robuste tekstiler. Centrifugering B Separat skylning. Sæbevandet eller skyllevandet pumpes ud før centrifugeringen. Kontrollér ved programmerne "Skylning" og "Centrifugering", at du har valgt en egnet centrifugeringshastighed, se tabellen på side 16. * Afhængigt af model Strygelet A koldt*, 30, 40 *, 60 C Til strygelette tekstiler, f.eks. bomuld, hør, syntetiske materialer eller blandede fibre. Finvask q kold* 30, 40 C* Til sarte tekstiler, der tåler vask, f.eks. bomuld, syntetiske materialer eller blandede fibre (f.eks. gardiner). Ingen centrifugering mellem skylningerne. 15 Omdrejningsvælger for centrifugering Centrifugeringsomdrejninger (afhængigt af model) Program 1200 med centrifugeringsvælger* y y A U q u I Q D * KOGEVASK/KULØRT VASK KULØRT VASK med forvask STRYGELET ULD/SILKE FINVASK TEKSTILER, DER KAN VASKES I HÅNDEN KORT 40 C / 30 min. AFDRYPNING** SKYLLESTOP*** Centrifugeringstallet begrænses automatisk i programmerne "Strygelet", "Finvask" og "Uld/Silke". ** Afdrypning: Gradvist reduceret centrifugering ved 100 o/min. *** Skyllestop: Vasketøjet bliver liggende i det sidste skyllevand. PROGRAM TIL SAMMENLIGNINGS- OG NORMTEST Program..

13 .BOMULD 60 C Påfyldningsmængde kg Programindstilling til kontrol i henhold til eller i følge EN og IEC Ekstra funktionstaster FORVASK P (afhængigt af model) Til meget snavset, robust vasketøj f.eks.af bomuld eller hør. Vasketemperaturen ved forvasken er på 30 C. Ved uld- og finvaskprogrammet er det ikke muligt at vælge forvask. Hvis forvasken afbrydes, pumpes sæbevandet ud, og programmet fortsætter med hovedvasken. Der skal fyldes vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen "I"! SKYLLESTOP D Til sarte tekstiler og gardiner. Vasketøjet bliver liggende i det sidste skyllevand. Vasketøjet mellemcentrifugeres kortvarigt, også i programmet "Finvask", "Uld/Silke". Dermed opnås et bedre skylleresultat. I SKYLLESTOP viser displayet skiftevist de to symboler: og. - Maskinen skal tømmes, og vasketøjet skal centrifugeres. Du skal bruge omdrejningstalvælgeren 2 til at indstille en centrifugeringshastighed, der er egnet til den pågældende type vasketøj. Programmet afsluttes så automatisk. På displayet vises den resterende tid. - Maskinen skal kun tømmes. Vælg med omdrejningstalvælgeren 2 funktionen "Afdrypning". Vasketøjet centrifugeres blidt. På displayet vises den resterende tid. EKSTRA SKYLNING K (afhængigt af model) Særlig til sart og allergisk hud og i områder med meget blødt vand. Tilføjer en ekstra skylning. ANTIKRØL-FUNKTION w f (afhængigt af model) Gradvist reduceret slutcentrifugering med efterfølgende antikrøl-funktion. INTENSIV X (afhængigt af model) Til meget snavset vasketøj. I programmerne Kogevask, Kulørt vask og Strygelet forlænges den aktive vasketid. Ved indstillingen C forhøjes vasketemperaturen med 4 C. 17 Forsinket start Ved at trykke flere gange på tasten 3 kan programstarten forsinkes med 1 til 19 timer i trin på 1 time. Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

14 Valget bekræftes efter nogle få sekunder. For at aktivere starttidsforsinkelsen skal du trykke på tasten "Start/Pause". Den tid, der resterer, indtil den forsinkede start aktiveres, vises i trin på 1 time A fra 19 timer og ned til 1 time, og derefter minutvist fra 59 min. til 1 min. Symbolet for forsinket start lyser under hele forløbet. De fire segmenter blinker efter hinanden. Programmet starter, når den indstillede tid er udløbet, og A den tid, der resterer af det pågældende program, vises nu på displayet. Når den forsinkede start er aktiveret, kan du til enhver tid ændre de valgte indstillinger, se afsnittet "Ændring af program". Efterfyldning af vasketøj + Ændring af program Efterfyldning af vasketøj eller udtagning af tøj (ikke muligt under centrifugering): Det er muligt at efterfylde vasketøj eller tage vasketøj ud under vasken. Tryk på tasten "Start/Pause" 5 for at afbryde programmet. Læg eventuelt vasketøj i, eller tag eventuelt vasketøj ud. (*) Det kan vare 1 til 2 minutter, indtil låget låser op. Tryk på tasten "Start/Pause" 5 for at starte programmet igen. Hvis du har valgt en forsinket start, kan du under programmeringen og før programmets start altid åbne låget uden at skulle afbryde programmet og starte det igen. På A vises den resterende tid. På A Resttidsfunktion igen aktiv (kolon blinker). Ændring af program Hvis du er kommet til at vælge et forkert program: Stil programvælgeren på "Sluk". Indstil programvælgeren på det nye program. Kontrollampen A lyser. Tryk eventuelt på tasten "Start". Centrifugeringsomdrejningerne kan ændres under hele programmet. Alle valgmuligheder kan aktiveres og deaktiveres under hele programmet, hvis deres virkning endnu ikke er afsluttet. Afbrydelse af et program: Hvis du gerne vil afslutte et program før tiden: Stil programvælgeren på "Sluk". Stil programvælgeren på "Centrifugering". Kontrollampen A lyser. Vælg den ønskede centrifugeringshastighed ved "Centrifugering" (ikke skyllestop). Tryk på tasten "Start". Tromlen bliver ikke stående med låget siddende oppe. Forsigtig ved 90 /60 vasketøj, tromlen kan være varm! 18 Ændring af program (fortsættelse) Ændring af program: Før der trykkes på tasten "Start/Pause" 5, er alle ændringer mulige. - umiddelbart efter programstart: Skift program (f.eks. fra "BOMULD" til "FINVASK" osv.). Tryk derefter på tasten "Start/Pause" 5 igen. - ved valg af starttid: Der bliver taget hensyn til samtlige programændringer, der foretages ved valg af starttid. Den valgte starttid kan altid ændres, f.eks. 5 til 18 timer. Hvis programmet skal starte med det samme, skal du nulstille starttiden (et trin efter 19 h) og trykke på tasten "Start/Pause". Alle tilgængelige ekstrafunktioner kan aktiveres ved valg af starttid. - under vaskeprogrammet: Skift program (f.eks. fra "FINVASK" til "BOMULD" osv.). Tryk derefter på tasten "Start/Pause" 5 igen. En del af vandet kan pumpes ud. Hele programmet begynder forfra. Temperaturen kan ændres under et program, uden at det er nødvendigt at trykke på tasten "Start/Pause" igen. Centrifugeringshastigheden kan ændres til enhver tid. Alle ekstra funktioner kan aktiveres og deaktiveres under hele programmet, hvis deres virkning ikke allerede er afsluttet. - ved programmets afslutning: Hvis displayet viser A, kan der vælges et nyt program, uden at programvælgeren 1 inden da skulle være blevet stillet på "Sluk". Kontrollér, inden du tænder, at netledningen er sluttet til, og at vandhanen er åben. Kontrollér, at alle låg er lukket korrekt. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det ved programslut at trække netstikket ud og at lukke for vandhanen. Hvis der sker et strømsvigt, kobler programmet automatisk til igen og fortsætter der, hvor det blev afbrudt. 19 Sikkerhedsfunktioner Lågets åbningssikring: Efter programstart låses låget. Efter programafslutning eller i funktionen "Skyllestop" låses låget op igen. Afhængigt af model: Hvis der er blevet programmeret en "forsinket start", bliver låget ved med at være ulåst i hele tidsrummet op til programmets begyndelse. Hvis du ønsker at åbne låget under programmet, skal du trykke kort på tasten "Start/Pause" og vente 1-2 minutter, indtil lågets åbningssikring deaktiveres. For at undgå skoldninger forbliver låget låst, indtil sæbevandets temperatur er faldet lidt. Centrifugeringssikkerhed: Vaskemaskinen er forsynet med en sikring, der kan begrænse centrifugeringen, hvis vasketøjet er fordelt uensartet i maskinen. I et sådant tilfælde centrifugeres vasketøjet ved lavere omdrejningstal. Fordel vasketøjet ensartet i tromlen, og programmér en ny centrifugering. Overskumningssikring: Vaskemaskinen kan registrere, hvis der er en for stor produktion af skum under centrifugeringen. Hvis dette er tilfældet, stoppes centrifugeringen, og maskinen tømmes for vand. Programmet fortsætter. Centrifugeringshastigheden tilpasses, og der finder en ekstra skylning sted. Vandsikring: Under driften af vaskemaskinen forebygger den permanente vandstandskontrol, at vandet kan løbe over. 20 Rengøring og vedligeholdelse Fare for elektrisk stød! Afbryd principielt altid vaskemaskinens forbindelse til strømnettet. Vaskemaskinen må aldrig rengøres med en vandstråle. Vaskemiddelbeholder Rengør vaskemiddelbeholderen regelmæssigt. For at rengøre vaskemiddelbeholderen skal du gøre følgende: - Tryk på de to trykpunkter på samme tid for at tage vaskemiddelskuffen ud (tegning 10). Du kan nu tage vaskemiddelbeholderen ud af skuffen (tegning 10). på bagsiden af beholderen - Delene skal fjernes og afmonteres fra frontbeklædningen (tegning 11). - Skyl delene under rindende vand. Tøm beholderen helt. - Sæt alle komponenterne sammen igen i den rigtige rækkefølge. Skub vaskemiddelskuffen ind, så den går i indgreb under maskinens låg. Tegning 10 Eksplosionsfare! Anvend aldrig opløsningsmidler til rengøring af vaskemaskinen. Risiko for frost! Hvis der er risiko for frost, skal du koble vandtilførselsslangen af vandhanen, og tømme maskinen fuldstændigt. Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

15 Så tømmes overskydende vand, der stadig befinder sig i beholderen, helt ud. Kabinet Brug kun vand og sæbe. Betjeningspanel, sokkel m.m. Brug kun en fugtig klud. Brug ikke: Skuremiddel Metal- eller kunststofsvampe Produkter på alkoholbasis (alkohol, fortynder m.m.) Indvendige dele Det anbefales at: Lade låget være åbent et stykke tid efter vasken. Rengøre karindgangens kunststof- og gummidele med sæbevand cirka en gang om måneden. Skyl grundigt, så alle resterne efter dette produkt fjernes. Det anbefales at gennemføre vaskeprogrammet på 90 C med jævne mellemrum. Tegning Rengøring af filter Rengøring af pumpefilteret I dette filter opsamles fnug og andre genstande, der er faldet i beholderen. Det kan f.eks. være knapper, der er faldet af under vask. Gør følgende ved rengøring: Åbn tromlens låg. I bunden af tromlen sidder vasketøjsmedbringeren (tegning 12). Tegning 12 Drej forsigtigt tromlen med åbne låg hen mod maskinens forside (tegning 14). Tegning 14 B A Tag pumpefilteret ud af holderen (tegning 14). Fjern fremmedlegemer og fnug. Rengør filteret under rindende vand (tegning 15). Tegning 15 Afmonter denne del (tegning 13). Tegning 13 For at rengøre vaskemiddelbeholderen skal du gøre følgende: Stik en tynd genstand (f.eks. en blyant eller en skruetrækker) ind i hullet på delen. Tryk denne genstand nedad, og skub samtidig delen mod højre, til den går i indgreb. Afmonter delen. Tryk filteret ind i holderen igen indtil anslag. Sæt del ind igen. Skub vasketøjsmedbringeren mod højre, indtil den går hørbart i indgreb (tegning 16). Tegning 16 CLANG 22 Egen afhjælpning af mindre fejl Displayet viser, at der er driftsforstyrrelser. Blinkende fejlkode Årsager / afhjælpning Ingen vandtilførsel. Åbn for vandhanen, og tryk på tasten "Start/Pause" igen. Denne fejl kan skyldes en forkert tilslutning af vandtilførselsslangen (se kapitlet "TILSLUTNINGER: vandtilførselsslange"). Pumpefilteret er tilstoppet. Rengør pumpefilteret (se kapitlet "RENGØRING AF FILTER"), og start programmet med tasten "Start/Pause" igen. Kontrollér afløbsslangen: Tilslutningen må ikke være tilstoppet (se kapitlet "TILSLUTNINGER: afledning af afløbsvand"). Kontrollér afløbsslangens position: Tilslutningen må ikke være tilstoppet (se kapitlet "TILSLUTNINGER: afledning af afløbsvand"). Tromlen blokerer. Kontrollér, om der sidder et mindre stykke vasketøj (f.eks. et lommetørklæde eller en strømpe... ) fast mellem beholderen og tromlen. Du kan læse mere om, hvordan du får adgang til beholderens bund, i kapitlet "RENGØRING AF FILTER". Låget er ikke lukket korrekt. Kontrollér, om låget er lukket korrekt. Start programmet ved hjælp af tasten "Start/Pause". 23 Fejl, der kræver assistance fra kundeservice Kontrollér, om den viste fejl er af en art, som du selv kan afhjælpe (se ovenfor)! Ved nedenstående fejlkoder er der tale om fejl, som kræver assistance fra kundeservice: Blinkende fejlkode Hvis disse fejlkoder vises: - Stil programvælgeren på "Sluk". - Træk netstikket ud i 10 sekunder. - Stik netstikket i igen. - Vælg program, og start maskinen igen. Hvis den viste fejl ikke er forsvundet nu, skal du kontakte kundeservice. Luk for vandhanen. Fare for elektrisk stød! Programvælgeren står i positionen Stop. Kontrollér sikringerne. Vandhanen er lukket. Tilførselsslangen er bøjet. Låget er ikke lukket korrekt. kapitlet "FJERNELSE AF TRANSPORTSIKRINGER") Gulvet er ikke vandret. Apparatet hviler på de to "forreste" hjul (afhængigt af model). - Ryk mobilitetsarmen mod højre. Du har valgt et program uden centrifugering, f. eks. "Afdrypning". Kontrolsystemet mod uligevægt har konstateret, at vasketøjet er uensartet fordelt i tromlen: - Sortér vasketøjet igen, og vælg centrifugering igen. Tømningsslangen er ikke ført korrekt ind i afløbsledningen. Vandtilførselsslangens tilslutninger på maskinen og vandhanen er utætte: - Kontrollér tætninger og tilslutninger. Der er valgt "Skyllestop". Tømningspumpens filter er tilstoppet: - Rengør filteret (se kapitlet "RENGØRING AF FILTER") Afløbsslangen er bøjet eller klemt. Programmet er ikke afsluttet endnu. Låget forbliver låst under hele programmet. Vaskemaskinen har ikke været brugt i lang tid. Der er for koldt i det rum, vaskemaskinen står i. Vaskemiddelrester (pulver) blokerer hængslerne. - Fjern vaskemiddelresterne. Kraftige rystelser ved centrifugering Vasketøjet er ikke blevet centrifugeret eller er ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt Der løber vand ud ved/under maskinen Maskinen pumper ikke vandet ud Låget kan ikke åbnes Tromlelågene åbner sig for langsomt (afhængigt af model) 25 Kundeservice Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle vaskemaskiner, der leveres fra vores fabrikker, fungerer perfekt og er uden mangler. Ved spørgsmål - især angående opstilling og tilslutning af vaskemaskinen - er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Inden kundeservice kontaktes, skal det kontrolleres, om fejlen selv kan afhjælpes (se kapitel HVAD NU HVIS... og HVORDAN DU SELV KAN AFHJÆLPE FEJL). Det koster penge at få montørbesøg, også i garantiperioden. Du kan finde adressen på den nærmeste kundeservice i den vedlagte adressefortegnelse. Oplys maskinens fabrikationsnummer (Enr.) og produktionsnummer (FD) til kundeservice. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Oplys venligst fabrikationsnummer og produktionsnummer, så teknikeren ikke kører forgæves. Således undgår du unødvendige ekstraomkostninger. Du kan finde yderligere oplysninger og et udvalg af vores produkter på vores internetside: E-nummeret findes bag vaskemiddelbeholderen. Der findes anvisninger til, hvordan sæbebeholderen tages ud, i kapitlet RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) E-Nr FD Følg anvisningerne på plejeetiketterne, der er placeret i de fleste tekstiler, for bedre at kunne vælge det program, der egner sig bedst til det aktuelle vasketøj. P X K Ekstra skylning* Intensiv* Antikrøl* Forvask* Temperatur ( C)* Programvarighed (**) KOGEVASK/KULØRT VASK 60 5,0 2:37 timer 1:20-1:41 timer min min. 32 min. 2,5 30 min min min. 2,5 1,0 1,5 1, ,0 1:56-2 :13 timer Maksimal påfyldningsm ængde (kg) O O O O O O Afdrypning* KULØRT VASK med Forvask* Siemens-Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Straße MÜNCHEN DEUTSCHLAND Afhænger af tekstilernes art SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH Taster til ekstra funktioner O I programmet er kun én ekstra funktion mulig STRYGELET y y A q U FINVASK ULD/SILKE Mulighed for ekstrafunktioner u I TEKSTILER, DER KAN VASKES I HÅNDEN Kort 40 / 30 min.* I dette program er der kun mulighed for én ekstra funktion Kun SKYLNING K B Kun CENTRIFUGERING * Funktioner eller valgmuligheder afhænger af den pågældende vaskemaskinemodel. (**) Programlængden er angivet som en middelværdi "uden ekstra funktioner". Varigheden kan variere alt efter påfyldningsmængde og temperatur. - Ved et program med "Forvask" bliver programmet forlænget med minutter. - Ved et program med "Intensiv" bliver programmet forlænget med 5-17 minutter. - Ved et program med "Ekstra skylning" bliver programmet forlænget med 9-20 minutter. Skyllestop Vasketøjets art wf Q D Programtabel 1205 da G Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Mormors pletfjerner rå d

Mormors pletfjerner rå d Mormors pletfjerner rå d Pletter på tøj startes med: At prøve med klar opvaskemiddel Herefter er det forskelligt alt efter, hvilken plet der er tale om (se tabelen nedenfor) MEN HUSK ALTID, at komme i

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere