ROCKWOOL koncernen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROCKWOOL koncernen 2014"

Transkript

1 ROCKWOOL koncernen 2014

2 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > Varemærker ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, GRODAN, LAPINUS Fibres, RockDelta, CREATE AND PROTECT, Chicago Metallic og HECK Wall Systems er ROCKWOOL koncernens registrerede varemærker. Produceret for ROCKWOOL koncernen af Corporate Communications. Layout og produktion: MeyerBukdahl Offentliggjort: Marts 2015 Print: PE offset ISSN: X (trykt) (online) "Selv på relativt svage markeder for byggeri er der altid mulighed for udvikling, specielt hvor vi kan positionere og udnytte stenuldens unikke egenskaber." Bjørn Høi Jensen Formand for ROCKWOOL koncernens bestyrelse 2 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

3 ROCKWOOL koncernen løftes til næste niveau På trods af stor uro i verdensøkonomien steg ROCKWOOL koncernens omsætning med hele 8,9 % i 2014 og leverede cash flow fra driften på EUR 205,5 mio. Hjulpet på vej af to store opkøb og gode resultater i Nordamerika, Østeuropa og Rusland var året endnu et bevis på vækstpotentialet i vores stenuldsforretninger. Kraftig vækst må nødvendigvis gå hånd i hånd med en sund rentabilitet og et stabilt cash flow for at finansiere væksten. Det har været yderst vigtigt for bestyrelsen at sikre, at koncernens vellykkede ekspansion i det seneste årti fortsætter med endnu større fokus på udnyttelse af det potentiale, der ligger i koncernens mange forskelligartede forretningsenheder verden over. Dette var baggrunden for beslutningen om at ansætte en ny koncernchef med solid ledelseserfaring fra en af verdens største industrivirksomheder. I den kommende tid vil en gennemgang af vores globale forretningsstrategi have højeste prioritet for at sikre et solidt fremtidigt fundament, hvorfra vi kan løfte ROCKWOOL koncernen til næste niveau. Samtidig må vi fokusere på driftsmæssige udfordringer, ikke mindst konsekvenserne af den nuværende økonomiske usikkerhed og store valutaudsving. Vi agter at fastholde vores stærke position på det vigtige russiske marked, som har oplevet dramatiske op- og nedture. Vi tror på, at vi med tiden kan komme styrkede ud af denne krise, mens vi på kort sigt vil fokusere på at sikre en velfungerende drift og styring af risici på den bedst mulige måde. De europæiske markeder skuffede i 2014, og det forventede opsving har endnu ikke vist sig. Men bestyrelsen tror dog fortsat på et stort potentiale på disse markeder, hvor vi foretager vigtige investeringer som led i vores plan for omlægning af den europæiske produktion. Det nordamerikanske marked, som oplever god vækst takket være vores vellykkede udrulning af stenuldsisolering og akustiske lofter, vil være et af de primære fokusområder for fremtidige investeringer. I øjeblikket er der dog fokus på at få den nyåbnede fabrik i Mississippi til at yde optimalt for at tilfredsstille de mange nye kunder. En af grundpillerne i den nuværende strategi har været den fortsatte udvikling af mere integrerede byggeløsninger, som vores to store opkøb vidner om. Disse opkøb stadfæstede koncernen som en seriøs aktør på det tyske marked for facadesystemer og det nordamerikanske og europæiske marked for loftsystemer. Vi vil fortsætte ud ad denne vej, hvor der ligger et stort vækstpotentiale. Vores Systems forretning udviste imponerende resultater i 2014, udtrykt både ved stigende salgstal samt overskud. Dette viser, at selv på relativt svage markeder for byggeri er der altid mulighed for udvikling, specielt hvor vi kan positionere og udnytte stenuldens unikke egenskaber. Vi vil fortsætte med at udnytte disse lovende vækstlommer. Til slut en stor tak til ledelsen og til medarbejderne. Det har været et turbulent år, men takket være jeres store indsats er vi godt på vej mod næste niveau. Bjørn Høi Jensen Formand for ROCKWOOL koncernens bestyrelse 3

4 Vigtige begivenheder April Generalforsamlingen vælger Bjørn Høi Jensen til ny bestyrelsesformand JUNI I Europa og Nordamerika lanceres nye kombinerede loftsystemer baseret på ROCKFON loftplader og Chicago Metallic skinnesystemer SEPTEMber Indvielse af den første amerikanske fabrik nær Memphis JULI Januar Nyopkøbte HECK Wall Systems bliver officielt en del af ROCKWOOL koncernen MAJ ROCKWOOL koncernen beslutter at skifte taktik i Kina og afbryder fabriksprojektet i Tianjin Åbning af et nyt fælles europæisk produktionscenter i Tjekkiet. Et nyt led i den internationale vækststrategi for segmentet for industriel og teknisk isolering oktober Jens Birgersson annonceres som ny koncernchef for ROCKWOOL koncernen 4 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

5 Stenuld har i øjeblikket en lav markedsandel uden for Europa Tagprojekt på Sports Hub arena, Singapore. Nord Amerika Europa Asien Stenuld Andre isoleringsmaterialer 5

6 En stærk platform for rentabel vækst Tendensen i retning af bæredygtighed i byggesektoren er en væsentlig drivkraft bag koncernens hurtige ekspansion. Gennem det seneste årti har den gennemsnitlige årlige vækstrate ligget på 6,5 %, hvoraf størstedelen har været organisk. Isolering et marked med langsigtet vækst Markedet for isolering er afhængigt af den aktuelle aktivitet i byggeriet. Denne aktivitet har en tilbøjelighed til at tage fart, når der, som nu, er målbevidst fokus på energibesparelser. Både opførelsen af nye bygninger og renovering af eksisterende er faktorer som påvirker markedet. I de seneste år hvor nybyggeriet har været historisk lavt på mange af koncernens største markeder i Europa, har renoveringsmarkedet fået øget betydning for vores virksomhed. I Europa støttes energirenovering både af EU og gennem national lovgivning og med god grund. Ved at investere i mere energieffektive bygninger kan samfundet høste en tredobbelt fordel i form af lavere energiforbrug, reduceret CO 2 -udledning og jobskabelse lokalt i byggesektoren. I 2014 blev der udarbejdet nye og mere omfattende programmer i både Tyskland og Frankrig, vores to største markeder. Dette kunne have en positiv effekt allerede i Byggereglerne for nye huse i EU er også gradvist blevet mere og mere restriktive hvad angår krav til energibesparelse, men indvirkningen på isoleringsmarkederne er blevet dæmpet af nybyggeriets exceptionelt lave niveau. Så snart der atter kommer gang i husbyggeriet, burde de skrappere byggeregler kunne have en positiv indvirkning på koncernen med hensyn til salgsvolumen. EU er fortsat en frontløber i den globale tendens i retning af mere energieffektive bygninger. Det er dog glædeligt, at flere andre vigtige isoleringsmarkeder, såsom Rusland, USA og Kina går i samme retning. Global leder inden for stenuld og en flot global andenplads inden for isolering ROCKWOOL koncernen er den førende aktør i stenuldsbranchen med en størrelse og geografisk spredning, der langt overgår konkurrenternes. Ud fra offentligt tilgængelige oplysninger om den samlede globale branche er vi sandsynligvis den næststørste aktør. I dag er stenuld mindre rodfæstet end de andre primære isoleringsmaterialer som skumplast og glasuld. Koncernen har en klar strategi om at fokusere på produktion af stenuldsløsninger snarere end at tilføje nye isoleringsmaterialer til sin portefølje. 6 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

7 Den nuværende globale førerposition inden for stenuld får os til at tro på, at proces- og produktudvikling kan udføres på et niveau, som vores stenuldskonkurrenter har vanskeligt ved at matche, og at vores avancerede teknologi gør os i stand til at producere i større mængder og med lavere omkostninger end vores konkurrenter. Opretholdelse af denne teknologiske førerposition er en afgørende del af koncernens strategi. Det globale isoleringsmarked Værdi i alt: EUR mio. (2013) 25 % 47 % 5 % 23 % Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika Asien og andre 56 % 4 % 17 % 23 % Stenuld Glasuld Skumplast Andre Ekspansion uden for Europa Koncernen har i øjeblikket 28 fabrikker i 18 lande. At være til stede tæt på lokale markeder er en nøglefaktor, når man leverer standard byggeisolering, hvor transportomkostninger er vigtige. Netværket af fabrikker i Europa er veludviklet, hvorimod der er betydelig plads til vækst i Nordamerika og Asien. Det er en del af vores strategi at lancere stenuldsisolering som et kvalitetsprodukt i disse regioner med uudnyttet potentiale. Nordamerika har højeste prioritet, og her er koncernen allerede på rette spor med tocifret vækst i de seneste 10 år. Fra produkter til systemer Koncernens forretningsmæssige fokus afspejler den samlede kombination af stenuldens egenskaber isoleringsevne, brandsikkerhed, akustik og holdbarhed hvilket gør vores produkter til det rette valg for levering af uovertrufne byggeløsninger. Stenuldsprodukter kan dog ikke stå alene, da der er en klar tendens i byggesektoren mod samlede systemløsninger, som optimerer byggeprocessen og bygningsdelenes ydeevne. Koncernen følger derfor aktivt en strategi for udvikling af nye systemer baseret på interne forsknings- og udviklingsaktiviteter, men også støttet af opkøb af virksomheder med relevante komplementære produkter. Kilde: Eksterne studier og egne analyser To større opkøb for nylig Chicago Metallic inden for lofter til en værdi af USD 140 mio. og HECK Wall Systems til en værdi af EUR 38 mio. er glimrende eksempler på denne strategi. Førstnævnte leverer komponenter som er uundværlige for at kunne tilbyde komplette loftsløsninger, mens sidstnævnte flytter ROCKWOOL koncernen fra produktleverandør til systemholder på det tyske marked for facadeisoleringssystemer. 7

8 'Markthal' i Rotterdam, Holland, er et kombineret marked og boligkompleks, hvor der blandt andet er anvendt ROCKFON og ROCKPANEL løsninger. 8 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

9 Omsætning, markeder og resultater Omsætningen steg med 8,9 % og nåede EUR 2.180,4 mio. Uden den negative valutaeffekt på 3,5 % ville omsætningen være steget med 12,5 %. Baseret på samme struktur og valutakurser steg omsætningen med 5,1 % på sammenlignelig basis Nordamerika, Asien og andre Omsætning geografiske segmenter 20 % EBIT nåede EUR 161,4 mio., svarende til en EBIT-margin på 7,4 % 58 % Vesteuropa Årets resultat faldt med 2,7 % og udgjorde i alt EUR 112,6 mio. Investeringer og akkvisitioner udgjorde EUR 257,3 mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde EUR 205,5 mio. et fald på 18,7 % i forhold til 2013 Koncernen forventer, at stigningen i omsætningen for 2015 vil være en anelse positiv, selv hvis der medregnes en negativ valutakurseffekt på 2,5 % baseret på valutakurserne 19. februar 2015 EBIT forventes at blive ca. EUR 150 mio. svarende til en EBIT-margin på ca. 7 %. Dette inkluderer en negativ valutaeffekt, som baseret på valutakurserne 19. februar 2015 udgør EUR 15 mio. Investeringsniveauet for 2015, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. EUR 180 mio. Østeuropa inkl. Rusland 22 % Gennemsnitlig omsætningsvækst (%) Goal Det foreslåede udbytte øges fra DKK 10,40 til DKK 11,30 pr. aktie

10 Omsætning, markeder og resultater Omsætningen i ROCKWOOL koncernen steg i 2014 med 8,9 % eller 5,1 % på direkte sammenlignelig basis og nåede EUR 2.180,4 mio. Resultatet oversteg dermed vores langsigtede mål for en gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 %. 1,6 % af væksten var organisk og 7,3 % stammede fra købet af den tyske facadeisoleringsvirksomhed HECK Wall Systems og den amerikanske loftsystemvirksomhed Chicago Metallic. Omsætningen blev i væsentlig grad påvirket af en negativ valutapåvirkning på 3,5 %, og baseret på sammenlignelige kurser steg salget med 12,4 %. Omsætning 7 % På kernemarkederne i Vesteuropa (58 % af omsætningen) startede året med positive takter, da det milde vintervejr gjorde det muligt at fortsætte byggeaktiviteterne på mange byggepladser vinteren over. Dog blev denne tendens udhulet i løbet af andet kvartal, da den øgede ustabilitet i økonomien generelt begyndte at påvirke byggeriet. Omsætningen steg samlet set med 7,0 %, især som følge af opkøbet af HECK Wall Systems, som blev succesfuldt integreret i løbet af året. På direkte sammenlignelig basis steg væksten med 0,3 %. Der var stor forskel på markedsudviklingen fra region til region; mens Skandinavien udviste et lille opsving, var andre hovedmarkeder som Benelux og Frankrig pressede. Det vigtige tyske marked viste en langsommere udvikling end forventet, særligt i andet halvår. Den østeuropæiske region, herunder Rusland, klarede sig godt, men på grund af en stor negativ Omsætning 0,9 % 10 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

11 valutapåvirkning på 10,7 % steg omsætningen kun med 0,9 %. På trods af den uro der fulgte i kølvandet på spændingerne i Ukraine, kunne den russiske forretning fortsat glæde sig over en stor omsætning med tocifrede væksttal (i lokal valuta), og alle fire fabrikker kunne melde udsolgt. ROCKWOOL koncernen fortsatte med at høste fordelene ved et stærkt brand med en portefølje af kvalitetsprodukter, samt en lokal tilstedeværelse i de større byområder i et land, som på grund af klimatiske forhold og mange bygningers generelle tilstand fortsat vil være et vigtigt isoleringsmarked efter den nuværende krise. Uden for Rusland fortsatte Polen også sin fremgang, delvist på grund af et højere aktivitetsniveau i byggesektoren, men også stimuleret af stramninger i byggereglerne. Omsætningen uden for Europa og Rusland steg med 26,7 % på baggrund af gode resultater på markedet i specielt Nordamerika og som følge af opkøbet af Chicago Metallic (18,3 %). Havde det ikke været for en negativ valutasituation (4,7 %), ville omsætningen have været endnu højere. Omsætning 26,7 % I 2014 indfandt opsvinget sig i den amerikanske økonomi på markederne for byggeri af både boliger og erhvervsejendomme. Koncernen fortsatte sin hurtige ekspansion i USA, men blev hæmmet af en langsommere og mere bekostelig opstart af den nyetablerede fabrik i Mississippi. Fabrikken anvender koncernens nyeste smelteteknologi med betydeligt højere kapacitet end de andre fabrikker, som anvender samme nye teknologi. Opstartsproblemerne er nu under kontrol, og koncernen fortsætter med hurtigt at øge omsætningen. I Asien har koncernen afbrudt sit fabriksprojekt i det nordlige Kina på grund af manglende stramninger af lovgivningen omkring brandsikkerhed, som ville have fremmet brugen af ikke-brændbar isolering. I stedet blev det besluttet at anlægge en mere gradvis og selektiv strategi for markedsindtrængning, som skal serviceres af den eksisterende fabrik i den sydlige del af Kina. Omsætningen i den sydøstasiatiske region oplevede en stabil udvikling, ligesom den ekspanderende forretning for primært teknisk isolering i Indien og Mellemøsten. Mod slutningen af året kunne alle vores fabrikker i den asiatiske region melde udsolgt. 11

12 Forretningsområde Isoleringssegmentet Omsætningen steg med 4,4 % drevet af Nordamerika, Polen og Rusland samt opkøbet af HECK Wall Systems EBIT faldt med 18,2 % på grund af valutapåvirkning og høje indkøringsomkostninger for den nye fabrik i USA De vigtigste vesteuropæiske markeder var påvirket af den skrøbelige økonomi Strategien for Kina blev revideret Hovedtal for isoleringssegmentet EUR mio Ekstern nettoomsætning 1.607, ,5 Intern nettoomsætning 214,6 226,9 EBIT, segmentavance 121,2 99,2 At overbevise husejere om at købe kvalitetsstenuldsisolering, når de udfører renoveringsprojekter, har vist sig at være en succesfuld vækststrategi i Nordamerika. Stærkt partnerskab med store gør-det-selv kæder, som Home Depot og Lowe's, betød, at koncernen fortsatte sin tocifrede vækst. Omsætningen i isoleringsforretningen steg med 4,4 %, stimuleret af effekten af opkøbet af HECK Wall Systems, men dæmpet af negative valutapåvirkninger, især på grund af faldet i værdien af den russiske rubel. Omsætningen nåede EUR 1.677,5 mio. Salgspriserne var relativt ensartede, og inflationen lav - der var især et fortsat fald i priserne på støberikoks. Dog medførte den negative valutasituation sammen med en række engangsomkostninger i relation til f.eks. det skrinlagte fabriksprojekt i Kina og indkøringsomkostninger i USA, en negativ tendens i avancen. EBIT endte på EUR 99,2 mio., svarende til en overskudsgrad på 5,2 %, hvilket er noget lavere end sidste år. Omsætning pr. forretningsområde Isoleringssegmentet 77 % Indvendig isolering Facadeisolering Tagisolering Industriel og teknisk isolering 12 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

13 Forretningsområde Systems-segmentet Salget steg med 27,2 % drevet af effekten af opkøb EBIT steg med 30,4 % på baggrund af positive tendenser inden for alle forretningsområder Loftforretningen blev styrket geografisk og på sortimentssiden af integrationen af Chicago Metallic Gode resultater inden for dyrkningssubstrater og facadepaneler Opstart af produktion af specialfibre i Kina Hovedtal for Systems-segmentet EUR mio Ekstern nettoomsætning 395,3 502,9 Intern nettoomsætning 0,3 0 EBIT, segmentavance 47,7 62,2 ROCKPANEL facadebeklædning giver arkitekter spektakulære designmuligheder. En kombination af fremragende holdbarhed og nem montering har gjort det muligt for forretningen at ekspandere uden for kernemarkederne i Nordvesteuropa. Både omsætning og overskud har udviklet sig pænt i Omsætningen i Systems-forretningen steg med 27,2 % og nåede EUR 502,9 mio. Opkøbet af den amerikanske loftsystemvirksomhed Chicago Metallic var en væsentlig faktor bag den positive fremgang og bidrog med 21,3 % i årets tre første kvartaler. I det samlede tal er også indregnet en negativ valutapåvirkning på 1,0 %. EBIT steg til EUR 62,2 mio. 30,4 % højere end i Det gode EBIT-resultat blev hjulpet på vej af alle forretningsområder og omfatter tilmed væsentlige marketinginvesteringer for at øge tilstedeværelsen af både loft- og facadeforretningerne. Omsætning pr. forretningsområde Systems-segmentet Akustiklofter Facadebeklædning Dyrkningssubstrater Specialfibre 23 % 13

14 Bæredygtighed en naturlig del af vores daglige aktiviteter Over hele verden står lande, virksomheder og enkeltpersoner over for en række udfordringer, som skal løses både på lang og kort sigt. Presset på ressourcer, klimaændringer, urbanisering og energiafhængighed er nogle af de emner, som hurtigt vil ændre den måde, vi som samfund er nødt til at omorganisere os. Den største positive indvirkning ROCKWOOL koncernen har på miljøet er gennem sine produkter. Som en virksomhed med fokus på bæredygtighed søger vi dog også at forbedre vores egne fremgangsmåder hver gang, der er mulighed for det. Vi stræber derfor altid efter at begrænse den negative indvirkning, som vi måtte have på miljøet gennem vores produktionsproces. Vores primære fokuspunkter er energieffektivitet, reduceret udledning af CO 2 og andre forurenende Besparelse i levetiden Brugt Sparet luftarter, minimering af affald og begrænsning af vandforbruget. I løbet af 50 år i det danske klima vil et traditionelt 250 mm ROCKWOOL isoleringsprodukt, der er installeret på et tidligere ikke-isoleret loft, spare over 128 gange mere primærenergi og 162 gange mere CO 2, end der er blevet brugt eller udledt i forbindelse med produktionen, transporten og bortskaffelsen. ROCKWOOL koncernens holdning til bæredygtighed er skitseret i et dedikeret område af vores website, hvor du også finder de nyeste rapporter om bæredygtighed: >www.rockwool/sustainability Energi CO ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

15 ROCKWOOL Fonden Fonden er den største enkeltaktionær i ROCKWOOL International A/S med ca. 23 % af aktiebeholdningen. I 2014 donerede Fonden mere end EUR mio. 6,7 Fondens forskningsenhed er en af de mest velrenommerede forskningsinstitutioner inden for social og økonomisk forskning i Danmark. ROCKWOOL Fonden er en velgørende organisation, som blev oprettet i 1981 af seks medlemmer af Kähler-familien, som hver bidrog med 25 % af deres egne aktier. Moraner (unge maasaikrigere) fra Kenya deltager nu i et konfliktforandringsprogram, som omfatter indlæring af nye kvægdrifts- og landbrugsmetoder for at øge deres muligheder for valg af levebrød. Fonden har to primære målsætninger: at levere oplysninger om samfundet gennem uafhængig, pålidelig forskning og at udvikle projekter, som behandler udfordringerne i samfundet. Læs mere om ROCKWOOL Fonden (på engelsk) på: > 15

16 Trust & Empowerment er drivende kræfter på tværs af ROCKWOOL koncernen. 16 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

17 Menneskene bag succesen ROCKWOOL koncernens succes er stærkt forbundet med den løbende udvikling af vores organisatoriske evner. Koncernens strategiske ambition former vores HRmålsætninger og udviklingsprioriteter. Der ligger tre hovedtemaer til grund for de fokusområder, som er særligt vigtige for hele koncernen: Fælles kultur og værdier Organisatorisk fleksibilitet og præstation Tiltrækning, ansættelse og fastholdelse af en talentfuld, engageret og forskelligartet medarbejderstab Nordamerika, Asien og andre Østeuropa inklusiv Rusland 35 lande over hele kloden Vi har kolleger i mere end Antal medarbejdere geografisk fordelt 21,4 % 29,6 % 49,0 % Vesteuropa 3,5 I 2014 oplevede vi endnu en gang et fald i hyppigheden af ulykker - til 3,5 pr. million arbejdstimer på alle vores fabrikker. 88 % Endnu en gang scorede vi 88 % positivt på bæredygtigt engagement, hvilket er betydeligt højere end normen for de højtpræsterende selskaber, som vi sammenlignes med. 32,3 mio. Forskningsudgifter på EUR 32,3 mio. i

18 Femårsoversigt EUR mio DKK mio. Resultatposter Nettoomsætning 1.575, , , , , EBITDA 240,5 243,9 302,7 313,2 311, Af- og nedskrivninger 134,0 122,6 149,0 144,3 150, EBIT 106,5 121,3 153,0 168,9 161, Finansielle poster -2,3-6,3-7,4-6,2-5,6-42 Resultat før skat 109,0 120,7 147,2 164,2 157, Årets resultat 72,1 83,6 103,8 115,7 112,6 839 Balanceposter Anlægsaktiver 1.231,5 1,271, , , , Omsætningsaktiver 410,1 433,9 469,6 485,7 538, Aktiver i alt 1.641, , , , , Egenkapital 1.177, , , , , Langfristede forpligtelser 161,0 184,1 138,3 134,1 121,3 903 Kortfristede forpligtelser 303,3 359,8 338,8 439,0 545, Øvrige Cash flow fra driftsaktiviteter 175,0 206,6 239,8 252,8 205, Investeringer og akkvisitioner 192,0 162,7 133,4 265,3 257, Frit cash flow -17,1 43,9 105,9-12,5-51,8-386 Netto-rentebærende gæld 57,2 73,8 9,1 100,3 174, Forsknings- og udviklingsomkostninger 28,2 28,6 30,3 29,7 32,3 241 Valutakurs (ultimo) 0,134 0,135 0,134 0,134 0, ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

19 DKK Antal medarbejdere Antal medarbejdere (ultimo) Nøgletal EBIT margin 6,8 % 6,6 % 7,8 % 8,4 % 7,4 % 7,4 % Resultat pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 3,4 4,0 4,8 5,4 5,20 38,77 Udbytte pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,52 11,30 Udbytte/resultat (payout ratio) 40,0 % 32,5 % 28.4 % 25,9 % 29,7 % 29,7 % Cash earnings pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 8,1 9,6 11,1 11,8 9,5 71 Indre værdi pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 52,3 52,7 57,4 58,3 59,1 440 Afkastningsgrad 9,2 % 9,8 % 12,0 % 12,6 % 11,5 % 11,5 % Egenkapitalforrentning 6,1 % 7,4 % 9,0 % 9,1 % 8,7 % 8,7 % Soliditet 71,7 % 68,1 % 72,6 % 69,1 % 66,2 % 66,2 % Finansiel gearing 0,05 0,06 0,01 0,08 0,13 0,13 Aktiemarkedet DKK mio. Aktiekaptial (EUR mio.) 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 220 Aktiekurs A-aktie (EUR) 97,4 61,6 84,3 128,1 92,6 DKK 689 Aktiekurs B-aktie (EUR) 93,9 62,0 85,0 128,1 93,5 DKK 696 Antal egne aktier Antal A-aktier (10 stemmer) Antal B-aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se > 19

20 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer. Vi skaber bæredygtige løsninger til beskyttelse af liv, værdier og miljø, i dag og i morgen. Stenuld er et alsidigt materiale baseret på en af naturens mest rigelige ressourcer. Den danner grundlag for de følgende forretningsområder i ROCKWOOL koncernen: Bygningsisolering Industriel og teknisk isolering til procesindustrien og marine- og offshoremarkedet Akustiske loftsystemer Udvendig beklædning Dyrkningssubstrater Specialfibre Støj- og vibrationskontrol ROCKWOOL koncernen blev grundlagt i 1909 og isoleringsproduktionen startede i Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2014 havde koncernen en omsætning på EUR 2.180,4 mio. Selskabet er noteret på børsen NASDAQ Copenhagen. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi har også aktiviteter i Rusland, Nordamerika, Indien og Østasien. Vores mere end medarbejdere i mere end 35 lande servicerer kunder i det meste af verden. ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Danmark CVR-nr Tlf: Udledningen af drivhusgasser fra fremstillingen af denne tryksag er beregnet i henhold til ClimateCalc. Cert. no. CC /DK ROCKWOOL International A/S Alle rettigheder forbeholdes. ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration. ROCKWOOL rapporten 2013 ROCKWOOL rapporten 2013 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2015

ROCKWOOL koncernen 2015 ROCKWOOL koncernen 2015 Vi vil frigøre vores fulde potentiale ROCKWOOL KONCERNEN ER I FORANDRING. VI AFSLUTTEDE 2015 STÆRKERE OG I BEDRE FORM. Bjørn Høi Jensen Formand for bestyrelsen Jens Birgersson Koncernchef

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Loftsforretning klar til vækst efter opkøb. Energimarkeder i vækst. Kapitalmarkedsdag 2014. EU s nye klima- og energiaftale

ROCKWOOL NEWSLETTER. Loftsforretning klar til vækst efter opkøb. Energimarkeder i vækst. Kapitalmarkedsdag 2014. EU s nye klima- og energiaftale ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Loftsforretning klar til vækst efter opkøb Energimarkeder i vækst Kapitalmarkedsdag 2014 ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2014 EU s nye klima- og energiaftale Lederkommentar

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere