ROCKWOOL koncernen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROCKWOOL koncernen 2014"

Transkript

1 ROCKWOOL koncernen 2014

2 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > Varemærker ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, GRODAN, LAPINUS Fibres, RockDelta, CREATE AND PROTECT, Chicago Metallic og HECK Wall Systems er ROCKWOOL koncernens registrerede varemærker. Produceret for ROCKWOOL koncernen af Corporate Communications. Layout og produktion: MeyerBukdahl Offentliggjort: Marts 2015 Print: PE offset ISSN: X (trykt) (online) "Selv på relativt svage markeder for byggeri er der altid mulighed for udvikling, specielt hvor vi kan positionere og udnytte stenuldens unikke egenskaber." Bjørn Høi Jensen Formand for ROCKWOOL koncernens bestyrelse 2 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

3 ROCKWOOL koncernen løftes til næste niveau På trods af stor uro i verdensøkonomien steg ROCKWOOL koncernens omsætning med hele 8,9 % i 2014 og leverede cash flow fra driften på EUR 205,5 mio. Hjulpet på vej af to store opkøb og gode resultater i Nordamerika, Østeuropa og Rusland var året endnu et bevis på vækstpotentialet i vores stenuldsforretninger. Kraftig vækst må nødvendigvis gå hånd i hånd med en sund rentabilitet og et stabilt cash flow for at finansiere væksten. Det har været yderst vigtigt for bestyrelsen at sikre, at koncernens vellykkede ekspansion i det seneste årti fortsætter med endnu større fokus på udnyttelse af det potentiale, der ligger i koncernens mange forskelligartede forretningsenheder verden over. Dette var baggrunden for beslutningen om at ansætte en ny koncernchef med solid ledelseserfaring fra en af verdens største industrivirksomheder. I den kommende tid vil en gennemgang af vores globale forretningsstrategi have højeste prioritet for at sikre et solidt fremtidigt fundament, hvorfra vi kan løfte ROCKWOOL koncernen til næste niveau. Samtidig må vi fokusere på driftsmæssige udfordringer, ikke mindst konsekvenserne af den nuværende økonomiske usikkerhed og store valutaudsving. Vi agter at fastholde vores stærke position på det vigtige russiske marked, som har oplevet dramatiske op- og nedture. Vi tror på, at vi med tiden kan komme styrkede ud af denne krise, mens vi på kort sigt vil fokusere på at sikre en velfungerende drift og styring af risici på den bedst mulige måde. De europæiske markeder skuffede i 2014, og det forventede opsving har endnu ikke vist sig. Men bestyrelsen tror dog fortsat på et stort potentiale på disse markeder, hvor vi foretager vigtige investeringer som led i vores plan for omlægning af den europæiske produktion. Det nordamerikanske marked, som oplever god vækst takket være vores vellykkede udrulning af stenuldsisolering og akustiske lofter, vil være et af de primære fokusområder for fremtidige investeringer. I øjeblikket er der dog fokus på at få den nyåbnede fabrik i Mississippi til at yde optimalt for at tilfredsstille de mange nye kunder. En af grundpillerne i den nuværende strategi har været den fortsatte udvikling af mere integrerede byggeløsninger, som vores to store opkøb vidner om. Disse opkøb stadfæstede koncernen som en seriøs aktør på det tyske marked for facadesystemer og det nordamerikanske og europæiske marked for loftsystemer. Vi vil fortsætte ud ad denne vej, hvor der ligger et stort vækstpotentiale. Vores Systems forretning udviste imponerende resultater i 2014, udtrykt både ved stigende salgstal samt overskud. Dette viser, at selv på relativt svage markeder for byggeri er der altid mulighed for udvikling, specielt hvor vi kan positionere og udnytte stenuldens unikke egenskaber. Vi vil fortsætte med at udnytte disse lovende vækstlommer. Til slut en stor tak til ledelsen og til medarbejderne. Det har været et turbulent år, men takket være jeres store indsats er vi godt på vej mod næste niveau. Bjørn Høi Jensen Formand for ROCKWOOL koncernens bestyrelse 3

4 Vigtige begivenheder April Generalforsamlingen vælger Bjørn Høi Jensen til ny bestyrelsesformand JUNI I Europa og Nordamerika lanceres nye kombinerede loftsystemer baseret på ROCKFON loftplader og Chicago Metallic skinnesystemer SEPTEMber Indvielse af den første amerikanske fabrik nær Memphis JULI Januar Nyopkøbte HECK Wall Systems bliver officielt en del af ROCKWOOL koncernen MAJ ROCKWOOL koncernen beslutter at skifte taktik i Kina og afbryder fabriksprojektet i Tianjin Åbning af et nyt fælles europæisk produktionscenter i Tjekkiet. Et nyt led i den internationale vækststrategi for segmentet for industriel og teknisk isolering oktober Jens Birgersson annonceres som ny koncernchef for ROCKWOOL koncernen 4 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

5 Stenuld har i øjeblikket en lav markedsandel uden for Europa Tagprojekt på Sports Hub arena, Singapore. Nord Amerika Europa Asien Stenuld Andre isoleringsmaterialer 5

6 En stærk platform for rentabel vækst Tendensen i retning af bæredygtighed i byggesektoren er en væsentlig drivkraft bag koncernens hurtige ekspansion. Gennem det seneste årti har den gennemsnitlige årlige vækstrate ligget på 6,5 %, hvoraf størstedelen har været organisk. Isolering et marked med langsigtet vækst Markedet for isolering er afhængigt af den aktuelle aktivitet i byggeriet. Denne aktivitet har en tilbøjelighed til at tage fart, når der, som nu, er målbevidst fokus på energibesparelser. Både opførelsen af nye bygninger og renovering af eksisterende er faktorer som påvirker markedet. I de seneste år hvor nybyggeriet har været historisk lavt på mange af koncernens største markeder i Europa, har renoveringsmarkedet fået øget betydning for vores virksomhed. I Europa støttes energirenovering både af EU og gennem national lovgivning og med god grund. Ved at investere i mere energieffektive bygninger kan samfundet høste en tredobbelt fordel i form af lavere energiforbrug, reduceret CO 2 -udledning og jobskabelse lokalt i byggesektoren. I 2014 blev der udarbejdet nye og mere omfattende programmer i både Tyskland og Frankrig, vores to største markeder. Dette kunne have en positiv effekt allerede i Byggereglerne for nye huse i EU er også gradvist blevet mere og mere restriktive hvad angår krav til energibesparelse, men indvirkningen på isoleringsmarkederne er blevet dæmpet af nybyggeriets exceptionelt lave niveau. Så snart der atter kommer gang i husbyggeriet, burde de skrappere byggeregler kunne have en positiv indvirkning på koncernen med hensyn til salgsvolumen. EU er fortsat en frontløber i den globale tendens i retning af mere energieffektive bygninger. Det er dog glædeligt, at flere andre vigtige isoleringsmarkeder, såsom Rusland, USA og Kina går i samme retning. Global leder inden for stenuld og en flot global andenplads inden for isolering ROCKWOOL koncernen er den førende aktør i stenuldsbranchen med en størrelse og geografisk spredning, der langt overgår konkurrenternes. Ud fra offentligt tilgængelige oplysninger om den samlede globale branche er vi sandsynligvis den næststørste aktør. I dag er stenuld mindre rodfæstet end de andre primære isoleringsmaterialer som skumplast og glasuld. Koncernen har en klar strategi om at fokusere på produktion af stenuldsløsninger snarere end at tilføje nye isoleringsmaterialer til sin portefølje. 6 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

7 Den nuværende globale førerposition inden for stenuld får os til at tro på, at proces- og produktudvikling kan udføres på et niveau, som vores stenuldskonkurrenter har vanskeligt ved at matche, og at vores avancerede teknologi gør os i stand til at producere i større mængder og med lavere omkostninger end vores konkurrenter. Opretholdelse af denne teknologiske førerposition er en afgørende del af koncernens strategi. Det globale isoleringsmarked Værdi i alt: EUR mio. (2013) 25 % 47 % 5 % 23 % Vesteuropa Østeuropa inkl. Rusland Nordamerika Asien og andre 56 % 4 % 17 % 23 % Stenuld Glasuld Skumplast Andre Ekspansion uden for Europa Koncernen har i øjeblikket 28 fabrikker i 18 lande. At være til stede tæt på lokale markeder er en nøglefaktor, når man leverer standard byggeisolering, hvor transportomkostninger er vigtige. Netværket af fabrikker i Europa er veludviklet, hvorimod der er betydelig plads til vækst i Nordamerika og Asien. Det er en del af vores strategi at lancere stenuldsisolering som et kvalitetsprodukt i disse regioner med uudnyttet potentiale. Nordamerika har højeste prioritet, og her er koncernen allerede på rette spor med tocifret vækst i de seneste 10 år. Fra produkter til systemer Koncernens forretningsmæssige fokus afspejler den samlede kombination af stenuldens egenskaber isoleringsevne, brandsikkerhed, akustik og holdbarhed hvilket gør vores produkter til det rette valg for levering af uovertrufne byggeløsninger. Stenuldsprodukter kan dog ikke stå alene, da der er en klar tendens i byggesektoren mod samlede systemløsninger, som optimerer byggeprocessen og bygningsdelenes ydeevne. Koncernen følger derfor aktivt en strategi for udvikling af nye systemer baseret på interne forsknings- og udviklingsaktiviteter, men også støttet af opkøb af virksomheder med relevante komplementære produkter. Kilde: Eksterne studier og egne analyser To større opkøb for nylig Chicago Metallic inden for lofter til en værdi af USD 140 mio. og HECK Wall Systems til en værdi af EUR 38 mio. er glimrende eksempler på denne strategi. Førstnævnte leverer komponenter som er uundværlige for at kunne tilbyde komplette loftsløsninger, mens sidstnævnte flytter ROCKWOOL koncernen fra produktleverandør til systemholder på det tyske marked for facadeisoleringssystemer. 7

8 'Markthal' i Rotterdam, Holland, er et kombineret marked og boligkompleks, hvor der blandt andet er anvendt ROCKFON og ROCKPANEL løsninger. 8 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

9 Omsætning, markeder og resultater Omsætningen steg med 8,9 % og nåede EUR 2.180,4 mio. Uden den negative valutaeffekt på 3,5 % ville omsætningen være steget med 12,5 %. Baseret på samme struktur og valutakurser steg omsætningen med 5,1 % på sammenlignelig basis Nordamerika, Asien og andre Omsætning geografiske segmenter 20 % EBIT nåede EUR 161,4 mio., svarende til en EBIT-margin på 7,4 % 58 % Vesteuropa Årets resultat faldt med 2,7 % og udgjorde i alt EUR 112,6 mio. Investeringer og akkvisitioner udgjorde EUR 257,3 mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde EUR 205,5 mio. et fald på 18,7 % i forhold til 2013 Koncernen forventer, at stigningen i omsætningen for 2015 vil være en anelse positiv, selv hvis der medregnes en negativ valutakurseffekt på 2,5 % baseret på valutakurserne 19. februar 2015 EBIT forventes at blive ca. EUR 150 mio. svarende til en EBIT-margin på ca. 7 %. Dette inkluderer en negativ valutaeffekt, som baseret på valutakurserne 19. februar 2015 udgør EUR 15 mio. Investeringsniveauet for 2015, ekskl. akkvisitioner, forventes at blive ca. EUR 180 mio. Østeuropa inkl. Rusland 22 % Gennemsnitlig omsætningsvækst (%) Goal Det foreslåede udbytte øges fra DKK 10,40 til DKK 11,30 pr. aktie

10 Omsætning, markeder og resultater Omsætningen i ROCKWOOL koncernen steg i 2014 med 8,9 % eller 5,1 % på direkte sammenlignelig basis og nåede EUR 2.180,4 mio. Resultatet oversteg dermed vores langsigtede mål for en gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 %. 1,6 % af væksten var organisk og 7,3 % stammede fra købet af den tyske facadeisoleringsvirksomhed HECK Wall Systems og den amerikanske loftsystemvirksomhed Chicago Metallic. Omsætningen blev i væsentlig grad påvirket af en negativ valutapåvirkning på 3,5 %, og baseret på sammenlignelige kurser steg salget med 12,4 %. Omsætning 7 % På kernemarkederne i Vesteuropa (58 % af omsætningen) startede året med positive takter, da det milde vintervejr gjorde det muligt at fortsætte byggeaktiviteterne på mange byggepladser vinteren over. Dog blev denne tendens udhulet i løbet af andet kvartal, da den øgede ustabilitet i økonomien generelt begyndte at påvirke byggeriet. Omsætningen steg samlet set med 7,0 %, især som følge af opkøbet af HECK Wall Systems, som blev succesfuldt integreret i løbet af året. På direkte sammenlignelig basis steg væksten med 0,3 %. Der var stor forskel på markedsudviklingen fra region til region; mens Skandinavien udviste et lille opsving, var andre hovedmarkeder som Benelux og Frankrig pressede. Det vigtige tyske marked viste en langsommere udvikling end forventet, særligt i andet halvår. Den østeuropæiske region, herunder Rusland, klarede sig godt, men på grund af en stor negativ Omsætning 0,9 % 10 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

11 valutapåvirkning på 10,7 % steg omsætningen kun med 0,9 %. På trods af den uro der fulgte i kølvandet på spændingerne i Ukraine, kunne den russiske forretning fortsat glæde sig over en stor omsætning med tocifrede væksttal (i lokal valuta), og alle fire fabrikker kunne melde udsolgt. ROCKWOOL koncernen fortsatte med at høste fordelene ved et stærkt brand med en portefølje af kvalitetsprodukter, samt en lokal tilstedeværelse i de større byområder i et land, som på grund af klimatiske forhold og mange bygningers generelle tilstand fortsat vil være et vigtigt isoleringsmarked efter den nuværende krise. Uden for Rusland fortsatte Polen også sin fremgang, delvist på grund af et højere aktivitetsniveau i byggesektoren, men også stimuleret af stramninger i byggereglerne. Omsætningen uden for Europa og Rusland steg med 26,7 % på baggrund af gode resultater på markedet i specielt Nordamerika og som følge af opkøbet af Chicago Metallic (18,3 %). Havde det ikke været for en negativ valutasituation (4,7 %), ville omsætningen have været endnu højere. Omsætning 26,7 % I 2014 indfandt opsvinget sig i den amerikanske økonomi på markederne for byggeri af både boliger og erhvervsejendomme. Koncernen fortsatte sin hurtige ekspansion i USA, men blev hæmmet af en langsommere og mere bekostelig opstart af den nyetablerede fabrik i Mississippi. Fabrikken anvender koncernens nyeste smelteteknologi med betydeligt højere kapacitet end de andre fabrikker, som anvender samme nye teknologi. Opstartsproblemerne er nu under kontrol, og koncernen fortsætter med hurtigt at øge omsætningen. I Asien har koncernen afbrudt sit fabriksprojekt i det nordlige Kina på grund af manglende stramninger af lovgivningen omkring brandsikkerhed, som ville have fremmet brugen af ikke-brændbar isolering. I stedet blev det besluttet at anlægge en mere gradvis og selektiv strategi for markedsindtrængning, som skal serviceres af den eksisterende fabrik i den sydlige del af Kina. Omsætningen i den sydøstasiatiske region oplevede en stabil udvikling, ligesom den ekspanderende forretning for primært teknisk isolering i Indien og Mellemøsten. Mod slutningen af året kunne alle vores fabrikker i den asiatiske region melde udsolgt. 11

12 Forretningsområde Isoleringssegmentet Omsætningen steg med 4,4 % drevet af Nordamerika, Polen og Rusland samt opkøbet af HECK Wall Systems EBIT faldt med 18,2 % på grund af valutapåvirkning og høje indkøringsomkostninger for den nye fabrik i USA De vigtigste vesteuropæiske markeder var påvirket af den skrøbelige økonomi Strategien for Kina blev revideret Hovedtal for isoleringssegmentet EUR mio Ekstern nettoomsætning 1.607, ,5 Intern nettoomsætning 214,6 226,9 EBIT, segmentavance 121,2 99,2 At overbevise husejere om at købe kvalitetsstenuldsisolering, når de udfører renoveringsprojekter, har vist sig at være en succesfuld vækststrategi i Nordamerika. Stærkt partnerskab med store gør-det-selv kæder, som Home Depot og Lowe's, betød, at koncernen fortsatte sin tocifrede vækst. Omsætningen i isoleringsforretningen steg med 4,4 %, stimuleret af effekten af opkøbet af HECK Wall Systems, men dæmpet af negative valutapåvirkninger, især på grund af faldet i værdien af den russiske rubel. Omsætningen nåede EUR 1.677,5 mio. Salgspriserne var relativt ensartede, og inflationen lav - der var især et fortsat fald i priserne på støberikoks. Dog medførte den negative valutasituation sammen med en række engangsomkostninger i relation til f.eks. det skrinlagte fabriksprojekt i Kina og indkøringsomkostninger i USA, en negativ tendens i avancen. EBIT endte på EUR 99,2 mio., svarende til en overskudsgrad på 5,2 %, hvilket er noget lavere end sidste år. Omsætning pr. forretningsområde Isoleringssegmentet 77 % Indvendig isolering Facadeisolering Tagisolering Industriel og teknisk isolering 12 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

13 Forretningsområde Systems-segmentet Salget steg med 27,2 % drevet af effekten af opkøb EBIT steg med 30,4 % på baggrund af positive tendenser inden for alle forretningsområder Loftforretningen blev styrket geografisk og på sortimentssiden af integrationen af Chicago Metallic Gode resultater inden for dyrkningssubstrater og facadepaneler Opstart af produktion af specialfibre i Kina Hovedtal for Systems-segmentet EUR mio Ekstern nettoomsætning 395,3 502,9 Intern nettoomsætning 0,3 0 EBIT, segmentavance 47,7 62,2 ROCKPANEL facadebeklædning giver arkitekter spektakulære designmuligheder. En kombination af fremragende holdbarhed og nem montering har gjort det muligt for forretningen at ekspandere uden for kernemarkederne i Nordvesteuropa. Både omsætning og overskud har udviklet sig pænt i Omsætningen i Systems-forretningen steg med 27,2 % og nåede EUR 502,9 mio. Opkøbet af den amerikanske loftsystemvirksomhed Chicago Metallic var en væsentlig faktor bag den positive fremgang og bidrog med 21,3 % i årets tre første kvartaler. I det samlede tal er også indregnet en negativ valutapåvirkning på 1,0 %. EBIT steg til EUR 62,2 mio. 30,4 % højere end i Det gode EBIT-resultat blev hjulpet på vej af alle forretningsområder og omfatter tilmed væsentlige marketinginvesteringer for at øge tilstedeværelsen af både loft- og facadeforretningerne. Omsætning pr. forretningsområde Systems-segmentet Akustiklofter Facadebeklædning Dyrkningssubstrater Specialfibre 23 % 13

14 Bæredygtighed en naturlig del af vores daglige aktiviteter Over hele verden står lande, virksomheder og enkeltpersoner over for en række udfordringer, som skal løses både på lang og kort sigt. Presset på ressourcer, klimaændringer, urbanisering og energiafhængighed er nogle af de emner, som hurtigt vil ændre den måde, vi som samfund er nødt til at omorganisere os. Den største positive indvirkning ROCKWOOL koncernen har på miljøet er gennem sine produkter. Som en virksomhed med fokus på bæredygtighed søger vi dog også at forbedre vores egne fremgangsmåder hver gang, der er mulighed for det. Vi stræber derfor altid efter at begrænse den negative indvirkning, som vi måtte have på miljøet gennem vores produktionsproces. Vores primære fokuspunkter er energieffektivitet, reduceret udledning af CO 2 og andre forurenende Besparelse i levetiden Brugt Sparet luftarter, minimering af affald og begrænsning af vandforbruget. I løbet af 50 år i det danske klima vil et traditionelt 250 mm ROCKWOOL isoleringsprodukt, der er installeret på et tidligere ikke-isoleret loft, spare over 128 gange mere primærenergi og 162 gange mere CO 2, end der er blevet brugt eller udledt i forbindelse med produktionen, transporten og bortskaffelsen. ROCKWOOL koncernens holdning til bæredygtighed er skitseret i et dedikeret område af vores website, hvor du også finder de nyeste rapporter om bæredygtighed: >www.rockwool/sustainability Energi CO ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

15 ROCKWOOL Fonden Fonden er den største enkeltaktionær i ROCKWOOL International A/S med ca. 23 % af aktiebeholdningen. I 2014 donerede Fonden mere end EUR mio. 6,7 Fondens forskningsenhed er en af de mest velrenommerede forskningsinstitutioner inden for social og økonomisk forskning i Danmark. ROCKWOOL Fonden er en velgørende organisation, som blev oprettet i 1981 af seks medlemmer af Kähler-familien, som hver bidrog med 25 % af deres egne aktier. Moraner (unge maasaikrigere) fra Kenya deltager nu i et konfliktforandringsprogram, som omfatter indlæring af nye kvægdrifts- og landbrugsmetoder for at øge deres muligheder for valg af levebrød. Fonden har to primære målsætninger: at levere oplysninger om samfundet gennem uafhængig, pålidelig forskning og at udvikle projekter, som behandler udfordringerne i samfundet. Læs mere om ROCKWOOL Fonden (på engelsk) på: > 15

16 Trust & Empowerment er drivende kræfter på tværs af ROCKWOOL koncernen. 16 ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

17 Menneskene bag succesen ROCKWOOL koncernens succes er stærkt forbundet med den løbende udvikling af vores organisatoriske evner. Koncernens strategiske ambition former vores HRmålsætninger og udviklingsprioriteter. Der ligger tre hovedtemaer til grund for de fokusområder, som er særligt vigtige for hele koncernen: Fælles kultur og værdier Organisatorisk fleksibilitet og præstation Tiltrækning, ansættelse og fastholdelse af en talentfuld, engageret og forskelligartet medarbejderstab Nordamerika, Asien og andre Østeuropa inklusiv Rusland 35 lande over hele kloden Vi har kolleger i mere end Antal medarbejdere geografisk fordelt 21,4 % 29,6 % 49,0 % Vesteuropa 3,5 I 2014 oplevede vi endnu en gang et fald i hyppigheden af ulykker - til 3,5 pr. million arbejdstimer på alle vores fabrikker. 88 % Endnu en gang scorede vi 88 % positivt på bæredygtigt engagement, hvilket er betydeligt højere end normen for de højtpræsterende selskaber, som vi sammenlignes med. 32,3 mio. Forskningsudgifter på EUR 32,3 mio. i

18 Femårsoversigt EUR mio DKK mio. Resultatposter Nettoomsætning 1.575, , , , , EBITDA 240,5 243,9 302,7 313,2 311, Af- og nedskrivninger 134,0 122,6 149,0 144,3 150, EBIT 106,5 121,3 153,0 168,9 161, Finansielle poster -2,3-6,3-7,4-6,2-5,6-42 Resultat før skat 109,0 120,7 147,2 164,2 157, Årets resultat 72,1 83,6 103,8 115,7 112,6 839 Balanceposter Anlægsaktiver 1.231,5 1,271, , , , Omsætningsaktiver 410,1 433,9 469,6 485,7 538, Aktiver i alt 1.641, , , , , Egenkapital 1.177, , , , , Langfristede forpligtelser 161,0 184,1 138,3 134,1 121,3 903 Kortfristede forpligtelser 303,3 359,8 338,8 439,0 545, Øvrige Cash flow fra driftsaktiviteter 175,0 206,6 239,8 252,8 205, Investeringer og akkvisitioner 192,0 162,7 133,4 265,3 257, Frit cash flow -17,1 43,9 105,9-12,5-51,8-386 Netto-rentebærende gæld 57,2 73,8 9,1 100,3 174, Forsknings- og udviklingsomkostninger 28,2 28,6 30,3 29,7 32,3 241 Valutakurs (ultimo) 0,134 0,135 0,134 0,134 0, ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

19 DKK Antal medarbejdere Antal medarbejdere (ultimo) Nøgletal EBIT margin 6,8 % 6,6 % 7,8 % 8,4 % 7,4 % 7,4 % Resultat pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 3,4 4,0 4,8 5,4 5,20 38,77 Udbytte pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,52 11,30 Udbytte/resultat (payout ratio) 40,0 % 32,5 % 28.4 % 25,9 % 29,7 % 29,7 % Cash earnings pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 8,1 9,6 11,1 11,8 9,5 71 Indre værdi pr. aktie på DKK 10 (EUR 1,3) 52,3 52,7 57,4 58,3 59,1 440 Afkastningsgrad 9,2 % 9,8 % 12,0 % 12,6 % 11,5 % 11,5 % Egenkapitalforrentning 6,1 % 7,4 % 9,0 % 9,1 % 8,7 % 8,7 % Soliditet 71,7 % 68,1 % 72,6 % 69,1 % 66,2 % 66,2 % Finansiel gearing 0,05 0,06 0,01 0,08 0,13 0,13 Aktiemarkedet DKK mio. Aktiekaptial (EUR mio.) 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 220 Aktiekurs A-aktie (EUR) 97,4 61,6 84,3 128,1 92,6 DKK 689 Aktiekurs B-aktie (EUR) 93,9 62,0 85,0 128,1 93,5 DKK 696 Antal egne aktier Antal A-aktier (10 stemmer) Antal B-aktier (1 stemme) For definitioner af hoved- og nøgletal se > 19

20 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af stenuldsbaserede innovative produkter og systemer. Vi skaber bæredygtige løsninger til beskyttelse af liv, værdier og miljø, i dag og i morgen. Stenuld er et alsidigt materiale baseret på en af naturens mest rigelige ressourcer. Den danner grundlag for de følgende forretningsområder i ROCKWOOL koncernen: Bygningsisolering Industriel og teknisk isolering til procesindustrien og marine- og offshoremarkedet Akustiske loftsystemer Udvendig beklædning Dyrkningssubstrater Specialfibre Støj- og vibrationskontrol ROCKWOOL koncernen blev grundlagt i 1909 og isoleringsproduktionen startede i Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2014 havde koncernen en omsætning på EUR 2.180,4 mio. Selskabet er noteret på børsen NASDAQ Copenhagen. Koncernen er stærkt repræsenteret i Europa, og vi har også aktiviteter i Rusland, Nordamerika, Indien og Østasien. Vores mere end medarbejdere i mere end 35 lande servicerer kunder i det meste af verden. ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Danmark CVR-nr Tlf: Udledningen af drivhusgasser fra fremstillingen af denne tryksag er beregnet i henhold til ClimateCalc. Cert. no. CC /DK ROCKWOOL International A/S Alle rettigheder forbeholdes. ROCKWOOL International A/S I ROCKWOOL koncernen 2014

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013

Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013 Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013 Indhold ROCKWOOL koncernen...2 På vej mod en sand global virksomhed...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Energi og klima som vækstmotorer...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Rockwool Rapporten 2010

Rockwool Rapporten 2010 Rockwool Rapporten 20 1 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat efter minoritetsinteresser (DKK mio.) 15.000 2.000 12.000 1.500 9.000 1.000 6.000 3.000 500 0 06 07 08 09 0 06 07 08 09 Investeringer

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Indhold Forretningsgrundlaget... 3 Rockwool koncernen... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 9 Executive Committee... 10 Bestyrelse... 12 Direktion...

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Vokseværk i Tyrkiet. Mød formanden. Produktionsopstart i USA. Turbo på facadeforretningen AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014

ROCKWOOL NEWSLETTER. Vokseværk i Tyrkiet. Mød formanden. Produktionsopstart i USA. Turbo på facadeforretningen AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Vokseværk i Tyrkiet Mød formanden ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2014 Produktionsopstart i USA Turbo på facadeforretningen Lederkommentar af CEO Eelco van Heel Der

Læs mere

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering.

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering. VÆKST I RUSLAND Rockwool succesen i Rusland fortsætter. Koncernen har besluttet at investere 125 millioner EURO i opførelsen af en ny fabrik i Volga området. Byggeboom i nabolandet Kazakhstan har også

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark NEWSLETTER DECEMBER 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning Udvidelse i Kina ROCKWOOL NEWSLETTER Klar til vækst i Europa Kapacitetsinvestering i Danmark Håb for socialt

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. CMC opkøb styrker loftforretningen. Ny ROCKPANEL fabrik åbnet. Hurtig vækst i USA. Ny førstedame i Rusland ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CMC opkøb styrker loftforretningen Ny ROCKPANEL fabrik åbnet Hurtig vækst i USA ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2013 Ny førstedame i Rusland Leverandør til Vinter-OL

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD(R) afgangsprojekt 2014 Copenhagen Business School Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 1 Indledning... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Eksamensnummer: 411372 September, 2014 Vejleder: Palle Nierhoff Antal anslag: 109.916 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Aarhus Universitet, School of Business

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere