s+{ørækrllfåfird,s OUGAARD SFORENINGEN J^N,t?_ Lqql SL,Æ.G Breve f,ra s-læqtsf,oreninqens medlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s+{ørækrllfåfird,s OUGAARD SFORENINGEN J^N,t?_ Lqql SL,Æ.G Breve f,ra s-læqtsf,oreninqens medlemmer."

Transkript

1 SL,Æ.G SFORENINGEN TYCHO BRAHE PLAÌrlETARlU,V\ rumr er en enestôence per-monent udsiìlli:rg om ostronomiog runrfqrt. I dele qf udslillingsonr 'cclei kon publilcum bode se og føle sig frem iilen sïørre indsìgt iver-densrur meis nrysterier. Den permonente udstilling suppleres med sl<iftende udstillinger om specio lemner inden for ostronomi, rumfqrt mv. Breve f,ra s-læqtsf,oreninqens medlemmer. Mogens har bedl mig f,ortæ_ll-e lidt om m_in rejse. Måske ikke all-e ved hvorf,or jeg rejste? Til Eriks begra.velse bad jeg om støtte ti-t el drengeprojekt i Indien i sledet for b-lomster. Jeq fik l5.ooo kr. oq på projektel, der heddet "Boy's Vil-lage',, bes-luttede man, trl min slore gj-æde, al købe bøger til et bibliotek for pengene. 0g så spurgte de, om jeq vil-le komme og indvie det. Da Erik og jeg -i mange år har sparet sammen Li-t en rejse til Nen Zealand, AusLralien, Thailand og Indien For at besøge venner, som i t-idens Iøb har været her, besluttede jeg al t-age hel-e den t.ur, vi ikke nåede al- tage sammen. OUGAARD s+{ørækrllfåfird,s J^N,t?_ Lqql Lj.ss von Bernstorff (2.4) rejsebeskrivelse er vedlagt som tij-læ9. -ß (ìñ

2 ]O ARS FØDSELSDAG DTN I6. MARTS ]99]. Bestyrelsen har J.agt hovederne godl i biød f,or, at finde noget som vi syntes, at alle kunne have interesse i at sbr og som samtidiq kunne være en god anledning ti L at mødes PånY. Som' skrevet i den tidl igere udsendel-se blev vi enige om, at se 2 helt specielle forestillinger på TYCHO BRAHE PLANETARIUM Gl. Kongeve j Io København V. og deref,ter møcles Lil spisning på"det sæclvanj-ige sted", som nu hedder DOUBBLE HAPP INES GL. Kongevej 3J B Køt enhavn V. hvor vi f"år en dejj.ig middag. På grund af et tilskud fra SIægts Foreningen pã 2.ooo kr. k,an alt dett-e fås for en pris af Børn under L2 år kosl-er 6o lcr. Voksne under 25 år koster I2o kr- Voksne over 25 år koster IBo kr- Tilmelding skal ske på vedlagte girokort - vær nøjagtig med al- krydse aî de rigtige steder. IndbebaLingsf,risl-en er fast-sat til, TT.FEBRUAR ].99I modtaget ved kasseren FJ.emming 0ugaard ( Ll. I ) Hedevej J2, 264o Hedehusene. TLF ob. ' På grund af det store tilskud forventes alle deltagere, at være medlem af foreningen (evt. kon t i Ãqen t f r i e med I emmer =ung under uddanne lse ) TidspJ.anen er 1øIgende: KL. I5.Jo- Seneste møde t id ved TYCH0 BRAHE PLANETARIUM, Gl.Kongevej Lo. (BusLinie I og l4 lige tii døren) KL. I6.oo-L7.oo ForestiJ-J.ingen "VI KAN FLYVE" om fj.yvningens udvikj.ing i I dimentionel ved eîflekter og 6 kanals 4- vejs Lydanlæ9. KL. L7.oo-IB.oo ForesLilIingen "LIV I UNiVERSET" Er der Liv?, Hvor? llvad? 99.hvofdan l"inder vi det-?? Vi lrar forlods besl-ill 45 biletter. Det skal LiLføjes, at begge f,orestili.inger ikke er eqnedç for børn under 7 år. KL. lb.l-o-? MENU: Mødes vi derefler på ResLaurant D0UBBLE IIAPPINtS, Gl. Kongeve j JJB - Drej LiI højre når man kommer ud 'îra PLanetarieL og på modsalte fortov. Hønsekødssuppe Dybstegl-e kina-rejer "Den lykkej.ige f,amil-ie" (Mixed kød, rejer og grøntsager) Is med chokolade sauce i sur-sød sauce EVT.BØRNEMENU: Gæl,der l<un For børn under l'2 år. Pø.Lser med pommesfrites eller Fiskelil-et med pommesf,rites eller KylJ.ing med pommesf,rites samt I sodavandsis til desserl- I/2 Husets rød/hvidvin = 5L kr- I Øl' = lb kr.

3 Hele turen varede 96 dage, Jeg stañede med tre dage i Bangkok, hvor jeg boede hos en pensíoneret lærerinde, som to gange har besøgrt os. Det var en meget særpræget oplevelse. I Thailand tager man f. eks. skoene af, når man 9år índ i husene. Og så tror man jo at gulvene er rene!! ---- Sortere under lødderne har jeg aldrig været! I 1962 varerik ithailand, og det gik pludselig opfor mig, at jeg blev vist rundt pá dan samme skole, han havde besøgrt dengang, Han havde adr, på en penneveninde med hjem til vores nabodatter.da to har skrevet sammen siden,og en ettermiddag blev jeg fulg rundt i de store templer i Bangkok af hencje. Da jeg på hjemvejen, 3 måneder senere også kom gennem Bangkok, besø$e jeg hendes familie, og hendes bror gik med mig i byen en hel ettermiddag.,hvad man ellers oplever i Bangkok, skal faktisk ses på billeder, for det er ikke til at beskrive. Så velkommen til at komme og se!! Så besøge jeg gode venner (siden 1952 ) ihobart påtasmanien. Der var jeg i14dage, og levede mest af "fast food " fra microbølgeovn. Om det så var katfevandet, blev det kog i ovnen, een kop vand ad gangen, 3 minutter ( eller var det kun eet? ) og så nescafe i. Der gik min mavs fuldstændig i stå! Men det var så den eneste gang på hele turen, der var noget med mit helbred. Ellers blev jeg overhovedet ikke syg, som " man " ellers grundigrt havde foóeredt mig pá. Jeg havde ikke så meget som antydning af hovedpine ide tre måneder. Efter Tasmanien rejste jeg til New Zealand, hvor jeg boede hos Janakí, indisk professor, som vi har kendt siden 1964 Det var bare en vidunderlig rekreationsferie, lige præcis så afslappende, stille og rolig som jeg havde forestillet mig. Vi ksne nogle dejlige ture i den skønne natur og et derboende dansk æ$epar tog mig med pâ mange ture bl. a. til regnskoven nord for Wellington. Det var en meget spændende oplevelse. På turen fra Nevr Zealand tíl lndien,skulle jeg igen have et lille ophold i i Bangkok, Denne gang fra kl. 23 om aftenen tíl kl. I næste morgen. Jeg mødte en ung pige iflyet, og hun inviterede mig til at komme med hjem og sove. Ganske vist kunne hun ikke give mig en seng, men det gjorde ikke noget. Hun boede sammen med sine to søstre og to veninder. Tre af dem havde en universitetsuddannelse i politik og okonomi, og jeg så ikke eet stk, papir eller een bog i huset! Møbler var der meget få af, men to lange stativer med tøj,og strygebraet og strygejern! Etterhånden som vi gik i seng, lagde de måtter ud på gulvet. Jeg lik dog et vatlæppe. Man går i seng i det tøj man hai pâ. Om morgonen rullede de måtternê sammen, tog tøjet af og gik i bad. Morgenmaden blev købt i små plastiþoser, selv kaffe med sukker og mælk blev hældt varm op i et glas, direkte fra plastiþosen, lige købt på gaden. Jeg blev passet pâ'! hun vækkede mig midt om natten for at spørge, om jeg &,.

4 lrøs,og min bluse blev strøgel tør jeg f ik lov at tage den på.til sidst blev jeg fulgrt til lutthavnen igen. Så kom jeg til lndien. I mín naívitet havde jeg været en lille smule bange for at taxachaufføren skulle køre uden om "slum ", for jeg vílle jo gerne se det "rigige " lndien! Det ville ha'været heh umuligrt for ham, for det var svært at finde noget, der i mine øjne ikke lignede slum, i Madras i hvert fald. Taxachauif øren, som stod i h fthavnen ( med billede af mig,---- jeg var sikret pà alle måder ) havde jeg i foruejen bestilt gennem en god bekendt, der lør har køñ med ham. I en uge køde jeg med ham fra Madras til Madurai, Vi så en masse templer på vejen. Han vidste praecis, hvad jeg skulle se, og det var godt. Og han kendte hoteller, der ikke var for dyre. --Det første i Madras var næsten for billígrt. --câ,18 kr. Men det vílle også blive kasseret som fængselscelle her hjemme l. Det var vist ogsâ en fejhagrlse. Men jeg var parat til alt, Og det gik fint. Så kom jeg til Boys Village, der var målet for hele turen. Og jeg må indrømme, at jeg føtte en utrolig lettelse og glæde, da vi pludselig, lør jeg havde ver tet det, så poftalen med navnet : "ST, Joseph's Boys' Village ", rene, hvide bygninger med blâ maling og røde blomster. Jeg føhe, at jeg gík ind i et eventyrland, og det gjorde jeg også. Jeg fik en varm modtagelse og jeg føtte mig meget godt tilpas. Den 15 august, på lndiens uafhængighedsdag, skulle indvielsen af biblioteket foregå. "På onsdag skal du være chiefguest", sagde de. Og det blev en festlig dag, der begyndte med at jeg skulle hejse flaget. Det var med en særlig ceremoni ( indøvet i forvejen ), men da flaget foldede sig ud, faldt der røde blomsterbiade ned over mig, ( Det var ikke med i øvelsen! ) Så var der sportskonkurrencer og om aftenen indvielsen Jeg skulle først, efter forskellige taler, og efter at jeg havde fået 6 blomsterguirlander om halsen, klippe den røde silkesnor over til den nye bygníng. Dernæst skulle jeg tænde 6 lys i en olielampe, tænde for en kontakt, så der blev lys i alle guirlander, så klíppe snoren over til selve biblioteket. Så holdt jeg min tale og så var der underholdning med dans, trommespil, sang, drama o.s.v. Det var att sammen meget festligrt, Til allersidst dette jeg mindst 25 præmier ud fra formiddagens spottskonkurrencer. Efter en uge i Boys Village, som jeg kunne snakke om i timevis, rejste jeg med natbus til Trivandrum, 12 timer, med kode ophold på mer eller mindre laekre busstationer. Og jeg som aldrig Iør har villet køre med bus længere end til banegárden -- i hverl fald ikke tiltyskla d I detle her generede mig ikke spor! Nord for Trivandrum besogrte jeg en pigeashram for 46 forældreløse piger. Der blev jeg også ien uge og levede med ideres dagligliv. Pigerne lær'te mig den forste dag hvordan de laver, fletter, en bold af palmeblade. Et par dage efter tatte lederen meget længe etter aftenbønnen. Det gjorde stærkt indtryk på mig, da jeg fik at vide,

5 at hun havde forbudt dem at flette flere bolde af palmeblade, fordi det var for dyrt, Og det er det eneste legetøj,de piger har. Mené jeg var der, tog vi en tur ned til sydspidsen af lndien, hvor lre verdenshave mødes. Det fortrød jeg ikke! Efter at have overuæret en af lærerindernes bryllup og efterfølgende morgenmad på palmeblade, rejste jeg tilbage til Boys Village i endnu en uge. James Kimpton, som i sin tid startede Boys Village, er begyndt et nyt project,,som han kalder " Fleaching the Unreached ", Han bygger små huse til enker og giver dem forældreløse- børn eller " Foundlings ".,som man kalder de nyfødte børn, der bare bliver lagrt ud, f ordi man ikke har råd tìl at have llere børn. En enke f år højst f em børn, men så har hun noget at leve for. Han bygger også huse til gamle folk, der ikke har familie til at passe sig. Ligesom i Boys villaga har de også her projecter i gang med f. eks. vævning og syning for unge piger, landbrugs -undervisning, helsecenter, børnehaver o.s.v. lgen tog jeg natbus, denne gang til Bangalore, der var den reneste by jeg endnu havde set i lndien. Dedra til Sai Babas ashram ved Phuttapatli. Sai Baba er avatar ( = guddoms inkarnation ) Det var en oplevelse, der er vanskefíg at beskrive, sá det vil jeg lade være med, men jeg kan da fortælle, at det var det mest primitive, jeg oplevede. Vi kom fem píger til et rum med fíre hvidkalkede vægge, stengutv, og to vinduer med gitter for, Nul mere. Heldigvis havde en af de andre en rulie sejlgarn, og jeg havde en saks, så vi bandt snore fra vindue til vindue ( heldigvis var der et vindue i hver side! ) -- så mange vi kunne. Så havde ví noget at hænge vores tøj op på, og noget at binde vores moskitonet op i. Og så havde vi hver sit lille gennemsigrtige hus at føle os hjemme i!! Og det gik fint ---i otte dage. Mit fly fra Bangalore til Delhi var aflyst, fordi alle fly i de dage skulle bruges til at bringe indere hjem fra Kuwait. To dage for sent kom jeg afsted, men det gjorde ikke noget'. Fsrste uge i New Delhi boede jeg hos et af medlemmerne af Gandhi Peace Foundation. Han han har besøgrt os for et par âr siden, En dag legede jeg rigig tourist, tog first class tog ( incl. morgenmad ) til Agra, hvor jeg tog en trehjulet taxascooter hele dagen og så det helt ubeskrivelige, flotte Taj Mahal. Desuden viste han mig alle seværdigheder i Agra,inden jeg tog tilbage om aftenen. Efter en uge tog jeg til Laksmi Ashram,en pigeskole, som ligger i nærheden af Himalaya Den skole har vi hatt fobindelse med lige siden 1964, og 5 af laererne dedra har gennem tiden besøgrt os. Så det har været vores ønske at besøge dem i mange år. ---'- Endelig var jeg der, og det var beslemt en dejlig oplevelse. Det var en busturfra kl. 13 til kl. 2,30 om natten, Vi stoppede et parkilometerfør forat sove lidt i et lille hostel, og næste morgen blev jeg'hentet ved bussen af et par piger.?v

6 9 og 12 år var de. De tog mine tasker pâ hovedet, og vi begyndte opstigningen ad en meget smal 'Vej", hvor der havde gået køer lige Íør os! Desuden havde det også regnet, sá der var gfat, Pígerne snakkede lrele vejen, mens jeg havde svæil ved at følge med. selvom jeg intet havde at bære på.det tog en halv tíme at komme derop. Det var et dejligrt sted. Udsigrt ned over dalen med rismad<er,der var parat til at blive høstet til den ene side, og til Hímalayabjergene med snetoppe til den anden side. Skolen oliver ledet etter Gandhis principper, f.eks.har de en spinnetime hver dag, hvor de enten får læst op eller også synger de, Det var en fornojelse at se cjem. lige fra den mindste på 5 år, der sad tålmocjigt og løste knuder op, til de aeldste, der var meget dygtige De har en meget f n køkkenhave, men et meget stort problem med aber, der kommêr og spiser deres udbyne. De prøver at holde aberne væk med kæppe og høje råb,men aberne driller tilsyneladende bare videre. Men der giver man ikke op. Hver morgen mellem kl.8 og k1.10 arbejder alle ude i haven eller på marken. Fra 10 t l 11 vasker de sig selv og deres tøj. 11 til 12 spinnetime og fra 13 til 17 skoletimer, enten ude idet fri eller hvor man nu har lyst til at sidde,att efter vejret, men i alle tilfælde på gulvet. I de I uger jeg var i lndien, sad jeg kun ved et spisebord eet sted. I Laksmi Ashram boecje jeg hos Kanti, som nogen af jer kender. Der sad vi på gulvet i hendes køkken og spiste på avispapir. Hos den sídste familie i Delhi spiste vi pâ dobbeltsengen, med avispapir bredt ud pâ sengelæppet. Der var nogle politiske uroligheder i lndien i de dage. Det var på grund af en ny lov om reseruationer af otfentlíge stillinger til de lavere klasser. Det var studenterne meget utilfredse med. Så de demonstrerede bl. andet ved at brænde sig selv. Flere døde. Og da vi var med bussen tilbage til Delhi, blev vi stoppet i en af de større byer, og måtte blive der et stylüe tid, inden vifik lov til at køre videre. Disse uroligheder var også skyld i at jeg ikke kunne besøge de to sidste familier, jeg ville have besøgrt i Delhi. Det var jeg meget ked af, men da det var det eneste, der glippede på hele turen, må jeg vist være titlreds. Efter den allersidste dag i Bangkok ( fra I om morgenen til I om aftenen) hvor jeg som sagt tilbragte hele dagen i pennevenindens hjem,og spiste spændende thailandsk mad, tog jeg f lyet f ra Bangkok kl. 12 om aftenen, og etter 12 timer landede jeg i Kastrup kl. 6 om morgenen. Og i Tirstrup stod alle børn, svigerbørn og børnebørn og tog imod mig. Og DET var næsten for meget. Jeg mener ÞEE rr Men kom engang og se mine 500 billeder, og jeg har meget mere at forrælle! - :u/c2 / r'y' rt Qr)

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007 26 ARTIKEL ARTIKEL Safari nr 21 2007 Min mand Niels er jæger, det er jeg ikke selv, men går gerne med og deler spænding og naturoplevelser med ham. Jeg har været med ham på bukkejagt herhjemme adskillige

Læs mere

Bilag 5 Transskribering af informantinterview

Bilag 5 Transskribering af informantinterview Bilag 5 Transskribering af informantinterview Tilstede: Birgit (informant), Alexander (interviewer), Stine (observatør) TID DELTAGER UDTALELSE 00:00 Men det er helt okay at vi optager? Ja ja Hvordan med

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece

Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Brev 18/8-98: Last Stop in Greece Hej derhjemme! I dag har jeg været ude på egen hånd i 1 måned og 8 dage og jeg har stadig ikke tænk mig at komme hjem endnu, men jeg har tænkt mig at rejse videre ud i

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Dagbog fra Sri Lanka

Dagbog fra Sri Lanka Fredag/lørdag d. 17/18-12-82: Vi stod op kl. 5.15, spiste morgenmad og fik pakket de sidste ting. Vi havde aftalt med Lars, at han skulle køre os til bussen i Guderup. Hele familien mødte op for at sige

Læs mere

Danji Bhanderi Mit Danmark

Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi Mit Danmark John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi www.postapotek.com udgivet september 2008 2. oplag John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere