Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge"

Transkript

1 1 Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge Interviewer: Solvejg Christensen Havevang lo, 2.th. 43oo Holbæk. Forkortelser: Jens Møller: J.M. Solvejg Christensen: S.C. Båndoptagelsen er foretaget den lo august Afskrivning af båndoptagelsen er foretaget af: Solvejg Christensen. Emne: Egen virksomhed. Avisomtale af guldbryllup

2 2 Barndom, ungdom og læretid Jens Møller: Jeg er født den 6 oktober 19ol, mine forældre, eller min far var træskomand i Skamstrup, og jeg er døbt i Skamstrup kirke af den daværende pastor Wegener, der senere blev biskop på Lolland Falster. Som 10 årig solgte mine forældre ejendommen i Skamstrup, fordi det blev fabriksarbejde at lave træsko, så man som håndtæskomager ikke kunne eksistere ved det. De solgte så ejendommen og købte landbrug i Tornved, hvor de byggede og begyndte at være landmænd der. Som 14 årig blev jeg konfirmeret i Holmstrup kirke, og mit ønske har altid været at blive tømrer, og den 1. maj 1916 kom jeg i tømrerlærer hos tømrermester Jens Nielsen i Frydendal gammel skole. Det blev en begivenhedsrig læretid jeg fik der, fordi den første verdenskrig rasede, og et af problemerne var jo, at vi for at bevare selvstændigheden måtte have sikringsstyrken inde samtidig med at sønderjyderne blev tvunget ind i verdenskrigen på tysk side. Det resulterede i, at mange unge sønderjyder flygtede her til Sjælland, og omkring lærestedet, - mit lærested - kom 2 unge håndværkere som var flygtet for at undgå tysk tjeneste. Det blev meget interessant at tale med dem, og opleve forventningen om at Sønderjylland skulle indlemmes i Danmark igen, tilbage til Danmark igen, og jeg mindes den januar aften da der var indkaldt landet over, til at sønderjyder skulle rejse tilbage og stemme. Det var en streng vinternat, men begejstringen var over os der var berørt af forholdene. Og jeg mindes ligeledes den 11. juni 192o, da Kristian den tiende red over grænsen og indtog Sønderjylland. Imidlertid var min læretid afsluttet og jeg aflagde svendeprøve hos svendeprøvekommissionen i Jyderup, og fik min prøve godkendt med ros. Så kom vi ind i eftertiden efter verdenskrigens afslutning i 1918, og pengerusen som havde raset over det ganske land, afsluttede med det stik modsatte, så man fik en nedgang i alt erhverv, og det skete også indenfor tømrerhåndværket, så på 3 måneder, fra august 192o og til november 192o, blev omkring ved 6o % af de daværende håndværkere arbejdsløse på grund af økonomisk miskredit her i landet. Der skete det, at der i 1921 skete et krak i Amerika, økonomisk krak, og det medførte et krak der rullede ud over Vesteuropas lande, således at jeg, som i læretiden havde arbejdet sammen med 2 unge tømrersvende, der havde vandret ned igennem Europa, fandt ud af, at det skulle jeg også prøve, men da jeg var blevet svend, var det umuligt og komme igennem, man ønskede ikke og se danske håndværksvende der var højt anerkendt, ned igennem Tyskland, fordi man i Tyskland også havde haft et økonomisk krak. Så det kneb med at få arbejde her hjemme, men det nåedes alligevel, så for at få arbejdet i gang, købte regeringen jord, blandt andet fra Bjergbygård, der blev udstykket, og der fik jeg så beskæftigelse med at lave nogle huse der, statshuse, Men ønsket om at komme ud og se verden var ikke forbi, så i 1924, fik jeg arbejde i Sønderjylland i Sønderborg, og det var et herligt sted at arbejde, og opleve at stå på Dybbøl banke og se ud over det genvundne land. Jeg mindes en tidlig sommermorgen jeg stod der oppe og så ud over landet der lå under mig, og jeg føler i dag, den bevidsthed og den rørelse der gik over mig, at se ud over det land, som vi havde fået tilbage, og som havde været misrøgtet i tysk tid. Håndværksmester i Hjembæk Men hele tiden havde jeg søgt at uddanne mig til at blive selvstændig håndværksmester, og i 1922 blev jeg så forlovet med min nuværende kone, og efter nogle studieophold på håndværkerskolen i Hillerød, besluttede vi så at begynde som selvstændig håndværker i

3 3 Hjembæk, og jeg købte så en ejendom der oppe som jeg mente kunne bruges til det, og startede som selvstændig håndværker den 25. april Nu var jeg jo spændt på om det kunne gå, så jeg startede alene, og så indvilligede min forlovede i at vente på mig i et år, det gik efter ønske ret godt, og den 1. april 1926 blev vi viet i St. Johannes kirken i København. Min første opgave i Hjembæk var at bygge et nyt stuehus til Haraldsgården. Den nuværende ejer er Henrik Christensen. Det lykkedes mig at blive anerkendt for mit arbejde der, så der fulgte arbejde efter stadig, og det gik således, at der var rigeligt, mere end rigeligt til mig selv og en ung mand. Aggersvold Og tiden gik, og ret store og mange mindre opgaver blev det min opgave at løse, blandt andet blev jeg håndværker på Aggersvold for den daværende Godsejer S. A. Tim, han brugte mig til mange opgaver igennem de 4o år jeg virkede der som håndværker på Aggersvold. Hafex, Beauvais, De gamles hjem i Hjembæk og 15 funktionærboliger på Nyvej, Svg. Men mange andre opgaver blev mig til del, blandt andet byggede jeg i de GI. Hjem i Hjembæk. Der var megen diskussion om, hvor det skulle ligge, for Svinninge var begyndt at vokse fra og være nummer to by i sognet blev det nummer et, på grund af store udvidelser, blandt andet fordi at Beauvais, nej man startede med og på grund af, igennem krigsårene hvor der blev opbygget ret store frugtplantager i Vestsjælland, og da krigen var afsluttet, så skulle man til og afsætte frugten, og de mange små plantager var ikke leveringsdygtige nok, og man enedes så om indenfor frugtavlerne at starte en koncentration, og byggede en opbevaringscentral for dansk frugt. De startede, og man byggede det store frugtlager, men det gik ret hurtigt tilbage med salget, for der var konkurrence syd fra, så det blev økonomisk vanskelig at drive det, samtidig skete der det at Beauvais, der havde kontor og filial, eller værkstedsfabrikationer i oppe omkring Lyngby, men på grund af den stærke udvidelse af København, især nord på, blev det for trangt, og man prøvede så og købte så frugtcentralen her i Svinninge, og begyndte produktionen af deres produkter, her i Svinninge og omegn. Det medførte en voldsom udvidelse af indbyggerantallet i Svinninge, fordi at de mange ansatte flyttede med herud, men så skulle man samtidig skaffe boliger, og det faldt så i min lod at være med at bygge 15 funktionærboliger for Beauvais på Nyvej og Parkvej i Svinninge. Hjembæk Forsamlingshus aktiviteter Solvejg Christensen: Hvordan har du så haft muligheder for at få forbindelse med forsamlingshuset i Hjembæk (du sad jo i bestyrelsen ikke). J.M: Jeg var, eller vi var nærmeste nabo til forsamlingshuset i Hjembæk, og da vi lå der så tæt, kunne vi jo ikke undgå at følge lidt med i hvad der skete i Hjembæk forsamlingshus, og der var ret mange aktiviteter dengang, de mange småforeninger som Hjembæk sogn havde, havde jo deres møder og generalforsamlinger og underholdningsprogram, blandt andet foredragsforeningen, og lidt - hvad hedder det - S.C: Ungdomsforening? J.M: Hvad hedder det, maskerade? - og forskellige foreninger enedes så om, og især idrætsforeningen begyndte at holde dilettantforestillinger, og det var udelukkende loka-

4 4 le kræfter, og det medførte jo at vi skulle hen og se hvad der foregik. Og samtlige politiske foreninger havde deres møder, og det skulle vi jo også hen og se, det var jo alt sammen i de små lokale foreninger der havde deres møder og sammenkomster, og som unge i Hjembæk, da vilde vi jo gerne være med, og på den måde kom vi i nogen kontakt, og så kom vi, den gang havde man jo en fast vært der, og dem var vi personlig kendt med, og havde lidt sammenkomst med, Ingeborg og Thorvald hed de. Og så på en årlig generalforsamling blev der spurgt, hvorfor ikke jeg var med, og så listede jeg der over, og det resulterede i at jeg blev valgt ind i bestyrelsen, og det blev jeg så ved at være igennem 39 år, og endte så som formand for forsamlingshusets drift. Strid med skolen Og, nå, så kom problemet der omkring ved 1937, da vi fik de nye skolelove, der forlangte at, eller medførte at der skulle være gymnastiksale og øvelseshuse ved skolerne. Da havde vi jo det at salen i Hjembæk forsamlingshus var igennem mange år blevet benyttet som gymnastiksal for Hjembæk skole, da de lå ved siden af hinanden kunne det lade sig gøre, men så skete der det, at man kom, der kom nye kræfter, nye lærerkræfter til Hjembæk skole, og man var fra deres side interesseret i at få egen gymnastiksal, og så opstod der en strid indenfor sognets beboere og den nye førstelærer, der var interesseret i og få skolen derop, og så kom jeg så lidt med i den strid, fordi jeg var interesseret i og bevare forsamlingshuset, og det gjorde det økonomisk muligt for forsamlingshuset og køre rundt. Men der skete det at den nye lærer vilde have alle de funktioner som forsamlingshuset havde, foredragsforeningen, at det skulle foregå oppe i den nye gymnastiksal, og det kunne jeg ikke rigtig forenes med, så vi kom lidt i modstrid med hinanden, og det bevirkede at der blev gjort forskellige forsøg fra sognerådets side, for kombination, så det hele kunne gå under et, men under forsamlingshusets drift, for at bevare muligheden for sognets befolkning at møde i befolkningens eget forsamlingshus, at man ikke skulle op og tigge førstelæren om og få lov til og bruge den, forsamlingshuset, eller i det tilfælde gymnastiksalen til deres sammenkomster indenfor sognets område. Hytten i Hjembæk, Komtesse Lerche, pastor Ørning, Lærer Christiansen S.C: Der er noget med Hytten i Hjembæk. J.M.: Ja. S.C.: Har du bygget Hytten. J.M.: Nej, dethar jeg ikke, der. S.C.: Har detnoget forbindelse med komtesse Lerche. J.M.: Ja, dethavde det. S.C.: Var det på samme måde som de gl. Hjem. Det blev finansieret. J.M.: Ja, det havde det. I juli, tror jeg det var, kom Pastor Ørning til Hjembæk kirke, og hans kone var norsk godsejerdatter- og hvad skal jeg sige - havde det ved sig, at hun meget godt kunne enes, eller havde meget god samklang og samarbejde med Komtesse Lerche på Sølyst. Komtesse Lerche var jo en datter af den gamle lensgreve på Lerchenborg. Og der blev et godt samvirke imellem fru pastor Ørning og Komtesse Lerche, men samtidig med førstelærerparret lærer Christiansen i Hjembæk skole, lærerparret lærer Christiansen var forsanger, kirkesanger, kordegn, og fru Christiansen var orgelspiller eller- hvad hedder det? S. C.: Organist? Fru Møller: Organist. J.M.: Organist for Hjembæk kirke, og det bevirkede et godt samarbejde imellem de 4

5 5 mennesker, Komtesse Lerche, fru Ørning og fru Christiansen og lærer Christiansen. Så skete der det, da anden verdenskrig var brudt ud, at folk var begrænset fordi, at der kom så mange restriktioner i dagligdagen, og ved et par sammenkomster imellem de 4 før nævnte kom det på tale, at man, det var godt med et ungdomshjem i et sogn, man havde set det der skete i byerne, og hvor man samlede de unge til samvær i lokaler rundt om i byen, og ønskede så at få et sådan lokale i Hjembæk, opstod, samtidig med skete der det, at en ældre mand malermester i Hjembæk, der boede der hvor Hytten senere blev, døde ret pludseligt, og der var ingen arvinger, og så enedes man om, eller Komtesse Lerche købte det gamle hus og malerværksted, og man indrettede så de små lokaler til at samle byens ungdom i, og det blev en succes, men udelukkende på grund af at fru Christiansen og lærer Christiansen ofrede 5 aftener om ugen til at underholde de unge mennesker i Hytten, Senere da det gik så godt, blev man klar over, der var brug for lidt opgaver for de unge mennesker, så man indrettede, eller opførte en lille træbygning, hvor der kunne blive lidt husflid, og det gik godt i flere år derefter. Og vi var en kreds af familier i Hjembæk, der blev anmodet fra Komtesse Lerches side, om man vilde give en ugentlig ting til lidt kaffesamvær i Hytten, og vi var en halv snes familier som havde hver en aften hvor vi leverede kaffebrød til kaffen dernede, og Komtesse Lerche havde på en eller anden måde, der var jo kaffe rationering, fået fat" i en stor ration kaffe, som så blev deponeret i Hjembæk, i køkkenet dernede, og så var det sådan at fru Christiansen, hun havde ansvaret for det. Komtesse Lerche sørgede for service i form af lidt brugt service, der kom fra Sølyst og derned. Og i flere år så var der en ugentlig aften, hvor hun leverede S.C.: Du var ved at fortælle noget om en dame der hjalp med at levere nogle fødevarer til underholdningen der ovre, eller til bespisningen. J.M.: Ja, nå, ja det var den her kreds af damer. S.C.: Ja. J.M.: der gik ind på en aften om ugen og levere brød til kaffen, nå ja, og Komtesse Lerche havde jo samlet kaffe sammen, sådanne at man kunne lave kaffen dernede, så det var bare brødet det drejede sig om. S. C. : Ja. J.M.: Og det gik udmærket, og samtidig så blev jo sløjdlokalet bygget, og jeg selv var lærer for de unge mennesker, og vi havde det herligt, og som afslutningen for de timer i sløjd, så samledes vi ved et kaffebord, og så var der altid nogen der foreslog at vi skulle synge lidt, og så kom højskolesangbogen i brug, og der blev sunget så det var som om at taget det løftede sig af huset. Så det er for mig kære minder og genopleve, eller huske. Men så skete der det at en skønne dag blev lærerparret Christiansen for gamle og kunne ikke magte opgaven, og ingen ville overtage opgaven, den var for bunden. Der var ingen af de unge lærekræfter, der kom til, der ville overtage opgaven. De ville ikke ofre deres 5 aftener om ugen, og sidde dernede og stifte fred imellem de unge gemytter. S.C.: Hvor mange lærekræfter var der til f.eks. aftenskolen, hvor du underviste i sløjd. J.M.: Ja, der var ikke andre jeg, der var ingen andre lærerkræfter, altså læreparret de underholdt de unge mennesker som ikke deltog i sløjdlokalet, og der var så pigerne. De havde lidt håndgerning med og spil af forskellig art, sådan at et par timer gik meget let, og så før kaffen så var der så nogen, det gik på tur, nogen af de unge piger, de havde køkkentjeneste og lavede kaffen. Foredragsforening S.C.; Nu oppe i Hjembæk, I har jo haft andre former indenfor det kulturelle, hvor du også har været med i. J.M.: Ja.

6 6 S.C.: Var der ikke nogen foredragsforening. J.M.: Jo,der var igennem mange år foredragsforening, og der har jeg også været med i bestyrelsen, og det gik godt længe, indtil fjernsyn og radio tog magten fra det hele. Besættelsen, indsamling til Norge S.C.: Vildu mene, at de år hvor vi havde krigen, at det var et bedre samlings tidspunkt end senere. J.M.: Ja, absolut, absolut. S.C.: Der var flere deltagere før. J.M.: Det var sådanne der under besættelsen, at sognefællesskabet blev meget bedre, man samledes mere om enkelte opgaver, blandt andet havde vi, det var i pastor Nielsens tid, han var noget af en foregangsmand, og man fik så at vide, nøden, eller altså, livsmulighederne i Norge var meget trange, og man blev så enige om, at samle ind, fødevarer, eller økonomiske midler, og det skete nogen gange at man havde en sommersøndag i præstegården, hvor der var stillet forskelligt an rundt omkring imellem præstegårdens gamle bygninger, hvor man havde boder, hvor ungdommen kunne handle og der var fiskedam og så videre. 'Og et år havde man lånt min værkstedskakkelovn og sat den ned i gården, og sat et rør på, og så fyrrede vi med træaffald fra værkstedet, og frk. Godskesen stegte æbleskiver en masse, og så kunne man gå hen og købe et glas saftevand og spise æbleskiver til. S.C.: Det var egentlig en god form for indsamling. J.M.: Ja. S.C.: Gav det så godt. J.M.: Ja det gjorde det, dét var sådanne, at ret mange, en del ikke særlig velsituerede kom og vendte deres pengepung, bunden i vejret, og hældte, altså hele beholdningen ud i bøtten. Og jeg mindes engang at bøtten kom hen til godsejer Tim, og han rev og flåede lidt i lommen, og han kunne ikke finde sin pengepung, men langt om længe fik han fat i en slunken tegnebog, og han lukkede den op og alt hvad der var i den det røg ned i bøtten, og sådan var samværet, meget hyggeligt. S. C.: Der er jo mange foreninger og mange klubber der er oprettet alene under besættelsestiden. J.M.: Ja. S. C.: Havde I andre foreninger og klubber der er oprettet alene under besættelsestiden. J. M.: Ja. S. C.: Havde I andre foreninger og klubber under det, læsekreds og sådan noget som I også havde noget med. J.M.: Nej, det kan jeg ikke erindre, vi havde de her lokale foredragsforeninger, og så havde vi de her ugentlige sammenkomster hovedsagelig i præstegården, hvor man samledes og drøftede hvordan man skulle arrangere indsamlinger af fødevarer, der kom røgede kød og flæsk, pølser og kurve fulde af købmandsvarer som så blev samlet sammen og sendt til Norge. S. C.: Jeg ved at pastor Nielsen i Hjembæk. J. M.: Ja. S. C.: Han var foregangsmand for læsekreds, blandt andet i Svinninge. J. M.: Ja. S. C.: Og det var derfor jeg havde tanken, at der også var en i Hjembæk hvor han boede. J. M.: Det erindrer jeg ikke, ikke af nogen betydning.

7 7 S. C.: Der har ikke været noget- J. M.: Nej, ikke af nogenbetydning. S. C.: For eksempel præstegården. J. M.: Ja, vi havde vel lokale møder i præstegården, men ikke så meget. Forholdene som tømrermester S. C.: Har der været, dengang du blev tømrersvend, hvordan var lønnen dengang tømrer Møller, i forhold til dem der går i lære i vore dage. J. M.: Ja, jeg fik kost og logi og intet andet. S. C.: Det var en stor løn, på de tider. J. M.: Det var som forholdene var, man boede hos sin læremester, 3 år, så fik man kost og logi, og ja, så ens forældre måtte så se om de kunne klare lidt tøj til en, sådan var vilkårene. S. C.: Hvordan ser du så på det, da du selv blev tømrermester og skulle have en lærling, hvordan var tiden så ændret. J. M.: da var det omtrent det samme, vores første lærling boede hos os, jeg kan ikke huske hvor meget han fik, lidt om ugen, men det var meget lidt. S. C.: Han fik ikke så stor en ugeløn. J. M.: Nej, det fik han ikke, det var meget lidt. S. C.: Hvornår begyndte den rigtige opsvingi lærlingelønnen, var det omkring halvtreds. J. M.: den begyndte midt i fyrrene vel, efter krigen. S. C.: Hvor meget fik man så den gang. J. M.: Ja, det kan jeg sørme ikke huske. S. C.: Det var ikke de store summer J. M.: Nej, mon, jeg tror det drejer sig om godt en snes kroner om ugen. S. C.: Ja, så kunne jeg godt tænke mig og spørge dig tømrer Møller, hvad skulle du lave som svendestykke. J. M.: Ja, det var en trækonstruktion, et såkaldt hængeværk, hvor det var sådan at man ved hjælp af nogen træstykker skulle lave en frit bærende drager, sådanne så den ikke sank ned. S. C.: Ja, hvad laver man så i svendestykke i dag, er det forandret ret meget. J. M.: Det er det ikke, det er omtrent det samme, dengang trak man lod om en vis portion opgaver, nu er det vidst nok ens for alle, men dengang da var det jo forskellige der lavede dem, og så kunne man træffe og skulle lave et stykke trappe, eller et stykke tagkonstruktion. S. C.: Der var også noget med at I gik på teknisk skole samtidig med at I var lærlinge. J. M.; Ja, klokken 7 fem gange om ugen startede vi der, fra 7 til 9, og så. S. C.: Og så alle3 årene J. M.: Alle 4 år. S. C.: Alle 4 år. J. M.: Alle 4 år ja. S. C.: Hvor langt havde du så til teknisk skole, der må have været et godt stykke vej. J. M.: Nej det havde jeg ikke, for, ja jeg havde vel en halv kilometer, jeg boede hos min læremester, og han boede i Frydendal gamle skole, nu ved jeg ikke hvor kendt du er der ovre. S. C.: Ikke så godt så jeg ved hvor den ligger. J. M.: Nå, du ved vel kanske hvor Hallen ligger, Mørkøv hallen ligger.

8 S. C.: Ja. J. M.: Og så lige bag ved der, og så var der teknisk skole nede på Stenhøj, nede lige i krydset hvor Svinningevejen og Holbækvejen krydser der, i den ene ejendom der. S. C.: Ja. J. M.: Der var teknisk skole oppe oven på der. S. C.: Jamen det var ikke længere end du kunne gå, for det var vel småt med cykler i den første tid. J. M.: Ja, det var det, det var det jo, men derfor kunne jeg jo gå. S. C.: Og så har du haft din egen virksomhed i 38 år sagde du. J. M.: Nej, jeg har haft min egen virksomhed i 52 år. S. C.: 52 år. J. M.: Ja. S. C.: Ja, men det er sandelig også en pæn årrække. J. M.: det er da et stykke tid. S. C.: Ja, du må have udtjent din elevtid. J. M.: Ja, det er også det for jeg ikke vilde mere da jeg holdt op, da jeg flyttede her hen, når man kommer og siger om ikke jeg kunne lave noget, nej, der er nok unge, så jeg skal ikke have noget af og tage arbejdet fra dem. S. C.: Du føler, nu har du udtjent. J. M.: Ja, jeg har gjort det jeg kunne. S. C.: Ja, så kan du nøjes med det, der er til eget privatforbrug. J. M.: Ja ja.det sidste jeg lavede, det var da vi lavede det her I stand, så vi kunne flytte her ned. S. C.: Ja, men så sparede du jo også en udgift. J. M.: Jeg måtte da betale skat af det. S. C.: Måtte du virkelig det. J. M.: Ja det måtte jeg. S. C.: Ja, man skal jo betale skat af alting. 8

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere