KALUNDBORG ARKÆOLOGI FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG ARKÆOLOGI FORENING"

Transkript

1 KALUNDBORG ARKÆOLOGI FORENING 27. årgang nr. 3, september 2014

2 FORMANDENS ORIENTERING Siden sidst For første gang i mange år har der ikke været udgravning i sommerperioden. I maj var der kystrekognoscering på Reersø efter kulturspor frilagt af stormen Bodil. Her undersøgte vi et kulturlag, der dog ikke kunne dateres da vi ikke fandt noget daterende materiale. Der indkom to rapporter om fund af menneskeskeletter på sydkysten af Røsnæs, men det viste sig at dreje sig om samme skelet. Museet har søgt om tilladelse til at udgrave resterne og foretage en kulstof- 14-datering. Derudover foretog vi kystrekognoscering ved Halskov for Museum Vestsjælland samt registrering af to indrapporterede kogestensgruber i kystskrænten. Flemming Nielsen fandt nogle frilagte kulturlag på Musholm. Jens Nielsen har skrevet en rapport herom, som sendes ud per snarest. Vi håber på at få lov til at foretage en udgravning derovre og arbejder på at arrangere en tur. Foreningen besøgte sidst Musholm i maj I maj holdt Martin Pavón et meget interessant museumsforedrag om udgravningerne i Højbyen. I juni var jeg på Grønland og foretog en lille arkæologisk undersøgelse ved Sermermiut-bopladsen i Ilulissat Isfjord. Mere herom i bladet. Sommerudflugten gik til Danmarks Borgcenter i Vordingborg med Martin Pavón som guide. Vi var 17 deltagere i alt. Begejstringen for det ny center var ikke udelt. Besøget på selve udstillingen foregik med brug af i-pads, og det tog lang tid før alle fandt ud af at bruge dem. Mængden af oplysninger i form af små film, tekster osv. var overvældende, og det var ikke muligt at diskutere udstillingen med andre undervejs. Containerne midt i slotsruinen syntes at være ret malplacerede. Udenfor fik vi en begejstret fortælling om Danmarks slotshistorie fra Martin.

3 Detekting på Melbygård fortsatte gennem sommeren med fund af flere jerngenstande fra vikingetid samt flere fine smykker. Projektet blev udvidet til marken omkring Sneglebakken foran Lerchenborg, men den var fundtom. Arkæologiforeningens nye hjemmeside Arkæologiforeningens hjemmeside er på Museum Vestsjællands nye hjemmeside lagt ind under Museumsforeningen. Her får vi plads til lidt oplysninger om foreningen samt vores orienteringer, medlemsblad og rapporter. Oplysningerne skal opdateres, og orienteringerne er endnu ikke flyttet, men de kommer når museets personale har tid. Se Vestmuseum.dk, vælg Besøg os, derefter Kalundborg Museum, Museumsforening og Kalundborg Arkæologiforening. Samarbejde med andre arkæologiforeninger inden for Museum Vestsjælland På foranledning af Holbæk Arkæologiklub blev der den 2. juni 2014 holdt et møde mellem bestyrelserne for arkæologiforeningerne inden for Museum Vestsjælland for at drøfte mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde. Jeg var forhindret da jeg var på Grønland. Selv om der ingen planer er om sammenlægning af de fire foreninger, åbner museumsfusionen nye muligheder for samarbejde, f.eks. om foredrag, udflugter og udgravninger for Museum Vestsjælland. Som et konkret resultat får vi besøg af Gl. Sorø Amts Arkæologiforening i september. Diskussionerne på bestyrelsesniveau fortsætter. Kommende aktiviteter (se mere herom andetsteds i bladet) 11. september Museumsforedrag v/martin Pavón 14. september Besøg af Gl. Sorø Amts Arkæologiforening 21. september SDA s Sjællandstræf 29. september Foredrag på Holbæk Museum: Marinarkæologi oktober Tissø vikingemarked (se vikingemarked.dk) 9. oktober Museumsforedrag v/claus Feveile 6. november Museumsforedrag v/jørn Buch 22. november Julefrokost 4. december Museumsforedrag v/lars Jørgensen David Barry

4 GOLFDYSSEN Restaurering af en dysse på Røsnæs En god uges tid inde i august måned 2014 blev den omkring 11 tons tunge dæksten på dyssen vest for golfbanen på Røsnæs løftet op fra bærestenene ved hjælp af en stor gravemaskine. Det var Kulturstyrelsen, der stod bag, og årsagen var, at et par af bærestenene gennem tiden havde forskubbet sig, således at der var risiko for, at dyssen skulle styrte sammen, hvorved der var en potentiel fare for, at nogen kunne komme galt af sted. Dyssen vest for golfbanen er som landets øvrige tusindvis af dysser opført inden for tidsrummet f.kr. De fleste står i dag som enligt stående dyssekamre, men oprindelig har de været delvis dækket af en jordhøj. Det gælder også dyssen ved golfbanen, for i sin bog fra 1901 om dysserne i Europa nævner Ludvig Zinck, at dyssen år forinden var omgivet af en jordhøj, der nåede næsten op til overliggeren. Dyssen ved golfbanen blev udgravet i 1876 af cand.theol. Ludvig Zinck og købmand Ole Lund fra Ole Lunds Gård. Dyssen består af 5 bæresten og den 11 tons tunge dæksten, hvori der er indhugget 14 skålgruber. Det er få mm dybe, regelmæssige cirkulære huller med en diameter på 3-5 cm. På grund af størrelsen og formen skulle man næsten tro, at de var resultat af fejlskudte golfkugler, men de var der imidlertid længe før golfbanen. Disse simple helleristninger regnes for at høre til i bronzealderen og skal måske ses i sammenhæng med de nedenfor omtalte gravlæggelser i yngre bronzealder, der fandt sted i dyssen. Ved udgravningen konstaterede Zinck og Lund skeletdele af den første gravlagte placeret med fødderne mod syd og hovedet mod nord. Den døde havde fået gravgaver med sig i form af et meget medtaget stykke rav, der sikkert oprindelig har været et smykke. Desuden fandtes en flækkekniv af flint og en sten til at slå ild med, ligeledes af flint. Over dette begravelseslag var der først lagt et lag stenfliser, derover et lag flintskærver og oven på dette et lag større sten.

5 Øverst: Postkort ca Dyssen uden jordhøj. Nederst: Dyssen i 2013 før restaureringen. Bemærk at den forreste bæresten hælder temmelig meget. Skærvelag og stenlag havde en samlet tykkelse på 2 alen (ca. 125 cm). På stenlaget fandtes intet, men øverst i flintskærvelaget havde man foretaget gravlæggelse på et meget senere tidspunkt, nemlig en gang i yngre bronzealder ( f.kr). I Zincks beretning fra

6 1876 er nævnt brudstykker af en æske fremstillet af ler foruden adskillige skår af mindre lerkar. Her er detaljerne i beretningen mangelfulde, men omtalte materiale repræsenterer temmelig sikkert flere urnebegravelser fra yngre bronzealder. Det er på ingen måde ualmindeligt, at de gamle dysser og jættestuer blev genanvendt til begravelser i yngre bronzealder. Ved restaureringen af dyssen blev bærestenene rettet op og stabiliseret. I et par mellemrum mellem bærestenene blev der bygget en ny tørmur af røde flade sandstensfliser, idet der kun var beskedne rester af oprindelig tørmur. Tørmure er kilet ind mellem bærestenene og er med til at stabilisere dem, samtidig med at gravkammeret bliver tæt, så der ikke drysser jord ind. Dyssen har nemlig til dels været dækket af en jordhøj. Til venstre: Låget er taget af dyssen, og bærestenene er rettet op. Bagerst til venstre i kammeret ses den nye tørmur. Der er lagt lyst sand i bunden, og en jordhøj er opført omkring kammeret. Arkæolog Henrik Højer tager notater. Til højre: Ny tørmur i nordvesthjørnet af kammeret. Fra ovennævnte bog fra 1901 om dysserne i Europa ved vi, at jordhøjen midt i 1800-tallet nåede næsten op til overliggeren. Hvor jordhøjen senere er blevet af, kan vi kun gætte på, men om dyssen ved Nyrupgård 2,5 km længere mod sydøst ved vi fra en gammel beretning, at jordfyld fra denne sent i 1800-tallet blev kørt ud på markerne som gødskning på de udpinte marker, og tilsvarende

7 underretninger kendes fra flere andre steder i landet. Med den nyopførte jordhøj får man i dag et vist indtryk af dyssens oprindelige udseende, selv om den nye jordhøj er mindre end den oprindelige. Kulturstyrelsen har sikkert fået tilladelse til at rode rundt i dyssen, for den er naturligvis fredet. Det blev den i 1879 ved en frivillig fredning. I tinglysningsprotokollen står der blandt andet: Undertegnede Ejer af Lodden MN 1b af Nostrup By Raklev Sogn Arts Herred Husmand Peder Larsen fredlyser herved under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring et fritstaaende Gravkammer beliggende paa min nuværende Eiendomslod nær ved Landevejen. Og længere nede i protokolteksten: Ovenbeskrevne Gravkammer fredlyses for egen og kommende Ejeres Vedkommende saaledes at det ingensinde under en Mulkt af mindst 5 Tdr. Byg maa beskadiges eller forstyrres ved Pløining eller Gravning i dets Nærhed. Saafremt Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring lader de Marksten borttage, der nu fylder Kammerets Indre maa der ikke i Fremtiden ophobes Stene i eller omkring Gravkammeret. I Godtgørelse har jeg modtaget 12 Kr. c. 30 Juni - Peter Larsen. Til Vitterlighed N. H. Møller / Rasmus Jensen. Låget lægges på plads.

8 Tre mand holder stenen oppe, hvis stropperne skulle knække! Så er låget lagt på plads. Bemærk at den forreste bæresten er rettet op. David Barry kontrollerer stabiliteten. Jens Nielsen

9 SDA S SJÆLLANDSTRÆF SØNDAG D. 21. SEPTEMBER Femern Bælt-forbindelsen arkæologiske undersøgelser og resultater samt Status og nyt om helleristninger Program: 09:30-10:00: Ankomst, betaling, kaffe og rundstykker 10:00-10:15: Velkomst 10:15-12:30: Foredrag om arkæologien i forbindelse med Femern Bælt-projektet med tunnel- og landanlæg v/ Terje Stafseth, udgravningsleder/arkæolog ved Museum Lolland/Falster. Projektet omfatter et meget stort område på land, i kystnært område og til havs, hvor ikke alene bevaringsforholdene for organisk materiale er unikke, men hvor også fysiske strukturer som fiskegærder og fangstanlæg stadig står oprejst og ikke er ødelagte eller væltede. Fund af genstande og anlæg af organisk materiale er overvældende omfattende. 12:30-13:45: Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes 13:45-14:00: Evt. spørgsmål til formiddagens foredrag 14:00-16:00: Skandinaviens helleristninger status og resultater v/ Gerhard Milstreu, leder af Tanum Rock Art Museum. Fokus på Bornholm, udgravninger og nye fund: Etablering af kulturpark omkring Madsebakke og Hammersholm. (30 min s kaffepause). Om det nordeuropæiske EU-formidlingsprojekt Empire of the Sun med afsæt i Solvognen fra Danmark, Nebraskiven fra Tyskland og helleristningerne i Tanum, samt stort og småt. Træffet holdes på Osted Fri- og Efterskole, 10 km sydvest for Roskilde. Deltagerpris: kr.100. Eftermiddagskaffe: kr. 25. Vi kører til Osted i egne biler og deles om kørsel som vi plejer. Husk at tage en frokostpakke med. Tilmelding til formanden senest d. 16. september, helst per ellers på telefon eller mobil

10 SERMERMIUT - QAJAA - QEQERTASUSSUK KLIMAÆNDRINGER ØDELÆGGER ENESTÅENDE ARKÆOLOGISKE LOKALITETER I GRØNLAND Ved Grønlands kyster findes der flere meter tykke køkkenmøddinger og kulturlag der er centrale i forståelsen af Grønlands oldtid. I nogle tilfælde har permanent nedfrysning sikret bevarelse af organiske materialer gennem årtusinder. Hvor vi i Danmark kun meget sjælden og oftest kun under havet finder redskaber af træ og genstande af læder fra stenalderen, gør man på disse pladser enestående fund der er op til år gamle og giver et detaljeret indblik i bl.a. stenalderens redskaber, beklædning osv. Specielt Qeqertasussuk-bopladsen syd for Ilulissat Isfjord, der er delvis udgravet af bl.a. Bjarne Grønnow og Morten Meldgaard fra Nationalmuseet, har været givtig. Mange af fundene er udstillet i museet i Qasigiannguit, som jeg besøgte i juni, hvorfra nedenstående billeder stammer. Kniv fra Saqqaq-kulturen ved Qeqertasussuk fra f.kr. Skaftet er af træ, bladet af stenarten killiaq. Snurringen er af hvalbarde. 16,5 cm lang.

11 Verdens ældste kamik (eskimostøvle) bevaret af permafrosten i ca år (tv.). Træskæftede knive af stenarten killiaq. Fra Qeqertasussuk-bopladsen. Skeer og øser avet af drivtømme. Saqqaq-kulturen fra Qeqertasussuk. De enestående bevaringsforhold på disse pladser ser desværre ud til at være truet af klimaændringer. Normalt er disse kulturlag frosne året rundt bortset fra de øverste dele, det såkaldte aktivlag, som tør op hver sommer og fryser igen hver vinter. Ved Qajaa-bopladsen i Ilulissat Isfjord er aktivlaget cm tykt. Når temperaturen stiger, optøs mere af kulturlaget, hvilket kan føre til udtørring og nedbrydning af organisk materiale. Endvidere udsættes materialet for

12 øget erosion fra rindende vand. For at forhindre tab af værdifulde bopladser og arkæologisk materiale har Nationalmuseet sammen med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv iværksat et stor forskningsprojekt om hvordan klimaændringerne påvirker bevaringsforholdene ved disse enestående bopladser, med deltagelse af bl.a. Henning Matthiesen og Jørgen Hollesen fra Nationalmuseets bevaringsafdeling. For mere om emnet se Nationalmuseets Arbejdsmark 2012 s. 30 og hjemmesiden: nordligeverdener.natmus.dk. En anden enestående boplads ved Ilulissat Isfjord er Sermermiut, som jeg også besøgte i juni. Udgravninger i 1950 erne og 1980 erne viste at bopladsen har været beboet af de tre palæoeskimoiske kulturer Saqqaq, Dorset og Thule i tre separate perioder over de sidste år. Sermermiut-bopladsen er beskyttet og ligger inden for et UNESCO-verdensarv-område. Da jeg kunne se at bopladsen var udsat for erosion, søgte jeg tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til at besigtige bopladsen og vurdere erosionen. Sermermiut-bopladsen på kysten ved mundingen af Ilulissat Isfjord et UNESCO-Verdensarv-område.

13 Den resulterende rapport til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv dokumenterer at der foregår erosion af Sermermiut-bopladsen, og at der er frilagt køkkenmøddinger og hustomter i bopladsens kant mod kystskrænten. En del arkæologisk materiale eroderes fortsat ud af kystskrænten og kanten af bopladsen og findes spredt ud over stranden. Erosionen antages hovedsageligt at være forårsaget af ferskvandsafstrømning ovenfra, mens sneens vægt og tyngdekraften også kan spille en rolle. Erosion forårsaget af havet antages at være minimal. Det ser ud til at 3-5 m af bopladsens kant er eroderet væk siden Rapporten, der består af en sammenfatning og 7 bilag med billederne, er lagt ud på vores hjemmeside. Se Vestmuseum.dk, vælg Besøg os, derefter Kalundborg Museum, Museumsforening og endelig Kalundborg Arkæologiforening. Bilag 1 viser bopladsen og bilag 7 viser mine fund, bl.a. en harpunspids. Harpunspids af klassisk Thule-type, der er udført i rensdyrtak. Typen (Thule 2 med surringsriller) kan tidsfæstes til tallet. David Barry

14 BESØG AF GL. SORØ AMTS ARKÆOLOGIFORENING Søndag d. 14. september 2014 får vi besøg af en halv snes medlemmer af Gl. Sorø Amts Arkæologiforening. Vores forening vil være vært. Vi håber at en del af vores medlemmer vil deltage. Program 11:00 Ankomst til Kalundborg Museum 11:00-11:15 Velkomst 11:15-11:45 Vestborgen v/ Mads Findal Andreasen 11:45-12:15 Udstilling af fund fra Højbyen v/ David Barry 12:15-12:45 Frokost i haven hvis vejret er godt 12:45-13:15 Fund fra Asnæs i foredragssalen v/ Jens Nielsen 13:15-13:30 Afgang museet / ankomst Asnæs 13:30-15:30 Fortidsminder i Asnæs Forskov v/ Jens Nielsen 15:30-15:45 Afgang Asnæs Forskov / ankomst Havnemark 15:45-16:15 Kaffe 16:45-17:00 Havnemark v/ forhenv. fisker Jørgen Roel Petersen 17:00 Hjemkørsel Læs mere om programmet på de næste sider. Vi kører til Asnæs i egne biler og deles om kørsel som vi plejer. Husk at tage frokost og eftermiddagskaffe med. Tilmelding til formanden senest d. 12. september, helst per ellers på telefon eller mobil

15 VESTBORGEN, HØJBYEN OG ASNÆS Søndag d. 14. september kl. 11:00 D. 2. juni 2014 mødtes repræsentanter fra bestyrelserne for arkæologiforeningerne i Holbæk, Sorø, Slagelse og Kalundborg for at drøfte mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde. Der er på ingen måde planer om at lægge de fire foreninger sammen, men med museumsfusionen åbnes der nye muligheder for at vi fremover kan få mere fornøjelse af hinanden end hidtil. Og så kan vi jo lige så godt se at komme i gang. Gl. Sorø Amts Arkæologiforening kontaktede os for et stykke tid siden, idet de havde planlagt en tur til Asnæs. Vi har derfor aftalt at gennemføre turen som en slags samarbejde mellem vore to foreninger, hvor vi får mulighed for at møde nye åndsfæller. Programmet kan du se andetsteds her i bladet, men her følger lidt supplerende oplysninger. Kalundborgs Vestborg er, som de fleste vel ved, blevet ryddet for træer, buske og høj græsvegetation, således at man for første gang i mange år kan få et klart indtryk af anlæggets karakter. Kampestensmurene i kælderen under Esbern Snares palatium i anlæggets sydside er i skrivende stund under renovering. Museumsinspektør Mads Findal Andreasen fra museet i Kalundborg har givet tilsagn om at tegne og fortælle. Arkæologiforeningens særudstilling om middelalderfund fra Højbyen er fortsat åben. Udstillingen rummer spændende fund og resultater, som rigtig mange af museets gæster med stor interesse har kastet sig over. Det er glædeligt at fundene også har vakt en velfortjent og berettiget interesse blandt fagfolk. Det vil David Barry fortælle om. Jubilæumsudstillingen Havet sletter alle spor er for længst nedtaget. Også den udstilling var der god interesse for. Et sideemne var den omfattende udnyttelse af flinten fra Asnæs til forarbejder til forskellige flintredskaber. Dette interessante aspekt er fremlagt i en

16 artikel i tidsskriftet Fund&Fortid. Fund fra jubilæumsudstillingen bliver lagt frem i foredragssalen. Danmarks oldtid i landskabet (DOIL) er et ambitiøst projekt støttet af A. P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Ca. 100 lokaliteter i Danmark er udset til at blive formidlet direkte i landskabet, her iblandt Asnæs Forskov. Her findes velbevarede oldtidslandskaber med bronzealderhøje og forhistoriske marksystemer, hvor de gamle skovarealer ikke har været udsat for moderne landbrug. Der er nu etableret en afmærket rute på knap 3 km, som blev indviet tidligere i år. Jens Nielsen har ansvaret for at vi vender tilbage til køretøjerne uden at fare vild i skoven. Delvis udgravet Ertebølle-boplads ved Havnemark der er ved at blive ødelagt af kysterosion. Turen ender ved Havnemark med store spændende systemer af stenede strandvolde. Her ligger der flint af fremragende kvalitet, som i stor udtrækning har været udnyttet til forarbejder i sten- og bronzealder. Det fortæller Jens Nielsen om. Jens Nielsen

17 B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut ikke noget at vi har det lidt sjovt undervejs. For nylig bad vores middelalderarkæolog Martin Pavón om hjælp til af finde det sted på spidsen af Asnæs hvor et allieret B17-bombefly med navnet Mad Money II nødlandede i 1944, efter at være blevet ramt af antiluftskyts og tyske jagerfly. Baseret på en række øjenvidneberetninger havde Martin en ide om hvor stedet lå på den sydlige del af markerne syd for grusvejen midt igennem Asnæs, et område på kvadratmeter. Idéen var at bruge metaldetektor til at finde vragdele og derved lokalisere nødlandingsstedet. Oplysningerne og genstandene skulle bruges til at supplere museets nuværende miniudstilling om Mad Money II, der er bygget op omkring en Browning-maskinkanon fra flyet. B17-bombeflyet Mad Money II.

18 Eftersom vi ikke er en detektorforening, lagde jeg det ikke ud som en foreningsaktivitet, men samlede i stedet en flok detektorførere blandt vores medlemmer suppleret med nogle udefra. Med ejeren Eirik Vinsands tilladelse blev markerne invaderet af nok det største antal mennesker (6-8) der nogensinde har været på dette øde sted samtidigt siden stenalderen, bortset fra Mad Money II s 10- mands besætning og de tyske soldater der fjernede vraget. Heldigvis for os er markerne usædvanligt tomme for alt metal (Mineslund er trods alt et økologisk landbrug!) ingen affald, ingen knapper, ingen mønter, ingen danefæ, men kun et stykke moderne jern fra landbrugsmaskiner hist og pist. Måske det reneste område jeg nogensinde har detektet på. Efter en dags forgæves søgning fandt vi på et uventet sted en metalgenstand der utvivlsomt var fra Mad Money II et spændebånd af rustfrit stål hvorpå der bl.a. stod Wittek MFG CO. Chicago U.S.A. Sådan et var der på museet, og i en annonce fra Wittek reklameres der med at deres spændebånd blev brugt i B17-bombefly. Så blev Martin glad! Nødlandingsstedet måtte være lige i nærheden! Det første fund fra Mad Money II fundet på Asnæs et Wittek-spændebånd.

19 Et par hundred meter derfra fandt vi et mindre område med masser af metal, bl.a. smeltet aluminium. Da vi vidste at flyvemaskinen var lavet af aluminium, og at besætningen, der overlevede nødlandingen, havde forsøgt at sætte ild til den, var vi klar over at vi havde fundet det sted hvor Mad Money II var endt på marken. Snart væltede det op med genstande der sandsynligvis stammede fra Mad Money II. Fundene viste sig at være koncentreret på et område på kun ca kvadratmeter eller 40 x 25 meter, hvilket passede godt med flyvemaskinens størrelse vingefang 31 m og længde 22 m. Pløjning og harvning havde spredt vragdelene over et større område, men stadigvæk ret lidt i forhold til de kvadratmeter vi vidste den lå indenfor. Vi var nok ret heldige at finde nødlandingsstedet i det hele taget. Detektorsøgningen på marken skulle overstås hurtigt da denne skulle sås den 1. september. Derfor knoklede vi på for at få så meget af Mad Money II op som muligt inden da. Flagene, der hver markerer et fund fra mad Money II, viser hvor flyvemaskinen endte på marken under nødlandingen og brændte.

20 Mad Money II i luften. De rustne jernkroge vi fandt på Asnæs, viste sig at være nogle af Mad Money II s bombeophæng/-udløsere.

21 Vi har optaget flere hundred genstande ud over mange kilo af smeltet aluminium. Projektiler og patronhylstre fra de 11 Browning maskinkanoner om bord er nemme at identificere flyet startede missionen med af disse 50-kaliber patroner. De ubrugte patroner eksploderede da besætningen satte ild til flyet ved at skære brændstofrørene over og skyde ind i maskinen med en signalpistol. Vi fandt tre patroner fra en signalpistol måske den der startede ilden! Patronhylster fra en eksploderet 50-kaliber maskinkanonpatron der er ramt af projektilet fra en anden, efter at besætningen satte ild til Mad Money II. Der ligger et stort arbejde foran med at identificere genstandene. Heldigvis har en fra gruppen, Keld Beck, skaffet en produktionsmanuel der viser tegninger eller billeder af delene, og hvordan man bygger et B17. Forhåbentlig kan vi identificere nogle af genstandene til udstillingen. Kontakt Martin hvis I vil hjælpe med dette arbejde. Han holder museumsforedrag om Mad Money II den 11. september. David Barry

22 EFTERÅRETS MUSEUMSFOREDRAG Kl på Kalundborg Museum. Gratis entré for medlemmer. Torsdag d. 11. september 2014: Martin Pavon, Kalundborg Museum. Nødlandingen af B17-bombeflyet Mad Money II på Asnæs den 4. januar Den 4. januar 1944 nødlandede det amerikanske B17-bombefly med kælenavnet Mad Money II på spidsen af Asnæs. De seneste måneder har Museum Vestsjælland forsket i historien og blandt andet fundet selve nødlandingsstedet. En afsøgning med metaldetektorer har givet flere hundrede dele af flyet, og med udgangspunkt i disse vil foredraget fortælle historien om Mad Money II og dens besætning fra tidspunktet hvor de møder hinanden under træningen i USA i 1942, til deres nødlanding i Kalundborg i 1944 og efterfølgende krigsfangenskab i Tyskland frem til foråret Sidst og ikke mindst vil foredraget fremlægge Museum Vestsjællands planer for at lave en større udstilling i Kalundborg i samarbejde med internationale flyeksperter og efterkommere af besætningen. Torsdag d. 9. oktober 2014: Claus Feveile, Østfyns Museer. Hvor boede Ladbykongen? På detektorjagt efter hans bolig på Nordøstfyn. Omkring e.kr. blev en mægtig person gravlagt i et 22 m langt vikingeskib lige ned til Kerteminde Fjord. Indtil for få år siden var der stort set ingen spor efter bebyggelser i egnen omkring graven. Gennem en målrettet indsats og gennem et ualmindeligt godt samarbejde med en række detektorførere har situationen ændret sig radikalt. Vi tæller nu tæt på fund og har opdaget mellem 15 og 20 lokaliteter med metalfund fra ca e.kr. Foredraget vil fortælle lidt om baggrunden samt de metoder og resultater vi foreløbig er nået frem til.

23 Torsdag d. 6. november 2014: Jørn Buch. Dybbøl 1864 da Sønderjylland gik tabt. Der er stadig krig om Sønderjylland, i hvert fald omkring markeringen af nederlaget i 1864 og dermed om dets betydning for den danske identitet. For 150 år siden tabte danskerne på Dybbøl til den prøjsiske overmagt. Kampene blev af en af de deltagende soldater kaldt for Slagtebænken. Danskerne ville kæmpe mod en overmægtig modstander, uanset hvor mange danske der ville gå tabt, for at sikre sig en god forhandlingsposition ved de internationale fredsforhandlinger i London. Efter konferencens sammenbrud pga. det danske Nej, erobrede prøjserne Als, hvad der blev Dommedag for Danmark med besættelsen af hele Jylland og tabet af Sønderjylland ved freden i Wien. Foredraget vil gøre rede for baggrunden for krigen og nederlaget i 1864 og for de forspildte chancer for en fred på konferencen i London efter stormen på Dybbøl den 18. april i 1864 samt vurdere det totale nederlags betydning for den danske selvforståelse efter Torsdag d. 4. december 2014: Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Titlen er desværre ikke tilgængelig ved udsendelse af medlemsbladet. Det siges at Lars vil fortælle om Dalby Hals og dennes relation til Tissø samt om handelsveje til Tissø-området. Hold øje med museets hjemmeside for mere oplysning. Vi sender oplysninger om foredraget per når tiden nærmer sig Andre museer Mandag den 29. september 2014 klokken 19:00 i foredragssalen på Holbæk Museum fortæller marinarkæolog Jørgen Dencker fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde om hvad marinarkæologi er, og om undersøgelserne i forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt. Ved forundersøgelserne af området, gennemført fra 2008, blev der bl.a. lokaliseret to træskibsvrag, der synes at være fra 1600-tallet, hvoraf det ene måske er det danske orlogsskib Lindormen, der gik ned i 1644 under et søslag mod en talstærk svensk-hollandsk flåde. Pris kr. 75. Arrangør: Holbæk Arkæologiklub

24 JULEFROKOST Lørdag d. 22. november Kl Overlevelsestur fra museet Kl Julefrokost i museets foredragssal For at alle kan føle sig trygge, gør vi nøjagtig som vi plejer. Traditionen tro begiver de hårdføre sig kl ud på en overlevelsestur denne gang til en destination i den nærmeste, men måske ikke så velkendte vilde omegn. Erfaringerne har vist at overlevelsesprocenten i forbindelse med disse ture er temmelig høj. Lad os håbe at det også holder i år. Julefrokosten starter kl , hvor de ikke-hårdføre slutter sig til de overlevende. Maden får vi leveret udefra. Prisen bliver kr Øl og vand kan som sædvanligt købes til favorable priser. Vi afholder traditionen tro et pakkespil. Medbring til dette formål en pakke med et spændende eller morsomt indhold. Tilmelding til formanden senest d. 15. november helst per og ellers på telefon: Tlf Mobil

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening

Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Erosion af Sermermiut-bopladsen Bilag 4 Erosion af bopladsens kant langs kystskrænt B David Barry, Kalundborg Arkæologiforening Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, Ilulissat Isfjord, modificeret fra

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Erosion af Sermermiut-bopladsen

Erosion af Sermermiut-bopladsen Erosion af Sermermiut-bopladsen En ikke-faglig vurdering Sammenfatning David I Barry, Kalundborg Arkæologiforening Modificeret fra Ole Bennike et al. 2004, Ilulissat Isfjord, modificeret fra Tinna Møbjerg,

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Kongehøjen ved Voldstedlund

Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen set fra sydøst med de to kammeråbninger mellem randstenene Kongehøjen er en af de flotteste og bedst bevarede stenaldergrave vi har i Danmark og er virkelig sit navn

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

PROJEKT PLEJE AF FORTIDSMINDER I SKANDERBORG KOMMUNE

PROJEKT PLEJE AF FORTIDSMINDER I SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKT PLEJE AF FORTIDSMINDER I SKANDERBORG KOMMUNE 2016 KALENDER I Skanderborg Kommune ligger der 102 høje og dysser på privat ejendom fordelt på 56 lodsejere. 2/3 af lodsejerne er med i et plejeprojekt

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 1 Detektorsøgning efter vragdele fra BB378 I forbindelse med en kommende udstilling på

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Rapport over restaureringsarbejde udført ved. Kettinge Runddysse, Frejlev Skov.

Rapport over restaureringsarbejde udført ved. Kettinge Runddysse, Frejlev Skov. Rapport over restaureringsarbejde udført ved Kettinge Runddysse, Frejlev Skov. Foretaget i perioden 28/3 til 4/4 2012. SMV 8498. Kettinge Runddysse. Matr. nr. 173 af Frejlev By. Kettinge Sogn. Guldborgsund

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr KTM48 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. KUAS nr. 2009-7.24.02/KTM-0006 I forbindelse med opstilling af vindmøller ved Dræby Fed blev der fra d.. marts til d.

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm.

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Foretaget i perioden 3. til 6. september 2012. SMV 8546. Jættestuen Mårhøj. Matr. nr. 3i af Martofte

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

Rapport over restaureringsarbejde udført ved. fortidsminde: 3120:6. Fritstående dyssekammer ved Kalundborg.

Rapport over restaureringsarbejde udført ved. fortidsminde: 3120:6. Fritstående dyssekammer ved Kalundborg. Rapport over restaureringsarbejde udført ved fortidsminde: 3120:6. Fritstående dyssekammer ved Kalundborg. Foretaget i perioden 5. til 11. august 2014. Museets journal nr.: KNV 00028. Naastrup/Raklev.

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sønder Hadsund. En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord. J.nr. ÅHM 6110 Udgravning Maj - Juli 2011. Telefon: 99 31 74 00 E-mail:

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Kalundborg Museumsforening Oktober 2014

Kalundborg Museumsforening Oktober 2014 Kalundborg Museumsforening Oktober 2014 Lindegården en tidlig morgen bag den nyfriserede Vestborg. Foto: Patricia Mortensen. Museumsforeningen på korsridderfestival Museumsforeningen var naturligvis også

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård

Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård Runddyssen i Tåstrup Fællesskov ved Korupsøgård Den flotte runddyssen i Tåstrup Fællesskov set fra øst. I plantagen øst for den tidligere og nu drænede Korup Sø - og lige vest for Tirstrup Lufthavn - ligger

Læs mere

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen.

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Foreningsnyt nr. 5. august 2010 Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Håber alle har nydt en god og varm sommer og nu er klar til at motionere igen. TV2 øst Mere for pengene.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 25. NOV. 2015 BYGGEPLADSEN Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. Pålægning af tag er i fuld gang, og næste fase

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Rapport over vedligeholdelses- og restaureringsarbejde udført ved. Jættestuen Nissehøj ved Vellerup.

Rapport over vedligeholdelses- og restaureringsarbejde udført ved. Jættestuen Nissehøj ved Vellerup. Rapport over vedligeholdelses- og restaureringsarbejde udført ved Jættestuen Nissehøj ved Vellerup. Foretaget i perioden 18. september til 1. oktober 2012. SMV 8549. Jættestuen Nissehøj. Matr. nr. 23c

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3221:6+7 Kalundborg 317-10-010 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Alderso-jættestuerne 4

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

50-kr. dyssen ved Stenvad

50-kr. dyssen ved Stenvad 50-kr. dyssen ved Stenvad Stenvad-dyssen - her set fra nordøst - harmonerer med de fleste danskeres romantiske opfattelse af hvordan en dysse ser ud. Den maleriske stendysse ca. 1,5 km nordvest for Stenvad

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere