Theory U, Spirituality and Diaconia. Ullrich Zeitler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Theory U, Spirituality and Diaconia. Ullrich Zeitler"

Transkript

1 Theory U, Spirituality and Diaconia Ullrich Zeitler

2 1. Begrebet Spiritualitet Spiritualitet har både en indre og ydre dimension: åbenhed / awareness forbundethed / interconnectedness Hvorfor er der plads til spiritualitet? Videnskaben er åben overfor det metafysiske Risikosamfundet giver os anledning til at søge åndelig støtte Diakonien har altid været åben for det åndelige Økonomisk pres og udviklingstvang Buttom-up movement bæredygtighed Oversigt: 1.Begrebet spiritualitet 2.Hovedideerne af TU 3.TU og diakoni 1. Downloading and letting go 2. Presencing 3. Innovation and sustainability 4.Spirituality and social work 5.Concluding remarks

3 1. Begrebet Spiritualitet

4 1. Begrebet Spiritualitet Spirituel kompetence Kompetencen at være åben overfor erfaringen og sansningen af det der giver mening lige nu i et fremtidsrettet perspektiv for gensidigt afhængige eksistenser Indeholder: attentiveness, relational quality & communicative abilities (B.Hofmann 2007) being aware of own traditions meeting the challenges of the present and forming the future. (Ibid.) For short / ganske kort: Spirituality is future openness.

5 PROBLEMSTILLING Spiritualitet er et centralt element i C.Otto Scharmers udviklingsteori Teori U. Scharmers teori har i disse år vakt stor opmærksomhed og interesse. Kan Teori U bruges som en referenceramme for diakonalt og socialt arbejde?

6 2. Teori U en kort præsentation 3 PARADIGMER AF PROFESSIONEL PRAKSIS Erfaringsbaseret praksis (indtil 1980erne) Evidensbaseret praksis (1990ern indtil i dag) Fremtidsbaseret praksis (I dag indtil?) Vi skal lære af fremtiden efterhånden som den viser sig for os. Einstein: Problemer kan aldrig løses ud fra samme opfattelse, som skabte dem.

7 U et GIVE SLIP (letting-go) PRESENCING (SPIRITUALITET) MODTAGE OG SAM- SKABE (letting come and cocreate)

8 Theory U and Blue Cross Values Give slip: suspendering af professionelle standarder, diagnoser mm. Guds nåde At se mennesket som menneske - diakoni

9 3 udfordringer [At give slip] Er det at forsvare kristne værdier forenelig med en teori der insisterer på at sætte parentes om historie og transformere praksis? [Presencing] Hvilken rolle spiller spiritualitet i diakonal praksis og socialt arbejde? [At sam-skabe] Er vejledning i overensstemmelse med innovation og hvor meget skal den professionelle lede og vejlede i det sociale arbejde?

10 Udfordring 1: At give slip Tese 1: Diakonalt arbejde er arbejde med mennesker på et rent humanistisk grundlag Tese 2: Den kristne tro bygger på håb og tillid i Guds nåde og forudsætter en åbenhed for fremtiden og en overskridelse af menneskelige standarder Charles Birch: Regaining compassion for humanity and nature. NSW University Press 1993, 234: To respond to the spirit of the universe, which is God, is to give up the security of habitual, customary and socially approved actions and to live in terms of a radically new and open future.

11 Udfordring 2: Presencing Tese 1: Presencing er udtryk for en ny bevidsthed, som Scharmer karakteriserer generative listening at lytte til den fremvoksende fremtid. Det er mere end en meditativ tilstand, men snarere en handling, der kan sammenlignes med topatleters situation når de skal præstere noget særligt: Scharmer: These athlets experience a slowing down of time, a widening of space, a panoramic type of perception and a collapse of boundaries between people Presencing er erfaringen af interconnectedness.

12 Udfordring 2: Presencing Jævnfør Schleiermachers åbenbaringsbegreb: I åbenbaringen ophæves alle distinktioner, som flyder sammen med og bestemmes af noget større, som både er manifest og fremspirende. All religiousness is a transformation of consciousness under the influence of the operations of the universe. Jævnfør Tillichs dybe dimension, som er (det religiøse) grundlag for enhver social praksis Jævnfør Løgstrups allestedsnærværende sansning, som er porten til vores samhørighed med universet (interconnectedness/spiritualitet)

13 Udfordring 2: Presencing Jævnfør Nishidas præ-dualistiske erfaring, den rene erfaring eller sanselige bevidsthed og intentionalitet, det sansende og villende selv, som overskrider sig selv, hvilket er religiøs bevidsthed eller spiritualitet. Hos Nishida er dette sted basho, hvorfra alting udgår. Stedet er ikke det værende, men intetheden : Er det værende i det værende er der kun ting. Men er det værende i intetheden udfyldes stedet gives der plads til virke og handling.

14 Udfordring 2: Presencing Tese 2: Diakonal praksis og socialt arbejde handler om at facilitere grænseoverskridende erfaringer ved at gængse standarder, kriterier og diagnoser suspenderes og ved at tage udgangspunkt i menneskets muligheder, som de understøttes af den fremspirende fremtid. Tese 3: Gennem presencing skabes rum for intentionalt eller ikke-intentionalt pauser, afbrydelser, kriser, øvelser, venten, ingenting.

15 Udfordring 3: Sam-skabelse Tese 1: Gennem vores forbundethed med universet ( interconnectedness ) åbnes veje, som universet er med til at pege på. Tese 2: Veje formes gennem prototyping, dvs. skabelse af levende eksempler. Den smalle port fra Mattæus 7, 13-14) er med til at forme menneskers moralske sensibilitet, ansvarlighed og forpligtethed. Løgstrups interdependens/ etiske fordring er en parallel måde at forme veje, følge spor, finde ansvarlige måder at gestalte ens fremtid på. Tese 3: Co-creation eller sam-skabelse er udtryk for at enhver individuel handling er afhængig af den sociale og naturlige kontekst og det at sam-handle med andre. Enhver handling er korrigerende, afstemte tilslutningshandlinger (Baltzer, U.: Gemeinschaftshandeln. Ontologische Grundlagen einer Ethik sozialen Handelns. Freiburg/München 1999, 29)

16 Spiritualitet og socialt arbejde I presencing møder den professionelle klienten som et menneske med en åben fremtid. I presencing ophæves de indbyggede eksklusionsparadokser, som socialarbejderen er konfronteret med nemlig: Normalitetsforventninger, professionelle kategorier og diagnoser og kompetencekravene. Når individet ses i en nødvendig samhørighed med andre og universet er der åbnet op for at fokus flyttes væk fra den marginaliserede og på fællesskabet og dermed undgås yderligere stigmatisering.

17 Bæredygtighed / Sustainability Teori U og specifikt sam-handlen (co-creation) samstemmer med bæredygtighedstanken. At gøre spiritualitet som omdrejningspunkt for balancerede beslutninger, handler ikke om at dyrke individuel meditativ praksis, men om at samarbejde, samopleve og samhandle fordomsfrit og fremtidsåbent.

18 Et nyere bæredygtighedsbegreb REGULATION Politics, Law, Administration SPIRITUALITY RESOURCES Ecology, Economy BEHAVIOR Human and Environmental Ethics

19 Konklusion Det sociale arbejdes udfordring er hele tiden at finde nye måder at give mening til livsudtryk, som har deres rødder i vores nuværende eksistens, og på bæredygtig vis at anticipere og samskabe fremtidige livsudtryk. Teori Us styrke er at henlede vores opmærksomhed på kilden til og den fremtidsbaserede struktur af innovativ praksis også i det sociale arbejde. At reproducere faglige standarder i det sociale arbejde er ikke bæredygtigt.

20 Konklusion Der er behov for metoder og praktiske vejledninger til hvordan Teori U kan omsættes til professional praksis indenfor det sociale arbejde. Problemet er dog at disse metoder og vejledninger, samt eksempler ikke bliver til best practice og dermed går imod det Teori U selv gør op med. Ullrich Zeitler, PhD, Uddannelsesleder, VIA UC/Diakonhøjskolen. /

Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts 2009. barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls.

Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts 2009. barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls. Diakoni impuls Nr.1 Marts 2009 Videncenter for Diakoni og Pædagogik Videncenter for Diakoni og Pædagogik barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls. Formålet med Diakoniimpuls er at formidle diakonalt-pædagogisk

Læs mere

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Forskningsoversigt 4 10 1/29 Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Lektor, ph.d. Helle Bjerg, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UCC Professor,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Ældres behov, motion og qigong

Ældres behov, motion og qigong Bodil G. Lissau Sep.03F Bachelorprojekt 5. januar 2007 Vejledere: Anne Vibe Poulsen og Peter Vråsinge Sygeplejelærere Ældres behov, motion og qigong Kopiering eller anden gengivelse af opgaven eller dele

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere