Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent"

Transkript

1 Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ lærer, der tilrettelægger en kreativ og innovativ undervisning? Artiklen bruger en af de nyeste tænkere på området, nemlig Otto Scharmer og U-teorien, som på en let og overskuelig måde kan kobles og formidles til undervisningssammenhæng. Hvad vil det sige at have en innovativ faglighed? I mit arbejde med innovation og kreativitet er jeg blevet inspireret af Otto Scharmers tanker om U-teorien. Jeg vil i denne artikel forbinde denne nytænkende teori til en konkret sammenhæng med undervisning, hvor en række redskaber, værktøjer og færdigheder kan kobles på modellen. Teori U en ny social teknologi Otto Scharmer interesserer sig for begrebet presencing altså at man er i stand til at handle in an instant. Det vil sige, at reaktioner på forandringer kommer som en integreret del af personen, organisationen eller kulturen alt afhængig af, hvilket niveau vi bevæger os på. U-modellen beskriver den proces, som skal til for at person/organisation/kultur lærer at tage nye 29

2 Reaktioner på forandringer kommer som en integreret del af personen, alt afhængig af, hvilket niveau vi bevæger os på. Michael Breum Jakobsen er cand.pæd.soc og chefkonsulent i Innobox, Otto Scharmers U-teori vises i denne model med de forskellige niveauer, som læringstilgangen arbejder med. Copyright Otto Scharmer. 30 forandringer ind og handle på dem. Teori-U er opstået som en ny ledelsestankegang, hvor man tager fremtidens forandringer med i de beslutninger, som man tager i nuet. I mine øjne kan man også betragte Teori-U som en ny læringsteori, som tager fat, hvor andre slap. Modellens udgangspunkt er den U-formede pil, som angiver processen, man må gå igennem, når forandringer sætter sig fast og bliver til ny læring. Hvis man blot DOWNLOADER, så ændrer man ikke noget i forhold til de vaner, man har. Bil-

3 Læring fra en ukendt og opdukkende fremtid er endnu et meget ukendt fænomen. ledet er eleven, der blot får fyldt viden direkte oveni et åbent låg i hovedet, eller i undervisning bliver det en klassisk tankpasserpædagogik, der kan hjælpe til forståelsen af downloading. Man handler på mønstre og vaner fra fortiden, men ændrer intet i sine handlinger. Næste skridt er at blive opmærksom og SE. Det kræver, at man kan suspendere gamle mønstre. Redskabet er observation altså man bliver opmærksom på nogle forandringer omkring sig. Dette kobles med SANSNINGEN og fornemmelsen for at noget nyt er på vej. Disse tre niveauer udgør venstre side af modellen, der alle er analyse-færdigheder. Udbygning med teknikker og værktøjer Den innovative faglighed opstår efter min mening, når man som underviser forstår at udbygge modellen med yderligere et niveau af værktøjer, redskaber og værktøjer rundt om U-modellen. Hvis jeg skal forbinde til mine egne arbejdsområder, som er innovation, kreativitet og iværksætteri, så kobler der sig bestemte teknikker og værktøjer på, som bliver væsentlige at lære. Hvis man vil lære innovative kompetencer, må man forstå at se på verden, observere nye trends og tendenser og se muligheder. Derfor giver det mening i innovationsundervisning at arbejde med trendspotting, antropologiske og sociologiske metoder. Hvis det handler om historie eller dansk, så vil metoderne til analyse være anderledes. I dansk er det for eksempel væsentligt at lære og træne film-, tekst- og medieanalyse, mens det i historie er vigtigt at træne for eksempel kildekritiske metoder. Således kan hvert enkelt fag og fagligt område i skolen udbygge U-modellen med sit eget niveau af teknikker og værktøjer for analyse, som kan understøtte den læringsproces, som U-teorien sætter fokus på. At nå frem til kilden Giver man slip, så når man til bunden af U et, hvor man PRESENCER eller på dansk: Opnår skabende nærvær. Man når frem til det punkt, hvor man ikke kan sidde det overhørigt, som man har observeret og analyseret: Der opstår en indre motivation til at handle, og dermed bevæger man sig op i højre del af U-processen. Nu har man samlet så meget information gennem ANALYSE-siden i modellen, at man kan bevæge sig over i HAND- LINGS-siden. Begrebet PRESENCING er en sammentrækning af ordene sensing (sansning) og presence (at være til stede i nuet). Dette begreb er det nye i Otto Scharmers måde at anskue tingene. Presencing bliver centrum for den akkumulerede fokus og observation, som lægger grund for nye handlinger og dermed læring. Handling og prototyper Næste skridt i modellen er UDKRYSTALISERING, hvor visioner og intentioner begynder at forme sig til nye initiativer eller konkrete handlinger og afprøvninger. Næste skridt igen er PROTOTYPER, hvor man afprøver sit projekt eller fag i forskellige sammenhænge. Det kræver en åbenhed til at lade tingene udspille sig og lade det ske. Igen kan kobles til et yderligere niveau af værktøjer og færdigheder udenpå U-modellen. Vil man udbygge elevernes kreative kompetencer, så kommer teknikker til idéudvikling, idéopsamling og facilitering af kreative processer ind, ligesom træning i team- og gruppesamarbejde er helt essentielt. I et fag som dansk vil der komme større fokus på egenproduktion af tekster, digte eller film, hvor der igen ligger en lang række fagfaglige metoder koblet på. Sidste niveau i U-modellen er, at det nye lader sig institutionalisere og realisere i konkret HAND- LING eller ændring af adfærd. Man opnår med andre ord resultater gennem praksis og evt. en ny organisationsstruktur. 31

4 Hvis man vil lære innovative kompetencer, må man forstå at se på verden, observere nye trends og tendenser og se muligheder. Ser man U-teorien som en kollektiv proces, kan der udbygges med disse niveauer. Copyrigt: Otto Scharmer. En fælles proces Alle niveauer kræver åbent sind, åbent hjerte og åben vilje både i personer og den omgivende organisation. Er processen kollektiv som i vores tilfælde, så kan man også tale om SAM-SANSE i analysesiden og SAM-SKABE i handlingssiden. Presencing bliver så til det øjeblik, hvor man er sammen om øjeblikket, hvor ændringen sker og grundlaget for noget nyt sættes i gang. To kilder til læring Otto Scharmers bog er netop udkommet på dansk. Otto Scharmer er optaget af, hvorfra menneskers handlinger udgår. Hvad er det, der gør, at vi mennesker forandrer os selv og verden omkring os, og hvordan lærer vi på en bedre måde at råde i en ukendt fremtid? Med begrebet presencing forsøger Scharmer at nå frem til kilden til den måde, vi handler på. Han har gennem sit arbejde og forskning gjort sig store erfaringer med forskellige former for organisatorisk læring. Han har fundet frem til to basale kilder til læring, nemlig læring ud fra fortidens erfaringer og læring ud fra fremtiden, mens den spirer frem. Den første type læring er velkendt og ligger til grund for de fleste indlæringsmetoder. Men læring fra Det indbefatter at fornemme, rette bevidstheden mod og handle ud fra et nærvær i nuet og ens optimale fremtidige muligheder. Det højest opnåelige i et fremtidsperspektiv, som det samtidig er op til os selv at bringe til live. (Teori U side 16) 32

5 Det kræver en åbenhed til at lade tingene udspille sig og lade det ske. Modellen er fra Selvstændighedsfondens rapport om Entreprenørskabssøjlen. en ukendt og opdukkende fremtid er endnu et meget ukendt fænomen i alle dele af samfundet. Nogle vil nok indvende, at man ikke kan lære af fremtiden. Min påstand er her, at man ved hjælp af Otto Scharmers model kan gøre mere eller mindre kvalificerede bud. Selvstændighedsfondenes arbejde Skal vi til slut se U-modellen i relation til undervisning igen, så træder Selvstændighedsfondens arbejde med Entreprenørskabssøjlen frem. I marts 2008 afsluttede de et stort projekt, der i tre år har arbejdet med en model for at integrere entreprenørskab, dvs. innovation, kreativitet og iværksætteri, i alle undervisningsniveauer fra børnehaveklasse til Ph.d.-niveau. Dette arbejde er blevet præsenteret på en konference og ikke mindst i rapporten Entreprenørskab i Undervisningen samt en elevguide, som begge kan hentes på Projektleder på Entreprenørskabssøjlen Valdemar Duus var gennem processen også inspireret af Otto Scharmers tanker og teorier. Dette ses tydeligt i nedenstående model, hvor forskellige læringsarenaer er koblet på Scharmers U-teori. Det nye aspekt i forhold til læring i skolen er oplevelsesarenaen, hvor der gøres helt konkrete erfaringer og afprøvninger i en verden uden for skolen. Vi må altså arbejde både med konkrete analysemetoder og -teknikker, men samtidig bevæge os over mod handling og konkret udførelse. En underviser, der forstår at have overblikket over, hvilke redskaber, der er nødvendige for 33

6 Innovation kræver åbent sind, åbent hjerte og åben vilje både i personer og den omgivende organisation. børn og unge i dag, vil jeg mene har en stor innovativ faglighed at trække på. Samtidig viser arbejdet med Otto Scharmers Teori U, at lærerens pædagogiske viden, erfaringer og refleksioner om den innovative faglighed er væsentlig for at kunne danne ramme for udvikling af elevers innovative kompetencer. Innobox er en innovativ kursus- og konsulentvirksomhed. Innobox holder kurser, foredrag og workshops om innovation, kreativitet og iværksætteri. Ofte bruges Otto Scharmers tanker som udgangspunkt for de kreative processer, som sættes i gang til pædagogiske dage, kursusforløb og events. Læs mere på Referencer: Scharmer, C. Otto 2008: Teori U lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi presencing, Forlaget Ankerhus Scharmer, C. Otto, Senge, Peter m.fl., 2007: Skabende nærvær at gå ind i nuet for at forme fremtiden, Klim Johansson, Frans 2006: Medici effekten, Forlaget Birmar Scharmer, C. Otto: Uncovering the blind spot in leadership:

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederuddannelse i vidensamfundet

Lederuddannelse i vidensamfundet Lederuddannelse i vidensamfundet At have høj faglighed og stærke kompetencer vil ikke være tilstrækkeligt i fremtidens vidensamfund. Morgendagens ledere skal have eller tillære personlige egenskaber, der

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere