Læring i teori og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring i teori og praksis"

Transkript

1 Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl Kl Kl Kl Kaffe og morgenbrød Præsentation af dagens program Læring - Definitioner og begrebsafklaring Læring i teori og praksis pause Læring og coaching i et kropsligt perspektiv Kl frokost Kl Kl Kl Kl Krop og læring i teori og praksis Kropslig kommunikation teori og praksis pause Praktiske øvelser slut 2

2 Viden, læring og kompetenceudvikling Samfundets hyperkompleksitet tvinger den enkelte til permanent nyorientering. Man skal lære at leve med kontingensen (at der altid findes flere og andre løsninger ) Tidligere autoriteter (bl.a. ledere) har mistet deres vidensmonopol Viden er blevet situeret og udvikles i konkrete kontekster Læring og vidensproduktion bestemmes i høj grad af deres nytteværdi for dem, der deltager i processen Kompetenceudvikling er altid (også) et personligt projekt 3 Læring en definition Læring er en proces, hvorved erkendelse udvikles gennem omdannelse (transformation) af erfaring (experience). (Kolb, 1984) 4

3 Læring (Ole Varming i Den Store Danske Encyklopædi - uddrag) Tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ofte ved en arbejdsproces, som eleven selv har indflydelse på. Læringsbegrebet benyttes i stigende omfang i sidste halvdel af 1900-t. også i forbindelse med voksnes uddannelse og undervisning, der betragtes som en livslang, permanent proces som et led i personers eller gruppers bestræbelser på at imødekomme samfundets krav om aktiv deltagelse i erhvervslivet og i den demokratiske proces. Læringsbegrebet er således forstået blevet et grundvilkår i det moderne menneskes livslange uddannelse. 5 Coaching og læring Læring forstås grundlæggende som proces Denne proces igangsættes altid på baggrund af specifikke erfaringer Den proces har både en dimension af individuel meningstilskrivelse og social samspil Idet coaching er et procesredskab, kan coaching kan være med til at støtte læringsprocessen 6

4 Interview En er coach, den anden fokusperson Interviewet tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan du fortælle mig om en lærings-/udviklingssituation i dit hverdags- og arbejdsliv, som du særligt husker for sin vellykkede proces eller udgang? Hvilken betydning havde denne begivenhed for dig? Hvor bragte den dig hen? Hvordan kan denne situation være med til at påvirke din måde at arbejde som coach? 7 Læring centrale stikord 1. Læring bygger på individets umiddelbare nysgerrighed (OBS: Zone for den nærmest følgende udvikling, Vigotsky) 2. Læring præges af personens erfaring fra tidligere og lignende situationer og dermed af dens kompetenceforventninger mht. at kunne tackle den nærværende situation og/eller opgave. 3. Læring forudsætter en skærpet opmærksomhed og bevidsthed i forhold til den konkrete omverdenssituation og de konkrete erfaringer. 4. I læringssituationen udvikler den lærende en personlig mening om eller holdning til den konkrete omverdenssituation og/eller opgave. Mening udvikles på basis af individets involvering og deltagelse i en konkret praksis 8

5 Læring centrale stikord (forts.) 5. I mange situationer foregår læring som del af en social proces og i samspil med andre. Den viden, som udvikler sig i en situationen, er et fælles produkt af de sociale forhandlinger i praksisfællesskabet. 6. Når man forstår læring som en social proces, der foregår i alle mulige praksissituationer, så bidrager læring til identitets- og personlighedsudvikling. 7. Læring kan sættes i gang, hvis individets eller gruppens vaner forstyrres, så bestemte rutiner, tankemønstre eller forståelsesrammer ikke længere kan bruges til løsning af et bestemt problem. 9 Stilladsering (scaffolding) i coachingprocessen Støtte, dvs stilladser, til fokuspersonens lære- og udviklingsproces Stilladser er nødvendig for at flytte sig til zonen for den nærmeste udvikling (Vygotsky, 1974) Målet med med stiladsprocessen er, at fokuspersonen bevæge sig fra et andre-regulerede problemsløsningsstrategi til at udvikle et selv-regulerende handlestrategi i forhold til en given udfordring (Tønnes Hansen & Nielsen, 1999, 22) 10

6 Stilladsering (scaffolding) i coachingprocessen Funktioner i stilladsprocessen (med inspiration fra Wood, Bruner & Ross, 1976) Rekruttering stimulering af fokuspersonens interesse i og opmærksomhed på det specifikke i sagen, i opgaven e.l. Reducering af frihedsgrader indsnævring af opgavens spændvidde Retningsfastholdelse støtte til fokuspersonens målrettethed og fokus Markering af kritiske træk coachen hjælper til at skærpe fokuspersonens sans for væsentlige / afgørende trin til næste erkendelsesniveau Frustrationskontrol vejen til forandring er ikke så farlig, fordi fokuspersonen ved at coachen støtter en Hypotesedannelse hjælp til at afprøve en mulig fremtidig virkelighed 11 Relevante tilgange til læring 1. Erfaringsbaseret læring 2. Sanselig og æstetisk læring 3. Læring som social proces 4. Læring som systemisk proces 12

7 Erfaringsbaseret læring Læring forstås bedst som proces, ikke ved sine produkter Læring er en forsat proces, som er baseret på erfaring (Kolb, 1984) 13 Erfaringsbaseret læring To centrale kriterier for erfaring (Dewey, 1974) 1. Princippet om erfaringens kontinuitet: Enhver erfaring bygger på en tidligere erfaring. Tidligere erfaringer er basis for, hvordan vi oplever og vurderer den aktuelle situation, vi befinder os i. 2. Princippet om samspil: Erfaring er ikke blot noget indre, som Dewey siger, men har ligeledes en aktiv side, dvs.: En bestemt situation, som personen befinder sig i, fremstår med nogle objektive vilkår, der ikke kan ignoreres, men som personen går i samspil med. 14

8 Erfaringsbaseret læring (Kolb, 1984) 15 Sanselig og æstetisk læring Nuværende øjeblik Epoché Intentionelt perspektiv Meningsskabende proces 16

9 Nuværende øjeblik Orientering mod situationens her og nu Opleves i den konkrete praksissituation og i handlingens flow Kairos det gunstige øjeblik som er orienteret mod en handling som kommer frem og som man er langt fra at kunne beskrive med ord 17 Epoché Den opmærksomhed på situationens her og nu skal bygge på epoché En grundholdning, hvori individet undgår og ophæver en vurdering af situationen Epoché har tre faser, som skal ses cirkulær Ophævelse af vanemæssige tænkning og bedømmelse ift. situationen Skrift fra det eksterne og fokusering på det interne At-give-slip og at være modtagelig for det sanselige 18

10 Intentionelt perspektiv Fundamental kropslig relation til sin omverden Sindet rækker ud til omverden og er dermed altid relateret til den Affordance et tilbud fra omverden til en bestemt sanselig oplevelse Et specifik omverdenskonstellation inviterer individet til en bestemt handling, hvor person og omverden matcher hinanden 19 Meningsskabende proces Mening skabes i handlingskonteksten I denne proces integreres fortid (=tidligere erfaring), nutid (=nuværende oplevelser) og fremtid (=forventninger, mulige resultater) Mening udvikles i en interaktion mellem erfaring og noget, der fungere som symbol (sprog, dans, bevægelse, tænkning, kunst etc.) 20

11 Social / situeret læring Social læring er produkt af sammenspillet mellem deltagere i et socialt praksisfællesskab At få samarbejde til at fungere bygger på fælles betydningsdannelse og anerkendelse eller udvikling af en fælles kultur Sociale fællesskaber bygger på: Gensidigt engagement (fx at supplere hinanden) Fælles virksomhed (kollektiv forhandlingsproces) Fælles repertoire (fx rutiner, begreber, strategier) 21 Systemisk læring Single- og double-loop læring (ifølge Argyris, 1982): Single-loop læring har en rutinemæssig karakter: Man har et problem, leder efter nogle årsager og handler for at løse problemet henholdsvis skabe nogle nye konsekvenser. I double-loop læring stiller man spørgsmålstegn ved de grundlæggende antagelser og styrende variabler for dermed at skabe basis for at løse problemet på en helt ny måde og under nogle nye præmisser. Double-loop læring er med til skabe nogle konsekvenser, som er utænkelige i den traditionelle læring. 22

12 Litteratur Kolb, D.A. (2000). Den erfaringsbaserede læring. I K. Illeris (red.). Tekster om læring (s.47-66). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Stelter, R. (2002). Coaching og læringsteorier. I R. Stelter (red.). Coaching læring og udvikling (s ). København: Psykologisk Forlag. Rasmussen, J. (1999). Kommunikationen betydning i undervisning eller samtale fremmer forståelsen en systemteoretisk tilgang til stilladsmetaforen. I Tønnes Hansen, J. & Nielsen, J. (red.), Stilladsering en pædagogisk metafor (s ). Århus: Klim 23

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Coaching og kropslig læring

Coaching og kropslig læring Artiklen er publiceret i: K. Roessler, E. Jespersen, L. Engel & T. Thilo (red) (2002). Krop og læring (s. 143-159). Århus: Klim. Coaching og kropslig læring Reinhard Stelter Coaching er et standardbegreb

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter WWW.leadingcapacity.dk Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter Coaching Coaching kan bruges i stort set alle sammenhænge, hvor udvikling, forandring og læring er et ønske. Målet er

Læs mere

Didaktisk sparring og supervision IA Sprogcenter / 1. maj 2012

Didaktisk sparring og supervision IA Sprogcenter / 1. maj 2012 Didaktisk sparring og supervision IA Sprogcenter / 1. maj 2012 Lars Christensen, Cand Comm. og Lektor i almen pædagogik Professionshøjskolen UCC / Lc@ucc.dk Mål: At deltagerne får en viden om og arbejder

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

En transithal mellem teori og praksis

En transithal mellem teori og praksis En transithal mellem teori og praksis Susanne Krogsgaard, Maria Heide Rosenberg og Anne-Birgitte Rohwedder Afsluttende rapport af et FoU projekt på Randers Social og Sundhedsskole R a n d e r s F e b.

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Læring som meningssøgende proces

Læring som meningssøgende proces Læring som meningssøgende proces 1.Indledning Hvordan ved jeg, at jeg har lært noget? Det gør jeg når jeg ved mere om verden og andre mennesker, end før når jeg kan noget, jeg ikke kunne før når jeg har

Læs mere

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT?

BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? BUSINESS DRIVEN ACTION LEARNING - 100 % ANVENDELIGT? Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring, Uddannelse og Filosofi Aalborg Universitet Vejleder: Thorkil Molly-Søholm Afleveret

Læs mere

Indledning... 2. Udsigtspunkt og problemstilling... 3. Fokusområder... 4 Antagelser... 4. Metodeovervejelser... 4

Indledning... 2. Udsigtspunkt og problemstilling... 3. Fokusområder... 4 Antagelser... 4. Metodeovervejelser... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Udsigtspunkt og problemstilling... 3 Fokusområder... 4 Antagelser... 4 Metodeovervejelser... 4 Teoretiske overvejelser og nøglebegreber... 5 Læring... 5 Viden... 7 Organisationskultur

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere