Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)"

Transkript

1 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, hvor de konkrete aktiviteter og deres eventuelle finansiering successivt vil blive beskrevet i underliggende bilag. Disse opdateres løbende. Formål Formålet med samarbejdsaftalen mellem Roskilde Universitet og University College Sjælland er at udvikle og fremtidssikre forskning, udvikling og videregående uddannelser i bl.a. Region Sjælland og at styrke det forsknings- og udviklingsmæssige videngrundlag for de to institutioners virksomhed med størst mulig regional videndeling, videnspredning og videnomsætning som resultat. Det er et fælles mål for parterne at bidrage til at hæve kompetenceniveauet blandt borgerne i Region Sjælland, og herunder medvirke til at realisere regionens målsætninger i Kompetenceparat 2020 og i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Samarbejdsaftalen omfatter en udmøntning af de aktiviteter, der adresseres til repræsentanterne for de videregående uddannelser i Vækstforum Sjælland. Parterne er enige om at videreudvikle nuværende samarbejder og at have øje for nye muligheder for samarbejder, der medvirker til at øge kvalitet og volumen i forskning, udvikling og videregående uddannelser. 1

2 RUC og UCSJ samarbejder om kvalitetssikring af uddannelser og brobygning mellem professionsuddannelser og universitetsuddannelser for at styrke sammenhængen i uddannelsessystemet. SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER I AFTALEPERIODEN: Brobygning/overgange mellem uddannelser og fag RUC og UCSJ udbyder en række uddannelser, som i en vis udstrækning er fagligt beslægtede. Det er derfor naturligt, at der er studerende, som har interesse for uddannelser på begge institutioner. Det drejer sig dels om professionsbachelorer fra UCSJ, der ønsker at blive optaget på relevante kandidatuddannelser på RUC, og dels om bachelorstuderende fra enten RUC eller UCSJ, som ønsker at tage enkelte fag/moduler eller helt skifte til en bacheloruddannelse på den anden institution. Parterne forpligter sig i den forbindelse til at have en løbende dialog mellem de relevante administrative funktioner og uddannelsesfaglige miljøer om at sikre de studerende gode muligheder for brobygning/overgange mellem uddannelser og fag. Der sigtes mod, at studerende begge steder bliver informeret og vejledt om mulighederne for brobygning/overgange mellem uddannelser og fag, herunder de konkrete adgangskrav, der stilles. Målet er at etablere en fleksibel praksis i forhold til merit og studieskift.. Udbud og samarbejde omkring valgfag RUC og UCSJ forpligter sig til at udbyde et antal valgfag i fællesskab, så studerende fra bacheloruddannelser på begge institutioner kan tage fælles valgfag som en del af deres uddannelse. Valgfag vil typisk have et omfang af 5-10 ECTS. Udgangspunktet er, at en af parterne eller begge leverer undervisningen, og at hver partfår STÅ for egne studerende. Nærmere forhold kan reguleres i underliggende aftaler. Her kan f.eks. beskrives konkret semesterindplacering, ECTS-omfang, pensum- og eksamenskrav samt minimumskrav til holdstørrelse. 2

3 Efteruddannelsesaktiviteter Behovet for efter- og videreuddannelse er stort i Danmark, og ikke mindst i Region Sjælland, som har et generelt uddannelsesmæssigt efterslæb i forhold til resten af landet. RUC og UCSJ er enige om, at der er gode muligheder for at opnå betydelig grad af synergi i samarbejdet om efter- og videreuddannelse, herunder bl.a. samarbejde om udvikling af fagområder, konkrete master- og diplomuddannelser, digitale didaktiske designs og i forhold til konkrete arrangementer. Parterne er enige om, at der kan være tale om et ligeværdigt samarbejde inden for adskillige faglige områder, herunder f.eks. sundhed, social, samfund, ernæring, pædagog, lærer, velfærdsteknologi og ledelse. Under samarbejdsaftalen laves efter behov konkrete aftaler om samarbejdet om efter- og videreuddannelse. Her beskrives aftaler om behovsafdækning, økonomimodeller, fælles markedsføring mv. Ph.d.-samarbejde Parterne er enige om et der i den kommende periode skal etableres et tættere samarbejde om udbud og gennemførsel af ph.d.-forløb, herunder udarbejdelse af modeller for ph.d.- samarbejde, samt drøftelse af prioriterede forskningsområder for fælles phd opslag. Sigtet er bl.a. at øge indskrivning af UCSJ s ansatte som ph.d.-studerende ved RUC, f.eks. gennem prækvalificering af projektansøgninger og søgning af eksterne midler. Det er en fælles udfordring at få uddannet relevante ph.d. er i et tilstrækkeligt omfang. Der er ligeledes enighed om at samarbejde om at udvikle nye former for samarbejde og samspil for ph.d. forløb, der øger vidensamspillet mellem de faglige miljøer på UCSJ, ph.d.- forløbene samt RUC s forskningsgrupper/miljøer og UCSJ s forskningsprogrammer. Herunder vil det blive drøftet, hvordan ph.d. forløb kan tænkes gennemført i forskellige formater. MOOCs og digitale ressourcer Parterne er enig om at samarbejde om MOOCs, særligt med to perspektiver: Det regionale og det internationale. 3

4 Hvad angår det regionale perspektiv vil man samarbejde om udbud, hvor UCSJ kan tilbyde en platform. Alternativt kan der videreudvikles på den fælles platform, moocz.dk, man har erfaring med at bruge i til udbud i regi af VIOL-projektet. Det internationale perspektiv tænkes i første omgang som udvikling af platforme til og udvikling af formater for uddannelse til det asiatiske marked (Kina og Vietnam), hvor indholdsdelene vil være særlige skandinaviske tilgange, der kan have interesse. Det kan være projektarbejde og/eller professionsdidaktik. Forskningsværksteder og større fælles projekter Parterne er enige om fortsat at udvikle samarbejds- og udviklingsformater gennem f.eks. forskningsværksteder. Forskningsværkstederne omfatter bistand til forsknings- og udviklingsaktiviteter for medarbejdere ved UCSJ. Forskningsværkstederne understøtter en teoribaseret professionsorientering af projekter, aktiviteter og produkter. Parterne er samtidig enige om at man vil etablere et eller flere store projekter, hvor de samarbejdsformer, der er udviklet i forbindelse med f.eks. ELYK- og VIOL-projekterne kan udfoldes yderligere. Socialt entreprenørskab Parterne tilstræber et øget samarbejde i forhold til området socialøkonomi, socialt entreprenørskab, beskæftigelse og læring. Herunder etablering af projekter og eventuelt samarbejde om sommerskole om socialt entreprenørskab. Campusudvikling og samarbejde Parterne tilstræber at have et godt og fleksibelt samarbejde om praktisk-logistiske forhold i området omkring Trekroner, såvel bilateralt som med andre interessenter, herunder Roskilde Kommune. Parterne ønsker begge at understøtte Trekronerområdet som et kraftcenter for uddannelse, forskning og udvikling. 4

5 Organisation Der nedsættes en styregruppe, bestående af de to rektorer samt et mindre antal repræsentanter fra de to institutioner. Styregruppen varetager den overordnede ledelse og styring af de aktiviteter, der udfoldes inde for rammerne af aftalen. Styregruppen mødes ca. to gange om året. Møderne holdes på skift på UCSJ og RUC og sekretariatsbetjenes af en medarbejder fra det pågældende mødested. Øvrig institutionel repræsentation RUC udpeger 1 medlem til UCSJ s uddannelsesudvalg for henholdsvis socialrådgiveruddannelsen, administrationsbacheloruddannelsen, læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. UCSJ udpeger et medlem til aftagerpanelerne på hvert af RUC s institutter. Gensidig orientering om visse strategiske emner Parterne forpligter sig med nærværende aftale til en fortløbende indbyrdes dialog om strategiske emner og prioriteringer under overvejelse, der kan være af væsentlig betydning for den anden part, inden beslutning træffes. Ikrafttræden Samarbejdsaftalen træder i kraft ved underskrivelsen og løber til 30. april Hanne Leth Andersen Rektor Roskilde Universitet Ulla Koch Rektor University College Sjælland 5

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Notat Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Rammesætning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-manualen) Formål Notatet har til formål over for

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere