CHAUFFØRENNr. 11 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENNr. 11 november 2010"

Transkript

1 CHAUFFØRENNr. 11 november 2010 Kulturnat

2 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København og Trafikfunktionærernes Fagforening. Redaktion Svanevej 22, box 918, 2400 Kbh. NV Tlf.: Fax.: Ansvarshavende Jakob Andersen, formand CF Layout og tilrettelæggelse Per Thomasen, redaktør Oplag udsendes med P&T ISSN Tryk Typografen/CS Grafisk ARTIKLER Velkommen til Chaufførernes Fagforening 4 Grænsesag 6 TF sammen i CF 12 EU-kvalifikationsbevis 14 STOPPESTEDER European Firefighter Unions Alliance 8 Kultur i natten 9 Inga takker af 10 Ordinært repræsentantskabsmøde 11 Pension Danmark 18 Julestue i Chaufførernes Fagforening 19 Branche 2 20 Læserne skriver 21 Juletræsfest i TSK 22 Sommerhusene KR Oktober ,14 kr I alt for ,11 kr Stof til bladet Indlæg til CHAUFFØREN med navn og tlf.nr. sendes elektronisk til Der udøves ikke censur. Redaktionelle forkortelser kan dog forekomme af pladshensyn. Indlæg bragt i CHAUFFØREN dækker ikke nødvendigvis fagforeningens holdning og strategier. Afleveringsfrist og udgivelse Stof til næste nummer skal afleveres inden den 10. CHAUFFØREN uddeles senest den 1. i måneden 11 gange årligt. Juli og august er sammenlagt og udkommer 1. juli. I august udkommer fagbladet således ikke. FASTE RUBRIKKER Leder 2 Så meget har vi skaffet i faglige sager 8 Direkte telefonnumre til CF 16 Branchebestyrelsesmøder, abonnement 16 Adresser og tlf.nr. CF, TSK og Brancher 17 Den Blinde Vinkel 24 Fra Retssalen 26 Så meget har vi skaffet i arbejdsskadesager 27 Gratis advokatrådgivning 27 Arbejdsskader 27 Vilhelms Hjørne 28 Fødselsdage og jubilæer 29 Navnestof, klubber og foreninger 30 Bagpartiet 32 Adresseforandring Meddeles til din fagforening. Forsidefoto Bus OB 30 under Kulturnatten Foto: Mia & Martin Gru Chaufføren 99. årgang 2

3 Leder Afdelingens fremtid Det at skrive Lederen i Chaufføren er et privilegium formanden har, til at fremkomme med betragtninger og politiske kommentarer, med det fromme ønske at fremme vore medlemmers interesser. Denne Leder er dog lidt anderledes, idet mine betragtninger går på interne forhold, men formålet er i højeste grad at varetage Jeres interesser. Vi står overfor en snarlig urafstemning om valg til næstformand i Chaufførernes Fagforening. Urafsteningen starter umiddelbart efter afholdelse af repræsentantskabsmødet den 16. november. Som det er blevet oplyst i et tidligere nummer af Chaufføren, valgte tidligere næstformand Eva Berthou, at trække sig med øjeblikkelig virkning grundet personlige og helbredsmæssige årsager. Dagen efter underskriften på fratrædelseserklæringen, mødte Eva Berthou og en advokat op på mit kontor med ønsket om en forligsmæssig løsning på hendes fratræden. Baggrunden var, at vi angiveligt skulle have presset Eva Berthou til at underskrive erklæringen og at underskriften derfor var ugyldig. Da det ingenlunde var tilfældet, kunne der naturligvis ikke opnås forlig. Derfor bliver afslutningen på sagen, en afklaring ved en civil domstol. Her har Eva Berthou indklaget afdelingen. Mens sagen løber, er det aftalt med Hovedbestyrelsen, at organisationssekretær Ole Danmark er fungerende næstformand frem til 1. november, hvor sammenlægning med Trafikfunktionærernes Fagforening er en endelig realitet, hvorefter formanden fra TF, Bent Møller Jensen, vil blive konstitueret næstformand frem til valget på repræsentantskabsmødet. Bent Møller Jensen har en lang faglig karriere bag sig, de seneste år som formand for Trafikfunktionærernes Fagforening. Vi har de seneste 1,5 år haft et blændende samarbejde med Bent, ikke mindst i forbindelse med sammenlægningen, som jeg ser som en styrkelse for samtlige chauffører i København. Forretningsudvalget i Chaufførernes Fagforening er også af den klare opfattelse, at blandt kandidaterne er det Bent Møller Jensens kvalifikationer, som passer bedst til afdelingen. Så i enighed med Forretningsudvalget skal jeg derfor - med respekt for demokratiet - opfordre til, at man vælger Bent Møller Jensen til næstformand i Chaufførernes Fagforening ved den forestående urafstemning. Jakob Andersen Formand for Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN november 2010

4 Velkommen til Chauff Velkommen i CF Rigtig hjertelig velkommen til buschaufførerne fra Trafikfunktionærernes Fagforening. Her fra den 1. november er så alle hovedstadens buschauffører samlet i en afdeling. Det forpligter, men det giver også styrke. Ikke bare skal vi Chaufførernes Fagforening arbejde med og videreudvikle de arbejdsvilkår I tager med over til os. Men vi skal også sammen med Jer, sikre at vilkårene på alle hovedstadens busarbejdspladser får et markant løft. Først og fremmest med pauser og arbejdstidslængde, men også med en lang række andre problemstillinger, som I kender langt bedre end jeg gør. Derfor også velkommen til en ny Chaufførerne Fagforening, der er lyttende til Jeres ønsker, men også har til agt at handle, så bedre vilkår, ikke bare er noget der nævnes ved festlige lejligheder, men er noget der bliver en del af Jeres dig og din kollegas arbejdshverdag. Vi håber og tror også på, at du som medlem hos os, vil give dit bidrag til at vilkårene kan forbedres for Jer. Vi håber at vi kan leve op til Jeres forventninger. Har I gode ideer og tanker om hvordan vi endnu bedre kan servicere og støtte Jer, så kom frem med dem. Vi er en afdeling der altid er parate til at forandre os til det bedre. I er nu med i det forhandlingsfællesskab der laver aftalerne med arbejdsgiverne på busområdet. Jeg har allerede snakket med mange af Jer, og jeg ved fra flere af de ældre kolleger, at det kan være et surt bolsche at sluge, at disse forhandlinger nu foregår i CF og ikke som tidligere i TF. Udviklingen har gjort det sådan. Det er sket i takt med at den offentlige arbejdsgiver er blevet erstattet af private arbejdsgivere. Velkommen i vor fælles faglige organisation. Vi håber meget at I vil føle Jer velkomne og godt tilpas. Vi er enormt stolte og glade over at I nu er en del af os. Tak for det, kære kolleger! 4 Fotos: Per Thomasen

5 ørernes Fagforening Velkommen i CF Festsalen i Chaufførernes fagforening er smykket med et væld af gamle fagforeningsfaner. Et vidnesbyrd om små og store fagforeninger der igennem tidens løb er blevet til det der i dag hedder Chaufførernes Fagforening. Senest er Flytte- & Maskintransportarbejderne, Brandfolkenes Organisation og Remise- og Garagearbejdernes Fagforening gået ind i Chaufførernes Fagforening. Vi der kommer fra TF kender naturligvis bedst den sidste fagforening, hvor alle rengørings- og klargøringsfolkene på busanlæggene var organiseret. De mange forskellige fag vidner også om, hvor bredt Chaufførernes Fagforening favner. En chauffør er ikke bare en chauffør. Der er store forskelle på at være cementchauffør eller taxachauffør, at være oliechauffør eller buschauffør, turistbuschauffør for slet ikke at tale om garagearbejder, Falckredder eller slet og ret brandmand. største tandhjul fungerer ikke effektivt og målrettet, hvis ikke også de små tandhjul holdes ved lige og får lov til at fungere. Nu er det os i TF, der bliver budt velkommen i CF. Tillad mig også at byde de gamle mangeartede CF-medlemmer velkommen i den nye Chaufførernes Fagforening. Vi har nu et nyt fællesskab vi skal kunne bruge, til at værne om de af vore kammerater der har problemer, og til i fællesskab at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår. Sådan fungerede fællesskabet også med de mange små fagforeninger, sådan skal fællesskabet også stå sin prøve i den store samlende Chaufførernes Fagforening. Så tak for velkomsten, men også selv velkommen, kære kolleger. Det der bringer os sammen i Chaufførernes Fagforening er vor arbejdsplads gader og veje, men der er bestemt også ting der skiller os, og gør samværet spændende, når man hører om helt andre arbejdsrutiner og tankegange. Buschauffører bliver en stor del af det nye Chaufførernes Fagforening. Et stort tandhjul i det maskineri der skal bringe os videre fremad. Men selv det CHAUFFØREN november 2010

6 Grænsesag Pas på ryggen brandmand! Foto: Tommy Kjær Manipulatin: Per Thomasen Af Jesper Bronée Formand branche 11 Den 1. maj 2010 blev Brandfolkenes Organisation optaget som medlemmer i Chaufførernes Fagforening, og medlemmerne fra de kommunale brandvæsener i Tårnby, Vestegnen, Frederiksberg, Rudersdal, København og på Thule Air Base blev organiseret i Branche 11. Ud af FOA 1 Brandfolkenes Organisation var igennem mange år medlemmer af FOA1, men da en begrænset gruppe af BOs medlemmer ønskede at være organiseret udenfor BO men fortsat i FOA1, og FOA1 i strid med den samarbejdsaftale der var mellem FOA1 og BO, ønskede at optage disse medlemmer, kom det til en langvarig debat om medlemmernes organisering i FOA1, hvilket sluttede med, at FOA1 opsagde samarbejdsaftalen med Brandfolkenes Organisation. Brandfolkenes Organisation havde 1 års opsigelse, og igennem det meste af dette år blev der forhandlet med FOA1 om muligheden for at organisere medlemmer af BO i FOA1, men det var ikke muligt at finde en løsning, hvor BO kunne bestå som en selvstændig branche, hvilket var et ønske for medlemmerne af BO. Derfor besluttede BOs medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2009, at BO skulle fortsætte som organisation, og dermed forlade FOA1. Alternativet i henhold til BOs daværende love ville være, at BO skulle opløses, og dette ønskede medlemmerne ikke. Den 1. juli 2009 forlod BOs medlemmer FOA1, dog valgte FOA1, imod samarbejdsaftalens ordlyd, at beholde den gruppe medlemmer, som havde ønsket at forlade BO, idet FOA1 mente, at disse medlemmers selvbestaltede afstemning om at være i BO eller FOA1 var gyldig og lovlig. Både BO og FOA1 havde dog i foråret 2009 fået vurderet samarbejdsaftalens ordlyd, og heraf fremgik det sammen med ordlyden i BOs love, at BOs medlemmer skulle forlade FOA1 samlet! Denne ordlyd ville FOA1 dog ikke respektere, og derfor blev denne gruppe medlemmer, som bestod af mellemledere ved brandvæsenerne i BO kollektivt overflyttet til FOA1. efterfølgende måtte de mellemledere, som ikke ønskede at være i FOA1 melde sig ud og derefter ind i BO igen! Ind i CF/3F Da BO forlod FOA1, skulle der findes et nyt sted at drive organisationen videre, og det var et udtrykt ønske, at dette skulle ske et sted, hvor det ville være muligt at styrke fagligheden for brand- og ambulancefolk. Der var i BO enighed om, at dette bedst kunne gøres i 3F, hvor stort set resten af Danmarks fuldtidsansatte redningsfolk er organiseret. BO flyttede ind hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej den 1. juli 2009, for at optage forhandling med CF om muligheden for at blive optaget i 3F. Grænseaftale Da det blev officielt, at BO ønskede denne optagelse i 3F, kom det med det samme frem fra FOA, at såfremt dette ønske blev efterkommet, ville FOA indlede en grænsesag mod 3F og de medlemmer af BO, som ville blive optaget, idet FOA mente, at grænseaftalen mellem 3F og FOA gjorde, at medlemmerne af BO ikke kunne optages i et andet LO-forbund. Det er korrekt, at der er denne såkaldte grænseaftale, men når man kigger på den historie der er, altså debatten mellem BO og FOA1, så er kernen i denne sag jo, at da BOs medlemmer ikke frivilligt vil tvinges ind under FOAs love, så opsagde FOA1 den samarbejdsaftale, som var indgået. Sagt med andre ord, så blev BOs medlemmer stillet i den situation, at såfremt de ikke ville opløse BO og indgå på lige fod med alle andre medlemmer i FOA1 på FOA1 betingelser, så skulle disse medlemmer forlade FOA1, og efterfølgende måtte de så ikke melde sig ind i et LO-forbund. Som formand for BO er det mig ganske uforståeligt, at FOA på denne baggrund indleder en grænsesag. Her er tale om stor gruppe ansatte i den danske redningsbranche, som igennem 111 år havde bakket op om deres organisation BO, en organisation som blev skabt igennem møder blandt brandfolkene ved Københavns Brandvæsen, idet disse ikke havde nogen faglig organisation til at bakke dem op i den faglige kamp med Københavns Brandvæsen i 1890 erne, hvor arbejdsforholdene var noget anderledes end de er i dag. FOAs påstand er altså, at 3F ikke må optage medlemmerne af BO, fordi disse medlemmer ønsker at stå i et LOforbund, når FOA ikke ville have dem som medlemmer! Det første møde Nu har der været afholdt to møder i sagen, og de to møder har haft forskelligt indhold. Det første møde, som blev afholdt hos FOA, var et møde, hvor parterne i sagen fik lejlighed til at hilse på den dommer, som skal forsøge at mægle i sagen, 6

7 og samtidig hilste repræsentanterne fra 3F og FOA på hinanden. Herefter fremlagde FOA sin påstand om, at medlemmerne af BO ikke måtte optages i 3F, og efterfølgende fremlagde 3F påstand om, at BOs medlemmer havde retten til at forhandle på lige fod med FOA, idet retten til at forhandle havde været udlånt til FOA. Det andet møde..som blev afholdt hos 3F, blev et møde, hvor de materialer, som var blevet fremsendt til sagens mægler, blev gennemgået. Der var på mødet ligeledes mulighed for, at der kunne stilles uddybende spørgsmål omkring de fremlagte materialer samt de generelle ting, der er i sagen specielt omkring forståelsen om opbygningen af arbejdspladserne i BOs område. Næste møder Nu afventer vi så det næste møde i sagen, som er fastlagt til den 2. og den 3. november, og på de to møder, bliver der mulighed for mægleren for at tale med de to fagforeninger hver for sig. Foreningsfrihed? BOs medlemmer har siden den 1. juli 2009 ikke haft mulighed for at have indflydelse på deres arbejdsplads, hvilket der ellers er lovgivning for. I 1890 erne blev BO stiftet af brandfolk ved Københavns Brandvæsen, fordi man ønskede at kæmpe for at få nogle acceptable arbejdsforhold. Når formanden for den dengang nye organisation henvendte sig til Brandchefen, fik han besked om, at der i brandvæsenets personalehåndbog ikke var nævnt noget om BO, og derfor ville han ikke kendes ved BO. Siden 2009 har BO igennem breve til bl.a. Københavns Brandvæsen forsøgt at varetage sine medlemmers lovlige rettigheder, men desværre har brandvæsenet den holdning, at når denne gruppe medlemmer ikke er medlemmer af den forhandlingsberettigede organisation (FOA), så har de ingen rettigheder! På samme måde har der været afholdt valg til TR i Københavns Brandvæsen. Her er det udelukkende FOAs medlemmer, som har haft ret til at stemme på og opstille tillidsrepræsentanter. Dette er også i strid med lovgivningen på området. BO har igennem breve til Københavns Brandvæsen, Københavns Kommune, FOA samt Kommunernes Landsforening gjort opmærksom på problemstillingerne uden resultat. Således står det til for den danske fagbevægelse i 2010, hvor man gør et stort nummer ud af, at man har foreningsfrihed! Branche 11 CHAUFFØREN november 2010

8 Branche 11 European Firefighter Unions Alliance - EFUA Af Jesper Bronée, formand branche 11 Jeg vil i denne artikel fortælle lidt om, hvad EFFUA er. Der har været rigtigt mange spørgsmål omkring denne organisation, og tiden er nu kommet, hvor vi efter optagelsen i 3F, har fået et solidt fodfæste i denne nordiske organisation. Brandfolkenes Organisation har siden den 22. september 2010 været medlem af EFFUA. BO blev optaget på et ordinært møde med EFFUA i Bruxelles, og det var med stolthed, at vi kunne meddele dette til vores medlemmer. EFFUA blev stiftet på et møde i København den 25. februar 2009, hvor der var deltagere fra de nordiske lande samt Irland. Der var på mødet enighed om, at man savnede en organisation, som ville sætte fagligheden i centrum for den enkelte brandmand i alle europæiske lande. Mandatet til EFFUA kommer fra IFFUA, som er den internationale moderorganisation. EFFUA er en uafhængig fagforening, som repræsenterer ambulance- og brandfolk uanset ansættelsesforhold. Efter BOs optagelse i 3F, repræsenterer BO i første omgang Branche 11 s medlemmer i EFFUA, men det er klart, at vi tilbyder alle medlemmer af 3F, som er ambulance- og brandfolk at nyde godt af EFFUA- medlemskabet. EFFUA har blandt mange opstillede mål bl.a. fokus på at medvirke til følgende: Fremme uafhængig fagforeningsfrihed for ambulance- og brandfolk i hele verden. Fremme fuld, uafhængig fagforeningsret for alle ambulance- og brandfolk i hele verden. Fremme den højeste standard for fagets professionalitet i henhold til at opnå det højeste niveau for faget i samfundet. Derfor har BO valgt denne organisation som en væsentlig platform for vores fremtidige arbejde i Europa. EFFUA rejser også sager i andre af vores nordiske lande, og er iøvrigt godt orienteret om det, som foregår i Danmark, og vil således også følge sagerne hér meget tæt. Så meget har vi skaffet i faglige sager KR Oktober ,14 kr I alt for ,11 kr Beløbet er udbetalt til medlemmerne i faglige sager efter behandling i Chaufførernes Fagforening i Følg udviklingen måned for måned. 8

9 Af Bent Møller Jensen Det er neonlyst i natten. Der er latterråbende stilhed på Strøget. Der er myldretid på steder der burde ligge øde hen sådan en fredag nat. Men det gør de ikke! For denne nat er den årlige kulturnat i landets hovedstad. Stor som lille viser sig frem i natten, stor som lille søger på døgnets ydmyge timeslag hen mod nattens særlige kultur. Ikke den der findes hver fredag med mad og vin, med dans og hygge, med TV og kortspil. Næh, denne aften er den aften, hvor de der arbejder i dagtimerne nu under nattehimlens skærm og med velkomne gæsters spændte blikke, viser deres bedste sider frem. Natten binder det hele sammen, alt er åbent... sådan da! Kom og deltag, kom og se med, kom og vær med lokker de, der har taget natten i deres magt. Og de der har valgt at komme se og deltage, farter rundt fra sted til sted. Det er bussen der kører dem rundt. Det er chaufføren der passer sin dont. Tiderne er som var det en vanlig fredag. Chaufføren er en venlig Fredag, for de nye passagerer. De passagerer der normalt ville lade sig fragte rundt i egen dielseos og bekymring for en plads til afdragsuhyret. Men denne nat, er det bussen, S- toget og Metroen der gør sit indtog i rejsevalget. Måske binder natten det hele sammen; men uden buschaufføren, hendes bus og hendes konduite når køretiden skrider, så ville natten være omme og kulturtilbuddene tomme. Atter en nat klaret med bravour. En kulturnat. Foto: Mia & Martin Gru CHAUFFØREN november 2010

10 Inga takker af Foto: Per Thomasen Af TFs bestyrelse Efter 35 års arbejde for den kollektive trafik, går Inga nu på efterløn. Vi ønsker hende alt muligt held og lykke i fremtiden og takker for hendes store og altid engagerede indsats for kollegerne. Inga er oprindeligt uddannet på kontor og kom efter et væddemål med sin mand, til at køre bus. Ægtemanden påstod at det højst ville vare tre måneder, før hun ville løbe skrigende bort. Det blev til 35 år, væddemålet blev tabt, men ægteskabet holdt dog til det. Inga startede på anlægget i Valby. Her kom hun til at køre fast på linie 6, og blev senere valgt som kontaktmand for linien. Som kontaktmand fik hun - på linie 6 som den første linie - gennemført bælteturnussen, hvor man altså møder nogenlunde samtidigt hver dag, i stedet for den gængse bølgeturnus, hvor alle skulle køre på alle tider af døgnet. Det var en stor udfordring af den etablerede verden, som efter de gamles opfattelse naturligvis kun kunne gøres på den måde, som det nu engang var. Men Inga er en fighter og med sin sædvanlige ildhu og milde facon, fik hun ordnet paragrafferne til kollegernes glæde. I de sidste 15 år har Inga været et centralt omdrejningspunkt i TF's valgte bestyrelse, hvor hun engageret har kastet sig over de forskellige sociale sager og erstatningssager. Også her har hun brudt nye fronter op, og er som en af de første i den københavnske fagbevægelse gået med kollegerne ud på socialkontorerne, når det var nødvendigt. Noget som nu betragtes som en mere almindelig praksis både i socialforvaltningerne og hos fagbevægelsen. Nu kalder fremtiden på mand, børn og ikke mindst børnebørn og de altid dejlige skøre hunde. Vi ønsker Inga et velfortjent otium, og håber at hun ligeså smittende glad og frejdigt frisk vil deltage i en af vores otiumsklubber. Kære Inga. Tak for nu! Tak for alt tillidsmand! 10

11 Ordinært Repræsentantskabsmøde i Chaufførernes Fagforening, København Tirsdag den 16. november 2010 kl. 9:00 på Bellahøj Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj (Der er kaffe og rundstykker fra kl. 8:00) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Hovedbestyrelsens beretning 4. Regnskab for Budget og kontingentfastsættelse 6. Forslag 7. Forslag til lovændringer 8. Bilagskontrollant for 2 år bilagskontrollantsuppleant for 1 år. 9. Valg* Næstformand for 3 år - Bent Møller Jensen Eva Berthou Palle Madsen opstiller (sammenlægningsaftale) opstiller opstiller Organisationssekretær for 2 år - Ole Danmark er genvalgt Faglig Sekretær gods for 3 år - Erik Jensen er genvalgt Ad. pkt. 9 - Valg* Da der ved fristens udløb, med morgenposten den 12. oktober 2010, alene var indkommet kandidater til næstformandsposten, er Ole Danmark og Erik Jensen begge genvalgt. Valget til næstformand foregår ved urafstemning, som starter i dagene efter repræsentantskabsmødet. Optællingen finder sted den 30. november De valgte repræsentantskabsmedlemmer har modtaget materialet 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen. Vel mødt på hovedbestyrelsens vegne Jakob Andersen, formand CHAUFFØREN november 2010

12 TF sammen i CF Af Bent Møller Jensen For over et år siden meddelte buschaufførerne i TF, at de ønskede at gå sammen med de andre buschauffører forsamlet i Chaufførernes Fagforening i forbundet 3F. Altså ønskede TF at melde sig ud af de offentligt ansattes forbund FOA, og fremover at være en samlet fagforening for buschauffører. Det skete oven på en urafstemning, der klart og entydigt sagde JA til den vej, som alle fagligt valgte i TF og på anlæggene anbefalede. Ifølge forbundslovene i FOA, kunne man dog først melde sig ud af forbundet når der var gået et år. Det er der nu, og dermed er buschaufførerne nu for første gang i den københavnske fagbevægelses historie, blevet samlet i én fagforening. Chaufførernes Fagforening. Da der ved urafstemningen var 89 der stemte imod beslutningen, kunne man naturligvis også forvente, at der var nogen der ville melde sig ud af TF, når vi nu gik ind i 3F. Det har dog været et fåtal. Kollegernes interesser Vi har i skrivende stund, kun modtaget 20 udmeldelser. De 4 af disse har vi selv opfordret til at melde sig ud af TF og melde sig ind i FOA, i afdeling FOA 1. Det drejer sig om de 4 tjenestemænd der er tilbage som kørende. Deres ansættelsesforhold er bygget op på en tjenestemandsaftale som FOA har indgået med Movia, og vi mener at deres interesser bedst bliver varetaget af de der har aftalen. Vi har til gengæld lovet tjenestemændene, at de naturligvis fortsat kan benytte sig af den ekspertise som findes hos vore tillidsmænd og andre, i de rent daglige gøremål, men selve deres ansættelsesmæssige forhold skal de søge råd og vejledning hos FOA omkring. En række andre medlemmer har været i gang med et jobskifte, der gør at de søger hen i helt andre fagforenin- 12

13 ger, såsom HK, Social- og Sundhedsassistenternes Fagforening o.s.v. Atter andre er kommet fra parkeringsvagternes rækker, og har et naturligt og klart interessefællesskab med de øvrige igennem FOA. Alle disse kolleger har vi naturligvis sørget for kom hen til den rette fagforening efter deres behov og interesse. Vi har sendt dem et brev med tak for deres mangeårige medlemskab, og ønsket dem alt godt videre frem i tiden. Samt at de naturligvis såfremt de skulle have interesse herfor skal være velkommen i vore otiumklubber når den tid kommer. Nogle enkelte har ment at deres interesser som privat ansatte buschauffører bedst blev varetaget gennem et samvær med offentligt ansatte portører, miljøteknikere og skolebetjente. Det skal vi ikke fordybe os i. Det er kollegernes opfattelse, og vi har naturligvis føjet dem i deres ønske. Også dem har vi sendt et brev med tak for mangeårigt medlemskab, og ønsket dem alt godt videre frem, trods det at de med deres ageren søger at skabe sprækker i buschaufførernes fremtidige sammenhold. Vi har som sagt, søgt på bedste måde at efterleve kollegernes ønsker, og for de der havde en klar interesse i en anden fagforening, og for de der tror at de har en fremtid i en anden fagforening, har vi forsøgt at skilles på bedste måde. FOAs interesser Når det så er sagt, eller rettere skrevet, er vi lidt kede af den måde som FOA har reageret på. Vi havde nok forventet at de ville følge vore positive attituder op på samme facon. Desværre halter det lidt, set ud fra vores perspektiv. Allerede for et halvt år siden meddelte forbundsformanden, at han betragtede os som værende ude af FOA. Det synes nok som en lidt underlig opfattelse, når man samtidig ville tvinge os til at være medlem et helt år. Vi har fuldt ud respekt for at forbundsformanden i FOA, først og fremmest ville tænke på de afdelinger, der ville blive tilbage i FOA. Selvfølgelig er det hans klare pligt og opgave. Men betaler vi kontingent, er vi vel også medlemmer. Men lad det ligge. Desværre har FOA forsøgt at spænde ben for, at medlemmernes ønsker kunne blive fulgt på bedste måde. Først var der kollegerne fra Arrivaanlægget på Amager, som FOA ville nægte at flytte til 3F. Med nogle finurlige og meget spidsfindige argumenter og fortolkninger af A-kassereglerne mente man i FOA, at det skulle man ikke. Den sag blev afprøvet i Arbejdsdirektoratet, og FOA s tynde argumenter faldt da også fuldstændigt fra hinanden. Dernæst prøvede man at spænde ben for at kollegerne på Ryvang kunne blive overflyttet. Det forsøg opgav FOA dog i sidste øjeblik. I skrivende stund, forsøger man sig nu med at de kolleger, der er på efterløn, ikke skal kunne blive overflyttet. Det er så trist og hamrende ærgerligt, at man slås om medlemmer, der har haft et langt arbejdsliv bag sig, og også gerne i deres arbejdslivs efterår, gerne vil følges med deres kolleger igennem så mange år. At FOA måske kan hente et par hundrede kroner om året i administration af disse kollegers A-kassekontingent, i de få år disse kolleger har som aktivt medlem, står jo slet ikke i forhold til hvilken glæde kollegerne, der betaler det hele, kunne have ved at være sammen med deres arbejdsfæller. Fremtidige interesser Vi kan kun sige, at de kolleger, der på den måde fra første færd hindres af FOA i at være sammen med deres kolleger, skal være mere end velkomne i vores otiumklubber og som pensionistmedlemmer, når den tid kommer, og de indtræder i øvrigt med fulde rettigheder til den tid. Det er jo ikke deres valg, der har gjort situationen, Det er FOA s tyndbenede obstruktion, byggende på en jurist FOA. Lad det nu fare. Vore pensionister med mere, følger alle med TF ind i vores nye fællesskab i Chaufførernes Fagforening, og indtræder med fulde rettigheder. Alle kolleger der er fulgt med TF her den 1. november, indtræder i CF med fulde anciennitetsmæssige rettigheder og andre forhold. Foto: Mia & Martin Gru CHAUFFØREN november 2010

14 14 EU-kvalifikationsbevis

15 Faglig Sekretær Klaus Bang Sørenesen Foto: Per Thomasen Hvis vi ser en lønseddel, hvor der er foretaget løntræk på grund af lovpligtig uddannelse, så trykker vi på knappen Af Per Thomasen Sagen om betaling for erhvervelse af EU kvalifikationsbevis fortsætter og der er stadig stor frustration blandt chaufførerne landet over, fordi de føler at de er blevet påført en ekstraregning for en tvungen uddannelse. Konfliktforebyggelse Som en forsøgsordning, har DI og 3F for overenskomstperioden aftalt, at såfremt en virksomhed eller medarbejderne vurdererer der er risiko for arbejdsuro, kan der på begæring af DI og 3F optages drøftelser (Konfliktløsningsmøder) mellem overenskomstparterne og de lokale parter. Drøftelserne har til formål at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen. Chaufførernes Fagforening deltog på den baggrund i et mæglingsmøde hos Dansk Industri den 6. oktober på den midlertidige adresse i Ørestaden. Midlertidig fordi en kæmpeombygning har lukket den faste adresse på Rådhuspladsen de næste tre år; men det er en anden snak. EU-kørekortet Sagens kerne var betaling af EU-kørekortet og den uro det har givet, at Arbejdsgiverne har tolket ordlyden i Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 således, at de ikke skal betale for de ansattes erhvervelse af EU-kvalifikationsbevis. En tolkning som, hvis den holder stik efterlader over chauffører landet over med en regning, der sagtens overstiger 5.000,- kr. for den enkelte medarbejder. En tolkning, som 3F og Chaufførernes Fagforening er lodret uenig med arbejdsgiverne i. - Vi henholdt os til overenskomstens 21 stk. 5 om aflønning under uddannelse, siger Klaus Bang Sørensen fra Chaufførernes Fagforening og fortsætter: - Det er den paragraf, der handler om, at medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, aflønnes med fuld løn i henhold til vagtplan for perioden, med enkelte undtagelser for genetillæg med videre. - På busområdet er det De Blaa Omnibusser og Arriva, der har raslet med sablen om ikke at ville betale for uddannelsen. På mæglingsmødet foreslog Arriva således, at man kunne inddrage den særlige pensionsopsparing på 1,65 %, mod at betale uddannelsen. Men det er jo overenskomsstof og de penge der er hentet hjem der, har det nu bedst i chaufførernes lommer, siger Klaus Bang Sørensen. - Arriva Ryvang har meddelt os, at man vil sørge for, at vi fortsat kommer på kursus, og at man indtil december vil betale omkostningerne til kurset, fortæller Lars Svendsen, der er tillidsmand hos Arriva Ryvang. Vi afventer nu den voldgiftssag vi tror der må komme; men vi synes det er skrapt og derfor appellerer vi til kollegerne om at støtte de partier, der vil fjerne denne ekstra afgift for chaufførerne, nu hvor valgkampen er startet. Sagen videreføres Sagen blev ikke forligt i DI, så 3F har forbeholdt sig ret til at videreføre sagen evt. ved en faglig voldgift. I folketinget har Magnus Heunicke(S) og Karsten Hønge(SF) kaldt Transportministeren Hans Christian Schmidt(V) i samråd om sagen, deres ønske er at få fritaget chaufførerne for betalingen. MEP Emilie Turunen(SF) har spurgt EU-kommissionen om det var meningen chaufførerne selv skulle stå tilbage med regningen, da EU vedtog direktivet om uddannelse, og om andre lande har indført samme EU-krav. Vi trykker på knappen - Foreløbig afventer vi udviklingen de forskellige steder; men hvis vi ser en lønseddel, hvor der er foretaget løntræk på grund af lovpligtig uddannelse, så trykker vi på knappen - slutter Klaus Bang Sørensen. CHAUFFØREN november 2010

16 Adresser, brancher og telefonnumre Direkte telefonnumre til Chaufførenes Fagforening A-kassen Lene Korkmaz, A-kasseleder cpr. nr. 10 tlf Grethe Movsing, sagsbehandler, cpr.nr. 1-8 tlf Kjartan Brandsson-Nielsen sagsbehandler, cpr. nr tlf Lilian Clausen, sagsbehandler, cpr. nr tlf Bogholderi, kasserer, kontingent, gruppeliv Erling Hartvig, kasserer tlf Gitte Wensien, bogholder tlf Redaktion Per Thomasen, redaktør tlf Socialrådgivning (kun onsdag og torsdag) Ingelise Jensen, socialrådgiver tlf Bo Jensen, faglig medarbejder tlf Faglig afdeling Jakob Andersen, formand tlf Bent Møller Jensen tlf Ole Danmark fungerende næstformand tlf Erik Jensen, faglig sekretær tlf Klaus Bang Sørensen, faglig sekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf Sanne Jensen, sekretær tlf Peter Olsson, faglig konsulent tlf John Hansen, faglig konsulent tlf Karin Lizzie Kofod, faglig konsulent tlf Medlems Service Center Feriehuse, tillidsmandskurser, Oplysningsafdelingen Ole Danmark, organisationssekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf / Elsebeth Petersen, kotorassistent optagelse, flytning tlf Branchebestyrelsesmøder Branche 2: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Branche 5: Den første tirsdag i hver måned kl 18.00, Svanevej 22, 1. sal. Branche 6: Den anden onsdag i hver måned kl Nobias garage, Malervangen 9, 2600 Glostrup. Branche 6a: Anden onsdag hver måned kl Dog ingen møder i juli. Branche 7: Alle hverdage kl Reddernes Faglige Klub Højnæsvej 18, 2610 Rødovre Tlf.: Branche 8: Den første torsdag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle medlemmer er velkomne. Mail: Branche 9: Den første tirsdag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 10: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle branchemedlemmer er velkomne. Branche 11: Bestyrelsesmøder efter aftale og behov på Svanevej 22, 2. sal. CHAUFFØREN årsabonnement Årsabonnement kan tegnes. Pris for et år kr. 240,00. Indsæt beløbet på girokonto nr CHAUFFØREN kan bl.a. læses på Kaffebaren Ålekistevej Vanløse, Pit Stop - Københavns Lufthavn samt Cafe Fragten, Transportcentret Høje Taastrup. NYHEDSBREV Abonner på Chaufførernes Fagforenings nyhedsbrev på 16

17 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22, 2400 København NV Telefon Telefax Telefax A-kassen Giro nr Hjemmeside: Mail: Åbningstid Mandag kl. 9-12:30 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-17:30 Fredag kl Telefontid Mandag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-18:00 Fredag kl Afdelingens Hovedbestyrelse Formand: Jakob Andersen Næstformand: Ole Danmark (fungerende) Organisationssekretær: Ole Danmark Faglig sekretær: Erik Jensen Faglig sekretær: Klaus Bang Sørensen Faglig sekretær/agitation: Torben Joconde Branche 1 Benzin-olie og brændselschauffører Formand Tommy Harder Mobil Branche 2 Taxichauffører Formand Bo Weye Hansen Tlf Mobil Branche 3 Renovationschauffører Formand Michael Andersen Tlf Branche 5 Virksomhedschauffører Formand Jens Keite Tlf Branche 6 Omnibus- og rutebilchauffører, Formand Henrik Kristensen Mobil Branche 6A Arriva Danmark chauffører Formand Peter Bachman Pedersen Mobil Branche 7 Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport Formand Hugo Hammel Tlf Mobil Branche 8 Turist- 0g Handicap chauffører Formand Lars Jensen Tlf Mobil Mail: Branche 9 Flytte- og Maskintransportarbejderne Formand Benny Hansen Mobil Branche 10 Eksport-, container- og vognmandschauffører Formand Palle H. Madsen Mobil Branche 11 Brandfolkenes Organisation Formand Jesper Bronée Kontor Mobil Branche 12 Remise- og garagearbejdere Formand Jeanette Mannicke Tlf Mobil Kasserer: Seniorklubben Formand Benny With Tlf Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber Svanevej 22, 2., Postboks København NV Tlf.: Hjemmeside: Mail: Telefax: Åbningstid: Hverdage undtaget torsdage kl og kl TSK tilbyder 3% på opsparingskonto 4% på driftsfondskonto (spærret konto) 10% på forbrugslån Udflugter for dig og din familie Juletræsfester Forsikringer i samarbejde med Tryg Billån i samarbejde med Arbejdernes Landsbank Derudover har vi kontakt til forskellige foreninger (Sport, lystfiskeri m.m.) Det månedlige kontingent er 60,- kr. Heraf 10,- kr. til driftsfond Besøg os på Svanevej 22, 2. sal eller ring og få tilsendt indmeldelsesfolder. Mød Chaufførenes Fagforening 1. onsdag i måneden er agitationsbussen ved checkpoint Frihavnen fra kl Tlf.nr. til bussen: CHAUFFØREN CHAUFFØREN november 2010

18 Saml dine pensionsordninger ét sted Det er ofte en fordel at samle sine pensionsordninger. Du får bedre overblik og undgår at betale for at få din pension administreret flere steder. Har du en pensionsordning fra et tidligere job? Eller en privat ordning, som du ikke længere indbetaler på? Så har du mulighed for at spare tid og penge ved at samle dine ordninger ét sted. Du sparer penge Ved at samle dine pensionsordninger sparer du penge, fordi du kun betaler omkostninger til administration ét sted. Måske har du også forsikringer i tidligere pensionsordninger, som kan vise sig at være overflødige, fordi de dækker det samme. Igen kan der være penge at spare, som du i stedet kan indbetale på din pensionsordning. F.eks. bliver kr. i ekstra indbetaling hvert år over et helt arbejdsliv til kr. ekstra på pensionskontoen. og får bedre overblik Samtidig er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser, når den er samlet ét sted. Og rent praktisk vil du også få færre årsopgørelser og meddelelser. Sådan flytter du dine pensioner til PensionDanmark På kan du flytte dine gamle pensionsord- ninger elektronisk. Du bliver guidet igennem trin for trin. Er du i tvivl om, hvilket selskab du havde din pension i før? Så kan du få det at vide hos den fagforening, du var medlem af i dit forrige job eller på Her kan du logge på med din netbank-kode eller din Digitale Signatur. Få mere at vide Nedenfor kan du læse svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål om overførsel af pension. På www. pension.dk/medlemmer kan du få mere at vide om overførsel af pension, eller du kan ringe på Din pension er vokset markant i år PensionDanmark ligger helt i top, når det gælder om, at få medlemmernes pensioner til at yngle. Siden 2005 er 100 kr. på medlemmernes konto blevet til 150 kr. og de gode takter fortsætter. Alene i år er medlemmernes pensionsopsparing vokset med over 10 pct. Medlemmerne har også i år oplevet en kraftig vækst i deres pensionsopsparing hos Pension-Danmark. Frem til august i år har medlemmerne fået forrentet deres opsparing med 10,2 pct. efter skat, og det findes ikke bedre blandt andre arbejdsmarkedspensioner. I 2009 fik et typisk medlem tilskrevet 14,2 pct. efter skat på sin pensionsopsparing. Det var ligeledes det højeste blandt arbejdsmarkedspensionerne. Der er ingen aktionærer eller andre udenforstående, der skal tjene på medlemmernes opsparing. PensionDanmark har netop valgt at sende hele afkastet af investeringerne direkte videre til medlemmernes konti i form af rentetilskrivning på deres opsparing. Du kan tjekke din opsparing på www. pension.dk under Din Egen Pension. Det har medlemmerne fået i afkast på pensionsopsparingen efter skat : Ultimo Samlet august august 2010 PensionDanmark 5,5 6,0 6,0 2,5 12,4 10,2 50,5 Rentetilskrivning på livsvarig alderspension efter skat (før kontorente efter skat). Medlemmerne har sparet 100 mia. kr. op til pension Med afkastet frem til august i år har medlemmernes samlede opsparing i PensionDanmark rundet 100 mia. kr. Dermed er PensionDanmark i dag en af Europas 100 største pensionskasser. Det giver gode muligheder for at give de medlemmer den bedst mulige pensionsordning til branchens laveste omkostninger. Som medlem i PensionDanmark betaler du kun 408 kr. årligt i administration. 18

19 JULESTUE Så er det atter tid til vores traditionsrige sammenkomst i Chaufførernes Fagforening så tag familien med til julehygge: Lørdag den 27. november kl i den store sal i gården på Svanevej 22. Vi serverer kaffe, sodavand samt glögg og æbleskiver. Der vil dog IKKE være øl, for vi ønsker ikke juleklip i kørekortene. Afdelingen lægger alle materialer til. I skal bare hygge Jer og få lavet en masse dejlig julepynt og juledekorationer, som I kan tage med hjem. Vi skal desuden sammen fremstille 20 juledekorationer til at hygge i fagforeningens lokaler i julemåneden og endelig laver vi julepynt, som vi udsmykker fagforeningens juletræ med! Vel mødt til Jer alle Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN november 2010

20 Branche 2 Taxinævnet i Region Hovedstaden - Nyropsgade København V. - Telefon Telefax Eksp.tid: mandag - fredag E-post: - Pressemeddelelse: Takstforhøjelse fra sommertids ophør den 31. oktober 2010 for taxikørsel i Region Hovedstaden. Taxinævnet i Region Hovedstaden har ændret maksimaltaksterne for taxikørsel i de 27 kommuner i Region Hovedstaden ( Helsingør og Bornholm), så taxiernes omsætning stiger med 3,1 % ved sommertids ophør søndag den 31. oktober 2010 i en almindelig taxi til 1-4 kunder. Forhøjelsen følger stigningerne i prisindeks fra Danmarks Statistik om de merudgifter, som erhvervet har fået siden takstforhøjelsen for 2 år siden. Foto: Per Thomasen Af Bo Weye Hansen, formand Branche 2 Der blev lyttet til branchen Ved seneste møde i Taxinævnet for Region Hovedstaden blev der lyttet til branchen. Primært kommer der ikke nye tilladelser ud og samtidig får den betrængte taxibranche en takstforhøjelse på 3,1 % svarende til 80 øre og 70 øre på hhv. takst 1 og 2. Nye toiletforhold til taxifolket Bl.a. takket være adskillige klager og fremsendte fotos af uhumske toilet forhold, kommer der nu nye toiletter til chaufførerne i terminal 1 og terminal 3 i lufthavnen. Chaufførernes Fagforenings branche 2 har jævnligt indsendt fotos til både Taxinævnet i Region Hovedstaden og CPH (Københavns Lufthavn). Det er altid tilfredsstillende at se, at der kommer konkrete resultater ud af ens arbejde og især et bestemt bestyrelsesmedlem skal have stor ros for arbejdet med indsamling af fotos og information. Takstforhøjelsen er lagt på kilometertaksten på takst 1, så den stiger fra 12,50 kr. til 13,30 kr. (80 øre), og takst 2, så den stiger fra 13,50 kr. til 14,20 kr.(70 øre). De nye takster er fra søndag 31.oktober 2010 følgende ved taxikørsel med 1-4 kunder i Storkøbenhavn: Starttakst for en gadetur til takst ,00 kr. Starttakst for en centraltur til takst ,00 kr. Starttakst for en gadetur til takst 3 40,00 kr. Starttakst for en centraltur til takst 3 50,00 kr. Ventetid 6,25 kr./min. Takst 1 mandag-fredag kl ,30 kr./km. Takst 2 øvrige tider end takst 1 og 3 14,20 kr./km. Takst 3 fredag og lørdag kl ,80 kr./km. * *(Denne takst gælder også grundlovsdag, nytårsaftensdag og helligdage). Tillæg: Herudover kan der som hidtil opkræves tillæg på 20 kr. pr. cykel eller andet der anbringes uden på taxien samt for op- og nedbæring af bagage eller anden særlig assistance, der udføres på slutadressen med slukket taxameter. Taksterne for kørsel med store vogne med 5-8 kunder og stor vogne med kunder i kørestol er uændret. Der vil være opslag om de nye taxipriser i samtlige taxier i Region Hovedstaden fra ikraft-trædelsen den 31. oktober Taxinævnet i Region Hovedstaden Ib Terp formand Birgitte Rasmussen sekretariatschef 20

21 Læserne skriver Opråb om frikort Kunne der ikke samles 2-300,eller flere, pensionister der er ramt af dette latterlige indgreb, der fratager os gamle vores frikort, os der i mange år har betjent byens ruter i ofte mangelfuldt vedligeholdte busser. Om sommeren i hede som i en sauna, om vinteren i kulde som i en dybfryser. Vi kunne samles til en demonstration, hvor vi fyldte et antal busser på strategiske ruter og kørte med hele dagen, eller flere dage for at gøre opmærksom på vores situation. Man skal også huske på, at det er en lille glæde i dagligdagen, at kunne tage bussen en tur ud i det blå uden at tænke på økonomien, og mange af os har heller ikke kørekort længere. Altså opråb til de pensionister der mister deres frikort. Lad os samle os til en kæmpe demontration ved at besætte så mange busser som muligt. Med venlig hilsen Pensioneret Chauffør fra BusDanmark og City-Trafik, Svend Draaby, Jydeholmen 48, 2720 Vanløse. Tlf.: Frikort Hej TF og gamle kollegaer Det irriterer mig, at vi ikke kan få en retssag mod HT/Movia eller hvad de efterhånden hedder. Det angår vores frikort og som Richard Hansen sagde til Chaufføren oktober, så har ordningen været kutyme i 60 år, så det er en aftale, som er accepteret fra begge sider, og som der står i Tjenestemandsloven må en Tjenestemands status ikke forringes. Jeg forstår godt, at TF ikke umiddelbart kan gå ind i sagen for gamle medlemmer som TF ikke mere har nogen indkomst fra; men kunne I ikke hjælpe med at finde gamle Kollegaer så vi sammen kan agere, vi kunne jo søge om fri proces til at køre en principsag. Jeg er sikker på, at vi vil vinde. Har det mon været drøftet i de gamle Stationsklubber? Hvis du er interesseret i at være med til at gøre noget ved sagen, så kontakt mig så vi sammen kan diskutere, hvordan vi får løst dette store problem. Mvh Pensionist Jørgen Krogsgaard Sørensen Gladsaxevej 132 st th 2860 Søborg Tlf.: Det var ikke muligt lige at finde bus 211, så her er i stedet: HT 461, Leyland-DAB serie II årg. 1970, som linje 21 på Toftegårds Plads. Foto: Niels Hertz, på Hybridbusser Bjarke, du husker nok lidt forkert med hensyn til hybridbusser. Den første hybridbus der var i drift, var en gammel serie 2 bus som var udrangeret, det var i øvrigt den første serie 2 med firkantet forlygter. Den kørte på Ørnevej og hed 211. Den blev ombygget af DAB i Silkeborg og jeg tror at det var DTH i Lyngby(nuværende DTU -red.) den blev efter ombygningen sat i drift kort tid, jeg tror at den kørte på linie 21. De 10 busser der omtales i Chaufføren oktober, var volvobusser, som volvo og en partner jeg ikke husker, samarbejdede om, disse busser tilhørte Husum anlægget, og kørte pudsigt nok på line 5, de lød som sporvogne. Med venlig hilsen H. C. Madsen Fhv. Garagearbejder Ørnevej og Ryvang Hejmdalsvej Frederikssund CHAUFFØREN november 2010

22 Juletræsfester Så er der igen mulighed for at få en hyggelig eftermiddag med Jeres børn/børnebørn. Søndag den 5. og den 12. december afholder vi juletræsfester for medlemmer I år afholder vi festerne i Valby Kulturhus, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Julemanden kommer og der vil være et stort trylleshow!! Arrangementerne afholdes fra kl.: 14:00-17:00 (dørene åbnes 13:30): Til børnene Til de voksne Æbleskiver og småkager Gløgg med æbleskiver 2 sodavand Kaffe og småkager Frugt Frugt Stor godtepose 2 øl/sodavand Børnebilletpris: 100,- kr Voksenbilletpris: 75,- kr Billetter sælges frem til den 19. november kl. 15:00 for begge arrangementer! Max. deltagerantal pr. gang: 110 og max. 6 billetter pr. husstand. Billetter købes i TSK Svanevej 22, København NV. Tlf.:

23 Sommerhusene SÆSON 2010 HUSK - HER GÆLDER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET Chaufførernes Fagforenings 2 sommerhuse ligger i Asnæs Indelukke, som er en del af Sejrøbugten, hvor der er 11 strande med blåt flag. I 2008 blev sommerhusene moderniseret og der er blevet fældet en hel del træer og buske, hvilket har bevirket at grundene er blevet meget lysere. Der er samtidig blevet installeret satellit TV. Legepladsen til ungerne er også nyistandsat. Der er også en masse forskellige spil, som hele familien kan fornøje sig med. Alt dette for kun Kr ,- pr. uge. Til de første 25 der lejer et sommerhus i 2010 vil der være en flaske rødvin og en pose grillbriketter. Skulle det have din interesse så kontakt: Ole Danmark på eller pr. mail Inden for overkommelig afstand er der bl.a. Sommerland Sjælland Dragsholm Slot og Vig tuskemarked (loppemarked) og mange andre interessante ting at besøge. Fotos: Ole Danmark og Torben Joconde CHAUFFØREN november 2010

24 Ingen er vel i tvivl om at læger tager sig godt betalt. En lille helbredsundersøgelse, der ender med den faste salut om at man skal motionere noget mere, holde op med at ryge og tabe sig ved alene at indtage klidbrød, broccoli og tørfisk, løber hurtigt op i en 500,- kronersseddel. Og alligevel får man egentlig ikke andet at vide end man vidste i forvejen. Tilskyndelsen til at den 500,- kronerseddel i stedet bliver brugt på nogle saftige bøffer, med bearnaisesovs, og en bedre fransk slotsaftapning, er fortvivlende stor. Og så vil der endda være overskud til køreturen hen til konditoren, efter et par fristende flødeskumskager, med hver sit halve jordbær så man kan føle sig mæt, glad og veltilfreds. Men lægegerningen vil kræve sine 500,- kr for det vi ved, fordi det nu er dem, der fortæller os dét vi godt vidste i forvejen. Og nu synes det som om, at den danske regering gør det kunststykke efter på hele sundhedssektorens vegne. Vi får ikke mere at vide, end vi vidste i forvejen. Og ved vi det ikke i forvejen, så får vi det heller ikke at vide. Skulle vi så endelig vide noget, som vi ikke burde vide, så vil regeringen ikke vide noget af det, og det er også bare løgn, og bagvaskelse, og politisering, og og og. For regeringen har ikke fejet noget ind under gulvtæppet hvad angår privathospitaler, eller Løkkes betaling til dem, eller fjernet dokumenter for Rigsrevisoren, og det hele gjorde regeringen jo også bare for, at flere hundrede tusinde danskere der stod på venteliste kunne komme til og. og og... Hvad brokker de sig egentlig over? At Løkke gav en overbetaling til de private hospitaler, hjalp hundredtusinder af danskere med at blive opereret for deres lidelse, lidelser som de ellers skulle have stået i kø med i flere måneder. Det var jo et politisk valg, og ikke en overbetaling, siger de kloge Venstrefolk, og hvad bilder så sådan en rød bastard som Rigsrevisor sig ind og sige, at der var tale om overbetaling. Kan de da ikke høre hvad de kloge siger! Angiveligt ikke. Og med overbetalingen til høreapparater, er der ellers kommet en sand vækst i antallet af høreapparater, udstedt af Løkkes private høreklinikker. Om tid, vil det formentlig kun være totalt døve, der vil gå rundt uden høreapparat her i landet. For en lille defekt har vi sikkert alle sammen, om ikke andet luner Løkkes overbetaling på kontoen i høreklinikken, og hørelsen tager vel ingen skade. Det var også hørelsen det skulle være galt med, hvis man ikke fangede radioudsendelserne der gav årets Cavling-pris. Den fornemmeste hæder indenfor journalistikken. Den gik til en radiojournalist der havde boret sig dybt ned i finansminister Claus Hjorths embedsførelse. Heldigvis er radioen uden lugt, men man kunne formeligt fra højtalere lugte råddenskaben. Magtmisbrug, løgne, spinderier og ikke mindst statistiske data som løj så det bragede, sletning af dokumenter og regulære benspænd overfor retsstatens lovgivning, var det der blev oprullet for lytterne. Men inde på Tinge lytter åbenbart ingen på radio, eller på Cavlingprismodtagere. Ministeren er fortsat minister, selv om han selv i en bananstat som det tidligere DDR formentlig ville være blevet væltet. Lidt demokrati havde de trods alt. Men ikke i Danmark, her forfremmes ministre der begår lovbrud. Til gengæld afkræves personer der tidligere følte tilknytning til DDR, kontante undskyldninger for deres opfattelser for 20 år siden. Hvad med undskyldninger fra de (Claus Hjorth og Løkke) der er ved at indføre DDR-tilstande tyve år senere i Danmark. Senest har Løkke som en anden Erich Honecker (DDR s tidligere brutale magtchef), beordret sletning af interviews med ham selv, fordi han ikke tog sig helt så pænt ud som hans spindoktor gerne så ham. Løkkes lydige vagthund, TV2, slettede straks indslagene efter bossens ordre, og med velvillig og underdanig assistance af Løkkes tidligere spindoktorer og hjælpesvende, som er blevet placeret centralt på tv-stationen. 24

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation Information nr. 2/2012 Udsendt den 20. marts 2012 Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 klokken

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden:

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Nyropsgade 1-1602 København V. Telefon 3366 6677 - Telefax 3366 7175 Eksp.tid: mandag - fredag 9.00-15.00 tlf. 10.00-14.00 E-post: taxi@okf.kk.dk www.taxinaevn.dk Offentlig

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere