VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN"

Transkript

1 T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1

2 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2

3 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der skulle opstå problemer på din arbejdsplads eller med kollegaer. Kontakt altid først din fællestillidsmand, og han vil straks være behjælpelig med at få løst din/jeres problemer. Vi håber at du vil trives godt på din arbejdsplads og i AAB-Klubben, og deltage aktivt i klubbens arrangementer, både til glæde for dig selv og for dine kollegaer. 3 VELKOMMEN TIL

4 Formål: Klubbens vedtægt 1 Område: AAB-Klubbens formål er at samle alle Boligforeningen AAB arbejdende medlemmer af Ejendomsfunktionærernes Fagforening tilsluttet Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet til varetagelse af medlemmernes interesser vedrørende de daglige arbejdsforhold. Som medlem af AAB-Klubben kan kun optages medlemmer af Ejendomsfunktionærernes Fagforening København eller den lokale afdeling. Da det ved flertalsbeslutning den 24. oktober 1941 er vedtaget at oprette AAB-Klubben, skal samtlige af Fagforeningens medlemmer beskæftiget i AAB-København samt boligforeninger administreret af Boligforeningen AAB være medlemmer af klubben. 2 Forhandlingsret: AAB-Klubben har ret til at forhandle med arbejdsgiveren om de daglige arbejdsforhold. Fællestillidsrepræsentanten i AAB er født formand for AAB-Klubben, og han/hun alene har forhandlingsretten overfor arbejdsgiveren. 4 Stk. 3 Forhandlinger om oprettelse af eller ændringer i overenskomsten kan ikke føres af klubben.

5 3 Generalforsamling/medlemsmøde: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i september, oktober eller november måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen bilægges regnskab. Det anbefales, at der medsendes skriftlig beretning. Stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 5 Alle med gyldigt medlemskab har taleret på generalforsamlingen og medlemsmødet. Stk. 6 Medlemsmødet afholdes i marts eller april måned. Stk. 7 Gyldigt medlemskab af AAB-Klubben, skal på forlangende, forevise sidste lønseddel. Stk.8 Sager, der ønskes behandlet, kan forlanges fremsendt skriftligt eller på lydbånd med angivelse af navn og adresse. Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når Fagforeningen, klubbestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det ved fremsendelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og følger samme regler som ordinær generalforsamling. 0 Klubben skal meddele Fagforeningen tidspunkt og sted for afholdelse af generalforsamling og medlemsmøde. Fagforeningen har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlinger og medlemsmøder, ligesom Fagforeningen har taleret. 4 Valg: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der skal bestå af: 1 formand, som samtidig er fællestillidsrepræsentant, vælges for 4 år. 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant. Desuden vælges: 1 bilagskontrollant, 1 bilagskontrollantsuppleant. Formands- Kassererposten kan, hvis det er formålstjenligt, bestrides af samme person, såfremt dette anvendes indtræder bestyrelsessuppleanten, så bestyrelsen altid vil være 5 personer. Deres funktionstid svarer til 2 generalforsamlingsperioder, og de afgår med en over halvdelen (herunder formand og bilagskontrollant) på lige år og resten (herunder kasserer og sikkerhedsrepræsentant) på ulige år. Genvalg kan finde sted. 5 Formanden tegner klubben udadtil.

6 Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Stk. 4 Formand og næstformand er AAB-Klubbens primære repræsentanter i selskabsbestyrelse og kontaktudvalg. Stk. 5 Der vælges lokaltillidsrepræsentant, lokalt, ifølge overenskomsten, hvor der er mere end 5 ansatte, med beføjelser til at forelægge og få behandlet problemer, vedrørende de daglige arbejdsforhold. Stk. 6 Der vælges sikkerhedsrepræsentant, lokalt ifølge lovgivningen. 5 Kontingent og regnskab: Klubkontingentet kan aldrig overstige 2/3 af kontingentet til Fagforeningen. St. 2 AAB-Klubbens medlemmer vil blive trukket for klub- og fagforeningskontingent samt A-kassebidrag over lønnen. Efter eget ønske kan efterlønsbidraget blive trukket. Stk. 3 Under henvisning til Fagforeningens vedtægter 3 er klubkontingent at ligne med fagforeningskontingent, således at restance ud over en måned vil medføre sletning. Stk. 4 Kassereren skal føre regnskab over indtægter og udgifter samt fremlægge det i specificeret stand senest 16 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 5 Revision finder sted en gang om året. Stk. 6 Kontanter indtil 3.000,00 kr. må opbevares af kassereren, beløb derudover skal indsættes i banken. Der skal til enhver tid være 2 fuldmagtshavere tilknyttet AAB- Klubbens konto (konti) med fuld adgang til netbanken. Fuldmagtshavere skal være formand og kasserer. Hvis formand og kasserer er en og samme person, er det formand/kasserer og næstformand der er fuldmagtshavere. Stk. 7 I henhold til gældende skatteregler er klubben pålagt at sørge for, at opfylde oplysningspligten til fagforeningen om de økonomiske forhold samt medlemstal, indtægter og omkostninger m.v. Dette kan medføre, at fagforeningen uanmeldt periodisk kan foretage revision af klubkassen, enten ved at indkalde regnskabet eller foretage revision på stedet. 6 Opløsning: AAB-Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler og ejendele Ejendomsfunktionærernes Fagforening København. Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. november

7 7 Til notater

8 8

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere