Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken"

Transkript

1 Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden nu har fået kendskab til en velbevaret 3,30 meter bred stenkiste antagelig opført i begyndelsen af 1790 erne. De uheldige ejere tilkaldte Kommunens kloakafdeling, der kunne konstatere, at når vandmasserne fra det nyopførte overløbsbassin på Ewaldsvej blev ledt ud i Søbækken, virkede den lille stenbro som en flaskehals med oversvømmelse til følge. Teknisk forvaltning havde ikke kendskab til stenkisten, men skønnede at anlægget måtte være over 100 år og tilkaldte arkæolog Lone Hvass fra Helsingør Museum. Hun kendte heller ikke til broens eksistens, men kunne meddele ejerne, at de ikke måtte foretage ændringer af anlægget, da det var et fortidsminde og derfor var fredet efter Museumslovens 26. Stenkistens gavl mod øst - fotograferet i maj 2007.

2 Den lodrette stensætning (væg) mod nord, set fra den vestvendte åbning. Fra Søbækvej kan man kun ane den fine stenkiste, men ejerne Jan Pedersen og Alice Corneliussen har givet mig lov til, at foretage en fotoregistrering og opmåling af anlægget, ligesom jeg har studeret gamle kort for at finde ud af, hvorfor der lige er anlagt en stenkiste her. Hvad er en stenkiste Først, hvad er forskellen på en stenkiste og en mindre stenbro. Ordet stenkister bruges både i forbindelse med gravkister bygget af sten og om et mindre anlæg bygget af sten, hvor en vej eller sti føres over et vandløb. Stenkister over vandløb kendes både fra yngre stenalder, bronzeog jernalder og varierer i form og størrelse. Fælles er dog, at de består af nogenlunde lodret stillede sidesten placeret forneden ved vandløbets brinker og på disse sidesten (vægge) ligger en eller flere vandrette dæksten. Forskellen mellem en bro over et vandløb og en stenkiste er, at en kiste har en mere simpel konstruktion, hvor det vandrette spænd kan klares med længden af een sten, hvor stenbroen har et muret bue for at klare den lodrette belastning eller har understøtninger, så flere sten kan lægges i forlængelse af hinanden. Stenkisten over Søbækken Søbækken (tidligere blandt andet kaldt Soebækken og Svinebækken) er ca. 90 cm bred det pågældende sted og vanddybden var på opmålingsdagen (maj 2007) ca. 20 cm høj. For at hindre de

3 Pilen i cirklen peger mod stedet hvor stenkisten over Søbækken ligger. Syd for lå Lerbjerggaard og nordvest for denne lå Ewaldshøj (Lindehøj) samt Søbæk vandmølle og Søbækhus, hvor Ewaldsparken nu ligger. Gården længst mod nord er Grydemosegaard, der lå lige nord for den store gule ejendom på hjørnet af Stokholmsvej og Lindevej. Kortet er tegnet i 1824, men desværre ikke uden fejl - bl.a. er Stokholmsvejs østre vejforløb noget fortegnet - og den vej, der er vist mellem Grydemosegaard og Espergærde har næppe nogensinde eksisteret. skrå brinker mod nedskridning er disse beklædt med almindelige marksten lagt på geofilt i jordlaget. Stenkistens lodrette kvadresten er tilhuggede og står med en indbyrdes afstand af 80 cm og er ca. 75 cm. høje med en sten over som vederlag for dæksten (loft). Da vanddybden var 20 cm ligger dækstenene underside (loftet) ca.70 cm over vandspejlet. De vandrette dæksten har et frit spænd på ca. 80 cm og de synlige dæksten for enderne er ca. 115 cm lange og er ca 33 cm på det højeste sted. Der ligger i

4 Kort fra 1857, der viser området omkring Lerbjerggaard - og vejen mellem gården og Stokholmsvej. alt 4 store dæksten, hvor den bredeste måler ca. 1 meter og stenkistens samlede bredde er ca meter Hvorfor og hvornår blev stenkisten anlagt Da stenkisten er forholdsvis bred (ca meter) var både museets og min første indskydelse, at den lille bro måske havde været en del af et ældre vejsystem i tilknytning til den gamle Søbæk vandmølle (Soe Møllen), der har ligget et par hundrede meter mod vest. Ved en senere gennemgang af nogle ældre kort kunne denne teori dog ikke holde vand. Ved nærlæsning af Generalkvartermesterstabens kort fra 1824 kan man se, at der fra landbrugsejendommen Lerbjerggaard (matr. nr. 9a, Mørdrup) er ført en markvej mod nord op til Stokholmsvej og hvor denne vej krydser Søbækken er markeret, at vejen er ført over vandløbet. Gården Lerbjerggaard var en udflyttergård fra Mørdrup landsby efter landboreformerne i 1780 erne. Mørdrup havde 14 gårde, hvor de 3 blev flyttet ud og Lerbjerggaard kan dateres tilbage

5 Der er lidt tvivl om dette fotos nøjagtige datering. Fotografen har stået med ryggen til villaen Lille Søbæk, nuværende Stokholmsvej nr. 19. Som det ses på billedet til højre er Søbækvej anlagt, hvilket skete omkring Derudver kan man se, at den gamle vej til Lerbjerggaard er nedlagt, men endnu kan man ved den venstre pil skimte en sti mellem træerne. Det er efter alt at dømme rester af den gamle vej. Bemærk porten ved den øverste pil. Hertil gik den vej, som førte fra Stokholmsvej via stenkisten til Lerbjerggaard/Stranddal. til Da gården havde marker på begge sider af Søbækken og for at man kunne komme op til Stokholmsvej, må det antages, at stenkisten er anlagt i forbindelse med opførelsen af gården eller kort tid efter. Lerbjerggaard skiftede i 1864 navn til Stranddahl, men er nu delvist nedrevet. Den resterende del af ejendommen hedder dog stadig Stranddal (men nu stavet uden h). På et kort fra 1778 er både Soebækken, Soe Møllen (Søbæk vandmølle + Søbækhus) og Stokholmsvej indtegnet, men ikke markvejen til den senere Lerbjerggaard eller stenkisten, hvilket kunne underbygge teorien om, at stenkisten er anlagt i forbindelse med opførelsen af markvejen til udflyttergården i Markvejen fra Lerbjerggaard forløb ca

6 Hvad er en stenkiste? I Dansk Vejtidsskrift defineres en stenkiste som et firkantet rør under en vej, hvori der løber vand. De mindste har en dimension på 1x1 alen og de største på 2 x 2 alen. Væggene er udført i groft tilhuggede stenkvadre og dækket (loftet) er udført af flade ca. 30 cm tykke stenkvadre meter øst for den nuværende Søbækvej omtrent midtvejs mellem de nuværende veje Søbækvej og Skrænten. Vejen kan dog ikke længere genfindes i landskabet, p.g.a. den tætte bebyggelse i området. Det er sjovt at tænke, at der i det nu udbyggede villavarter, har ligget en ensom gård, hvis eneste vejforbindelse med det omgivende samfund var over denne stenkiste. Man kan sagtens se, hvordan bønderne har kørt over Søbækken med et læs korn til Tibberup mølle eller har kørt et hølæs hjem til stalden eller for den sags skyld, hvordan husdyrene har vandret fra stalden og ud på marken og hjem igen for at blive malket. Den eneste stenkiste over Søbækken, der er bevaret i området. Stenkisten over Søbækken i denne del af det Espergærde (egentlig Mørdrup, som det matrikelmæssigt hører under) var ikke den eneste. På kortet fra 1824 ses således samme signatur, hvor Søbækken krydser Stokholmsvej lige vest for Kystbanen og hvor Søbækken krydser Strandvejen omtrent hvor Bakkegaardsvej munder ud Om det har været en bro eller en stenkiste, der har ført Stokholmsvej over Søbækken har jeg ikke kendskab til, men da Søbækken i dag er rørlagt under Stokholmsvej og videre nordpå skønnes det gamle anlæg at være fjernet. Hvor Strandvejen var ført over Søbækken, kan man på et maleri af Vilhelm Petersen fra 1854 se en sandet smal Strandvej og en kvinde stå på en bro med rækværk af træ og med Tibberup stubmølle i baggrunden. Hvis broens bredde og længde i forhold til kvinden er nogenlunde korrekt må der være tale om en bro og ikke en stenkiste på dette sted. Denne bro er dog også for længst fjernet, hvorfor stenkisten på Søbækvej 1A i dag må være det eneste ældre anlæg over Søbækken, der er bevaret i området. Efterskrift Da familien på Søbækvej 1A ikke kan leve i uvished om, hvornår overløbsbassinet næste gang poster vand ud, overvejer kommunen at føre et kloakrør rundt om den 3.30 meter brede stenkiste, så fortidsmindet bevares og ikke længere virker som en flaskehals for det nye overløbsbassin opført år 2005.

7 Beliggenhed: Søbækvej 1A, Espergærde, opr. matr. nr. 9 a Mørdrup By Opførelses år: Ca Indvendig længde x bredde: Ca. 80 x 330 cm Vandrette dæksten længde x højde: Ca. 115 x 30 cm Antal vandrette dæksten: 4 stk. største ca. 1 meter bred Antal lodrette sten (vægge) syd: 4 hovedsten ca. 75 cm høje + overstene som vederlag Antal lodrette sten (vægge) nord: 4 hovedsten cm høje + overstene som vederlag Materiale: Tilhuggede rød granitsten

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Manden i kummefryseren var drabsmand Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2006

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Manden i kummefryseren var drabsmand Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2006 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Manden i kummefryseren var drabsmand september 2012 Manden i kummefryseren var drabsmand Af kriminalassistent Bjarne Stiig Nielsen, Glostrup.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere