Psykoonkologisk Forskningsenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoonkologisk Forskningsenhed"

Transkript

1 Psykoonkologisk Forskningsenhed Onkologisk Afd. D Århus Sygehus / Psykologisk Institut Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 4 DK-8000 Århus C Bobby Zachariae Professor, dr.med Articles, book chapters Jørgensen MM, Zachariae R. Repressive coping style and autonomic reactivity to two experimental stressors in healthy subjects. Scan J Psychol : Cvetkovski RS, Zachariae R, Jensen H, Olsen J, Johansen JD, Agner T. Quality of fe and depression in a population of occupational hand eczema patients. Contact Dermatititis Cvetkovski RS, Zachariae R, Jensen H, Olsen J, Johansen JD, Agner. Prognosis of occupational hand eczema - a follow up study. Arch Dermatol : Thastum M, Kruse H, Hedegaard G, Juel-Blicher U, Baadsgaard G, Hallmann H, Gubba L, Olesen L B, Munch-Hansen A, Johansen M B. Psykosocial støtte til familier med en forælder med kræft. Kræftens Bekæmpelse, Rapport nr. 1, 2006: Thastum M, Munch-Hansen A, Wiell A, Romer G. Evaluation of a focused short-term preventive counselling project for families with a parent with cancer. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2006; 11 (4): Zachariae C, Zachariae B. Hudsygdom og seksualitet. i: Graugaard C, Møhl B, Hertoft P. (eds) Krop, sygdom og seksualitet. Hans Reitzels Forlag. København, kap. 13. p Zachariae B. Stresshåndtering. i: Tværfaglig Forfattergruppe: Stressbogen. PsykiatriFondens Forlag, København, Kap. 2, p Thastum M. Børns mestring når forældre har kræft. I: Stenbak E, Møller B, editors, Når børn er pårørende. Socialt Udviklingscenter SUS, 2006: Hougaard E, Thastum M, Bøye R. Undersøgelsesmetoder ved angst og angsttilstande. In: Elsass P, Ivanou J, Lykke Mortensen E, Poulsen S, Rosenbaum B, editors, Assesmentmetoder. Håndbog for psykologer og psykiatere. Dansk Psykologisk Forlag, 2006: Zachariae R, Højgaard L, Zachariae C, Væth M, Bang B, Skov L. The effect of spiritual healing on in vitro tumour cell proliferation and viability an experimental study. Br J Cancer : Kathrine Carlsen, Anders Bonde Jensen, Erik Jacobsen, Mark Krasnik, Christoffer Johansen: Psychosocial aspects of lung cancer. Lung cancer; 47, , 2005

2 12. Thastum M, Munch-Hansen A, Wiell A. An exploratory quantitative and qualitative evaluation of the Aarhus short-term preventive counselling project for families with a parent with cancer. In: Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors. Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of familyoriented mental health prevention. Hamburg: The European Commission, 2005: Thastum M, Johansen.MB., Gubba L, Olesen LB, Romer G. The inner world of the coping child: a qualitative exploratative study of children of parents with cancer. In: Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors. Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of family-oriented mental health prevention. Hamburg: The European Commission, 2005: Rask MT. Kommunikationstræning for sygeplejersker virker det? Fokus på Kræft og Sygepleje 2005;25: (Article, Danish Language, title: Communication skills training for nurses does it work?) 15. Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al. Clinical Perspectives: An Agenda. In: Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors. Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of family-oriented mental health prevention. Hamburg: The European Commission, 2005: Thastum M, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Tsiantis J et al. Health Policy Related Benefits. In: Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors. Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of familyoriented mental health prevention. Hamburg: The European Commission, 2005: The COSIP Study Group. COSIP guidelines for good practice in family and child mental health prevention within adult medical care. In: Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors. Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of family-oriented mental health prevention. Hamburg: The European Commission, 2005: Pedersen CG, Zachariae B. Religiøse følelser og eksistentielt velvære: Betydningen for kræftpatienters livskvalitet. OMSORG Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin. 2005, 3: Children of Somatically Ill Parents. International perspectives of family-oriented mental health prevention. Romer G, Kienbacher C, Milea S, Piha J, Steck B, Thastum M et al., editors Hamburg, The European Commission. 20. Mehlsen M, Thomsen DK, Viidik A, Olesen F, Zachariae R. Cognitive processes involved in the evaluation of life satisfaction: implications for well-being. Aging & Mental Health Rask MT, Zachariae R. Sygeplejerskers oplevelse af egen kommunikation og jobsituation et pilotprojekt. Århus: Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, 2005 (report) 22. Thastum M, Herlin T, Zachariae R. Relationship of pain coping strategies and pain specific beliefs to pain experience in children with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care & Research. 2005, 53:

3 23. Davidsson S, Blomqvist K, Molin L, Mork C, Sigurgeirsson B, Zachariae H, Zachariae R. Lifestyle of Nordic people with psoriasis. Int J Dermatol : Jones A, Frandsen AMS, Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L, Zachariae R. Gender differences in the association between dispositional anxiety and subjective pain response to experimental muscle pain. XX vs XY - The Int J of Sex Diff Zachariae B. Multisystemisk terapi (MST) Hidtidige forskningsresultater og anbefalinger for kommende undersøgelser. Ikke-publiceret rapport. Kvalitetsafdelingen. Århus Amt (Report, Danish language, title: Multisystemic therapy review of the literature and recommendations for further research, County of Aarhus) Zachariae R, Jensen AB, Pedersen CG, Jørgensen MM, Christensen S, Lassesen B, Lehbrink M, Repressive coping before and after diagnosis of breast cancer. Psycho- Oncology : Thomsen DK, Jørgensen MM, Zachariae R. The influence of rumination and defensiveness on negative affect in response to experimental stress. Scan J Psychol : Thomsen DK, Mehlsen MY, Olesen F, Hokland M, Viidik A, Avlund K, Zachariae R. Is there an association between rumination and self-reported physical health? A oneyear follow-up in a young and elderly sample. J Behav Med : Thomsen DK, Mehlsen MY, Hokland M, Viidik A, Olesen F, Avlund K, Munk K, Zachariae R. Negative thoughts and health Associations between rumination, immunity and health care utilization in a young and elderly sample. Psychosomatic Medicine Zachariae R, Zachariae H, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mørk C, Sigurdgeirsson B. Self-reported stress-reactivity and psoriasis-related stress of Nordic psoriasis sufferers. JEADV Zachariae R, Zachariae C, Ibsen H, Mortensen JT, Wulf HC. Psychological symptoms and quality of life of dermatology out-patients and hospitalized dermatology patients Acta Dermato-Venereol : Jones, A.; Zachariae, R.: Investigation of the interactive effects of gender and psychological factors on pain response. British Journal of Health Psychology; 9(3): , Thastum M, Paulsen K., Skovdahl Hansen H. Dokumentation for den danske udgave af Beck Youth Inventories (BYI). In: Beck JS, Beck AT, Jolly J, editors. Beck Youth Inventories. Vejledning. Virum: Dansk Psykologisk Forlag, 2004: Zachariae B, Mehlsen M (eds.) Kræftens Psykologi Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzel Publishers. Copenhagen, (Textbook, Danish Language; title: The psychology of cancer Psychological and social aspects of cancer)

4 35. Zachariae B. Kvalitet i forskningen. i: Zachariae B, Mehlsen M (red.) Kræftens Psykologi Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzels Forlag, København p Zachariae B. Stress, depression, mestring og kræft. i: Zachariae B, Mehlsen M (red.) Kræftens Psykologi Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzels Forlag, København p Zachariae B, Christensen S. De sociale relationers betydning for helbred og kræft. i: Zachariae B, Mehlsen M (red.) Kræftens Psykologi Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzels Forlag, København, p Zachariae B. Psyke, immunforsvar og kræft? i: Zachariae B, Mehlsen M (red.) Kræftens Psykologi Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzels Forlag, København, p Mehlsen, MY: Forskelle mellem kræftpatienter kulturelle aspekters betydning. I: B Zachariae, MY Mehlsen (red) Kræftens Psykologi. Hans Reitzel, København Pedersen, AF. Livskvalitet i sundhedsvæsenet. I Zachariae, B. & Mehlsen, M.Y. (red): Kræftens psykologi, Psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Hans Reitzels Forlag, København, Pedersen, AF. Kræft og benefit-finding. Om at finde fordele ved at have haft en kræftsygdom. I Zachariae, B. & Mehlsen, M.Y. (red): Kræftens psykologi. Psykologiske og sociale aspekter ved kræft, Hans Reitzels Forlag, København Munch-Hansen A, Thastum M. Når kræft rammer hele familien - partneres og børns reaktioner på sygdommen. Kræftens psykologi. Hans Reitzels Forlag, 2004: Thastum M. Børn med kræft. In: Zachariae B, Mehlsen M.Y., editors. Kræftens psykologi. Hans Reitzels Forlag, 2004: Christensen S. Psykosocial behandling af kræft - Betydning for overlevelse. In: Kræftens Psykologi. Psykologiske og sociale Aspekter ved kræft., edited by R. Zachariae R and Mehlsen MY (eds.), Kbh.:Hans Reitzel, p , (Book chapter, Danish Language; title: Psychosocial treatment and cancer Impact on survival). 45. Christensen S. Psykologiske konsekvenser ved screening for kræftsygdomme. In: Kræftens Psykologi. Psykologiske og sociale Aspekter ved kræft., R. Zachariae and M. Y. Mehlsen (eds.), Kbh.:Hans Reitzel, p , (Book chapter, Danish Language; title: Psychosocial consequences when screening for cancer). 46. Jensen AB, Christensen S. Psykosociale følger af mammografiske screeningsprogrammer (Kap. 10). Mammografiscreeningen i Fyns Amt En medicinsk teknologivurdering. Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter. Sundhedsstyrelsen, Center for evaluering og medicinsk teknologivurdering. 2004;4 (1): , Zachariae B, Mehlsen MY. Hjernen og immunsystemet. i: Friis-Hasche E, Nielsen T, Elsass P (red) Klinisk Sundhedspsykologi. Munksgaard, København

5 48. Zachariae B, Mehlsen MY. Psyken og immunsystemet: Psykoneuroimmunologi. i: Friis-Hasche E, Nielsen T, Elsass P (red) Klinisk Sundhedspsykologi. Munksgaard, København Zachariae B. Fejlkilder i sundhedspsykologisk forskning. i: Friis-Hasche E, Nielsen T, Elsass P (red) Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København, Jørgensen, MM og Pedersen, AF. Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel. I Friis- Hasché, E, Nielsen, T og Elsass, P (red): Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København, Jørgensen, MM og Pedersen, AF. Sygdomsadfærd og sygerolle. I Friis-Hasché, E, Nielsen, T og Elsass, P (red): Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København Thastum M. Diabetes hos børn.. I Friis-Hasché, E, Nielsen, T og Elsass, P (red): Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København. 2004: Thastum M. Pædiatrisk psykologi. I Friis-Hasché, E, Nielsen, T og Elsass, P (red): Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København. 2004: Thastum M. Smerter hos børn. I Friis-Hasché, E, Nielsen, T og Elsass, P (red): Klinisk Sundhedspsykologi, Munksgaard, København. 2004: Jørgensen MM. Emotional inhibitiom, psychophysiological dysregulation, and somatization. Ph.D. thesis. 2004, University of Aarhus. 56. Monsbakken J, Zachariae H, Zachariae R. (red.) Quality of Life in Nordic Patients with Psoriasis - The NORDPSO Study. Leo Pharma, Ballerup, (Report) 57. Zachariae B. Stresskompetence. Rosinante, Copenhagen (Book, Danish Language; title: Stress competence) 58. Mehlsen, MY. Life satisfaction in old age. Ph.D. thesis. 2004, University of Aarhus Zachariae B. Læge-patientkommunikation i onkologisk ambulatorium. OMSORG Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin Zachariae R, Pedersen CG, Jensen AB, Ehrnrooth E, Rossen PB, Maase H v d. The influence of physician-patient communication on patient reported satisfaction, distress, and cancer-related self-efficacy. Br J Cancer : Thomsen DK, Mehlsen MY, Christensen S, Zachariae R. Rumination relationship with negative mood and sleep quality. Pers Indiv Diff : Pedersen AF, Zachariae B. Livskvalitetsmåling i sundhedsvæsenet En introduktion. Delpublikation nr. 3 i skriftserien om De mellemmenneskelige relationer Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

6 63. Zachariae B. Psykoneuroimmunologi: Immunsystemet i biopsykosocialt perspektiv. Kapitel i Topforskning ved Aarhus Universitet en jubilæumsantologi, Aarhus Universitetsforlag. Aarhus Mehlsen, MY; Brix, R: Etiske problemstillinger i omsorgsarbejde med ældre. I: T Svejgaard T. (red) Sidste kapitel Psykologi og pædagogik i ældreplejen. Frydenlund. København Amtsrådsforeningen m.fl. Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt (Report, Danish language; English summary: The Association of County Counsils in Denmark et al.: The patient s encounter with the health service: Interpersonal relations recommendations for communication, participation and continuity in health care. Kvalitetesafdelingen, County of Aarhus, 2003) 66. Thomsen DK. Studies on the associations between rumination, negative affect and health-related measures. Ph.D. thesis. 2003, University of Aarhus 67. Jones A, Zachariae B. Psykologiske processers betydning for smerteoplevelsen. i: Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. (red). Smerter en lærebog (Chapter: Danish language, title: The influence of psychological processes on pain experience; In: Pain A Textbook). FADL s Forlag, Copenhagen, 2003, Skoet R, Zachariae R, Agner T. Contact Dermatitis and Quality of Life a structured review of the literature. Br J Dermatol : Zachariae B. Stress i psykologisk perspektiv. i: Damsgaard-Sørensen K, Madsen, B. (red) Stress når kroppen siger fra. Kroghs Forlag, Vejle p Thastum M, Rasmussen A, Andersen O. Undersøgelse af livsvilkårende i familier, hvor et barn har diabetes Diabetesforeningen Ehrnrooth E, Zachariae R, Svendsen G, Jørgensen MM, Kosmider MY, Sørensen BS, Poulsen JH, Maase H. Effects of a mental stressor and relaxation on Thymidylate Synthase (TS) mrna levels in healthy subjects. Psychother Psychosom : Zachariae B. Psyke, kræft og immunforsvar en oversigt. Medicinsk Årbog 2002, Munksgaard, København, p (Chapter, Danish Language, title: Mind, cancer, and immunity) 73. Jørgensen MM, Zachariae R. Autonomic reactivity to cognitive and emotional stress of low, medium, and high hypnotizable subjects: Testing predictions from the High Risk Model of Threat Perception. Int J Clin Exp Hypn : Jones A, Zachariae R. Gender, anxiety, and experimental pain sensitivity: An overview. Journal of the American Medical Women s Association :

7 75. Thastum M. Diabetes og psyken. Diabetesforeningens håndbog om børn og unge med diabetes. Diabetesforeningen, 2002: (Chapter, Danish language, title: Psychology of diabetes) 76. Zachariae B. Opskriften på et langt liv og andre essays om sygdom og sundhed. Rosinante, Copenhagen (Book, Danish Language; title: The recipe for longevity and other essays on sickness and health) Ehrnrooth E, Grau C, Zachariae R, Andersen J. Randomized trial of opiods versus tricyclic antidepressants for radiation induced mucositis pain in head and neck cancer. Acta Oncologica : Sorensen LU; Foldspang A; Gulmann NC; Juul-Nielsen S; Mehlsen MY; Munk- Jorgensen P. Empirical weighting of the Standardized Mini Mental State Examination items among nursing home residents. Nord J Psychiatry : Thastum M. Inddragelse af forældre i behandlingen. In: Kristensen OS, Hybel KA, Thastum M, Vincenti G, Villumsen K, editors. Børn og unge på døgninstitutioner. Udvikling af et forskningsprogram på basis af en forskningsoversigt. Aarhus: Aarhus Amt/Jysk socialforskning og evalueringsarbejde, 2001: Christensen S. Hvad synes kvinder om at deltage i mammografiscreeningsprogrammer? Fra Hvem bestemmer hvad kvalitet i sundhedsvæsenet er? p Kræftens Bekæmpelse, (Report chapter, Danish Language; title: Womens opinion on mammography. In: Who decides what quality in the health care system is? The Danish Cancer Society.) 81. Zachariae R, Jørgensen MM, Christensen S. Hypnotizability and absorption in a Danish sample - testing the influence of context. Int J Clin Exp Hypn : Zachariae R, Jørgensen MM, Bjerring P, Svendsen G. Autonomic and psychological responses to an acute psychological stressor and relaxation: the influence of hypnotizability and absorption. Int J Clin Exp Hypn : Hougaard E, Nielsen T, Zachariae B. Placebovirkningen i medicinsk behandling af depression. Ugeskr f Læger : Zachariae B. Enquete: Når virkningsløse behandlinger virker. Tidsskriftet Antropologi : Zachariae B. Den tænkende krop Essays om biologi, psykologi og sundhed. Rosinante, Copenhagen (Book, Danish Language; title: The thinking body Essays on biology, psychology, and health)

8 86. Andersen O, Rasmussen A, Thastum M. Det tredje rum. En undersøgelse af unge diabetikeres behov og ønsker til deres ambulatorium. Diabetesforeningens Rapport nr. 8. Diabetesforeningen, Konferenceabstracts Zachariae R, Pedersen, AF, Jensen, AB, von der Maase, H (abstract) Disease-related selfefficacy and risk of febrile neutropenia in cancer patients. 64 nd Annual Scientific Meeting of the American Psychosomatic Society, March 1-4, 2006, Denver, CO, p. A Pedersen, AF, Zachariae, R, Jensen, AB, von der Maase, H (abstract) Associations between repressive coping and acute stress disorder in cancer patients. 64 nd Annual Scientific Meeting of the American Psychosomatic Society, March 1-4, 2006, Denver, CO, p. A Pedersen CG, Christensen S, Zachariae R, Jensen AB. Depression, disease-, and treatmentrelated predictors of complementary and alternative medicine (CAM) in a nation-wide cohort of 3400 Danish women treated for breast cancer. Psycho-oncology, S Christensen S, Zachariae R, Jensen AB, VæthM, Møller S. Depression 15 months after surgery in a nationwide cohort study of 3400 Danish women treated for loco-regional invasive breast cancer. The influence of histopathology, treatment, demographics, health status, health-related behaviors, and psychosocial factors at baseline. Psycho-oncology, S Mehlsen MY, Jensen AB, Zachariae R. Problems with performing practical household and work-related duties predict future depression in cancer patients. Psycho-oncology, S Johansen MB, Zachariae R, Valdimarsdottir H, Bovbjerg D, Zakowski S. Expressive writing and breast cancer: associations between cognitive and positive emotional words and changes in perceived social support. Psycho-oncology, S Pedersen AF, Zachariae R. Structural validity of the Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire in a sample of cancer patients. Psycho-oncology, S Zachariae R, Ebbesen SMS, Mehlsen M, Ingerslev J, Højgaard A. Negative life-events as a predictor of results of in-vitro fertilization (IVF). Int J Behav Med S Johansen MB, Zachariae R, Christensen S, Jessen IB, Jensen AB, Valdimarsdottir H, Bovbjerg D, Zakowski S. Expressive writing intervention, depression, and health-related quality of life of breast cancer patients results from a pilot study. Int J Behav Med S Jessen IB, Johansen MB, Christensen S, Zachariae R, Jensen AB, Valdimarsdottir H, Bovbjerg D, Zakowski S. Disclosure of negative and positive emotions and changes in mood following expressive writing in a group of breast cancer patients. Int J Behav Med S Rask MT, Zachariae R. Validation of a Danish version of the Nursing Stress Scale. Int J Behav Med S 150.

9 12. Nielsen M; Christensen S; Mehlsen M; Pedersen CG; Bonde AB; Zachariae R. Validation of the functional assessment of chronic illness therapy-spiritual well-being scale (FACIT-Sp) in a danish sample of cancer patients. Int J Behav Med S Pedersen CG, Christensen S, Zachariae R, Jensen AB. Use of complementary and alternative medicine (cam) in a nationwide cohort study of 3500 Danish women treated for locoregional invasive breast cancer. Int J Behav Med S Pedersen AF, Zachariae R, Jensen AB, von der Maase H, Andersen O. Associations between absorption and acute stress disorder (ASD) in cancer patients. Int J Behav Med S Christensen S 1 ; Boesen E 2 ; Væth M 3 ; Zachariae R 1 ; Johansen C Patient-rated empathy and congruence in the group setting predicts better adjustment 6 months after surgery in an efficient randomized psycho-educational group intervention for cancer-patients with malignant melanoma. Int J Behav Med S Ebbesen SMS, Zachariae R, Mehlsen M, Ingerslev J, Højgaard A. Positive affect as a predictor of results of in-vitro fertilization (IVF) - a preliminary study. Int J Behav Med S Mehlsen MY, Jensen AB, Zachariae R. Unmet needs of legal and financial counselling predict future distress in cancer patients. Int J Behav Med S Thastum M. Influence of pain coping-strategies and pain beliefs on pain and disability in children with juvenile chronic arthritis. Annual European Congress of Rheumatology, Amsterdam, Holland, Juni Schnieber A, Thastum M, Birkebæk N, Hvarregaard A M. Best Practice. The impact of psychosocial factors on compliance and HbA1c regulation in Danish children and adolescents" Therapeutic Patient Education 2006, Florence, Italy, April Thastum M, Trillingsgaards A, Sommer S, Ravn, K. Reliability and validity of the Danish version of the Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment (BYI). International Journal of Behavioral Medicine 2006; 13 (Supplement): Zachariae R. Chrsistensen S. Jørgensen M.M., Jensen A.B., Ravnsbæk J, Møller S, Maase H v.d. Alexithymia in 3486 women treated for breast cancer - associations with distress. Psychosomatic Medicine (1): A Thastum M, Herlin T, Kristensen OS, Zachariae R. (abstract) Health beliefs as a predictor of pain in children with JIA - a longitudinal study. Arthritis & Rheumatism 2005; 52 [9 (Supplement)], S Thastum M, Herlin T, Kristensen O, Zachariae R. (Abstract) Associations between selfconcept, depression, and pain among children with JIA. Clinical and Experimental Rheumatology 2005; 23 (3): S Christensen S, Zachariae R, Jensen AB, Møller S, Ravnsbæk J, Væth M, v. d. Maase H. et al. (Abstract). Depression and distress in a nationwide cohort study of 3500 Danish women

10 treated for locoregional invasive breast cancer. Prevalence and associations with histopathological variables, type of treatment, and social relations. Breast Cancer Research and Treatment Suppl. 1. S Romer G, Haagen M, Baldus C, Saha R, Pott M, Piha J, Schmitt F, Thastum M, Tilney C & Watson M. Children of Cancer Patients: Needs for Family Oriented Concepts in Mental Health Prevention and Research Perspectives. Psycho-Oncology 2004; 13 (8): Pedersen AF, Zachariae R, Jensen AB, Johansson A, Paulsen K, Mehlsen M, v d Maase H. Social support and white blood cell counts in women treated for breast cancer. (Abstract) Proc. of the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, FL, A Zachariae R, Jensen AB, Christensen S, Lehbrink M, Lassesen B. The psychological impact of mammography: The influence of pre-examination perceived susceptibility and psychosocial factors. (Abstract) Proc. of the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, FL, A Gram D, Zachariae R, Jensen AB, Mehlsen M, Johansson A, Paulsen K, v d Maase H. Predictors of use of complementary medicine by women treated for breast cancer. (Abstract) Proc. of the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, FL, A Zachariae R, Pausen K, Jensen AB, Gram D, Johansson A, Mehlsen M, v d Maase H. Sideeffects and quality of life os users and non-users of complementary medicine among women in treatment for breast cancer. (Abstract) Proc. of the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, FL, A Christensen S, Boesen E, Zachariae R, Johansen C. The effect of a psycho-educational group intervention on perceived empathy and congruence received from spouse among malignant melanoma patients. (Abstract) Proc. of the Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, FL, A Zachariae R. The patient s encounter with the health service the interpersonal dimension. (Abstract) Proc. of the 9 th European Forum on Quality Improvement in Health Care. Copenhagen, Denmark. May p Zachariae R, Jensen AB, Lehbrink M, Christensen S, Lassesen B. (Abstract) Negative life events and breast cancer diagnosis a semiprospective study. Psychooncology S Thomsen DK, Jensen AB, Zachariae R. (Abstract) Memories and meaning finding in breast cancer patients the relation with distress. Psychooncology S Zachariae R, Christensen S, Jensen AB, Ravnsbæk J, Møller S. et al. (Abstract) Social constraint: The association with PTSD-symptoms and depression in a population-based sample of women treated for breast cancer. Psychooncology S Christensen S, Zachariae R, Jensen AB, Ravnsbæk J, Møller S. et al. (Abstract) Psychological distress and use of alcohol in a population-based sample of women treated for breast cancer. Psychooncology S85-86.

11 16. Mehlsen MY, Jensen AB, Christensen S, Lehbrink M, Zachariae R. (Abstract) Emotional control is differently associated with psychological reactions to mammography in young, middele-aged, and older women. Psychooncology S Johansson KAH, Paulsen K, Zachariae R, Jensen AB. (Abstract) Nausea and vomiting during chemotherapy for breast cancer: triggers and patient experiences. Psychooncology S Zachariae R, Jensen AB, Lehbrink M, Christensen S, Lassesen B. (Abstract) Negative life events and distress in healthy women following mammography a prospective study. Psychooncology S Zachariae R, Johansson A, Paulsen K, Jensen AB, Mehlsen M. et al. (Abstract) Anticipatory nausea the role of trait factors related to sensory perception. Psychooncology S Pedersen AF, Zachariae R, Jensen AB, Christensen S, Lassesen B. et al. (Abstract) Social support and acute stress reactions in healthy women reffered to mammography. Psychooncology S Zachariae R, Zachariae C, Ibsen H, Mortensen J, Wulf H.C. Self-reported stress-reactivity of patients with skin disease. (Abstract) Proc. of 9 th International Congress of Dermatology. Beijing. China. May 19-22, p Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Moerk C, Sigurgeirsson B. Arthritis disability in Nordic psoriasis patients. (Abstract) Proc. of 9 th International Congress of Dermatology. Beijing. China. May 19-22, p Thastum M, Herlin T, Kristensen OS, Zachariae R. Relationship of pain coping strategies and pain specific beliefs to pain experience in children with juvenile idiopathic arthritis. Clinical end Experimental Rheumatology 22[4], Zachariae R, Pedersen C, Jensen AB, Ehrnrooth E, Rossen P, Maase H v.d.. Perceived physician communication style: Associations with patient satisfaction, distress, cancerrelated self-efficacy, and perceived control over the disease. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Zachariae R, Pedersen C, Jørgensen MM, Jensen AB, Chrsistensen S, Lassesen B, Lehbrink M. Emotional repression premorbid trait or coping response to a diagnosis of cancer? (abstract) J Psychosom Res S Thastum M, Gubba L. Antizipatorische Trauer bei 8-13 jährigen Kindern mit einem körperlich kranken Elternteil: Triangulierung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden (abstract). Lehmkuhl (Hg.) (2003): Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von den Therapieschulen zu störungsspezifischen Behandlungen; Gemeinsamer Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, des Berufsverbandes der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland sowie der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie und der Schweizerischen Gesellschaft

12 für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Wien, April 2003: Die Abstracts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p G. Romer, C. Baldus, B. Steck, C. Kienbacher, J. Piha, M. Thastum, J. Tsiantis, S. Milea, M. Watson, C. Barkmann, M. Schulte-Markwort, P. Riedesser. Kinder körperlich kranker Eltern: Notwendigkeit präventiver Konzepte und Forschungsperspektiven (abstract). Lehmkuhl (Hg.) (2003): Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von den Therapieschulen zu störungsspezifischen Behandlungen; Gemeinsamer Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, des Berufsverbandes der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland sowie der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie und der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Wien, April 2003: Die Abstracts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. 110f. 28. Zachariae R, Mehlsen MY, Thomsen DK, Jørgensen MM, Hokland M, Repressive coping and immunity in a sample of young and elderly. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Zachariae R, Mehlsen MY, Thomsen DK, Viidik A, Hokland M. Marital status and immunity in a sample of young and elderly. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Mehlsen MY, Thomsen DK, Hokland M, Viidik A, Zachariae R. Different psychosocial predictors of t-cell proliferative response in young and elderly. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Mehlsen MY, Thomsen DK, Hokland M, Viidik A, Zachariae R. Stress-dependent associations between natural killer cell activity and mood. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Thomsen DK, Mehlsen MY, Hokland M, Viidik A, Zachariae R. Negative thoughts and health: exploring the association between rumination and immunity. (Accepted abstract) Annual Meeting of the American Psychosomatic Society, March Jørgensen MM, Kyvik KO, Skytthe A, Zachariae R. Genetic and environmental factors in alexithymia: a population-based Danish twin study. (abstract). Proc. of the Third Int.Conf on The (Non)Expression of Emotions in Health and Disease, Tilburg, October, p Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mørk C, Sigurgeirsson B. Quality of life and prevalence of joint disease in members of the Nordic Psoriasis Associations. Proc. of the 9th International Psoriasis Symposium, New York, June 18-22, Thastum M, Paulsen K, Zachariae R, Clausen N. Anticipatory side effects in Danish pediatric cancer patients. (Abstract). Int J Behav Med Suppl. 1. S Thastum M, Paulsen K, Zachariae R, Clausen N. Post-chemotherapy side-effects in Danish pediatric cancer patients. (Abstract) Medical and Pediatric Oncology. 39 (4), 2002: 104.

13 37. Thomsen, D.K., Mehlsen, M.Y., Munk, K., Viidik, A. & Zachariae, R. The influence of social desirability on somatic and psychological depressive symptoms in young and elderly subjects. (Abstract) Proc. of the 16th Nordic Congress of Gerontology, Aarhus, Denmark Zachariae R, Mehlsen M, Kirkegaard D, Jørgensen M. Defensiveness, hostility, and cardiovascular reactivity in young and elderly subjects (Abstract). Psychosom Med : Mehlsen M, Kirkegaard D, Avlund K, Zachariae R. The relationship between social support and self-reported health: the influence of age and social desirability. (Abstract). Psychosom Med : Jørgensen M, Ørnbøl E, Toft T, Olesen F, Fink P, Zachariae R. The association between alexithymia and prevalence of icd-10 somatoform disorders. (Abstract). Psychosom Med : Jørgensen MM, Zachariae R. Autonomic reactivity to cognitive and emotional stress of low, medium, and high hypnotizable subjects. Testing predictions of the HRMTP. (Abstract). Proc. of the Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback Annual Meeting. Las Vegas, March 22-24, Kirkegaard D, Mehlsen MY, Hokland M, Zachariae R. Does age influence the relationship between depressive symptoms, sleep and health-related measures? (Abstract). Int J Behav Med Suppl. 1. S Mehlsen MY, Thomsen DK, Hokland M, Zachariae R. The relationship between stress, mood, life satisfaction, and leukocyte counts in young and elderly subjects. (Abstract). Int J Behav Med Suppl. 1. S Thomsen, D.K., Mehlsen, M.Y., Munk, K., Viidik, A. & Zachariae, R. The influence of social desirability on somatic and psychological depressive symptoms in young and elderly subjects. (Abstract) Proc. of the 16th Nordic Congress of Gerontology, Aarhus, Denmark Zachariae R, Mehlsen M, Kirkegaard D, Jørgensen M. Defensiveness, hostility, and cardiovascular reactivity in young and elderly subjects (Abstract). Psychosom Med : Jones A, Zachariae R, Arendt- Nielsen L. Dispositional anxiety and the experience of pain: Gender- specific effects. (Abstract) 10th World Congress on Pain, IASP Press, Paulsen K, Musaeus P, Zachariae R, Bonde-Jensen A, Maase H v d. Somatosensory amplification as a predictor of side effects in a sample of women undergoing chemotherapy for breast cancer. (Abstract). Psycho-Oncology : S64.

14 48. Musaeus P, Paulsen K, Zachariae R, Bonde-Jensen A, Maase H v.d. Social desirability as a confounder of associations between social support and side effects of chemotherapy (Abstract). Psycho-Oncology : S Christensen S, Pedersen CG, Zachariae R, Bonde Jensen A, Lehbrink M, Maase H v d. The influence of educational background, family history of breast cancer, and perceived risk of breast cancer on the level of distress in women referred to mammography. (Abstract). Psycho-Oncology : S Pedersen CG, Christensen S, Zachariae R, Bonde-Jensen A, Lehbrink M, Maase H. v.d. Psychosocial and demographic predictors of pain, discomfort and satisfaction with the patient-physician relationship in a group of women attending a mammography clinic. (Abstract). Psycho-Oncology : S Zachariae R, Pedersen CG, Christensen S, Bonde-Jensen A, Lehbrink M, Maase H. v.d. Development of a physician-patient relationship inventory (PPRI): reliability and preliminary validity in a sample of women attending a mammography clinic. (Abstract). Psycho-Oncology : S Zachariae R, Paulsen K, Montgomery GH, Bovbjerg DH. Absorption as a predictor of postinfusion and anticipatory nausea in women undergoing chemotherapy for breast cancer. (Abstract). Psycho-Oncology : S Zachariae R, Zachariae H, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mørk C, Sigurgeirsson B. Quality of life in 6497 nordic patients with psoriasis. Proceedings of: 2 nd Joint International Psoriasis Symposium & European Congress on Psoriasis, San Francisco, June p Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mørk C, Sigurgeirsson B. Treatment of psoriasis in the Nordic countires: A survey from 5739 members of the Nordic psoriasis associations. (Abstract) Proceedings of the 29th Nordic Congress of Dermatology and Venereology. Göteborg June Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Mørk C, Sigurgeirsson B. Quality of life and the prevalence of arthritis among 5795 members of Nordic psoriasis associations. (abstract); 10 th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Munich. Oct Zachariae H, Kragballe K, Hansen HE, Marcussen N, Olsen T, Zachariae R Renal toxicity of long-term cyclosporine - A follow-up of a functional and morphological study. Abstract: Proceedings of the 2 nd Joint International Psoriasis Symposium & European Congress on Psoriasis, San Francisco, June p Zachariae R. Psychosocial factors and hypersentivity results from experimental studies. (Invited abstract). Proceedings of The 4 th Symposium on Specific Allergy. Oct Davidsson S, Blomqvist K, Molin L, Sigurgeiersson B, Zachariae H, Zachariae R. Lifestyle of 6497 Nordic psoriasis patients. Proc. of the 10 th EADV Congress, Munich Oct Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L, Sigurgeiersson B. Quality of Life and prevalence of arthritis among 5795 members of the Nordic psoriasis organizations. Proc. of the 10 th EADV Congress, Munich Oct

15 60. Zachariae R. Virker hypnose på odontologiske smerter. (Abstract) Proc. of Danish Dental Association. Symposium 2001: Pain. Aarhus. Oct Bovbjerg D, Montgomery HG, Valdimarsdottir HB, Gerin W, Pickering TG, Zachariae R. An experimental model of stress associated with the threat of cancer. (Abstract). Psychooncology Suppl. S Ehrnrooth E, Grau C, Zachariae R, Andersen J. Randomized trial of opioid versus tricyclic antidepressant for radiation-induced mucositis pain in head and neck cancer. (Abstract) Proceedings of ESTRO 2000, Istanbul, Sept , Christensen S, Jensen AB, Schwartz W. Bellsstrøm T, Rose C: Psychological problems in relation to mammography screening A qualitative study. Psycho-oncology. 2000, 9(5) S Jensen AB, Christensen S, Schwartz W, Bellstrøm T, Rose C. Consequences of a mammography screening program, regarding anxiety, quality of life and satisfaction with the program among the participants. Psycho-oncology. 2000, 9(5) S Zachariae R. Måling af sygdomsrelateret livskvalitet (Abstract). Præsentation ved Årsmøde for dermatologiske Sygeplejersker. Kbh, d oktober 2000.

Curriculum Vitae. Født: København, d. 13.05.1955. Uddannelse

Curriculum Vitae. Født: København, d. 13.05.1955. Uddannelse Curriculum Vitae Bobby (Robert) Zachariae, Professor, cand. psych., dr. med. Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 4,

Læs mere

Forskningsresultater

Forskningsresultater Unit for Psychooncology and Health Psychology Department of Oncology, Aarhus University Hospital Department of Psychology and Behavioral Science, Aarhus University Forskningsresultater Psykosocial kræftforskning

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Education Cand. psych., 1981 at Aarhus University Clinical Psychologist educated at the Institute for Clinical Psychology at University of Copenhagen,

Education Cand. psych., 1981 at Aarhus University Clinical Psychologist educated at the Institute for Clinical Psychology at University of Copenhagen, Curriculum Vitae Svend Aage Madsen Education Cand. psych., 1981 at Aarhus University Clinical Psychologist educated at the Institute for Clinical Psychology at University of Copenhagen, 1986 Licensed psychologist

Læs mere

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende Til sundhedsprofessionelle Ditliv Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor Ditliv?... Hvem er Ditliv til?... Kursustilbud og hjemmeside... Samarbejdspartnere...

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Erhverv Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet,

Erhverv Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, Curriculum Vitae Svend Aage Madsen Uddannelse Ph.D. på afhandlingen: Når det ikke kun er lykken at blive mor., 1995 Specialist i psykoterapi, 1995. Specialist i supervision af psykoterapi, 1995. Autoriseret

Læs mere

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt

Forskningens dag den 19. april 2012. Abstracts. Hospitalsenhed Midt Forskningens dag den 9. april 0 Abstracts Hospitalsenhed Midt Program Forskningens dag 0.00 -.0 Velkomst.0-3.00 Foredragssession I 3.00-3.0 Pause med mulighed for at se posters 3.0-4.0 Foredragssession

Læs mere

Publikationsopgørelse 2010

Publikationsopgørelse 2010 Publikationsopgørelse 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold 02 Forord 03 Befolkningsbaseret

Læs mere

Medlemmer af UCSFs bestyrelse

Medlemmer af UCSFs bestyrelse Medarbejdere i UCSF pr. 1. december 2002 Forskningsleder, ekstern lektor, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Seniorforsker, kultursociolog, ph.d. Helle Timm Seniorforsker, ekstern lektor, dr. i

Læs mere

SAMLET LITTERATURLISTE

SAMLET LITTERATURLISTE SAMLET LITTERATURLISTE Aasgaard, T. (1999) Music Therapy as Milieu in the Hospice and the Paediatric Oncology Ward. I: Aldridge, D. (Ed) Music Therapy in Palliative care. New Voices. London: Jessica Kingsley

Læs mere

Psykoterapeutisk Center Stolpegård Bidrag til tidsskrift - Tidsskriftartikel 12 Bog/antologi/afhandling/rapport - PhD.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård Bidrag til tidsskrift - Tidsskriftartikel 12 Bog/antologi/afhandling/rapport - PhD. Organisation Type Antal Psykiatrisk Center Amager Bidrag til tidsskrift Tidsskriftartikel 11 Psykiatrisk Center Ballerup Bidrag til tidsskrift Tidsskriftartikel 13 Bog/antologi/afhandling/rapport Rapport

Læs mere

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes ABSTRACTS Fagkongres 2015 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Erhverv Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet,

Erhverv Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, Curriculum Vitae Svend Aage Madsen Uddannelse Ph.D. på afhandlingen: Når det ikke kun er lykken at blive mor., 1995 Specialist i psykoterapi, 1995. Specialist i supervision af psykoterapi, 1995. Autoriseret

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge

Selvskadende adfærd blandt unge Lilian Zøllner og Børge Jensen Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser Center for Selvmordsforskning Selvskadende adfærd blandt unge Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense,

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling 1. Projektresume Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formål

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2014 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses,

Læs mere

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER

CURRICULUM VITAE BASISOPLYSNINGER CURRICULUM VITAE carsten.hendriksen@regionh.dk BASISOPLYSNINGER Carsten Hendriksen Født 1948 Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1975 Speciallæge i geriatri 1.4.1989 Den medicinske

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Danske nyheder om transkulturel psykiatri generelt om psykiatri

Danske nyheder om transkulturel psykiatri generelt om psykiatri Information om Transkulturel Psykiatri, februar 2003 Her er, hvad vi har valgt at viderebringe af informationer indenfor området. Du opfordres til selv at gå til kilden, bl.a. ved hjælp af de links, der

Læs mere