I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING"

Transkript

1 I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

2 TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer sig. Kunderne stiller nye krav til klimaansvarlighed, og energieffektiv produktion er allerede vigtig for at være konkurrencedygtig. Et klimapartnerskab med os er en mulighed for din virksomhed, kommune eller organisation for at tage aktivt medansvar for klimaudfordringerne, øge uafhængigheden af fossile brændsler, bidrage til vækst i Danmark og ikke mindst styrke din egen virksomheds konkurrenceevne. POSITIONÉR DIN VIRKSOMHED TIL FREMTIDIG VÆKST Siden 2007 har vi indgået klimapartnerskaber. Næsten 50 dedikerede og målrettede klimapartnere har allerede sat handling bag deres ambitioner. De har forskellige baggrunde. Der er store og mindre virksomheder, der er kommuner, og der er organisationer. Fælles for dem alle er, at de først og fremmest vil tage et aktivt medansvar for klimaudfordringerne, men også at de vil positionere sig til fremtidig vækst og styrket konkurrencekraft ved at imødekomme de krav, som forbrugere, kunder, investorer og myndigheder stiller. HJÆLP OS MED AT SKABE STABIL ENERGI UDEN CO 2 I DONG Energy forsøger vi at være vores ansvar bevidst. Vi står for en tredjedel af Danmarks CO 2 -udledning, og det forpligter. Derfor har vi formuleret en vision om at skabe stabil energi uden CO 2 og igangsat en strategi, der i løbet af en generation vil ændre vores produktion af energi fra 15% vedvarende energi til 85% vedvarende energi. Det er ambitiøst og kræver store investeringer. Derfor vil vi gerne samarbejde med dansk erhvervsliv om at realisere energibesparelser og bygge vindmøller. Det er det samarbejde, vi kalder et klimapartnerskab.

3 3 ud af 4 kunder og borgere mener, at virksomheder og kommuner bør tage aktivt medansvar for klimaudfordringen. (Kilde: EPINION for Mandag Morgen og DONG Energy) 3 ud af 4 kommuner vil i løbet af 2 år stille krav til deres leverandører om at tage aktivt medansvar for klimaudviklingen. (Kilde: EPINION for Mandag Morgen og DONG Energy) Finansielle investorer kræver indsigt i virksomhedernes klimaarbejde se f.eks. klimascore på Google Finance Lov om Samfundsansvar pålægger allerede de største virksomheder at redegøre for deres samfundsansvar. Forbered dig på fremtiden tag medansvar og styrk din konkurrencekraft!

4 BLIV KLIMAPARTNER OG STYRK DIN KONKURRENCEKRAFT Klimapartnerskaber er et tilbud til virksomheder, kommuner og organisationer, der ønsker at øge deres konkurrencekraft ved at sætte handling bag en klimaambition. SOM KLIMAPARTNER FÅR DU FEM KONKRETE YDELSER: BESPARELSER DONG Energy hjælper med at identificere og realisere energibesparelser hos klimapartneren. Med konkurrencekraft mener vi, at virksomheden, kommunen eller organisationen bliver bedre rustet til at møde fremtidige krav fra politikere, kunder og samarbejdspartnere, at produktions- og driftsomkostninger bliver reduceret, at markedspositionen bliver klarere, og at energiforsyningen i Danmark også i fremtiden er konkurrencedygtig, pålidelig og ikke mindst ansvarlig. KLIMAPARTNERSKABETS FEM HOVEDELEMENTER Et klimapartnerskab handler om at realisere energibesparelser, og om at bruge besparelserne til at finansiere mere vedvarende energi. Som klimapartner styrker du din konkurrencekraft, og vi får hjælp til at realisere store vedvarende energiprojekter, så klimaet bliver skånet for CO 2. Klimapartnerskabet er historien om, at samfundshensyn og forretningshensyn kan være to sider af samme sag. KLIMAFORBEDRINGER Ved at købe el, der er relateret til nye havvindmølleparker, kan klimapartneren bidrage til at investeringer i ny vedvarende energi fremskyndes. Og ved at spare på energien, kan klimapartnerens egen CO 2 -udledning reduceres. CERTIFICERING DONG Energy sikrer, at klimapartnerens indsats er målrettet, ambitiøs og foregår efter internationalt anerkendte standarder. Derfor får klimapartneren mulighed for at anvende klimapartnerskabets logo. NETVÆRK Grundtanken i et klimapartnerskab bygger på at hjælpe hinanden med at skabe mere forretning og mindre klimabelastning. Som klimapartner får du let adgang til ligestillede personer hos andre klimapartnere. Det gør det lettere at finde inspiration til at løse egne udfordringer. I klimapartnerskabet matches faglighed med faglighed. EKSPERTISE I DONG Energy ved vi meget om energianvendelse, energieffektivisering og handel med energi. Men vi ved også en del om at køre projekter og processer, om at kommunikere om klima og om at arbejde med ansvarlighed. Den ekspertise bringer vi i spil igennem klimapartnerskabet.

5 Et strategisk partnerskab Et reduceret energiforbrug En forbedret position i markedet En ansvarlig klimahistorie KONKURRENCEKRAFT Læs om klimapartnernes erfaringer på de følgende sider.

6 ET PARTNERSKAB TIL AT MØDE MORGENDAGENS UDFORDRINGER Jeres hovedkontor står ikke på randen af oversvømmelse. Rådhuset ligger der også om fem år. Alligevel er klimaudfordringen nærværende her og nu. Energipriserne kan allerede nu mærkes på bundlinjen. Det kræver en strategisk indsats at få effektiviseret produktionen, it, administrationen og andre steder. Ofte er der behov for en kombination af tekniske løsninger og adfærdsændringer hos medarbejderne. ØGET BEVIDSTHED I MARKEDET OG HOS POLITIKERNE Markedets forventninger ændrer sig. I nogle detailmarkeder, f.eks. i England, har man oplevet en stigende bevidsthed om den enkelte forbrugers klimabelastning. De store virksomheder har længe arbejdet på at komme i førertrøjen på dette område. Når det sker, kommer kravene før eller siden rullende ned igennem leverandørkæden. I dag kan man fortsat positionere sig på at være klimavenlig, men om få år kan det være en betingelse for overhovedet at være i markedet. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK KOMMUNE OG ERHVERVSLIV TAGER ANSVAR I FÆLLESSKAB Fredericia vil være en af de bedste kommuner at drive virksomhed og bo i. En ambitiøs strategi for klima og energi er et led i den vision. Partnerskab med erhvervslivet er centralt i strategien, og det har Fredericia fået gennem klimapartnerskabet. Kommunen har samarbejdet med DONG Energy s Innovationscenter om opgradering af biogas fra Fredericia Centralrenseanlæg, så gassen bl.a. kan bruges i bybusserne. Kommunen investerer p.t., med afsæt i et samarbejde med DONG Energy s energirådgivere, mere end 25 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger. Kommunen har med hjælp fra DONG Energy gennemført en medarbejderkampagne, der fik de ansatte på skoler, daginstitutioner mm. til at nedsætte energiforbruget. Vi ønsker at markere os som nytænkende på klima- og energiområdet. Vi gør det ikke kun ud fra miljøpolitiske grunde. Der er også sund økonomi og erhvervsudvikling i det, fortæller Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune. I PARTNERSKAB NÅR VI LÆNGERE Novo Nordisk satte i 2006 et ambitiøst mål om at reducere CO 2- udledningen med 10% fra 2004 til På den baggrund indgik Novo Nordisk det første klimapartnerskab med DONG Energy i maj Siden har Novo Nordisk sammen med DONG Energy gennemført 245 energispareprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Fra 2010 får Novo Nordisk certifikater på elektricitet fra havvindmølleparken Horns Rev 2 svarende til hele virksomhedens forbrug i Danmark. Drevet af et fælles mål og engagerede medarbejdere med komplementære kompetencer har partnerskabet skabt hurtigere og bedre resultater, end vi kunne have opnået alene, siger Per Valstorp, direktør for Novo Nordisk, Product Supply.

7 Samtidig strammer politikerne løbende kravene, ligesom investorer og medarbejdere også ser på klimaprofilen, inden de tager beslutninger for eller imod en virksomhed eller et brand. KLIMAPARTNER EN INDIVIDUEL LØSNING Et klimapartnerskab er et strategisk ledelsesværktøj, som kan bruges i alle disse sammenhænge. Vi lægger fokus dér, hvor I har de største udfordringer og det største potentiale. GRØN STRATEGI GAV KUNDER OG ARBEJDSGLÆDE For trykkeriet KLS Grafisk Hus har klimapartnerskabet med DONG Energy blandt andet givet mulighed for at møde andre klimapartnere og udveksle erfaringer. Samtidig har de ansatte fået et fælles mål, og virksomheden har opnået gode resultater: KLS opnåede 20% energibesparelser blandt andet ved ombygning af klimaanlægget. KLS køber strøm, der relaterer sig til DONG Energy s havvindmøller ved Avedøreværket. KLS har investeret i en el-personbil til direktøren og en el-lastbil til distribution af tryksager. Vi har haft en tilvækst på 10% inden for det sidste år af kunder, der tænker som os. Så de lange aftener har nyttet, siger adm. direktør Knud Erik Larsen.

8 REDUCÉR DIT ENERGIFORBRUG MED DE BEDSTE ENERGIRÅDGIVERE Mange danske virksomheder har fokus på optimering af produktionsapparatet, og i mindre grad på energi effektivisering selvom der er et stort potentiale at hente. Energi rådgivning og energieffektivisering er derfor en central del af alle klimapartnerskaber. ÉT HOLD MANGE KOMPETENCER Vi har et hold på 30 erfarne energirådgivere, der tilsammen dækker alle former for energirådgivning. Energirådgiverne går i tæt dialog med jer om jeres udfordringer og muligheder for energibesparelser. Vores energirådgivere dækker hele processen: overblik over jeres energiforbrug, dialog om målsætning for energibesparelser, anbefalinger til prioritering af indsatsen, implementering af energibesparelses potentiale. Det tætte samarbejde betyder samtidig, at der er en løbende dialog med jer om, hvordan arbejdet med fremtidige energiforbedringer kan udvikle sig. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK UD MED FUELOLIE, IND MED FJERNVARME OG NATURGAS Toms i Ballerup arbejder systematisk med social og miljømæssig ansvarlighed. Klimapartnerskabet med DONG Energy er et led i ansvarlighedsarbejdet, og det har allerede givet konkrete resultater: Der er sparet ca. 40% på den samlede CO 2-udledning fra fabrikken i Ballerup. STORT ENERGIFORBRUG, STORE BESPARELSER Skanska Asfalt producerer asfalt til de danske veje. Det er en energitung proces, så da Skanska blev klimapartner, stod energieffektivisering i centrum. DONG Energy s energirådgivere fandt flere muligheder for besparelser på Skanskas ældste fabrik i Køge. Der er sparet ca. 10% i elforbruget på fabrikken. Fabrikken har fået udskiftet kedelanlægget, der var af ældre dato og kørte på fuelolie, til en moderne løsning baseret på fjernvarme og naturgas. Der er installeret et nyt system til at styre varmen endnu mere effektivt i tørretromlen, hvor sten og grus tørres og opvarmes, inden det blandes til asfalt. Vi har fået en utrolig saglig og grundig hjælp af DONG Energy i arbejdet med at finde energibesparelser og gøre dem til virkelighed, siger Gert Brandt Petersen, vice president for supply chain i Toms. Skanska har købt certifikater, der dækker 90% af virksomhedens samlede elforbrug, så det relaterer sig til vindmøllestrøm. Skanska har en global målsætning om at være grønne, så klimapartnerskabet falder i tråd med vores strategi inden for energi og miljø, fortæller Bjarne Kjærside, direktør i Skanska Asfalt.

9 VICEVÆRTER FÅR RÅD OM ENERGIBESPARELSER Stadigt flere ejendomsinvestorer stiller krav til miljø og energi. Det mærker ejendomsadministrationsselskabet Dan-Ejendomme, der nu vil være førende inden for energieffektivisering af udlejningsejendomme. Klimapartnerskabet er et vigtigt led. CO 2-udslippet fra de administrerede ejendomme skal ned med 40% inden Ejendomme i energiklasse D skal løftes mindst én energiklasse. Viceværterne i de mange ejendomme bliver uddannet i energirigtig adfærd. Vores medarbejdere skal være klædt på med nyeste viden og indsigt på området. DONG Energy har en masse knowhow inden for energibesparelser og ikke mindst en erfaring, som vi kan drage fordel af, siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i Dan-Ejendomme.

10 GIV DIN VIRKSOMHED EN STÆRK POSITION HOS KUNDER OG MEDARBEJDERE Danskerne forventer, at virksom hederne tager medansvar for klimaet. Hele 74% finder det vigtigt, at de virksomheder, man handler med, tager medansvar for udviklingen. At skulle tage medansvar for klimaet kan være en akilleshæl, men det kan også blive en positio neringsmulighed i markedet. Et godt omdømme og loyale kunder bygger på et bredt fundament. For mange er klima partnerskabet en vigtig sten. ANSVARLIGHED BETYDER NOGET FOR MEDARBEJDERNE Medarbejderne går op i, at deres arbejdsplads er blevet klimapartner. Det viser erfaringerne. Danskerne vil gerne arbejde et sted, hvor virksomheden tager aktivt medansvar for klimaet. Alligevel tøver mange danske virksomheder med at fortælle om, hvad de gør. Men det kan være en fejl, hvis omgivelserne forventer en indsats. KLIMAPARTNERSKABET SOM KOMMUNIKATIONSPLATFORM Klimapartnerskabet anvendes af mange som kommunikationsplatform, både eksternt og internt. Redskaber og videndeling om klimakommunikation, dialog, salg og markedsføring og nogle gange også produktudvikling, er derfor ofte en del af partnerskabet. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK DALOON TALER TIL DE GRØNNE KUNDER Daloon mærker, at de store kunder især i England bliver mere bevidste om klima og energi. F.eks. er supermarkedskæden Tesco begyndt at mærke varerne i deres butikker med et tal for CO 2-belastningen. KMD POSITIONERER SIG PÅ GRØN IT KMD s kunder lægger i stigende grad vægt på bæredygtige og miljøvenlige it-løsninger. Derfor er et klimapartnerskab en vigtig brik, når KMD skal positionere sig på fremtidens marked. Daloons vision er, at CO 2-udledningen skal halveres for hvert kilo produceret mad i Med rådgivning fra DONG Energy har Daloon fundet energibesparelser flere steder i produktionen. En tredjedel af besparelsen går til vindmøllestrøm. Resten ryger på bundlinjen. KMD har investeret i vindmøllestrøm gennem køb af certifikater, der svarer til produktionen fra to vindmøller i Horns Rev vindmølle park. Det dækker KMD s samlede elforbrug. KMD samarbejder med DONG Energy om at nedbringe energiforbruget med 10% i DONG Energy producerer og leverer energi fra forskellige kilder og kan samtidig levere den energirådgivning, vi skal bruge for at nå vores opstillede mål. Det er forskellen fra andre energirådgivningsløsninger, hvor vi kun ville få rådgivningen, siger Hemming Van, der er administrerende direktør i Daloon. It-branchen står for ca. 2% af verdens samlede CO 2-udledning. Som den største danskbaserede it-virksomhed ser KMD det som naturligt, at vi bidrager til det overordnede hensyn til miljøet. Og i sidste ende står vi også med en konkurrenceparameter, når vi kan tilbyde it- løsninger, der baserer sig på vedvarende energi, siger Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD.

11 GARTNERI VIL VÆRE GRØNNERE Hos gartneriet Legro ved Karlslunde udgør energiudgifterne 10% af de samlede omkostninger. Legro bruger en grøn profil i positioneringen blandt andet på det tyske marked, hvor Legro leverer til flere supermarkedskæder. Derfor valgte Legro i november 2010 at blive klimapartner. Legro investerer i certifikater, der i 2010 dækker 25% af virksomhedens strømforbrug med vindmøllestrøm og i 2013 dækker 100%. Legro og DONG Energy vil arbejde sammen om udvikling af metoder til lagring af overskudsvarme fra produktionen i gartneriet. Vi prøver hele tiden at finde nye produkter, der kan adskille os fra konkurrenterne. Det kan en aktiv grøn strategi. Vi siger det mindst to gange, når vi har møde med en ny, potentiel kunde, siger medejer af Legro A/S, Niels Høgholt.

12 AT VÆRE KLIMAPARTNER ER AT TAGE SAMFUNDSANSVAR Mange danske virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar og CSR. I dag har de ca største virksomheder i Danmark pligt til at redegøre for, hvordan de arbejder med samfundsansvar, og hvilke resultater de opnår. FRA VISION TIL RESULTATER Grundideen i et klimapartnerskab er i fællesskab at tage et aktivt medansvar for klimaudviklingen og løbende skabe forbedringer i forhold til energiforbrug og klimaholdning. For at det ikke bare skal blive flotte ord og tomme hensigter, er et partnerskab altid fokuseret på at: Definere fælles vision for partnerskabet Men også mange mellemstore virksomheder og organisationer ønsker at tage medansvar, ikke mindst for klimaudviklingen. Sætte ambitiøse mål for samarbejdet Identificere, planlægge og implementere konkrete tiltag Dokumentere opnåede resultater FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK CODAN MÆRKER KONSEKVENSERNE AF KLIMAFORANDRINGER Forsikringsselskabet Codan tager sig til daglig af de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, når voldsom regn og storm rammer landet. Derfor er klima et naturligt sted for Codan at tage ansvar og samtidig selv give et bidrag til at udbrede vedvarende energi. Codan har indgået aftale med DONG Energy om at aftage certifikater for vedvarende energi, så det dækker forbruget på Codans hovedkontor. Siden 2007 har Codan reduceret sin egen CO 2-udledning med 8% på skandinavisk plan. Forsikringsselskabet har en målsætning om at reducere sin CO 2-udledning med 40% inden udgangen af Erhvervslivet spiller en central rolle i at tackle klimaudfordringen. Vi er nødt til at tage ansvar, siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan. STRATEGISK VISION BAG KLIMAPARTNERSKABET PFA har som vision at blive et grønt pensionsselskab. Klimapartnerskabet er det redskab, der skal gøre visionen til virkelighed. Det har allerede givet konkrete resultater: PFA har investeret i certifikater, der dækker det samlede elforbrug på PFA s hovedsæde, så det relaterer sig til vindmøllestrøm. PFA s medarbejdere er kommet med mange gode besparelsesforslag, som kan realiseres inden for rammen af klimapartnerskabet. Der er fundet energibesparelser svarende til 10% af den samlede CO 2-udledning. Vi har to ben i vores klimastrategi. For det første vil vi påvirke virksomhederne til en højere klimamæssig standard gennem vores investeringer. For det andet forpligter vi os til at arbejde med vores egen klimabelastning, fortæller Kristin Parello-Plesner, der er SR-manager i PFA.

13 PARTNERSKABETS KLIMAEFFEKT Et klimapartnerskab har ikke kun betydning for realisering af energibesparelser. Det har også betydning for investeringer i ny vedvarende energi. Når klimapartnere reserverer strøm fra nye vedvarende energianlæg, giver det os i DONG Energy sikkerhed for, at der er efterspørgsel efter strøm fra vedvarende energi kilder. Og derfor kan vi lettere gennemføre investeringer i eksempelvis havvindmølleparker. Alle klimapartnere er på den måde med til at sende et klart signal til politikerne om, at de ønsker en hurtigere udbygning af den vedvarende energi, og at de selv tager et aktivt medansvar for, at det sker. IS MED ANSVARLIGHED Virksomheden Premier Is blev klimapartner i sommeren Klimapartnerskabet er for Premier Is det værktøj, der understøtter det strategiske og praktiske arbejde med ansvarlighed inden for særligt klima og energi. DONG Energy vejleder virksomheden om: Strategi for klimaansvarlighed og klimakommunikation Identifikation og reduktion af energiforbruget Carbon footprint Ansvarligt indkøb af energi Det er vigtigt for Premier Is at udvise ansvarlighed og minimere energiforbruget fra isproduktionen et arbejde, der involverer både ledelse og medarbejdere: Vi forsøger at inddrage medarbejdere fra alle dele af virksomheden i samarbejdet med DONG Energy., siger adm. direktør Jesper Uggerhøj.

14 INDIVIDUELLE LØSNINGER I TRE TRIN Alle klimapartnere er forskellige der er forskel i type og størrelse, og forskel i visioner, målsætninger og udfordringer. Derfor er klimapartnerskabet heller ikke et standardprodukt. Vi stræber efter at sammensætte en løsning, der er skræddersyet efter den enkelte partners behov og ambitioner. EN LØBENDE PROCES For at understøtte, at I som klimapartner løbende skaber forbedringer, og at klimapartnerskabet til stadighed udvikler sig, arbejder vi med en 3-trins proces, der kører i ring. På den måde sikrer vi hele tiden at identificere og realisere nye og relevante tiltag, der understøtter formålet og visionen med det enkelte partnerskab. 3-TRIN Helt overordnet består processen af tre trin: analyse, plan og implementering. I analysefasen fokuserer vi på partnerens udfordringer bl.a. i forhold til energieffektivisering, ansvarligt indkøb af energi og CO 2 -reduktion. I planfasen defineres målsætningerne og rammerne for samarbejdet, ligesom leverancerne aftales. Denne plan danner så grundlag for implementeringsfasen, hvor de konkrete tiltag gennemføres, ligesom klimapartnerskabet evalueres og nye udfordringer og samarbejdsmuligheder identificeres.

15 Analyse Analyse af partnerens udfordringer i forhold til bl.a.: Energieffektivisering Ansvarligt indkøb af energi C0 2 -reduktion Klimakommunikation Klimaansvarlighed og CSR Interessenter Plan Opsætte fælles vision og mål Organisere samarbejdet Identificere og aftale leverancer Fastsætte succeskriterier Implementering Iværksætte det aftalte Opfølge, rapportere og evaluere værdiskabelse Dokumentere resultater Netværk med øvrige klimapartnere Identificere nye udfordringer og samarbejdsmuligheder

16 KLIMAPARTNERE DER LIGE NU TAGER MEDANSVAR: BROCHUREN ER TRYKT PÅ KLIMAVENLIGT PAPIR Papiret har en CO 2-udledning i produktionen på ca. 32% af gennemsnittet ved lignende kvaliteter. Dette skyldes blandt andet, at råmaterialet i stort omfang kommer fra skove tæt på papirfabrikken, ligesom der arbejdes målrettet med energireducerende tiltag på fabrikken, herunder anvendelse af bark fra træstammer til brug i fabrikkens eget biobrændselsanlæg. Trykningen af papiret er sket på KLS et CO 2 neutralt trykkeri og DONG Energy Klimapartner. FÅ VIDEN OM KLIMAPARTNER- SKABET KONTAKT Ring og bestil mere information MAIL Skriv dit navn, tlf. nummer og virksomhed, så kontakter vi dig LÆS MERE PÅ KLIMAPARTNER.DK DONG Energy A/S Kraftværksvej 53, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf dongenergy.dk

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011

særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, torsdag den 31. marts 2011, udgivet af erhvervsmagasinet CSR. 31. marts 2011 www.csr.dk særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder

Grøn omstilling. Praktisk læring fra virksomheder Grøn omstilling Praktisk læring fra virksomheder Hvad er grøn omstilling? Grøn omstilling er en forandringsproces, hvor en virksomhed igennem en periode med innovation, udvikling, test og tilpasning forandrer

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

Årsrapport 2010. Sammenfatning

Årsrapport 2010. Sammenfatning Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere