I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING"

Transkript

1 I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

2 TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer sig. Kunderne stiller nye krav til klimaansvarlighed, og energieffektiv produktion er allerede vigtig for at være konkurrencedygtig. Et klimapartnerskab med os er en mulighed for din virksomhed, kommune eller organisation for at tage aktivt medansvar for klimaudfordringerne, øge uafhængigheden af fossile brændsler, bidrage til vækst i Danmark og ikke mindst styrke din egen virksomheds konkurrenceevne. POSITIONÉR DIN VIRKSOMHED TIL FREMTIDIG VÆKST Siden 2007 har vi indgået klimapartnerskaber. Næsten 50 dedikerede og målrettede klimapartnere har allerede sat handling bag deres ambitioner. De har forskellige baggrunde. Der er store og mindre virksomheder, der er kommuner, og der er organisationer. Fælles for dem alle er, at de først og fremmest vil tage et aktivt medansvar for klimaudfordringerne, men også at de vil positionere sig til fremtidig vækst og styrket konkurrencekraft ved at imødekomme de krav, som forbrugere, kunder, investorer og myndigheder stiller. HJÆLP OS MED AT SKABE STABIL ENERGI UDEN CO 2 I DONG Energy forsøger vi at være vores ansvar bevidst. Vi står for en tredjedel af Danmarks CO 2 -udledning, og det forpligter. Derfor har vi formuleret en vision om at skabe stabil energi uden CO 2 og igangsat en strategi, der i løbet af en generation vil ændre vores produktion af energi fra 15% vedvarende energi til 85% vedvarende energi. Det er ambitiøst og kræver store investeringer. Derfor vil vi gerne samarbejde med dansk erhvervsliv om at realisere energibesparelser og bygge vindmøller. Det er det samarbejde, vi kalder et klimapartnerskab.

3 3 ud af 4 kunder og borgere mener, at virksomheder og kommuner bør tage aktivt medansvar for klimaudfordringen. (Kilde: EPINION for Mandag Morgen og DONG Energy) 3 ud af 4 kommuner vil i løbet af 2 år stille krav til deres leverandører om at tage aktivt medansvar for klimaudviklingen. (Kilde: EPINION for Mandag Morgen og DONG Energy) Finansielle investorer kræver indsigt i virksomhedernes klimaarbejde se f.eks. klimascore på Google Finance Lov om Samfundsansvar pålægger allerede de største virksomheder at redegøre for deres samfundsansvar. Forbered dig på fremtiden tag medansvar og styrk din konkurrencekraft!

4 BLIV KLIMAPARTNER OG STYRK DIN KONKURRENCEKRAFT Klimapartnerskaber er et tilbud til virksomheder, kommuner og organisationer, der ønsker at øge deres konkurrencekraft ved at sætte handling bag en klimaambition. SOM KLIMAPARTNER FÅR DU FEM KONKRETE YDELSER: BESPARELSER DONG Energy hjælper med at identificere og realisere energibesparelser hos klimapartneren. Med konkurrencekraft mener vi, at virksomheden, kommunen eller organisationen bliver bedre rustet til at møde fremtidige krav fra politikere, kunder og samarbejdspartnere, at produktions- og driftsomkostninger bliver reduceret, at markedspositionen bliver klarere, og at energiforsyningen i Danmark også i fremtiden er konkurrencedygtig, pålidelig og ikke mindst ansvarlig. KLIMAPARTNERSKABETS FEM HOVEDELEMENTER Et klimapartnerskab handler om at realisere energibesparelser, og om at bruge besparelserne til at finansiere mere vedvarende energi. Som klimapartner styrker du din konkurrencekraft, og vi får hjælp til at realisere store vedvarende energiprojekter, så klimaet bliver skånet for CO 2. Klimapartnerskabet er historien om, at samfundshensyn og forretningshensyn kan være to sider af samme sag. KLIMAFORBEDRINGER Ved at købe el, der er relateret til nye havvindmølleparker, kan klimapartneren bidrage til at investeringer i ny vedvarende energi fremskyndes. Og ved at spare på energien, kan klimapartnerens egen CO 2 -udledning reduceres. CERTIFICERING DONG Energy sikrer, at klimapartnerens indsats er målrettet, ambitiøs og foregår efter internationalt anerkendte standarder. Derfor får klimapartneren mulighed for at anvende klimapartnerskabets logo. NETVÆRK Grundtanken i et klimapartnerskab bygger på at hjælpe hinanden med at skabe mere forretning og mindre klimabelastning. Som klimapartner får du let adgang til ligestillede personer hos andre klimapartnere. Det gør det lettere at finde inspiration til at løse egne udfordringer. I klimapartnerskabet matches faglighed med faglighed. EKSPERTISE I DONG Energy ved vi meget om energianvendelse, energieffektivisering og handel med energi. Men vi ved også en del om at køre projekter og processer, om at kommunikere om klima og om at arbejde med ansvarlighed. Den ekspertise bringer vi i spil igennem klimapartnerskabet.

5 Et strategisk partnerskab Et reduceret energiforbrug En forbedret position i markedet En ansvarlig klimahistorie KONKURRENCEKRAFT Læs om klimapartnernes erfaringer på de følgende sider.

6 ET PARTNERSKAB TIL AT MØDE MORGENDAGENS UDFORDRINGER Jeres hovedkontor står ikke på randen af oversvømmelse. Rådhuset ligger der også om fem år. Alligevel er klimaudfordringen nærværende her og nu. Energipriserne kan allerede nu mærkes på bundlinjen. Det kræver en strategisk indsats at få effektiviseret produktionen, it, administrationen og andre steder. Ofte er der behov for en kombination af tekniske løsninger og adfærdsændringer hos medarbejderne. ØGET BEVIDSTHED I MARKEDET OG HOS POLITIKERNE Markedets forventninger ændrer sig. I nogle detailmarkeder, f.eks. i England, har man oplevet en stigende bevidsthed om den enkelte forbrugers klimabelastning. De store virksomheder har længe arbejdet på at komme i førertrøjen på dette område. Når det sker, kommer kravene før eller siden rullende ned igennem leverandørkæden. I dag kan man fortsat positionere sig på at være klimavenlig, men om få år kan det være en betingelse for overhovedet at være i markedet. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK KOMMUNE OG ERHVERVSLIV TAGER ANSVAR I FÆLLESSKAB Fredericia vil være en af de bedste kommuner at drive virksomhed og bo i. En ambitiøs strategi for klima og energi er et led i den vision. Partnerskab med erhvervslivet er centralt i strategien, og det har Fredericia fået gennem klimapartnerskabet. Kommunen har samarbejdet med DONG Energy s Innovationscenter om opgradering af biogas fra Fredericia Centralrenseanlæg, så gassen bl.a. kan bruges i bybusserne. Kommunen investerer p.t., med afsæt i et samarbejde med DONG Energy s energirådgivere, mere end 25 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger. Kommunen har med hjælp fra DONG Energy gennemført en medarbejderkampagne, der fik de ansatte på skoler, daginstitutioner mm. til at nedsætte energiforbruget. Vi ønsker at markere os som nytænkende på klima- og energiområdet. Vi gør det ikke kun ud fra miljøpolitiske grunde. Der er også sund økonomi og erhvervsudvikling i det, fortæller Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune. I PARTNERSKAB NÅR VI LÆNGERE Novo Nordisk satte i 2006 et ambitiøst mål om at reducere CO 2- udledningen med 10% fra 2004 til På den baggrund indgik Novo Nordisk det første klimapartnerskab med DONG Energy i maj Siden har Novo Nordisk sammen med DONG Energy gennemført 245 energispareprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Fra 2010 får Novo Nordisk certifikater på elektricitet fra havvindmølleparken Horns Rev 2 svarende til hele virksomhedens forbrug i Danmark. Drevet af et fælles mål og engagerede medarbejdere med komplementære kompetencer har partnerskabet skabt hurtigere og bedre resultater, end vi kunne have opnået alene, siger Per Valstorp, direktør for Novo Nordisk, Product Supply.

7 Samtidig strammer politikerne løbende kravene, ligesom investorer og medarbejdere også ser på klimaprofilen, inden de tager beslutninger for eller imod en virksomhed eller et brand. KLIMAPARTNER EN INDIVIDUEL LØSNING Et klimapartnerskab er et strategisk ledelsesværktøj, som kan bruges i alle disse sammenhænge. Vi lægger fokus dér, hvor I har de største udfordringer og det største potentiale. GRØN STRATEGI GAV KUNDER OG ARBEJDSGLÆDE For trykkeriet KLS Grafisk Hus har klimapartnerskabet med DONG Energy blandt andet givet mulighed for at møde andre klimapartnere og udveksle erfaringer. Samtidig har de ansatte fået et fælles mål, og virksomheden har opnået gode resultater: KLS opnåede 20% energibesparelser blandt andet ved ombygning af klimaanlægget. KLS køber strøm, der relaterer sig til DONG Energy s havvindmøller ved Avedøreværket. KLS har investeret i en el-personbil til direktøren og en el-lastbil til distribution af tryksager. Vi har haft en tilvækst på 10% inden for det sidste år af kunder, der tænker som os. Så de lange aftener har nyttet, siger adm. direktør Knud Erik Larsen.

8 REDUCÉR DIT ENERGIFORBRUG MED DE BEDSTE ENERGIRÅDGIVERE Mange danske virksomheder har fokus på optimering af produktionsapparatet, og i mindre grad på energi effektivisering selvom der er et stort potentiale at hente. Energi rådgivning og energieffektivisering er derfor en central del af alle klimapartnerskaber. ÉT HOLD MANGE KOMPETENCER Vi har et hold på 30 erfarne energirådgivere, der tilsammen dækker alle former for energirådgivning. Energirådgiverne går i tæt dialog med jer om jeres udfordringer og muligheder for energibesparelser. Vores energirådgivere dækker hele processen: overblik over jeres energiforbrug, dialog om målsætning for energibesparelser, anbefalinger til prioritering af indsatsen, implementering af energibesparelses potentiale. Det tætte samarbejde betyder samtidig, at der er en løbende dialog med jer om, hvordan arbejdet med fremtidige energiforbedringer kan udvikle sig. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK UD MED FUELOLIE, IND MED FJERNVARME OG NATURGAS Toms i Ballerup arbejder systematisk med social og miljømæssig ansvarlighed. Klimapartnerskabet med DONG Energy er et led i ansvarlighedsarbejdet, og det har allerede givet konkrete resultater: Der er sparet ca. 40% på den samlede CO 2-udledning fra fabrikken i Ballerup. STORT ENERGIFORBRUG, STORE BESPARELSER Skanska Asfalt producerer asfalt til de danske veje. Det er en energitung proces, så da Skanska blev klimapartner, stod energieffektivisering i centrum. DONG Energy s energirådgivere fandt flere muligheder for besparelser på Skanskas ældste fabrik i Køge. Der er sparet ca. 10% i elforbruget på fabrikken. Fabrikken har fået udskiftet kedelanlægget, der var af ældre dato og kørte på fuelolie, til en moderne løsning baseret på fjernvarme og naturgas. Der er installeret et nyt system til at styre varmen endnu mere effektivt i tørretromlen, hvor sten og grus tørres og opvarmes, inden det blandes til asfalt. Vi har fået en utrolig saglig og grundig hjælp af DONG Energy i arbejdet med at finde energibesparelser og gøre dem til virkelighed, siger Gert Brandt Petersen, vice president for supply chain i Toms. Skanska har købt certifikater, der dækker 90% af virksomhedens samlede elforbrug, så det relaterer sig til vindmøllestrøm. Skanska har en global målsætning om at være grønne, så klimapartnerskabet falder i tråd med vores strategi inden for energi og miljø, fortæller Bjarne Kjærside, direktør i Skanska Asfalt.

9 VICEVÆRTER FÅR RÅD OM ENERGIBESPARELSER Stadigt flere ejendomsinvestorer stiller krav til miljø og energi. Det mærker ejendomsadministrationsselskabet Dan-Ejendomme, der nu vil være førende inden for energieffektivisering af udlejningsejendomme. Klimapartnerskabet er et vigtigt led. CO 2-udslippet fra de administrerede ejendomme skal ned med 40% inden Ejendomme i energiklasse D skal løftes mindst én energiklasse. Viceværterne i de mange ejendomme bliver uddannet i energirigtig adfærd. Vores medarbejdere skal være klædt på med nyeste viden og indsigt på området. DONG Energy har en masse knowhow inden for energibesparelser og ikke mindst en erfaring, som vi kan drage fordel af, siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i Dan-Ejendomme.

10 GIV DIN VIRKSOMHED EN STÆRK POSITION HOS KUNDER OG MEDARBEJDERE Danskerne forventer, at virksom hederne tager medansvar for klimaet. Hele 74% finder det vigtigt, at de virksomheder, man handler med, tager medansvar for udviklingen. At skulle tage medansvar for klimaet kan være en akilleshæl, men det kan også blive en positio neringsmulighed i markedet. Et godt omdømme og loyale kunder bygger på et bredt fundament. For mange er klima partnerskabet en vigtig sten. ANSVARLIGHED BETYDER NOGET FOR MEDARBEJDERNE Medarbejderne går op i, at deres arbejdsplads er blevet klimapartner. Det viser erfaringerne. Danskerne vil gerne arbejde et sted, hvor virksomheden tager aktivt medansvar for klimaet. Alligevel tøver mange danske virksomheder med at fortælle om, hvad de gør. Men det kan være en fejl, hvis omgivelserne forventer en indsats. KLIMAPARTNERSKABET SOM KOMMUNIKATIONSPLATFORM Klimapartnerskabet anvendes af mange som kommunikationsplatform, både eksternt og internt. Redskaber og videndeling om klimakommunikation, dialog, salg og markedsføring og nogle gange også produktudvikling, er derfor ofte en del af partnerskabet. FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK DALOON TALER TIL DE GRØNNE KUNDER Daloon mærker, at de store kunder især i England bliver mere bevidste om klima og energi. F.eks. er supermarkedskæden Tesco begyndt at mærke varerne i deres butikker med et tal for CO 2-belastningen. KMD POSITIONERER SIG PÅ GRØN IT KMD s kunder lægger i stigende grad vægt på bæredygtige og miljøvenlige it-løsninger. Derfor er et klimapartnerskab en vigtig brik, når KMD skal positionere sig på fremtidens marked. Daloons vision er, at CO 2-udledningen skal halveres for hvert kilo produceret mad i Med rådgivning fra DONG Energy har Daloon fundet energibesparelser flere steder i produktionen. En tredjedel af besparelsen går til vindmøllestrøm. Resten ryger på bundlinjen. KMD har investeret i vindmøllestrøm gennem køb af certifikater, der svarer til produktionen fra to vindmøller i Horns Rev vindmølle park. Det dækker KMD s samlede elforbrug. KMD samarbejder med DONG Energy om at nedbringe energiforbruget med 10% i DONG Energy producerer og leverer energi fra forskellige kilder og kan samtidig levere den energirådgivning, vi skal bruge for at nå vores opstillede mål. Det er forskellen fra andre energirådgivningsløsninger, hvor vi kun ville få rådgivningen, siger Hemming Van, der er administrerende direktør i Daloon. It-branchen står for ca. 2% af verdens samlede CO 2-udledning. Som den største danskbaserede it-virksomhed ser KMD det som naturligt, at vi bidrager til det overordnede hensyn til miljøet. Og i sidste ende står vi også med en konkurrenceparameter, når vi kan tilbyde it- løsninger, der baserer sig på vedvarende energi, siger Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD.

11 GARTNERI VIL VÆRE GRØNNERE Hos gartneriet Legro ved Karlslunde udgør energiudgifterne 10% af de samlede omkostninger. Legro bruger en grøn profil i positioneringen blandt andet på det tyske marked, hvor Legro leverer til flere supermarkedskæder. Derfor valgte Legro i november 2010 at blive klimapartner. Legro investerer i certifikater, der i 2010 dækker 25% af virksomhedens strømforbrug med vindmøllestrøm og i 2013 dækker 100%. Legro og DONG Energy vil arbejde sammen om udvikling af metoder til lagring af overskudsvarme fra produktionen i gartneriet. Vi prøver hele tiden at finde nye produkter, der kan adskille os fra konkurrenterne. Det kan en aktiv grøn strategi. Vi siger det mindst to gange, når vi har møde med en ny, potentiel kunde, siger medejer af Legro A/S, Niels Høgholt.

12 AT VÆRE KLIMAPARTNER ER AT TAGE SAMFUNDSANSVAR Mange danske virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar og CSR. I dag har de ca største virksomheder i Danmark pligt til at redegøre for, hvordan de arbejder med samfundsansvar, og hvilke resultater de opnår. FRA VISION TIL RESULTATER Grundideen i et klimapartnerskab er i fællesskab at tage et aktivt medansvar for klimaudviklingen og løbende skabe forbedringer i forhold til energiforbrug og klimaholdning. For at det ikke bare skal blive flotte ord og tomme hensigter, er et partnerskab altid fokuseret på at: Definere fælles vision for partnerskabet Men også mange mellemstore virksomheder og organisationer ønsker at tage medansvar, ikke mindst for klimaudviklingen. Sætte ambitiøse mål for samarbejdet Identificere, planlægge og implementere konkrete tiltag Dokumentere opnåede resultater FIND MERE VIDEN PÅ KLIMAPARTNER.DK CODAN MÆRKER KONSEKVENSERNE AF KLIMAFORANDRINGER Forsikringsselskabet Codan tager sig til daglig af de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, når voldsom regn og storm rammer landet. Derfor er klima et naturligt sted for Codan at tage ansvar og samtidig selv give et bidrag til at udbrede vedvarende energi. Codan har indgået aftale med DONG Energy om at aftage certifikater for vedvarende energi, så det dækker forbruget på Codans hovedkontor. Siden 2007 har Codan reduceret sin egen CO 2-udledning med 8% på skandinavisk plan. Forsikringsselskabet har en målsætning om at reducere sin CO 2-udledning med 40% inden udgangen af Erhvervslivet spiller en central rolle i at tackle klimaudfordringen. Vi er nødt til at tage ansvar, siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan. STRATEGISK VISION BAG KLIMAPARTNERSKABET PFA har som vision at blive et grønt pensionsselskab. Klimapartnerskabet er det redskab, der skal gøre visionen til virkelighed. Det har allerede givet konkrete resultater: PFA har investeret i certifikater, der dækker det samlede elforbrug på PFA s hovedsæde, så det relaterer sig til vindmøllestrøm. PFA s medarbejdere er kommet med mange gode besparelsesforslag, som kan realiseres inden for rammen af klimapartnerskabet. Der er fundet energibesparelser svarende til 10% af den samlede CO 2-udledning. Vi har to ben i vores klimastrategi. For det første vil vi påvirke virksomhederne til en højere klimamæssig standard gennem vores investeringer. For det andet forpligter vi os til at arbejde med vores egen klimabelastning, fortæller Kristin Parello-Plesner, der er SR-manager i PFA.

13 PARTNERSKABETS KLIMAEFFEKT Et klimapartnerskab har ikke kun betydning for realisering af energibesparelser. Det har også betydning for investeringer i ny vedvarende energi. Når klimapartnere reserverer strøm fra nye vedvarende energianlæg, giver det os i DONG Energy sikkerhed for, at der er efterspørgsel efter strøm fra vedvarende energi kilder. Og derfor kan vi lettere gennemføre investeringer i eksempelvis havvindmølleparker. Alle klimapartnere er på den måde med til at sende et klart signal til politikerne om, at de ønsker en hurtigere udbygning af den vedvarende energi, og at de selv tager et aktivt medansvar for, at det sker. IS MED ANSVARLIGHED Virksomheden Premier Is blev klimapartner i sommeren Klimapartnerskabet er for Premier Is det værktøj, der understøtter det strategiske og praktiske arbejde med ansvarlighed inden for særligt klima og energi. DONG Energy vejleder virksomheden om: Strategi for klimaansvarlighed og klimakommunikation Identifikation og reduktion af energiforbruget Carbon footprint Ansvarligt indkøb af energi Det er vigtigt for Premier Is at udvise ansvarlighed og minimere energiforbruget fra isproduktionen et arbejde, der involverer både ledelse og medarbejdere: Vi forsøger at inddrage medarbejdere fra alle dele af virksomheden i samarbejdet med DONG Energy., siger adm. direktør Jesper Uggerhøj.

14 INDIVIDUELLE LØSNINGER I TRE TRIN Alle klimapartnere er forskellige der er forskel i type og størrelse, og forskel i visioner, målsætninger og udfordringer. Derfor er klimapartnerskabet heller ikke et standardprodukt. Vi stræber efter at sammensætte en løsning, der er skræddersyet efter den enkelte partners behov og ambitioner. EN LØBENDE PROCES For at understøtte, at I som klimapartner løbende skaber forbedringer, og at klimapartnerskabet til stadighed udvikler sig, arbejder vi med en 3-trins proces, der kører i ring. På den måde sikrer vi hele tiden at identificere og realisere nye og relevante tiltag, der understøtter formålet og visionen med det enkelte partnerskab. 3-TRIN Helt overordnet består processen af tre trin: analyse, plan og implementering. I analysefasen fokuserer vi på partnerens udfordringer bl.a. i forhold til energieffektivisering, ansvarligt indkøb af energi og CO 2 -reduktion. I planfasen defineres målsætningerne og rammerne for samarbejdet, ligesom leverancerne aftales. Denne plan danner så grundlag for implementeringsfasen, hvor de konkrete tiltag gennemføres, ligesom klimapartnerskabet evalueres og nye udfordringer og samarbejdsmuligheder identificeres.

15 Analyse Analyse af partnerens udfordringer i forhold til bl.a.: Energieffektivisering Ansvarligt indkøb af energi C0 2 -reduktion Klimakommunikation Klimaansvarlighed og CSR Interessenter Plan Opsætte fælles vision og mål Organisere samarbejdet Identificere og aftale leverancer Fastsætte succeskriterier Implementering Iværksætte det aftalte Opfølge, rapportere og evaluere værdiskabelse Dokumentere resultater Netværk med øvrige klimapartnere Identificere nye udfordringer og samarbejdsmuligheder

16 KLIMAPARTNERE DER LIGE NU TAGER MEDANSVAR: BROCHUREN ER TRYKT PÅ KLIMAVENLIGT PAPIR Papiret har en CO 2-udledning i produktionen på ca. 32% af gennemsnittet ved lignende kvaliteter. Dette skyldes blandt andet, at råmaterialet i stort omfang kommer fra skove tæt på papirfabrikken, ligesom der arbejdes målrettet med energireducerende tiltag på fabrikken, herunder anvendelse af bark fra træstammer til brug i fabrikkens eget biobrændselsanlæg. Trykningen af papiret er sket på KLS et CO 2 neutralt trykkeri og DONG Energy Klimapartner. FÅ VIDEN OM KLIMAPARTNER- SKABET KONTAKT Ring og bestil mere information MAIL Skriv dit navn, tlf. nummer og virksomhed, så kontakter vi dig LÆS MERE PÅ KLIMAPARTNER.DK DONG Energy A/S Kraftværksvej 53, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf dongenergy.dk

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energieftersyn til mindre erhverv

Energieftersyn til mindre erhverv ENERGI I FORANDRING Energieftersyn til mindre erhverv Konceptpræsentation September 2014 Energieffektivisering hos virksomheder - Vi hjælper med analyse og implementering Opnå markante besparelser 1 2

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Agenda. KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014. Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd

Agenda. KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014. Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd KLS Grafisk Hus A/S 21. maj 2014 Agenda Kort om KLS Hvorfor grøn omstilling KLS s grønne forretningsmodel Gode råd Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle, 100, 9900, Frederikshavn, cvr-nr. 29189498, herefter kaldet Frederikshavn Kommune Og DONG Energy Sales & Distribution A/S Nesa Allé 1 2820

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer

Agenda. KLS og elbiler 30. april 2013. Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer KLS og elbiler 30. april 2013 Agenda Kort om KLS Elbilstrategien Hvorfor elbiler Styrker og svagheder Udfordringer Kasper Larsen Økonomidirektør, Klimaansvarlig og Medejer Forskellen på en risiko og en

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere