SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks"

Transkript

1 SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3 Start/genstart af service... 4 Opgradering... 4 Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway... 4 Netværksforbindelser... 4 Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW... 5 Adgang til filsystemet på serverne... 5 Adgang til databaser... 5 Logning... 6 Brug af SOSI-GW som webservice-firewall... 6 Appendix A - Statiske konfigurations parametre... 7 Side 1 af 11

2 Revisionshistorik Version Dato Ændring Ansvarlig 1 09/10/09 Initiel version af dokument jre 2 15/10/09 Formattering jre 3 06/12/10 Bootstrap snitflade bbg 4 29/08/13 Segmentering af anvendere CHE Introduktion Dette dokument beskriver hvilke driftsovervejelser, der er i forbindelse med SOSIGW. Desuden indeholder dokumentet en sikkerhedsvejledning, der beskriver hvilke sikkerhedsovervejelser, der bør indgå i driften. Det anbefales derudover at læse Installationsvejledning for SOSI-GW NSP, idet dette dokument indeholder yderligere instrukser i forhold til segmentering af anvendere og ændrede muligheder ved placering af GW foran DCC. Kontrol af korrekt driftstilstand Følgende er tegn på en god drift Der bør ikke forekomme linier med teksten ERROR i logfilerne. Det bør være muligt at logge på administrationskonsollen. På en default installation ligger konsollen på Hvis systemet benyttes af brugerne, ligger nyligt gennemførte webservicerequests i audit-loggen i databasen. Disse kan ses i administrationskonsollen. Der bør ikke være linier, der ligner følgende i loggen: WARN [IntercomImpl] Server silent: d08cf3ed9 De kan dog forekomme, nemlig ved rullende opgradering og andre kontrollerede begivenheder uden at det er tegn på fare. Hvis de kommer i større mængder uden at årsagen til hver af dem kendes, bør det undersøges nærmere. Sandsynlige årsager er overbelastning af serverne eller pakketab på intra-cluster nettet. Følgende besked tyder også på, at noget er galt. Med stor sandsynlighed er forbindelsen til den lokale database forsvundet: ERROR [AuditLog] Unable to audit-log due to overflow in queue En korrekt kørende SOSIGW-knude har både en servlet container, fx Tomcat eller Trifork T4, og en PostgreSQL-database kørende. Hver knude er desuden forbundet Side 2 af 11

3 til en central logningsdatabase. Den centrale logningsdatabase kan tages offline uden at de enkelte knuder påvirkes, da de automatisk vil koble på den igen når den kommer op. Ændring af statisk konfiguration SOSIGW indeholder en række statiske konfigurationsmuligheder, der primært henvender sig til tuning af clustering-mekanismen. Disse indstillinger ligger i en properties-fil et af følgende steder: Tomcat: $CATALINA_HOME/conf/sosigw-staticconf.properties Trifork T4: $DOMAIN_DIR/config/$SERVER_NAME/sosigwstaticconf.properties Ændringer i denne fil kræver genstart af serveren. Filen gælder kun lokalt, så hvis statisk konfiguration skal være ens på alle knuder i et cluster, skal filen manuelt kopieres rundt, fx via rsync eller lignende. Se Appendix A - Statiske konfigurations parametre for en beskrivelse af hver enkelt parameter. Logfil Der logges til en SOSIGW-specifik logfil samt til stdout på serveren. SOSIGW-loggen hedder sosigw.log og ligger det sted, hvor serveren blev startet fra. Ønskes en anden placering, kan log4j-sosigw.xml tilpasses. Placeringen af denne fil er beskrevet under installationsproceduren. Som standard roteres logfilen automatisk når den fylder 20 MB. Dette kan ligeledes tilpasses i log4j-sosigw.xml. Ændringer i filen aktiveres automatisk uden at serveren skal genstartes. Til fejlfinding kan debug levels kobles til. Det gøres ved at sættes level til DEBUG på de category-elementer, der ligger under com.trifork.sosigw. Backup Følgende elementer bør der tages backup af løbende: Den globale databaseinstans, der indeholder auditlog for det samlede cluster Mindst en af de lokale databaser, primært med henblik på at have en backup af den delte konfiguration Der kan også tages backup af alle de lokale databaser, med det formål at sikre audit-data hvis den globale instans bryder sammen. Bemærk dog, at hvis der fx tages backup en gang i døgnet, så er sandynligheden for at miste audit-data ved nedbrud på de lokale knuder formentligt ikke mindsket væsentligt. Sørg i stedet for at køre et RAID1-disksystem på knuderne. Side 3 af 11

4 Det er ikke kritisk at tage backup af filsystemerne, da der ikke opbevares tilstand her. Af hensyn til reetablering kan det dog være en god ide. Start/genstart af service En SOSIGW-instans kan frit genstartes uden at skulle klargøre genstarten på andre knuder. Genstart foregår via containerens normale mekanismer. For at en knude er fuldt funktionel, kræves det at der både er en kørende applikationsserver og Postgresql database. De to komponenter kan dog godt startes hver for sig, og en bestemt start/stop-rækkefølge er ikke påkrævet. Selve applikationen kan også fungere i en periode uden lokal database, dog er der en mulighed for at audit-beskeder går tabt hvis den interne beskedkø bliver fyldt. Sker det vil loggen indeholde linjer med Unable to audit-log due to overflow in queue Opgradering SOSIGW understøtter rullende opgradering. Det betyder, at i et cluster kan hver knude opgraderes enkeltvis uden at tage hele clusteret ned. Rullende opgradering kan kun foregå mellem to versioner dvs et cluster i version 1 kan opgraderes til version 2, men for at komme til version 3, så skal alle knuder være på version 2. Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway SOSI-GW ventes benyttet til at videresende personfølsomme oplysninger og skal derfor beskyttes passende mod misbrug. Netværksforbindelser SOSI-GW skal tilkobles et beskyttet net, hvor der er tillid til alle maskiner med adgang til at sende pakker til SOSI-GW. Dette er nævnt som en forudsætning i kravspecifikationen for SOSI-GW. Det er en del af grundlaget for løsningen, at nettet er sikkert og der er derfor ikke indbygget nogen form for beskyttelse i form af f.eks. kryptering i kommunikationen. Det er sikkerhedsmæssigt strengt nødvendigt (og performancemæssigt en god ide) at benytte to netkort (eller VLAN) i serverne, og konfigurere dem til at benytte et separat, lukket, net til intra-cluster kommunikationen. Dette gøres ved at specificere et IP-prefix for det lukkede net i den statiske konfiguration af SOSI-GW, ved at sætte cluster.ip.prefix i filen sosigw-staticconf.properties til det prefix, der entydigt identificerer det lukkede net. Herefter lytter SOSI-GW kun på det net efter nye medlemmer af clusteret. Dette er vigtigt, da medlemmerne af clusteret stoler på at alle andre på multicast-kanalen også venligtsindede medlemmer af samme cluster, og derfor ikke laver nogen validering af det de modtager over multicast. Man kan derfor let overtage kontrollen med clusteret, hvis ikke cluster-trafikken udveksles på et separat lukket net. Side 4 af 11

5 Det anbefales at benytte en HTTP-loadbalancer, der kan filtrere på URL'en og benytte en opsætning med følgende egenskaber: (Url'erne er præfikser af det, som de default er sat til i web.xml) Kald til /browsersign/ skal tillades fra alle klientmaskiner, da den benyttes til at underskrive ID-kort fra browsere, der af natur afvikles på klientmaskinerne. Kald til /proxy/soap-request/ og /service/sosigw bør kun være mulige fra udvalgte maskiner, formentlig EPJ-system servere. Hvis det er nødvendigt at benytte webservices gennem SOSI-GW fra klient-maskiner på nettet, bør der anvendes restriktioner i SOSI-GW til at begrænse hvilke services, der må kaldes fra klienterne. Disse opsættes gennem administrationskonsollen. Kald til /service/sosigw-restricted kan til gengæld udstilles til et bredere publikum, da denne snitflade kun udstiller enkelte håndtag til at oprette nye idkort. Det er meningen at denne snitflade skal bruges fra SignOn Biblioteket. Kald til /com.trifork.sosigw.console.consoleapp/, /console/ og /login/ skal kunne benyttes fra maskiner, hvor man skal kunne komme til administrationkonsollen. Selve konsollen beskytter sig selv ved at kræve login med OCES digital signatur, men det er god praksis at begrænse adgangen mest muligt. Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW Adgangen til administrationkonsollen er beskyttet ved at kræve at brugeren logger in med sin digitale signatur i den browser, der benyttes. Der gemmes en session cookie i browseren og sessionen lever dermed indtil browser-vinduet lukkes. Gennem administrationkonsollen opsættes hvilke brugere, identificeret ved deres CPR-nummer, der har lov at benytte administrationskonsollen. Som beskrevet i installationsvejledning er det muligt at omgå dette login ved at starte SOSI-GW i bootstrap mode, så man kan få den første bruger eller to registreret. Bemærk at dette også kan benyttes til at tilføje uautoriserede brugere, hvis det er muligt for en fjentligt sindet bruger at sende pakker ind på intra-cluster nettet. Adgang til filsystemet på serverne Filsystemet indeholder som udgangspunkt ikke noget følsomt, men det bør naturligvis ikke være muligt for uautoriserede personer at rette i konfiguration eller program. Der logges normalt ikke følsomme data til filsystemet, med mindre dele af systemet sættes til at logge på niveau DEBUG. Adgang til databaser Som beskrevet i installationsvejledningen benyttes to databaser, en lokal og en global. De indeholder begge følsomme oplysninger og bør beskyttes mod uautoriseret adgang. Den lokale database bør sættes til kun at ville kommunikere med lokale processer, da det begrænser angrebsmulighederne til personer, der kan få adgang til maskinen. Den globale bør ligeledes begrænses til kun at ville kommunikere med maskiner, der kører SOSI-GW, eller i det mindste et begrænset netværk. Der bør oprettes brugere med bedre adgangskoder, end de, der er brugt som eksempler i konfigurationsfilerne. Eksemplerne er kun tænkt til udvikler-brug. Side 5 af 11

6 Logning SOSI-GW logger i den globale database nøgleoplysninger om hvert webservice-kald, der gennemføres gennem den til service-udbydere. Disse kan fremsøges i administrationskonsollen. Denne logning er nødvendig i tilfælde af misbrug, da serviceudbyderen kun kan føre kaldet tilbage til SOSI-GW, som så må konsulteres for at opklare hvilken IP-adresse kaldet oprindeligt kom fra. Brug af SOSI-GW som webservice-firewall Man kan forestille sig at man har et net, man ønsker at beskytte mod uautoriserede webservice-kald, f.eks. sundhedsdatanettet. En anvendelse af SOSI-GW er at konfigurere sit netværk, så kun medlemmer af SOSI-GW clusteret kan sende webservice-kald ud på sundhedsdatanettet, og så benytte adgangskontrollen indbygget i SOSI-GW til at styre hvilke applikationer og maskiner, der får lov til at kalde hvilke services på sundhedsdatanettet. Side 6 af 11

7 Appendix A - Statiske konfigurations parametre Nedenfor beskrives de forskellige parametre der kan indstilles og hvad de gør. cluster.ip.prefix Afgør hvilket interface der benyttes til intra-cluster kommunkation, hvis der ikke er sat nogen værdi lyttes på alle interfaces. Det anbefales at intra-cluster kommunikation foregår på et separat IP-subnet eller endnu bedre et separat VLAN. Da det er et prefix kan værdien fx være "10.", " ", " " cluster.multicast.ip.address Intra-cluster multicast adresse, skal i kombination med port være unik for hver SOSI- GW cluster. cluster.multicast.ip.port Port der benyttes til intra-cluster multicast sosigw.mode Hvad "mode" skal sosi-gw køre i, kan antage en af værdierne 'production', 'test', 'developer' eller 'bootstrap' sosigw.mode=developer En nem måde at få sosi-gw til at køre lokalt. Slår brugen af database, auditlogging, clustering og login tjek på konsollen fra, derudover slås adgangstjek for webservices for både klient og server. Bruger TEST-STS service, og kommunikere ikke med andre clustre medlemmer. sosigw.mode=production Slår fuld funktionalitet til og benytter produktions STS service. Kræver at lokal og global database er korrekt konfigureret, og kører i et cluster hvis mere end en node er tilstede. sosigw.mode=test Som produktion men benytter TEST STS. sosigw.mode=bootstrap Får sosi-gw til at starte i begrænset mode, hvor kun konsollen er tilgængelig og der ikke kræves autorisation. Det er ment som en måde at få sosi-gw gjort klar første gang den startes, eller ved nødstilfælde hvor der ikke findes et gyldigt login. Kræver lokal database for at konfigurationsændringerne gemmes. Kan ikke servicere requests og benytter ikke STS i denne mode. sosigw.slalog Slå sla-logging til, bemærk at når sosi-gw er i produktion mode vil denne indstilling ignoreres da sla-logging altid er aktiv i produktion. fmk.isalive.url Bruges fra "check pages", til at validere at FMK er oppe. Side 7 af 11

8 dgws.version Hvilken version af DGWS som supporteres, gyldige værdier er 1.0 eller 1.0.1, skal matche den version som klient applikationerne benytter. Hvis begge versioner ønskes, er det nødvendig at have to parallele sosi-gw kørende. jdbc.driver Hvilken JDBC driver der skal benyttes, følgende er understøttet: jdbc.driver=org.gjt.mm.mysql.driver jdbc.driver=org.mysql.driver jdbc.driver=org.postgresql.driver jdbc.driver=org.hsqldb.jdbcdriver jdbc.datasource Navnet på den datasource der slåes op i jndi. global.auditlog.enabled Hvis slået til vil sosi-gw samle audit log linjer fra alle sosi-gw instanser til en global auditlog database. Bemærk, auditlog søgning i konsollen benytter den globale auditlog database, så hvis denne slås fra, vil auditlog søgning også slås fra. auditlog.to.db.enabled Om der skal auditlogges til database, bemærk log4j altid er slået til. restricted.webservice.enabled Slå den begrænsede version af signon webservicen på /service/sosigw-restricted til eller fra. Den begrænsede webservice er beregnet til brug med "Signon Library" og er et duplikat af den fulde webservice /services/sosigw med logout og getvalididcard fjernet. runtimeconfig.storage.type Kan sættes til db eller properties Hvis db vælges læses konfigurationen fra den lokale database, for de forskellige instanser. Hvis properties vælges læses konfigurationen fra sosigw-staticconf.properties, konsollen slås fra og konfigurationen bliver ikke propageret mellem de forskellige cluster medlemmer. runtimeconfig.general.browsersigning.url Url klienten skal benytte for at få browsersigning på denne sosi-gw cluster. Hvis cache partitionering er slået til kan man sætte url op for hver partition som sådan her: runtimeconfig.general.browsersigning.url.1=partition1.url runtimeconfig.general.browsersigning.url.2=partition2.url osv. Side 8 af 11

9 runtimeconfig.general.sts.service.url Url til den STS service der skal benyttes, kan være en liste url'er der prøves i rækkefølge, url'erne skal være adskil med mellemrum. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.url Jdbc connection streng til den globale auditlog database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.username Brugernavn til den globale audit log database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.password Password til den globale audit log database runtimeconfig.general.globaldb.transmit.interval Hvor tit audit logs flyttes fra den lokale audit log til den globale, i millisekunder. runtimeconfig.general.careprovider.cvr CVR på den organisation der kører sosi-gw, brug til test. runtimeconfig.general.careprovider.cvr.name Navnet på den organisation der kører sosi-gw, benyt SOSITEST i test. runtimeconfig.general.idcard.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har bedt om en digest/url til man skal have startet en browser signerings session. runtimeconfig.general.browser.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har startet browser signerings appletten til browseren skal have sendt det signerede digest. runtimeconfig.general.sts.number.failures.before.open.cb Antal gange kald til STSen må fejle før circuit breakeren åbner. runtimeconfig.general.sts.millis.before.attempting.close.cb Antal millisekunder der skal gå før circuit breakeren igen forsøger at lukke. runtimeconfig.general.sts.timeout.millis Tid(i millisekunder) der ventes på svar på STS forespørgsler. runtimeconfig.general.cache-partitioning.enabled Skal idkort cachen være partitioneret, baseret på indholdet af en http-header (se nedenfor) runtimeconfig.general.cache-partitioning.http-header.name Navnet på den http-header der indeholder det partionid der skal bruges (ignoreres hvis partitionering er slået fra). Side 9 af 11

10 runtimeconfig.general.decoupling-component.url Url til den "Decoupling Component" der skal modtage forespørgsler der ikke indeholder en WSAddressing i headeren. runtimeconfig.general.pass-through-on-signature.enabled Hvis denne er slået til vil sosi-gw ikke udskifte idkort på forespørgsler der allerede har en, signatur med digest, signatur værdi og certificate element. runtimeconfig.clientaccesswhitelist.* Klient whitelisting liste, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes med et unikt alias for den klient der ønskes whitelistes. Formatet på værdien er "IP-adresse, Salt, Kommentar" IP-adressen behøver ikke være en hel IP, der matches på begyndelsen, så fx hvis er valgt vil den matche alle ip'er der starter med Hvis både IP-adresse og Salt er angivet tjekkes begge dele. Eks på en klient whitelist: runtimeconfig.clientaccesswhitelist.fromthelb=9.0.5.,,from the LB runtimeconfig.servicepreservewsa.* Liste med services hvor To og Action i WSAddressing ønskes bevaret, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp, WS-Addressing-action regexp, Kommentar". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel hvor alt der er til trifork.lms.trifork.com eller ip , ikke vil få fjernet To og Action: runtimeconfig.servicepreservewsa.fmk=.*(trifork\\.lms\\.trifork\\.com 195\\.80\\.250\\.83).*,.*,FaellesMedicinKort runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access Liste med services der er whitelistet, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp,ws-addressing-action regexp, Comment". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel der åbner for alle services: runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access runtimeconfig.general.nspflowid.http-header.name Navnet på den http header proxy en læser og sender videre til den kaldte service. Default værdien er X_NSP_FLOWID. runtimeconfig.general. proxy-requestid.http-header.name Navnet på en http header proxy en genererer og sætter ind som http header til den kaldte service. Side 10 af 11

11 Default værdien er X_NSP_PROXY_REQUESTID. Side 11 af 11

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Generelt... 4 3.1 Systemkrav... 4 3.2 Portering... 4 3.3 Skalering... 5

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Af Mouhannad Diab 13. december 2013 Versionsnummer 1.0 Dokumentation Ofte Stillede Spørgsmål Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it Ofte Stillede Spørgsmål 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

ProjektNet II-Elektronikteknolog

ProjektNet II-Elektronikteknolog Odense Tekniske Skole d. 15-11-2002 ProjektNet II-Elektronikteknolog Vejleder: Uffe Stentebjerg Rapport af: John PH Petersen Klaus Jørgensen Ole Rud Jacobo Clausen Forord Af Jacob Clausen I denne gruppe

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup Indholdsfortegnelse Windows 2000...3 Almindelige services...3 Windows 2000 Server Kernen...3 Udviklingen i Kerne arkitekturen...3 Processor Quotas og Accounting....4 Spin Count....4 Scatter/Gather I/O...5

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere