SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks"

Transkript

1 SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3 Start/genstart af service... 4 Opgradering... 4 Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway... 4 Netværksforbindelser... 4 Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW... 5 Adgang til filsystemet på serverne... 5 Adgang til databaser... 5 Logning... 6 Brug af SOSI-GW som webservice-firewall... 6 Appendix A - Statiske konfigurations parametre... 7 Side 1 af 11

2 Revisionshistorik Version Dato Ændring Ansvarlig 1 09/10/09 Initiel version af dokument jre 2 15/10/09 Formattering jre 3 06/12/10 Bootstrap snitflade bbg 4 29/08/13 Segmentering af anvendere CHE Introduktion Dette dokument beskriver hvilke driftsovervejelser, der er i forbindelse med SOSIGW. Desuden indeholder dokumentet en sikkerhedsvejledning, der beskriver hvilke sikkerhedsovervejelser, der bør indgå i driften. Det anbefales derudover at læse Installationsvejledning for SOSI-GW NSP, idet dette dokument indeholder yderligere instrukser i forhold til segmentering af anvendere og ændrede muligheder ved placering af GW foran DCC. Kontrol af korrekt driftstilstand Følgende er tegn på en god drift Der bør ikke forekomme linier med teksten ERROR i logfilerne. Det bør være muligt at logge på administrationskonsollen. På en default installation ligger konsollen på Hvis systemet benyttes af brugerne, ligger nyligt gennemførte webservicerequests i audit-loggen i databasen. Disse kan ses i administrationskonsollen. Der bør ikke være linier, der ligner følgende i loggen: WARN [IntercomImpl] Server silent: d08cf3ed9 De kan dog forekomme, nemlig ved rullende opgradering og andre kontrollerede begivenheder uden at det er tegn på fare. Hvis de kommer i større mængder uden at årsagen til hver af dem kendes, bør det undersøges nærmere. Sandsynlige årsager er overbelastning af serverne eller pakketab på intra-cluster nettet. Følgende besked tyder også på, at noget er galt. Med stor sandsynlighed er forbindelsen til den lokale database forsvundet: ERROR [AuditLog] Unable to audit-log due to overflow in queue En korrekt kørende SOSIGW-knude har både en servlet container, fx Tomcat eller Trifork T4, og en PostgreSQL-database kørende. Hver knude er desuden forbundet Side 2 af 11

3 til en central logningsdatabase. Den centrale logningsdatabase kan tages offline uden at de enkelte knuder påvirkes, da de automatisk vil koble på den igen når den kommer op. Ændring af statisk konfiguration SOSIGW indeholder en række statiske konfigurationsmuligheder, der primært henvender sig til tuning af clustering-mekanismen. Disse indstillinger ligger i en properties-fil et af følgende steder: Tomcat: $CATALINA_HOME/conf/sosigw-staticconf.properties Trifork T4: $DOMAIN_DIR/config/$SERVER_NAME/sosigwstaticconf.properties Ændringer i denne fil kræver genstart af serveren. Filen gælder kun lokalt, så hvis statisk konfiguration skal være ens på alle knuder i et cluster, skal filen manuelt kopieres rundt, fx via rsync eller lignende. Se Appendix A - Statiske konfigurations parametre for en beskrivelse af hver enkelt parameter. Logfil Der logges til en SOSIGW-specifik logfil samt til stdout på serveren. SOSIGW-loggen hedder sosigw.log og ligger det sted, hvor serveren blev startet fra. Ønskes en anden placering, kan log4j-sosigw.xml tilpasses. Placeringen af denne fil er beskrevet under installationsproceduren. Som standard roteres logfilen automatisk når den fylder 20 MB. Dette kan ligeledes tilpasses i log4j-sosigw.xml. Ændringer i filen aktiveres automatisk uden at serveren skal genstartes. Til fejlfinding kan debug levels kobles til. Det gøres ved at sættes level til DEBUG på de category-elementer, der ligger under com.trifork.sosigw. Backup Følgende elementer bør der tages backup af løbende: Den globale databaseinstans, der indeholder auditlog for det samlede cluster Mindst en af de lokale databaser, primært med henblik på at have en backup af den delte konfiguration Der kan også tages backup af alle de lokale databaser, med det formål at sikre audit-data hvis den globale instans bryder sammen. Bemærk dog, at hvis der fx tages backup en gang i døgnet, så er sandynligheden for at miste audit-data ved nedbrud på de lokale knuder formentligt ikke mindsket væsentligt. Sørg i stedet for at køre et RAID1-disksystem på knuderne. Side 3 af 11

4 Det er ikke kritisk at tage backup af filsystemerne, da der ikke opbevares tilstand her. Af hensyn til reetablering kan det dog være en god ide. Start/genstart af service En SOSIGW-instans kan frit genstartes uden at skulle klargøre genstarten på andre knuder. Genstart foregår via containerens normale mekanismer. For at en knude er fuldt funktionel, kræves det at der både er en kørende applikationsserver og Postgresql database. De to komponenter kan dog godt startes hver for sig, og en bestemt start/stop-rækkefølge er ikke påkrævet. Selve applikationen kan også fungere i en periode uden lokal database, dog er der en mulighed for at audit-beskeder går tabt hvis den interne beskedkø bliver fyldt. Sker det vil loggen indeholde linjer med Unable to audit-log due to overflow in queue Opgradering SOSIGW understøtter rullende opgradering. Det betyder, at i et cluster kan hver knude opgraderes enkeltvis uden at tage hele clusteret ned. Rullende opgradering kan kun foregå mellem to versioner dvs et cluster i version 1 kan opgraderes til version 2, men for at komme til version 3, så skal alle knuder være på version 2. Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway SOSI-GW ventes benyttet til at videresende personfølsomme oplysninger og skal derfor beskyttes passende mod misbrug. Netværksforbindelser SOSI-GW skal tilkobles et beskyttet net, hvor der er tillid til alle maskiner med adgang til at sende pakker til SOSI-GW. Dette er nævnt som en forudsætning i kravspecifikationen for SOSI-GW. Det er en del af grundlaget for løsningen, at nettet er sikkert og der er derfor ikke indbygget nogen form for beskyttelse i form af f.eks. kryptering i kommunikationen. Det er sikkerhedsmæssigt strengt nødvendigt (og performancemæssigt en god ide) at benytte to netkort (eller VLAN) i serverne, og konfigurere dem til at benytte et separat, lukket, net til intra-cluster kommunikationen. Dette gøres ved at specificere et IP-prefix for det lukkede net i den statiske konfiguration af SOSI-GW, ved at sætte cluster.ip.prefix i filen sosigw-staticconf.properties til det prefix, der entydigt identificerer det lukkede net. Herefter lytter SOSI-GW kun på det net efter nye medlemmer af clusteret. Dette er vigtigt, da medlemmerne af clusteret stoler på at alle andre på multicast-kanalen også venligtsindede medlemmer af samme cluster, og derfor ikke laver nogen validering af det de modtager over multicast. Man kan derfor let overtage kontrollen med clusteret, hvis ikke cluster-trafikken udveksles på et separat lukket net. Side 4 af 11

5 Det anbefales at benytte en HTTP-loadbalancer, der kan filtrere på URL'en og benytte en opsætning med følgende egenskaber: (Url'erne er præfikser af det, som de default er sat til i web.xml) Kald til /browsersign/ skal tillades fra alle klientmaskiner, da den benyttes til at underskrive ID-kort fra browsere, der af natur afvikles på klientmaskinerne. Kald til /proxy/soap-request/ og /service/sosigw bør kun være mulige fra udvalgte maskiner, formentlig EPJ-system servere. Hvis det er nødvendigt at benytte webservices gennem SOSI-GW fra klient-maskiner på nettet, bør der anvendes restriktioner i SOSI-GW til at begrænse hvilke services, der må kaldes fra klienterne. Disse opsættes gennem administrationskonsollen. Kald til /service/sosigw-restricted kan til gengæld udstilles til et bredere publikum, da denne snitflade kun udstiller enkelte håndtag til at oprette nye idkort. Det er meningen at denne snitflade skal bruges fra SignOn Biblioteket. Kald til /com.trifork.sosigw.console.consoleapp/, /console/ og /login/ skal kunne benyttes fra maskiner, hvor man skal kunne komme til administrationkonsollen. Selve konsollen beskytter sig selv ved at kræve login med OCES digital signatur, men det er god praksis at begrænse adgangen mest muligt. Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW Adgangen til administrationkonsollen er beskyttet ved at kræve at brugeren logger in med sin digitale signatur i den browser, der benyttes. Der gemmes en session cookie i browseren og sessionen lever dermed indtil browser-vinduet lukkes. Gennem administrationkonsollen opsættes hvilke brugere, identificeret ved deres CPR-nummer, der har lov at benytte administrationskonsollen. Som beskrevet i installationsvejledning er det muligt at omgå dette login ved at starte SOSI-GW i bootstrap mode, så man kan få den første bruger eller to registreret. Bemærk at dette også kan benyttes til at tilføje uautoriserede brugere, hvis det er muligt for en fjentligt sindet bruger at sende pakker ind på intra-cluster nettet. Adgang til filsystemet på serverne Filsystemet indeholder som udgangspunkt ikke noget følsomt, men det bør naturligvis ikke være muligt for uautoriserede personer at rette i konfiguration eller program. Der logges normalt ikke følsomme data til filsystemet, med mindre dele af systemet sættes til at logge på niveau DEBUG. Adgang til databaser Som beskrevet i installationsvejledningen benyttes to databaser, en lokal og en global. De indeholder begge følsomme oplysninger og bør beskyttes mod uautoriseret adgang. Den lokale database bør sættes til kun at ville kommunikere med lokale processer, da det begrænser angrebsmulighederne til personer, der kan få adgang til maskinen. Den globale bør ligeledes begrænses til kun at ville kommunikere med maskiner, der kører SOSI-GW, eller i det mindste et begrænset netværk. Der bør oprettes brugere med bedre adgangskoder, end de, der er brugt som eksempler i konfigurationsfilerne. Eksemplerne er kun tænkt til udvikler-brug. Side 5 af 11

6 Logning SOSI-GW logger i den globale database nøgleoplysninger om hvert webservice-kald, der gennemføres gennem den til service-udbydere. Disse kan fremsøges i administrationskonsollen. Denne logning er nødvendig i tilfælde af misbrug, da serviceudbyderen kun kan føre kaldet tilbage til SOSI-GW, som så må konsulteres for at opklare hvilken IP-adresse kaldet oprindeligt kom fra. Brug af SOSI-GW som webservice-firewall Man kan forestille sig at man har et net, man ønsker at beskytte mod uautoriserede webservice-kald, f.eks. sundhedsdatanettet. En anvendelse af SOSI-GW er at konfigurere sit netværk, så kun medlemmer af SOSI-GW clusteret kan sende webservice-kald ud på sundhedsdatanettet, og så benytte adgangskontrollen indbygget i SOSI-GW til at styre hvilke applikationer og maskiner, der får lov til at kalde hvilke services på sundhedsdatanettet. Side 6 af 11

7 Appendix A - Statiske konfigurations parametre Nedenfor beskrives de forskellige parametre der kan indstilles og hvad de gør. cluster.ip.prefix Afgør hvilket interface der benyttes til intra-cluster kommunkation, hvis der ikke er sat nogen værdi lyttes på alle interfaces. Det anbefales at intra-cluster kommunikation foregår på et separat IP-subnet eller endnu bedre et separat VLAN. Da det er et prefix kan værdien fx være "10.", " ", " " cluster.multicast.ip.address Intra-cluster multicast adresse, skal i kombination med port være unik for hver SOSI- GW cluster. cluster.multicast.ip.port Port der benyttes til intra-cluster multicast sosigw.mode Hvad "mode" skal sosi-gw køre i, kan antage en af værdierne 'production', 'test', 'developer' eller 'bootstrap' sosigw.mode=developer En nem måde at få sosi-gw til at køre lokalt. Slår brugen af database, auditlogging, clustering og login tjek på konsollen fra, derudover slås adgangstjek for webservices for både klient og server. Bruger TEST-STS service, og kommunikere ikke med andre clustre medlemmer. sosigw.mode=production Slår fuld funktionalitet til og benytter produktions STS service. Kræver at lokal og global database er korrekt konfigureret, og kører i et cluster hvis mere end en node er tilstede. sosigw.mode=test Som produktion men benytter TEST STS. sosigw.mode=bootstrap Får sosi-gw til at starte i begrænset mode, hvor kun konsollen er tilgængelig og der ikke kræves autorisation. Det er ment som en måde at få sosi-gw gjort klar første gang den startes, eller ved nødstilfælde hvor der ikke findes et gyldigt login. Kræver lokal database for at konfigurationsændringerne gemmes. Kan ikke servicere requests og benytter ikke STS i denne mode. sosigw.slalog Slå sla-logging til, bemærk at når sosi-gw er i produktion mode vil denne indstilling ignoreres da sla-logging altid er aktiv i produktion. fmk.isalive.url Bruges fra "check pages", til at validere at FMK er oppe. Side 7 af 11

8 dgws.version Hvilken version af DGWS som supporteres, gyldige værdier er 1.0 eller 1.0.1, skal matche den version som klient applikationerne benytter. Hvis begge versioner ønskes, er det nødvendig at have to parallele sosi-gw kørende. jdbc.driver Hvilken JDBC driver der skal benyttes, følgende er understøttet: jdbc.driver=org.gjt.mm.mysql.driver jdbc.driver=org.mysql.driver jdbc.driver=org.postgresql.driver jdbc.driver=org.hsqldb.jdbcdriver jdbc.datasource Navnet på den datasource der slåes op i jndi. global.auditlog.enabled Hvis slået til vil sosi-gw samle audit log linjer fra alle sosi-gw instanser til en global auditlog database. Bemærk, auditlog søgning i konsollen benytter den globale auditlog database, så hvis denne slås fra, vil auditlog søgning også slås fra. auditlog.to.db.enabled Om der skal auditlogges til database, bemærk log4j altid er slået til. restricted.webservice.enabled Slå den begrænsede version af signon webservicen på /service/sosigw-restricted til eller fra. Den begrænsede webservice er beregnet til brug med "Signon Library" og er et duplikat af den fulde webservice /services/sosigw med logout og getvalididcard fjernet. runtimeconfig.storage.type Kan sættes til db eller properties Hvis db vælges læses konfigurationen fra den lokale database, for de forskellige instanser. Hvis properties vælges læses konfigurationen fra sosigw-staticconf.properties, konsollen slås fra og konfigurationen bliver ikke propageret mellem de forskellige cluster medlemmer. runtimeconfig.general.browsersigning.url Url klienten skal benytte for at få browsersigning på denne sosi-gw cluster. Hvis cache partitionering er slået til kan man sætte url op for hver partition som sådan her: runtimeconfig.general.browsersigning.url.1=partition1.url runtimeconfig.general.browsersigning.url.2=partition2.url osv. Side 8 af 11

9 runtimeconfig.general.sts.service.url Url til den STS service der skal benyttes, kan være en liste url'er der prøves i rækkefølge, url'erne skal være adskil med mellemrum. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.url Jdbc connection streng til den globale auditlog database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.username Brugernavn til den globale audit log database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.password Password til den globale audit log database runtimeconfig.general.globaldb.transmit.interval Hvor tit audit logs flyttes fra den lokale audit log til den globale, i millisekunder. runtimeconfig.general.careprovider.cvr CVR på den organisation der kører sosi-gw, brug til test. runtimeconfig.general.careprovider.cvr.name Navnet på den organisation der kører sosi-gw, benyt SOSITEST i test. runtimeconfig.general.idcard.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har bedt om en digest/url til man skal have startet en browser signerings session. runtimeconfig.general.browser.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har startet browser signerings appletten til browseren skal have sendt det signerede digest. runtimeconfig.general.sts.number.failures.before.open.cb Antal gange kald til STSen må fejle før circuit breakeren åbner. runtimeconfig.general.sts.millis.before.attempting.close.cb Antal millisekunder der skal gå før circuit breakeren igen forsøger at lukke. runtimeconfig.general.sts.timeout.millis Tid(i millisekunder) der ventes på svar på STS forespørgsler. runtimeconfig.general.cache-partitioning.enabled Skal idkort cachen være partitioneret, baseret på indholdet af en http-header (se nedenfor) runtimeconfig.general.cache-partitioning.http-header.name Navnet på den http-header der indeholder det partionid der skal bruges (ignoreres hvis partitionering er slået fra). Side 9 af 11

10 runtimeconfig.general.decoupling-component.url Url til den "Decoupling Component" der skal modtage forespørgsler der ikke indeholder en WSAddressing i headeren. runtimeconfig.general.pass-through-on-signature.enabled Hvis denne er slået til vil sosi-gw ikke udskifte idkort på forespørgsler der allerede har en, signatur med digest, signatur værdi og certificate element. runtimeconfig.clientaccesswhitelist.* Klient whitelisting liste, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes med et unikt alias for den klient der ønskes whitelistes. Formatet på værdien er "IP-adresse, Salt, Kommentar" IP-adressen behøver ikke være en hel IP, der matches på begyndelsen, så fx hvis er valgt vil den matche alle ip'er der starter med Hvis både IP-adresse og Salt er angivet tjekkes begge dele. Eks på en klient whitelist: runtimeconfig.clientaccesswhitelist.fromthelb=9.0.5.,,from the LB runtimeconfig.servicepreservewsa.* Liste med services hvor To og Action i WSAddressing ønskes bevaret, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp, WS-Addressing-action regexp, Kommentar". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel hvor alt der er til trifork.lms.trifork.com eller ip , ikke vil få fjernet To og Action: runtimeconfig.servicepreservewsa.fmk=.*(trifork\\.lms\\.trifork\\.com 195\\.80\\.250\\.83).*,.*,FaellesMedicinKort runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access Liste med services der er whitelistet, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp,ws-addressing-action regexp, Comment". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel der åbner for alle services: runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access runtimeconfig.general.nspflowid.http-header.name Navnet på den http header proxy en læser og sender videre til den kaldte service. Default værdien er X_NSP_FLOWID. runtimeconfig.general. proxy-requestid.http-header.name Navnet på en http header proxy en genererer og sætter ind som http header til den kaldte service. Side 10 af 11

11 Default værdien er X_NSP_PROXY_REQUESTID. Side 11 af 11

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 12. september 2014 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik KIH Database applikationsserver Forudsætninger før installation

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1 Java..........................................................

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til import fra Outlook kalender. Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513

UniLock System 10. Manual til import fra Outlook kalender. Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513 UniLock System 10 Manual til import fra Outlook kalender Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513 Med denne import kan Microsoft Outlook kalender anvendes til at styre delte undtagelsers Fra - og Til

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Hent og installere pakken (eller nyere hvis det findes)

Hent og installere pakken  (eller nyere hvis det findes) TSM Clienten - debian Manuel Installation af Clienten Hent og installere pakken http://mirror.netgroup.dk/tsm/klienter/ba/linux/tivsm-netgroup-client-5.5.0-0.deb (eller nyere hvis det findes) Den installeres

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

SOSI STS Designdokument

SOSI STS Designdokument SOSI STS Designdokument - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Dato: 3. December, 2009 Version: 0.3 Forfatter: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Arkitekturoverblik...4 2.1 Eksterne

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse SOSI-GW Tilbudsbeskrivelse Region Syddanmark Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Indhold 1. Overordnet om SOSI GW...3 1.1. Arkitektur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning

Indholdsfortegnelse. LUDUS WebDokumentArkiv Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Forhold der skal være på plads... 2 1.1 Adaptive Server Anywhere... 2 1.2 LUDUS Web DokumentArkiv Installations parametre... 2 2. Installation... 3 2.1 Installationsoplysninger...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning

LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2012-12 N STS Anvenderdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen......................................................

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere