SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks"

Transkript

1 SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3 Start/genstart af service... 4 Opgradering... 4 Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway... 4 Netværksforbindelser... 4 Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW... 5 Adgang til filsystemet på serverne... 5 Adgang til databaser... 5 Logning... 6 Brug af SOSI-GW som webservice-firewall... 6 Appendix A - Statiske konfigurations parametre... 7 Side 1 af 11

2 Revisionshistorik Version Dato Ændring Ansvarlig 1 09/10/09 Initiel version af dokument jre 2 15/10/09 Formattering jre 3 06/12/10 Bootstrap snitflade bbg 4 29/08/13 Segmentering af anvendere CHE Introduktion Dette dokument beskriver hvilke driftsovervejelser, der er i forbindelse med SOSIGW. Desuden indeholder dokumentet en sikkerhedsvejledning, der beskriver hvilke sikkerhedsovervejelser, der bør indgå i driften. Det anbefales derudover at læse Installationsvejledning for SOSI-GW NSP, idet dette dokument indeholder yderligere instrukser i forhold til segmentering af anvendere og ændrede muligheder ved placering af GW foran DCC. Kontrol af korrekt driftstilstand Følgende er tegn på en god drift Der bør ikke forekomme linier med teksten ERROR i logfilerne. Det bør være muligt at logge på administrationskonsollen. På en default installation ligger konsollen på Hvis systemet benyttes af brugerne, ligger nyligt gennemførte webservicerequests i audit-loggen i databasen. Disse kan ses i administrationskonsollen. Der bør ikke være linier, der ligner følgende i loggen: WARN [IntercomImpl] Server silent: d08cf3ed9 De kan dog forekomme, nemlig ved rullende opgradering og andre kontrollerede begivenheder uden at det er tegn på fare. Hvis de kommer i større mængder uden at årsagen til hver af dem kendes, bør det undersøges nærmere. Sandsynlige årsager er overbelastning af serverne eller pakketab på intra-cluster nettet. Følgende besked tyder også på, at noget er galt. Med stor sandsynlighed er forbindelsen til den lokale database forsvundet: ERROR [AuditLog] Unable to audit-log due to overflow in queue En korrekt kørende SOSIGW-knude har både en servlet container, fx Tomcat eller Trifork T4, og en PostgreSQL-database kørende. Hver knude er desuden forbundet Side 2 af 11

3 til en central logningsdatabase. Den centrale logningsdatabase kan tages offline uden at de enkelte knuder påvirkes, da de automatisk vil koble på den igen når den kommer op. Ændring af statisk konfiguration SOSIGW indeholder en række statiske konfigurationsmuligheder, der primært henvender sig til tuning af clustering-mekanismen. Disse indstillinger ligger i en properties-fil et af følgende steder: Tomcat: $CATALINA_HOME/conf/sosigw-staticconf.properties Trifork T4: $DOMAIN_DIR/config/$SERVER_NAME/sosigwstaticconf.properties Ændringer i denne fil kræver genstart af serveren. Filen gælder kun lokalt, så hvis statisk konfiguration skal være ens på alle knuder i et cluster, skal filen manuelt kopieres rundt, fx via rsync eller lignende. Se Appendix A - Statiske konfigurations parametre for en beskrivelse af hver enkelt parameter. Logfil Der logges til en SOSIGW-specifik logfil samt til stdout på serveren. SOSIGW-loggen hedder sosigw.log og ligger det sted, hvor serveren blev startet fra. Ønskes en anden placering, kan log4j-sosigw.xml tilpasses. Placeringen af denne fil er beskrevet under installationsproceduren. Som standard roteres logfilen automatisk når den fylder 20 MB. Dette kan ligeledes tilpasses i log4j-sosigw.xml. Ændringer i filen aktiveres automatisk uden at serveren skal genstartes. Til fejlfinding kan debug levels kobles til. Det gøres ved at sættes level til DEBUG på de category-elementer, der ligger under com.trifork.sosigw. Backup Følgende elementer bør der tages backup af løbende: Den globale databaseinstans, der indeholder auditlog for det samlede cluster Mindst en af de lokale databaser, primært med henblik på at have en backup af den delte konfiguration Der kan også tages backup af alle de lokale databaser, med det formål at sikre audit-data hvis den globale instans bryder sammen. Bemærk dog, at hvis der fx tages backup en gang i døgnet, så er sandynligheden for at miste audit-data ved nedbrud på de lokale knuder formentligt ikke mindsket væsentligt. Sørg i stedet for at køre et RAID1-disksystem på knuderne. Side 3 af 11

4 Det er ikke kritisk at tage backup af filsystemerne, da der ikke opbevares tilstand her. Af hensyn til reetablering kan det dog være en god ide. Start/genstart af service En SOSIGW-instans kan frit genstartes uden at skulle klargøre genstarten på andre knuder. Genstart foregår via containerens normale mekanismer. For at en knude er fuldt funktionel, kræves det at der både er en kørende applikationsserver og Postgresql database. De to komponenter kan dog godt startes hver for sig, og en bestemt start/stop-rækkefølge er ikke påkrævet. Selve applikationen kan også fungere i en periode uden lokal database, dog er der en mulighed for at audit-beskeder går tabt hvis den interne beskedkø bliver fyldt. Sker det vil loggen indeholde linjer med Unable to audit-log due to overflow in queue Opgradering SOSIGW understøtter rullende opgradering. Det betyder, at i et cluster kan hver knude opgraderes enkeltvis uden at tage hele clusteret ned. Rullende opgradering kan kun foregå mellem to versioner dvs et cluster i version 1 kan opgraderes til version 2, men for at komme til version 3, så skal alle knuder være på version 2. Sikkerhedsvejledning for SOSI-Gateway SOSI-GW ventes benyttet til at videresende personfølsomme oplysninger og skal derfor beskyttes passende mod misbrug. Netværksforbindelser SOSI-GW skal tilkobles et beskyttet net, hvor der er tillid til alle maskiner med adgang til at sende pakker til SOSI-GW. Dette er nævnt som en forudsætning i kravspecifikationen for SOSI-GW. Det er en del af grundlaget for løsningen, at nettet er sikkert og der er derfor ikke indbygget nogen form for beskyttelse i form af f.eks. kryptering i kommunikationen. Det er sikkerhedsmæssigt strengt nødvendigt (og performancemæssigt en god ide) at benytte to netkort (eller VLAN) i serverne, og konfigurere dem til at benytte et separat, lukket, net til intra-cluster kommunikationen. Dette gøres ved at specificere et IP-prefix for det lukkede net i den statiske konfiguration af SOSI-GW, ved at sætte cluster.ip.prefix i filen sosigw-staticconf.properties til det prefix, der entydigt identificerer det lukkede net. Herefter lytter SOSI-GW kun på det net efter nye medlemmer af clusteret. Dette er vigtigt, da medlemmerne af clusteret stoler på at alle andre på multicast-kanalen også venligtsindede medlemmer af samme cluster, og derfor ikke laver nogen validering af det de modtager over multicast. Man kan derfor let overtage kontrollen med clusteret, hvis ikke cluster-trafikken udveksles på et separat lukket net. Side 4 af 11

5 Det anbefales at benytte en HTTP-loadbalancer, der kan filtrere på URL'en og benytte en opsætning med følgende egenskaber: (Url'erne er præfikser af det, som de default er sat til i web.xml) Kald til /browsersign/ skal tillades fra alle klientmaskiner, da den benyttes til at underskrive ID-kort fra browsere, der af natur afvikles på klientmaskinerne. Kald til /proxy/soap-request/ og /service/sosigw bør kun være mulige fra udvalgte maskiner, formentlig EPJ-system servere. Hvis det er nødvendigt at benytte webservices gennem SOSI-GW fra klient-maskiner på nettet, bør der anvendes restriktioner i SOSI-GW til at begrænse hvilke services, der må kaldes fra klienterne. Disse opsættes gennem administrationskonsollen. Kald til /service/sosigw-restricted kan til gengæld udstilles til et bredere publikum, da denne snitflade kun udstiller enkelte håndtag til at oprette nye idkort. Det er meningen at denne snitflade skal bruges fra SignOn Biblioteket. Kald til /com.trifork.sosigw.console.consoleapp/, /console/ og /login/ skal kunne benyttes fra maskiner, hvor man skal kunne komme til administrationkonsollen. Selve konsollen beskytter sig selv ved at kræve login med OCES digital signatur, men det er god praksis at begrænse adgangen mest muligt. Adgang til administrationskonsollen i SOSI-GW Adgangen til administrationkonsollen er beskyttet ved at kræve at brugeren logger in med sin digitale signatur i den browser, der benyttes. Der gemmes en session cookie i browseren og sessionen lever dermed indtil browser-vinduet lukkes. Gennem administrationkonsollen opsættes hvilke brugere, identificeret ved deres CPR-nummer, der har lov at benytte administrationskonsollen. Som beskrevet i installationsvejledning er det muligt at omgå dette login ved at starte SOSI-GW i bootstrap mode, så man kan få den første bruger eller to registreret. Bemærk at dette også kan benyttes til at tilføje uautoriserede brugere, hvis det er muligt for en fjentligt sindet bruger at sende pakker ind på intra-cluster nettet. Adgang til filsystemet på serverne Filsystemet indeholder som udgangspunkt ikke noget følsomt, men det bør naturligvis ikke være muligt for uautoriserede personer at rette i konfiguration eller program. Der logges normalt ikke følsomme data til filsystemet, med mindre dele af systemet sættes til at logge på niveau DEBUG. Adgang til databaser Som beskrevet i installationsvejledningen benyttes to databaser, en lokal og en global. De indeholder begge følsomme oplysninger og bør beskyttes mod uautoriseret adgang. Den lokale database bør sættes til kun at ville kommunikere med lokale processer, da det begrænser angrebsmulighederne til personer, der kan få adgang til maskinen. Den globale bør ligeledes begrænses til kun at ville kommunikere med maskiner, der kører SOSI-GW, eller i det mindste et begrænset netværk. Der bør oprettes brugere med bedre adgangskoder, end de, der er brugt som eksempler i konfigurationsfilerne. Eksemplerne er kun tænkt til udvikler-brug. Side 5 af 11

6 Logning SOSI-GW logger i den globale database nøgleoplysninger om hvert webservice-kald, der gennemføres gennem den til service-udbydere. Disse kan fremsøges i administrationskonsollen. Denne logning er nødvendig i tilfælde af misbrug, da serviceudbyderen kun kan føre kaldet tilbage til SOSI-GW, som så må konsulteres for at opklare hvilken IP-adresse kaldet oprindeligt kom fra. Brug af SOSI-GW som webservice-firewall Man kan forestille sig at man har et net, man ønsker at beskytte mod uautoriserede webservice-kald, f.eks. sundhedsdatanettet. En anvendelse af SOSI-GW er at konfigurere sit netværk, så kun medlemmer af SOSI-GW clusteret kan sende webservice-kald ud på sundhedsdatanettet, og så benytte adgangskontrollen indbygget i SOSI-GW til at styre hvilke applikationer og maskiner, der får lov til at kalde hvilke services på sundhedsdatanettet. Side 6 af 11

7 Appendix A - Statiske konfigurations parametre Nedenfor beskrives de forskellige parametre der kan indstilles og hvad de gør. cluster.ip.prefix Afgør hvilket interface der benyttes til intra-cluster kommunkation, hvis der ikke er sat nogen værdi lyttes på alle interfaces. Det anbefales at intra-cluster kommunikation foregår på et separat IP-subnet eller endnu bedre et separat VLAN. Da det er et prefix kan værdien fx være "10.", " ", " " cluster.multicast.ip.address Intra-cluster multicast adresse, skal i kombination med port være unik for hver SOSI- GW cluster. cluster.multicast.ip.port Port der benyttes til intra-cluster multicast sosigw.mode Hvad "mode" skal sosi-gw køre i, kan antage en af værdierne 'production', 'test', 'developer' eller 'bootstrap' sosigw.mode=developer En nem måde at få sosi-gw til at køre lokalt. Slår brugen af database, auditlogging, clustering og login tjek på konsollen fra, derudover slås adgangstjek for webservices for både klient og server. Bruger TEST-STS service, og kommunikere ikke med andre clustre medlemmer. sosigw.mode=production Slår fuld funktionalitet til og benytter produktions STS service. Kræver at lokal og global database er korrekt konfigureret, og kører i et cluster hvis mere end en node er tilstede. sosigw.mode=test Som produktion men benytter TEST STS. sosigw.mode=bootstrap Får sosi-gw til at starte i begrænset mode, hvor kun konsollen er tilgængelig og der ikke kræves autorisation. Det er ment som en måde at få sosi-gw gjort klar første gang den startes, eller ved nødstilfælde hvor der ikke findes et gyldigt login. Kræver lokal database for at konfigurationsændringerne gemmes. Kan ikke servicere requests og benytter ikke STS i denne mode. sosigw.slalog Slå sla-logging til, bemærk at når sosi-gw er i produktion mode vil denne indstilling ignoreres da sla-logging altid er aktiv i produktion. fmk.isalive.url Bruges fra "check pages", til at validere at FMK er oppe. Side 7 af 11

8 dgws.version Hvilken version af DGWS som supporteres, gyldige værdier er 1.0 eller 1.0.1, skal matche den version som klient applikationerne benytter. Hvis begge versioner ønskes, er det nødvendig at have to parallele sosi-gw kørende. jdbc.driver Hvilken JDBC driver der skal benyttes, følgende er understøttet: jdbc.driver=org.gjt.mm.mysql.driver jdbc.driver=org.mysql.driver jdbc.driver=org.postgresql.driver jdbc.driver=org.hsqldb.jdbcdriver jdbc.datasource Navnet på den datasource der slåes op i jndi. global.auditlog.enabled Hvis slået til vil sosi-gw samle audit log linjer fra alle sosi-gw instanser til en global auditlog database. Bemærk, auditlog søgning i konsollen benytter den globale auditlog database, så hvis denne slås fra, vil auditlog søgning også slås fra. auditlog.to.db.enabled Om der skal auditlogges til database, bemærk log4j altid er slået til. restricted.webservice.enabled Slå den begrænsede version af signon webservicen på /service/sosigw-restricted til eller fra. Den begrænsede webservice er beregnet til brug med "Signon Library" og er et duplikat af den fulde webservice /services/sosigw med logout og getvalididcard fjernet. runtimeconfig.storage.type Kan sættes til db eller properties Hvis db vælges læses konfigurationen fra den lokale database, for de forskellige instanser. Hvis properties vælges læses konfigurationen fra sosigw-staticconf.properties, konsollen slås fra og konfigurationen bliver ikke propageret mellem de forskellige cluster medlemmer. runtimeconfig.general.browsersigning.url Url klienten skal benytte for at få browsersigning på denne sosi-gw cluster. Hvis cache partitionering er slået til kan man sætte url op for hver partition som sådan her: runtimeconfig.general.browsersigning.url.1=partition1.url runtimeconfig.general.browsersigning.url.2=partition2.url osv. Side 8 af 11

9 runtimeconfig.general.sts.service.url Url til den STS service der skal benyttes, kan være en liste url'er der prøves i rækkefølge, url'erne skal være adskil med mellemrum. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.url Jdbc connection streng til den globale auditlog database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.username Brugernavn til den globale audit log database. runtimeconfig.general.globaldb.jdbc.password Password til den globale audit log database runtimeconfig.general.globaldb.transmit.interval Hvor tit audit logs flyttes fra den lokale audit log til den globale, i millisekunder. runtimeconfig.general.careprovider.cvr CVR på den organisation der kører sosi-gw, brug til test. runtimeconfig.general.careprovider.cvr.name Navnet på den organisation der kører sosi-gw, benyt SOSITEST i test. runtimeconfig.general.idcard.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har bedt om en digest/url til man skal have startet en browser signerings session. runtimeconfig.general.browser.signing.timeout Antal sekunder der må gå fra man har startet browser signerings appletten til browseren skal have sendt det signerede digest. runtimeconfig.general.sts.number.failures.before.open.cb Antal gange kald til STSen må fejle før circuit breakeren åbner. runtimeconfig.general.sts.millis.before.attempting.close.cb Antal millisekunder der skal gå før circuit breakeren igen forsøger at lukke. runtimeconfig.general.sts.timeout.millis Tid(i millisekunder) der ventes på svar på STS forespørgsler. runtimeconfig.general.cache-partitioning.enabled Skal idkort cachen være partitioneret, baseret på indholdet af en http-header (se nedenfor) runtimeconfig.general.cache-partitioning.http-header.name Navnet på den http-header der indeholder det partionid der skal bruges (ignoreres hvis partitionering er slået fra). Side 9 af 11

10 runtimeconfig.general.decoupling-component.url Url til den "Decoupling Component" der skal modtage forespørgsler der ikke indeholder en WSAddressing i headeren. runtimeconfig.general.pass-through-on-signature.enabled Hvis denne er slået til vil sosi-gw ikke udskifte idkort på forespørgsler der allerede har en, signatur med digest, signatur værdi og certificate element. runtimeconfig.clientaccesswhitelist.* Klient whitelisting liste, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes med et unikt alias for den klient der ønskes whitelistes. Formatet på værdien er "IP-adresse, Salt, Kommentar" IP-adressen behøver ikke være en hel IP, der matches på begyndelsen, så fx hvis er valgt vil den matche alle ip'er der starter med Hvis både IP-adresse og Salt er angivet tjekkes begge dele. Eks på en klient whitelist: runtimeconfig.clientaccesswhitelist.fromthelb=9.0.5.,,from the LB runtimeconfig.servicepreservewsa.* Liste med services hvor To og Action i WSAddressing ønskes bevaret, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp, WS-Addressing-action regexp, Kommentar". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel hvor alt der er til trifork.lms.trifork.com eller ip , ikke vil få fjernet To og Action: runtimeconfig.servicepreservewsa.fmk=.*(trifork\\.lms\\.trifork\\.com 195\\.80\\.250\\.83).*,.*,FaellesMedicinKort runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access Liste med services der er whitelistet, kan forekomme mere end en gang, * udskiftes blot med et unikt alias. Indeholdet skal være en komma separeret liste med formatet "WS-Addressing-to regexp,ws-addressing-action regexp, Comment". WS-Addressing-to & WS-Addressing-action skal indeholde regex som matches med det der kommer i forespørgsler. Eksempel der åbner for alle services: runtimeconfig.serviceaccesswhitelist.openaccess=.*,.*,open access runtimeconfig.general.nspflowid.http-header.name Navnet på den http header proxy en læser og sender videre til den kaldte service. Default værdien er X_NSP_FLOWID. runtimeconfig.general. proxy-requestid.http-header.name Navnet på en http header proxy en genererer og sætter ind som http header til den kaldte service. Side 10 af 11

11 Default værdien er X_NSP_PROXY_REQUESTID. Side 11 af 11

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes.

Advarsel: Den private nøglefil skal beskyttes. Symantecs vejledning om optimal sikkerhed med pcanywhere Dette dokument gennemgår sikkerhedsforbedringerne i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan de vigtigste dele af forbedringerne

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline.

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline. Global Configuration Websted> Global Configuration. Indstillinger for websted Site Offline. Denne indstilling viser, hvornår sitet er offline. Kun Administratorer vil være i stand til at se stedet, når

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

E-mail security qiuckguide

E-mail security qiuckguide E-mail security quickguide Side 1 af 7 E-mail security qiuckguide 24. januar 2013 Indhold 1 Overview... 2 2 Archive... 3 3 Administration... 3 E-mail security quickguide Side 2 af 7 1 Overview Login: https://www.emailsecurity.dk

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere