BILAG Sagsnr Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 12-11-2012. Sagsnr. 2012-162582. Dokumentnr. 2012-875506"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG Referat og behandling af modtagne henvendelser ved naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 280 til permanent at henlægge restaurantskibet "Sundance" Nedenstående er de modtagne 12 henvendelser plus 5 anonyme kommentarer fra Indre By Lokaludvalgs hjemmeside oplistet og refereret samt rubriceret under 5 temaer med forvaltningens kommentarer hertil. Naboorienteringen foregik fra 20. august til 17. september Sagsnr Dokumentnr Offentlige myndigheder 1. Indre By Lokaludvalg, v. Christian Christensen 2. Indre By Lokaludvalg v. Bent Lohmann 3. Søfartsstyrelsen, v. skibsinspektør Claus Jørgensen Privatpersoner 4. Lone Bennedsen (3 indsigelser) 5. Karen Wistoft 6. Karen Hallberg Foreninger 7. Nyhavn Erhvervsforening v. Ole Arboe 8. Nyhavnsforeningen, v. formand Sammy Hessburg Eisinger 9. E/F Havnegade 35 / Peder Skrams Gade 27 v. formand Hans Trebbien 10. Ejendommen Havnegade 33, v. Kirsten Kjærgsgaard 11. Gammelholm Beboerforening v. formand Rasmus Zier Bro Virksomheder 12. Copenhagen Strand Hotel, v. Peter Borup 1. Indre By Lokaludvalg, v. Christian Christensen Indsendt 28. september 2012 på vegne af Søren Kirkegaard, medlem af Indre By Lokaludvalg, beder Christian Christensen om, at få tilsendt afgørelsen vedr. ansøgningen om dispensation til restaurantskibet i Havnegade, når den foreligger. 2. Indre By Lokaludvalg v. Bent Lohmann Indsendt 18. september 2012 Plan og Byrum Njalsgade 13 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 Lokaludvalget har med annoncering opfordret borgere til at fremkomme med kommentarer til forslaget om dispensation på lokaludvalgets hjemmeside, hvilket har resulteret i 5 kommentarer. Overordnet mener Lokaludvalget, at forvaltningen skal være meget forsigtig med tilladelser til restaurantskibe i Inderhavnen, da det er i strid med intentionerne i byen ved vandet eksemplificeret ved dispensationen til Liva 2 i Nyhavn. Lokaludvalget mener, at henlæggelse af restaurantbåde hører til på døde steder som Kalvebod Brygge, hvor de kan skabe liv. Forvaltningen bør respektere, at området er udlagt som et roligt beboelseskvarter. Mange af restaurantpladserne på Sundance er placeret på øverste dæk uden den fornødne lydisolering og vil føre til væsentlige støjgener for beboerne i Havnegade og Peder Skrams Gade. Lokaludvalget mener ikke, at det er i offentlighedens interesse, at kommunen bruger mange penge på anlæg af promenade for efterfølgende at tillade restaurantdrift fra et tilfældigt skib. Lokaludvalget ønsker en begrundelse for, at kommunen kun har valgt at naboorientere de tre nærmeste opgange, samt hvor bredt man normalt udsender naboorienteringer. Resumé af kommentarerne fra Indre By Lokaludvalgs hjemmeside: a. God ide med caféskibet, der er generelt kedeligt, og forhåbentlig får vi også nogle husbåde, så de tomme kajer bliver brugt til noget fornuftigt. Lad os få mere liv også gerne mere udeservering. b. Hyklerisk, at alle vil slippe for liv lige der, hvor de bor, når vi alle ved, at de samme mennesker bor lige netop der, fordi der er sådan et liv i kvarteret. JA til alt der bidrager til en masse liv, desuagtet at det også bidrager med støj. c. Godt med liv så længe det ikke betyder støj. Os beboere er i forvejen hårdt plaget som følge af de mange arrangementer i området. Jeg vil kraftigt frabede mig, at få et caféskib som genbo. d. Caféer og barer etc. indbyder til et dejligt liv og leben. Men havnepromenaden indbyder til en anden form for leben, mere børneog familievenlig. Lad havnepromenaden tilbyde et alternativ til Nyhavns form for leben. Det gør byen mere mangfoldig. e. Ikke flere beværtninger. København har ikke underskud, hvad det angår. Et fastliggende skib er ikke et maritimt arrangement. Ingen grund til grønt lys for et klondyke af værtshuse, der kun har det tilfælles med både, at de flyder. Læg skibene ved Langebros Sjællandsside, da der er tradition for skibe der. 3. Søfartsstyrelsen v. skibsinspektør Claus Jørgensen Indsendt 30. august Side 2 af 8

3 Søfartsstyrelsen har ikke indvendinger mod permanent henlæggelse. Søfartsstyrelsen gør dog opmærksom på følgende: Skibet er rent registreringsmæssigt ikke færdigbehandlet. Skibet er omfattet af lov om midlertidige konstruktioner med erhverv i havne. Der skal foreligge en godkendelse. Søfartsstyrelsen har ikke oplysninger om godkendelse af skroget. Det er ejers pligt at tilsikre at dette er bragt i orden. Søfartsstyrelsen har efterfølgende meddelt, at de nødvendige godkendelser af fartøjet var i orden fra start. 4. Lone Bennedsen (Har indsendt 3 indsigelser) Indsendt 19. september. 1. indsigelse: Indeholder billeder til illustration. Uddybelse af indsigelse indsendt af Kirsten Kjærsgaard på vegne af Havnegade 33. Permanent placering af skibet ødelægger ikke kun udsigten for beboere og gående, det forårsager umådelige støjgener mm. Sundance synes at appellere til et publikum, der har som mål at blive rigtig meget berusede over lang tid, og som støjer. Det er i ingens interesse at tiltrække den slags selskaber, som absolut ikke hører bydelen til. Sundance tiltrækker andre støjgener, f.eks. i form af et oppusteligt vandbassin samt balloner, hvor luftmaskinen medfører støjgener. Desuden har to presenninger været sat over cafeernes udendørsmøbler, hvilket er grimt at se på. Presenninger medfører desuden støjgener, når de blafrer i vinden. Presenninger står der stadig dags dato. Indsigeren opfordrer kommunen til at reflektere over de meget negative konsekvenser af Sundances placering i et beboelsesområde. Generne er af social, støj- og stemningsmæssigt karakter. Sundance tiltrækker et bestemt publikum, som har festbehov og støjvaner, som er uacceptabelt for et beboelsesområde. Der bør opstilles skrappe regler for erhvervsbrugere på havnefronten, hvor der først og fremmest tages hensyn til beboerne og de almindelige brugere og besøgene på havnefronten. Sundance bør fjernes fra dens nuværende placering, hvor den i høj grad er med til at smadre atmosfære, harmoni og almene acceptable rolige forhold på havnefronten. 2. indsigelse: Indsendt 25. september Indsigelsen indeholder illustrationer. Indsigelsen er en beskrivelse af et forløb over en weekend, hvor indsigeren forklarer, at Sundance har haft fester hele weekenden med høj diskoteksmusik samt kulørte lamper. Båden bør flyttes langt væk, da musikken og de specielle gæster langt overdøver almindeligt socialt samvær. 3. indsigelse: Indsendt 25. september Indsigelsen indeholder illustrationer. Side 3 af 8

4 Fotos af restaurant Sihal og Café Malmøs dårligt vedligeholdte opstilling, der synes at være helt uden pasning af ejerne. Grimt og upassende for den nybyggede havnefront. 5. Karen Wistoft Indsendt 1. september 2012 Protest over permanent henlæggelse af skibet. Sundance-skibet er en trussel mod den fantastisk istandsatte havnepromenade. Skibet bør som minimum flyttes om vinteren for at give luft og plads til den atmosfære, der nu er skabt. Kommunen skal samtidig roses for et fabelagtigt arbejde med havnepromenaden. 6. Karen Hallberg Indsendt 24. august 2012 Ingen indvendinger mod at Sundance placeres uden foran indsigerens vindue. Indsigeren ønsker dog en præcisering af, hvordan skibet må være belyst, da situationen pt. er, at skibet tænder to juletræskæder foran og bag på skibet, der virker generende i forhold til udsynet fra lejligheden. 7. Nyhavn Erhvervsforening v. Ole Arboe Indsendt 19. september 2012 Anbefaler, at Sundance placeres på Nyhavns lige side, ca. ved nr. 42, hvor Saga Fjord var placeret før. 8. Nyhavnsforeningen, v. formand Sammy Hessburg Eisinger Indsendt 15. september 2012 Fartøjet vil bidrage til en tiltrængt maritim levendegørelse af den gamle havnestrækning. Fartøjer som Sundance vil være med til at sikre et klassisk havnemiljø. Etablering af en strækning med fastliggende både vil åbne muligheden for, at teaterskibet LIVA 2 også kan fortøjes her. 9. E/F Havnegade 35 / Peder Skrams Gade 27 v. formand Hans Trebbien Indsendt 12. september Indsigelsen indeholder illustrationer. Det er ejerforeningens opfattelse, at en dispensation er i strid mod de for området gældende lokal- og kommuneplaner, der er henvist til i orienteringsskrivelsen. Det forventes, at restaurantdriften medfører uacceptable støjgener i et omfang, som vil være meget generende i aften- og nattetimerne, bl.a. som følge af skibets manglende støjafskærmning på øverste dæk. Side 4 af 8

5 10. Ejendommen Havnegade 33, v. Kirsten Kjærgsgaard Indsendt 13. september 2012 Havnegade 33 ønsker Sundance flyttet mod syd, da Sundance er fejlplaceret. Beboerne er glade for området og udsigten til forbipasserende skibe, men mener at Sundance svarer til en bygning. 11. Gammelholm Beboerforening v. formand Rasmus Zier Bro Indsendt 12. september Indsigelsen indeholder illustrationer. Den elektroniske indsigelse indeholder også video- og lydklip. Kommunen anfører i naboorienteringen, at den anbefalede dispensation er i overensstemmelse med kommuneplan 2011, der muliggør placering af husbåde ved denne kajstrækning. Indsigerne mener ikke, at Sundance er en husbåd, og derfor er en dispensation ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor ikke hjemmel til en dispensation. 90 ud af 150 restaurantpladserne på Sundance findes på øverste dæk, hvor lokalet lydmæssigt kun beskyttes af sejldug. Der vil være betydelige støjgener i havnen som følge heraf. Restaurantskibet vil ikke kunne opfylde gældende vilkår. I indsigelsen henvises til Nyhavn-strategien, hvoraf det fremgår, at Nyhavn er et område med restauranter, og Gammelholm er et roligt område med beboelse. Placeringen af Sundance ved Gammelholm afspejler ikke den strategi. Beboerforeningen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse på Gammelholm, hvor 10 personer syntes, at dispensationen burde gives, og 75 var imod en dispensation. Endeligt erklærede 3 sig hverken for eller imod en dispensation. Beboerforeningen kan derfor ikke gå ind for en dispensation af følgende grunde: Det ansøgte er imod strategien om et roligt beboerkvarter. Strækningen er kun tænkt anvendt til husbåde og mindre passagerskibe. Ikke til restaurantskibe. Der er rigeligt med restauranter i alle prisklasser i forvejen. Restaurantdriften forventes at medføre væsentlige støjgener for beboere i området, og vil ikke gavne det miljø, som kommunen i øvrigt med succes har skabt på havnefronten. De i forvejen begrænsede parkeringsmuligheder bliver yderligere indskrænket. 12. Copenhagen Strand Hotel, v. Peter Borup Indsendt 14. september 2012 Hotellet mener ikke, at der bør gives dispensation fra lokalplanen af hensyn til hotellets gæsters nattero og områdets miljø. Side 5 af 8

6 Temaer i henvendelserne og forvaltningens bemærkninger hertil I de modtagne henvendelser fremføres generelt synspunkter, der kan rubriceres under nedenstående temaer A-E. Forvaltningens bemærkninger er knyttet til de enkelte temaer. Enkelte henvendelser (henvendelserne 2a, 2b, og 2d samt 6 og 8) forholder sig helt overvejende positivt til det ansøgte og er derfor ikke kommenteret i det efterfølgende. A. Forholdet til lokalplan nr. 280 og Kommuneplan (Henvendelserne nr. 1,2, 2e, 3, 5, 7, 9, 10, 11og 12) Forvaltningen vurderer, at placering af restaurantskibet Sundance vil kunne spille sammen med og være et positivt tilskud til aktiviteterne i den nyanlagte havnepark langs Havnegade. Endvidere vil der fortsat være mulighed for, at mindre passager- og udflugtsbåde kan anløbe kajen på strækningen frem til det kommende, flydende fiskemarked mellem Tordenskjoldsgade og Niels Juels Gade. (Det bemærkes, at fiskemarkedet med salg og servering af fiskeprodukter er godkendt ved dispensation fra lokalplan nr. 280 meddelt af forvaltningen efter forudgående naboorientering og inden for gældende bemyndigelse for meddelelse af dispensationer). Sundance er oprindelig bygget til sejlads og fremstår med et autentisk maritimt udtryk og bidrager dermed positivt til stedets karakter af havnemiljø. Permanent placering af det omhandlede restaurantskib forudsætter dispensation fra lokalplan nr. 280, 4, stk. 3, der bestemmer, at der fortsat skal være mulighed for anløb af mindre passagerbåde, og at der skal kunne placeres tilhørende terminalanlæg på kajarealet. Kommunen kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation fra en lokalplans bestemmelser, når det ikke strider mod planens principper, dvs. planens formålsbestemmelse og de deraf afledte anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen vurderer, at dispensation til det ansøgte ikke er i modstrid med principperne i planen. Det ansøgte restaurantskib indrettes som café og restaurant for maksimalt 150 personer. Personalefaciliteter indrettes på kælderdæk, restaurant og køkken på stuedæk og udendørs servering på soldæk. Skibets etageareal er ca. 230 m 2, længden er ca. 30 m og højden over vandlinjen er ca. 5,2 m ekskl. styrehus. Skibet er placeret ca. 30 m fra de nærmest liggende boliger i Havnegade. Restaurantskibet er m.h.t. placering, anvendelse og størrelse i overensstemmelse med rammerne for husbåde i Kommuneplan 2011, der fastlægger vandarealet langs kajstrækningen langs Havnegade til husbåde. Husbådene må anvendes til boliger og kan herudover bl.a. anvendes til serviceerhverv, såsom butikker, caféer, restauranter, hoteller og vandrehjem. Der må kun udøves erhverv i forureningsklasse 1 (ingen forurening) eller på nærmere vilkår virksomhed i forureningsklasse 2 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav til på 20 m til boliger og lignende). Husbådenes etageareal må højst være 300 m 2, længden må højst være 30, og højden må højst være 7 m, idet længden Side 6 af 8

7 for ombyggede fartøjer dog må overskrides med op til 10 m, og højden for så vidt angår oprindelige dele af skibet, f.eks. master, styrehuse og soldæk. B. Forholdet til Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet. (Henvendelserne nr. 2 og 11) Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i november I strategien lægges der op til, at kajarealerne langs Havnegade omdannes til havnepark (færdiganlagt i 2011), og at der gives mulighed for anløb af kanalrundfarter, tur- og charterbåde langs kajen samt mindre markedsbåde på den sydligste strækning ved knasten Der er således ikke lagt op til placering af husbåde, herunder restaurantbåde. Strategien er imidlertid overhalet af Kommuneplan 2011, der indeholder mulighed for placering af husbåde, herunder restaurantbåde ved Havnegade. Det bemærkes, at placering af husbåde langs Havnegade først er muliggjort i og med vedtagelsen af Kommuneplan 2011, idet Kommuneplan 2009 ikke indeholdt en sådan mulighed. C. Støjgener fra restaurationsskibet Sundance. (Henvendelserne nr. 2, 2c, 2e, 4, 5, 9, 10, 11 og 12) I en række henvendelser påpeges, at der har været støjgener for naboerne i forbindelse med arrangementer på Sundance. Ejeren af Sundance har i oplyst, at skibet er støjisoleret, og at der ifølge gennemførte målinger ikke er støj, der slipper ud, selv når det spilles høj musik. Han er indstillet på at overholde gældende regler for støj og målinger heraf. Telefonisk har han endvidere oplyst, at der ikke spilles musik på soldækket, og at al udeservering på soldækket stopper kl. 22, og at soldækket herefter kun bliver anvendt kortvarigt af rygere. Lokalplan nr. 280 indeholder ikke bestemmelser om forurening (støj) fra virksomheder. Forvaltningen foreslår derfor, at dispensationen gives på betingelse af, at restaurantvirksomheden ikke må give anledning til mere end ubetydelig forurening (støj) i forhold til de omboende. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, jf. ovenfor under pkt. A. Det bemærkes, at håndhævelse af vilkår vedr. støjgrænser varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø. Det bemærkes endvidere, at det i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive sikret, at restaurantskibet opfylder gældende krav til lydisolering. Det bemærkes endvidere, at restaurantens åbningstid reguleres af den til sin tid meddelte bevilling. Side 7 af 8

8 D. Tab af udsigt og anvendelse af kajen til opbevaring af cafémøbler. (Henvendelse nr. 4) Sundance placeres på samme kajplads, hvor restaurant-/udflugtsbåden Saga Queen tidligere har ligget (siden 2004). Sundance er ca. 20 m kortere end Saga Queen og vil dermed tage mindre udsigt. Eftersom kajen er ca. 2 m høj, stikker Sundance ca. 3,2 m op over terrænniveau, således at udsigtstabet overvejende vil berøre stuelejlighederne i de overfor liggende boligejendomme i Havnegade. Derudover skal bemærkes, at Sundance har en højde 5,2 m ekskl. styrehus og dermed holder sig betydeligt under kommuneplanrammens maksimale højde for husbåde på 7 m plus opbygninger som styrehus og lignende. Sundance har p.t. ingen aftale med kommunen om anvendelse af promenade-/parkarealet til udeservering samt opbevaring af udendørs cafémøbler. En sådan aftale forventes indgået med kommunen, Teknik- og Miljøforvaltningen, når dispensationen og byggetilladelsen er på plads. I den forbindelse må det forudsættes, at der findes en tilfredsstillende løsning på opbevaring af udendørs cafémøbler. E. Udstrækningen af høringsområdet (Henvendelse nr. 2) Fastlæggelsen af høringsområdet i forbindelse med en naboorientering om dispensation foretages med udgangspunkt i planlovens 20, stk. 1. Herefter skal naboorienteringen omfatte ejere og brugere inden for lokalplanområdet, naboerne til den omhandlede ejendom og andre, der efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, samt foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og landsdækkende foreninger og organisationer, der over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger. Den konkrete afgrænsning af høringsområdet er således altid baseret på et skøn, og i her omhandlede sag har man vurderet, at alene ejere, lejere og brugere på adresserne Havnegade 29, 31 og 33 samt Peder Skrams gade 28 berøres på en måde, at de har en berettiget interesse i sagen. Dette svarer til sædvanlig praksis ved naboorienteringer om dispensationer fra lokalplaner. Herudover er naboorienteringen sendt til relevante myndigheder, foreninger og lignende. Side 8 af 8

Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm.

Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm. København 29. September 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 113 2300 København S Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget

Læs mere

NYHAVN OG GAMMELHOLM

NYHAVN OG GAMMELHOLM NYHAVN OG GAMMELHOLM Lokalplan nr. 512 Borgerrepræsentationen har den 22. januar 2015 vedtaget lokalplan nr. 512 Nyhavn og Gammelholm. Lokalplanen er bekendtgjort den 10. februar 2015 Indhold Redegørelse

Læs mere

Modtagne henvendelser i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslag Skjulhøj Alle.

Modtagne henvendelser i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslag Skjulhøj Alle. B Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Center for Bydesign Modtagne henvendelser i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslag Skjulhøj Alle. 6. juni 2007 Journalnr. 311/560-0001-05 ANM Lokalplanforslaget

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

18-02-2013. Sagsnr. 2013-33539. Dokumentnr. 2013-148409. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsbehandler Mikkel Halbye Mindegaard

18-02-2013. Sagsnr. 2013-33539. Dokumentnr. 2013-148409. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsbehandler Mikkel Halbye Mindegaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT 18-02-2013 Sagsnr. 2013-33539 Til Teknik- og Miljøudvalget Høringssvar vedr. Ny ordning for Mobilt Gadesalg Dokumentnr.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Midlertidige ungdomsboliger

Midlertidige ungdomsboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 2 Midlertidige ungdomsboliger Baggrund Med baggrund i indstillingen Medlemsforslag om midlertidige ungdomsboliger gennemgår dette notat

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra motorsportsbaner Støj fra motorsportsbaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 11 1.1.4 Gokart

Læs mere