PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual"

Transkript

1 PC Phone Pocket Q.1 Hvad indeholder æsken? Q.2 Klargøring af enheden Q.3 Foretagelse af et opkald Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Q.5 Konfiguration af en -konto Q.6 Afsendelse af en meddelelse Q.7 Søgning på internettet Q.9 Indtastning af oplysninger Q.10 Statusindikatorer Q.11 Tilpasning af enheden Q.12 Øget sikring af enheden Q.13 Yderligere oplysninger Hurtigstartmanual _QSG_DK.indd 1 11/10/05 15:22:13

2 Q.1 Hvad indeholder æsken? AC-adapter Batteri USB-kabel Ibrugtagnings-cd Pocket PC Phone Hovedtelefoner Brugervejledning og hurtigstartmanual _QSG_DK.indd 2 11/10/05 15:22:14

3 Billedoversigt over telefonen _QSG_DK.indd 3 11/10/05 15:22:16

4 Enhedskomponenter 4 Nr. Element Funktion 1 MiniSD-kortplads Her kan indsættes et lagerkort (minisd) til lagring af data. 2 Afbryderknap 3 Meddelelsesindikator Tryk på denne for at slukke enheden midlertidigt og skifte til dvaletilstand. Tryk og hold i ca. 5 sekunder for at slukke enheden helt. Når enheden er i dvaletilstand, kan du stadig bruge telefonfunktionen til at modtage opkald. Telefonfunktionen er dog ikke aktiv, når du slukker enheden helt. Tofarvet indikator i venstre side: Blå betyder, at Bluetooth-systemet er aktiveret og klar til overførsel af RF-signal, og grøn viser Wi-Fi-status. Tofarvet indikator i højre side: grøn og gul for GSM-standby, SMSmeddelelse, GSM-netværksstatus, meddelelser, batteriopladningsstatus. 4 Højttaler Lyt til lydmedier eller telefonopkald herfra. 5 Messaging Tryk på denne for hurtig start af Messaging. 6 Internet Explorer Tryk på denne for at starte Internet Explorer. 7 Berøringsskærm Til skrivning, tegning eller foretagelse af valg med pennen. 8 Venstre funktionstast Udfører kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 9 Højre funktionstast Udfører kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 10 Navigationsknap Tryk dette multidirektionale kontrolelement op, ned, venstre eller højre for at gå gennem menuer og programanvisninger. Tryk på midterknappen for at foretage valget. 11 Knappen Tal Tryk på denne for at svare indkommende opkald eller kalde op til et nummer. 12 Knappen Afslut Tryk på denne for at afslutte et opkald. 13 Comm Manager Tryk for start af Comm Manager. Tryk og hold for at bruge vibrationstilstand _QSG_DK.indd 4 11/10/05 15:22:18

5 Nr. Element Funktion 14 Lydstyrkeregulering Skyd op/ned for at justere lydstyrken. 15 Bilantennekonnektor Du kan slutte din telefon til en bilantenne for at udnytte den bedre modtagelseskvalitet. 16 Blitzlys Giver mulighed for at tage billeder i mørke omgivelser. 17 Selvportrætspejl Placér telefonen, så spejlet viser det billede, du vil optage. 18 Kameralinse Den indkommende live video fanges gennem denne linse, når kameratilstanden er aktiv. 19 Pen Brug pennen til at skrive, tegne eller markere emner på berøringsskærmen. 20 Dæksellås Skub denne lås for at løsne batteridækslet. 21 Synkroniseringskonnektor Brug denne konnektor til at synkronisere data eller oplade batteriet. 22 Hovedtelefonstik Giver dig mulighed for at lytte til lydmedier eller bruge telefonen håndfri. 23 Mikrofon Tal ind i mikrofonen, når du modtager eller foretager et telefonopkald eller optager tale. 24 Voice Command Tryk på denne for at starte talestyret hurtigopkald. Tryk og hold for at optage en talenote. 25 Infrarød port Tillader trådløs udveksling af filer eller data med andre enheder. 26 Nulstillingsknap Tryk på nulstillingsknappen med pennen for at nulstille enhedens software. 27 Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Tryk her igen for at tage et billede. Tilbehør Funktion Vekselstrømsadapter Konverterer vekselstrøm til jævnstrøm til opladning af enhedens batteri. USB-kabel Opret forbindelse mellem enheden og pc en, og synkronisér data. Stereo-headset Omfatter lydstyrkeregulering og en send/afslut-knap. Du kan bruge denne knap til at modtage og afbryde indkommende og udgående opkald _QSG_DK.indd 5 11/10/05 15:22:18

6 QWERTY-tastaturet Enheden omfatter et QWERTY-tastatur, der svarer til et almindeligt computertastatur. Du bruger QWERTY-tastaturet ved at skyde hovedskærmen mod højre for at vise tastaturet. Du kan gøre følgende med QWERTY-tastaturet: QWERTY-tastaturet Hvis du vil skrive små bogstaver, skal du trykke på tasterne med dine tommelfingre eller fingre. Tryk først på, hvis du kun vil bruge store bogstaver, og derefter på. Tryk på, hvis du vil skrive ét stort bogstav, og tryk derefter på den relevante tast. Tryk på, hvis du vil skrive et tal eller symbol (mærket med rød farve), og tryk derefter på den relevante tast. Tryk på venstre/højre funktionstast ( / ) for at udføre kommandoen, der vises i mærket over tasten. Tryk på for at bekræfte dine dataindtastninger eller det anvendte program. Tryk på for at åbne menuen Start. Tryk på piletasterne ( / / / ) for at flytte i en retning _QSG_DK.indd 6 11/10/05 15:22:18

7 Q.2 Klargøring af enheden Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et SIM-kort og et opladt batteri i enheden. SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, oplysninger om tjenesten og hukommelse til telefonbog/meddelelser. Installation af SIM-kortet 1. Kontrollér, at enheden er slukket. 2. Skub dæksellåsen for at fjerne batteridækslet. 3. Træk i plastikbåndet for at udtage batteriet. Indsæt derefter SIM-kortet på SIM-kortpladsen med guldkontakterne nedad (det afskårne hjørne på SIMkortet skal passe til det afskårne hjørne på pladsen). 4. Udskift batteriet, og tryk forsigtigt ned på det, til det klikker på plads. 5. Sæt dækslet på igen _QSG_DK.indd 7 11/10/05 15:22:20

8 Indsæt og oplad batteriet. Nye batterier sendes delvist opladet. Før du kan bruge enheden, skal du indsætte og oplade batteriet. Du indsætter batteriet ved først at fjerne batteridækslet og derefter indsætte batteriet ved at justere den eksponerede kobberdel af batteriet med den fremspringende kobberleder. Tryk derefter forsigtigt batteriet på plads, og sæt dækslet på igen. Nogle batterier giver bedst ydelse efter flere fulde opladnings-/afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet ved at: Slutte enheden direkte til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Slutte enhedens synkroniseringskabel tilusb-porten på pc en med USB-kablet. Når enheden er slukket, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren. Når enheden er tændt, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren og ikonet for opladning ( ) på enhedens skærm _QSG_DK.indd 8 11/10/05 15:22:21

9 Kontrol af batteristyrken Tryk på ikonet for batteriniveau ( ) på skærmen Today. Tryk på Start > Settings > fanen System > Power. Hvis batterikapaciteten bliver meget lav, viser enhedens skærm en advarselsmeddelelse. Når du ser denne, skal du øjeblikkeligt gemme dine data ved at synkronisere med pc en eller gemme dine data på et ekstra lagerkort og derefter slukke enheden. Forsøg ikke at genstarte enheden, før den er tilsluttet en ekstern strømkilde. Tænding af enheden Indikator for batteristyrke Tryk på afbryderknappen for at tænde enheden. Når du tænder enheden første gang, bedes du om at gennemføre en skærmkalibreringsproces. Tryk på afbryderknappen igen for at slukke enheden. Afbryderknap _QSG_DK.indd 9 11/10/05 15:22:22

10 Q.3 Foretagelse af et opkald Som med en almindelig mobiltelefon kan du bruge din Pocket PC Phone til at foretage, modtage og holde styr på opkald og sende SMS-meddelelser. Du kan også tage noter, mens du taler, og foretage opkald direkte fra Contacts. Skærmbilledet Phone Fra dette skærmbillede kan du få adgang til Call History (opkaldshistorik), Speed Dial (hurtigopkald) og Phone Setting (telefonindstillinger). Gør ét af følgende for at åbne skærmbilledet Phone: Brug pennen til at trykke på Start > Phone. Tryk på TAL på enheden. Knappen TAL Kald direkte op til telefonnummeret ved at trykke på de numeriske taster på QWERTY-tastaturet. Telefonskærm 10 Foretagelse af et opkald... fra skærmen Phone: På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på. fra kontaktpersoner: Tryk på Start > Contacts. Tryk derefter på den ønskede kontaktperson, og tryk to gange på TAL. fra opkaldshistorik: Tryk på på skærmbilledet Phone. Rul derefter til den ønskede kontakt eller det ønskede telefonnummer, og tryk på Call _QSG_DK.indd 10 11/10/05 15:22:23

11 Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Ved hjælp af Microsoft ActiveSync kan du synkronisere oplysninger på enheden med oplysninger på pc en, f.eks. Outlook-indhold. ActiveSync er allerede installeret på enheden, men du skal installere det på en pc, hvis du ikke allerede har gjort det. Læg Ibrugtagningscd en i pc ens cd-drev. Følg anvisningerne på installationsguidens skærmbillede for at installere ActiveSync. Når installationen er færdig, skal du slutte synkroniseringskablet til enheden og slutte det til pc ens USB-port for at synkronisere. Tænd enheden for at oprette et partnerskab mellem enheden og pc en. Når pc en registrerer USB-forbindelsen, startes guiden Installation af ActiveSync-synkronisering. Følg anvisningerne på skærmen, og vælg de Outlook-emner, du vil synkronisere. Guiden Installation af synkronisering (Synchronization Options) _QSG_DK.indd 11 11/10/05 15:22:23

12 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x Microsoft ActiveSync skal være installeret på pc en, før enheden sluttes til pc en. ActiveSync 4.0 findes på installationscd en og er kompatibel med følgende operativsystemer og programmer: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Home Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 og Microsoft Outlook XP og Microsoft Outlook 2003-meddelelses- og samarbejdsklienter Microsoft Office 97, udtaget Outlook Microsoft Office 2000 Microsoft Office XP Microsoft Office 2003 Microsoft Internet Explorer 4.01 eller nyere (påkrævet) Microsoft Systems Management Server _QSG_DK.indd 12 11/10/05 15:22:24

13 Q.5 Konfiguration af en -konto Din Outlook- -konto er klar til brug. Du skal dog konfigurere en -konto, som du har fra en internetudbyder, eller en konto, som du opnår adgang til ved hjælp af en VPNserverforbindelse (normalt en arbejdskonto), før du kan sende og modtage . Konfiguration af en -konto 1. Tryk på Start > Messaging. 2. Tryk på Menu > Tools > New Account. 3. Skriv din -adresse, og tryk på Next. Den automatiske konfiguration henter de nødvendige indstillinger for -serveren. 4. Tryk på Next, når autokonfigurationen er færdig. 5. Indtast dit navn (det navn, der skal vises, når du sender ) og din adgangskode. Konfiguration af konto Tip Markér afkrydsningsfeltet Save Password, hvis du vil gemme adgangskoden, så du ikke skal indtaste den igen _QSG_DK.indd 13 11/10/05 15:22:25

14 Q.6 Afsendelse af en meddelelse Enheden kan sende og modtage -, SMS- og MMS-meddelelser, så længe den er sluttet til netværket. Selvom du kun kan sende tekstmeddelelser (SMS) til mobilnumre, kan MMS-meddelelser sendes til både mobilnumre og -adresser. Skrivning og afsendelse af en meddelelse 1. Tryk på Menu > Switch Accounts på meddelelseslisten, og vælg en konto. 2. Tryk på New. 3. Indtast -adressen eller tekstmeddelelsesadressen på en eller flere modtagere, og adskil dem med et semikolon. Tryk på To for at få adgang til adresser og telefonnumre fra Contacts. 4. Indtast din meddelelse. Hvis du hurtigt vil tilføje generelle meddelelser, skal du trykke på Menu > My Text og trykke på en ønsket meddelelse. Hvis du vil lave stavekontrol, skal du trykke på Menu > Spell Check. 5. Tryk på Send. Skrivning af en meddelelse _QSG_DK.indd 14 11/10/05 15:22:25

15 Q.7 Søgning på internettet Enheden omfatter effektive netværksfunktioner, der gør det muligt at oprette forbindelse til internettet. Du kan oprette forbindelser til internettet eller til et firmanetværk for at søge på internettet. Den forinstallerede browser, Internet Explorer Mobile, er en komplet internetbrowser, der er optimeret til brug på din mobilenhed. Brug af Internet Explorer Mobile 1. Tryk på Start > Internet Explorer. 2. Indtast den URL-adresse, du vil oprette forbindelse til, på adresselinjen, der vises øverst på skærmen. Tryk på nedpilen ( ) for at vælge mellem tidligere indtastede adresser. 3. Tryk på ikonet Go ( ) for at gå til den indtastede webadresse. 4. Tryk på Back for at gå tilbage til forrige side. 5. Tryk på Menu > Refresh for at opdatere websiden på skærmen. 6. Tryk på Menu > Home for at gå tilbage til startsiden. Søgning på internettet 7. Tryk på Menu > Favorites, og vælg derefter det websted, du gerne vil besøge. Du tilføjer et link til en foretrukken side, du har fundet på internettet, ved at åbne siden. Klik derefter på Menu > Add to Favorites, eller tryk og hold på siden for at vælge Add to Favorites i genvejsmenuen _QSG_DK.indd 15 11/10/05 15:22:26

16 Q.8 Brug af kamera og videokamera Det er let at tage fotos og optage videoklip med lyd via enhedens indbyggede kamera. Start af kameraet 1. Tryk på Start > Programs > Camera. 2. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos, og tryk så på kameraikonet. 3. Tryk på CAMERA på enheden. Du lukker kameraet ved at trykke på afslutningsikonet ( ) på skærmen. Kamera Optagelse af stillbillede 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller på skærmen eller trykke navi gationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge fotooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et stillbillede. 16 Optagelse af et videoklip 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller på skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge videooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et videoklip. Du stopper optagelsen ved at trykke på knappen ENTER eller CAMERA igen _QSG_DK.indd 16 11/10/05 15:22:26

17 Brug af billed- og videoprogrammet Programmet Pictures & Videos på enheden samler, organiserer og sorterer alle dine optagede billeder og videoklip i formaterne BMP, JPEG, AVI og MP4 på enheden. Du kan vise/afspille billeder og videoklip på enheden. Du kan endda få vist billederne som et diasshow, overføre dem, sende dem via , redigere dem eller indstille dem som baggrund på skærmen Today. Visning af billeder 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Billederne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturer. 2. Markér et billede, og tryk på View. Hvis du ikke kan finde et billede i mappen My Pictures, skal du gå til en anden mappe ved at trykke på nedpilen ( ) på mappen My Pictures. Afspilning af video 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Videoerne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturerer og vises med et medieikon ( ). 2. Tryk på den ønskede miniature for at afspille den med den indbyggede Windows Media Player. Nedpilen Medieikonet Tryk for at få vist billedet _QSG_DK.indd 17 11/10/05 15:22:27

18 Q.9 Indtastning af oplysninger Når du starter et program eller vælger et felt, der kræver tekst eller tal, åbnes inputpanelet automatisk. I inputpanelet har du adgang til de forskellige inputmetoder, der er tilgængelige på din enhed, herunder blokgenkendelse, tastatur, bogstavgenkendelse, telefontastatur og Transcriber. Som standard vises inputpanelikonet i menulinjen for at angive, hvilken inputmetode der aktuelt er valgt. Pilen for inputvalg (vist i højre side af inputpanelikonet) åbner en liste over tilgængelige inputmetoder. Ikon Inputmetode Skærmtastaturet Bogstavgenkendelse eller blokgenkendelse Telefontastatur Transcriber Inputpanelikon (tastatur) Inputvælgerpil Inputpanelikon Visning/skjulning af inputpanelet Tryk på inputpanelikonet i menulinjen for at vise eller skjule inputpanelet. 18 Tip Du kan også bruge QWERTY-tastaturet til at indtaste oplysninger på samme måde som et almindeligt pc-tastatur _QSG_DK.indd 18 11/10/05 15:22:28

19 Q.10 Statusindikatorer Skærmbilledet Today indeholder vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler og statusikoner. Her følger nogle af de statusikoner, der kan forekomme på enheden: Icon Description Icon Description Angiver, at batteriet er fuldt opladet. Ingen telefonservice. Angiver, at batterikapaciteten er meget lav. Søger efter telefonservice.. Batteriet oplades. Taleopkald er i gang. Lyd er slået til. Opkald viderestilles.. Lyd er slået fra. Opkald på hold Ringer er i vibrationstilstand. Mistet opkald Forbindelse er aktiv. Nye - eller tekstmeddelelser Forbindelse er ikke aktiv. Ny talebesked. Synkronisering er i gang. GPRS er tilgængelig Synkroniseringsfejl Tryk på ikonet for at se flere meddelelser Angiver maksimal signalstyrke.. Intet signal Telefonen er slukket. Wi-Fi er aktiveret. Enheden er låst. Enheden er ikke låst. : deaktiveret _QSG_DK.indd 19 11/10/05 15:22:28

20 Q.11 Tilpasning af enheden Du kan tilpasse udseende og funktionsmåde af din enhed og indstille klokkeslæt og dato efter den aktuelle tidszone. Tilpasning af skærmbilledet Today 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Today. 2. På fanen Appearance skal du vælge det ønskede tema til baggrunden af skærmen Today. 3. På fanen Items skal du vælge de elementer, der skal vises på skærmen Today. Tilpasning af menuen Start 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Menus. 2. Marker afkrydsningsfelterne for de emner, der skal vises i menuen Start. Du kan vælge op til syv emner. Skærmbilledet Today Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal> Clock & Alarms. 2. Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato eller klokkeslæt. Menuindstillinger _QSG_DK.indd 20 11/10/05 15:22:29

21 Q.12 Øget sikring af enheden Der findes to typer sikkerhed på enheden. Du kan beskytte din telefon mod uautoriseret brug ved at tildele en slags adgangskode, der kaldes en PIN-kode (personligt identifikationsnummer). Derudover kan du forhindre uautoriseret adgang til alle dele af enheden ved at bruge adgangskodebeskyttelse. Beskyttelse af telefonen med en PIN-kode 1. På skærmen Phone skal du trykke på Menu > Options > fanen Phone. 2. Tryk på Require PIN when phone is used. Du kan når som helst ændre din PIN-kode ved at trykke på Change PIN. Beskyttelse af enheden med en adgangskode 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Password. 2. Markér afkrydsningsfeltet Prompt if device unused for, og vælg, hvor længe enheden skal være slukket, før der kræves en adgangskode, i feltet i højre side. Vælg den type adgangskode, du vil bruge i feltet Password type. Indtast adgangskoden, og bekræft den. 3. Under fanen Hint skal du indtaste en sætning, der hjælper dig med at huske adgangskoden, men som ikke gør det muligt for andre at gætte koden. Tippet vises, når der er indtastet forkert adgangskode fire gange. 4. Tryk på OK. Næste gang enheden tændes, skal du indtaste din adgangskode. Indstilling af din PIN-kode Indstilling af adgangskode _QSG_DK.indd 21 11/10/05 15:22:30

22 Q.13 Yderligere oplysninger Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen. Du kan også trykke på Start > Help på enheden for at få onlinehjælp _QSG_DK.indd 22 11/10/05 15:22:31

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com Pocket PC Phone Hurtigstartmanual www.htc.com 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken?...3 2. Pocket PC Phone...4 3. Klargøring...8 4. Foretagelse af et opkald... 12 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger...

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbmobillæser og kmobillæser Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og -produkter er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Videokonference med PRD - ansatte og kursister Opsætning af mikrofon Opsætning af højttalere Opsætning af kamera...

Videokonference med PRD - ansatte og kursister Opsætning af mikrofon Opsætning af højttalere Opsætning af kamera... FRA EGEN COMPUTER Table of Contents Videokonference med PRD - ansatte og kursister... 3 Installér videoklient... 4 Sådan bruger du PRD...12 Opsætning af mikrofon...22 Mikrofonopsætning i PRD...23 Mikrofonopsætning

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Læs dette, før du gør videre

Læs dette, før du gør videre Qtek 9090 2 Pocket PC Phone Brugervejledning Læs dette, før du gør videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. Indhold TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD, MENS ENHEDEN ER UNDER OPLADNING.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere