PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual"

Transkript

1 PC Phone Pocket Q.1 Hvad indeholder æsken? Q.2 Klargøring af enheden Q.3 Foretagelse af et opkald Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Q.5 Konfiguration af en -konto Q.6 Afsendelse af en meddelelse Q.7 Søgning på internettet Q.9 Indtastning af oplysninger Q.10 Statusindikatorer Q.11 Tilpasning af enheden Q.12 Øget sikring af enheden Q.13 Yderligere oplysninger Hurtigstartmanual _QSG_DK.indd 1 11/10/05 15:22:13

2 Q.1 Hvad indeholder æsken? AC-adapter Batteri USB-kabel Ibrugtagnings-cd Pocket PC Phone Hovedtelefoner Brugervejledning og hurtigstartmanual _QSG_DK.indd 2 11/10/05 15:22:14

3 Billedoversigt over telefonen _QSG_DK.indd 3 11/10/05 15:22:16

4 Enhedskomponenter 4 Nr. Element Funktion 1 MiniSD-kortplads Her kan indsættes et lagerkort (minisd) til lagring af data. 2 Afbryderknap 3 Meddelelsesindikator Tryk på denne for at slukke enheden midlertidigt og skifte til dvaletilstand. Tryk og hold i ca. 5 sekunder for at slukke enheden helt. Når enheden er i dvaletilstand, kan du stadig bruge telefonfunktionen til at modtage opkald. Telefonfunktionen er dog ikke aktiv, når du slukker enheden helt. Tofarvet indikator i venstre side: Blå betyder, at Bluetooth-systemet er aktiveret og klar til overførsel af RF-signal, og grøn viser Wi-Fi-status. Tofarvet indikator i højre side: grøn og gul for GSM-standby, SMSmeddelelse, GSM-netværksstatus, meddelelser, batteriopladningsstatus. 4 Højttaler Lyt til lydmedier eller telefonopkald herfra. 5 Messaging Tryk på denne for hurtig start af Messaging. 6 Internet Explorer Tryk på denne for at starte Internet Explorer. 7 Berøringsskærm Til skrivning, tegning eller foretagelse af valg med pennen. 8 Venstre funktionstast Udfører kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 9 Højre funktionstast Udfører kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 10 Navigationsknap Tryk dette multidirektionale kontrolelement op, ned, venstre eller højre for at gå gennem menuer og programanvisninger. Tryk på midterknappen for at foretage valget. 11 Knappen Tal Tryk på denne for at svare indkommende opkald eller kalde op til et nummer. 12 Knappen Afslut Tryk på denne for at afslutte et opkald. 13 Comm Manager Tryk for start af Comm Manager. Tryk og hold for at bruge vibrationstilstand _QSG_DK.indd 4 11/10/05 15:22:18

5 Nr. Element Funktion 14 Lydstyrkeregulering Skyd op/ned for at justere lydstyrken. 15 Bilantennekonnektor Du kan slutte din telefon til en bilantenne for at udnytte den bedre modtagelseskvalitet. 16 Blitzlys Giver mulighed for at tage billeder i mørke omgivelser. 17 Selvportrætspejl Placér telefonen, så spejlet viser det billede, du vil optage. 18 Kameralinse Den indkommende live video fanges gennem denne linse, når kameratilstanden er aktiv. 19 Pen Brug pennen til at skrive, tegne eller markere emner på berøringsskærmen. 20 Dæksellås Skub denne lås for at løsne batteridækslet. 21 Synkroniseringskonnektor Brug denne konnektor til at synkronisere data eller oplade batteriet. 22 Hovedtelefonstik Giver dig mulighed for at lytte til lydmedier eller bruge telefonen håndfri. 23 Mikrofon Tal ind i mikrofonen, når du modtager eller foretager et telefonopkald eller optager tale. 24 Voice Command Tryk på denne for at starte talestyret hurtigopkald. Tryk og hold for at optage en talenote. 25 Infrarød port Tillader trådløs udveksling af filer eller data med andre enheder. 26 Nulstillingsknap Tryk på nulstillingsknappen med pennen for at nulstille enhedens software. 27 Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Tryk her igen for at tage et billede. Tilbehør Funktion Vekselstrømsadapter Konverterer vekselstrøm til jævnstrøm til opladning af enhedens batteri. USB-kabel Opret forbindelse mellem enheden og pc en, og synkronisér data. Stereo-headset Omfatter lydstyrkeregulering og en send/afslut-knap. Du kan bruge denne knap til at modtage og afbryde indkommende og udgående opkald _QSG_DK.indd 5 11/10/05 15:22:18

6 QWERTY-tastaturet Enheden omfatter et QWERTY-tastatur, der svarer til et almindeligt computertastatur. Du bruger QWERTY-tastaturet ved at skyde hovedskærmen mod højre for at vise tastaturet. Du kan gøre følgende med QWERTY-tastaturet: QWERTY-tastaturet Hvis du vil skrive små bogstaver, skal du trykke på tasterne med dine tommelfingre eller fingre. Tryk først på, hvis du kun vil bruge store bogstaver, og derefter på. Tryk på, hvis du vil skrive ét stort bogstav, og tryk derefter på den relevante tast. Tryk på, hvis du vil skrive et tal eller symbol (mærket med rød farve), og tryk derefter på den relevante tast. Tryk på venstre/højre funktionstast ( / ) for at udføre kommandoen, der vises i mærket over tasten. Tryk på for at bekræfte dine dataindtastninger eller det anvendte program. Tryk på for at åbne menuen Start. Tryk på piletasterne ( / / / ) for at flytte i en retning _QSG_DK.indd 6 11/10/05 15:22:18

7 Q.2 Klargøring af enheden Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et SIM-kort og et opladt batteri i enheden. SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, oplysninger om tjenesten og hukommelse til telefonbog/meddelelser. Installation af SIM-kortet 1. Kontrollér, at enheden er slukket. 2. Skub dæksellåsen for at fjerne batteridækslet. 3. Træk i plastikbåndet for at udtage batteriet. Indsæt derefter SIM-kortet på SIM-kortpladsen med guldkontakterne nedad (det afskårne hjørne på SIMkortet skal passe til det afskårne hjørne på pladsen). 4. Udskift batteriet, og tryk forsigtigt ned på det, til det klikker på plads. 5. Sæt dækslet på igen _QSG_DK.indd 7 11/10/05 15:22:20

8 Indsæt og oplad batteriet. Nye batterier sendes delvist opladet. Før du kan bruge enheden, skal du indsætte og oplade batteriet. Du indsætter batteriet ved først at fjerne batteridækslet og derefter indsætte batteriet ved at justere den eksponerede kobberdel af batteriet med den fremspringende kobberleder. Tryk derefter forsigtigt batteriet på plads, og sæt dækslet på igen. Nogle batterier giver bedst ydelse efter flere fulde opladnings-/afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet ved at: Slutte enheden direkte til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Slutte enhedens synkroniseringskabel tilusb-porten på pc en med USB-kablet. Når enheden er slukket, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren. Når enheden er tændt, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren og ikonet for opladning ( ) på enhedens skærm _QSG_DK.indd 8 11/10/05 15:22:21

9 Kontrol af batteristyrken Tryk på ikonet for batteriniveau ( ) på skærmen Today. Tryk på Start > Settings > fanen System > Power. Hvis batterikapaciteten bliver meget lav, viser enhedens skærm en advarselsmeddelelse. Når du ser denne, skal du øjeblikkeligt gemme dine data ved at synkronisere med pc en eller gemme dine data på et ekstra lagerkort og derefter slukke enheden. Forsøg ikke at genstarte enheden, før den er tilsluttet en ekstern strømkilde. Tænding af enheden Indikator for batteristyrke Tryk på afbryderknappen for at tænde enheden. Når du tænder enheden første gang, bedes du om at gennemføre en skærmkalibreringsproces. Tryk på afbryderknappen igen for at slukke enheden. Afbryderknap _QSG_DK.indd 9 11/10/05 15:22:22

10 Q.3 Foretagelse af et opkald Som med en almindelig mobiltelefon kan du bruge din Pocket PC Phone til at foretage, modtage og holde styr på opkald og sende SMS-meddelelser. Du kan også tage noter, mens du taler, og foretage opkald direkte fra Contacts. Skærmbilledet Phone Fra dette skærmbillede kan du få adgang til Call History (opkaldshistorik), Speed Dial (hurtigopkald) og Phone Setting (telefonindstillinger). Gør ét af følgende for at åbne skærmbilledet Phone: Brug pennen til at trykke på Start > Phone. Tryk på TAL på enheden. Knappen TAL Kald direkte op til telefonnummeret ved at trykke på de numeriske taster på QWERTY-tastaturet. Telefonskærm 10 Foretagelse af et opkald... fra skærmen Phone: På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på. fra kontaktpersoner: Tryk på Start > Contacts. Tryk derefter på den ønskede kontaktperson, og tryk to gange på TAL. fra opkaldshistorik: Tryk på på skærmbilledet Phone. Rul derefter til den ønskede kontakt eller det ønskede telefonnummer, og tryk på Call _QSG_DK.indd 10 11/10/05 15:22:23

11 Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Ved hjælp af Microsoft ActiveSync kan du synkronisere oplysninger på enheden med oplysninger på pc en, f.eks. Outlook-indhold. ActiveSync er allerede installeret på enheden, men du skal installere det på en pc, hvis du ikke allerede har gjort det. Læg Ibrugtagningscd en i pc ens cd-drev. Følg anvisningerne på installationsguidens skærmbillede for at installere ActiveSync. Når installationen er færdig, skal du slutte synkroniseringskablet til enheden og slutte det til pc ens USB-port for at synkronisere. Tænd enheden for at oprette et partnerskab mellem enheden og pc en. Når pc en registrerer USB-forbindelsen, startes guiden Installation af ActiveSync-synkronisering. Følg anvisningerne på skærmen, og vælg de Outlook-emner, du vil synkronisere. Guiden Installation af synkronisering (Synchronization Options) _QSG_DK.indd 11 11/10/05 15:22:23

12 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x Microsoft ActiveSync skal være installeret på pc en, før enheden sluttes til pc en. ActiveSync 4.0 findes på installationscd en og er kompatibel med følgende operativsystemer og programmer: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Home Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 og Microsoft Outlook XP og Microsoft Outlook 2003-meddelelses- og samarbejdsklienter Microsoft Office 97, udtaget Outlook Microsoft Office 2000 Microsoft Office XP Microsoft Office 2003 Microsoft Internet Explorer 4.01 eller nyere (påkrævet) Microsoft Systems Management Server _QSG_DK.indd 12 11/10/05 15:22:24

13 Q.5 Konfiguration af en -konto Din Outlook- -konto er klar til brug. Du skal dog konfigurere en -konto, som du har fra en internetudbyder, eller en konto, som du opnår adgang til ved hjælp af en VPNserverforbindelse (normalt en arbejdskonto), før du kan sende og modtage . Konfiguration af en -konto 1. Tryk på Start > Messaging. 2. Tryk på Menu > Tools > New Account. 3. Skriv din -adresse, og tryk på Next. Den automatiske konfiguration henter de nødvendige indstillinger for -serveren. 4. Tryk på Next, når autokonfigurationen er færdig. 5. Indtast dit navn (det navn, der skal vises, når du sender ) og din adgangskode. Konfiguration af konto Tip Markér afkrydsningsfeltet Save Password, hvis du vil gemme adgangskoden, så du ikke skal indtaste den igen _QSG_DK.indd 13 11/10/05 15:22:25

14 Q.6 Afsendelse af en meddelelse Enheden kan sende og modtage -, SMS- og MMS-meddelelser, så længe den er sluttet til netværket. Selvom du kun kan sende tekstmeddelelser (SMS) til mobilnumre, kan MMS-meddelelser sendes til både mobilnumre og -adresser. Skrivning og afsendelse af en meddelelse 1. Tryk på Menu > Switch Accounts på meddelelseslisten, og vælg en konto. 2. Tryk på New. 3. Indtast -adressen eller tekstmeddelelsesadressen på en eller flere modtagere, og adskil dem med et semikolon. Tryk på To for at få adgang til adresser og telefonnumre fra Contacts. 4. Indtast din meddelelse. Hvis du hurtigt vil tilføje generelle meddelelser, skal du trykke på Menu > My Text og trykke på en ønsket meddelelse. Hvis du vil lave stavekontrol, skal du trykke på Menu > Spell Check. 5. Tryk på Send. Skrivning af en meddelelse _QSG_DK.indd 14 11/10/05 15:22:25

15 Q.7 Søgning på internettet Enheden omfatter effektive netværksfunktioner, der gør det muligt at oprette forbindelse til internettet. Du kan oprette forbindelser til internettet eller til et firmanetværk for at søge på internettet. Den forinstallerede browser, Internet Explorer Mobile, er en komplet internetbrowser, der er optimeret til brug på din mobilenhed. Brug af Internet Explorer Mobile 1. Tryk på Start > Internet Explorer. 2. Indtast den URL-adresse, du vil oprette forbindelse til, på adresselinjen, der vises øverst på skærmen. Tryk på nedpilen ( ) for at vælge mellem tidligere indtastede adresser. 3. Tryk på ikonet Go ( ) for at gå til den indtastede webadresse. 4. Tryk på Back for at gå tilbage til forrige side. 5. Tryk på Menu > Refresh for at opdatere websiden på skærmen. 6. Tryk på Menu > Home for at gå tilbage til startsiden. Søgning på internettet 7. Tryk på Menu > Favorites, og vælg derefter det websted, du gerne vil besøge. Du tilføjer et link til en foretrukken side, du har fundet på internettet, ved at åbne siden. Klik derefter på Menu > Add to Favorites, eller tryk og hold på siden for at vælge Add to Favorites i genvejsmenuen _QSG_DK.indd 15 11/10/05 15:22:26

16 Q.8 Brug af kamera og videokamera Det er let at tage fotos og optage videoklip med lyd via enhedens indbyggede kamera. Start af kameraet 1. Tryk på Start > Programs > Camera. 2. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos, og tryk så på kameraikonet. 3. Tryk på CAMERA på enheden. Du lukker kameraet ved at trykke på afslutningsikonet ( ) på skærmen. Kamera Optagelse af stillbillede 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller på skærmen eller trykke navi gationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge fotooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et stillbillede. 16 Optagelse af et videoklip 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller på skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge videooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et videoklip. Du stopper optagelsen ved at trykke på knappen ENTER eller CAMERA igen _QSG_DK.indd 16 11/10/05 15:22:26

17 Brug af billed- og videoprogrammet Programmet Pictures & Videos på enheden samler, organiserer og sorterer alle dine optagede billeder og videoklip i formaterne BMP, JPEG, AVI og MP4 på enheden. Du kan vise/afspille billeder og videoklip på enheden. Du kan endda få vist billederne som et diasshow, overføre dem, sende dem via , redigere dem eller indstille dem som baggrund på skærmen Today. Visning af billeder 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Billederne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturer. 2. Markér et billede, og tryk på View. Hvis du ikke kan finde et billede i mappen My Pictures, skal du gå til en anden mappe ved at trykke på nedpilen ( ) på mappen My Pictures. Afspilning af video 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Videoerne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturerer og vises med et medieikon ( ). 2. Tryk på den ønskede miniature for at afspille den med den indbyggede Windows Media Player. Nedpilen Medieikonet Tryk for at få vist billedet _QSG_DK.indd 17 11/10/05 15:22:27

18 Q.9 Indtastning af oplysninger Når du starter et program eller vælger et felt, der kræver tekst eller tal, åbnes inputpanelet automatisk. I inputpanelet har du adgang til de forskellige inputmetoder, der er tilgængelige på din enhed, herunder blokgenkendelse, tastatur, bogstavgenkendelse, telefontastatur og Transcriber. Som standard vises inputpanelikonet i menulinjen for at angive, hvilken inputmetode der aktuelt er valgt. Pilen for inputvalg (vist i højre side af inputpanelikonet) åbner en liste over tilgængelige inputmetoder. Ikon Inputmetode Skærmtastaturet Bogstavgenkendelse eller blokgenkendelse Telefontastatur Transcriber Inputpanelikon (tastatur) Inputvælgerpil Inputpanelikon Visning/skjulning af inputpanelet Tryk på inputpanelikonet i menulinjen for at vise eller skjule inputpanelet. 18 Tip Du kan også bruge QWERTY-tastaturet til at indtaste oplysninger på samme måde som et almindeligt pc-tastatur _QSG_DK.indd 18 11/10/05 15:22:28

19 Q.10 Statusindikatorer Skærmbilledet Today indeholder vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler og statusikoner. Her følger nogle af de statusikoner, der kan forekomme på enheden: Icon Description Icon Description Angiver, at batteriet er fuldt opladet. Ingen telefonservice. Angiver, at batterikapaciteten er meget lav. Søger efter telefonservice.. Batteriet oplades. Taleopkald er i gang. Lyd er slået til. Opkald viderestilles.. Lyd er slået fra. Opkald på hold Ringer er i vibrationstilstand. Mistet opkald Forbindelse er aktiv. Nye - eller tekstmeddelelser Forbindelse er ikke aktiv. Ny talebesked. Synkronisering er i gang. GPRS er tilgængelig Synkroniseringsfejl Tryk på ikonet for at se flere meddelelser Angiver maksimal signalstyrke.. Intet signal Telefonen er slukket. Wi-Fi er aktiveret. Enheden er låst. Enheden er ikke låst. : deaktiveret _QSG_DK.indd 19 11/10/05 15:22:28

20 Q.11 Tilpasning af enheden Du kan tilpasse udseende og funktionsmåde af din enhed og indstille klokkeslæt og dato efter den aktuelle tidszone. Tilpasning af skærmbilledet Today 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Today. 2. På fanen Appearance skal du vælge det ønskede tema til baggrunden af skærmen Today. 3. På fanen Items skal du vælge de elementer, der skal vises på skærmen Today. Tilpasning af menuen Start 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Menus. 2. Marker afkrydsningsfelterne for de emner, der skal vises i menuen Start. Du kan vælge op til syv emner. Skærmbilledet Today Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal> Clock & Alarms. 2. Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato eller klokkeslæt. Menuindstillinger _QSG_DK.indd 20 11/10/05 15:22:29

21 Q.12 Øget sikring af enheden Der findes to typer sikkerhed på enheden. Du kan beskytte din telefon mod uautoriseret brug ved at tildele en slags adgangskode, der kaldes en PIN-kode (personligt identifikationsnummer). Derudover kan du forhindre uautoriseret adgang til alle dele af enheden ved at bruge adgangskodebeskyttelse. Beskyttelse af telefonen med en PIN-kode 1. På skærmen Phone skal du trykke på Menu > Options > fanen Phone. 2. Tryk på Require PIN when phone is used. Du kan når som helst ændre din PIN-kode ved at trykke på Change PIN. Beskyttelse af enheden med en adgangskode 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Password. 2. Markér afkrydsningsfeltet Prompt if device unused for, og vælg, hvor længe enheden skal være slukket, før der kræves en adgangskode, i feltet i højre side. Vælg den type adgangskode, du vil bruge i feltet Password type. Indtast adgangskoden, og bekræft den. 3. Under fanen Hint skal du indtaste en sætning, der hjælper dig med at huske adgangskoden, men som ikke gør det muligt for andre at gætte koden. Tippet vises, når der er indtastet forkert adgangskode fire gange. 4. Tryk på OK. Næste gang enheden tændes, skal du indtaste din adgangskode. Indstilling af din PIN-kode Indstilling af adgangskode _QSG_DK.indd 21 11/10/05 15:22:30

22 Q.13 Yderligere oplysninger Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen. Du kan også trykke på Start > Help på enheden for at få onlinehjælp _QSG_DK.indd 22 11/10/05 15:22:31

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com Pocket PC Phone Hurtigstartmanual www.htc.com 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken?...3 2. Pocket PC Phone...4 3. Klargøring...8 4. Foretagelse af et opkald... 12 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger...

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION i brugermanualen (information,

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Din HTC Wildfire S Brugervejledning

Din HTC Wildfire S Brugervejledning Din HTC Wildfire S Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Wildfire S 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 10 Lagerkort 13 Batteri 14 Tænde/slukke 17 Indtastning af pinkoden 17 Fingerbevægelser

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603

Din brugermanual SONY ERICSSON X1 http://da.yourpdfguides.com/dref/1080603 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning

BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning Version: 7.0 SWD-1735726-0613025353-016 Indholdsfortegnelse Lynhjælp... 6 Kom godt i gang: Din smartphone... 6 Sådan gør du: Top 10... 20 Tip: Top 10...

Læs mere

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning BlackBerry 9720 Smartphone Version: 7.1 Brugervejledning Publiceret: 2013-08-13 SWD-20130813082823222 Indhold Lynhjælp...10 Kom godt i gang: Din smartphone...10 Populære emner... 28 Populære tips... 33

Læs mere