Bestyrelsesmøde D:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde D: Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen. (Indsigelse behandles under dagsordenens punkt 6) Mail fra Julie Thomsen om hjælp til udformning af gæsteposerne. (Julie kommer selv og viser os forslag) Mail fra Anders Toft: OK til skiltning på ydermolen med visse betingelser. OK til mesanmastprojektet. ( Begge sager behandles under dagsordenens punkter 4 og 6) Punkt 2 Godkendelse af referat fra d: Punkt 3 Meddelelser Formand. Gabriele har været til 2 møder i ANF. Første gang den 9/1 På dette møde fastholdt vi, som vedtaget på sidste BM her, at vi ikke havde skiftet mening i forhold til de krav, som AS tidligere havde fremsendt, og at vi som følge heraf naturligvis ikke kunne imødekomme de nu fremsendte skærpede krav. De øvrige klubber havde samme holdning til AS' krav. Men alle 4 påpegede vi, at vi havde vist imødekommenhed ved at vedtage, at vi også ønskede alle forbrugsafgifter direkte overført til de enkelte klubber, og at vi ligeledes havde tilbudt AS en opmåling af bådpladsarealer, som i højere grad ville tilgodese AS's krav. AS meddelte, at det ikke var tilfredsstillende for dem, og at man havde besluttet at undersøge mulighederne for at træde ud af ANF. Dels havde man talt med Aalborg Kommune, og dels ville man søge advokatbistand.

2 Aftenens resultat blev derfor indkaldelse til nyt møde d 28/1 Mødet 28/1 Her drejede det sig først og fremmest om at få vedtaget ANF' regnskab og budgettet for 2014, som de 4 klubber kunne enes om skulle vedtages nu. AS havde en opfattelse af, at vi bare skulle vente, hvilket vi andre fandt uansvarligt. Resultatet blev, at vi behandlede sagen og vedtog det fremlagte budget. Hermed er vedtagelsen af overførsel af Forbrugsafgifter til de enkelte klubber også en realitet. Overtagelsen sker fra 1. April. Peter Hinrup opsiger betalingsservice for ANF fra denne dato, og klubberne aflæser el og vand 31/3 og indberetter tallene til ANF. AS kunne meddele, at man havde taget skridtet fuldt ud nu m.h.t. AS's udmeldelse af ANF. Unden at meddele noget til os andre, havde AS hyret advokat, og man mente, at der kom en afgørelse 1. april, men at udmeldelse kunne ske med tilbagevirkende kraft fra 1/ På grund af AS' lidt drabelige udmelding, som vi andre fandt helt uantagelig, drøftede vi andre 4, hvornår vi skulle hyre en advokat. Disse drøftelser fortsætter på næste møde, som er ANF's generalforsamling d.13. febr. Her er der stor sandsynlighed for, at vi 4 bliver enige om at gå sammen og lade de 4 klubber betale advokathonorar uden om ANF. Begrundelsen for dette er, at der nu er tale om en intern konflikt i ANF. Ud over møderne i ANF skal vi mødes med Niels Bresemann angående planerne om Havnefronten i Nørresundby. Dette møde afholdes fredag d.7/2 i vores klubhus med deltagelse af formand, næstformand, bådinspektør og Leif Kraus ( som har fremsendt vores indsigelser efter sidste møde i oktober.) Kasserer. Der mangler stadig lys nogle steder på vinterplads.

3 Husk der er infomøde for nye medlemmer i klubhuset d: kl Der skal opsættes en bom i nordlige ende på vinterplads, men der skal undersøges hvilken lås, der kan benyttes. Falck og brandvæsenet skal kunne komme ind, hvis uheldet er ude. Låsen er formentlig ret dyr så kommunen skal med ind over, for at vi kan få den rigtige. Bådinspektør. Der vil blive lagt nogle flere store sten ud på vinterpladsen i den sydlige ende, for at undgå den kørsel, der finder sted forbi bommen. kommunen vedligeholder græsarealerne på vinterpladsen, og kørerarealet bliver skrabet. Der er 25 ledige pladser. Skiltene om videoovervågning opsættes på vinterpladsen. Materialeforvalter. Mie kunne ikke selv deltage i mødet, men har sendt en mail om de ting der er blevet ordnet. Der er bestilt en ny bagagevogn med vores logo. Vognen er klar til sejlsæsonen. Peter Simonsen har meddelt, at jollebroen bliver lavet, når vejret bliver bedre. Logo til brevpapir er modtaget fra flagfabrikken. Sekretær: Ingenting. Næstformand: Der har været taget kontakt til forsikringsselskabet for at rykke for et forsikringstilbud, men fik at vide, at de har haft noget travlt på grund af orkanen( Bodil) Tilbud vil komme i løbet at foråret. Der er derfor intet at behandle under punkt 7 i dag. Punkt 4. Skiltning på ydermolen: Der er blevet givet tilladelse til opsætning af skilt på ydermolen, men det må ikke gå over træværket på broen, vi ville godt have haft det lidt højere, da det så også på

4 bagsiden kunne bruges til gæsteinformation, men det må vi ikke. Der er givet grønt lys, hvis vi overholder de ting. Punkt 5: Messanmast Der skal ligge en fast pris på mesanmasten inden genneralforsamlingen.vi mangler en pris på støbning af fundamentet. Vi beder Lars og Leif K. om at finde ud af, hvad det vil koste. priser skal forligge inden næste bestyrelsesmøde, for at vi kan få det med som punkt på generalforsamlingen. Der skal ligge en fast pris senest d for at vi kan nå at behandle det. Punkt 6: Miljøskur under broen skal flyttes, hvis de fremsendte lokalplaner vedtages. Ifølge disse planer vil det af NSS lejede areal blive udlagt som parkeringsareal. Gabriele vil fremsende en indsigelse til kommunen. Punkt 7 Udgået ( kun fremlagt som meddelelse fra næstformanden ) Punkt 8: Poser til gæstesejlere. Kent Thomsens datter Julie har tilbudt at hjælpe med at lave poser med logo og dekoration. Julie studerer og kan bruge det som et projekt i forbindelse med uddannelsen, og vi er glade for at få tilbudt sådan en hjælp. Punkt 9 Ajourføring af opgavelisten. A Gabriele retter henvendelse til Teknisk forvaltning om formaliteter og krav i forbindelse med mesanmast projekt A Gabriele har rykket 3 evt, sponsorer til mesanmastprojekt.resultat 5000kr fra Ole Wrist GA:OK GA: OK B Musik til standerhejsning NK: OK D Bagagevogn MH: OK

5 Evt. Næste sangaften kan vi få Cecilie Volf Pedersen til at komme og supplere med el Piano. Der er endnu en gang rykket for affaldsstativer og høm - høm poser til vinterplads. Formand Gabriele Sekretær Ingolf