Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning"

Transkript

1 Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning

2 Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde LAG. Man kan med fordel læse den sammen med den anden af vores foldere som redegør for Kerteminde LAGs udviklingsstrategi. Begge foldere kan downloades på hjemmesiden: - eller bestilles hos koordinatoren. Vejledningen er ikke en facitliste, men en række gode råd og tips til dig, der overvejer at skrive en ansøgning. Den kan både anvendes af førstegangs-ansøgere og mere erfarne. Du er meget velkommen til at henvende dig til vores koordinator, hvis du ønsker yderligere råd og vejledning i forbindelse med udformningen af din ansøgning til Kerteminde LAG. Vi glæder os til at høre fra dig! Med venlig hilsen Henrik Mose, formand for Kerteminde LAG Hersnapvej Dalby Tlf

3 Udarbejdelse af ansøgningen: Man plejer at sige at en god idé sælger sig selv, og det er der muligvis noget om. Alligevel er det vigtigt at gennemtænke idéen grundigt, for at kunne lave en god ansøgning. Mange ting er indlysende for den som får idéen, men ikke nødvendigvis for de der læser ansøgningen. I det følgende beskrives hvordan man kan kommer fra idéen til den færdige ansøgning til Kerteminde LAG. Hvad er projektets bærende idé, og hvilke delmål indebærer det? Når idéen opstår er det vigtigt, at man gennemtænker og undersøger den grundigt. Selvom det kan virke uoverskueligt i starten, er det vigtigt, at man også gør sig overvejelser omkring rækkefølgen i projektet. Det vil være en stor hjælp når man skal til at skrive ansøgningen. Hvad er det der gør netop din idé til en god idé? Tilbyder idéen en løsning på en reel problemstilling, set i et samfundsmæssigt perspektiv? Og er det noget LAG en på baggrund af den lokale udviklingsstrategi kan støtte? Brug noget tid på at undersøge om og hvordan projektet passer med strategien. Kontakt også gerne LAG-koordinatoren, hvis du er i tvivl. 3

4 Nogle af de spørgsmål, man bør stille til sin projektidé er: Er idéen bæredygtig og holdbar? På hvilke måder kommer det til udtryk? Er den udviklingsskabende? Er der en rød tråd fra idé til projekt? Hvem gavner projektet - i første, anden og evt. tredje række? Hvad er det overordnede mål, og hvad er delmålene? Det er vigtigt, at man er præcis omkring idéen og målene. Man kan arbejde med dette ved hjælp af den såkaldte SMART-model. Målene skal være: Specifikke. Man kan godt arbejde med overordnede mål, men det er vigtigt at man også har specifikke mål, som er muligt at måle. F.eks. antal nye arbejdspladser eller nye overnatningsmuligheder. Spørgsmål man kan stille sig er: Hvad vil vi opnå? Hvad vil være den største forskel i forhold til den nuværende situation? Hvad vil vi bevare i forhold til den nuværende situation? Hvad vil vi fjerne/undgå i forhold til den nuværende situation? Hvem og hvad vil løsningen især være betydningsfuld for? Målbare. Resultaterne skal kunne måles kvantitativt, 4

5 men også gerne kvalitativt. Det er meget vigtigt, at man har et udgangspunkt, når man måler. Det kan derfor for nogle projekter være nødvendigt, at man foretager en afdækning af den nuværende situation. Spørgsmål man kan stille sig er: Hvordan og hvornår vil vi vide, at opgaven er løst? Hvordan kan vi løbende måle vores fremskridt? Hvordan kan vi sikre at vi er på rette vej i forhold til opgaven? Attraktive. Målene skal være attraktive for de involverede parter. Spørgsmål man kan stille sig er: Hvor attraktiv er løsningen af opgaven på en skala fra 1-10? ο For mig selv ο For virksomheden/erhvervet ο For kunderne/borgerne/landsbyen ο For evt. medarbejdere/samarbejdspartnere ο For andre Realistiske. Målene skal selvfølgelig hænge sammen med projektets økonomiske forhold og den nuværende situation. Spørgsmål man stille sig er: Hvor realistisk er det på en skala fra 1-10 at nå målet Hvilke interne ressourcer kan vi anvende for at nå målet? Hvilke eksterne ressourcer kan vi anvende for at 5

6 nå målet? Hvad kan evt. forhindre os i at nå målet? Tidsbegrænsede. Der skal sættes en tidsmæssig grænse for, hvornår målene skal være opfyldt. Spørgsmål man stille sig er: Hvornår begynder vi arbejdet med målene? Hvornår forventer vi at have nået målet? Det kan være en stor hjælp for idéen og projektet at der tages kontakt til LAG-koordinatoren tidligt i idéfasen. Så begynder skrivearbejdet. Skrivearbejdet danner grundlaget for hele projektets mulighed for at få tilskud eller ej. Man skal være opmærksom på, at ansøgningen bliver sendt videre til Direktoratet for FødevareErhverv, der ikke har det samme lokalkendskab, som LAG en. Derfor skal man skrive meget tydeligt og præcist omkring projektet og hvad det indebærer. Man skal som allerede nævnt være opmærksom på at der skal anvendes et ansøgningsskema og at skal der udfærdiges en projektbeskrivelse på 2-5 sider. Det vil sige at der skal afleveres mindst 2 dokumenter, når man søger. Ansøgningsskemaet kan hentes på LAG ens hjemmeside og hos Direktoratet for FødevareErhverv: 6

7 - eller ved at kontakte koordinatoren. Ansøgningsskemaet indeholder en række punkter som skal udfyldes, og erfaringsmæssigt vil der ofte være brug for at tale med koordinatoren om hvor krydserne skal sættes. Udover ansøgningsskemaet skal der som sagt laves en projektbeskrivelse med følgende punkter: Projektets overskrift eller titel. Overskriften skal kort angive, hvad projektet handler om. Projektansvarlig. Hvem står bag ansøgningen (er det en gruppe, en forening eller andet?). Hvem er kontaktperson? Projektets formål. Beskriv med få ord, hvad der er formål/hensigt med projektet. Hvorfor er jeres projekt så vigtigt? Hvorfor ønskes det gennemført? Husk: det er meget vigtigt, at der er et tydeligt sammenfald med udviklingsstrategien! Mål. Hvilke mål er der med projektet? Brug de ting man har fundet frem til under arbejdet med målene. 7

8 Baggrund. Hvad er projektets baggrund? Hvordan er ideen opstået? Hvad er projektets målgruppe? Beskriv projektets forventede målgruppe. Indhold og aktiviteter. Projektets indhold. Lav en beskrivelse af projektets aktiviteter og de resultater, det forventes at ville medføre. Tidsplan. Beskriv projektets overordnede tidsplan. Gennemgå projektet kronologisk - hvornår starter og slutter det? Lokal udviklingsstrategi. Hvordan bidrager projektet til at opfylde den lokale udviklingsstrategi? Nationale indsatsområder. Hvordan vedrører projektet mindst et af indsatsområderne fra bekendtgørelserne? Her skal man undersøge de nationale indsatsområder. Formidling. Hvordan skal projektet formidles? Som fond er man interesseret i at vide, hvordan projektet bliver formidlet til omverdenen. Evt. bilag. Angiv hvor mange og hvilke bilag, der er vedlagt jeres ansøgning. Vedlæg kun relevante bilag. Husk - inden ansøgningen færdiggøres: Skriv kortfattet, enkelt og tydeligt. Følg anvisningerne i Direktoratets vejledning 8

9 Formuler klart hvorfor LAG en skal støtte netop jeres projekt Søg om realistiske beløb, gerne baseret på ét eller flere skriftlige tilbud. Skriv ikke mindst eller mellem 10 - og kr, men det eksakte beløb. Overhold ansøgningsfristen Undgå stavefejl (få evt. flere til at læse korrektur) Processen fra idé til færdigt projekt - trin for trin 1. Det hele begynder med, at du har en idé til et projekt, og overvejer om du skal søge støtte hos Kerteminde LAG. 2. Du kan enten kontakte formanden eller vores koordinator og fortælle kort om ideen, eller aftale et besøg. Du kan også sende en kort beskrivelse af dine planer og tanker. Koordinatoren hedder Anders Holmskov, tlf , adresse: 3. Hvis du herefter stadig har lyst til at søge støtte, og koordinatoren vurderer, at projektet kan rummes indenfor vores udviklingsstrategi, kan du arbejde videre med planlægningen og skrive en ansøgning. Til det formål bør du læse Direktoratet for FødevareErhvervs ansøgningsvejledning 4. De projekter bestyrelsen vælger at indstille til støtte sender vi videre til Direktoratet for FødevareErhverv, 9

10 som foretager den endelige godkendelse af ansøgningen og sender dig et tilsagn. Vores erfaring er, at der kan gå 3 måneder fra vores ansøgningsfrist, til du har svar fra Direktoratet. 5. Når du får tilsagn fra Direktoratet, skal du læse det grundigt igennem. Her er betingelserne for tilskuddet nemlig beskrevet, og dem skal du være helt indforstået med. Hvis du stadig gerne vil modtage tilskuddet, skal du hurtigst muligt sende en bekræftelse til Direktoratet. 6. Tilskuddet får du udbetalt fra Direktoratet men først når du har afholdt udgifterne, betalt regningerne, og din revisor har godkendt udgifterne. Du kan få pengene i to rater, hvis det passer dig bedst. 7. Hvis du undervejs vil ændre i projektet skal du først have ændringerne godkendt hos Direktoratet for Føde vareerhverv. Det kan f.eks. være ændringer i aktiviteter eller budget. Direktoratet spørger Kerteminde LAG om ændringerne er rimelige inden du får svar på om de kan godkendes. 8. Når projektet er slut, skal du sende os en lille rapport om resultaterne. Først når rapporten og dit regnskab er godkendt af Direktoratet kan du få den sidste støtte udbetalt. 10

11 9. Inden du får udbetalt tilskuddet, er det Kerteminde LAGs opgave at kontrollere at projektet er gennemført i overensstemmelse med Direktoratets regler og betingelser. Yderligere information og kontakt: Folder om Kerteminde LAGs udviklingsstrategi Hjemmesiden: - rummer blandt andet links til ansøgningsskemaet og udviklingsstrategien i sin helhed. 11

12 Endvidere kan du henvende dig til: LAG-koordinator Anders Holmskov c/o AOF Østfyn Lindholm Havnevej Nyborg Tlf Ansøgningsskemaet, inkl. projektbeskrivelsen, sendes til ovenstående mailadresse eller: Kerteminde LAG c/o AOF Østfyn Lindholm Havnevej Nyborg 12