DRG NYT Maj I dette nummer. Nu kan du få pensionen med til Indien. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRG NYT Maj 2011. I dette nummer. Nu kan du få pensionen med til Indien. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet"

Transkript

1 I dette nummer Nu kan du få pensionen med til Indien 44 forbedringer af arbejdsmiljøet Fem kommuner skal opsige milliondyre it-kontrakter DEBAT: Besparelser på hjælpemidler til ældre Socialministeriet svarer: Bevillinger i Fredensborg Kommune Ministre vil styrke vækstvilkår DRG var med Udvalg vil klage over tilsynsråds afgørelse Voldsomt ældreboom rammer Frederikssund Ældreboom vil ændre Danmark Begrænset succes: GPS til demente Handicappede bliver selvhjulpne med spiserobot Ny funktionsevnebekendtgørelse Anmodning til kommuner om tilmelding til fælleskommunalt udbud af høreapparater. Kursus i risk management den juni hos Dansk Standard. Fornyelsesfonden åbner ny ansøgningsrunde på velfærdsområdet Prækommercielle indkøb Opfølgning på DRG s Tekniske dag Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte Principafgørelse fra Ankestyrelsen Fokus på tryksår i USA Årsrapport: ABT-fonden skifter fokus Lettere at få hjælpemidler igen Nu kan du få pensionen med til Indien Danske pensionister, der bor i Indien, kan nu få udbetalt dansk folke- og førtidspension. Fra indgangen af maj kan danske pensionister, der bor i Indien, få udbetalt dansk folkeog førtidspension... Overenskomsten handler om retten til social pension - det vil sige folkepension og førtidspension og ATP - og regler om, at en medarbejder kan blive udstationeret i det andet land og samtidig bevare retten til at optjene social pension i det land, han eller hun er udstationeret fra... Tilsvarende kan indiske virksomheder udsende medarbejdere til job i Danmark og blive fritaget for at betale for eksempel til ATP. 44 forbedringer af arbejdsmiljøet Det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres i Esbjerg Kommune. Derfor har ældre- og omsorgsforvaltningen investeret massivt i et særligt løfte-hjælpemiddel, som kan gøre hverdagen lettere for både beboere og plejere. Kommunen har købt 44 stoleløftere. DRG Nyt Maj 2011 Side 1

2 Stoleløfterne er netop leveret til Esbjerg Kommune fra Jøhl Human Care men de er ikke nået frem til plejehjemmene endnu. Det sker indenfor den nærmeste fremtid. Og når de kommer ud, skal der ikke længere påskrues små hjul på stolene, så beboerne kan vippes/skubbes og måske ligefrem mases til og fra bordet. Hidtil har vi stået og hevet i stolen, løftet i den og ofte har den ældres rollator samtidig været i vejen. Beboere i rullestol blev kørt til bordet i rullestolen. Faktisk har der ikke været én løsning på problemstillingen det har været bedste mands bedste bud, siger distriktschef Jane Klemmensen fra Esbjerg Kommune, der glæder sig over, at kommunen har investeret i de nye stoleløftere. Fem kommuner skal opsige milliondyre it-kontrakter It-systemer for millioner af skattekroner kan være tabt, fordi fem kommuner har handlet imod udbudsreglerne, da de købte systemerne. Nævn vil annullere alle kontrakter i ét hug. Fem kommuner har jokket gevaldigt i udbuds-spinaten. Konsekvensen kan blive, at millioner af skattekroner er spildt på fejlagtigt indkøbte it-systemer. En dugfrisk kendelse fra Klagenævn for Udbud slår fast, at kommunerne Odense, Herning, Fredericia, Gladsaxe og Hørsholm har handlet i strid med udbudsreglerne. Det skete, da de fem kommuner anskaffede sig et såkaldt katalog-system, der anvendes til at styre elektroniske indkøb i kommunerne. De indklagede kommuners beslutning om at indgå kontrakt med EG A/S annulleres, skriver nævnet i kendelsen, der også pålægger dem at betale kroner i sagsomkostninger. Men det beløb kan gå hen og blive den mindste af kommunernes hovedpiner. For flere kommuner har allerede implementeret systemet fra TrueLink, der var underleverandør til EG i den pågældende sag. DEBAT: Besparelser på hjælpemidler til ældre i Fredensborg Kommune Af Mikael Skyum Klausen, Islandshøjparken 53 2 mf, Nivå: Nu har vi endelig fået en socialdemokrat som borgermester i Fredensborg, men er man ældre i Fredensborg Kommune og har brug for diverse hjælpemidler for at kunne klare sig i eget hjem så længe som mulig, skal man selv betale for dem nu. Hvad er der lige gået galt her. På kommunen siger man, at det har regeringen vedtaget det er så op til hver enkelt kommune om de vil hjælpe de ældre med rekvisitter, så de kan blive i deres hjem så længe som muligt, men i Fredensborg har man valgt, at de ældre selv skal betale for hjælpemidler. VÅGN LIGE OP HR. BORGMESTER... Husk det er de ældre, der har sørget for, at vi har det så godt, som vi har det i Danmark. Hvorfor straffer I nu dem, som har mindst til dem selv i samfundet S.U. Hr. Borgmester. DRG Nyt Maj 2011 Side 2

3 Vedr. Fredensborg Kommune bevilling af hjælpemidler Som medlemmerne tidligere er orienteret om har DRG henvendt sig til Socialministeriet i Fredensborg-sagen. Ministeriets svar lyder som følger: Socialministeriet har modtaget Dansk Rehab Gruppes henvendelser af 11. og 27. april 2011 vedrørende en beslutning truffet af Fredensborg Kommune om ændret bevillingspraksis på hjælpemiddelområdet. Socialministeriet kan generelt oplyse, at kommunalbestyrelsen efter servicelovens 112, stk. 1, skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde enten på baggrund af en ansøgning eller, hvis kommunalbestyrelsen på anden vis bliver opmærksom på et behov hos borgeren foretage en konkret og individuel vurdering af, om ovennævnte betingelser for støtte til et givent hjælpemiddel er opfyldt. Ved denne vurdering skal der tages udgangspunkt i borgerens samlede situation, og der kan bl.a. lægges vægt på helbredsmæssige forhold, sociale forhold og hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. En generel beslutning i en kommune om, at der aldrig ydes støtte til visse typer af hjælpemidler, vil efter Socialministeriets opfattelse være i strid med lovgivningens krav om en konkret og individuel vurdering. Socialministeriet skal i forhold til den konkrete beslutning truffet af Fredensborg Kommune gøre opmærksom på, at Dansk Rehab Gruppe har mulighed for at rette henvendelse til statsforvaltningen, hvis man vurderer, at kommunen ved sin beslutning har handlet i strid med loven. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Det skal understreges, at statsforvaltningens tilsyn har karakter af et legalitetstilsyn, hvilket betyder, at statsforvaltningen ikke tager stilling til, om en kommunes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Med venlig hilsen Tina Hansen Specialkonsulent Kopi er samtidig sendt til Fredensborg Kommune Ministre vil styrke vækstvilkår DRG var med DIALOGMØDER. Økonomi- og Erhvervsministeren, Indenrigs- og Sundhedsministeren, Socialministeren og Udenrigsministeren har inviteret til en række dialogmøder for at få idéer fra dansk erhvervsliv til at styrke vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder. Eksport, markedsføring og tiltrækning af investeringer var på dagsordenen, da udenrigsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren i dag holdt dialogmøde med en række DRG Nyt Maj 2011 Side 3

4 erhvervsledere, organisationer og forskere. Mødet er det andet i en række af møder omkring sundheds- og velfærdsløsninger. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger vil vokse markant de kommende år med flere ældre og stigende sundheds- og velfærdsudgifter også i de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika. Det kan skabe nye vækstmuligheder for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder som på en række områder tilbyder attraktive løsninger. Men hvis Danmark skal have andel i denne nye globale silver economy, skal kendskabet til danske løsninger og kompetencer være i top. Det sidste møde, hvor ministrene præsenterer deres opfølgning på drøftelserne, fandt sted fredag den 27. maj Hjælpemiddelindustrien har være repræsenteret her bl.a. med DRG s formand. Udvalg vil klage over tilsynsråds afgørelse Mariagerfjord Kommune fik Falck til at behandle sager om handicapbiler, men er underkendt 40 handicappede i Mariagerfjord Kommune har fået deres ansøgning om tildeling af en handicapbil sagsbehandlet af Falck. Ikke sådan at forstå, at Falck har afgjort, om de pågældende skulle have en bil eller ej, men medarbejder i Falck Hjælpemidler A/S har lavet den indledende sagsbehandling, mens kommunens forvaltning og udvalg har truffet den endelige beslutning. Da Det Sociale Nævn fik kendskab til den ordning, indbragte nævnet den fremgangsmåde for statsforvaltningen for Nordjylland, bedre kendt som tilsynsrådet. Statsforvaltningen har set på forholdene og erklæret kommunens engagement med Falck ulovligt. Det er en overtrædelse af lov om social service paragraf 114, lyder meldingen fra Aalborg, hvorfra man i samme åndedrag spørger, hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved det. - Vi har tænkt os at sende sagen videre til Indenrigsministeriet, lyder det kontant fra formanden for Mariagerfjord Kommunes udvalg for sundhed og omsorg, Poul Bergmann (S) og han har hele udvalget bag sig. Voldsomt ældreboom rammer Frederikssund Kommunen står overfor en kæmpe udfordring med at håndtere det massive ældreboom, som vil ramme Frederikssund i løbet af de næste ti år I løbet af de næste ti år vil antallet af ældre borgere over 80 år stige med 55 procent i Frederikssund Kommune. På landsplan lyder stigningen kun på 15 procent. Dermed står Frederikssund Kommune overfor en kæmpe udfordring, da gruppen af medarbejdere indenfor ældreplejen også vil falde i samme periode. Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan vi skal håndtere så stor en ekstra gruppe borgere om ti år, når vi samtidig kigger på, at vores medarbejder-ressourcer vil være anderledes til den tid. En relativt stor andel af medarbejdergruppen er over 55 år, så derfor DRG Nyt Maj 2011 Side 4

5 får vi også en stor afgang af det plejepersonale, vi har i øjeblikket, fortæller ældrechef i Frederikssund Kommune, Birte Sonnenborg Grothe. I runde tal vil der i Frederikssund Kommune komme cirka flere borgere over 80 år frem til I dag er der cirka borgere over 80 år. Det er et meget stort spring. Det er også en meget stor stigning i forhold til på landsplan, hvor stigningen er 15 procent. Så det er en noget anderledes stigning, end vi ser andre steder. Stigningen for de 65 til 79-årige svarer mere til landsgennemsnittet. Men når det kommer til de helt ældre borgere, så er det voldsomt i Frederikssund Kommune. Også rent økonomisk er det voldsomt, hvis vi skal øge udgifterne til ældreplejen med 50 procent. Det har stor betydning på det her område, siger ældrechefen til Lokalavisen Frederikssund. Handleplan Kommunen er i gang med at udarbejde Handleplan for Ældre , som skal være med til at danne rammerne for fremtidens ældreliv i kommunen. Nogle af de ting, der lægges op til fra kommunens side, er, at de ældre kommer til at blive mere selvhjulpne. Der er en tendens til, at de fleste ældre mennesker gør en indsats for at holde sig i gang. De arbejder med deres eget funktionsniveau. Og vi arbejder også på, at give borgerne mulighed for at klare sig selv. Vi skal prøve at aktivere borgerne og give dem nogle redskaber til at klare sig selv. Næsten alle vil jo helst klare sig selv. Der er ikke nogen, der drømmer om, at hjemmeplejen skal komme i deres hjem flere timer om dagen og ugen, siger Birte Sonnenborg Grothe. Andre tiltag, der kan blive en del af fremtidens ældrepleje, er elektroniske hjælpemidler, som robotstøvsugere, bademaskiner og katapulttoiletter, der gør det nemmere at stige af og på for gangbesværede. Derudover findes også digitale løsninger, som gør det muligt for personalet at komme i direkte kontakt med borgerne via computerskærme i borgernes hjem. Jeg kan ikke tage stilling til, hvad borgerne fremover skal forvente, da det er politisk bestemt. Men jeg kan sige, at der bliver flere ældre, der skal varetages indenfor en økonomisk ramme, som ikke bliver større. Konsekvensen bliver derfor, at vi bliver nødt til at prioritere hårdere i forhold til, hvem der skal have hjælpen. Borgere, der har brug for hjælp, skal selvfølgelig have hjælp. Men det kan godt være, at prioriteringen bliver anderledes i fremtiden, siger Birte Sonnenborg Grothe. Ældreboom vil ændre Danmark Alene de kommende ni år vil der blive flere personer, der er fyldt 65 år.... I årene fra 2044 og frem mod 2050, som er fremskrivningens sidste år, falder antallet af ældre, der er fyldt 65 år, svagt.... Til gengæld forventes der en reduktion i den store gruppe af årige på 5 pct., mens der er stigninger blandt 0-17-årige på 3 pct. og årige på 8 pct. Helt frem til 2044 vil der hvert år blive flere ældre, men den største tilvækst vil ske i første halvdel af perioden. DRG Nyt Maj 2011 Side 5

6 Begrænset succes: GPS til demente ABT-fondens forsøg med gps er til demente har ikke haft den ønskede effekt. De ældre er for svage. Gps-sendere skal forhindre, at demente ældre farer vild og kommer til skade. Men et forsøg med gps er, som ABT-fonden står bag, viser, at virkeligheden ikke er helt så enkel. Aalborg er en af de kommuner, der deltager i forsøget, men efter fonden har indskærpet, at senderne kun skal udleveres til demente med behov for hjemmehjælp, er forsøget gået i stå. Borgere, der får tildelt hjemmehjælp, er typisk så demente og svækkede, at de ikke forstår at aktivere senderen med nødkaldsknappen. - Vi blev overhalet af virkeligheden. Kommunerne skal spare, og kun de dårligste demente får hjemmehjælp. Og gps-systemet fungerer bedst, hvor den demente er tidligt i forløbet og i sagens nature bedre kan forstå, hvad det handler om, siger demenskonsulent Inge Carlsen til Nordjyske Stiftstidende. Må selv bestemme Aalborg Kommune har fået uddelt 135 gps er, men kun 80 af dem er i brug. Men når forsøget slutter 1. juni, kan kommunerne selv bestemme, hvem der skal have enhederne, og det glæder konsulent Mette Borresen fra Aalborgs ældre- og handicapforvaltning sig til: - Så vil vi anvende enhederne ud fra, hvem der kan have gavn af dem. For eksempel demente, der ikke er endelig udredt, yngre demente, borgere på plejehjem og mennesker med andre funktionsnedsættelser, fortæller hun. Handicappede bliver selvhjulpne med spiserobot Nyt projekt i Servicestyrelsen giver mennesker med handicap bedre muligheder for at spise selv. Borgere med omfattende funktionsnedsættelse i arme og hænder er ofte ude af stand til at indtage et måltid mad ved egen hjælp. Hjælp til spisning kræver, at en hjælper bruger mellem 20 og 30 minutter pr. måltid til at made en enkelt borger. På botilbud for personer med væsentlige funktionsnedsættelser er behovet for medarbejder-hænder derfor stort ved dagens måltider. Det forventes, at spiserobotterne både kan frigøre tid for personalet og samtidig øge livskvaliteten for de borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne, når de spiser. Socialminister Benedikte Kiær: Det er utroligt vigtigt, at vi bruger den moderne teknologi til at lette hverdagen for vore ældre og mennesker med handicap. Det frigiver flere ressourcer til omsorg og er en stor gevinst for livskvaliteten, da det giver mere selvstændighed. Mere om spiserobotter og Servicestyrelsens velfærdsteknologiske projekter Ny funktionsevnebekendtgørelse Socialministeriet har udsendt ny bekendtgørelse. Der er kun få ændringer. Socialministeriet har udsendt en ny version af Bekendtgørelsen om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicap- DRG Nyt Maj 2011 Side 6

7 kompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser (BEK nr. 369 af 27/04/2011). Udover ændringer i datoer, har man sløjfet den tidligere 1, stk. 9, Formål: At sikre, at kommunalbestyrelsen vurderer behovet for, at der bliver lavet en skriftlig handleplan for den enkelte efter servicelovens 141. Man har til gengæld tilføjet et stk. 3 under 2, Anvendelse: Bekendtgørelsen skal ikke anvendes af de kommuner, der er uddannet i, og som benytter voksenudredningsmetoden til udredning af borgerens nedsatte funktionsevne og til vurdering af borgerens behov for kompensation. Anmodning til kommuner om tilmelding til fælleskommunalt udbud af høreapparater På vegne af KL s styregruppe vedr. det fælleskommunale udbud af høreapparater skal jeg anmode om, at de kommuner, der endnu ikke har tilmeldt sig udbuddet, gør det snarest, idet udbuddet først kan igangsættes, når alle tilmeldinger er på plads. Udbuddet vedr. alene det indkøb, der foretages af de offentlige audiologiske klinikker. Selve udbuddet forestås af Amgros med teknisk bistand fra Delta (de audiologiske klinikkers tekniske rådgivere). Med udbuddet vil kommunerne kunne forvente bedre priser, idet styregruppen har ændret på antallet af mulige leverandører og hermed høreapparater. Aftalen vil være gældende til udgangen af 2012, eftersom styregruppen lader aftalen følge den tidshorisont, der er på statsrevisorernes arbejde og dermed Folketingets beslutning vedr. tilskud til høreapparater. Såfremt der er spørgsmål, skal man være velkommen til at kontakte, indkøbschef Jens Vejgaard, Rudersdal Kommune på telefon Kursus i Risk Management den juni hos Dansk Standard Kurset fokuserer på risikovurdering af medicinsk udstyr iht. ISO14971:2008. Standarden vil blive gennemgået, men fokus vil være lagt på den praktiske tilgang til udførelsen af den krævede risikovurdering og efterfølgende afrapportering. Praktiske eksempler er kursets røde tråd, idet hensigten er at bidrage til, at kursisterne efterfølgende let kan anvende og relatere den nye viden til eget arbejdsfelt. Således vil kurset være en vekslen mellem gruppearbejde og forelæsninger. Kurset inddrager erfaringer med ulykker og utilsigtede forhold, giver gode råd og anvisninger til skabeloner til brug for analyserne samt til hvordan du udformer den afsluttende risikohåndteringsrapport og efterlever kravene til fortsat opdatering af al risikodokumentationen. På kurset vil der blive gennemgået eksempler for et konkret hjælpemiddel og for et andet klasse 1 medical device. Målgruppen er de der behøver en dybere forståelse for og færdigheder mht. risikoanalyse, risikohåndtering og risikorapportering. Du arbejder sikkert med kvalitet, produktudvikling, innovation og sikkerhed i en virksomhed der producerer eller distribuerer hjæl- DRG Nyt Maj 2011 Side 7

8 pemidler og/eller medicinsk udstyr i en SMV. Eller du er måske kvalitetsansvarlig eller rådgiver vedr. udbudsprocesser og indkøb af hjælpemidler og øvrigt medicinsk udstyr i sundhedssektoren. Læs mere og tilmeld dig på: Fornyelsesfonden åbner ny ansøgningsrunde på velfærdsområdet Fornyelsesfonden åbner nu for ansøgninger om støtte til markedsmodning af velfærdsløsninger. Virksomheder kan søge støtte til projekter, der vil bringe innovative velfærdsløsninger fra demonstrationsfasen ud på markedet. Der afholdes informationsmøde om ansøgningsrunden den 9. juni i København. På mødet vil der være mulighed for at få individuel sparring om din projektide med Fornyelsesfonden. Ansøgningsfristen er d. 23. august 2011 kl Læs mere om ansøgningsrunden og tilmeld dig informationsmøde på: Prækommercielle indkøb Offentlige institutioner kan i denne runde søge om støtte til prækommercielle indkøb af innovative løsninger på velfærdsområdet. Støtten går til afdækning af behov, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocessen. Ansøgningsfristen er d. 23. august 2011 kl Læs mere om støtte til prækommercielle indkøb af velfærdsløsninger på: Opfølgning på DRG s Tekniske dag Fra Greta Olsson HMI har vi modtaget: Jeg var til møde med Lægemiddelstyrelsen i fredags, hvor vi blandt andet talte om det spørgsmål, der blev rejst på DRG s tekniske dag omkring specialtilpasninger af hjælpemidler. Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt der måtte være et CE-mærke på et hjælpemiddel, der var blevet specialtilpasset til en enkelt borger, og om der skulle påsættes en særlig mærkat med påskriften specialfremstillet udstyr. Svaret er, at medicinsk udstyr efter mål (det vi også kalder specialtilpasset udstyr) ikke må være CE-mærket, og at der skal påsættes den særlige mærkat med påskriften specialfremstillet udstyr, som også den hidtidige praksis har været. Jeg vil lige for god ordens skyld citere definitionen på medicinsk udstyr efter mål : Medicinsk udstyr, der er specialfremstillet efter skriftlig anvisning fra en behørigt kvalificeret læge eller anden behørigt kvalificeret professionel person med angivelse, på DRG Nyt Maj 2011 Side 8

9 vedkommendes ansvar, af det medicinske udstyrs særlige konstruktionskarakteristika, og som er beregnet til udelukkende at blive brugt til en bestemt patient. Massefremstillet medicinsk udstyr, som skal tilpasses for at opfylde en behørigt kvalificeret professionel persons specifikke behov anses ikke for at være medicinsk udstyr efter mål. Vi kiggede også på den gamle blå vejledning, HMI i sin tid lavede sammen med Lægemiddelstyrelsen, og den holder stadig vand på de fleste punkter, selvom referencerne til lovgivning og bekendtgørelser selvfølgelig er forældede. Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte KL hænger handicappede og udsatte ud som udgiftstunge gøgeunger. Bredt initiativ med Danske Handicaporganisationer i spidsen går nu til modangreb. Det er ren hetz, når handicappede og socialt udsatte får skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det mener Danske Handicaporganisationer. Frygten er, at hetzen fører til, at kommunerne får sat Folketinget ud af kraft. Debatten har kørt på ekstreme eksempler, som skaber et fordrejet billede af virkeligheden. På den baggrund forsøger kommunerne at gennemføre en markant svækkelse af både serviceloven og borgerens retssikkerhed, siger Stig Langvad, som er formand for Danske Handicaporganisationer. Han peger på, at Kommunernes Landsforening kræver afskaffelse af klagemuligheder og større muligheder for at skære ned på handicapområdet. Men det truer udsatte grupper, mener både brugerorganisationer, interesseorganisationer og fagforeninger. Derfor er de gået sammen om at sige nej til hetzen mod de mennesker, der har et stort behov for hjælp og støtte. De deltagende organisationer er Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og FOA. Der er flere, der har brug for hjælp. Men det er afgørende at huske, at der bag hvert eneste tal i den statistik gemmer sig et rigtigt menneske, som ikke får et værdigt liv uden den hjælp, siger formand for FOA Dennis Kristensen Vi har længe set tegn på, at kommunerne vil være helt frit stillede til at handle efter forgodtbefindende, når det kommer til behandlingen på det specialiserede sociale område. Og det er dybt bekymrende også for de ansatte i kommunerne. siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne For at sætte fokus på hetzen og de forhandlinger der lige nu er i gang mellem KL og finansministeren indkalder organisationerne til stormøde den 1. juni kl på Hotel Nyborg Strand. Her vil man fremlægge borgernes og de ansattes side af debatten. Talere på mødet er: Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening Palle Simonsen, Foreningen Det Sociale Netværk Stig Langvad, Formand Danske Handicaporganisationer Benny Andersen, Formand Socialpædagogerne Claus Gahrn, Næstformand HK Kommunal Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor FOA DRG Nyt Maj 2011 Side 9

10 Principafgørelse fra Ankestyrelsen Vedr Socialministeriets bekendtgørelse nr.1043 af 1.september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens Resumé: En afgørelse om støtte til indretning af en handicapbil var ugyldig, da den måtte anses for truffet af anden aktør. En anden aktørs indstilling til afgørelse i en sag om indretning af en handicapbil måtte anses for så tæt forbundet med selve afgørelsen, at der var tale om myndighedsudøvelse. Gennem indstillingen havde anden aktør i realiteten foretaget det lovpligtige skøn, som fastsatte, hvad der skulle være ret for borgeren i sagen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var hjemmel i serviceloven til delegation af myndighedsudøvelse, og at anden aktør ikke havde kompetence til myndighedsudøvelse. Fokus på tryksår i USA I USA har forskere samlet en håndbog med råd og vejledninger i et forsøg på at undgå tryksår på hospitalerne. 2,5 mio. amerikanere rammes hvert år af tryksår i forbindelse med indlæggelse. Tryksår bliver let betændte og giver patienterne smerter. Samtidig koster det et stort beløb at hele tryksår og afhjælpe problemet. Derfor har man udviklet en værktøjskasse med redskaber til plejepersonalet, så de effektivt kan forebygge og pleje tryksår. Læs håndbogen her (på engelsk) Årsrapport: ABT fonden skifter fokus ABT-fonden har i sine to første år støttet mange projekter og testning af mange forskellige teknologier, men fonden vil nu søge i en ny retning, skriver fondens formand, Thomas Børner, i sin beretning, der indgår i fondens årsrapport for Fremover vil vi i højere grad sigte på at finansiere større, koordinerede indsatser med flere offentlige og private samarbejdsparter. Og vi vil prioritere fælles løsninger, der muliggør mere sammenhængende arbejds gange på tværs af sektorer, med udgangspunkt i borgerens behov og med fokus på de samlede offentlige udgifter, skriver Thomas Børner. ABT-fonden har sat 260 millioner kroner af til tre store, tværgående indsatser. To af dem, udvikling og udbredelse af det fælles medicinkort og den nationale udrulning af videokonference ved domstolene, blev i de første faser finansieret af ABT-fonden i 2009 og Det tredje projekt er en større telemedicinsk indsats for patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Ved hjælp af fælles it-komponenter kan patien terne monitoreres hjemme. Projektet skal belyse gevinster og udgifter for alle sektorer som hospitaler, praktiserende læger, hjemmesygeplejen og lignende. Indsatsen bygger videre på den udredning om telemedicin, ABT-fonden fik udarbejdet i DRG Nyt Maj 2011 Side 10

11 Indtil videre har ABT-fonden investeret 740 millioner kroner i borgernær teknologi. I 2010 har fonden 27 nye projekter i gang i kommuner, regioner og stat. Otte projekter er afsluttet og har dokumenteret gevinster og omkostninger ved de afprøvede løsninger. En central lære fra afsluttede projekter er, at teknologi i sig selv sjældent gør os mere effektive. Forflytningsliften til ældre kan kun frigøre tid og ressourcer, hvis den hjælper til, at opgaven løses af én, ikke to medarbejdere. Det er derfor nødvendigt at omlægge gamle arbejdsgange, når vi indfører ny teknologi. Det kræver både nysgerrighed, gå-påmod og stærk forandringsledelse at holde fast i en ny løsning. Særligt hvis det i starten virker bøvlet eller bare uvant at arbejde på en ny måde, skriver Thomas Børner. I 2010 besluttede aftalepartierne bag ABT-fonden at for længe fondens levetid med ét år, så der kan ansøges om finansiering frem til Fonden investere omkring 400 millioner kroner årligt. Læs hele årsrapporten her: ABT-fonden Årsrapport 2010 (7.9 MB) FAKTA På fondens hjemmeside er der oprettet en ny sektion kaldet Resultater og erfaringer, hvor afsluttede projekter og deres evalueringsrapporter let kan findes. Lettere at få hjælpemidler igen Fra 1. juli kan borgere med funktionsnedsættelser måske nøjes med at underskrive en tro- og loveerklæring, når de skal have deres hjælpemiddel genbevilget. Regeringens Væk med bøvlet -plan finder nu også vej ind på hjælpemiddelområdet. Ifølge Socialministeriet vil kommunerne landet over fra denne sommer kunne tilbyde borgere med funktionsnedsættelser en bedre service end den, de indtil nu er blevet mødt med, når de skal have genbevilget deres lån af hjælpemidler. Nok med tro- og loveerklæring Kommunerne kan nemlig til den tid beslutte, om de vil give borgere med funktionsnedsættelser mulighed for kun at underskrive en tro- og loveerklæring på, at man stadig har brug for hjælpemidlet, når hjælpemidlet skal genbevilges. Som det fungerer nu, skal borgere med funktionsnedsættelser udfylde en ansøgning, der skal gennemgås og vurderes af kommunen. Det betyder, at der ofte er lang ventetid for borgerne. Socialminister Benedikte Kiær erkender, der har været sager, som unødigt har trukket ud, og håber på, at borgerne vil opleve det nye tiltag som en bedre service. Læs mere på Socialministeriets hjemmeside Henvendelser vedr. DRG-Nyt til: eller tlf DRG Nyt Maj 2011 Side 11

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C 14-08- 2013 Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen har ved brev af 23. november

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Derfor mener Scleroseforeningen: Afsluttende bemærkninger

Derfor mener Scleroseforeningen: Afsluttende bemærkninger Derfor mener Scleroseforeningen: At den foreliggende gennemgribende ændring af Servicelovens voksenbestemmelser, også bliver brugt til direkte i lovteksten, at tydeliggøre retten til hjælp til forældreopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere