Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges."

Transkript

1 Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK Brøndby Danmark Tlf Fax kajak.dk - kajak.dk Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 27. marts 2011 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Michael Fjeldvig, Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale: Kan downloades på (lovforslag mm) Deltagere Se deltagerliste nederst Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 1. Velkomst Ole Tikjøb Byder velkommen til alle og fremhæver, at det er det største antal fremmødte, der har været til årsmøde og temadag. Speciel velkomst til æresmedlem Thomas Gjerlufsen. Formanden overbringer en hilsen til æresmedlem John Ludwig, som ikke kunne deltage i år på grund af sygdom og viderebringer hilsen fra æresmedlem Jørn Cronberg, som stadig følger med i, hvad DKF laver, selvom han er bosat i Oslo. Velkommen til Lars Dahl-Nielsen fra DIF. Velkommen til vores 8 nye klubber, repræsenteret i dag ved Pia Nielsen, Formand for Nyborg Kajakklub. Lars Dahl-Nielsen Takker fordi han er blevet inviteret. Lars Dahl-Nielsen har fulgt DKF og roser arbejdet i specialforbundene og i særdeleshed ude i klubberne. Omtaler DIF s kommende årsmøde, og at DIF er i gang med at vedtage et nyt politisk program og fremhæver vigtigheden af, at specialforbundene kommer med input. Alle specialforbund er blevet taget med i høring, og DIF takker DKF s for bidrag. Ole Tikjøb slutter af med at takke DIF for at inddrage specialforbundene og derved styrke kontakten mellem specialforbundene og DIF 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

2 3. Valg af stemme udvalg 4. Formanden aflægger beretning Willy konstaterede, at årsmødet bliver refereret og båndet. Formalia gennemgås og er i orden, og det konstateres, at årsmødet er beslutningsdygtigt i forhold til lovene. 68 stemmeberettigede, 90 til stede. Fremhæver, at jf. DKF s love kræves 2/3 flertal ved nogle af de fremsatte forslag. Skriftlig beretning foreligger i materialet her er Ole Tikjøbs tilføjelser. Vedrørende Bagsværd Rostadion er der blevet afsat 1,5 mio til forundersøgelse, der skal afdække projektet. Elitefacilitetsudvalget har givet den ene halvdel, og Gladsaxe Kommune har fundet den anden halvdel. Samtidig har Elitefacilitetsudvalget, Lyngby-Tårnbæk Kommune og Gladsaxe Kommune bevilliget en opgradering af det nuværende rostadion med 2 nye autostartsystemer, nyt målfoto udstyr og en ny tidstavle. Der vil komme yderligere opgradering af flydebroer i forbindelse med WorldCup Maraton i I forbindelse med Bagsværd Rostadion har der været mange møder, hvor DKF har opbygget et godt samarbejde med DFfR omkring Bagsværd Rostadion. Herning Rostadion har været på standby, men er på vej i gang igen. DFfR er ikke interesseret i dette arbejde, og muligheden for et rent kajakstadion er derfor til stede. DIF er i gang med et forslag om nyt politisk program. Vil meget gerne være større, og har derfor sat gang i flere udviklingsprojekter, som DKF har søgt om at blive en del af. Præstø sagen var en tragisk hændelse, og DKF ønsker fremover at være aktive i forhold til et samarbejde med andre organisationer - herunder Dansk Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd Spørgsmål til beretning: Thomas Gjerlufsen, Lyngby. Ønsker at høre mere om ny strukturforslag, hvilke fordele/ulemper der er ved en ny struktur? Hvorfor er den gamle ikke god nok? Hvorfor støtter DKF ikke maraton? Ønsker at vide mere om yde/yde kontrakter mellem Team Danmark vs. DKF Claus Svenningsen, Strømmen. Undrer sig over, at maraton bliver fremhævet i formandens beretning, når det ikke støttes af DKF. Er 2

3 dette udtryk for uenighed i bestyrelsen vedrørende prioritering mellem maraton og sprint? 3 Svar Ole Tikjøb: Vedrørende struktur kommer der et oplæg senere. Vedrørende maraton. DKF kan ikke genkende udsagn om, at Team Danmark ønsker at støtte maratonroning. Når VM sølv er medtaget i beretningen, er det fordi DKF synes, det er flot, at der bliver taget medaljer til Danmark, uanset hvem der gør det. DKF ønsker at give roerne moralsk opbakning og oplyser, at SEK arbejder på at finde midler til i højere grad at støtte maraton. Jan Darfelt Elite arbejdet i forhold til Team Danmark er baseret på et krone-til-krone forhold, hvor olympiske discipliner er vægtet højest. Bestyrelsen er enige om at satse 100% på kortbane, fordi det giver den bedste økonomi som helhed. Der er i budgettet afsat frem mod VM og WC, og DKF vil indgå en dialog med roere, der satser på denne disciplin. Thomas Gjerlufsen, Lyngby Påpeger at han har fået oplyst at Team Danmark også ønsker at støtte ikke olympiske discipliner. Kan derfor ikke forstå hvorfor DKF ikke prioriterer at satse mere økonomisk på maraton. Jan Darfelt understreger at Team Danmark arbejder efter en disciplin analyse, hvor maraton ikke falder ind under. Derfor er der ingen penge at hente. Det er ikke fordi, DKF ikke ønsker maraton. Ole Tikjøb Garanterer at DKF vil undersøge nærmere, og hvis DKF kan skaffe penge efter yde/yde aftaler, så gør vi det. Peter Nyegaard, Silkeborg I kølvandet på Præstø har det været i pressen, at Dragebåde skal være godkendt. Hvordan påvirker det klubberne?

4 Ole Tikjøb DKF bestyrelse har besluttet at indgå aktivt i samarbejde med andre organisationer for at sikre de bedste forhold for klubberne. Der kommer svar fra DKF, når der er nyt. 4 Willy Rasmussen Tilføjer, at alle medlemmer af DKF eller DGI er forsikret i lignende tilfælde. Klubberne kan derfor roligt fortsætte deres aktiviteter, men skal selvfølgelig tage sikkerheden alvorligt. Beretningen blev godkendt. 5. Den eliteansvarlige aflægger beretning Jan Darfelt, Eliteansvarlig Supplement til beretningen: Samarbejde m. TD indebærer også faglig udvikling/atk. JD præsenterer ATK-hæftet og betragter det som noget af det vigtigste arbejde lavet i DKF. ATK-materialet udkommer til foråret og kan være med til at løfte DKFs børn og unge arbejde i fremtiden. Beretningen blev godkendt. 6. Børne- og breddeudvalget aflægger beretning Formand for børne- og breddeudvalget Peter Unold Supplement: Paddlepower - uddelt 1800 gummiarmbånd. Etablering af B&U træner netværk Udinaturen.dk - EPP og DKF fingeraftryk. Beretningen blev godkendt. 7. Miljøudvalget aflægger beretning Formand for miljøudvalget Nanna Ilmer. MU tager det lange seje træk med at få bedre vilkår og bedre adgang langs kyster og ved søer. Et af de steder, det ikke helt lykkedes, var ved de dyrkningsfrie bræmmer, som fortsat ikke må benyttes af offentligheden. Nanna påpeger at mange kommunale myndigheder ikke nødvendigvis har styr på reglerne, så klubberne skal være vågne. Fredningssag Bagsværd - falder ud til vores fordel. Susåløbet kan blive forstyrret af en anke af den

5 tilladelse, som løbet har fået. Endnu et eksempel på at det er vigtigt med rettidig omhu på miljøområdet. 5 Beretningen blev godkendt. 8. Kaproningsudvalget aflægger beretning Formand KU Lau Larsen Sidste år blev der lavet ændringer til DM program. DIF har godkendt de ændringer, der blev gennemført, så der er det samme antal DIF medaljesæt, og det tilsvarer det tidligere program. Lau fremhæver Ergo DM som en ny spændende udvikling qua den nye lokation i 2011i Vejle mod det traditionelle valg Rødovre Centrum. Det kan blive en ny mulighed at Ergometer DM rejser rundt i landet. Beretningen blev godkendt. 9. Kajakpoloudvalget aflægger beretning Formand PU Peter Sørensen Der har i turneringen 2010 været en del problemer omkring dommergruppen og måden dommerfunktioner fordeles mellem de deltagende hold. Der arbejdes derfor med en løsning med betalte dommere, som ikke selv deltager i kampene Beretningen blev godkendt. 10. Appeludvalget aflægger beretning 11. Næstformand aflægger regnskab for 2010 Formand for AU Jens Evald (ikke til stede) Der har ikke været indbragt sager for appeludvalget i næstformand Peter Nielsen Supplerende bemærkninger til regnskabet. Der er skabt et overskud på i Omsætningsvækst på 8% ift fordelt ligeligt. Stor indtægt fra DIF og Team Danmark (TD) som sædvanlig samt klubkontingenterne. Udgifterne er ikke steget særligt ift kun ¼ mio. Fint ift. budget - faktisk under budget. Overskuddet stammer fra 50% øget indtægter og 40% sparret på udgifter - fra hhv. polo, elite og børne/bredde.

6 Overskud gør at DKF har fået bedre styr på egenkapital. Jubilæumsfond, som stammer fra salg af en grund, har hidtil regnskabsmæssigt været en del af egenkapital. Juridisk set er det helt korrekt. Det er ikke korrekt ift. den oprindelige årsmødebeslutning. Egenkapital opgørelsen deles derfor i en fond del og en forbundsdel. Overskuddet går ind til og supplerer egenkapitalen, så den bliver på , der reelt kan disponeres over. Den kan bruges til at modstå risici og være stødepude til svigtende indtægter eller uforudsete udgifter i regnskabsår fremover. 6 Spørgsmål/kommentar Tomas Gjerlufsen, Lyngby Stolt over overskuddet, men mener vi har undladt noget, når overskuddet er så stort. Tøjudgift til de unge er mindre end forventet, så har de ikke fået tøjet? Sparet på juniorområdet - er det rigtigt at spare her, da de skal afgøre sporten fremover? BBU har forstand på at lave overskud. Håber vi fremover med den nye struktur får mulighed for at få brugt flere penge ved at afholde flere aktiviteter. Peter Nygaard, Silkeborg Dejligt med overskud, selvom færre aktiviteter er udført. Hvor sikker er indtægtsposterne fra Team Danmark og DIF i fremtiden? Claus Svenningen, Strømmen Godt med penge til elite, og der har tegnet sig et roligt billede af elite, men Claus mener, at roerne og trænerne har mundkurv på ift. udtalelser om, hvordan det går. Synes at der er stor udskiftning på ansættelsespladserne indenfor Elite. Tingene er et rod og sejler - især ved kraftcentrene/dkf. Tingene har set mindre rosenrødt ud end beretningerne giver billede af. Landstræner og Sportschef stillingerne har haft store udskiftninger. Hvordan belaster det DKF s budget? Hvordan sikrer man styringen ude i systemet, så man får det resultat man ønsker i DKF? Jan Wandy Petersen, Maribo Mener ikke det er rimeligt at udtagede U16 selv skal betale tøjet. Pas på, at egenbetalingen til DKF, når man bliver udtaget til konkurrencer, ikke bliver en skrue, der kan skrues op på hele tiden. Det skal sikres, at det ikke bliver for dyrt ift. deltagerbetaling, så ingen aktive kan deltage i konkurrencerne. VM Signapore er dyr - har vi

7 råd til at sende nogle af sted? Skal vi sende nogle af sted? 7 Svar Peter Nielsen Ved overskud er de pga. manglende afviklet BBU er kun på i overskud, det laveste i lang tid. Det er jo afprøvningsområde, så det er forventet noget falder. Vi har ikke samme sponsor muligheder, som andre sportsgrene f.eks. fodbold. Derfor er der med DKF s ressourcer nødt til at være en vis portion deltagerbetaling. Christian Jacobsen Alle har fået tøj - besparelsen på udgiftssiden dækker over sponsoraftale på tøj. Ungdomslandshold kunne købe billigere - men de har handlet direkte med Craft, da det var bedst. Derfor er pengene ikke gået ind over DKF, og der er tilsvarende fald under indtægter som passer med besparelsen. En anden stor kilde til overskuddet var træningslejren i Italien, hvor DKF fik det næsten gratis, og samtidig kunne lægge træningslejr ind forud for konkurrencen, så udgifter blev meget mindre end budgetteret. Penge fra TD er fastlagt, og kun lille del af DIF s støtte ligger til betaling for konsulenter. Støtten fra TD er fastlagt, så hvis vi har afholdt udgiften til fx ungdom, så får vi pengene for ungdom fra TD - ellers skal vi tilbagebetale dem. Vi kan ikke overføre penge mellem Eliteprojekterne. Først sidst på året er regnskabsoversigten klar, men på dette tidspunkt er det for sent at planlægge nye arrangementer/konkurrencer. Udgifter mht. lønninger for de nye landstrænere ligger i 2011 regnskabet, så for 2010 kan man se posterne i regnskabet - ligesom i tidligere regnskaber. Resten er politiske spørgsmål. Jan Darfelt Mht. træneropsigelser, så er det baseret på, at der altid er fokus på topresultater. Det bedste hold skal sikres. Vi er på et højt niveau på aktiv-siden, så der ikke er plads til fejl,. Dette sætter selvfølgelig pres på de ansatte. Politikkere fører tilsyn med ansatte så mål følges - ellers må der handles. Andre sportsgrene har samme hurtige udskiftning ind i mellem. Kontinuitet er fint, men vi skal handle, hvis der er noget galt - selvom det ikke altid er sjovt. Derfor må personalet skiftes ind i mellem.

8 Egenbetaling på tøj - har været oppe flere gange. Tidligere har der været tøj betalt, men dengang var der ingen landsholdstræner og sportschef. JD ser hellere den nye situation end den tidligere. Der er Ikke altid et overskud, så der er kamp om ressourcerne. Der er lagt en politik/strategi, så alle kroner vendes til mest muligt. Men det er ikke sjovt, at de aktive skal betale Næstformand præsenterer budget 2011 Regnskabet blev godkendt 2. næstformand Peter Nielsen Supplerende bemærkninger til budgettet. Regner med 12 mio. i indtægt, og der er ikke de store udsving ift DKF regner med større støtte fra TD, men mindre støtte fra DIF, da nogle puljer er nedlagt. Indtægterne kommer som sædvanligt primært fra TD, DIF og klubkontingenter. Udgifter er 11,6 mio. Meget er på Elite, da det er året op til OL Aktiviteter er nok ikke lige så billige som i 2010 men nærmere som i Når der kommer øget støtte fra TD, så er det med yde/yde aftale, som betyder at vi skal komme med penge fra DKF - der er således grænser for hvor stort et tilskud DKF har råd til. Regner med overskud på i 2012, men da DKF forhandler med DIF om udviklingsprojekt, falder overskuddet, hvis dette vedtages, da nogle af pengene sættes i dette projekt. Budget 2011 blev taget til efterretning (kun orienteringspunkt) 13.1 Orientering om budget næstformand Peter Nielsen Supplerende bemærkninger til budgettet. Noget mere usikre punkter da der ses længere frem - især iht. DIF og TD pga. pres på Danske Spil (Tipstjenesten). DIF prøver at ændre spillelovgivningen så vi forhåbentlig kan sikre tipsmidler fremover. Vi forventer det går som prognosen - ikke stor vækstrate, jævn vækst på både indtægter og udgifter - fordelt jævn over DKF s områder. Spørgsmål/kommentar Peter Nyborg, Silkeborg 10 personer på udgifter, hvor sikre kan vi være på

9 støtten til at sikre dette? Svar Vedtagelse af klubbernes kontingent for 2012 Christian Jacobsen DIF indtægterne kommer fra nøgletal - via registrering af DKF s aktiviteter og er baseret på de 3 tidligere år. DKF har fokus på at optimere disse tal. Så derfor er der fortsat midler de næste 3 år. Det er dog forudsat, at der kommer spillemidler ind, men CJ mener det nok skal komme, da man fra politisk side nok ikke er klar til at lade Sportsverdenen falde. DIF kan se frem til forbedring ift. aftale næste år om Tipsmidler. Det er dog et politisk punkt. Budget 2012 blev taget til efterretning (kun orienteringspunkt) 2. næstformand Peter Nielsen DKF foreslår basis kontingent uændret. Dog med ændring så nye klubber ikke betaler kontingent de første 2 år. Der er et tillægsforslag om mindre kontingent til mindre klubber - baseret på projektforhandlingen med DIF (om fastholdelse og rekruttering). 50 klubber er ikke medlemmer af DKF i dag. Vi skal være konkurrencedygtige med DGI. Forslaget er også ved at blive gennemført i andre forbund som DIF har projekter med; Tennis, Svømning, Golf og Badminton. DKF vil gerne samle al kano og kajak under vingerne, da vi jo bl.a. skal udbrede sporten ifølge vedtægterne. Forslaget handler om solidaritetsprincip for at udbrede kajaksporten, og det vil desuden kunne hjælpe med øget finansiering fra DIF. Forslag er enstemmigt vedtaget Kontingent gældende for 2012 Klubkontingent Medlemskontingent 1000 kr. 100 kr. Nye klubber betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret og det efterfølgende år. Mindre klubber får rabat efter nedenstående tabel. Kontingentsatser reduceres procentvis for de mindste klubber, således at klubber fra 0-10 medlemmer ikke betaler kontingent; klubber fra medlemmer betaler kun 20% af et normalt kontingent osv., jf.

10 tabellen herunder: 10 Antal medl. Klubkontingent Medlemskontingent Klubkontingent DKK Medlemskontingent DKK Total DKK % 0% % 20% % 40% % 60% % 80% % 100% Orientering om forbundets planer for 2011 Eliten Jan Darfelt: Primær sigte med U/16, U/18, U/23 aktiviteter, er forberedelse af vores atleter mod en senior elitekarriere. Tak til ny U/16 landsholds træner Finn Pape. Der har været landsholdsdeltagelse ved høst regatta i Sverige med henblik på at forlænge sæsonen samt udtagelse til vinterarbejdet. Alt i alt en fortsættelse af det ungdomsarbejde, der er startet tidligere. Aktivitetsniveauet kan læses i DKF årsmagasin. Seniorer satser primært på VM, da 2011 også er kvalifikationsår til OL. Der skal minimum opnås 8. pladser i K1 og 6. pladser i K2, hvilket er tough game Der er dog forhåbning om at alle prioritererede mandskaber kvalificerer sig. DKF har ligeledes store forventninger til nyt trænerteam, og samarbejde med sportschef og ansatte. Ansættelsen af Martin Hald og Martin Hunter er en opprioritering af det idrætsvidenskabelige arbejde, dvs. den faglighed og det videnskabelige arbejde, som sikrer, at der benyttes de mest moderne træningsmetoder og viden på området. Der er udpeget to maraton koordinatorer Adam Spliid og Thomas Christiansen, ligesom der er gang i en dialog med navnegivne roere, der har vist niveau, og der er afsat midler imod WC og VM, dog fortsat med stor egenbetaling. Næste maraton VM afholdes i Singapore, og DKF overvejer, hvilke ressourcer der er til rådighed, for at deltage i dette. Kajakpolo Peter Sørensen:

11 Polo arbejder videre imod at blive flere og prøver at gennemføre målsætning om 1500 aktive polospillere i Dette arbejde skal styrkes af udbygning af DKF polo lånesæt, og EPP samt flere klubber med kajakpolo. 11 Fortsat regionalt opdelte turneringer, for at gøre det nemt for mindre/nye klubber. Håber at flere med tiden deltager i den største turnering - Danmarksturneringen. Dommerpræstationer er meget svingende, da det varetages af de aktive spillere. der arbejdes på at finde en løsning, der tilgodeser spillerene uden at der opstår interessekonflikter. Udskiftning af landsholdstræner for både herrer/dammer U/21, og poloudvalget arbejder på at finde U/18 landsholdstræner. Børne- og Breddeudvalget Peter Unold: Færdiggørelse af ungdomskoncepter, Paddle Power, Paddle Play, Paddle Battle, Paddle Adventure, samt opstart af projektet Kajak, Kardio og Styrke. Det er et stort projekt at få fat i årige, som bliver rigtigt svært. DKF er ambitiøse og får helt sikkert brug får hjælp fra klubberne. BBU har også et udviklingsprojekt på bordet omkring Kano og Kajak som familiesport, målrettet til børnefamilierne. Der skal efter årsmødet nedsættes en arbejdsgruppe til at sætte gang i divisionsprojektet, som har været undervejs i et stykke tid efterhånden. Der ligger allerede planer for dette. Kajakkernes weekend er også et stort projekt, hvor klubberne i fællesskab skal forsøge at dække så mange kyststrækninger som muligt. Muligvis det DKF arrangement, der kan tiltrække flest deltagere i Klubudvikling og klubopstart afventer stadig DIF udviklingsprojekt. Men hvis udviklingsprojektet kommer i land, vil DKF i et helt andet omfang end tidligere være i stand til at arbejde for medlemsvækst i eksisterende klubber og opstart af nye klubber. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med havneomdannelser, hvor der er stor fokus og udvikling i øjeblikket. God udvikling i nye discipliner som turkano, surf,

12 foskajak. Kaproningsudvalget Lau Larsen: Holdlederkurser er desværre blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger, men nye kurser er sat op. Officialuddannelse afholdes i forbindelse med andre arrangementer. Følger de store kap-udviklingsprojekter i Kronjylland trekantsområdet som blev startet op i I 2011 bliver fokus på Østdanmark blandt andet klubberne på Amager og omkring Ringsted? 12 Mange spændende stævner i samarbejde med klubberne. Også flere spændende stævner i udlandet. Sammenlægning af klasser for herrer/damer DM for turbåde Divisionsturnering skal skydes i gang. Miljøudvalget Nanna Ilmer: Jetski er godkendt og skal finde plads mellem andre brugere af vand. Miljøarbejdet har ændret karakter og bliver mere et spørgsmål om at skabe rum til kano og kajak. Flere nationalparker, som vi stadig ønsker at gøre tilgængelige for kajakroere. Arbejder for at få flere repræsentanter i organisationer, hvor DKF kan udøve indflydelse. Velbesøgt Miljøseminar, hvor det er muligt at få information om de problemstillinger, som kan opstå på Kanoområdet. Kommentarer: Claus Pape Opfordrer til at tage dialog med jetski, evt. tage billeder af jetski, der ikke opfører sig efter god skik. Puljemidler Som noget nyt er de klubber, der modtager del af puljemidlerne, blevet bedt om at præsentere deres projekter - således det kan være eksempler for andre. Maribo Pige projekt New Girl Projekt 7500 kr.

13 15 piger 9-14 år rekrutterer på skoler, bl.a. med flyers og fremmøde på skolerne. indslusning over en weekend pigerne får alle en t-shirts får at deltage i projektet. pigerne trækker tit gode forældrer med i klubben gode erfaringer med tidligere projekt 3x træning, skal ro kaproningsbåd, skal deltage i DM sprint, evt. deltagelse i 2 Svenske løb, der laves nogle træningsweekender. Der afholdes en træningslejr på Bagsværd sø 13 Odense Kajakklub Samarbejde med efterskoler omkring polo. Glamsdalens Efterskole i 2010 har sendt trænere fra klubben ned på efterskolen, ligesom eleverne bliver inviteret til træning i klubben, og man har lavet et hold, der deltager i Danmarks turneringen. Projektet er ansøgt til at styrke samarbejdet med flere lokale efterskoler og skoler ved at tilbyde træningsmuligheder i klubben, tilbyde at hjælpe med træning på skolen, lån af udstyr og tilmelding af efterskolehold til Danmarksturneringen gennem Odense Kajakklub. 15. Indkomne forslag Pagaj Holstebro Bølgeprojekt, på vandkraftsøen Kunne ikke være tilstede og præsentere projektet, men der blev vist en lille filmteaser 15.1 Lovforslag Forslag nr. 1 - Ny politisk struktur DKF Fremsat af bestyrelsen. Det nye strukturforslag blev via power point præsenteret af Jan Darfelt og Peter Unold som et fælles oplæg Jan Darfelt Struktur forslag (modernisering af DKF s ledelse) Formål: lettere at tiltrække frivillige, gøre forbundet mere dynamisk. styrke frivilligheden i DKF, samt optimal udnyttelse af de ansatte. Strukturen lægger op til, at der ikke skal være faste udvalg, men et ønske omat lave ad-hoc arbejdsgrupper, der er projekt orienteret. Der er lavet en undersøgelse på frivilligheds området blandt foreninger. Denne viser, at der blandt

14 foreningsmedlemmer er størst ønske om kun at arbejde med små afgrænsede opgaver. Denne viden ønskes der at drages nytte af i DKF s fremtidige arbejde. 14 Peter Unold BBU har ofte til udvalgsmøder skulle dække et for stort aktivitets område og niveau, hvilket ofte har gjort det svært at komme i dybden. Den overordnede arbejdsgruppe ide blev blandt andet affødt af havkajak arbejdsgruppen, som BBU nedsatte for et par år siden, for at kunne dække et specifikt område i forhold til BBU, og dette har vist sig at være meget mere dynamisk. I henhold til forslaget har arbejdsgrupperne en politisk ansvarlig i DKF s bestyrelse, der udarbejdes fra bestyrelsens side vejledning til arbejdsgrupperne, så de ikke kommer til at stå alene, med deres opgaver. Der har på det seneste været en tendens til, at mindre arbejdsmøder afholdes som online møder med webcam. Det forventes at denne mødeform vil være oplagt til mange arbejdsgruppemøder. Det har sparet en masse transporttid og gjort arbejdet på tværs af landet mere effektivt. Jan Darfelt Der opfordres til, at man melder sig til arbejdsgrupper, der kan have interesse, dette gøres til bestyrelses ansvarlig. Bestyrelsen bliver i fremtiden de eneste folkevalgte, der skal således ikke vælges udvalgsmedlemmer. Ønsker man specifikt politisk arbejde og indflydelse er det dermed bestyrelsen, man skal søge ind i. Model opbygningen rent politisk er taget/lånt fra DIF med: Formand Næstformand/økonomiansvarlig Bestyrelsesmedlem, med ansvar for landshold og elite - med ansvar for, udvikling og aktivitet - med ansvar for, motion og konkurrencer - med ansvar for, klub, facilitet og miljø Peter Unold Arbejdsgrupperne skal understøttes af konsulenterne, men konsulenterne skal ikke nødvendigvis deltage på alle møder, eller være ansvarlig for referat skrivning, det kan de enkelte grupper godt selv håndtere, og dermed kan konsulenterne bruges mere relevant. Det skal være sjovt at være frivillig. Det skal være synligt for alle, hvilke opgaver og arbejdsgrupper der er, og dette skal hele tiden revideres

15 i forhold til aktuelle opgaver og afsluttede. Man vil kunne forvente en mindre uddelegering af budget ansvar i arbejdsgrupperne. Det overordnede vil altid ligge ved den bestyrelsesansvarlige. Der er planlagt workshop i maj måned for de nye arbejdsgrupper og frivillige, der ønsker at være en del af de fremtidige arbejdsgrupper. Der udsendes/ offentliggøres nærmere om dette. 15 Jan Darfelt Arbejdsgrupper skal have klare retningsliner og kompetencer Spørgsmål/kommentar Tayo Andreasen, Skjold (Aarhus) Arbejdsgrupper, hvor lang tid skal de køre? Hvor mange forventer man, der skal være? Hvornår bliver de nedlagt? Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub Ønsker ikke at fremstå negativ, men synes det kan blive noget rod på den økonomiske side, set samlet for DKF. Er bange for, at hver arbejdsgruppe absolut vil have ønske om at bruge alle egne midler, og at disse i sidste ende måske ikke bruges hensigtsmæssigt! Der skal laves en vidensbank i DKF, så ideer og lign. gemmes, så man ikke hver gang, der nedsættes en arbejdsgruppe, skal opfinde den dybe tallerken! Bestyrelsesmedlemmet med klub, faciliteter og miljø. Skal denne være den, der er den arbejdsopgave bestemmende over for de 3 ansatte konsulenter eller..? Claus Svenningsen, Strømmen, Middelfart Poloudvalget bliver nedlagt med den nye struktur. Er bange for at det efterfølgende poloarbejde vil drukne i almindeligt arbejde under landshold og derfor ikke vil blive opprioriteret, som der tidligere var udtrykt ønske om fra poloudvalget! Søren Kvist, Århus Anderkender motivation til forslag! Men hvad forhindrer samme løsning ved allerede eksisterende struktur? Hvorfor kan man ikke beholde den eksisterende struktur, og så nedsætte relevante arbejdsgrupper? Hvad er der af fordele ved at skifte struktur? Peter Nygaard, Silkeborg Kajakklub Tror strukturen er rigtigt, men det skal synliggøres,

16 hvem der sidder i hvilke arbejdsgrupper, så det er tydeligt for alle, hvor man skal henvende sig for at bidrage og få indflydelse/give input. 16 Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub Hvis man som dedikeret kanoperson eller lignende, blev valgt ind i bestyrelsen, kan man så som bestyrelsesmedlem sige, at man ikke ønsker at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder for kajak. Eller er det generalforsamlingen, der skal beslutte, hvilke arbejdsgrupper der er? Shaun Dillon, Sønderborg Når hver person i bestyrelsen har ressort / afgrænsede områder, hvordan ved man så, hvem der skal tage initiativ og nedsætte nye arbejdsgrupper, der ikke åbenlyst ligger under specifikt ressortområde. Fx. Surf.? Hele pointen er at være forandringsparat og kunne agere på nye udviklinger. Svar Jan Darfelt Mht. Polo så kan vi ikke lave et stående udvalg/ ministerium på hvert punkt vi ønsker udvikling for. Derfor har man valgt at arbejde med teamer i bestyrelse. Der kan så blive fokuseret på f.eks. polo via en arbejdsgruppe, og igennem dette udvikle området. Der er ikke muligt at lave ministerium på alle områder. Både bestyrelsen og Direktør tjekker op og sikrer, at arbejdsgrupperne og administrationen lever op til de mål og ønsker, der er sat for områderne. Peter Unold Der skal være så mange arbejdsgrupper, der er behov og økonomi til. Pt. kan der ikke gives et specifikt antal. Arbejdsgrupper vil blive oprettet og nedlagt efter behov og nogle vil være mere eller mindre permanente. Vidensdeling skal helt sikkert være en mulighed - det skal DKF finde en løsning på. Klub, klubfacilitet og miljø hænger sammen og der har allerede været samarbejde MU og BBU på dette områder. Peter Sørensen Generelt arbejder PU allerede efter denne nye struktur, med bredde arbejdsgruppe og en lang række grupper - landshold, skole, bredde etc. Mht. landsholdet, der flyttes ind under Elite, er der en meget stor vilje og opbakning fra DKF s bestyrelses til at støtte polo

17 økonomisk, så det er planen at fortsætte med. PS vil stadig sidde i bestyrelsen, hvis valgt og kan den vej stadig sikre, at der opfyldes de ønsker man har på poloområdet. Der er selvfølgelig ingen garantier. 17 Jan Darfelt Til Rasmus Kvist. Du har ret den nuværende struktur forhindrer ikke at nedsætte de arbejdsgrupper. Det nye er, at den politiske kompetence bliver isoleret i bestyrelsen, som bliver den overordnede politiske ledelse. Det giver renere linjer ift ansvarfordeling. Det skal selvfølgeligt være synligt af alle de DKF kanaler som vi råder over: Magasinet, hjemmeside etc. som skal hjælpe med at inspirere andre og give en gennemskuelighed, der er synlig for alle DKF medlemmer at følge med i. Bestyrelsesarbejdet er et fælles ansvar, og derfor er det vigtigt, at repræsentantskabet vælger bestyrelsesmedlemmer, de har tillid til. Enkelte bestyrelsesmedlemmer er fælles om at bestemme og har et fælles ansvar. Derfor kan de enkelte medlemmer ikke operere alene på arbejdsgrupper uden at stå til ansvar for alle. Repræsentantskabet kan til en hver tid sætte forslag til årsmødet om nye arbejdsgrupper, så der kommer indflydelse. Peter Unold Det er stadig bestyrelsen, der har det politiske ansvar og arbejdsgrupperne det udøvende. Debatten om, hvor surfski ligger under, skal tages i bestyrelsen. Kommentarer til paragraffer i forslag Alle paragrafferne gennemgås - alle forsalg er fremsat af bestyrelsen. Forslag nr. 1 - Love, 5 Forbundets organer 8. Arbejdsgrupper tilføres og erstatter FU, EA, KU, BBU, PU, MU. Forslag nr. 2 - Love, 6 Årsmøde 9. Tekst om stemmeberettigelse flyttes væk og tekst om årsmøde dirigent indsættes. Forslag nr. 3 - Love, 6 Årsmøde 11. Ny 11 med tekst om stemmeberettigelse. Forslag nr. 4 - Love, 6 Årsmøde 11. Omdøbes til 12 og udvalg slettes.

18 Forslag nr. 5 - Love, 6 Årsmøde 12. Omdøbes til 13 og handler om valg af poster til bestyrelsen. 18 Forslag nr. 6 - Love, 7 Bestyrelsen 13.Omdøbes til 14 og indeholder ny bestyrelsesstruktur. Forslag nr. 7 - Love, 7 Bestyrelsen 14.Omdøbes til 15. Forslag nr. 8 - Love, 7 Bestyrelsen 15. Omdøbes til 16 og udvalgstekst udgår. Kommentarer Peter Nyborg, Silkeborg Foreslår man indfører at det er en pligt at udarbejde og offentliggøre arbejdsgruppers kommissorier og status. Svar Ole Tikjøb Bestyrelsen skriver dette ind som en tilføjelse. Forslag nr. 9 - Love, 7 Bestyrelsen 16. Omdøbes til 17 og forretningsorden erstatter forretningsgang. Forslag nr Love, 7 Bestyrelsen. Ny 18 om daglig ledelse af DKF og ansvarsområder for bestyrelsen. Kommentarer Thomas Gjerlufsen, Lyngby Skal Repræsentantskabet føres med ind som beslutningstager under landshold og elite? Budgettet er jo besluttet inden årsmødet, så derfor skal vi jo have mulighed for at kunne påvirke inden fastlæggelse. Thomas påpeger at da årsmødet er efter budget, så vil årsmøde beslutninger have en forsinkelse på 1,5 år. Jan Wandy Petersen, Maribo Fortsætter alle de nuværende opgaver fra udvalgene ved vedtagelse af den nye struktur? Og hvad hvis vi ikke kan finde personer til det? Svar Jan Darfelt Darfelt mener ikke at det er nødvendigt at indføre repræsentantskabet i formuleringen. Da repræsentantskabet altid kan stille forslag ved årsmøde, som bestyrelsen bør efterkomme. I forhold til 1,5 års forsinkelse, så påpeger Jan, at et budget er en plan, som kan ændres og det vil en ansvarlig bestyrelse også gøre, såfremt repræsentantskabet beslutter noget, der

19 strider mod budgettet. Christian Jacobsen Ja opgaverne fortsætter selvfølgelig. Præmisserne er ikke forandret. Nogle opgaver kræver, vi har frivillige til at hjælpe os. Hvis vi ikke kan finde disse må vi prioritere, som vi altid har gjort - det gælder både ny og gammel struktur. Formuleringen vedtagne politik og handleplaner besluttet af bestyrelsen står under landshold og elite som det eneste sted, selvom vi regner med den ansvarlige på området følger bestyrelsens politik. Men det blev bl.a. stående i forhold til TD. Det er dog et aftaleforhold, så den kan tages ud eller blive stående - men det sender et godt signal til TD om at vi er glade for dette samarbejde. 19 Forslag nr Love, 8 FU, EA, KU, BBU, PU og MU 17. Udgår. Forslag nr Love, 8 FU, EA, KU, BBU, PU og MU 18. Udgår. Lovene i forslag 1-12 er enstemmigt vedtaget. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton pkt. 1c om vandrepræmier..., KU og eliteansvarlig ændres til bestyrelse og sportschef. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton pkt. 3a om anmeldelse..., KU og eliteansvarlig ændres til bestyrelse og sportschef. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton pkt. 4a om udelukkelse..., forretningsudvalg ændres til DKF s bestyrelse. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 4d om baner..., kaproningsudvalg ændres til DKF s bestyrelse. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6d om heats og finaler..., KU ændres til overdommeren. Forslag nr Udmærkelser i Dansk Kano og Kajak Forbund pkt 2 om DKF s ærestegn..., FU og anden tekst slettes.

20 Lovene i forslag er enstemmigt vedtaget. 20 Forslag nr Love, 3 Medlemsskab 3. Ny formulering af kontingent opkrævning. Motivering, Jan Darfelt Vi opfatter det som en administrativ omdannelse. DIF har omlagt medlemsregistrering, som vi skal følge, og derfor lægges der op til dette. Det er desuden for at samle medlemsregistrering sammen med DIF. Der arbejdes ligeledes med fælles registrering med DGI, så klubberne kun skal indberette samlet til alle 3 organisationer. Thomas Gjerlufsen, Lyngby Påpeger, at der mangler et kano i begrundelsen for forslag 19. Bestyrelsen tilføjer dette. Lovene i forslag 19 er enstemmigt vedtaget - rettes til Kano- og kajakåret. obs 31. juni eksisterer ikke (rettes til 30. juni). Forslag nr Love, 3 Medlemsskab 4. Tekst om procedurer og tidsfrister ændres. Kommentarer, Stig Hansen, Hellerup Hvornår regner DIF med indberetning? Svar Christian Jacobsen Pt. er det 1. jan men da DIF gerne vil have muligheden for at ændre, vil DKF ikke skrive det i lovene, men vil selvfølgelig gøre DKF s klubber opmærksom på datoen. Forslag nr. 20 er enstemmigt vedtaget. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton pkt. 5b om arrangement..., ekstra startgebyr indsættes. Enstemmig vedtaget. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6c om tidsplan..., Finaler for mænd K1 og C1 stafet samt kvinder K1 stafet flyttes til søndag som de sidste tre løb. Kommentarer,

21 Jan Wandy Petersen, Maribo Er det ønske for klubbernes kaproere, at alle 200m stafetter afholdes søndag eftermiddag? 21 Svend Erik Stenberg, Lyngby Påpeger at det er dårlig planlægning, at de lange løb er som afslutning, da der kan opstå timers pauser før man kan afvikle slutningen på DM med disse lange løb. Svar Lau Larsen Det er kun seniorernes finaler, der ligger søndag eftermiddag, lige som de gør til de internationale stævner. Bestræber os på at alle lange sprintløb i DM er afviklet senest lørdag, så der ingen lange finaler er søndag. Forslag nr. 22 er enstemmigt vedtaget. Forslag nr Nationale fælles kaproningsbestemmelser for Maraton pkt. 6c om banen til DM..., ændring i distance for mænd og kvinder. Kommentarer, Jan Steffensen, Nybro-Furå Maraton - det behøver måske ikke følge de internationale distancer. Vil bede Elite og kaproningsudvalg om at have lange løb med egentlige overbæringer for at få interessante løb. Overbæringen KAN/SKAL - hvad er ICF formuleringen? Shaun Dillon, Sønderborg Der behøver ikke være forskel på kvinder/mænd. Det skal være de samme præmisser i maraton. Morten Skytte, Hellerup Fejl i teksten - distance og tider passer ikke sammen? Svar Lau Larsen Der vil selvfølgelig være mindst 1 overbæring for maraton kvinder Master. DKF har en politik med at Danmarks nationale mesterskaber skal afspejle det, man møder internationalt. Der er forskel på kajak/kano og Mænd/kvinder, så det bør der også være til DM. Henviser til at der holdes fast i forslaget i oprindelig form. Banen er for seniorer, så indenfor 2-3 timer. Så det er ift. de praktiske forhold. Det er kun kvinde Master vi ændrer på km. Distancen nedsættes med 1

22 omgang. Ift. ICF formuleringen, vender vi tilbage med. Stil evt. et skriftligt forslag om KAN/SKAL. 22 Forslag 23-3 stemmer imod, 5 stemmer ikke, resten 58 stemmer for. Forslaget er vedtaget Formål Norsminde fonden Bestyrelsens forslag er: Sommerskoler Pengene går til udvikling af sommerskolekonceptet. Dette indebærer produktion af markedsføringsmateriale. DBU s sommerskoler bruges som eksempel på, hvordan det kan gøres. Der skal udvikles materiale, der støtter klubberne i at afholde og udvikle sommerskolerne. Desuden støttes konkret sommerskoleafholdelse. Sommerskoler er vedtaget som tema for Norsminde Fonden Valg i.h.t Valg af formand Bestyrelsen forslår Ole Tikjøb (vælges for 1 år.) - Valgt 16.2 Valg af 1. næstformand Bestyrelsen forslår Vibeke Preisler (vælges for 2 år.) - Valgt 16.3 Valg af 2. næstformand Bestyrelsen forslår Peter Sørensen (vælges for 1 år.) - Valgt 16.4 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for Landshold & Elite Bestyrelsen forslår Jan Darfelt (vælges for 1 år.) - Valgt 16.5 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for Udvikling & Aktivitet Bestyrelsen forslår Peter Unold (vælges for 2 år.) - Valgt 16.6 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for

23 Motion & Konkurrence Bestyrelsen forslår Lau Larsen (vælges for 2 år.) - Valgt Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for Klub, Facilitet & Miljø Bestyrelsen forslår Tayo Lill Andreasen (vælges for 1 år.) - Valgt 16.8 Valg af medlem til Appeludvalget Torben Hansen afgår efter tur og modtager genvalg - genvælges for 2 år Johannes Bang afgår efter tur og modtager genvalg - genvalgt som suppleant 16.9 Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Deloitte til genvalg - genvælges 17. Eventuelt Ordet er frit. Lau Larsen: Tillykke med ny struktur. Tak til KUmedlemmerne. Ser frem til at fortsætte arbejdet, nu i en arbejdsgruppe. Finn Larsen - Nordic Open i Maribo d. 9. april Thomas Gjerlufen: Vil gerne have kalenderen som julegave. Ole Tikjøb: Tak til forsamlingen. God debat, gode spørgsmål og mange emner, der skal følges op på. Peter Nielsen har valgt at træde af som næstformand. Har gjort en stor indsats i forbundet i de sidste par år, men stopper pga. arbejdsmæssige forpligtelser. Håber Peter kan fortsætte i arbejdsgruppe vedr. havneomdannelser. Håber vi får Nanna Ilmer at se i arbejdsgrupper og som DKF s rep. i friluftsrådet. Tak for en stor indsats i DKF. Stor tak til alle udvalgsmedlemmer, som forhåbentlig fortsætter arbejdet i arbejdsgrupper. Mødet slut Slut På gensyn den marts 2012 Hæder og ære uddelt på mødet. DKF ved Ole Tikjøb tildeler Claus Pape DKF s æresdiplom i Bronze for sit arbejde i ÅKKK

24 Kongshvilepokalen: Ernst Bührmann og Merja Aarnio fra Rørvig Kajakklub 24 Lyngbypokalen gik til Maribo Gladsaxepokalen gik til Silkeborg Maratonpokalen gik til Silkeborg Arrangørpokalen gik til Amager Strandpark Rundt Lars Dahl-Nielsen, DIF DIF Hæderspris tildeles efter indstilling fra DKF til Nanna Ilmer, for hendes mangeårige arbejde i DKF miljøudvalg Deltagerliste Fornavn Efternavn Tilhørsforhold Tilmeldt som Ole Tikjøb BE Formand Delegeret Vibeke Preisler BE Næstformand Delegeret Peter M Nielsen BE 2. næstformand Delegeret Jan Darfeldt BE Eliteansvarlig Delegeret Nanna Ilmer BE Formand Miljøudvalg Delegeret Lau Larsen BE Formand Kapudvalg Delegeret Peter Michael Sørensen BE Formand Kajakpoloudvalget Delegeret Peter Unold BE Formand Børne- og Bredde udv. Delegeret Christian Jacobsen SEK Ikke-delegeret Flemming Agner Jørgensen SEK Ikke-delegeret Rune Dahl Mortensen SEK Ikke-delegeret Michael Fjeldvig SEK Ikke-delegeret Dorthe Hansen SEK Ikke-delegeret Michael jakobson SEK Ikke-delegeret Mikkel von Seelen SEK Ikke-delegeret Thomas Gjerlufsen Æresmedlem Ikke-delegeret Lars Bo Nielsen Magasinet Kano & Kajak Ikke-delegeret Jørgen Andersen MU Ikke-delegeret Bjarne Kongstad MU Ikke-delegeret Johannes Bang AU Ikke-delegeret Esben Kjeldsen BBU/MKC Østergaard Ikke-delegeret Bjørn Ole Ejlersen BBU/MU Ikke-delegeret Peter Carlsen KU Ikke-delegeret Christian Schmidt KU Ikke-delegeret

25 Niels-Peter Andersen KU/361 Ikke-delegeret Lars Dahl-Nielsen Danmarks Idræts- Forbund Ikke-delegeret Karin Hald Ebeltoft Ro- og Kajakklub Delegeret Jørgen Hald Ebeltoft Ro- og Kajakklub Ikke-delegeret Janne Axelsen Gladsaxe Delegeret Niels Hansen Gladsaxe Ikke-delegeret Jan Nielsen Gladsaxe Delegeret Søren Pedersen Gladsaxe Ellebæk Delegeret Morten Skytte Hellerup Kajakkklub Delegeret Signe Hansen Hellerup Kajakklub Delegeret Stig Hansen Hellerup Kajakklub Delegeret Michael Christiansen Hobro Ro- og Kajakklub Delegeret Chris Lander Hvidovre Kajakklub Delegeret Michael Krebs Lange Kajakklubben Esrum Sø Delegeret Uwe Lundberg Kajakklubben Esrum Sø Delegeret René Andreasen Kajakklubben Neptun Delegeret Axel Brask Kajakklubben Neptun Delegeret Steen Jacobsen Kajakklubben Neptun Delegeret Bettina Markussen Kajakklubben Nova Delegeret Torben Mundbjerg Kajakklubben Pilen Delegeret Kim Kristensen Kano- og Kajakklubben 361 Delegeret Carsten Tripsen Larsen Kano- og Kajakklubben 361 Delegeret Tommy Kjær Kano- og Kajakklubben Gudenaa Delegeret Jeanett Nielsen Kano- og Kajakklubben Gudenaa Delegeret Flemming Grønborg Kano og Kajakklubben Limfjorden Delegeret Peter Engel Kano- og kajakklubben Nord Ikke-delegeret Tina Roikjer Køtter Kano- og kajakklubben Nord Ikke-delegeret Per lange Nielsen Kolding Kajak Klub Delegeret Jan Munkholm Københavns Kajakklub Delegeret Kaj B. Larsen Lyngby kanoklub Delegeret John Bahr Lyngby kanoklub Delegeret Marianne Gjerlufsen Lyngby Kanoklub Delegeret Eva Henriksen Lyngby Kanoklub Delegeret Sven Erik Steenberg Lyngby kanoklub Delegeret Boye Hansen Maribo Kajakklub Delegeret Anders Pedersen Maribo Kajakklub Ikke-delegeret 25

26 Bjarne Ringsing Nielsen Maribo Kajakklub Ikke-delegeret Jan Wandy Pedersen Maribo Kajakklub Delegeret Claes Winther Sørensen Maribo Kajakklub Ikke-delegeret Niels Laursen Marselisborg kajak club Ikke-delegeret Jørn Skovbjerg Marselisborg kajak club Delegeret Anni Andersen NKC Ikke-delegeret Pia Nielsen Nyborg Kajakklub Delegeret Jan Steffensen Nybro-Furå Kano og Kajakklub Delegeret Hans Stokholm Nybro-Furå Kano og Kajakklub Delegeret Steen Søgaard Nybro-Furå Kano og Kajakklub Delegeret Hans-Ove Hansen Odense Kajakklub Delegeret Rasmus Hansen Odense Kajakklub Delegeret Hans Olfert Kühl Odense Kajakklub Delegeret Søren Svenson Odense Kajakklub Delegeret Gitte Christensen PALO Ikke-delegeret Tormod Christensen PALO Ikke-delegeret Steffen Hansen PALO Ikke-delegeret Mette Jellesen PALO Ikke-delegeret Susanne Dixen Ry Roklub Delegeret Frank Haupt Hansen Ry Roklub Delegeret Tom Faurschou Silkeborg Kajakklub Delegeret Peter Jensen Silkeborg Kajakklub Nyegaard Delegeret Finn Pape Silkeborg Kajakklub Delegeret Peter Andersen Skanderborg Kano- og Kajakklub Delegeret Mogens Jensen Skive Roklub Delegeret Thomas Sølvsten Skive Roklub Delegeret Tayo Lill Andreasen skjold Delegeret Morten Eld Skjold Delegeret Lisbeth Mathiassen Skjold Ikke-delegeret Josephine Kanta Skovshoved Roklub Ikke-delegeret Preben Nørregaard Skovshoved Roklub Delegeret Simone Sjøgren Skovshoved Roklub Ikke-delegeret Mogens Kiersgaard Hansen Strømmen Delegeret Claus Svenningsen Strømmen Delegeret Maja Kristiansen Sundby Kajakklub Ikke-delegeret Andy Ludwig Sundby Kajakklub Delegeret Ulla Stuart Sundby Kajakklub Delegeret Shaun Dillon Sønderborg Kajak Klub Delegeret Kirsten Kautz Sønderborg Kajak Klub Delegeret 26

27 Kim Petersen Sønderborg Kajak Klub Delegeret Kim Jacobsen Tønder roklub Ikke-delegeret Poul Erik Pedersen Tønder Roklub Delegeret Bent Nielsen Vejle Kajakklub Delegeret John Broe Rasmussen Vejle Kajakklub Ikke-delegeret Lennart Kristiansen Viborg kajakklub Delegeret Eigil Lyhne Viking Delegeret Svend Pedersen Viking Delegeret Søren Qvist Viking Delegeret Claus Pape Århus Kano og Kajak Klub Ikke-delegeret 27

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere