Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund"

Transkript

1 Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelse og udvalg aflægger beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber. 5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 6. Valg af kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 7. Valg til amatør- og ordensudvalg samt valg af formænd for forbundets udvalg. 8. Valg af revisor samt suppleant for denne. 9. Eventuelt. Ad 3) Se det reviderede regnskab og revisionsprotokollen. ad 4) Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres. Se forslag til nye vedtægter. Bestyrelsen ønsker mandat til at arbejde hen imod en sammenlægning med Dansk Bjergklub. Der ønskes mandat fra generalforsamlingen til at arbejde videre mod en sammenlægning af Dansk Sportsklatreforbund og Dansk Bjergklub. Der har gennem det sidste års tid været arbejdet på et tættere samarbejde mellem Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatreforbund. I første omgang stiles der mod en overgangmodel, hvor Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatreforbund fortsætter med at eksistere. Der stiles mod en egentlig fusion/sammenlægning inden for 2-5 år. En sammenlægning af de to organisationer vil indebære, at der i stedet for Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatreforbund dannes et nyt fælles forbund, hvorunder alle aktiviteter, medlemmer og al økonomi samles. Spørgsmålet om hvilke aktiviteter, der skal foregå på henholdsvis klub- og forbundsniveau, skal der arbejdes videre med. Der ønskes en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om bestyrelsen forsat skal arbejde hen imod en sammenlægning med Dansk Bjergklub. Der kan i forbindelse med arbejdet forventes udgifter til mødeaktiviteter, ændret administration mm. Overslag over disse udgifter indgår i Dansk Sportsklatreforbunds budget. Det understreges, at en egentlig sammenlægningen stadig skal op på generalforsamling og afgøres ved afstemning. Der er indkommet et forslag fra klubberne inden den officielle frist 20/2. Roskilde Klatreklub har indsendt følgende forslag: "Lad os fastlægge en flerårig kalender for de større konkurrencer (DM etc.), så de meget seriøse kan toppe formkurven rigtigt." Ad 5) Se bestyrelsens forslag til budget. ad 6) Niels Staun og Mads Kristensen begge fra Nordjydsk Klatreklub er på valg og genopstiller. Morten Søndergaard fra Vertical stiller op til posten som kasserer. ad 7) Jan Kjeldsen og Birger Jensen genopstiller som medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget. Mads Kristensen genopstiller som formand for konkurrenceudvalget. Peter Harremoës genopstiller som formand for sikkerhedsudvalget. Stefan Jacobsen genopstiller som formand for juniorudvalget. Robin Vickery genopstiller som formand for landsholdsudvalget. ad 8) Hvis vedtægtsændringen under punkt 4 bliver gennemført, udgår dette punkt. Ellers foreslår bestyrelsen, at det overlades til bestyrelsen frit at kunne vælge en revisor i overensstemmelse med DIFs regler. Punkt 1. Dirigent: Ole Brudsø Referant: Martin Christensen

2 Tilstede:

3

4 Punkt 2. Bestyrelsen: Niels Staun fremlagde årsrapport. Sikkerhedsudvalg: Peter Harremoës fremlagde. Der har været afholdt 10 instruktøreksamener sidste år, 77% er bestået. Samt der har været afholdt flere eksamener end forventet. Der er blevet oprettet et klatresamråd, bestående af flere instanser. Interesseområdet er blevet udvidet, til også at indeholde sportsklatring på klippe. Klatreulykke,- Der blev holdt 1 minuts stilhed til minde for Christian Melchior, fra ÅK klatreklub, der døde ved en klatreulykke. Konkurrenceudvalget: Mads Kristensen fremlagde. Der har været afholdt en række konkurrencer i sidste år i DM, junior DM, Senior DM, Junior NM, samt Senior NM (ved DB). Konkurrenceudviklingsprojektet er kommet på benene, herunder: Indkøb af lifte Dommerkursus Rutebygningskursus Der er udarbejdet en konkurrence håndbog Der er ved at blive udarbejdet en træner uddannelse. Det kommende Senior DM vil blive det første officielle DIF RuteDM. Der er stor efterspørgsel på konkurrencer / afholdelse af konkurrence, men der er ikke så stor tilslutning fra klubberne med udmelding af afholdelses dato fra klubberne. Hvordan kan dette afhjælpes? Der er ved at blive lavet en træneruddannelse, grundlaget for en sådan udarbejdes af Johannes Madsen i samarbejde med Landsholdet. Der opfordres til at der laves en hensigtserklæring om en konkurrence kalender. Så alle konkurrencer kommer på, både eksterne og interne. Diskussion om aldersgrænse med senior DM og senior NM: Der var stor enighed fra ALLE repræsenteret klubber at der skulle opretholdes en aldersgrænse på 16 år for at kunne deltage ved senior DM og Senior NM. Hvem afholder DM2006? ÅK afholder DM2005 d. 21. maj Hensigten er også at der afholdes flere konkurrencer. Det blev besluttet at konkurrence udvalget kontakter de forskellige klubber mht. afholdes at konkurrencer. Appeludvalg: Jan Kjeldsen fremlagde. Der var sidste år en appel, som blev behandlet pr. mail. Vedkommende, der appellerede, fik ikke medhold i klagen. Landsholdsudvalg: Benjamin Viberg Jensen fremlagde. Det er gået rigtig godt det sidste år på holdet. Træningsmetoderne får positivt feedback. Der har været en del samlinger på holdet. Beklager at der var målsætninger der ikke blev indfriet. Disse målsætninger prøves at løse på anden måde i det kommende år. Juniorudvalg:

5 Stefan kunne i komme til generalforsamlingen. Peter Harremoës fremlagde beretning. Der har været afholdt juniortræner kursus af Henning Timm og Peter Harremoës. Der er ikke sat ting direkte i gang sidste år, men har planer næste år. Sammenlægningsudvalg: Morten fremlagde slides af hvordan den fremtidige sammenlægning af Dansk Sportsklatreforbund og Dansk Bjergklub kunne se ud. Slide ligger på hjemmesiden sammenlægning af DSF og DB. Der var stor tilslutning til sammenslutningen, og positiv respons for at arbejde hen imod sammenlægningen. Afstemning: For: 31 Imod: 0 Blanke: 0 Punkt 3. Kasserer Peter Harremoës gennemgik årsregnskab. Der er udarbejdet en revisionsprotokol for Dansk Sportsklatreforbund. Regnskab blev Godkendt Punkt 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og klubber På forbundets hjemmeside har man kunnet se alle udkast til ændringer (forslag til nye vedtægter). Peter Harremoës gennemgik ændringerne Afstemning: For: 31 Imod: 0 Blanke: 0 Vedtægtsændringerne kunne ikke blive vedtaget pga. manglende fremmøde. Punkt 5. Fastlæggelse af budget og kontingent Peter Harremoës gennemgik alle punkterne. Penge til konkurrencer: Der kan bevilges penge til senior DM rutebygning eller et eller andet specifikt, men der kan ikke bevilges penge til juniorrutebygning, da dette menes at kunne skues af danskere. Det er tanken af rutebygning bliver skruet af danskere, da der allerede i dag er ligeså gode danske rutebyggere som der kan købes i udlandet. Det er altid muligt at indsende et forslag om tilskud til konkurrencer. Men der skal bare forlægge et budget! Landsholdet: Der kan ikke bevilges flere penge til Landsholdet end dem der står i årets budget. Dette skyldes at Landsholdet ikke har opfyldt de målsætninger, som der blev givet sidste år, på GSF2004. Budget godkendelse: Afstemning: For: 21 Imod: 0

6 Blanke: 10 Budget blev godkendt. Der blev tilkendegivet, at der bør laves en ansættelseskontrakt med Landsholdstrænerne. Kontingent er uændret. Punkt 6. Valg af kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter Kasser: Morten Søndergaard Bestyrelsen: Niels Staun, Mads Kristensen, Peter Harremoës Punkt 7. Valg af amatør og ordensudvalg samt valg af formænd for forbundet udvalg Jan Kjeldsen og Birger Jensen som medlemmer af Ordens- og Amatørudvalget. Mads Kristensen som formand for konkurrenceudvalget. Peter Harremoës som formand for sikkerhedsudvalget. Stefan Jacobsen som formand for juniorudvalget. Robin Vickery som formand for landsholdsudvalget. Punkt 8.Valg af revisor samt suppleant for denne Revisor valgt fra KMPG Punkt 9. Eventuelt Samarbejdsaftale med Abekatten vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere