Igen i år var der stor tilstrømning. årsmøde. PROPAs NYHEDSBREV Maj PROPA NYHEDSBREV - maj 2004 ÅRSMØDET OG GENERALFORSAMLINGEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igen i år var der stor tilstrømning. årsmøde. PROPAs NYHEDSBREV Maj 2004. PROPA NYHEDSBREV - maj 2004 ÅRSMØDET OG GENERALFORSAMLINGEN..."

Transkript

1 Igen i år var der stor tilstrømning til PROPAs årsmøde PROPAs NYHEDSBREV Maj 2004 ÅRSMØDET OG GENERALFORSAMLINGEN... 2 OPERERES DER FOR MEGET DEN FAGRE NYE VERDEN OG STRÅLEBEHANDLING AF PROSTATAKRÆFT HYPPIG SEX SÆNKER MÅSKE KRÆFTRISIKO BRUG AF EPO I DANMARK BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER

2 Årsmødet og generalforsamlingen lørdag den 17. april 2004 Igen i år var der stor tilslutning til årsmødet, 120 var mødt frem i auditoriet på Patologisk Institut på Odense Universitetshospital. Mødet startede med den ordinære generalforsamling og fortsatte med to gode indlæg. Første indlæg var af overlæge Niels Svolgaard, Odense Universitetshospital, der fortalte om behandlingen af prostatacancer i almindelighed i Danmark. Niels Svolgaard sluttede med at fortælle lidt om den ny frysemetode, man har taget i brug i Odense. Denne behandling kan evt. erstatte den radikale operation samt de anvendte strålebehandlinger med ekstern stråling eller indlæggelse af radioaktive seeds. Behandlingen har den fordel, at den kan gentages, og at den også kan anvendes i tilfælde af tumordannelser udenfor prostata f.eks. i blære eller nyre. Frysebehandlingen har tidligere været anvendt, men blev opgivet på grund af for omfattende bivirkninger. Disse skulle med den nye metode være mindre, idet frysebehandlingen nu kombineres med en varmetilførsel i behandlingsforløbet. Der var mange spørgsmål til Niels Svolgaard, og derfor blev tiden knap. Vi håber her i Nyhedsbrevet senere at kunne bringe en uddybende artikel om frysebehandlingen. 2

3 Herefter var der frokost i instituttets flotte kantine. AstraZeneca havde været så venlig at sponsorere dette arrangement. Efter frokost havde konsulent, cand.scient Hanne Dahlerup, Kvalitetsafdelingen Århus Amt, et indlæg om sygehusenes kvalitet i behandlingen af patienterne. Hanne Dahlerup har været med i den arbejdsgruppe, der formulerede og prioriterede anbefalinger til sundhedspersonalet med det formål at sikre en god kvalitet i de mellemmenneskelige relationer i patientens møde med sundhedsvæsenet. I hvert fald alle mænd i salen havde haft mange af den slags møder, og der var derfor en naturlig interesse for initiativet. Som det blev sagt: Vi ligger ofte vandret for sundhedsvæsenet. Der var derfor også en del spørgsmål og bemærkninger inden mødedagen sluttede kl. 15. Generalforsamlingen I et særligt afsnit bringer vi bestyrelsens beretning, der blev forelagt af formanden Ole Mortensen. emne beretning blev efterfulgt af beretninger fra regionerne og fra den internationale kontaktmand Jørgen Petersen. Beretningerne blev godkendt af forsamlingen, der derefter skulle tage stilling til regnskabet for

4 Regnskabet Årets indtægter havde været kr., mens udgifterne beløb sig til kr. Der var således et underskud på kr. Foreningens formue var herefter på kr. Regnskabet blev godkendt. Kontingentforhøjelse På baggrund af årets resultat og de stigende udgifter til bl.a. porto og Nyhedsbrev, foreslog bestyrelsen følgende kontingentsatser med virkning fra 2005: Ordinære medlemmer og interesse-medlemmer 125 kr. pr. år Pårørende-medlemmer 75 kr. årligt. Forslaget blev godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Med henblik på at sikre den geografiske spredning ved valg til bestyrelsen og udpegning af suppleanter samt sikre, at der var kvalificerede kandidater til kasserer- og sekretærarbejdet, var der opstillet en kandidatliste, der blev vedtaget af generalforsamlingen uden at det lykkedes at få opstillet en suppleant for Sydjylland. Den udførlige navne- og adresseliste findes bagest i dette Nyhedsbrev. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig således: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Ole Mortensen, Vallensbæk Willem van Straaten, Sønderborg Erik Laulund, Farum Arne Jepsen, Risskov Erna Christensen, Rødovre Poul Erik Christensen, Brovst Peter Helner, Assens Carsten Lewinsky, Langebæk Freddy Mogensen, Lystrup Afslutning Generalforsamlingen afsluttedes med punktet Eventuelt, hvor Freddy Mogensen gav udtryk for, at flere burde meddele PROPA deres adresser. Ole Mortensen fandt, at det var en god idé, men mente ikke, at Nyhedsbrevet skulle udsendes elektronisk til medlemmerne. Formanden takkede herefter de udtrådte bestyrelsesmedlemmer: Gunnar Petersen, Jens Chr. Davidsen og Jørgen Petersen. Sidstnævnte fortsætter dog arbejdet med de internationale relationer og med medlemskartoteket. Dirigenten Kai Evan Pedersen, lederen af Kræftens Bekæmpelse i Odense, sluttede herefter generalforsamlingen. 4

5 Beretning for perioden april 2003 april 2004 PROPAs formand Ole Mortensen aflagde på bestyrelsens vegne denne beretning PROPAs bestyrelse afslutter arbejdsåret fra 5. april 2003 til i dag med god samvittighed. Vor forening er nu 4 år gammel og kan gå mere sikkert på egne ben. Da vi i sin tid overvejede at starte en patientforening, opridsede vi en række opgaver og mål. I det forløbne arbejdsår nåede vi yderligere et par af disse mål. Vor forening tæller nu næsten medlemmer, det er en fremgang på 300 i årets løb, hvilket giver et bedre afsæt, når vi skal have opmærksomhed fra de bestemmende myndigheder og væsener i Danmark. Når man ser, at der alene i året 2002 er registreret over nye tilfælde af vores sygdom, er det oplagt, at vi kunne være mange flere medlemmer - og vi gør noget for at blive det, selvom vore økonomiske ressourcer ikke strækker til annoncering og lignende. Videofilmen Prostatakræft Da jeg sidste år fremlagde beretningen, turde jeg ikke nævne vore videofilm-planer, selv om der var gode tegn på, at de kunne føres ud i praksis. Kort tid efter fik vi tilsagn om sponsorering fra Medicinalfirmaet AstraZeneca og vi fik hjælp til at finde en god producer. Overlæge Peter Iversen, Rigshospitalet, stillede sig til rådighed med sin store viden om prostatakræft, og arbejdet kunne derefter påbegyndes. PROPA havde nedsat et lille udvalg bestående af Johannes Honoré, Jørgen Petersen og Ole Mortensen. Vi kunne udtrykke de tanker, man som patient gør sig, når en livstruende sygdom bliver diagnosticeret. På den måde fremkom der en drejebog. Peter Iversen forfattede og indspillede det lægelige indslag og skaffede os adgang til at foretage forklarende optagelser på Rigshospitalet. Undervejs fandt vi ud af, at vi helst ville have 5

6 en patient til at beskrive den mere psykologiske side af sagen, og det blev så Johs. Honoré, der gjorde det mesterligt. Da vi skulle finde musik, trådte vort medlem Ivar Jonsson beredvilligt til med sine nyeste kompositioner. Jo, det blev en rigtig PROPA film. Jeg nævnte, at vi gerne ville have flere medlemmer - Alle nye patienter får nu mulighed for at kende foreningen ved at se videofilmen hvor vor sekretær, Jørgen Petersen, taler om PROPA-arbejdet og den gavn, man som patient har af foreningen - så mon ikke det vil give yderligere tilgang. Landet over blev der på festlig måde afholdt premiere-præsentationer med deltagelse af mange gæster - og i mange tilfælde formændene for de amtslige sygehusudvalg. Også det forløb fint. Nu har vi bare den opgave, at opmuntre sygehusene til at udlevere den gratis video til alle patienter, der får stillet diagnosen prostatakræft. Videofilmen blev imidlertid så pænt modtaget af læger og sygeplejersker, at vi må regne det som en selvfølge hvis de da husker at have en beholdning på afdelingen. Det vil være en naturlig opgave for vore medlemmer at spørge til, om man fortsat udleverer videoen ved nye tilfælde. Kontakten til sygehusenes læger I året der gik, har vi haft god kontakt til sygehusenes læger, der i mange tilfælde har haft indlæg på vore møder og derved har givet vore medlemmer en ekstra konsultation med mulighed for spørgsmål fra de sygdomsramte og deres pårørende. Vi har bl.a. under disse møder kunnet få uddybende forklaringer på de mange strukturændringer, der er fejet hen over sygehusvæsenet i årets løb. Samling af den urologiske ekspertise og bedre uddannelse af lægerne er på flere områder en fordel for patienterne, og anbefales kraftigt i Kræftplanen. Når vi samtidig kan se, at indlæggelsestiden forkortes, kan vi kun være tilfredse med denne udvikling. Vi har heldigvis i mange tilfælde set, at man - trods samling af sengeafdelingerne fortsætter med at have nærambulatorier. Det betyder meget for os, navnlig når sygdommen gnaver sig ind på bevægesystemet. Vore patienter føler ofte, at vor sygdom bliver overset. Den er i hvert fald til at få øje på i kræftstatistikkerne. Ifl. den seneste opgørelse fra året 2002 var der 2033 nye tilfælde. Det er da en udfordring til lægerne. Nye behandlingsmetoder Vi har læst, hvad to kendte overlæger skriver i Ugeskrift for Læger medio marts i år om udviklingen indenfor urologien. Den har ikke har været præget af de store videnskabelige nyskabelser, men der har været en tendens til forbedring og konsolidering. Samtidig er der gjort et stykke arbejde med at udbrede kendskabet til de allerede kendte behandlingsprincipper. Derimod har der, som jeg lige nævnte, været mange organisatoriske ændringer. Det vil betyde meget på længere sigt, at urologiske sygdomme nu er anerkendt som et grundspeciale og ikke mere har plads i systemet som et kirurgisk grenspeciale. Det medfører, at der starter en ny uddannelse af lægerne. På sygehusene har der været stor fremgang for brugen af laparoskopi, hvor man i stedet for at åbne bughulen indfører et eller flere tynde rør, hvor igennem det er muligt både at belyse området, stille en diagnose og foretage en kirurgisk behandling. Denne teknik bruges nu på halvdelen af de danske urologiske afdelinger. Der er også åbnet for computerassisteret opera- 6

7 tion (robotkirurgi), hvor kirurgen sidder ved en konsol og styrer kamera og instrumentarme. Den største fordel er, at kirurgen arbejder ud fra et tredimensionalt billede, der er 5 10 gange forstørret. Den radikale fjernelse af prostata (radikal prostatektomi) ved klinisk lokaliseret prostatakræft foretages nu i ca. 300 tilfælde om året i Danmark. Sammenligner vi det tal med antallet af nye tilfælde 2033, kan vi således se, at behandlingen nu kan tilbydes ca.15% af denne type patienter. Hertil kommer de patienter, der kan tilbydes strålebehandling. Alt i alt skulle der meget gerne snart vise sig en forbedret overlevelsesstatistik. Der er en række ændringer på vej i form af forbedret teknik ved behandling af forstørret prostata, hvor der mange steder vil blive indført laserteknik, hvilket betyder kortere tid med indlæggelse og ulemper. Det er også spændende at se, hvorledes det vil gå med de behandlinger, der foretages i stedet for fjernelsen af prostata, hvor det nu bliver muligt at behandle med en fryseteknik eller en microbølge-varmebehandling. Også på det seksuelle område er det til en vis grad forår, idet der er et medikament på vej, der blot kan synkes og derefter har en længere virkningstid end de hidtil kendte injektioner. Der sker således løbende ændringer og forbedringer af behandlingerne. Desværre ser vi af og til, at sygehusvæsenet lukker af for ny medicin af økonomiske grunde. Det gælder bl.a. behandlingen med Zometa, der ud over en dæmpning af smerterne skulle kunne styrke knogler, som er angrebet af metastaser. Lad os nu se et universitetshospital, der har mod til at iværksætte denne behandling på en større gruppe patienter og lære af de erfaringer, det giver. Sygehusenes budgetlæggere må tænke på, at der derved kan være mulighed for at spare på udgifter på smerteklinikker og stråleafdelinger. Vi har noteret os, at der er et nyt præparat Bondronat mod knoglenedbrydning ved kræft på vej. Dette præparat findes også i pilleform. Foreløbig er der kun forsøg med brystkræftpatienter, men vi håber, at urologerne er lige så nysgerrige som vi er. Man skal tænke på, at vi nok er den sygdomsgruppe, der har flest tilfælde af metastasedannelse i knoglerne. Ganske vist er der ca. dobbelt så mange brystkræfttilfælde i Danmark, men heldigvis bliver mange af kvinderne helbredt. Når det drejer sig om prostatakræft er hovedparten af patienterne derimod kun i en henholdende behandling. Vi har den opfattelse, at der mangler forskning i prostatakræft i dette land. Ganske vist indføres nye behandlingsformer og der gennemføres af og til kliniske forsøg med ny medicin, men forskning er noget helt andet og bl.a. mere søgende og kontaktskabende til tilsvarende udenlandske enheder. I februar 2000 udsendtes Den Nationale Kræftplan af en kræftstyregruppe, der var nedsat af Sundhedsstyrelsen. Kræftplanen betød meget for diagnostik, ventetid og behandling og den tilskyndede til bedre uddannelse af lægerne. Der er medio marts i år offentliggjort en vurdering på baggrund af en bedømmelse af kræftbehandlingen i Danmark. Det var fint, at man lod gruppen bestå og bad den følge udviklingen. Ved bedømmelsen blev det konstateret, at der var sket fremskridt bl.a. i form af en væsentlig udvidelse af scanner- og strålekapaciteten, men at ventetiderne de fleste steder var for lange. Desværre omfattede undersøgelsen ikke de urologiske kræftformer, men det kommer forhåbentlig i næste runde. Inderst inde har vi en følelse af, at vor sygdom kan være lidt overset og ikke kendt nok. Den praktiserende læge Det er vor opfattelse, at mange får konstateret sygdommen for sent så sent, at der ikke kan tilbydes dem helbredende behandling. Det skal mænd over 50 år være opmærksomme på. Og 7

8 det skal de praktiserende læger være mere opmærksomme på. For at stimulere lægernes opmærksomhed, har vi omkring årsskiftet indrykket et helsides-brev i bladet Læge-Helse, der modtages af læger og andre i sundhedssystemet. I denne annonce skrev vi, at de skal have vor sygdom i tankerne, hvis deres patient er en midaldrende mand, der kommer med ét eller flere af følgende symptomer: Vandladningsbesvær Ukontrollerbar vandladningstrang Tilbagevendende urinvejsinfektioner Blod i urinen Blod i sæden Smerter i ryggen kan det være knoglemetastaser? Smerter i bækkenpartiet eller hofterne det kunne være pga. knoglemetastaser. Behandlingsmulighederne er forbedret de seneste år, men det er stadig helt afgørende for det bedst mulige resultat, at sygdommen konstateres så tidligt som muligt. Denne henvendelse i Læge-Helse tænkes nu fulgt op med møder landet over, hvor praktiserende læger indbydes til at se vor videofilm samt høre et indlæg fra en urolog og fra et PROPA-medlem. Der er i samarbejde med enkelte amtslige lægegrupper allerede indgået aftale om sådanne møder. De midaldrende mænd og deres pårørende prøver vi at få opmærksomhed fra, ved at månedsbladet Helse, der bl.a. udleveres på mange apoteker, i den nærmeste tid vil bringe en artikel om at mændene skal være mere på vagt overfor prostatakræft. PROPA er på lige fod med en række andre patientforeninger blevet indbudt til et samarbejde med Lægens Bord i DR1, hvilket bl.a. medfører at vi opføres i den tilknyttede web adresse Vi har tegnet os for deltagelse i et forsøgsår, og venter utålmodigt på, at redaktionen finder det relevant at gøre opmærksom på den nye video. Vi patienter møder ofte sygeplejerskerne i vore besøg på sygehusene. De møder os med stor interesse for både vor sygdom og for os som mennesker. Det er vi taknemmelige for. Vore pårørende er ofte ramt hårdere psykisk af vor sygdom end vi patienter selv er. Det har Erna Christensen beskrevet udmærket i en artikel, der har været bragt i både de urologiske sygeplejerskers blad Vandposten og i vort eget Nyhedsbrev. Alternativ behandling I mange tilfælde hører vi, at mænd betragter deres sygdom som et projekt. Den holdning har vi glæde af, idet vi i vor medlemskreds har mænd, der virkelig fordyber sig i det, der i internationale videnskabelige fagskrifter foreligger om sygdommen og dens behandling. Vi har selvfølgelig kun glæde af denne interesse hos medlemmer, der fortæller os om de virksomme stoffer og behandlings-metoder, de finder frem til. Der er nu samlet en gruppe af hovedsagelig terapeutisk orienterede personer. De har kaldt gruppen TTT PROPA - de første 3 bogstaver står for Terapeutisk-Tænke-Tank. Gruppen 8

9 består nu af 2 farmaceuter, 2 tandlæger, 1 kemiingeniør samt på sidelinien PROPAs formand. Gruppen har suppleret sig med to personer udenfor medlemskredsen: lederen af det amtslige rådgivningscenter for alternativ behandling i Århus Amt Buen samt en praktiserende læge. Stamgruppens medlemmer, der er vant til at læse medicinske og kemiske beskrivelser, vil søge at finde frem til såkaldte alternative behandlinger. Alternativ kan være et forkert ord, fordi der formentlig vil blive tale om supplerende behandling og ikke en behandling, der træder i stedet for den sædvanlige. PROPA har i forvejen et medicinudvalg, hvis opgave er at holde sig orienteret og skaffe viden om udviklingen af behandlingsmetoder og medicinske stoffer, som har eller kan få betydning for prostatakræft-patienter. Dette udvalg har pt. 2 medlemmer, der er gengangere i den nye tænke-tank, der har lovet at støtte medicinudvalget. I PROPAs pjece om foreningens mål hedder det bl.a. at foreningen vil medvirke til en dialog mellem lægevidenskaben og seriøs alternativ kræftbehandling, så alle muligheder for helbredelse og lindring vurderes til gavn for patienterne. Det hedder også, at vi skal medvirke til at tilskynde til forskning i Danmark vedrørende prostatakræft, dens årsager og behandling evt. i samarbejde med udlandet. Den politik og den nye udvikling falder helt i tråd med de initiativer, der nu er taget fra Kræftens Bekæmpelses side vedrørende alternativ behandling. Nu må det bare ikke slutte med venlige udtalelser på store møder. Det, der er brug for, er at det etablerede sundhedssystem erklærer sig villig til at afprøve nogle af de velunderbyggede teorier, der fremkommer vedrørende nye stoffer eller kendte stoffers nye brug. Måske kan der hos lægerne være vilje, men ikke budgetmæssige tilladelser til eksperimentelle behandlinger. Her venter vi en økonomisk håndsrækning fra Kræftens Bekæmpelse, der har erklæret sig villig til at støtte et par seriøse konkrete alternative forskningsprojekter. Eksperimentel behandling i udlandet vedrørende prostatakræft hører vi ikke meget om. Der er os bekendt næppe længerevarende positive resultater vedrørende vor sygdom af den forsøgsvise dendritcellebehandling, der snart i mange år har fundet sted i Duderstadt i Tyskland og andre steder. Har nogen patienter positive erfaringer med eksperimentel behandling, hører vi meget gerne om dem. I det Second Opinion Udvalg, staten nedsatte for godt et år siden, har man i forbindelse med prostatakræft kun kunnet anvise en enkelt patient til udenlandsk behandling for det offentliges regning, men bare det at udvalget findes, vil give et pres på det danske sygehussystem for at tænke i nye baner og for at give ensartet behandling over hele landet. Mere nysgerrighed og takt Indtil nyt foreligger, behandles vi på vort sædvanlige sygehus og får generelt en god, men lidt rutinepræget behandling både på det psykiske og det fysiske plan. Vi hører ofte, at der går rutine i de situationer, der betyder meget for patienterne. Vi bør have en god og letforståelig information på et ligestillet plan. Sundhedspersonalet bør som en selvfølge sætte sig ind patientjournalen før de møder os og vi vil gerne have, at vi får en bestemt læge, der følger os og tager sig af os. Hen ad vejen bør der foregå en løbende dialog, således at vi er forberedt på evt. dårlige nyheder. Det kan godt være, at lægerne efterhånden er blevet gode til at give information samtidig med oplysning om diagnosen, men de skal huske på, at vi og vore pårørende ved en evt. forværring er mindst lige så anspændte og videbegærlige. 9

10 På det fysiske plan kunne vi savne, at der med mellemrum foretages en fysisk kontrol f. eks. med ultralyd-scanning, således at opdukkede skavanker kunne opdages tidligere. Her har jeg navnlig recidiver ved prostata og blærepolypper i tankerne, men den nysgerrige læge kan sikkert komme med flere eksempler, det er bare et spørgsmål, om der er tid til hans nysgerrighed i sygehus-systemet. Desværre hører vi stadigvæk om helt uacceptable hændelser, der i bund og grund viser ligegyldighed med patienten. Et groft eksempel er fra Vestsjællands Amt, hvor en patient, der havde været til biopsi fik at vide, at han nu fik hormon-indsprøjtning og skulle stille til kontrol om tre måneder. Da han kort tid efter klagede over stærke smerter i bækkenbunden så stærke, at han dårligt kunne sidde - og bad om hurtigere konsultation, fik han at vide, at det ikke kunne lade sig gøre når han var på hormonmedicin, var der alligevel ikke mere at gøre. Denne beslutning blev dog ændret ved den praktiserende læges mellemkomst. Kræftens Bekæmpelse Også i det forløbne år har vi haft god støtte af Kræftens Bekæmpelse. Den økonomiske støtte fremgår af regnskabet, den praktiske støtte har spændt fra lån af lokaler til it-assistance og hjælp til pressekontakt. Den indgåede samarbejdsaftale fungerer godt og vi har gennem KB kontakt til andre patientforeninger inden for kræftområdet. Selv om der ikke er krav om dobbelt medlemskab, er mange af os medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, der for få uger siden afholdt sin landsindsamling med et fint resultat. Det kommer både forskning og patientstøtte til gode. Lokalt- og internationalt arbejde Jeg vil benytte lejligheden til at takke de mange, der varetager de lokale møder, som I vil høre mere om i de lokale beretninger. Gennem ProNet har vi kontakt til prostatakræft-foreninger i andre lande, også det vil der blive fortalt om. Til medlemmerne vil jeg sig: Tak for interessen for foreningen, møderne og Nyhedsbrevet. Jeres interesse kommer jer forhåbentlig til gode i jeres sygdomsforløb. Beretninger fra regionerne Formændene for regionerne fortalte derefter om det lokale arbejde og de møder, der var afholdt i året. I alle regioner havde der været stor aktivitet omkring video-premieren, men der havde også været en række interessante indlæg og gode møder med erfaringsudveksling. Poul Erik Christensen, Nordjylland nævnte et foredrag om intravenøs C-vitaminbehandling v/ læge Gunnar Ødum samt at overlæge Erik Højkjær Larsen, urologisk afdeling Aalborg Nord, havde svaret på spørgsmål efter video-præsentationen. Poul Erik nævnte tillige foredraget af overlæge Kirsten M. Nielsen, der i øvrigt har været os behjælpelige med at give enkelte artikler til Nyhedsbrevet et lægeligt eftersyn. Poul Erik benyttede lejligheden til at erindre om, at man burde sætte sig grundigt ind i bestemmelserne i sin rejseforsikring, inden man tog på udenlandsrejse. Det kan blive dyrt, hvis man som kronisk syg ikke har søgt om forhåndsgodkendelse. 10

11 Freddy Mogensen, Midtjylland, redegjorde for den store aktivitet i Århusområdet, hvor man bl.a. havde haft et indlæg af Åse Anderson om akupunktur og af Frede Damgaard om alternative behandlingsmetoder. Denne møderække blev afsluttet af Ulla Thougaard, der fortalte om healing og clairvoyance. Freddy anbefalede ud fra sin erfaring med sidstnævnte møde, at der på forhånd var truffet aftale om, hvor langt vedkommende skulle gå. Freddy sluttede af med at udtrykke ønsket om at etablere en lokal-gruppe i Herning området. Foreløbig havde Johannes Sanggaard påtaget sig at være ankermand (se navnelisten). Gunnar Petersen, Sydjylland, fortalte, at man ud over medlemsmøder havde haft møder i loger i Sønderborg, Tønder, Haderslev, Esbjerg og Vejle hvor Willem van Straaten havde vist videoen og fortalt om sygdommen. Også en række store virksomheder i området havde haft besøg, hvor man havde drøftet deres seniorpolitik for også ad den vej at få øget opmærksomheden om sygdommen. Skal vi have mere forskning? og det skal vi, sagde Gunnar, så er det vigtigt, at vi får synliggjort vores sygdom, så man også i Kræftens Bekæmpelse begynder at interessere sig for forskning i prostatakræft. Det er ikke sikkert, at de penge, der skal bruges til forskning skal tages fra de nuværende kilder. Hvis man ser lidt mere på, hvem Willem henvender sig til, kunne det godt være, at der i de kredse var steder, hvor pengene sad lidt løsere, hvis de vidste, at bidragene gik til forskning i prostatakræft. Enhver grønthandler med lidt forståelse for markedsføring ved jo, at man også kan øge sin omsætning ved at sælge nogle af de knapt så kendte grøntsager. Til sidst nævnte Gunnar kontakten til lægeforeningen i Sønderjyllands amt, hvor foreningens efteruddannelsesudvalg nu har besluttet at afholde et kursus om prostatakræft for de praktiserende læger. Peter Helner, Fyn, kunne berette om et ret stille år, hvilket bl.a. skyldtes, at den oprindeligt udpegede lokalformand John Banggaard, var afgået ved døden. Der havde dog været et par møder og var nu blevet sammensat en arbejdsgruppe, der forhåbentlig fik mere gang i arbejdet. Ole Mortensen kunne fortælle, at på Sjælland havde der været en række møder - bl.a. havde man haft et spændende møde på Herlev sygehus, hvor en række læger havde haft indlæg om deres specialer indenfor sygdommen. Det var lykkedes at etablere lokal-grupper i Næstved og Roskilde. Gruppen i Nykøbing F havde kun haft et enkelt møde, mere var det heller ikke blevet til på Bornholm. Internationalt samarbejde Jørgen Petersen, der varetager det internationale arbejde, orienterede allerede ved årsmødet i 2003 om det samarbejde, der er dannet gennem PROnet, og nævnte at det var et globalt netværk hvor 14 lande samarbejder og udveksler erfaringer. Kredsen er på det sidste blevet udvidet og nu er der 16 lande. Det er ikke kun Europa, men også vestlige lande udenfor Europa. 11

12 PROnet har sin egen hjemmeside, hvor man landene imellem kan debattere emner og Jørgen har i den forbindelse benyttet sig af at stille spørgsmål om, hvordan man i de enkelte lande f. eks. bliver behandlet efter en diagnose af prostatacancer, hvor kræften har spredt sig til lymfesystemet eller med metastaser i knogler. Desværre er svaret i den retning ikke bedre end behandling i det danske behandlingssystem. Man benytter de samme hormonbehandlinger som i Danmark - eller ingen. Udenfor PROnet regi blev PROPA umiddelbart efter årsmødet 2003, opfordret til at deltage med en taler ved en konference i Lissabon fra den maj 2003 Det var et President s Cancer Panel meeting hvor emnet var Survivorship d.v.s. overlevelse. Emnet var Hvordan det er at leve med en kræftsygdom. I panelet sad bl.a. den berømte Tour de France cykelrytter Lance Armstrong. Jørgen fortalte: Vi var 12 talere fra forskellige lande og med forskellige kræftsygdomme. Der var flere talere med brystkræft, men kun mig som repræsentant for prostatacancer. Det gav et indblik i behandlingssystemet i andre lande, og desværre en bekræftelse på, at det kan være svært at blive behandlet ordentligt og hurtigt. PROPA har også været inviteret til yderligere internationalt samarbejde, idet en organisation ved navn Europa OUMO med dansk oversættelse svarende til: Den Europæiske Organisation mod Prostatacancer. Denne invitation måtte vi sige nej tak til, da vi fandt OUMO for bureaukratisk i sin opbygning, samt at vi ikke havde de fornødne resurser til at deltage på det plan i det europæiske samarbejde. Vi begrundede det med, at vi gennem PROnet p.t.får den fornødne europæiske kontakt, og det passer bedst til PROPAs nuværende økonomi og tidsmæssige formåen. PROnet samarbejdet fortsatte med ny samling i Oxford fra den september, hvor der igen blev holdt status på, hvordan udviklingen er i landene. Ved dette møde blev der talt om nedsættelse af en mindre styregruppe, og den er under dannelse. Sidste nyt herom er, at en gruppe på 6 personer har udfærdiget et responsum, som netop er sendt ud til udtalelse. Jørgen Petersen kunne på mødet vise nogle spots fra vor video Prostatakræft, selv om den ikke var helt færdig. Man var også dér begejstret for vort produkt og ønskede os tillykke med det flotte resultat. I den forbindelse må vi ikke glemme, at såvel vor deltagelse i det internationale PROnet samarbejde og produktionen af vor video film m.m. er sponsoreret af AstraZeneca, som mange af os kender fra vore hormonbehandlinger. Der var også tanker fremme om muligheden for at opnå sponsorater fra andre af de medicinalvirksomheder, som har produkter, der benyttes til behandling af vor sygdom. I ovennævnte responsum lægges der netop op til at andre sponsorer skal findes. PROPA har også været inviteret til at tale ved den store Internationale Cancer konference ECCO 12, som blev afholdt i Bella Centret i København fra den 21. til 25. september, hvor Jørgen var opfordret til at tale ud fra emnet: Hvem sætter dagsordenen Er det lægen eller patienten Vi ser spændt frem til fortsat godt samarbejde på det internationale plan. 12

13 Opereres der for meget Af Ivar G. Jonsson, medlem af PROPA s Statistikudvalg Operation for prostatacancer (PC) har kun fundet sted her i landet i en begrænset årrække. Først i 1995 blev den radikale fjernelse af prostata (radikal prostatektomi) indført som behandling. Den udføres kun i de tilfælde, hvor canceren ikke har bredt sig udenfor selve prostatakapslen (lokaliseret PC). Ydermere har man som en hovedregel begrænset behandlingen til mænd under år med mere end 10 års forventet overlevelse. En PC-operation medfører en del ubehagelige bivirkninger; og udenlandske undersøgelser har vist, at der er en ikke helt lille risiko for tilbagefald. Jeg har set undersøgelser, der angiver et igen stigende PSA-tal efter 5 år for % af de opererede. Samtidig er der mange observationer af patienter, som har levet (godt) i årevis med en ubehandlet PC. Helt naturligt opstår spørgsmålet derfor, hvad er egentlig den optimale behandling for patienter med lokaliseret PC. Det var således naturligt for Scandinavian Prostatic Cancer Group (SPCG) at lancere et stort projekt, hvor patienter med en klinisk lokaliseret PC i perioden blev randomiseret (tilfældigt udvalgt) til enten operativ behandling eller observation ( Watchful Waiting, WW). Ved studiets begyndelse blev PC-operationer som angivet ikke udført i Danmark og kun sjældent i Norge; derfor deltog i hovedtrækkene kun svenske og finske afdelinger i den skandinaviske undersøgelse. De første resultater fra undersøgelsen blev i efteråret 2002 offentliggjort i to artikler i det amerikanske lægetidsskrift The New England Journal of Medicine, se litteraturangivelserne i slutningen af artiklen. Den ene omhandler overlevelse (695 patienter, middelopfølgningstid ca. 6 år), den anden livskvalitet efter behandling/observation (326 patienter). - En lægefaglig omtale på dansk er givet af Peter Iversen (2003), se litteraturangivelserne. Hovedkonklusionen af undersøgelsen er, dels at der ikke i observationsperioden blev konstateret en signifikant forskel i overlevelse mellem gruppen af opererede og observationsgruppen (de to grupper var lige store), dels at den overordnede livskvalitet efter behandling i store træk blev opfattet ens i de to grupper. Jeg vil i det efterfølgende give flere detaljer fra og kommentarer til de to undersøgelser (hvor forkortelsen OP står for de opererede, WW for dem under observation). Yderligere vil jeg kort referere og kommentere en nyligt offentliggjort artikel i The Wall Street Journal, som diskuterer operation over for anden behandling i et bredere perspektiv. 13

14 Operation over for observation ved lokaliseret prostatacancer Overlevelse Resumé Over 6,2 år (median) dør 53 patienter i OP-gruppen, 62 patienter i WW-gruppen. I alt 115 patienter ud af 695. Af disse dør af PC: 16 patienter i OP-gruppen og 31 patienter i WWgruppen. Af andre årsager dør: 37 OP-patienter og 31 WW-patienter. Som angivet i nedenstående oversigt. I alt Døde af PC Af andre årsager I alt døde OP (4,6 %) 37 (10,7 %) 53 (15,3 %) WW (8,9 %) 31 (8,9 %) 62 (17,8 %) Patienter i OP-gruppen har som forventet en lavere risiko for lokal spredning og fjernmetastaser end dem i WW-gruppen. Konklusion: I denne undersøgelse reducerede operation den sygdomsspecifikke dødelighed signifikant - altså langt færre døde af prostatacancer. Men der var ikke stor forskel i den samlede dødelighed. Udvælgelseskriterier og metoder På undersøgelsens starttidspunkt var patienterne max. 75 år (middel 65 år). PC var hos alle lokaliseret til kapslen. Ingen havde knoglemetastaser. Ingen havde forsnævring af urinvej. PSA var mindre end 50. WW-gruppen fik ingen umiddelbar behandling. Men skrælning blev anbefalet som behandling ved lokal progression (udvikling). Patienter i OP-gruppen, som viste sig alligevel at have en lokalt avanceret PC (dvs. kræften vokset ud over kapslen), blev ifølge sagens natur ikke opereret, men blev operativt kastreret eller fik tilsvarende hormonbehandling. Resultater I OP-gruppen blev 25 patienter alligevel ikke opereret. I WW-gruppen blev 30 patienter alligevel behandlet kurativt (dvs. med henblik på helbredelse). Gleason score var fra 2 10, ca. halvdelen fra 5 6. PSA-tal, der var mindre end 4: ca. 15 %, 4 10: 36 %, 10,1 20: 28 %, større end 20: 19 %, ukendt: 2 %. Af de 47 patienter, som døde af PC, havde kun én ikke fået diagnosticeret fjernmetastaser; alle havde fået hormonbehandling. I den første artikel konstateres det, at dødsfald pga. PC forsinkes ca. 2 år ved operation. Men alt i alt får de opererede patienter i undersøgelsen kun foræret ½ år ekstra levetid. (Man kan spørge, hvorfor der ikke er foretaget en aldersopdeling. Det havde også været interessant at se, om der var en sammenhæng mellem Gleason score og dødelighed). 14

15 Først efter fem år er der en forskel på udviklingen af metastaser mellem de to grupper. Lokal spredning efter otte år: OP 19 %, WW 61 %. Fjernmetastaser: OP 13%, WW 27 %. Altså en bemærkelsesværdig forskel. 80 patienter i OP-gruppen (17 %) og 116 patienter i WW-gruppen (25 %) fik hormonbehandling. Lindrende strålebehandling blev udført på 13 OP- patienter, henholdsvis 22 WWpatienter. Diskussion Der er altså ingen signifikant forskel mellem overlevelsen i de to grupper. Selve det operative indgreb (og den deraf følgende svækkelse) anføres som en mulig forklaring på, at der er flere, der dør af andre årsager end PC i OP-gruppen. (For egen regning: Det at man angribes af en cancerlidelse, kan være en refleksion af, at der i forvejen er indtrådt en svækkelse af ens immunforsvar; dvs. at man à priori er sårbar). En grund til, at der ikke er større forskel på antal PC-dødsfald i de to grupper, noteres at kunne være, at andelen af patienter med en upåviselig, spredt PC var den samme i de to grupper. Da metastaser kan optræde meget sent i sygdomsforløbet, kan det ikke afvises, at en længere opfølgning end de ca.6 år vil ændre billedet vedrørende overlevelse til fordel for operation. Dette aspekt kan være relevant at spekulere på over for yngre PC-patienter. Livskvalitet Resumé De to grupper havde forskelle i bivirkninger/symptomer. For de opererede var der især tale om rejsningsproblemer og inkontinens, for de ikke-opererede især vandladningsbesvær. Men overordnet set blev livskvaliteten vurderet ens i de to grupper. Udvælgelseskriterier og metoder Af de 695 mænd, der indgik i studiet af OP over for WW, udelod man finske mænd samt alle fra de tre sidste år af undersøgelsen. Af de 376 der blev udvalgt svarede 326 (87 %) på spørgeskemaerne. Gennemsnitsalderen ved udvælgelsen var år i OP WW grupperne. Aldersspændet for alle var år. Resultater Rejsningsproblemer var hyppigere i OP-gruppen end i WW-gruppen (80 % over for 45 %), det samme gjaldt inkontinens i forskellig grad (49 % - 21 %); omvendt for vandladningsbesvær (28 % - 44 %). Tarmfunktion, forekomst af angst og depression, velbefindende og den subjektive fornemmelse af trivsel (livskvalitet) var ens i de to grupper. 15

16 Operation over for anden behandling Artiklen i The Wall Street Journal tager udgangspunkt i en konkret situation: En 64-årig mand, som får konstateret PC (Gleason score 6), får tilbudt operation, men som skræmt af bivirkninger efter fire måneders konsultationer hos andre specialister vælger en kombination af ekstern og intern ( seed ) strålebehandling. I dag, fem år efter, er han rask og cancerfri. Pointen er, at PC-patienter pr. tradition (som det også er tilfældet her i landet) altid henvises til en kirurg, mens mange nyere behandlinger udføres af andre speciallæger, som man således ikke automatisk kan forvente at blive gjort bekendt med. Risikoen for, at der opereres for mange, er således latent. Det påpeges, at mænd med en tidlig PC og med en lavere Gleason score kan være kandidater til anden behandling end operation. Min personlige kommentar er, at alle PC-patienter bør søge en second opinion og at det burde være fast praksis på hospitalerne, at man også henvises til en onkolog, når alle laboratorieresultater foreligger. Artiklen giver også en kort, men kvalificeret omtale af de andre muligheder for behandling (og tilhørende bivirkninger): Intern ( seed ) strålebehandling, ekstern strålebehandling, kryoterapi (frysebehandling af prostata), nervebevarende fjernelse af prostata (85 % skulle have mulighed for bevarelse af begge nerver), hormonel behandling, observation (Watchful Waiting). En onkolog udtaler, at man er år bagud i prostatacancer- forskning i forhold til brystcancer ditto. Således findes der ingen pålidelige randomiserede undersøgelser, som kan anvise den optimale behandling for PC. Mere end amerikanske mænd får hvert år konstateret PC; omregnet til danske forhold svarer dette til ca , altså dobbelt op, hvilket må skyldes, at mange flere i USA lader sig teste. Der refereres til følgende PC web-sider: Prostate Cancer Institute: Prostate Cancer Research Institute: og til Us Too: Endelig konklusion og diskussion Jeg citerer fra artiklen om livskvalitet: For alle de anførte grunde, kan man ikke sige, at radikal prostatektomi (= operativ fjernelse af prostata) er bedre end Watchful Waiting for alle mænd med en lokaliseret prostata cancer. Disse alternativer er forbundet med sammensatte og usammenlignende resultater, og den enkelte må selv bedømme, hvilken behandling som skal foretrækkes.. Man kunne også sige (i betragtning af, at undersøgelsesperioden ikke er længere): Er man oppe i årene og er Gleason tallet ikke for højt - afgøres valget operation/ikke operation af, hvilke bivirkninger/symptomer, man vil acceptere. Jeg mener at have læst læst, at der i USA foretages PC-operationer om året. Omregnet til danske forhold svarer dette til pr. år, altså ca. det samme tal som for nytilkomne tilfælde i Danmark! Det faktiske antal opererede her i landet i 2003 var skønsmæssigt ca Spørgsmålet er kontroversielt, men er tallet for USA rigtigt, kan man have en stærk fornemmelse af, at der opereres for meget dér. Det er svært umiddelbart at konkludere tilsvarende for Danmark; men de refererede artikler giver alligevel anledning til, at man kan stille spørgsmålene: Opereres der mon for meget for prostatacancer her i landet? Og informeres man nok om alternativerne? 16

17 Husk, at prostatacancer normalt er en sygdom, som udvikler sig langsomt. Når man har indhentet alle faktuelle oplysninger, bør man tage et par dybe indåndinger, tænke sig grundigt om, tale med familie og venner og derefter indstille sig mentalt til valget af behandling Litteratur: 1. Holmberg, H. et al. (2002). A randomized trial comparing radical prostatectomy with watchful waiting in early prostate cancer. New Engl. J. Med. 347, 11, Steineck, G. et al. (2002). Quality of life after radical prostatectomy or watchful waiting. New Engl. J. Med., 347, 11, Iversen, P. (2003). Radikal prostatektomi versus observation for lokaliseret prostatacancer. Ugeskrift for Læger ( Videnskab og Praksis ), 165/2, , (Omtaler bl.a. 1. og 2.) 4. Hovey, H. H. (2003). Too Quick to Cut ( For hurtig med kniven ). The Wall Street Journal, Dec. 9, Den fagre nye verden og strålebehandling af prostatakræft Af Carsten Lewinsky, medlem af PROPA s medicinudvalg Ved lokaliseret prostatakræft (kræften inden for prostatas kapsel) er en af behandlingsmetoderne strålebehandling. Metoden har gennemgået en lang udvikling fra bestråling af hele kroppen til kun at omfatte bestråling af selve kræftsvulsten. I den seneste tid er udviklingen gået meget stærkt, og det er her den fagre nye verden kommer ind i billedet. Man anvender i dag 3D-billeder (tredimensionelle), softwareteknikker fra computerspil, computerstyring af patientens bevægelser og computerstyring af selve bestrålingen (hvor meget og hvor). På Rigshospitalets radioterapi-klinik, hvis chef er overlæge Svend Aage Engelholm, har man som de første i Skandinavien anskaffet det nødvendige udstyr og er i fuld gang med at udføre forsøg på patienter med prostatakræft. Målet for disse forsøg er at kunne træffe kræftsvulsten præcist med en stor stråledosis uden at ramme de tilstødende raske væv. For kræft i prostata gælder det især om ikke at ramme endetarmen, urinblæren og urinrøret som jo ligger meget tæt på kirtlen. For at nå ovenstående mål anvender man moderne acceleratorer (strålemaskiner) hvor flere røntgenstråler bringes til at krydse hinanden på et forud bestemt sted i patientens krop. På dette sted bliver strålingen meget kraftig, da dosis fra de enkelte stråler skal lægges sammen. På denne måde kan man anvende en ret lav dosis i den enkelte stråle og herved undgå større skader på det væv, som den passerer igennem på vej mod kræften. Man kan ændre størrelsen på krydsfeltet, og man kan ændre styrken af bestrålingen i feltet. Med andre ord kan man ramme enhver kræftsvulst alt efter placering og størrelse og med den ønskede strålestyrke. For at indstille acceleratorerne præcist bruger man 3D-billeder. På Rigshospitalet anvendes en blanding af PET-scanning og CT-scanning til at lave de tredimensionelle billeder. CTscanningen, som har været anvendt i mange år, går ud på at en computer styrer røntgenfotografering af det indvendige af kroppen fra forskellige vinkler. Den nyere PET-scanning anvender det samme princip, men her bruger man et sporstof som indsprøjtes i kroppen. Sporstoffet er et radioaktivt mærket sukkerstof, som optages i kroppen på samme måde som almindeligt sukker. Da kræftceller bruger meget sukker for at vokse, vil sporstoffet samle sig her, og dette vil vises i scanningen som lysende pletter. Ved denne kombination af to scannin- 17

18 ger kan lægerne få en præcis beskrivelse af kræftsvulstens størrelse og placering. Det er nu muligt at indstille acceleratoren præcist på svulsten, men hvad nu hvis patienten bevæger sig under bestrålingen? Hvor er præcisionen så henne? For at imødegå dette problem og for at få en endnu mere sikker sporing af kræftsvulsterne, kører radioterapiklinikken på Rigshospitalet et forsøg hvor patienter med prostatakræft får anbragt en markør (en metalstav eller lignende) i selve kræftknuden. Ved hjælp af denne markør og en computer styres det leje som patienten ligger på, således at strålefeltet præcist følger svulsten. Dette samarbejde mellem markør, computer og patientleje er kun blevet muligt takket være de teknikker man anvender i computerspil til hurtig opdatering af 3D-billeder. Det er glædeligt at der i Danmark udføres undersøgelser og behandlinger hvor de nyeste teknikker anvendes. Den nye PET-scanning er et stort skridt frem når det drejer sig om at fastslå om kræften har spredt sig eller ej og den computerstyrede strålebehandling kan med tiden måske erstatte den radikale prostatektomi således at man kan slippe for de ikke så få tilfælde af inkontinens og impotens. Kilde: Dagens Medicin Hyppig sex sænker måske kræftrisiko En amerikansk undersøgelse viser, at mænd, der dyrker meget sex, ikke har en større risiko for at få prostatakræft. Nærmere tværtimod. Tidligere undersøgelser har vist, at mænd, der havde hyppige udløsninger - enten gennem samleje eller onani - havde tilbøjelighed til at få prostatakræft. En teori var, at masser af sex kunne udsætte mænd for forskellige bakteria og vira, der kunne lede til kræft. Nu kan mændene ånde lettet op amerikanske mænd i alderen 46 til 81 er blevet undersøgt om deres sex-vaner. I undersøgelsesperioden udviklede mænd prostatakræft. I gennemsnit havde mændene fire til syv udløsninger om måneden. Der var ingen øget risiko for mænd, som havde hyppigere udløsning. "Denne undersøgelse bør berolige mænd, der er mere seksuelt aktive end andre," siger Dr. Durado Brooks, der er leder af prostatakræft-centret på American Cancer Society, til CNN. De to højeste aktivitets-niveauer, 13 til 20 og mindst 21 udløsninger om måneden, resulterede ikke i øget risiko for prostatakræft, men derimod en nedsat risiko på henholdsvis 14 og 33 procent. En teori er, at hyppig udløsning hjælper med at bortskylle kemikalier, der kan resultere i kræft, eller reducere forkalkning, der også har været forbundet med kræftrisiko. Lægerne bag undersøgelsen, der er offentliggjort i Journal of the American Medical Association, vil dog ikke anbefale, at man laver om på sine sexvaner for at undgå kræft. 18

19 "Der var relativt få mænd, der havde rapporteret om heftig seksuel aktivitet, så er skal flere undersøgelser til," siger Dr. Michael Leizmann, der er forsker på The National Cancer Institute, som har ledet undersøgelsen. Kilde: Berlingske Brug af EPO i Danmark Vi er jævnligt blev spurgt, om EPO, Erythropoletein, kan anvendes til at modvirke træthed i forbindelse med kræftbehandlingen. Stoffet er mest kendt som et præstationsfremmende dopingmiddel inden for sporten, men i en del lande bruges det som middel mod den træthed, som skyldes blodmangel efter kemoterapi eller strålebehandling. Men nu oplyses det, at der nu er resultater, der tyder på, at EPO måske kan gøre kræftbehandlingen mindre effektiv og kan forkorte patientens liv. Sundhedsstyrelsen har først på året offentliggjort en rapport, der fastslår, at EPO ikke skal tages i rutinemæssig anvendelse her i landet, før der er tilfredsstillende dokumentation for effekten på livskvalitet, kræftsvulst, overlevelse og eventuelle bivirkninger. Der foregår dog for tiden videre undersøgelser her i Danmark. Kilde: Der er ikke planlagt møder i sommerperioden. I næste Nyhedsbrev vil vi bringe oversigten over efterårets møder. Formanden Ole Mortensen og den nyvalgte næstformand Willem van Straten 19

20 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Landsbestyrelsen: Storkøbenhavn og Bornholm: Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Strand tlf , Erik Laulund, Furesøgårdsvej 76, 3520 Farum formand kasserer tlf , Sjælland i øvrigt: Carsten Lewinsky, Hestehavevej 1, 4772 Langebæk, tlf , Fyn og omliggende øer: Peter Helner, Sømarksvej 5, 5610 Assens, tlf Nordjylland: Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, tlf , Midtjylland: Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8520 Lystrup, tlf , Arne Jepsen, Sletterhagevej 61, 2.tv., 8240 Risskov tlf , Sydjylland: Willem van Straaten, Lavendelvej 12, 6400 Sønderborg tlf , sekretær næstformand Pårørende-repræsentant: Erna Christensen, Agerkær 21, 9 sal th., 2610 Rødovre, tlf: og Suppleanter: Storkøbenhavn og Bornholm: Ole Zimling, Toftekærsvej 148, 2860 Søborg, tlf , Sjælland i øvrigt: Poul Erik Pyndt, Elleorevej 20, 4000 Roskilde, tlf , Fyn og omliggende øer: Erling Bott, Odensevej 99, 5300 Kerteminde, tlf , Nordjylland: Knud Mikkelsen, Hybenvej 2, 9560 Hadsund, tlf Midtjylland: Karsten Precht, Skovbakken 5, 8870 Langå, tlf , Sydjylland: Vakant Pårørende-repræsentant: Kirsten Brink, Kanalbuen 9, 2870 Dyssegård, tlf , 20

21 Lokalbestyrelse for Nordjylland: Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, tlf Jens Chr. Davidsen, Ole Langesvej 29 B, 9460 Brovst, tlf formand kasserer M.C. Nielsen, Jernbanegade 11, 9530 Støvring, tlf Knud Mikkelsen, Als, 9560 Hadsund, tlf Pårørende-medlem: Birte Nielsen, Sjællandsvej 7, 9230 Svenstrup, tlf Lokalbestyrelse for Midtjylland: formand næstfor- Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8520 Lystrup, tlf , Ole Breiner, Dagmarcentret 1B, 8660 Skanderborg, tlf , mand Karsten Precht, Skovbakken 5, 8870 Langå, tlf , Karl Melshior Pedersen, Solbjerg Hedevej 144, 8355 Solbjerg, sekretær kasserer tlf , Poul Erik Henriksen, Ringgårdsvej 5, Højbjerg, tlf Kontaktperson for Ringkøbing Amt: Johannes Sanggaard, Søndergårdsvej 7, 7400 Herning, tlf , Lokalbestyrelse for Sønderjyllands Amt: Willem van Straaten, Lavendelvej 12, 6400 Sønderborg, tlf , Hans Jørgen Nielsen, Friheds Alle 61, 6400 Sønderborg, tlf , Akton Lind Pedersen, Hørup Bygade 104, 6470 Sydals, tlf , Kurt Lachenmeier, Gustaf Johannsens Vej 8, 6400 Sønderborg, tlf , Lokalgruppen for Sjælland og omliggende øer: Erik Nielsen, Lundevej 36, 3600 Frederikssund, tlf Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34, 3060 Espergærde, tlf , Lyngby gruppen Vagn Andersen, Biblioteksvej 27, 2650 Hvidovre, tlf evt , Ib Carlsson, Bakkevænget 6, 3460 Birkerød, tlf , Erna Christensen, Agerkær 21, 9.sal th, 2610 Rødovre, tlf: evt Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str., tlf , Erik Raavig, Egernets Kvarter 10, 2750 Ballerup, tlf , Nykøbing F-gruppen Erik og Kate Pedersen, Æblehaven 48, 4800 Nykøbing F, tlf Torben Rasmussen, Pilesvinget 9, 4800 Nykøbing F, tlf. og fax , mobil Næstved-gruppen Fritz Anker Bolbroe, Havnen 3, 1 sal, 4700 Næstved, tlf Helge Christensen, Sjællandsgade 3, II, 4100 Ringsted, tlf / Carsten Lewinsky, Hestehavevej 1, 4772 Langebæk, tlf , Ingrid Marten Monsen, Skovburren 266, 1 sal th, 4700 Næstved, (tilknyttet assistance) Roskilde-gruppen Svend Ejvin Jensen, Havnevej 18, 2.tv, 4000 Roskilde, tlf , Reinhardt Kluge, Garderhøjen 15, 4671 Strøby, tlf , Per Krogen, Ternemosen 30, 2670 Greve, tlf , Poul Erik Pyndt, Elleorevej 20, 4000 Roskilde, tlf , 21

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004 Vi efterlyser forskning i prostatakræft I dette Nyhedsbrev er der en artikel om den nyeste statistik om prostatakræft. Det fremgår, at 1.084 mænd døde af sygdommen i år 2000. Et højt tal, når man sammenligner

Læs mere

NYHEDSBREV - september 2002

NYHEDSBREV - september 2002 NYHEDSBREV - september 2002 Der forskes i ny prostatakræft-medicin af Ole Sonne og Ole Mortensen I mørke øjeblikke forfalder man til at tænke, at næsten ingen medicinalvirksomheder forsker i behandling

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND

Livet med kræft. et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft SJÆLLAND Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft KKR SJÆLLAND Titel: Livet med kræft et kursusforløb for dig, der har eller har haft kræft Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af:

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

NYHEDSBREV - juni 2002

NYHEDSBREV - juni 2002 NYHEDSBREV - juni 2002 Gode initiativer fra Kræftens Bekæmpelse I april 2002 har Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse vedtaget fire initiativer med henblik på at styrke indsatsen for at sikre kræftpatienter

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. November 2006. Hvad er udsigten for os?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. November 2006. Hvad er udsigten for os? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen November 2006 Hvad er udsigten for os? I dette blad ser vi igen på den forskning i prostatacancer, der er i gang. Kan diagnosen stilles mere sikkert? Kan vi blive

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere