forord Forord Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Forord Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie."

Transkript

1 Designmanual

2 forord Forord Med strukturreformen smeltede Fakse, Haslev og Rønnede kommuner sammen 1. januar 2007 og blev til Faxe Kommune. I den anledning blev der til Faxe Kommune udarbejdet en ny visuel identitet. For at finde frem til den fælles identitet - eller de identitetsbærende elementer - har borgere og medarbejdere været inddraget i arbejdet. Inddragelsen skulle dels kvalificere resultatet, men - næsten vigtigere - inddragelsen skulle også sikre, at såvel kommunens borgere som medarbejdere kan genkende sig selv i den visuelle identitet. Borgerne blev inddraget via en undersøgelse i det etablerede borgerpanel i forbindelse med vedtagelsen af kommunevåbnet. Efter borgernes mening er det den smukke natur og dernæst historien, der binder de tre kommuner sammen: et smukt kuperet terræn, de mange skove, søer og vandløb og kystlinien samt mange godser og herregårde, der vidner om egnens historie. I det efterfølgende arbejde har en række medarbejderne bidraget med deres input på en kreativ workshop, hvor der blev arbejdet med værdierne i ledelsesgrundlaget og kommunens overordnede vision om at gøre afstanden kort. Inddragelsen viste, at bølgen er det grafiske element, der sammen med kommunevåbnet bør indgå i Faxe Kommunes visuelle identitet. Bølgen er et element i kommunevåbnet, der - udover vand og kalklagene i undergrunden - også signalerer inddragelse, dialog (lydbølger), nærhed (ej bureaukratisk), kort afstand fra top til bund, dynamik og fremdrift i opgangen og stilstand og ro i nedgangen. Bølgen symboliserer også det kuperede terræn, vandet i åer og søer samt kystlinien. Bølgen træder i karakter, når den bliver suppleret af 4 elementer fra naturen og historien: Træ(er), der refererer til de mange skovarealer Råbuk, der refererer til den rige fauna med især meget råvildt Et skib, der refererer til åer, søer og kystlinien Et gods, der refererer til egnens mange godser og herregårde Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie. Faxe Kommunes visuelle identitet og designmanual er udarbejdet og udgivet af Faxe Kommune, afd. for Kommunikation & Kvalitet v. Anne van Leenen Februar 2007 Tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk Kommunevåbnet er indarbejdet i navnetrækket og optræder som U-et i ordet kommune. Det er en utraditionel løsning, der skal signalere, at Faxe Kommune ikke er en bureaukratisk og selvhøjtidelig kommune, men at såvel politikere som medarbejdere er imødekommende og borgernes afstand til kommunen er kort. Faxe Kommunes visuelle identitet blev endelig godkendt på Faxe Byråds første ordinære møde torsdag den 14. december 2006.

3 Indhold Kommunevåben... 4 Logo... 5 Elementerne... 6 Den visuelle identitet... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Brevlinie Konvolutter Visitkort og signatur Id-kort og navneskilte Bordkort Skilte Publikationer Servicedeklarationer Lokalplaner Rapporter Lykønskningskort Postkort Konsulentmapper Annoncering Præsentationsmateriale Arbejdstøj Biler indhold Designmanualen har to formål. Dels indeholder den anvisninger på - og skabeloner til - hvordan man udarbejder en lang række produkter, men den er ikke udtømmende. Der vil være produkter i organisationen, der ikke er nævnt, og udviklingen og nye initiativer vil afstedkomme et behov for andre og helt nye produkter. Manualen indeholder derfor også nogle retningslinier for, hvordan nye produkter kan udvikles, så der fortsat er sammenhæng i Faxe Kommunes visuelle identitet. 3

4 kommunevåben Visuel identitet På samme måde som vi sender signaler til vores omverden med vores påklædning, sender brevpapir, kuverter m.m. også signaler til modtagerne - i kommunernes tilfælde til borgerne og virksomhederne. Af helt de samme grunde er det derfor vigtigt at være bevidst om, og skabe sammenhæng mellem organisationens design og de visioner, mål og værdier, der arbejdes for og med i det daglige. Hvad betyder et logo Et godt logo er en adgang til at blive genkendt, forstået og husket. Et dårligt logo - eller et sjusket anvendt logo - kan betyde, at man bliver overset, fejlfortolket eller forbundet med negative associationer. Et logo er det billede, man husker et produkt, en virksomhed eller en by på, og hvad man forbinder med den. Identitet er også et spørgsmål om gentagelse. Hvis logoet anvendes forskelligt på f.eks. brevpapir, foldere m.m. så påfører man sig selv et identitetsproblem. Derfor er det vigtigt, at du altid bruger Faxe Kommunes logo på samme måde - ud fra retningslinierne i denne manual - så borgere, virksomheder og andre modtagere kan genkende Faxe Kommune som afsender og opleve kommunen på den måde, som vi gerne vil have dem til. Faxe Kommunes våbenskjold Faxe Kommunes våbenskjold er tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen efter inspiration fra et forslag, der blev fremsendt af en borger. Motivet er hentet fra den nordiske mytologi, og spiller på kommunens navn. Allerede i 1280 nævnes FAXÆ i skriftlige optegnelser. Det fortælles, at navnet kommer af fax, som er olddansk og betyder manke, der her hentyder til en skovbevoksning. Bølgelinierne under hestehovederne henviser dels til Faxe kommunes kystlinie og dels til vandløbene i området. Endelig henviser de også til kalklagene i undergrunden. 4 Kommunevåbnet bruges i trykte materialer i den sort/hvide udgave. Kun i enkelte og særlige tilfælde anvendes kommunevåbnet i sort/sølv.

5 Logo Kommunevåbnet er indarbejdet i navnetrækket. Det betyder, at kommunevåbnet altid optræder sammen med navnet. Kun i enkelte og ganske særlige tilfælde optræder kommunevåbnet alene. logo Navnetrækket optræder i 3 varianter: I blå på hvid baggrund og i sort eller hvid på farvet baggrund. Navnetrækket optræder altid i toppen af layoutet. Bølgen Bølgen er udover kommunevåbnet det identitetsbærende element i Faxe Kommunes visuelle identitet. Bølgen refererer til værdier i ledelsesgrundlaget som dialog og inddragelse, og udtrykker nærhed, kort afstand fra top til bund, dynamik og fremdrift i opgangen og stilstand og ro i nedgangen. Bølgen symboliserer endvidere det kuperede terræn, vandet i åer og søer samt kystlinien. Bølgen, der er placeret i bunden af lay-outet, optræder i to udgaver. På brevpapir, konvolutter, visitkort, streamers til biler, skilte til kommunens bygninger m.m. optræder bølgen som vandmærke og er her trykt i % af fuld farve. På arbejdstøj anvendes bølgen i fuld farve, ligesom denne udgave kan anvendes til andre elementer som gaveartikler, gavepapir m.m. 5

6 elementerne Bølgens elementer Identitet er et spørgsmål om gentagelse og genkendelse. På bølgen optræder 4 elementer: Et træ, en råbuk, et skib og et gods. Elementerne er hentet i naturen og historien, som er det, der ifølge borgere og medarbejdere binder kommunen sammen - den fælles reference. Elementerne er stiliserede stregtegninger, der genkendes fra bølgen. Sammen med navnetrækket anvendes elementerne enkeltvis på publikationer, hvor de placeres i nederste højre eller venstre 1/2-del af publikationens format som en negativ stregtegning, der ligger bag en eventuel billedserie. Motivets placering på publikationen skal svare til motivets placering på bølgen. Det vil sige, at råbukken skal placeres i venstre side af formatet, hvorimod godset eller skibet skal placeres i højre side. Træet kan placeres i begge sider. Elementerne anvendes i negativ på logoblå, mørkeblå eller olivengrøn bund eller sort på sandgrå bund. 6

7 Faxe Kommunes visuelle identitet Faxe Kommunes visuelle identitet udgøres af navnetrækket med det indarbejdede kommunevåben og bølgen. På publikationer fremstår den visuelle identitet dog i forenklet form, idet bølgen her erstattes af et element, der genkendes fra bølgen. På den måde sikres det tillige, at bølgen ikke trætter, men derimod får en mere fleksibel anvendelse. den visuelle identitet 7

8 typografi Typografi Faxe Kommune gør brug af to typografier: Univers og Century Gothic. Som hovedregel skal Univers anvendes. Det betyder, at publikationer, der sendes til tryk, skal trykkes i denne skrifttype. Overskrifter og mellemrubrikker - skrives i Univers Bold i 12 punkt og venstrejusteret Manchetter - skrives i Univers roman Brødtekst - skrives i Univers light i 10 punkt, skydning 12 punkt og venstrejusteret Fremhævelser - skrives i Univers italic Faktaboks - skrives i Univers roman i 10 punkt, skydning 12 punkt og venstrejusteret og fremhæves med bundfarve - se næste side Billedtekst - skrives i Univers condenced light i 9 punkt, skydning 11 punkt og venstrejusteret Som alternativ anvendes Century Gothic. Denne skrifttype er en del af Office-pakken og derfor direkte tilgængelig. Det betyder, at breve, notater m.m. samt publikationer, der udarbejdes internt skrives i denne skrifttype. Overskrifter og mellemrubrikker - skrives i Century Gothic Bold (fed) i 12 punkt og venstrejusteret Manchetter - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 11 punkt Brødtekst - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 10 punkt, venstrejusteret og med enkelt linieafstand Faktaboks - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 11 punkt og fremhæves med bundfarve - se næste side Fremhævelser - skrives i Century Gothic Italic (kursiv) Billedtekst - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 8 punkt 8

9 Pantone 314 C 100 M 0 Y 0 K 37 R 1 G 40 B 49 Pantone 7459 C 60 M 0 Y 0 K 22,5 R 31 G 60 B 67 Pantone 456 C 0 M 15 Y 100 K 43 R 56 G 44 B 23 Pantone Warm Grey 2 C 0 M 2 Y 5 K 9 R 83 G 80 B 78 Pantone 7413 C 0 M 53 Y 100 K 4 R 91 G 40 B 11 LOGOFARVE Farver Farverne i den visuelle identitet kan inddeles i primære, sekundære og tertiære farver. Farverne er bløde farver, der er hentet fra naturen. Den primære farve er logofarven - en lys blå - der udover logoet også anvendes til forside på diverse publikationer. De to sekundære farver er en mørkere blågrøn og en olivengrøn, der anvendes som forside på diverse publikationer De to tertiære farver er en sandgrå og en orange, der anvendes i publikationer eksempelvis i diagrammer og lignende samt i forbindelse med diverse præsentationsmateriale og gaveartikler. Den grå farve anvendes tillige som farve til forside på publikationer med særlig central betydning for organisationen - f.eks. ledelsesgrundlag m.v. Brug af faktabokse gør publikationer mere levende og gør det muligt at fremhæve særlig centrale pointer eller information. Faktabokse fremhæves med farve, og alle 5 farver kan anvendes. Ved brug af blå og grønne faktabokse bør skriften trykkes i negativ. farver 9

10 brevlinie Brevlinie På brevpapiret er navnetrækket placeret i toppen og bølgen fremtræder som et vandmærke i bunden. Brevpapiret findes i to udgaver. Den ene udgave er til brug på rådhuset i Frederiksgade. Navnetrækket er her i fuld farve. I brevpapirets højremargin er faktaoplysninger samlet: (afdeling), adresse, telefonnummer, faxnummer, mailadresse samt ekspeditions-, telefon- og evt. åbningstider. Afslut altid et brev med en personlig underskrift - det bidrager til at gøre afstanden kort. Dansk Design Center HC Andersens Boulevard København V Rådhusvej Fakse Telefon Telefax Ekspeditionstid Man.- ons Torsdag Fredag Telefontid fra kl Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat Dato j.nr Mail Direkte telefon Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa Med venlig hilsen René Tuekær Borgmester Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør 10

11 Den anden udgave er til brug i de øvrige administrationsbygninger samt de eksterne enheder. For at gøre afstanden kort skal det tydeligt fremgå, hvem afsenderen er. Navnetrækket er her tonet ned til fordel for et tydeligt navn på afsenderen. Brevpapir til rådhuset og øvrige forvaltninger, der er koblet til Acadre dokumenthåndteringssystem er udarbejdet som skabelon, der kan hentes frem elektronisk og anvendes direkte. Der findes en skabelon for hver forvaltning. Brevpapir til de eksterne enheder udarbejdes som elektronisk skabelon, der kan hentes frem via et centralt drev og anvendes direkte. brevlinie Dansk Design Center HC Andersens Boulevard København V Rådhusvej Fakse Telefon Telefax Ekspeditionstid Man.- ons Torsdag Fredag Telefontid fra kl Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat Dato j.nr Mail Direkte telefon Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa Med venlig hilsen René Tuekær Borgmester Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør 11

12 konvolutter Konvolutter Konvolutter trykkes og matcher brevpapiret med navnetrækket øverst og bølgen nederst på konvolutten. Frederiksgade Haslev C4 med og uden rude Frederiksgade Haslev 12

13 Græsvej Karise Frederiksgade Haslev M5 med og uden rude konvolutter Frederiksgade Haslev M65 med og uden rude Frederiksgade Haslev 13

14 visitkort og signatur Visitkort For visitkort gælder de samme principper, som for brevpapir og konvolutter. Der findes to varianter: Ét til rådhusets brug og ét til øvrige forvaltninger og eksterne enheder. På rådhusets visitkort er navnetrækket i fuld farve. På visitkortet til øvrige forvaltninger og eksterne enheder er navnetrækket udtonet og tilføjet navn på afsenderen i fuld farve. De oplysninger, der altid skal fremgå af dit visitkort er: Dit navn Titel adresse direkte telefonnummer på kontoret mobil nummer adresse kommunens hjemmesideadresse Sven Gerner Nielsen kommunaldirektør dir. tlf Mobil signatur Frederiksgade Haslev Claus Enevoldsen direktør for teknik & miljø dir. tlf Mobil Industrivej Rønnede Alle, der sender mails, bør oprette en autosignatur, der automatisk knyttes til udgående mails. Signaturen skal i princippet indeholde de samme oplysninger som et visitkort. IT afdelingen udarbejder vejledning til oprettelse af signatur. 14

15 Identitetskort Som ansat i Faxe Kommune har du adgang til forskellige arrangementer og lokaliteter, og for nogle ansattes vedkommende til borgeres private hjem. Adgangen er dog betinget af, at du kan legitimere dig, og det gør du med kommunens id-kort. Kortet indeholder følgende oplysninger: Navn Titel Desuden indeholder kortet et vellignende farvefoto af dig. Identitetskort udarbejdes af Faxe Bogtryk/Grafisk, der kan kontaktes på telefon eller Der er forskellige muligheder for at fastgøre identitetskortet på sin påklædning: Med sikkerhedsnål, med klips. Nogle medarbejdere har slet ikke brug for at kunne fastgøre ID-kortet på tøjet. Om - og i givet fald hvordan kortet skal fastgøres, skal oplyses til Faxe Bogtryk/Grafisk ved bestillingen. Navneskilte For at gøre afstanden kort bør alle medarbejdere med borgerkontakt bære navneskilt. Det gælder primært medarbejdere i Borgerservice, der bærer navneskilt dels for at signalere, at man er en del af det ansatte personale, men også for at præsentere sig, så borgeren ved, hvem han/hun er blevet betjent af. Navneskiltet er rektangulært med afrundede hjørner (af hensyn til tøjet). Navneskiltet sættes fast ved hjælp af en lille magnet, der ikke beskadiger tøjet. id-kort og navneskilte Navneskilte rekvireres hos firmaet Recognus, Ingeborg Vænge 9, 2960 Rungsted Kyst. Deres mailadresse er: og der skal blot henvises til aftale om navneskilte til Faxe Kommune. Karoline Mathilde Sørensen 15

16 bordkort Bordkort På bordkort til mødevirksomhed er navnetrækket i fuld farve og bølgen fremstår som vandmærke i bunden. Mødedeltagerens navn står midt på kortet i fuld farve. Navnet bør ikke strække sig længere til højre end skillelinien i kommunevåbnet. Karoline Mathilde Sørensen Karoline Mathilde Sørensen Karoline Mathilde Sørensen 16

17 Skilte til udendørs brug på/ved kommunens bygninger For at gøre afstanden til borgerne kort, bør der på kommunens bygninger opsættes skilte, der indeholder oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. På kommunale bygninger, hvorfra der er borgerbetjening bør der ligeledes skiltes med åbnings-,træffe- og/eller telefontider. Det gælder naturligvis Borgerservicecentrene men også biblioteker, genbrugsstationer, skoletandplejen m.fl. skilte Skilte til udendørs brug udfærdiges af Modulex, der kan kontaktes på tlf eller Eskilstrupvej 3, Kongsted Rønnede Åbningstider Industrivej 22A man Rønnede tirs-fre lør Apr-okt tillige søn 9-15 Skilte til indendørs brug i kommunens bygninger udfærdiges af Modulex under hensyn til retningslinierne i designmanualen om typografi og farver. Modulex kan kontaktes på tlf eller

18 publikationer Publikationer Kommunen udgiver en lang række publikationer lige fra servicedeklarationer til lokalplaner, affaldskampagner, politikker, nye initiativer, og meget mere. Publikationer kan udarbejdes på et utal af måder. Hvordan den enkelte publikation kommer til at se ud, afhænger i høj grad af dens budskab og formål. Derfor indeholder manualen ikke strenge krav til udformningen. Som et minimum er det dog vigtigt, at du overholder retningslinier for skrifttype, farver og formater. De følgende sider er ment som inspiration til at gøre dine publikationer levende og målrettede samtidig med, at de bidrager til at skabe et ensartet grafisk udtryk for Faxe Kommune. På publikationer anvendes billeder for at gøre udtrykket levende og interessant. Billederne har karakter af små billedserier, der bl.a. har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af blandt andet at præsentere en lang række motiver fra kommunen. Der gælder det princip, at jo bredere format jo flere billeder i billedserien. Sammen med billedserier anvendes et af de 4 elementer fra bølgen: Træ, råbuk, skib eller gods. Elementerne trykkes i negativ. Nederst på bagsiden af publikationer trykkes bølgen. Kvaliteten og læsevenligheden af publikationer løftes ved brugen af illustrationer og farvede faktabokse, hvor særlige pointer og/eller centrale informationer fremhæves. Spalter Selve teksten kan skrives i én eller flere spalter - det er indholdet af publikationen, der er afgørende. Eksempelvis vil en tekst, der indeholder mange korte afsnit med hver sin overskrift, præsentere sig pænest og mest overskuelig i flere spalter. Omvendt vil en rapport, der indeholder lange afsnit/kapitler med meget tekst præsentere sig bedst i én spalte med en bred margin med plads til fremhævende pointer. Overskrifter Overskrifter skal altid være venstrestillede. Det samme gælder billedtekster. Vores publikationer skal også på hjemmesiden Det er vigtigt, at publikationer også udarbejdes i en version, der egner sig til internettet. Kontakt derfor web-master, når du skal have lagt en publikation på kommunens hjemmeside. 18

19 C A B A Børnepolitik A publikationer D D D A = 1/10 af formatets bredde B = 1/2 af A C = 1/3 af formatets højde D = 1/10 af A Billeder: - Antal efter dokumentformat 2 - M A5 4 - A5tvær, A4 5 - A4tvær, A3 6 - A3tvær - Bredde udregnes efter dokumentformat. - Højde = Bredde x 1,5 - Ramme 1 pkt. tykkelse, samme farve som stregtegning Stregtegning: - Stregtykkelse 2 pkt. - Placering i nederste halvdel af formatet med beskæring på 2 kanter. Se beskrivelse side 6 i designmanual. Overskrift: - Samme versalhøjde som F i logoet - Skrives aldrig med udelukkende versaler! 19

20 publikationer - A5 / A4 A5-format A5-formatet egner sig til mindre publikationer på mellem 4-16 sider som eksempelvis servicedeklarationer. A5-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ, og har en billedserie med 3 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. A4-format A4-formatet egner sig til større publikationer med meget tekst- eller billedmateriale - eksempelvis lokalplaner, redegørelser, rapporter og årsberetninger. A4-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 4 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Se afsnittene om lokalplaner og rapporter. Facaderådet Musikskolen 20

21 21 x 21-format 21 x 21 formatet egner sig især til det mere repræsentative indhold og indhold, der har en vis holdbarhed og udgør en del af basis. Eksempelvis politikker på de forskellige områder. 21 x 21 formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 4 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Politik for børn og unge publikationer - 21x21 Natur og miljø 21

22 publikationer - M65 /12x12 Flyers M65 Flyers er velegnede til enkle budskaber, fakta og kort og beskrivende information om eksempelvis svømmehallernes faciliteter, priser og åbningstider. Flyers trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ, og har en billedserie med 2 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Fuglelivet i søerne Svømmehaller CD-format 12 x 12 CD-formatet egner sig især til meget kort repræsentativt indhold svarende til A4-side. Det er et format, der er nemt at håndtere, at have i håndtasken og hurtigt at slå op i. CD-formatet egner sig især til pixi-udgaver af politikker m.m. CD-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 2 billeder. Farvene i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Børn og unge 22

23 Servicedeklarationer Vi har brug for at kunne producere en række publikationer selv - med et pænt og ensartet udtryk. Servicedeklarationer er et eksempel herpå. Til servicedeklarationer trykkes A5-omslag med en udstansning, hvori titlen på deklarationen placeres. I omslaget indsættes (klipses) selve servicedeklarationen. Der kan vælges mellem en række omslag med forskellige billedserier med 3 billeder, så billederne afspejler servicedeklarationens indhold. Omslagene trykkes i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ. Til brug for udarbejdelse af servicedeklarationer udarbejdes dels vejledning til udarbejdelse af indholdet og dels skabelon til brug for placering af titel og øvrige tekstdele. servicedeklarationer Servicedeklaration Børnetilskud 23

24 lokalplaner Lokalplaner Lokalplaner er et andet eksempel på gør-det-selv-løsninger. Til lokalplaner trykkes A4-omslag med i alt 5 udstansninger: én til titlen og 4, der optræder som rammer for et bagved-liggende billede af det givne område. Af produktionstekniske årsager skal afstanden mellem hver udstansning til billede være minimum 5 mm. 24

25 I omslaget indsættes (hæftes) selve lokalplanen. Omslagene trykkes i logoblå, og til brug for udarbejdelse af lokalplaner udarbejdes en skabelon til brug for placering af titel og øvrige dele. lokalplaner Lokalplan Bo- og naboskabsgruppe v. Hertelsvej i Faxe by 25

26 rapporter Rapporter Rapporter og redegørelser udgør en ikke ubetydelig del af de publikationer, der udarbejdes i Faxe Kommune. Ofte er der tale om store mængder tekst og/eller tal, der skal formidles i en læsevenlig form, så rapportens anvendelsesmulighed afspejler den indsats, der er lagt i udarbejdelsen. Hvis afstanden til læseren skal gøres kort, er der derfor en række retningslinier, du bør følge. Lay-outet til rapporter og redegørelser er udformet som en én-spaltet tekstside med en bred farvet højremargin. Farven hentes i manualen. I den farvede højremargin gengives rapportens respektive afsnit illustrativt i form af tabeller, diagrammer, korte sammendrag, stregtegninger og billeder. Det medfører, at rapporten kan gennemses hurtigt og det bliver nemt for læseren at orientere sig i rapportens resultater og pointer. I den farvede højre-spalte har man faktisk en pixi-udgave af rapporten. Indholdsfortegnelsen står på første højreopslag, er venstrestillet og har udpunktering til sidetallet. Rapporter og redegørelser bør altid have sidetal og sidefod med angivelse af hvilket kapitel man læser i. Det gør det nemmere at slå op i rapporten. For at gøre rapporter og redegørelser læsevenlige, og dermed gøre afstanden til indholdet kort, er det vigtigt at bryde store tekstmængder ned i flere mindre afsnit. Det gør endvidere en rapport/redegørelse langt mere spændende og nærværende, hvis den indeholder illustrationer i form af billeder eller stregtegninger, der relaterer sig til emnet for teksten. Det samme gælder formidlingen af store talmaterialer, hvor anvendelsen af søjle- og lagkagediagrammer kan sammenfatte mange sider tekst på en langt mere overskuelig måde og dermed lette forståelsen for læseren. 26

27 Budget 0000 rapporter Analyse af undersøgelsens resultater Undersøgelsen formål Undersøgelsen har haft til formål at give mere viden om; - hvad befolkningen i Faxe Kommune oplever som værende dét der binder/skal binde de tre kommuner sammen, Dermed skal undersøgelsen bruges som en del af grundlaget for at udarbejde em nu visuel identitet til den ny Faxe Kommune. Metode Undersøgelsen er gennemført i det etablerede borgerpanel, som er repræsentativt sammensat og rekrutteret så det afspejler befolkningssammensætningen i den kommende storkommune på blandt andet køn, alder og oprindelig kommune m.m. Borgerpanelet er sammensat, så det afspejler befolkningens sammensætning i Faxe Kommune Da det imidlertid ikke er alle medlemmer, der deltager i de enkelte undersøgelser, vil det næsten altid være tilfældet, at de indkomne besvarelser afspejler visse demografiske skævheder. F.eks. kan der, relativt set, være for få unge mænd og for mange midaldrende kvinder, hvilket er et problem, hvis unge mænd systematisk besvarer de stillede spørgsmål anderledes end midaldrende kvinder. En del af formålet med undersøgelsen er jo at foretage en måling som afspejler hele befolkningens synspunkter. Sådanne skævheder er elimineret gennem vejning en teknik, hvor der til hver enkelt besvarelse knyttes en faktor, f. eks 1,117 eller 0,896 som besvarelsen bliver ganget med, sådan at det vejede materiale teknisk set kommer til at svare til hele befolkningens demografiske sammensætning. Det vejede materiale er derfor det mest retvisende billede af hele befolkningens synspunkter. Vejede resultater eliminerer eventuelle demografiske skævheder i besvarelserne Baggrundsoplysninger Undersøgelsen har en svarprocent på 57,5%. Der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, men størstedelen af respondenterne er over 40 år. Der er flest respondenter som bor i den nuværende Haslev Kommune, dernæst følger Fakse Kommune. F R H 1 27

28 lykønskningskort Lykønskningskort Lykønskningskortet er et dobbeltkort i et lavt, bredt format med en billedserie på 5 billeder. Billederne har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af at præsentere en lang række smukke motiver fra kommunen. Kortet findes i 4 versioner - de 4 årstider. Der udarbejdes løbende nye tematiserede billedserier til brugen. På kortets bagside er navnetrykket trykt i fuld farve og bølgen fremstår som vandmærke. 28

29 Postkort Postkort er et enkelt kort i et lavt, bredt format med en billedserie på 5 billeder. Billederne har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af at præsentere en lang række smukke motiver fra kommunen. Postkortene findes i en lang række versioner, og der udarbejdes løbende nye tematiserede billedserier til brugen. På kortets bagside er navnetrykket trykt i nedtonet farve (det er ikke Faxe Kommune, der er den direkte afsender) og bølgen fremstår som vandmærke. postkort 29

30 konsulentmapper Konsulentmapper Til brug ved møder, præsentationer, tilbudsgivning m.m. udarbejdes en mappe/omslag, der kan rumme op til ark. På mapper til mødevirksomhed er navnetrækket med kommunevåbnet placeret øverst ligesom på de øvrige layouts i designmanualen. Mappen skal kunne anvendes af alle medarbejdere uanset hvor i organisationen man er ansat. Derfor er forsiden ikke præget af billeder, der associerer til særlige eller enkelte dele af den kommunale virksomhed, men derimod af de 4 elementer. 30

31 Mappens højreopslag er forsynet med 2 flapper, der sikrer, at dokumenterne ikke falder ud. I den nederste flap kan laves udstansninger til placering af visitkort. På nederste flap er bølgen placeret. konsulentmapper Vi gør afstanden kort 31

32 annoncering Annoncering Stillingsannoncer skal med deres udformning fange læsernes opmærksomhed og virke imødekommende og venlige. De skal derfor adskille sig fra andre annoncer. Nogle af de væsentligste virkemidler er luft - luft i annoncen og luft omkring annoncen. Endvidere er brugen af farver og billeder med til at understrege de sanselige, og det forstærker annoncen. Luft, farver og billeder er imidlertid tre faktorer, der gør annoncen dyrere. Det sikrer til gengæld, at langt flere læsere får øje på - og læser annoncen, og får lyst til at reflektere på den. I annoncer bruges det blå navnetræk med kommunevåbnet øverst og bølgen placeres nederst. Hvis der i annoncen anvendes billeder, erstattes bølgen af ét af elementerne, der lægges som en blå stregtegning bag den nederste højre (eller venstre) fjerdedel af billedet. Skrifttypen er Univers Roman til overskriften og Univers Light til den øvrige tekst. Alternativt anvendes Century Gothic Bold (fed) til overskrift og Century Gothic Roman (almindelig) til den øvrige tekst. Stillingsannoncer udarbejdes af afdelingen for Kommunikation & Kvalitet. Social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper / sygehjælper Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui Social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper / sygehjælper Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acer fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene necens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigi- Haslev Svømmehal Haslev Svømmehal henvender sig til: - folkeskolen - svømmeklubberne - uddannelsesinstitutioner - genoptræningsinstitutioner - pensionistsvømning for kommunens øvrige borgere i den offentlige åbningstid Åbningstider mandag 08:00-22:00 tirsdag 06:00-22:00 onsdag 08:00-22:00 torsdag 06:00-22:00 fredag-lørdag 08:00-22:00 søndag 09:00-22:00 32

33 Præsentationsmateriale Tag dig god tid, når du skal lave præsentationsmateriale. Det skal præsentere Faxe Kommune udadtil. Visuel identitet Indled din præsentation med en forside med kommunens navnetræk og bølgen nederst. På de følgende sider anvendes istedet elementerne i enten negativ på farvet baggrund, eller farvet på hvid baggrund. Hold venstrekant på teksten. Brug store punktstørrelser, da teksten skal kunne læses på afstand. Hold fast venstremargin og lav kun indryk ved underpunkter - og kun 1 niveau. Brug evt. mindre punktstørrelse for at signalere underpunkt. En præsentation skal som ordet angiver præsentere nogle hovedpunkter og skal derfor ikke indeholde store tekstmængder - det kan tilhøreren alligevel ikke læse på afstand. Brug designmanualens farver (se side 9). Visuel identitet præsentationsmateriale Frekvenser 1. skridt 2. skridt 3. skridt Vuggestue Børnehave Fritidshjem Vuggestue Børnehave Fritidshjem 33

34 arbejdstøj Arbejdstøj Der findes en række generelle bestemmelser om arbejdstøj, eksempelvis omkring reflekser og andre sikkerhedsforhold, og de skal selvfølgelig overholdes. På overalls og jakker skal navnetrækket med kommunevåbnet placeres på fronten - gerne på en lomme. Hvis der er tale om en to-delt dragt, placeres navnetræk med kommunevåben også gerne på langs af benet som vist på illustrationen. Bølgen anbringes på ryggen i en størrelse, der passer til tøjets design. På arbejdstøj bør navnetrækket med kommunevåbnet trykkes eller broderes. Kommunevåbnet må aldrig optræde uden navnetrækket. Størrelse og placering tilpasses det enkelte tøj. Generelt skal navnetrækket ses på fronten og bølgen på ryggen. Farvevalget er til dels frit - men selvfølgelig skal begge elementer af den visuelle identitet være tydelige og harmoniske med den farve, du vælger. Brug fortrinsvis navnetrækket i den blå udgave, og brug eventuelt farverne i manualen, når du skal vælge farver til arbejdstøjet. 34

35 Biler Der er store krav til grafikkens synlighed og læsbarhed på biler, eftersom de bevæger sig, og ofte ses på stor afstand. Derfor er det vigtigt at vælge en lys farve på bilen, der gør det muligt at gengive kommunens logo tydeligt. Sølvfarvede, guld metallic eller hvide biler er mest egnede. biler På biler anvendes det blå navnetræk med kommunevåbnet sammen med bølgen. Begge dele anvendes i den udtonede udgave. Af hensyn til borgerne er det fremhævet med fuld farve fra hvilken del af den kommunale virksomhed bilen kommer. Navnetrækket med kommunevåbnet og de øvrige elementer skal skæres i folie, da hver del/bogstav er udstanset hver for sig. Der skal altså ikke være nogen baggrundsflade. De trykte grafiske elementer fås på ét samlet folieark, som bestemmer afstanden mellem delene, så proportionerne i layoutet bliver korrekte. Faxe Kommunes visuelle identitet placeres på bilens fordør som det fremgår af illustrationen. For udarbejdelse af folie-streamers til biler kan du kontakte: All Sign, Islandsgade 27, 4690 Haslev tlf mail: eller Faxe Skilte, Præstøvej 116, 4640 Faxe tlf mail: 35

36

0.00 Forord Danmarks Nationalparker

0.00 Forord Danmarks Nationalparker 0.00 Forord Danmarks Nationalparker Design for Danmarks nationalparker Danmarks nationalparker er fyrtårne for den danske natur og har et nationalt naturindhold. Det er her, vi alle får mulighed for enestående

Læs mere

oplyse underholde sælge

oplyse underholde sælge those individuals whose behavior, attitudes or knowledge we want to influence, directly og indirectly. (Windahl 1992: Using Communication Theory, p. 12) En målgruppe er den gruppe mennesker, man som afsender

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog s Skiltehåndbog Indhold s skilteprogram 4 Opstilling 6 Undtagelser 8 Materialer til skiltestandere 9 10 Brug af piktogrammer 10 Bestilling af piktogrammer 10 Forbud og advarsel 11 Anvisning 12 Ruter 12

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog

Skov- og Naturstyrelsens Skiltehåndbog s Skiltehåndbog Indhold s skilteprogram 4 Opstilling 6 Undtagelser 8 Materialer til skiltestandere 9 10 Brug af piktogrammer 10 Bestilling af piktogrammer 10 Forbud og advarsel 11 Anvisning 12 Ruter 12

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside?

Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside? Hvordan finder jeg et navn til min hjemmeside? Navnet til din hjemmeside også kaldet domænenavn, er det navn, dine kunder skal slå op på Internet for at finde din hjemmeside fx www.ditdomæne.dk Navnet

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE 2 LE CHÂBLE SKI LODGE DESIGN AF LOGO, BREVPAPIR, VISITKORT, HJEMMESIDE Om projektet Le Châble ski lodge er en ejendom belligende i Schweiz, som oprindeligt var et bageri.

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen 2009 Udarbejdet af UMLOUD UNTD Indholdsfortegnelse 0.0 Om Brand- og designmanualen Introduktion 3 1.0 Brandplatform Mission og vision 4 Kerneværdier 5 2.0 Designprogram

Læs mere

KFUM-spejderne i danmark. Designguide

KFUM-spejderne i danmark. Designguide KFUM-spejderne i danmark Designguide Introduktion Denne guide giver en introduktion til de forskellige elementer i KFUM-Spejdernes visuelle identitet. For nogle af den visuelle identitets elementer er

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, som du kan løse ved hjælp af Microsoft Powerpoint 97. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere