forord Forord Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Forord Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie."

Transkript

1 Designmanual

2 forord Forord Med strukturreformen smeltede Fakse, Haslev og Rønnede kommuner sammen 1. januar 2007 og blev til Faxe Kommune. I den anledning blev der til Faxe Kommune udarbejdet en ny visuel identitet. For at finde frem til den fælles identitet - eller de identitetsbærende elementer - har borgere og medarbejdere været inddraget i arbejdet. Inddragelsen skulle dels kvalificere resultatet, men - næsten vigtigere - inddragelsen skulle også sikre, at såvel kommunens borgere som medarbejdere kan genkende sig selv i den visuelle identitet. Borgerne blev inddraget via en undersøgelse i det etablerede borgerpanel i forbindelse med vedtagelsen af kommunevåbnet. Efter borgernes mening er det den smukke natur og dernæst historien, der binder de tre kommuner sammen: et smukt kuperet terræn, de mange skove, søer og vandløb og kystlinien samt mange godser og herregårde, der vidner om egnens historie. I det efterfølgende arbejde har en række medarbejderne bidraget med deres input på en kreativ workshop, hvor der blev arbejdet med værdierne i ledelsesgrundlaget og kommunens overordnede vision om at gøre afstanden kort. Inddragelsen viste, at bølgen er det grafiske element, der sammen med kommunevåbnet bør indgå i Faxe Kommunes visuelle identitet. Bølgen er et element i kommunevåbnet, der - udover vand og kalklagene i undergrunden - også signalerer inddragelse, dialog (lydbølger), nærhed (ej bureaukratisk), kort afstand fra top til bund, dynamik og fremdrift i opgangen og stilstand og ro i nedgangen. Bølgen symboliserer også det kuperede terræn, vandet i åer og søer samt kystlinien. Bølgen træder i karakter, når den bliver suppleret af 4 elementer fra naturen og historien: Træ(er), der refererer til de mange skovarealer Råbuk, der refererer til den rige fauna med især meget råvildt Et skib, der refererer til åer, søer og kystlinien Et gods, der refererer til egnens mange godser og herregårde Med de 4 elementer bliver bølgen billedlig og fortæller Faxe Kommunes historie. Faxe Kommunes visuelle identitet og designmanual er udarbejdet og udgivet af Faxe Kommune, afd. for Kommunikation & Kvalitet v. Anne van Leenen Februar 2007 Tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk Kommunevåbnet er indarbejdet i navnetrækket og optræder som U-et i ordet kommune. Det er en utraditionel løsning, der skal signalere, at Faxe Kommune ikke er en bureaukratisk og selvhøjtidelig kommune, men at såvel politikere som medarbejdere er imødekommende og borgernes afstand til kommunen er kort. Faxe Kommunes visuelle identitet blev endelig godkendt på Faxe Byråds første ordinære møde torsdag den 14. december 2006.

3 Indhold Kommunevåben... 4 Logo... 5 Elementerne... 6 Den visuelle identitet... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Brevlinie Konvolutter Visitkort og signatur Id-kort og navneskilte Bordkort Skilte Publikationer Servicedeklarationer Lokalplaner Rapporter Lykønskningskort Postkort Konsulentmapper Annoncering Præsentationsmateriale Arbejdstøj Biler indhold Designmanualen har to formål. Dels indeholder den anvisninger på - og skabeloner til - hvordan man udarbejder en lang række produkter, men den er ikke udtømmende. Der vil være produkter i organisationen, der ikke er nævnt, og udviklingen og nye initiativer vil afstedkomme et behov for andre og helt nye produkter. Manualen indeholder derfor også nogle retningslinier for, hvordan nye produkter kan udvikles, så der fortsat er sammenhæng i Faxe Kommunes visuelle identitet. 3

4 kommunevåben Visuel identitet På samme måde som vi sender signaler til vores omverden med vores påklædning, sender brevpapir, kuverter m.m. også signaler til modtagerne - i kommunernes tilfælde til borgerne og virksomhederne. Af helt de samme grunde er det derfor vigtigt at være bevidst om, og skabe sammenhæng mellem organisationens design og de visioner, mål og værdier, der arbejdes for og med i det daglige. Hvad betyder et logo Et godt logo er en adgang til at blive genkendt, forstået og husket. Et dårligt logo - eller et sjusket anvendt logo - kan betyde, at man bliver overset, fejlfortolket eller forbundet med negative associationer. Et logo er det billede, man husker et produkt, en virksomhed eller en by på, og hvad man forbinder med den. Identitet er også et spørgsmål om gentagelse. Hvis logoet anvendes forskelligt på f.eks. brevpapir, foldere m.m. så påfører man sig selv et identitetsproblem. Derfor er det vigtigt, at du altid bruger Faxe Kommunes logo på samme måde - ud fra retningslinierne i denne manual - så borgere, virksomheder og andre modtagere kan genkende Faxe Kommune som afsender og opleve kommunen på den måde, som vi gerne vil have dem til. Faxe Kommunes våbenskjold Faxe Kommunes våbenskjold er tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen efter inspiration fra et forslag, der blev fremsendt af en borger. Motivet er hentet fra den nordiske mytologi, og spiller på kommunens navn. Allerede i 1280 nævnes FAXÆ i skriftlige optegnelser. Det fortælles, at navnet kommer af fax, som er olddansk og betyder manke, der her hentyder til en skovbevoksning. Bølgelinierne under hestehovederne henviser dels til Faxe kommunes kystlinie og dels til vandløbene i området. Endelig henviser de også til kalklagene i undergrunden. 4 Kommunevåbnet bruges i trykte materialer i den sort/hvide udgave. Kun i enkelte og særlige tilfælde anvendes kommunevåbnet i sort/sølv.

5 Logo Kommunevåbnet er indarbejdet i navnetrækket. Det betyder, at kommunevåbnet altid optræder sammen med navnet. Kun i enkelte og ganske særlige tilfælde optræder kommunevåbnet alene. logo Navnetrækket optræder i 3 varianter: I blå på hvid baggrund og i sort eller hvid på farvet baggrund. Navnetrækket optræder altid i toppen af layoutet. Bølgen Bølgen er udover kommunevåbnet det identitetsbærende element i Faxe Kommunes visuelle identitet. Bølgen refererer til værdier i ledelsesgrundlaget som dialog og inddragelse, og udtrykker nærhed, kort afstand fra top til bund, dynamik og fremdrift i opgangen og stilstand og ro i nedgangen. Bølgen symboliserer endvidere det kuperede terræn, vandet i åer og søer samt kystlinien. Bølgen, der er placeret i bunden af lay-outet, optræder i to udgaver. På brevpapir, konvolutter, visitkort, streamers til biler, skilte til kommunens bygninger m.m. optræder bølgen som vandmærke og er her trykt i % af fuld farve. På arbejdstøj anvendes bølgen i fuld farve, ligesom denne udgave kan anvendes til andre elementer som gaveartikler, gavepapir m.m. 5

6 elementerne Bølgens elementer Identitet er et spørgsmål om gentagelse og genkendelse. På bølgen optræder 4 elementer: Et træ, en råbuk, et skib og et gods. Elementerne er hentet i naturen og historien, som er det, der ifølge borgere og medarbejdere binder kommunen sammen - den fælles reference. Elementerne er stiliserede stregtegninger, der genkendes fra bølgen. Sammen med navnetrækket anvendes elementerne enkeltvis på publikationer, hvor de placeres i nederste højre eller venstre 1/2-del af publikationens format som en negativ stregtegning, der ligger bag en eventuel billedserie. Motivets placering på publikationen skal svare til motivets placering på bølgen. Det vil sige, at råbukken skal placeres i venstre side af formatet, hvorimod godset eller skibet skal placeres i højre side. Træet kan placeres i begge sider. Elementerne anvendes i negativ på logoblå, mørkeblå eller olivengrøn bund eller sort på sandgrå bund. 6

7 Faxe Kommunes visuelle identitet Faxe Kommunes visuelle identitet udgøres af navnetrækket med det indarbejdede kommunevåben og bølgen. På publikationer fremstår den visuelle identitet dog i forenklet form, idet bølgen her erstattes af et element, der genkendes fra bølgen. På den måde sikres det tillige, at bølgen ikke trætter, men derimod får en mere fleksibel anvendelse. den visuelle identitet 7

8 typografi Typografi Faxe Kommune gør brug af to typografier: Univers og Century Gothic. Som hovedregel skal Univers anvendes. Det betyder, at publikationer, der sendes til tryk, skal trykkes i denne skrifttype. Overskrifter og mellemrubrikker - skrives i Univers Bold i 12 punkt og venstrejusteret Manchetter - skrives i Univers roman Brødtekst - skrives i Univers light i 10 punkt, skydning 12 punkt og venstrejusteret Fremhævelser - skrives i Univers italic Faktaboks - skrives i Univers roman i 10 punkt, skydning 12 punkt og venstrejusteret og fremhæves med bundfarve - se næste side Billedtekst - skrives i Univers condenced light i 9 punkt, skydning 11 punkt og venstrejusteret Som alternativ anvendes Century Gothic. Denne skrifttype er en del af Office-pakken og derfor direkte tilgængelig. Det betyder, at breve, notater m.m. samt publikationer, der udarbejdes internt skrives i denne skrifttype. Overskrifter og mellemrubrikker - skrives i Century Gothic Bold (fed) i 12 punkt og venstrejusteret Manchetter - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 11 punkt Brødtekst - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 10 punkt, venstrejusteret og med enkelt linieafstand Faktaboks - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 11 punkt og fremhæves med bundfarve - se næste side Fremhævelser - skrives i Century Gothic Italic (kursiv) Billedtekst - skrives i Century Gothic Roman (almindelig) i 8 punkt 8

9 Pantone 314 C 100 M 0 Y 0 K 37 R 1 G 40 B 49 Pantone 7459 C 60 M 0 Y 0 K 22,5 R 31 G 60 B 67 Pantone 456 C 0 M 15 Y 100 K 43 R 56 G 44 B 23 Pantone Warm Grey 2 C 0 M 2 Y 5 K 9 R 83 G 80 B 78 Pantone 7413 C 0 M 53 Y 100 K 4 R 91 G 40 B 11 LOGOFARVE Farver Farverne i den visuelle identitet kan inddeles i primære, sekundære og tertiære farver. Farverne er bløde farver, der er hentet fra naturen. Den primære farve er logofarven - en lys blå - der udover logoet også anvendes til forside på diverse publikationer. De to sekundære farver er en mørkere blågrøn og en olivengrøn, der anvendes som forside på diverse publikationer De to tertiære farver er en sandgrå og en orange, der anvendes i publikationer eksempelvis i diagrammer og lignende samt i forbindelse med diverse præsentationsmateriale og gaveartikler. Den grå farve anvendes tillige som farve til forside på publikationer med særlig central betydning for organisationen - f.eks. ledelsesgrundlag m.v. Brug af faktabokse gør publikationer mere levende og gør det muligt at fremhæve særlig centrale pointer eller information. Faktabokse fremhæves med farve, og alle 5 farver kan anvendes. Ved brug af blå og grønne faktabokse bør skriften trykkes i negativ. farver 9

10 brevlinie Brevlinie På brevpapiret er navnetrækket placeret i toppen og bølgen fremtræder som et vandmærke i bunden. Brevpapiret findes i to udgaver. Den ene udgave er til brug på rådhuset i Frederiksgade. Navnetrækket er her i fuld farve. I brevpapirets højremargin er faktaoplysninger samlet: (afdeling), adresse, telefonnummer, faxnummer, mailadresse samt ekspeditions-, telefon- og evt. åbningstider. Afslut altid et brev med en personlig underskrift - det bidrager til at gøre afstanden kort. Dansk Design Center HC Andersens Boulevard København V Rådhusvej Fakse Telefon Telefax Ekspeditionstid Man.- ons Torsdag Fredag Telefontid fra kl Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat Dato j.nr Mail Direkte telefon Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa Med venlig hilsen René Tuekær Borgmester Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør 10

11 Den anden udgave er til brug i de øvrige administrationsbygninger samt de eksterne enheder. For at gøre afstanden kort skal det tydeligt fremgå, hvem afsenderen er. Navnetrækket er her tonet ned til fordel for et tydeligt navn på afsenderen. Brevpapir til rådhuset og øvrige forvaltninger, der er koblet til Acadre dokumenthåndteringssystem er udarbejdet som skabelon, der kan hentes frem elektronisk og anvendes direkte. Der findes en skabelon for hver forvaltning. Brevpapir til de eksterne enheder udarbejdes som elektronisk skabelon, der kan hentes frem via et centralt drev og anvendes direkte. brevlinie Dansk Design Center HC Andersens Boulevard København V Rådhusvej Fakse Telefon Telefax Ekspeditionstid Man.- ons Torsdag Fredag Telefontid fra kl Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat Dato j.nr Mail Direkte telefon Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa Med venlig hilsen René Tuekær Borgmester Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør 11

12 konvolutter Konvolutter Konvolutter trykkes og matcher brevpapiret med navnetrækket øverst og bølgen nederst på konvolutten. Frederiksgade Haslev C4 med og uden rude Frederiksgade Haslev 12

13 Græsvej Karise Frederiksgade Haslev M5 med og uden rude konvolutter Frederiksgade Haslev M65 med og uden rude Frederiksgade Haslev 13

14 visitkort og signatur Visitkort For visitkort gælder de samme principper, som for brevpapir og konvolutter. Der findes to varianter: Ét til rådhusets brug og ét til øvrige forvaltninger og eksterne enheder. På rådhusets visitkort er navnetrækket i fuld farve. På visitkortet til øvrige forvaltninger og eksterne enheder er navnetrækket udtonet og tilføjet navn på afsenderen i fuld farve. De oplysninger, der altid skal fremgå af dit visitkort er: Dit navn Titel adresse direkte telefonnummer på kontoret mobil nummer adresse kommunens hjemmesideadresse Sven Gerner Nielsen kommunaldirektør dir. tlf Mobil signatur Frederiksgade Haslev Claus Enevoldsen direktør for teknik & miljø dir. tlf Mobil Industrivej Rønnede Alle, der sender mails, bør oprette en autosignatur, der automatisk knyttes til udgående mails. Signaturen skal i princippet indeholde de samme oplysninger som et visitkort. IT afdelingen udarbejder vejledning til oprettelse af signatur. 14

15 Identitetskort Som ansat i Faxe Kommune har du adgang til forskellige arrangementer og lokaliteter, og for nogle ansattes vedkommende til borgeres private hjem. Adgangen er dog betinget af, at du kan legitimere dig, og det gør du med kommunens id-kort. Kortet indeholder følgende oplysninger: Navn Titel Desuden indeholder kortet et vellignende farvefoto af dig. Identitetskort udarbejdes af Faxe Bogtryk/Grafisk, der kan kontaktes på telefon eller Der er forskellige muligheder for at fastgøre identitetskortet på sin påklædning: Med sikkerhedsnål, med klips. Nogle medarbejdere har slet ikke brug for at kunne fastgøre ID-kortet på tøjet. Om - og i givet fald hvordan kortet skal fastgøres, skal oplyses til Faxe Bogtryk/Grafisk ved bestillingen. Navneskilte For at gøre afstanden kort bør alle medarbejdere med borgerkontakt bære navneskilt. Det gælder primært medarbejdere i Borgerservice, der bærer navneskilt dels for at signalere, at man er en del af det ansatte personale, men også for at præsentere sig, så borgeren ved, hvem han/hun er blevet betjent af. Navneskiltet er rektangulært med afrundede hjørner (af hensyn til tøjet). Navneskiltet sættes fast ved hjælp af en lille magnet, der ikke beskadiger tøjet. id-kort og navneskilte Navneskilte rekvireres hos firmaet Recognus, Ingeborg Vænge 9, 2960 Rungsted Kyst. Deres mailadresse er: og der skal blot henvises til aftale om navneskilte til Faxe Kommune. Karoline Mathilde Sørensen 15

16 bordkort Bordkort På bordkort til mødevirksomhed er navnetrækket i fuld farve og bølgen fremstår som vandmærke i bunden. Mødedeltagerens navn står midt på kortet i fuld farve. Navnet bør ikke strække sig længere til højre end skillelinien i kommunevåbnet. Karoline Mathilde Sørensen Karoline Mathilde Sørensen Karoline Mathilde Sørensen 16

17 Skilte til udendørs brug på/ved kommunens bygninger For at gøre afstanden til borgerne kort, bør der på kommunens bygninger opsættes skilte, der indeholder oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. På kommunale bygninger, hvorfra der er borgerbetjening bør der ligeledes skiltes med åbnings-,træffe- og/eller telefontider. Det gælder naturligvis Borgerservicecentrene men også biblioteker, genbrugsstationer, skoletandplejen m.fl. skilte Skilte til udendørs brug udfærdiges af Modulex, der kan kontaktes på tlf eller Eskilstrupvej 3, Kongsted Rønnede Åbningstider Industrivej 22A man Rønnede tirs-fre lør Apr-okt tillige søn 9-15 Skilte til indendørs brug i kommunens bygninger udfærdiges af Modulex under hensyn til retningslinierne i designmanualen om typografi og farver. Modulex kan kontaktes på tlf eller

18 publikationer Publikationer Kommunen udgiver en lang række publikationer lige fra servicedeklarationer til lokalplaner, affaldskampagner, politikker, nye initiativer, og meget mere. Publikationer kan udarbejdes på et utal af måder. Hvordan den enkelte publikation kommer til at se ud, afhænger i høj grad af dens budskab og formål. Derfor indeholder manualen ikke strenge krav til udformningen. Som et minimum er det dog vigtigt, at du overholder retningslinier for skrifttype, farver og formater. De følgende sider er ment som inspiration til at gøre dine publikationer levende og målrettede samtidig med, at de bidrager til at skabe et ensartet grafisk udtryk for Faxe Kommune. På publikationer anvendes billeder for at gøre udtrykket levende og interessant. Billederne har karakter af små billedserier, der bl.a. har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af blandt andet at præsentere en lang række motiver fra kommunen. Der gælder det princip, at jo bredere format jo flere billeder i billedserien. Sammen med billedserier anvendes et af de 4 elementer fra bølgen: Træ, råbuk, skib eller gods. Elementerne trykkes i negativ. Nederst på bagsiden af publikationer trykkes bølgen. Kvaliteten og læsevenligheden af publikationer løftes ved brugen af illustrationer og farvede faktabokse, hvor særlige pointer og/eller centrale informationer fremhæves. Spalter Selve teksten kan skrives i én eller flere spalter - det er indholdet af publikationen, der er afgørende. Eksempelvis vil en tekst, der indeholder mange korte afsnit med hver sin overskrift, præsentere sig pænest og mest overskuelig i flere spalter. Omvendt vil en rapport, der indeholder lange afsnit/kapitler med meget tekst præsentere sig bedst i én spalte med en bred margin med plads til fremhævende pointer. Overskrifter Overskrifter skal altid være venstrestillede. Det samme gælder billedtekster. Vores publikationer skal også på hjemmesiden Det er vigtigt, at publikationer også udarbejdes i en version, der egner sig til internettet. Kontakt derfor web-master, når du skal have lagt en publikation på kommunens hjemmeside. 18

19 C A B A Børnepolitik A publikationer D D D A = 1/10 af formatets bredde B = 1/2 af A C = 1/3 af formatets højde D = 1/10 af A Billeder: - Antal efter dokumentformat 2 - M A5 4 - A5tvær, A4 5 - A4tvær, A3 6 - A3tvær - Bredde udregnes efter dokumentformat. - Højde = Bredde x 1,5 - Ramme 1 pkt. tykkelse, samme farve som stregtegning Stregtegning: - Stregtykkelse 2 pkt. - Placering i nederste halvdel af formatet med beskæring på 2 kanter. Se beskrivelse side 6 i designmanual. Overskrift: - Samme versalhøjde som F i logoet - Skrives aldrig med udelukkende versaler! 19

20 publikationer - A5 / A4 A5-format A5-formatet egner sig til mindre publikationer på mellem 4-16 sider som eksempelvis servicedeklarationer. A5-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ, og har en billedserie med 3 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. A4-format A4-formatet egner sig til større publikationer med meget tekst- eller billedmateriale - eksempelvis lokalplaner, redegørelser, rapporter og årsberetninger. A4-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 4 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Se afsnittene om lokalplaner og rapporter. Facaderådet Musikskolen 20

21 21 x 21-format 21 x 21 formatet egner sig især til det mere repræsentative indhold og indhold, der har en vis holdbarhed og udgør en del af basis. Eksempelvis politikker på de forskellige områder. 21 x 21 formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 4 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Politik for børn og unge publikationer - 21x21 Natur og miljø 21

22 publikationer - M65 /12x12 Flyers M65 Flyers er velegnede til enkle budskaber, fakta og kort og beskrivende information om eksempelvis svømmehallernes faciliteter, priser og åbningstider. Flyers trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ, og har en billedserie med 2 billeder. Farverne i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Fuglelivet i søerne Svømmehaller CD-format 12 x 12 CD-formatet egner sig især til meget kort repræsentativt indhold svarende til A4-side. Det er et format, der er nemt at håndtere, at have i håndtasken og hurtigt at slå op i. CD-formatet egner sig især til pixi-udgaver af politikker m.m. CD-formatet trykkes med forside i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ og har en billedserie med 2 billeder. Farvene i billedserien skal afstemmes farven på forsiden. Børn og unge 22

23 Servicedeklarationer Vi har brug for at kunne producere en række publikationer selv - med et pænt og ensartet udtryk. Servicedeklarationer er et eksempel herpå. Til servicedeklarationer trykkes A5-omslag med en udstansning, hvori titlen på deklarationen placeres. I omslaget indsættes (klipses) selve servicedeklarationen. Der kan vælges mellem en række omslag med forskellige billedserier med 3 billeder, så billederne afspejler servicedeklarationens indhold. Omslagene trykkes i logoblå, mørkeblå eller olivengrøn og elementet i negativ. Til brug for udarbejdelse af servicedeklarationer udarbejdes dels vejledning til udarbejdelse af indholdet og dels skabelon til brug for placering af titel og øvrige tekstdele. servicedeklarationer Servicedeklaration Børnetilskud 23

24 lokalplaner Lokalplaner Lokalplaner er et andet eksempel på gør-det-selv-løsninger. Til lokalplaner trykkes A4-omslag med i alt 5 udstansninger: én til titlen og 4, der optræder som rammer for et bagved-liggende billede af det givne område. Af produktionstekniske årsager skal afstanden mellem hver udstansning til billede være minimum 5 mm. 24

25 I omslaget indsættes (hæftes) selve lokalplanen. Omslagene trykkes i logoblå, og til brug for udarbejdelse af lokalplaner udarbejdes en skabelon til brug for placering af titel og øvrige dele. lokalplaner Lokalplan Bo- og naboskabsgruppe v. Hertelsvej i Faxe by 25

26 rapporter Rapporter Rapporter og redegørelser udgør en ikke ubetydelig del af de publikationer, der udarbejdes i Faxe Kommune. Ofte er der tale om store mængder tekst og/eller tal, der skal formidles i en læsevenlig form, så rapportens anvendelsesmulighed afspejler den indsats, der er lagt i udarbejdelsen. Hvis afstanden til læseren skal gøres kort, er der derfor en række retningslinier, du bør følge. Lay-outet til rapporter og redegørelser er udformet som en én-spaltet tekstside med en bred farvet højremargin. Farven hentes i manualen. I den farvede højremargin gengives rapportens respektive afsnit illustrativt i form af tabeller, diagrammer, korte sammendrag, stregtegninger og billeder. Det medfører, at rapporten kan gennemses hurtigt og det bliver nemt for læseren at orientere sig i rapportens resultater og pointer. I den farvede højre-spalte har man faktisk en pixi-udgave af rapporten. Indholdsfortegnelsen står på første højreopslag, er venstrestillet og har udpunktering til sidetallet. Rapporter og redegørelser bør altid have sidetal og sidefod med angivelse af hvilket kapitel man læser i. Det gør det nemmere at slå op i rapporten. For at gøre rapporter og redegørelser læsevenlige, og dermed gøre afstanden til indholdet kort, er det vigtigt at bryde store tekstmængder ned i flere mindre afsnit. Det gør endvidere en rapport/redegørelse langt mere spændende og nærværende, hvis den indeholder illustrationer i form af billeder eller stregtegninger, der relaterer sig til emnet for teksten. Det samme gælder formidlingen af store talmaterialer, hvor anvendelsen af søjle- og lagkagediagrammer kan sammenfatte mange sider tekst på en langt mere overskuelig måde og dermed lette forståelsen for læseren. 26

27 Budget 0000 rapporter Analyse af undersøgelsens resultater Undersøgelsen formål Undersøgelsen har haft til formål at give mere viden om; - hvad befolkningen i Faxe Kommune oplever som værende dét der binder/skal binde de tre kommuner sammen, Dermed skal undersøgelsen bruges som en del af grundlaget for at udarbejde em nu visuel identitet til den ny Faxe Kommune. Metode Undersøgelsen er gennemført i det etablerede borgerpanel, som er repræsentativt sammensat og rekrutteret så det afspejler befolkningssammensætningen i den kommende storkommune på blandt andet køn, alder og oprindelig kommune m.m. Borgerpanelet er sammensat, så det afspejler befolkningens sammensætning i Faxe Kommune Da det imidlertid ikke er alle medlemmer, der deltager i de enkelte undersøgelser, vil det næsten altid være tilfældet, at de indkomne besvarelser afspejler visse demografiske skævheder. F.eks. kan der, relativt set, være for få unge mænd og for mange midaldrende kvinder, hvilket er et problem, hvis unge mænd systematisk besvarer de stillede spørgsmål anderledes end midaldrende kvinder. En del af formålet med undersøgelsen er jo at foretage en måling som afspejler hele befolkningens synspunkter. Sådanne skævheder er elimineret gennem vejning en teknik, hvor der til hver enkelt besvarelse knyttes en faktor, f. eks 1,117 eller 0,896 som besvarelsen bliver ganget med, sådan at det vejede materiale teknisk set kommer til at svare til hele befolkningens demografiske sammensætning. Det vejede materiale er derfor det mest retvisende billede af hele befolkningens synspunkter. Vejede resultater eliminerer eventuelle demografiske skævheder i besvarelserne Baggrundsoplysninger Undersøgelsen har en svarprocent på 57,5%. Der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, men størstedelen af respondenterne er over 40 år. Der er flest respondenter som bor i den nuværende Haslev Kommune, dernæst følger Fakse Kommune. F R H 1 27

28 lykønskningskort Lykønskningskort Lykønskningskortet er et dobbeltkort i et lavt, bredt format med en billedserie på 5 billeder. Billederne har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af at præsentere en lang række smukke motiver fra kommunen. Kortet findes i 4 versioner - de 4 årstider. Der udarbejdes løbende nye tematiserede billedserier til brugen. På kortets bagside er navnetrykket trykt i fuld farve og bølgen fremstår som vandmærke. 28

29 Postkort Postkort er et enkelt kort i et lavt, bredt format med en billedserie på 5 billeder. Billederne har til formål at bidrage til at gøre afstanden kort i kraft af at præsentere en lang række smukke motiver fra kommunen. Postkortene findes i en lang række versioner, og der udarbejdes løbende nye tematiserede billedserier til brugen. På kortets bagside er navnetrykket trykt i nedtonet farve (det er ikke Faxe Kommune, der er den direkte afsender) og bølgen fremstår som vandmærke. postkort 29

30 konsulentmapper Konsulentmapper Til brug ved møder, præsentationer, tilbudsgivning m.m. udarbejdes en mappe/omslag, der kan rumme op til ark. På mapper til mødevirksomhed er navnetrækket med kommunevåbnet placeret øverst ligesom på de øvrige layouts i designmanualen. Mappen skal kunne anvendes af alle medarbejdere uanset hvor i organisationen man er ansat. Derfor er forsiden ikke præget af billeder, der associerer til særlige eller enkelte dele af den kommunale virksomhed, men derimod af de 4 elementer. 30

31 Mappens højreopslag er forsynet med 2 flapper, der sikrer, at dokumenterne ikke falder ud. I den nederste flap kan laves udstansninger til placering af visitkort. På nederste flap er bølgen placeret. konsulentmapper Vi gør afstanden kort 31

32 annoncering Annoncering Stillingsannoncer skal med deres udformning fange læsernes opmærksomhed og virke imødekommende og venlige. De skal derfor adskille sig fra andre annoncer. Nogle af de væsentligste virkemidler er luft - luft i annoncen og luft omkring annoncen. Endvidere er brugen af farver og billeder med til at understrege de sanselige, og det forstærker annoncen. Luft, farver og billeder er imidlertid tre faktorer, der gør annoncen dyrere. Det sikrer til gengæld, at langt flere læsere får øje på - og læser annoncen, og får lyst til at reflektere på den. I annoncer bruges det blå navnetræk med kommunevåbnet øverst og bølgen placeres nederst. Hvis der i annoncen anvendes billeder, erstattes bølgen af ét af elementerne, der lægges som en blå stregtegning bag den nederste højre (eller venstre) fjerdedel af billedet. Skrifttypen er Univers Roman til overskriften og Univers Light til den øvrige tekst. Alternativt anvendes Century Gothic Bold (fed) til overskrift og Century Gothic Roman (almindelig) til den øvrige tekst. Stillingsannoncer udarbejdes af afdelingen for Kommunikation & Kvalitet. Social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper / sygehjælper Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui Social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper / sygehjælper Chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos et ita centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acer fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene necens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigi- Haslev Svømmehal Haslev Svømmehal henvender sig til: - folkeskolen - svømmeklubberne - uddannelsesinstitutioner - genoptræningsinstitutioner - pensionistsvømning for kommunens øvrige borgere i den offentlige åbningstid Åbningstider mandag 08:00-22:00 tirsdag 06:00-22:00 onsdag 08:00-22:00 torsdag 06:00-22:00 fredag-lørdag 08:00-22:00 søndag 09:00-22:00 32

33 Præsentationsmateriale Tag dig god tid, når du skal lave præsentationsmateriale. Det skal præsentere Faxe Kommune udadtil. Visuel identitet Indled din præsentation med en forside med kommunens navnetræk og bølgen nederst. På de følgende sider anvendes istedet elementerne i enten negativ på farvet baggrund, eller farvet på hvid baggrund. Hold venstrekant på teksten. Brug store punktstørrelser, da teksten skal kunne læses på afstand. Hold fast venstremargin og lav kun indryk ved underpunkter - og kun 1 niveau. Brug evt. mindre punktstørrelse for at signalere underpunkt. En præsentation skal som ordet angiver præsentere nogle hovedpunkter og skal derfor ikke indeholde store tekstmængder - det kan tilhøreren alligevel ikke læse på afstand. Brug designmanualens farver (se side 9). Visuel identitet præsentationsmateriale Frekvenser 1. skridt 2. skridt 3. skridt Vuggestue Børnehave Fritidshjem Vuggestue Børnehave Fritidshjem 33

34 arbejdstøj Arbejdstøj Der findes en række generelle bestemmelser om arbejdstøj, eksempelvis omkring reflekser og andre sikkerhedsforhold, og de skal selvfølgelig overholdes. På overalls og jakker skal navnetrækket med kommunevåbnet placeres på fronten - gerne på en lomme. Hvis der er tale om en to-delt dragt, placeres navnetræk med kommunevåben også gerne på langs af benet som vist på illustrationen. Bølgen anbringes på ryggen i en størrelse, der passer til tøjets design. På arbejdstøj bør navnetrækket med kommunevåbnet trykkes eller broderes. Kommunevåbnet må aldrig optræde uden navnetrækket. Størrelse og placering tilpasses det enkelte tøj. Generelt skal navnetrækket ses på fronten og bølgen på ryggen. Farvevalget er til dels frit - men selvfølgelig skal begge elementer af den visuelle identitet være tydelige og harmoniske med den farve, du vælger. Brug fortrinsvis navnetrækket i den blå udgave, og brug eventuelt farverne i manualen, når du skal vælge farver til arbejdstøjet. 34

35 Biler Der er store krav til grafikkens synlighed og læsbarhed på biler, eftersom de bevæger sig, og ofte ses på stor afstand. Derfor er det vigtigt at vælge en lys farve på bilen, der gør det muligt at gengive kommunens logo tydeligt. Sølvfarvede, guld metallic eller hvide biler er mest egnede. biler På biler anvendes det blå navnetræk med kommunevåbnet sammen med bølgen. Begge dele anvendes i den udtonede udgave. Af hensyn til borgerne er det fremhævet med fuld farve fra hvilken del af den kommunale virksomhed bilen kommer. Navnetrækket med kommunevåbnet og de øvrige elementer skal skæres i folie, da hver del/bogstav er udstanset hver for sig. Der skal altså ikke være nogen baggrundsflade. De trykte grafiske elementer fås på ét samlet folieark, som bestemmer afstanden mellem delene, så proportionerne i layoutet bliver korrekte. Faxe Kommunes visuelle identitet placeres på bilens fordør som det fremgår af illustrationen. For udarbejdelse af folie-streamers til biler kan du kontakte: All Sign, Islandsgade 27, 4690 Haslev tlf mail: eller Faxe Skilte, Præstøvej 116, 4640 Faxe tlf mail: 35

36