KODA Radio System Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODA Radio System 2011. Manual"

Transkript

1 KODA Radio System 2011 Manual September 2011

2 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere dem til KODA direkte fra programmet. Via det indbyggede melodikartotek kan du nemt tilføje indslag til playlisten og holde styr på radioens samling af CD'ere, LP'ere og andre medier. KODA Radio System er gratis, og kan rekvireres hos KODA s Rapporteringsservice, tlf ( Nogle funktioner i programmet: Funktionen Onlineinformationer lader dig tilføje nye medier til melodikartoteket ved automatisk opslag i Internet-database (kræver Internetadgang). Hurtigsøgning og udvidet søgning i melodikartoteket gør det hurtigt at finde frem til en bestemt titel. Tilføjelse af melodier til playlisten med træk-og-slip fra melodikartoteket. Udsendelsesarkiv med udvidet funktionalitet. Indbygget ugeplan. Funktionen Onlinerapportering lader dig foretage KODA-rapportering via Internettet (kræver Internetadgang). Import af melodikartoteket fra det gamle KODA Nærradio System samt ældre versioner af KODA Radio System. Microsoft Access-kompatibel database for melodikartoteket. Nem oprettelse af sikkerhedskopi på valgfrit medie. Mulighed for flerbrugeropsætning, så flere radioer kan anvende samme system. Mulighed for beskyttelse af oplysninger og indstillinger ved brug af adgangskoder. God fornøjelse, KODA, September 2011 Bemærk: Det er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt at kopiere eller videresælge edb-programmer. Ophavsretten til KODA Radio System tilhører KODA. KODA kan ikke gøres ansvarlig for skader m.v., herunder i edbsystemer, som følge af eventuelle fejl i KODA Radio System. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INSTALLATION Installation fra Cd-rom en Eksisterende brugere af KODA Nærradiosystem 1.x Netværksopsætning Flerbrugeropsætning TEKNISK Databasefilen Netværksopsætning SØGNING I MELODIKARTOTEKET Hurtigsøgning Udvidet søgning Søgeresultater AFVIKLING AF PROGRAM Oprettelse af et nyt program Tilføjelse af indslag til playlisten Gem et program Åbne et program Registrere et program Søgning af programmer KODA-RAPPORTERING Onlinerappotering Rappotering på diskette Valgfri placering af rapporteringsfilen VEDLIGEHOLDELSE AF MELODIKARTOTEKET Tilføjelse af nye medier ADGANGSKODER OG SIKKERHED UGEPLANEN DIVERSE FUNKTIONER Optimer database Opdater Sikkerhedskopi Titel-solist rapportering Se musikforbrug Hitliste Statuslinjen Statuslinjen SUPPORT

4 Installation 1.1. Installation fra cd-rom en For at køre KODA Radio System 2011 anbefales min. et Pentium-system med 32 MB RAM og CD-ROM-drev. Følg nedenstående punkter for at installere KODA Radio System: 1. Start programmet Setup som ligger på Cd-rom'en i mappen KODA Radio System. 2. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at DCOM kræves, skal du afslutte Setup og starte programmet Dcom95 som ligger i mappen DCOM. Start her efter Setup igen, når installationen af DCOM er afsluttet. 3. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at MDAC kræves, skal du afslutte Setup og starte programmet Mdac_typ som ligger i mappen MDAC. Start her efter Setup igen, når installationen af MDAC er afsluttet. Første gang KODA Radio System startes, vises guiden Opsætning. Guiden lader dig importere radioens melodikartotek (hvis du før har benyttet KODA Radio System), foretage netværksopsætning og tilføje en eller flere radiostationer. Du kan når som helst ændre i opsætningen efterfølgende ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner. Bemærk, at databasefilen hedder Radio2003.mdb og ikke Radio.mdb som i visse ældre versioner af KODA Radio System Eksisterende brugere af KODA Nærradiosystem 1.x Hvis radioen i forvejen benytter det MS-DOS-baserede KODA Nærradio System 1.x, kan du importere melodikartoteket til det nye system. Følg vejledningen i guiden Opsætning, som fremkommer første gang du starter KODA Radio System Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. tlf.: Netværksopsætning KODA Radio System kan benyttes på flere computere forbundet i et netværk. Følg vejledningen i guiden Opsætning, som fremkommer første gang du starter KODA Radio System, eller klik på Indstillinger i menuen Funktioner og vælg fanebladet Database og netværk. 4

5 Se også punktet Netværksopsætning i kapitlet Teknisk i denne brugervejlnedning Flerbrugeropsætning KODA Radio System 2011 understøtter, at flere radiostationer kan dele fælles lokaler og melodikartotek men have uafhængige udsendelser og ugeplan. Radiostationerne kan let skiftes om en computer ved at klikke på Log på-knappen. Guiden Opsætning, som fremkommer første gang programmet starter, beder om brugeroplysninger for den første radiostation. Hvis en tidligere version af KODA Radio System er installeret, hentes oplysningerne automatisk. Når guiden er afsluttet, kan du tilføje de øvrige radiostationer ved at vælge Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Tilføj på fanebladet Radiostationer og skriv brugeroplysningerne for radiostationen du vil tilføje. Svar ja til at importere dens udsendelsesarkiv og ugeplan og vælg radiostationens databasefil (Radio.mdb). Bemærk, at du ikke kan importere udsendelsesarkivet og ugeplanen hvis radiostationen ind til nu har benyttet det ældre MS-DOS baserede KODA Nærradio System. Når alle radiostationerne er tilføjet, vil al informationen i databasefilerne Radio.mdb være lagret i databasefilen Radio2003.mdb, og du kan slette Radio.mdb-filerne. Se også kapitlet Teknisk i denne brugervejledning. Vigtigt Hvis radiostationerne ind til nu har har foretaget deling af melodikartoteket på kun en enkelt computer ved at skifte mellem flere databasefiler, skal den aktuelle databasefil og brugeroplysningerne stemme overens før du foretager opdateringen. Vælg fanebladet Brugeroplysninger under Indstillinger og kontroller, at de tilhører databasefilen på fanebladet Database. Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. tlf.:

6 2. Teknisk 2.1 Databasefilen KODA Radio System benytter en databasefil med navn Radio2003.mdb. I denne fil lagres radiostationens: Melodikartotek Ugeplan Udsendelsesarkiv Brugeroplysninger (navn, adresse, mv.) Hvis der findes flere radiostationer, deles det samme melodikartotek mellem dem. Placeringen af Radio2003.mdb kan ses ved at klikke på Om KODA Radio System i menuen Hjælp. Placeringen kan ændres ved at flytte databasefilen til en anden mappe. Dette kan ikke gøres i KODA Radio System men skal udføres i Windows Stifinder. Klik dernæst på Indstillinger i menuen Funktioner, vælg fanebladet Database og netværk og klik på knappen Gennemse. Vælg nu databasefilen du netop har flyttet. 2.2 Netværksopsætning Med en netværksopsætning kan KODA Radio System benyttes samtidig på flere computere forbundet i et netværk. I en netværksopsætning benytter alle computerne den samme databasefil. Databasefilen skal derfor findes i en netværksmappe, som der er adgang til fra samtlige computere i netværket (eksempler på placeringer er f.eks. \\PC2\Databaser\Radio2003.mdb eller U:\Databaser\Radio2003.mdb). 6

7 3. Søgning i melodikartoteket KODA Radio System understøtter søgning blandt melodier i melodikartoteket på to forskellige måder: Hurtigsøgning og Udvidet søgning 3.1 Hurtigsøgning Du kan foretage en hurtigsøgning ved at skrive et eller flere stikord (f.eks. Kim Larsen Hawaii Leje) i feltet Søg i øverste højre hjørne af skærmen og trykke på Enter/Returtasten. Søgningen foregår efter kategorierne titel og kunstner, og en melodi er et søgeresultat, hvis den stemmer overens med samtlige stikord. Et stikord kan være et delvist ord. Er du usikker på, hvordan et bestemt ord staves, kan du angive det i form af bidder af ordet, som du er sikker på indgår i det rigtige ord (f.eks. Kim Larsen Ha i w Leje for søgningen fra forrige eksempel). 3.2 Udvidet søgning En udvidet søgning lader dig foretage en søgning efter tre frit valgte kategorier, et evt. indeksnummer og evt. kun blandt kendinger. Klik på knappen med luppen i øverste højre hjørne, eller tast F3 og angiv søgekriterierne i dialogboksen som fremkommer. Klik her efter på knappen Søg. 3.3 Søgeresultater Søgeresultaterne vises på en liste. Du kan sortere på titel, kunstner, indeks eller tid ved at klikke på den pågældende overskrift. Hvis du søger på et meget bredt søgekriterie (et typisk eksempel er ordet love), kan det resultere i et meget stort antal søgeresultater, og du vil blive spurgt, om samtlige søgeresultater skal vises (dog max. 3000), eller kun de første 600. Hvis søgningen indeholder flere end 3000 søgeresultater, må du begrænse søgningen ved at angive flere søgeord (f.eks. all my love). Genvejstaster: Enter F2 F5 Føj til playliste Vis detaljer Opdater søgeresultater (kun ved flerbrugeropsætning) 7

8 4. Afvikling af program Et typisk scenario for et afvikling af et program i KODA Radio System er følgende: 1. Et bestemt program er planlagt. 2. Programmet oprettes i KODA Radio System og eventuelle indslag tilføjes. 3. Programmet gemmes. 4. Programmet udsendes i radioen. 5. Programmet åbnes umiddelbart efter endt udsendelse og færdigredigeres så det stemmer overens med det faktisk udsendte (eventuelle ikke spillede titler slettes, m.v.). 6. Programmet registreres. Et program kan godt registreres allerede i forbindelse med oprettelsen, dvs. uden mulighed for at redigere det yderligere, men dette bør kun ske, hvis der er tale om et allerede udsendt program. 4.1 Oprettelse af et nyt program Et nyt program oprettes ved at vælge Nyt program i menuen Filer. Hvis programmet findes i radioens ugeplan, kan programoplysningerne udfyldes automatisk, hvis du klikker på knappen Ugeplan og vælger programmet fra menuen som fremkommer. Programmer kan tilføjes til ugeplanen ved at vælge Funktioner i menuen Indstillinger. 4.2 Tilføjelse af indslag til playlisten Et indslag tilføjes til playlisten fra melodikartoteket ved at markere et søgeresultat og trykke på tasten Retur/Enter eller ved at trække det hen til programvinduets faneblad (se kapitel 2 søgning i melodikartoteket om hvordan der søges i melodikartoteket). Hver gang et indslag overføres til playlisten, bliver programvinduet automatisk synligt. Dette kan slås fra ved at fjerne markeringen i feltet Skift automatisk vindue. Et indslag kan også tilføjes manuelt til playlisten ved at klikke på knappen Tilføj manuelt i playlistevinduet. I så fald er oplysninger om titel, komponist og varighed obligatoriske *. Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller fejlagtige oplysninger", og det pågældende felt får fokus. * Bemærk, at dette ændres ved eventuel overgang til titel-solist rapportering se kapitlet herom. 8

9 Et indslag slettes fra playlisten ved at trække det hen på melodikartotekets faneblad eller ved at markere det og trykke på Delete-tasten. Spilletiden og placeringen af et indslag i playlisten kan ændres ved at markere indslaget og klikke på knappen Egenskaber. Indslagenes placering på playlisten kan også ændres ved at trække dem op eller ned på listen med musen. Under området med playlisten findes et statusfelt, som indikerer den samlede varighed af indslagene, programmets varighed og varigheden af den del af programmet som resterer uden indslag (eller evt. overskydende indslag). Genvejstaster: F2 F8 Delete Vis detaljer Egenskaber Slet 4.3 Gem et program Når programmet er færdigredigeret, kan du gemme det ved at klikke på knappen Gem. Da kan du hente det frem på et senere tidspunkt (typisk efter endt udsendelse) og redigere det yderligere. Først når programmet er afviklet (udsendt), skal du registrere det. 4.4 Åbne et program Et program åbnes fra menupunktet Åbn i menuen Filer. I vinduet Åbn program, som fremkommer, vises alle gemte playlister. 4.5 Registrere et program Når et program er afviklet (udsendt), skal du registrere det. Åbn programmet (hvis det ikke allerede er åbent), og rediger det færdigt, så det stemmer overens med det faktisk udsendte. Klik her efter på knappen Registrer. Nu har programmet fået status som værende registreret og vises ikke længere i vinduet Åbn program. For at se registrerede programmer i vinduet Åbn program skal du klikke på knappen Søg og markere feltet Afviklede på fanebladet Status. 9

10 4.6 Søgning af programmer Der kan søges blandt programmerne i programarkivet i KODA Radio System. Dette gøres fra funktionen Søg programmer i menuen Søg eller fra vinduet Åbn program ved at klikke på knappen Søg. Et program kan have status som en af følgende: Playliste: Dette er et program, som endnu ikke er afviklet. Registreret: Dette er et program, som er afviklet, men ikke rapporteret til KODA (udføres i øvrigt via funktionen KODA-rapportering). Rapporteret: Dette er et program, som er afviklet og rapporteret til KODA. I vinduet Søg programmer kan du angive hvilke af disse typer programmer der skal søges i. Du kan også angive en periode for programmets afviklingsdato og medarbejder. Et fremsøgt program med status som playliste, kan åbnes for redigering, eller slettes. Et program med status som værende afviklet eller rapporteret kan genudsendes ved at klikke på knappen Genudsend. 10

11 5. KODA-Rapportering Ved rapportering opretter KODA Radio System en rapporteringsfil som indeholder oplysninger om radioens musikforbrug i den valgte rapporteringsperiode. Denne rapporteringsfil kan du sende til KODA på en af følgende tre måder: Onlinerapportering Gem på harddisk eller andet medie Gem på 3,5"-diskette Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes uregistrerede udsendelser. 5.1 Onlinerapportering Ved Onlinerapportering sendes rapporteringsfilen automatisk til KODA via Internettet. Denne type rapportering kræver Internetadgang samt at du angiver adressen på din Internetudbyders SMTP-server. Spørg din Internetudbyder om adressen eller søg under indstillingerne i dit program. Bemærk, at onlinerapportering p.t. ikke kan foretages fra et proxy-netværk. Hvis radioen benytter et proxy-netværk, kan du i stedet for vælge rapporteringsmetoden Gem på harddisk eller andet medie og sende filen KODA-RAP.TXT via til adressen en skal have emnet (også kaldet topic/subject) Radio rapportering. Husk at skrive radioens navn og kundenummer i ens tekst. 5.2 Rapportering på diskette Vælger du Gem på 3,5"-diskette, kopieres filen til en eller flere disketter, som skal sendes pr. brev til KODA. 5.3 Valgfri placering af rapporteringsfilen Ønsker du at sende rapporteringsfilen på en anden måde, kan du vælge funktionen Gem på harddisk eller andet medie. I så fald gemmes hele rapporteringsfilen på en valgfri placering, så du kan behandle den manuelt. Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes uregistrerede udsendelser. 11

12 6. Vedligeholdelse af melodikartoteket 6.1 Tilføjelse af nye medier Du kan tilføje et nyt medie til radioens melodikartotek ved at vælge menupunktet Tilføj medier i menuen Melodikartotek. Her kan du vælge mellem følgende metoder: Manuelt: alle oplysninger indtastes manuelt Automatisk tidsangivelse (kun cd): KODA Radio System læser varighederne af mediets spor via cd-rom-drevet. Online-informationer: KODA Radio System understøtter, at et medies oplysninger hentes fra online-databasen CDDB/Gracenote (www.cddb.com) på Internettet. Dette vil, hvis mediet findes i online-databasen, automatisk angive mediets titel og sporenes titler, kunstnere og varigheder. Indtast medieoplysningerne og klik dernæst på fanebladet Spor for at indtaste mediets spor. Når det første spor er indtastet, kan du tilføje det næste spor (spor nr. 2) ved at klikke på knappen Næste. Du kan bladre gennem sporene med knapperne Forrige og Næste. Når det sidste spor er indtastet, skal du klikke på knappen Gem. Nu vises en besked om det automatisk tildelte indeks for mediet. Sørg for at notere dette nummer ned på mediet. Et indeks vælges automatisk som et af de laveste frie løbenumre på det valgte medie. Vigtigt: Hvis du ved brug af Onlineinformationer får en fejlmeddelelse om, at der ikke kan forbindes til onlinedatabasen, kan du prøve at fornye din tilmelding (til Gracenote, som er udbyderen) ved at klikke på knappen Tilmeld, når du bliver bedt om at indsætte CD- ROM'en i CD-ROM-drevet. Hvis du har valgt at tilføje et medie manuelt, og mediet er af en type, som ikke findes som valgmulighed i listen Medietype, skal du først tilføje medietypen under Indstillinger i menuen Funktioner. Hvis du tilføjer et medie som har to sider (f.eks. en LP), skal du først indtaste sporene på side A, og dernæst klikke på knappen Marker side B og indtaste resten af sporene. Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller fejlagtige oplysninger.", og det pågældende felt får fokus. Hvis du tilføjer en dobbeltcd (et album bestående af to eller flere cd er), skal hver cd behandles som et individuelt medie i KODA Radio System, således at de får hver deres indeksnummer. Husk at notere indeksnumre ned på hvert medie. 12

13 7. Adgangskoder og sikkerhed KODA Radio System understøtter brug af kodeord for at begrænse adgangen til kritiske funktioner (f.eks. indlæsning af sikkerhedskopi, tilføjelse af medier og programindstillinger). Der findes følgende to adgangskoder: Adgangskoden for administration denne adgangskode giver fuld adgang til alle funktioner i KODA Radio System. Adgangskoden for vedligeholdelse denne adgangskode giver adgang til vedligeholdelse af melodikartoteket og KODA-rapportering. Mange funktioner kræver ikke adgangskode, f.eks. oprettelse af et nyt program, ændring af ugeplanen, mv. Brugen af adgangskoder i KODA Radio System kan aktiveres eller deaktiveres under Indstillinger i menuen Funktioner. Adgangskoderne er gyldige for samtlige radiostationer, der er tilføjet systemet. 13

14 8. Ugeplanen KODA Radio System indeholder en ugeplan, som du kan se og vedligeholde fra menuen Ugeplan under Funktioner. Når du opretter et nyt program, kan du vælge det fra ugeplanen ved at klikke på knappen Ugeplan og vælge programmet fra menuen som fremkommer. På denne måde udfyldes programinformationerne automatisk. 14

15 9. Diverse funktioner 9.1 Optimer database i menuen Funktioner Denne funktion bør udføres ca. en gang om måneden af den systemansvarlige. Funktionen sletter forældede udsendelser, mindsker databasens størrelse og optimerer dens ydeevne. Udsendelser er forældede og slettes, når de er ældre end det antal måneder, som er angivet på fanebladet Database under Indstillinger (standard er 12 måneder og minimum er 6 måneder). Bemærk: Hvis du generelt oplever problemer med lange ventetider i KODA Radio System, kan du prøve at frigøre systemressourcer ved at sætte udsendelsernes forældelsestid lavere, f.eks. til 6 måneder og herefter udføre en optimering af databasen. 9.2 Opdater i menuen Vis Denne funktion opdaterer vinduet med søgeresultater. Den benyttes i flerbrugersystemer, hvor andre brugere kan påvirke dine søgeresultater ved at tilføje, ændre eller slette titler i radioens melodikartotek. Bemærk, at der kan være op til et minuts forsinkelse før en ændring i melodikartoteket er synlig hos alle brugerne. 9.3 Opret sikkerhedskopi og Indlæs sikkerhedskopi i menuen Funktioner Funktionen Opret sikkerhedskopi opretter en sikkerhedskopi af radioens database (Radio2003.mdb) og gemmer den i en ZIP-fil på en valgfri placering. Databasen indeholder radioens ugeplan, udsendelsesarkiv og melodikartotek. Ved indlæsning af sikkerhedskopien gendannes alle disse informationer. Bemærk: Der bør tages sikkerhedskopi af radioens database med jævne mellemrum, så man, hvis uheldet har været ude, kan genskabe det hele. Det tilrådes at sætte sikkerhedskopiering i system på radioen, så man altid har en nogenlunde ny sikkerhedskopi liggende. 9.4 Titel-solist rapportering KODA kan tillade rapportering uden rettighedshaver-oplysninger fra bestemte kategorier af radioer. Under forudsætning af, at der rapporteres elektronisk fra KODA Radio System, kan de pågældende radioer nøjes med at anføre oplysninger om solist og kunstner i stedet for de traditionelle rettighedshaveroplysninger (komponist og forfatter). 15

16 KODA Radio System er forberedt for denne type registrering og rapportering. Det er således muligt at slå kravet om komponist fra. Under Indstillinger i menuen Funktioner kan man under fanebladet Diverse angive en kode, som aktiverer titel-solist rapportering. Koden kan rekvireres fra KODA, hvis KODA kan godkende radioen til denne type rapportering. 9.5 Se musikforbrug i menuen Rapportering Denne funktion sammentæller antal musikminutter for en valgfri periode. Resultatet vises i en dialogboks. 9.6 Hitliste i menuen Funktioner Denne funktion laver en hitliste over de mest spillede melodier i en valgfri periode. Det er muligt at indsnævre listen til en bestemt medietype. Resultatet kan printes ud. 9.7 Statuslinjen I statuslinjen for melodikartoteket og playlisten kan du frit vælge hvilken information om den i øjeblikket markerede melodi, der skal vises. Vælg feltet under Indstillinger på fanebladet Diverse i listen Visning. 9.8 Hurtig opstart af programmet Mulighed for hurtig opstart uden opstartsbillede. Fjern fluebenet i feltet "Forbered hurtigsøgning ved opstart" nederst til venstre i skærmbilledet. Bemærk, at søgninger kan blive langsommere. 16

17 10. Support Du kan få hjælp vedrørende installation, konvertering af melodikartotek og den generelle brug af KODA Radio System hos KODA. Ring eller send en til 17

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere