KODA Radio System Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODA Radio System 2011. Manual"

Transkript

1 KODA Radio System 2011 Manual September 2011

2 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere dem til KODA direkte fra programmet. Via det indbyggede melodikartotek kan du nemt tilføje indslag til playlisten og holde styr på radioens samling af CD'ere, LP'ere og andre medier. KODA Radio System er gratis, og kan rekvireres hos KODA s Rapporteringsservice, tlf ( Nogle funktioner i programmet: Funktionen Onlineinformationer lader dig tilføje nye medier til melodikartoteket ved automatisk opslag i Internet-database (kræver Internetadgang). Hurtigsøgning og udvidet søgning i melodikartoteket gør det hurtigt at finde frem til en bestemt titel. Tilføjelse af melodier til playlisten med træk-og-slip fra melodikartoteket. Udsendelsesarkiv med udvidet funktionalitet. Indbygget ugeplan. Funktionen Onlinerapportering lader dig foretage KODA-rapportering via Internettet (kræver Internetadgang). Import af melodikartoteket fra det gamle KODA Nærradio System samt ældre versioner af KODA Radio System. Microsoft Access-kompatibel database for melodikartoteket. Nem oprettelse af sikkerhedskopi på valgfrit medie. Mulighed for flerbrugeropsætning, så flere radioer kan anvende samme system. Mulighed for beskyttelse af oplysninger og indstillinger ved brug af adgangskoder. God fornøjelse, KODA, September 2011 Bemærk: Det er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt at kopiere eller videresælge edb-programmer. Ophavsretten til KODA Radio System tilhører KODA. KODA kan ikke gøres ansvarlig for skader m.v., herunder i edbsystemer, som følge af eventuelle fejl i KODA Radio System. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INSTALLATION Installation fra Cd-rom en Eksisterende brugere af KODA Nærradiosystem 1.x Netværksopsætning Flerbrugeropsætning TEKNISK Databasefilen Netværksopsætning SØGNING I MELODIKARTOTEKET Hurtigsøgning Udvidet søgning Søgeresultater AFVIKLING AF PROGRAM Oprettelse af et nyt program Tilføjelse af indslag til playlisten Gem et program Åbne et program Registrere et program Søgning af programmer KODA-RAPPORTERING Onlinerappotering Rappotering på diskette Valgfri placering af rapporteringsfilen VEDLIGEHOLDELSE AF MELODIKARTOTEKET Tilføjelse af nye medier ADGANGSKODER OG SIKKERHED UGEPLANEN DIVERSE FUNKTIONER Optimer database Opdater Sikkerhedskopi Titel-solist rapportering Se musikforbrug Hitliste Statuslinjen Statuslinjen SUPPORT

4 Installation 1.1. Installation fra cd-rom en For at køre KODA Radio System 2011 anbefales min. et Pentium-system med 32 MB RAM og CD-ROM-drev. Følg nedenstående punkter for at installere KODA Radio System: 1. Start programmet Setup som ligger på Cd-rom'en i mappen KODA Radio System. 2. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at DCOM kræves, skal du afslutte Setup og starte programmet Dcom95 som ligger i mappen DCOM. Start her efter Setup igen, når installationen af DCOM er afsluttet. 3. Hvis der vises en fejlmeddelelse om at MDAC kræves, skal du afslutte Setup og starte programmet Mdac_typ som ligger i mappen MDAC. Start her efter Setup igen, når installationen af MDAC er afsluttet. Første gang KODA Radio System startes, vises guiden Opsætning. Guiden lader dig importere radioens melodikartotek (hvis du før har benyttet KODA Radio System), foretage netværksopsætning og tilføje en eller flere radiostationer. Du kan når som helst ændre i opsætningen efterfølgende ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner. Bemærk, at databasefilen hedder Radio2003.mdb og ikke Radio.mdb som i visse ældre versioner af KODA Radio System Eksisterende brugere af KODA Nærradiosystem 1.x Hvis radioen i forvejen benytter det MS-DOS-baserede KODA Nærradio System 1.x, kan du importere melodikartoteket til det nye system. Følg vejledningen i guiden Opsætning, som fremkommer første gang du starter KODA Radio System Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. tlf.: Netværksopsætning KODA Radio System kan benyttes på flere computere forbundet i et netværk. Følg vejledningen i guiden Opsætning, som fremkommer første gang du starter KODA Radio System, eller klik på Indstillinger i menuen Funktioner og vælg fanebladet Database og netværk. 4

5 Se også punktet Netværksopsætning i kapitlet Teknisk i denne brugervejlnedning Flerbrugeropsætning KODA Radio System 2011 understøtter, at flere radiostationer kan dele fælles lokaler og melodikartotek men have uafhængige udsendelser og ugeplan. Radiostationerne kan let skiftes om en computer ved at klikke på Log på-knappen. Guiden Opsætning, som fremkommer første gang programmet starter, beder om brugeroplysninger for den første radiostation. Hvis en tidligere version af KODA Radio System er installeret, hentes oplysningerne automatisk. Når guiden er afsluttet, kan du tilføje de øvrige radiostationer ved at vælge Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Tilføj på fanebladet Radiostationer og skriv brugeroplysningerne for radiostationen du vil tilføje. Svar ja til at importere dens udsendelsesarkiv og ugeplan og vælg radiostationens databasefil (Radio.mdb). Bemærk, at du ikke kan importere udsendelsesarkivet og ugeplanen hvis radiostationen ind til nu har benyttet det ældre MS-DOS baserede KODA Nærradio System. Når alle radiostationerne er tilføjet, vil al informationen i databasefilerne Radio.mdb være lagret i databasefilen Radio2003.mdb, og du kan slette Radio.mdb-filerne. Se også kapitlet Teknisk i denne brugervejledning. Vigtigt Hvis radiostationerne ind til nu har har foretaget deling af melodikartoteket på kun en enkelt computer ved at skifte mellem flere databasefiler, skal den aktuelle databasefil og brugeroplysningerne stemme overens før du foretager opdateringen. Vælg fanebladet Brugeroplysninger under Indstillinger og kontroller, at de tilhører databasefilen på fanebladet Database. Du kan få yderligere hjælp hos KODA's Rapporteringsservice. tlf.:

6 2. Teknisk 2.1 Databasefilen KODA Radio System benytter en databasefil med navn Radio2003.mdb. I denne fil lagres radiostationens: Melodikartotek Ugeplan Udsendelsesarkiv Brugeroplysninger (navn, adresse, mv.) Hvis der findes flere radiostationer, deles det samme melodikartotek mellem dem. Placeringen af Radio2003.mdb kan ses ved at klikke på Om KODA Radio System i menuen Hjælp. Placeringen kan ændres ved at flytte databasefilen til en anden mappe. Dette kan ikke gøres i KODA Radio System men skal udføres i Windows Stifinder. Klik dernæst på Indstillinger i menuen Funktioner, vælg fanebladet Database og netværk og klik på knappen Gennemse. Vælg nu databasefilen du netop har flyttet. 2.2 Netværksopsætning Med en netværksopsætning kan KODA Radio System benyttes samtidig på flere computere forbundet i et netværk. I en netværksopsætning benytter alle computerne den samme databasefil. Databasefilen skal derfor findes i en netværksmappe, som der er adgang til fra samtlige computere i netværket (eksempler på placeringer er f.eks. \\PC2\Databaser\Radio2003.mdb eller U:\Databaser\Radio2003.mdb). 6

7 3. Søgning i melodikartoteket KODA Radio System understøtter søgning blandt melodier i melodikartoteket på to forskellige måder: Hurtigsøgning og Udvidet søgning 3.1 Hurtigsøgning Du kan foretage en hurtigsøgning ved at skrive et eller flere stikord (f.eks. Kim Larsen Hawaii Leje) i feltet Søg i øverste højre hjørne af skærmen og trykke på Enter/Returtasten. Søgningen foregår efter kategorierne titel og kunstner, og en melodi er et søgeresultat, hvis den stemmer overens med samtlige stikord. Et stikord kan være et delvist ord. Er du usikker på, hvordan et bestemt ord staves, kan du angive det i form af bidder af ordet, som du er sikker på indgår i det rigtige ord (f.eks. Kim Larsen Ha i w Leje for søgningen fra forrige eksempel). 3.2 Udvidet søgning En udvidet søgning lader dig foretage en søgning efter tre frit valgte kategorier, et evt. indeksnummer og evt. kun blandt kendinger. Klik på knappen med luppen i øverste højre hjørne, eller tast F3 og angiv søgekriterierne i dialogboksen som fremkommer. Klik her efter på knappen Søg. 3.3 Søgeresultater Søgeresultaterne vises på en liste. Du kan sortere på titel, kunstner, indeks eller tid ved at klikke på den pågældende overskrift. Hvis du søger på et meget bredt søgekriterie (et typisk eksempel er ordet love), kan det resultere i et meget stort antal søgeresultater, og du vil blive spurgt, om samtlige søgeresultater skal vises (dog max. 3000), eller kun de første 600. Hvis søgningen indeholder flere end 3000 søgeresultater, må du begrænse søgningen ved at angive flere søgeord (f.eks. all my love). Genvejstaster: Enter F2 F5 Føj til playliste Vis detaljer Opdater søgeresultater (kun ved flerbrugeropsætning) 7

8 4. Afvikling af program Et typisk scenario for et afvikling af et program i KODA Radio System er følgende: 1. Et bestemt program er planlagt. 2. Programmet oprettes i KODA Radio System og eventuelle indslag tilføjes. 3. Programmet gemmes. 4. Programmet udsendes i radioen. 5. Programmet åbnes umiddelbart efter endt udsendelse og færdigredigeres så det stemmer overens med det faktisk udsendte (eventuelle ikke spillede titler slettes, m.v.). 6. Programmet registreres. Et program kan godt registreres allerede i forbindelse med oprettelsen, dvs. uden mulighed for at redigere det yderligere, men dette bør kun ske, hvis der er tale om et allerede udsendt program. 4.1 Oprettelse af et nyt program Et nyt program oprettes ved at vælge Nyt program i menuen Filer. Hvis programmet findes i radioens ugeplan, kan programoplysningerne udfyldes automatisk, hvis du klikker på knappen Ugeplan og vælger programmet fra menuen som fremkommer. Programmer kan tilføjes til ugeplanen ved at vælge Funktioner i menuen Indstillinger. 4.2 Tilføjelse af indslag til playlisten Et indslag tilføjes til playlisten fra melodikartoteket ved at markere et søgeresultat og trykke på tasten Retur/Enter eller ved at trække det hen til programvinduets faneblad (se kapitel 2 søgning i melodikartoteket om hvordan der søges i melodikartoteket). Hver gang et indslag overføres til playlisten, bliver programvinduet automatisk synligt. Dette kan slås fra ved at fjerne markeringen i feltet Skift automatisk vindue. Et indslag kan også tilføjes manuelt til playlisten ved at klikke på knappen Tilføj manuelt i playlistevinduet. I så fald er oplysninger om titel, komponist og varighed obligatoriske *. Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller fejlagtige oplysninger", og det pågældende felt får fokus. * Bemærk, at dette ændres ved eventuel overgang til titel-solist rapportering se kapitlet herom. 8

9 Et indslag slettes fra playlisten ved at trække det hen på melodikartotekets faneblad eller ved at markere det og trykke på Delete-tasten. Spilletiden og placeringen af et indslag i playlisten kan ændres ved at markere indslaget og klikke på knappen Egenskaber. Indslagenes placering på playlisten kan også ændres ved at trække dem op eller ned på listen med musen. Under området med playlisten findes et statusfelt, som indikerer den samlede varighed af indslagene, programmets varighed og varigheden af den del af programmet som resterer uden indslag (eller evt. overskydende indslag). Genvejstaster: F2 F8 Delete Vis detaljer Egenskaber Slet 4.3 Gem et program Når programmet er færdigredigeret, kan du gemme det ved at klikke på knappen Gem. Da kan du hente det frem på et senere tidspunkt (typisk efter endt udsendelse) og redigere det yderligere. Først når programmet er afviklet (udsendt), skal du registrere det. 4.4 Åbne et program Et program åbnes fra menupunktet Åbn i menuen Filer. I vinduet Åbn program, som fremkommer, vises alle gemte playlister. 4.5 Registrere et program Når et program er afviklet (udsendt), skal du registrere det. Åbn programmet (hvis det ikke allerede er åbent), og rediger det færdigt, så det stemmer overens med det faktisk udsendte. Klik her efter på knappen Registrer. Nu har programmet fået status som værende registreret og vises ikke længere i vinduet Åbn program. For at se registrerede programmer i vinduet Åbn program skal du klikke på knappen Søg og markere feltet Afviklede på fanebladet Status. 9

10 4.6 Søgning af programmer Der kan søges blandt programmerne i programarkivet i KODA Radio System. Dette gøres fra funktionen Søg programmer i menuen Søg eller fra vinduet Åbn program ved at klikke på knappen Søg. Et program kan have status som en af følgende: Playliste: Dette er et program, som endnu ikke er afviklet. Registreret: Dette er et program, som er afviklet, men ikke rapporteret til KODA (udføres i øvrigt via funktionen KODA-rapportering). Rapporteret: Dette er et program, som er afviklet og rapporteret til KODA. I vinduet Søg programmer kan du angive hvilke af disse typer programmer der skal søges i. Du kan også angive en periode for programmets afviklingsdato og medarbejder. Et fremsøgt program med status som playliste, kan åbnes for redigering, eller slettes. Et program med status som værende afviklet eller rapporteret kan genudsendes ved at klikke på knappen Genudsend. 10

11 5. KODA-Rapportering Ved rapportering opretter KODA Radio System en rapporteringsfil som indeholder oplysninger om radioens musikforbrug i den valgte rapporteringsperiode. Denne rapporteringsfil kan du sende til KODA på en af følgende tre måder: Onlinerapportering Gem på harddisk eller andet medie Gem på 3,5"-diskette Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes uregistrerede udsendelser. 5.1 Onlinerapportering Ved Onlinerapportering sendes rapporteringsfilen automatisk til KODA via Internettet. Denne type rapportering kræver Internetadgang samt at du angiver adressen på din Internetudbyders SMTP-server. Spørg din Internetudbyder om adressen eller søg under indstillingerne i dit program. Bemærk, at onlinerapportering p.t. ikke kan foretages fra et proxy-netværk. Hvis radioen benytter et proxy-netværk, kan du i stedet for vælge rapporteringsmetoden Gem på harddisk eller andet medie og sende filen KODA-RAP.TXT via til adressen en skal have emnet (også kaldet topic/subject) Radio rapportering. Husk at skrive radioens navn og kundenummer i ens tekst. 5.2 Rapportering på diskette Vælger du Gem på 3,5"-diskette, kopieres filen til en eller flere disketter, som skal sendes pr. brev til KODA. 5.3 Valgfri placering af rapporteringsfilen Ønsker du at sende rapporteringsfilen på en anden måde, kan du vælge funktionen Gem på harddisk eller andet medie. I så fald gemmes hele rapporteringsfilen på en valgfri placering, så du kan behandle den manuelt. Bemærk, at KODA-rapportering ikke kan foretages for en periode, hvor der findes uregistrerede udsendelser. 11

12 6. Vedligeholdelse af melodikartoteket 6.1 Tilføjelse af nye medier Du kan tilføje et nyt medie til radioens melodikartotek ved at vælge menupunktet Tilføj medier i menuen Melodikartotek. Her kan du vælge mellem følgende metoder: Manuelt: alle oplysninger indtastes manuelt Automatisk tidsangivelse (kun cd): KODA Radio System læser varighederne af mediets spor via cd-rom-drevet. Online-informationer: KODA Radio System understøtter, at et medies oplysninger hentes fra online-databasen CDDB/Gracenote (www.cddb.com) på Internettet. Dette vil, hvis mediet findes i online-databasen, automatisk angive mediets titel og sporenes titler, kunstnere og varigheder. Indtast medieoplysningerne og klik dernæst på fanebladet Spor for at indtaste mediets spor. Når det første spor er indtastet, kan du tilføje det næste spor (spor nr. 2) ved at klikke på knappen Næste. Du kan bladre gennem sporene med knapperne Forrige og Næste. Når det sidste spor er indtastet, skal du klikke på knappen Gem. Nu vises en besked om det automatisk tildelte indeks for mediet. Sørg for at notere dette nummer ned på mediet. Et indeks vælges automatisk som et af de laveste frie løbenumre på det valgte medie. Vigtigt: Hvis du ved brug af Onlineinformationer får en fejlmeddelelse om, at der ikke kan forbindes til onlinedatabasen, kan du prøve at fornye din tilmelding (til Gracenote, som er udbyderen) ved at klikke på knappen Tilmeld, når du bliver bedt om at indsætte CD- ROM'en i CD-ROM-drevet. Hvis du har valgt at tilføje et medie manuelt, og mediet er af en type, som ikke findes som valgmulighed i listen Medietype, skal du først tilføje medietypen under Indstillinger i menuen Funktioner. Hvis du tilføjer et medie som har to sider (f.eks. en LP), skal du først indtaste sporene på side A, og dernæst klikke på knappen Marker side B og indtaste resten af sporene. Hvis et obligatorisk felt mangler at blive udfyldt, vises fejlmeddelelsen "Manglende eller fejlagtige oplysninger.", og det pågældende felt får fokus. Hvis du tilføjer en dobbeltcd (et album bestående af to eller flere cd er), skal hver cd behandles som et individuelt medie i KODA Radio System, således at de får hver deres indeksnummer. Husk at notere indeksnumre ned på hvert medie. 12

13 7. Adgangskoder og sikkerhed KODA Radio System understøtter brug af kodeord for at begrænse adgangen til kritiske funktioner (f.eks. indlæsning af sikkerhedskopi, tilføjelse af medier og programindstillinger). Der findes følgende to adgangskoder: Adgangskoden for administration denne adgangskode giver fuld adgang til alle funktioner i KODA Radio System. Adgangskoden for vedligeholdelse denne adgangskode giver adgang til vedligeholdelse af melodikartoteket og KODA-rapportering. Mange funktioner kræver ikke adgangskode, f.eks. oprettelse af et nyt program, ændring af ugeplanen, mv. Brugen af adgangskoder i KODA Radio System kan aktiveres eller deaktiveres under Indstillinger i menuen Funktioner. Adgangskoderne er gyldige for samtlige radiostationer, der er tilføjet systemet. 13

14 8. Ugeplanen KODA Radio System indeholder en ugeplan, som du kan se og vedligeholde fra menuen Ugeplan under Funktioner. Når du opretter et nyt program, kan du vælge det fra ugeplanen ved at klikke på knappen Ugeplan og vælge programmet fra menuen som fremkommer. På denne måde udfyldes programinformationerne automatisk. 14

15 9. Diverse funktioner 9.1 Optimer database i menuen Funktioner Denne funktion bør udføres ca. en gang om måneden af den systemansvarlige. Funktionen sletter forældede udsendelser, mindsker databasens størrelse og optimerer dens ydeevne. Udsendelser er forældede og slettes, når de er ældre end det antal måneder, som er angivet på fanebladet Database under Indstillinger (standard er 12 måneder og minimum er 6 måneder). Bemærk: Hvis du generelt oplever problemer med lange ventetider i KODA Radio System, kan du prøve at frigøre systemressourcer ved at sætte udsendelsernes forældelsestid lavere, f.eks. til 6 måneder og herefter udføre en optimering af databasen. 9.2 Opdater i menuen Vis Denne funktion opdaterer vinduet med søgeresultater. Den benyttes i flerbrugersystemer, hvor andre brugere kan påvirke dine søgeresultater ved at tilføje, ændre eller slette titler i radioens melodikartotek. Bemærk, at der kan være op til et minuts forsinkelse før en ændring i melodikartoteket er synlig hos alle brugerne. 9.3 Opret sikkerhedskopi og Indlæs sikkerhedskopi i menuen Funktioner Funktionen Opret sikkerhedskopi opretter en sikkerhedskopi af radioens database (Radio2003.mdb) og gemmer den i en ZIP-fil på en valgfri placering. Databasen indeholder radioens ugeplan, udsendelsesarkiv og melodikartotek. Ved indlæsning af sikkerhedskopien gendannes alle disse informationer. Bemærk: Der bør tages sikkerhedskopi af radioens database med jævne mellemrum, så man, hvis uheldet har været ude, kan genskabe det hele. Det tilrådes at sætte sikkerhedskopiering i system på radioen, så man altid har en nogenlunde ny sikkerhedskopi liggende. 9.4 Titel-solist rapportering KODA kan tillade rapportering uden rettighedshaver-oplysninger fra bestemte kategorier af radioer. Under forudsætning af, at der rapporteres elektronisk fra KODA Radio System, kan de pågældende radioer nøjes med at anføre oplysninger om solist og kunstner i stedet for de traditionelle rettighedshaveroplysninger (komponist og forfatter). 15

16 KODA Radio System er forberedt for denne type registrering og rapportering. Det er således muligt at slå kravet om komponist fra. Under Indstillinger i menuen Funktioner kan man under fanebladet Diverse angive en kode, som aktiverer titel-solist rapportering. Koden kan rekvireres fra KODA, hvis KODA kan godkende radioen til denne type rapportering. 9.5 Se musikforbrug i menuen Rapportering Denne funktion sammentæller antal musikminutter for en valgfri periode. Resultatet vises i en dialogboks. 9.6 Hitliste i menuen Funktioner Denne funktion laver en hitliste over de mest spillede melodier i en valgfri periode. Det er muligt at indsnævre listen til en bestemt medietype. Resultatet kan printes ud. 9.7 Statuslinjen I statuslinjen for melodikartoteket og playlisten kan du frit vælge hvilken information om den i øjeblikket markerede melodi, der skal vises. Vælg feltet under Indstillinger på fanebladet Diverse i listen Visning. 9.8 Hurtig opstart af programmet Mulighed for hurtig opstart uden opstartsbillede. Fjern fluebenet i feltet "Forbered hurtigsøgning ved opstart" nederst til venstre i skærmbilledet. Bemærk, at søgninger kan blive langsommere. 16

17 10. Support Du kan få hjælp vedrørende installation, konvertering af melodikartotek og den generelle brug af KODA Radio System hos KODA. Ring eller send en til 17

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation!

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation! Side 1 Fra enkelbrugersystem til flerbruger Denne vejledning henvender sig til brugere der har en enkeltbrugerinstallation, men ønsker at en netværksinstallation, hvor flere brugere (KlientPC ere) har

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Jobliste overblik

Jobliste overblik Kompakt Jobliste. Du kan starte Jobliste på mange måder. Du kan højreklikke på start knappen eller på proceslinjen, og vælge Jobliste i menuen, der kommer til syne. Du kan også åbne Jobliste med genvejstaster

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere