PRISLISTE LIFTUDLEJNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISLISTE LIFTUDLEJNING"

Transkript

1 KATALOG JANUAR 2013 Avedøreholmen Hvidovre Tlf PRISLISTE LIFTUDLEJNING 1

2 VAKUUMSUG 2 ELEFANTHUS

3 INDHOLD Nyheder... 4 Prisliste Lejebetingelser Saxlifte Søjlelifte Trailerlifte Bæltelifte Speciallifte Selvkørende bomlifte EL Selvkørende bomlifte Diesel Liftvogn til afhentning (kræver lille kørekort) Vakuumsug Liftvogne Teleskoplæssere Over 25 år på TOPPEN

4 NYHEDER 26 m Palfi nger Nissan (til afhentning) side m Bom Genie High Capacity side m Trailerlift Omme teleskop side m Trailerlift Omme (knæk/teleskop) side m bæltelifte JLG/Hinowa side 25 Vakuumsug 250 kg (bestilles sammen med liftvogne m) side m Liftvogn (NY kommer i uge 5, 2013) side m Bom Nifty med støtteben (NY kommer til marts 2013) velegnet til græs side 28 Se vores hjemmeside 4

5 Lastvognslifte m/betjening Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet. KAN AFHENTES (lille kørekort) Brændstofforbrug ifølge regning Meter Timeleje Transport t/r 61* m 2.250, ,00 54* m 1.875, ,00 45* m 1.450, ,00 35* m 1.100, ,00 30* m 1.000, ,00 25* m 900,00 900,00 * Vakuumsug incl. hejs og kranarm kr ,00 pr. dag. Bestilles sammen med liftvogne Lastvognslifte u/betj. excl. brændstof Meter Dagleje Transport t/r m 2.800, ,00 26 m 3.500, ,00 Bomlifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r Diesel 43m 7.100, ,00 Diesel 28m 4.300, ,00 Diesel 26m 4.100, ,00 Diesel 22m 3.400, ,00 Diesel 20m 3.350, ,00 Diesel / el 21m 3.300, ,00 Diesel / el 17m 2.350, ,00 Diesel 16m 2.300, ,00 Diesel / el 15,6m 2.250, ,00 El 14m 1.900, ,00 El / Diesel 12m 1.750, ,00 5

6 6 Trailerlifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 28m* Denka (el/diesel) 3.600, ,00 25m Denka 2.900, ,00 21m Denka 2.500, ,00 18m Omme (knæk/teleskop) 2.250, ,00 18m Denka 2.100, ,00 12m Omme 1.400, ,00 12m Denka 1.350, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Speciallifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 22m Denka DL22N 3.300, ,00 21m* Bom Nifty m/ støtteben 3.300, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Bæltelifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 32m* 5.500, ,00 23m* 3.600, ,00 19m* 2.900, ,00 17m* 2.400, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet.

7 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet. Selvkørende saxlifte m/udskud-u/betjening Meter Dagleje Transport t/r Diesel * 18m 2.200, ,00 Diesel * 14m 1.900, ,00 Diesel * 12m 1.600, ,00 Diesel * 10m 1.350, ,00 El 14m 1.800, ,00 El 12m 1.300, ,00 El 10m 1.000, ,00 El 8,0m 825, ,00 El 7,8m 725, ,00 El 6,0m 650, ,00 El TM12 5,7m 650, ,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Søjlelift u/ betjening Meter Dagleje Transport t/r 10m 1.400, ,00 Minilifte u/betjening Meter Dagleje Transport t/r 14m 1.300, ,00 11m 1.000, ,00 7

8 8 Rullestillads Max Dagleje Transport t/r Arbejdshøjde Bredt Smalt 130x250 cm 70x250 cm 4,0m 150,00 140, ,00 5,0m 170,00 150, ,00 6,0m 180,00 165, ,00 7,0m 200,00 180, ,00 8,0m 220, ,00 9,0m 250, ,00 10,0m 260, ,00 11,0m 280, ,00 Foldestillads 3m 80, ,00 Foldestillads 4m 100, ,00 Minimum leje 3 dage Udleveringsgebyr ved afhentning 250,00 RABAT Stor rabat ved langtidsleje på alle lifte... Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet.

9 Skilte Dagleje Pr. stk. Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet. Vejskilt 1 sæt 40,00 Cylinder med fod 15,00 Afspærringsbom 4 m 10,00 Opsætning af skilte Pr. stk. Opsætning af P-forbudsskilte pr. adresse 800,00 Kabeltromler Dagleje Pr. stk. 40m kabeltromle 220 V 25, V ladeledning 10,00 Pladevogn m/10 fiberplader 1x2m 1 uge lev. m/liften Eftfl g. dagleje Pladevogn m/10 fi berpl ,00 200,00 Køreplader vandfast krydsfiner 1 uge lev. m/liften Eftfl g. dagleje pr. stk. 22mm plade 60x240 cm 50,00 5,00 22mm plade 120x240 cm 100,00 10,00 9

10 Teleskoplæsser Meter Dagleje incl. gafl er Transport t/r 6m* 1.500, ,00 12m* 2.600, ,00 17m* 2.900, ,00 10 Ekstra udstyr er alt som dagleje kran skovl kurv 6m 250,00 250,00 12m 250,00 250,00 17m 250,00 250,00 250,00 * Brændstofforbrug ifølge regning Løftet materialer mm. er ikke omfattet af AH Lift s forsikringer. Selvrisiko se lejebetingelserne på side 11 Alle priser er excl. moms. Der tillægges 6,4% af listepris i forsikringspræmie på alle lifte. + 1,2% i miljøtillæg af nettobeløbet.

11 Almindelige betingelser for leje af lifte m.m. 1. Almindelige betingelser: Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n), rekvirerede ydelse(r) betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenter gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave. 2. Udlejers ydelser og afregning heraf: Udlejers ydelser kan omfatte: - Materialeleje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel). - Transport mellem udlejers plads og retur. - Montering, om- og demontering. - Evt. supplerende særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste. 3. Lejerens pligter: Det påhviler lejeren at sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid, som følge af mangler herved debiteres lejer. Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jvf.) i så fald pkt.a. specialt for materiel uden betjening). 4. Ansvar og forsikringer: Lejeren bærer alene ansvaret for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, herunder materiellet skal anvendes. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfl adebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller skadefølger, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lock-out, myndighedsindgreb eller offentlig pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. Udlejer har tegnet forsikring, som dækker beskadigelse af det lejede. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på kr ,-, teleskoplæsser dog kr ,- som altid skal betales af lejeren, ligesom lejeren bærer risikoen for sådanne skader som ikke er dækket af den tegnede forsikring. Ved indlejet materiel bruges ejerens forsikringsbetingelser. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende. Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsaget skader med indtil kr. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer. Præmie: 6,4% af den til enhver tid gældende listepris. 5. Tilbud og priser: Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift(moms), forsikring og miljøbidrag. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende almindelige betingelser for leje af lifte m.m.. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. 6. Fakturering og betaling: Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved uges/måneds slutning fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af lejer. Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, beretter ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid. 7. Lejemålets løbetid og ophør: Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter derved (incl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4-ugers varsel med mindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode. 8. Værneting: For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting. A. Specielt for materiel uden betjening: Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag det lejede modtages af udlejeren. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag,søn-og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer pr. arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl til Udlejeren er berettiget til den aftalte leje uanset om det lejede benyttes eller ej. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelse inden for normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst to arbejdsdage. Udlejeren har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel. Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl på afmeldings-dagen. Evt. ventetid debiteres lejeren. Lejer eller repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftigelse/betjeningsvejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller fl ytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på foreskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser at betjenings- og belastningsforeskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normalt slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgående tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang - men ikke pligt - til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse. AH Lift ApS Avedøreholmen Hvidovre Tlf Fax

12 El-drevne saxlifte Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H Genie 13,9m 11,9m 350 2,48-1,19-1, Genie 11,75m 9,75m 318 2,44-1,17-1, Genie 9,9m 7,9m 454 2,44-1,17-1, Genie 9,9m smal 7,9m 227 2,44-0,81-2, Haulotte 10m smal 8m 230 2,48-0,81-1, Genie 8,1m bred 6,1m 544 2,44-1,17-1, Genie 7,8m 5,8m 227 1,83-0,81-1, Sky Jack* 7,8m 5,8m 227 1,78-0,81-1, Genie 6,6m 4,6m 272 1,83-0,76-2, Upright TM12 5,7m 3,7m 227 1,36-0,76-1, (kun indendørs)* Terrængående saxlifte Diesel* m/støtteben Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H Genie 18,1m 16,1m 680 3,89-2,29-3, Sky Jack 14m 12,4m 680 3,84-2,16-2, Genie 11,7m 9,7m 454 2,67-1,73-2, Sky Jack 12m 9,7m 454 2,67-1,73-2, JLG 10m 7,9m 570 2,65-1,75-2, * Brændstofforbrug ifølge regning Minilift m/støtteben JLG 220 V Mærke Arb.højde Ståhøjde Last kg Transport mål kg L - B - H JLG 11m 9m Liggende 2,45-0,73-1,83 Oprejst 1,44-0,73-2,33 12

13 14m Søjlelift Haulotte m/støtteben Arbejdshøjde max 14m Platformshøjde max 11,9m 136 kg Liggende: længde x højde 2,82x1,97m (JxB) Oprejst: L x B x H 1,45x0,80x2,76m (CxDxA) Opstillingsmål 2,20m x 2,44m (IxH) 495 kg 13

14 10m Søjlelift Haulotte Arbejdshøjde max 10m Platformshøjde max 8m Udlæg max 3m 230 kg EL 0,70x0,90m Længde 2,60m Bredde 0,99m Højde 1,99m kg 14

15 12m Teleskoplift Denka Junior Arbejdshøjde max 12m Platformshøjde max 10m Udlæg max 6,7m 120 kg EL 220V 0,60x0,90m Længde 5,65m Bredde 0,75-1,40m Bredde opstillet 3,55m Højde 1,84-2,10m 985 kg 15

16 12m Teleskoplift Omme Arbejdshøjde max 11,90m Platformshøjde max 9,90m Udlæg max 7,85m 125 kg Batteri / 230V 0,85x1,10m Længde 6,03m Bredde 0,99-1,50m Bredde opstillet 3,70m Højde 1,95m 1.200kg 16

17 18m Teleskoplift Denka Arbejdshøjde max 18m Platformshøjde max 16m Udlæg max 11m med 80 kg 200 kg EL 0,65x1,20m Længde 7,70m Bredde 1,82m Bredde opstillet 4,18m Højde 2,10m kg 17

18 18m Knæk/Teleskoplift Omme Arbejdshøjde max 18,30m Platformshøjde max 16,30m Udlæg max 10,15m 200 kg Batteri / 230V 1,25x1,10m Længde 6,70m Bredde 1,60m Bredde opstillet 4,31m Højde 1,99m kg 18

19 21m Teleskoplift Denka Arbejdshøjde max 21m Platformshøjde max 19m Udlæg max 11m med 80 kg 200 kg EL 0,65x1,20m Længde 9,00m Bredde 1,60m Bredde opstillet 5,70m Højde 2,10m kg 19

20 25m Teleskoplift Denka Arbejdshøjde max 25m 25m Platformshøjde max 23m 23m Udlæg max 10,5m med 80 kg 11,5m med 80 kg 200 kg 200 kg EL EL 0,65x1,40m 0,60x1,30m Længde 9,00m 8,06m Bredde 1,60m 1,78m Bredde opstillet 5,70m 4,60m Højde 2,10m 2,21m kg kg 20

21 28m Teleskoplift Denka Arbejdshøjde max 28m Platformshøjde max 26m Udlæg max 11,5m med 80 kg 200 kg EL / Diesel 0,65x1,40m Længde 8,90m Bredde 1,78m Bredde opstillet 4,60m Højde 2,21m kg 21

22 17m Bæltelift - Oil & Steel Arbejdshøjde max 15m 17m Platformshøjde max 13m 15m Udlæg max 4,8m 6,8m 200 kg 120 kg EL / Benzin EL / Benzin 0,70x1,30m 0,70x1,30m Længde 4,34m 4,34m Bredde 0,95m 0,95m Bredde opstillet 2,98m 2,98m Højde 2,06m 2,06m kg kg Bæltedrevet ja / hvide bælter 22

23 19m Bæltelift - Hinowa/JLG Arbejdshøjde max 17,10m 18,80m Platformshøjde max 15,0m 16,70m Udlæg max 4,80m 6,40m 200 kg 120 kg Benzin Benzin 0,80x1,50m 0,80x1,50m Længde 4,50m 4,50m Bredde 0,79-0,98m 0,79-0,98m Bredde opstillet 3,35m 3,35m Højde 1,99-2,13m 1,99-2,13m kg kg Bæltedrevet ja / hvide bælter 23

24 23m Bæltelift - Leo Teupen Arbejdshøjde max 23m Platformshøjde max 21m Udlæg max 11,2m 200 kg EL / Diesel 0,70x1,40m Længde 6,20m Bredde 0,98-1,40m Bredde opstillet 4,60m Højde 1,98m kg Bæltedrevet ja 24

25 23m Bæltelift - Hinowa / JLG Arbejdshøjde max 21,78m 23,20m Platformshøjde max 19,78m 21,20m Udlæg max 10,20m 11,40m 200 kg 120 kg EL / Diesel EL / Diesel 0,60x1,30m 0,60x1,30m Længde 6,00m 6,00m Bredde 0,99x1,29m 0,99x1,29m Bredde opstillet 3,70-4,65m 3,70-4,65m Højde 1,99m 1,99m kg kg Bæltedrevet ja / hvide bælter 25

26 32m Bæltelift - Falcon Arbejdshøjde max 32,00m Platformshøjde max 30,00m Max udlæg 100 kg i kurv 16,00m Max udlæg 200 kg i kurv 15,00m 200 kg EL / Diesel 0,80x1,40m Længde 6,95m Bredde 1,10-1,50m Bredde opstillet 4,65m Højde 2,27m kg Bæltedrevet ja 26

27 22m Denka DL22N Arbejdshøjde max 21,90m Platformshøjde max 20,00m Max udlæg 80 kg kurv 11,80m Max udlæg 200 kg kurv 8,30m EL 0,70x1,20m Længde 7,90m Bredde 0,89-1,20m Bredde opstillet 4,60m/4,06m/3,45m Højde 2,00m kg 27

28 21m Bom Nifty med støtteben Arbejdshøjde max 21,30m Platformshøjde max 19,30m Udlæg max 12,60m 225 kg Diesel 0,70x1,50m Længde 6,15m Bredde 2,05m Bredde opstillet 4,20m Højde 2,25m kg m 70ft 12.60m 41ft 4in m -1 28

29 12m Bom Skyjack - smal SJKB 33N Arbejdshøjde max 12m Platformshøjde max 10m Udlæg max 6m 226 kg EL 0,76x1,22m Længde 4,36m Bredde 1,22m Højde 2,00m kg 29

30 12m Bom Nifty - HR 12 NDE Arbejdshøjde max 12,2m Platformshøjde max 10,2m Udlæg max 5,5m 200 kg EL / Diesel 0,60x0,90m Længde 4,10m Bredde 1,50m Højde 1,90m kg 30

31 14m Bom Sky Jack - SJKB 40 C Arbejdshøjde max 14m Platformshøjde max 12,8m Udlæg max 8m 227 kg EL 0,75x1,60m Længde 5,60m Bredde 1,78m Højde 2,00m kg 31

32 15,6m Bom Nifty HR 15 NDE Arbejdshøjde max 15,6m Platformshøjde max 13,6m Udlæg max 9,60m 225 kg EL / Diesel 0,70x1,50m Længde 6,00m Bredde 1,50m Højde 2,10m kg 32

33 17m Bom Nifty - smal - HR 17 NDE Arbejdshøjde max 17,2m Platformshøjde max 15,2m Udlæg max 9,90m 225 kg EL / Diesel 0,70x1,50m Længde 6,50m Bredde 1,50m Højde 2,10m kg 33

34 16m Bom JLG knæk AJ Arbejdshøjde max 16m Platformshøjde max 13,7m Udlæg max 7,47m 230 kg Diesel 0,76x1,83m Længde 6,71m Bredde 2,06m Højde 2,24m kg 34

35 16m Bom JLG tele SJ Arbejdshøjde max 16m Platformshøjde max 14,02m Udlæg max 200 kg i kurv 12m 230 kg Diesel 0,76x1,83m Længde 8,84m Bredde 2,34m Højde 2,39m kg 35

36 17m Bom Nifty - HR 17 D Arbejdshøjde max 17,2m Platformshøjde max 15,2m Udlæg max 9,60m 225 kg Diesel 0,70x1,80m Længde 6,00m Bredde 2,00m Højde 2,10m kg 36

37 Kan leveres med godkendte vinduesbeslag 20m Bom Genie S-60HC Arbejdshøjde max 19,80m Platformshøjde max 17,80m Udlæg max 15,50 / 11,80m 340 / 567 kg Diesel 0,91x2,44m Længde 8,51m Bredde 2,44m Højde 2,72m kg 37

38 21m Bom Nifty - HR 21 D Arbejdshøjde max 21m Platformshøjde max 19m Udlæg max 13m 225 kg Diesel 0,70x1,80m Længde 6,25m Bredde 2,35m Højde 2,10m kg 38

39 22m Bom JLG SJ Arbejdshøjde max 22m Platformshøjde max 20m Udlæg max 17,3m 230 kg Diesel 0,90x2,40m Længde 10,31m Bredde 2,44m Højde 2,56m kg 39

40 26m Bom JLG AJ Arbejdshøjde max 26m Platformshøjde max 24m Udlæg max 15,7m 230 kg Diesel 0,90x2,40m Længde 11,12m Bredde 2,44m Højde 3,00m kg 40

41 28m Bom JLG SJ Arbejdshøjde max 28m Platformshøjde max 26m Udlæg max 23m 230 kg Diesel 0,90x2,44m Længde 12,19m Bredde 2,49m Højde 3,02m kg 41

42 43m Bom JLG Arbejdshøjde max 43m Platformshøjde max 41m Udlæg max 24m 230 / 450kg Diesel 0,90x2,40m Længde 11,86m Bredde 3,80m Højde 3,05m kg 42

43 KAN AFHENTES (lille kørekort) 20m Cela Iveco Arbejdshøjde max 20m Platformshøjde max 17,8m Udlæg max 10m med 80 kg 200kg Diesel 0,70x1,40m Længde 7,50m Bredde 2,10m Bredde opstillet 3,25m Højde 2,95m kg 43

44 KAN AFHENTES (lille kørekort) 21m Denka Sprinter Arbejdshøjde max 21m Platformshøjde max 19m Udlæg max 10,5m med 80 kg 200 kg Diesel 0,70x1,20m Længde 8,40m Bredde 2,20m Bredde opstillet 2,57m / 2,86m Højde 2,55m kg 44

45 KAN AFHENTES (lille kørekort) 26m Palfinger Nissan Arbejdshøjde max 25,60m Platformshøjde max 23,60m Udlæg max 15,50 m med 100 kg 200 kg Diesel 0,70x1,40m Længde 6,68m Bredde 2,15m Bredde opstillet 2,80m / 3,40m Højde 2,95m kg 45

46 Vakuumsug Løftekapacitet 250 kg SKAL bestilles sammen med liftvogne: 35m + 45m + 54m + 61m 46

47 30m liftvogn Arbejdshøjde max 30m Platformshøjde max 28m Udlæg max 20,50m 350 kg Drejelig kurv 2x85 0 Generator 220 V 0,80x1,80m Støttebens bredde Flexibel Længde 7,45m Bredde 2,50m Højde 3,45m kg 47

48 45m liftvogn Arbejdshøjde max 45m Platformshøjde max 43m Udlæg max 26m 600 kg Drejelig kurv Ja 1,05x2,50-3,90m Generator Ja Støttebens bredde Flexibel Længde 10,00m Bredde 2,54m Højde 3,85m kg 48

49 54m liftvogn Arbejdshøjde max 54m Platformshøjde max 52m Udlæg max 27m 440 kg Drejelig kurv Ja Generator 220 V 0,90x2,40-3,80m Støttebens bredde 4,25-6,00m Længde 13,00m Bredde 2,50m Højde 4,00m kg 49

50 61m liftvogn Arbejdshøjde max 60,8m Platformshøjde max 58,8m Udlæg max 36m 600 kg Drejelig kurv Ja Generator 220 V 0,90x2,40-4,00m Støttebens bredde 2,54-8,68m (fl exibel) Længde 11,95m Bredde 2,54m Højde 4,00m kg 50

51 6m Teleskoplæsser Løftehøjde (gafl er) 5,75m Løftekapacitet 2,50 ton Diesel Transportlængde 3,75m Transportbredde 1,80m Transporthøjde 1,92m kg 51

52 12m Teleskoplæsser Løftehøjde (gafl er) 12,60m Løftekapacitet 3 ton Støttebensbredde 2,93m Kranarm 4,00m Diesel Transportlængde 5,53m Transportbredde 2,33m Transporthøjde 2,49m kg 52

53 17m Teleskoplæsser Arbejdshøjde (kurv) 19m Løftehøjde (gafl er) 17m Løftekapacitet 4 ton Kurvstørrelse (drejebar) 4,00x1,25m Fjernbetjening i kurv Trådløs Støttebensbredde 3,50m Kranarm 4,00m Diesel Transportlængde 6,40m Transportbredde 2,40m Transporthøjde 2,40m kg 53

54 Over 25 år på TOPPEN Prisliste gældende fra startede i 1986 i Skovlunde og Holbæk og er siden flyttet 4 gange. I 2000 købte vi vores egen bygning på Industriholmen, som i løbet af 9 år blev for lille, så i 2009 fik vi bygget noget nyt, som er lavet lige til os og vores behov. Der flyttede vi ind i november Vi udlejer alle former for lifte og kører dagligt rundt på besigtigelser. Vi har selv mekanikere ansat som servicerer alle vores egne og andres lifte. Værkstedet er godkendt af Force Technology. Vi er medlem af Dansk Byggeri - Liftgruppen. Vi har 4 liftvogne. Alle med chauffør. Vi er i dag 15 medarbejdere som er klar til at servicere Jer. Med venlig hilsen og på gensyn Finn Aaberg AH Lift ApS har eget serviceværksted, der er godkendt af Force Technology, til reparationer og årseftersyn af egne og andres lifte. Har De lifte der skal have eftersyn, så kontakt os for et uforpligtende tilbud om reparation eller årseftersyn af Deres lifte. 54

55 55

56 - Mange års erfaring - - Gratis opmåling - - God service - Tlf Rabat 56 Stor rabat ved langtidsleje på alle lifte Jyderup Bogtryk/Offset

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1 Prisliste gældende fra 01.05.2016 2 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste...

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering Liftguide - så kan du nå det hele Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering - så kan du nå det hele Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten

Læs mere

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. Markedets bedste lifte

PRISLISTE liftudlejning. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige.  Markedets bedste lifte Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 58,5 m Teleskoplæsser op til 25 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift og materieludlejere i Danmark og Sverige STEINESS

Læs mere

PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING. www.hcservices.dk

PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING. www.hcservices.dk Selvkørende Saxlifte Bomlifte Teleskoplæsser Knækstyret læsser Gaffeltruck, El, D & 4x4 Glaslifte & Vacuumsug Lejrvej 33, 3500 Værløse. Tlf.: 44 48 10 17 Tast 4 www.hcservices.dk PRISLISTE 2015 LIFTUDLEJNING

Læs mere

PRISLISTE 2015. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter.

PRISLISTE 2015. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte Bomlifte Teleskoplæsser Knækstyret læsser Gaffeltruck, El, D & 4x4 Glaslifte & Vacuumsug Materialehejs STEINESS LIFTCENTER Udlejning via lift-

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter.

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 57 m Teleskoplæsser op til 30 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS

UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS UDLEJNING AF LIFTE TIL ENHVER OPGAVE DEN RETTE LIFT - TIL RETTE PRIS - fra 6 meter trailerlift til 53 meter lastvognslift eller send e-mail til liftleje@aaren.dk, der også besvares aften/weekend Generelle

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser For de opgaver vi påtager os, henviser vi til vores generelle forretningsbetingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler om baksning, transport og kranarbejde. Eventuelle afvigelser

Læs mere

PRISLISTE LIFT UDLEJNING

PRISLISTE LIFT UDLEJNING PRISLISTE LIFT UDLEJNING Kontakt os for professionel vejldning eller et uforpligtende tilbud. Vi er altid interesseret i at klare en opgave for dig, Ring og hør os o vi kan opfylde dit behov. KONTAKT OS

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964 HUSK! Vi har også salg af lifte Etableret 1964 50 år i luften fra træpleje til professionel partner Henrik Ravn fik en god idé da han i 1964 besluttede at anvende bomlifte til hans træbeskærings foretagende,

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk STILLADSER LIFTE MRT 2145 OG STILLADSER LIFTE MRT 2540 OG STILL STILLADSER LIFTE T E LOG E SSTILLADSER

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk.

Katalog 2012. Salg og Service. Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk. Katalog 2012 Salg og Service Etableret 1964 Etableret 1964 Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup. Tlf. 43 71 42 05. Fax 43 71 42 01. e-mail: rco@citylift.dk City Lift A/S Salg og Service Med forbehold for trykfejl

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

liftguide - find din løsning hos Cramo

liftguide - find din løsning hos Cramo liftguide - find din løsning hos Cramo udlejning Tlf. 70 110 210 Sikkerhed har høj prioritet hos Cramo Et ekspansivt produktområde Cramo er leverandør af alle slags lifte, lige fra 4 meter til 28 meters

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk Meri Dairon RD 180 PA R K M A S K I N E R RODFRÆSER/GRENKNUSER MERI 140 cm 1.200,- STENNEDLÆGNINGSFRÆSER

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Katalog 2009 Udlejning

Katalog 2009 Udlejning Katalog 2009 Udlejning Etableret 1964 Kære kunde Jeg vil gerne hermed have fornøjelsen at introducere vores nye katalog for 2009. Endnu et forrygende år for City Lift A/S er gået, og det er med stolthed

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Lejebetingelser el-scooter Seniorland

Lejebetingelser el-scooter Seniorland Lejebetingelser el-scooter Seniorland GENERELLE OPLYSNINGER Juridisk navn: Zealand Care A/S Organisationsform: A/S CVR. nr. 18998475 Adresse: Jydekrogen 7, 1.th, 2625 Vallensbæk Adressen for fysisk forretningssted:

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere