Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder."

Transkript

1 Aalborg den 7/ Kære Transportminister Magnus Heunicke For mange år siden løb jeg ind i følgende citat af Ludwig Wittgenstein: Mit sprogs grænse er min verdens grænse. Jeg puttede det i min rygsæk og netop i denne skrivende stund, står det tydeligere for mig end nogensinde. Brevet her vedrører den 3. Limfjordforbindelse. Jeg skriver til dig, som repræsentant for den gruppe af beboere der bor på Nørholmsvej og videre ud over Hasseris Enge Foreningen De Store Vidder. Du har for kort tid siden modtaget en skrivelse fra beboerne på Skelvej i Nørresundby. Der er skrevet meget om deres situation i avisen, og diverse politikere har udtalt, at det er synd for beboerne. Deres situation er blevet et legitimt argument for at træffe en hurtig beslutning. Vi må træffe en beslutning af hensyn til de borgere, der i årevis har været stavnsbundne på grund af arealreservationerne. Vi kan ikke være andet bekendt, lyder det fra mange politikere. Jeg har valgt at lave en kort billedpixibog til dig. For selvom Danmark er et lille land, kan ingen fange et steds ånd blot ved at se det fra himlens vinkel. Vi vil vise dig et udsnit af Danmark med en ganske enestående natur. Vi er et rigt land, der har råd til at gøre tingene ordentligt, ikke sjuske, ikke fortabe sig i en lille detalje, men udvise store vidder i den mentale tænkning og planlægning. Begrebet tid, effektivitet og vækst er nøgleord i debatten om, hvilken 3. limfjordsforbindelse, der peges på. Omfattende materiale er distribueret, og ved gennemlæsning anskueliggøres mange beregninger. Nogle umiddelbart tilgængelige for lægfolk, andre særdeles umulige at gennemskue. Eksperternes ord har naturligvis stor tyngde i forbindelse med den endelige udvælgelse, men det vi som borgere kan, er at tilføre synspunkter med afsæt i det liv, hvorfra vores verden går.

2 Først vil jeg vise dig et udsnit af 9000 Aalborg et foto fra VVM-redegørelsen. Oven i dette har jeg indtegnet røde prikker. Under dem bor der mennesker.

3 Byen Aalborg har en enestående natur med Egholm, fjordlinjen og hele engarealet - Hasseris Enge ud mod Ny Nibevej. Den motorvejslinje, som har rekord i borgerindsigelser, Egholmlinjen, ligger kilet ind mellem et naturreservat og få 100 meter fra Aalborgs boligkvarterer i vest. Det vil derfor være en krænkelse af såvel folk som natur, hvis Folketinget peger på Egholmlinjen. Succes med byudvikling hviler på et fundament med søjler, der har afsæt i et etisk værdigrundlag. Med det for øje, er det svært at indskrive en motorvej hen over byens ø og engareal så såvel den, som byen, omfavnes af motorvej på begge sider. Set med de store briller, så handler dette her projekt om at optimere livsmulighederne for de kommende generationer. Det er stort. Vi har derfor en etisk forpligtigelse til at anlægge et natursyn/menneskesyn, der tager hensyn til naturen og menneskets trivsel på den LANGE BANE. Trivsel i det moderne samfund er en problemstilling, man som ansvarlig beslutningstager er nødt til at indbygge i sine overvejelser, når man arbejder med visionær byudvikling. Der bør ikke være ubetinget råderum for politikerne til at handle mod ovenstående fundament. Den uberørte fjordlinje og hele engarealet ud over Hasseris enge tilbyder et landskab, der sprænger rammerne for de frimærkeudsnit af jord og himmel, som mange er henvist til i storbyens firkantede rum. Det, at en by også ER det åbne landskab med plads til himmel, gør den særdeles attraktiv at leve i, hvilket kan ses på den kolossale store mængde af børn og voksne, som på hver deres måde, dagligt benytter området i fritiden. Naturbevarelse er helt klart en medspiller, der også har indflydelse på et samfunds vækst.

4

5

6

7

8 Ejendomme, der skal eksproprieres ved anlæg af en vestlig motorvej De efterfølgende fotos, viser de ejendomme, der ligger på Nørholmvej lige vest for Hasseris ved Aalborg, hvor der i VVM redegørelsen for den vestlige motorvej er placeret et udfletningsanlæg.

9 Jeg bor Nørholmsvej 101 lige der, hvor der i VVM-redegørelsen for den vestlige motorvej, er placeret et udfletningsanlæg. Huset (Svärteborg) - opført Udsigten fra stuehuset. Der er 7 gadelygter hen til byskiltet, hvor byens boligområde starter og 4,5 km ind til centrum af Aalborg. På denne landbrugsejendom, 22 tdl. bor jeg og min familie. Det er dokumenteret, at den habitatbeskyttede Strandtudse ligeledes bor her. Gennem hele sommeren gennemflyves hele området af flagermus, der søger føde ud over engarealet. Alle flagermus er fredet i Danmark. I miljøredegørelsen for VVM redegørelse er der overhovedet ikke beskrevet noget om, at strandtudsen huserer her, ej heller flagermus. Der er endvidere 31 landsvalereder i stalden. I august udgør bestanden omkring ca. 120 stk. Vi er blevet kontaktet vedr. besøg af 8. klasser i biologi. Man vil gerne lave ekskursioner hertil, pga. stedets enestående natur og da vores gård ligger i cykel afstand i forhold til byen, er det muligt. Vi har naturligvis har budt hjertelig velkommen. For 4 år siden fik vi byggetilladelse til at opføre mit atelier. Bygningen ses længst til højre på billede nedenfor. Der er altså erhverv tilkoblet ejendommen: Fast Design Vi købte denne attraktive ejendom i 2002, idet den giver os mulighed for at leve med naturen i byen. Som billedkunstner er de store vidder og udsynet den væsentligste inspirationskilde og fundamentet i mit arbejde. I april 2014 har vi for egne midler etableret et sø anlæg. Tilladelse givet af Aalborg Kommune, Park & Natur. Denne ejendom står til total ekspropriering, hvis Egholmlinjen vedtages.

10 Nørholmsvej nr.103. Denne landbrugsejendom, Ågården, er på 18 tdl. Bag og ved siden af hovedhuset forefindes diverse stald- og drift bygninger. Indgang til stald og drift bygninger. Udsigten mod nord set fra Nørholmsvej Ejendommen har 17 islandske heste, som unge fra området får lov til at låne. Endvidere har matriklen tilknyttet en anseelig sø, hvor der er registreret en stor population af den habitatbeskyttede strandtudse. Dette står ligeledes ikke nævnt i VVM-redegørelsen. Ejendommen ligger lige op af Hasseris Å, og har derfor udsyn både i nord- og sydgående retning. Her ses udsigten mod nord. Hvis Egholmlinjen vedtages, vil dette engareal, som det eneste sted hvor byens folk kan færdes langs den uberørte fjordlinje, forsvinder. På ejendommen drives erhverv Hasseris El. Denne ejendom står til total ekspropriering, hvis Egholmlinjen vedtages.

11 Nørholmsvej 104. Denne ejendom rummer rideskolen Pegasus - 15 heste. Den har specialiseret sig i handicapridning for børn, unge og voksne. Staldbygninger og ridehal ligger ved siden af og bag hovedbygningen. Stedet har eksisteret siden år Aalborg Kommune har gennem disse mange år, benyttet stedets særlige kvalitet til deres børnegruppe. Stedet er overskueligt og har en familiær udstråling, hvilket passer perfekt til målgruppen. Disse brugere køres i taxi til rideskolen, og der er det naturligvis fordelagtig, med den centrale bynære placering. Ridning beriger hverdagslivet for handicappede såvel på det fysiske som på det mentale plan. Det omkringliggende naturområde, fjordlinjen og engarealet spiller en meget stor rolle i tilrettelæggelsen af rideskolens profil, idet rytterne tages med ud i naturen, som ligger lige for. Denne ejendom står til total ekspropriering, hvis Egholmlinjen vedtages. Her et udsnit af områdets mange stier, som rideskolen benytter. Byens borgere går, løber og cykler ligeledes på kryds og tværs i området, alene eller sammen i grupper. Her kan vinden blæse i håret og græsset betrædes. En evt. motorvej vil forhindre denne aktivitet, og borgerne fratages et stort rekreativt område.

12 Nørholmsvej 107. Denne landbrugsejendom, Vestre Enggård, er på 16 tdl. Den består ligeledes af diverse drift- og staldbygninger ud over beboelse. Ejendommen er registreret som erhverv og har 15 heste opstaldet. Gården syder af liv. Børn, unge og voksne med egen hest færdes dagligt der og i området. Fritidslivet har gode udfoldelsesmuligheder pga. områdets beliggenhed og naturmæssige profil. Ud over naturens umiddelbare tilgængelighed er der anlagt såvel ridebane samt springbane til rytterne. Denne gård ligger 200 meter fra vores bolig. Når børnene leger i haven, kan vi tydelig høre deres aktivitet. Hvis en motorvej placeres anlagt 3 meter over terræn ind over egnen, så kan selv en uden faglig kompetence inden for støjforskning forestille sig, hvilken effekt det vil have ind over byens boligområder. Engen er flad som en pandekage og med vestenvinden som flittig hjælper, vil motorvejens støj kunne høres særdeles kraftig ind over store boligområder. Denne ejendom står til delvis evt. til total ekspropriering, hvis Egholmlinjen vedtages.

13 Nørholmsvej 100. Denne ejendom består af et stuehus og et vinkelbygning som anvendes til stald og driftsområde. Stedet her har privat konkurrence stald. Foldene ligger ved siden af og på det engareal, som vender ned mod fjorden. Beboerne her er som mange andre flittige brugere af naturen. Denne ejendom står til total ekspropriering, hvis Egholmlinjen vedtages.

14 Andre huse tæt på engarealet:

15

16

17 Hvis der peges på en linjeføring over Egholm og videre ud over Hasseris Enge, vil det bringe mange hundrede mennesker i nøjagtig samme situation, som de 6 boliger på Skelvej. Måske undrer det dig og andre, at vi ikke har påberåbt og anvendt samme argumentet: Det er synd for os. Vi har præcis som dem, gennem lige så mange år levet med arealreservationer og dermed usikkerhed omkring, hvorledes vores fremtid vil forme sig. Vi har valgt at vise dig et udsnit fra vores område og tydeliggøre, at den dårlige samvittighed ( det er synd for..) ikke lander tørfodet ved at pege på Egholmlinjen. 5 store landejendomme skal, blot for at anlægge udfletningsanlægget, total eksproprieres. Fire af dem har tilknyttet erhverv. Mosekonen har brygget en særlig aftenstemning ud over engen. Nogle spørgsmål: Har naturbevarelsen i Danmark ingen betydning? Prioriterer vi kun naturreservater og grønne områder, når der kigges i National Geographic eller rejsemålet er safari i Afrika, men ikke når der tales om vores egne? Denne fortælling til dig har afsæt i ord og tanker om det, at være medborger i et demokrati. Vi håber, at du og de andre politikere tør vove at tage den rigtige beslutning en beslutning som har historisk vingesus. Med venlig hilsen Foreningen De Store Vidder Rep. af: Lisbeth Gjørtz Fast Nørholmsvej Aalborg Mail. Tlf

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Støttet med tilskud fra Tips og Lottomidler til friluftslivet Landskabsværkstedet Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg C www.landskab.nu

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

Kære lærer og underviser

Kære lærer og underviser nnn Kære lærer og underviser 2004 Tusind tak for din tilmelding til Hele Verden i Skole. Vi glæder os til uge 14 og 17, hvor I og mange andre klasser i Danmark, Grønland, Færøerne og i resten af verden

Læs mere

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 2 01 AGERBÆK... 4 02 ALSLEV... 5 03 ANSAGER... 7 05 BLÅVAND... 9 06 FÅBORG...

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til 2009 [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til JOBAVIS! hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tekstboksværktøjer

Læs mere

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed

ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger og bistand i forbindelse med introduktion til at etablere Partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt implementering af brugen af resultatsystemet

Læs mere

Foreløbig version d. 05.12.2008

Foreløbig version d. 05.12.2008 Foreløbig version d. 05.12.2008 Svendborg Kommune FORSLAG TIL 2009 forslag til Tankefuld Masterplan 2009 Udarbejdet af Svendborg Kommune, NORD arkitekter og Holscher arkitekter december 2008 Yderligere

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere