Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv"

Transkript

1

2 Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt også positivt på de forslag, der blev fremlagt på Borgermødet i Vindinge den 10. maj Der er dog en række problemstillinger, der knytter sig til alle forslagene for Vindinges udstykninger, i særdeleshed Vindinge Nord-projektet, og som derfor bør drøftes indgående, før der træffes nogen endelige beslutninger. Det er også vigtigt at understrege, at udfordringerne allerede er tilstede og allerede vil blive forværret af udstykningen af Vindinge Vest. Det har ikke været muligt at få indsigt i kommunens infrastrukturundersøgelser, og vi frygter derfor, at kommunen ikke har undersøgt situationen tilstrækkeligt til at kunne træffe de rigtige beslutninger omkring udvidelsen i Vindinge Nord. Trafikale udfordringer De trafikale udfordringer i Vindinge centrum samt den i forvejen smalle og meget trafikerede Østre Vindingevej, der leder al trafik fra Vindinge til motorvejen mod København, skaber allerede nu farlige situationer for cyklister, bilister, gående og de borgere, der er bosat ved knudepunkterne. På Borgermødet i efteråret 16 gjorde flere borgere de fremmødte politikere og embedsmænd opmærksomme på dette voksende problem. På Borgermødet den 10. maj 2017 gjorde borgerne igen kommunen opmærksom på dette, men igen blev borgerne mødt manglende lokalkendskab og undren over, hvorfor bilisterne benytter Østre Vindingevej, og ikke kører på motorvejen ved Roskilde. Hvorfor har udvalget ikke fulgt op på denne oplysning, som de blev bekendte med allerede i efteråret 2016? Årsagen til den valgte rute mod København er simpel det er den hurtigste vej. Se billedet nedenfor hvor der er vist en rute mellem den vestligste del af Vindinge og til København. Selv Google Maps anbefaler, at man kører direkte igennem Vindinge.

3 Skole og Institutioner Det er helt afgørende for en landsby af Vindinges størrelse, at Skole og børneinstitutioner løbende får tilvækst. Udfordringen ved dette er dog, at Vindinges tilvækst har været så stærkt stigende de seneste år, at selv den nyåbnede daginstitution, Hjortkær på Tunevej, ikke kan følge med i tilflytningen af børnefamilier. Denne institution blev åbnet for kun 1½ år siden af netop den årsag, at det eksisterende børnehus på Stærkendevej ikke kunne modtage flere børn og mange stod uden et holdbart pasningstilbud. I det nye børnehus er situationen med for få pladser allerede så presset, at børnehaven er fyldt op, således at børn fra vuggestuen må vente til de er omkring 3½ år gamle, før der er en plads ledig i børnehaven. Vand og kloaknet Det har længe været et kendt faktum, at kloaknettet i Vindinge er presset. På borgermødet kom det frem, at man specifikt for Vindinge Nord overvejede nedsivning for at dæmpe problemet. Vandværket har også problemer med at følge med. Vi oplever konkret på Skovmosevej (der ligger klods op af Vindinge Nordprojektet) at vandtrykket er vigende. Vi frygter naturligvis, at en udstykning vil forværre dette problem. Sammenpresset forløb Kommunen har netop offentliggjort beslutningsprocessen for Vindinge Nord-udstykningen. Her fremgår det, at lokalplanen allerede skal vedtages i december 2017, selvom forslaget for udstykning kun lige er blevet bekendt for borgerne. Forløbet virker meget forhastet og sammenpresset. Det kom frem på Borgermødet den 10. maj 2017, at begrundelsen herfor er, at ved netop Vindinge Nord kan kommunen søge tilskud fra staten til de billige boliger, der er projekteret med. Der er en klar frygt for, at lokalplanen bliver hastet igennem og ikke får den tilstrækkelige behandlingstid, hvor alle muligheder og udfordringer tages i betragtning. Det skal understreges, at et tilskud fra staten er et engangsbeløb, mens de huse der bygges bliver en permanent del af landsbyen. Udskydning af Vindinge Nord Det er ikke til at vide præcist, hvor meget udstykningen i Vindinge Vest vil forværre Vindinges allerede skrøbelige og pressede infrastruktur samt pladsproblemerne i byens skole og institutioner. Kommunen har ikke fremlagt beregninger herfor, og når man, uden at kende omfanget af disse udfordringer, forhaster endnu et udstykningsprojekt igennem i Vindinge Nord, har kommunen overhovedet ingen idé om omfanget af yderligere problemer, dette projekt vil medføre. Det er Vindinges borgere, der i sidste ende må betale prisen på bekostning af den almene sikkerhed på vejene og mulighederne for at vores børn har pasningstilbud. Det foreslås dermed, at Vindinge Nord-projektet afventer færdigetableringen af Vindinge Vest, hvorefter der kan tages stilling til en videre udstykning af Vindinge.

4 Vindinge Nord med start i den vestlige del Såfremt kommunen vælger at forkaste ovenstående forslag og uagtet fremmer Vindinge Nord-projektet, bør nedenstående overvejes nøje: Indgang til området fra Tingvej Der er planlagt en indgang til Vindinge Nord fra to steder på Tingvej. Som det ses på de plancher, der blev fremvist på Borgermødet, er der en hovedvej ind til området før Bagerbakken, samt en ekstra vej til området midt på Tingvej - ud for det, som er markeret som Første Etape. Udkørslen til Tingvej fra den ekstra trafikvej vil forværre presset på Tingvej og gøre det endnu farligere for cyklister, som i forvejen ikke har en cykelsti på Tingvej. Udsigtsforholdene på den i forslaget markerede udkørsel er i forvejen meget dårlige, da Tingvej som bekendt bugter sig meget. Start i den vestlige del På billedet nedenfor vises det hvordan, der kan etableres en indgang til Vindinge Nord fra Bagerbakken på Tingvej. Denne vej vil helt sikkert aflaste presset på Tingvej. Såfremt Vindinge Nord udstykningen påbegyndes i den vestlige del, vil det være hurtige for ejerne af de nye parceller at komme ud af byen og samtidig vil dette ikke påvirke de eksisterende grundejere i samme grad, som de fremlagte planer vil. Ikke mindst vil dette skåne de eksisterende parcelejere fremover men også i selve den arkæologiske proces og under byggemodningen af området. Det anbefales derfor, at udstykningen opstartes i den vestlige del.

5 Forslag til konkrete ændringer til oplægget for Vindinge Nord Denne sektion omhandler konkrete ændringsforslag til oplægget for Vindinge Nord. Ændringerne gælder også i de tilfælde, hvor kommunen vælger at udskyde opstarten eller flytte opstartsområdet. Den grønne kiles bredde For at sikre, at der bliver en fornuftig afstand mellem eksisterende bebyggelse på Skovmosevej og Tingvej og den nye bebyggelse i Vindinge Nord, bør det defineres mere præcist, hvor bred den grønne kile vil være. Kilen som er markeret på billedet nedenfor er vurderet til at være mellem 20m og 25m bred på hele stykket. Dette bør præciseres i lokalplanen. 1-planshuse Da samtlige huse på Skovmosevej er udført i som 1-planshuse bør kravet til husene i første række af den nye bebyggelse også begrænses til 1-planshuse (med uudnyttelig tagetage). Dette er allerede en kendt begrænsning for den første række parceller der skal bygges i Vindinge Vest (som kommunen forelagde på Borgermødet 10. maj 2017) og bør også gælde for Vindinge Nord. De omtalte parceller er indrammet med blåt på billedet nedenfor. Dette skal sikre, at udsigten fra og til husene på især Skovmosevej bevares, men vil også sikre, at de bagerst liggende huse på Tingvej ikke bliver helt blokeret af høje parcelhuse.

6 Kote En af de store bekymringer for beboerne på Skovemosevej er højden på terrænet i Vindinge Nord. Da Stålmosen (hvor Skovmosevej er en del af) blev bygget, blev der taget meget jord af hele området. Det medfører, at Vindinge Nord vil ligge omkring 1½-2 meter højere end parcellerne på Skovmosevej. Koten for Vindinge Nord bør derfor matches med Skovmosevej, hvilket vil sige en Gulvkote på maksimalt Dette har ikke mindst betydning for områdets visuelle udtryk men også for helhedsindtrykket af området. Derudover vil en lav kote også hjælpe på bortledningen af regnvand. Så snart Vindinge Nord er bygget, vil der ikke være nogen mark, hvor regnvandet kan nedsives, og vandet vil derfor i stedet løbe ned af direkte mod Skovmosevej. Det er naturligvis ikke en holdbar situation for beboerne på Skovmosevej. Det skal her bemærkes, at da parcellerne på Skovmosevej blev udbudt til salg for kun lidt over 2 år siden, var kommunes svar på henvendelser omkring udstykning i Vindinge Nord, at der kun ville ske udstykninger i Vindinge Nord på lang sigt svarende til år. Grundene er dermed også købt (og prissat) ud fra den forudsætning, at den grønne udsigt ville bibeholdes mange år frem. Cykelstien Cykelstien i den sydlige del af Vindinge Nord er vist på forskellige plancher, men dog ikke angivet særligt præcist. På billederne nedenfor er der et forslag til, hvor den skal ligge - indtegnet med en rød streg. Det andet billede er der zoomet ud, således at det er nemmere at se et overblik. Ifølge forslaget på billedet vil cykelstien løbe fra Vindinge Nord, langs bagsiden af Skovmosevej og ind til Stålmosevænget. Da der ikke er meget bredde at gøre godt med på stykket ved Skovmosevej, skal det overvejes, om den del skal asfalteres. Ved udgangen fra Skovmosevej og ind til Stålmosevænget, er der i dag en hæk med en lille passage til gående. Denne passage vil skulle udvides. Alt i alt vil dette forslag sikre, at børn (og voksne) fra hele Vindinge Nord sikkert kan cykle til skolen og kun passere få trafikerede veje.

7 11-punktsprogram og udkast I 11-punktsprogrammet for lokalplan 665 står der: Området forventes at kunne rumme cirka 50 almene boliger, herunder cirka 10 billige boliger samt cirka enfamilieshuse. Dette harmonerer ikke helt med, at der på tegningen er indtegnet 20 tætlav boliger (formodet 2 familie pr. bolig) og 21 parceller. Kommunen bør derfor præcisere, om udkastet er gældende, eller om vi skal frygte, at lokalplanen får skåret i de grønne kiler, således at der kommer endnu flere boliger.

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Resumé. Gennemgang af de væsentligste bemærkninger

Resumé. Gennemgang af de væsentligste bemærkninger Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2585744 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 49 siril@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar fra periode 5. maj 19. maj 2017 Debatoplæg vedr. kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf

Vindinge Lokalråd. v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf v/ Jens Sørensen, Lønbjergvænget 4, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf. 4081 3871 e-mail: jens_soerensen@mail.dk Sendt via www.roskilde.dk/indflydelse Vindinge, den 21. november 2016 Vedr.: Lokalplan 644 Vindinge

Læs mere

Kære Byråd. Hedehusene d. 28. marts Seniorboliger Vindinge Nord

Kære Byråd. Hedehusene d. 28. marts Seniorboliger Vindinge Nord Kære Byråd Østre Hedevej 2 4000 Roskilde Telefon +45 4656 0900 Telefax +45 4656 0979 Hedehusene d. 28. marts 2019 Seniorboliger Vindinge Nord Vi ønsker med dette notat at gøre opmærksom på en enestående

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan 1120, boligområde ved Stjærvej i Stjær

Kommentarer til forslag til lokalplan 1120, boligområde ved Stjærvej i Stjær Kommentarer til forslag til lokalplan 1120, boligområde ved Stjærvej i Stjær Generelt: Vi vil gerne have byudvikling i Stjær, men det skal være inden for kommuneplanens rammer, så vi bevarer det karakteristiske

Læs mere

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer

Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Opsamling på noter fra borgermødet 26. juli samt efterfølgende kommentarer Boligudvikling og infrastruktur Emne Bemærkninger Plancher med tegninger fra borgermødet Blåt scenarie Fordele: Meget attraktivt;

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

Notat med temaer fra høringssvar

Notat med temaer fra høringssvar 1 Forslag til lokalplan 2016-4, Boligområde ved Saugstedvang Notat med temaer fra høringssvar Der er indkommet 15 høringsvar i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 2016-4 for

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Viborg Kommune Plan- og Udviklingsafdelingen Rødevej Viborg Rødding d. 1. marts 2008

Viborg Kommune Plan- og Udviklingsafdelingen Rødevej Viborg Rødding d. 1. marts 2008 Viborg Kommune Plan- og Udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Rødding d. 1. marts 2008 Vedr.: Lokalplanforslag nr. 310 for et boligområde i Rødding. I forlængelse af vores indsigelser mod lokalplan

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Eksklusive byggegrunde - midt i naturen og tæt på byen

Eksklusive byggegrunde - midt i naturen og tæt på byen Eksklusive byggegrunde - midt i naturen og tæt på byen Stisystemer til skole og Hedensted centrum - tæt på én af Danmarks flotteste golfbaner HEDENSTED Skab din helt egen boligdrøm i Lille Dalby Bakker

Læs mere

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår Koglevej i Uggelhuse Salgsvilkår Udstykningen omfatter 12 parceller i Uggelhuse. De udbudte parceller er alle beliggende i den sydøstlige del af Uggelhuse, på et nordligt skrånende terræn, der giver særdeles

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger.

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger. Baggrund Repræsentanter fra området omkring Skivevej I efteråret 2016 mødtes repræsentanter fra følgende grundejerforeninger/beboerforeninger til et samlet møde, for at samle trådene omkring trafikale

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Desuden var der fokus på bygningshøjder, terræn og kilernes bredde grundet nabobebyggelsens lave beliggenhed sammenlignet med Vindinge Nord.

Desuden var der fokus på bygningshøjder, terræn og kilernes bredde grundet nabobebyggelsens lave beliggenhed sammenlignet med Vindinge Nord. Høringsnotat A Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Sagsnr. 289712 Brevid. 2674675 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar vedr. forslag til

Læs mere

Udvikling af boligområde i Stjær

Udvikling af boligområde i Stjær Til Byrådet og Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Høringssvar til lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær Hermed følger Grundejerforeningen Granatvængets høringssvar til nævnte

Læs mere

Høringssvar til lokalplan Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse

Høringssvar til lokalplan Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse Høringssvar til lokalplan 2016-10 Boligområde ved Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse N r. Lyndelse 27.12.20\6 Indsigelse til lokalplan 2O16-LO boligområde Skovrevlgrden, Nr. Lyndelse. Efter at have læst udkast

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet A) Plan og Udvikling Sagsnr. 278962 Brevid. 2281541 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling af høringssvar fra perioden 30. september 25. november 2016 5. december 2016 Forslag

Læs mere

To: cc: S ubject: Lokalplan nr. 344

To: cc: S ubject: Lokalplan nr. 344 Nr. 1 Nr. 2 "EJVIND FABER" 05-06-2008 16:19 To: cc: S ubject: Lokalplan nr. 344 Viborg kommune Plan-og udviklingsafd. Rødevej 3 8800 Viborg Vedr. Lokalplan

Læs mere

Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: P )

Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: P ) Den 4. august 2017 Bemærkninger til Naboorientering (udvidelse af Rema 1000 på Rosenørns Alle 27-29, J.nr.: 02.34.00-P19-1213-15) Vi forudser at udvidelsen af Rema 1000, som præsenteret i materialet sendt

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden

Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved, den 11. december 2018 Ansøgning om principgodkendelse af etape 2 i Klosterlunden I forlængelse af møderække med Næstved

Læs mere

Vi tester ideer til klimatilpasning i Søgade! For at finde ud af, om ideerne til klimatilpasning kan fungere i praksis.

Vi tester ideer til klimatilpasning i Søgade! For at finde ud af, om ideerne til klimatilpasning kan fungere i praksis. Vi tester ideer til klimatilpasning i Søgade! For at finde ud af, om ideerne til klimatilpasning kan fungere i praksis. Kære beboer i Søgade For snart et år siden inviterede vi alle jer i gaden til et

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Ammendrup udstykningen.

Ammendrup udstykningen. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport 2. oktober 2005 Borgergruppens rapport over og indstillinger til det kommende Ammendrup boligområde. Side 1. Ammendrup udstykningen. Arbejdsgruppens rapport

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde OPSAMLING - WORKSHOP Borgermøde 06.02.2018 WORKSHOPPENS TEMAER HVORDAN SER LIVET & BYEN UD OMKRING ISS GRUNDEN UD I FREMTIDEN? BOLIG ERHVERV HVORDAN ER DE UDADVENDTE BOLIGER OG ERHVERV? HVORDAN ER BEBYGGELSES

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 10:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 09.02.11-P19-1-18

Læs mere

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden:

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden: Hej Annemarie Jeg har modtaget vedhæftede høringssvar og skal herved fremsende mine kommentarer til de enkelte modtagne svar som følger, idet nedenstående er fremsendt på vegne ejeren af Bygaden 28, Gårdhave

Læs mere

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan.

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. NOTAT Deltagere: Martin Løbel, Skibsegen 102 Sigurd Nielsen, Skibsegen 77, repræsentant Grundejerforeningen Skibsegen Helene Kreutzfeldt, P. W. Tegners Vej, repræsentant Grundejerforeningen Borupgård Vest

Læs mere

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Høringssvar nr. 1 Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Vi (..) vil gerne gøre indsigelse mod parkeringsplaceringen ud for vores grund. Vi har herunder vedhæftet billede af billaget fra

Læs mere

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan

Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Virum Bymidte. Input til en Helhedsplan Helhedsplanens indhold Med etableringen af de nye butikker på Posthusgrunden er det en oplagt mulighed at der samtidig ses på Virum Bymidte som helhed. Nedenstående

Læs mere

Disse forhold har utrolig stor betydning for livskvaliteten for en masse omkringboende mennesker hver dag.

Disse forhold har utrolig stor betydning for livskvaliteten for en masse omkringboende mennesker hver dag. 4.januar 2019 Bemærkninger til Hjørring Kommunes helhedsplan for Højene ny forbindelsesvej mellem Skagensvej og Ringvejen. Kære Arne Boelt Din forvaltning har udsendt en helhedsplan for udviklingen i Højene

Læs mere

Historien om Ringparken

Historien om Ringparken Historien om Ringparken Fortællinger fra og om Ringparken Svend Erik Christensen Forord I 2013 var det 60 år siden af første etape af det almene boligbyggeri Ringparken i Roskilde stod færdig. Ringparken

Læs mere

Orientering om, Ejeren af Bakkedraget 22 klager over, at ejeren af Spurvevej 16 har fjernet hegn og skeldige langs stien mellem lokalplanområderne

Orientering om, Ejeren af Bakkedraget 22 klager over, at ejeren af Spurvevej 16 har fjernet hegn og skeldige langs stien mellem lokalplanområderne By- og Udviklingsforvaltningen Byggesag Orientering om, Ejeren af Bakkedraget 22 klager over, at ejeren af Spurvevej 16 har fjernet hegn og skeldige langs stien mellem lokalplanområderne Dato 29. marts

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK

HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK Til Hedensted Kommune Dokumenttype Evalueringsnotat Dato Januar, 2018 HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG TRAFIK HEDENSTED KOMMUNE EVALUERING AF FORSØG MED OMDIRIGERING AF TUNG

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

TILLÆG 1 LOKALPLAN ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD TILLÆG 11 TIL KOMMUNEPLAN BJERGSTED KOMMUNE VINTER 2006

TILLÆG 1 LOKALPLAN ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD TILLÆG 11 TIL KOMMUNEPLAN BJERGSTED KOMMUNE VINTER 2006 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD OG TILLÆG 11 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008 BJERGSTED KOMMUNE VINTER 2006 Tillæg 1 til Lokalplan 3.15 - Et boligområde ved Havnsøgård INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER)

HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER) HVIDBOG - LOKALPLAN 154 STRØBY EGEDE BYCENTER OG STRANDLUNDEN (TILRETTET EFTER BEHANDLING I PTU MED PTU S FORSLAG TIL ÆNDRINGER) Bemærkning Lokalplanens tekst Teknik og Miljøs indstilling Inge Merete Kristoffersen

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Bemærkninger til Lokalplan 1043.

Bemærkninger til Lokalplan 1043. Bemærkninger til Lokalplan 1043. Med de planlagte by forandring i lokalplan 1043 og 1045, vil området omkring Blomstervej, blive kraftigt forandret, og trafikken på Blomstervej vil blive yderligere belastet.

Læs mere

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl.

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet 2 3600 Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Tak for dialogmødet d. 15. august 2016 vedrørende byggeriet på Bruhnsvej 22, 3600 (deres sagsnr.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BORGERMØDE DEN 10. AUGUST OM LOKALPLAN 635 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 22

BORGERMØDE DEN 10. AUGUST OM LOKALPLAN 635 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 22 BORGERMØDE DEN 10. AUGUST OM LOKALPLAN 635 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 22 40-50 borgere deltog i borgermødet og Peter Madsen fra byrådet. Formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen, indledte med at

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Til sagen Plan og Udvikling Sagsnr. 289079 Brevid. 2682827 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: notat om behandling af høringssvar vedr. lokalplan 662 for bioliger i halområdet

Læs mere

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur Infrastruktur på Løjt Land * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt Kirkeby d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Ejgild Lund Anita Lindenborg

Læs mere

KILDESKOVEN UDSTYKNINGSPROJEKT VED BENLØSE SKOVBY

KILDESKOVEN UDSTYKNINGSPROJEKT VED BENLØSE SKOVBY KILDESKOVEN UDSTYKNINGSPROJEKT VED BENLØSE SKOVBY RINGSTED KOMMUNE I RIVENDE UDVIKLING Kender man lidt til Ringsted, forstår man godt hvorfor det er en kommune i rivende udvikling. Erhvervslivet er i stærk

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Indsigelse til forslag til lokalplan 1107 Boliger i Skovby Nygaard etape 5 samt kommuneplantillæg nr

Indsigelse til forslag til lokalplan 1107 Boliger i Skovby Nygaard etape 5 samt kommuneplantillæg nr Fra: Bestyrelsen, Grundejerforeningen Østergårdsparken Att: Formand Jens Ole Hegelund Havrevej 28 8464 Galten Til: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-108 endeligt

Læs mere

Indsiger Resumé af indsigelse Administrationens bemærkninger Peter Sindt Tofteaasen Glostrup

Indsiger Resumé af indsigelse Administrationens bemærkninger Peter Sindt Tofteaasen Glostrup Bemærkninger i forbindelse med høring af Forslag til lokalplan HL4.1 Børneinstitution på Skovsletten Forslaget har været fremlagt i høring fra den 4. november 2015 til den 6. januar 2016 Ved høringsfristens

Læs mere

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering UDKAST Ejerforeningen Terrassehaven Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering NOTAT 7. juli 2017 ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Området... 2 3 Institutionens trafik... 3 4

Læs mere

Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier

Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier TITEL Visning af resttid for cyklister i signalanlæg - og andre tiltag langs de nye cykelsuperstier FORFATTERE Jakob Tønnesen Civilingeniør COWI A/S jakt@cowi.dk Lone Andersen Ingeniør Frederiksberg Kommune

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Beboerforslag - Campus Trafik

Beboerforslag - Campus Trafik Beboerforslag - Campus Trafik Udarbejdet til: Center for Natur, Miljø og Fritid (CNMF), Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Beboergruppe fra Kalmarvej, Malmøvej og Ystadvej på baggrund af beboermøde

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan. Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september 2017 12:29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-112 Vedhæftede filer:

Læs mere

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær;

Skanderborg Kommune Skanderborg; Lokalplan; Forslag; Boligområde ved Stjærvej i Stjær; Klage modtaget. 02-04-2018 15:27 Klageportalen har registreret følgende om din klage: CVR-nummer: Navn på forening: Adresse: Email: Journal nummer hos klager er: ikke oplyst Klagertype: Du har valgt følgende

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Kloak. Ingen bemærkninger.

Kloak. Ingen bemærkninger. -- AKT 1325647 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- Til: Stine Mark Würtz (Holstebro Kommune) (Stine.Mark.Wurtz@holstebro.dk) Fra: Peter Nørskov (PN@vestforsyning.dk) Titel: Svar vedr. Lokalplan nr. 1127.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Atlasvænge 2750 Ballerup

Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Atlasvænge 2750 Ballerup LOKALPLAN 134-1 ATLASVÆNGE Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Indsigelse mod placering af gæsteparkeringspladser ud for vores grund, direkte ud for vores

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Samlet uddrag af trafikanalyser.

Samlet uddrag af trafikanalyser. Samlet uddrag af trafikanalyser. Den 17. maj 2017 tiltrådte Økonomiudvalget indstillingen om, at der for Galten-Skovby og Ry skulle udarbejdes trafikanalyser på projektniveau og for Hørning en trafikstrukturanalyse

Læs mere

Bilag til Byudvikling i Gl. Hasseris. Bemærkninger fra borgermødet d. 27. maj 2019, kl. 19:00-20:30, Hasseris Gymnasium.

Bilag til Byudvikling i Gl. Hasseris. Bemærkninger fra borgermødet d. 27. maj 2019, kl. 19:00-20:30, Hasseris Gymnasium. Bilag til Byudvikling i Gl. Hasseris. Bemærkninger fra borgermødet d. 27. maj 2019, kl. 19:00-20:30, Hasseris Gymnasium. Til borgermødet var der arrangeret en workshop, hvor de fremmødte have mulighed

Læs mere

04. Billum Billum By. Bevaringsværdige bygninger. Rammer

04. Billum Billum By. Bevaringsværdige bygninger. Rammer 04. Billum 04.01 Billum By Bevaringsværdige bygninger Rammer 04.01 Billum By Status Billum er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Billum ligger ca. 10 km vest for Varde

Læs mere

Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej.

Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. NOTAT 05.01.45-P00-1-17 Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. I anlægsloven for Fjordforbindelsen forudsættes

Læs mere