Montering af navigationsenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montering af navigationsenheden"

Transkript

1 TomTom Start

2 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Montering af navigationsenheden 1. Tryk EasyPort -holderen på din TomTom Start godt fast mod forruden i bilen Indstil enheden til den ønskede position. 3. Lås EasyPort-holderen fast ved at dreje basen rundt Sæt bilopladeren i enheden. 5. Sæt bilopladeren i bilens cigarettænder Tænd for enheden ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen på bagsiden af enheden. 7. Du skal nu svare på et par spørgsmål for at konfigurere enheden. Tryk let på skærmen for at svare på spørgsmålene. 2

3 7 8 GPS-modtagelse Udskiftelige covers 8. Fjern EasyPort-holderen fra forruden ved først at låse op for den og derefter forsigtigt løfte en af tapperne. Holderen løsnes fra forruden. Første gang du starter TomTom Start-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. For at sikre en god GPS-modtagelse, skal enheden anvendes udendørs. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. Du kan tilpasse din TomTom Start ved at ændre dens cover. Gå til tomtom.com/startskins for at se, hvilke covers du kan få. Hvis du vil fjerne coveret fra enheden, skal du først fjerne holderen. Tag derefter fat i begge sider af coveret, og skub enheden ud gennem midten, så den løsnes fra coveret som vist i illustrationen. Fejlfinding En sjælden gang kan det ske, at TomTom Start-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, sættes enheden i bilopladeren. Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Dette gøres efter følgende fremgangsmåde. 1. Fjern holderen fra enheden ved at trykke på holderens udløserknap. 3

4 2. Fjern enhedens bagdæksel ved at holde fast i begge sider af dækslet og skubbe enheden ud gennem midten. 3. Brug spidsen af en papirclips eller lignende til at holde nulstillingsknappen inde. Nulstillingsknappen findes på enhedens underside

5 2. Kørselsvisning Kørselsvisning I kørselsvisning vises din aktuelle position på kortet sammen med detaljerede ruteinstruktioner og oplysninger om f.eks. den aktuelle hastighed. Du kan til enhver tid åbne hovedmenuen ved at trykke let midt på skærmen. A Din aktuelle position. B Navnet på den næste større vej eller oplysningerne fra det næste vejskilt, hvis det er relevant. C Din hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er kendt. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil justere lydstyrken. Når lydstyrkeknappen vises, afspilles den næste ruteinstruktion. Det gør det nemt at høre og justere det aktuelle lydstyrkeniveau. D Næste ruteinstruktion. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil skifte mellem 2D- og 3Dvisning i kørselsvisning. E Navnet på den gade, du kører på. F Oplysninger om din rejse: køretid, resterende afstand og ankomsttidspunkt. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil se en ruteoversigt. 5

6 3. Hovedmenu Hovedmenu I hovedmenuen kan du planlægge en rute, se på et kort eller ændre enhedens indstillinger. Hvis du vil åbne hovedmenuen fra kørselsvisning, skal du trykke let midt på skærmen i kørselsvisning. Hovedmenuens knapper Hvis du vil tilbage til kørselsvisning fra hovedmenuen, skal du trykke let på Udført. Følgende knapper vises i hovedmenuen. Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Planlæg rute Denne knap vises, inden du har planlagt en rute. Tryk let på denne knap for at planlægge en ny rute. Skift rute Denne knap vises, når du har planlagt en rute. Tryk let på denne knap for at se kortet. Inspicer kort 6

7 Lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden fra. lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden til. lyd Nat/Dag Tryk let på denne knap for at indstille nattefarveskemaet, så skærmens lysstyrke reduceres og kortet vises med nattefarver. nat Dette er særligt nyttigt, når du kører om natten eller i mørke omgivelser som lange tunneler. Tryk let på denne knap for at indstille dagfarveskemaet, så skærmens lysstyrke øges og kortet vises med dagfarver. dag Valg Tryk let på denne knap for at justere enhedens indstillinger. valg Der findes flere oplysninger under Indstillinger og Avancerede indstillinger. Hjælp Tryk let på denne knap for at se kontaktoplysningerne og planlægge en rute til en nødtjeneste eller en anden specialtjeneste, f.eks. en dyrlægeklinik. hjælp Der findes flere oplysninger under Hjælp. 7

8 4. Inspicer kort Inspicer kort Hvis du vil se på kortet på samme måde som på et helt almindeligt landkort, skal du trykke let på Inspicer kort i hovedmenuen. Du kan flytte kortet ved at pege på skærmen med fingeren og trække den let hen over skærmen. A Målestokken B Markør Markørerne viser din aktuelle position, din hjemmeadresse og din destination. Markøren viser afstanden til stedet. Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring den pågældende position. C GPS-knap Tryk på denne knap for at centrere kortet på din nuværende position. D Knappen IP Tryk let på denne knap for at vælge de IP'er, der skal vises på kortet. E Markøren F Knappen Find Tryk let på denne knap for at finde bestemte adresser. G Markørknappen Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til markørens position, oprette en favorit på markørens position eller finde et interessepunkt tæt ved markørens position. 8

9 H Zoomværktøjet Zoom ind og ud ved at flytte skyderen. 9

10 5. Ruteplanlægning Ruteplanlægning 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. Du bliver spurgt, om du vil tage af sted fra din nuværende position. Tryk let på JA for at planlægge en rute fra din nuværende position. Du vil sandsynligvis planlægge de fleste ruter på denne måde. Tryk let på NEJ for at vælge et andet startpunkt. Dette kan være nyttigt, hvis du vil se den planlagte rute, før du tager af sted. Du kan vælge din destination på forskellige måder. I dette eksempel indtaster vi en adresse. 3. Tryk let på Adresse. 4. Begynd at indtaste bynavnet, og tryk derefter let på byen, når den vises på listen. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land eller en stat. Dit valg gemmes og bruges til alle fremtidige ruter. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget og vælge et nyt land eller en ny stat. 5. Indtast gadenavnet og derefter husnummeret efter samme fremgangsmåde. Tip: Navnet øverst på listen er en bymidte. I stedet for at indtaste et gadenavn og husnummer, kan du vælge at navigere til bymidten ved at trykke let på navnet øverst på listen. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 10

11 6. Tryk let på Udført. Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. 11

12 6. Finde alternative ruter Finde alternative ruter Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen. Hvorfor ændre rute? Der kan være mange gode grunde til at ændre en planlagt rute: Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude. Du vil måske gerne køre via et bestemt sted, hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på. Du vil måske undgå et vanskeligt vejkryds eller en vej, du ikke bryder dig om. Tryk let på denne knap i hovedmenuen, hvis du vil skifte til en ny rute. Skift rute Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå. Undgå vejspærring Vælg mellem de forskellige muligheder. Start omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet. Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på. Hvis de trafikale problemer pludselig løser sig, skal du trykke let på Omberegn oprindelig for at vende tilbage til den oprindelige rute. Tryk let på denne knap for at udregne et alternativ til den allerede planlagte rute. Udregn alternativ Startsøger efter en anden rute fra din nuværende position til destinationen. Hvis du beslutter, at du hellere vil følge den oprindelige rute, skal du trykke let på Omberegn oprindelig. Hvorfor skal jeg gøre dette? Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje for at nå frem til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde. 12

13 Omberegn oprindelig Rejs via... Tryk let på denne knap, hvis du vil vende tilbage til den oprindelige rute uden omkørsler for at undgå vejspærringer, eller hvis du vil køre via bestemte steder. Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi. Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Derfor kan du vælge mellem de samme muligheder, f.eks. Adresse, Favorit, Interessepunkt (IP) og Punkt på kort. Start beregner en ny rute til destinationen, som passerer de steder, du vælger. I modsætning til rejsemålet, gør din Start dig ikke opmærksom på, hvornår du passerer dette sted. Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Når du planlægger en ny rute, slettes den gamle rute automatisk. Planlæg rute Tryk let på denne knap for at slette den aktuelle rute. Slet rute 13

14 7. Valg Valg Du kan ændre skærmbilledets udseende og den måde, TomTom Start virker på. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen. Skift stemme De stemmer, der bruges til advarsler og instruktioner på navigationsenheden, er indspillet af skuespillere. Skift stemme Hvis du vil skifte stemme på enheden, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Indstillinger eller i menuen Stemmer og billeder. Vælg derefter en stemme på listen. Du kan tilføje eller fjerne stemmer via TomTom HOME. Indstil ur Tryk let på denne knap for at vælge tidsformatet og indstille tiden. Indstil ur Det er lettest at indstille tiden ved at trykke let på knappen Synk. Start henter derefter klokkeslættet fra GPS-oplysninger. Bemærk: Du kan kun bruge Synk, hvis du har et GPS-signal. Derfor kan du ikke indstille uret på denne måde, hvis du er indendørs. Når du har indstillet tiden med Synk, kan det være nødvendigt at justere timeangivelsen afhængigt af tidszonen. Start beregner din tidszone og sørger for, at der altid vises det rigtige tidspunkt på basis af GPSoplysningerne. Skift sprog Tryk let på denne knap for at ændre det sprog, der bruges til alle knapper og meddelelser på Start. Skift sprog Du kan vælge mellem en lang række forskellige sprog. Når du skifter sprog, får du også mulighed for at skifte stemme. 14

15 Hjem og favoritter Tryk let på denne knap for at administrere din hjemmeadresse og dine favoritter. Hjem og favoritter Der findes flere oplysninger under Favoritter. Stemmer og billeder Tryk let på denne knap for at ændre indstillingerne for stemmer og billeder. Stemmer og billeder Der findes flere oplysninger under Stemmer og billeder. Kortrettelser Tryk let på denne knap, hvis du vil rette noget på kortet. Kortrettelser Du kan hente andre TomTom-brugeres kortrettelser, eller du kan begrænse opdateringerne til rettelser, der er godkendt af TomTom. Avancerede indstillinger Indstil enheder Hvis du vil skifte til avancerede indstillinger på TomTom Start, skal du trykke let på knappen Avanceret i menuen Indstillinger. Tryk let på denne knap for at vælge, hvilke enheder der skal bruges til følgende mål: Indstil enheder Afstand Tidspunkter Længde/breddegrad Venstrehånds-betjent/Højrehånds-betjent Venstrehånds-betjent Tryk let på denne knap for at flytte vigtige knapper, f.eks. Udført og Annuller samt zoombjælken over i venstre side af skærmen. På den måde kan du lettere trykke på knapperne med venstre hånd uden at blokere for skærmen. Hvis du vil flytte knapperne tilbage til skærmens højre side, skal du trykke let på Højrehånds-betjent. 15

16 Tastatur-indstillinger Brug tastaturet, når du skal angive din destination eller finde et punkt på en liste, f.eks. et interessepunkt. Tastatur-indstillinger Tryk let på denne knap for at vælge størrelse på tasterne på tastaturet og tastaturlayout. Du kan vælge mellem to størrelser: Stort tastatur Lille tastatur Du kan vælge mellem forskellige tastaturlayout: ABCD-tastatur QWERTY-tastatur AZERTY-tastatur Aktiver/Deaktiver fotofælder Tryk let på denne knap for at aktivere eller deaktivere TomTom Fotofælder. Aktiver/ Deaktiver fotofælder TomTom Sikkerhedsadvarsler Vigtigt: Slut jævnligt navigationsenheden til TomTom HOME, så du kan opdatere listen over sikkerhedsadvarsler. Alle fotofældeplaceringer sendes direkte til enheden. Skift kort Når en fotofældes placering vises på kortet, afspilles der en advarselslyd som tegn på, at du nærmer dig et område med en fotofælde. Tryk let på denne knap for at skifte til et andet kort. Skift kort Nulstil fabriksindstillinger Tryk let på denne knap for at gendanne fabriksindstillingerne på TomTom Start. Nulstil fabriksindstillinger Alle indstillinger, inklusive hjemmeadresse og favoritter, slettes. 16

17 8. Favoritter Favoritter Hvad er favoritter? Favoritter er steder, du ofte besøger. Du kan oprette favoritter, så du ikke behøver at skrive adressen, hver gang du planlægger en rute. Det behøver ikke at være steder, du specielt godt kan lide; det kan også bare være adresser, der er praktiske at have. Hvordan opretter jeg en favorit? Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen. Tryk derefter let på Hjem og favoritter efterfulgt af Tilføj favorit. Du kan derefter vælge, hvor favoritten skal placeres, på listen nedenfor. Du kan selv vælge et navn til favoritten, når tastaturet vises. Når du indtaster navnet, kan du overskrive det foreslåede navn uden først at slette det. Du kan angive din hjemposition som favorit. Hjem Du kan ikke oprette en favorit fra en anden favorit. Du vil aldrig kunne vælge denne mulighed i denne menu. Favorit Hvis du vil omdøbe en favorit, skal du trykke let på Hjem og favoritter og derefter på Administrer favoritter i menuen Indstillinger. Du kan angive en adresse som favorit. Adresse Vælg et favoritsted på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer. Nylig destination 17

18 Du kan tilføje et interessepunkt (IP) som favorit. Interessepunkt Giver det mening at gøre det? Hvis du besøger et sted, som du godt kan lide, f.eks. en restaurant, kan du tilføje den som en favorit. Hvis du vil tilføje et interessepunkt som en favorit, skal du trykke let på denne knap og gøre følgende: 1. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, interessepunktet befinder sig i. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP'er i nærheden - for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din aktuelle position. IP i en by - for at vælge en IP i en bestemt by. Du skal angive en by. IP nær hjem - for at søge i en liste over IP'er nær dit hjem. Hvis du er ved at navigere til en destination, kan du også vælge på en liste over interessepunkter i nærheden af din rute eller destination. Vælg en af følgende muligheder: IP langs rute IP nær destination 2. Vælg IP-kategorien. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises eller tryk let på pilen, hvis du vil vælge et IP på den samlede liste. Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren. Punkt på kort Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på Udført. Hvordan bruger jeg en favorit? Du vil normalt bruge en favorit til at planlægge en rute til et sted uden at skulle indtaste adressen. Planlæg en rute til en favorit ved at gøre følgende: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. 3. I dette eksempel skal du trykke let på Ja, når du bliver spurgt, om du vil tage af sted fra din nuværende position. 4. Tryk let på Favorit. 5. Vælg en favorit fra listen som destination. 6. Tryk let på Nu. Hvis din nuværende position er ukendt, bliver du spurgt, om du vil vente, til enheden har fundet din position, eller om du vil planlægge en rute med den sidst kendte position. I dette eksempel skal du vælge Planlæg med den sidst kendte position. Tryk derefter let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 18

19 7. Tryk let på Udført. Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. Hvordan ændrer jeg navn på en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Hjem og favoritter. 4. Tryk let på Administrer favoritter. 5. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe. 6. Tryk let på Omdøb. Hvordan sletter jeg en favorit? 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Hjem og favoritter. 4. Tryk let på Administrer favoritter. 5. Tryk let på den favorit, du vil slette. 6. Tryk let på Slet. 19

20 9. Interessepunkter Interessepunkter Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet. Her er nogle eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshuse Benzinstationer Bemærk: Tryk let på Kortrettelser i menuen Indstillinger, hvis du vil rapportere manglende IP'er eller redigere eksisterende IP'er. Navigere til et interessepunkt Du kan bruge et interessepunkt som destination. Hvis du f.eks. er på vej til en by, du ikke kender, kan du vælge et interessepunkt for at få hjælp til at finde et parkeringshus. 1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute i hovedmenuen. 3. Tryk let på Ja, når du bliver spurgt, om du vil tage af sted fra din aktuelle position. 4. Tryk let på Interessepunkt (IP). 5. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, hvor interessepunktet findes. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din nuværende position. IP i en by for at vælge et IP i en bestemt by. IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af dit hjem. Du kan vælge på en liste over IP'er, der findes langs din rute eller tæt på destinationen. Vælg en af følgende muligheder IP langs rute IP nær destination Bemærk: Det sidst viste IP vises også, så du hurtigere kan planlægge en rute dertil. 20

21 6. Skriv navnet på den by, du vil besøge, og vælg byen, når den vises på listen. 7. Vælg en IP-kategori, eller indtast byens navn, hvis du har valgt IP i en by. Tryk let på IP-kategorien. Ikke alle kategorier kan vises det afhænger af, hvor hvor langt du er nået med planlægningen. Tryk let på pilen for at vælge fra en samlet liste over kategorier. Vælg en kategori på listen, eller begynd at skrive navnet på kategorien, og vælg den derefter, når den vises på listen. 8. Tryk let på Parkeringshus. 9. Vælg det interessepunkt, du vil navigere til, på den viste liste. Oversigten nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt. IP i nærheden IP i en by IP nær hjem IP langs rute IP nær destination Afstand fra din nuværende position Afstand fra bymidte Afstand fra din hjemposition Afstand fra et sted på ruten Afstand fra destinationen Hvis du kender interessepunktets navn, skal du trykke let på Find og skrive navnet. Marker det på listen, når det vises. Den næste skærm indeholder mere detaljerede oplysninger, herunder interessepunktets placering på kortet samt dets telefonnummer, hvis dette er tilgængeligt. Tryk let på Vælg for at bekræfte, at du gerne vil planlægge en rute til dette interessepunkt. Når du har valgt et interessepunkt, beregner TomTom Start automatisk ruten til det. 21

22 10. S te m m e r o g b ille d e r Stemmer og billeder Stemmer Navigationsenheden har forskellige stemmer, som er indspillet af skuespillere. Disse stemmer bruges til følgende: Talte instruktioner Advarsler Lydstyrke Vælg dagfarveskema Du kan kontrollere navigationsenhedens lydstyrke på to forskellige måder: Du kan justere lydstyrken ved at trykke let til venstre på statuslinjen i kørselsvisning. Den sidst talte instruktion gentages, og lydstyrkeniveauet vises. Juster lydstyrken ved at flytte skyderen. Du kan slå lyden til eller fra ved at trykke let på Lydstyrke i hovedmenuen. Tryk let på Dag i hovedmenuen for at begynde at bruge disse farver. Vælg dagfarveskema Du kan også hente flere farveskemaer via TomTom HOME. Vælg nattefarveskema Tryk let på Nat i hovedmenuen for at begynde at bruge disse farver. Vælg nattefarveskema Du kan også hente flere farveskemaer via TomTom HOME. Skift bilsymbol Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at angive din nuværende position i kørselsvisning. Skift bilsymbol Du kan hente flere bilsymboler via TomTom HOME. 22

23 Skift stemme De stemmer, der bruges til advarsler og instruktioner på navigationsenheden, er indspillet af skuespillere. Skift stemme Hvis du vil skifte stemme på enheden, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Indstillinger eller i menuen Stemmer og billeder. Vælg derefter en stemme på listen. Du kan tilføje eller fjerne stemmer via TomTom HOME. Skift startbillede Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det billede, der vises, når du starter enheden. Skift startbillede Du kan hente flere startbilleder via TomTom HOME. Skift slutbillede Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det billede, der vises, når du slukker for enheden. Skift slutbillede Du kan hente flere slutbilleder via TomTom HOME. 23

24 11. TomTom Map Share TM TomTom Map Share TM Med TomTom Map Share kan du rette fejl på dit kort og dele disse rettelser med andre TomTom Map Share-brugere. Du kan også selv modtage rettelser fra andre. Bemærk: TomTom Map Share kan ikke benyttes i alle områder. Yderligere oplysninger findes på tomtom.com/mapshare. Kortrettelser Der er to typer kortrettelser: Rettelser, der vises på kortet med det samme. Det gælder bl.a. ændringer af kørselsretningen på en gade, afspærring af en gade, nyt gadenavn samt tilføjede eller ændrede interessepunkter. Denne form for ændringer vises med det samme på dit eget kort. Du kan skjule disse rettelser når som helst i Map Share menuen Indstillinger. Rettelser, der rapporteres til TomTom, men som ikke vises med det samme på kortet. Det gælder bl.a. manglende gader, fejl ved tilkørsler og afkørsler til motorveje og manglende rundkørsler. Denne type rettelse undersøges først af TomTom, og når den er godkendt, indgår den i den næste kortversion. Disse rettelser deles derfor ikke med Map Share-brugergruppen. Angivelse af en kortrettelse Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du nøjes med at markere et sted, mens du kører. Lad være med at angive alle oplysninger om en fejl, mens du kører. 1. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. 2. Tryk let på Ret en fejl på kortet. Ret en fejl på kortet Der vises en liste med mulige kortrettelser. 3. Vælg den type rettelse, du vil rapportere. Bemærk: Hvis du trykker let på Tilføj manglende IP eller Rapporter en anden fejl, bliver du bedt om flere oplysninger før næste trin. 4. Vælg den metode, du vil bruge, når du vælger det sted, der skal rettes. 5. Når du har fundet stedet, skal du trykke let på Udført. 6. Angiv nu rettelsen, eller bekræft rettelsen. 24

25 Sådan modtager du de nyeste kortopdateringer Når du slutter TomTom Start-enheden til computeren, henter TomTom HOME automatisk alle tilgængelige kortrettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Der er flere forskellige rettelsestyper, der kan angives i menuen Rettelsesindstillinger. TomTom Map Share-brugergruppen Hvis du vil være medlem af Map Share-brugergruppen, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. 2. Tryk let på Hent rettelser, som andre har registreret. 3. Tryk let på Meld dig ind. Når du slutter Start-enheden til computeren, henter TomTom HOME nye rettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Vigtigt: Opret jævnligt forbindelse til computeren, og brug TomTom HOME til at søge efter nye opdateringer. Rettelsesindstillinger Rettelsesindstillingerne bestemmer, hvordan TomTom Map Share fungerer på din enhed. Du kan angive følgende indstillinger: Ved hjælp af skyderen til angivelse af tillidsniveau kan du vælge de rettelsestyper fra Map Share-brugergruppen, som du vil bruge på dine kort. 25

26 Du kan angive, om du vil dele dine rettelser med andre. Du kan få vist eller skjule knappen Rapporter i kørselsvisning. Du kan angive dine indstillinger ved at trykke let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. Sådan accepterer du kortrettelser Du kan forbedre dine kort ved at vælge, hvilken type kortrettelser du vil modtage fra Map Share. Dette gør du ved at trykke let på Indstillinger i hovedmenuen. Tryk let på Rettelsesindstillinger, og flyt skyderen hen til den ønskede type kortrettelser. Der findes fire forskellige typer kortrettelser: TomTom accepter kun ændringer fra TomTom. Pålidelige kilder accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom. Mange brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt ændringer fra mange andre Map Sharebrugere. Nogle brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt alle ændringer fra andre Map Sharebrugere. Forskellige typer kortrettelser Du kan rette flere forskellige ting på et kort. 26

27 Spær/fjern spærringen af gaden Hvis du vil rette noget på dit kort, skal du trykke let på Kortrettelser i menuen Indstillinger og derefter på Ret en fejl på kortet. Følgende rettelsestyper vises. Tryk let på denne knap for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i én eller begge retninger. Du skal f.eks. benytte følgende fremgangsmåde, hvis du vil udføre en rettelse på en gade i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Spær/fjern spærringen af gaden. 2. Tryk let på Nær dig for at vælge en gade tæt på din aktuelle position. Du kan vælge en gade efter navn, en gade i nærheden af din hjemposition eller en gade på kortet. 3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn. 4. Tryk på Udført. Enheden viser gaden, og om der er spærret for trafik eller må køres i en eller begge retninger. 5. Tryk på en af retningsknapperne, så gaden spærres/åbnes i den pågældende kørselsretning. 6. Tryk på Udført. Næste gang, du slutter enheden til TomTom HOME, deles dine rettelser med TomTom Map Share-brugergruppen. Tryk på denne knap for at ændre kørselsretningen i en ensrettet gade, hvor kørselsretningen viser sig at være anderledes end angivet på kortet. Vend kørselsretningen Bemærk: Denne funktion kan kun bruges til ensrettede gader. Hvis du vælger en gade med kørsel i begge retninger, får du mulighed for at spærre/fjerne afspærringen af gaden i stedet for at ændre kørselsretningen. 27

28 Tryk let på denne knap for at ændre navnet på en gade på kortet. Rediger gadenavnet Du kan f.eks. ændre navnet på en gade i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Rediger gadenavnet. 2. Tryk let på Nær dig. 3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn. 4. Tryk på Udført. 5. Skriv det rigtige gadenavn. 6. Tryk på Udført. Tryk let på denne knap for at ændre og rapportere forkerte kørselsretninger. Ret restriktioner for sving Tryk let på denne knap for at ændre og rapportere hastighedsbegrænsninger. Skift vejhastighed Tryk på denne knap, hvis du vil tilføje et nyt interessepunkt (IP). Tilføj manglende IP Du kan f.eks. tilføje en ny restaurant i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Tilføj manglende IP. 2. Tryk let på Restaurant på listen over IP-kategorier. 3. Tryk let på Nær dig. 4. Vælg den manglende restaurants position. Du kan vælge positionen ved at angive adressen eller ved at vælge positionen på kortet. Vælg Nær dig eller Nær hjemposition for at åbne et kort på din aktuelle position eller på hjempositionen. 5. Tryk på Udført. 6. Angiv navnet på restauranten, og tryk derefter let på OK. 7. Hvis du kender telefonnummeret til restauranten, kan du skrive det og derefter trykke let på OK. Hvis du ikke kender nummeret, skal du bare trykke let på OK uden at angive et nummer. 28

29 Tryk let på denne knap, hvis du vil redigere et eksisterende interessepunkt. Rediger IP'er Du kan ændre et interessepunkt på følgende måder ved at trykke på denne knap: Slet IP. Omdøb IP. Ret telefonnummeret til interessepunktet. Ret den kategori, som interessepunktet hører til. Flyt IP på kortet. Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere andre typer rettelser. Rapporter en anden fejl Disse rettelser registreres ikke med det samme på dit kort. TomTom Start sender en speciel rapport til TomTom Map Share. Du kan rapportere manglende gader, fejl i tilkørsler og afkørsler på motorveje og manglende rundkørsler. Hvis disse rapporttyper ikke omfatter den rettelse, som du vil rapportere, skal du angive en generel beskrivelse og derefter trykke let på Andet. 29

30 12. Hjælp Hjælp Hjælp gør det let at kontakte og planlægge en rute til nødtjenester som hospitaler og andre specialtjenester. Hvis du f.eks. kommer ud for en ulykke, kan du bruge Hjælp til at ringe til det nærmeste hospital og fortælle dem, hvor du helt nøjagtigt befinder dig. Bemærk: Oplysninger om nødtjenester er ikke til rådighed i alle lande. Hvordan bruger jeg Hjælp til at ringe til en lokal tjeneste? Valg Du kan bruge Hjælp til at planlægge en rute til en lokal tjeneste, få kontakt via telefonen og give tjenesten besked om din nøjagtige position. Når du søger efter en tjeneste, vises der en liste over de nærmeste tjenester på skærmen. Vælg en af tjenesterne på listen for at se dens adresse og telefonnummer samt din position på kortet. Hvis du vil bruge Hjælp til at finde en nødtjeneste, få kontakt via telefonen og planlægge en rute dertil, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Hjælp. 3. Tryk let på Ring efter hjælp. 4. Vælg den type tjeneste, du har brug for. I dette eksempel skal du trykke let på Nærmeste hospital. 5. Vælg en tjeneste på listen. Den nærmeste tjeneste vises øverst på listen. I dette eksempel skal du trykke let på den øverste valgmulighed. Din nuværende position vises på kortet sammen med tjenestens telefonnummer. Det gør det lettere at beskrive, hvor du befinder dig, når du ringer til tjenesten. 6. Hvis du vil planlægge en rute fra din nuværende position til tjenesten, skal du trykke let på Naviger derhen. Navigationsenheden begynder at vise dig vej til destinationen. Ring efter hjælp Kør efter hjælp Tryk let på denne knap for at se en tjenestes position og kontaktoplysninger. Tryk let på denne knap for at planlægge en rute i bil til en tjeneste. 30

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere