MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

2 A + B Danfoss Air System Indeks A B C D E Danfoss Air System Før du starter (læs dette) Installering af enheden 1.0 Installering af Air-enheden og kondensat- ledning 2.0 El-installation 3.0 Trådløs forbindelse 4.0 Afbalancering af hovedluftstrøm 5.0 Enhedens dimensioner 6.0 Tilslutning af ekstraudstyr Installering af rørsystemet 3.0 Installering af luftindblæsning og -udsugnings- ventiler 3.1 Placering af ventiler 3.2 Boring af huller i loft 3.3 Installering af ventilerne 4.0 Installering af kanalsystemet 4.1 Justering 4.2 Tilslutning af kanalsystemet 4.3 Isolering 4.4 Lyddæmpning 4.5 Taghætter 4.6 Indstilling af ventiler Indregulering af systemet Danfoss Air System Til lykke med købet af Danfoss Air, et af markedets mest avancerede, effektive og støjsvage ventilationssystemer med varmegenvinding. På de følgende sider vil vi føre dig igennem de trin, der skal til for at udføre en korrekt installering af kanalsystemet og ventilerne. Hvis du følger vejledningen, er du sikker på, at dit hus har et velfungerende og energieffektivt system. Før du begynder Denne installationsmanual fungerer som en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i den rækkefølge, den gives, for at opnå det bedste resultat. Kontroller venligst, om sendingen er komplet og ikke er beskadiget. Ventilationsenheden består af: En trådløs fjernbetjening - herefter Air Dial (4 AAA-batterier er inkluderet) Et kommunikationsmodul - herefter CCM-modul Et strømkabel Et kommunikationskabel En installationsmanual (denne) En brugervejledning En kvik-guide (placeret bag vægpladen på den trådløse fjernbetjening) Hvis du har bestilt den komplette Danfoss Air Solution, vil der være en komplet pakningsliste, der også følger kanalsystemet. Kontroller venligst, om pakningslisten matcher de leverede komponenter. 2 VIEWA101

3 C Installering af enheden 1.0 Installering af Air-enhed og kondensatledning Ved levering er studsene spejlvendte for at spare plads. Træk studsene ud... Installering af vandlås korrekt 16 mm krydsfiner eller mdf (2) 50 mm isoleringsbatts med høj tæthed Gulvstrø Vandlås Strømforsyning og tilslutning af CMM-modul Isoler kondensat (frostfri) Vend studsene om, om monter vha. de medleverede pladeskruer. Anvendes der skruemaskine skal laveste momentindstilling benyttes. Vejledning til Air Units a 2 og a 3 loftsenheder Denne enhed bør placeres på en platform i form af en sandwich af 16 mm krydsfiner- eller MDF-plade omkring en 50 mm murbatts. Det er meget vigtigt, at enheden monteres fuldstændig vandret. Anvend vaterpas til kontrol. Kontroller justering Slangeklemme 3/4 forstærket slange Installering af vandlås forkert! Til afløb Vandlås Gulvstrø Til afløb Hvis enheden vippes, kan der ikke gives garanti for kondensafløbets funktion, hvilket medfører risiko for vandlækage! Monter vandlåsen på spæret under enheden, eller monter den i rummet under loftsrummet. Hvis det vælges at montere vandlåsen på loftet, skal kondensafløbet frostsikres. Tilslut nu slangen fra vandlåsen til kondensstudsen på afløbet. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. 1 cm/meter. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Loftsenheder a 2 og a 3 set oppefra Kondensatstuds Ø19 (glat) Strømforsyning og tilslutning til CCM-modul Indblæsningsluft Afkastsluft Udeluft (indtag) Udsugningsluft (uddrevet luft) Vandlåsen er et Danfoss-tilbehør, der skal bestilles separat. Vedligeholdelsesområde Aftageligt frontpanel 3/4 gevindskåret fitting Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. VIEWA101 3

4 C Installering af enheden Vejledning til Air Units w 1 og w 2 - vægenheder Placer vægmonteringsbeslaget på den ønskede placering på væggen, 75 mm fra bunden af beslaget til toppen af enheden, mærk af og bor huller. Anvend skruer, der passer til vægoverfladen (skruer er ikke inkluderet). Meget vigtigt! Kontroller, at montagebeslaget er i vatter. A 75 mm + Detalje A Hæng nu enheden på vægbeslaget, fastgør de selvklæbende gummiblokke nederst bag på enhedens bagplade (absorberer potentielle vibrationer fra enheden til væggen). Monter vandlåsen på væggen under enheden. Fastgør derefter slangen fra vandlåsen til anlæggets kondensatstuds ved hjælp af den påmonterede slangeclip. Fra vandlåsen føres kondensatet videre til nærmeste afløb, med et fald på min. 1 cm per meter. Kondensatledningen skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Vægenhed set fra oven Gummiafstandsblok Kondensattilslutning placeret her (under enhed) Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres serviceadgang. 4 VIEWA101

5 C Installering af enheden Ø19 mm glat plastikrør Slangeklemme ¾ slange ¾ omløber VIEWA101 5

6 C Installering af enheden 2.0 El-installation Sådan gøres det 1. Tilslut strømkabel. 2. Tilslut kommunikationskablet mellem kommunikationsmodulet og Air-enheden, kablet kan ikke monteres forkert. Vigtigt Hvis kommunikationsmodulet er monteret på en anden etage end den trådløse fjernbetjening, skal det undersøges, om etageadskillelsen indeholder elementer, der kan reducere sende-/ modtagestyrken (f.eks. isoleringsmateriale belagt med aluminiumsfolie eller metalnet, hvis adskillelsen er støbt i beton). Hvis sådanne forstyrrelser findes, bør kommunikationsmodulet placeres på samme etage som den trådløse fjernbetjening. Hvis der allerede er en ethernet-forbindelse til rådighed i nærheden af Air-enheden, placeres kommunikationsmodulet tæt ved denne, så der bliver mulighed for en senere tilslutning til PC. Kommunikationskabel Tilslutningsplade (placeret på undersiden af vægenheden eller i enden af loftsenheder) Strømkabel Kommunikationsmodul (også mulighed for USB- eller ethernet-tilslutning) 6 VIEWA101

7 C Installering af enheden 3.0 Trådløs forbindelse Efter første opstart af CCM-modulet vil den grønne LED blinke langsomt - dette angiver, at CCM-modulet ikke er tilsluttet Air Dial endnu. For at tilslutte Air Dial sættes batterier i Air Dial. Air Dial åbner i en specialtilstand, som fører installatøren gennem en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i guiden, så: 1. Indstil sprog 2. Indstil netværk (tryk på knap på CCM-modul og tryk derefter Air Dial ). Bemærk: Vent min. 3 sekunder efter tryk på CCM, før der trykkes OK på Air Dial. 3. indstil grundtrin (indkøring af luftstrøm se næste side) 4. afslut Hvis det lykkes at tilslutte, vil den grønne LED lyse hele tiden (og Air Dial vil gå i indkøringstilstand) Hvis tilslutning mislykkes, blinker den røde LED på kommunikationsmodulet 5 gange med lav hastighed. En mislykket tilslutning vil også kunne ses på den trådløse fjernbetjening. Problemløsning hvis trådløs tilslutning mislykkes: Tilslutning til trådløs fjernbetjening blev ikke forsøgt inden for 2 minutter fra tryk på CCM, prøv igen Andre trådløse enheder i nærheden forsøger at tilslutte sig til CCM-modulet, prøv igen Hvis ovennævnte ikke løser problemet, er der sandsynligvis utilstrækkelig signalstyrke. Afstanden mellem CCM-modulet og Air Dial kan være for stor, eller der er en forhindring mellem de to enheder. Om nødvendigt flyttes CCM-modulet til samme etage i bygningen (kommunikationskablet forlænges) og/eller det flyttes nærmere Air Dial. Air Dial CCM-modul Installering af Air Dial optimal placering Når Air Dial monteres, bør den placeres efter følgende retningslinjer for at sikre bedst mulig nøjagtighed (Air Dial har integreret temperaturføler) Installeres i en højde af cm over gulvet Monteres, hvor fjernbetjeningen er fri af gardiner Monteres i beboet område, hvor temperaturen er repræsentativ Må ikke monteres i badeværelser Må ikke monteres i direkte sollys Må ikke monteres på ydervæg Må ikke monteres direkte over varmekilde VIEWA101 7

8 C Installering af enheden 4.0 Indregulering af hovedluftstrøm Sådan måles udsugningen Sådan måles indblæsningen Hvorfor skal du indregulere systemet? For at opnå den bedst mulige ydelse er det afgørende at indregulere gennemstrømningen. Der bør altid tilstræbes et let undertryk i huset (dette vil bidrage til at beskytte huset mod svamp og råd). Vi anbefaler en ubalance i luftstrømmen på 5 % til fordel for udsugningsventilatoren. Eksempel Et system er udlagt for en luftmængde på 200 m 3 /t (designgennemstrømning angives altid som udsugningssluftstrøm). Indblæsningsluftstrømmen bør være 95 % af 200 m 3 /t, så 0,95 x 200 = 190 m 3 /t. Sådan justeres hovedluftmængden Danfoss leverede det komplette kanalsystem 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du behøver ikke værktøj, træk bare let i håndtagene) 2. Se på den medleverede tegning af kanalsystemet. Her finder du de foreslåede forindstillingsværdier for alle ventiler. Luk ventilerne helt, og drej dem derefter hele vejen rundt mod åben (antal omdrejninger som angivet på tegningen af kanalsystemet). 3. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 4. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage er nu blot en hurtig finregulering af rumluftmængderne, idet forindstillingen oftest er ganske tæt på det ønskede flow. Se iøvrigt side 20 for yderligere detaljer vedr. indregulering. Indregulering af et anlæg der er sat i drift, men som endnu ikke er indreguleret: tryk på AirDial i 5 sekunder. Det vil fremkalde en skjult servicemenu. Tryk indstil grundtrin i servicemenuen for at aktivere den specielle indkøringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres - installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med % ventilatorhastighed. Servicemenuen vil forblive synlig i 1 time, hvorefter den vil forsvinde. Sådan justeres hovedluftmængden ved kanalsystem leveret af anden leverandør: 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du har ikke brug for værktøj, træk bare fast i håndtagene). 2. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 3. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage står nu en indregulering af rumluftmængderne. Kanalsystemet skal stadig justeres fuldstændigt til det individuelle rums luftstrøm, og sandsynligvis skal hovedluftstrømmen også justeres på grund af justeringen af de enkelte luftenheder. 8 VIEWA101

9 C Installering af enheden 5.0 Enhedens dimensioner - w 1 -enheden Set fra toppen Set fra toppen (Placeret i bunden) Ø125 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø125 Indblæsning Ø125 Udsugning Ø125 Udeluft 70 Servicesiden Servicesiden Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Filter, udsugningsluft Filter, indblæsningsluft Knap til nulstilling af filter udsugningsluft indblæsningsluft 1000 (1042 inkl. studse) Driftsdiagram (til afbalancering) udsugningsluft Enhedens vægt: 31 kg Valgfri indblæsningsstuds placeret på undersiden af w1. For at kunne anvende den, fjernes den øverste indblæsningsstuds ved at løsne skruer, fjerne låget fra studsen på undersiden og anvende denne til at lukke den normale indblæsningsstuds. Derefter påsættes indblæsningsstudsen på undersiden. indblæsningsluft VIEWA101 9

10 C Installering af enheden 5.0 Enhedens dimensioner - w 2 -enheden Set fra toppen Set fra toppen Ø160 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø160 Indblæsning Ø160 Udsugning Ø160 Udeluft 120 Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Filter, udsugningsluft Filter, indblæsningsluft Knap til nulstilling af filter udsugningsluft indblæsningsluft 1050 (1094 inkl. studse) Driftsdiagram (til afbalancering) udsugningsluft Enhedens vægt: 45 kg indblæsningsluft 10 VIEWA101

11 C Installering af enheden 5.0 Enhedens dimensioner - a 2 -enheden Set fra højre Set forfra Ø160 Udeluft Udsugningsluft Udeluft 450 Afkast Indblæsningsluft Afkast 5.0 Enhedens dimensioner - a 3 -enheden Enhedens vægt: 52 kg 1180 Ø250 Udeluft Udsugningsluft Udeluft Afkast Indblæsningsluft Afkast Enhedens vægt: 66 kg 5.0 Detaljer, alle A-enheder (frontpanel fjernet) Filter, afkastsluft Set forfra (uden frontpanel) Knap til filternulstilling udsugningsluft indblæsningsluft Driftsdiagram (til afbalancering) indblæsningsluft Filter, indblæsningsluft udsugningsluft VIEWA101 11

12 D Installering af kanalsystemet 3.0 Installering af indblæsnings- og afkastsventiler i loft 3.1 Placering af ventiler Begynd med at beslutte placeringen af ventilerne ved hjælp af den medsendte arbejdstegning som retningslinje. Er der på tegningen angivet en ventil, hvor der for eksempel løber el-kabler, vandledninger eller træstrøer, flyttes armaturet naturligvis, således at installeringen ikke besværliggøres unødigt. Retningslinjer for placering af ventiler: Indblæsning Undgå så vidt muligt at placere indblæsningsventilerne over steder, hvor personer opholder sig i længere tid, dvs. over sofaer, senge, spisebord m.v. Er huset udstyret med brændeovn, kan indblæsningen med fordel placeres i nærheden af denne. 3.2 Boring af huller i loft Med kopbor/hulbor bores huller til ventilerne. Anvend følgende borstørrelser: Til ventiler, der er 100 mm i diameter, (både indblæsning og afkast) anvendes hulbor med en diameter på 108 mm. Til ventiler, der er 125 mm i diameter, (både indblæsning og udsugning) anvendes hulbor med en diameter på 133 mm. Afkast Skal fjerne den fugtige forurenede luft og bør derfor placeres så tæt på kilden som muligt, dvs. over håndvaske, i brusenicher m.v. NB: Undgå at beskadige dampspærren unødigt, og husk altid at reparere med vejrfast tape fra loftsiden efterfølgende. Der er forskel på ventilernes størrelse og udformning i forhold til luftretning og luftmængde. Indblæsning Afkast 12 VIEWA101

13 D Installering af kanalsystemet 3.0 Installering af indblæsnings- og afkastsventiler i loft 3.3 Installering af ventilerne Bajonetfatningen, som holder ventilen, gøres fast til loftet. Hvis der er tale om gipsloft, anbefaler vi at placere en træplade på bagsiden, som skruen kan få fat i. Skal kanalen føres igennem isoleringen, anbefaler vi at måle isoleringstykkelsen og montere et kanalstykke på en passende længde på bajonetfatningen (VGU eller VGM). Anvend en NPO-tilslutningsnippel til at forbinde VGM og kanalstykket VIEWA101 13

14 D Installering af kanalsystemet 4.0 Installering af kanalsystemet For at opnå den bedste ydelse fra systemet samt en optimal driftsøkonomi, bør kanalsystemet udføres så kompakt, som bygningens konstruktion tillader det. Hvilket i praksis vil sige, at man bør lave sine kanalstrenge så korte som muligt samt anvende så få bøjninger som muligt, da det giver mindst muligt tryktab i systemet. Placeres kanalerne oven på loftsgulvet, kan de fastgøres med patentbånd. Hænges kanalsystemet op i taget, kan patentbånd ligeledes benyttes, evt. sammen med UV-montagebøjle. (Billede 1) NB: Det er vigtigt, at kanalerne ikke hviler på ventilerne eller hænger i taghætterne. Det anbefales at placere kanalerne nede i isoleringen med henblik på at minimere varmetabet mest muligt. Se afsnittet omkring isolering. Det er vigtigt at placere et blødt materiale mellem kanal og spær/patentbånd for at undgå vibrationsstøj. Undgå altid at montere beskadigede produkter, f.eks. bulede kanaler, da dette kan nedsætte systemets ydelse eller være årsag til lækage. Eksempel kanalinstallationer... Billede Tilpasning Tilpasning af kanalerne kan foretages med nedstryger eller vinkelsliber. Det anbefales, at evt. skarpe kanter på kanalen files eller klippes af for at undgå at beskadige gummiforseglingen på fittingsdelene. NB: Anvend altid passende beskyttelsesudstyr (dvs. beskyttelsesbriller, høreværn etc.) 14 VIEWA101

15 D Installering af kanalsystemet 4.0 Installering af kanalsystemet 4.2 Samling af kanalsystemet Faconstykker skubbes ind i kanalen til stopsicken, let drejning letter montagen. Faconstykker fastgøres til kanalen med selvskærende skruer eller popnitter. Skruer eller popnitter fordeles jævnt på omkredsen. Skruer/popnitter monteres således, at safe-gummilisten ikke beskadiges, dvs. ca. 10 cm fra stopsicken i kanalens ende. Ved evt. fejlmontage skal skrue- eller popnittehuller tætnes. Vi anbefaler, at følgende antal og dimensioner af stålskruer/ SR tryktætte NPUpopnitter SR som minimum overholdes: Kanalerne leveres som standard i 3 meters længde. Skal to kanaler samles, anvendes en NPU-nippel med gummiliste. Stopsick Ø 100 Ød Min. Ød mm Antal , ,2 3 Ø 100 SR NPU SR TCPU RCFU Reduktioner Skal man reducere en afgrening, kan dette ske med et T-stykke, hvor afgreningen på T-stykket Eksempel SR SR NPU NPU SR har en mindre dimension. Skal hovedkanalen Ø 100 reduceres, må der benyttes en RCFU-reduktion. Eksempel Ø 100 Ø 100 Ø 100 SR Ø 100 TCPU Ø 100 RCFU Ø 100 RCFU TCPU RCFU TCPU RCFU TCPU RCFU Kanalkrydsning Skal to kanaler krydse hinanden, anbefales det, at kanalen, som løber på langs af bjælkelaget, føres under den tværgående kanal. På denne måde reduceres varmetabet mest muligt Ø 100 Ø 100 RCFU RCFU TCPU TCPU RCFU RCFU Ø 100 RCFU 30 TCPU RCFU For at få kanalen hurtigst muligt ned til isoleringen anbefales den viste løsning Tilslutning til enhed set fra siden. BU BU SR SR SR SR SLU SLU Tilslutning til enhed set fra oven. VIEWA101 15

16 D Installering af kanalsystemet Forbindelse mellem kanaler og enhed Det er vigtigt, at alle fire flanger er tilsluttet kanalerne med en fleksibel tilslutning, så potentielle vibrationer ikke overføres fra enheden til kanalsystemet. Undgå at bøje flexrøret, da dette vil medføre øget tryktab i systemet. Når flexrøret monteres, bør det strækkes så langt som muligt, uden at røret deformeres. Det anbefales at anvende et isoleret flexrør af typen THISOL. Monter slangeklemmer omkring det udvendige lag plastik for at sikre lufttæthed. 4.0 Installering af kanalsystemet 4.3 Isolering af kanalsystemet For at undgå unødigt varmetab fra kanalsystemet er det vigtigt at isolere det korrekt. Hvis designet gør det muligt, kan kanalerne uden problemer føres i/under isoleringen for på denne måde at spare noget af udgiften til isoleringen. NB: Det er vigtigt, at både indblæsning og afkast som minimum dækkes af 100 mm isolering, og at isoleringen slutter tæt omkring kanalen. Se skitse for korrekt isolering. Friskluftindtag og afkast bør altid kondensisoleres med min. 30mm. Såfremt der er monteret forvarmeflade eller geotermisk flade, bør friskluftindtaget isoleres med mindst 100 mm. Det er tilstrækkeligt at isolere lyddæmpere med 50 mm, da de i forvejen er isoleret med 50 mm. Isolering af kanaler, alt. A Isolering af kanaler, alt. B Forkert isolering af kanaler For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i loftet skal både indblæsnings- og afkastskanaler isoleres med minimum 100 mm isolering. Hvis isoleringsformen alternativ A anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af to lag 50 mm papir- eller foliebeklædt lamelmåtte med forskudte samlinger. Desuden skal man passe på, såfremt man anvender ståltråd til fastbinding af isoleringen, at man ikke strammer ståltråden så meget, at isoleringen deformeres/går i stykker. Bemærk venligst: Ovennævnte skal kun anses som anbefalede værdier, og landespecifikke bestemmelser skal altid overholdes. 16 VIEWA101

17 D Installering af kanalsystemet 4.0 Installering af kanalsystemet 4.4 Lyddæmpning af systemet Lyddæmpning af kanalsystemet er en meget vigtig parameter for at opnå en samlet følelse af et perfekt indeklima. Støjen i et ventilationssystem kommer primært fra enhedens ventilatorer. Støjen kan forplante sig i hele kanalsystemet og ud i de enkelte rum, hvis ikke korrekt lyddæmpning foretages. Det er derfor også meget vigtigt, at lyddæmperne placeres korrekt i kanalsystemet. Enhed Enhed Som det ses herover, er der mange metoder til lyddæmpning. Figuren til venstre viser et system, hvor lyddæmperen kan placeres umiddelbart efter enheden, inden hovedkanalen forgrenes. Herved anvendes lyddæmperens effekt på hele systemet. Figuren til højre viser et system, hvor det ikke har været muligt at placere lyddæmperen inden afgreningen, hvorfor det har været nødvendigt at anvende to lyddæmpere, en på hver side af T-stykket, inden der bliver monteret en afgrening til et rum. Ud over at dæmpe støjen fra ventilatorerne er det vigtigt at sikre, at støjen ikke forplanter sig fra rum til rum, dvs. at støjen løber gennem ventilationskanalerne fra rum til rum. For at undgå det sker, monteres en lille lyddæmper på afgreningen til de rum, som ønskes dæmpet. Ved lyddæmpning fra rum til rum anvendes hhv. SLU og SLU afhængigt af afgreningens dimension. 4.0 Installering af kanalsystemet 4.5 Taghætter Taghætterne/vægriste og taggennemføringerne er udefra den synlige del af ventilationssystemet. Derfor bør disse så vidt muligt tilpasses husets arkitekttoniske stil. Hætterne anbefales placeret med minimum 3 meters afstand målt vandret eller 1 meter målt horisontalt, altid med afkasthætten øverst. Endvidere anbefales det at placere hætter/riste på en nordlig eller østlig vendt flade for at opnå den bedste komfortmæssige drift af systemet. Installering Skal taghætten monteres i et tegltag, anbefales det at anvende en taggennemføring af typen Lindab GISOL, som er en præisoleret gennemføring, hvilket vil sige, at man slipper for manuelt at isolere op imod tagfladen. Endvidere anbefales det at benytte monteringsbeslag af typen Lindab SBG samt membrangennemføringer af typen Lindab MG for en korrekt afslutning imod undertaget. NB: Undgå at placere afkast lavere end overkanten af øverste vindue og tættere end 1 meter fra nærmeste vindue. 3 m 3 m 1 m VIEWA101 17

18 D Installering af kanalsystemet 4.0 Installering af kanalsystemet 4.6 Indstilling af ventiler Ventilerne kan indstilles på følgende måde: Indblæsning Start med at lukke ventilen helt (ikke for stramt!). Åbn derefter ventilen det antal gange, der er angivet på illustrationen. Bemærk venligst, at illustrationen leveres med samletegningen over kanalsystemet. Afkast Start med at indstille ventilen i position 0, hvilket i praksis vil sige, at keglen i midten åbnes præcis så meget, at midten af keglen flugter med rammen (se ill.). Herefter drejes keglen det antal omgange, der er angivet på illustrationen: + 5 = 5 omgange mod uret - 5 = 5 omgange med uret Ovenstående må kun betragtes som en vejledende indregulering. + Pos. + Pos. = mod uret = med uret 18 VIEWA101

19 E Indregulering af systemet 5.0 Indregulering af systemet Efter systemet er færdigmonteret, anbefales det, at der foretages en professionel indregulering for at opnå en optimal drift. Kontakt Danfoss Ventilation A/S for at få oplyst den nærmeste godkendte installatør. VIEWA101 19

20 Danfoss har i generationer leveret løsninger til alle aspekter af opvarmning og afkøling, f.eks. ventiler, termostater, pumper og højt avancerede styresystemer. Danfoss Gruppen består af et globalt netværk af salgsselskaber, agenter og forhandlere, og Danfoss-produkter sælges, serviceres og er værdsatte over hele verden. Danfoss-produkterne spiller en vigtig rolle når der skal sikres et optimalt indeklima og en optimal indekomfort. Dette har altid været en del af vores arv, og det nye Danfoss Air system fortsætter også denne tradition. Danfoss A/S, Salg Danmark Jegstrupvej 3 DK Hasselager Denmark Telefon: Telefax: VIEWA101 A1.01

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System.............................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Units Tekniske data DANFOSS HEATING Enhed: w 1 (mindre huse og lejligheder) Danfoss Air Unit w 1 er en vægmonteret enhed, der er beregnet til installation i enten

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB Danfoss /9 Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB1 Danfoss /1 Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.varme.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Flex katalog DANFOSS HEATING VKEWB Danfoss / Flex pipe Anvendes i ventilationssystemer til både indblæsning og udsugning, hvor der er behov for stor fleksibilitet.

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir

Version 2.00 30.11.2010. Montagevejledning for NilAir Version 2.00 30.11.2010 Montagevejledning for NilAir Indholdsfortegnelse: Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Principdiagram... 4 Montage Fordelerbokse:... 5 Montage af slanger:...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

Home Clever Home Danfoss Air Ventilation med varmegenvinding

Home Clever Home Danfoss Air Ventilation med varmegenvinding MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Home Clever Home Danfoss Air Ventilation med varmegenvinding Enkel installation + Minimal vedligeholdelse + Intelligent styring + Perfekt komfort = Intelligent ventilation!

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig Genvac Complete Centralstøvsuger Støjfri og allergivenlig Ingen støj under støvsugningen Ingen lugt fra husdyr i boligen 5 årsnti gara ved kort print g brug o r oto nings d l o h på m s alt hu norm Ingen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR.................................................................................................

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ComAir Luftfordelingssystem

ComAir Luftfordelingssystem ComAir Luftfordelingssystem Air Connection præsenterer Comair Uniflex Luftfordelingssystem. Uniflex er et patenteret luftfordelingssystem for indbygning i gulv og loft, og hvor pladsen er trang. Systemet

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Varme flytning DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 03 04 05 06 Hvad er varmeflytning? Men har jeg nu brug for varmeflytning? Træk frisk luft indenfor DUKA Varmeflytningsløsninger

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Datablad Taghætter ITA, ITI og ITA-U, ITI-U

Datablad Taghætter ITA, ITI og ITA-U, ITI-U Taghætter IT, ITI og IT-U, ITI-U IT - ITI - DK - 01.12.08-1 nvendelse Øland taghætte IT, IT-U anvendes til luftafkast og ITI, ITI-U anvendes til udeluftindtag. Taghætterne er konstrueret således, at de

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

InCapsa. Montagevejledning

InCapsa. Montagevejledning InCapsa Montagevejledning Beskrivelse Lindab InCapsa er et system, der gør det lettere at samle, ophænge og inddække cirkulære ventilationskanaler i bygninger. Lindab InCapsa består af få produkter, der

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere