MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

2 Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System Før du starter Installering af enheden 2.1 Installering af Air-enhed og kondensat ledning El-installation Trådløs forbindelse Indregulering af hovedluftmængder Tekniske data 3.1 Dimensioner - w 1 enheden Dimensioner - w 2 enheden Dimensioner - a 2 enheden Dimensioner - a 3 enheden Detaljer - frontpanel fjernet Tekniske data - w 1 enheden Tekniske data - w 2 enheden Tekniske data - a 2 enheden Tekniske data - a 3 enheden Menu 4.1 Servicemenu Nulstilling af anlæg Installering af ventiler 5.1 Placering af ventiler Boring af huller i loft Installering af ventilerne Installering af kanalsystemet 6.1 Generelt Tilpasning af kanaler Samling af kanalsystemet Isolering af kanalsystemet Lyddæmpning af kanalsystemet Taghætter Indstilling af ventiler Indregulering 7.1 Indregulering af systemet VIEWA401

3 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System Til lykke med købet af Danfoss Air, et af markedets mest avancerede, effektive og støjsvage ventilationssystemer med varmegenvinding. På de følgende sider vil vi føre dig igennem de trin, der skal til for at udføre en korrekt installering af kanalsystemet og ventilerne. Hvis du følger vejledningen, er du sikker på, at dit hus har et velfungerende og energieffektivt system. 1.2 Før du starter Denne installationsmanual fungerer som en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i den rækkefølge, den gives, for at opnå det bedste resultat. Kontroller venligst, om sendingen er komplet og ikke er beskadiget. Ventilationsenheden består af: En trådløs fjernbetjening - herefter Air Dial (4 AAA-batterier er inkluderet) Et kommunikationsmodul - herefter CCM-modul Et strømkabel Et kommunikationskabel Et vægbeslag, inkl. gummliste samt 2 gummi afstandsstykker (kun w-modeller) En installationsmanual (denne) En brugervejledning En kvik-guide (placeret bag vægpladen på den trådløse fjernbetjening) Hvis du har bestilt den komplette Danfoss Air Solution, vil der være en komplet pakningsliste, der også følger kanalsystemet. Kontroller venligst, om pakningslisten matcher de leverede komponenter. VIEWA401 3

4 Installering af enheden 2.1 Installering af Air-enhed og kondensatledning Vejledning til Air Units a 2 og a 3 loftsenheder Ved levering er studsene spejlvendte for at spare plads. Træk studsene ud... Vend studsene om, om monter vha. de medleverede pladeskruer. Anvendes der skruemaskine skal laveste momentindstilling benyttes. Installering af vandlås korrekt 16 mm krydsfiner eller MDF (2) Isoler kondensat 50 mm (frostfrit) isoleringsbatts med høj tæthed Gulvstrø Vandlås Til afløb Installering af vandlås forkert! Strømforsyning og tilslutning af CCM-modul Denne enhed bør placeres på en platform i form af en sandwich af 16 mm krydsfiner- eller MDF-plade omkring en 50 mm murbatts. Det er meget vigtigt, at enheden monteres fuldstændig vandret. Anvend vaterpas til kontrol. Kontroller justering NB! Der skal altid monteres en vandlås på unit en. Vandlåsen er et Danfoss-tilbehør, der skal bestilles separat. Slangeklemme Vandlås Gulvstrø Til afløb Hvis enheden vippes, kan der ikke gives garanti for kondensafløbets funktion, hvilket medfører risiko for vandlækage! Monter vandlåsen på spæret under enheden, eller monter den i rummet under loftsrummet. Hvis det vælges at montere vandlåsen på loftet, skal kondensafløbet frostsikres. Tilslut nu slangen fra vandlåsen til kondensstudsen på afløbet. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. 1 cm/meter. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Loftsenheder a 2 og a 3 set oppefra Kondensatstuds Ø19 (glat) Strømforsyning og tilslutning til CCM-modul 3/4 forstærket slange Indblæsning Udsugning Friskluft indtag Afkast 3/4 gevindskåret fitting Vedligeholdelsesområde Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 4 VIEWA401

5 Installering af enheden Vejledning til Air Units w 1 og w 2 - vægenheder Placer vægmonteringsbeslaget på den ønskede placering på væggen, 75 mm fra bunden af beslaget til toppen af enheden, mærk af og bor huller. Anvend skruer, der passer til vægoverfladen (skruer er ikke inkluderet). Meget vigtigt! Kontroller, at montagebeslaget er i vatter. A 75 mm + Detalje A Hæng nu enheden på vægbeslaget, fastgør de selvklæbende gummiblokke nederst bag på enhedens bagplade (absorberer potentielle vibrationer fra enheden til væggen). Monter vandlåsen på væggen under enheden. Fastgør derefter slangen fra vandlåsen til anlæggets kondensatstuds ved hjælp af den påmonterede slangeclip. Fra vandlåsen føres kondensatet videre til nærmeste afløb, med et fald på min. 1 cm per meter. Kondensatledningen skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Vægenhed set fra oven Gummiafstandsblok Kondensattilslutning placeret her (under enhed) Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres serviceadgang. VIEWA401 5

6 Installering af enheden Ø19 mm glat plastikrør Slangeklemme 3/4 slange 3/4 omløber 6 VIEWA401

7 Installering af enheden 2.2 El-installation Sådan gøres det 1. Tilslut strømkabel. 2. Tilslut kommunikationskablet mellem kommunikationsmodulet og Air-enheden, kablet kan ikke monteres forkert. Vigtigt Hvis kommunikationsmodulet er monteret på en anden etage end den trådløse fjernbetjening, skal det undersøges, om etageadskillelsen indeholder elementer, der kan reducere sende-/ modtagestyrken (f.eks. isoleringsmateriale belagt med aluminiumsfolie eller metalnet, hvis adskillelsen er støbt i beton). Hvis sådanne forstyrrelser findes, bør kommunikationsmodulet placeres på samme etage som den trådløse fjernbetjening. Hvis der allerede er en ethernet-forbindelse til rådighed i nærheden af Air-enheden, placeres kommunikationsmodulet tæt ved denne, så der bliver mulighed for en senere tilslutning til PC. Montering af CCM modul i vægbeslag Afmontering af CCM modul fra vægbeslag Hægt CCM på vægbeslaget. 2. Tryk nedad for at klikke CCM på plads. 1. Tryk de to paler på siden ind. 2. Træk CCM opad. Kommunikationskabel Tilslutningsplade (placeret på undersiden af vægenheden eller i enden af loftsenheder) Kommunikationsmodul (også mulighed for USBeller ethernet-tilslutning) Strømkabel Hvid/Orange Orange Sort Hvid/Blå Blå Sort NB: Såfremt der er monteret tilbehør (elforvarme, eleftervarme, vandvarmeflade eller geotermisk flade) skal lusen på klemme 5 og 6 fjernes på stikket i ventilationsanlægget. Se endvidere vejledningen vedlagt det aktuelle tilbehør. VIEWA401 7

8 Installering af enheden 2.3 Trådløs forbindelse Efter første opstart af CCM-modulet vil den grønne LED blinke langsomt - dette angiver, at CCM-modulet ikke er tilsluttet Air Dial endnu. For at tilslutte Air Dial sættes batterier i Air Dial. Air Dial åbner i en specialtilstand, som fører installatøren gennem en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i guiden: 1. Indstil sprog. 2. Opret netværk (tryk på knap på CCM-modul og tryk derefter Air Dial ). 3. Indstil grundtrin (indregulering af hovedluftmængde). 4. Afslut. Hvis det lykkes at tilslutte, vil den grønne LED lyse permanent. Hvis tilslutning mislykkes, blinker den røde LED på kommunikationsmodulet 5 gange med lav hastighed. En mislykket tilslutning vil også kunne ses på den trådløse fjernbetjening. Problemløsning, hvis trådløs tilslutning mislykkes: Tilslutning til trådløs fjernbetjening blev ikke forsøgt inden for 2 minutter fra tryk på CCM - prøv igen. Andre trådløse enheder i nærheden forsøger at tilslutte sig til CCM-modulet - prøv igen. Hvis ovennævnte ikke løser problemet, er der sandsynligvis utilstrækkelig signalstyrke. Afstanden mellem CCM-modulet og Air Dial kan være for stor, eller der er en forhindring mellem de to enheder. Om nødvendigt flyttes CCM-modulet til samme etage i bygningen og/eller det flyttes nærmere Air Dial. Kommunikationskablet kan forlænges op til 200 m. Der skal anvendes skærmet, par-snoet kabel med tværsnit 24 AWG. Kablet forlænges i enden med det brede 6-polede stik med fingerklemmerne. Husk at genmontere lusen mellem klemme 5 og 6 (med mindre der er monteret en varmeflade). Air Dial CCM-modul Installering af Air Dial optimal placering Når Air Dial monteres, bør den placeres efter følgende retningslinjer for at sikre bedst mulig nøjagtighed (Air Dial har integreret temperaturføler). Installeres i en højde af cm over gulvet Monteres, hvor fjernbetjeningen er fri af gardiner Monteres i beboet område, hvor temperaturen er repræsentativ Må ikke monteres i badeværelser Må ikke monteres i direkte sollys Må ikke monteres på ydervæg Må ikke monteres direkte over varmekilde 3. Air Dialen fortæller herefter om forholdene er tilfredsstillende eller ej. Hvis link testen fejler er afstanden mellem CCM og Air Dial enten for stor, eller der er metalliske genstande mellem Air Dial og CCM der forstyrrer den trådløse forbindelse. Se problemløsning ovenfor. Montering af Air Dial i vægbeslag Udfør link test inden Air Dialen monteres permanent på væggen Når Air Dialen er tilmeldt systemet, bør der udføres en link test, for at sikre at sende/modtage forholdene er tilstrækkelige i den ønskede placering. For at udføre en link test gøres følgende: 1. Hold Air Dial knappen inde i 5 sekunder. Herved fremkommer den skjulte Service menu (forsvinder automatisk efter 1 time). 2. Vælg menuen Link Test. 8 VIEWA401

9 Installering af enheden 2.4 Indregulering af hovedluftmængder Sådan måles udsugningen Sådan måles indblæsningen Hvorfor skal du indregulere systemet? For at opnå den bedst mulige ydelse er det afgørende at indregulere hovedluftmængderne. Der tilstræbes balance mellem hovedluftmængderne i huset (dette vil bidrage til at beskytte huset mod svamp og råd). Indregulering ved lave udetemperaturer Ved udetemperaturer under -3 C bør anlæg ikke forsøges indreguleret, da anlægget her vil gå i Frostbeskyttelse. Dette vises i display et med et blinkende ikon. NB! Er man tvunget til at indregulere et system ved udetemperaturer under -3 C, kan dette gøres ved at fjerne spændingen fra anlægget i 20 sekunder. Systemet kan nu indreguleres i op til 1½ time, hvorefter frostbeskyttelsen igen vil være aktiv (såfremt betingelserne stadig er tilstede) Sådan justeres hovedluftmængden Danfoss leverede det komplette kanalsystem 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du behøver ikke værktøj, træk bare let i håndtagene) 2. Se på den medleverede tegning af kanalsystemet. Her finder du de foreslåede forindstillingsværdier for alle ventiler. Luk ventilerne helt, og drej dem derefter hele vejen rundt mod åben (antal omdrejninger som angivet på tegningen af kanalsystemet). Såfremt der indgår evt. reguleringsspjæld i systemet åbnes disse helt, inden indregulering påbegyndes. 3. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 4. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage er nu blot en hurtig finregulering af rumluftmængderne, idet forindstillingen oftest er ganske tæt på det ønskede flow. Se iøvrigt side 20 for yderligere detaljer vedr. indregulering. Indregulering af et anlæg der er sat i drift, men som endnu ikke er indreguleret Tryk på AirDial i 5 sekunder. Det vil fremkalde en skjult servicemenu. Tryk indstil grundtrin i servicemenuen for at aktivere den specielle indkøringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres - installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med % ventilatorhastighed. Servicemenuen vil forblive synlig i 1 time, hvorefter den vil forsvinde. Sådan justeres hovedluftmængden ved kanalsystem leveret af anden leverandør: 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du har ikke brug for værktøj, træk bare fast i håndtagene). Ved indregulering af systemer hvor Danfoss ikke har dimensioneret kanalsystemet, indstilles indblæsnings- og udsugningsventiler iht. den projekteringsansvarliges anvisninger. 2. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 3. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage står nu en indregulering af rumluftmængderne. Efter at hovedluftmængderne er indreguleret, skal der foretages en indregulering på de enkelte ventiler. Dette vil i de fleste tilfælde medfører mindre ændringer på de valgte grundtrin, men dette kan da gøres i rummet, under reguleringen af ventilerne. VIEWA401 9

10 Tekniske data 3.1 Dimensioner - w 1 enheden Set fra toppen Set fra toppen Indblæsning (Placeret i bunden) Ø125 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø125 Indblæsning Ø125 Udsugning Ø125 Udeluft 70 Servicesiden Servicesiden Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Knap til nulstilling af filter Filter, indblæsningsluft Filter, udsugningsluft 1000 (1042 inkl. studse) Differenstryk for udsugningsluft Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til indregulering) Differenstryk for udsugningsluft 92 Enhedens vægt: 31 kg Differenstryk for indblæsningsluft Valgfri indblæsningsstuds placeret på undersiden af w1. For at kunne anvende den, fjernes den øverste indblæsningsstuds ved at løsne skruer, fjerne låget fra studsen på undersiden og anvende denne til at lukke den normale indblæsningsstuds. Derefter påsættes indblæsningsstudsen på undersiden. 10 VIEWA401

11 Tekniske data 3.2 Dimensioner - w 2 enheden Set fra toppen Set fra toppen Ø160 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø160 Indblæsning Ø160 Udsugning Ø160 Udeluft 120 Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Knap til nulstilling af filter Filter, indblæsningsluft Filter, udsugningsluft Differenstryk for udsugningsluft (1094 inkl. studse) Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til indregulering) Differenstryk for udsugningsluft Enhedens vægt: 45 kg Differenstryk for indblæsningsluft VIEWA401 11

12 Tekniske data 3.3 Dimensioner - a 2 enheden Set fra højre Set forfra Ø160 Udeluft Udsugningsluft Udeluft Afkast Indblæsningsluft Kondensstuds (på bagsiden) Afkast Dimensioner - a 3 enheden Enhedens vægt: 52 kg Ø250 Udeluft Udsugningsluft Indblæsningsluft Kondensstuds (på bagsiden) Udeluft Afkast Afkast 528 Enhedens vægt: 66 kg Detaljer - frontpanel fjernet Filter, udsugningsluft Set forfra (uden frontpanel) Knap til filternulstilling Differenstryk for udsugningsluft Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til afbalancering) Differenstryk for indblæsningsluft Filter, indblæsningsluft Differenstryk for udsugningsluft 12 VIEWA401

13 Tekniske data 3.6 Tekniske data - w 1 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] SFP 1000 SFP % [m 3 /h] Danfoss Air w1 66% 84% 100% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 22 (2) L w (A) Hz 25 db(a) 26 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 50 db(a) 63 (4) L w (A) 34 (5) L w (A) Hz 31 db(a) 31 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 55 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 140 m3/h (2) Supply / Zuluft / 140 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 140 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 180 m3/h (5) Supply / Zuluft / 180 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 180 m3/h 3.7 Tekniske data - w 2 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] [m 3 /h] SFP 1200 SFP 1000 SFP % Danfoss Air w2 67% 100% 82% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 30 (2) L w (A) Hz 32 db(a) 34 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 60 db(a) 63 (4) L w (A) 33 (5) L w (A) Hz 43 db(a) 40 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 63 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 220 m3/h (2) Supply / Zuluft / 220 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 220 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 260 m3/h (5) Supply / Zuluft / 260 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 260 m3/h VIEWA401 13

14 Tekniske data 3.8 Tekniske data - a 2 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] SFP 1200 SFP 1000 SFP % 67% 100% 82% [m 3 /h] Danfoss Air a2 Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 31 (2) L w (A) Hz 29 db(a) 29 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 51 db(a) 63 (4) L w (A) 32 (5) L w (A) Hz 33 db(a) 32 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 54 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 220 m3/h (2) Supply / Zuluft / 220 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 220 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 260 m3/h (5) Supply / Zuluft / 260 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 260 m3/h 3.9 Tekniske data - a 3 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] [m 3 /h] SFP 1200 SFP 1000 SFP 800 Danfoss Air a3 55% 79% 100% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 35 (2) L w (A) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: (4) L w (A) 39 (5) L w (A) Hz 31 db(a) 31 db(a) db(a) 4000 Hz 37 db(a) 37 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 61 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 350 m3/h (2) Supply / Zuluft / 350 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 350 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 450 m3/h (5) Supply / Zuluft / 450 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 450 m3/h 14 VIEWA401

15 Menu 4.1 Service menu Service menuen aktiveres ved at trykke på Air Dial knappen i 5 sekunder. Service I service menuen kan installatøren indstille enkelte funktioner, som det ikke ønskes at slutbrugeren har normal adgang til. Tilbage Info Som normal, dog vises blæsertrin uden afrunding Filter Indstil filterperiode Sprog Vælg ønsket sprog på Air Dial Basis trin Indregulerings mode, installatør styrer begge ventilatorer 0-100% Link test Bruges til at efterprøve, om der er god trådløs forbindelse 4.2 Nulstilling af anlæg Hvis installatøren kommer til et anlæg hvor der af den ene eller anden opstår behov for at nulstille systemt helt, gøres dette på følgende måde: 1. Hvis anlægget allerede er indreguleret, skal de anvendte grundtrin noteres på et stykke papir, til senere brug. Dette gøres ved at gå ind i følgende menupunkt, og aflæse ventilatortrinnene for hhv. indblæsning- og udsugningsventilatoren: Service > Info > basis trin 2. Tag batterierne ud af Air Dialen, og montér dem igen. Mens det sidste batteri monteres holdes knappen inde - bliv ved med at holde knappen inde, indtil du hører et BIP fra Air Dialen. Air Dialen står nu klar i opstartstilstand. 3. Udtag forsyningskabel eller kommunikationskabel der forbinder unit med kommunikationsmodulet- hold knappen på kommunikationsmodulet inde når du sætter kablet i igen. Bliv ved med at holde knappen på kommunikationsmodulet inde i 5 sekunder, indtil kun den grønne diode blinker. 4. Systemet er nu tilbage til fabrikstilstand, og kan tilmeldes som beskrevet i kap. 3. Hvis du noterede anlæggets grundtrin i pkt. 1 ovenfor, er det disse værdier du skal bruge når Air Dialen spørger om det ønskede grundtrin, under tilmeldingsproceduren. VIEWA401 15

16 Installering af ventiler 5.1 Placering af ventiler Begynd med at beslutte placeringen af ventilerne ved hjælp af den medsendte arbejdstegning som retningslinje. Er der på tegningen angivet en ventil, hvor der for eksempel løber el-kabler, vandledninger eller træstrøer, flyttes armaturet naturligvis, således at installeringen ikke besværliggøres unødigt. Retningslinjer for placering af ventiler: Indblæsning Undgå så vidt muligt at placere indblæsningsventilerne over steder, hvor personer opholder sig i længere tid, dvs. over sofaer, senge, spisebord m.v. Er huset udstyret med brændeovn, kan indblæsningen med fordel placeres i nærheden af denne. Udsugning Skal fjerne den fugtige forurenede luft og bør derfor placeres så tæt på kilden som muligt, dvs. over håndvaske, i brusenicher m.v. 5.2 Boring af huller i loft Med kopbor/hulbor bores huller til ventilerne. Anvend følgende borstørrelser: Til ventiler, der er 100 mm i diameter, (både indblæsning og afkast) anvendes hulbor med en diameter på 108 mm. Til ventiler, der er 125 mm i diameter, (både indblæsning og udsugning) anvendes hulbor med en diameter på 133 mm. NB: Undgå at beskadige dampspærren unødigt, og husk altid at reparere med vejrfast tape fra loftsiden efterfølgende. Der er forskel på ventilernes størrelse og udformning i forhold til luftretning og luftmængde. Indblæsning Udsugning 16 VIEWA401

17 Installering af ventiler 5.3 Installering af ventilerne Bajonetfatningen, som holder ventilen, gøres fast til loftet. Hvis der er tale om gipsloft, anbefaler vi at placere en træplade på bagsiden, som skruen kan få fat i. Skal kanalen føres igennem isoleringen, anbefaler vi at måle isoleringstykkelsen og montere et kanalstykke på en passende længde på bajonetfatningen (VGU eller VGM). Anvend en NPU-tilslutningsnippel til at forbinde VGM og kanalstykket VIEWA401 17

18 Installering af kanalsystemet 6.1 Generelt For at opnå den bedste ydelse fra systemet samt en optimal driftsøkonomi, bør kanalsystemet udføres så kompakt, som bygningens konstruktion tillader det. Hvilket i praksis vil sige, at man bør lave sine kanalstrenge så korte som muligt samt anvende så få bøjninger som muligt, da det giver mindst muligt tryktab i systemet. Placeres kanalerne oven på loftsgulvet, kan de fastgøres med patentbånd. Hænges kanalsystemet op i taget, kan patentbånd ligeledes benyttes, evt. sammen med UV-montagebøjle. (Billede 1) NB: Det er vigtigt, at kanalerne ikke hviler på ventilerne eller hænger i taghætterne. Det anbefales at placere kanalerne nede i isoleringen med henblik på at minimere varmetabet mest muligt. Se afsnittet omkring isolering. Det er vigtigt at placere et blødt materiale mellem kanal og spær/patentbånd for at undgå vibrationsstøj. Undgå altid at montere beskadigede produkter, f.eks. bulede kanaler, da dette kan nedsætte systemets ydelse eller være årsag til lækage. Eksempel kanalinstallationer... Billede Tilpasning af kanaler Tilpasning af kanalerne kan foretages med nedstryger eller vinkelsliber. Det anbefales, at evt. skarpe kanter på kanalen files eller klippes af for at undgå at beskadige gummiforseglingen på fittingsdelene. NB: Anvend altid passende beskyttelsesudstyr (dvs. beskyttelsesbriller, høreværn etc.) 18 VIEWA401

19 Installering af kanalsystemet 6.3 Samling af kanalsystemet Faconstykker skubbes ind i kanalen til stopsicken - en let drejning letter montagen. Faconstykker fastgøres til kanalen med selvskærende skruer eller popnitter. Skruer / popnitter fordeles jævnt på omkredsen. Skruer / popnitter monteres således, at safe-gummilisten ikke beskadiges, dvs. ca. 10 cm fra stopsicken i kanalens ende. Ved evt. fejlmontage skal skrue- / popnittehuller tætnes. Vi anbefaler, at følgende antal og dimensioner af stålskruer/ tryktætte popnitter som minimum overholdes: Ød Min. Ød mm Antal , ,2 3 Kanalkrydsning Skal to kanaler krydse hinanden, anbefales det, at kanalen, som løber på langs af bjælkelaget, føres under den tværgående kanal. På denne måde reduceres varmetabet mest muligt For at få kanalen hurtigst muligt ned til isoleringen anbefales den viste løsning. Kanalerne leveres som standard i 3 meters længde. Skal to kanaler samles, anvendes en NPU-nippel med gummiliste. Stopsick Tilslutning til enhed set fra siden. SR NPU SR BU BU SR SR SR SR SLU SLU Ø 100 SR NPU SR Ø 125 Ø 100 SR NPU SR Reduktioner TCPU Ø 125 RCFU Skal man reducere en Ø afgrening, 100 kan dette ske med et T-stykke, hvor afgreningen på T-stykket har en mindre dimension. Skal hovedkanalen Ø 100 reduceres, må der benyttes en RCFU-reduktion. Ø 125 Eksempel Ø 125 Ø 125Ø 125 TCPU Ø 125 RCFUØ 100 SR NPU SR Tilslutning til enhed set fra oven. Forbindelse mellem kanaler og enhed Det er vigtigt, at alle fire flanger er tilsluttet kanalerne med en fleksibel tilslutning, så potentielle vibrationer ikke overføres fra enheden til kanalsystemet. Undgå at bøje flexrøret, da dette vil medføre øget tryktab i systemet. Når flexrøret monteres, bør det strækkes så langt som muligt, uden at røret deformeres. Det anbefales at anvende et isoleret flexrør af Ø 100 typen THISOL. Monter slangeklemmer omkring det udvendige lag plastik for at sikre lufttæthed. Ø 100 RCFU Ø 125 TCPU Ø 125 RCFU TCPU Ø 125 RCFU Ø 100 Eksempel Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 100 Ø 125 TCPU Ø 125 RCFU Ø 100 Ø 125 RCFU Ø 125 VIEWA401 TCPU Ø 125 RCFU Ø RCFU Ø 125 Ø 125TCPU Ø 125 RCFU

20 Installering af kanalsystemet 6.4 Isolering af kanalsystemet For at undgå unødigt varmetab fra kanalsystemet er det vigtigt at isolere det korrekt. Hvis designet gør det muligt, kan kanalerne uden problemer føres i/under isoleringen for på denne måde at spare noget af udgiften til isoleringen. NB: Det er vigtigt, at både indblæsning og afkast som minimum dækkes af 100 mm isolering, og at isoleringen slutter tæt omkring kanalen. Friskluftindtag og afkast bør altid kondensisoleres med min. 30 mm. Såfremt der er monteret forvarmeflade eller geotermisk flade, bør friskluftindtaget isoleres med mindst 100 mm. Isolering af kanaler, alternativ A Det er tilstrækkeligt at isolere lyddæmpere med 50 mm, da de i forvejen er isoleret med 50 mm. For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i loftet skal både indblæsnings- og afkastskanaler isoleres med minimum 100 mm isolering. Isolering af kanaler, alternativ B Hvis isoleringsformen alternativ A anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af to lag 50 mm papir- eller foliebeklædt lamelmåtte med forskudte samlinger. Desuden skal man passe på, såfremt man anvender ståltråd til fastbinding af isoleringen, at man ikke strammer ståltråden så meget, at isoleringen deformeres/går i stykker. Forkert isolering af kanaler Bemærk! Ovennævnte skal kun anses som anbefalede værdier, og landespecifikke bestemmelser skal altid overholdes. 20 VIEWA401

21 Installering af kanalsystemet 6.5 Lyddæmpning af kanalsystemet Lyddæmpning af kanalsystemet er en meget vigtig parameter for at opnå en samlet følelse af et perfekt indeklima. Støjen i et ventilationssystem kommer primært fra enhedens ventilatorer. Støjen kan forplante sig i hele kanalsystemet og ud i de enkelte rum, hvis ikke korrekt lyddæmpning foretages. Det er derfor også meget vigtigt, at lyddæmperne placeres korrekt i kanalsystemet. Der er mange metoder til lyddæmpning. Fig. 1 Enhed Fig. 1 viser et system, hvor lyddæmperen kan placeres umiddelbart efter enheden, inden hovedkanalen forgrenes. Herved anvendes lyddæmperens effekt på hele systemet. Fig. 2 Enhed Fig. 2 viser et system, hvor det ikke har været muligt at placere lyddæmperen inden afgreningen, hvorfor det har været nødvendigt at anvende to lyddæmpere, en på hver side af T-stykket, inden der bliver monteret en afgrening til et rum. Ud over at dæmpe støjen fra ventilatorerne er det vigtigt at sikre, at støjen ikke forplanter sig fra rum til rum, dvs. at støjen løber gennem ventilationskanalerne fra rum til rum. For at undgå det sker, monteres en lille lyddæmper på afgreningen til de rum, som ønskes dæmpet. Ved lyddæmpning fra rum til rum anvendes hhv. SLU og SLU afhængigt af afgreningens dimension. 6.6 Taghætter Taghætterne/vægriste og taggennemføringerne er udefra den synlige del af ventilationssystemet. Derfor bør disse så vidt muligt tilpasses husets arkitekttoniske stil. Hætterne anbefales placeret med minimum 3 meters afstand målt vandret eller 1 meter målt horisontalt, altid med afkasthætten øverst. Endvidere anbefales det at placere hætter/riste på en nordlig eller østlig vendt flade for at opnå den bedste komfortmæssige drift af systemet. Installering Skal taghætten monteres i et tegltag, anbefales det at anvende en taggennemføring af typen Lindab GISOL, som er en præ-isoleret gennemføring, hvilket vil sige, at man slipper for manuelt at isolere op imod tagfladen. Endvidere anbefales det at benytte monteringsbeslag af typen Lindab SBG samt membrangennemføringer af typen Lindab MG for en korrekt afslutning imod undertaget. NB: Undgå at placere afkast lavere end overkanten af øverste vindue og tættere end 1 meter fra nærmeste vindue. 3 m 3 m 1 m VIEWA401 21

22 Installering af kanalsystemet 6.7 Indstilling af ventiler Indblæsning Start med at lukke ventilen helt (ikke for stramt!). Åbn derefter ventilen det antal gange, der er angivet på illustrationen. Bemærk venligst, at illustrationen leveres med samletegningen over kanalsystemet. Udsugning Start med at indstille ventilen i position 0, hvilket i praksis vil sige, at keglen i midten åbnes præcis så meget, at midten af keglen flugter med rammen (se ill.). + Pos. + Pos. Herefter drejes keglen det antal omgange, der er angivet på illustrationen: + 5 = 5 omgange mod uret - 5 = 5 omgange med uret Ovenstående må kun betragtes som en vejledende indregulering. = mod uret = med uret 22 VIEWA401

23 Indregulering af systemet 7.1 Indregulering af systemet Efter systemet er færdigmonteret, anbefales det, at der foretages en professionel indregulering for at opnå en optimal drift. Kontakt Danfoss Ventilation A/S for at få oplyst den nærmeste godkendte installatør. VIEWA401 23

24 Danfoss har i generationer leveret løsninger til alle aspekter af opvarmning og afkøling, f.eks. ventiler, termostater, pumper og højt avancerede styresystemer. Danfoss Gruppen består af et globalt netværk af salgsselskaber, agenter og forhandlere, og Danfoss-produkter sælges, serviceres og er værdsatte over hele verden. Danfoss-produkterne spiller en vigtig rolle når der skal sikres et optimalt indeklima og en optimal indekomfort. Dette har altid været en del af vores arv, og det nye Danfoss Air system fortsætter også denne tradition. Danfoss A/S, Salg Danmark Jegstrupvej 3 DK Hasselager Denmark Telefon: Telefax: VIEWA401

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING A + B Danfoss Air System Indeks A B C D E Danfoss Air System Før du starter (læs dette)

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt... 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst... 5 2.2 Bypass... 5 2.3 Info...

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning. Aktiv ventilation Varmepumpe GES Premium 1/1L GE Premium 1/1L GE Premium 2 GE Premium 3 Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Opstilling...4 Kanaltilslutning... 5 Kanalsystem...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air varmeflader

Danfoss Air varmeflader MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør

MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør 94007DK-6 2003-12 MONTERINGSVEJLEDNING Ventila entilationsanlæg tionsanlæg m/var arme megen envinding Kanalsystem og tilbehør Eksempel på ventilationssystem med varmegenvinding : Udsugning fra køkken,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 NILAN A/S. Nilanvej 2. DK-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A

Varmepumpe. Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A . Aktiv ventilation Varmepumpe Premium Preheat 250 CL P Premium Preheat 250 CS/CL A Premium Preheat 300 A Premium Preheat 500 A Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206

Installationsvejledning. . Passiv Ventilation. Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C) GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Installationsvejledning. Passiv Ventilation Varmeveksler GE 290 AC (C) GE 390 AC (C) GE 490 AC (C). GE 590 AC (C) GE 890 AC (C) Version 1,0 / 1206 Indholdsfortegnelse GE 290AC - Opstilling... 4 GE 390AC

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere