MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

2 Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System Før du starter Installering af enheden 2.1 Installering af Air-enhed og kondensat ledning El-installation Trådløs forbindelse Indregulering af hovedluftmængder Tekniske data 3.1 Dimensioner - w 1 enheden Dimensioner - w 2 enheden Dimensioner - a 2 enheden Dimensioner - a 3 enheden Detaljer - frontpanel fjernet Tekniske data - w 1 enheden Tekniske data - w 2 enheden Tekniske data - a 2 enheden Tekniske data - a 3 enheden Menu 4.1 Servicemenu Nulstilling af anlæg Installering af ventiler 5.1 Placering af ventiler Boring af huller i loft Installering af ventilerne Installering af kanalsystemet 6.1 Generelt Tilpasning af kanaler Samling af kanalsystemet Isolering af kanalsystemet Lyddæmpning af kanalsystemet Taghætter Indstilling af ventiler Indregulering 7.1 Indregulering af systemet VIEWA401

3 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System Til lykke med købet af Danfoss Air, et af markedets mest avancerede, effektive og støjsvage ventilationssystemer med varmegenvinding. På de følgende sider vil vi føre dig igennem de trin, der skal til for at udføre en korrekt installering af kanalsystemet og ventilerne. Hvis du følger vejledningen, er du sikker på, at dit hus har et velfungerende og energieffektivt system. 1.2 Før du starter Denne installationsmanual fungerer som en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i den rækkefølge, den gives, for at opnå det bedste resultat. Kontroller venligst, om sendingen er komplet og ikke er beskadiget. Ventilationsenheden består af: En trådløs fjernbetjening - herefter Air Dial (4 AAA-batterier er inkluderet) Et kommunikationsmodul - herefter CCM-modul Et strømkabel Et kommunikationskabel Et vægbeslag, inkl. gummliste samt 2 gummi afstandsstykker (kun w-modeller) En installationsmanual (denne) En brugervejledning En kvik-guide (placeret bag vægpladen på den trådløse fjernbetjening) Hvis du har bestilt den komplette Danfoss Air Solution, vil der være en komplet pakningsliste, der også følger kanalsystemet. Kontroller venligst, om pakningslisten matcher de leverede komponenter. VIEWA401 3

4 Installering af enheden 2.1 Installering af Air-enhed og kondensatledning Vejledning til Air Units a 2 og a 3 loftsenheder Ved levering er studsene spejlvendte for at spare plads. Træk studsene ud... Vend studsene om, om monter vha. de medleverede pladeskruer. Anvendes der skruemaskine skal laveste momentindstilling benyttes. Installering af vandlås korrekt 16 mm krydsfiner eller MDF (2) Isoler kondensat 50 mm (frostfrit) isoleringsbatts med høj tæthed Gulvstrø Vandlås Til afløb Installering af vandlås forkert! Strømforsyning og tilslutning af CCM-modul Denne enhed bør placeres på en platform i form af en sandwich af 16 mm krydsfiner- eller MDF-plade omkring en 50 mm murbatts. Det er meget vigtigt, at enheden monteres fuldstændig vandret. Anvend vaterpas til kontrol. Kontroller justering NB! Der skal altid monteres en vandlås på unit en. Vandlåsen er et Danfoss-tilbehør, der skal bestilles separat. Slangeklemme Vandlås Gulvstrø Til afløb Hvis enheden vippes, kan der ikke gives garanti for kondensafløbets funktion, hvilket medfører risiko for vandlækage! Monter vandlåsen på spæret under enheden, eller monter den i rummet under loftsrummet. Hvis det vælges at montere vandlåsen på loftet, skal kondensafløbet frostsikres. Tilslut nu slangen fra vandlåsen til kondensstudsen på afløbet. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. 1 cm/meter. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Loftsenheder a 2 og a 3 set oppefra Kondensatstuds Ø19 (glat) Strømforsyning og tilslutning til CCM-modul 3/4 forstærket slange Indblæsning Udsugning Friskluft indtag Afkast 3/4 gevindskåret fitting Vedligeholdelsesområde Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 4 VIEWA401

5 Installering af enheden Vejledning til Air Units w 1 og w 2 - vægenheder Placer vægmonteringsbeslaget på den ønskede placering på væggen, 75 mm fra bunden af beslaget til toppen af enheden, mærk af og bor huller. Anvend skruer, der passer til vægoverfladen (skruer er ikke inkluderet). Meget vigtigt! Kontroller, at montagebeslaget er i vatter. A 75 mm + Detalje A Hæng nu enheden på vægbeslaget, fastgør de selvklæbende gummiblokke nederst bag på enhedens bagplade (absorberer potentielle vibrationer fra enheden til væggen). Monter vandlåsen på væggen under enheden. Fastgør derefter slangen fra vandlåsen til anlæggets kondensatstuds ved hjælp af den påmonterede slangeclip. Fra vandlåsen føres kondensatet videre til nærmeste afløb, med et fald på min. 1 cm per meter. Kondensatledningen skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. Vigtigt: Fjern frontpanelet og skumfrontpanelet. Fyld kondensatbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml igen. Vægenhed set fra oven Gummiafstandsblok Kondensattilslutning placeret her (under enhed) Vigtigt Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres serviceadgang. VIEWA401 5

6 Installering af enheden Ø19 mm glat plastikrør Slangeklemme 3/4 slange 3/4 omløber 6 VIEWA401

7 Installering af enheden 2.2 El-installation Sådan gøres det 1. Tilslut strømkabel. 2. Tilslut kommunikationskablet mellem kommunikationsmodulet og Air-enheden, kablet kan ikke monteres forkert. Vigtigt Hvis kommunikationsmodulet er monteret på en anden etage end den trådløse fjernbetjening, skal det undersøges, om etageadskillelsen indeholder elementer, der kan reducere sende-/ modtagestyrken (f.eks. isoleringsmateriale belagt med aluminiumsfolie eller metalnet, hvis adskillelsen er støbt i beton). Hvis sådanne forstyrrelser findes, bør kommunikationsmodulet placeres på samme etage som den trådløse fjernbetjening. Hvis der allerede er en ethernet-forbindelse til rådighed i nærheden af Air-enheden, placeres kommunikationsmodulet tæt ved denne, så der bliver mulighed for en senere tilslutning til PC. Montering af CCM modul i vægbeslag Afmontering af CCM modul fra vægbeslag Hægt CCM på vægbeslaget. 2. Tryk nedad for at klikke CCM på plads. 1. Tryk de to paler på siden ind. 2. Træk CCM opad. Kommunikationskabel Tilslutningsplade (placeret på undersiden af vægenheden eller i enden af loftsenheder) Kommunikationsmodul (også mulighed for USBeller ethernet-tilslutning) Strømkabel Hvid/Orange Orange Sort Hvid/Blå Blå Sort NB: Såfremt der er monteret tilbehør (elforvarme, eleftervarme, vandvarmeflade eller geotermisk flade) skal lusen på klemme 5 og 6 fjernes på stikket i ventilationsanlægget. Se endvidere vejledningen vedlagt det aktuelle tilbehør. VIEWA401 7

8 Installering af enheden 2.3 Trådløs forbindelse Efter første opstart af CCM-modulet vil den grønne LED blinke langsomt - dette angiver, at CCM-modulet ikke er tilsluttet Air Dial endnu. For at tilslutte Air Dial sættes batterier i Air Dial. Air Dial åbner i en specialtilstand, som fører installatøren gennem en trin-for-trin guide. Følg vejledningen i guiden: 1. Indstil sprog. 2. Opret netværk (tryk på knap på CCM-modul og tryk derefter Air Dial ). 3. Indstil grundtrin (indregulering af hovedluftmængde). 4. Afslut. Hvis det lykkes at tilslutte, vil den grønne LED lyse permanent. Hvis tilslutning mislykkes, blinker den røde LED på kommunikationsmodulet 5 gange med lav hastighed. En mislykket tilslutning vil også kunne ses på den trådløse fjernbetjening. Problemløsning, hvis trådløs tilslutning mislykkes: Tilslutning til trådløs fjernbetjening blev ikke forsøgt inden for 2 minutter fra tryk på CCM - prøv igen. Andre trådløse enheder i nærheden forsøger at tilslutte sig til CCM-modulet - prøv igen. Hvis ovennævnte ikke løser problemet, er der sandsynligvis utilstrækkelig signalstyrke. Afstanden mellem CCM-modulet og Air Dial kan være for stor, eller der er en forhindring mellem de to enheder. Om nødvendigt flyttes CCM-modulet til samme etage i bygningen og/eller det flyttes nærmere Air Dial. Kommunikationskablet kan forlænges op til 200 m. Der skal anvendes skærmet, par-snoet kabel med tværsnit 24 AWG. Kablet forlænges i enden med det brede 6-polede stik med fingerklemmerne. Husk at genmontere lusen mellem klemme 5 og 6 (med mindre der er monteret en varmeflade). Air Dial CCM-modul Installering af Air Dial optimal placering Når Air Dial monteres, bør den placeres efter følgende retningslinjer for at sikre bedst mulig nøjagtighed (Air Dial har integreret temperaturføler). Installeres i en højde af cm over gulvet Monteres, hvor fjernbetjeningen er fri af gardiner Monteres i beboet område, hvor temperaturen er repræsentativ Må ikke monteres i badeværelser Må ikke monteres i direkte sollys Må ikke monteres på ydervæg Må ikke monteres direkte over varmekilde 3. Air Dialen fortæller herefter om forholdene er tilfredsstillende eller ej. Hvis link testen fejler er afstanden mellem CCM og Air Dial enten for stor, eller der er metalliske genstande mellem Air Dial og CCM der forstyrrer den trådløse forbindelse. Se problemløsning ovenfor. Montering af Air Dial i vægbeslag Udfør link test inden Air Dialen monteres permanent på væggen Når Air Dialen er tilmeldt systemet, bør der udføres en link test, for at sikre at sende/modtage forholdene er tilstrækkelige i den ønskede placering. For at udføre en link test gøres følgende: 1. Hold Air Dial knappen inde i 5 sekunder. Herved fremkommer den skjulte Service menu (forsvinder automatisk efter 1 time). 2. Vælg menuen Link Test. 8 VIEWA401

9 Installering af enheden 2.4 Indregulering af hovedluftmængder Sådan måles udsugningen Sådan måles indblæsningen Hvorfor skal du indregulere systemet? For at opnå den bedst mulige ydelse er det afgørende at indregulere hovedluftmængderne. Der tilstræbes balance mellem hovedluftmængderne i huset (dette vil bidrage til at beskytte huset mod svamp og råd). Indregulering ved lave udetemperaturer Ved udetemperaturer under -3 C bør anlæg ikke forsøges indreguleret, da anlægget her vil gå i Frostbeskyttelse. Dette vises i display et med et blinkende ikon. NB! Er man tvunget til at indregulere et system ved udetemperaturer under -3 C, kan dette gøres ved at fjerne spændingen fra anlægget i 20 sekunder. Systemet kan nu indreguleres i op til 1½ time, hvorefter frostbeskyttelsen igen vil være aktiv (såfremt betingelserne stadig er tilstede) Sådan justeres hovedluftmængden Danfoss leverede det komplette kanalsystem 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du behøver ikke værktøj, træk bare let i håndtagene) 2. Se på den medleverede tegning af kanalsystemet. Her finder du de foreslåede forindstillingsværdier for alle ventiler. Luk ventilerne helt, og drej dem derefter hele vejen rundt mod åben (antal omdrejninger som angivet på tegningen af kanalsystemet). Såfremt der indgår evt. reguleringsspjæld i systemet åbnes disse helt, inden indregulering påbegyndes. 3. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 4. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage er nu blot en hurtig finregulering af rumluftmængderne, idet forindstillingen oftest er ganske tæt på det ønskede flow. Se iøvrigt side 20 for yderligere detaljer vedr. indregulering. Indregulering af et anlæg der er sat i drift, men som endnu ikke er indreguleret Tryk på AirDial i 5 sekunder. Det vil fremkalde en skjult servicemenu. Tryk indstil grundtrin i servicemenuen for at aktivere den specielle indkøringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres - installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med % ventilatorhastighed. Servicemenuen vil forblive synlig i 1 time, hvorefter den vil forsvinde. Sådan justeres hovedluftmængden ved kanalsystem leveret af anden leverandør: 1. Fjern frontpanelet fra enheden (du har ikke brug for værktøj, træk bare fast i håndtagene). Ved indregulering af systemer hvor Danfoss ikke har dimensioneret kanalsystemet, indstilles indblæsnings- og udsugningsventiler iht. den projekteringsansvarliges anvisninger. 2. Monter måleslanger mellem unittens måleudtag for udsugningssiden (se ill. ovenfor) og differenstryksmanometer. 3. På anlægskurven (blåt klistermærke) aflæses ud for det ønskede flow, den sammenhørende værdi for differenstryk. Det er dette tryk måleudstyret skal vise, for at flowet er = det ønskede. Er trykket for lavt reguleres blæsertrinnet op, indtil det ønskede tryk opnås. Flyt nu måleslangerne over på de modstående målepunkter, og benyt samme fremgangsmåde for indreguleringen af indblæsningsluften. Tilbage står nu en indregulering af rumluftmængderne. Efter at hovedluftmængderne er indreguleret, skal der foretages en indregulering på de enkelte ventiler. Dette vil i de fleste tilfælde medfører mindre ændringer på de valgte grundtrin, men dette kan da gøres i rummet, under reguleringen af ventilerne. VIEWA401 9

10 Tekniske data 3.1 Dimensioner - w 1 enheden Set fra toppen Set fra toppen Indblæsning (Placeret i bunden) Ø125 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø125 Indblæsning Ø125 Udsugning Ø125 Udeluft 70 Servicesiden Servicesiden Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Knap til nulstilling af filter Filter, indblæsningsluft Filter, udsugningsluft 1000 (1042 inkl. studse) Differenstryk for udsugningsluft Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til indregulering) Differenstryk for udsugningsluft 92 Enhedens vægt: 31 kg Differenstryk for indblæsningsluft Valgfri indblæsningsstuds placeret på undersiden af w1. For at kunne anvende den, fjernes den øverste indblæsningsstuds ved at løsne skruer, fjerne låget fra studsen på undersiden og anvende denne til at lukke den normale indblæsningsstuds. Derefter påsættes indblæsningsstudsen på undersiden. 10 VIEWA401

11 Tekniske data 3.2 Dimensioner - w 2 enheden Set fra toppen Set fra toppen Ø160 Afkast (inkl. vægbeslag) Ø160 Indblæsning Ø160 Udsugning Ø160 Udeluft 120 Set forfra Isometrisk tegning (frontpanel fjernet) Knap til nulstilling af filter Filter, indblæsningsluft Filter, udsugningsluft Differenstryk for udsugningsluft (1094 inkl. studse) Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til indregulering) Differenstryk for udsugningsluft Enhedens vægt: 45 kg Differenstryk for indblæsningsluft VIEWA401 11

12 Tekniske data 3.3 Dimensioner - a 2 enheden Set fra højre Set forfra Ø160 Udeluft Udsugningsluft Udeluft Afkast Indblæsningsluft Kondensstuds (på bagsiden) Afkast Dimensioner - a 3 enheden Enhedens vægt: 52 kg Ø250 Udeluft Udsugningsluft Indblæsningsluft Kondensstuds (på bagsiden) Udeluft Afkast Afkast 528 Enhedens vægt: 66 kg Detaljer - frontpanel fjernet Filter, udsugningsluft Set forfra (uden frontpanel) Knap til filternulstilling Differenstryk for udsugningsluft Differenstryk for indblæsningsluft Driftsdiagram (til afbalancering) Differenstryk for indblæsningsluft Filter, indblæsningsluft Differenstryk for udsugningsluft 12 VIEWA401

13 Tekniske data 3.6 Tekniske data - w 1 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] SFP 1000 SFP % [m 3 /h] Danfoss Air w1 66% 84% 100% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 22 (2) L w (A) Hz 25 db(a) 26 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 50 db(a) 63 (4) L w (A) 34 (5) L w (A) Hz 31 db(a) 31 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 55 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 140 m3/h (2) Supply / Zuluft / 140 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 140 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 180 m3/h (5) Supply / Zuluft / 180 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 180 m3/h 3.7 Tekniske data - w 2 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] [m 3 /h] SFP 1200 SFP 1000 SFP % Danfoss Air w2 67% 100% 82% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 30 (2) L w (A) Hz 32 db(a) 34 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 60 db(a) 63 (4) L w (A) 33 (5) L w (A) Hz 43 db(a) 40 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 63 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 220 m3/h (2) Supply / Zuluft / 220 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 220 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 260 m3/h (5) Supply / Zuluft / 260 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 260 m3/h VIEWA401 13

14 Tekniske data 3.8 Tekniske data - a 2 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] SFP 1200 SFP 1000 SFP % 67% 100% 82% [m 3 /h] Danfoss Air a2 Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 31 (2) L w (A) Hz 29 db(a) 29 db(a) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 51 db(a) 63 (4) L w (A) 32 (5) L w (A) Hz 33 db(a) 32 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 54 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 220 m3/h (2) Supply / Zuluft / 220 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 220 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 260 m3/h (5) Supply / Zuluft / 260 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 260 m3/h 3.9 Tekniske data - a 3 enheden Flow properties / Strömungsverhältnisse / Luftdata P ext. [Pa] [m 3 /h] SFP 1200 SFP 1000 SFP 800 Danfoss Air a3 55% 79% 100% Typical operation / Typische Arbeitspunkte Typiske driftspunkter Flow Pext. SFP P 1 tot. [m3/h] [Pa] [J/m3] [W] (1) L w (A) 35 (2) L w (A) (3) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: (4) L w (A) 39 (5) L w (A) Hz 31 db(a) 31 db(a) db(a) 4000 Hz 37 db(a) 37 db(a) (6) L p (A) Unit / Gerät / Anlæg til rum: 61 db(a) Dry efficiency / WRG trocken / Tør virkningsgrad Eta T [%] acc. EN 308 / Laut EN 308 / Jf. EN By condensation up to 95% Bei Kondensation bis zu 95% Ved kondensering op til 95% [m3/h] (1) Exhaust / Abluft / 350 m3/h (2) Supply / Zuluft / 350 m3/h (3) Hard room / Harter raum / hårdt 350 m3/h (4) Exhaust / Abluft / 450 m3/h (5) Supply / Zuluft / 450 m3/h (6) Hard room / Harter raum / hårdt 450 m3/h 14 VIEWA401

15 Menu 4.1 Service menu Service menuen aktiveres ved at trykke på Air Dial knappen i 5 sekunder. Service I service menuen kan installatøren indstille enkelte funktioner, som det ikke ønskes at slutbrugeren har normal adgang til. Tilbage Info Som normal, dog vises blæsertrin uden afrunding Filter Indstil filterperiode Sprog Vælg ønsket sprog på Air Dial Basis trin Indregulerings mode, installatør styrer begge ventilatorer 0-100% Link test Bruges til at efterprøve, om der er god trådløs forbindelse 4.2 Nulstilling af anlæg Hvis installatøren kommer til et anlæg hvor der af den ene eller anden opstår behov for at nulstille systemt helt, gøres dette på følgende måde: 1. Hvis anlægget allerede er indreguleret, skal de anvendte grundtrin noteres på et stykke papir, til senere brug. Dette gøres ved at gå ind i følgende menupunkt, og aflæse ventilatortrinnene for hhv. indblæsning- og udsugningsventilatoren: Service > Info > basis trin 2. Tag batterierne ud af Air Dialen, og montér dem igen. Mens det sidste batteri monteres holdes knappen inde - bliv ved med at holde knappen inde, indtil du hører et BIP fra Air Dialen. Air Dialen står nu klar i opstartstilstand. 3. Udtag forsyningskabel eller kommunikationskabel der forbinder unit med kommunikationsmodulet- hold knappen på kommunikationsmodulet inde når du sætter kablet i igen. Bliv ved med at holde knappen på kommunikationsmodulet inde i 5 sekunder, indtil kun den grønne diode blinker. 4. Systemet er nu tilbage til fabrikstilstand, og kan tilmeldes som beskrevet i kap. 3. Hvis du noterede anlæggets grundtrin i pkt. 1 ovenfor, er det disse værdier du skal bruge når Air Dialen spørger om det ønskede grundtrin, under tilmeldingsproceduren. VIEWA401 15

16 Installering af ventiler 5.1 Placering af ventiler Begynd med at beslutte placeringen af ventilerne ved hjælp af den medsendte arbejdstegning som retningslinje. Er der på tegningen angivet en ventil, hvor der for eksempel løber el-kabler, vandledninger eller træstrøer, flyttes armaturet naturligvis, således at installeringen ikke besværliggøres unødigt. Retningslinjer for placering af ventiler: Indblæsning Undgå så vidt muligt at placere indblæsningsventilerne over steder, hvor personer opholder sig i længere tid, dvs. over sofaer, senge, spisebord m.v. Er huset udstyret med brændeovn, kan indblæsningen med fordel placeres i nærheden af denne. Udsugning Skal fjerne den fugtige forurenede luft og bør derfor placeres så tæt på kilden som muligt, dvs. over håndvaske, i brusenicher m.v. 5.2 Boring af huller i loft Med kopbor/hulbor bores huller til ventilerne. Anvend følgende borstørrelser: Til ventiler, der er 100 mm i diameter, (både indblæsning og afkast) anvendes hulbor med en diameter på 108 mm. Til ventiler, der er 125 mm i diameter, (både indblæsning og udsugning) anvendes hulbor med en diameter på 133 mm. NB: Undgå at beskadige dampspærren unødigt, og husk altid at reparere med vejrfast tape fra loftsiden efterfølgende. Der er forskel på ventilernes størrelse og udformning i forhold til luftretning og luftmængde. Indblæsning Udsugning 16 VIEWA401

17 Installering af ventiler 5.3 Installering af ventilerne Bajonetfatningen, som holder ventilen, gøres fast til loftet. Hvis der er tale om gipsloft, anbefaler vi at placere en træplade på bagsiden, som skruen kan få fat i. Skal kanalen føres igennem isoleringen, anbefaler vi at måle isoleringstykkelsen og montere et kanalstykke på en passende længde på bajonetfatningen (VGU eller VGM). Anvend en NPU-tilslutningsnippel til at forbinde VGM og kanalstykket VIEWA401 17

18 Installering af kanalsystemet 6.1 Generelt For at opnå den bedste ydelse fra systemet samt en optimal driftsøkonomi, bør kanalsystemet udføres så kompakt, som bygningens konstruktion tillader det. Hvilket i praksis vil sige, at man bør lave sine kanalstrenge så korte som muligt samt anvende så få bøjninger som muligt, da det giver mindst muligt tryktab i systemet. Placeres kanalerne oven på loftsgulvet, kan de fastgøres med patentbånd. Hænges kanalsystemet op i taget, kan patentbånd ligeledes benyttes, evt. sammen med UV-montagebøjle. (Billede 1) NB: Det er vigtigt, at kanalerne ikke hviler på ventilerne eller hænger i taghætterne. Det anbefales at placere kanalerne nede i isoleringen med henblik på at minimere varmetabet mest muligt. Se afsnittet omkring isolering. Det er vigtigt at placere et blødt materiale mellem kanal og spær/patentbånd for at undgå vibrationsstøj. Undgå altid at montere beskadigede produkter, f.eks. bulede kanaler, da dette kan nedsætte systemets ydelse eller være årsag til lækage. Eksempel kanalinstallationer... Billede Tilpasning af kanaler Tilpasning af kanalerne kan foretages med nedstryger eller vinkelsliber. Det anbefales, at evt. skarpe kanter på kanalen files eller klippes af for at undgå at beskadige gummiforseglingen på fittingsdelene. NB: Anvend altid passende beskyttelsesudstyr (dvs. beskyttelsesbriller, høreværn etc.) 18 VIEWA401

19 Installering af kanalsystemet 6.3 Samling af kanalsystemet Faconstykker skubbes ind i kanalen til stopsicken - en let drejning letter montagen. Faconstykker fastgøres til kanalen med selvskærende skruer eller popnitter. Skruer / popnitter fordeles jævnt på omkredsen. Skruer / popnitter monteres således, at safe-gummilisten ikke beskadiges, dvs. ca. 10 cm fra stopsicken i kanalens ende. Ved evt. fejlmontage skal skrue- / popnittehuller tætnes. Vi anbefaler, at følgende antal og dimensioner af stålskruer/ tryktætte popnitter som minimum overholdes: Ød Min. Ød mm Antal , ,2 3 Kanalkrydsning Skal to kanaler krydse hinanden, anbefales det, at kanalen, som løber på langs af bjælkelaget, føres under den tværgående kanal. På denne måde reduceres varmetabet mest muligt For at få kanalen hurtigst muligt ned til isoleringen anbefales den viste løsning. Kanalerne leveres som standard i 3 meters længde. Skal to kanaler samles, anvendes en NPU-nippel med gummiliste. Stopsick Tilslutning til enhed set fra siden. SR NPU SR BU BU SR SR SR SR SLU SLU Ø 100 SR NPU SR Ø 125 Ø 100 SR NPU SR Reduktioner TCPU Ø 125 RCFU Skal man reducere en Ø afgrening, 100 kan dette ske med et T-stykke, hvor afgreningen på T-stykket har en mindre dimension. Skal hovedkanalen Ø 100 reduceres, må der benyttes en RCFU-reduktion. Ø 125 Eksempel Ø 125 Ø 125Ø 125 TCPU Ø 125 RCFUØ 100 SR NPU SR Tilslutning til enhed set fra oven. Forbindelse mellem kanaler og enhed Det er vigtigt, at alle fire flanger er tilsluttet kanalerne med en fleksibel tilslutning, så potentielle vibrationer ikke overføres fra enheden til kanalsystemet. Undgå at bøje flexrøret, da dette vil medføre øget tryktab i systemet. Når flexrøret monteres, bør det strækkes så langt som muligt, uden at røret deformeres. Det anbefales at anvende et isoleret flexrør af Ø 100 typen THISOL. Monter slangeklemmer omkring det udvendige lag plastik for at sikre lufttæthed. Ø 100 RCFU Ø 125 TCPU Ø 125 RCFU TCPU Ø 125 RCFU Ø 100 Eksempel Ø 125 Ø 125 Ø 125 Ø 100 Ø 125 TCPU Ø 125 RCFU Ø 100 Ø 125 RCFU Ø 125 VIEWA401 TCPU Ø 125 RCFU Ø RCFU Ø 125 Ø 125TCPU Ø 125 RCFU

20 Installering af kanalsystemet 6.4 Isolering af kanalsystemet For at undgå unødigt varmetab fra kanalsystemet er det vigtigt at isolere det korrekt. Hvis designet gør det muligt, kan kanalerne uden problemer føres i/under isoleringen for på denne måde at spare noget af udgiften til isoleringen. NB: Det er vigtigt, at både indblæsning og afkast som minimum dækkes af 100 mm isolering, og at isoleringen slutter tæt omkring kanalen. Friskluftindtag og afkast bør altid kondensisoleres med min. 30 mm. Såfremt der er monteret forvarmeflade eller geotermisk flade, bør friskluftindtaget isoleres med mindst 100 mm. Isolering af kanaler, alternativ A Det er tilstrækkeligt at isolere lyddæmpere med 50 mm, da de i forvejen er isoleret med 50 mm. For at minimere varmetabet fra kanalsystemet i loftet skal både indblæsnings- og afkastskanaler isoleres med minimum 100 mm isolering. Isolering af kanaler, alternativ B Hvis isoleringsformen alternativ A anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af to lag 50 mm papir- eller foliebeklædt lamelmåtte med forskudte samlinger. Desuden skal man passe på, såfremt man anvender ståltråd til fastbinding af isoleringen, at man ikke strammer ståltråden så meget, at isoleringen deformeres/går i stykker. Forkert isolering af kanaler Bemærk! Ovennævnte skal kun anses som anbefalede værdier, og landespecifikke bestemmelser skal altid overholdes. 20 VIEWA401

21 Installering af kanalsystemet 6.5 Lyddæmpning af kanalsystemet Lyddæmpning af kanalsystemet er en meget vigtig parameter for at opnå en samlet følelse af et perfekt indeklima. Støjen i et ventilationssystem kommer primært fra enhedens ventilatorer. Støjen kan forplante sig i hele kanalsystemet og ud i de enkelte rum, hvis ikke korrekt lyddæmpning foretages. Det er derfor også meget vigtigt, at lyddæmperne placeres korrekt i kanalsystemet. Der er mange metoder til lyddæmpning. Fig. 1 Enhed Fig. 1 viser et system, hvor lyddæmperen kan placeres umiddelbart efter enheden, inden hovedkanalen forgrenes. Herved anvendes lyddæmperens effekt på hele systemet. Fig. 2 Enhed Fig. 2 viser et system, hvor det ikke har været muligt at placere lyddæmperen inden afgreningen, hvorfor det har været nødvendigt at anvende to lyddæmpere, en på hver side af T-stykket, inden der bliver monteret en afgrening til et rum. Ud over at dæmpe støjen fra ventilatorerne er det vigtigt at sikre, at støjen ikke forplanter sig fra rum til rum, dvs. at støjen løber gennem ventilationskanalerne fra rum til rum. For at undgå det sker, monteres en lille lyddæmper på afgreningen til de rum, som ønskes dæmpet. Ved lyddæmpning fra rum til rum anvendes hhv. SLU og SLU afhængigt af afgreningens dimension. 6.6 Taghætter Taghætterne/vægriste og taggennemføringerne er udefra den synlige del af ventilationssystemet. Derfor bør disse så vidt muligt tilpasses husets arkitekttoniske stil. Hætterne anbefales placeret med minimum 3 meters afstand målt vandret eller 1 meter målt horisontalt, altid med afkasthætten øverst. Endvidere anbefales det at placere hætter/riste på en nordlig eller østlig vendt flade for at opnå den bedste komfortmæssige drift af systemet. Installering Skal taghætten monteres i et tegltag, anbefales det at anvende en taggennemføring af typen Lindab GISOL, som er en præ-isoleret gennemføring, hvilket vil sige, at man slipper for manuelt at isolere op imod tagfladen. Endvidere anbefales det at benytte monteringsbeslag af typen Lindab SBG samt membrangennemføringer af typen Lindab MG for en korrekt afslutning imod undertaget. NB: Undgå at placere afkast lavere end overkanten af øverste vindue og tættere end 1 meter fra nærmeste vindue. 3 m 3 m 1 m VIEWA401 21

22 Installering af kanalsystemet 6.7 Indstilling af ventiler Indblæsning Start med at lukke ventilen helt (ikke for stramt!). Åbn derefter ventilen det antal gange, der er angivet på illustrationen. Bemærk venligst, at illustrationen leveres med samletegningen over kanalsystemet. Udsugning Start med at indstille ventilen i position 0, hvilket i praksis vil sige, at keglen i midten åbnes præcis så meget, at midten af keglen flugter med rammen (se ill.). + Pos. + Pos. Herefter drejes keglen det antal omgange, der er angivet på illustrationen: + 5 = 5 omgange mod uret - 5 = 5 omgange med uret Ovenstående må kun betragtes som en vejledende indregulering. = mod uret = med uret 22 VIEWA401

23 Indregulering af systemet 7.1 Indregulering af systemet Efter systemet er færdigmonteret, anbefales det, at der foretages en professionel indregulering for at opnå en optimal drift. Kontakt Danfoss Ventilation A/S for at få oplyst den nærmeste godkendte installatør. VIEWA401 23

24 Danfoss har i generationer leveret løsninger til alle aspekter af opvarmning og afkøling, f.eks. ventiler, termostater, pumper og højt avancerede styresystemer. Danfoss Gruppen består af et globalt netværk af salgsselskaber, agenter og forhandlere, og Danfoss-produkter sælges, serviceres og er værdsatte over hele verden. Danfoss-produkterne spiller en vigtig rolle når der skal sikres et optimalt indeklima og en optimal indekomfort. Dette har altid været en del af vores arv, og det nye Danfoss Air system fortsætter også denne tradition. Danfoss A/S, Salg Danmark Jegstrupvej 3 DK Hasselager Denmark Telefon: Telefax: VIEWA401

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2

Diablo. G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) Installationsvejledning (DK) Dansk. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug DRU-669633-DA--0315-2 Diablo G20/G25/G25.3 (Naturgas) G31 (Propan) 38P-0468 Installationsvejledning () Opbevar denne vejledning til fremtidig brug 959.059.03. DRU-669633-D--0315-2 INSTLLTIONSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere