Lev med ADHD - hele livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lev med ADHD - hele livet"

Transkript

1 Lev med ADHD - hele livet

2 Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne sig? 9 Socialt 9 Uddannelse og arbejde 9 Når ADHD er velbehandlet 10 Kønsforskelle 12 Økonomi 12 Kørekort 12 Misbrug 13 Behandling 13 Behandlingsprincipper 14 Medicinsk behandling 18 Litteratur 18 Kriterier for diagnosen ADHD 19 ADHD var tidligere noget, man forbandt med børn, men gennem de senere år er det blevet klart, at ADHD hos mange fortsætter udover barndommen. Børnene udvikler sig, og symptomerne forandrer sig med årene, så de er mindre urolige og forstyrrende. Derfor kan det være oplagt at tro, at man er vokset fra sin ADHD. Men kernesymptomerne er ofte fortsat til stede og påvirker hverdag og livskvalitet. Hvad er ADHD ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Personen med ADHD har en forstyrrelse, der påvirker A) opmærksomhed og koncentration, og/eller B) aktivitetsniveau og/eller C) impulsivitet. Tidligere anvendte man i Danmark begrebet DAMP (Disorder of Attention, Motor control and Perception), som beskriver nogenlunde de samme vanskeligheder, men har mere vægt på indlæring og motorik. Når man i dag de fleste steder foretrækker at anvende diagnosen ADHD, skyldes det, at den er internationalt anerkendt, og at der forskes meget inden for ADHD. De kriterier, der anvendes i diagnosesystemerne, beskriver især træk, der er karakteristiske for mindre børn og drenge. Det kan være en af forklaringerne på, at man i stort omfang har overset ADHD hos unge og i nogen grad også hos piger. Gode råd Hvordan får man et bedre forhold til andre? 9 Gode råd om at køre bil 13 Hvordan bliver du bedre til at organisere hverdagen? 15 Hvordan undgår du stress og overstimulation i hverdagen? 16 Hvad kan du gøre, når noget er kedeligt? 17 Forskellige typer ADHD Der findes tre forskellige typer ADHD. De enkelte typer adskilles ved de vanskeligheder, der er dominerende: Overvejende opmærksomhedsforstyrrelse HUSK TIPS HER Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen og børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov En kombination af de to ovenstående 2 3

3 Unge med ADHD lader sig ofte let distrahere. Forløb og komplikationer De symptomer, man ser hos personer med ADHD i forskellige aldre, er på mange måder de samme.hvor et lille barn løber og kravler rundt i et højt tempo, har unge med ADHD primært problemer med uopmærksomhed, indre rastløshed og planlægning. Er man endnu ældre kan det være sådan noget som at komme for sent på arbejde, glemme at betale regninger eller koncentrationsbesvær, når man læser, ser fjernsyn eller fører en samtale. Den tydelige kropslige uro, som ses hos børn med ADHD, vil hos mange unge med ADHD være erstattet af en indre uro og fornemmelse af rastløshed en tilstand nogle beskriver som en tikkende bombe. Mange er initiativrige og har mange bolde i luften på én gang, men mister ofte overblikket og har svært ved at gøre tingene færdige. Impulsivitet kan fortsat være et problem. Det kan være svært at vente på, at det bliver ens tur, og i trafikken kan det resultere i for hurtig og uforsvarlig kørsel. Vanskelighed ved at tilsidesætte egne behov er kendetegnet af utålmodighed og vil have tingene til at ske her og nu. Han/hun kan være opfarende og måske komme til at sige ting, der senere fortrydes. Adfærden kan virke grænseoverskridende for andre, der kan føle sig afbrudte, oversete og dominerede. Denne ændring i symptomer gjorde, at man tidligere troede, at unge voksede fra deres ADHD. Men det er kun udadtil, at uroen aftager. Den indre uro og rastløshed forsvinder ikke. Den opleves i stedet Impulsivitet Hyperaktivitet Uopmærksomhed Karakteristisk udvikling af ADHD. som et indre ubehag, hvor man har tiltagende vanskeligt ved at gå i gang med tingene. Der er begrænset udholdenhed og energi, og sammenlignet med andre på egen alder er en person med ADHD mere impulsiv og uorganiseret. Med alderen stilles der stadig større krav til, at man kan fungere selvstændigt, overskue komplicerede ting og planlægge. I takt med at kravene øges, vil den begrænsede fordybelse og energi risikere at blive meget tydelig og provokerende for omgivelserne. Du ville klare det meget bedre, hvis du tog dig sammen er en almindelig bebrejdelse rettet mod én, der har ADHD, og som selv risikerer at tro, at problemerne skyldes, at han/hun ikke gør sig ordentlig umage. Det kan være svært at skelne mellem ADHD og depression, fordi unge med ADHD lettere bliver frustrerede eller irritable, udviser lavere interesse for aktiviteter og har søvnproblemer. Ofte oplever de, at de ikke dur, fordi de får nederlag i forhold til uddannelse, kammerater og kærester. 4 5

4 Forskellen mellem omverdenens forventninger til en person med ADHD og dennes reelle kompetencer forøges med årene. Det fortsatte behov for tæt voksenstyring bliver stadig mere uacceptabelt for de unge og deres forældre, og samtidig bliver forældrene bekymrede over, at deres søn eller datter har vanskeligheder ved at klare skolens faglige og sociale krav. I et parforhold vil en partner kunne føle frustration pga. forventninger, der ikke indfries, eller fordi symptomerne kan tolkes som uansvarlighed. Hvordan klarer de sig? Nogle, der har haft ADHD som børn, vil tilegne sig kompetencer og udvikle sig, så de vokser fra deres ADHD-vanskeligheder. Andre fortsætter med at have dem. Det ser ud til, at en tredjedel vokser sig fra ADHD, og at en tredjedel klarer sig med både uddannelse og kærester, men må kæmpe mere end andre for at få tingene til at lykkes. De risikerer også at få dårligere karakterer, en lavere uddannelse eller et mindre tilfredsstillende arbejde i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra deres evner. Det er ikke muligt tidligt at udtale sig om, hvem der vokser sig fra ADHD, og hvem der får store problemer senere i livet, men et godt temperament, normal begavelse, positive omgivelser og gode skolekundskaber er beskyttende faktorer. Hvad skyldes ADHD? Der er en stærk forskningsmæssig basis for, at ADHD er en neurobiologisk forstyrrelse, hvor de hyppigste årsager kan tilskrives arvelige forhold. Det vil sige, at der i familien findes en øget forekomst af ADHD. ADHD er samtidig en udviklingsforstyrrelse, hvor dele af hjernen ikke fungerer optimalt. De områder af hjernen, som styrer vores følelses- og handlemæssige impulser, og som varetager planlægnings- og styringsfunktioner, er påvirkede. Nogle af de fremherskende teorier peger på, at dette kan skyldes dysfunktion i kommunikationen mellem hjernecellerne en kommunikation, der bl.a. styres af signalstofferne dopamin og noradrenalin. Studier viser, at ca. 80 % af årsagerne kan tilskrives arvelige forhold, men opvækstfaktorer og samfundsmæssige forhold kan have betydning for, hvor meget de arvelige anlæg fører til symptomer i en grad, så de bliver diagnosticeret som ADHD. Andre faktorer, som kan bidrage til ADHD, er påvirkning af hjernen før under eller efter fødslen. Både i graviditeten og Luk verden ude, når du har behov for det. efter fødslen kan forskellige infektionssygdomme påvirke hjernen og medføre ADHD eller forværre vanskelighederne. Andre faktorer kan være en kompliceret fødsel med manglende ilttilførsel til barnets hjerne. Skilsmisse, sociale konflikter, psykisk sygdom hos forældrene, indlæringsvanskeligheder m.m. er ikke årsag til ADHD, men kan medvirke til, at symptomerne forstærkes, og at behandlingen vanskeliggøres. Den sidste tredjedel har større problemer og risikerer perioder med misbrug, kriminalitet og psykiatriske indlæggelser. Det er usikkert, hvor mange der præcist risikerer misbrug eller kriminalitet, men det er især unge, der allerede i barndommen havde problemer i form af aggressivitet, der er i risikogruppen. 6 7

5 Hyppighed Udenlandske undersøgelser viser, at ca. 2-4 % af alle unge opfylder diagnosekriterierne for ADHD. Disse personer vil være meget forskellige og have behov for vidt forskellig behandlingsindsats afhængig af sygdommens sværhedsgrad og individuelle symptomer. Primært drenge får stillet diagnosen som barn. Piger med ADHD opdages for det meste først senere flere først når de kommer op i ungdoms årene. Diagnose Unge med ADHD er meget forskellige, og kun hvis de har alvorlige symptomer, skal de have en diagnose og behandling. Der skal være problemer i dagligdagen, der gør det svært for dem at tage en pas sende uddannelse, at have et arbejde, klare daglige opgaver og forpligtelser og at klare sig socialt. En del vil kunne kompensere for deres vanskeligheder, og har derfor ikke behov for udredning eller behandling. Andre har alvorlige vanskeligheder og risikerer, at livet byder på en uendelig række af nederlag både ud dan nelses mæssigt, arbejdsmæs sigt og so cialt. Nogle unge med ADHD udvikler depressioner. Andre kan få problemer med misbrug og kriminalitet. Diagnosen vil ofte blive stillet af en psykiater, anden speciallæge eller psykolog. Den stilles på baggrund af en beskrivelse af funktionen i hverdagen, personens livshistorie herunder skolegang, arbejde mv. kombineret med øvrige oplysninger og undersøgelser. Der er ikke en enkelt blodprøve, psykologisk test eller lignende, der kan afgøre, om man har ADHD. Hvordan viser vanskelig hederne sig? Socialt Har man ADHD, kan man have svært ved at kommunikere og i det hele taget at være sammen med andre. En del risikerer derfor at blive tiltagende ensomme og isolerede samtidig med, at de ønsker sig venner, kærester og generelt samvær med andre. Nogle vil derfor søge sammen med andre ensomme mennesker med andre vanskeligheder. ADHD-vanskeligheder ne medfører en mangelfuld evne til at styre impulser og at udskyde egne behov, hvilket betyder, at andre kan komme til at opfatte Hvordan får man et bedre forhold til andre? dem som egoistiske og uforudsigelige. De har svært ved at sætte andres behov før deres egne, og de får ikke altid læst andres signaler tydeligt. Derfor kan de blive dominerende i en samtale og have vanskeligheder ved at lytte koncen treret. Uddannelse og arbejde Mange vil være tilbøjelige til oftere at skifte uddannelse og arbejde. De har svært ved at udholde perioder med frustrationer og opgaver, der ikke lykkes, og risikerer at opgive en uddannelse eller et arbejde, der kort inden var deres drøm. Deres impulsivitet kan medføre, at de reagerer med vrede over mindre frustrationer, eller at de ikke kan overskue Find ud af, hvad du kan lide, og brug tid på det. Bliv bedre til at huske en aftale med dine venner ved at notere den i kalenderen eller i mobilen. Øv dig i at lytte mere til vennerne, når de taler. Lad være med at afbryde dem. Vælg organiserede aktiviteter, f.eks et aftenskolekursus, svømning el.lign., for at øve dig i at være sammen med andre. Pas på ikke at omklamre dine venner/kærester ved at ville være sammen med dem hele tiden. Accepter uden yderligere spørgsmål, at venner siger, at de skal noget andet og ikke kan være sammen med dig. Sluk din mobil, når du er sammen med venner også selv om de har deres tændt eftersom du kan have svært ved at dele opmærksomheden mellem vennerne og mobilen. 8 9

6 Når ADHD er velbehandlet, kan personer med ADHD være entusiastiske iderige interessante at være sammen med ivrige efter at prøve noget nyt kreative aktive 10 11

7 perioder med ændringer (f.eks. projektuger eller omstruktureringer på arbejdet). Deres arbejdsindsats vil være svingende, og de har svært ved at planlægge en opgave og vurdere, hvor lang tid den tager, og hvor meget den kræver. Også langsigtede opgaver kan virke uoverskuelige, og nye opgaver er mere interessante end dem, der skal gøres færdige. Derfor kan personer med ADHD have svært ved at klare opgaver og pligter og sammen med deres omgivelser bliver de frustrerede over, at de ikke når det, deres begavelse berettiger til. Kønsforskelle Piger med ADHD vil ofte opfylde kriterierne for typen, der primært er uopmærksom, uorganiseret og dagdrømmende og med en impulsivitet, der er knap så udadrettet som det modsatte køn. De diagnostiske kriterier er i høj grad baseret på forskning af drenge med ADHD, hvilket gør det sværere at identificere piger med ADHD. Diagnosticeringen sker senere end for unge mænd, som ofte allerede diagnosticeres som børn. Kvinder er mindre impulsive og aggressive end unge mænd, men har mindst lige så store indlærings- og koncentrationsproblemer samt sociale problemer. De oplever en højere grad af afvisning fra andre; en afvisning, der tager til jo ældre, de bliver. De bliver mere og mere socialt isolerede, hvilket antages at være en af grundene til, at de oftere end unge mænd er præget af tristhed, ængstelse og depression. Piger med ADHD vil ofte få tidlige seksuelle erfaringer dels fordi de er impulsive, dels fordi seksualiteten kan være en måde at opleve accept og interesse fra andre. Impulsiviteten vil dog kunne give problemer med beskyttelse. Unge mænd med ADHD vil derimod oftere have en senere seksuel debut. Økonomi Når man er impulsiv og har vanskeligheder med planlægning, kan det blive meget problematisk at styre sin økonomi. Fristende tilbud fra banker og forretninger er svære at afvise, og pludselig står man med en kæmpegæld uden nødvendigvis helt at vide, hvor pengene er blevet af. Det kan derfor anbefales, at der laves en slags budgetkonto, hvor forældre, partner, bank eller andre hjælper med en realistisk vurdering af, hvor mange penge der hver måned skal ind på en særskilt konto til faste udgifter, og hvor mange der skal ind til fri anvendelse. Kontoen til faste udgifter kan med fordel oprettes med en eller anden form for spærring, hvor der f.eks. skal to underskrifter til for at hæve penge. Også hævekort uden mulighed for overtræk kan være en fordel. Kørekort På grund af den impulsivitet og manglende opmærksomhed, der ses hos mennesker med ADHD, og på grund af den nedsatte evne til at forudse konse Gode råd om at køre bil kvenser, er der en øget risiko for at blive involveret i bilulykker. Når der er andre i bilen, er det f.eks. sværere for en billist med ADHD at koncentrere sig om kørslen. Det er derfor en fordel at vente med kørekortet så længe som muligt, da det med alderen bliver lettere selv at vurdere, hvornår det vil være en fordel ikke at sætte sig bag rattet. Misbrug Vent nogle år med at få kørekort Brug kun bilen til regulær transport og til at køre ærinder. Undgå morskabskørsel Al bagage, madpakker, mobiltelefoner m.m. lægges væk. Der er en øget risiko for misbrug i ungdomsårene. Dels er unge med ADHD ikke så gode til at tænke kritisk og overveje fordele og ulemper, når de tilbydes noget nyt og spændende. Dels vil unge, der oplever ubehaget ved rastløshed, indre uro og kaos af og til prøve at afhjælpe symptomerne ved en eller anden form for stimulans, f.eks. rygning, alkohol eller stoffer. Nogle oplever en midlertidig lettelse af symptomerne, når de anvender et rusmiddel, men risikoen for at ende i et misbrug er tilstede og gælder for begge køn. Andres støtte til at begrænse og styre indtaget af alkohol eller andre rusmidler er endnu mere nødvendig for unge med ADHD end for andre unge. Behandling Mange med ADHD kan få hjælp til en bedre tilværelse. Ved at genkende symptomerne og forstå det enkelte menneskes vanskeligheder, er det muligt at iværksætte en behandling, som vil bestå af flere elementer, hvor det er helt grundlæggende, at alle både personer med ADHD og personer med nær tilknytning får en forståelse af vanskelighed erne

8 Der skal derfor informeres og rådgives konkret til både den, der har ADHD samt dennes familie. Vanskelighederne omkring opmærksomhed afhjælpes ved overskuelighed, støtte til fokusering og fysisk aktivitet. Vanskelighederne omkring planlægning kræver arbejde med, hvordan opgaver i hverdagen gøres strukturerede og overskuelige. Overskuelighed opnås bl.a. ved, at opgaver skrives ned; at anvende f.eks. kalender gerne i elektronisk form. Mobiltelefon kan anvendes til at huske opgaver Behandlingsprincipper Forståelse og rådgivning Tilpasning af omgivelserne Udvikling af kompenserende strategier og kompetencer og aftaler. Der skal også fokus på problemløsning, og det kræver støtte fra forældrer, venner eller en partner, som der er tillid til. Impulsivitet og planlægningsvanskeligheder medfører, at for mange ting mislykkes, hvis der ikke er relevant støtte. Unge med ADHD har som andre unge et relevant ønske om selvbestemmelse, men har samtidig færre muligheder for det end jævnaldrende. Det er derfor vigtigt, at de voksne omkring dem er opmærksomme på mulige områder for Hvordan bliver du bedre til at organisere hverdagen? Sæt mål, der er realistiske. Der findes hjælpemidler, der gør det nemt og sjovt at få styr på tingene. Lav lister over det, du skal nå, og streg dét ud, du er færdig med. Brug kalender gerne elektronisk og skriv alle aftaler ned. Brug påmindelsesfunktionen i mobilen eller i den elektroniske kalender, så du altid mindes på, at der skal ske noget. Store opgaver, som f.eks. oprydning over det hele, deles op i mindre delopgaver som lægge tøj i skab, rede seng etc. Opgaverne kan krydses af én for én og bliver derfor mere overskuelige. Medicin Har du masser af energi? Find noget sjovt at bruge den på! Giv dig selv en eller anden form for belønning f.eks. en kop the eller en lille velfortjent pause hver gang, du har lavet en opgave. Tasker og bøger kan være uoverskuelige. Brug farvede omslag eller plastomslag (f.eks. dansk = rødt omslag, engelsk = blåt omslag etc.) 14 15

9 Hvordan undgår du stress og overstimulation i hverdagen? Strukturer dagligdagen, f.eks. med faste morgen- elleraftenrutiner. Hold en fast døgnrytme - også i weekenden. Undgå indtryksrige aktiviteter (computerspil, actionfilm mv.) sidst på aftenen og om natten, da søvnmangel øger stress og giver en oplevelse af, at dagligdags opgaver er uoverkommelige. Reducer stressniveauet generelt så meget som muligt. Vælg rolige aktiviteter og rolige omgivelser eftermiddag og aften. Giv dig selv mulighed for at være alene. Fokuser på muligheden for ro og afslapning. Vælg ikke uddannelses institutioner eller arbejdespladser med åbne planløsninger Undgå situationer med ventetid, støj og uro. man både i hjemmet, på uddannelsen og på arbejdet undgår stress og overstimulation. Familien er vigtig i denne proces, men der vil ofte også være behov for en form for coach, når disse kompetencer og strukturer skal trænes. Unge med ADHD er i stand til at overtage ansvaret for deres liv senere end andre unge. De har derfor behov for støtte fra voksne i forbindelse med arbejde, uddan Hvad kan du gøre, når noget er kedeligt? nelsesmæssige valg og ved kontakt til myndigheder, f.eks socialforvaltninger. Det kan være nødvendigt, at forældrene helt op i de unges tidlige voksenalder følger med, når der er møde med myndighederne. Dette kan kræve, at de unge giver forældrene eller en anden voksen en skriftlig fuldmagt til at deltage i møder, tage beslutninger m.m. selvbestemmelse, og at de giver en positiv feedback, når det fungerer. De unge har behov for enkle valgmuligheder, der giver en oplevelse af selvstændighed. Der bør fokuseres på områder, som de selv skal kunne styre, f.eks. personlig hygiejne, tøj og penge. Målet er, at den unge slipper for indblanding. De voksne skal være realistiske og anerkende den unges forsøg uden at bebrejde, kritisere og tage over, når tingene ind imellem ikke lykkes. Uddannelsesmæssigt er det vigtigt, at der arbejdes med små afgrænsede delmål med fokus på det, de unge klarer fremfor på det, de ikke klarer. At få unge med ADHD ind i et langvarigt uddannelsesprojekt er uhensigtsmæssigt. Kortere, realistiske og positive arbejds- og uddannelsesmål sikrer derimod de unge bedre chancer for at opnå et succesfuldt resultat. På arbejdspladsen er det vigtigt at have ro omkring sig og støtte fra både kolleger og overordnede. Opgaverne bør være strukturerede med fokus på mindre handlingsprægede delopgaver end store projektopgaver. Har man ADHD, er man mere sårbar overfor stress og forvirring og vil reagere mere impulsivt, udadfarende og aggressivt. Det er derfor vigtigt at sørge for, at Find ud af, hvad der hjælper lige præcis dig nogen kan bedre koncentrere sig, når der er musik, og en ipod med høretelefoner kan være løsningen. Andre foretrækker måske fred og ro, og løsningen kan her være et par gode ørepropper. Vær fysisk aktiv helst hver dag. For nogle fungerer et fast fitnessprogram godt. Bland kedelige aktiviteter med noget, der er mere interessant. Skab udfordringer. Lav f.eks. en konkurrence med dig selv om, hvor hurtigt du kan nå opgaven. Keder du dig? Mere fysisk aktivitet kan være løsningen

10 Medicinsk behandling Det er muligt at supplere ADHDbehandlingen med medicin. Medicinen vil normalt forbedre evnen til at planlægge, være opmærksom og huske, hvad man er i gang med, og den kan forbedre evnen til at være sammen med andre uden hele tiden at blive afledt og distraheret. Det bliver nemmere at fordybe sig i noget, der kræver tænkning, og der vil komme en bedre tidsfornemmelse. Medicinsk behandling kan således være et godt tilbud til personer med ADHD, men den kræver en grundlæggende forståelse og støtte fra omgivelserne, da mange ellers mister motivationen. Den hyppigst anvendte form for medicin er såkaldt centralstimulerende medicin. Medicinen virker stimulerende på områder i hjernen, så der bliver mere overskud til alle de opgaver i hverdagen, der kræver mental anstrengelse. Selv om de fleste med ADHD har gavn af medicin, gælder det ikke alle. Som for al anden medicin gælder det, at der også er bivirkninger. Disse er dog ved denne form for medicin i de fleste tilfælde forbigående. Den medicinske behandling vil som regel sættes i værk af en speciallæge i psykiatri og bør følges og kontrolleres af en speciallæge eller praktiserende læge. Medicinsk behandling i især ungdomsårene kan vanskeliggøres af de unges helt naturlige ønsker om selvbestemmelse og om at være som alle andre. For nogle unge bliver modstand mod medicinen en måde at markere selvstændighed på. For andre bliver medicinen en konstant påmindelse om, at de ikke er som andre, hvilket får dem til at tage afstand fra den. Det er ikke muligt at give unge med ADHD medicin, hvis de har massiv modstand mod det. Det er derfor afgørende, at deres holdning til egne vanskeligheder og til medicin indgår i behandlingen. Den unge skal være medinddraget i medicinovervejelserne og opleve reel medindflydelse. Det kan nogle gange være frustrerende for omgivelserne at opleve, at medicin, der har en markant god virkning, må opgives, fordi de unge afviser det. Men behandlingen forudsætter en positiv holdning hos den, der skal have den. Hvis de unge og familien mangler grundlæggende forståelse for ADHD-vanskelighederne og for medicinens virkning, er der en stor risiko for, at de unge hurtigt holder op med at tage medicinen. Litteratur ADHD.foreningen: Dorte Damm og Per hove Thomsen 2006: Om børn og unge med ADHD. Hans Reitzels forlag Teeter, P.H: Interventions for ADHD Treatment in Developmental Context. London 1998 Per Hove Thomsen & Dorte Damm: Et liv i kaos. Voksne med ADHD. Hans Reitzels forlag 2007 Trillingsgård, A.T.: Kun få vokser fra det om DAMP, ADHD og Hyperkinetisk forstyrrelse i et livsløbsperspektiv. Dansk psykologisk forlag, Kbh Kriterier for diagnosen ADHD A. Kriterierne, som er opført under enten Opmærksomhedsforstyrrelse eller Hyperaktivitet/Impulsivitet, skal være opfyldt. Opmærksomhedsforstyrrelse Mindst 6 af følgende symptomer på uopmærksomhed er forekommet i mindst 6 mdr. i en grad, som er utilpasset og i uoverensstemmelse med barnets udviklingsniveau. Er ofte uopmærksom over for detaljer eller laver sjuskefejl i skolearbejdet, arbejdslivet eller andre aktiviteter. Har ofte svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg. Synes ofte ikke at høre efter ved direkte henvendt tale. Følger ofte ikke instruktioner til ende og gør ikke skolearbejde, hjemlige pligter eller arbejdsopgaver færdige (skyldes ikke trods eller manglende forståelse af instruktionen). Har ofte svært ved at organisere opgaver og aktiviteter. Undgår ofte, bryder sig ikke om eller gør modstand mod at engagere sig i opgaver, som kræver vedvarende mental vedholdenhed (f.eks. opgaver i skolen eller lektier). Mister eller forlægger ofte ting, der er nødvendige for opgaver eller aktiviteter (legetøj, bøger eller skriveredskaber). Distraheres ofte let af ydre stimuli. Er ofte glemsom i daglige aktiviteter. Hyperaktivitet/impulsivitet Mindst 6 af følgende symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet er forekommet i mindst 6 mdr. i en grad, der er utilpasset og i uoverensstemmelse med barnets udviklingsniveau. Hyperaktivitet Har ofte svært ved at holde hænder og fødder i ro, snor og vrider sig rundt på stolen. Forlader ofte sin plads i klasselokalet eller i andre situationer, hvor det forventes, at man bliver siddende på sin plads. Kravler ofte op og løber omkring i situationer, hvor det er upassende (hos unge og voksne kan dette være begrænset til en subjektiv følelse af rastløshed). Har ofte svært ved at lege og engagere sig i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde. Er ofte i gang hele tiden eller virker som en, der er drevet af en motor. Er ofte meget snakkende. Impulsivitet Buser ofte ud med svar, før spørgsmålet er formuleret til ende. Har ofte svært ved at vente på sin tur. Afbryder ofte andre eller overskrider andres grænser (f.eks. trænger sig på i andres samtale, leg eller spil). B. Nogle af de symptomer på hyperaktivitet/ impulsivitet og uopmærksomhed, som har medført funktionsnedsættelse, har været til stede før 7-års alderen. C. Funktionsnedsættelse forekommer i to eller flere sammenhænge (f.eks. skole/arbejde og hjemme). D. Der skal være klart bevis for klinisk signifikant funktionsnedsættelse socialt, uddannelsesmæssigt eller beskæftigelsesmæssigt. E. Symptomerne optræder ikke som et udslag af en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, skizofreni eller andre psykotiske forstyrrelser, og det skal udelukkes, at symptomerne på bedre måde forklares ud fra anden psykisk forstyrrelse (f.eks. angstforstyrrelser, affektive forstyrrelser, dissociative forstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser)

11 RIT-11/ RI.1828

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov ADHD hos unge Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Karakteristisk udvikling

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

børn med ADHD f o r e n i n g e n

børn med ADHD f o r e n i n g e n børn med ADHD f o r e n i n g e n Udgiver ADHD-foreningen Rugårdsvej 101 5000 Odense C. Tlf.: 70 21 50 55 Fax: 63 13 42 60 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside: www.adhd.dk Wilbur en dreng med ADHD Wilbur går

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD Vejledning, bearbejdelse og oversættelse ved Mogens Brødsgaard, speciallæge i psykiatri, Århus. Det er kriterier, som bliver anvendt internationalt

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES

ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES mit ADHD? BARN HAR VANSKeLIGHEDER KAN DET SKYLDES En pjece til forældre uro i kroppen Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid? Måske mister

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent

Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Min hjerne er ligesom et orkester fyldt med dygtige musikere, men der mangler desværre en dirigent Unge og ADHD UUVF, d.4.11.2014 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk. Mobil: 40 94 19 22 ADHD-

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne

ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne ADHD Opmærksomhedsforstyrrelser hos børn, unge og voksne !" Program: Symptomer, årsag, forekomst Udvikling fra barn til ung/voksen Prognose Behandling Første gang beskrevet i 1906 (Clouston) ADHD er ikke

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012

Netværksrådslagning. Kursus for samordnere den 4. december 2012 Netværksrådslagning Kursus for samordnere den 4. december 2012 Velkommen Baggrund Netværket i spil Udviklingsprojekt støttet af Det Obelske Familiefond Oktober 2012- december 2016 ADHD-foreningen og Fonden

Læs mere

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872

ADHD hos børn. www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 ADHD hos børn www.novartis.dk RIT-12/2009-39 RI.1872 Indhold Hvad er ADHD og hvordan opleves det? 5 ADHD adfærdsmønstre 6 Hvordan opstår ADHD og hvordan stilles diagnosen? 9 Hvordan behandles ADHD? 10

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen 12 Hvad kan du gøre som leder 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB

FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB FORSTÅELSE OG ACCEPT AF ADHD ENS PÅVIRKNING AF ET LIVSFORLØB Århus 2014 Psykolog.dortedamm.dk Ved Psykolog Dorte Damm ADHD Hvad betyder det? Attention Deficit Hyperactivity Disorder Forskellige typer:

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? EN PJECE TIL FAGFOLK

UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? EN PJECE TIL FAGFOLK UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN UNGE? OG EN PJECE TIL FAGFOLK UROLIGE OG UKONCENTREREDE BØRN OG UNGE Måske kender du det, at et barn har svært ved at deltage i det, som du laver med de andre børn? Når I

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

ADHD. Viden og værktøjer. Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017

ADHD. Viden og værktøjer. Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017 ADHD Viden og værktøjer Oplæg for mentorer torsdag den 14. september 2017 Dagens program Hjernevarianter er det normale Den gamle hjerne Kort om hjernens opbygning Direktøren Vanskeligheder ved ADHD ADHD

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) jf. DSM-5 (Udkommet 2013): 1 A. Et vedvarende mønster af uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet-impulsivitet som forstyrrer funktion

Læs mere

ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11.

ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11. ADHD i familien Anne-Mette Lange Klinisk Psykolog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Aarhus Universitetshospital PSYKINFO 11. Oktober, 2016 Indhold Hvad er ADHD Er ADHD noget nyt? Hvordan behandler

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 Kønsforskelle 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB

BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB BETYDNINGEN AF ADHD FOR DANSKE BØRN OG UNGES LIVSFORLØB CHRISTINA MOHR JENSEN, PSYKOLOG, PH.D. AALBORG UNIVERSITETS HOSPITAL & AALBORG UNIVERSITET HVORFOR SÆRLIGT SÅRBARE? ADHD symptomer kan nu og her

Læs mere

Skjern den 26.marts 2014. V. Agnethe Elkjær, sygeplejerske m. specialuddannelse i psykiatri. ADHD-klinikken, Herning

Skjern den 26.marts 2014. V. Agnethe Elkjær, sygeplejerske m. specialuddannelse i psykiatri. ADHD-klinikken, Herning Skjern den 26.marts 2014 V. Agnethe Elkjær, sygeplejerske m. specialuddannelse i psykiatri. ADHD-klinikken, Herning ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige symptomer i voksenalderen

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Psykoseteamet BUP-Odense Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Symptomer, behandling og samarbejde med primærsystemet belyst via case 1 Samarbejde, samarbejde,

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk

Urolige og. børn og. En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge En pjece til fagfolk Urolige og ukoncentrerede børn og unge Måske kender du det, at et barn har svært ved at deltage i det, som du laver med de andre børn? Når I

Læs mere

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201

Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 Opgaven er udarbejdet af: Lone Pilgaard Andersen 03201 1 1.0 Indledning Jeg har valgt at skrive om børn med DAMP/ADHD i fritidsinstitutionsalderen dvs. 6-10 år, da der i dag er kommet mere fokus på børn

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv DORTE DAMM SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ADHD KONFERENCE N 2014 Danske institutioner og skoler Krav til fleksibilitet: skift af

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med ADHD og søskende Forord 02 Indledning 05 Del 01 Godt at vide for forældre og andre voksne 06 Del 02 Godt at vide for dig, der har en bror eller søster med ADHD 14 Søskende fortæller om at have en bror

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Information om ADHD HOS BØRN OG UNGE Lidelsen, behandling og forebyggelse

Information om ADHD HOS BØRN OG UNGE Lidelsen, behandling og forebyggelse Til unge, deres forældre og andre pårørende Information om ADHD HOS BØRN OG UNGE Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 03 Hvilke symptomer er

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

ADD -DEN STILLE ADHD

ADD -DEN STILLE ADHD ADD -DEN STILLE ADHD HVAD ER ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

Følgetilstande. muligheder ADHD? piger? 08. ADHD - piger. Hvad er. Forord. Symptomerne hos. pigerne 13. Hvordan viser ADHD sig hos.

Følgetilstande. muligheder ADHD? piger? 08. ADHD - piger. Hvad er. Forord. Symptomerne hos. pigerne 13. Hvordan viser ADHD sig hos. ADHD og piger Forord 04 Hvad er ADHD? 06 Hvordan viser ADHD sig hos piger? 08 De fire typer ADHD - piger 10 Symptomerne hos pigerne 13 Behandlings- muligheder 14 Følgetilstande 20 Jeg ville ønske, at min

Læs mere