Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter en fremgang i forbruget, der vil være hovedmotoren i amerikansk økonomi fremover. Udviklingen i producent- og importpriserne i USA vil gøre os klogere på det underliggende prispres i varepriserne efter faldet i olieprisen i juli. I euroområdet ventes nationalregnskabstallene at bekræfte, at opsvinget er fortsat i 2. kvartal, ikke mindst som følge af højere økonomisk aktivitet i Tyskland. Tillidsindikatorerne i euroområdet stiger formentlig, idet usikkerheden er aftaget, efter at der er forhandlet en aftale på plads med Grækenland. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 6 Ugen der gik i Skandinavien 10 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Selv om fokus i Storbritannien er flyttet til inflationen, holder Bank of England stadig nøje øje med lønvæksten, der offentliggøres i den kommende uge. Det bliver interessant at se inflationstallene i Danmark, Sverige og Norge. Makro og finans på tværs Benzinprisen har ikke reageret synderligt på faldet i olieprisen, og effekten på privatforbruget har derfor også været begrænset. Finansprognose Den amerikanske centralbank strammer tonen. Det understøtter vores forventning om en rentenedsættelse i USA i september. Markedet undervurderer stadig, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne, og vi venter højere korte renter i USA og en stærkere dollar mod euro. Duerne i Bank of England står lidt stærkere end ventet pga. stærk valuta og fald i olieprisen. Hovedindikatorer 07-aug 3M 12M 10yr EUR swap 1,04 1,20 1,60 EUR/USD ICE Brent oil aug 6M 12-24M S&P ,56 0-5% 5-8% Læs mere på side 13 Kilde: Danske Bank Svenske inflationstal vil formentlig skuffe Riksbanken Kerneinflationen i Norge er sandsynligvis faldet igen Kilde: Macrobond, Riksbank, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond, Norges Bank, Danske Bank Markets Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt Ugens vigtigste nøgletal i USA er detailsalget i juli. Detailsalget bør i øvrigt følges tæt frem mod mødet i den amerikanske centralbank i september. Når man tager de positive virkninger af faldet i olieprisen i år i betragtning, har detailsalget skuffet. Der er dog udsigt til en bedring i detailsalget fremover, og vi venter, at den økonomiske vækst i USA især vil være drevet af privatforbruget, der vil nyde godt af et robust boligmarked, større lønstigninger og fortsat solid jobvækst. Vi regner med at se de første tegn på et stærkere privatforbrug i detailsalget i juli, idet vi venter en vækst i detailsalget ekskl. biler, benzin og byggematerialer på 0.5% efter et fald på 0,2 % i juni set i forhold til måneden før. Vi får endnu et fingerpeg om udviklingen i det amerikanske privatforbrug fremover, når University of Michigan udsender de foreløbige tal for udviklingen i forbrugertilliden i august. Forbrugertilliden steg betydeligt i 4. kvartal sidste år, hvor den nåede det højeste niveau siden Forbrugertilliden har holdt sig på et pænt niveau uden de store udsving siden november, og vi venter heller ikke større ændringer i august. Derudover vil udviklingen i producentpriserne og importpriserne i juli gøre os klogere på det underliggende prispres i varepriserne. De finansielle markeder har fokus på inflationstallene, idet eventuelle tegn på højere prispres spiller en vigtig rolle for Federal Reserves rentebeslutninger. Prisudviklingen er ikke mindst interessant efter det betydelige fald i olieprisen i juli. Endelig byder ugen på tal for udviklingen i erhvervstilliden blandt de mindre amerikanske virksomheder (det såkaldte NFIB-indeks). Her bliver det især interessant at se underindeksene for lønudviklingen og virksomhedernes rekrutteringsplaner. I euroområdet offentliggøres første skøn for udviklingen i den økonomiske vækst i 2. kvartal i den kommende uge, og vi regner med, at væksten har været på 0,4 % på kvartalsbasis. Det er uændret i forhold til 1. kvartal, men sammensætningen af væksten vil formentlig være forskellig. Privatforbruget var den vigtigste vækstmotor i 1. kvartal, men forbruget kom i modvind i 2. kvartal som følge af en stigning i olieprisen, og vores model for privatforbruget indikerer en vækst på 0,3 % på kvartalsbasis mod 0,5 % i 1. kvartal. Eksportvæksten er dog formentlig steget i 2. kvartal som følge af en svækkelse af den effektive eurokurs og højere økonomisk vækst i USA. Væksten i Tyskland ventes at være steget til 0,5 % på kvartalsbasis i 2. kvartal fra 0,3 % i 1. kvartal, mens væksten i fransk økonomi formentlig er faldet til 0,2 % efter et stærkt 1. kvartal, hvor væksten var på 0,8 % på kvartalsbasis. I euroens periferi går det nu endelig fremad for italiensk økonomi, og her regner vi med, at væksten har været uændret 0,3 % på kvartalsbasis i 2. kvartal. Vi får desuden de første tillidsindikatorer for august, idet Sentix-indekset for tilliden blandt investorerne og de tyske ZEW-forventninger offentliggøres i den kommende uge. Begge indikatorer faldt i juli, men vi venter en stigning i august, idet usikkerheden blandt investorer og virksomheder er aftaget, efter at der er forhandlet en aftale på plads med Grækenland. Forbruget ventes at være i bedring Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets Pænt niveau for forbrugertilliden Kilde: Macrobond Fremgangen er fortsat i europæisk økonomi i 2. kvartal Kilde: Eurostat, Danske Bank Markets Optimismen ventes at stige efter aftale med Grækenland Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets 2 7. august 2015

3 I Storbritannien er arbejdsmarkedsstatistikken for juni mest interessant i næste uge. Især lønvæksten vil tiltrække opmærksomhed, da den stadig er vigtig for timingen af den første renteforhøjelse, selv om fokus nu er flyttet til inflationen, se Bank of England Review: Dovish BoE due strong sterling and lower oil price. Lønvæksten er steget i de seneste måneder, og vi venter en yderligere stigning i de gennemsnitlige ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr.) i juni. Der er dog sandsynlighed for, at den årlige vækstrate er uændret på grund af volatiliteten i serien (et svagt tal for marts 2014 falder ud). Bedringen på arbejdsmarkedet er aftaget i de seneste måneder, og vi venter en uændret ledighed (3 mdr.) på 5,6 %, som imidlertid kan være lavere, da den månedlige ledighed var høj i april og maj. Vi venter ikke, at output for byggesektoren for juni vil medføre justering af det første estimat af BNP-væksten. I Kina vil der være fokus på industriproduktionen og handelsbalancen. Vi venter kun, at uroen på aktiemarkedet vil have begrænset indflydelse på væksten, idet det kinesiske aktiemarked stadig er relativt lille set i forhold til den samlede kinesiske økonomi. Det er dog alligevel vigtigt at holde øje med de kinesiske nøgletal i de kommende måneder for at se, om faldet i PMI-indekset er en enlig svale eller et symptom på, at kinesisk økonomi nu møder kraftigere modvind. Hvis det ikke går fremad i kinesisk økonomi, vil den økonomiske politik muligvis blive lempet yderligere. Lønvæksten er taget til på det seneste Kilde: ONS Meget lav inflation i Danmark Skandinavien I Danmark offentliggør Danmarks Statistik en række interessante nøgletal i næste uge. Vi får bl.a. tal for inflationen i juli, som vi forventer var 0,4 % mod 0,7 % i juni. Den faldende oliepris har ikke ført til lavere benzinpriser, som faktisk ser ud til at være steget med 0,5 % i juli. Andre energipriser, især diesel og el, steg dog. Fødevare- og bogpriser steg overraskende meget i juni, og vi forventer, at de har trukket ned i juli. Der er dog større usikkerhed end normalt, fordi det ikke er sikkert, hvornår store ændringer i energipriser bliver tydelige i forbrugerprisindekset. Kilde: Danmarks Statistik Vi får også en række tal for vores samhandel med udlandet. Vi skønner, at overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for juni var omkring 13 mia. kr. (ikke sæsonkorrigeret), hvilket er et lille fald fra maj, hvor det var 16,2 mia. kr. Både industriproduktionen og vareeksporten i juni bliver offentliggjort i næste, og det bliver interessant at se, om de steg, efter de begge faldt i både april og maj. Øget økonomisk aktivitet på vores eksportmarkeder og en svag kronekurs taler for, at de begge steg. Selv hvis vi får ret, så er det stadig ikke sikkert, det er nok til at opveje faldende i april og maj. Det er derfor ikke utænkeligt, at både industriproduktionen og eksporten faldt fra 1. kvartal til 2. kvartal. Handelsbalancen i juni skønnes at have været 7,8 mia. kr. I Sverige vil finansmarkederne og den svenske centralbank Riksbanken holde et vågent øje med inflationsudviklingen i juli (torsdag). Vi regner med, at inflationen renset for boligrenter vil ligge hele 0,3 procentpoint under Riksbankens prognose efter faldet i energipriserne. Det er de tal, Riksbankchefen Stefan Ingves og den øvrige ledelse vil tage med til rentemødet i september. Ugen byder desuden på den månedlige Prospera-undersøgelse af finansmarkedernes inflationsforventninger (onsdag), hvor forventningerne på et og to års sigt er steget i de seneste måneder, selv om de stadig ligger hhv. 0,5 og 1,0 procentpoint under målsætningen. Det bliver den sidste indikation, vi får af inflationsforventningerne forud for rentemødet i september. Vi ser en vis sandsynlighed for, at Riksbanken fremrykker rentenedsættelsen til september i stedet for at vente til senere på året, som vi hidtil har ventet. Endelig får Juli inflationstal ventes lavere end Riksbanken s skøn Kilde: Macrobond Til gengæld ventes inflationsforventningerne at stige lidt Kilde: Macrobond 3 7. august 2015

4 vi også faktiske nøgletal for udviklingen i industrien (mandag) og servicesektoren (fredag), men de er af mindre betydning for pengepolitikken og finansmarkederne. Den vigtigste begivenhed på det norske marked bliver inflationen for juli, som udsendes mandag den 10. august. Kerneinflationen for juni overraskede med en stigning på 0,5 % m/m og 3,2 % å/å, hvilket var langt højere end forventet. Ifølge Bloomberg var økonomernes forventning 2,4 %. Norges Banks inflationsprognose var 2,5 % for juni. Det markant højere inflationstal var et resultat af overraskende prisstigninger på flybilletter og fødevarer. Den svagere norske krone spillede også en rolle i prisstigningerne. Denne gang antager vi, at priserne på flybilletter vil falde efter to måneder med prisstigninger på næsten 40 %. Vi forventer også kun moderat højere fødevarepriser efter stigningerne i de seneste to måneder. Det betyder, at vi forventer en månedlig stigning på 0,1 %, som svarer til et fald i årsstigningstakten for kerneinflationsmålet fra 3,2 % til 2,6 %. Således ventes inflationen at være mere eller mindre tilbage på inflationsmålet, men stadig noget over Norges Banks prognose på 2,2 % for juli. Prognosen er dog forbundet med stor usikkerhed på grund af de volatile priser på fødevarer og flybilletter i de seneste måneder. Det er desuden usikkert, hvordan den seneste valutasvækkelse vil påvirke inflationen. Vi skal formentlig også have septembertallene, før vi kan foretage en endelig vurdering af inflationspresset i Norge. I forhold til Norges Banks møde i september vil en inflation på linje med vores forventninger holde døren åben for en rentenedsættelse, hvis centralbanken vurderer, at de lavere oliepriser vil påvirke vækstudsigterne yderligere. Norsk kerneinflation ventes at falde igen Kilde: Danske bank Markets, Norges Bank, Macrobond 4 7. august 2015

5 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige I løbet af ugen Lør 08 CNY Eksport å/å jul -1.5% 2.8% Lør 08 CNY Import å/å jul -8.0% -6.1% Man 10-aug - CNY Pengemængde M2 å/å jul 11.7% 11.8% 16:00 USD Fed's LMCI m/m jul :25 USD Fed's Lockhart (stemmebr., due) taler Tir 11-aug - OPC OPEC offentliggør månedlig report for oliemarkedet aug 11:00 DEM ZEW forventninger Indeks aug :30 USD Enhedslønomkostninger, foreløbig k/k 2. kvartal -0.2% 6.7% Ons 12-aug - WTO IEA offentliggør månedlig report for oliemarkedet 1:50 JPY Bank of Japan mødereferat 7:30 CNY Industriproduktion å/å jul 6.6% 6.8% 7:30 CNY Faste investeringer å/å jul 11.5% 11.4% 7:30 CNY Detailsalget å/å jul 10.6% 10.6% 10:30 GBP ILO Arbejdsløshedsprocent % jun 5.6% 5.6% 5.6% 10:30 GBP Gns. ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 2.8% 2.8% 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å jun -0.5% 0.2% 1.7% -0.4% 1.6% Tors 13-aug 13:30 EUR ECB mødereferat 14:30 USD Detailsalg m/m jul 0.5% 0.5% -0.3% 14:30 USD Detailsalg, kontrolgruppe m/m jul 0.5% 0.5% -0.1% 14:#01 USD Importpriser m/m å/å jul -1.1% -10.5% -0.1% -10.0% Fre 14-aug 8:00 DEM BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.5% 0.5% 1.5% 0.3% 1.0% 11:00 EUR BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 1.0% 11:00 EUR CPI m/m å/å jul 0.2% -0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 11:00 EUR CPI - kerne, endelig % jul 1.0% 1.0% 1.0% 14:30 USD PPI m/m å/å jul 0.1% -0.9% 0.4% -0.7% 16:00 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks aug Scandi fokus Man 10-aug 9:00 DKK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.3% 0.4% 0.0% 0.7% 9:00 DKK Betalingsbalance (s.k.) mia. DKK jun :00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å jul 0.1% 2.6% 0.5% 3.2% Ons 12-aug 8:00 SEK Prospera inflationsforventninger Tors 13-aug 9:30 SEK Underliggende inflation CPIF m/m å/å jul -0.4% 0.4% -0.2% 0.6% 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.5% -0.6% -0.3% -0.4% Kilde: Makrobond og Danske Bank 5 7. august 2015

6 Makro og finans på tværs Lavere oliepris har ikke den store effekt på benzinprisen Olieprisen er igen for nedadgående og i mandags faldt den under 50 dollar pr. tønde for første gang siden januar. Det fortsatte fald i ugens løb skyldes usikkerhed om den globale vækst og tegn på, at OPEC-landene øger deres produktion. Med hensyn til det første punkt burde en styrkelse af den globale vækst have understøttet en stigning i råvarepriserne, men nedjusteringen af det kinesiske Caixin PMI-tal for industrien til det laveste niveau i to år har skabt tvivl om den globale vækst. Trods den lavere oliepris har benzinpriserne i USA og Europa ligget rimeligt stabilt i forhold til de udsving, der sås ved årets begyndelse. Et større spænd mellem benzinog oliepriser er ikke usædvanligt i sommermånederne, da benzinpriserne især i USA holdes oppe af driving season. Spændet indsnævres normalt efter sommerperioden, hvilket kunne indikere, at den lave oliepris får en forsinket effekt på benzinpriserne. Dog vil denne effekt blive mindre, hvis olieprisen i stiger mellemtiden. Det beskedne fald i benzinpriserne kunne tyde på, at forbrugerne kun i mindre grad får gavn af den lavere oliepris. Således forventer vi et mindre løft i privatforbruget, end det vi oplevede ved årets begyndelse, hvor især forbrugernes forøgede købekraft var med til at løfte aktiviteten i euroområdet. Ikke desto mindre forventer vi et stærkt globalt privatforbrug. I USA bør privatforbruget finde støtte i den fortsatte bedring af boligmarkedet, den solide jobskabelse og stigende lønvækst. Forbrugerne i euroområdet får støtte fra styrkelsen af arbejdsmarkedet og en forventet bedring af forbrugertilliden som følge af den mindre usikkerhed, som følge af aftalen med Grækenland. For det andet indikerer de ufleksible benzinpriser, at inflationen falder mindre end faldet i olieprisen ellers kunne tyde på. Virkningen ses allerede i euroområdet, hvor HICP-inflationen for juli var uændret på 0,2 % på årsbasis på trods af et fald i olieprisen på næsten 7% i EUR, jf. Euro area: Core inflation surprises on the upside again. I USA bør den moderate ændring i benzinpriserne afværge et skarp fald i inflationen, som kunne have holdt Fed fra at hæve renten på sit møde til september. Hovedpunkter Benzinprisen har ikke reageret synderligt på faldet i olieprisen, og effekten på privatforbruget har derfor også været begrænset. Fed strammer tonen. Det understøtter vores forventning om en rentenedsættelse i september. Markedet undervurderer stadig, hvor hurtigt Fed vil gå frem, og vi venter højere korte renter i USA og en stærkere dollar mod euro. Duerne i Bank of England står lidt stærkere end ventet. Euroens periferi er i bedring, men politisk usikkerhed fortsætter. Senioranalytiker Pernille Bomholdt Henneberg Analytiker Mikael Olai Milhøj Benzinprisen i USA reagerer ikke meget på lavere oliepris Uændret euroinflation i juli trods fald i oliepris Kilde: Bloomberg, Macrobond, Danske Bank Markets Kilde: Eurostat, Danske Bank Markets 6 7. august 2015

7 Federal Reserve strammer tonen Den forgangne uge bragte interessant nyt fra den amerikanske centralbank, der nu signalerer, at den første renteforhøjelse kan ventes på det næste rentemøde i september. Dennis Lockhart fra Atlanta Fed siger i et interview med Wall Street Journal, at Federal Reserve nu er ved at være klar til at forhøje renten, og at de økonomiske nøgletal skal blive svækket betydeligt, hvis han skal overbevises om, at renteforhøjelsen ikke skal komme i september. Bemærkningerne i Wall Street Jounal er især interessante af to grunde: 1. Lockhart anses for at være neutral med en lille hældning mod duefløjen i den pengepolitiske komite (FOMC). Han repræsenterer formentlig derfor kernen i FOMC, hvilket tyder på, at de vigtige medlemmer nu bevæger sig i retning af en første renteforhøjelse i september. 2. Lockhart er en af de første, der har udtalt sig oven på Fed-mødet i forrige uge, og hans kommentarer giver et første indtryk af tankerne bag den lille, men vigtige ændring i formuleringen i den pengepolitiske udmelding vedrørende forventningerne til den første renteforhøjelse, læs mere om dette i US FOMC: Only some further progress needed for September rate hike. Den strammere retorik fra Fed er i tråd med vores forventninger og understøtter udsigten til en renteforhøjelse i september. Lockharts bemærkninger udløste en rentestigning i USA, hvor den 2-årige statsobligationsrente steg 7bp. Samtidig blev dollaren styrket på valutamarkederne, og EUR/USD handlede tæt på 1,0860 det laveste niveau siden midten af juli. Vi tror dog alligevel fortsat, at markedet undervurderer, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne, og vi venter stadig højere korte obligationsrenter i USA og en styrkelse af dollar mod euro på kort sigt. Der er samtidig stor interesse på finansmarkederne om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, der offentliggøres i dag. Vi venter stadig på afgørende nyt om det amerikanske arbejdsmarked samt nyt om pris- og lønpresset forud for det pengepolitiske møde i september, og finansmarkederne vil formentlig være følsomme over for nøgletallene i august og september, jf. Strategy: Fed not far from its first hike. Stærkt pund og lavere oliepris giver diskussion i BoE Den britiske centralbank, Bank of England, holdt som ventet renten uændret på mødet torsdag. Som det også var ventet var der uenighed i den pengepolitiske komite om, hvorvidt renten burde forhøjes straks for første gang siden december Rentebeslutningen blev vedtaget med stemmerne 8-1, idet Ian McCafferty stemte for en renteforhøjelse. Både vi og andre analytikere havde ventet, at afstemningsresultatet ville være 7-2, så duerne i BoE stod altså lidt stærkere end ventet. Mødereferatet viste, at medlemmerne af den pengepolitiske komite har divergerende holdninger til en række vigtige emner, hvilket formentlig skyldes, at nøgletallene peger i flere forskellige retninger. Ifølge mødereferatet var der uenighed om (1) overskudskapaciteten i britisk økonomi, (2) inflationsrisikoen og (3) omkostningerne og fordelene ved at skride til handling tidligere eller senere. Argumenterne for en renteforhøjelse bliver efter vores vurdering stadig stærkere, og vi tror fortsat, at renten bliver sat op i 4. kvartal i år formentlig i november til trods for det seneste afstemningsresultat, men sandsynligheden for, at det sker, er naturligvis faldet. Vi ser fem forudsætninger for, at BoE forhøjer renten. Selv om ledigheden nu er tilbage på det normale niveau, samtidig med at lønvæksten er på vej op, Fed-repræsentant fra due til høg HØGEAGTIG NEUTRAL DUEAGTIG Plosser S. Fischer (K) Yellen (K) R. Fischer Vacant Brainard (K) George Vacant Dudley Lacker Tarullo (k) Lockhart Mester Williams Evans Bullard Powell (K) Rosengren Kockerlakota Fed: stemmeberettiget, (K): Komite medlem Kilde: Danske Bank Markets Forudsætninger for britisk renteforhøjelse Betingelse Ledighed < eller = NAIRU Kilde: Danske Bank Markets Lav inflation bekymrer Bank of England Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Relative renter styrker dollar mod pund Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Status Løninflation > 2 %? Solide vækstudsigter (over trend 0,5 % k/k) CPI inflation stabil / på vej op? Ingen finansiel stress 7 7. august 2015

8 og vækstudsigterne ser solide ud, vil BoE stadig gerne se en stabilisering/stigning i inflationen, før de griber til en renteforhøjelse, da de stadig ikke er helt trygge ved udsigterne for inflationen på kort sigt. Faldet i olieprisen og det stærke britiske pund gør det ikke helt usandsynligt, at inflationen kommer under nul igen, og det er hovedårsagen til, at BoE fortsat hælder relativt kraftigt mod en lempelig pengepolitik. Hvis inflationen bliver højere end ventet i de kommende måneder, vil nogle af medlemmerne i den pengepolitiske komite muligvis stemme for, at renten snart forhøjes, som det også antydes i mødereferatet. Fokus er med andre ord nu på inflationstallene. Da vores forventninger til de britiske centralbankrenter ikke er i tråd med konsensusforventningerne, regner vi stadig med at se betydelige rentestigninger i Storbritannien i de kommende måneder, og vi venter en udfladning af den britiske rentekurve drevet af det 0-5-årige segment. Vi venter også fortsat en styrkelse af pundet mod euroen i de kommende måneder som følge af udviklingen i de relative renter. EUR/GBP ventes at ligge i 0,69 på 3 og 6 måneders sigt. De relative renter vil formentlig også spille en vigtig rolle for udviklingen i GBP/USD i 2. halvår, og vi venter, at kursen vil ligge i 1,51 på 6 måneders sigt. Styrkelsen af duefløjen i BoE kan være et forvarsel om en lignende udvikling i Federal Reserve, der også vil skulle træffe rentebeslutningen på baggrund af en stærk valuta og en lav oliepris. Som beskrevet ovenfor mener vi imidlertid kun, at den lave oliepris vil have begrænset effekt på inflationen, og den vil formentlig ikke hindre en renteforhøjelse i september. Vending i periferilandene, men politisk usikkerhed spøger Bedringen fortsætter i euroens periferi Kilde: Markit PMI, Danske Bank Markets Italiensk økonomi understøttes af en række faktorer I euroområdet har fokus været på den økonomiske situation i periferilandene. I Italien, Spanien og Irland er der fremgang i samlede PMI-indeks for ordreindgangen. Det irske index er højere end nogensinde, og det understreger, at landet står til at have den højeste BNP-vækst i euroområdet med 4,5 % i år, jf. Ireland: It is better than good just waiting for Moody s upgrade. I Spanien er økonomien fortsat i bedring og væksten bør overstige 3,0 % for første gang i otte år. Det er værd at bemærke, at Italien efter sin kamp med recession i 2014 nu haler ind på de øvrige periferilande. De forbedrede vækstudsigter skyldes en kombination af en række faktorer, der bør gavne både husholdningerne og erhvervslivet, herunder arbejdsmarkedsreform, en stort set neutral finanspolitik, lave energipriser, faldende låneomkostninger, den svagere effektive euro og, nok så vigtigt, mindre politisk usikkerhed. I de fleste andre periferilande spøger den politiske usikkerhed. Både Spanien og Portugal afholder parlamentsvalg i år, og begge vil tiltrække sig opmærksomhed på grund af den usikkerhed, der fulgte efter det græske valg. Valget i Portugal afholdes den 4. oktober. Landet har ikke et protestparti, der nyder stor opbakning, så usikkerheden her bør være forholdsvis begrænset. Modsat vil det spanske valg, der afholdes den 20. december, tiltrække sig en del opmærksomhed, da meningsmålingerne kunne tyde på, at det euroskeptiske parti Podemos kan blive landets største. Det er værd at bemærke, at Podemos er falmet lidt i løbet af 2015, og de kan miste yderligere popularitet i takt med bedringen af spansk økonomi. I øjeblikket ser Podemos ud til at blive det tredjestørste parti, og det vil således få plads i parlamentet og vil kunne påvirke forhandlingerne fremadrettet. Kilde: Eurostat, Markit PMI, Spanske Podemos popularitet er aftaget i år % Spanske meningsmålinger Kilde: Danske Bank Markets % 50 People's Party Podemos Spanish socialist worker's party august 2015

9 Udsigter for de globale finansmarkeder Aktivklasse Aktier Moderat positive udsigter på 3 måneders sigt; positive på 12M sigt Primære faktorer Vækstfremgang i USA. Opsvinget i euroområdet fortsætter. Pengepolitiske lempelserfra ECB, BoJ og PBoC understøtter aktiemarkedet. Obligationer Renter i kernelande: tyske statsrenter moderat op; renter i USA op Rentespænd USA-Euro: Kører ud Rentespænd i periferien kører gradvist ind Kreditspænd vil fortsat være stabile, men med periodevis volatilitet Valuta EUR/USD ned forud for første renteforhøjelse i USA; op på længere sigt USD/JPY op i takt med, at markedet opjusterer forventninger til Fed EUR/SEK bryder gennem 9,50 og varsler yderligere stigning på kort sigt EUR/NOK svingende på kort sigt, derefter ned Råvarer Oliepriser i et spænd på kort sigt, op i H2 Metalpriser stigende trend Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Kilde: Danske Bank Markets Renteforhøjelse nærmere i USA, inflationen op. Tyske obligationer støttes af ECB's QE, men likviditet ubekendt faktor. Pengepolitisk divergens og neutralt overraskelsesindeks vil trække rentespænd op. Kvantitative pengepolitiske lempelser understøtter fortsat periferien; Grækenland er stadig en risikofaktor. Likviditetsindsprøjtning fra ECB, grundlæggende stabil økonomi og jagt på afkast. Vækstforskel og pengepolitiske udsigter trækker fortsat ned på 3-6 måneders sigt. Relativ pengepolitik og kapitaludstrømning fra Japan understøttes fortsat af pensionsreform. Kamp mellem Riksbanken og ECB på kort sigt, EUR/SEK ned på lidt længere sigt pga. højere vækst i Sverige. Svag likviditet begrænser potentialet på nedsiden på kort sigt, derefter ned pga. oliepris, positionering og relative grundlæggende økonomiske faktorer. Højere global vækst og udbudskonsolidering understøtter stigninger i år. Bekymring over væksten i Kina en negativ faktor på kort sigt, risici på udbudssiden. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stiger nu igen; ekstremt vejr kan trække priserne yderligere op august 2015

10 Ugen der gik i Skandinavien Danmark yderligere reduktion af valutareserven Tal for udviklingen i valutareserven i juli viste, at valutareserven faldt med yderligere 43,0 mia. kr., hvoraf 40,2 mia. kr. skyldtes opkøb af danske kroner i intervention. Dermed lå valutareserven ved udgangen af måneden på 583,2 mia. kr., hvilket svarer til 30 % af BNP. Valutareserven steg kraftigt i begyndelsen af året, da Danmarks Nationalbank intervenerede for sammenlagt 275 mia. kr. i januar og februar for at undgå, at den danske krone blev for stærk. Nationalbanken har opkøbt danske kroner i intervention for sammenlagt 142,6 mia. kr. de seneste fire måneder. Da valutareserven stadig er stor, og da vi har en forventning om, at Danmarks Nationalbank ønsker en valutareserve på omtrent samme niveau som ved årsskiftet, venter vi, at Nationalbanken vil intervenere yderligere, før de vælger at hæve renten uafhængigt. Vi vurderer dog trods alt, at pilen peger mod en selvstændig dansk renteforhøjelse senere på året. Vi forventer, at indskudsbevisrenten er-0,50 % ved årets udgang mod -0,75 % i øjeblikket. Intervention for fjerde måned i træk Kilde: Danmarks Nationalbank De lave renter er en væsentlig årsag til, at vi har set markante prisstigninger på både huse og ejerlejligheder i år. Nye tal fra Danmarks Statistik viste, at hus- og ejerlejlighedspriserne steg yderligere i maj, således at de var hhv. 7,0 % og 10,6 % højere end i maj sidste år. Især ejerlejlighedsmarkedet er varmt, hvor priserne er på niveau med før krisen. Antallet af tvangsauktioner ligger på et normalt niveau, mens antallet af konkurser stadig ligger højt givet fremgangen i dansk økonomi og de lave renter. Svensk økonomi i relativt god form Sverige det realøkonomiske billede ser relativt pænt ud Ugens eneste nøgletal på den makroøkonomiske front i Sverige var PMI-tallene. Både indekset for industrien og servicesektoren steg, men begge indeks holdt sig også inden for det etablerede spænd på hhv og Der var dermed ikke noget nyt at hente om svensk økonomi i PMI-tallene, og det er faktisk ikke så dårligt, idet væksten i 2. kvartal har ligget over den langsigtede vækstrate (den såkaldte trendvækst) i svensk økonomi og også over væksten i de fleste af de lande, Sverige normalt sammenligner sig med. Kilde: Macrobond Norge fortsat svaghed i industrien Sidste uge stod det klart, at fremstillingssektoren stadig er svag på baggrund af det kraftige olieprisfald. Selv om PMI for industrien for juli steg fra det laveste niveau siden 2009, tyder det samlede tal på 45,8 stadig på et yderligere fald i industrisektoren. Dertil kommer, at af indeksstigningen på 1,6 point kunne 1,3 point henføres til øgede lagre, hvilket forværrer ordre-/lagerbalancen. Af de fem underkomponenter var lagerindekset dog det eneste, der lå over 50 (et indeks over 50 indikerer bedring). Generelt øger tallene sandsynligheden for, at Norges Bank nedsætter renten i september. I sidste uge udsendte brancheorganisationen Eiendom Norge de månedlige tal for boligpriserne. Efter forrige måneds positive overraskelse viste denne uges tal et månedligt, sæsonjusteret fald på 0,3 %. Dermed er de årlige boligprisstigninger næsten tilbage på Norges Banks prognose fra junimødet. Selv om det er betryggende for centralbankdirektør Olsen, viste tallet også yderligere divergens i de regionale boligpriser, hvor boligerne i Oslo på årsbasis steg med 11,7 % over for et gennemsnit på 6,7 % på landsplan. Det er den største procentvise forskel siden 2004 og afspejler til dels nedgangen i den økonomiske aktivitet i de olietunge regioner (fx Stavanger). Fremstillingssektoren kæmper stadig Kilde: Macrobond august 2015

11 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 6/8 Bank of England Review: Dovish BoE due to strong sterling and lower oil price Torsdagens meddelelse fra Bank of England var blødere i tonen end forventet. Stemmerne fordelte sig med 8-1 (Danske Bank: 7-2, konsensus: 7-2). 4/8 Flash Comment Denmark: DKK40.2bn in FX intervention in July Danmarks valutareserve faldt med 43,0 mia. kroner til 583,2 mia. kroner i juli efter Nationalbanken intervenerede i valutamarkedet for 40,2 mia. kroner. 4/8 Research Danmark: Positiv start på 3. kvartal for dansk eksport Danske Banks eksportbarometer steg en smule til 52,0 i juli mod 51,6 i juni. Eksportbarometret har således brudt den nedadgående tendens gennem 2. kvartal august 2015

12 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,6 1,4 3,7 0,3 2,6 3,8 0,6 5,1 1,8 45,2 6, ,7 1,9 1,0 0,2-0,4 3,4 1,9 0,7 4,7-1,0 38,6 7, ,1 1,9 0,3 3,2 0,1 4,9 4,6 1,7 4,4-2,1 37,9 6,8 Sverige ,3 2,4 1,9 7,4 0,2 3,3 6,6-0,2 7,9-2,1 43,9 5, ,3 2,0 1,6 5,3 0,1 3,8 4,9 0,2 7,8-1,8 44,5 5, ,3 2,0 1,1 3,6 0,0 5,3 5,2 1,5 7,6-0,9 44,8 5,4 Norge ,2 2,0 2,7 0,6 0,2 2,7 1,9 2,0 3, ,5 1,9 2,3-1,8 0,7 1,6 3,4 2,1 4, ,3 2,0 2,2 1,9 0,1 1,5 3,0 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,9 1,0 0,6 1,1-0,1 3,7 4,0 0,4 11,6-2,4 92,0 2, ,5 1,7 1,1 2,5 0,0 3,8 4,6 0,2 11,0-2,1 91,8 2, ,0 1,1 0,7 5,5 0,0 4,2 4,1 1,4 10,2-1,7 90,6 2,5 Tyskland ,6 1,2 1,1 3,4-0,1 3,8 3,3 0,8 5,0 0,2 74,5 7, ,3 2,4 1,1 3,0 0,0 5,7 5,3 0,4 5,0 0,0 72,4 7, ,6 1,6 0,8 6,8 0,0 4,9 5,3 2,1 4,7 0,2 69,6 6,7 Frankrig ,4 0,6 1,9-1,6-0,1 2,7 3,8 0,6 10,2-4,4 95,5-1, ,7 1,1 1,0-0,7 0,0 4,6 4,2 0,0 10,4-4,5 98,1-1, ,0 0,8 0,4 3,1 0,0 3,4 4,0 1,3 10,2-4,7 99,8-2,2 Italien ,4 0,3-0,9-3,2 0,3 2,4 1,6 0,2 12,7-3,0 132,2 1, ,5 0,8 0,5-0,7 0,0 4,3 2,6 0,0 12,6-2,7 133,8 1, ,4 0,7 0,4 3,4 0,0 4,3 3,8 1,4 12,4-2,2 132,7 1,8 Spanien ,4 2,4 0,1 3,4-0,1 4,2 7,6-0,2 24,5-5,6 98,1 0, ,4 2,7-0,7 5,3 0,0 5,1 5,8-0,7 23,2-4,5 101,2 0, ,6 1,9 0,4 6,8 0,0 4,5 4,9 1,3 21,7-3,7 100,6 0,9 Finland ,1-0,2 0,2-5,1 - -0,4-1,4 1,0 8,7-3,2 59,3-1, ,5 0,6 0,0-2,0-2,0 1,0 0,2 9,2-3,1 62,0-1, ,4 0,5-0,5 3,0-4,0 2,5 1,0 9,0-2,7 63,5-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport Infla- 1 Import 1 tion 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,4 2,5-0,2 5,3 0,0 3,2 4,0 1,6 6,2-4,1 101,0-2, ,3 3,1 0,6 3,7 0,1 2,5 5,7 0,5 5,4-2,9 104,0-2, ,7 2,9 0,9 5,1-0,1 4,6 4,7 2,2 5,0-2,6 103,0-2,6 Japan ,1-1,4 0,3 2,6 0,1 8,4 7,4 2,4 3,6-7,0 245,0 0, ,0 0,0 0,9 0,8 0,2 7,6 5,0 1,0 3,3-6,5 245,0 2, ,4 1,4 1,2 1,2-0,1 6,0 7,4 1,6 3,1-6,2 246,0 2,0 Kina , ,0 4,3-1,1 40,7 1, , ,7 4,2-0,8 41,8 2, , ,3 4,2-0,8 42,8 2,3 UK ,8 2,5 2,1 7,8-0,2 0,6 2,2 1,5 6,2-5,4 88,7-4, ,8 2,5 0,7 6,1 0,0 2,4 3,9 0,3 5,5-4,6 90,1-4, ,8 2,3-1,0 7,5 0,0 4,7 4,7 1,6 5,3-3,6 91,0-3,6 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP august 2015

13 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 07-aug 0,25 0,31 0,96 2,32 109,4-682,0 +3m 0,50 0,62 1,45 2,70 104,0-716,8 +6m 0,75 0,87 1,65 2,85 106,0-703,3 +12m 1,25 1,45 2,00 3,05 110,0-677,7 EUR 07-aug 0,05-0,02 0,10 1,04-109,4 746,2 +3m 0,05-0,01 0,10 1,20-104,0 745,5 +6m 0,05-0,01 0,10 1,30-106,0 745,5 +12m 0,05-0,01 0,20 1,60-110,0 745,5 JPY 07-aug 0,10 0,10 0,14 0,60 136,5 124,8 5,47 +3m 0,10 0, ,0 125,0 5,73 +6m 0,10 0, ,6 126,0 5,58 +12m 0,10 0, ,7 127,0 5,34 GBP 07-aug 0,50 0,59 1,14 2,08 70,6 155,0 1057,0 +3m 0,50 0,65 1,30 2,20 70,0 149,0 1065,0 +6m 0,75 0,83 1,55 2,30 70,0 151,0 1065,0 +12m 1,00 1,26 1,95 2,60 72,0 153,0 1035,4 CHF 07-aug -0,75-0,74-0,67 0,29 107,3 98,1 695,5 +3m -0, ,0 100,0 716,8 +6m -0, ,0 100,0 703,3 +12m -0, ,0 100,0 677,7 DKK 07-aug 0,05-0,07 0,30 1,39 746,15 682,0 - +3m 0,05-0,10 0,15 1,45 745,5 716,8 - +6m 0,05-0,05 0,15 1,55 745,5 703, m 0,05-0,05 0,25 1,85 745,5 677,7 - SEK 07-aug -0,35-0,24-0,18 1,37 955,7 873,5 78,1 +3m -0,40-0,30 0,05 1,60 940,0 903,8 79,3 +6m -0,45-0,30 0,00 1,70 930,0 877,4 80,2 +12m -0,45-0,35 0,00 1,95 900,0 818,2 82,8 NOK 07-aug 1,00 1,23 1,15 2,11 904,0 826,3 82,5 +3m 1,00 1,25 1,30 2,30 870,0 836,5 85,7 +6m 1,00 1,25 1,30 2,40 850,0 801,9 87,7 +12m 1,00 1,25 1,40 2,70 840,0 763,6 88,8 Aktiemarkedet Regioner Kilde: Danske Bank Pris trend 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Stærk USD, afdæmpet indtjeningsvækst, høj pris Medium 0-5% 5-8% Undervægt Emerging markets (lokal valuta) Råvare-univers er under pres Høj 0-3% 0-5% Undervægt Japan Reflation, 'corporate governance', indtjeningsvækst, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Europa (ekskl. Nordiske) Reflation, indtjeningsvækst, billig EUR, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Nordiske Indtjeningsvækst, dyr værdiansættelse Medium 0-% 5-10% Overvægt Råvarer Risiko profil 3 mdr Pris trend 3 mdr. Gennemsnit 07-aug K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner august 2015

14 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Lør 08 CNY Eksport å/å jul -1.5% 2.8% Lør 08 CNY Import å/å jul -8.0% -6.1% Lør 08 CNY Handelsbalance mia. USD jul Søn 09 CNY PPI å/å jul -5.0% -4.8% Søn 09 CNY Inflation å/å jul 1.5% 1.4% Mandag den 10. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - CNY Pengemængde M2 å/å jul 11.7% 11.8% - CNY Nye lån i yuan mia. CNY jul CNY Samlede udlån mia. CNY jul GLO Palm olie produktion, tons M jul 1.76M - GLO Palm olielager, tons M jul 2.15M - GLO Palm olie eksport, tons M jul 1.70M 1:50 JPY Bankernes udlån å/å jul 2.5% 7:00 JPY Forbrugertillid Indeks jul :00 JPY Eco Watchers Survey Outlook (Current) Indeks jul :00 DKK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.3% 0.4% 0.0% 0.7% 9:00 DKK Betalingsbalance (s.k.) mia. DKK jun :00 DKK Betalingsbalance (ikke s.k.) mia. DKK jun :00 DKK Handelsbalance ekskl. ekibe mia. DKK jun :00 DKK Eksport m/m jun 5.0% -1.3% 9:00 DKK Industriproduktion m/m jun 3.0% -3.6% 9:30 SEK Industriproduktionen s.k. m/m å/å jun -0.1% 3.3% 9:30 SEK Ordreindgang i industrien m/m å/å jun -0.2% 5.9% 10:00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å jul 0.1% 2.6% 0.5% 3.2% 10:00 NOK Forbrugerpriser m/m å/å jul 0.3% 2.6% 10:00 NOK Producentpriser m/m å/å jul 0.3% -4.9% 10:00 GLO LME lager 10:30 EUR Sentix Investortillid Indeks aug :00 USD Fed's LMCI m/m jul :25 USD Fed's Lockhart (stemmebr., due) taler 22:00 GLO Afgrøder vilkår % Tirsdag den 11. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OPC OPEC offentliggør månedlig report for oliemarkedet aug 1:50 JPY Pengemængde M2 å/å jul 3.9% 3.8% 3:30 AUD NAB virksomhedsvilkår Indeks jul :00 GLO LME lager 10:00 ITL HICP, endelig m/m å/å jul 0.4% % 11:00 DEM ZEW nuværende situation Indeks aug :00 DEM ZEW forventninger Indeks aug :00 USD NFIB optimisme, små virksomheder Indeks jul :30 USD Enhedslønomkostninger, foreløbig k/k 2. kvartal -0.2% 6.7% 18:00 GLO DOE råolie, kortsigts outlook aug august 2015

15 Kalender - fortsat Onsdag den 12. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Time Warner, Standard Chartered, Societe Generale, UniCredit - WTO IEA offentliggør månedlig report for oliemarkedet 1:50 JPY Bank of Japan mødereferat 1:50 JPY Producentpriser m/m å/å jul -0.1% -2.9% -0.2% -2.4% 2:30 AUD Westpac forbrugertillid Indeks (% m/m) aug :30 JPY Industriproduktion, endelig m/m å/å jun 0.8% 2.0% 6:30 JPY Tertiært industri indeks m/m jun 0.1% -0.7% 7:30 CNY Industriproduktion å/å jul 6.6% 6.8% 7:30 CNY Faste investeringer å/å jul 11.5% 11.4% 7:30 CNY Detailsalget å/å jul 10.6% 10.6% 8:00 SEK Prospera inflationsforventninger 8:00 SEK PES ledighed % jul 3.9% 10:00 GLO LME lager 10:30 GBP ILO Arbejdsløshedsprocent % jun 5.6% 5.6% 5.6% 10:30 GBP Gns. ugelønninger (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 3.2% 10:30 GBP Gns. ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 2.8% 2.8% 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å jun -0.5% 0.2% 1.7% -0.4% 1.6% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån % 16:30 GLO DOE U.S. råolie lager K 20:00 USD Offentligt budget mia. USD jul Torsdag den 13. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 1:01 GBP RICS husprisindeks % jul :50 JPY Maskinordrer m/m å/å jun -4.8% 17.4% 0.6% 19.3% 8:00 DEM HICP, endelig m/m å/å jul 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 8:45 FRF HICP m/m å/å jul 0.3% -0.5% 0.3% -0.1% 0.3% 9:00 ESP HICP, endelig m/m å/å jul -0.1% -0.1% -1.6% -0.1% 9:30 SEK Underliggende inflation CPIF m/m å/å jul -0.4% 0.4% -0.2% 0.6% 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.5% -0.6% -0.3% -0.4% 10:00 GLO LME lager 13:30 EUR ECB mødereferat 14:30 USD Detailsalg m/m jul 0.5% 0.5% -0.3% 14:30 USD Detailsalg, kontrolgruppe m/m jul 0.5% 0.5% -0.1% 14:30 USD Detailsalg ekskl. biler m/m jul 0.4% 0.4% -0.1% 14:30 USD Detailsalg ekskl. biler og benzin m/m jul 0.5% 0.5% -0.2% 14:30 USD Importpriser m/m å/å jul -1.1% -10.5% -0.1% -10.0% 14:30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse 1000 Fredag den 14. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 0:45 NZD Detailsalg k/k 2. kvartal 0.5% 2.7% 7:30 FRF BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.2% 0.3% 0.6% 0.8% 8:00 DEM BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.5% 0.5% 1.5% 0.3% 1.0% 9:30 SEK Serviceproduktionen m/m å/å jun -0.5% 1.6% 10:00 ITL BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.3% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 10:00 GLO LME lager 10:30 GBP Byggeri m/m å/å jun 2.3% 3.3% 2.3% 3.3% -1.3% 1.3% 10:30 EUR Portugal, BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 1.5% 11:00 EUR BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 1.0% 11:00 EUR CPI m/m å/å jul 0.2% -0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 11:00 EUR CPI - kerne, endelig % jul 1.0% 1.0% 1.0% 14:30 USD PPI m/m å/å jul 0.1% -0.9% 0.4% -0.7% 14:30 USD PPI ekskl. fødevarer og energi m/m å/å jul 0.1% 0.5% 0.3% 0.8% 15:15 USD Kapacitetsudnyttelse % jul 78.0% 77.8% 15:15 USD Industriproduktion m/m jul 0.3% 0.2% 15:15 USD Fremstillings produktion m/m jul 0.3% 0.0% 16:00 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks aug :00 GLO Baker Hughes U.S. boreplatforms optælling Kilde: Danske Bank august 2015

16 Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredit-transaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske Børsmæglerforeningens anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse opdateres ugentligt. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse august 2015

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. juni 2015 Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Fokus i den kommende uge EU-lederne mødes ekstraordinært mandag med Grækenland som eneste punkt på dagsordenen.

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund

Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund Investeringsanalyse generelle markedsforhold 21. december 212 Ugefokus Forhandlingerne fortsætter helt hen til kanten af den finanspolitiske afgrund Fokus i den kommende uge Markedets opmærksomhed ventes

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Ugefokus ECB stjal rampelyset

Ugefokus ECB stjal rampelyset Investment Research 3. maj 2013 Ugefokus ECB stjal rampelyset Fokus i de kommende to uger Det vigtigste økonomiske nøgletal i euroområdet i de kommende to uger er BNP for 1. kvartal 2013. Ifølge vores

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere