Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter en fremgang i forbruget, der vil være hovedmotoren i amerikansk økonomi fremover. Udviklingen i producent- og importpriserne i USA vil gøre os klogere på det underliggende prispres i varepriserne efter faldet i olieprisen i juli. I euroområdet ventes nationalregnskabstallene at bekræfte, at opsvinget er fortsat i 2. kvartal, ikke mindst som følge af højere økonomisk aktivitet i Tyskland. Tillidsindikatorerne i euroområdet stiger formentlig, idet usikkerheden er aftaget, efter at der er forhandlet en aftale på plads med Grækenland. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 6 Ugen der gik i Skandinavien 10 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Selv om fokus i Storbritannien er flyttet til inflationen, holder Bank of England stadig nøje øje med lønvæksten, der offentliggøres i den kommende uge. Det bliver interessant at se inflationstallene i Danmark, Sverige og Norge. Makro og finans på tværs Benzinprisen har ikke reageret synderligt på faldet i olieprisen, og effekten på privatforbruget har derfor også været begrænset. Finansprognose Den amerikanske centralbank strammer tonen. Det understøtter vores forventning om en rentenedsættelse i USA i september. Markedet undervurderer stadig, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne, og vi venter højere korte renter i USA og en stærkere dollar mod euro. Duerne i Bank of England står lidt stærkere end ventet pga. stærk valuta og fald i olieprisen. Hovedindikatorer 07-aug 3M 12M 10yr EUR swap 1,04 1,20 1,60 EUR/USD ICE Brent oil aug 6M 12-24M S&P ,56 0-5% 5-8% Læs mere på side 13 Kilde: Danske Bank Svenske inflationstal vil formentlig skuffe Riksbanken Kerneinflationen i Norge er sandsynligvis faldet igen Kilde: Macrobond, Riksbank, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond, Norges Bank, Danske Bank Markets Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt Ugens vigtigste nøgletal i USA er detailsalget i juli. Detailsalget bør i øvrigt følges tæt frem mod mødet i den amerikanske centralbank i september. Når man tager de positive virkninger af faldet i olieprisen i år i betragtning, har detailsalget skuffet. Der er dog udsigt til en bedring i detailsalget fremover, og vi venter, at den økonomiske vækst i USA især vil være drevet af privatforbruget, der vil nyde godt af et robust boligmarked, større lønstigninger og fortsat solid jobvækst. Vi regner med at se de første tegn på et stærkere privatforbrug i detailsalget i juli, idet vi venter en vækst i detailsalget ekskl. biler, benzin og byggematerialer på 0.5% efter et fald på 0,2 % i juni set i forhold til måneden før. Vi får endnu et fingerpeg om udviklingen i det amerikanske privatforbrug fremover, når University of Michigan udsender de foreløbige tal for udviklingen i forbrugertilliden i august. Forbrugertilliden steg betydeligt i 4. kvartal sidste år, hvor den nåede det højeste niveau siden Forbrugertilliden har holdt sig på et pænt niveau uden de store udsving siden november, og vi venter heller ikke større ændringer i august. Derudover vil udviklingen i producentpriserne og importpriserne i juli gøre os klogere på det underliggende prispres i varepriserne. De finansielle markeder har fokus på inflationstallene, idet eventuelle tegn på højere prispres spiller en vigtig rolle for Federal Reserves rentebeslutninger. Prisudviklingen er ikke mindst interessant efter det betydelige fald i olieprisen i juli. Endelig byder ugen på tal for udviklingen i erhvervstilliden blandt de mindre amerikanske virksomheder (det såkaldte NFIB-indeks). Her bliver det især interessant at se underindeksene for lønudviklingen og virksomhedernes rekrutteringsplaner. I euroområdet offentliggøres første skøn for udviklingen i den økonomiske vækst i 2. kvartal i den kommende uge, og vi regner med, at væksten har været på 0,4 % på kvartalsbasis. Det er uændret i forhold til 1. kvartal, men sammensætningen af væksten vil formentlig være forskellig. Privatforbruget var den vigtigste vækstmotor i 1. kvartal, men forbruget kom i modvind i 2. kvartal som følge af en stigning i olieprisen, og vores model for privatforbruget indikerer en vækst på 0,3 % på kvartalsbasis mod 0,5 % i 1. kvartal. Eksportvæksten er dog formentlig steget i 2. kvartal som følge af en svækkelse af den effektive eurokurs og højere økonomisk vækst i USA. Væksten i Tyskland ventes at være steget til 0,5 % på kvartalsbasis i 2. kvartal fra 0,3 % i 1. kvartal, mens væksten i fransk økonomi formentlig er faldet til 0,2 % efter et stærkt 1. kvartal, hvor væksten var på 0,8 % på kvartalsbasis. I euroens periferi går det nu endelig fremad for italiensk økonomi, og her regner vi med, at væksten har været uændret 0,3 % på kvartalsbasis i 2. kvartal. Vi får desuden de første tillidsindikatorer for august, idet Sentix-indekset for tilliden blandt investorerne og de tyske ZEW-forventninger offentliggøres i den kommende uge. Begge indikatorer faldt i juli, men vi venter en stigning i august, idet usikkerheden blandt investorer og virksomheder er aftaget, efter at der er forhandlet en aftale på plads med Grækenland. Forbruget ventes at være i bedring Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets Pænt niveau for forbrugertilliden Kilde: Macrobond Fremgangen er fortsat i europæisk økonomi i 2. kvartal Kilde: Eurostat, Danske Bank Markets Optimismen ventes at stige efter aftale med Grækenland Kilde: Macrobond, Danske Bank Markets 2 7. august 2015

3 I Storbritannien er arbejdsmarkedsstatistikken for juni mest interessant i næste uge. Især lønvæksten vil tiltrække opmærksomhed, da den stadig er vigtig for timingen af den første renteforhøjelse, selv om fokus nu er flyttet til inflationen, se Bank of England Review: Dovish BoE due strong sterling and lower oil price. Lønvæksten er steget i de seneste måneder, og vi venter en yderligere stigning i de gennemsnitlige ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr.) i juni. Der er dog sandsynlighed for, at den årlige vækstrate er uændret på grund af volatiliteten i serien (et svagt tal for marts 2014 falder ud). Bedringen på arbejdsmarkedet er aftaget i de seneste måneder, og vi venter en uændret ledighed (3 mdr.) på 5,6 %, som imidlertid kan være lavere, da den månedlige ledighed var høj i april og maj. Vi venter ikke, at output for byggesektoren for juni vil medføre justering af det første estimat af BNP-væksten. I Kina vil der være fokus på industriproduktionen og handelsbalancen. Vi venter kun, at uroen på aktiemarkedet vil have begrænset indflydelse på væksten, idet det kinesiske aktiemarked stadig er relativt lille set i forhold til den samlede kinesiske økonomi. Det er dog alligevel vigtigt at holde øje med de kinesiske nøgletal i de kommende måneder for at se, om faldet i PMI-indekset er en enlig svale eller et symptom på, at kinesisk økonomi nu møder kraftigere modvind. Hvis det ikke går fremad i kinesisk økonomi, vil den økonomiske politik muligvis blive lempet yderligere. Lønvæksten er taget til på det seneste Kilde: ONS Meget lav inflation i Danmark Skandinavien I Danmark offentliggør Danmarks Statistik en række interessante nøgletal i næste uge. Vi får bl.a. tal for inflationen i juli, som vi forventer var 0,4 % mod 0,7 % i juni. Den faldende oliepris har ikke ført til lavere benzinpriser, som faktisk ser ud til at være steget med 0,5 % i juli. Andre energipriser, især diesel og el, steg dog. Fødevare- og bogpriser steg overraskende meget i juni, og vi forventer, at de har trukket ned i juli. Der er dog større usikkerhed end normalt, fordi det ikke er sikkert, hvornår store ændringer i energipriser bliver tydelige i forbrugerprisindekset. Kilde: Danmarks Statistik Vi får også en række tal for vores samhandel med udlandet. Vi skønner, at overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for juni var omkring 13 mia. kr. (ikke sæsonkorrigeret), hvilket er et lille fald fra maj, hvor det var 16,2 mia. kr. Både industriproduktionen og vareeksporten i juni bliver offentliggjort i næste, og det bliver interessant at se, om de steg, efter de begge faldt i både april og maj. Øget økonomisk aktivitet på vores eksportmarkeder og en svag kronekurs taler for, at de begge steg. Selv hvis vi får ret, så er det stadig ikke sikkert, det er nok til at opveje faldende i april og maj. Det er derfor ikke utænkeligt, at både industriproduktionen og eksporten faldt fra 1. kvartal til 2. kvartal. Handelsbalancen i juni skønnes at have været 7,8 mia. kr. I Sverige vil finansmarkederne og den svenske centralbank Riksbanken holde et vågent øje med inflationsudviklingen i juli (torsdag). Vi regner med, at inflationen renset for boligrenter vil ligge hele 0,3 procentpoint under Riksbankens prognose efter faldet i energipriserne. Det er de tal, Riksbankchefen Stefan Ingves og den øvrige ledelse vil tage med til rentemødet i september. Ugen byder desuden på den månedlige Prospera-undersøgelse af finansmarkedernes inflationsforventninger (onsdag), hvor forventningerne på et og to års sigt er steget i de seneste måneder, selv om de stadig ligger hhv. 0,5 og 1,0 procentpoint under målsætningen. Det bliver den sidste indikation, vi får af inflationsforventningerne forud for rentemødet i september. Vi ser en vis sandsynlighed for, at Riksbanken fremrykker rentenedsættelsen til september i stedet for at vente til senere på året, som vi hidtil har ventet. Endelig får Juli inflationstal ventes lavere end Riksbanken s skøn Kilde: Macrobond Til gengæld ventes inflationsforventningerne at stige lidt Kilde: Macrobond 3 7. august 2015

4 vi også faktiske nøgletal for udviklingen i industrien (mandag) og servicesektoren (fredag), men de er af mindre betydning for pengepolitikken og finansmarkederne. Den vigtigste begivenhed på det norske marked bliver inflationen for juli, som udsendes mandag den 10. august. Kerneinflationen for juni overraskede med en stigning på 0,5 % m/m og 3,2 % å/å, hvilket var langt højere end forventet. Ifølge Bloomberg var økonomernes forventning 2,4 %. Norges Banks inflationsprognose var 2,5 % for juni. Det markant højere inflationstal var et resultat af overraskende prisstigninger på flybilletter og fødevarer. Den svagere norske krone spillede også en rolle i prisstigningerne. Denne gang antager vi, at priserne på flybilletter vil falde efter to måneder med prisstigninger på næsten 40 %. Vi forventer også kun moderat højere fødevarepriser efter stigningerne i de seneste to måneder. Det betyder, at vi forventer en månedlig stigning på 0,1 %, som svarer til et fald i årsstigningstakten for kerneinflationsmålet fra 3,2 % til 2,6 %. Således ventes inflationen at være mere eller mindre tilbage på inflationsmålet, men stadig noget over Norges Banks prognose på 2,2 % for juli. Prognosen er dog forbundet med stor usikkerhed på grund af de volatile priser på fødevarer og flybilletter i de seneste måneder. Det er desuden usikkert, hvordan den seneste valutasvækkelse vil påvirke inflationen. Vi skal formentlig også have septembertallene, før vi kan foretage en endelig vurdering af inflationspresset i Norge. I forhold til Norges Banks møde i september vil en inflation på linje med vores forventninger holde døren åben for en rentenedsættelse, hvis centralbanken vurderer, at de lavere oliepriser vil påvirke vækstudsigterne yderligere. Norsk kerneinflation ventes at falde igen Kilde: Danske bank Markets, Norges Bank, Macrobond 4 7. august 2015

5 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige I løbet af ugen Lør 08 CNY Eksport å/å jul -1.5% 2.8% Lør 08 CNY Import å/å jul -8.0% -6.1% Man 10-aug - CNY Pengemængde M2 å/å jul 11.7% 11.8% 16:00 USD Fed's LMCI m/m jul :25 USD Fed's Lockhart (stemmebr., due) taler Tir 11-aug - OPC OPEC offentliggør månedlig report for oliemarkedet aug 11:00 DEM ZEW forventninger Indeks aug :30 USD Enhedslønomkostninger, foreløbig k/k 2. kvartal -0.2% 6.7% Ons 12-aug - WTO IEA offentliggør månedlig report for oliemarkedet 1:50 JPY Bank of Japan mødereferat 7:30 CNY Industriproduktion å/å jul 6.6% 6.8% 7:30 CNY Faste investeringer å/å jul 11.5% 11.4% 7:30 CNY Detailsalget å/å jul 10.6% 10.6% 10:30 GBP ILO Arbejdsløshedsprocent % jun 5.6% 5.6% 5.6% 10:30 GBP Gns. ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 2.8% 2.8% 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å jun -0.5% 0.2% 1.7% -0.4% 1.6% Tors 13-aug 13:30 EUR ECB mødereferat 14:30 USD Detailsalg m/m jul 0.5% 0.5% -0.3% 14:30 USD Detailsalg, kontrolgruppe m/m jul 0.5% 0.5% -0.1% 14:#01 USD Importpriser m/m å/å jul -1.1% -10.5% -0.1% -10.0% Fre 14-aug 8:00 DEM BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.5% 0.5% 1.5% 0.3% 1.0% 11:00 EUR BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 1.0% 11:00 EUR CPI m/m å/å jul 0.2% -0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 11:00 EUR CPI - kerne, endelig % jul 1.0% 1.0% 1.0% 14:30 USD PPI m/m å/å jul 0.1% -0.9% 0.4% -0.7% 16:00 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks aug Scandi fokus Man 10-aug 9:00 DKK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.3% 0.4% 0.0% 0.7% 9:00 DKK Betalingsbalance (s.k.) mia. DKK jun :00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å jul 0.1% 2.6% 0.5% 3.2% Ons 12-aug 8:00 SEK Prospera inflationsforventninger Tors 13-aug 9:30 SEK Underliggende inflation CPIF m/m å/å jul -0.4% 0.4% -0.2% 0.6% 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.5% -0.6% -0.3% -0.4% Kilde: Makrobond og Danske Bank 5 7. august 2015

6 Makro og finans på tværs Lavere oliepris har ikke den store effekt på benzinprisen Olieprisen er igen for nedadgående og i mandags faldt den under 50 dollar pr. tønde for første gang siden januar. Det fortsatte fald i ugens løb skyldes usikkerhed om den globale vækst og tegn på, at OPEC-landene øger deres produktion. Med hensyn til det første punkt burde en styrkelse af den globale vækst have understøttet en stigning i råvarepriserne, men nedjusteringen af det kinesiske Caixin PMI-tal for industrien til det laveste niveau i to år har skabt tvivl om den globale vækst. Trods den lavere oliepris har benzinpriserne i USA og Europa ligget rimeligt stabilt i forhold til de udsving, der sås ved årets begyndelse. Et større spænd mellem benzinog oliepriser er ikke usædvanligt i sommermånederne, da benzinpriserne især i USA holdes oppe af driving season. Spændet indsnævres normalt efter sommerperioden, hvilket kunne indikere, at den lave oliepris får en forsinket effekt på benzinpriserne. Dog vil denne effekt blive mindre, hvis olieprisen i stiger mellemtiden. Det beskedne fald i benzinpriserne kunne tyde på, at forbrugerne kun i mindre grad får gavn af den lavere oliepris. Således forventer vi et mindre løft i privatforbruget, end det vi oplevede ved årets begyndelse, hvor især forbrugernes forøgede købekraft var med til at løfte aktiviteten i euroområdet. Ikke desto mindre forventer vi et stærkt globalt privatforbrug. I USA bør privatforbruget finde støtte i den fortsatte bedring af boligmarkedet, den solide jobskabelse og stigende lønvækst. Forbrugerne i euroområdet får støtte fra styrkelsen af arbejdsmarkedet og en forventet bedring af forbrugertilliden som følge af den mindre usikkerhed, som følge af aftalen med Grækenland. For det andet indikerer de ufleksible benzinpriser, at inflationen falder mindre end faldet i olieprisen ellers kunne tyde på. Virkningen ses allerede i euroområdet, hvor HICP-inflationen for juli var uændret på 0,2 % på årsbasis på trods af et fald i olieprisen på næsten 7% i EUR, jf. Euro area: Core inflation surprises on the upside again. I USA bør den moderate ændring i benzinpriserne afværge et skarp fald i inflationen, som kunne have holdt Fed fra at hæve renten på sit møde til september. Hovedpunkter Benzinprisen har ikke reageret synderligt på faldet i olieprisen, og effekten på privatforbruget har derfor også været begrænset. Fed strammer tonen. Det understøtter vores forventning om en rentenedsættelse i september. Markedet undervurderer stadig, hvor hurtigt Fed vil gå frem, og vi venter højere korte renter i USA og en stærkere dollar mod euro. Duerne i Bank of England står lidt stærkere end ventet. Euroens periferi er i bedring, men politisk usikkerhed fortsætter. Senioranalytiker Pernille Bomholdt Henneberg Analytiker Mikael Olai Milhøj Benzinprisen i USA reagerer ikke meget på lavere oliepris Uændret euroinflation i juli trods fald i oliepris Kilde: Bloomberg, Macrobond, Danske Bank Markets Kilde: Eurostat, Danske Bank Markets 6 7. august 2015

7 Federal Reserve strammer tonen Den forgangne uge bragte interessant nyt fra den amerikanske centralbank, der nu signalerer, at den første renteforhøjelse kan ventes på det næste rentemøde i september. Dennis Lockhart fra Atlanta Fed siger i et interview med Wall Street Journal, at Federal Reserve nu er ved at være klar til at forhøje renten, og at de økonomiske nøgletal skal blive svækket betydeligt, hvis han skal overbevises om, at renteforhøjelsen ikke skal komme i september. Bemærkningerne i Wall Street Jounal er især interessante af to grunde: 1. Lockhart anses for at være neutral med en lille hældning mod duefløjen i den pengepolitiske komite (FOMC). Han repræsenterer formentlig derfor kernen i FOMC, hvilket tyder på, at de vigtige medlemmer nu bevæger sig i retning af en første renteforhøjelse i september. 2. Lockhart er en af de første, der har udtalt sig oven på Fed-mødet i forrige uge, og hans kommentarer giver et første indtryk af tankerne bag den lille, men vigtige ændring i formuleringen i den pengepolitiske udmelding vedrørende forventningerne til den første renteforhøjelse, læs mere om dette i US FOMC: Only some further progress needed for September rate hike. Den strammere retorik fra Fed er i tråd med vores forventninger og understøtter udsigten til en renteforhøjelse i september. Lockharts bemærkninger udløste en rentestigning i USA, hvor den 2-årige statsobligationsrente steg 7bp. Samtidig blev dollaren styrket på valutamarkederne, og EUR/USD handlede tæt på 1,0860 det laveste niveau siden midten af juli. Vi tror dog alligevel fortsat, at markedet undervurderer, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne, og vi venter stadig højere korte obligationsrenter i USA og en styrkelse af dollar mod euro på kort sigt. Der er samtidig stor interesse på finansmarkederne om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juli, der offentliggøres i dag. Vi venter stadig på afgørende nyt om det amerikanske arbejdsmarked samt nyt om pris- og lønpresset forud for det pengepolitiske møde i september, og finansmarkederne vil formentlig være følsomme over for nøgletallene i august og september, jf. Strategy: Fed not far from its first hike. Stærkt pund og lavere oliepris giver diskussion i BoE Den britiske centralbank, Bank of England, holdt som ventet renten uændret på mødet torsdag. Som det også var ventet var der uenighed i den pengepolitiske komite om, hvorvidt renten burde forhøjes straks for første gang siden december Rentebeslutningen blev vedtaget med stemmerne 8-1, idet Ian McCafferty stemte for en renteforhøjelse. Både vi og andre analytikere havde ventet, at afstemningsresultatet ville være 7-2, så duerne i BoE stod altså lidt stærkere end ventet. Mødereferatet viste, at medlemmerne af den pengepolitiske komite har divergerende holdninger til en række vigtige emner, hvilket formentlig skyldes, at nøgletallene peger i flere forskellige retninger. Ifølge mødereferatet var der uenighed om (1) overskudskapaciteten i britisk økonomi, (2) inflationsrisikoen og (3) omkostningerne og fordelene ved at skride til handling tidligere eller senere. Argumenterne for en renteforhøjelse bliver efter vores vurdering stadig stærkere, og vi tror fortsat, at renten bliver sat op i 4. kvartal i år formentlig i november til trods for det seneste afstemningsresultat, men sandsynligheden for, at det sker, er naturligvis faldet. Vi ser fem forudsætninger for, at BoE forhøjer renten. Selv om ledigheden nu er tilbage på det normale niveau, samtidig med at lønvæksten er på vej op, Fed-repræsentant fra due til høg HØGEAGTIG NEUTRAL DUEAGTIG Plosser S. Fischer (K) Yellen (K) R. Fischer Vacant Brainard (K) George Vacant Dudley Lacker Tarullo (k) Lockhart Mester Williams Evans Bullard Powell (K) Rosengren Kockerlakota Fed: stemmeberettiget, (K): Komite medlem Kilde: Danske Bank Markets Forudsætninger for britisk renteforhøjelse Betingelse Ledighed < eller = NAIRU Kilde: Danske Bank Markets Lav inflation bekymrer Bank of England Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Relative renter styrker dollar mod pund Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Status Løninflation > 2 %? Solide vækstudsigter (over trend 0,5 % k/k) CPI inflation stabil / på vej op? Ingen finansiel stress 7 7. august 2015

8 og vækstudsigterne ser solide ud, vil BoE stadig gerne se en stabilisering/stigning i inflationen, før de griber til en renteforhøjelse, da de stadig ikke er helt trygge ved udsigterne for inflationen på kort sigt. Faldet i olieprisen og det stærke britiske pund gør det ikke helt usandsynligt, at inflationen kommer under nul igen, og det er hovedårsagen til, at BoE fortsat hælder relativt kraftigt mod en lempelig pengepolitik. Hvis inflationen bliver højere end ventet i de kommende måneder, vil nogle af medlemmerne i den pengepolitiske komite muligvis stemme for, at renten snart forhøjes, som det også antydes i mødereferatet. Fokus er med andre ord nu på inflationstallene. Da vores forventninger til de britiske centralbankrenter ikke er i tråd med konsensusforventningerne, regner vi stadig med at se betydelige rentestigninger i Storbritannien i de kommende måneder, og vi venter en udfladning af den britiske rentekurve drevet af det 0-5-årige segment. Vi venter også fortsat en styrkelse af pundet mod euroen i de kommende måneder som følge af udviklingen i de relative renter. EUR/GBP ventes at ligge i 0,69 på 3 og 6 måneders sigt. De relative renter vil formentlig også spille en vigtig rolle for udviklingen i GBP/USD i 2. halvår, og vi venter, at kursen vil ligge i 1,51 på 6 måneders sigt. Styrkelsen af duefløjen i BoE kan være et forvarsel om en lignende udvikling i Federal Reserve, der også vil skulle træffe rentebeslutningen på baggrund af en stærk valuta og en lav oliepris. Som beskrevet ovenfor mener vi imidlertid kun, at den lave oliepris vil have begrænset effekt på inflationen, og den vil formentlig ikke hindre en renteforhøjelse i september. Vending i periferilandene, men politisk usikkerhed spøger Bedringen fortsætter i euroens periferi Kilde: Markit PMI, Danske Bank Markets Italiensk økonomi understøttes af en række faktorer I euroområdet har fokus været på den økonomiske situation i periferilandene. I Italien, Spanien og Irland er der fremgang i samlede PMI-indeks for ordreindgangen. Det irske index er højere end nogensinde, og det understreger, at landet står til at have den højeste BNP-vækst i euroområdet med 4,5 % i år, jf. Ireland: It is better than good just waiting for Moody s upgrade. I Spanien er økonomien fortsat i bedring og væksten bør overstige 3,0 % for første gang i otte år. Det er værd at bemærke, at Italien efter sin kamp med recession i 2014 nu haler ind på de øvrige periferilande. De forbedrede vækstudsigter skyldes en kombination af en række faktorer, der bør gavne både husholdningerne og erhvervslivet, herunder arbejdsmarkedsreform, en stort set neutral finanspolitik, lave energipriser, faldende låneomkostninger, den svagere effektive euro og, nok så vigtigt, mindre politisk usikkerhed. I de fleste andre periferilande spøger den politiske usikkerhed. Både Spanien og Portugal afholder parlamentsvalg i år, og begge vil tiltrække sig opmærksomhed på grund af den usikkerhed, der fulgte efter det græske valg. Valget i Portugal afholdes den 4. oktober. Landet har ikke et protestparti, der nyder stor opbakning, så usikkerheden her bør være forholdsvis begrænset. Modsat vil det spanske valg, der afholdes den 20. december, tiltrække sig en del opmærksomhed, da meningsmålingerne kunne tyde på, at det euroskeptiske parti Podemos kan blive landets største. Det er værd at bemærke, at Podemos er falmet lidt i løbet af 2015, og de kan miste yderligere popularitet i takt med bedringen af spansk økonomi. I øjeblikket ser Podemos ud til at blive det tredjestørste parti, og det vil således få plads i parlamentet og vil kunne påvirke forhandlingerne fremadrettet. Kilde: Eurostat, Markit PMI, Spanske Podemos popularitet er aftaget i år % Spanske meningsmålinger Kilde: Danske Bank Markets % 50 People's Party Podemos Spanish socialist worker's party august 2015

9 Udsigter for de globale finansmarkeder Aktivklasse Aktier Moderat positive udsigter på 3 måneders sigt; positive på 12M sigt Primære faktorer Vækstfremgang i USA. Opsvinget i euroområdet fortsætter. Pengepolitiske lempelserfra ECB, BoJ og PBoC understøtter aktiemarkedet. Obligationer Renter i kernelande: tyske statsrenter moderat op; renter i USA op Rentespænd USA-Euro: Kører ud Rentespænd i periferien kører gradvist ind Kreditspænd vil fortsat være stabile, men med periodevis volatilitet Valuta EUR/USD ned forud for første renteforhøjelse i USA; op på længere sigt USD/JPY op i takt med, at markedet opjusterer forventninger til Fed EUR/SEK bryder gennem 9,50 og varsler yderligere stigning på kort sigt EUR/NOK svingende på kort sigt, derefter ned Råvarer Oliepriser i et spænd på kort sigt, op i H2 Metalpriser stigende trend Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Kilde: Danske Bank Markets Renteforhøjelse nærmere i USA, inflationen op. Tyske obligationer støttes af ECB's QE, men likviditet ubekendt faktor. Pengepolitisk divergens og neutralt overraskelsesindeks vil trække rentespænd op. Kvantitative pengepolitiske lempelser understøtter fortsat periferien; Grækenland er stadig en risikofaktor. Likviditetsindsprøjtning fra ECB, grundlæggende stabil økonomi og jagt på afkast. Vækstforskel og pengepolitiske udsigter trækker fortsat ned på 3-6 måneders sigt. Relativ pengepolitik og kapitaludstrømning fra Japan understøttes fortsat af pensionsreform. Kamp mellem Riksbanken og ECB på kort sigt, EUR/SEK ned på lidt længere sigt pga. højere vækst i Sverige. Svag likviditet begrænser potentialet på nedsiden på kort sigt, derefter ned pga. oliepris, positionering og relative grundlæggende økonomiske faktorer. Højere global vækst og udbudskonsolidering understøtter stigninger i år. Bekymring over væksten i Kina en negativ faktor på kort sigt, risici på udbudssiden. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stiger nu igen; ekstremt vejr kan trække priserne yderligere op august 2015

10 Ugen der gik i Skandinavien Danmark yderligere reduktion af valutareserven Tal for udviklingen i valutareserven i juli viste, at valutareserven faldt med yderligere 43,0 mia. kr., hvoraf 40,2 mia. kr. skyldtes opkøb af danske kroner i intervention. Dermed lå valutareserven ved udgangen af måneden på 583,2 mia. kr., hvilket svarer til 30 % af BNP. Valutareserven steg kraftigt i begyndelsen af året, da Danmarks Nationalbank intervenerede for sammenlagt 275 mia. kr. i januar og februar for at undgå, at den danske krone blev for stærk. Nationalbanken har opkøbt danske kroner i intervention for sammenlagt 142,6 mia. kr. de seneste fire måneder. Da valutareserven stadig er stor, og da vi har en forventning om, at Danmarks Nationalbank ønsker en valutareserve på omtrent samme niveau som ved årsskiftet, venter vi, at Nationalbanken vil intervenere yderligere, før de vælger at hæve renten uafhængigt. Vi vurderer dog trods alt, at pilen peger mod en selvstændig dansk renteforhøjelse senere på året. Vi forventer, at indskudsbevisrenten er-0,50 % ved årets udgang mod -0,75 % i øjeblikket. Intervention for fjerde måned i træk Kilde: Danmarks Nationalbank De lave renter er en væsentlig årsag til, at vi har set markante prisstigninger på både huse og ejerlejligheder i år. Nye tal fra Danmarks Statistik viste, at hus- og ejerlejlighedspriserne steg yderligere i maj, således at de var hhv. 7,0 % og 10,6 % højere end i maj sidste år. Især ejerlejlighedsmarkedet er varmt, hvor priserne er på niveau med før krisen. Antallet af tvangsauktioner ligger på et normalt niveau, mens antallet af konkurser stadig ligger højt givet fremgangen i dansk økonomi og de lave renter. Svensk økonomi i relativt god form Sverige det realøkonomiske billede ser relativt pænt ud Ugens eneste nøgletal på den makroøkonomiske front i Sverige var PMI-tallene. Både indekset for industrien og servicesektoren steg, men begge indeks holdt sig også inden for det etablerede spænd på hhv og Der var dermed ikke noget nyt at hente om svensk økonomi i PMI-tallene, og det er faktisk ikke så dårligt, idet væksten i 2. kvartal har ligget over den langsigtede vækstrate (den såkaldte trendvækst) i svensk økonomi og også over væksten i de fleste af de lande, Sverige normalt sammenligner sig med. Kilde: Macrobond Norge fortsat svaghed i industrien Sidste uge stod det klart, at fremstillingssektoren stadig er svag på baggrund af det kraftige olieprisfald. Selv om PMI for industrien for juli steg fra det laveste niveau siden 2009, tyder det samlede tal på 45,8 stadig på et yderligere fald i industrisektoren. Dertil kommer, at af indeksstigningen på 1,6 point kunne 1,3 point henføres til øgede lagre, hvilket forværrer ordre-/lagerbalancen. Af de fem underkomponenter var lagerindekset dog det eneste, der lå over 50 (et indeks over 50 indikerer bedring). Generelt øger tallene sandsynligheden for, at Norges Bank nedsætter renten i september. I sidste uge udsendte brancheorganisationen Eiendom Norge de månedlige tal for boligpriserne. Efter forrige måneds positive overraskelse viste denne uges tal et månedligt, sæsonjusteret fald på 0,3 %. Dermed er de årlige boligprisstigninger næsten tilbage på Norges Banks prognose fra junimødet. Selv om det er betryggende for centralbankdirektør Olsen, viste tallet også yderligere divergens i de regionale boligpriser, hvor boligerne i Oslo på årsbasis steg med 11,7 % over for et gennemsnit på 6,7 % på landsplan. Det er den største procentvise forskel siden 2004 og afspejler til dels nedgangen i den økonomiske aktivitet i de olietunge regioner (fx Stavanger). Fremstillingssektoren kæmper stadig Kilde: Macrobond august 2015

11 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 6/8 Bank of England Review: Dovish BoE due to strong sterling and lower oil price Torsdagens meddelelse fra Bank of England var blødere i tonen end forventet. Stemmerne fordelte sig med 8-1 (Danske Bank: 7-2, konsensus: 7-2). 4/8 Flash Comment Denmark: DKK40.2bn in FX intervention in July Danmarks valutareserve faldt med 43,0 mia. kroner til 583,2 mia. kroner i juli efter Nationalbanken intervenerede i valutamarkedet for 40,2 mia. kroner. 4/8 Research Danmark: Positiv start på 3. kvartal for dansk eksport Danske Banks eksportbarometer steg en smule til 52,0 i juli mod 51,6 i juni. Eksportbarometret har således brudt den nedadgående tendens gennem 2. kvartal august 2015

12 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,6 1,4 3,7 0,3 2,6 3,8 0,6 5,1 1,8 45,2 6, ,7 1,9 1,0 0,2-0,4 3,4 1,9 0,7 4,7-1,0 38,6 7, ,1 1,9 0,3 3,2 0,1 4,9 4,6 1,7 4,4-2,1 37,9 6,8 Sverige ,3 2,4 1,9 7,4 0,2 3,3 6,6-0,2 7,9-2,1 43,9 5, ,3 2,0 1,6 5,3 0,1 3,8 4,9 0,2 7,8-1,8 44,5 5, ,3 2,0 1,1 3,6 0,0 5,3 5,2 1,5 7,6-0,9 44,8 5,4 Norge ,2 2,0 2,7 0,6 0,2 2,7 1,9 2,0 3, ,5 1,9 2,3-1,8 0,7 1,6 3,4 2,1 4, ,3 2,0 2,2 1,9 0,1 1,5 3,0 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,9 1,0 0,6 1,1-0,1 3,7 4,0 0,4 11,6-2,4 92,0 2, ,5 1,7 1,1 2,5 0,0 3,8 4,6 0,2 11,0-2,1 91,8 2, ,0 1,1 0,7 5,5 0,0 4,2 4,1 1,4 10,2-1,7 90,6 2,5 Tyskland ,6 1,2 1,1 3,4-0,1 3,8 3,3 0,8 5,0 0,2 74,5 7, ,3 2,4 1,1 3,0 0,0 5,7 5,3 0,4 5,0 0,0 72,4 7, ,6 1,6 0,8 6,8 0,0 4,9 5,3 2,1 4,7 0,2 69,6 6,7 Frankrig ,4 0,6 1,9-1,6-0,1 2,7 3,8 0,6 10,2-4,4 95,5-1, ,7 1,1 1,0-0,7 0,0 4,6 4,2 0,0 10,4-4,5 98,1-1, ,0 0,8 0,4 3,1 0,0 3,4 4,0 1,3 10,2-4,7 99,8-2,2 Italien ,4 0,3-0,9-3,2 0,3 2,4 1,6 0,2 12,7-3,0 132,2 1, ,5 0,8 0,5-0,7 0,0 4,3 2,6 0,0 12,6-2,7 133,8 1, ,4 0,7 0,4 3,4 0,0 4,3 3,8 1,4 12,4-2,2 132,7 1,8 Spanien ,4 2,4 0,1 3,4-0,1 4,2 7,6-0,2 24,5-5,6 98,1 0, ,4 2,7-0,7 5,3 0,0 5,1 5,8-0,7 23,2-4,5 101,2 0, ,6 1,9 0,4 6,8 0,0 4,5 4,9 1,3 21,7-3,7 100,6 0,9 Finland ,1-0,2 0,2-5,1 - -0,4-1,4 1,0 8,7-3,2 59,3-1, ,5 0,6 0,0-2,0-2,0 1,0 0,2 9,2-3,1 62,0-1, ,4 0,5-0,5 3,0-4,0 2,5 1,0 9,0-2,7 63,5-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport Infla- 1 Import 1 tion 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,4 2,5-0,2 5,3 0,0 3,2 4,0 1,6 6,2-4,1 101,0-2, ,3 3,1 0,6 3,7 0,1 2,5 5,7 0,5 5,4-2,9 104,0-2, ,7 2,9 0,9 5,1-0,1 4,6 4,7 2,2 5,0-2,6 103,0-2,6 Japan ,1-1,4 0,3 2,6 0,1 8,4 7,4 2,4 3,6-7,0 245,0 0, ,0 0,0 0,9 0,8 0,2 7,6 5,0 1,0 3,3-6,5 245,0 2, ,4 1,4 1,2 1,2-0,1 6,0 7,4 1,6 3,1-6,2 246,0 2,0 Kina , ,0 4,3-1,1 40,7 1, , ,7 4,2-0,8 41,8 2, , ,3 4,2-0,8 42,8 2,3 UK ,8 2,5 2,1 7,8-0,2 0,6 2,2 1,5 6,2-5,4 88,7-4, ,8 2,5 0,7 6,1 0,0 2,4 3,9 0,3 5,5-4,6 90,1-4, ,8 2,3-1,0 7,5 0,0 4,7 4,7 1,6 5,3-3,6 91,0-3,6 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP august 2015

13 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 07-aug 0,25 0,31 0,96 2,32 109,4-682,0 +3m 0,50 0,62 1,45 2,70 104,0-716,8 +6m 0,75 0,87 1,65 2,85 106,0-703,3 +12m 1,25 1,45 2,00 3,05 110,0-677,7 EUR 07-aug 0,05-0,02 0,10 1,04-109,4 746,2 +3m 0,05-0,01 0,10 1,20-104,0 745,5 +6m 0,05-0,01 0,10 1,30-106,0 745,5 +12m 0,05-0,01 0,20 1,60-110,0 745,5 JPY 07-aug 0,10 0,10 0,14 0,60 136,5 124,8 5,47 +3m 0,10 0, ,0 125,0 5,73 +6m 0,10 0, ,6 126,0 5,58 +12m 0,10 0, ,7 127,0 5,34 GBP 07-aug 0,50 0,59 1,14 2,08 70,6 155,0 1057,0 +3m 0,50 0,65 1,30 2,20 70,0 149,0 1065,0 +6m 0,75 0,83 1,55 2,30 70,0 151,0 1065,0 +12m 1,00 1,26 1,95 2,60 72,0 153,0 1035,4 CHF 07-aug -0,75-0,74-0,67 0,29 107,3 98,1 695,5 +3m -0, ,0 100,0 716,8 +6m -0, ,0 100,0 703,3 +12m -0, ,0 100,0 677,7 DKK 07-aug 0,05-0,07 0,30 1,39 746,15 682,0 - +3m 0,05-0,10 0,15 1,45 745,5 716,8 - +6m 0,05-0,05 0,15 1,55 745,5 703, m 0,05-0,05 0,25 1,85 745,5 677,7 - SEK 07-aug -0,35-0,24-0,18 1,37 955,7 873,5 78,1 +3m -0,40-0,30 0,05 1,60 940,0 903,8 79,3 +6m -0,45-0,30 0,00 1,70 930,0 877,4 80,2 +12m -0,45-0,35 0,00 1,95 900,0 818,2 82,8 NOK 07-aug 1,00 1,23 1,15 2,11 904,0 826,3 82,5 +3m 1,00 1,25 1,30 2,30 870,0 836,5 85,7 +6m 1,00 1,25 1,30 2,40 850,0 801,9 87,7 +12m 1,00 1,25 1,40 2,70 840,0 763,6 88,8 Aktiemarkedet Regioner Kilde: Danske Bank Pris trend 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Stærk USD, afdæmpet indtjeningsvækst, høj pris Medium 0-5% 5-8% Undervægt Emerging markets (lokal valuta) Råvare-univers er under pres Høj 0-3% 0-5% Undervægt Japan Reflation, 'corporate governance', indtjeningsvækst, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Europa (ekskl. Nordiske) Reflation, indtjeningsvækst, billig EUR, fair pris Medium 0-8% 10-15% Overvægt Nordiske Indtjeningsvækst, dyr værdiansættelse Medium 0-% 5-10% Overvægt Råvarer Risiko profil 3 mdr Pris trend 3 mdr. Gennemsnit 07-aug K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner august 2015

14 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Lør 08 CNY Eksport å/å jul -1.5% 2.8% Lør 08 CNY Import å/å jul -8.0% -6.1% Lør 08 CNY Handelsbalance mia. USD jul Søn 09 CNY PPI å/å jul -5.0% -4.8% Søn 09 CNY Inflation å/å jul 1.5% 1.4% Mandag den 10. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - CNY Pengemængde M2 å/å jul 11.7% 11.8% - CNY Nye lån i yuan mia. CNY jul CNY Samlede udlån mia. CNY jul GLO Palm olie produktion, tons M jul 1.76M - GLO Palm olielager, tons M jul 2.15M - GLO Palm olie eksport, tons M jul 1.70M 1:50 JPY Bankernes udlån å/å jul 2.5% 7:00 JPY Forbrugertillid Indeks jul :00 JPY Eco Watchers Survey Outlook (Current) Indeks jul :00 DKK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.3% 0.4% 0.0% 0.7% 9:00 DKK Betalingsbalance (s.k.) mia. DKK jun :00 DKK Betalingsbalance (ikke s.k.) mia. DKK jun :00 DKK Handelsbalance ekskl. ekibe mia. DKK jun :00 DKK Eksport m/m jun 5.0% -1.3% 9:00 DKK Industriproduktion m/m jun 3.0% -3.6% 9:30 SEK Industriproduktionen s.k. m/m å/å jun -0.1% 3.3% 9:30 SEK Ordreindgang i industrien m/m å/å jun -0.2% 5.9% 10:00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å jul 0.1% 2.6% 0.5% 3.2% 10:00 NOK Forbrugerpriser m/m å/å jul 0.3% 2.6% 10:00 NOK Producentpriser m/m å/å jul 0.3% -4.9% 10:00 GLO LME lager 10:30 EUR Sentix Investortillid Indeks aug :00 USD Fed's LMCI m/m jul :25 USD Fed's Lockhart (stemmebr., due) taler 22:00 GLO Afgrøder vilkår % Tirsdag den 11. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OPC OPEC offentliggør månedlig report for oliemarkedet aug 1:50 JPY Pengemængde M2 å/å jul 3.9% 3.8% 3:30 AUD NAB virksomhedsvilkår Indeks jul :00 GLO LME lager 10:00 ITL HICP, endelig m/m å/å jul 0.4% % 11:00 DEM ZEW nuværende situation Indeks aug :00 DEM ZEW forventninger Indeks aug :00 USD NFIB optimisme, små virksomheder Indeks jul :30 USD Enhedslønomkostninger, foreløbig k/k 2. kvartal -0.2% 6.7% 18:00 GLO DOE råolie, kortsigts outlook aug august 2015

15 Kalender - fortsat Onsdag den 12. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - OTH Regnskab - Time Warner, Standard Chartered, Societe Generale, UniCredit - WTO IEA offentliggør månedlig report for oliemarkedet 1:50 JPY Bank of Japan mødereferat 1:50 JPY Producentpriser m/m å/å jul -0.1% -2.9% -0.2% -2.4% 2:30 AUD Westpac forbrugertillid Indeks (% m/m) aug :30 JPY Industriproduktion, endelig m/m å/å jun 0.8% 2.0% 6:30 JPY Tertiært industri indeks m/m jun 0.1% -0.7% 7:30 CNY Industriproduktion å/å jul 6.6% 6.8% 7:30 CNY Faste investeringer å/å jul 11.5% 11.4% 7:30 CNY Detailsalget å/å jul 10.6% 10.6% 8:00 SEK Prospera inflationsforventninger 8:00 SEK PES ledighed % jul 3.9% 10:00 GLO LME lager 10:30 GBP ILO Arbejdsløshedsprocent % jun 5.6% 5.6% 5.6% 10:30 GBP Gns. ugelønninger (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 3.2% 10:30 GBP Gns. ugelønninger ekskl. bonus (3 mdr. gns.) å/å jun 2.8% 2.8% 2.8% 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å jun -0.5% 0.2% 1.7% -0.4% 1.6% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån % 16:30 GLO DOE U.S. råolie lager K 20:00 USD Offentligt budget mia. USD jul Torsdag den 13. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 1:01 GBP RICS husprisindeks % jul :50 JPY Maskinordrer m/m å/å jun -4.8% 17.4% 0.6% 19.3% 8:00 DEM HICP, endelig m/m å/å jul 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 8:45 FRF HICP m/m å/å jul 0.3% -0.5% 0.3% -0.1% 0.3% 9:00 ESP HICP, endelig m/m å/å jul -0.1% -0.1% -1.6% -0.1% 9:30 SEK Underliggende inflation CPIF m/m å/å jul -0.4% 0.4% -0.2% 0.6% 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.5% -0.6% -0.3% -0.4% 10:00 GLO LME lager 13:30 EUR ECB mødereferat 14:30 USD Detailsalg m/m jul 0.5% 0.5% -0.3% 14:30 USD Detailsalg, kontrolgruppe m/m jul 0.5% 0.5% -0.1% 14:30 USD Detailsalg ekskl. biler m/m jul 0.4% 0.4% -0.1% 14:30 USD Detailsalg ekskl. biler og benzin m/m jul 0.5% 0.5% -0.2% 14:30 USD Importpriser m/m å/å jul -1.1% -10.5% -0.1% -10.0% 14:30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse 1000 Fredag den 14. august 2015 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 0:45 NZD Detailsalg k/k 2. kvartal 0.5% 2.7% 7:30 FRF BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.2% 0.3% 0.6% 0.8% 8:00 DEM BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.5% 0.5% 1.5% 0.3% 1.0% 9:30 SEK Serviceproduktionen m/m å/å jun -0.5% 1.6% 10:00 ITL BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.3% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 10:00 GLO LME lager 10:30 GBP Byggeri m/m å/å jun 2.3% 3.3% 2.3% 3.3% -1.3% 1.3% 10:30 EUR Portugal, BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 1.5% 11:00 EUR BNP, foreløbig k/k å/å 2. kvartal 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 1.0% 11:00 EUR CPI m/m å/å jul 0.2% -0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 11:00 EUR CPI - kerne, endelig % jul 1.0% 1.0% 1.0% 14:30 USD PPI m/m å/å jul 0.1% -0.9% 0.4% -0.7% 14:30 USD PPI ekskl. fødevarer og energi m/m å/å jul 0.1% 0.5% 0.3% 0.8% 15:15 USD Kapacitetsudnyttelse % jul 78.0% 77.8% 15:15 USD Industriproduktion m/m jul 0.3% 0.2% 15:15 USD Fremstillings produktion m/m jul 0.3% 0.0% 16:00 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks aug :00 GLO Baker Hughes U.S. boreplatforms optælling Kilde: Danske Bank august 2015

16 Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredit-transaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske Børsmæglerforeningens anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse. Planlagte opdateringer af analysen Denne analyse opdateres ugentligt. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse august 2015

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere