Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december"

Transkript

1 Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske møder i december. Mødet i Den Europæiske Centralbank (3. december), Bank of England (10. december), den svenske Riksbank (15. december), Federal Reserve (16. december), Norges Bank (17. december) og den japanske centralbank (18. december) vil alle i betydelig grad kunne påvirke markedets forventninger til udviklingen næste år. ECB lægger op til lempelser, men markedet er forberedt Første vigtige møde er ECB-mødet den 3. december, der har påkaldt sig stigende interesse, efter at centralbankchef Mario Draghi overraskende åbnede døren på klem for flere lempelser på mødet i oktober, hvor han også signalerede, at en række forskellige instrumenter i den pengepolitiske værktøjskasse vil blive overvejet. Vi venter nu, at indlånsrenten nedsættes med 10bp, og at ECB holder muligheden åben for flere rentenedsættelser. Samtidig ventes ECB at forlænge opkøbene af statsobligationer til december 2016, mens de månedlige opkøb formentlig øges til 75 mia. euro. Det vil bringe ECB s balance op på omkring 3,6 billioner euro ved udgangen af Vi regner desuden med, at erhvervsobligationer vil komme til at indgå i det udvidede opkøbsprogram, idet ECB har tilkendegivet, at dette er det mest velegnede instrument til brug for yderligere pengepolitiske lempelser. Vi venter altså relativt drastiske skridt fra ECB, men markedet har også meget høje forventninger til centralbanken og indregner aktuelt mere end en rentenedsættelse på 10bp. Vi regner derfor kun med at se et begrænset fald i obligationsrenterne i euroområdet oven på ECB-mødet. Læs mere i ECB research: Draghi will surprise the markets again, 2. november. Første renteforhøjelse i USA siden 2006 Efter en stærk amerikansk jobrapport i oktober, hvor der blev skabt nye job, venter vi nu, at Federal Reserve leverer en første renteforhøjelse i december. Markederne ser en sandsynlighed på ca. 85 % for, at det sker. At dømme ud fra kommentarerne fra medlemmer af Feds ledelse på det seneste ser det ud til, at duerne støtter eller i hvert fald accepterer en renteforhøjelse. Vi venter endnu fire renteforhøjelser i 2016 i tråd med medianforventningerne i Federal Reserve, dvs. i alt fem renteforhøjelser frem til slutningen af Dermed vil fed funds-renten ligge i et spænd på 1,25-1,50 % ved udgangen af Pengemarkedet indregner ca. tre renteforhøjelser i samme periode. Vi venter derfor yderligere stigninger i de lange og korte renter i USA ud over stigningerne i kølvandet på arbejdsmarkedsrapporten. Stigningerne i de amerikanske obligationsrenter ventes at smitte af på euroområdet først og fremmest i det 10-årige segment, da ECB vil holde de 2- og 5-årige renter i stram snor. ECB kan sætte skandinaviske centralbanker under pres De skandinaviske centralbanker kan meget vel komme under pres, hvis ECB som ventet leverer nye pengepolitiske lempelser, da det vil kunne skabe ny valutaindstrømning i Skandinavien. Den ledende rente er i Danmark på -0,75 %, hvilket formentlig er den nedre grænse. Vi venter derfor aktuelt ikke ændringer i de pengepolitiske renter i Dan-mark. I tilfælde af ny valutaindstrømning vil Nationalbanken intervenere på ny i valuta-markedet for at modvirke en kronestyrkelse. Den svenske Riksbank ventes at nedsætte renten til -0,45 % i december, og Norges Bank har også kurs mod flere lempelser, men vil formentlig holde renten i ro indtil videre pga. stigende offentlige udgifter og en svækkelse af den norske krone. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbank renter Land Spot +3m +6m +12m USD 0,25 0,50 0,75 1,25 EUR 0,05 0,05 0,05 0,05 GBP 0,50 0,50 0,75 1,25 DKK 0,05 0,05 0,05 0,05 SEK -0,35-0,45-0,45-0,45 NOK 0,75 0,75 0,75 0,75 10-årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD 2,25 2,50 2,60 2,90 TYS 0,58 0,60 0,70 1,00 GBP 1,99 2,10 2,20 2,50 DKK 0,88 0,90 0,95 1,25 SEK 0,91 0,55 0,65 0,95 NOK 1,61 1,50 1,70 1,90 Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Renter USA... 7 Makro & Renter Analytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt november

3 Prognose for euroområdet Væksten i euroområdet faldt marginalt til 0,3 % på kvartalet fra 0,4 % i 2. kvartal. Den aftagende vækst kan tilskrives afmatningen i Kina og andre emerging markets-lande, som trækker eksporten ned. Til gengæld har denne effekt hidtil ikke været så kraftig som frygtet. Foruden opbremsningen i Kina vil den seneste tids styrkelse af euroen også gøre det svært for eksporten. Trods ovenstående negative faktorer forventer vi fortsat økonomisk vækst i euroområdet på 1,4 % i 2015, bl.a. på baggrund af en solid stigning i privatforbruget. I 2016 forventer vi, at opsvinget tager yderligere fart i europæisk økonomi, hvor vi venter en vækst på 1,7 %. Efter deflation på ny i september kom vi tilbage over stregen med en inflation på 0,1 % på årsbasis i oktober. Vi regner med, at de lave inflationstal vil være forbigående, og venter en kraftig stigning i inflationen sidst på året, hvor effekten af de lave energipriser begynder at aftage. Ser vi frem mod 2016, forventer vi moderat kerneinflation, da lønpresset formentlig fortsat vil være afdæmpet, og euroen formentlig vil blive styrket. Pengepolitik og pengemarked ECB-chefen Mario Draghi anlagde overraskende en meget blød tone efter centralbankens rentemøde i oktober med udmeldingen om, at ECB er åben for at bruge en række pengepolitiske instrumenter. Samlet tror vi derfor, at ECB sænker renten med 10bp på mødet i december, og at de holder døren på klem for yderligere rentenedsættelser. Samtidig forventer vi, at ECB vil forlænge statsobligationsopkøbene til december 2016, og at de vil øge de månedlige opkøb til 75 mia. euro Det vil øge ECB s balance til omkring 3,6 billioner euro ved slutningen af Samtidig forventer vi, at ECB vil lade erhvervsobligationer indgå i et udvidet opkøbsprogram, da centralbanken har udtalt, at dette er det mest velegnede instrument til at gennemføre yderligere pengepolitiske lempelser. Det meget bløde udmelding på ECB s oktobermøde har presset de europæiske renter ned for alle løbetider siden vores sidste renteprognose. Vi regner med, at der efter mødet til december fortsat vil være et moderat pres for lavere 10-årige renter. Ser vi 6 og 12 måneder frem, venter vi imidlertid et lille opadgående pres på de 10-årige obligationsrenter pga. afsmitning fra USA. Afsmitningen vil især kunne mærkes i det 10- årige segment, da ECB holder de 2- og 5-årige renter i skak med opkøbene af statsobligationer og en indskudsrente på -0,3 %, og vi venter en stejling af den og 5-10-årige eurokurve. Vores prognose for de 10-årige renter ligger marginalt over forwardmarkedet på 12 måneders sigt, mens den 2- og 5-årige prognose ligger lidt under. Vi venter, at 3-måneders Euribor-fixingerne vil forblive under nul i hele prognoseperioden. 3-måneders Euribor-rente EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Pengemarked Tyske statsobligationer Swaprenter 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-Oct Nov november

4 Prognose for Danmark Privatforbruget er kommet stærkt igen efter et svagt 2. kvartal, men eksporten har skuffet, og Danmark ser ud til at have haft nulvækst i 3. kvartal. Vi venter imidlertid, at der kommer mere gang i eksporten igen i takt med et forsigtigt opsving i euroområdet. Beskæftigelsen og boligpriserne fortsætter med at stige, og konkurser og betalingsstandsninger ligger ikke længere på et kriseniveau. Inflationen begynder nu at blive trukket op af såkaldte basiseffekter. Dette er hidtil blevet modvirket af faldende benzinpriser, men det ser ikke ud til, at benzinprisen falder mere, og vi regner med, at inflationen vil stige fra nu af. Pengepolitik og pengemarked Med udsigt til nye pengepolitiske lempelser i euroområdet i december vil det formentlig ikke længere være nødvendigt for Nationalbanken at intervenere i valutamarkedet til støtte for den danske krone eller at forhøje renten. Vi tror dog heller ikke, at renten bliver nedsat som reaktion på den ventede rentenedsættelse i euroområdet, da de pengepolitiske renter efter vores vurdering har nået den nedre grænse. Den ledende rente ventes derfor at forblive på minus 0,75 % på 12M sigt. Får vi på ny valutaindstrømning eller et pres for en stærkere krone, vil Nationalbanken formentlig intervenere for at svække kronen. Efter at ECB åbnede døren på klem for nye lempelser i oktober, indregner markedet ikke længere renteforhøjelser på kort sigt, og T/N-fixingerne er faldet, hvilket har sendt 3M Ciba og Cita endnu længere ned under nul. Vi venter nu, at 3M Cibor vil ligge pænt under nul i de næste 12 måneder. Markedet venter stadig stigende pengemarkedsrenter i hele Den 2-årige danske swaprente er faldet mere end 15bp den sidste måned, da markedet nu har fjernet de tidligere ventede selvstændige danske renteforhøjelser, og ECB har åbnet for flere pengepolitiske lempelser. Høj efterspørgsel efter korte danske statsobligationer og skatkammerbeviser har samtidig trukket de korte pengemarkedsrenter ned. Den korte ende af den danske kurve er relativt attraktiv for udenlandske investorer med f.eks. dollarinvesteringer, da de kan øge merrenten i forhold til amerikanske skatkammerbeviser ved at tilføje en valutaterminsforretning. Den 10-årige danske swaprente er kun faldet marginalt den sidste måned, og rentespændet til euroen er stadig højere end før, valutaindstrømningen tog fart i 1. kvartal. Givet vores forventning om, at de danske pengemarkedsrenter vil forblive pænt under forward-renterne for 2016 og givet vores syn på ECB ligger vores prognose for de 2- og 5-årige renter stadig under forwardmarkedet. På 12 måneders sigt ventes den 10-årige danske rente især at blive trukket op af euroområdet og USA, og vores 10-årige prognose på 1,60 % ligger både over spot- og forward-renterne. DKK Spot +3m +6m +12m Money market CD REPO M M Government bonds 2-year year year Swap rates 2-year year year DKK-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) 13-Oct Nov-15 3M Cibor-rente november

5 Prognose for Sverige Svensk økonomi vokser pænt, og vi venter, at væksten får yderligere et løft i 2016 som følge af den markant stigende indvandring. Risikoen for, at de svenske statsfinanser vil komme til at lide under den stigende indvandring, spiller en væsentlig rolle for obligationsrenterne. Indtil videre forventer Statsgældskontoret dog stort set, at udgifterne i forbindelse med indvandringen stort set vil blive opvejet af højere skatteindtægter. Inflationen i Sverige har været stigende i år som følge af den svenske krones svækkelse, men denne effekt ser nu ud til at aftage. Kerneinflationen (inflationen renset for boligrenter og energi) topper formentlig i løbet af de kommende par måneder. Til den tid, dvs. i 1. kvartal 2016, vil overenskomstforhandlingerne for 3 mio. lønmodtagere være i fuld gang. Vi venter stort set ingen lønstigninger, hvilket indikerer, at inflationen igen vil ligge under inflationsmålet. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken vil formentlig stadig være under pres for at nedsætte repo-renten med 10bp i december (til -0,45 %), hvis Den Europæiske Centralbank nedsætter den ledende rente og udvider opkøbene af statsobligationer. Dette vil være et defensivt træk fra Riksbankens side med henblik på at modvirke en eventuel styrkelse af den svenske krone. Efterfølgende, formentlig i 2. kvartal 2016, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, vil Riksbanken måske igen skulle udvide opkøbsprogrammet (aktuelt 200 mia. svenske kroner svarende til 30 % af den cirkulerende mængde), da inflationen med en vis sandsynlighed vil afvige fra Riksbankens forventninger. Vi venter, at renteniveauet ud til omkring de 5-årige løbetider vil være relativt stabilt, selv i et scenarie med faldende renter. Den lave strukturelt betingede inflation udgør fortsat Riksbankens største udfordring, og der er fortsat ikke de store udsigter til renteforhøjelser. Markedet indregner efter vores vurdering for mange renteforhøjelser i det 5-årige rentepunkt. Vores argument er, at en større del af kurvestejlingen over tid bør rykke længere ud ad rentekurven og medføre en stejling af det 5-10-årig segment. Usikkerheden i den lange ende af rentekurven forstærkes samtidig af usikkerhed om næste års finanslov som følge af stigende udgifter i forbindelse med indvandringen og stigende udgifter til sygesikring. SEK Spot +3m +6m +12m Pengemarked Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig SEK-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/10/ /11/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets november

6 Prognose for Norge. Virkningerne af opbremsningen i olieinvesteringerne viser sig kun gradvist. Indtil videre har effekten været tydeligst i det sydvestlige Norge, som er blevet ramt direkte af afskedigelser i olieindustrien. Senest har der været tegn på opbremsning i privatforbruget. Ledigheden er på vej op, men kun langsomt og hovedsageligt på grund af høj vækst i arbejdsstyrken. Beskæftigelsen stiger fortsat kun med ca. 0,5 % på årsbasis. Erhvervstilliden konjunkturbarometrene i industrien er overraskende steget i de seneste måneder. Det kunne tyde på, at afmatningen i industrien er ved at være ovre. De traditionelle brancher nyder godt af den svage norske krone, og byggeriet har fordel af et sundt boligmarked og store offentlige investeringer. Der er fremlagt et ekspansivt finanslovsforslag for Budgetindikatoren ligger højt på 0,7 % (væksten i det offentlige forbrug ud over den forventede vækst i fastlands-bnp). Det oprindelige finanslovsforslag tog ikke højde for den aktuelle immigrationsbølge, som vil øge den samlede aktivitet i Kerneinflationen er steget på det seneste pga. svækkelsen af den norske krone i Kerneinflationen var på 3,0 % i oktober mod 3,1 % i september, hvilket var i tråd med Norges Banks forventninger. Den samlede inflation ligger omkring inflationsmålet på 2,5 %. Inflationen forventes at falde i takt med, at effekten af den svage valuta aftager. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank (NB) indikerer i den pengepolitiske rapport (24. september), at renten, som aktuelt er på 0,75 %, nedsættes yderligere med 25bp i foråret eller sommeren NB holdt renten i ro på mødet den 5. oktober, hvilket er tegn på, at det samlede billede stort set ikke er ændret siden mødet den 24. september. Privatforbruget ligger ganske vist lidt lavere, og de globale renter er faldet en smule, men den norske krone er blevet svækket lidt, og finanslovsforslaget for 2016 er lidt mere ekspansivt end ventet. NB indikerer en sandsynlighed på omkring 66% for en rentenedsættelse inden sommeren. Markedet indregner aktuelt lidt mere end en enkelt rentenedsættelse (på 25bp) inden sommeren. NOK Spot +3m +6m +12m Pengemarked ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig NOK-swapkurve 2.8 % bp Ændring, bp (h-akse) 13/10/ /11/2015 Vi regner nu med, at vi har set den sidste rentenedsættelse i Norge i indeværende konjunkturforløb. Nedsætter NB ikke renten på mødet den 17. december, kan det betyde en mindre stejling i den korte til mellemlange ende af rentekurven. De lange norske renter ligger relativt lavt i forhold til udlandet. Særligt den svenske rentekurve ser usædvanlig stejl ud i forhold til den norske kurve. 3-måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets november

7 Prognose for USA Jobvæksten i USA steg til i oktober, mens den gennemsnitlige månedlige jobvækst set over en tremåneders periode steg til Ledigheden faldt fra 5,1 % til 5,0 % og vil snart være nede under Federal Reserves nedre skøn for den naturlige ledighed (4,9 %). De gennemsnitlige timelønninger var også højere end ventet. De steg 2,5 % på årsbasis i oktober, og lønvæksten ligger dermed på det højeste niveau i seks år. Lønvæksten har været afdæmpet i lang tid, men ser nu endelig ud til at være på vej op. Den højere løninflation betyder også, at inflationspresset i USA er stigende. Vi venter, at amerikansk økonomi vil vokse omkring 2,5 % i Pengepolitik og pengemarked Den meget stærke jobrapport betyder, at vi nu venter den første amerikanske renteforhøjelse i december (tidligere januar 2016). Markedet ser en sandsynlighed på omkring 85 % for en renteforhøjelse i december. Udtalelser på det seneste tyder på, at duerne i Feds ledelse nu støtter eller i det mindste accepterer en renteforhøjelse. I tråd med Feds medianforventning venter vi yderligere fire renteforhøjelser i 2016, dvs. i alt fem renteforhøjelser inden udgangen af Dermed vil fed funds-renten ligge i 1,25 %- 1,50 % ved udgangen af næste år. Pengemarkedet venter i alt tre renteforhøjelser inden udgangen af Får vi ret i forventningen om en første amerikansk renteforhøjelse i december efterfulgt af flere renteforhøjelser i 2016, vil obligationsrenterne i USA sandsynligvis fortsætte op, især i den korte ende (2-5 år). Udsigten til, at ECB annoncerer en forlængelse af statsobligationsopkøbene, lægger en dæmper på stigningspotentialet især for de 10- og 30-årige renter i USA. Dette vil understøtte efterspørgslen efter amerikanske højrente - obligationer og bidrage til fortsat lav global inflation. Vi venter derfor en udfladning af rentekurven i USA (2-10 og 5-10 år) det kommende år, især pga. vores forventning om relativt aggressive renteforhøjelser. Rentestigningerne vil imidlertid ske gradvist, idet markedet formentlig vil tøve med at indregne mere end tre renteforhøjelser på et års sigt, og en renteforhøjelse i december nu er indregnet i markedsrenterne. Desuden vil Fed bestræbe sig på at overbevise markedet om, at de ikke planlægger 17 renteforhøjelser i træk som i Vi venter dog klart, at renterne vil ligge over forward-markedet over hele linjen, især på 6 og 12M sigt. Det skal også tilføjes, at den aktuelle mathed i amerikansk industri vil kunne trække ned for renterne både før og efter Feds decembermøde. Et eventuelt rentefald vil dog være midlertidigt. USD Spot +3m +6m +12m Pengemarked FED M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig USD-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 13-Oct Nov-15 3-måneders USD Libor-rente november

8 Prognose for Storbritannien Væksten i Storbritannien faldt ifølge det første kvartalsregnskabsskøn til 0,5 % på kvartalet i 3. kvartal fra 0,7 % i 2. kvt. Det er fortsat servicesektoren (78,4 % af BNP), der giver det største vækstbidrag, mens industriproduktionen faldt 0,3 % på kvartalet. Det var tredje kvartal i træk med tilbagegang i industrien, der stadig lider under den stærke pundkurs og opbremsningen i industrien på globalt plan. Den samlede vækst ligger fortsat omkring den langsigtede vækstrate (trend), og opsvinget i Storbritannien fortsætter. Ledigheden er allerede mere eller mindre blevet normaliseret, og vi tror, at arbejdsmarkedet fortsat vil stramme til, hvilket vil skabe endnu højere lønvækst. De pæne vækstudsigter i Storbritannien betyder, at BoE har fokus på inflationen. Storbritannien faldt tilbage i deflation i september pga. faldet i olie- og fødevarepriserne samt det stærke pund, der trækker nedad for inflationen via lavere importpriser. Vi venter, at der kommer mere gang i inflationen i begyndelsen af næste år, når basiseffekten af faldet i olieprisen i 2. halvår 2014 begynder at falde ud af inflationsberegningerne. Pengepolitik og pengemarked Bank of England vedtog på det seneste møde at holde renten uændret med stemmerne 8-1. Vi venter fortsat en renteforhøjelse i februar, men må indrømme, at de hidtidige signaler fra BoE giver en vis sandsynlighed for, at rentenedsættelsen kommer senere. Vi regner med, at decembermødet bliver afgørende for vores forventninger til BoE fremover. De venter sandsynligvis på at se, hvad der sker i euroområdet, og her venter vi pengepolitiske lempelser i december. Det ser dog fortsat ud til, at den underliggende britiske vækst er på vej op pga. et strammere arbejdsmarked, og det vil skabe et større pres på BoE, end det generelt er vurderingen i øjeblikket. Vi mener, at markedet undervurderer, hvor hurtigt BoE vil stramme op, da markedet ikke indregner den første fulde renteforhøjelse på 25bp før i november 2016, og vi venter, at fixingerne på pengemarkedet stiger mere, end forward-markedet indregner. Vi venter fortsat en kraftig stigning i de britiske markedsrenter som følge af udsigten til renteforhøjelser, og vi har oprevideret prognosen over hele rentekurven som følge af (i) udsigten til en renteforhøjelse i USA i december, hvilket trækker opad for de globale renter, og (ii) markedets lave forventninger til renteforhøjelser fra BoE, hvilket giver en sandsynlighed for betydelige rentestigninger i den korte ende, selv hvis BoE først sætter renten op nogle måneder senere, end vi venter. Vi ser den 10-årige britiske swap-rente i 2,60 % på 12M sigt og venter en udfladning af den og 5-10-årige kurve. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M year year year year year year GBP-swapkurve Money market Government bonds Swap rates 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 13-Oct Nov-15 3-måneders Libor-rente november

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet november

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse november

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august 16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere