Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal"

Transkript

1 Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse af statsobligationsopkøbene fra 60 til 80 mia. euro om måneden samt opkøb af virksomhedsobligationer og nye ekstraordinære lån til bankerne (TLTRO), der kan have en negativ rente. De nye pengepolitiske lempelser betyder, at det nu er usandsynligt, at vi får en større stigning i obligationsrenterne i euroområdet på kort sigt, og vi udelukker bestemt ikke muligheden for et fortsat pres for lavere renter i de næste par måneder. Givet de nye lempelser fra ECB kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Japan hvor de 10-årige obligationsrenter går i minus. Vi venter imidlertid fortsat et lille pres for højere obligationsrenter på 6-12 måneders sigt pga. afsmitning fra den lange ende af den amerikanske rentekurve. Vi tror stadig fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de 2- og 5-årige renter i skak med obligationsopkøbene og en indlånsrente på minus 0,4 %. Vi venter derfor stadig en vis stejling af den og 5-10-årige eurokurve. Desuden ventes 3-måneders Euribor-fixingerne at forblive negative de næste 12 måneder. Federal Reserve anlagde en forsigtig tone på mødet i marts og meldte ud, at de gerne vil undgå at stramme for meget og for hurtigt op. Ser man på forventningerne hos de enkelte medlemmer af den pengepolitiske komite, så er er det overordnede signal nu, at der kan ventes to renteforhøjelser i år (mod tidligere fire), idet Fed vurderer, at den globale økonomiske og finansielle udvikling fortsat er behæftet med risici. Den nye prognose er et ret stærkt signal om, at renten i USA nok ikke vil blive forhøjet meget i år, idet Fed har nedrevideret den globale vækstprognose, og kreditvilkårene er blevet strammet. Den forsigtige udmelding fra Fed kom som noget af overraskelse, da de økonomiske nøgletal i USA viste en bedring i februar, samtidig med at nervøsiteten på finansmarkederne er aftaget, og kerneinflationen er accelereret. Vi tror, at Fed holder sig på sidelinjen frem til september, og at de kun sætter renten op en enkelt gang i år, selv om det i øjeblikket er mere sandsynligt, at renten forhøjes to gange i år, end at den slet ikke forhøjes. Situationen er nu, at ECB lemper yderligere, at Fed melder ud til den bløde side, og at den japanske centralbank muligvis vil lempe pengepolitikken igen pga. yennens styrkelse. Vi venter derfor et mildt pres for endnu lavere globale renter her i foråret. Ser vi 6-12 måneder frem, ventes presset fra nye renteforhøjelser imidlertid at tynge obligationskurserne i USA, og det vil også trække den lange ende af den europæiske rentekurve lidt op. De korte renter i Skandinavien og euroområdet holdes i skak af centralbankerne. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Danmark fulgte ikke ECB Danmarks Nationalbank fulgte ikke med, da ECB nedsatte renten i marts. Da ECB nu ventes at holde sig i ro, venter vi, at den danske indskudsbevisrente forbliver på -0,65 % i de kommende 12 måneder. Den svenske Riksbank nedsatte indlånsrenten med 15bp til minus 0,50 % på mødet i februar som reaktion på den lave inflation. Vi venter ikke flere rentenedsættelser i Sverige, men statsobligationsopkøbene forlænges sandsynligvis igen i april. I Norge udløste den lave oliepris en ny rentenedsættelse i marts, og givet den forsigtige udmelding fra Norges Bank venter vi nu endnu en rentenedsættelse til juni. Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro & Renter Analytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt marts

3 Prognose for euroområdet Vi har nedrevideret prognosen for væksten i euroområdet fra 1,8 % til 1,5 % i Det skyldes især, at eksterne faktorer giver usikkerhed og dermed modvind for erhvervsinvesteringerne og eksporten. Vi venter fortsat et solidt privatforbrug som følge af bedringen på arbejdsmarkedet og den lave oliepris, jf. Weaker euro growth due to external factors. Udviklingen i olieprisen fik igen inflationen til at gå i minus i februar, hvor euroområdet havde en årlig inflation på -0,2 %. Til trods for stigningen i olieprisen på det seneste fortsætter energipriserne med at trække inflationen ned i de kommende måneder, og vi venter derfor negativ inflation frem til 4. kvartal i år. Den Europæiske Centralbank annoncerede en række nye lempelser i sidste uge, herunder flere rentenedsættelser, større opkøb af statsobligationer og nu også opkøb af virksomhedsobligationer samt nye ekstraordinære lån til bankerne i form af såkaldte TLTRO-lån, der kan have en rente, der er lige så lav som ECB s indlånsrente (aktuelt minus 40bp), jf. ECB s easing package and markets zig-zag. Med den store pakke af nye pengepolitiske lempelser har ECB efter vores vurdering købt sig tid, før det vil være nødvendigt med nye initiativer. Fokus i de kommende 3-6 måneder vil være på detaljerne i pakken og på virkningerne af de nye lempelser. Vi regner med, at ECB holder sig i ro i denne periode. Ser vi på situationen i et længere perspektiv, er det stadig sandsynligt, at obligationsopkøbene forlænges til efter marts 2017, da der ikke rigtigt ser ud til at komme gang i inflationen. ECB venter i sin nye prognose, at inflationen blot vil være på 1,1 % i 1. kvartal 2017, men ser efter vores vurdering stadig for lyst på udsigterne for kerneinflationen. De nye pengepolitiske lempelser betyder, at det nu er usandsynligt, at vi får en større stigning i obligationsrenterne i euroområdet, og det kan bestemt ikke udelukkes, at der fortsat vil være et pres for lavere renter i de næste par måneder. Givet de nye lempelser fra ECB kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Japan hvor de 10-årige obligationsrenter går i minus. Vi venter imidlertid fortsat et lille pres for højere obligationsrenter på 6-12 måneders sigt som følge af afsmitning fra den lange ende af den amerikanske rentekurve. Vi tror stadig fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de 2- og 5-årige renter i skak med obligationsopkøbene og en indlånsrente på minus 0,4 %. Vi venter derfor stadig en lille stejling af den og 5-10-årige eurokurve. Desuden ventes 3-måneders Euribor-fixingerne at forblive under nul i hele prognoseperioden. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer 1.2 % bp Ændring, bp (h-akse) 22-Feb Mar-16 3-måneders Euribor-rente marts

4 Prognose for Danmark Der er kommet lidt mere gang i den økonomiske vækst efter et meget sløjt 3. kvartal sidste år, men det ser nu ud til, at væksten samlet set vil ligge under 1 % i Jobskabelsen er imidlertid fortsat i god gænge, og der blev skabt nye job i den private sektor i januar. Inflationen er som ventet faldet i forhold til januar, men ser ud til at holde sig over nul, og vi venter en ny inflationsstigning i 2. halvår. Danmarks Nationalbank valgte ikke at følge rentenedsættelsen i euroområdet på 10bp i marts, efter at de havde måttet intervenere i valutamarkedet til støtte for kronen i februar. Rentespændet til euroområdet blev derved indsnævret, og den ledende rente i Danmark ligger fortsat på minus 0,65 %. Vi venter, at renten forbliver uændret på 12 måneders sigt. Vi ser imidlertid klart en risiko for, at Nationalbanken har indsnævret rentespændet til euroområdet for aggressivt siden december (30bp i alt), og at der igen vil opstå et pres for en stærkere krone. Det gælder især, hvis der igen begynder at strømme kapital til Danmark, fordi investorerne benytter kronen til at afdække usikkerheden om, hvordan den britiske EU-afstemning vil påvirke euroen. Sker det, vil Nationalbanken sandsynligvis følge det normale mønster, så en valutaindstrømning på mia. kroner vil udløse en rentenedsættelse til minus 0,75 %. Vi ser stadig dette niveau som bundgrænsen for den ledende rente i Danmark. et ligger til en gradvis stigning i de danske pengemarkedsrenter fra 2017 og venter, at rentespændet til de korte eurorenter (EONIA) går i plus i Vores prognose for den danske indskudsbevisrente ligger derfor stadig lidt under markedets forventninger. Vi tror fortsat, at det betydelige danske betalingsbalanceoverskud vil sikre, at Nationalbankens rente kan forblive under eurorenten i en overskuelig fremtid. Den generelle jagt på afkast, efter at Den Europæiske Centralbank har besluttet at øge obligationsopkøbene, ventes desuden at få nogle investorer til at gå efter de marginalt højere obligationsrenter i Danmark. Vi venter derfor også, at det lange rentespænd til Tyskland vil køre lidt ind i år. DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M DKK-swapkurve Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 22-Feb Mar-16 I det 10-årige segment venter vi et lille pres for højere renter pga. afsmitning fra USA, og der er udsigt til en stejling af den og 5-10-årige rentekurve i måneders CIBOR-fixingerne ventes at forblive tæt på nul, mens 3-måneders fixingerne sandsynligvis vil bevæge sig længere ned under nul i M Cibor-rente marts

5 Prognose for Sverige Sverige har nærmest trodset tyngdekraften med en årlig vækst på 4,5 % i 4. kvartal 2015 (4,1 % i 3. kvt.). Indvandringen til Sverige har ifølge Sveriges Statistik tegnet sig for et halvt procentpoint af væksten (større offentlige udgifter), men stort set alle komponenter fra privatforbruget til investeringerne (især byggeriet) og nettoeksporten har klaret sig godt. Det har også kunnet ses i beskæftigelsesudviklingen. Inflationen tog et hop i januar som følge af højere indirekte skatter (der bidrog med et halvt procentpoint) og højere energipriser, men faldt noget igen i februar. Det inflationsmål, som Riksbanken følger (inflationen renset for boligrenter), var på 1,1 % i februar opgjort på årsbasis. Det er i øvrigt værd at bemærke, at priserne på importerede varer og serviceydelser, der har bidraget mest til inflationsstigningen siden begyndelsen af 2014, nu ser ud til at bevæge sig i modsat retning, hvilket ikke er særligt overraskende i betragtning af, at den svenske krone er blevet styrket set på årsbasis. Riksbanken nedsatte renten med 10bp til -0,5 % i februar og signalerer nu, at flere rentenedsættelser ikke kan udelukkes, men at det vil kræve, at inflationen og væksten skal afvige mere fra prognoserne, end det hidtil har været tilfældet. Det er helt i tråd med signalerne fra de andre centralbanker, herunder ECB. Det betyder dog efter vores vurdering ikke, at renten vil blive sat op tidligere eller i et hurtigere tempo end hidtil ventet snarere tværtimod. Riksbanken har igen for nylig understreget, at de ikke kan afvige meget fra Den Europæiske Centralbanks kurs (uden at risikere, at den svenske krone styrkes for meget). ECB signalerer, at renteforhøjelser ligger langt ude i fremtiden, idet renterne i euroområdet vil være lave eller lavere, også efter at opkøbene af statsobligationer er afsluttet (hvilket tidligst sker i marts 2017). Det er derfor efter vores vurdering alt for tidligt, når det svenske pengemarked nu begynder at indregne renteforhøjelser fra begyndelsen af næste år. Vi venter, at Riksbanken (til april) vil annoncere, at statsobligationsopkøbene forlænges med endnu et kvartal, dvs. til og med september, og at man vil opkøbe nominelle papirer med en gennemsnitlig løbetid på omkring frem år. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 22/02/ /03/2016 Derfor mener vi stadig, at den svenske rentekurve er for stejl fra det 1-årige segment og op til det 4-5-årige segment. Forud for Riksbankens møde i februar var der spekulationer om, at de var ved at forberede et system med to indlånsrenter, hvilket kunne have skabt et betydeligt pres på Stibor-fixingerne. Det er efter vores vurdering en af grundene til, at rentespændet mellem swaps og statsobligationer er kørt ind i et stykke tid. Vi finder det imidlertid ikke særligt sandsynligt, at der indføres et system med to indlånsrenter, og vi venter derfor en reversering i swapspændet mod statsobligationer. 3-måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets marts

6 Prognose for Norge Norge havde en høj inflation på 3,1 % i februar og en kerneinflation på 3,4 %. Den høje inflation skyldes primært den svage norske krone i Inflationen ligger dog fortsat højere, end de fleste havde forventet (herunder også Norges Bank). Den høje inflation forventes at være midlertidig, da lønvæksten ser ud til at blive relativt afdæmpet i 2016, og reallønsvæksten kan meget vel blive negativ for første gang i flere årtier. Opbremsningen i olieindustrien har dog kun i moderat omfang påvirket den traditionelle efterspørgsel blandt forbrugerne. Detailsalget ligger stort set uændret. Ifølge den seneste arbejdskraftundersøgelse peger pilen fortsat opad for ledigheden, selvom ledigheden stadig kun udgør 4,5 %. De regionale forskelle bliver imidlertid stadigt mere udtalte, og det står sløjt til på boligmarkedet i den sydvestlige del af Norge, som er stærkt afhængig af olien, mens boligmarkedet i Oslo-området boomer. Norges Bank sænkede renten med 25bp til 0,50 % på det pengepolitiske møde den 17. marts, og indikerede en sandsynlighed for, at vi får endnu en rentenedsættelse på 25bp på rentemødet i juni eller september. Den pengepolitiske rapport tyder på, at renten bunder ud på 0,20 % i Norges Bank udelukker ikke muligheden for, at renten vil gå i minus i tilfælde af større negative stød til økonomien. Chefen for Norges Bank ville ikke udtale sig i detaljer på pressekonferencen med hensyn til, hvorvidt en stærkere norsk krone vil blive set som et større økonomisk stød. Vi forventer nu en rentenedsættelse til juni, så den ledende rente sætter ny bundrekord i 0,25 %. Norges Bank sænkede bunden i prognosen for 3-måneders Nibor-forwardrenten til 0,50 % i 3. kvartal 2017 fra 0,65 % i december. I den nye prognose ser Norges Bank 3- måneders Nibor-forwardrenten i 0,90 % ved udgangen af Markedet har endnu ikke helt tilpasset sig den kraftige nedjustering af den lange ende i Norges Bank prognose, og markedet venter aktuelt, at renterne skal ligge op til 10bp over Norges Banks prognose i Det har hidtil ikke været normalt, at markedet i et konjunkturforløb med faldende renter indregner en højere rente end Norges Bank. I lyset af risikoen for negative renter på kort sigt, hvis den norske krone styrkes, bør FRA-kurven for være stejlere, end Norges Bank venter i sin prognose. Den aktuelle prisfastsættelse i markedet ser med andre ord rimelig. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.1 % bp Ændring, bp (h-akse) 22/02/ /03/ måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets marts

7 Prognose for USA Federal Reserve anlagde en meget forsigtig tone på mødet i marts, og udmeldingen var, at de ønsker at undgå at stramme pengepolitikken for meget for hurtigt. Ser man på forventningerne hos de enkelte medlemmer af den pengepolitiske komite, så er er det overordnede signal nu, at der kan ventes to renteforhøjelser i år (mod tidligere fire), idet Federal Reserve vurderer, at den globale økonomiske og finansielle udvikling fortsat er behæftet med risici. Da de fleste stemmeberettigede komite-medlemmer efter vores vurdering kan betegnes som duer/neutrale, ser vi den nye prognose som et ganske stærkt signal om, at det er usandsynligt, at renten i USA vil blive forhøjet meget i år, idet Fed har nedrevideret prognosen for den globale vækst, og kreditvilkårene er blevet strammet. Den forsigtige udmelding fra Federal Reserve kom som en relativt stor overraskelse, da vi har set en bedring i de økonomiske nøgletal i USA, samtidig med at nervøsiteten på finansmarkederne er aftaget, og kerneinflationen er accelereret. Disse tre faktorer forklarer, hvorfor vi på forhånd vurderede, at Fed ville signalere yderligere stramninger, og hvorfor markederne opjusterede forventningerne til de pengepolitiske renter forud for martsmødet. Det er stadig ikke umuligt, at vi får en renteforhøjelse i juni, men vi (og markederne) mener, at sandsynligheden herfor er faldet betydeligt efter rentemødet. Vi tror fortsat, at Federal Reserve holder sig på sidelinjen frem til september, og at de kun sætter renten op en enkelt gang i år, selv om det skal indrømmes, at det i øjeblikket er mere sandsynligt, at renten forhøjes to gange i år, end at den slet ikke forhøjes. Vi venter tre renteforhøjelser næste år, når usikkerheden om den økonomiske vækst aftager. Læs mere i vores analyse FOMC review: Concerned Fed sends very dovish message to the markets, 16. marts Signalerne fra Federal Reserve betyder i kombination med, at ECB nu øger obligationsopkøbene, og at den japanske centralbank vogter på, at den japanske yen ikke styrkes yderligere, at vi har et meget positivt miljø for de globale obligationsmarkeder. Det amerikanske statsobligationsmarked er det eneste større marked, der kan tilbyde en 10-årig rente på lige ved 2 %. Vi venter derfor en fladning af den 2-10-årige rentekurve i de næste tre måneder, da investorerne vil jagte de højere amerikanske obligationsrenter, og der er derfor ikke den store udsigt til stigninger i obligationsrenterne på kortere sigt. Ser vi lidt længere frem, vil Federal Reserve imidlertid genoptage renteforhøjelserne, og de amerikanske obligationsrenter ventes derfor at stige på 6-12 måneders sigt, selv om renterne i den lange ende af kurven holdes nede af pengepolitiske lempelser i euroområdet og Japan. Vores renteprognose på USA ligger over forward-markedet på 12- måneders sigt. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h.akse) 22-Feb Mar-16 3-måneders USD Libor-rente marts

8 Prognose for Storbritannien Britisk økonomi voksede 0,5 % i 4. kvartal set på kvartalsbasis. Det var især privatforbruget og det offentlige forbrug, der trak væksten, mens både investeringerne og eksporten skrumpede. Både den samlede vækst og jobvæksten vil formentlig bremse op her i 1. halvår pga. stigende usikkerhed forud for EU-afstemningen, hvilket kan lægge bånd på investeringerne og privatforbruget. Det kan også ses i tillidsindikatorerne, og PMI-indekset både for industrien og servicesektoren faldt i februar. Den årlige inflation i Storbritannien steg fra 0,2 % i december til 0,3 % i januar. Vi venter, at både den samlede inflation og kerneinflationen vil forblive lav i Folkeafstemningen om EU den 23. juni udgør en betydelig risikofaktor for britisk økonomi både på mellemlang og længere sigt, og de økonomiske nøgletal vil derfor glide lidt i baggrunden i de kommende måneder. Det britiske statsobligationsmarked ser ikke ud til i større grad at have indregnet en risikopræmie for et muligt Brexit, der mere ud til at være et tema i valutamarkedet. Storbritannien er på negative watch hos Standard & Poor s, og hvis de forlader EU, vil deres kreditvurdering formentlig blive nedjusteret. Det vil dog ikke nødvendigvis påvirke de udenlandske investorers appetit på britiske statsobligationer i alvorlig grad. Bank of England er efter vores vurdering bundet på hænder og fødder forud for EUafstemningen, og vi venter, at de britiske pengemarkedsrenter vil ligge relativt stabilt på kort sigt. Vi mener derfor af en række grunde, at centralbanken vil holde sig på sidelinjen i en længere periode. Her kan bl.a. nævnes følgende: (i) Inflationen og lønvæksten er lav; (ii) andre centralbanker har anlagt en blødere tone; (iii) og ikke mindst skaber risikoen for et Brexit usikkerhed. Vi venter stadig, at BoE sætter renten op i 1. kvartal 2017, men givet den store usikkerhed omkring EU-afstemningen kan situationen hurtigt ændre sig efter afstemningen. Markedet venter den første renteforhøjelse i 2. kvartal De blødere signaler fra centralbankerne på globalt plan på det seneste vil efter vores vurdering fortsat støtte de globale obligationsmarkeder kraftigt. Vi har derfor nedjusteret vores prognoser for de britiske swaprenter på 1-12 måneders sigt med 15-25bp for de 5-10-årige løbetider, og vi venter lavere renter i den lange ende af kurven som følge af et fald i de globale renter i de kommende måneder. Vi venter en flad udvikling i det 0-2- årige segment i de kommende 1-3 måneder. På lidt længere sigt venter vi fortsat, at markedsrenterne i Storbritannien vil blive trukket op af renteforhøjelser fra BoE og rentestigninger i USA. Vi venter nu, at den 5-årige britiske swaprente skal ligge i 1,70 % på 12 måneders sigt (mod tidligere 1,75 %), og vores 6- og 12-måneders prognose ligger over forward-markedet over hele rentekurven. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 1.9 % bp Ændring, bp (h-akse) 22-Feb Mar-16 3-måneders Libor-rente marts

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet marts

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse marts

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Fed-medlemmerne Lockhart og Kaplan (ingen af dem stemmeberettigede) taler i dag, og desuden offentliggøres det

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere