Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016"

Transkript

1 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst, fortsat svag løninflation og uroen omkring emerging markets vil formentlig få Fed til at holde renten i ro lidt endnu, og vi forventer nu, at den første renteforhøjelse kommer til januar næste år, hvor ledigheden ventes at være endnu lavere. Givet den globale usikkerhed er der dog klart risiko for, at Fed venter til rentemødet i marts næste år, særligt hvis bekymringerne om kinesisk økonomi forstærkes, og hvis den nuværende opbremsning i industriproduktionen intensiveres. Vi forventer, at Fed vil hæve renten tre gange næste år (75bp) og regner med forhøjelser på i alt 100bp i Forward-renterne på pengemarkedet indikerer et noget lavere tempo i renteforhøjelserne. Markedet indregner kun to renteforhøjelser næste år og lidt mindre i Vi vurderer således, at de amerikanske renter kan stige det kommende års tid, men Fed formentlig vil gøre alt, hvad den kan for at overbevise markedet om, at centralbanken ikke er på vej med omfattende pengepolitiske stramninger, hvilket begrænser stigningen. Da ECB og Bank of Japan endvidere ventes at forøge deres opkøbsprogrammer, bør den globale jagt på rente være med til at holde de lange amerikanske renter nede. I Europa er opmærksomheden rettet mod ECB, hvor presset for yderligere lempelser tager til. Inflationen var negativ i september, og den økonomiske vækst i euroområdet ventes at blive ramt af opbremsningen i Kina og andre emerging markets-lande. Hvis vi ser frem mod 2016, forventer vi moderat kerneinflation, da lønpresset formentlig fortsat vil være yderst afdæmpet. Vi forventer således, at ECB til december vil forlænge det nuværende opkøbsprogram til efter Vi forventer dog hverken en udvidelse af de månedlige obligationsopkøb eller en ny nedsættelse af repo-renten, som markedet ellers er begyndt at indprise i den sidste måneds tid. Alt i alt venter vi, at ECB s lempelser og bekymringer om den globale vækst vil presse de 10-årige tyske statsrenter ned mod 0,5 % i løbet af de næste tre måneder. I 2016 forventer vi, at højere amerikanske renter vil presse de europæiske renter med op. Effekten vil dog primært kunne ses i det 10-årige segment, da ECB holder de 2-årige og 5-årige renter i stram snor i hele prognoseperioden. Samlet set venter vi nu, at de 10-årige tyske renter langsomt stiger til omkring 0,9 % på 12 måneders sigt. Danske renteforhøjelser er allerede indpriset i markedet I Danmark fortsatte valutaudstrømningen i September, men i et lavere tempo, og samtidig er kronen marginalt stærkere end hen over sommeren. Nationalbanken ventes dog fortsat at forhøje den ledende indskudsbevisrente med i alt beskedne 0,20% til 0,55% på seks måneders sigt i takt med at valutareserven nærmer sig niveauet fra ultimo Renteforhøjelserne er dog allerede mere end indpriset i markedet, og derfor venter vi da også at f.eks. 10-årige danske renter stiger lidt mindre end tilsvarende tyske de næste 12 måneder. Givet at de korte pengemarkedsrenterne allerede handler pænt over indskudsbevisrenten, det aftagende valutaoutflow og udsigten til yderligere pengepolitiske lempelser fra ECB, er dett ikke usandsynligt, at der kommer færre renteforhøjelser end vi venter. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbank renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Renter USA... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt oktober

3 Prognose for euroområdet Den økonomiske vækst i euroområdet ventes at blive ramt af opbremsningen i Kina og andre emerging markets-lande. Vi har allerede set et markant fald i tilliden på de finansielle markeder i euroområdet og begynder nu at se de første tegn på en effekt på realøkonomien, særligt i Tyskland i form af en eksportnedgang. Foruden opbremsningen i Kina vil den seneste tids styrkelse af euroen også gøre det svært for eksporten. Trods ovenstående negative faktorer forventer vi fortsat økonomisk vækst på 1,4 % i 2015, bl.a. på baggrund af en solid stigning i privatforbruget. Vi forventer, at opsvinget igen vil få fat i 2016, hvor vi venter en vækst på 1,7 %. I sidste måned pressede lavere benzinpriser igen inflationen ned under nul. Vi mener dog, at deflationen vil være midlertidig, og venter en kraftig stigning i inflationen i 4. kvartal, hvor virkningen fra de lave energipriser begynder at aftage. Hvis vi ser frem mod 2016, forventer vi en moderat kerneinflation, da lønpresset formentlig fortsat vil være afdæmpet. Pengepolitik og pengemarked Efter vores mening er et tilbagefald til deflation i september ikke nok til, at ECB lemper sin pengepolitik yderligere i oktober. Vi forventer dog fortsat, at ECB vil forlænge sine opkøb til efter 2016, men at centralbanken tidligst annoncerer det til december og måske først i købet af 1. kvartal Dette kan bl.a. udledes af Draghis udtalelse i september om, at Vi nok kan forvente negative inflationstal i de kommende måneder. En forlængelse af obligationsopkøbene vil ikke mindst blive aktuelt, hvis der kommer en nedjustering af centralbankens inflationsprognose. ECB forventer, at kerneinflationen vil stige til 1,4 % næste år, hvilket vi anser for optimistisk. Kombinationen af globale vækstudfordringer, lavere amerikanske renter, lav inflation og markedets forventninger om, at ECB snart vil udvide og forlænge sit nuværende opkøbsprogram og måske endda sænke den negative indskudsrente yderligere, har presset de europæiske renter ned for alle løbetider siden vores sidste renteprognose. Vi regner med, at der fortsat vil være et moderat pres for lavere 10-årige renter i de kommende tre måneder. Ser vi 6 og 12 måneder frem, venter vi imidlertid et lille opadgående pres på de 10-årige obligationsrenter pga. afsmitning fra USA. Afsmitningen vil især kunne mærkes i det 10-årige segment, da ECB holder de 2- og 5-årige renter i skak med opkøbene af statsobligationer, og vi venter en stejling af den og 5-10-årige eurokurve. Vores prognose for de 10-årige renter ligger marginalt over forward-markedet på 12 måneders sigt, mens den 2- og 5-årige prognose ligger lidt under. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Pengemarked Tyske statsobligationer Swaprenter 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 21-Sep Oct-15 3-måneders Euribor-rente oktober

4 Prognose for Danmark Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i Danmark. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er tale om et opsving med vækst over normalen og med stigende beskæftigelse. Den globale udvikling giver risiko for, at væksten bliver lavere end ventet. Omvendt er der også risiko for begyndende overophedning i Danmark. Inflationen var stadig kun på 0,5 % på årsbasis i september, men vi forventer fortsat væsentligt højere inflation næste år. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken solgte for 22 mia. kroner valuta i september for at støtte kronen. Siden april har Nationalbanken foretaget støtteopkøb i valutamarkedet for 213 mia. kr., og valutareserven er faldet til 514 mia. kroner. Vi forventer, at Nationalbanken vil indsnævre rentespændet til euroområdet, når valutareserven når ca. 450 mia. kr. Da støtteopkøbene i valutamarkedet bremsede lidt op i september, og da EUR/DKK i øjeblikket ligger under 7,46038, vil det nok vare nogle måneder, før man når det niveau. Vi forventer, at indskudsbevisrenten forhøjes med 10bp på tre måneders sigt og med yderligere 10bp på seks måneders sigt til minus 0,55%. Det korte pengemarkedsspænd til euroområdet er allerede kørt væsentligt ind og har nået et mere normalt niveau. Hvis rentespændet til euroområdet på det korte pengemarked holder sig på det nuværende niveau, vil Nationalbanken måske slet ikke have behov for at forhøje indskudsbevisrenten eller kan i hvert fald nøjes med at forhøje den mindre, end vi forventer. Hvis Den Europæiske Centralbank optrapper opkøbene af statsobligationer eller nedsætter indskudsrenten, vil det formentlig dæmpe behovet for intervention på valutamarkedet for at støtte kronen og behovet for at hæve indskudsbevisrenten. De 2-årige danske swaprenter er faldet en smule den seneste måned, men renterne ligger over niveauet i 2. kvartal, særligt da der fortsat er et stort rentespænd til euroen. Det skyldes bl.a., at de korte pengemarkedsrenter er blevet presset op af likviditetsstramningen og forventningerne om renteforhøjelser. De 10-årige swaprenter er faldet marginalt over de seneste fire måneder, men rentespændet til euroen er nu højere, end før valutaindstrømningen tog fart i 1. kvartal. Selv om vi venter to selvstændige danske renteforhøjelser, ligger vores prognose for de 2- og 5-årige renter stadig en smule under forward-markedet. På 12 måneders sigt ventes især de 10-årige danske renter at blive trukket op af euroområdet og USA, selv om rentespændet til euroen ventes at blive indsnævret. Nationalbanken genoptog udstedelsen af statsobligationer i oktober, og der er annonceret et samlet salg i 4. kvartal og hele 2016 på 100 mia. kroner. Vi mener, at det vil øge likviditeten på det danske marked, og det ventes at bidrage til en lille indsnævring af obligations- og swaprentespændet til euroområdet. DKK Spot +3m +6m +12m Money market CD REPO M M Government bonds 2-year year year Swap rates 2-year year year DKK-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) 21-Sep Oct-15 3M Cibor-rente oktober

5 Prognose for Sverige I de sidste på år har den økonomiske vækst været drevet af de indenlandske sektorer, som har nydt godt af den langvarige optur på boligmarkedet og en stærk immigrationsstrøm. Selvom der er tegn på en bedring i den eksportorienterede fremstillingsindustri, så vil den nok ikke komme op på det tidligere niveau efter den seneste tids tegn på svækkelse i den globale konjunkturcyklus. Når det er sagt, så har beskæftigelsen været støt stigende og ledigheden faldende på det seneste. Den faldende ledighed synes primært at skyldes et pludseligt fald i arbejdsudbuddet, så derfor vil vi endnu ikke lægge for meget vægt på denne forbedring. Inflationen i Sverige har været stigende i år som følge af svækkelsen af den svenske krone, men den ligger fortsat et godt stykke under Riksbankens inflationsmål. Der er ikke særligt gode udsigter til, at inflationsmålet bliver nået, da den positive effekt af den svækkede valuta er aftagende, og de kommende lønaftaler ventes at føre til stort set uændrede overenskomster. Pengepolitik og pengemarked Vi forventer, at Riksbanken fortsat vil være under pres for at stimulere økonomien. For det første mener vi, at Riksbankens inflationsprognose for 2016 er uholdbar. For det andet har den svenske krone en tendens til at styrkes, så snart Riksbanken afholder sig fra at komme med tiltag, hvilket igen er med til at presse centralbanken. Da vi forventer flere pengepolitiske lempelser fra ECB, vil Riksbanken være nødsaget til at følge trop. Vi venter derfor, at den svenske repo-rente nedsættes 10bp (til -0,45 %) senest til december hvilket formentlig vil markere bunden i denne omgang. Riksbankens obligationsopkøbsprogram løber til og med december, hvor centralbanken vil have opkøbt statsobligationer for 135 mia. svenske kroner, svarende til ca. 24 % af det nominelle udestående. Vi venter med det nuværende omfang, at opkøbene forlænges (sandsynligvis med et kvartal). Swapkurven har siden juli handlet med lav volatilitet. Fra et taktisk synspunkt har de svenske renter tabt lidt terræn, og lempelser fra Riksbanken kunne være med til at handle de svenske renter ned i forhold til de europæiske renter. Den korte ende af rentekurven har selvfølgelig været uændret som følge af de (afdæmpede) forventninger til reporenten i de kommende år. Da dette ventes at vare ved, vil rentekurven stort set udelukkende være drevet af udviklingen i de lange renter (selvom vi mener, at der er mere plads til en udfladning i de 2-5-årige svenske renter over for euroområdet). De lange svenske renter vil naturligvis følge udviklingen i de amerikanske og tyske renter. Samlet set bør den svenske rentekurve stejle en smule over det kommende år, hvis det globale opsving ikke kører af sporet. SEK Spot +3m +6m +12m Pengemarked Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig SEK-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 21/09/ /10/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets oktober

6 Prognose for Norge Som ventet faldt væksten i norsk økonomi yderligere i 2. kvartal, og udsigterne for den nærmeste tid er svækket yderligere. Faldet i olieinvesteringerne rammer nu den olierelaterede industri hårdt, og der er begyndende tegn på andenrundeeffekter i dele af servicesektoren. Omvendt er lavere renter med til at holde både privatforbruget og boligmarkedet i gang, mens den svagere krone understøtter eksportindustrien. Desuden stiger de offentlige investeringer i infrastruktur kraftigt takket være en fortsat ekspansiv finanspolitik i Kerneinflationen var 3,1 % i september, hvilket er over inflationsmålet på 2,5 %, Men det høje tal skyldes primært den svage krone i 2015 og vurderes at være midlertidigt. Løninflationen synes endvidere at aftage. Vi venter en lønvækst på under 3,0 % i 2016, og der er derfor udsigt til lav reallønsvækst fremover. Pengepolitisk og pengemarked På rentemødet den 24. September nedsatte Norges Bank renten med 25bp til 0,75 % med henvisning til de dystre vækstudsigter, og at inflationen midlertidigt vil forblive høj. Den nye projektion for renteudviklingen indikerer, at renten vil blive holdt uændret i resten af 2015, men at sandsynligheden for en yderligere nedsættelse er stigende akkumuleret 64 % i 3. kvartal næste år. Når det er sagt, er både de indenlandske og globale risici høje. Vi vil derfor ikke fuldstændigt udelukke en yderligere nedsættelse før årsskiftet, men signalet fra Norges Bank er, at vi skal se en yderligere svækkelse af udsigterne, før det bliver aktuelt. Ud fra vores forventning om øget global vækst og lidt højere oliepriser i 2016 tror vi, at Norges Bank har sænket renten for sidste gang i indeværende konjunkturforløb, men der er klart risiko for yderligere lempelser i Norge ikke mindst da vi forventer en styrkelse af den norske krone i Alt i alt ligger vores prognose for 3M NIBOR noget over forward-markedet. 3M Nibor-renten ventes at nå bunden i 2016, hvilket formentlig vil presse de 2-årige og 5-årige renter lidt op. Effekten af lidt højere europæiske og amerikanske renter vil dog også presse de lange renter op, og vi forventer fortsat en lidt stejlere kurve for 2-10-årige renter. Vores prognose for de 10-årige renter ligger lidt over forward-markedet. NOK Spot +3m +6m +12m Pengemarked ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig NOK-swapkurve 2.8 % bp Ændring, bp (h-akse) 21/09/ /10/ måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets oktober

7 Prognose for USA Jobvæksten bremsede lidt op i august og september, og løninflationen er fortsat afdæmpet trods en ledighed på blot 5,1 %, dvs. meget tæt på det estimerede niveau for den strukturelle ledighed. Dermed er der fortsat usikkerhed omkring den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet. Nøgletallene i USA har været ganske pæne, selvom væksten er aftaget en smule. Industrien bremser derimod op pga. de store lagre, der blev opbygget i 1. halvår, samt en stærk dollar og en nedgang i den globale efterspørgsel. Vi venter derfor et fald i BNP-væksten i 3. kvartal, men der er udsigt til en ny stigning ved årets udgang. Fremtidsudsigterne er blevet mere usikre, da opbremsningen i kinesisk økonomi og generelt på emerging markets vil ramme væksten i USA via flere kanaler: direkte via eksporten, samt via en stærkere dollar (hidtil beskedent) og via investeringerne pga. stigende usikkerhed om den globale vækst (omfang hidtil ukendt). PCE-inflationen i forbrugerpriserne er stadig lav, men stiger formentlig gradvist næste år pga. stigende lønvækst og enhedslønomkostninger samt en højere oliepris. Pengepolitik og pengemarked Den aftagende jobvækst og fortsatte mangel på løninflation vil formentlig få Federal Reserve til at holde renten i ro lidt endnu. Vi venter nu, at den første renteforhøjelse kommer til januar næste år, men med risiko for, at centralbanken venter til rentemødet i marts. Vi forventer tre renteforhøjelser næste år (75bp) og forhøjelser på i alt 100bp i Forward-renterne på pengemarkedet indikerer et lidt lavere tempo i stramningerne, og markedet indregner nu kun to renteforhøjelser næste år og færre i Vores prognose for 3M USD Libor-fixingerne er på niveau med forward-markedet for de kommende tre måneder, men givet vores forventninger til fed funds-renten ligger vores prognose for helt korte renter noget over forward-markedet. Med udsigt til blandede økonomiske nøgletal regner vi ikke med de store rentebevægelser på kort sig. Vi venter imidlertid stigende renter, når vi nærmer os årsafslutningen, især i den korte end af kurven (2-5 år). Udsigten til, at ECB forlænger opkøbene af statsobligationer, lægger en dæmper på stigningspotentialet for de 10-årige renter også i USA. n i USA (2-10 år og 5-10 år) vil formentlig flade lidt i forbindelse med den første renteforhøjelse, og vi venter generelt, at renterne vil ligge over det aktuelle forward-niveau. USD Spot +3m +6m +12m Pengemarked FED 0,25 0,25 0,50 1,00 3M 0,32 0,52 0,69 1,25 Statsobligationer 2-årig 0,62 0,95 1,20 1,60 5-årig 1,37 1,80 2,00 2,35 10-årig 2,05 2,20 2,40 2,65 Swaprenter 2-årig 0,73 1,10 1,35 1,75 5-årig 1,39 1,90 2,10 2,45 10-årig 2,01 2,25 2,50 2,75 USD-swapkurve 3,0 % bp 0 2,5-5 2,0 1,5-10 1,0-15 0,5 0, Ændring, bp (h.akse) 21-sep okt-15 3-måneders USD Libor-rente oktober

8 Prognose for Storbritannien Vi venter fortsat pæn vækst i britisk økonomi i de kommende kvartaler. Væksten ventes primært at blive drevet af den indenlandske efterspørgsel og ikke mindst privatforbruget. Privatforbruget understøttes af en kombination af øget beskæftigelse, positiv reallønsvækst for første gang siden 2009 samt høj forbrugertillid. Ledigheden er allerede mere eller mindre blevet normaliseret, og vi tror, at arbejdsmarkedet fortsat vil stramme til, hvilket vil skabe endnu højere lønvækst. Britisk økonomi var igen i deflation i september, hvor inflationen faldt til -0,1 % på årsbasis fra 0,0 % i august. Medmindre der kommer et yderligere fald i råvarepriserne, tror vi, at inflationen når bunden i september, og vi forventer, at den samlede inflation vil stige til tæt på 1 % i januar 2016, når basiseffekten af faldet i olieprisen i 2. halvår 2014 falder ud af inflationsberegningerne. Pengepolitik og pengemarked Medlemmerne af den pengepolitiske komité i Bank of England vedtog igen at holde renten uændret med stemmerne 8-1. Det fremgår af referatet fra mødet den 8. oktober, at flertallet af komitéens medlemmer ikke ønsker at forhøje renten givet den større usikkerhed på kort sigt. Vi vurderer, at en yderligere bedring på arbejdsmarkedet kombineret med stigende inflation i starten af 2016 i sidste ende vil bane vej for en renteforhøjelse i Storbritannien. Vi forventer fortsat, at centralbanken kommer med den første renteforhøjelse i 1. kvartal 2016, sandsynligvis i februar, efterfulgt af endnu to renteforhøjelser i 2016, så den ledende rente kommer op på 1,25 % pr. ultimo Der er i øjeblikket meget lave forventninger til renteforhøjelser, og den første hele forhøjelse på 25bp ventes i januar 2017, og selvom vi ikke ser store muligheder for højere pengemarkeds-fixinger i på kort sigt, vil fixingerne formentlig stige mere, end der er indpriset på forward-markedet fra 3 måneder og længere frem. Den engelske renter fortsatte den nedadgående tendens i september i takt med de globale renter, og vi har nedjusteret prognosen for de 1M- og 3M-renterne med 5-10bp for alle løbetider. På lidt længere sigt forventer vi fortsat en kraftigt stigning i de britiske renter som følge af de ventede renteforhøjelser. Vi fastholder dermed vores prognose på 6 og 12 måneders sigt for alle løbetider og forventer fortsat en i Storbritannien på 2,50 % på 12 måneders sigt. Efterhånden som Bank of England begynder at hæve renten i 1. kvartal, forventer vi en markant udfladning af de 2-10-årige og 5-10-årige rentekurver med de største stigninger i det 0-5-årige segment. Vores prognose på 3, 6 og 12 måneders sigt ligger højere end forward-markedet for alle løbetider. GBP Spot +3m +6m +12m Pengemarked Base rate 0,50 0,50 0,75 1,25 3M 0,58 0,76 0,94 1,32 Statsobligationer 2-årig 0,55 0,85 1,10 1,50 5-årig 1,17 1,45 1,70 2,10 10-årig 1,83 1,90 2,10 2,40 Swaprenter 2-årig 0,94 1,25 1,50 1,90 5-årig 1,42 1,65 1,90 2,30 10-årig 1,87 2,00 2,20 2,50 GBP-swapkurve 2,5 % bp 0-2 2,0-4 1, ,0-10 0, Ændring, bp (h-akse) 21-sep okt-15 3-måneders Libor-rente oktober

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m oktober

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse oktober

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august 16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere