Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed Maj 2017

2 Indholdsfortegnelse Maj 2017 Kapitel 1. Generelle retningslinjer A. Generelt B. Deltagere Antal startende Løbske tæver Forsikringer/vaccination Line, sele, dækken Opførsel En hund - flere førere En fører - flere hunde En fører - sideløbende stævner Resultatbogen/Indskrivning: Oprykninger Overflytning af oprykninger DKK til DcH C. Springhøjder/-længder... 5 D. Lokalforeningens ansvar Kapitel 2. Klasser, forhindringer og baner A. Klasser Rally begynder klasse Rally øvede klasse Rally ekspert klasse Rally champion klassen Rally åben klasse B. Forhindringer Skilte og holdere Kegler Madskåle/fristelser Spring Tunnel Læg dig feltet Spanden Belønningsfeltet... 8 C. Banen Kapitel 3. Procedurer og bedømmelse A. Banegennemgang... 9 B. Tidstagning Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed Gentagelse af en øvelse Beregning D. Diskvalifikation En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis: En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis: Kapitel 4. Retningslinjer for Rally Lydighedsdommere A. Formålet med Rally Lydighed B. Rally dommeren C. Forberedelse D. Ringprocedurer E. Dommersedler Kapitel 5. Retningslinjer for Rally Lydighedssekretærer A. Forudsætninger B. Resultatlister /14

3 Kapitel 1. Generelle retningslinjer. Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve reglerne for den gode sportsmand både i og udenfor ringen. Stævner i Rally Lydighed viser nytten af hunden som menneskets ledsager og ikke kun hundens evne til at følge en angivet rutine i ringen. A. Generelt. En ring til Rally lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter og højst 18 x 30 meter. En størrelse på 18 x 25 meter anbefales. Underlaget skal være jævnt, skridsikkert og uden huller eller knolde. Benyttes der flere ringe bør der være mindst 5 meter mellem disse ligesom telte skal placeres på højst to sider og mindst 5 meter fra ringsiden. Officielle stævner afholdes efter DcH s gældende regler for Rally Lydighed og med en DcH godkendt dommer. En DKK godkendt dommer kan anvendes i de fire klasser som er fælles. Pladsen til banen skal være et areal på mindst 25 x 40 meter, der er jævnt og skridsikkert fx græsplæne, grus eller asfalt. Stævnelederen står for afviklingen af stævnet mens dommeren er ansvarlig for at reglerne overholdes. Ud over en dommer skal der bruges en ringsekretær og en tidstager ved hver ring. Resultater fra Åben klasse tæller til udtagelse til DcH s DM, når alle officielle klasser (begynder, øvede, ekspert og champion) er indbudt og stævnet som minimum dækker kredsen. B. Deltagere. Hundene skal være fyldt 10 måneder. Øre- og/eller halekuperede hunde der ikke overholder dansk lovgivning kan ikke deltage. Stumphaleattest skal kunne fremvises, for de racer hvor det tillades. Hundeføreren skal have et DcH resultathæfte for rally eller lydighed. Tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage. For handicappede hunde skal føreren fremvise lægeattest til dommeren før gennemløbet. 1. Antal startende. Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad arrangørerne angiver. En dommer kan højst dømme 15 gennemløb i timen og ingen dommer bør dømme mere end 45 gennemløb pr. dag. I åben klasse kan én dommer dog dømme op til 60 gennemløb. NB: Der skal regnes med mindst 30 minutter før hver klasse til opsætning og gennemgang af banen. 2. Løbske tæver Løbske tæver kan deltage i stævnet, men starter som den sidste i sin klasse og først når begynderklassen er afsluttet i den pågældende ring. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til - uden at medbringe tæven - at meddele arrangøren om en tæve er løbsk før stævnets start. Løbske tæver skal holdes meter fra banen, på en særligt anvist teltplads, indtil de skal starte gennemløbet. Banegennemgangen gennemføres sammen med de øvrige deltagere. 3. Forsikringer/vaccination Hundeføreren skal kunne fremvise dokumentation for forsikring og vaccination (Hundesyge & Hepatitis). Er dette ikke i orden kan den arrangerende lokalforening nægte at lade hundeføreren starte i stævnet. 3/14

4 4. Line, sele, dækken Under gennemløbet skal hunden have halsbånd og/eller sele på og kan være iført et neutralt dækken. I begynder klassen skal hunden føres i en line som skal være fastgjort i halsbåndet/selen eller være en retriverline (line uden halsbånd). Hvis hunden skal have et dækken på under gennemløbet skal dette godkendes af dommeren. Godkendelsen af dækkenet foregår umiddelbart efter banegennemgangen ved at hund og dækken præsenteres for dommeren. Dommeren vurderer dækkenet ud fra 3 kriterier: Kan dommeren se hundens bevægelser. Er dækkenet uden gene for hunden. Beskytter dækkenet hunden mod vejrlighed. 5. Opførsel Al utilbørlig kritik og nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra stævnet. Afgørelse herom træffes af dommeren/ konkurrenceleder. 6. En hund - flere førere Flere førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal følgende regler overholdes. Alle førere skal være tilmeldt landsforeningen med hver sit medlemsnummer og have hver sin resultatbog. En hund kan kun deltage i samme stævne med én fører. Oprykningsresultater følger hunden, der skal starte i samme klasse uanset fører. Ved overførsel af resultater fra DKK skal det ske i alle førernes resultatbøger. Én hund kan kun deltage med én hundefører i samme DM. 7. En fører - flere hunde En fører kan godt deltage i et stævne med flere hunde. Der skal gøres opmærksom på dette ved afleveringen af resultatbøgerne samt ved banegennemgangen. Der skal tages hensyn til dette forhold når startrækkefølgen fastlægges, men føreren må ikke forsinke stævneafholdelsen. Ved DcH DM kan én fører kun deltage med én hund. 8. En fører - sideløbende stævner En fører kan godt deltage i et sideløbende stævne med sine hunde (lydighed eller agility). Ved DcH DM er dette dog ikke muligt. Der skal gøres opmærksom på deltagelsen ved afleveringen af resultatbogen samt ved banegennemgangen. Der skal tages hensyn til dette i startrækkefølgen, men føreren skal være stillet start inden klassen er færdigbedømt og må ikke forsinke stævneafholdelsen. 9. Resultatbogen/Indskrivning: Resultatbogen kan købes i DcH s lokalforeninger. Resultatbogen er en forudsætning for deltagelse i stævnet. Resultatborgen skal afleveres til arrangøreren før stævnets start. I resultatbogen, skal hundens resultater indføres og attesteres af dommeren. Resultatbogen udleveres igen ved præmieoverrækkelsen. 4/14

5 10. Oprykninger. Fra begynder- og øvedeklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet får et resultat på 100 point eller har opnået 90 point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere. Oprykning fra begynderklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 70 point under mindst 2 forskellige dommere. Oprykning fra øvedeklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 85 point under mindst 2 forskellige dommere. Fra ekspertklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet har opnået 95 point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere. Oprykning fra ekspertklassen kan ske ved at få et resultat på 100 point. Mindst 2 af stævnerne skal være kreds- eller landsstævner. 11. Overflytning af oprykninger DKK til DcH. Hvis man deltager i DKK rally prøver og efterfølgende vil deltage i DcH, kan de opnåede DKK resultater tælle med i teamets oprykninger i DcH. Oprykningsresultaterne fra DKK overføres direkte til teamets DcH resultatbog med dato, sted og dommer for den afholdte DKK prøve. Det overførte resultat skal underskrives af en Rally Lydighedsdommer/-udvalgsmedlem. C. Springhøjder/-længder Hundeføreren registrer selv den ønskede springhøjde på DcH online. Der kan vælges mellem højderne 15, 25 og 40 cm svarende til 15, 40 og 80 cm længdespring. D. Lokalforeningens ansvar. Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for, at hund og fører stiller op i den klasse, hvor de hører hjemme. Lokalforeningen har ansvaret for, at hunde, der sendes til konkurrence, ikke er til fare for de personer og hunde, der er til stede. Kapitel 2. Klasser, forhindringer og baner. A. Klasser. I DcH konkurreres i følgende officielle klasser: Begynder, Øvede, Ekspert, Champion og Åben klasse. Kun resultater opnået ved kreds-/landsstævner tæller med til DM. På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage 1 gang i den klasse den er kvalificeret til samt i åben klasse. Arrangøren kan vælge IKKE at afvikle klasser med kun én deltager. I så fald skal den tilmeldte have besked inden stævnedagen og gives mulighed for at deltage i en lavere klasse udenfor konkurrence for at kunne opnå udtagelsespoint i åben klasse. 1. Rally begynder klasse. Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt løst. Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser. 5/14

6 2. Rally øvede klasse. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen. 3. Rally ekspert klasse. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Der må være to spring i denne klasse. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Ekspertklassen har mellem 16 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 3 øvelser fra ekspert klassen. Mindst 2 højrehandlede skilte og max 4 højrehandlede skilte, dog max 2 højrehandlede i træk. 4. Rally champion klassen. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen og min. 5 øvelser fra championklassen, min. 4 højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der højrehandles i træk. 5. Rally åben klasse. Denne klasse er for alle. Klassen giver udtagelsespoint til DcH DM, hvis teamet stiller til start i en anden klasse ved samme stævne på mindst kredsplan. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Åben klassen har mellem 15 og 18 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 8 stationære øvelser og indeholder 4 8 øvelser fra begynderklassen, 4-5 øvelser fra øvede klasse, 2-4 øvelse fra ekspert klassen og 2-4 øvelser fra championklassen. Der er intet pointkrav for at bestå klassen, men et IB giver ikke udtagelsespoint til DM. B. Forhindringer. Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af. 1. Skilte og holdere. De af DcH godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være i A4 (21 x 29 cm) størrelse. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og holdere skal stilles op. Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt. Alle holdere eller skilte (undtagen start, mål og Æresplads) skal nummereres tydeligt og fortløbende på banen. Skiltene nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 41 og 71 kan bruges op til to gange på en Rally bane. Der skal derfor være to eksemplarer af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun bruges én gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et STOP eller ingen fremadskridende bevægelse. 6/14

7 a. Placering af skilte. Skiltene skal placeres til højre for førerens rute uanset om der venstre- eller højrehandles. Det gælder dog ikke skilte der angiver et skift af retning og skilte hvor der skal gås til venstre umiddelbart efter passage af skiltet. Skilte, der angiver retningsskift, placeres direkte i føreren rute, mens skilt 33 og 54 placeres til venstre for førerens rute. I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres ved keglen, på venstre side på grund af indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtigt af dommeren, der går banen igennem ad ruten som den er planlagt. b. Øvelsesområde i forhold til skiltet. Start og øvrige øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre/venstre. Dette gælder dog ikke de øvelser hvor indgangen kræver at skiltet passeres på venstre side. Øvelser, hvor der skal gås et skridt til højre eller venstre, skal udføres umiddelbart efter skiltet. Skiltene placeres på samme måde uanset om der venstre- eller højrehandles. 2. Kegler. Keglerne skal være mindst 20 cm høje, men må ikke være større end 30 cm i diameter. De skal kunne stå sikkert uden ekstra fastgørelse. Keglen som bruges til fremsendelse eller rundtur (øvelse 39 og 89) skal stå alene, være større og tydelig forskellig fra de øvrige. 3. Madskåle/fristelser Fristelserne (mad/legetøj) skal sikres så hundene ikke kan få fat i det, men det skal kunne ses eller lugtes. Skålene skal være tydeligt forskellige fra kegler/skilte. 4. Spring. Springhøjden skal opgives på tilmeldingen. Startrækkefølgen kan tilpasses så den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt. Springhøjden skal være højst 40 cm og springlængden højst 80 cm. a. Højdespringet (øvelse 41, 66, 86 og 88). Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger og være et agilityspring eller udformet som et DKK lydighedsspring. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Højden skal kunne sættes til 15, 25 cm og 40 cm. b. Længdespringet (øvelse 41 og 86). Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan at de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og stiger 12 i springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 21,5 cm. Bredden er 120 cm i bredden de efterfølgende dele må gerne være bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 3-5 cm x 120 cm, placeres i de 4 hjørner. De må ikke fastgøres til enkeltdelene. Længden skal kunne sættes til 15, 50 cm og 80 cm. Svarende til den valgte springhøjde. c. Dobbeltspringet (øvelse 86). Dobbeltspringet kan bestå af to højdespring eller et længde- og et højdespring i nævnte rækkefølge. Der skal være ca. 3 meter mellem de to spring som kan vinkles i op til 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderbanen. Længdespringet kan være det første af de to spring. 7/14

8 5. Tunnel Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for udformning og fastgørelse. En tunnel med en diameter på 80 cm er tilladt. En tunnel på 400 cm eller derunder må dog højst bukkes 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderbanen. 6. Læg dig feltet Feltet består af 4 lige lange, stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. en gummislange omkring rørenderne eller en elastik igennem rørene. Feltet skal være synligt for hunden. 7. Spanden Genstanden som skal bæres mellem øvelserne skal placeres i ca ½ meters højde. Det kan være en spand eller kurv med en fast hank. Indholdet må ikke være spiseligt, men ligge fast. Vægten bør være omkring 1 kg. 8. Belønningsfeltet Feltet placeres i naturlig forbindelse med start- eller måløvelse og der markeres et område på mindst 2 x 2 meter, hvor hundeføreren kan efterlade sine beløninger til hunden. Dommeren giver sin tilbagemelding til hundeføreren efter hvert gennemløb i dette felt. C. Banen. En oversigt over banen kan sættes op ved ringen før banegennemgangen. Der kan også udleveres en kopi til deltagerne når disse afleverer deres resultatbog. Det er dommerens opgave at designe banerne. Sammensætning af og afstand mellem øvelserne bestemmer banens sværhedsgrad. Afstandene er de samme for alle hunde uanset race. Det er førerens opgave at holde den netop tilstrækkelige afstand til skilte, kegler og andre forhindringer på banen. Dommeren skal gennemgå banen og godkende forhindringerne før banegennemgangen. Deltagerne må ikke passere gennem ringen eller opholde sig i denne på stævnedagen. 8/14

9 Kapitel 3. Procedurer og bedømmelse. A. Banegennemgang Træning på banen er ikke tilladt, men inden gennemløbet gennemføres en 15 minutters samlet gennemgang af banen for førerne uden hund. Der bør ikke være mere end 15 hundeførere pr. banegennemgang og må højst være 20. Kun hundeførerne, dommeren og officials er tilladt på banen. Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Dommeren kan vælge at gennemgå banen med deltagerne indenfor de 15 minutter. Det er ikke tilladt at give godbidder/legetøj i ringen. Mavetasker, guftasker eller overfyldte lommer må ikke medbringes hverken under banegennemgangen eller under gennemløbet. Godbidder/legetøj kan medbringes i lukkede lommer eller placeres udenfor ringen ved det opsatte belønningsområde/-bord. B. Tidstagning. Der tages tid på alle hundene. Tiden, afrundet til nærmeste hele sekund, bruges til at afgøre placeringen ved pointlighed. Tiden startes når dommeren giver kommando fx. Fremad og slutter når hundeføreren krydser mållinjen. I tilfælde af pointlighed får den hund og fører der er hurtigst den højeste placering og markeres med et plus (+) efter pointtallet. Der ændres ikke på pointtallet. Ved både pointlighed og samme tid for to teams indenfor de øverste tre placeringer afgøres endelig placering på baggrund af helhedsindtrykket. Er dette ens, deles placeringen. C. Bedømmelse. Dommerens kommandoer vil være Er du klar? efterfulgt af fx. Fremad. Andre kommandoer er ikke nødvendige. Teamet skal selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men normalt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ca. ½ meter fra førerens venstre side. Der skal være et tydeligt, afslappet og positivt samarbejde. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver. Der bliver lagt vægt på det glade, positive samarbejde mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt plads position. Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes. I begynder-, øvede- og åben klasse er det tilladt at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder, på låret, knipse eller bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring af hunden. I de øvrige klasser er det ikke tilladt at klappe hverken på låret, i hænderne eller knipse, men anden opmuntring og ros er fortsat tilladt. Førerens må frit bruge sine hænder og arme i sin kommunikation med hunden. Føreren må dog ikke berøre hunden, lokke den eller foretage fysiske korrektioner. Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver tid. 9/14

10 1. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun for at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed. Dommeren bør give en kortfattet mundtlig vurdering efter hvert gennemløb. For at bestå skal hund og fører opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, som gives for den perfekte præstation. Indenfor alle klasser er udgangspunktet 90 point. Der fratrækkes: 1-points fradrag for følgende: - stram line - meget skæv plads (over 45 grader) - hunden ude af position (afstand til føreren) - hunden går ind i førerens bane - langsom eller forsinket reaktion - snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person ol. 3-points fradrag for følgende: - gentagelse af en øvelse (kun èn gentagelse pr. øv.) - modvillig reaktion - høj eller truende kommando eller signal - overdreven gøen - urolig i positionen - væltet skilt eller kegle (8-tal, spiral, slalom) - rammer springet - manglende kontrol (hunden forlader fører) - mindre førerfejl 10-points fradrag for følgende: - ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt position eller hvis føreren ikke udfører øvelsen korrekt - afsæt på springet - større førerfejl Op til 10 points tillæg (til 100 point): - Helhedsindtryk (gensidigt samarbejde, tydelig arbejdsiver, godt flow) Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for: - minimumskrav ikke overholdt - konstant stram line - konstant ude af position - hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen - enkelt øvelse sprunget over - gør sig ren i ringen under gennemløbet - forlader positionen på ærespladsen - grov førerfejl 10/14

11 2. Gentagelse af en øvelse. Alle øvelser kan gentages én gang. Dog ikke ved nedrivning af et spring. Hundeføreren beslutter selv om en øvelse skal gentages og viser dette ved at foretage en ny opmarch til det pågældende skilt. Ved en ny opmarch slettes alle fejl, dog ikke et IB, som er sket fra den første gang øvelsen påbegyndes. En gentagelse af en øvelse kan foretages indtil næste øvelse påbegyndes. Fejl mellem øvelserne indgår i bedømmelsen af den næste øvelse og kan derfor rettes ved at gå tilbage og gentage den sidste øvelse. 3. Beregning. Ringsekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på dommersedlen og for at føre resultaterne i bøger og på lister. Det endelige resultat overføres til DcH beregningsprogram, men det er dommerens ansvar at kontrollere resultater og underskrive resultatbøgerne inden præmieoverrækkelsen. Det kan ske med et dommerstempel. Resultater på under 70 point skrives som IB bortset fra i Åben klasse, hvor der ikke er noget krav om at bestå. Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke! D. Diskvalifikation. 1. En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:- Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition. Den udviser fysiske eller psykiske handicaps og dyrlægeattest ikke kan fremvises. Den udviser aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen! Den udviser udpræget nervøsitet. Udførelse af øvelserne/gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden. 2. En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis: Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger eller efter reglerne. Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden. Føreren forstyrrer en konkurrent/deltager eller dennes hund under gennemløbet. Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen. Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (hårde ryk i halsbånd/line, spark, slag eller enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt) Ukvemsord er ikke tilladt på banen hverken overfor hund eller dommer (kommer ind under usportslig optræden). Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer. Diskvalifikationen gælder for resten af stævnet og deltagergebyret tilbagebetales ikke. Hvis en hund eller hundefører udelukkes/diskvalificeres, skal dommeren give besked til den pågældendes lokalforening, kredsformand, samt rallyudvalget. (Se i øvrigt orientering 78 i årbogen) DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABEL! 11/14

12 Kapitel 4. Retningslinjer for Rally Lydighedsdommere. A. Formålet med Rally Lydighed. Rally Lydighed er en sport hvor der bliver lagt vægt på det glade og positive samarbejde mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt at både hund og fører viser dette under gennemløbet. Alle deltagere i en Rally klasse skal gennemføre de samme øvelser på grundlæggende samme måde så kvaliteten af de forskellige udførsler kan sammenlignes og bedømmes. Det grundlæggende formål med Rally er at skabe en aktivitet som ikke kræver omfattende præcision for at opnå succes. Hunde som deltager i Rally er hunde som er blevet trænet og vænnet til at være velopdragne i hjemmet, på offentlige steder og sammen med andre hunde. I Rally skal både hund og fører vise glæde og samarbejde. For at sikre dette må føreren bruge opmuntring, ros og kropssprog gennem hele Rallybanen. Klap er dog ikke tilladt i ekspert- og championklassen. B. Rally dommeren. Kendskab til reglerne for Rally Lydighed. Rally reglementet er den grundlæggende vejledning for bedømmelsen. Her er dog kun beskrevet de mest almindelige og alvorlige fejl og ikke hver eneste tænkelig fejl. Rally reglementet giver dommeren retningslinjer for hvordan en øvelse skal udføres, men da rally ikke dømmes med den samme præcision som formel lydighed, skal rally dommere kunne beslutte på baggrund af et mentalt billede af den perfekte gennemførelse indenfor de rammer som rally reglementet giver. Dommernes viden øges ved at de studerer Rally reglementet, deltage i møder og seminarer eller andre arrangementer. At anvende den erhvervede viden i praksis giver dommerne mulighed for at leve op til principperne for sund dømmekraft som de er indeholdt i Rally reglementet. Dommerne har den fulde myndighed til at handle efter eget skøn indenfor rammerne af Rally reglementet og de skal udøve denne myndighed på en saglig måde. Det forventes at dommerne foretager deres eget skøn og at de lever op til det ansvar som dette indebærer. Hvis en beslutning er afhængig af den nøjagtige ordlyd i reglementet skal denne kontrolleres før den endelige beslutning tages. En dommer må ikke kassere, modificere eller forlange noget, der ikke fremgår af reglementet. Et Rally resultat skal være en anerkendelse. Resultatet skal derfor baseres på en optræden som til fulde lever op til kravene i Rally reglementet. Bedømmelsen af den enkelte øvelse skal være tilstrækkelig begrundet i hunden og førerens præstation. Ejeren af en hund, som består en rallyprøve, har kun grund til at være stolt. At opnå point nok til at bestå angiver en troværdig præstation som er fuldt ud berettiget. 12/14

13 C. Forberedelse. Ringen. Ved ankomsten kan dommeren slå banerne op udenfor ringen. Dommeren kan ændre banen på grund af uforudsete baneforhold og ligeledes opsætte ændringerne. Dommeren skal inspicere banen inden bedømmelsen starter for at sikre at den lever op til reglementet. Ringens størrelse skal fastsættes ved at dommeren skridter den af. Dommerens banekontrol skal indeholde: Kontrol af at skilte og holdere er sikre for hunde og førere. Kontrol af at de afledninger der bruges til øvelsen Fristende 8-tal kan ses og lugtes, men ikke spises. Kontrol af springene/tunnelen for at sikre at de har den rette størrelse. Startrækkefølge. I klasserne med spring kan den arrangerende klub/ringsekretæren arrangere start rækkefølgen i overensstemmelse med hundenes springhøjde fra de laveste til de højeste eller omvendt. Bedømmelsestid. Der må højst planlægges på at kunne bedømme 15 gennemløb i timen og der skal afsættes yderligere 30 minutter til at sætte banen op og til banegennemgang for hver klasse der skal bedømmes. Dommeren kan holde pause for at hvile eller spise efter forgodtbefindende. D. Ringprocedurer. Bedømmelsen. Pointtallet for de enkelte teams beregnes løbende af ringsekretæren og føres i Resultatbøgerne som underskrives af dommeren. Bortset fra i Åben klasse skrives resultater på under 70 point som IB. Resultaterne kan offentliggøres løbende eller vente til den samlede præmieoverrækkelse. E. Dommersedler. Før bedømmelsen. Den arrangerende forening klargør én dommerseddel pr. deltagende team. Startrækkefølgen skal tage højde for springhøjde. Startrækkefølgen kan også aftales ved banegennemgangen. Efter bedømmelsen. Dommersedlen påføres den aktuelle banetid. Pointtallet udregnes af sekretæren. Dommersedlerne er dommerens ejendom og kan bruges til personlige notater til egen evaluering eller udvikling af dommerstanden som helhed. Bemærkningerne medtages på det årlige dommerseminar. 13/14

14 Kapitel 5. Retningslinjer for Rally Lydighedssekretærer. Rally Lydighedsstævner kan være planlagt afholdt sammen med andre DcH stævner og konkurrencer. At planlægge et stævne kræver mange måneders arbejde af arrangørerne. Der er mange forskellige, krævende opgaver. Det kan bl.a. være at finde dommere, klargøre resultatlister, samle postlister, indkøbe præmier, klargøre eller fremskaffe materiel, klargøre mad og drikke, trykke katalog o.l. A. Forudsætninger. Et vigtigt område, der ofte tages let på eller overses, er udvælgelsen og oplæringen af ringsekretærer. Selvom Rally Lydighedstævner bliver afholdt i forbindelse med andre konkurrencer vil ringsekretærerne have behov for en særlig oplæring for at kunne hjælpe i Rallyringen. En ringsekretær som ikke har kendskab til procedurerne indenfor Rally Lydighed vil have behov for særlig instruktion fra dommeren og medføre at hele prøven afvikles langsommere. For at sikre en smidig afvikling af en prøve i Rally Lydighed kan der afholdes træningssamlinger for ringsekretærerne. Disse samlinger kan ledes af erfarne ringsekretærer eller dommere. Det er tilladt både at deltage og assistere den samme dommer ved et stævne. Dog kan ringsekretæren ikke assistere og deltage i den samme klasse. Sekretærfunktioner i Rally Lydighedsringen er opdelt i to generelle kategorier. Ringsekretæren og tidtageren. I ekspertklassen er der brug for en sekretær til at overvåge ærespladsen. Arrangørerne skal stille med mindst to sekretærer til hver ring, da den samme person ikke kan være ringsekretær og tidtager. I ekspertklassen vil ringsekretæren ofte også overvåge og registrere ærespladsøvelsen. Tidtageren oplyser tiden for den enkelte hund til dommeren og kan ligeledes hente og bringe dommersedlerne samt overvåge at kegler, spring o.l. ikke flyttes under gennemløbene. Det er vigtigt at alle sekretærer er klar ved ringen senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt for start af bedømmelsen. Her skal de kunne få særlig instruktion af dommeren og kunne hjælpe med at sætte banen op efter dommerens vejledning. B. Resultatlister. Efter bedømmelsen. En samlet resultatliste skal indsendes via DcH beregnerprogammet af den arrangerende lokalforening. 14/14

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for DcH Rally Lydighed Januar Kapitel 1. Generelle retningslinjer. Rally Lydighed Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve

Læs mere

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler.

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler. Reglement for Rally Lydighed Herning Open Indholdsfortegnelse A. Generelt. B. Deltagere. 1. Antal startende 2. Løbske tæver 3. Forsikringer/vaccination 4. Line, sele, dækken 5. Opførsel 6. En hund - flere

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere... 3 C. Måling af hund... 6 D. Lokalforeningens

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally 2019 Indholdsfortegnelse A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende.... 3 2. Løbske tæver... 3 3. Forsikringer/vaccination...

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere...

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Rally Obedience Nordic Championship 2019 Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Dagsorden NM og landsholdsudtagelse Skilte og øvelser Bedømmelser Videre forløb NM og landsholdsudtagelse 1/3

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

AGILITY REGLER for Soft Agility.

AGILITY REGLER for Soft Agility. AGILITY REGLER for Soft Agility. 1 Konceptet for SOFT AGILITY er størst mulig sikkerhed for hundene, der vil derfor til stadighed kunne blive fulgt op på gældende regler. Jeg vil opfordre alle brugere

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

Underlag og forhindringer skal i god tid før konkurrencen godkendes af stævneledelsen og lige inden stævnet godkendes det af dommeren.

Underlag og forhindringer skal i god tid før konkurrencen godkendes af stævneledelsen og lige inden stævnet godkendes det af dommeren. REGLER FOR AGILITY (AG) 2014 DcH. Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2015

REGLER FOR AGILITY (AG) 2015 REGLER FOR AGILITY (AG) 2015 1 Indhold Introduktion:... 3 A. Generelt:... 3 B. Deltagerbetingelser.... 3 C. Måling af hund.... 5 D. Lokalforeningens ansvar.... 5 E. Klasser.... 6 F. Forhindringer.... 8

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening Odder DcH er en hundesportsforening for ALLE. Vi skeler ikke til racer, stor som lille. Uanset om det er en blanding eller en stambogsført hund, er alle velkomne. Dog

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Nedjustering af budgettet. Dommerweekend i fare, ingen Kredsins.

Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Nedjustering af budgettet. Dommerweekend i fare, ingen Kredsins. Referat fra DcH Dommerefteruddannelse 2015. Efteruddannelsen afholdtes 22-23 januar 2016 på Fjeldsted Skovkro. Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Velkomst ved Birgitte

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Crosskart. Sportsligt reglement 2019

Crosskart. Sportsligt reglement 2019 Crosskart Sportsligt reglement 2019 Banesportsudvalget 14-11-2018 Crosskart SPORTSLIGT REGLEMENT 2019 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Løbsserie DM i Crosskart er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere