REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED"

Transkript

1 REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1

2 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni 2010 og er gældende fra det tidspunkt. Reglementet indeholder 3 afsnit: 1. Retningslinjer for Rally Lydighedsbedømmere. side 3 2. Reglement for Rally Lydighed... side 5 3. Arrangør og stævneleder.. side 13 DGI agility Juni 2010 Revideret ultimo august 2010 således: Side 4 bedømmelsestid: ændret til 15 hunde Side 13 Deltagerberettigede. Pind 4 udgået DGI agility August

3 Retningslinjer for Rally Lydighedsbedømmere. Formål. Rally Lydighed er som enhver anden hundeaktivitet, en sport hvor alle deltagerne bør efterleve reglerne for den gode sportsmand både i og udenfor banen. Konkurrencer i Rally Lydighed viser nytten af hunden som menneskets ledsager og ikke kun hundens evne til at følge en angivet rutine på banen. Alle deltagere i Rally Lydighed skal gennemføre de samme øvelser på grundlæggende den samme måde så kvaliteten af de forskellige udførsler kan sammenlignes og bedømmes. Det grundlæggende formål med Rally er at skabe en aktivitet som ikke kræver omfattende præcision for at opnå succes. Hunde som deltager i Rally er hunde som er blevet trænet og vænnet til at være velopdragne i hjemmet, på offentlige steder og sammen med andre hunde. I Rally skal hundene vise både villighed og glæde. For at sikre dette må føreren bruge opmuntring, ros og kropssprog gennem hele Rallybanen. Rally bedømmeren. Uddannelsen af rallybedømmere er for den erfarne Rally instruktør der vil påtage sig det ansvar at vurdere andres præstation, og foregår på kurser arrangeret af DGI instruktører og undervisere. Kendskab til reglerne for Rally Lydighed. Rally reglementet er den grundlæggende vejledning for bedømmelsen. Her er dog kun beskrevet de mest almindelige og alvorlige fejl og ikke enhver tænkelig fejl. Rally reglementet giver bedømmeren retningslinjer for hvordan en øvelse skal udføres, men da Rally ikke dømmes med den samme præcision som formel lydighed, skal Rally bedømmere kunne beslutte på baggrund af et mentalt billede af den perfekte gennemførelse indenfor de rammer som Rally reglementet giver. Bedømmernes viden øges ved at de studerer Rally reglementet, deltager i møder og seminarer. At anvende den erhvervede viden i praksis giver bedømmerne mulighed for at leve op til principperne for sund dømmekraft som de er indeholdt i Rally reglementet. Bedømmerne har den fulde myndighed til at handle efter eget skøn indenfor rammerne af Rally reglementet, og de skal udøve denne myndighed på en saglig måde. Det forventes, at bedømmerne foretager deres eget skøn, og at de lever op til det ansvar som dette indebærer. Hvis en beslutning er afhængig af den nøjagtige ordlyd i reglementet skal denne kontrolleres før den endelige beslutning tages. En bedømmer må ikke kassere, modificere eller forlange noget, der ikke fremgår af reglementet. 3

4 En bestået Rally konkurrence kan resultere i oprykning til næste klasse. Dette er en anerkendelse og derfor forventes det at føreren i sin optræden til fulde lever op til kravene i Rally reglementet. Bedømmelsen af den enkelte øvelse skal være tilstrækkeligt begrundet i hundens og førerens præstation. Ejeren af en hund der består i en Rally konkurrence, har kun grund til at være stolt. Forberedelse. Bedømmerens checkliste. Banen. Ved ankomsten skal bedømmeren sætte banen op. Bedømmeren kan ændre på banen på grund af uforudsete baneforhold. Bedømmeren skal inspicere banen inden bedømmelsen starter for at sikre sig at den lever op til reglementet. Bedømmerens banekontrol skal indeholde: Kontrol af at skilte og holdere er sikre for hunde og førere. Kontrol af at de afledninger der bruges i øvelsen Fristende 8-tal kan ses og lugtes, men ikke spises. Kontrol af springene der bruges i klasserne øvede og ekspert for at sikre at de har den rigtige størrelse. Startrækkefølge. Rally reglementet kræver at hundene så vidt muligt bedømmes i startrækkefølge ude at dette må forsinke bedømmelsen i Agility eller Fører og hund. I klasserne øvede og eksperter kan banesekretæren arrangere rækkefølgen i overensstemmelse med hundenes springhøjde fra de laveste til de højeste og omvendt. En bedømmer behøver ikke at notere fraværet på bedømmersedlen før hele klassen er færdigdømt. Bedømmeren behøver ikke at vente hundene. Bedømmelsestid: Der må planlægges på at kunne bedømmes 15 hunde i timen og der skal afsættes yderligere 30 min. til at sætte banen og til banegennemgangen for hver klasse der skal bedømmes. Bedømmeren kan holde pause for at hvile eller spise efter forgodtbefindende. Resultatliste. Bedømmeren skal underskrive resultatlisten. Listen skal afleveres til arrangøren sammen med en kopi af banen. Denne skal kontrollere listen for at kontrollere at alt er udfyldt korrekt så fejl kan rettes med det samme. 4

5 Reglement for Rally Lydighed. Indhold: Kapitel 1. Generelle retningslinjer for konkurrencer i Rally Lydighed. Kapitel 2. Generelle procedurer. Kapitel 3. Klasser Rally introduktion. Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er designet af en rallybedømmer. Bedømmeren beder føreren starte, hvorefter hund og fører i deres eget tempo gennemfører en bane med bestemte momenter (10-20 stk. afhængig af niveauet.) Et af hvert af disse momenter er angivet med et skilt, der angiver hvilken øvelse der skal vises. Bedømmelsen er ikke lige så streng som ved traditionelle lydighedsprøver. Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men normalt tempo, med hunden under kontrol og indenfor en ½ meter fra førerens venstre side. Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt plads position. Efter bedømmeren har kommanderet fremad skal teamet selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes. Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet i disse regler. Flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i en særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver tid. 5

6 Kapitel 1 Generelle retningslinjer for konkurrencer i Rally Lydighed. Før konkurrencen. Føreren skal i god tid (senest 15 minutter før banegennemgang) gælder også løbske tæver, melde sig til banesekretæren. Inden starten på banegangen kan der eventuelt trækkes lod om startrækkefølgen. Førere der ikke rettidigt indskriver sig, kan noteres som ej ankommet og udelukkes fra konkurrencen. Kapitel 2. Generelle procedurer. Pladsbehov. En bane til Rally lydighed skal være mindst 12 ½ x 15 meter, men en størrelse på 12½ x 25 meter anbefales. Antal startende. Antallet af startende afhænger af antallet af baner til rådighed eller hvad arrangørerne angiver. En bedømmer kan dømme 15 hunde i timen og ingen bedømmer bør bedømme mere end 45 hunde pr. dag uden forudgående aftale med bedømmeren. NB: Der skal yderligere regnes med mindst 30 minutter før hver klasse til opsætning og gennemgang af banen. Skilte og holdere. Godkendte skilte skal anvendes. Skiltene skal være (A4) 21 x29 cm. store. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og holdere sættes op. Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt. Alle holdere eller skilte (undtagen start og mål) skal nummereres tydeligt og fortløbende på banen. Skilte, der er angivet med en stjerne (3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 og 41) kan bruges to gange på en Rally bane. Der skal være to eksemplarer af disse skilte til brug for bedømmeren. Alle andre skilte må kun bruges en gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et Stop eller ingen fremadskridende bevægelse. 6

7 Placering af skilte. Skiltene skal placeres til højre for førerens rute. Det gælder dog ikke skilte der angiver et skift af retning. Disse skilte placeres direkte foran føreren for at hjælpe med retningsskiftet. I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres på venstre side på grund af indgangen til øvelsen. Skiltene placeres nøjagtigt af bedømmeren, der går banen igennem ad den rute som er planlagt. Skiltene skal placeres så der er ca. 3 til 5 meters mellemrum mellem øvelserne. En oversigt af banen skal sættes op før banegangen. Hvis det er muligt udleveres der også en kopi til deltagerne når disse kommer til indskrivning. Øvelsesområde i forhold til skiltet. Alle øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet foran og til højre. Dette gælder dog ikke de øvelser, hvor indgangen kræver, at skiltet placeres på venstre side, eller øvelser hvor der skal gås et skridt til højre. Disse øvelser skak udføres umiddelbart efter skiltet. Banegennemgang. Inden konkurrencen tillades der en 15 minutters samlet gennemgang af banen for føreren uden hund. Der bør ikke være mere end 20 deltagere pr. banegennemgang. Under gennemgangen skal bedømmeren være til stede på banen for at kunne svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Bedømmeren kan også vælge at gennemgå banen med deltagerne, indenfor denne periode. Starten. Bedømmerens kommandoer vil være Er du klar? efterfulgt af et Fremad. Andre kommandoer er ikke nødvendige. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed. Der tages tid på den enkelte. Tiden bruges kun for at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed. Bedømmeren kan vælge at lave en åben mundtlig bedømmelse efter hvert gennemløb. For at bestå skal hund og fører opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, som gives for den perfekte præstation. Tre beståede konkurrencer giver oprykning til næste klasse. 7

8 Indenfor alle klasser er udgangspunktet 100 point. Der trækkes fra for følgende: 1 points fradrag: Stram line Meget skæv plads (over 45 grader) Hunden ude af position (afstand til føreren) Hunden går ind i førerens bane Langsom eller forsinket reaktion Snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person ol. 3 points fradrag: Gentagelse af en øvelse (kun en gentagelse pr. øvelse) Modvillig reaktion Høj eller truende kommando eller signal Overdreven gøen Urolig i positionen Væltet skilt eller kegle (8-tal, spiral, slalom) Rammer springet Manglende kontrol (hunden forlader fører) Mindre førerfejl 10 points fradrag: Føreren ikke udfører øvelsen korrekt) Afsæt på springet Ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt position) Afsæt på springet Ændrer position på ærespladsen Større førerfejl 0 til 10 points fradrag: Helhedsindtryk (manglende samarbejde, manglende arbejdsiver, manglende flow) 8

9 Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for: Minimumskrav ikke overholdt Konstant stram line Konstant ude af position Hunden ude af kontrol føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen Enkelt øvelse opgivet eller sprunget over Gør sig ren på banen Forlader positionen på ærespladsen Grov førerfejl Banesekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på bedømmelsessedlen og for at overføre resultatet til resultatlisten, men det er bedømmerens ansvar at kontrollere resultatet og underskrive listen inden præmieoverrækkelsen. Dommersedlen kan udleveres til den enkelte deltager. Tidtagning. Der tages tid på alle hundene. Tiden bruges til at afgøre placeringen. I tilfælde af pointlighed får den hund og fører der er hurtigst den højeste placering. I tilfælde af både pointlighed og samme tid skal der foretages et nyt gennemløb, der igen bedømmes og tidtages. Løbet startes ved at bedømmeren giver kommandoen Fremad. Tidtagningen startes når startskiltet passeres og slutter når hund og fører passerer målskiltet. Flyvende start udenfor banen kan tillades. 9

10 Kapitel 3: Klasser Når en hund har bestået i 3 konkurrencer med mindst 2 forskellige bedømmere eller har bestået med 100 point skal den rykke en klasse op. Rally begynder klasse. Hunde der deltager i denne klasse må ikke tidligere have bestået begynderklassen tre gange med to forskellige bedømmere. Når en hund har opnået dette resultat rykkes den op i øvede klassen. Hunden skal være iført fast halsbånd. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til at kunne holdes tilstrækkeligt løst. Begynderklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) Heraf højst 5 stationære øvelser. Rally øvede klasse. Denne klasse er for hunde der har bestået begynderklassen i 3 konkurrencer, men endnu ikke i rally øvede. For at blive Rally Øvede Mester (RØM) skal hunden bestå klassen med mindst 80 point 3 gange under mindst to forskellige dommere eller en gang med 100 point. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra banen. Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen. Springudformning. Der må være et spring i denne klasse. Det kan være udformet som ethvert standardspring i lydighed og agility. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Længdespringet består af tre forhindringer der hver er ca. 20 cm. brede. Den højeste forhindring er omkring 1½ meter lang og ca. 12½ cm på det højeste sted. På banen skal springet placeres i størrelsesorden med den mindste først. Afstanden mellem forhindringerne skal varieres så springet får en bredde svarende til det dobbelte af højden på den enkelte hund. Der skal bruges tre forhindringer til et spring på 80 cm. og to forhindringer til et spring på 50 cm. Det er den største af forhindringerne der skal udelades. Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger. Springhøjder. Hundens springhøjde skal angives på tilmeldingen. Rækkefølgen kan tilpasses så den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt. 10

11 Springhøjden skal være mindst 25 cm. for små hunde/seniorer og mindst 40 cm for mellem og store hunde. Rally ekspert klasse. Denne klasse er for hunde der har bestået øvede klassen i 3 konkurrencer men endnu ikke i Rally ekspert klassen. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden men alle hunde kan føres i line til og fra banen. Ekspert klassen har mellem 15 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse oh min. 2 øvelser fra ekspert klassen + ærespladsen. Til forskel fra de to andre klasser må førerne i ekspertklassen ikke klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Der må være to spring i denne klasse. Springene må dog ikke komme lige efter hinanden. Ærespladsen. Inden starten Vil bedømmeren oplyse om hunden skal sidde eller ligge på ærespladsen, ligeledes vil førerens placering foran eller ved siden af hunden blive oplyst sammen med øvelsens placering. Øvelsen må ikke placeres på den rute som det efterfølgende team vil følge. Der kan anvendes ikke deltagende hunde og førere både til at ære det første team og til at gennemføre banen, mens det sidste team gennemfører øvelsen på ærespladsen. Efter at have gennemført banen kan hund og fører enten returnere gennem mållinjen eller gå direkte til ærespladsen. Hunden skal forblive i enten sit eller dæk for at ære det næste team under deres gennemgang af banen. Denne øvelse skal gennemføres med hunden i snor. Banesekretæren vil overvåge det enkelte team, notere dets resultat og straks meddele det til bedømmeren. Kun de første 2½ minut af ærespladsen indgår i bedømmelsen. Teamet skal dog forblive på stedet, indtil bedømmeren giver tilladelse til at det må forlades. 11

12 Rally Champion. For at blive Rally Champion skal teamet have bestået Rally Ekspert tre gange under mindst to forskellige bedømmere med mindst 95 point. For at Rally Champion klassen kan oprettes skal der være mindst 5 deltagere. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde kan føres i line til og fra banen. Championklassen har mellem 18 og20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 1 øvelse fra ekspertklassen (ikke ærespladsen) og min. 5 øvelser fra championklassen. Førerne i championklassen må ikke klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Der kan være to spring samt et dobbeltspring i denne klasse og springene må godt følge lige efter hinanden. Tunnel. Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for udformning og fastgørelse. 12

13 Arrangør og stævneleder. Det er altid arrangørerne, som er ansvarlig for stævnets afvikling. Arrangørerne skal udpege en stævneleder, som er hovedansvarlig på dagen. Bedømmere. Det påhviler arrangøren, at der benyttes en DGI bedømmer, så vidt der er muligt. Bedømmerens afgørelse er inappellabel. DGI Rally. Efter DGIs værdinormer har vi tillid til hinanden og har de holdninger, at alle stiller op i de klasser hvor man er klassificeret til, så der bliver lige konkurrence for alle. Deltagerberettigede. Alle lovlige hunde kan deltage i Rally. Hunderacer der efter dansk lovgivning er forbudt, kan ikke deltage. Øre og halekuperede hunde der ikke overholder dansk lovgivning kan ikke deltage. Udgået Hundene skal være mindst 10 måneder gamle Hunden må kun være iført fast halsbånd uden kvæl og evt. line (i begynderklassen) på banen. Konkurrenceregler. Hundeførerne har pligt til at kende konkurrencereglerne. Arrangørerne har pligt til at sørge for at konkurrencereglerne kan fås på konkurrenceområdet. Ved banen. Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end to meter fra baneafmærkningen. På udendørs stævner er opstilling af telte kun tilladt efter arrangørens anvisning. 13

14 Førere, der har tilmeldt hund(e) til både Rally, Agility samt Fører og hund ved samme stævne, skal i god tid før bedømmelserne begynder meddele dette til banesekretæren. Hvis der er sammenfald af tid ved de to konkurrencer, skal føreren hurtigst muligt melde sig klar til banesekretæren. Hvis en hundefører ikke når tilbage til Rallybanen inden klassen er færdigdømt kan bedømmeren afvise hunden. Sikkerhed. Hunde kan udelukkes fra konkurrencen, hvis de efter bedømmerens skøn er uegnet til at deltage på grund af: dårlig kondition fysiske eller psykiske handicaps aggression over for bedømmer, hjælpere, andre hunde eller førere og andre såvel på som uden for banen udpræget nervøsitet Alle deltagende hunde skal være sunde og raske. Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hundene er forsvarligt vaccinerede og forsikrede når de deltager i et DGI- arrangement. Hvad der er forsvarligt defineres af lokalforeningerne individuelt, dog min. 4. År. Deltagende hunde fra udlandet skal yderligere være vaccineret mod rabies. Arrangørerne kan kræve vaccination mod andre sygdomme. Hundene skal være lovpligtigt forsikret, og der kræves ikke udvidet forsikring. Vaccinationsattest og forsikringskvittering skal medbringes på dagen og forevises arrangørerne på forlangende. Løbske tæver kan deltage i konkurrencen, men skal føres frem sidst uanset klasse og katalogrækkefølgen. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til uden at medbringe tæven at meddele banesekretæren om en tæve er løbsk før samtlige konkurrencer begynder. Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem til banen umiddelbart før start! Banegennemgangen gennemføres sammen med de øvrige deltagere. Ved prøver der afvikles indendørs på tæppe kan løbske tæver ikke deltage og prøvegebyret tilbagebetales. 14

15 Usportslig optræden. Nedenstående forseelser må ikke finde sted hverken på eller uden for banen, og medfører diskvalifikation og evt. bortvisning for resten af stævnet: At fører slår, sparker eller på anden måde er voldelig overfor hunde eller personer. At fører optræder usportsligt, herunder brug af ukvemsord over for hunde eller personer. Stævneleder og bedømmer har bemyndigelsen til diskvalifikation og bortvisning. Spørgsmål og protester. Spørgsmål eller evt. protester rettes til stævnelederen på dagen, som kan henvise til arrangørerne. Protester og svar skal forefindes efterfølgende. Spørgsmål før og efter stævnet rettes til arrangørerne. Arrangør og stævneleder skal fremgå af invitation/tilmelding og evt. program. Tilbagebetaling af startgebyr. Efter anmeldelsesfristens udløb kan anmeldt deltagelse ikke annulleres. Gebyr refunderes kun såfremt en hund på grund af sygdom forhindres i at deltage, hvilket skal dokumenteres ved indsendelse til stævnearrangøren af en dyrlægeattest senest tre dage efter stævnets afholdelse. 15

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler.

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler. Reglement for Rally Lydighed Herning Open Indholdsfortegnelse A. Generelt. B. Deltagere. 1. Antal startende 2. Løbske tæver 3. Forsikringer/vaccination 4. Line, sele, dækken 5. Opførsel 6. En hund - flere

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere... 3 C. Måling af hund... 6 D. Lokalforeningens

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog.

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog. Sponsorer ved konkurrencen www.husse.dk Dobbelt DKK rally konkurrence hos Nr. Broby Agility Forening www.minddog.dk www.dalumdyrehandel.dk www.mindandcoach.com www.heden-fyn.dk 15. februar 2014 Nr. Broby

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere...

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed Maj 2017 Indholdsfortegnelse Maj 2017 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for DcH Rally Lydighed Januar Kapitel 1. Generelle retningslinjer. Rally Lydighed Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro AGILITY CONVENTION En lørdag sprængfyldt med inspiration til dig og din forening 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro DGI agility Kære nye som erfarne Agilityinstruktører, Rallyinstruktører og

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally 2019 Indholdsfortegnelse A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende.... 3 2. Løbske tæver... 3 3. Forsikringer/vaccination...

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016

MindDog kursus katalog 2016 MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Version 2.1 19. april 2016 Du sidder nu med anden udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give

Læs mere

DGI s Agility regler Maj 2008

DGI s Agility regler Maj 2008 Indholdsfortegnelse: DGI's Agility regler... 3 Hundene... 3 Sikkerhed... 3 Øvrige konkurrencekriterier... 3 Rækker... 4 Alder... 4 Lille hund... 4 Mellem hund... 4 Stor hund... 4 Hovedinddeling... 4 Erfaring...

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler

Kør sikkert I KCK. Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Kør sikkert I KCK Kørsel i felt Tegngivning Køreregler Færdselsetiske retningslinier Lovlydig 1. Jeg er en lovlydig cykelrytter, som kender og efterlever Færselsloven 2. Jeg er særlig hjemme i Færselslovens

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Det er en rigtig god ide at samle flere klasser fra 4. til 7. klassetrin til et fælles Skole OL stævne på skolen. Det skaber stemning og sammenhold

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

DGI s Agility regler juli 2012

DGI s Agility regler juli 2012 Indholdsfortegnelse: DGI's Agility regler... 3 Hundene... 3 Sikkerhed... 3 Øvrige konkurrencekriterier... 4 Rækker... 4 Alder... 4 Lille hund... 4 Mellem hund... 4 Stor hund... 4 Hovedinddeling... 4 Erfaring...

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Sct. Severin Skoles 87 års fødselsdag den 14. september

Sct. Severin Skoles 87 års fødselsdag den 14. september Sct. Severin Skoles 87 års fødselsdag den 14. september En god tradition opstod for 2 år siden, da Sct. Severin Skole fyldte 85 år, og vi alle fejrede fødselsdagen i Damparken. Vi har besluttet at gennemføre

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere