Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) Af skatteministeren: 1) Efter nr. 6 indsættes som nye numre: [af skatteministeren (Karsten Lauritzen)] Til 1»01. 4, stk. 2-4, affattes således:»stk. 2. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes fradraget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 3. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne personbiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes tillægget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 4. Brændstofforbruget efter stk. 2 og 3 opgøres for benzindrevne og dieseldrevne personbiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til kilometer 1

2 pr. liter og afrundes med én decimal. For personbiler, for hvilke der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.«02. I 4, stk. 7, og 5, stk. 8, indsættes efter» 3, stk. 2,«:» 5 b, stk. 2, 5 c, stk. 3,«.«[Præcisering af reglerne for beregningen af fradrag i registreringsafgiften på baggrund af personbilens energieffektivitet, præcisering af reglerne for opgørelsen af brændstofforbruget til brug for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet og forholdsmæssig nedsættelse af fradraget i registreringsafgiften på kr. for brugte eldrevne personbiler, brugte eldrevne varebiler og brugte pluginhybridbiler] 2) Efter nr. 8 indsættes som nye numre:»03. 5, stk. 4-6, affattes således:»stk. 4. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes fradraget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 5. For benzindrevne og dieseldrevne varebiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, der opgøres på baggrund af varebilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som varebilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne varebiler udgør kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige varebiler fastsættes tillægget som for benzindrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne varebiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 6, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer. Stk. 6. Brændstofforbruget efter stk. 4 og 5 opgøres for benzindrevne og dieseldrevne varebiler som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparationsog vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal. For varebiler, for hvilke der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet i 1. pkt., omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.«04. I 5, stk. 12, indsættes som 6. pkt.:»nedsættelserne efter pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt.«05. I 5 a, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:»nedsættelsen efter 2. pkt. kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt.««[præcisering af reglerne for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet, præcisering af reglerne for opgørelsen af brændstofforbruget til brug for beregningen af fradraget og tillægget i registreringsafgiften på baggrund af køretøjets energieffektivitet samt justering af modregningsreglen for varebiler og campingbiler] 2

3 3) I den under nr. 9 foreslåede 5 b udgår i stk. 1, 1. pkt.,»og 3«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 4] 4) I den under nr. 9 foreslåede 5 b udgår stk. 2. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. [Loft på kr. pr. eldrevet køretøj udgår] 5) I den under nr. 9 foreslåede 5 b ændres i stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 2, 1. og 2. pkt.,»stk. 1 og 2«til:»stk. 1«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 4] 6) I den under nr. 9 foreslåede 5 c udgår stk. 3. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. [Loft på kr. pr. pluginhybridbil udgår] 7) I den under nr. 9 foreslåede 5 c ændres i stk. 4, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt.,»stk. 2 og 3«til:»stk. 2«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 6] 8) I den under nr. 9 foreslåede 5 d udgår i stk. 1, 1. pkt.,», jf. dog stk. 2«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 9] 9) I den under nr. 9 foreslåede 5 d udgår stk. 2. [Loft på kr. pr. brændselscelledrevet køretøj udgår] 10) I nr. 12 ændres»600 kr.«til:»400 kr.«[reduktion af radiofradraget] 11) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. 2 affattes således: Til 2» 2. Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa- Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.««[henvisning til EU-normen om omregning af bilens brændstofforbrug til kilometer pr. liter] 12) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 4, 4. pkt.,»betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning«til:»fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 L pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram«. [Justering af beregningsmetoden for brændstofforbruget for elbiler uden oplysninger om energiforbrug] 13) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 8, 4. pkt.,»betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning«til:»fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 L pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram«. 3

4 [Justering af beregningsmetoden for brændstofforbruget for brændselscellebiler uden oplysninger om energiforbrug] 14) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af 3, stk. 3-9, ændres i 3, stk. 9,»den i 2, 2. pkt., foretagne«til:»den i stk. 2, 2. pkt., foretagne«. [Lovteknisk tilpasning] 15) Stk. 3 udgår. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. [ 5, stk. 3, kan træde i kraft den 1. januar 2016] Til 5 16) Stk. 4 og 5 der bliver stk. 3 og 4, affattes således:»stk. 3. Registreringsafgiftslovens 5 b som affattet ved denne lovs 1, nr. 9, har ikke virkning for eldrevne køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. Disse køretøjer fritages fortsat for registreringsafgift. Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering. Stk. 4. Registreringsafgiftslovens 5 c som affattet ved denne lovs 1, nr. 9, har ikke virkning for køretøjer, der drives af el i kombination med diesel, benzin, naturgas eller biogas, hvis opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. For disse køretøjer betales registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 4 eller 5, hvor brændstofforbruget, der indregnes efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5, opgøres efter 8, nr. 1, i lov nr af 21. december Anmeldelse til registrering kan alene ske ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelse til registrering.«[præcisering vedrørende betingelserne for at være omfattet af overgangsbestemmelsen om fortsat afgiftsfritagelse] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 2 Der gives fradrag i registreringsafgiften for god brændstoføkonomi for personbiler og varebiler, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 2, og 5, stk. 4. Fradraget udgør for benzindrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på 1 L benzin overstiger 16 km. Fradraget udgør for dieseldrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på 1 L diesel overstiger 18 km. Der gives tilsvarende tillæg for en mindre god brændstoføkonomi for personbiler og varebiler, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 3, og 5, stk. 5. Tillægget udgør for benzindrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på 1 L benzin er under 16 km. Tillægget udgør for dieseldrevne personbiler og varebiler kr. pr. kilometer, som køretøjets rækkevidde på 1 L diesel er under 18 km. Disse fradrag og tillæg blev indført ved lov nr. 541 af 6. juni Formålet med fradragene er at give bilkøberne et særligt økonomisk incitament til at vælge en bil med lavt brændstofforbrug (og dermed også en høj ressourceeffektivitet). Det gælder både for fradragene og tillæggene for personbiler og varebiler. 4

5 Der bør således i registreringsafgiften være et tilsvarende særligt økonomisk incitament for købere af biler, der drives af andre drivmidler, herunder elbiler, til at vælge en bil med et lavt energiforbrug for at fremme samme ressourceeffektivitet for disse biler som for konventionelle biler. Dette bør gælde uafhængigt af bilens CO 2 -udledning ved forbruget af det pågældende drivmiddel. Ved at basere beregningen af tillæg og fradrag på energieffektivitet sikres endvidere ligestilling mellem de forskellige køretøjsteknologier. Det gør sig ikke tilsvarende gældende, hvis beregningen baseres på CO 2 -udledning, idet CO 2 -udledningen ikke for alle drivmidler og køretøjsteknologier sker i forbindelse med kørsel. Der foreslås derfor tydeliggjort, at beregningen af fradragene og tillæggene i registreringsafgiften skal baseres på køretøjets energieffektivitet. Brændstofforbruget for benzindrevne og dieseldrevne personbiler og varebiler opgøres som bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal. For personbiler, for hvilket der ikke opgøres et brændstofforbrug som angivet ovenfor, omregnes bilens energiforbrug til et forbrug af benzin eller diesel som angivet i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Det beregnede brændstofforbrug omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal. For øvrige personbiler og varebiler må der foretages en omregning af bilens energiforbrug til et brændstofforbrug opgjort i benzin eller diesel i km/l. Denne omregning sker efter brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk Omregningen er for elbiler og brændselscellebiler baseret på det målte elektricitetsforbrug for den pågældende elbil som angivet i Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. For pluginhybridbiler baseres omregningen dels på det målte elektricitetsforbrug, dels på bilens forbrug af benzin, diesel, naturgas eller biogas. Et element i aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler, er et fradrag i den beregnede registreringsafgift på kr. for nye eldrevne køretøjer og for nye pluginhybridbiler. Det følger af registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, og 5, stk. 8, at fradrag, der efter registreringsafgiftslovens 3, stk. 2, 4, 5 og 8, stk. 7, gives til nye biler, bliver justeret for brugte biler med samme procentdel, som det brugte køretøjs værdi inklusive afgift er ændret, når der sammenholdes med et sammenligneligt køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det fradrag på kr., der foreslås ved afgiftsberegningen for nye eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, foreslås derfor tilsvarende forholdsmæssigt nedsat for brugte eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler. Efter gældende regler vil der ske en modregning i registreringsafgiften, når en bil omregistreres fra at være en varebil eller en campingbil til at være en almindelig personbil, jf. registreringsafgiftslovens 5, stk. 12. Med ændringsforslaget justeres disse modregningsregler som en konsekvens af indførelsen af indfasningsordningen for eldrevne biler m.v. Som følge af indfasningsordningen kan der forekomme tilfælde, hvor den afgift, der efter gældende regler skal modregnes i registreringsafgiften, når f.eks. en eldrevet varebil overgår fra at være registreret som en eldrevet personbil, overstiger den afgift, der oprindelig er betalt. 5

6 Til nr. 3-9 Med 1, nr. 9, foreslås eldrevne køretøjer gradvis indfaset i registreringsafgiften over en 5-årig periode og med et loft på kr. Loftet på kr. betyder, at den del af den fulde registreringsafgift, der overstiger kr., skal betales under hele indfasningsperioden. Under loftet betales en nærmere bestemt andel af registreringsafgiften, som stiger gradvis over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016, 40 pct. i 2017, 65 pct. i 2018, 90 pct. i 2019 og 100 pct. i I tillæg hertil ydes i 2016 og 2017 et bundfradrag i registreringsafgiften på kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet. Med lovforslaget justeres beregningen af brændstofforbruget for pluginhybridbiler, så der fremover skal tages højde for elektricitetsforbruget, når brændstofforbruget beregnes. Dette vil føre til en merafgift ved beregningen af registreringsafgiften for disse biler, som tilsvarende vil blive indfaset over en 5-årig periode og med et loft på kr. Lovforslaget indebærer også, at der efter en 3-årig afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, herunder brintdrevne køretøjer, vil ske en tilsvarende indfasning af registreringsafgiften som for eldrevne køretøjer, det vil sige over en 5-årig periode og med et loft på kr. Det er en forudsætning for, at indfasningsordningen kan træde i kraft, at Europa-Kommissionen enten har tilkendegivet, at ordningen ikke udgør statsstøtte, eller der foreligger en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen, hvis indfasningsordningen vurderes at udgøre statsstøtte. Skatteministeriet har løbende været i tæt dialog med Europa-Kommissionen om den statsstøtteretlige vurdering af indfasningsordningen. Den relevante tjenestegren ved Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Konkurrence, har den 14. december 2015 telefonisk afgivet en indledende vurdering om, at det foreslåede loft for beregningsgrundlaget for afgiftsrabatten på kr. i forbindelse med indfasningen af registreringsafgift for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer på det foreliggende grundlag ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF og dermed indebærer statsstøtte, som ikke kan godkendes, da loftet ikke er miljømæssigt begrundet. Som det fremgår af de EU-retlige bemærkninger i L 61, er regeringen ikke enig i denne indledende vurdering. Loftet er udformet som en generel foranstaltning, og der er således tale om en begrænsning af afgiftsrabatten, som er størst for de dyreste eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer. De dyreste elbiler m.v. vil således uden loftet få større afgiftsfordele end de billigere elbiler m.v. Loftet indebærer i øvrigt ikke i sig selv særlige fordele, men må anses for en progressiv afgiftsstruktur, hvor afgiftsundtagelser over et vist niveau indebærer fuld afgiftsbetaling. Det er derfor fortsat vurderingen, at loftet ikke udgør statsstøtte til producenter m.v. af de billigere elbiler m.v. Indfasningsordningen kan imidlertid ikke sættes i kraft, hvis loftet fastholdes. Det betyder, at der vil være fuld registreringsafgift på elbiler m.v. fra den 1. januar 2016 og stor usikkerhed for både købere, producenter og forhandlere af elbiler m.v. Regeringen og aftalepartierne ønsker ikke denne usikkerhed på elbilmarkedet. Det foreslås på den baggrund, at loftet på kr. som foreslået ved 5 b-5 d i lovforslagets 1, nr. 9, udgår. Dermed kan den lempelige indfasningsordning sættes i kraft fra den 1. januar 2016; dog uden loftet over afgiftsrabatten. Regeringen vil indgå i en dialog med Europa-Kommissionen med henblik på at gennemføre lovgivning om et loft over afgiftsrabatten på et senere tidspunkt. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Et bortfald af loftet skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 25 mio. kr. i 2016 og et tilsvarende mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd. Det er lagt til grund for beregningen, at salget af dyre eldrevne køretøjer øges med 100 stk. i 2016 som følge af bortfaldet af loftet, mens salget forudsættes uændret i de efterfølgende år i forhold til det forudsatte i lovforslaget. 6

7 Det er ved beregningen forudsat, at den høje registreringsafgiftssats for personbiler og motorcykler udgør 150 pct., jf.»aftale om finanslov for 2016«, som udmøntes med lovforslag nr. L 69 fremsat den 20. november Tabel 1. Provenuvirkninger af bortfald af loftet i Mio. kr. (2016-niveau) Umiddelbart provenu Provenu efter tilbageløb og adfærd Varig virkning Finansårsvirkning Forslaget medfører en forhøjelse af skatteudgifter svarende til det skønnede umiddelbare mindreprovenu på 25 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Hvis det lægges til grund, at erhvervenes køb af eldrevne køretøjer udgør omkring 50 pct. af de samlede nyregistreringer, skønnes bortfaldet af loftet at medføre en umiddelbar lempelse af erhvervene på ca. 15 mio. kr. i Miljømæssige konsekvenser Det er lagt til grund, at bortfaldet af loftet medfører et øget salg af eldrevne køretøjer med 100 stk. i 2016 og et tilsvarende lavere salg af benzin- og dieseldrevne køretøjer. Det reducerer CO 2 -udledningen fra vejtransporten, ligesom elbiler ikke bidrager til den lokale luftforurening. Der er imidlertid tale om en meget beskeden effekt. Til nr. 10 Der gives efter registreringsafgiftslovens 8, stk. 3, 2. pkt., et fradrag på kr. for radioudstyr ved fastsættelsen af køretøjets værdi. Radiofradraget foreslås i lovforslagets 1, nr. 10, nedsat til 600 kr. i 2016, hvorved fradraget delvis udfases. Som følge af ændringerne i ændringsforslag nr. 3-9 er der et yderligere finansieringsbehov på 25 mio. kr. Dette finansieringsbehov tilvejebringes ved at nedsætte radiofradraget med yderligere 200 kr. til 400 kr. i Økonomiske konsekvenser for det offentlige En reduktion af fradraget for radio med yderligere 200 kr. i 2016, så det reduceres med i alt 600 kr. eller 60 pct., skønnes med usikkerhed at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 50 mio. kr. i 2016 og et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 25 mio. kr. Tabel 2. Provenuvirkninger af reduktion af radiofradraget med yderligere 200 kr. i 2016 Mio. kr. (2016-niveau) Umiddelbart provenu Provenu efter tilbageløb og adfærd Varig virkning Finansårs-virkning Med henblik på at sikre, at aftalen ikke reducerer udgiftslofterne inden for rammerne af budgetloven, er det i lovforslaget rent teknisk lagt til grund, at radiofradraget afskaffes helt fra Den yderligere nedsættelse i 2016 medfører derfor ikke et merprovenu i 2017 og frem. Finansieringen i årene vil blive besluttet i 2016, og afskaffelsen af radiofradraget fra 2017 kan derfor blive ændret. 7

8 Det er ved beregningen forudsat, at den høje registreringsafgiftssats for personbiler og motorcykler udgør 150 pct., jf. Aftale om finanslov for 2016, som udmøntes med lovforslag nr. L 69 fremsat den 20. november Forslaget medfører en reduktion af skatteudgifter svarende til den skønnede umiddelbare provenuvirkning på 50 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Den yderligere reduktion af radiofradraget i 2016 forventes først og fremmest at berøre private, mens erhvervenes belastning skønnes at være begrænset. Miljømæssige konsekvenser Den yderligere reduktion af radiofradraget i 2016 medfører højere bilafgifter, hvilket alt andet lige trækker i retning af færre biler og dermed er en miljøforbedring. Effekten må dog forventes at være særdeles begrænset, givet at der er tale om en beskeden afgiftsforhøjelse, der alene har effekt i Til nr Det følger af brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk. 4, 4. pkt., som affattet ved lovforslagets 2, nr. 2, at der for eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer, for hvilke der ikke oplyses et energiforbrug målt i Wh pr. kilometer, skal betales afgift som for benzindrevne biler efter en standardiseret beregningsmetode, der er baseret på køretøjets egenvægt. I ændringsforslag nr. 12 foreslås, som følge af at det har vist sig, at der er identificeret et ikke ubetydeligt antal ældre eldrevne biler, for hvilke energiforbruget ikke er målt, og for hvilke oplysning om bilens brændstoføkonomi derfor ikke kan gives i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Eldrevne biler ses generelt at have en højere rækkevidde på energiindholdet i en Wh, end en typisk benzinbil har på det tilsvarende energiindhold i 1 L benzin. Da eldrevne biler således generelt må anses for at være mere ressourceeffektive end biler drevet af benzin og diesel, fastsættes med ændringen en særlig beregningsmetode for eldrevne biler, der giver et mere retvisende afgiftsgrundlag for de eldrevne biler, for hvilke der ikke findes oplysninger om et målt forbrug. Det foreslås i nr. 13, at denne beregningsmetode skal finde tilsvarende anvendelse for brændselscelledrevne biler. Til nr. 14 Med ændringen i nr. 14 er der tale om en lovteknisk justering, der indsætter»stk.«i brændstofforbrugsafgiftslovens 3, stk. 9, som affattet ved lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 15 Lovforslagets 5, stk. 3, er en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter skatteministeren kan sætte indfasningsordningen for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer i kraft, når Europa-Kommissionen enten har tilkendegivet, at ordningen ikke udgør statsstøtte, eller der foreligger en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen, hvis indfasningsordningen vurderes at udgøre statsstøtte. Skatteministeriet har løbende været i tæt dialog med Europa-Kommissionen om den statsstøtteretlige vurdering af indfasningsordningen. Den relevante tjenestegren ved Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Konkurrence, har den 14. december 2015 tilkendegivet telefonisk over for Skatteministeriet, at loftet på kr. i indfasningsordningen for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne køretøjer ikke kan anses for at være i overensstemmelse med art. 107 TEUF. Desuden foreslog Generaldirektoratet for Konkurrence, at der foretages præciseringer af beregningen af fradrag i registreringsafgiften, således at det tydeliggøres, at beregningen foretages på baggrund af køretøjets energieffektivitet uanset køretøjets teknologi eller drivmiddel. Det er forståelsen af denne indledende vurdering, at indfasningsordningen uden loftet og med disse nærmere konkretiserede justeringer ikke vurderes at udgøre statsstøtte. 8

9 Som følge af de i ændringsforslagets 1, nr. 1-10, og 2, nr , foreslåede ændringer vil ordningen således kunne sættes i kraft den 1. januar Til nr. 16 Lovforslaget indeholder overgangsbestemmelser i 5, stk. 4 og 5, for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og som i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016 anmeldes til registrering. Spørgsmålet om, hvorvidt der senest den 8. oktober 2015 er indgået en bindende købsaftale med en slutbruger, må afgøres på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte aftaleforhold. Af hensyn til SKATs mulighed for at kontrollere, hvorvidt betingelserne for en fortsat afgiftsfritagelse efter overgangsbestemmelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt, foreslås det, at anmeldelse til registrering af de heraf omfattede køretøjer alene kan ske ved henvendelse til SKAT. Det foreslås endvidere, at dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale senest den 8. oktober 2015, skal indsendes til SKAT senest i forbindelse med anmeldelsen til registrering. 9

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1031 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-3488 Senere ændringer til forskriften LOV nr 687 af 08/06/2017

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj over Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1) LOV nr 650 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1494 af 06/12/2016

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 217 - Bilag 41 Offentligt Til lovforslag nr. L 217 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 5. maj 2017 J.nr. 2017-2152. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Skatteudvalget L 61 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 61 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 4 Offentligt 1. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 61 - lovforslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) LBK nr 377 af 18/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-697 Senere ændringer til forskriften LOV nr 710 af 08/06/2017 LOV

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag.

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. 2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0082 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere