BUDGET Bog 2 - oversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET Bog 2 - oversigter"

Transkript

1 2 BUDGET Bog 2 - oversigter December 2016

2

3 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed

4 4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 5

6 6

7 Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget

8 8

9 Regnskabsår Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1000 kr. DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 10

11 Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget

12 12

13 Regnskabsår U/I U I Version F01 F01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Art IM DKK DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Samlet resultat

14 14

15 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2017 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 15

16 16

17 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opfør. af boliger Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. DKK Funktion Dranst Ejf. Gru pper DKK Boligformål 1 Drift 1 0 Boligformål Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme

18 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg 1 Drift Ledelse og adm Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove 1 Drift 1 0 Skove Skove Fælles formål

19 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Ttilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 1 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse Skadedyrsbekæmpelse 1 Drift 1 0 Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab

20 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning Generel administration 1 Drift 1 0 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Varmeforsyning Tømningsordninger Generel administration 1 Drift 1 92 Gebyr for generel administration Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald

21 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

22 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger Øvrige ordninger og anlæg

23 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grup perin DKK DKK Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift Ledelse og administration Fælles formål Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v. 3 Anlæg 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg Vejanlæg 3 Anlæg 1 3 Entrepriser Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift Busdrift 1 Drift 1 1 Trafiktilskud Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer Busdrift

24 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole kr kr kr. Grupperi Hk. Funktion Dranst Ejf. DKK DKK ng Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler Folkeskoler 1 Drift Ledelse og administration Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift Ledelse og administration Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler Befordring af elever i grundskolen

25 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 2 Køb af pladser Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 1 2 Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 1 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Undervisning i interne skoler på opholdssteder Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 1 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 2 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge

26 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer Folkebiblioteker 1 Drift Ledelse og administration Folkebiblioteker Museer 1 Drift 1 0 Museer Museer Teatre 1 Drift 1 0 Teatre Teatre Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift Musikarrangementer 1 Drift Ledelse og administration Musikarrangementer 2 Statsre fusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver 1 Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning

27 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift Ledelse og administration Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud 1 Drift Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed

28 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Hk. Funktion Dranst Ejf Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 0 Grupp ering Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet kr kr kr. DKK DKK Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Stationær somatik Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 3 Ambulant somatik Drift 1 4 Stationær psykiatri Drift 1 5 Ambulant psykiatri Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) Drift 1 7 Genoptræning under indlæggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Drift Drift 1 2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) Drift 1 3 Personbefordring Drift Ledelse og administration Drift 4 3 Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

29 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 0 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1 Drift Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 3 Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter

30 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grupp ering DKK DKK Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 3 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 5 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 6 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 7 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 9 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 10 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 12 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion grp Statsrefusion 1 20 Refusion vedr. funktion

31 Dagpleje 1 Drift 1 0 Dagpleje Dagpleje 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Fælles formål 1 Drift Fælles formål 1 Drift 1 17 Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Fælles formål Dagpleje 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Dagpleje 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Dagpleje 1 Drift Ledelse og administration Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift 1 2 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Drift Ledelse og administration Anlæg 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Fritidshjem 1 Drift 1 2 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 2 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu

32 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 7 Advokatbistand (pgf. 72) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende advokatbistand Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6)

33 Plejefamilier 1 Drift 1 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 1 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Plejefamilier 1 Drift 1 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier 1 Drift 1 92 Betaling ( 159 og 160) Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Plejefamilier 1 Drift 1 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift Drift 1 2 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Drift 1 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

34 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter Ældreboliger 3 Anlæg 1 0 Ældreboliger Særlige dagtilbud og særlige klub- 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber ber Særlige dagtilbud og særlige klubber Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Drift Drift 1 3 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Drift 1 4 Hjemmesygepleje Drift Drift Drift Drift 1 93 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Drift Ledelse og administration Drift 3 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift 1 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s

35 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 1 0 Plejehjem og beskyttede boliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Drift 1 4 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Drift Ledelse og administration Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 1 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift 1 1 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 3 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Drift Drift 1 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 1 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 9 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 1 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf

36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 2 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift 4 1 Dagbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift 4 2 Døgnbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob

37 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 1 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 1 93 Beboeres betaling for service Drift 1 94 Beboeres betaling for husleje Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 4 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 4 94 Beboeres betaling for husleje Drift Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Drift 1 92 Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h

38 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift 1 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 1 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 1 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift 1 5 Arbejdsvederlag (pgf. 105) Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 4 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift Drift Drift 1 11 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr

39 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion 1 1 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme tilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive tilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl tilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 3 Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 3 Integrationsydelse til andre omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

40 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 16 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 18 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 19 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering 1 Drift 1 1 Hjælp til repatriering Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Repatriering Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift Drift 1 1 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 2 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 3 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 4 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 5 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)

41 Personlige tillæg m.v. 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Sygedagpenge 1 Drift 1 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 10 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 12 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift 1 0 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Drift Drift Drift Drift Drift 1 6 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sygedagpenge 1 Drift 1 0 Sygedagpenge Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift 1 12 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Sygedagpenge 1 Drift 1 13 Sygedagpenge

42 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 11 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 0 Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til syg Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc Sygedagpenge Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift 1 17 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A Sociale formål 1 Drift 1 18 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Sociale formål 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Sociale formål

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Budget Bog 2 - oversigter. December 2014

Budget Bog 2 - oversigter. December 2014 2 Budget 2015-2018 Bog 2 - oversigter December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 9 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 13 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET kr. Budget 2013

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET kr. Budget 2013 01 Sundhed 151.413 151.388 151.666 151.666 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 50.705 50.680 50.680 50.680 003 Ambulant

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144 Indholdsfortegnelse 1. Hovedoversigt til budget...1 2. Sammendrag af budget...3 3. Bevillingsoversigt, drift og refusion...6 3.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere