Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 11. maj 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne Aastrup Dorte Bitsch Jeanette Rokbøl Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Lone Juncher Carsten Jens Christian Povlsen Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Ninna Thomsen Rita Langelund Thomassen Susan Bach Birgitte Bastiansen Else Margrethe Molbech Kristine Sloth Hansen (sekretær) Christina Rumley Rita Langelund Thomassen Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmiljøarbejdet Budgetopfølgning marts Drøftelse og godkendelse af virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg Drøftelse og godkendelse af kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Drøftelse af Budget Status på organisationsændringen Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Drøftelse af information og kommunikation fra OMU Eventuelt Evaluering af mødet...23 Bilagsoversigt...24 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl Formøde for medarbejdersiden (afholdes i Rådssalen, Grenaa Rådhus) Kl Formøde for ledersiden (afholdes i mødelokale 03, Grenaa Rådhus) Kl Mødet starter (afholdes i Rådssalen, Grenaa Rådhus) Kl Frokost i kantinen Kl Mødet slutter Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsordener samt beslutningsreferat fra OMU-møderne offentliggøres via polweb. Dagsordenen godkendes. 1

4 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljøarbejdet A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling 1. Statistik over arbejdsulykker Vedlagt dagsordenen findes den nye statistik over arbejdsulykker for 1. kvartal Som tidligere nævnt ændres sprogbrugen med den nye statistik, således at der nu mere korrekt tales om arbejdsulykker frem for arbejdsskader. Derudover fremgår sygefraværet nu som perioder, svarende til de perioder man indberetter i easy-systemet. Som det fremgår af oversigten på side 2 i statistikken, er der på sundheds- og omsorgsområdet registreret 25 ulykker i perioden. 2. Fraværsstatistik Der er nu udarbejdet en ny fraværsstatistik. Statistikken er vedhæftet for perioden 1. kvartal 2016, sammenlignet med 1. kvartal Da der er foretaget organisationsændringer, vil det være svært at sammenligne bagud på alle områder. 3. Rapporter fra arbejdstilsynet Plejecenter Fuglsanggården havde besøg af arbejdstilsynet den 18. april Arbejdstilsynets rapport er vedhæftet som bilag. 4. Godkendelse af arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget Den faste arbejdsmiljørapport til hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse i august skal udarbejdes i løbet af foråret. På OMUs møde den 2. marts blev der nedsat en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelsen af den fælles arbejdsmiljørapport til hovedudvalget. Arbejdsgruppen har sammenskrevet de lokale arbejdsmiljørapporter til en fælles arbejdsmiljørapport for Sundhed og Omsorg. Der lægges op til, at arbejdsmiljørapporten drøftes og godkendes med eventuelle rettelser. 5. Status på skimmelsvamp på Sygehusvej Der gives en status på situationen med skimmelsvamp på Sygehusvej. 2

5 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilag: 1 Åben Arbejdsulykkestatistik, 1 kvartal /16 2 Åben Fraværsstatistik 1. kvartal /16 3 Åben Arbejdstilsynsrapport Fuglsanggården 62197/16 4 Åben Arbejdsmiljørapport Violskrænten & Grønnegården 62223/16 5 Åben Arbejdsmiljørapport Træningscenter Auning 62221/16 6 Åben Arbejdsmiljørapport SAU 62219/16 7 Åben Arbejdsmiljørapport Posthaven 62217/16 8 Åben Arbejdsmiljørapport Møllehjemmet 62214/16 9 Åben Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Grenaa 62213/16 10 Åben Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg 62212/16 11 Åben Arbejdsmiljørapport Glesborg 62209/16 12 Åben Arbejdsmiljørapport Fuglsanggården 62206/16 13 Åben Arbejdsmiljørapport Farsøhthus 62205/16 14 Åben Arbejdsmiljørapport Digterparken 62204/16 15 Åben Arbejdsmiljørapport Visitation og Hjælpemiddel 63622/16 16 Åben Fælles arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalg Sundhed og Omsorg 64222/16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at: Arbejdsulykkestatistikken og fraværsstatistikken drøftes Arbejdsmiljørapporten til hovedudvalget drøftes og godkendes med evt. rettelser. Information om status på skimmelsvamp på Sygehusvej tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Statistik for arbejdsulykker Arbejdsulykkestatistikken drøftes. 3

6 Områdeudvalg sundhed og omsorg Fraværsstatistik Fraværsstatistikken drøftes. Fraværsstatistikken vil fremadrettet være tilpasset den nye organisation i Sundhed og Omsorg. 3. Rapport fra arbejdstilsynet Birgitte Bastiansen informerer om arbejdstilsynets besøg på Plejecenter Fuglsanggården. Jeanette Rokbøl informerer om arbejdstilsynets besøg på Hjælpemiddeldepotet i foråret 2015, hvor der blev givet flere påbud til Hjælpemiddeldepotet, hovedsagligt i forbindelse med tunge løft. 4. Fælles arbejdsmiljørapport til Hovedudvalget Anette Hjelm informerer om arbejdsgruppens drøftelser i forbindelse med udarbejdelse af den fælles arbejdsmiljørapport til hovedudvalget. Drøftelse af afsnittet vedr. organisationsændringen. Fra medarbejdersiden er det blevet drøftet, om utrygheden vedr. organisationsændringen kan være blandet sammen med utrygheden vedr. budgetsituationen og det fremlagte sparekatalog. I afsnittet ændres formuleringen det har krævet til der er gjort en stor indsats for. Affaldshåndtering: Indsats i forhold til affaldshåndtering tilføjes under igangsatte initiativer. Rapporten sendes til hovedudvalget med ovenstående ændring. 5. Status på skimmelsvamp på Sygehusvej Ninna Thomsen informerer om status på skimmelsvamp på Sygehusvej og den aftalte tids- og handleplan med regionen, som ejer bygningen. Der er gjort flere tiltag på Sygehusvej, så der er ingen sundhedsrisiko ved at arbejde på stedet Ingen medarbejdere opholder sig eller arbejder i rum med skimmelsvamp. Rum med skimmelsvamp er helt aflukket. Anbefalinger til tiltag fra Teknologisk Institut er fulgt. De midlertidige løsninger har besværliggjort arbejdsgangene. De varige løsninger er afhængige af beslutninger i regionen. Der er blevet lovet svar fra regionen senest ved udgangen af april der er rykket for svar. 4

7 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budgetopfølgning marts A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt forventes sundheds- og omsorgsområdet at balancere i (Mio. kr.) Budget 2016 Forbrug marts Forventet regnskab 2016 Forventet afvigelse Sundheds- og Omsorgsområdet 487,6 105,7 487,6 0 Opmærksomhedspunkter Særligt dyre enkeltsager. Tomgangsleje. Budgettilpasninger til nu organisation. Kompetenceudviklingsprojekt. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning Marts /16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anne Aastrup informerer om budgettet og særlige opmærksomhedspunkter. Organisationsændringen har medført, at der også skal ryddes op i det økonomiske system. 5

8 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og godkendelse af virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Områdeudvalg for Sundhed og Omsorg besluttede på sit møde den 15. september 2016 at påbegynde arbejdet med formulering af en mission/vision for sundheds- og omsorgsområdet. Afsættet var den vedtagne politiske vision for Norddjurs Kommune samt et længe ønsket fælles afsæt og en fælles retning for sundheds- og omsorgsområdet. Gennem to temadage er der arbejdet med at udvikle en beskrivelse af et virksomhedsgrundlag for og med ledere og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Arbejdet fra de to temadage er nu samskrevet. Efter drøftelse og godkendelse i OMU vil der blive arbejdet med selve layoutet, og virksomhedsgrundlaget vil blive udsendt mhp. Implementering. Udkast til virksomhedsgrundlag for Sundheds- og omsorgsområdet er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Bilag - Virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg 64224/16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at: Virksomhedsgrundlaget drøftes og godkendes med evt. justeringer. Den kommende implementeringsproces drøftes og at anbefalingerne videresendes til LMU mhp. den lokale tilpasning og godkendelse. 6

9 Områdeudvalg sundhed og omsorg Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Drøftelse af virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg Udkast til virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg drøftes. Virksomhedsgrundlaget godkendes. Implementering af virksomhedsgrundlaget Drøftelse af implementering af virksomhedsgrundlaget. Det besluttes at: Virksomhedsgrundlag præsenteres for medarbejdere/ledere til efterårets servicedesign-dage. Virksomhedsgrundaget udsendes til LMU, når layout er på plads, for lokal implementering. Virksomhedsgrundlaget tilføjes OMUs årshjul. Opfølgning på den årlige arbejdsmiljødag fra Virksomhedsgrundlaget lægges på hjemmesiden. 7

10 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og godkendelse af kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Der er nedsat en styregruppe, der skal udarbejde kompetenceprofiler for alle faggrupper. Kompetenceprofilerne er gældende for både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Styregruppen har udarbejdet et udkast til kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter, som ønskes drøftet på mødet med henblik på godkendelse. Udkast til kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter er vedhæftet som bilag. Strategi for ansættelse af sosu-assistenter i hjemmeplejen Derudover er der udarbejdet en strategi til at sikre flere social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen samt en funktionsbeskrivelse for social- og sundhedsassistenter ansat i hjemmeplejen, som ønskes drøftet på mødet med henblik på godkendelse. Udkast til strategi og funktionsbeskrivelse for SSA i hjemmeplejen er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Udkast til kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter 63719/16 2 Åben Strategi for ansættelse af SSA i hjemmeplejen 58799/16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at Kompetenceprofil for SSA drøftes og godkendes med evt. rettelser. Funktionsbeskrivelse for SSA i hjemmeplejen drøftes og godkendes med evt. rettelser. 8

11 Områdeudvalg sundhed og omsorg Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Kompetenceprofil for Social- og sundhedsassistenter Karina Kreutzfeldt informerer om arbejdet med udarbejdelse af kompetenceprofil for socialog sundhedsassistenter samt om det videre arbejde i styregruppen. Kompetenceprofil for pædagoger er næsten færdig. Herefter starter arbejdet med kompetenceprofil for hjælpere. De to kompetenceprofiler forventes færdige inden sommerferien og vil derfor være på dagsordenen til OMUs første møde efter sommerferien. Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter godkendes. 2. Funktionsbeskrivelse og strategi for SSA i hjemmeplejen Godkendelse af funktionsbeskrivelse samt strategi for at få flere social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen udsættes til senere behandling. Arbejdsgruppen medgives bemærkninger til lønindplacering. 9

12 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af Budget A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Opsamling på budgetmøde 2017 Den 14. marts 2016 var alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inviteret til møde om budget På mødet informerede kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt om forudsætningerne for budgettet og om budgetprocessens videre forløb, ligesom det blev drøftet, hvordan situationen bedst kan håndteres. Opsamling af alle post-its fra dagen er vedhæftet som bilag. Idéer fra de mange post-its fra dagen er indordnet efter hhv. lokale og generelle tiltag. Sparekatalog 2017 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. januar 2016, at der skal udarbejdes et sparekatalog med en samlet ramme på i alt 27. mio. kroner til brug for arbejdet med budget Voksen- og plejeudvalgets andel af rammen udgør 9. mio. kroner. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 1. marts 2016 at anmode forvaltningen om at udarbejde en bred vifte af besparelsesforslag til Katalog Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet beskrivelser af spareforslag med en helårsvirkning på i alt 12,197 mio. kroner. Voksen- og plejeudvalget behandlede besparelsesforslagene i Katalog 2017 på mødet den 5. april 2016, hvor det blev besluttet at sende alle besparelsesforslag i høring frem til den 17. maj 2016 kl Spareforslagene er vedlagt som bilag. Der kan indsendes høringssvar via hvor høringsmaterialet også vil være tilgængeligt. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 31. maj 2016, hvor udvalget endelig beslutter hvilke spareforslag, der skal indgå i Katalog 2017 på udvalgets område. Der lægges op til. at OMU på mødet udarbejder et høringssvar til Katalog

13 Områdeudvalg sundhed og omsorg Spareforslag på administrative medarbejdere på sundheds og omsorgsområdet I sparekataloget er der desuden et forslag på besparelse på administrative medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Dette spareforslag hører under økonomiudvalget, hvor der var høringsfrist den 2. maj 2016 kl Anne Aastrup informerer om spareforslaget. Bilag 1 Åben Opfølgning på Budgetmøde /16 2 Åben Oversigt over besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område 58605/16 Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har udarbejdet besparelsesforslag, der samlet er på 5,3 mio. kr. i 2017 og 12,197 mio. kr. i de efterfølgende år. Indstilling Formanden indstiller, at Budgetmøde 2017 evalueres. Katalog 2017 drøftes, og at der udarbejdes et høringssvar til besparelsesforslagene. Information om spareforslag på administrative medarbejdere tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Opsamling på budgetmøde 2017 Budgetmødet 2017 evalueres. Medarbejdersiden giver udtryk for, at budgetmødet har været godt, da der har været åbenhed omkring processen og alle har fået den samme information på samme tid. Processen vedr. Budget 2017 og sparekataloget drøftes særligt fokus på den tidlige udmelding og åbenheden omkring besparelsesforslagene. Søs Fuglsang informerer om voksen- og plejeudvalgets videre arbejde med områdets sparekatalog. 11

14 Områdeudvalg sundhed og omsorg Sparekatalog 2017 Sparekatalog 2017 drøftes. Drøftelse af spareforslaget vedr. nedlæggelse af særlige botilbud til demente på Møllehjemmet i Auning. Medarbejdersiden udtrykker bekymring for, om der ved evt. nedlæggelse af Elmebo er kapacitet/pladser nok til de demente borgere i kommunen. Udkast til høringssvar udarbejdes - følgende generelle betragtninger skal indgå: Områdeudvalget anerkender, at det er nødvendigt med en besparelse, men at sundheds- og omsorgsområdet allerede er så presset, at ingen af de foreslåede besparelsesforslag vil være lette at gennemføre. Områdeudvalget er bekymret for, hvordan spareforslagene vil påvirke kommunens visioner plads til alle og alle med. I Sundhed og Omsorg er vi gode til at forebygge indlæggelser og skabe sammenhængende forløb for borgerne Dette skyldes tiltag og den faglighed, der er lagt i området de seneste år. Når der kigges på besparelsesforslagene er det vigtigt at være opmærksom på, at besparelserne ikke vil lede til budgetudvidelser andre steder, fx i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering. I Region Midtjylland er vi den kommune, hvor flest borgere efter eget valg dør i eget hjem frem for på sygehuset. Vi har ingen borgere, der venter på at blive udskrevet, og derfor betaler vi ikke ventepenge. I Norddjurs Kommune yder vi en forebyggende indsats i forhold til ensomhed. Man ved at ensomhed kan føre til mange andre sygdomme. Demensområdet udvikling i både omfang og kompleksitet. Aktivitetstilbud for lettere demente kan være med til at holde sygdommen nede i en periode, ligesom tilbuddene også har en aflastende funktion for borgeren og de pårørende, der kan medvirke til, at borgeren kan blive længere i eget hjem. Sundheds og omsorgsområdet er nu i gang med den tredje besparelse på det rehabiliterende område og velfærdsteknologiområdet. 12

15 Områdeudvalg sundhed og omsorg Udvikling i opgaver og kompleksitet Det handler om, at sygehusbehandlinger er flyttet ud i borgerens eget hjem, ligesom flere behandlinger for borgere med kroniske sygdomme er flyttet ud som sygeplejerskeopgaver i eget hjem. Det fordrer kompetenceudvikling, og måske snart specialistuddannelse, for at kunne løse opgaverne. Vi kan forudse problemer med at rekruttere medarbejdere på sigt. Besparelserne vil betyde en opstramning af serviceniveauet, hvor borgernes valgfrihed begrænses, og de får mindre indflydelse på hvordan tilbuddene bliver udmøntet. At rulle ældremilliarden tilbage er en mulighed, men vil give væsentlige forringelser på serviceniveauet. 3. Spareforslag på administrative medarbejdere på sundheds og omsorgsområdet Anne Aastrup informerer om spareforslag på administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. LMU for Administration og Udvikling har indsendt høringssvar til økonomiudvalget. Medarbejdersiden har på formødet drøftet forslaget med at samle alle administrative medarbejdere på et sted. Anne Aastrup informerer i den forbindelse om arbejdet med at kortlægge alle de administrative opgaver. 13

16 Områdeudvalg sundhed og omsorg Status på organisationsændringen A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Status på organisationsændringen drøftes Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anne Ahrensbach informerer om status på ansættelse af afdelingsledere. I alt er 8 afdelingsledere blevet ansat - 2 udefra og 6 internt. Derudover har der været afholdt møde med Dansk Sygeplejeråd vedr. lønforhandling for de koordinerende medarbejdere, når deres funktion afvikles. Fra de enkelte enheder informeres der om status på organisationsændringen, udformningen af LMU og ansættelse af lokale afdelingsledere. Træning og Rehabilitering har skiftet navn til Sundhed og Træning. Ellen Birthe Christensen orienterer om, at hvis der ændres på de lokale medudvalg, skal ændringerne sendes til hovedudvalget til godkendelse. Fra medarbejdersiden spørges til udgifterne i forbindelse med organisationsændringen. Søs Fuglsang informerer om, at organisationsændringen forventes at være udgiftsneutral. Anne Ahrensbach informerer om igangværende analyse af dagtilbuddet for demens. Helle Thomsen fra Fuglsanggården har iværksat en analyse af de eksisterende dagtilbud på demensområdet samt en analyse af, om de eksisterende tilbud også er det, som der er behov for. Søs Fuglsang informerer om det kommende lederseminar den juni. 14

17 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra medarbejderne A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Fra medarbejderne informeres om aktuelle emner. På mødet informeres om følgende: Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Leasede biler i hjemmeplejen Fra medarbejdersiden spørges til problemstillingen vedr. kilometerbegrænsingen på de leasede biler i hjemmeplejen. Søs Fuglsang informerer om, at Velfærdsforvaltningen er i dialog med det bilfirma, hvorfra Sundhed og Omsorg leaser bilerne, for at finde ud af, hvad det vil koste os at hæve kilometergrænsen på de leasede firehjulstrækkere. Afskedsreception for Vibeke Binnerup Medarbejdersiden mener, at det var en fin afskedsreception for Vibeke Binnerup. Ifølge personalehåndbogen må der ved afsked holdes et passende arrangement. Udpegning af OMU Der skal være udpegning af OMU-medlemmer for medarbejdersiden lige år i marts. Udpegningen er rykket til maj måned. Udbetaling af FO-dage. Spørgsmål til opsigelse af aftale vedr. udbetaling af FO-dage. Nuværende aftale er gældende indtil en ny aftale forhandles på plads. 15

18 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra ledelsen A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet informeres om: 1. Status på arbejdet vedrørende kvalitetsstandarder Siden foråret 2015 har medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen arbejdet med at redigere de eksisterende kvalitetsstandarder, så de tilpasses den nye kvalitetsstandard-model. Siden OMUs sidste møde er følgende kvalitetsstandarder blevet politisk godkendt. Kvalitetsstandard for demens. 2. Must Win Battles Arbejdsgruppen har aftalt møde omkring MWB den 20. april På mødet blev opbygningen tilpasse den nye organisation, og der blev aftalt og koordineret tværgående indsatser. Arbejdet forsætter nu lokalt i de enkelte dele af organisationen. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den MWB Informationen tages til efterretning. Survey i hjemmeplejen Anne Aastrup, Anne Ahrensbach, Jeanette Rokbøl og Søs Fuglsang vil tager ud i organisationen og gennemføre en survey for at understøtte den lokale ledelse i de områder, som der også bliver fulgt op på andensted fra (fx embedslægen). 16

19 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af information og kommunikation fra OMU A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Områdeudvalget har besluttet som fast punkt at drøfte, om der på baggrund af mødet er emner, der skal informeres om til resten af organisationen. Derudover drøftes indsatser, der generelt kan forbedre information og kommunikation mellem HMU/OMU/LMU og resten af sundheds- og omsorgsområdet. Økonomiske konsekvenser Ikke aktuelt Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Virksomhedsgrundlaget sendes ud til LMU med henblik på implementering, så snart layout er færdig. Information om høringssvaret og survey i organisationen sendes ud via nyhedsbrevet. Det besluttes, at information til LMU sendes til formand og næstformand. 17

20 Områdeudvalg sundhed og omsorg Eventuelt A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling Væsentlige punkter fra Hovedudvalgets dagsorden Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Ellen Birthe Christensen orienteringer om notat fra Justitsministeriet vedr. vold mod ansatte. 18

21 Områdeudvalg sundhed og omsorg Evaluering af mødet A00 15/20648 Åben sag OMU Sagsfremstilling På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Punkter til kommende møder Oplæg om fælles arbejdsmiljøhåndbog for Sundhed og Omsorg Information om info-materiale om arbejdsulykker og nærvedulykker samt pjece om at være arbejdsmiljørepræsentant i Norddjurs Kommune fra Hovedudvalget. Sociale medier Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Formanden indstiller, at mødet evalueres Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Mødet evalueres 19

22 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsulykkestatistik, 1 kvartal 2016 (62473/16) 2. Fraværsstatistik 1. kvartal 2016 (62527/16) 3. Arbejdstilsynsrapport Fuglsanggården (62197/16) 4. Arbejdsmiljørapport Violskrænten & Grønnegården (62223/16) 5. Arbejdsmiljørapport Træningscenter Auning (62221/16) 6. Arbejdsmiljørapport SAU (62219/16) 7. Arbejdsmiljørapport Posthaven (62217/16) 8. Arbejdsmiljørapport Møllehjemmet (62214/16) 9. Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Grenaa (62213/16) 10. Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg (62212/16) 11. Arbejdsmiljørapport Glesborg (62209/16) 12. Arbejdsmiljørapport Fuglsanggården (62206/16) 13. Arbejdsmiljørapport Farsøhthus (62205/16) 14. Arbejdsmiljørapport Digterparken (62204/16) 15. Arbejdsmiljørapport Visitation og Hjælpemiddel (63622/16) 16. Fælles arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalg Sundhed og Omsorg 2016 (64222/16) 3. Budgetopfølgning marts Budgetopfølgning Marts 2016 (63812/16) 4. Drøftelse og godkendelse af virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg 1. Bilag - Virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg (64224/16) 5. Drøftelse og godkendelse af kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter 1. Udkast til kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter (63719/16) 2. Strategi for ansættelse af SSA i hjemmeplejen (58799/16) 6. Drøftelse af Budget Opfølgning på Budgetmøde 2017 (58454/16) 2. Samlet oversigt over besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område (58605/16) 20

23 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne Aastrup Dorte Bitsch Jeanette Rokbøl Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Rita Langelund Thomassen Lone Munk Ninna Thomsen Birgitte Bastiansen Susan Bach Kristine Sloth Hansen (sekretær) Else Margrethe Molbech 21

24 Bilag: 2.1. Arbejdsulykkestatistik, 1 kvartal 2016 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62473/16

25 Arbejdsulykkestatistik 2016 Ulykker i kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Ulykker i alt Ulykker i kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Ulykker i alt Sygedage i alt Fordeling af sygemeldinger kvartal kvartal kvartal kvartal i alt under 1 dag dage dage dage dage dage 1-3 måneder måneder 6 måneder død Ulykkekategorien psykisk har særlig bevågenhed, og antal ulykker, hvor der er vold involveret. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Hovedtotal Psykisk 3 3 Antal af Ulykker med vold Fordeling af ulykker opgjort på type 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Hovedtotal Psykisk 3 3 Briller 3 3 Ben 7 7 Arme 8 8 Ryg 4 4 Overkrop 7 7 Underkrop 2 2 Allergi/udslæt Finger 3 3 Forbrænding Hals 1 1 Hofte Hoved 4 4 Kroppen 6 6 Nakke Ribben 1 1 Skulder 2 2 Stikulykke 6 6 Sårulykke Tandulykke 2 2 Tå Øjenulykke Død Ulykker i alt

26 Arbejdsulykkestatistik - fordeling af ulykker Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Ulykker i alt Psykisk Andet 1. kvartal 2016 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Toubro Martin Bregensdahl Bak Skolen Undervisning 1 1 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen (tom) Undervisning 1 1 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Specialklasserne Pædagog 3 3 Distrikt Ørsted Vakant SFO Pædagog 1 1 Distrikt Ørsted Vakant Skolen Undervisning 1 1 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skolen Andet 1 1 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Fjellerup Pædagog 2 2 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Ørum Djurs Pædagog 2 2 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Ørum Djurs Undervisning 2 2 Kattegatskolen Allan Vestrup Skolen Undervisning 1 1 Område Auning Doris Bang Skovvang Andet 1 1 Område Auning Doris Bang Bette-bo børnehave Pædagog 2 2 Område Auning Doris Bang Dagplejer Andet 1 1 Område Grenaa Bente Have Dagtilbudsområdet 0-6 å Pædagog 3 3 Område Grenaa Bente Have Dagplejer Andet 1 1 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning 3 3 Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz Skovstjernen Plejen 1 1 Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz Skovstjernen Pædagog 1 1 Område Ørsted Annette Bro Rask-VestergaaSkovvang Pædagog 1 1 Område Ørum Birte Kousted Ørum Bo- og aktivitetsceplejen 1 1 Område Ørum Birte Kousted Ørum Bo- og aktivitetscepædagog 2 2 Aktivitet og uddannelse, Grenaa Dick Rønde Nærheden (tom) 1 1 Psykiatri og rusmidler Jan Hoel Dolmer Have Plejen 1 1 Socialområdet Total 8 8 (tom) (tom) (tom) (tom) (tom) 0 0 (tom) Total 0 0 Sundheds- og omsorgsområdet Demenscentret Helle Thomsen Fuglsanggården Plejen Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, GAnette Hjelm (tom) Plejen 3 3 Hjemmehjælp og hjemmesygeplejer, Hanne Winterberg Allingåbro Plejen Hjemmehjælp og hjemmesygeplejer, Hanne Winterberg Glesborg Plejen 2 2 Plejecenter Digterparken Grenaa Inge Bukart (tom) Plejen 1 1 Plejecenter Farsøhthus og plejecente Karina Kreutzfelt Møllehjemmet Plejen 3 3 Plejecenter Violskrænten og GrønnegAnette Overgaard Eriksen Violskrænten Plejen 1 1 Træning og rehabilitering Dorthe Bitsch Vest Plejen 2 2 Sundheds- og omsorgsområdet Total kvartal 2016 Total Hovedtotal

27 Arbejdsulykkestatistik - sygedage/intervaller Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder over 6 måneder død 1. kvartal 2016 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Toubro Martin Bregensdahl Bak Skolen Undervisning 1 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen (tom) Undervisning 1 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Specialklasserne Pædagog 3 Distrikt Ørsted Vakant SFO Pædagog 1 Distrikt Ørsted Vakant Skolen Undervisning 1 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skolen Andet 1 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Fjellerup Pædagog 2 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Ørum Djurs Pædagog 1 1 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Ørum Djurs Undervisning 2 Kattegatskolen Allan Vestrup Skolen Undervisning 1 Område Auning Doris Bang Skovvang Andet 1 Område Auning Doris Bang Bette-bo børnehave Pædagog 2 Område Auning Doris Bang Dagplejer Andet 1 Område Grenaa Bente Have Dagtilbudsområdet 0-6 å Pædagog 3 Område Grenaa Bente Have Dagplejer Andet 1 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning 2 1 Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz Skovstjernen Plejen 1 Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz Skovstjernen Pædagog 1 Område Ørsted Annette Bro Rask-VestergaaSkovvang Pædagog 1 Område Ørum Birte Kousted Ørum Bo- og aktivitetsceplejen 1 Område Ørum Birte Kousted Ørum Bo- og aktivitetscepædagog 1 1 Aktivitet og uddannelse, Grenaa Dick Rønde Nærheden (tom) 1 Psykiatri og rusmidler Jan Hoel Dolmer Have Plejen 1 Socialområdet Total Sundheds- og omsorgsområdet Demenscentret Helle Thomsen Fuglsanggården Plejen Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, GAnette Hjelm (tom) Plejen 3 Hjemmehjælp og hjemmesygeplejer, Hanne Winterberg Allingåbro Plejen 7 1 Hjemmehjælp og hjemmesygeplejer, Hanne Winterberg Glesborg Plejen 2 Plejecenter Digterparken Grenaa Inge Bukart (tom) Plejen 1 Plejecenter Farsøhthus og plejecente Karina Kreutzfelt Møllehjemmet Plejen 2 1 Plejecenter Violskrænten og GrønnegAnette Overgaard Eriksen Violskrænten Plejen 1 Træning og rehabilitering Dorthe Bitsch Vest Plejen 2 Sundheds- og omsorgsområdet Total kvartal 2016 Total Hovedtotal

28 Bilag: 2.2. Fraværsstatistik 1. kvartal 2016 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62527/16

29 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Senest opdateret 12/04/ Arbejdsmarkedsdirektørens område Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% 2,56 3,35% 0,72% 163,25 2,03% 1,28 6,00% 3,77 2,92% 3,08% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen 52,92 2,23% 1,39 8,04% 4,99 3,19% 4,85% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Borgerservice 10,17 2,78% 1,72 6,27% 3,89 5,32% 0,95% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Udbetalingscenter 16,67 4,83% 3,11 7,94% 5,11 2,52% 5,43% Arbejdsmarkedssekretariat 6,33 2,33 0,32% 0,20 1,32% 0,84 1,32% Borgerservice og udbetaling 47,33 3,66% 2,33 4,83% 3,08 4,43% 0,41% 19,42 3,42% 2,19 3,77% 2,42 3,19% 0,58% Job og virksomhedsservice 19,33 0,51% 0,33 3,43% 2,21 3,41% 0,02% 8,67 0,53% 0,35 6,66% 4,32 3,03% 3,63% Ressource og udvikling 16,00 0,64% 0,40 1,39% 0,86 1,39% 7,08 0,92% 0,56 1,05% 0,64 1,05% Tidlig indsats og opfølgning 42,67 0,57% 0,36 4,20% 2,63 4,20% 18,92 0,62% 0,39 6,05% 3,78 4,09% 1,97% Ungeindsats og UU Unge-jobcenter 18,00 0,67% 0,42 4,19% 2,64 3,36% 0,82% 7,58 1,12% 0,71 10,40% 6,57 2,22% 8,18% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Djursland 5,67 12,25 0,10% 0,06 1,13% 0,70 1,13% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Norddjurs 6,00 2,97% 1,93 15,13% 9,83 1,28% 13,85% 2,50 1,68% 1,10 3,21% 2,10 1,53% 1,68% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Syddjurs 4,33 3,26% 2,08 3,26% 1,67 0,46% 0,30 0,46% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 2,00 3,08 0,50% 0,33 0,50% Kommunaldirektørens område Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Kommunaldirektørens område i alt 43,00 0,42% 0,25 2,66% 1,58 2,23% 0,43% 42,50 4,57% 2,61 2,25% 1,28 1,42% 0,83% Direktionssekretariatet Direktionssekretariat Direktionssekretariat & HR 43,00 0,42% 0,25 2,66% 1,58 2,23% 0,43% 42,50 4,57% 2,61 2,25% 1,28 1,42% 0,83% Øvrige enheder med få ansatte, i alt Udviklingsdirektørens område Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Udviklingsdirektørens område i alt 187,33 2,08% 1,18 4,46% 2,54 2,37% 2,09% 199,42 1,40% 0,80 3,41% 1,94 2,25% 1,15% Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Grenaa Egnsarkiv 5,00 5,58 0,08% 0,04 0,31% 0,18 0,31% Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Norddjurs Bibliotek 28,33 4,72% 2,56 4,45% 2,42 2,71% 1,73% 27,83 3,23% 1,80 4,06% 2,27 2,87% 1,19% Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Norddjurs Kulturskole 20,67 1,51% 0,28 0,61% 0,90% 22,92 1,88% 0,32 1,25% 0,63% Afd. for planlægning, kultur og natur Naturområdet 10,00 0,47% 0,30 9,68% 6,17 1,58% 8,10% 6,17 0,19% 0,12 0,94% 0,60 0,94% Afd. for planlægning, kultur og natur Udviklingsafdelingen 13,00 0,68% 0,43 6,34% 4,03 3,07% 3,27% 16,83 0,36% 0,23 2,21% 1,41 2,21% Erhvervs- og miljøafdelingen Erhvervs- og miljøafdeling Erhverv og miljø 30,00 4,27% 2,66 3,17% 1,97 3,17% 31,67 2,01% 1,26 2,98% 1,86 2,37% 0,61% Sekretariat Grenaa-Anholt Færgefart 12,00 4,47% 2,83 5,89% 3,73 0,50% 5,39% 11,67 0,89% 0,56 6,78% 4,27 2,01% 4,76% Sekretariat Sekretariat 11,33 0,14% 0,09 8,14% 5,30 3,07% 5,07% 11,50 0,13% 0,09 5,15% 3,36 1,47% 3,68% Vej- og ejendomsafdelingen Vej- og ejendomsafdeling Vej og ejendom 53,67 0,74% 0,47 3,54% 2,27 2,50% 1,04% 64,25 1,38% 0,89 3,44% 2,20 2,57% 0,87% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 3,33 0,93% 0,61 0,93% 1, Velfærdsdirektørens område Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 2.991,00 2,21% 1,23 6,63% 3,68 3,56% 3,08% 3.020,50 2,41% 1,35 5,82% 3,27 2,72% 3,10%

30 Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling Daginstitutioner. 8,00 1,62% 0,68 1,62% 8,00 1,01% 0,43 5,23% 2,25 5,23% Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling Daginstitutionsafdeling 1,00 24,42 2,45% 1,53 8,74% 5,45 4,35% 4,38% Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling PAU Elever 29,67 0,93% 0,61 6,41% 4,18 4,24% 2,17% - Skole- og dagtilbudsområdet PPR Norddjurs Familieundervisning 3,00 0,51% 0,33 4,10% 2,67 4,10% 3,00 0,64% 0,42 2,55% 1,67 2,55% Skole- og dagtilbudsområdet PPR PPR 24,00 4,51% 2,74 6,29% 3,82 1,83% 4,46% 24,58 3,00% 1,74 2,27% 1,32 1,80% 0,47% Skole- og dagtilbudsområdet PPR Vestre Skole læsecenter 4,00 0,38% 0,25 0,38% 0,25 0,38% 1,67 20,41% 13,35 0,23% 0,15 0,23% Skole- og dagtilbudsområdet Skole Bibiliotek 2,00 1,42% 0,68 1,42% 2,00 2,23% 1,07 2,23% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen 20,00 0,42% 0,26 1,93% 1,17 1,93% 5,00 1,18% 0,72 1,56% 0,96 1,56% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet 1,00 12,08 0,59% 0,36 1,77% 1,07 1,77% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner 10. klasse center Djursland 16,33 7,74% 4,48 0,86% 6,88% 15,92 0,30% 0,19 1,89% 1,16 1,40% 0,49% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Auning Skole 125,00 2,83% 1,66 9,07% 5,32 3,50% 5,57% 124,75 3,89% 2,32 8,67% 5,17 3,57% 5,10% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Allingåbro 47,00 2,63% 1,65 10,73% 6,71 4,49% 6,24% 46,33 3,18% 1,98 4,97% 3,09 3,00% 1,97% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Anholt 11,00 10,17 0,24% 0,12 0,32% 0,16 0,32% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Glesborg 48,00 0,12% 0,07 6,45% 3,67 3,21% 3,25% 50,33 1,11% 0,62 6,28% 3,54 3,01% 3,28% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Mølleskolen 70,00 2,18% 1,18 6,65% 3,61 3,86% 2,80% 68,42 1,68% 0,90 3,31% 1,77 2,36% 0,95% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Toubro 44,67 3,37% 1,88 4,03% 2,25 2,02% 2,01% 46,42 2,51% 1,45 4,57% 2,63 2,10% 2,48% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Vestre Voldby 96,33 2,06% 1,19 6,99% 4,03 5,02% 1,96% 102,67 2,20% 1,29 5,53% 3,24 3,55% 1,98% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørum 92,67 0,57% 0,33 5,63% 3,26 3,88% 1,75% 95,58 0,98% 0,58 3,77% 2,22 2,36% 1,41% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Djurslandsskolen 138,33 1,64% 0,98 9,06% 5,43 6,75% 2,31% 146,42 2,71% 1,63 7,93% 4,78 4,40% 3,53% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Kattegat Skole 115,33 1,60% 0,95 8,00% 4,73 5,00% 3,00% 116,08 2,10% 1,27 8,71% 5,27 3,76% 4,96% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Auning 78,33 4,24% 2,64 4,61% 2,87 3,79% 0,83% 78,58 5,39% 3,41 5,87% 3,71 2,90% 2,97% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Grenaa 154,67 1,54% 1,01 5,36% 3,52 2,65% 2,71% 154,33 1,63% 1,08 5,47% 3,63 1,94% 3,53% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Vivild Børneby 67,33 0,90% 0,50 3,66% 2,04 2,10% 1,56% 66,92 2,95% 1,73 4,56% 2,68 2,10% 2,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Ørsted Børneby 58,00 3,13% 1,88 4,37% 2,63 3,28% 1,09% 61,58 2,43% 1,51 5,44% 3,38 2,74% 2,70% Socialområdet Aktivitet og uddannelse, Grenaa Nærheden 17,67 0,71% 0,44 9,24% 5,75 5,35% 3,89% 19,08 0,96% 0,59 5,05% 3,07 1,79% 3,26% Socialområdet Aktivitet og uddannelse, Grenaa STU Norddjurs - Ravnholtskolen 24,00 1,38% 0,76 8,46% 4,67 6,95% 1,51% 22,58 0,82% 0,49 6,16% 3,64 3,91% 2,25% Socialområdet Familiehuset/Sundhedsplejen Familiehuset, Allingåbro 42,00 1,03% 0,58 5,54% 3,13 2,98% 2,56% 38,42 1,43% 0,82 4,24% 2,44 1,90% 2,33% Socialområdet Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen 13,00 1,34% 0,76 2,95% 1,67 2,88% 0,07% 14,17 0,49% 0,27 11,10% 6,19 2,41% 8,69% Socialområdet Forebyggelse og tidlig indsats Børn og Kløvervang 13,00 0,14% 0,08 8,08% 4,92 7,22% 0,85% 12,42 1,11% 0,72 6,63% 4,29 2,30% 4,33% Socialområdet Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam 31,67 0,50% 0,28 7,41% 4,13 2,01% 5,40% 29,83 3,67% 2,12 8,43% 4,87 2,46% 5,97% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen 3,00 3,97% 2,58 3,97% 4,67 0,06% 0,04 0,45% 0,29 0,45% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsafd voksen 23,00 6,61% 4,09 4,20% 2,60 4,20% 21,08 2,36% 1,46 4,02% 2,48 3,04% 0,98% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsstab børn og unge 7,00 17,71% 11,29 3,14% 14,57% 6,00 10,14% 6,53 4,71% 5,44% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsstab voksen 4,00 2,47% 1,40 2,47% 3,92 2,46% 1,40 0,99% 1,47% Socialområdet Norddjurs Børne- og Ungecenter Norddjurs Børne- og Ungecenter 42,67 1,18% 0,68 6,12% 3,50 4,70% 1,42% 42,33 4,23% 2,47 4,45% 2,60 2,37% 2,09% Socialområdet Norddjurs Børne- og Ungecenter Unghuset 2 21,33 0,14% 0,06 0,39% 0,15 0,39% 18,92 4,62% 2,43 0,49% 0,26 0,49% Socialområdet Område Auning/Allingåbro Område Allingåbro 30,33 0,48% 0,29 2,50% 1,52 1,92% 0,58% 32,42 0,30% 0,18 3,93% 2,39 3,22% 0,70% Socialområdet Område Auning/Allingåbro Team 16-25/30 Vest 22,00 0,87% 0,46 9,03% 4,79 4,05% 4,98% 21,83 1,33% 0,70 10,55% 5,57 4,53% 6,02% Socialområdet Område Grenå Bofællesskaberne 11,00 0,14% 0,09 7,49% 4,59 3,01% 4,47% 11,58 0,84% 0,52 2,05% 1,27 0,86% 1,19% Socialområdet Område Grenå Område Grenå 1,33 1,99% 1,32 1,99% 1,00 Socialområdet Område Grenå Skovstjernen 41,00 5,49% 3,10 2,21% 3,28% 50,92 1,18% 0,60 7,22% 3,70 2,61% 4,62% Socialområdet Område Ørsted Afd. Kærvang 3 2,75 6,59% 3,26 2,94% 3,65% Socialområdet Område Ørsted Kærvang 34,00 0,10% 0,06 16,22% 9,54 2,40% 13,82% 19,58 0,04% 0,02 9,89% 5,34 2,02% 7,87% Socialområdet Område Ørsted Skovvang 0,33 100,00% 22,50 100,00% 11,83 0,06% 0,03 7,69% 4,25 2,96% 4,73% Socialområdet Område Ørsted Ørsted Aktivitets Center 14,00 7,27% 3,72 3,38% 1,73 1,48% 1,90% 13,58 6,66% 3,37 3,05% 1,54 1,89% 1,16% Socialområdet Område Ørum Bofællesskabet Kornvænget 4,00 2,17% 1,03 2,17% 3,58 4,72% 2,33 4,72% Socialområdet Område Ørum Bofællesskabet Åparken 4,00 7,46% 4,43 2,31% 5,16% 4,08 0,38% 0,22 16,97% 9,86 2,15% 14,82% Socialområdet Område Ørum Ørum Bo- og Aktivitetscenter 43,67 0,40% 0,21 4,78% 2,50 4,10% 0,68% 48,75 3,11% 1,64 6,93% 3,66 4,49% 2,43% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Psykiatriområde Auning-Glesborg 20,33 0,17% 0,10 6,26% 3,74 2,88% 3,37% 22,33 0,41% 0,23 6,16% 3,50 2,44% 3,72% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Psykiatriområde Grenaa 54,33 0,66% 0,35 10,13% 5,33 2,57% 7,57% 52,33 1,40% 0,82 8,77% 5,14 2,54% 6,23% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Rusmiddelcenteret 10,00 8,58% 5,10 4,05% 2,41 4,05% 10,83 8,11% 4,89 1,98% 1,20 1,15% 0,83% Socialområdet Socialområdet 1,67 1,00 Socialområdet Tandplejen Tandplejen 2,00 3,47% 1,94 3,47% 2,08 0,63% 0,35 0,63% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Skolebakken 5,00 15,81% 7,21 1,49% 0,68 1,49% 4,17 3,95% 1,88 2,15% 1,02 2,15% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Vestre skole 5,00 3,39% 1,94 3,39% 5,08 0,82% 0,46 3,03% 1,71 1,22% 1,81% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Ørum skole 4,00 29,61% 14,86 0,89% 0,45 0,89% 4,00 5,81% 2,83 2,52% 1,23 2,52% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Åboulevarden 8,00 0,71% 0,35 5,90% 2,94 2,30% 3,59% 8,08 1,09% 0,55 7,89% 4,03 3,26% 4,63% Socialområdet TAP- gruppen 13,00 1,59% 0,90 0,89% 0,51 0,89% 12,92 0,97% 0,55 2,10% 1,19 1,59% 0,51% Socialområdet UngNorddjurs Fritidspas, UngNorddjurs 2,00 1,08 Socialområdet UngNorddjurs Heltidsundervisning 10,00 9,86% 6,07 4,01% 5,85% 9,50 0,09% 0,05 3,45% 2,12 1,48% 1,97% Socialområdet UngNorddjurs Juniorklub 12,00 6,95% 3,08 2,11% 0,93 2,11% 12,42 3,18% 1,34 4,54% 1,91 2,66% 1,88% Socialområdet UngNorddjurs Kontakten* 26,33 1,81% 0,37 0,21% 1,60% 18,75 0,04% 0,01 0,91% 0,27 0,78% 0,13% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsklub 31,00 2,98% 0,26 2,98% 30,75 1,06% 0,08 1,42% 0,10 1,42% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsskolen 9,67 5,49% 2,07 3,85% 1,65% 7,25 5,25% 2,07 0,44% 4,81% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsunivers 1,00 1,50 Socialområdet UngNorddjurs UngNorddjurs 16,00 11,86% 7,44 1,81% 1,14 0,62% 1,19% 17,58 2,89% 1,82 0,71% 0,45 0,71% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udvikling SO Uddannelse 27,33 4,95% 3,18 4,32% 2,78 4,32% 11,42 3,26% 2,10 8,29% 5,35 4,09% 4,20%

31 Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udvikling Sundhed, administration og udvikling 17,67 9,57% 6,15 4,20% 2,70 3,87% 0,33% 24,08 6,28% 3,81 5,89% 3,57 2,58% 3,31% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udvikling Sundhedsskolen 11,00 0,52% 0,29 5,16% 2,88 3,06% 2,10% 2,92 1,37% 0,85 1,57% 0,97 1,57% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Farsøhthus 67,00 1,77% 0,90 6,53% 3,34 3,42% 3,11% 67,25 1,90% 0,96 7,38% 3,73 2,38% 4,99% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Glesborg Plejecenter 67,33 0,74% 0,38 6,87% 3,58 3,37% 3,49% 70,33 3,12% 1,65 7,08% 3,76 2,22% 4,86% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Allingåbro 105,00 1,44% 0,78 5,61% 3,05 2,73% 2,88% 112,75 2,21% 1,20 6,05% 3,27 2,57% 3,49% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Glesborg 68,00 2,23% 1,15 5,94% 3,06 3,09% 2,85% 72,42 2,03% 1,04 6,88% 3,54 3,50% 3,38% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Møllehjemmet. 44,67 6,17% 3,07 7,53% 3,75 3,90% 3,63% 45,00 0,44% 0,21 3,01% 1,48 2,09% 0,92% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Sundhed og Omsorg Vest 4,33 2,30% 1,19 2,30% 4,33 0,39% 0,20 0,39% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Træningscenter Vest 50,67 3,27% 1,67 7,92% 4,04 6,44% 1,48% 48,17 1,38% 0,69 4,46% 2,22 2,63% 1,84% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Digterparken 100,67 2,53% 1,35 8,43% 4,49 2,87% 5,56% 110,25 5,17% 2,74 6,10% 3,24 2,12% 3,98% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Fuglsanggården 76,67 1,64% 0,83 6,26% 3,17 2,54% 3,72% 78,75 1,02% 0,53 6,81% 3,53 2,62% 4,19% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Træningscenter Øst 50,33 6,85% 3,60 14,08% 7,40 4,15% 9,94% 47,58 4,45% 2,32 7,04% 3,67 2,88% 4,17% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Violskrænten. 122,00 4,52% 2,35 6,96% 3,61 2,51% 4,45% 114,83 3,91% 2,06 4,81% 2,53 2,22% 2,58% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Øst Sundhed og Omsorg 197,67 2,55% 1,37 6,48% 3,48 3,86% 2,61% 204,42 2,06% 1,10 5,22% 2,80 2,82% 2,40% Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdet 1,67 19,67 0,23% 0,14 5,94% 3,76 2,98% 2,95% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Hjælpemidler 20,33 0,49% 0,26 7,88% 4,18 4,73% 3,15% 19,83 0,53% 0,28 3,59% 1,92 2,70% 0,89% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Visitation og hjælpemidler 12,00 0,44% 0,27 8,06% 4,93 8,06% 12,08 4,55% 2,77 3,96% 2,42 2,71% 1,26% Velfærdssekretariatet 6,00 0,27% 0,17 3,02% 1,96 3,02% 6,00 2,71% 1,77 0,25% 0,17 0,25% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 5,67 0,96% 0,53 0,96% 6,17 0,93% 0,52 0,93% Økonomidirektørens område Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Økonomidirektørens område i alt 61,33 4,03% 2,58 4,97% 3,17 3,42% 1,55% 60,33 2,85% 1,83 2,49% 1,60 1,87% 0,63% Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdeling Digitalisering 2,33 0,83 0,47% 0,31 0,47% IT IT-afdeling IT-Afdelingen 12,00 0,26% 0,17 2,85% 1,85 1,43% 1,42% 12,75 0,26% 0,17 1,34% 0,87 1,34% Løn- og bogholderiafdelingen Løn- og bogholderiafdeling Løn og bogholderi 22,00 6,12% 3,79 8,58% 5,32 4,95% 3,63% 22,25 1,68% 1,04 4,70% 2,93 2,96% 1,74% Økonomi- og indkøbsafdelingen Økonomi- og indkøbsafdeling Økonomi og indkøb 24,00 4,66% 3,02 3,56% 2,31 3,56% 23,50 5,55% 3,61 1,30% 0,84 1,30% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,00 1,00 Gns. antal Fravær i medarbejdere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejdere Norddjurs Kommune, Samlet 3.450,33 2,18% 1,22 6,29% 3,53 3,46% 2,83% 3.486,00 2,36% 1,34 5,58% 3,16 2,67% 2,91% Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct.

32 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Administration Senest opdateret 12/04/16 Arbejdsmarkedsdirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Øvrige enheder med få ansatte, i alt Kommunaldirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefravær i medarb. pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Kommunaldirektørens område i alt 43,00 0,42% 0,25 2,66% 1,58 2,23% 0,43% 42,50 4,57% 2,61 2,25% 1,28 1,42% 0,83% Direktionssekretariatet Direktionssekretariat Direktionssekretariat & HR 43,00 0,42% 0,25 2,66% 1,58 2,23% 0,43% 42,50 4,57% 2,61 2,25% 1,28 1,42% 0,83% Øvrige enheder med få ansatte, i alt Udviklingsdirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefravær i medarb. pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Udviklingsdirektørens område i alt 133,33 1,75% 1,12 4,74% 3,01 2,46% 2,27% 143,08 1,20% 0,76 3,47% 2,21 2,26% 1,21% Afd. for planlægning, kultur og natur Naturområdet 10,00 0,47% 0,30 9,68% 6,17 1,58% 8,10% 6,17 0,19% 0,12 0,94% 0,60 0,94% Afd. for planlægning, kultur og natur Udviklingsafdelingen 13,00 0,68% 0,43 6,34% 4,03 3,07% 3,27% 16,83 0,36% 0,23 2,21% 1,41 2,21% Erhvervs- og miljøafdelingen Erhvervs- og miljøafdeling Erhverv og miljø 30,00 4,27% 2,66 3,17% 1,97 3,17% 31,67 2,01% 1,26 2,98% 1,86 2,37% 0,61% Sekretariat Grenaa-Anholt Færgefart 12,00 4,47% 2,83 5,89% 3,73 0,50% 5,39% 11,67 0,89% 0,56 6,78% 4,27 2,01% 4,76% Sekretariat Sekretariat 11,33 0,14% 0,09 8,14% 5,30 3,07% 5,07% 11,50 0,13% 0,09 5,15% 3,36 1,47% 3,68% Vej- og ejendomsafdelingen Vej- og ejendomsafdeling Vej og ejendom 53,67 0,74% 0,47 3,54% 2,27 2,50% 1,04% 64,25 1,38% 0,89 3,44% 2,20 2,57% 0,87% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 3,33 0,93% 0,61 0,93% 1, Velfærdsdirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefravær i medarb. pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 745,67 1,60% 0,84 6,14% 3,25 3,09% 3,05% 731,42 1,93% 1,04 5,63% 3,03 2,52% 3,11% Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling Daginstitutioner. 8,00 1,62% 0,68 1,62% 8,00 1,01% 0,43 5,23% 2,25 5,23% Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling Daginstitutionsafdeling 1,00 24,42 2,45% 1,53 8,74% 5,45 4,35% 4,38% Skole- og dagtilbudsområdet Daginstitutionsafdeling PAU Elever 29,67 0,93% 0,61 6,41% 4,18 4,24% 2,17% - Skole- og dagtilbudsområdet PPR Norddjurs Familieundervisning 3,00 0,51% 0,33 4,10% 2,67 4,10% 3,00 0,64% 0,42 2,55% 1,67 2,55% Skole- og dagtilbudsområdet PPR Vestre Skole læsecenter 4,00 0,38% 0,25 0,38% 0,25 0,38% 1,67 20,41% 13,35 0,23% 0,15 0,23% Skole- og dagtilbudsområdet Skole Bibiliotek 2,00 1,42% 0,68 1,42% 2,00 2,23% 1,07 2,23% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen 20,00 0,42% 0,26 1,93% 1,17 1,93% 5,00 1,18% 0,72 1,56% 0,96 1,56% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet 1,00 12,08 0,59% 0,36 1,77% 1,07 1,77% Socialområdet Aktivitet og uddannelse, GrenaNærheden 17,67 0,71% 0,44 9,24% 5,75 5,35% 3,89% 19,08 0,96% 0,59 5,05% 3,07 1,79% 3,26% Socialområdet Aktivitet og uddannelse, GrenaSTU Norddjurs - Ravnholtskol 24,00 1,38% 0,76 8,46% 4,67 6,95% 1,51% 22,58 0,82% 0,49 6,16% 3,64 3,91% 2,25% Socialområdet Familiehuset/Sundhedsplejen Familiehuset, Allingåbro 42,00 1,03% 0,58 5,54% 3,13 2,98% 2,56% 38,42 1,43% 0,82 4,24% 2,44 1,90% 2,33% Socialområdet Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen 13,00 1,34% 0,76 2,95% 1,67 2,88% 0,07% 14,17 0,49% 0,27 11,10% 6,19 2,41% 8,69% Socialområdet Forebyggelse og tidlig indsats Kløvervang 13,00 0,14% 0,08 8,08% 4,92 7,22% 0,85% 12,42 1,11% 0,72 6,63% 4,29 2,30% 4,33% Socialområdet Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam 31,67 0,50% 0,28 7,41% 4,13 2,01% 5,40% 29,83 3,67% 2,12 8,43% 4,87 2,46% 5,97%

33 Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen 3,00 3,97% 2,58 3,97% 4,67 0,06% 0,04 0,45% 0,29 0,45% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsafd voksen 23,00 6,61% 4,09 4,20% 2,60 4,20% 21,08 2,36% 1,46 4,02% 2,48 3,04% 0,98% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsstab børn og unge 7,00 17,71% 11,29 3,14% 14,57% 6,00 10,14% 6,53 4,71% 5,44% Socialområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsstab voksen 4,00 2,47% 1,40 2,47% 3,92 2,46% 1,40 0,99% 1,47% Socialområdet Norddjurs Børne- og Ungecen Norddjurs Børne- og Ungecen 42,67 1,18% 0,68 6,12% 3,50 4,70% 1,42% 42,33 4,23% 2,47 4,45% 2,60 2,37% 2,09% Socialområdet Norddjurs Børne- og Ungecen Unghuset 2 21,33 0,14% 0,06 0,39% 0,15 0,39% 18,92 4,62% 2,43 0,49% 0,26 0,49% Socialområdet Område Auning/Allingåbro Område Allingåbro 30,33 0,48% 0,29 2,50% 1,52 1,92% 0,58% 32,42 0,30% 0,18 3,93% 2,39 3,22% 0,70% Socialområdet Område Auning/Allingåbro Team 16-25/30 Vest 22,00 0,87% 0,46 9,03% 4,79 4,05% 4,98% 21,83 1,33% 0,70 10,55% 5,57 4,53% 6,02% Socialområdet Område Grenå Bofællesskaberne 11,00 0,14% 0,09 7,49% 4,59 3,01% 4,47% 11,58 0,84% 0,52 2,05% 1,27 0,86% 1,19% Socialområdet Område Grenå Område Grenå 1,33 1,99% 1,32 1,99% 1,00 Socialområdet Område Grenå Skovstjernen 41,00 5,49% 3,10 2,21% 3,28% 50,92 1,18% 0,60 7,22% 3,70 2,61% 4,62% Socialområdet Område Ørsted Afd. Kærvang 3 2,75 6,59% 3,26 2,94% 3,65% Socialområdet Område Ørsted Kærvang 34,00 0,10% 0,06 16,22% 9,54 2,40% 13,82% 19,58 0,04% 0,02 9,89% 5,34 2,02% 7,87% Socialområdet Område Ørsted Skovvang 0,33 100,00% 22,50 100,00% 11,83 0,06% 0,03 7,69% 4,25 2,96% 4,73% Socialområdet Område Ørsted Ørsted Aktivitets Center 14,00 7,27% 3,72 3,38% 1,73 1,48% 1,90% 13,58 6,66% 3,37 3,05% 1,54 1,89% 1,16% Socialområdet Område Ørum Bofællesskabet Kornvænget 4,00 2,17% 1,03 2,17% 3,58 4,72% 2,33 4,72% Socialområdet Område Ørum Bofællesskabet Åparken 4,00 7,46% 4,43 2,31% 5,16% 4,08 0,38% 0,22 16,97% 9,86 2,15% 14,82% Socialområdet Område Ørum Ørum Bo- og Aktivitetscenter 43,67 0,40% 0,21 4,78% 2,50 4,10% 0,68% 48,75 3,11% 1,64 6,93% 3,66 4,49% 2,43% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Psykiatriområde Auning-Glesb 20,33 0,17% 0,10 6,26% 3,74 2,88% 3,37% 22,33 0,41% 0,23 6,16% 3,50 2,44% 3,72% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Psykiatriområde Grenaa 54,33 0,66% 0,35 10,13% 5,33 2,57% 7,57% 52,33 1,40% 0,82 8,77% 5,14 2,54% 6,23% Socialområdet Psykiatri og Rusmidler Rusmiddelcenteret 10,00 8,58% 5,10 4,05% 2,41 4,05% 10,83 8,11% 4,89 1,98% 1,20 1,15% 0,83% Socialområdet Socialområdet 1,67 1,00 Socialområdet Tandplejen Tandplejen 2,00 3,47% 1,94 3,47% 2,08 0,63% 0,35 0,63% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Skolebakken 5,00 15,81% 7,21 1,49% 0,68 1,49% 4,17 3,95% 1,88 2,15% 1,02 2,15% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Vestre skole 5,00 3,39% 1,94 3,39% 5,08 0,82% 0,46 3,03% 1,71 1,22% 1,81% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Ørum skole 4,00 29,61% 14,86 0,89% 0,45 0,89% 4,00 5,81% 2,83 2,52% 1,23 2,52% Socialområdet Tandplejen Tandplejen, Åboulevarden 8,00 0,71% 0,35 5,90% 2,94 2,30% 3,59% 8,08 1,09% 0,55 7,89% 4,03 3,26% 4,63% Socialområdet UngNorddjurs Fritidspas, UngNorddjurs 2,00 1,08 Socialområdet UngNorddjurs Heltidsundervisning 10,00 9,86% 6,07 4,01% 5,85% 9,50 0,09% 0,05 3,45% 2,12 1,48% 1,97% Socialområdet UngNorddjurs Juniorklub 12,00 6,95% 3,08 2,11% 0,93 2,11% 12,42 3,18% 1,34 4,54% 1,91 2,66% 1,88% Socialområdet UngNorddjurs Kontakten* 26,33 1,81% 0,37 0,21% 1,60% 18,75 0,04% 0,01 0,91% 0,27 0,78% 0,13% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsklub 31,00 2,98% 0,26 2,98% 30,75 1,06% 0,08 1,42% 0,10 1,42% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsskolen 9,67 5,49% 2,07 3,85% 1,65% 7,25 5,25% 2,07 0,44% 4,81% Socialområdet UngNorddjurs Ungdomsunivers 1,00 1,50 Socialområdet UngNorddjurs UngNorddjurs 16,00 11,86% 7,44 1,81% 1,14 0,62% 1,19% 17,58 2,89% 1,82 0,71% 0,45 0,71% Velfærdssekretariatet 6,00 0,27% 0,17 3,02% 1,96 3,02% 6,00 2,71% 1,77 0,25% 0,17 0,25% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 4,67 1,15% 0,64 1,15% 5,17 1,14% 0,62 1,14% Økonomidirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefravær i medarb. pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Økonomidirektørens område i alt 61,33 4,03% 2,58 4,97% 3,17 3,42% 1,55% 60,33 2,85% 1,83 2,49% 1,60 1,87% 0,63% Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdeling Digitalisering 2,33 0,83 0,47% 0,31 0,47% IT IT-afdeling IT-Afdelingen 12,00 0,26% 0,17 2,85% 1,85 1,43% 1,42% 12,75 0,26% 0,17 1,34% 0,87 1,34% Løn- og bogholderiafdelingen Løn- og bogholderiafdeling Løn og bogholderi 22,00 6,12% 3,79 8,58% 5,32 4,95% 3,63% 22,25 1,68% 1,04 4,70% 2,93 2,96% 1,74% Økonomi- og indkøbsafdelingen Økonomi- og indkøbsafdeling Økonomi og indkøb 24,00 4,66% 3,02 3,56% 2,31 3,56% 23,50 5,55% 3,61 1,30% 0,84 1,30% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,00 1,00 Norddjurs Kommune Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefravæ sdage pr. medarb. r i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefravær i medarb. pct Norddjurs Kommune, Samlet 983,33 1,74% 0,96 5,68% 3,14 2,98% 2,70% 977,33 1,99% 1,11 4,90% 2,74 2,38% 2,52% Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct.

34 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Kultur- og udviklingsområdet Udviklingsdirektørens område Senest opdateret 12/04/ Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag Sygefra e pr. vær i medarb. pct Gns. sygefraværsda ge pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Udviklingsdirektørens område i alt 54,00 3,32% 1,34 3,40% 1,37 2,02% 1,38% 56,33 2,23% 0,90 3,16% 1,27 2,23% 0,93% Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Grenaa Egnsarkiv 5,00 5,58 0,08% 0,04 0,31% 0,18 0,31% Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Norddjurs Bibliotek 28,33 4,72% 2,56 4,45% 2,42 2,71% 1,73% 27,83 3,23% 1,80 4,06% 2,27 2,87% 1,19% - 0,63% 0 Afd. for planlægning, kultur og natur Kulturafdelingen Norddjurs Kulturskole 20,67 1,51% 0,28 0,61% 0,90% 22,92 1,88% 0,32 1,25% Øvrige enheder med få ansatte, i alt

35

36

37 Fravær og sygefravær Norddjurs kommune, Områdeudvalget for Skole- og dagtilbudsområdet Velfærdsdirektørens område Senest opdateret 12/04/ Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde re Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefra vær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 1.163,00 1,96% 1,16 6,71% 3,98 3,93% 2,77% 1.184,50 2,47% 1,49 6,06% 3,65 2,97% 3,08% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner 10. klasse center Djursland 16,33 7,74% 4,48 0,86% 6,88% 15,92 0,30% 0,19 1,89% 1,16 1,40% 0,49% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Auning Skole 125,00 2,83% 1,66 9,07% 5,32 3,50% 5,57% 124,75 3,89% 2,32 8,67% 5,17 3,57% 5,10% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Allingåbro 47,00 2,63% 1,65 10,73% 6,71 4,49% 6,24% 46,33 3,18% 1,98 4,97% 3,09 3,00% 1,97% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Anholt 11,00 10,17 0,24% 0,12 0,32% 0,16 0,32% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Glesborg 48,00 0,12% 0,07 6,45% 3,67 3,21% 3,25% 50,33 1,11% 0,62 6,28% 3,54 3,01% 3,28% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Mølleskolen 70,00 2,18% 1,18 6,65% 3,61 3,86% 2,80% 68,42 1,68% 0,90 3,31% 1,77 2,36% 0,95% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Toubro 44,67 3,37% 1,88 4,03% 2,25 2,02% 2,01% 46,42 2,51% 1,45 4,57% 2,63 2,10% 2,48% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Vestre Voldby 96,33 2,06% 1,19 6,99% 4,03 5,02% 1,96% 102,67 2,20% 1,29 5,53% 3,24 3,55% 1,98% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørum 92,67 0,57% 0,33 5,63% 3,26 3,88% 1,75% 95,58 0,98% 0,58 3,77% 2,22 2,36% 1,41% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Djurslandsskolen 138,33 1,64% 0,98 9,06% 5,43 6,75% 2,31% 146,42 2,71% 1,63 7,93% 4,78 4,40% 3,53% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Kattegat Skole 115,33 1,60% 0,95 8,00% 4,73 5,00% 3,00% 116,08 2,10% 1,27 8,71% 5,27 3,76% 4,96% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Auning 78,33 4,24% 2,64 4,61% 2,87 3,79% 0,83% 78,58 5,39% 3,41 5,87% 3,71 2,90% 2,97% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Grenaa 154,67 1,54% 1,01 5,36% 3,52 2,65% 2,71% 154,33 1,63% 1,08 5,47% 3,63 1,94% 3,53% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Vivild Børneby 67,33 0,90% 0,50 3,66% 2,04 2,10% 1,56% 66,92 2,95% 1,73 4,56% 2,68 2,10% 2,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Ørsted Børneby 58,00 3,13% 1,88 4,37% 2,63 3,28% 1,09% 61,58 2,43% 1,51 5,44% 3,38 2,74% 2,70% Øvrige enheder med få ansatte, i alt

38 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Socialområdet Senest opdateret 12/04/16 Velfærdsdirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsd age pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde re Fravær i pct Gns. fraværsd age pr. medarb. Sygefra vær i pct Gns. sygefraværsdag e pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 13,00 1,59% 0,90 0,89% 0,51 0,89% 12,92 0,97% 0,55 2,10% 1,19 1,59% 0,51% Socialområdet TAP- gruppen 13,00 1,59% 0,90 0,89% 0,51 0,89% 12,92 0,97% 0,55 2,10% 1,19 1,59% 0,51% Øvrige enheder med få ansatte, i alt

39 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdsdirektørens område Senest opdateret 12/04/ Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsd age pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværs dage pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 1.045,33 2,91% 1,54 6,97% 3,70 3,49% 3,48% 1.067,08 2,67% 1,42 5,78% 3,07 2,58% 3,20% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udviklinso Uddannelse 27,33 4,95% 3,18 4,32% 2,78 4,32% 11,42 3,26% 2,10 8,29% 5,35 4,09% 4,20% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udviklinsundhed, administration og udviklin 17,67 9,57% 6,15 4,20% 2,70 3,87% 0,33% 24,08 6,28% 3,81 5,89% 3,57 2,58% 3,31% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udviklinsundhedsskolen 11,00 0,52% 0,29 5,16% 2,88 3,06% 2,10% 2,92 1,37% 0,85 1,57% 0,97 1,57% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Farsøhthus 67,00 1,77% 0,90 6,53% 3,34 3,42% 3,11% 67,25 1,90% 0,96 7,38% 3,73 2,38% 4,99% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Glesborg Plejecenter 67,33 0,74% 0,38 6,87% 3,58 3,37% 3,49% 70,33 3,12% 1,65 7,08% 3,76 2,22% 4,86% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Allingåbro 105,00 1,44% 0,78 5,61% 3,05 2,73% 2,88% 112,75 2,21% 1,20 6,05% 3,27 2,57% 3,49% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Glesborg 68,00 2,23% 1,15 5,94% 3,06 3,09% 2,85% 72,42 2,03% 1,04 6,88% 3,54 3,50% 3,38% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Møllehjemmet. 44,67 6,17% 3,07 7,53% 3,75 3,90% 3,63% 45,00 0,44% 0,21 3,01% 1,48 2,09% 0,92% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Sundhed og Omsorg Vest 4,33 2,30% 1,19 2,30% 4,33 0,39% 0,20 0,39% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Træningscenter Vest 50,67 3,27% 1,67 7,92% 4,04 6,44% 1,48% 48,17 1,38% 0,69 4,46% 2,22 2,63% 1,84% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Digterparken 100,67 2,53% 1,35 8,43% 4,49 2,87% 5,56% 110,25 5,17% 2,74 6,10% 3,24 2,12% 3,98% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Fuglsanggården 76,67 1,64% 0,83 6,26% 3,17 2,54% 3,72% 78,75 1,02% 0,53 6,81% 3,53 2,62% 4,19% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Træningscenter Øst 50,33 6,85% 3,60 14,08% 7,40 4,15% 9,94% 47,58 4,45% 2,32 7,04% 3,67 2,88% 4,17% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Violskrænten. 122,00 4,52% 2,35 6,96% 3,61 2,51% 4,45% 114,83 3,91% 2,06 4,81% 2,53 2,22% 2,58% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Øst Sundhed og Omsorg 197,67 2,55% 1,37 6,48% 3,48 3,86% 2,61% 204,42 2,06% 1,10 5,22% 2,80 2,82% 2,40% Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdet 1,67 19,67 0,23% 0,14 5,94% 3,76 2,98% 2,95% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Hjælpemidler 20,33 0,49% 0,26 7,88% 4,18 4,73% 3,15% 19,83 0,53% 0,28 3,59% 1,92 2,70% 0,89% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Visitation og hjælpemidler 12,00 0,44% 0,27 8,06% 4,93 8,06% 12,08 4,55% 2,77 3,96% 2,42 2,71% 1,26% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,00 1,00

40 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsdirektørens område Senest opdateret 12/04/ Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsd age pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværs dage pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% 2,56 3,35% 0,72% 163,25 2,03% 1,28 6,00% 3,77 2,92% 3,08% Arbejdsmarkeds- og borgerserviarbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen 52,92 2,23% 1,39 8,04% 4,99 3,19% 4,85% Arbejdsmarkeds- og borgerserviborgerservicecenter Borgerservice 10,17 2,78% 1,72 6,27% 3,89 5,32% 0,95% Arbejdsmarkeds- og borgerserviborgerservicecenter Udbetalingscenter 16,67 4,83% 3,11 7,94% 5,11 2,52% 5,43% Arbejdsmarkedssekretariat 6,33 2,33 0,32% 0,20 1,32% 0,84 1,32% Borgerservice og udbetaling 47,33 3,66% 2,33 4,83% 3,08 4,43% 0,41% 19,42 3,42% 2,19 3,77% 2,42 3,19% 0,58% Job og virksomhedsservice 19,33 0,51% 0,33 3,43% 2,21 3,41% 0,02% 8,67 0,53% 0,35 6,66% 4,32 3,03% 3,63% Ressource og udvikling 16,00 0,64% 0,40 1,39% 0,86 1,39% 7,08 0,92% 0,56 1,05% 0,64 1,05% Tidlig indsats og opfølgning 42,67 0,57% 0,36 4,20% 2,63 4,20% 18,92 0,62% 0,39 6,05% 3,78 4,09% 1,97% Ungeindsats og UU Unge-jobcenter 18,00 0,67% 0,42 4,19% 2,64 3,36% 0,82% 7,58 1,12% 0,71 10,40% 6,57 2,22% 8,18% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Djursland 5,67 12,25 0,10% 0,06 1,13% 0,70 1,13% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Norddjurs 6,00 2,97% 1,93 15,13% 9,83 1,28% 13,85% 2,50 1,68% 1,10 3,21% 2,10 1,53% 1,68% Ungeindsats og UU UU - Djursland UU - Syddjurs 4,33 3,26% 2,08 3,26% 1,67 0,46% 0,30 0,46% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 2,00 3,08 0,50% 0,33 0,50%

41 Seneste opdatering Afgrænsning i personkreds Fraværsstatistikkens definitioner og afgrænsninger Statistikken viser (øverst) datoen for seneste opdatering. Generelt vil nye oplysninger (= ny lønperiode) være tilgængelige omkring den 5./6. i måneden efter den måned, lønnen vedrører. Hvis datoen fx er 10/05/15 indeholder statistikken oplysninger til og med april. Hvis datoen fx er 03/10/15 indeholder statistikken oplysninger til og med august. I lønsystemet er alle personer, som Norddjurs Kommune udbetaler løn til (herunder fx honorar, vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, lommepenge m.v.) indplaceret på en organisatorisk enhed i LOS. LOS afspejler kommunens organisatoriske struktur. Organisatoriske enheder med 5 personer eller færre vises ikke særskilt i fraværsstatistikken af hensyn til at undgå identifikation af enkeltpersoner. Disse små enheder (vises som tomme linjer) er slået sammen og vises som en sum med betegnelsen "Øvrige enheder med få ansatte". BEMÆRK at på områder, hvor der er sket organisationsændring, vil sammenligning af data fra hhv og 2016 sandsynligvis ikke give mening. Ikke alle personer er relevante i forhold til fraværsstatistikken. Følgende sorteringer er foretaget: - Kun personer, der er ansat under hhv. Kommunaldirektør-, Udviklingsdirektør-, Velfærdsdirektør- og Økonomidirektørområdet er medtaget. Dette medfører, at personer som Norddjurs Kommune er lønadministrerende for - fx DjursMad, Brand og Redning sammenslutning, RenoDjurs m.fl. - ikke er omfattet af statistikken. Yderligere afgrænsninger Aflønningsform: - Kun månedslønnede (forud/bagud) er omfattet af statistikken Medarbejderkreds: - Folkevalgte - Honorar/Vederlag - Tabt arbejdsfortjeneste - Efterindtægt af løn - Løntilskudspersoner er IKKE medtaget i statistikken Stillinger: - Tabt arbejdsfortjeneste - Familiepleje - Arbejdsdusør - Lommepenge/beklædning - Medhjælper - Kommunalbestyrelsesmedlem - Diæter er IKKE medtaget i statistikken Stillingskategorier: - Personlig hjælper - Handicapledsager er IKKE medtaget i statistikken Beregning af gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnittet er opgjort som det antal medarbejdere (jf. ovenstående begrænsninger), der er udbetalt løn til, i den periode statistikken dækker - divideret med antallet af måneder i perioden

42 Fravær Sygdom Beregning af fraværs- og sygefraværsprocent Beregning af gns. antal fraværs- hhv. sygefraværsdage pr. medarbejder Korttids- hhv. langtidsfravær vedr. sygdom Følgende fraværsårsager er medtaget i statistikken: - Alvorligt sygt barn - Barsel - Barsel fædre - Barsel drypvis - Barsel delvis genoptaget arbejde - Barsel uden løn - Barsel udskudt - Graviditetsgener - Hjemmeboende barn syg - Nedsat tjeneste graviditetsgene - Omsorgsdage - Sygdom med 56-aftale Følgende fraværsårsager vedr. sygdom er medtaget i statistikken: - Arbejdsskade - Delvist syg - Nedsat tjeneste - Sygdom Begge fraværsprocenter er opgjort som det konstaterede fraværstimetal, jf. ovenstående fraværsårsager divideret med antal nærværstimer*. * Nærværstimer er planlagt normaltid fratrukket søgne- og helligdage. Gennemsnittet er opgjort som det faktiske antal fraværs- hhv. sygefraværstimer, der har været i den periode statistikken dækker - divideret med gns. antal medarbejdere - divideret med 7,4 Er opgjort som det konstaterede sygefravær i procent fordelt på varighed på hhv dage og derunder - 15 dage og derover

43 Bilag: 2.3. Arbejdstilsynsrapport Fuglsanggården Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62197/16

44

45 Bilag: 2.4. Arbejdsmiljørapport Violskrænten & Grønnegården Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62223/16

46

47

48

49

50 Bilag: 2.5. Arbejdsmiljørapport Træningscenter Auning Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62221/16

51

52

53

54

55 Bilag: 2.6. Arbejdsmiljørapport SAU Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62219/16

56 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Sundhed, administration og udvikling Dato for sidste APV: Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: Har arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: - Maj-Britt L. Mikkelsen - Arbejdsmiljørepræsentant - Anne Aastrup - Leder - - Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejds miljømæs s ige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivs el. Giv et s amlet billede af arbejds miljøets tils tand. Afdelingen består af 27 medarbejdere med meget forskellig faglig baggrund. Afdelingen er delt på to lokaliteter, Grenaa Sundhedshus og Østergade 36. Afdelingen er delt ind i tre teams: et Sundhedsteam, et Administrationsteam og et Udviklingsteam. Der er etableret LMU i Tidligere blev der afholdt personalemøde med MED-status. Der holdes teammøder en gang om måneden samt personalemøder efter behov. Desuden holdes der en årlig fælles personaledag. På personaledagen i 2015 var temaet kerneopgaver. Der blev arbejdet med at definere kerneopgaver i de enkelte teams. Et arbejde der fortsatte hen over efteråret. Arbejdet er sat i bero på baggrund af organisationsændring. Der er udfordringer med de fysiske rammer i Østergade. Det forventes, at vi snart skal flytte men der er endnu ingen afklaring. Huset er ikke indrettet optimalt, fordi vi går i en venteposition.

57 Der er udarbejdet et årshjul, hvor medarbejderne kan følge med i afdelingens arbejdsmiljøaktiviteter. De forskellige kategorier har fået sin egen farve, så man let kan se hvad der handler om MED-systemet, teammøder, MUS-samtaler, sociale aktiviteter og arbejdsmiljørepræsentantens arbejde. Der holdes forskellige sociale aktiviteter i løbet af året, hvor de fleste i afdelingen deltager. Trivslen vurderes til at være rigtig god. Organisationsændringen har dog påvirket trivslen sidst på året. Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fys is ke arbejds miljø? Skriv de udfordringer I prioriterer s om de vigtigs te at få løs t. 1. Der afventes stadig afklaring af flytning Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det ps ykis ke arbejds miljø? Skriv de udfordringer I prioriterer s om de vigtigs te at få løs t. 1. Der afventes stadig afklaring af flytning Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivs len på arbejds plads en? Skriv de udfordringer I prioriterer s om de vigtigs te at få løs t. 1. Organisationsændring Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværend e periode? Nej

58 Igangsatte aktiviteter Bes kriv de aktiviteter I har igangs at eller planlægger at igangsætte. Bes kriv ogs å effekterne af de igangs atte aktiviteter s amt de forventede effekter af nye tiltag. Sundhedsstyrelsens fem-trinsmodel for arbejdsmiljø er præsenteret for hele afdelingen. De enkelte teams og LMU arbejder videre med modellen. Medarbejderne i afdelingen inviteres til at deltage i DHL-stafetten til august. Der har været meget stor opbakning til samme arrangement de sidste år. Medarbejderne deltager i de halvårlige Tæl Skridt kampagner, hvor vi udfordrer hinanden på tværs af lokaliteterne. Aktiviteterne giver et godt fællesskab på tværs af teams. Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? Ikke nogen. Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? Gode erfaringer Del jeres gode erfaringer s å andre arbejds plads er kan lære af dem. Hvilke tiltag har øget trivs len? Hvad medvirker til at jeres arbejds plads er et godt s ted at være? Åbent Hus hos lederen. Et synligt årshjul med oversigt over arbejdsmiljøarbejdet. Lokal beredskabsplan. Fælles arbejdsmiljødag for Sundhed og Omsorg med deltagelse af LMU. Fællesaktiviteter og forståelse for hinandens arbejdsområder.

59 Dato: 30. marts 2016 Anne Aastrup Lederens underskrift Maj-Britt Lillienthal Mikkelsen Arbejdsmiljørepræsentantens underskrift

60 Tjekliste Har vi husket at: give en nuanceret og grundig helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads både det der går godt og det der skal blive bedre? gøre rede for konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen (både igangsatte og kommende) samt registrerede og forventede effekter af disse? Dele konkrete gode erfaringer til styrkelse af trivslen? Evt. sat kontaktperson på så andre arbejdspladser kan søge viden hos os? tilføje dato for seneste APV? indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets juni-møde? Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten Alle MED-udvalg er forpligtet til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen er en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet på det område som MEDudvalget repræsenterer. Det vil sige, at det lokale MED-udvalg både drøfter de områder, der kræver forbedringer og de områder der fungerer godt. Arbejdsmiljørapporten er et helhedsbillede af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporten skal medvirke til at sikre at både lokaludvalg, områdeudvalg og hovedudvalg har de bedste forudsætninger for at drøfte det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune og sætte ind, hvis der er behov for det. Lokaludvalgene gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse (APV mindst hvert 3. år) og indsender arbejdsmiljørapporten til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes personalepolitik, MED-aftalen og HR-afdelingen.

61 Bilag: 2.7. Arbejdsmiljørapport Posthaven Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62217/16

62

63

64

65

66 Bilag: 2.8. Arbejdsmiljørapport Møllehjemmet Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62214/16

67 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Plejecenter Møllehjemmet, Auning. Dato for sidste APV: Maj Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: D. 15. januar Har arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Intet påbud, men en negativ smiley, da vi ikke have overholdt arbejdsmiljøloven vedr. affaldshåndtering/løft af affaldssække. Vi ændrede omgående arbejdsgange, og undgik derved påbud. Der er varslet risikobaseret tilsyn i Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: Bettinna Rasmussen Pedersen - Birgit Appel Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejdsmiljømæssige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivsel. Giv et samlet billede af arbejdsmiljøets tilstand. På Møllehjemmet har der siden efteråret 2015 været en del usikkerhed og uro omkring ny organisering. Den nye organisation er nu ved at være på plads. Det har været vigtigt at have et højt informationsniveau. Det har ikke altid været muligt, da der ikke har været udmeldinger centralt fra. Vi har udfordringer på at tilpasse vores personaleressourcer til den tildelte normering med nye vagtplaner som følge. Her er det også vigtigt med information. Arbejdsopgaverne skal planlægges bedre, så personalet ikke føler sig presset.

68 Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Affaldshåndtering. 2. Personalerum/kontorer 3. Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Utryghed omkring ændringer i organisationen Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Utryghed omkring ændringer i organisationen Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode? Nej Igangsatte aktiviteter Beskriv de aktiviteter I har igangsat eller planlægger at igangsætte. Beskriv også effekterne af de igangsatte aktiviteter samt de forventede effekter af nye tiltag. Affaldshåndtering: Er stadig undersøgende på hvordan og om vi kan finde en bedre løsning. Personalerum/kontorer: Vi arbejder med at udnytte personalerum og kontorer mere fleksibelt, dette er ikke optimalt, men er hvad der er muligt indenfor de rammer vi har. Trivsel: Forsøger at skabe ro, bl.a. ved information og medinddragelse.

69 Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? 4 skader Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? Der er snakket på teammøde om ikke at gribe efter beboere der er ved art falde, men der i mod afbøde faldet. Vi har fået kanylebeskyttere. Gode erfaringer Del jeres gode erfaringer så andre arbejdspladser kan lære af dem. Hvilke tiltag har øget trivslen? Hvad medvirker til at jeres arbejdsplads er et godt sted at være? Dato: 21. april 2016 Lederens underskrift Arbejdsmiljørepræsentantens underskrift

70 Tjekliste Har vi husket at: give en nuanceret og grundig helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads både det der går godt og det der skal blive bedre? gøre rede for konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen (både igangsatte og kommende) samt registrerede og forventede effekter af disse? Dele konkrete gode erfaringer til styrkelse af trivslen? Evt. sat kontaktperson på så andre arbejdspladser kan søge viden hos os? tilføje dato for seneste APV? indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets juni-møde? Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten Alle MED-udvalg er forpligtet til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen er en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet på det område som MEDudvalget repræsenterer. Det vil sige, at det lokale MED-udvalg både drøfter de områder, der kræver forbedringer og de områder der fungerer godt. Arbejdsmiljørapporten er et helhedsbillede af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporten skal medvirke til at sikre at både lokaludvalg, områdeudvalg og hovedudvalg har de bedste forudsætninger for at drøfte det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune og sætte ind, hvis der er behov for det. Lokaludvalgene gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse (APV mindst hvert 3. år) og indsender arbejdsmiljørapporten til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes personalepolitik, MED-aftalen og HR-afdelingen.

71 Bilag: 2.9. Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Grenaa Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62213/16

72

73

74

75

76 Bilag: Arbejdsmiljørapport Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62212/16

77

78

79

80

81

82 Bilag: Arbejdsmiljørapport Glesborg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62209/16

83

84

85

86

87

88

89 Bilag: Arbejdsmiljørapport Fuglsanggården Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62206/16

90 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Plejecenter Fuglsanggården: Gårdteam, Demenscenter & Køkken og Cafe Dato for sidste APV: Marts 2016 Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: den 18. april 2016 Har arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Nej. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: Vi har valgt at LMU har udarbejdet oplæg med godkendelse af indholdet i Fremtidsværkstedet for alle medarbejdere der blev afholdt den 19. april Tr. Pia Lichtenstein - Teknisk Serviceleder, Lars Fiehn - Medarb. Lene Bohn Bojesen - Koordinator, Stefi Olesen - Medarb. Bettina Laursen - Medarb. Birthe Hansen - Pl. Centerleder, Helle Thomsen - AMR Pernille Nielsen - AMR Solvad Hansen Denne række er i daglig tale sikkerhedsgruppen medlemmer. Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejdsmiljømæssige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivsel. Giv et samlet billede af arbejdsmiljøets tilstand. Medarbejdere og ledere har siden oktober 2015 været under pres eftersom en organisation - der har været velfungerende, skal reduceres kraftigt samtidig med leder og koordinator ikke kendte deres fremtid. Fremtiden er stadigvæk ikke helt på plads. Der er funktioner og opgaver der ikke er placeret. Systemer der ikke fungere optimalt og rammer der ikke er på plads. Personalet oplever manglende arbejdsglæde og dårlig samvittighed over ikke at kunne tilbyde, og opfylde de behov beboerne har. Pårørende kræver meget fokus. Mennesker med svær og udadreagernede demens - kan man ikke forklare og lave aftaler med. Dette opleves som frustration, der kommer til udtryk på forskelligvis. Kun 7 beboere på FSG har ikke demens. Midlertidig afdeling er en udfordring. En del borgere der kræver 2 personaler i perioder i hele huset. (Sikkerhedsmæssig)

91 Hele husets personale har en høj gs. alder og der er mange udfordringer med skulder, arme og rygsmerter. Der er bekymring for langtidsholdbarheden i både kompleksiteten og i forhold til krav og ressourcer. Men som der udtrykkes, ejerskabet og viljen blandt ledelse og medarbejdere er højt. Man kan prioritere skarpt og sikkerheden er der ikke gået på kompromis med. Robustheden er styrken igennem erfaring, faglighed og evnen til at finde løsninger - igennem et velfungerende samarbejde både tværfagligt og mellem ledelse og medarbejdere. Der er en stor grad af tillid som dog konstant udfordres i pressede situationer, men som altid kommer til afsæt i kerneydelsen og dermed beboeren til gode. Vi kan være sociale udenfor arbejdstid og har høj social kapital. Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. To overfyldte bryggers og et midlertidigt depot som er spækket med ting. 2. Køkken er belastet af mangel på plads og flowet i køkken kan forbedres. 3. Mange skridt (kan dog være en fordel) 4. Smerter og dårlige dage for de belastede af dårlige arme, ryg og skuldre øger pres på resten af teamet. Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Mange voldsepisoder (mellem om måneden) der afventes nyt lovgrundlag som der samarbejdes med arbejdsmiljøkonsulent fra Norddjurs kommune om. 2. Mange arbejdsskader (årsniveua ca. 20 sager) flere med behov for akut krisehjælp. 3. Der skal være en konstant omstillingsparathed borgere skifter adfærd hver dag. Nye akutte borgere på midlertidig afdeling. Borgere der går ud - fra GÅRDteamet. I køkken er der mange ekstra bestillinger med kort varsling. Pladsmangel. Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Ændrede vilkår og lav normering. Ny organisation ledelse nye opgaver. 2. Arbejdsglæden er dalende. Huset bliver nedslidt, svært at holde ordentlig rengøring i demenscenter. Der mangler lys for enden af tunnelen. Vi trænger til nyt IT og systemer fungerer ikke optimalt. Vi har brug for at få genopbygget org. Når vilkår og ramme er kendt

92 Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode? Ja, p.g.a vold. (Der har været samlet set været fravær i gs. 32 timer om ugen i sidste 10 måneder) Aktuelt har vi ikke nogen sygemeldte p.g.a arbejdet. Igangsatte aktiviteter Beskriv de aktiviteter I har igangsat eller planlægger at igangsætte. Beskriv også effekterne af de igangsatte aktiviteter samt de forventede effekter af nye tiltag. Der er udarbejdet en fin rapport fra AMC bevilget af Norddjurs kommune. I køkken. Vedlagt Der er fokus på sikkerhed, opfølgning af episoder. Krisehjælp fra Norddjurs kommune. Sundhedsgruppen sørger fortsat for at højne arbejdsglæden, forskellige sociale tiltag. FÆLLES aktivitetsdag den 11. juni. Vision seminar for MED-udvalget igen i Midlertidigt depot skal ryddes op. Der indrettes et ekstra rum i kælder til de ting der ikke bruges jævnlig. Tørrestativer bruges KUN udenfor og ellers tumbles alt. Oprydning nødvendigt. Nattevagt fortsætter med så meget rengøring som muligt. Seniorjob vil gerne tilbydes til nogen udefra. Vi gør til stadighed opmærksom på at vilkår med systemer. MUS samtaler sættes i gang fra juni. Der udarbejdes trivselsrapport i maj/juni. Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? Der er indberettet: 3. kvartal 2015 = 5 4. kvartal 2015 = 6 1. kvartal 2016 = 5 Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? AMR er med til at udfylde de konkrete indberetninger som også drøftes på MED-møder - samt på teammøder følges op på foreslåede tiltag. Gode erfaringer Del jeres gode erfaringer så andre arbejdspladser kan lære af dem. Hvilke tiltag har øget trivslen? Hvad medvirker til at jeres arbejdsplads er et godt sted at være? Samarbejdet. Godt fagligt uddannet personale med konstant faglig fokus uanset opgave, sygdomsbillede, produkt eller kompleksitet. Efter aftale med Solvad Hansen og Pernille Nielsen som er på c.c. i mailen - underskriver Helle Thomsen på vegne af hele huset. Dato den 20. april Helle Thomsen

93 Tjekliste Har vi husket at: give en nuanceret og grundig helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads både det der går godt og det der skal blive bedre? gøre rede for konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen (både igangsatte og kommende) samt registrerede og forventede effekter af disse? Dele konkrete gode erfaringer til styrkelse af trivslen? Evt. sat kontaktperson på så andre arbejdspladser kan søge viden hos os? tilføje dato for seneste APV? indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets juni-møde? Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten Alle MED-udvalg er forpligtet til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen er en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet på det område som MEDudvalget repræsenterer. Det vil sige, at det lokale MED-udvalg både drøfter de områder, der kræver forbedringer og de områder der fungerer godt. Arbejdsmiljørapporten er et helhedsbillede af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporten skal medvirke til at sikre at både lokaludvalg, områdeudvalg og hovedudvalg har de bedste forudsætninger for at drøfte det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune og sætte ind, hvis der er behov for det. Lokaludvalgene gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse (APV mindst hvert 3. år) og indsender arbejdsmiljørapporten til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes personalepolitik, MED-aftalen og HR-afdelingen.

94 Bilag: Arbejdsmiljørapport Farsøhthus Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62205/16

95

96

97

98

99 Bilag: Arbejdsmiljørapport Digterparken Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62204/16

100

101

102

103

104

105 Bilag: Arbejdsmiljørapport Visitation og Hjælpemiddel Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63622/16

106 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Visitations og hjælpemiddelafdelingen i Sundhed og Omsorg Dato for sidste APV: Januar og februar 2014 Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: Hjælpemiddelafdelingen har 2 besøg i juni Der var ingen bemærkningen ved gennemgangen af det administrative personale arbejdsmiljø, alt var i orden. På depotet var der mange, se herunder. Har Arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Flere strakspåbud: 1. Egnet arbejdsbeklædning til chauffører og instruktion i brug af disse. 2. Medarbejdere instrueres i at udføre arbejdet med af- og pålæsning af hjælpemidler på farefri måde. 3. Egnet åndedrætsværn, handsker og forklæde implementeres, instruktion i at udføre arbejdet farefrit. 4. Truckværn på reoler i den store hal. 5. Personale instrueres i ikke at færdes i hall en når truck kører, skilt opsat. 6. Al svejsning outsources til privat virksomhed indtil punktudsug er etableret. Øvrige påbud: 1. Rådgivningspåbud af extern rådgiver grundet mange påbud. 2. Fjerne luftforurening fra opvaskemaskine. 3. Al håndtering af madrasser på lageret udføres fuldt forsvarligt. 4. Transport og løft af plejesenge. 5. Løft af stolesæder på liften på værkstedet udføres fuldt forsvarligt. 6. Ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra udstødningsgasser fra gastruck en. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: - Birthe Kruse indtil Fra : Anita Hartmann - -Sikkerhedsleder Ellen Keller - Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejdsmiljømæssige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivsel. Giv et samlet billede af arbejdsmiljøets tilstand.

107 Vi vurderer, at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Der er travlhed i begge afdelinger, men med gode kollegaers evne til samarbejde, bliver opgaverne løst på en tilfredsstillende måde. Processen med strakspåbud og andre påbud har påvirket Hjælpemiddelafdelingen fra indtil nu. Opgaven med at løse disse har været et stort arbejde, men har også forbedret det fysiske arbejdsmiljø. Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Madrashåndtering på hjælpemiddeldepotet i 2015, er løst nu i Større tværfaglig opmærksomhed på udfordringer med at kunne levere plejesenge i enkelte hjem. 3. Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Store forventninger fra borgere og samarbejdspartnere til serviceniveau i Hjælpemiddelafdelingen. 2. Stor travlhed udfordrer det psykiske arbejdsmiljø Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode? Sygemelding med stress. Igangsatte aktiviteter Beskriv de aktiviteter I har igangsat eller planlægger at igangsætte. Beskriv også effekterne af de igangsatte aktiviteter samt de forventede effekter af nye tiltag.

108 Temaeftermiddag om Stress, hvor der også blev belyst hvad arbejdsplads og kollegaer kan gøre, marts 2015 (det var godt at få dilemmaerne italesat) begge afdelinger. Mindfullness, efterår 2015 (redskaber udleveret til fritid og arbejde, balance mellem indre og ydre verden) begge afdelinger. Beredskabsplan er udarbejdet for Visitationsafd. og hele Østergade. Besøg på Dokk 1 i efteråret 2015 (socialt arrangement) begge afdelinger. DHL stafet august 2015 og skridttælling i 2 perioder, -begge afdelinger. Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? Ingen Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? Gode erfaringer Del jeres gode erfaringer så andre arbejdspladser kan lære af dem. Hvilke tiltag har øget trivslen? Hvad medvirker til at jeres arbejdsplads er et godt sted at være? Det daglige samarbejde, hvor vi løser problematikker på tværs i hjælpemiddelafdelingen. Den fælles formiddagskaffepause er oplagt til dette. Hjælpemiddelafdelingen er også virksomhedscenter og bredden på arbejdspladsen er stor, men vi har det som en kerneværdi,at vi taler med hinanden på tværs og interesserer os for hinandens ve og vel. Vi er alle lige betydningsfulde for at opgaverne bliver løst. Formiddagskaffe og middagspausen nydes i fællesskab med alle i huset. Efter et LEAN projekt i 2014 med extern konsulent, har vi i 2015 taget tråden op igen. En af terapeuterne deltog i et modul i LEAN uddannelsen og fik rundet de samarbejdsproblemer af som kommunikation fra bestiller til udfører kan give. Der er iværksat tiltag, som har mindsket disse betydeligt. Dato: Lederens underskrift Arbejdsmiljørepræsentantens underskrift

109

110 Tjekliste Har vi husket at: give en nuanceret og grundig helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads både det der går godt og det der skal blive bedre? gøre rede for konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen (både igangsatte og kommende) samt registrerede og forventede effekter af disse? Dele konkrete gode erfaringer til styrkelse af trivslen? Evt. sat kontaktperson på så andre arbejdspladser kan søge viden hos os? tilføje dato for seneste APV? indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets juni-møde? Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten Alle MED-udvalg er forpligtet til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen er en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet på det område som MEDudvalget repræsenterer. Det vil sige, at det lokale MED-udvalg både drøfter de områder, der kræver forbedringer og de områder der fungerer godt. Arbejdsmiljørapporten er et helhedsbillede af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporten skal medvirke til at sikre at både lokaludvalg, områdeudvalg og hovedudvalg har de bedste forudsætninger for at drøfte det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune og sætte ind, hvis der er behov for det. Lokaludvalgene gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse (APV mindst hvert 3. år) og indsender arbejdsmiljørapporten til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes personalepolitik, MED-aftalen og HR-afdelingen.

111 Bilag: Fælles arbejdsmiljørapport fra Områdeudvalg Sundhed og Omsorg 2016 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64222/16

112 Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2016 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

113 A R B E J D S M I L J Ø R A P P O R T Indhold INDLEDNING... 2 OMRÅDEUDVALGETS VISION FOR ARBEJDSMILJØET... 2 HELHEDSBESKRIVELSE AF ARBEJDSMILJØET... 2 HANDLINGER TIL FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØINDSATSEN... 3 OPSUMMERING... 4 BILAG

114 INDLEDNING Dette er Sundhed og Omsorgs fælles arbejdsmiljørapport, hvor der gøres status på arbejdsmiljøet. Indledningsvis kan det konstateres, at på trods af flere arbejdsmiljømæssige udfordringer end sidste år, er den generelle opfattelse af arbejdsmiljøet i Sundhed og Omsorg stadig godt. Der arbejdes målrettet med de arbejdsmiljømæssige udfordringer der fremkommer og der tages hånd om problemerne, når de opstår. Medarbejderne og lederne har tillid til hinanden, og der er god social kapital i organisationen. OMRÅDEUDVALGETS VISION FOR ARBEJDSMILJØET Områdeudvalgets vision er at opretholde et godt arbejdsmiljø. Områdeudvalget har siden 2012 lagt vægt på sundhedsfremmende tiltag med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem-trinsmodel. Den arbejdsmiljømæssige indsats følges op på områdeudvalgets årlige arbejdsmiljødag, hvor der sættes mål og indsatser for det kommende år. HELHEDSBESKRIVELSE AF ARBEJDSMILJØET I hele organisationen arbejdes der med sundhed, trivsel og arbejdsglæde på forskellige niveauer. Mange gode sundhedsinitiativer er igangsat med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens fem-trinsmodel. Af initiativer kan blandt andet nævnes ugentlig gymnastik, frugtordning og deltagelse i tæl-skridt-kampagner; sociale arrangementer som bidrager til god trivsel. Den årlige arbejdsmiljødag i Sundhed og Omsorg roses generelt af alle. Det skinner igennem i de lokale rapporter, at udvidelsen af deltagerkredsen, til også at omfatte alle lokaludvalgs-repræsentanter, opfattes som et rigtig godt tiltag. Deltagelsen af LMU på arbejdsmiljødagen skaber et godt fundament for en samlet indsats i forhold til det fremtidige arbejdsmiljøarbejde i Sundhed og Omsorg. Kompetenceudviklingsprojektet for alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg har givet et tydeligt og godt fagligt kompetenceløft, og samtidig et øget kendskab til de forskellige arbejdspladser i organisationen. På sosu-området har projektet været planlagt således, at medarbejdere på uddannelse skal erstattes af vikarer i jobrotation. Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe et tilstrækkeligt antal relevante vikarer, hvilket har betydet, at de tilbageværende medarbejdere har haft en større arbejdsbyrde. Der har i forbindelse med organisationsændringen i Sundhed og Omsorg været en utryghed tilstede indtil organisationsplanen var på plads. Det har krævet meget mødeaktivitet og information for at skabe tryghed i organisationen. Perioder med højt sygefravær har påvirket trivslen på flere arbejdspladser og skabt ustabilitet. Længerevarende sygemeldinger, blandt andet på grund af stress og arbejdsskader, har betydet en større indsats for fastholdelse af de sygemeldte medarbejdere. Det er kendetegnende for hele Sundhed og Omsorg, at der i forhold til arbejdsskader er stor opmærksomhed på, at alle arbejdsskader indberettes, samt at der kigges på forebyggelse og opfølgning i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten. Flere steder drøftes arbejdsskaderne i de lokale med-udvalg med henblik på forebyggelse. 2

115 HANDLINGER TIL FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØINDSATSEN Fysiske udfordringer Hjælpemiddeldepotet har af arbejdstilsynet i 2015 modtaget en række straks-påbud og øvrige påbud. Påbuddene er beskrevet i visitations og hjælpemiddelafdelingens arbejdsmiljørapport, som er vedhæftet som bilag. Fysiske rammer: I flere arbejdsmiljørapporter nævnes pladsmangel som en udfordring. Dette gælder både i forhold til kontorfaciliteter og i køkkenet på Plejecenter Fuglsanggården. Affaldshåndtering på to plejecentre. Skimmelsvamp: I dele af regionens lokaler på Sygehusvej er der fundet spore af skimmelsvamp. Dette har betydet, at en del af lokalerne er blevet aflukket. Der arbejdes på en plan for udbedring i samarbejde med regionen. Indeklima: I flere rapporter nævnes problemer med indeklimaet. Det drejer sig blandt andet om problemer med tør luft og meget varme lokaler om sommeren, med svære udluftningsmuligheder. Igangsatte aktiviteter Hjælpemiddelafdelingen har taget hånd om arbejdstilsynets påbud. Køkkenet på Plejecenter Fuglsanggården har fået udarbejdet en ergonomisk gennemgang af køkkenet af Arbejdsmiljøcentret, med anbefalinger til forbedringer af de fysiske udfordringer. Rapporten fra Arbejdsmiljøcentret er vedlagt som bilag. På Rehabiliteringscenter Posthaven er der i efteråret 2015 investeret i sol-afskærmning på fem kontorer, hvor der bliver meget varmt om sommeren. Psykiske udfordringer Vold: I flere rapporter nævnes voldsepisoder og trusler om vold fra borgere og pårørende med efterfølgende sygemeldinger som konsekvens. Dette lægger også et pres på det øvrige personale i forhold til håndtering og forebyggelse af sådanne episoder. Arbejdspres: Pres på arbejdsopgaver og faglighed i forhold til svært og alvorligt syge borgere samt sygehusbehandlinger i eget hjem. 3

116 Igangsatte aktiviteter Vold: I forbindelse med voldsepisoder og trusler om vold er der blevet benyttet akut krisehjælp, supervision og coaching. Faglig udvikling: Kompetenceudviklingsprojekt, temadage mv. Der er gjort brug af kommunens trivselskonsulent og arbejdsmiljøkonsulent både til individuelle og gruppeorienterede indsatser. Øvrige igangsatte aktiviteter Af øvrige igangsatte aktiviteter kan nævnes: Mentor/støtteperson for langtidssygemeldte kollegaer. Prioritering af fælles pauser. Sociale sundhedstiltag både i arbejdstiden og fritiden. Pixi-bog om arbejdsglæde. Et synligt årshjul med oversigt over arbejdsmiljøet og aktiviteter. OPSUMMERING Områdeudvalget kan konkludere, at vi har nogle væsentlige arbejdsmiljømæssige udfordringer, som der, qua det gode samarbejde i TRIO, bliver taget hånd om. Dette betyder, at der skabes en fælles retning og indsats i arbejdet med de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Sociale sundhedstiltag og aktiviteter, både i arbejdstiden og fritiden, har bidraget til at skabe trivsel og dermed større robusthed til at klare de ekstra udfordringer, der har været blandt andet i forhold til arbejdspres. De aktiviteter, indsatser og effekter der har været som helhed i arbejdsmiljøarbejdet viser, at Sundhed og Omsorg er en resilient organisation, som vægter et godt arbejdsmiljø højt. 4

117 BILAG Bilag 1 - Visitations og Hjælpemiddelafdelingens arbejdsmiljørapport Bilag 2 - Arbejdsmiljøcentrets rapport vedr. køkkenet på Plejecenter Fuglsanggården. 5

118 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Visitations og hjælpemiddelafdelingen i Sundhed og Omsorg Dato for sidste APV: Januar og februar 2014 Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: Hjælpemiddelafdelingen har 2 besøg i juni Der var ingen bemærkningen ved gennemgangen af det administrative personale arbejdsmiljø, alt var i orden. På depotet var der mange, se herunder. Har Arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Flere strakspåbud: 1. Egnet arbejdsbeklædning til chauffører og instruktion i brug af disse. 2. Medarbejdere instrueres i at udføre arbejdet med af- og pålæsning af hjælpemidler på farefri måde. 3. Egnet åndedrætsværn, handsker og forklæde implementeres, instruktion i at udføre arbejdet farefrit. 4. Truckværn på reoler i den store hal. 5. Personale instrueres i ikke at færdes i hall en når truck kører, skilt opsat. 6. Al svejsning outsources til privat virksomhed indtil punktudsug er etableret. Øvrige påbud: 1. Rådgivningspåbud af extern rådgiver grundet mange påbud. 2. Fjerne luftforurening fra opvaskemaskine. 3. Al håndtering af madrasser på lageret udføres fuldt forsvarligt. 4. Transport og løft af plejesenge. 5. Løft af stolesæder på liften på værkstedet udføres fuldt forsvarligt. 6. Ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra udstødningsgasser fra gastruck en. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: - Birthe Kruse indtil Fra : Anita Hartmann - -Sikkerhedsleder Ellen Keller - Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejdsmiljømæssige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivsel. Giv et samlet billede af arbejdsmiljøets tilstand.

119 Vi vurderer, at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Der er travlhed i begge afdelinger, men med gode kollegaers evne til samarbejde, bliver opgaverne løst på en tilfredsstillende måde. Processen med strakspåbud og andre påbud har påvirket Hjælpemiddelafdelingen fra indtil nu. Opgaven med at løse disse har været et stort arbejde, men har også forbedret det fysiske arbejdsmiljø. Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Madrashåndtering på hjælpemiddeldepotet i 2015, er løst nu i Større tværfaglig opmærksomhed på udfordringer med at kunne levere plejesenge i enkelte hjem. 3. Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst. 1. Store forventninger fra borgere og samarbejdspartnere til serviceniveau i Hjælpemiddelafdelingen. 2. Stor travlhed udfordrer det psykiske arbejdsmiljø Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode? Sygemelding med stress. Igangsatte aktiviteter Beskriv de aktiviteter I har igangsat eller planlægger at igangsætte. Beskriv også effekterne af de igangsatte aktiviteter samt de forventede effekter af nye tiltag.

120 ì1 nordf,ihí": Temaeftermiddag om Stress, hvor der også btev belyst hvad arbejdsptads og kotlegaer kan gøre, marts 2015 (det var godt at få dilemmaerne itatesat) - begge afdelinger. Mindfuttness, efterår 2015 (redskaber udteveret til fritid og arbejde, balance meltem indre og ydre verden) - begge afdelinger. Beredskabsptan er udarbejdet for Visitationsafd. og hele Østergade. Besøg på Dokk 1 i efteråret (sociatt arrangement) -begge afdetinger. DHL stafet august 2015 og skridttætting i 2 perioder, -begge afdetinger. Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? lngen Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? Gode erfaringer Del jeres gode erlarìnger sâ ondre arbejdspladser kon lære af dem. HvìIke tíitag har øget Ûívslen? Hvod medvìrker tíi at jeres arbejdsplads er et godt sted at vcre? Det dagtige samarbejde, hvor vi løser probtematikker på tværs i hjætpemiddetafdetingen. Den fættes formiddagskaffepause er optagt tit dette. Hjætpemiddetafdetingen er også virksomhedscenter og bredden på arbejdsptadsen er stor, men vi har det som en kerneværdi,at vi tater med hinanden på tværs og interesserer os for hinandens ve og vel. Vi er alte tige "betydningsfulde" for at opgaverne btiver løst. Formiddagskaffe og middagspausen nydes i fæltesskab med atle i huset. Efter et LEAN projekt i 2014 med extern konsutent, har vi i taget tråden op igen. En af terapeuterne deltog i et modul i LEAN uddannelsen og fik rundet de samarbejdsprobtemer af som kommunikation fra bestitter til udfører kan give. Der er iværksat tiltag, som har mindsket disse betydetigt. o^ro, -! /. t "2 tl I é Lederens underskrift Arbejdsmitjørepræsentantens underskrif t

121

122

123

124

125

126

127

128

129 Bilag: 3.1. Budgetopfølgning Marts 2016 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63812/16

130 Oversigt over forbrug ultimo marts2016 Acadre 16/60 Forbruget ultimo marts burde være ca. 23,43% Slå kolonne H + I sammen og lave betinget formatering så tallet bliver rødt ved merforbrug. Sammenlign. Regnskab 2015 Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Mer-/mindre forbrug Sidste måneds forventning VPU inden for servicerammen Forbrug Overførsel Intern TB Korr. Budget Hjemmepleje Vest - Distrikt Allingåbro ,32% Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Allingåbro ,54% Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest - Distrikt Glesborg ,81% Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Glesborg ,41% Glesborg forventes at gå i 0 men OBS på sygeplejen (merforbrug ). Allingåbro merforbrug vikarer ansat for kompetenceudvikling da rotationsvikarer ikke er en mulighed pr mdr). Indsatser: sygefravær, kørsel, planlægning, visiterede timer. OBS lønudgift til ny leder. Indsatser - genforhandle normtid med fagforening (Vardemodel), undersøge muligheden for tidsbegrænsede ansættelser, opstramning på sygefravær - er igangsat. Revidering af visiterede timer i samarbejde med Visitator, Underskrevet aftale på kr , forventes at være uden MBC-specialteam. Begrundelse, sidste års resultat udgør kr incl. MBC på kr Derudover ser vi følgende udfordringer som ikke er taget højde for i budgettet: Ny lederløn, udgifter til vikarer imf. kompetence, da rotation ikke er anvendeligt. Hvordan dækkes 3 x 2 pr. medarbejder kompetence? OBS på lønstigning af vurdering kr ialt. Indsatser: sygefravær, iværksættelse af FO-aftale, optimering af klinik, fokus på sygeplejeartikler (Ninna?). OBS ombygning af klinik - hvor er pengene sat af? (forudsætning for optimering), befordringsgodtgørelse. I alt hj.pl. Glesborg + Allingåbro ,80% Hjemmepleje Øst - Distrikt midtby ,40% Underskrevet aftale på Dette beløb forventes at være excl specialteams og ny leder. Samtidig stillingtagen til tildelingsmodel og visiterede timer. Der er en tilgang i specialteams, der er nu 4 teams. Udgifter til vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling, da rotation ikke er tilstrækkelig anvendeligt. Opmærksomhed på overenskomstmæssig lønstigning. Opmærksom på ekstraudgifter til renovering og rengøring (forebyggende siden uge 47) af Sygehusvej p.g.a skimmelsvamp - endnu uafklaret i forhold til Regionens andel. Merforbruget er incl. specialteams. Indsatser: vurdere og tilrette personalenormering i forhold til visiterede timer. Som Vest - indsats - genforhandle normtid med fagforening (Vardemodel). Opstramning på sygefravær - er igangsat. 6/416 Lønudgift på specialteams kr (der er ikke foretaget afregning med Regionen for 1. kvartal). Hjemmeplejen - der ses på mulige reduktioner i samarbejde med Visitationsenheden. Over sommeren går 2 sygeplejerske på 0 pension og umiddelbart ansættes der ikke nye. Flere afgange med udbetaling af ferie ialt Hjemmesygepleje Øst - Distrikt midtby ,68% Hjemmepleje Anholt ,70% Hjemmesygepleje Anholt ,14% I alt hj.pl. Grenaa ,60% OBS Total hjemmepleje ,17% OBS Træning Vest, Ambulant + Café ,25% Træning Vest, Døgn ,75% Der er usikkerhed om, om de budget korrektioner der blev fortaget sidste år (cafe, løn servicepersonale mm) er med i det budget der er udgangspunktet for Ligeledes ønskede vi at overføre 1. mill til hhv kompetenceløft og træningslokaler i Glesborg. Overforbruget skyldes manglende refussioner, afgange med udbetaling af ferie samt intægtsposter som først kommer senere på året. Træning Øst, Ambulant ,17% Forbrugstal er inkl. ældrepulje træning øst. Budgette forventes at holde for Træningscenter øst som helhed. Der var et ønske om at overføre kroner til hhv kompetenceløft og nye selvtræningsmaskiner. Overforbruget skyldes manglende refussioner, afgange med udbetaling af ferie. Der er fortsat en skæv fordeling ag midlerne på de enkelte omkostningssteder. Dette forventets rettet i forbindelse med tildelingsmodellen. Træning Posthaven ,92% Træning Fuglsanggården ,14% Træning Øst, Døgn ,14% Træning Øst, Kommunikation ,31% Total Træning Farsøhthus ,44% Balancerer under forudsætning for at overførslen kommer.stort sygefravær. Problemer med kvalificerede jobrotationsvikarer. Sygeplejersken dækker med 1/3 møllehjem og 2/3 Farsøhthus. Der er 0 venteliste Bakkely

131 Simulering siger et merforbrug på ca kr Der arbejdes på at nedbringe merforbruget. Vagtplaner Møllehjemmet ,23% revurderes. Der er en del på barsel.. Plan følger inden næste møde Udfordret på tomgangsleje og borgere der krtæver ekstra bemanding. Det vil kræve særlige tiltag for ikke at ende på et merforbrug. Der er en enkeltsag, som fylder rigtig meget og kræver fast vagt. Der er 4 Glesborg plejecenter ,83% ledige boliger Digterparken ,37% Fra mindreforbrug på kr. fratrækkes forudbetalt mad 1 md. kr , el-vand-varme 3 md. kr , Husleje akut-afsnittet 3 md. kr , Djurs Mad for marts måned kr Dermed har vi stadig et pænt overforbrug. Skarp opmærksomhed omkring afløsning. Ansættelsesstop. Arbejder på at 0 nedbringe merforbruget fra sidste år. Lidt usikker på, om det nås indeværende år. Grønnegården ,10% Opmærksomhedspkt. Indtægt fra boligadm. Ca. 445 t.kr er indgået i marts måned Indtægt for mad + service forud ca kr. pr. md udgift til DjursMad m.m. bagud ca kr. Violskrænten ,98% Opmærksomhedspkt. Indtægt fra boligadm. Ca. 850 t.kr. er indgået i marts måned. Fuglsanggården ,56% Særsilt handlplan. Videnscenter for demens ,81% Fuglsanggården - projekter ,00% Fugls.gården toldmoms ,00% Fuglsanggården - køkken ,00% Fuglsanggården (Demenscentret) samlet ,38% Total Plejecentre Forrventes at gå i 0. Vi får nogle store boligsager i Vores uddannelses budget er næsten opbrugt, Hjælpemidler fælles (VPU) ,23% da 2 terapeuter er sendt på visitationskursus. Der laves omplacering af budgettet fra inkontinens til Hjælpemidler administration (VPU) ,50% Visitationen ,56% Total Visitation- og myndighedsenheden ,90% Sundhed og omsorg fælles Herunder Mellemkommunale ,48% Herunder Vederlagsfri behandling ,90% Herunder Fælles udgifter ,89% Herunder udg/indt. Elever ,80% Herunder Hospice ,51% Herunder fordelingskonto ,25% Herunder Regning enkeltsag+respirator 0 0,00% Herunder Sundhedsaftale 0 0,00% Herunder Tomgangshusleje 0 0,00% 0 0 Herunder øvrige områder ,08% Telefoner - Hjemmeplejen #DIV/0! Sundheds og Omsorg fælles - reserveret #DIV/0! Hjælpemidler - risiko for dyre sager i 4. kvt. Klippekortsmodel #DIV/0! #DIV/0! Velfærdsteknologi #DIV/0! Total Sundhed, administration og udvikling ,76% Total ,37% Mer/mindreforbrug VPU indenfor servicerammen Mer/mindreforbrug ØK indenfor servicerammen Mer/mindreforbrug AU indenfor servicerammen Mer-/mindreforbrug i alt Overførsler fra

132 Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler ØK indenfor servicerammen Forbrug Overførsel Intern TB Korr. Budget Sammenlign. Regnskab 2015 Forbrug i % Merforbrug Mindreforbrug Mer- /mindreforbrug Visitationen konto ,70% Sidste måneds forventing Administrationen konto 6 ØK ,49% Total konto 6 - ØK , Leders vurdering AU indenfor servicerammen Forbrug Overførsel Intern TB Korr. Budget Sammenlign. Regnskab 2015 Forbrug i % Merforbrug Mindreforbrug Mer- /mindreforbrug Sidste måneds forventing Hjælpemiddeldedepot (AMU uden overførsel) ,40% Total AU Leders vurdering Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og omsorg fælles. Ældreboliger - funktion ,41% Andre faste ejendomme - funktion ,96% Ældreboliger, Tomgangshusleje ,00% Tomgangsleje, eksterne boliger ,00% Ældrebolighandlingsplanen 0 0,00% Det endelige regnskab for den aktivitetsbestemte medfinansiering foreligger nu. Regnskabet viser, at den aktivitetsbestemte medfinansiering for de midtjyske kommuner, er gået 202,6 mio. kr. over regionens loft. Norddjurs Kommunes befolkningsandel er på 2,95 % i det midtjyske, hvorved vores andel af loftet er på knap 6 mio. kr. Loftet forventes at blive tilbagebetalt i forbindelse med midtvejsreguleringen i oktober/november. Da der er indlagt 9 mio. kr. i indtægt i budget 2016, er der en mindreindtægt på 3 mio. kr. i forhold til budgettet. Den forventede indtægt er indlagt i budget 2016, på baggrund af landsplansprognosen i august Efter at loftet for 2016 har været meldt ud, og at dette er sat lavt i forhold til tidligere, er aktiviteten faldet, hvorved udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering har været mindre i slutningen af 2015, end sædvanligvis ultimo året. Dette har vi sparet ca. 2 mio. kr. på i 2015, hvor det samlede mindreforbrug var på 4,4 mio. kr. De 3 mio. kr. i mindreindtægt vil blive indregnet i budgetopfølgningerne for Aktivitetsbestemt medfinansiering ,04% Total Udenfor servicerammen ,82% Total Total hele området ,43%

133 Bilag: 4.1. Bilag - Virksomhedsgrundlag for Sundhed og Omsorg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64224/16

134 Forside/ designmanualen Sundheds- og omsorgsområdet Virksomhedsgrundlag 1

135 Indhold Indledning...3 Mission:...4 Rammer, udfordringer og muligheder...5 Værdier...7 Ambitioner...8 Vision...9 Must Winn Battles (MWB) Organisation

136 Indledning: Sundheds- og omsorgsområdet har gennem de senere år gennemført flere større og mindre organisationsændringer med tilblivelsen af Velfærdsforvaltningen, sammensmeltning med sundhedsområdet og løbende ændringer i opbygningen af organisationen. Der er gennemført en ældrebolighandleplan og udarbejdet samt implementeret flere større politikker. Samtidig har opgaverne ændret sig med stigende kompleksitet og større krav til kvalitet, sammenhæng og koordination samt brug af nye metoder og teknikker. I forhold til serviceniveauet er der særligt fokus på den rehabiliterende og sundhedsfremmende tænkning, og der arbejdes med nytænkning af kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser. Hele organisationen styrer med afsæt i Must Winn Battles, hvor fokus er på den borgeroplevede kvalitet. Forandringerne og udviklingen sker med stigende hast og stiller større krav til den praktiske gennemførelse af beslutninger på alle niveauer, til aflæring af gamle vaner og forhåndsforståelser og til øget dokumentation af effekt og resultater. Medarbejdere og ledere er redskabet til at føre ambitionerne ud i livet. Derfor har der været fokus på værdigrundlaget, arbejdsmiljø, ledelsesgrundlag, MED-aftaler og personalepolitik, men også på kompetenceudvikling og robusthed i forhold til at kunne håndtere forandringer og øgede krav og forventninger. Økonomien er et kapitel for sig, men også en helt given ramme, der er under pres. Virksomhedsgrundlaget er blevet til på foranledning af OMU i Sundheds- og omsorgs området. Det er udarbejdet af et udvidet OMU på to temadage i foråret Virksomhedsgrundlaget beskriver den fælles ramme og retning for udviklingen af organisationen. Virksomhedsgrundlaget sætter fokus på sundheds- og omsorgsområdets berettigelse og formål og knytter den røde tråd mellem mission vision, rammer, poltikker og konkrete handlinger. Den sætter retningen for en attraktiv udvikling af organisationen inden for en ramme, hvor der er skabt frihed til at handle og udnytte den enkeltes kompetencer, og hvor der er rum til arbejdsglæde og kreativitet. Den er en del af den fælles forventningsafstemning. Virksomhedsgrundlaget er skrevet for og til ledere og medarbejdere i Sundheds- og omsorgsområdet, men er i essensen målrettet kvaliteten i det daglige møde med de borgere, vi er her for. Formålet kan kort opsummeres som: o o Styrke indsatsen hos den enkelte borger Give den enkelte medarbejder og leder mulighed for et meningsfuldt, begribeligt og håndterbart arbejdsliv at kunne agere hurtigere og mere sikkert mere handlefrihed øge arbejdsglæden frigive den enkeltes potentialer frigive energi og overskud til fleksibilitet og nytænkning 3

137 Mission: Missionen beskriver Sundhedsområdets berettigelse, - det der er vores kerneområde. Sundheds og omsorgsområdet retter sig med en rehabiliterende og sundhedsfremmende indsats mod en bred vifte af borgere. Det drejer sig om mennesker - borgere, Hvis funktionsniveau er mindsket pga. svækkelse Syge Sundhedstruede Den brede befolkning i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse Mennesker i livets afslutning Familien og netværket til ovenstående Det er vores opgave at være nysgerrig og undersøgende på, hvad borgeren reelt efterspørger. Det vil sige, at vi søger at forstå borgerens problem, og med afsæt i faglighed og serviceniveau sikrer, at borgeren får den rigtige hjælp, rådgivning og vejledning. Mange af disse borgere har brug for støtte fra en bred vifte af medarbejdere indenfor Sundheds- og omsorgsområdet, men også fra andre områder. Dette afspejler sig i en bred vifte af tilbud. Den enkelte medarbejder er medansvarlig for, at der sker den nødvendige koordinering og samarbejde, så den organisatoriske opdeling ikke bliver en barriere og et problem for borgeren. Vi støtter det enkelte menneske i at skabe rammerne for deres eget liv. Det betyder, at vi ser og anerkende det enkelte, unikke menneske med dets individuelle livshistorie, normer, vaner og behov, og at vi som medarbejdere formår at handle med afsæt i faglighed og inden for kommunens serviceniveau (kvalitetsstandarder). Det betyder også, at borgeren ikke nødvendigvis vil modtage det, der blev efterspurgt i starten, men det, der reelt er brug for, og som vi kan hjælpe med. Lige det, der er brug for + At kunne se og handle på denne måde kræver kendskab til den enkelte borger og viden om, hvad livskvalitet er for den enkelte. Der skal være kvalitet i vejledningen/rådgivningen af den enkelte. Det stiller krav til vores evne til dialog, motivation samt det at kunne gå på kompromis f.eks. når det handler om rehabilitering. Et godt resultat er meget afhængig af vores evne til reelt at give plads, at borgeren forstår, tager ansvar for og træffer sine egne beslutninger. Det indebærer også selverkendelse hos den enkelte medarbejder i forhold til hvem, der bedst kan løse opgaven. Og så lidt mere / + handler om, hvordan vi løser opgaverne sammen med kollegerne og borgeren Sammen med dig - gør vi en forskel! Vi flytter noget, når det sker i fællesskab med kollegerne og borgerne. Muligheden for at kunne give lidt ekstra er det, der er med til at skabe arbejdsglæde. Medarbejderne skal have muligheden/rammerne til at skabe den lille overraskelse hos den enkelte borger. 4

138 Borgerens tilfredshed og oplevelse af lidt mere kommer, når vedkommende har fået løst sit reelle problem måske på en overraskende måde. Når vedkommende oplever sig set og hørt og har forstået den hjælp, de modtager. Rammer, udfordringer og muligheder Som offentlig organisation er vi underlagt særlige rammer og vilkår, som har betydning for de udfordringer og muligheder, som vi skal løse og udnytte. Lovgivning Politikker Serviceniveau Samarbejdsaftaler som Sundhedsaftalen Lovgivningen er en helt fast ramme. Alt vi gør, kræver lovhjemmel. Modsat private personer eller organisationer, hvor man som udgangspunkt må det, der ikke er forbudt, så skal man som offentlig organisation have lov til at gøre det, man ønsker. For Sundheds- og omsorgsområdet er denne hjemmel overvejene beskrevet via serviceloven, sundhedsloven forvaltningsloven Dele af lovgivningen kan direkte omsættes til handlinger og arbejdsgange, mens andre dele er underlagt det kommunale serviceniveau. Dette sker via Kommunalbestyrelsens beslutninger om politikker og serviceniveau (kvalitetsstandarderne). Det er her, det bliver tydeligt, at vi er del af en politisk styret organisation. De væsentligste politikker på Sundheds- og omsorgsområdet er: (link sættes ind) Værdighedspolitikken, besluttes i juni 2016 Demenspolitikken, besluttet i 2015 Sundhedspolitikken, besluttet i 2013 Handicappolitikken, besluttet i 2013 Velfærdsteknologipolitikken, besluttet i 2013 Politik for forebyggelse af indlæggelser, besluttet i 2012 Ældrepolitikken, besluttet i 2011, ny i 2017 Kvalitetsstandarderne er blevet gennemgående renoverede i (link indsættes) Opbygningen tager nu afsæt i de ydelser, borgerne efterspørger. Kvalitetsstandarderne er samlet på kommunens hjemmeside (link). De specifikke standarder er suppleret med tværgående standarder for senhjerneskade voksne kommunikationsområdet voksne demensområdet Kvalitetsstandarderne er suppleret med indsatskataloger, som mere detaljeret beskriver tilbuddene samt med serviceinformationer, som sikrer et mere overskueligt overblik for borgerne. 5

139 For ledere og medarbejdere betyder det en systematisk aflæring af plejer og systematik i forhold til ny læring, så de politiske beslutninger reelt kendes, forstås og udmøntes i mødet med borgerne. Andre rammer og vilkår, der gør sig gældende er f.eks.: Samfundsudvikling og tendenser. Nye tendenser som digitalisering, senere pensionering, indvandring og åbenhed over for anvendelse af ny teknologi. Rehabilitering er fortsat i høj fokus lige som kravet om indflydelse og selvbestemmelse. Den demografiske udvikling peger på længere levetid, og udviklingen inden for sundhedsvæsenet betyder, at man lever længere med sygdom og handicap. Den sunde aldrings betydning er stadig usikker. Kultur/ normer. Der er en bevægelse fra at have krav på ydelser via skatten til en forventning om også at skulle bidrage selv, hvis man kan. Det er vigtigt, at sundheds- og omsorgsområdet også følger med og nogle gange er lokomotiv i denne udvikling. En organisatorisk kulturændring sker ikke af sig selv, men kræver et bevidst og vedvarende arbejde. Ligeværd/autoritet. Tidligere var der en tydelig magtforskydning mellem det offentlige og borgerne. Nu arbejdes der bevidst på at udligne og kompensere for dette via inddragelse og tydeliggørelse af, at borgeren træffer beslutningen inden for det kommunale serviceniveau. Familien og netværket. Der er i stigende grad fokus på familien som en ressource og som en nødvendighed for, at borgeren fortsat oplever et værdigt liv med mening. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen opgaveændringer og opgaveflytning mellem sygehus og kommune og færre og større sygehuse. Afledt øget behov for samarbejde, dialog og kompetenceudvikling. Faglighed. De faglige krav til de kommunale medarbejdere er stigende i takt med at forandringer sker hurtigere, og opgaverne bliver mere komplekse. Derfor må der være fokus på såvel de samlede personaleressourcer som kompetencer. Den økonomiske ramme er en given faktor. Den kommunale situation gør, at budgetoverholdelse er en forudsætning og en forventning. Udviklingen i opgaver gør denne situation vanskelig, og det kan ofte være vanskeligt at få krav og forventninger til at passe med den givne ramme. Dette faktum gør det nødvendigt, at der konstant er fokus på den effektive drift, at udviklingen i opgaverne følges og at serviceniveauet overholdes. Kun på den måde bliver det muligt at sikre en evt. tilpasning af serviceniveauet, hvis det bliver nødvendigt. Vi skal aflære arbejdsvaner og metoder og måske justere på den kultur, vi har. Derudover skal der ske en vurdering/prioritering af nye opgaver. Ændringer i rammevilkårene må nødvendigvis medføre ændringer i mødet med borgerne, og kan umiddelbart opleves som begrænsninger for udviklingen og for den enkeltes handlefrihed. Mulighederne skabes af områdets ledere og medarbejdere gennem kreativitet og sund fornuft. Dette sker i forhold til de daglige arbejdsgange, hvor den enkelte medarbejder undres og deler sin undren/ide, så der kan ske nytænkning og innovation. Det sker også, når større tiltag, som besparelser eller en generel samfundstrend, pludselig åbner et mulighedernes vindue. I sundheds- og omsorgsområdet vil vi gribe disse muligheder for effektivisering, nytænkning og innovation. Mulighederne skabes via indsigt, høj faglighed og sund fornuft, så alle muligheder udnyttes. 6

140 Værdier I Sundheds- og omsorgsområdet tror vi på, at alle borgere reelt ønsker autonomi, uafhængighed og selvhjulpenhed med mulighed for at være noget for og med andre. Uanset hvilket behov, der er for hjælp og støtte hos den enkelte, tror vi på, at alle borgere har et udviklingspotentiale. Derfor satser vi på at skabe en rehabiliterende organisation, hvor der er fokus på borgerens samlede potentiale og behov - uanset om borgeren har udsigt til at blive helt rask og selvhjulpen, eller det drejer sig om en værdig livsafslutning. Norddjurs kommunes værdigrundlag beskriver hvilke generelle værdier, vi prioriterer i samarbejdet med borgerne og i høj grad også i det interne samarbejde. Værdierne siger noget om, hvordan vi løser opgaverne, tilgangen, hvordan møder vi hinanden, og hvordan agerer vi. Værdierne beskriver en fælles forståelse af, hvem vi er. Vores handlinger skal løbende udfordres og testes op mod værdigrundlaget. Det er en vigtig forudsætning, at det vi siger også er det, vi gør. Generelle værdier (link til værdigrundlaget, ledelsesgrundlaget og personalepolitikken) 1. Åbenhed. Det betyder, at vi: a. ser, lytter og hører borgeren og dennes familien med afsæt i den enkeltes livshistorie og ønsker for fremtiden, så vi forstår borgerens reelle udviklingspotentiale og behov for hjælp, og kan handle på denne viden b. ser, lytter og søger at forstå hinanden som samarbejdspartnere, og at vi er villige og modtagelige for ny viden og aflæring af gammel viden. 2. Ligeværd. Det betyder, at vi: a. er bevidste om den strukturelle ulighed, der altid er mellem den borger, der har brug for hjælp, og dem, der skal sikre hjælpen, og at vi søger at minimere den ved at sikre involvering og ved at respektere den enkelte borgers selvbestemmelse dette forudsætter gensidig tillid og en oplevelse af retfærdighed. b. møder borgerne og hinanden med sympati og anerkendelse (den kærlige dimension) c. respekterer forskelligheden og er nysgerrige på at udnytte det potentiale, der er i denne forskellighed. 3. Dialog. Det betyder, at vi: a. søger at forstå og lære af hinanden, og at vi ikke automatisk tager udgangspunkt i forudfattede opfattelser, meninger og fordomme. b. deler viden og bidrager til, at vi konstant bliver bedre og lykkes i mødet med borgerne og i samarbejdet med andre. 4. Prøvehandlinger. Det betyder, at vi: a. tør handle i situationen og afprøve nye løsninger og metoder, så vi bedre understøtter den enkelte borgers rehabiliteringsplan. b. tør planlægge, afprøve og evaluere nye tiltag og metoder, som kan bidrage til at sundheds- og omsorgsområdet forbedrer og udvikler sine tilbud. 5. Sund fornuft Det betyder, at vi: a. tænker os om, før vi handler. b. i mødet med borgeren lader os styre af den helt konkrete situation. 7

141 c. altid arbejder med afsæt i høj faglighed og stor omhu i mødet med borgerne og i vores samlede opgaveløsning. Ambitioner Sundheds- og omsorgsområdet har gennemgået en lang række organisatoriske ændringer, og der er sket store forandringer i de opgaver, vi skal løse. Ambitionen for organisationen indeholder et ønske om at afspejle en fælle kultur, hvor afsættet for alle ledere og medarbejdere er dette forretningsgrundlag, og hvor alle loyalt arbejder for at opfylde og udvikle visionen. Borgerne er aktive i eget liv. Afsættet er den enkelte borgeres livssituation og potentialer. Borgerne oplever tryghed og sammenhæng, fordi vi samarbejder på tværs. Vi har en rehabiliterende kultur. Vi er ambitiøse og glade for at gå på arbejde. Vi har dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. Vi er stolte over vores arbejdsplads. Vi har en høj faglighed og er nysgerrige på at lære nyt og blive dygtigere. Vi har velfungerende samarbejde. Derfor vil vi: (mange forskellige holdninger til dette afsnit. drøftes på mødet) Skabe og sprede små mirakler og sensationer Puffe blidt til borgerne, så de bliver del af de aktives klub Være sammen med borgeren (se, fysisk, mentalt) Se familien Sikre en helhedsorienteret indsats, der bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i borgerens ressourcer Vi får ting til at ske Lede med vilje Sikre medarbejderne er veluddannede og velkvalificerede Slippe medarbejderne fri Vi gør hinanden gode 8

142 Vision Norddjurs kommunes vision er besluttet af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommunes vision rummer essensen af, hvad der kendetegner Norddjurs, hvad der gør Norddjurs til noget særligt og udpeger den retning, Norddjurs ønsker at bevæge sig i. Målet er, at visionen skal tale til alle både Norddjurs Kommunes borgere, medarbejdere, politikere, erhvervslivet og andre samarbejdspartnere. Her er den specifikt sat i relation til indsatsen for medarbejdere og ledere på Sundheds- og omsorgsområdet. Link indsættes 1) Liv med muligheder. Det betyder at: a. Vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Den enkeltes livshistorie og drømme er afsættet for, hvordan vi motiverer, rådgiver og hjælper. Uanset hvilket behov, der er for hjælp og støtte hos den enkelte, tror vi på, at alle borgere har et udviklingspotentiale, og vi har modet og kompetencerne til at se og italesætte det. b. Vi har fokus på borgerens selvbestemmelse og mulighed for indflydelse, så borgeren ikke oplever sig som tilskuer til sit liv, men som deltager og styrende. Borgeren oplever reelt, at vedkommende selv gøre en forskel. Selvbestemmelse er vigtigt i forhold til oplevelsen af et værdigt liv. c. Vi inddrager familien og netværket. Familien er den vigtigste relation for borgeren og dermed også en meget væsentlig faktor i forhold til livskvalitet og livsglæde. Vi arbejder for, at relationen til familien og netværket bevares eller styrkes gennem et inddragende samarbejde. d. Vi støtter borgeren i at nå sit udviklingsmål gennem rådgivning, vejledning, pleje og behandling, som tager afsæt i en høj faglighed og dialogen med borgeren og dennes familie samt modet til at gennemføre de vanskelige samtaler. e. Vi kender de muligheder, vi kan trække på, og involverer relevante samarbejdspartnere. 2) Alle med. Det betyder at: a. Vi understøtter, at alle borgere har ret til at opleve et trygt liv med muligheder. Det afspejler en ligeværdig tilgang og en forventning om, at kunne identificere den enkeltes udviklingsmuligheder og en overskuelig, meningsfuld og begribelig vej derhen. b. Vi anerkender forskellighed og mangfoldighed, og vi anvender det som afsæt til at kunne tilbyde en individuel og personlig tilgang i mødet med borgeren, så det kommunale serviceniveau bliver personligt, vedkommende og bidrager til udvikling. c. Vi bidrager til gennemsigtighed og gennemskuelighed omkring serviceniveau og muligheder, så borgerne oplever mest mulig gavn af de tilbud, vi rummer. d. Vi er nysgerrige og tænker ud af boksen. e. Vi er nysgerrige på, hvad der får den enkelte til at føle sig med/inkluderet. f. Vi bidrager til og understøtter borgerens og familiens oplevelse af at have værdi, at kunne bidrage og at kunne gøre en forskel. g. Vi forventer og kræver, at borgeren deltager aktivt. 3) Vækst i job. Det betyder at: a. Vi understøtter borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet i respekt for, at selvforsørgelsen og identiteten som værende i arbejde er væsentlig for livskvaliteten og den selvoplevede sundhed. b. Vi understøtter, at medarbejderne internt i organisationen udvikles og har mulighed for jobs, der svarer til deres kvalifikationer. 9

143 c. Vi anvender anerkendelse og læring som redskaber til den konstante udvikling, der er afgørende for, at den enkelte kan vokse i sit arbejde, og at vi som organisation har og kan tiltrække og fastholde de kompetencer, der er brug for. d. Vi ønsker en innovativ organisation, der understøtter nytænkning, at turde og at gøre. 4) Gode forbindelser a. Vi udvikler sundheds- og omsorgsområdets tilbud tæt på borgerne, så der skabes de bedste muligheder for lige adgang til kvalificeret hjælp. b. Vi understøtter, at relationer bevares og at nye dannes. c. Vi arbejder systematisk med at udvikle relationerne internt i organisationen og med samarbejdspartnere. Dette afspejler, at vi oplever gode forbindelser som en forudsætning for, at kunne skabe den nødvendige dialog og sammenhæng for den enkelte borger. Sammenfattende for sundheds- og omsorgsområdet er visionen: Vi har en rehabiliteringskultur Alle borgere har et udviklingspotentiale og en rehabiliteringsplan. Borgeren er besluttende i formuleringen af planen samt i at nå den. Familien eller netværket er aktivt involveret. Afsættet for udviklingsplanen er den enkelte borgers livshistorie og realistiske drømme for fremtiden. Sundheds- og omsorgsområdet bidrager med en indsats af høj faglighed og menneskelig kvalitet. Vi ved ikke alt, men vi ønsker at lære. 10

144 Must Winn Battles (MWB) Udvikling kræver handling og prioritering. På Sundheds og omsorgsområdet prioriteres indsatserne overordnet via MWB. I 2014 blev det besluttet, at MWB skulle være det strategiske redskab, som vi bruger i hele velfærdsforvaltningen. Hensigten var og er at understøtte fremdrift, engagement og resultatskabelse i organisationen. Der er konstant mange dagsordner på spil, og med formuleringen af vore MWB får vi et redskab, som hjælper os med at prioritere, med at synliggøre de mange resultater vi opnår, og med at fastholde retningen mod den opgave vi brænder for den kerneopgave, vi er her for at løse som organisation, og som enkeltstående medarbejdere. MWB afspejler de indsatsområder, som vi finder helt nødvendige at nå i mål med, når vi udlever ambitionerne og sigter efter visionen. Her beskrives kort de overordnede MWB for sundheds- og omsorgsområdet. Alle MWB har tilknyttet flere indsatser, som løbende udskiftes, efterhånden som målene nås. Sundheds- og omsorgsområdets MWB afspejler velfærdsforvaltningens overordnede MWB. Enkelte er fælles med andre forvaltningsområder, ligesom de også udmøntes i de lokale MWB i de enkelte del af organisationen. 1. Borgerne skal opleve, at blive mødt af en rehabiliterende kultur, hvor fokus er på den enkeltes udviklingspotentiale, og hvor målsætningen er, at borgeren opnår autonomi, uafhængighed og selvhjulpenhed. 2. Borgerne skal opleve, at velfærdsteknologiske løsninger er en integreret del af de indsatser, der bliver tilbudt på sundheds- og omsorgsområdet, så de i videst mulig omfang kan leve et liv uafhængig af offentlig hjælp og støtte. 3. Borgerne skal opleve, at de har adgang til en bred vifte af nære og let tilgængelige sundhedstilbud, så der kan iværksættes en tidlig og forebyggende sundhedsindsats. 4. Borgere med komplekse behov for hjælp skal opleve, at de forskellige serviceydelser koordineres på tværs af Norddjurs Kommunes organisation, så der er sammenhæng og kontinuitet i indsatsen. 5. Borgerne skal opleve, at personer med demens og deres pårørende modtager et specialiseret og individuelt tilrettelagt servicetilbud, så de bliver i stand til at bevare et værdigt liv. 6. Borgerne skal opleve, at de selv er aktører og besluttende omkring deres egen situation, så de bevarer værdighed, respekt og mening. MWB og indsatser følges og justeres løbende. Der er lokal medarbejderinddragelse. MWB huset indsættes her. 11

145 Organisation Bilag: En beskrivelse af den nye organisation med organisationsdiagram og kort om de enkelte enheder Bilag: En beskrivelse af MED organisationen og henvisning til MED aftalen Proces for implementering og løbende justering aftales på OMU mødet 12

146 Bilag: 5.1. Udkast til kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63719/16

147 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Social- og sundhedsuddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 2) Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde. 3) Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg. 4) Professionel omsorg, pleje og sygepleje. 5) Aktivitet og rehabilitering. 6) Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion. 7) Koordinering, administration og styring. Dette sammenskrives i Norddjurs kommune til følgende hovedområder: Pleje og praktisk bistand Omsorgs og sygeplejeopgaver, Aktivitet og rehabilitering Koordination, vejledning, undervisning og kommunikation Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter

148 2 Kompetenceområde Forventninger Organisering Virksomhedsområde: Koordinering Redegøre for og medansvarlig i forhold til at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik, Bevidst integrerer det overordnede kommunale- samt det lokale værdiggrundlag i dagligdagen. Være bevidst om, at man som medarbejder er Norddjurs Kommunes ambassadører i hverdagen, og er medansvarlig for kommunens image og fortælling af den gode historie, ved at have en positiv tilgang til arbejdsopgaverne. Tage ansvar for og bidrage til et fornuftigt ressourceforbrug. Tage medansvar for og italesætte egen og andres adfærd for aktivt, at bidrage til at sikre det gode arbejdsmiljø. Redegøre for og formulere de juridiske rammer, der med baggrund i sundhedsloven og serviceloven er udstukket for det sundhedsfaglige og sociale arbejdsområde, ved at kunne relatere og integrere til den daglige praksis. Selvstændigt at anvende retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virksomhedsområde Være bevidst om eget selvstændige virksomhedsområde, samt vurdere og tage ansvar for egen handling. Være bevidst om at inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere. Selvstændigt og i samarbejde med andre være aktivt deltagende i at udfører relevant introduktion af og uddanne nye kollegaer / elever/ studerende.

149 3 Kompetenceområde Forventninger/krav Social Virksomhedsområde: Kommunikation Møde alle mennesker med åbenhed, respekt og en imødekommende og serviceminded adfærd. Underbygge relations skabende adfærd, hvor aktiv lytning og nærvær er bærende elementer. Være aktivt engageret i og bevidst tage ansvar for at bidrage til det gode samarbejde. Være bevidst om at tage ansvar i hverdagen inden for eget kompetenceområde. Være bevidst om den daglige planlægning og overlevering. Selvstændigt formidle den rehabiliterende tilgang med det sigte, at sikre størst mulig uafhængighed og mulighed for at benytte velfærdsteknologi.

150 4 Kompetenceområde Forventninger/krav Fagligt Virksomhedsområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Aktivitet og rehabilitering Personlig og praktisk hjælp Omsorgs og sygeplejeopgaver Selvstændigt og i samarbejde med borgeren og andre med relations til borgeren, give en helhedsorienteret indsats som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer Reflektere fagligt over egen og andres praksis, ved at relatere til den teoretiske viden, og erhvervet erfaring og indgå i kollegial sparring. Være opsøgende i forhold til relevant ny viden og relatere til kendt praksis. Selvstændigt anvende IT værktøj i relation til det daglige arbejde og dokumentation. Selvstændigt og sikkert fagligt dokumenterer. Med en vis selvstændighed benytte, redegøre for og underbygge beredskabsplaner. I kritiske og/eller akutte situationer overskue situationen, agere struktureret, være bevidst om egne og andres ressource, og prioritere ud fra dette ved at involverer relevante samarbejdspartnere. Tage ansvar for at opsøge og integrerer det tværfaglige samarbejde. Selvstændigt udfører den grundlæggende sygepleje. Efter oplæring eller delegering, selvstændigt udfører stabilt kompleks sygepleje. Selvstændigt kunne planlægge og arbejde rehabiliterende i de enkelte borgerforløb. Selvstændigt kunne udføre en målrettet kommunikation for at sikre en helhedsorienteret indsats. Ved delegation selvstændigt vurderer om den enkelte SSH, pædagogiske- og ufaglærte medarbejders sundhedsfaglige kompetence opfylder kravene til den delegerede opgave og føre tilsyn hermed. Være bevidst om at møde borgeren med en pædagogisk tilgang og med en vis sikkerhed benytte relevante pædagogiske metoder i relationen med borgeren.

151 5 Kompetenceområde Forventninger/krav Udvikling Virksomhedsområde: Vejledning Undervisning Være bevidst om den løbende udvikling i organisationen, og tage ansvar for at understøtte forandringer. Med en vis sikkerhed integrere nye arbejdsopgaver og metoder i det daglige arbejde. Deltage aktivt i at sikre den løbende udvikling ved både, at dele og modtage egne og andres ideer. I relevant omfang påtage sig ansvar for egen og andres læring i hverdagen. Tage ansvar for og bidrage til at identificere og prioritere nye indsatsområder. Medvirke til udvikling og vurdering af de retningsgivende dokumenter, indenfor eget virksomhedsområde Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, regionalt og nationalt

152 Bilag: 5.2. Strategi for ansættelse af SSA i hjemmeplejen Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58799/16

153 Norddjurs Kommune UDKAST 6/4/16 Hjemmeplejen Strategi for ansættelse af Sosu-assistenter i hjemmeplejen 1.0 Formål Ansættelse af Sosu-assistenter (SSA er) i hjemmeplejens teams skal ruste hjemmeplejen til at levere ydelser til borgere med stadig stigende og komplekse helbreds problematikker og behov, herunder flere psykisk syge. SSA er vil med øget kommunikativ og sundhedsfaglig viden og kompetence bidrage til at forebygge unødvendige indlæggelser, medvirke i den rehabiliterende indsats og det tværfaglige samarbejde samt sikre høj kvalitet i udførelsen af den grundlæggende sygepleje. 2.0 Strategi 2.1 Mål Medarbejderprofilen i hvert hjælperteam sammensættes således, at borgerne til enhver tid mødes af de bedst kvalificerede medarbejdere til at løse opgaven/opgaverne. I store træk kan man sige: Forudsigelige, enkle forløb varetages af Sosu-hjælper Forudsigelige, komplekse forløb varetages af Sosu-assistent Uforudsigelige, komplekse forløb varetages af Sygeplejerske Målet er, at SSA er udgør 10 % af medarbejderne i hver aftaleenhed i Proces SSA er rekrutteres via kompetenceudvikling af egnede Sosu-hjælpere i egen aftaleenhed. Den nyuddannede SSA vender tilbage til aftaleenheden, hvor stillingen konverteres til en SSA stilling. Nyuddannede Social- og sundhedshjælpere ansættes i vikariat, mens uddannelsen pågår (18 mdr). På den måde fastholdes dygtige medarbejdere i kommunen, nyuddannede får mulighed for at konsolidere deres uddannelse og arbejdspladsen tilbyder en karrierevej. Processen understøtter dermed Sundhed og Omsorgs uddannelsesstrategi. Medarbejderen får orlov uden løn til videreuddannelse til SSA. Medarbejderen får elevløn i uddannelsesperioden. 3.0 Funktionsbeskrivelse Se bilag Økonomiske konsekvenser Medarbejderen bevarer sin lønanciennitet, hvorfor der på kort sigt ingen merudgifter forventes. En nyuddannet SSA ansættes på løntrin 21 og stiger 1 trin (til løntrin 22) efter 4 år og stiger igen 7 trin (til løntrin 29) efter 10 år*. Lønudgifterne forventes udlignet i takt med at de nuværende medarbejdere, der har en høj anciennitet, går på pension. *Jf. overenskomsten Udarbejdet af AH,BB,LJ,HW d.6/4/16

154 Norddjurs Kommune UDKAST 6/4/16 Hjemmeplejen FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ANSAT I HJEMMEHJÆLPSGRUPPE Bilag 1. Organisering: Organiseret under Sundhed og Omsorg, dvs. med politisk relation til voksen-pleje udvalget. Ledelsesmæssigt organiseret under aftaleholder for Hjemmeplejen. Nærmeste overordnede er afdelingsleder for området. Uddannelse: Social- og sundhedsassistent (SSA) Løn: Efter gældende overenskomst for social- og sundhedsassistenter. Placering: I den/de hjælpergruppe(r) man er tilknyttet. Deltager i gruppens team- og tværfaglige møder. Arbejdstilrettelæggelsen varetages af planlægger i gruppen. Ansvar og opgaver: Social- og sundhedsassistenten løser opgaver inden for eget kompetenceområde og med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Ansvarsområder: Pleje og praktisk hjælp Rehabilitering Sygepleje Sundhedsfremme og forebyggelse Koordination og vejledning Opgavebeskrivelse: Pleje og praktisk hjælp Planlægge og udføre personlig pleje og praktisk hjælp, så borger kan vedligeholde, øge eller genskabe sit funktionsniveau og et meningsfyldt hverdagsliv løbende vurdere om den givne indsats svarer til borgers aktuelle behov og handle på ændringer i disse Sygepleje udføre grundlæggende sygepleje observere, vurdere, handle på og dokumentere ændringer i borgers sundheds- og sygdomsmæssige tilstand og funktionsniveau (TRIAGE) varetage medicinhåndtering, observation og dokumentation af virkning og bivirkninger strukturere og håndtere den social- og sundhedsfaglige indsats hos borgere med psykiatriske- og/eller misbrugsproblemer, herunder sikre samarbejde med fx bostøtte og andre samarbejdspartnere Indberette utilsigtede hændelser Udarbejdet af AH,BB,LJ,HW d.6/4/16

155 Norddjurs Kommune UDKAST 6/4/16 Hjemmeplejen Rehabilitering deltage i og understøtte borger i hverdagsrehabilitering/adl træning og vedligeholdende træning deltage i og understøtte genoptræning med borger efter sygdomsperiode anvende ergonomiske principper og relevant velfærdsteknologi Sundhedsfremme og Forebyggelse Forebygge unødige indlæggelser ved at handle på tidlige ændringer i borgers funktionsniveau, psykiske tilstand og sociale omgivelser integrere sundhedsfremmende aktiviteter i den daglige pleje og omsorg oplyse og vejlede borger om sygdomsforebyggelse inddrage sygdomsforebyggende aktivitet i forbindelse med daglig pleje Samarbejde med netværksterapeut, frivillige o.a. for at forebygge ensomhed og kedsomhed Koordination og vejledning fungere som kontaktperson for borger dokumentere observationer, mål, handlinger og evaluere resultater i omsorgsjournalen hjælpe og vejlede social- og sundhedshjælpere, medhjælpere og vikarer med dokumentation medansvarlig for implementering af ændringer og udvikling på arbejdspladsen medansvarlig for videndeling, et udviklende samarbejde og godt arbejdsmiljø i teamet Godkendt i ledergruppen d 6/4/16 Godkendt i OMU d xxxxxxx Udarbejdet af AH,BB,LJ,HW d.6/4/16

156 Norddjurs Kommune UDKAST 6/4/16 Hjemmeplejen G/sundhed og omsorg/hjemmepleje/hjemmepleje fælles/strategi for SSA i hjemmeplejen Udarbejdet af AH,BB,LJ,HW d.6/4/16

157 Bilag: 6.1. Opfølgning på Budgetmøde 2017 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58454/16

158 Lokale tiltag Månedens gode ide: Udtrækkelsen vælges i fællesskab. (=Chokolade) Mdl. Møde (Trio-møder) Hvor medarbejderen klædes på til at være med-informatør Generelle tiltag Jo mere berørt en afdeling er, jo vigtigere er det at ledelsen er orienteret og fortæller medarbejderne hvad der sker. AMR + TR skal sikre at alle medarbejdere føler sig hørt. At der er plads til at udtrykke bekymring. Dialog: Husk de gode historier (ikke trampe i besparelse) At medlemmerne i MED/AMG/ledelsen er fælles om at italesætte processen på afdelingsmøder m.m. Åbenhed, kommunikation, spørgsmål - der skal være frit lejde. Bruge det "system" der er nu - personalemøder MED. Forum hvor der er plads til at tale sammen. Fælles info: Klar, tydelig og præcis information, der ikke kræver specifik forståelse. Hurtigere IT forbindelse. Åbenhed: Små møder i gruppen, Leder, TR og Amr Fokus på egen organisation Ad hoc efter behov, møder planlagt i årshjul Hvor er vi i processen Information til baglandet må ikke skabe unødig utryghed Behov for oftere MED-møder. Kigge i tidsplanen og lægge nogle møder ind på gode stratetiske tidspunkter. Mere effektive mobiltelefoner i hjemmeplejen. Sikre at tidsrammen er kendt, så eventuel rygtedannelse kan imødegås. Høj grad af orientering og løbende status for at give tryghed Hurtig bruger inddragelse Flere fællesmøder Relevant info for vores arbejdsplads Hvad er forslag, hvad er vedtaget Lokal "frikommune" forsøg i afdelingen. -> Genbruge kerneopgaven -> Opgaven først -> Dernæst strukturen -> Ny opgaveløsning Flere MED-møder koordineret med møder/tiltag i kommunens kalender Lokal infoside på intra (styres af Lone) Beskriv processen!! - Løbende info. - At det bliver bragt til "torv" hvis der kommer "uro" Virkeligheden Hvordan ser verden ud når besparelser er gennemført? Trækkraft i en vision Kompetencer udvikles (søger væk naturligt) Åbenhed om processer: - Tidsplanen - Milepæle - Dialoger også om bekymringer Synliggøre konsekvenser for besparelser i forhold til politikkerne større afstemning af forventet serviceniveau vs. ressourcer 1

159 Planlæg MED-møder så de ligger "rigtigt" ift. "katalog 17" processen. Øget dialog ml. TR, AMR og leder Send mail ud med resume efter møder Fuld åbenhed Velfærds teknologi Velfærds teknologi Et fælles Rådhus! Fase 1: Nem adgang til fakta Ens udmelding fra lederne i enheden Alle spørgsmål er relevante -> samles -> nyhedsbrev/info Fase 2: Kræver ny strategi efter sommerferien Lægger Leder LMU en plan for hvordan kommunikationen foregår LMU Inddragelse Mulighed for medarbejderne, for at sende spørg vedr. processen til ledere som løbende samler op. Spar på saltningen :-) Færre: Eksperter f.eks. konsulent firma Synlig læring Matematik Dansk Nedrivning af gamle bygninger -> Gøre det tiltrækkende at bo i kommunen Sammenlæg Djurslandsskolen på to adresser Uddannelsesforsøg på kontanthjælpsmodtagere -> opkvalificerende kurser Information fra direktionen om budget, så det afliver rygter og myter. Kunne være en hjemmeside med information "ventilen". Der kunne være åbent for spørgsmål Mindre dokumentation = mere tid til kærneydelser/kærlighed Nyhedsbrev Org. Ændring Være konkret om budget 17 proces Mødes i hele afdelingen: - Dialog, information fra ledelsen - Vigtigt at informationer kommer ud til alle, så ingen føler sig overset Arbejdsgrupper på tværs af afdelinger, nærmest som arbejdspartnere fra andre afdelinger. F.eks. På tværs af integrations indsats. HUSK: Ros og anerkendelse = Fokus på dagligdagen nu. Lederne opgave: At afdramatisere Beslutte Ikke beslutte OMU - "tovholder" LMU - lidt hyppige i processen med budget som endeligt punkt. Forskellig information: På ugeinfo. Info møde Løbesedler Postkasse til ideer og tanker Ledermøder Gør jævnligt status på processen 2

160 Medarbejder info nøgle personer Info. Punkt på: - Koordineringsmøder - personalemøder - MED udvalg Internt sparekatalog - Medinddragelse af alle Udlej de ledige boliger ved Rimsø plejehjem Tænker besparelser dagligt At få orienteret alle medarbejdere om den nye budget proces og tidsplan Digital mappe på intra hvor alt relevant materiale om budget 2017 ligger. Ønske om intranet! Skaf flere skatteydere til kommunen. - Vi har ledige boliger - Vi mangler iværksættere Visuel p-plads til spørgsmål, bekymringer og frustrationer til medarbejdere Overskuelige handleplaner for processen. Synlig for alle. Viden, info, løbende: - Stormøde - Intra til alle MED-udvalg - AMR informationsrunde - TR informationsrunde - Træffetiden - Medarbejderinddragelse. - Robusthed - oplæg - generelt. - Fast punkt på alle MED, budget, budgetproces. Årshjul for møder: Koordinere følgende møder kalendermæssigt: Budgetforhandlinger i KB MED-møder LMU-møder For at skabe så meget tryghed og reel viden som muligt. Differentieret information og kommunikation Medarbejderne i en afdeling har ikke brug for det samme i en periode med utryghed/usikkerhed Kommunaldirektøren på YOUTUBE! Nyheder. Generelt youtube klip som kommunikationen central fra visuelt Pizza diagrammer Nedprioritere vinterdrøftelsen Prioritere p-pladsen på butikstorv i Auning Indføre betaling for at fiske i Grenåen Forårsmøde April Evt. ekstra MED-møder en uge efter forårsmøder Ekstra fyraftensmøde med yderligere info midt på sommeren Vi skal træne i at parkere bekymringer Løbende nyhedsbreve med info om, hvor vi er? Vi skal arbejde på- og øve os på at indstille organisationen (lokalt) på, at vi befinder os i en langstrakt proces, hvor der ikke er svar på alt! leve med at man ikke kender svarene/fremtiden Nyhedsbreve løbende 10 min info på alle afdelingsmøder Tydelighed om at det indtil videre er forslag og proces Politikere skal opfordres til ikke at udtale sig om ting, der ikke er besluttet endnu! Politiker-udtalelser skaber ofte stor utryghed blandt personalet. 3

161 Tidslinje for proces på væg Bestyrelsen: - Orienteres og orienterer forældrene "Drop ind" budget møder Vi skal forsøge at være visuelle i vores fremlæggelse af processen. Hvordan hænger det sammen? Hvor kan vi få indflydelse (høringssvar)? "Åben" spørgetid til personale, bb + pårørende Afsat time (Mie, Kie, Anette, Anja) Spørgsmålskasse. Rammer centralt/lokalt Små korte møder m. information til alle ansatte Inddragelse af beboere og pårørende Nyhedsbreve Ærlige svar og tydelighed Idekasse med gode ideer og spørgsmål Altid punkt på dagsorden: p-møder Infotavle Lederen skal være til stede Altid punkt på dagsorden LMU Ærlig information Idekasse med gode ideer og spørgsmål Ansvarlighed LMU går forrest (Støtte) Orienteringsaften for forældre Åben dialog så der ikke er utryghed Fuld åbenhed Højt informationsniveau Højt informationsniveau på hvert p-møde Digitalt forum/blog for fælles kommunikation Fælles kommunikations platform. F.eks. hjemmeside, sociale medier eller intranet Nyhedsbrev fra Sundhed og omsorg Årlig arbejdsmiljødag HMU -> OMU -> LMU Høj medarbejderinddragelse Højt informationsniveau Information til borgere + pårørende på vores hjemmeside Informationsbrev til alle ansatte på E-boks Overskuelige beregninger fra forvaltningen OMU går forrest (Støtte) Hjemmesiden: Tydelig og gennemskueligt materiale Opdateret tidsplan Opdaterede dokumenter Kontaktpersoner Ærlighed om mulige konsekvenser Historiske notater kan findes (for at følge udviklingen) Løbende info fra Direktionen Det skal være muligt at forberede medarbejderne, som helt tydeligt er berørt. Før de læser det på en dagsorden. Løbende særlig OBS på info til disse medarbejdere. Faktuel viden Dagsorden - MED - Personalemøde Målgruppe tendenser Konkrete forslag drøftes lokalt Information 4

162 Informationstavle om kataloget Arbejdsgruppe omkring kataloget Lukket Google forum hvor medarbejdere kan drøfte budget 2017 Lokale nyhedsbreve hvor info er "tygget". Dette vedrører os på den og den måde. P-møder. OMU/LMU løbende -> Delagtige i processen (De enkelte "projekter".) BP råd -> Hvornår -> Hvad er besluttet, hvad drøftes, hvornår er høring -> Realitetsdagsorden -> Fokus på hvordan (ikke på at undgå) -> Ledelse 5

163 Bilag: 6.2. Samlet oversigt over besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 11. maj Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58605/16

164 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Oversigt over besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område Nr. Forslag S701 Fjerne tidligere budgetudviddelse til åbne aktivitetstilbud til ældre borgere -0,213-0,850-0,850-0,850 S702 Fjerne midler til netværksrehabilitering -0,195-0,780-0,780-0,780 S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 S704 Nedlæggelse af særlig botilbud til demente på Møllehjemmet i Auning -0,105-0,420-0,420-0,420 S705 Rengøring hver 3. uge -0,750-3,000-3,000-3,000 S706 Anvendelse af hjemmeplejens nattevagter i botilbud på socialområdet -0,225-0,900-0,900-0,900 S707 Fjerne midler til ledsagerordning -0,200-0,200-0,200-0,200 S708 Fjerne voksen- og plejeudvalgets pulje til handicapidræt -0,200-0,200-0,200-0,200 S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 S710 Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde -0,100-0,100-0,100-0,100 S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 S712 Lukning af varmtvandsbassin -0,125-0,250-0,250-0,250 S713 Lukning af værested til udsatte borgere -0,310-0,310-0,310-0,310 S714 Besparelse svarende til budgetudvidelse til etablering af klippekortsordning -0,640-1,280-1,280-1,280 S715 Vederlagsfri fysioterapi 0,000-0,500-0,500-0,500 Reducere udgifter til aktivitetbestemt S716 medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 S717 Fjerne midler til ferieordning for handicappede -1,070-2,140-2,140-2,140 I alt -5,300-12,197-12,197-12,197 Opgjort i mio. kr. i 2017 priser. 1

165 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne tidligere budgetudviddelse til åbne aktivitetstilbud til ældre borgere Nr. S701 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,213-0,850-0,850-0,850 Indtægter Netto -0,213-0,850-0,850-0,850 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -0,5-2,1-2,1-2,1 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blev det besluttet at afsætte 0,85 mio. kr. til en styrkelse af de åbne aktivitetstilbud i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til. Budgetudvidelsen anvendes primært til netværks- og samværsskabende aktiviteter (ikke træningsaktiviteter). Det vurderes, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til det tidligere serviceniveau i aktivitetscentrene. 2

166 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne midler til netværksrehabilitering Nr. S702 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,195-0,780-0,780-0,780 Indtægter Netto -0,195-0,780-0,780-0,780 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -0,5-2,0-2,0-2,0 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen blev det besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,78 mio. kr. til arbejdet med netværksrehabilitering. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne midlerne, uden at det vil få væsentlig betydning på serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet. 3

167 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Udgiftsreduktion på madservice Nr. S703 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,517-0,517-0,517-0,517 Indtægter Netto -0,517-0,517-0,517-0,517 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Djurs Mad I/S gennemfører fra og med 2016 en række besparelser på driften, der medfører, at den pris, som de to ejerkommuner skal betale for en almindelig hovedret (inkl. udbringning), kommer til at svare til den maksimale pris, som kommunerne må opkræve hos de hjemmeboende pensionister (prisloftet for pensionisters egenbetaling). Driftsbesparelserne medfører, at ejerkommunernes udgift til en almindelig hovedret er reduceret fra 52,98 kr. i 2015 (2016 p/l) til 51,00 kr. i Tilsvarende er der sket en prisreduktion på de øvrige typer af retter, der fremstilles hos Djurs Mad I/S. På den baggrund er der indregnet en 1-årig driftsbesparelse i budget 2016 på 0,5 mio. kr. Det vurderes, at det også vil være muligt at reducere Norddjurs Kommunes årlige udgifter til madservice med ca. 0,52 mio. kr. i 2017 og i de efterfølgende overslagsår. 4

168 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Nedlæggelse af særlig botilbud til demente på Møllehjemmet i Auning Nr. S704 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,105-0,420-0,420-0,420 Indtægter Netto -0,105-0,420-0,420-0,420 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -0,3-1,1-1,1-1,1 Beskrivelse af spareforslag Det vurderes, at de 20 særlige demensboliger på Fuglsanggården i Grenaa kan dække Norddjurs Kommunes samlede behov for boliger af denne type. Det foreslås derfor, at en boenhed med 6 boliger til demente borgere på Møllehjemmet i Auning lukkes og i stedet omdannes til almindelige plejeboliger. Herved vil det være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,42 mio. kr. 5

169 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Rengøring hver 3. uge Nr. S705 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,750-3,000-3,000-3,000 Indtægter Netto -0,750-3,000-3,000-3,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -1,9-7,5-7,5-7,5 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen i , blev det besluttet, at udvide hjemmeplejens budget med 3,0 mio. kr. årligt med henblik på at tilbyde rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Det vurderes, at det vil være muligt at vende tilbage til det tidligere tilbud, om kun at tilbyde rengøring hver 3. uge. 6

170 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Anvendelse af hjemmeplejens nattevagter i botilbud på socialområdet Nr. S706 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,225-0,900-0,900-0,900 Indtægter Netto -0,225-0,900-0,900-0,900 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -0,3-1,0-1,0-1,0 Beskrivelse af spareforslag Det vurderes, at det vil være muligt at reducere antallet af nattevagter fra 2 til 1 på henholdsvis Skovstjernen og Kærvang/Skovvang, hvis der bliver mulighed for i stedet at få assistance fra hjemmeplejens nattevagter. Dette vil kræve, at hjemmeplejens nattevagtordning udvides med 1 fuldtidsstilling. Dvs. at nettobesparelsen vil svare til 1,0 fuldtidsstilling på socialområdet. 7

171 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne midler til ledsagerordning Nr. S707 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,200-0,200-0,200-0,200 Indtægter Netto -0,200-0,200-0,200-0,200 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -0,5-0,5-0,5-0,5 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en ledsagerordning for psykisk handicappede. Det vurderes, at det vil være muligt at undvære ledsagerordningen. 8

172 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne voksen- og plejeudvalgets pulje til handicapidræt Nr. S708 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,200-0,200-0,200-0,200 Indtægter Netto -0,200-0,200-0,200-0,200 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en pulje til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter for borgere med handicap. Handicapidræt er ikke en kommunal kerneydelse på social, og samlet set vurderes den faglige effekt at være begrænset. 9

173 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje Nr. S709 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje er på i alt 0,45 mio. kr. årligt. Omkring halvdelen af puljen anvendes til finansiering af kommunens tobaksforebyggelsesindsats. Det vurderes, at indsatsen er vigtig og derfor bør fastholdes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af den øvrige del af puljen og det vurdere, at den faglige effekt har været begrænset. 10

174 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde Nr. S710 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Indtægter Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Voksen- og plejeudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde er i 2016 og overslagsårene på 0,65 mio. kr. årligt. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere puljen til frivilligt socialt arbejde med 0,1 mio. kr. årligt. 11

175 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse på telefoni og kopimaskiner Nr. S711 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner mv. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Budgetreduktionen medvirker til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden Årlig besparelse på telefoni og kopimaskiner (mio. kr) Telefoni Kopimaskiner I alt VPU 0,300 0,150 0,450 12

176 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Lukning af varmtvandsbassin Nr. S712 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,125-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,125-0,250-0,250-0,250 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,1 0,2 0,2 0,2 Beskrivelse af spareforslag Trænings- og rehabiliteringsområdet benytter aktuelt varmtvandsbassinnet på Hedebo-Centret i Grenaa på følgende tidspunkter: Tirsdag kl (2 hold) Torsdag kl (2 hold). Målgruppen er: Kronisk syge borgere, som har vanskeligt ved at deltage i almindelig træning Borgere med ryg- og knælidelser Borgere med bækkenlidelser. Holdenes størrelse afhænger af de konkrete deltagere. Der deltager mellem personer om ugen. Benyttelsen af bassinnet er mindre end tidligere, hvor der var behov for at benytte bassinnet tre dag om ugen. Herudover benyttes varmtvandsbassinnet af en række foreninger og oplysningsforbund. Ved en lukning af varmtvandsbassinnet vil borgerne i stedet modtage træning i kommunens trænings- og aktivitetscentre. Desuden vil det i nogen situationer være muligt at benytte svømmehallen i Grenaa, der har varmtvandsbassin men ingen lift. Dette svarer til tilbuddet i Auning. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,25 mio. kr. ved en lukning af varmtvandsbassinnet. 13

177 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Lukning af værested til udsatte borgere Nr. S713 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,310-0,310-0,310-0,310 Indtægter Netto -0,310-0,310-0,310-0,310 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag I budgettet for 2017 og overslagsårene er der afsat 0,31 mio. kr. til drift af et værested for socialt udsatte borgere i Grenaa. Derudover er der i budgettet for 2016 afsat et anlægsbeløb på 0,25 mio. kr. til etablering af værestedet. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet en egnet bygning til værestedet. Det foreslås at undlade en opstart af værestedet. 14

178 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Besparelse svarende til budgetudvidelse til etablering af klippekortsordning Nr. S714 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,640-1,280-1,280-1,280 Indtægter Netto -0,640-1,280-1,280-1,280 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -1,6-3,2-3,2-3,2 Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune har i 2015 modtaget statslige puljemidler til etablering af en klippekortsordning for hjemmepleje. Der modtages et tilsvarende beløb til formålet i Klippekortsaktiviteterne kan f.eks. være højtlæsning, gåture, indkøb af tøj og gaver samt besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, der ikke indgår i den almindelige hjemmehjælp. Målgruppen for klippekortsordningen er svage borgere med et begrænset netværk, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen. Norddjurs Kommunes andel af de statslige puljemidler er i 2016 på 1,28 mio. kr. Norddjurs Kommune er ikke forpligtet til at videreføre ordningen i 2017, hvor puljemidlerne vil blive tilført via en forhøjelse af det generelle bloktilskud. Det skal bemærkes, at midlerne til klippekortsordningen i 2017 og overslagsårene endnu ikke er afsat på voksen- og plejeudvalgets område. I stedet for at afsætte 1,28 mio. kr. til en videreførelse af klippekortsordningen i 2017 og overslagsårene foreslås det, at ordningen ophører medio Bloktilskudsmidlerne tilføres derfor ikke til voksen- og plejeudvalgets område (med undtagelse af 0,64 mio. kr. i 2017). Dette medfører, at der vil ske en generel styrkelse af Norddjurs Kommunes likviditet. 15

179 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Vederlagsfri fysioterapi Nr. S715 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,000-0,500-0,500-0,500 Indtægter Netto 0,000-0,500-0,500-0,500 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Norddjurs Kommune betaler for udgifter til vederlagsfri fysioterapi, der bevilges af de praktiserende læger. Da kommunens udgifter er høje set i forhold til en række sammenligningskommuner, vurderes det, at en grundig dialog med de praktiserende læger om bevillingspraksis og alternative kommunale tilbud vil kunne medvirke til at reducere udgiftsniveauet med ca. 0,5 mio. kr. fra og med

180 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Reducere udgifter til aktivitetbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Nr. S716 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,100-0,200-0,200-0,200 Indtægter Netto -0,100-0,200-0,200-0,200 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskrivelse af spareforslag Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann gennemført en analyse af mulighederne for at nedbringe Norddjurs Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Analysen har ledt frem til, at der med fordel kan iværksættes en række mindre tiltag vedrørende faldforebyggelse og tilbud til KOL-patienter, der kan medvirke til nedbringe udgifterne med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. 17

181 Voksen- og plejeudvalget Spareforslag budget Spareforslag Fjerne midler til ferieordning for handicappede Nr. S717 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -1,070-2,140-2,140-2,140 Indtægter Netto -1,070-2,140-2,140-2,140 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger -2,7-5,4-5,4-5,4 Beskrivelse af spareforslag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 2,14 mio. kr. årligt til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Ferieordningen har stor bevågenhed hos både brugere, pårørende og handicaprådet, og det er forvaltningens vurdering, at ordningen giver beboerne et løft i hverdagen og har en positiv pædagogisk effekt. Der er imidlertid ikke tale om en kerneydelse i botilbuddene, og det vurderes derfor, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne ferieordningen. 18

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Fravær og Norddjurs Kommune, Samlet 2016 Arbejdsmarkedsdirektørens område antal Fravær i medarbejdere e pr. Sygefrav ær i Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 11. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg 02-05-2016 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Ung Norddjurs, Åboulevarden Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Salen, Plejecenter Farsøhthus Plejecenter Farsøhthus, I.P. Farsøhts Allé 4, 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 28. februar 2017 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 12:00

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter Dato: Onsdag den 30. november 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokalet Østergade 36, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 8. januar 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, Grenaa Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi Bak

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 9. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 17. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. november 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere