SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet"

Transkript

1 SIKKERT 1 ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet APRIL 2015

2

3 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121 Arbejdsmiljøsgruppe 2: Laboratorier i bygning 1130 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 3: Laboratorier i bygning 1131 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 4: Laboratorier i bygning 1 (3131) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 5: Laboratorier i bygning 3 (3133) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 6: Laboratorier i bygning 5 (3134) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 7: Laboratorier i bygning 6 (3132) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 8: MBG Foulum Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG Flakkebjerg Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af og blandt det teknisk og administrative personale) og en arbejdslederrepræsentant (videnskabelig medarbejder - udpeget af institutledelsen). Arbejdsmiljøgruppe 1: Arbejdsmiljøleder: Magdalena Pyrz; Arbejdsmiljørepræsentant: Michael Bjørn Arbejdsmiljøgruppe 2 - Bygning 1130: Arbejdsmiljøleder: Mogens Duch; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henriksen (2. etage), Dorthe C. Riishøj (3. etage) og Rikke Jespersen (4. etage) Arbejdsmiljøgruppe 3 - bygning 1131: Arbejdsmiljøleder: Anni Hangaard Andersen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorthe C. Riishøj (4. etage) og Claudia Scheffler (3., 5. og 6. etage) Arbejdsmiljøgruppe 4 - bygning 1 (3131): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentant. Anni Christensen ( etage) Arbejdsmiljøgruppe 5 - bygning 3 (3133): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tetyana Klymchuk (1. etage), Margit Skriver Rasmussen (2. etage) og Sanne Nordestgaard Andersen (3. etage) Arbejdsmiljøgruppe 6 - bygning 5 (3134): Arbejdsmiljøleder: Jens Stougaard; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tania Aaquist Nielsen (0. etage), Maria Vinther (1. etage) og Dorthe Bødker Jensen (2. etage) Arbejdsmiljøgruppe 7 - bygning 6 (3132): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Vends (0. etage), Karen Margrethe Nielsen (1. etage) og Anna Marie Nielsen (2. etage) Arbejdsmiljøsgruppe 8: Sektion for Molekylær Genetik og Systembiologi /Foulum Arbejdsmiljøleder: Bo Thomsen; Arbejdsmiljørepræsentant: Bente Flügel Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG /Flakkebjerg Arbejdsmiljøleder: Per Gregersen, Arbejdsmiljørepræsentant: Lis Bagnkop Holte De daglige ledere af arbejdsmiljøsarbejdet: Bygningerne 1-6, Barak 12 og de grå pavilloner i Forskerparken - Niels Sandal Biokæden (bygningerne 1130, 1131, 1134 og 1135) - Mogens R. Duch Bygning 1120/ Magdalena Pyrz

4 2 Læs afsnittet Arbejdsmiljø under Medarbejdersiden (http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/) Her finder du blandt andet: Instituttets sikkerhedsforskrifter. Findes også i papirform i hvert laboratorium. Gul er dansk udgave og rød er engelsk. Instituttets graviditetspolitik graviditetspjece.pdf Instituttets alkoholpolitik El-sikkerhed: Referater fra Arbejdsmiljøudvalget Sikkerhedskurser Instituttets arbejdsmiljøorganisation Anmeldelse af arbejdsskade: KIROS (kemikaliedatabase): Klassificerede laboratorier Klasse 1: Ved arbejde i laboratoriet skal man være iført hvid kittel med gult biohazard -mærke eller gule kitler. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Klasse 2: Der gælder specielle regler og oplæring for arbejde i klasse 2-laboratorier se sikkerhedsforskrifterne hos din arbejdsmiljørepræsentant. Der bæres en grøn kittel.

5 3 Generelle sikkerhedsregler for arbejde i laboratoriet Husk regler for god hygiejne, herunder at det er strengt forbudt at spise og drikke i laboratoriet. Alle uheld skal meddeles til et medlem af arbejdsmiljøgruppen. Du skal altid være iført en knappet kittel, når du er i et laboratorium. Ved arbejde i et klassificeret laboratorium: Klasse 1 skal man være iført en hvid kittel med gult biohazard -mærke på eller en gul kittel. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Kitlen må ikke bæres uden for de klassificerede laboratorier. I Klasse 2 laboratorium bæres en grøn kittel. Handsker husk at handskerne beskytter dig, og vær opmærksom på, at der findes forskellige typer handsker til arbejde med forskellige stoffer. Husk at undgå at forurene omgivelserne, og tag handskerne af, når du er færdig med det pågældende arbejde. Handsker må ikke bruges uden for laboratoriegangen. Ved arbejde med flydende nitrogen skal der bruges beskyttelsesskærm. Brug aldrig elevatoren sammen med flydende nitrogen. Vær opmærksom på de skærpede regler ved arbejde i de klassificerede laboratorier. Det er forbudt at bruge privat mobiltelefon i de klassificerede laboratorier. En forudsætning for arbejdet på instituttet er, at man har fået en grundig instruktion i anvendelsen af apparatur og faciliteter, og at man har fået et godt kendskab til sikkerheden i laboratoriet. Kommer du i tvivl, så spørg laboranten i din gruppe, en arbejdsmiljørepræsentant eller en person fra den gruppe, der har apparaturet. Alle har et ansvar for, at fejl og mangler på apparatur bliver udbedret! Studerende, der arbejder i laboratoriet, skal snarest efter start gennemgå instituttets kurser i førstehjælp, brandslukning og laboratorieadfærd. Laborantelever skal gennemgå instituttets kurser i laboratorieadfærd, førstehjælp og brandslukning.

6 4 Forskerparken Fællesfaciliteter MBG-FP ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på hjemmesiden: Forklaring på bygnings/lokalenumrene nedenfor: : 3132= bygning; 2 = etage;11= lokale Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper, projektorer, mv. Booking foretages i Outlook/Exchange-kalenderen. Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Forskerparken Faciliteter i Biokæden Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Vælg det ønskede udstyr. Her kan du også se, hvor udstyret er lokaliseret. Typhoon mellemgang Sonicator (pavillon 3) på loftet. Scintillationstæller Fluorescensmikroskop Konfokalmikroskop Autoklave De to store autoklaver må ikke betjenes! Derimod må gulvautoklaven på venstre side bruges - følg instruksen. Efter autoklavering skal brugeren hurtigst muligt komme affaldet i en sort sæk, der bortskaffes i affaldscontaineren på parkeringspladsen Milliporeanlæg Instruks ved anlægget. Trykflasker Bestilles direkte hos AGA Depot/Svejsehuset på telefon: Ved alle henvendelser opgives vores kundenr.: , projekt- og aktivitetsnummer og jeres eget navn. De fulde trykflasker bliver af AGA stillet i skuret på parkeringspladsen (på venstre side) med jeres navn og kundenummer på. De tomme returflasker sættes tilbage i skuret (højre side) og påhænges skiltet Tomme returflasker, kundenr Bemærk: Esben Skipper Sørensen og Ove Lillelund (Daniel Otzens) grupper har deres eget kundenummer. Ethanol Spritansvarlige, se listen med ansvarsfordelingen på nettet under Arbejdsmiljø.

7 5 Mørkerum Fyld fremkalder, H2O og fixer op til fremkaldermaskinen, hvis det er nødvendigt, se instruks på væggen og ryd op efter dig. Isotoprum klasse B Se instruks på døren. Adgang kun med et dertil åbnet nøglekort. Ismaskine - kælderen mellem bygning 3131 og Affaldsrum for radioaktivitet Hver gruppe har sin egen affaldstromle. På listen på tromlen skrives dato, isotop, mængde og eget navn. Når indholdet i tromlen kan betegnes som inaktivt (se instruks på døren), bortskaffes det som almindeligt fast H-affald af gruppen selv. Fælleslager i tremmerum 8 TORK-ruller, øjenskylleflasker, Falckkasser, varer til frokoststuen. Fælleslager tremmerum Emballage til affald Grå containere til affald (på parkeringspladsen): A. Kun til H-fast affald B. Øvrigt affald efter sortering (se nedenfor) Affaldshåndtering Alm. husholdningsaffald: Anbringes i papirkurve eller affaldssække. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter, lukkes forsvarligt og bortskaffes som H-fast affald. Kemikalieaffald: Alt fast eller flydende kemikalieaffald sorteres i laboratoriet efter forskrifterne Affaldshåndtering i Forskerparken og sættes derefter i de tilsvarende tromler i de to containere på parkeringspladsen. Beholdere og plastposer til affald forefindes i tremmerum i kælderen under bygning 3. Biologisk affald fra klassificerede laboratorier: Placeres i autoklavespande i lab, som bortskaffes ved autoklavering i autoklaverummet, Flydende affald autoklaveres eller desinficeres med 2% Diversol natten over og hældes derefter i vasken. Radioaktivt affald: Følg instruktion i sikkerhedsforskrifter. Glasaffald: Efter opsamling i lab, lægges det i container i cykelskur ved parkeringspladsen. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier er der ChemiSorb-puder på fælleslageret i , tremmerum 8. De hænger på tremmevæggen til højre for døren. Uheld med radioaktive stoffer, se sikkerhedsforskrifterne.

8 6 Tyverialarmer i Forskerparken I Forskerparken findes en tyverialarm, der automatisk bliver slået til om aftenen. Man kan stadig arbejde i bygningerne, uden at alarmen går i gang. Alarmen udløses dog ved lyden af knust glas og ved kraftig lukning af døre og vinduer. Alarmen kan også gå i gang, hvis man holder en yderdør åben i mere end ca. 10 sekunder. Hvis alarmen lyder: Orienter dig kort, om der er noget udsædvanligt. Ring til og oplys KODE (alle får oplyst koden ved ansættelsen), dit ID -adgangskortnummer og informer om situationen. Hvis alarmcentralen ikke kontaktes, når alarmen lyder, vil der blive sendt en vagtpatrulje, og instituttet kommer til at betale for denne udgift. Værdigrundlag for Institut for Molekylærbiologi og Genetik Synlige og veldefinerede mål for alle, formuleret gennem åben dialog og planlægning Ledelse baseret på gennemsigtighed i beslutningsprocesserne Samarbejde præget af en positiv ånd, fælles socialt engagement, ansvarlighed og gensidig respekt Selvstændighed og fleksibilitet inden for fællesskabets rammer Kreative medarbejdere som inspirerer og motiverer hinanden Fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø sikret gennem en aktiv og ansvarlig dialog Undervisning og forskning på højeste internationale plan

9 7 Biokæden Fællesfaciliteter MBG- Biokæden ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på opslagstavlen ved sekretariatet og på hjemmesiden: Vejerum - lokale 324, bygning 1130 Til afvejning af medier og farlige eller sundhedsskadelige stoffer. Her findes også autoklave, dobbelt-destilleret vand samt faciliteter til ophældning af agarplader. Fotorum - lokale 321, bygning 1130 BioRad scanner - lokale 429, bygning 1130 medbring selv phosphorsceens High-speed centrifuger - lokale 311, bygning 1131 Geldoc - lokale 430, bygning 1131 Ultracentrifuger - lokale 509, bygning 1130 Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper mv. foretages i Outlook/Exchange-kalenderen Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Ismaskiner og tøris - lokale 323, bygning 1130 Isotoprum - lokale 320, bygning 1131 Kun nøgleansvarlige medarbejdere, der har modtaget instruktion af en person, der er ansvarlig for isotoprummet, har adgang. Filmdosimetre udleveres på institutkontoret i Biokæden - gruppen betaler selv. Scintillationstællere - Tællevials samt tællevæske findes i lokale 506, bygning Brug scintillationstælleren i Forskerparken, husk at tage dit affald med tilbage til lokale 506/1130 i Biokæden. Sonicator - lokale 506, bygning 1130 Autoklave lokale 323, bygning 1130 Ethanol se listen med sprithentere på laborantopslagstavlen, bygning 1130, 3. etage eller hos Astrid Kühle, bygning 1130, lokale 218. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier skal der bruges ChemiSorb-puder, der forefindes i bygning 1130, 3. etage ved førstehjælpskasserne.

10 8 Affaldshåndtering Almindeligt husholdningsaffald anbringes i papirkurve eller affaldssække. Fast affald, der er kontamineret med små mængder kemikalier eller lignende, anbringes i fast H-poser i de klare plastbeholdere, mærket Fast H-affald. Flydende affald sorteres i sikkerhedsgodkendte plastbeholdere i stinkskabe efter de ophængte anvisninger. Sættes derefter på bordet i lokale 148, bygning Al affald skal mærkes med navn, lab.nr. samt indhold. Nye plastbeholdere hentes i skabet overfor lokale 430/1131. De gule risikoaffaldskasser benyttes kun til blod eller væv fra medicinsk behandling af mennesker, dyr eller biologisk forskning med ringe risiko for smittefare. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter. Når disse er fyldte og lukket forsvarligt, anbringes de i plastbeholdere mærket Fast H-affald. Bøtterne findes i skabet til venstre for døren til autoklaverummet, lokale 323/1130. Glasaffald opsamles i laboratoriet. Bringes derefter til affaldscontainer foran lokale 148, bygning Biologisk affald opsamles i autoklavespande - større mængder flydende affald mærkes med autoklavetape med navn og gruppe på, og anbringes derefter i opvaskebakken til autoklave affald i klassificerede lokaler. Radioaktivt affald fast og flydende afleveres i hotrummet, lokale 320, bygning Se i øvrigt sikkerhedsforskrifterne.

11 9 Registrering af nye studerende, medarbejdere og gæster Relevant information samt skemaer findes her: Den ansatte/studerende vil efter registreringen få oprettet adresse og en profilside på MBG s website (http://mbg.au.dk/kontakt/medarbejdere-og-studerende/). Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende/specialestuderende selv uploade yderligere information i PURE (publikationsliste, CV, forskningsområder mv.) (http://medarbejdere.au.dk/pure/). Alle nye, der opholder sig på instituttet i seks måneder eller mere, vil blive indkaldt til fotografering til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Bemærk, at studerende selv skal tegne en arbejdsskadeforsikring, Garderobeskab fås hos Michael Bjørn (Forskerparken). I Biokæden finder du et ledigt skab og medbringer selv en hængelås med nøgle.

12 10 Adgangskort/nøgler til instituttet og undervisningslokaler Udlevering af adgangskort/nøgler Før du kan få udleveret adgangskort/nøgler, skal du have en introduktion til sikkerhed i laboratoriet af en arbejdsmiljørepræsentant (se tjekliste på næste side). Når du har fået en sikkerhedsgennemgang, gør du følgende: 1) Bestil og betal* for adgangskort/nøgler på følgende link: https://auws.au.dk/depositum_mol Studerende: Studerende kan dog gratis få deres studiekort (fra 2010 og nyere) aktiveret og behøver derfor ikke et adgangskort. Du skal blot henvende sig til Ewelina Andreasen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for at få det aktiveret (dog skal en underskrevet tjekliste og registreringsskema medbringes, se nedenfor). Hvis du ønsker nøgler, skal disse dog stadig bestilles og betales for. 2) Henvend dig til Ewelina Z. Andreasen/Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for udlevering af adgangskort/nøgler, hvor du medbringer følgende papirer: i) udprint af bevis på bestilling og betaling af adgangskort/nøgler ii) underskrevet tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø - folderen Sikkert arbejdsmiljø iii) udfyldt skema til registrering af studerende, medarbejdere/ph.d.-studerende eller gæster *Der betales et depositum på 200 kr. for nøgler og 100 kr. for adgangskort. Ved afrejse fra instituttet afleveres adgangskort/nøgler til Ewelina Z. Andreasen/ Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken), der vil sørge for, at depositum bliver tilbageført din konto. Biokæden. Forskerparken

13 11 Tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø Institut for Molekylærbiologi og Genetik For at få udleveret nøgle/nøglekort til instituttet er det nødvendigt, at den nye studerende/ ansatte/gæst får et godt kendskab til sikkerhed i laboratoriet. Dette sikres ved en introduktion til nedenstående områder. For at få nøgle/-kort skal man svare positivt på alle spørgsmål undtagen sidste punkt (Har du en form for sikkerhedsuddannelse), da denne uddannelse tilbydes af MBG, når den nye person er startet. Nedenstående tjekliste udfyldes og underskrives af vejleder/vært og arbejdsmiljørepræsentant og medbringes til den person, der udleverer adgangskort/nøgler. Er du blevet introduceret til følgende punkter nedenfor? Ja Nej GMO Radioaktive isotoper Affald Kemikalier Personlige værnemidler Registrering ved instituttet Præsentation af personale Rundvisning i huset Desinficering Kitler Dosimeter Affald Har læst instituttets Sikkerhedsmateriale Har du en form for Førstehjælp sikkerhedsuddannelse Brandkursus Sikkerhedskursus Affald Sorteres efter forskrifterne Affaldshåndtering Husholdningsaffald/glasaffald Giftige: opbevaring under lås Kræftfremkaldende: mærkning ved labels Introduktion til Kiros: password Kitler Handsker Briller Ansigtsskærm, ved håndtering af flydende kvælstof Hvor findes: øjenskylleflasker, brandtæppe, brandslukker Udfyldt (og indsendt) skema for studerende, nyansatte, gæster eller gæstestuderende Arbejdsmiljørepræsentant Laborant(er) i gruppen Skal der udleveres en nøgle? Ny medarbejder/studerendes underskrift dato: Vejleders/værts underskrift Arbejdsmiljørepræsentants underskrift

14 12

15 13

16 14

SIKKERT ARBEJDSMILJØ VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET

SIKKERT ARBEJDSMILJØ VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET SIKKERT ARBEJDSMILJØ VED INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET JUNI 2017 SIKKERT ARBEJDSMILJØ 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Dato: fredag den 18. december 2015 fra kl. 9:00 11:00 Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe Bødker Jensen,

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Dato: tirsdag den 15. september 2015 fra kl. 13:30 15:30 Tilstede: Anna Marie Nielsen, Anni Christensen, Bente Flügel, Bo Thomsen, Claudia Scheffler, Dorthe Bødker Jensen,

Læs mere

Institut for Biomedicin, bygn. 1170-1171 INSTRUKTION. til medarbejdere og studerende Institut for Biomedicin Vest

Institut for Biomedicin, bygn. 1170-1171 INSTRUKTION. til medarbejdere og studerende Institut for Biomedicin Vest Institut for Biomedicin, bygn. 1170-1171 INSTRUKTION til medarbejdere og studerende Institut for Biomedicin Vest Indhold Velkommen til Institut for Biomedicin Vest, bygning 1170 og 1171.... 2 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde

Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde Dato: 10. marts 2013 fra 13:00-15:00 i Forskerparken 3130-303(Konferencelokalet) Tilstede: Anni Christensen, Anni Hangaard Andersen, Christian Bendixen, Dorthe Bødker

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

For klasse 1 laboratorium Campusvej 55, Det Tekniske Fakultet, lokale Ø og Ø

For klasse 1 laboratorium Campusvej 55, Det Tekniske Fakultet, lokale Ø og Ø Arbejds- og sikkerhedsregler for mikrobiologisk laboratoriearbejde. For klasse 1 laboratorium Campusvej 55, Det Tekniske Fakultet, lokale Ø33-511-1 og Ø33-512-1 Følgende sikkerhedsregler omfatter alt arbejde

Læs mere

Intern rapport. Introduktion til laboratoriearbejde ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) LAMU. Version:

Intern rapport. Introduktion til laboratoriearbejde ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) LAMU. Version: Intern rapport Introduktion til laboratoriearbejde ved Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) LAMU Version: 150421 Formål Denne introduktion er først og fremmest et redskab til at sikre, at arbejdsmiljølovens

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. De overordnede retningslinjer/regler for bortskaffelse af radioaktivt affald kan findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 954 bilag 8. Denne

Læs mere

Sikkerhedsregler. Institut for Biomedicin Bartholin Bygningen Wilhelm Meyers Allé 4

Sikkerhedsregler. Institut for Biomedicin Bartholin Bygningen Wilhelm Meyers Allé 4 Sikkerhedsregler Institut for Biomedicin Bartholin Bygningen Wilhelm Meyers Allé 4 Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilkaldesystem... 5 Alarmcentral... 5 Skadestuen... 5 Anmeldelse af arbejdsulykke...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Arbejdsmiljøinstruks for: Laboratorierne på Rolighedsvej 23 (R23) og Øster Voldgade 10 (ØV10) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Arbejdsmiljøinstruks for: Laboratorierne på Rolighedsvej 23 (R23) og Øster Voldgade 10 (ØV10) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dato: Jeg har læst og forstået sikkerhedsreglerne, der gælder for: laboratorierne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Studerende/medarbejder Arbejdsmiljøinstruks for: Laboratorierne på Rolighedsvej

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Møde den: 26. august 2014 Videolink AU Flakkebjerg-Pv22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Afbud: Steen Lykke Nielsen, David Croft, Jytte Christensen, Jørgen Eriksen, Kirsten Heinrichson, Lizzie

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

Introduktion til renrummet

Introduktion til renrummet Introduktion til renrummet - - - Under stadig udarbejdelse - - - Version 1 Opdateret 16. december 2009 Indhold Side Overordnet - - 2 Adgang til bygningen - - 3 Beklædning - - 4 Renrumsadfærd - - 4 Almindelige

Læs mere

Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13

Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13 Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Referat af årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen 22. oktober 2014, kl. 13 Til stede: Lars H. Andersen, Jacques Chevallier, Michael

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 1. Arbejdsmiljøet det seneste år a. Status for seneste års mål: Mål 1 (2013):Vi skal blive bedre til at opfordre hinanden til at passe på, når vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service

Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service Udarbejdet af: Syddansk Universitet Teknisk Service Campusvej 55 5230 Odense M. 7.udgave April 2014 Velkommen til Syddansk Universitet Teknisk Service Indholdsfortegnelse Billeder af SDU 2 Velkommen 3

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Teknisk Kollegium i Horsens

Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen til Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen Vi byder dig velkommen til Teknisk kollegium og håber du vil befinde dig godt blandt de øvrige beboere. Her i folderen er en del praktiske informationer

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg.

Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. HUSET TRØJBORG PRAKTISKE OPLYSNINGER 2017 Pjecen her indeholder relevant information til dig, der er bruger af Huset Trøjborg. Om Huset Trøjborg Huset Trøjborg er et frivillighus, som til daglig fungerer

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

RENGØRINGSPLAN

RENGØRINGSPLAN BÅDEHAL VÆRKSTED UDENDØRS Gulve fejes. Skraldespande tømmes. Beton foran porte fejes evt. ispapir og lignende fjernes. 27 040716 100716 655 Flemming Juul-Dam 28 110716-170716 251 John Kristensen 29 180716

Læs mere

RENGØRINGSPLAN

RENGØRINGSPLAN BÅDEHAL VÆRKSTED UDENDØRS Gulve fejes. Skraldespande tømmes. Beton foran porte fejes evt. ispapir og lignende fjernes. 5 300117 050217 17 Ole Larvid Andersen 7 130217 190217 25 John Bang 9 270217 050317

Læs mere

En tryg og sikker jobstart?

En tryg og sikker jobstart? En tryg og sikker jobstart? 1 Brug temakortene til at skabe en tryg og sikker jobstart for nye lærlinge på værkstedet. Temakortene er tænkt som inspiration til, hvordan I forebygger ulykker blandt lærlinge,

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET Campus Service Vejledning til eksterne samarbejdspartnere VELKOMMEN Vi byder velkommen til medarbejdere i virksomheder, der arbejder for Campus Service på Aalborg Universitet,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

RENGØRINGSPLAN

RENGØRINGSPLAN BÅDEHAL VÆRKSTED UDENDØRS Gulve fejes. Skraldespande tømmes. Beton foran porte fejes evt. ispapir og lignende fjernes. 47 211116 271116 368 Jens Anker Nielsen 49 051216 111216 329 Arne Jensen 51 191216-251216

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS VELKOMMEN TIL STENSAGERSKOLEN KORT ORIENTERING TIL NYE MEDARBEJDERE OM STENSAGERSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS gå til www.stensagerskolen.dk og Personaleintra for yderligere informationer 16. december 2010 STENSAGERVEJ

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Hvert forår laves et nyt årshjul/gantt diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. At-vejledning C.0.4-3

At-VEJLEDNING. Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. At-vejledning C.0.4-3 At-VEJLEDNING Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer At-vejledning

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet. Center for Undervisningsmidler Maj-Britt Berndtsson. 2. september 2014

Sikkerhed i laboratoriet. Center for Undervisningsmidler Maj-Britt Berndtsson. 2. september 2014 Sikkerhed i laboratoriet Center for Undervisningsmidler Maj-Britt Berndtsson 1. september 2014 Cand.pæd. kemi Maj-Britt Berndtsson Program 1. Praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Generelt Ja Nej Forholder arbejdsmiljøorganisationen sig til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalerne? Er det tydeligt, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere