SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet"

Transkript

1 SIKKERT 1 ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet APRIL 2015

2

3 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121 Arbejdsmiljøsgruppe 2: Laboratorier i bygning 1130 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 3: Laboratorier i bygning 1131 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 4: Laboratorier i bygning 1 (3131) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 5: Laboratorier i bygning 3 (3133) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 6: Laboratorier i bygning 5 (3134) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 7: Laboratorier i bygning 6 (3132) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 8: MBG Foulum Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG Flakkebjerg Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af og blandt det teknisk og administrative personale) og en arbejdslederrepræsentant (videnskabelig medarbejder - udpeget af institutledelsen). Arbejdsmiljøgruppe 1: Arbejdsmiljøleder: Magdalena Pyrz; Arbejdsmiljørepræsentant: Michael Bjørn Arbejdsmiljøgruppe 2 - Bygning 1130: Arbejdsmiljøleder: Mogens Duch; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henriksen (2. etage), Dorthe C. Riishøj (3. etage) og Rikke Jespersen (4. etage) Arbejdsmiljøgruppe 3 - bygning 1131: Arbejdsmiljøleder: Anni Hangaard Andersen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorthe C. Riishøj (4. etage) og Claudia Scheffler (3., 5. og 6. etage) Arbejdsmiljøgruppe 4 - bygning 1 (3131): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentant. Anni Christensen ( etage) Arbejdsmiljøgruppe 5 - bygning 3 (3133): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tetyana Klymchuk (1. etage), Margit Skriver Rasmussen (2. etage) og Sanne Nordestgaard Andersen (3. etage) Arbejdsmiljøgruppe 6 - bygning 5 (3134): Arbejdsmiljøleder: Jens Stougaard; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tania Aaquist Nielsen (0. etage), Maria Vinther (1. etage) og Dorthe Bødker Jensen (2. etage) Arbejdsmiljøgruppe 7 - bygning 6 (3132): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Vends (0. etage), Karen Margrethe Nielsen (1. etage) og Anna Marie Nielsen (2. etage) Arbejdsmiljøsgruppe 8: Sektion for Molekylær Genetik og Systembiologi /Foulum Arbejdsmiljøleder: Bo Thomsen; Arbejdsmiljørepræsentant: Bente Flügel Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG /Flakkebjerg Arbejdsmiljøleder: Per Gregersen, Arbejdsmiljørepræsentant: Lis Bagnkop Holte De daglige ledere af arbejdsmiljøsarbejdet: Bygningerne 1-6, Barak 12 og de grå pavilloner i Forskerparken - Niels Sandal Biokæden (bygningerne 1130, 1131, 1134 og 1135) - Mogens R. Duch Bygning 1120/ Magdalena Pyrz

4 2 Læs afsnittet Arbejdsmiljø under Medarbejdersiden (http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/) Her finder du blandt andet: Instituttets sikkerhedsforskrifter. Findes også i papirform i hvert laboratorium. Gul er dansk udgave og rød er engelsk. Instituttets graviditetspolitik graviditetspjece.pdf Instituttets alkoholpolitik El-sikkerhed: Referater fra Arbejdsmiljøudvalget Sikkerhedskurser Instituttets arbejdsmiljøorganisation Anmeldelse af arbejdsskade: KIROS (kemikaliedatabase): Klassificerede laboratorier Klasse 1: Ved arbejde i laboratoriet skal man være iført hvid kittel med gult biohazard -mærke eller gule kitler. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Klasse 2: Der gælder specielle regler og oplæring for arbejde i klasse 2-laboratorier se sikkerhedsforskrifterne hos din arbejdsmiljørepræsentant. Der bæres en grøn kittel.

5 3 Generelle sikkerhedsregler for arbejde i laboratoriet Husk regler for god hygiejne, herunder at det er strengt forbudt at spise og drikke i laboratoriet. Alle uheld skal meddeles til et medlem af arbejdsmiljøgruppen. Du skal altid være iført en knappet kittel, når du er i et laboratorium. Ved arbejde i et klassificeret laboratorium: Klasse 1 skal man være iført en hvid kittel med gult biohazard -mærke på eller en gul kittel. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Kitlen må ikke bæres uden for de klassificerede laboratorier. I Klasse 2 laboratorium bæres en grøn kittel. Handsker husk at handskerne beskytter dig, og vær opmærksom på, at der findes forskellige typer handsker til arbejde med forskellige stoffer. Husk at undgå at forurene omgivelserne, og tag handskerne af, når du er færdig med det pågældende arbejde. Handsker må ikke bruges uden for laboratoriegangen. Ved arbejde med flydende nitrogen skal der bruges beskyttelsesskærm. Brug aldrig elevatoren sammen med flydende nitrogen. Vær opmærksom på de skærpede regler ved arbejde i de klassificerede laboratorier. Det er forbudt at bruge privat mobiltelefon i de klassificerede laboratorier. En forudsætning for arbejdet på instituttet er, at man har fået en grundig instruktion i anvendelsen af apparatur og faciliteter, og at man har fået et godt kendskab til sikkerheden i laboratoriet. Kommer du i tvivl, så spørg laboranten i din gruppe, en arbejdsmiljørepræsentant eller en person fra den gruppe, der har apparaturet. Alle har et ansvar for, at fejl og mangler på apparatur bliver udbedret! Studerende, der arbejder i laboratoriet, skal snarest efter start gennemgå instituttets kurser i førstehjælp, brandslukning og laboratorieadfærd. Laborantelever skal gennemgå instituttets kurser i laboratorieadfærd, førstehjælp og brandslukning.

6 4 Forskerparken Fællesfaciliteter MBG-FP ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på hjemmesiden: Forklaring på bygnings/lokalenumrene nedenfor: : 3132= bygning; 2 = etage;11= lokale Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper, projektorer, mv. Booking foretages i Outlook/Exchange-kalenderen. Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Forskerparken Faciliteter i Biokæden Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Vælg det ønskede udstyr. Her kan du også se, hvor udstyret er lokaliseret. Typhoon mellemgang Sonicator (pavillon 3) på loftet. Scintillationstæller Fluorescensmikroskop Konfokalmikroskop Autoklave De to store autoklaver må ikke betjenes! Derimod må gulvautoklaven på venstre side bruges - følg instruksen. Efter autoklavering skal brugeren hurtigst muligt komme affaldet i en sort sæk, der bortskaffes i affaldscontaineren på parkeringspladsen Milliporeanlæg Instruks ved anlægget. Trykflasker Bestilles direkte hos AGA Depot/Svejsehuset på telefon: Ved alle henvendelser opgives vores kundenr.: , projekt- og aktivitetsnummer og jeres eget navn. De fulde trykflasker bliver af AGA stillet i skuret på parkeringspladsen (på venstre side) med jeres navn og kundenummer på. De tomme returflasker sættes tilbage i skuret (højre side) og påhænges skiltet Tomme returflasker, kundenr Bemærk: Esben Skipper Sørensen og Ove Lillelund (Daniel Otzens) grupper har deres eget kundenummer. Ethanol Spritansvarlige, se listen med ansvarsfordelingen på nettet under Arbejdsmiljø.

7 5 Mørkerum Fyld fremkalder, H2O og fixer op til fremkaldermaskinen, hvis det er nødvendigt, se instruks på væggen og ryd op efter dig. Isotoprum klasse B Se instruks på døren. Adgang kun med et dertil åbnet nøglekort. Ismaskine - kælderen mellem bygning 3131 og Affaldsrum for radioaktivitet Hver gruppe har sin egen affaldstromle. På listen på tromlen skrives dato, isotop, mængde og eget navn. Når indholdet i tromlen kan betegnes som inaktivt (se instruks på døren), bortskaffes det som almindeligt fast H-affald af gruppen selv. Fælleslager i tremmerum 8 TORK-ruller, øjenskylleflasker, Falckkasser, varer til frokoststuen. Fælleslager tremmerum Emballage til affald Grå containere til affald (på parkeringspladsen): A. Kun til H-fast affald B. Øvrigt affald efter sortering (se nedenfor) Affaldshåndtering Alm. husholdningsaffald: Anbringes i papirkurve eller affaldssække. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter, lukkes forsvarligt og bortskaffes som H-fast affald. Kemikalieaffald: Alt fast eller flydende kemikalieaffald sorteres i laboratoriet efter forskrifterne Affaldshåndtering i Forskerparken og sættes derefter i de tilsvarende tromler i de to containere på parkeringspladsen. Beholdere og plastposer til affald forefindes i tremmerum i kælderen under bygning 3. Biologisk affald fra klassificerede laboratorier: Placeres i autoklavespande i lab, som bortskaffes ved autoklavering i autoklaverummet, Flydende affald autoklaveres eller desinficeres med 2% Diversol natten over og hældes derefter i vasken. Radioaktivt affald: Følg instruktion i sikkerhedsforskrifter. Glasaffald: Efter opsamling i lab, lægges det i container i cykelskur ved parkeringspladsen. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier er der ChemiSorb-puder på fælleslageret i , tremmerum 8. De hænger på tremmevæggen til højre for døren. Uheld med radioaktive stoffer, se sikkerhedsforskrifterne.

8 6 Tyverialarmer i Forskerparken I Forskerparken findes en tyverialarm, der automatisk bliver slået til om aftenen. Man kan stadig arbejde i bygningerne, uden at alarmen går i gang. Alarmen udløses dog ved lyden af knust glas og ved kraftig lukning af døre og vinduer. Alarmen kan også gå i gang, hvis man holder en yderdør åben i mere end ca. 10 sekunder. Hvis alarmen lyder: Orienter dig kort, om der er noget udsædvanligt. Ring til og oplys KODE (alle får oplyst koden ved ansættelsen), dit ID -adgangskortnummer og informer om situationen. Hvis alarmcentralen ikke kontaktes, når alarmen lyder, vil der blive sendt en vagtpatrulje, og instituttet kommer til at betale for denne udgift. Værdigrundlag for Institut for Molekylærbiologi og Genetik Synlige og veldefinerede mål for alle, formuleret gennem åben dialog og planlægning Ledelse baseret på gennemsigtighed i beslutningsprocesserne Samarbejde præget af en positiv ånd, fælles socialt engagement, ansvarlighed og gensidig respekt Selvstændighed og fleksibilitet inden for fællesskabets rammer Kreative medarbejdere som inspirerer og motiverer hinanden Fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø sikret gennem en aktiv og ansvarlig dialog Undervisning og forskning på højeste internationale plan

9 7 Biokæden Fællesfaciliteter MBG- Biokæden ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på opslagstavlen ved sekretariatet og på hjemmesiden: Vejerum - lokale 324, bygning 1130 Til afvejning af medier og farlige eller sundhedsskadelige stoffer. Her findes også autoklave, dobbelt-destilleret vand samt faciliteter til ophældning af agarplader. Fotorum - lokale 321, bygning 1130 BioRad scanner - lokale 429, bygning 1130 medbring selv phosphorsceens High-speed centrifuger - lokale 311, bygning 1131 Geldoc - lokale 430, bygning 1131 Ultracentrifuger - lokale 509, bygning 1130 Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper mv. foretages i Outlook/Exchange-kalenderen Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Ismaskiner og tøris - lokale 323, bygning 1130 Isotoprum - lokale 320, bygning 1131 Kun nøgleansvarlige medarbejdere, der har modtaget instruktion af en person, der er ansvarlig for isotoprummet, har adgang. Filmdosimetre udleveres på institutkontoret i Biokæden - gruppen betaler selv. Scintillationstællere - Tællevials samt tællevæske findes i lokale 506, bygning Brug scintillationstælleren i Forskerparken, husk at tage dit affald med tilbage til lokale 506/1130 i Biokæden. Sonicator - lokale 506, bygning 1130 Autoklave lokale 323, bygning 1130 Ethanol se listen med sprithentere på laborantopslagstavlen, bygning 1130, 3. etage eller hos Astrid Kühle, bygning 1130, lokale 218. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier skal der bruges ChemiSorb-puder, der forefindes i bygning 1130, 3. etage ved førstehjælpskasserne.

10 8 Affaldshåndtering Almindeligt husholdningsaffald anbringes i papirkurve eller affaldssække. Fast affald, der er kontamineret med små mængder kemikalier eller lignende, anbringes i fast H-poser i de klare plastbeholdere, mærket Fast H-affald. Flydende affald sorteres i sikkerhedsgodkendte plastbeholdere i stinkskabe efter de ophængte anvisninger. Sættes derefter på bordet i lokale 148, bygning Al affald skal mærkes med navn, lab.nr. samt indhold. Nye plastbeholdere hentes i skabet overfor lokale 430/1131. De gule risikoaffaldskasser benyttes kun til blod eller væv fra medicinsk behandling af mennesker, dyr eller biologisk forskning med ringe risiko for smittefare. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter. Når disse er fyldte og lukket forsvarligt, anbringes de i plastbeholdere mærket Fast H-affald. Bøtterne findes i skabet til venstre for døren til autoklaverummet, lokale 323/1130. Glasaffald opsamles i laboratoriet. Bringes derefter til affaldscontainer foran lokale 148, bygning Biologisk affald opsamles i autoklavespande - større mængder flydende affald mærkes med autoklavetape med navn og gruppe på, og anbringes derefter i opvaskebakken til autoklave affald i klassificerede lokaler. Radioaktivt affald fast og flydende afleveres i hotrummet, lokale 320, bygning Se i øvrigt sikkerhedsforskrifterne.

11 9 Registrering af nye studerende, medarbejdere og gæster Relevant information samt skemaer findes her: Den ansatte/studerende vil efter registreringen få oprettet adresse og en profilside på MBG s website (http://mbg.au.dk/kontakt/medarbejdere-og-studerende/). Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende/specialestuderende selv uploade yderligere information i PURE (publikationsliste, CV, forskningsområder mv.) (http://medarbejdere.au.dk/pure/). Alle nye, der opholder sig på instituttet i seks måneder eller mere, vil blive indkaldt til fotografering til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Bemærk, at studerende selv skal tegne en arbejdsskadeforsikring, Garderobeskab fås hos Michael Bjørn (Forskerparken). I Biokæden finder du et ledigt skab og medbringer selv en hængelås med nøgle.

12 10 Adgangskort/nøgler til instituttet og undervisningslokaler Udlevering af adgangskort/nøgler Før du kan få udleveret adgangskort/nøgler, skal du have en introduktion til sikkerhed i laboratoriet af en arbejdsmiljørepræsentant (se tjekliste på næste side). Når du har fået en sikkerhedsgennemgang, gør du følgende: 1) Bestil og betal* for adgangskort/nøgler på følgende link: https://auws.au.dk/depositum_mol Studerende: Studerende kan dog gratis få deres studiekort (fra 2010 og nyere) aktiveret og behøver derfor ikke et adgangskort. Du skal blot henvende sig til Ewelina Andreasen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for at få det aktiveret (dog skal en underskrevet tjekliste og registreringsskema medbringes, se nedenfor). Hvis du ønsker nøgler, skal disse dog stadig bestilles og betales for. 2) Henvend dig til Ewelina Z. Andreasen/Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for udlevering af adgangskort/nøgler, hvor du medbringer følgende papirer: i) udprint af bevis på bestilling og betaling af adgangskort/nøgler ii) underskrevet tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø - folderen Sikkert arbejdsmiljø iii) udfyldt skema til registrering af studerende, medarbejdere/ph.d.-studerende eller gæster *Der betales et depositum på 200 kr. for nøgler og 100 kr. for adgangskort. Ved afrejse fra instituttet afleveres adgangskort/nøgler til Ewelina Z. Andreasen/ Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken), der vil sørge for, at depositum bliver tilbageført din konto. Biokæden. Forskerparken

13 11 Tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø Institut for Molekylærbiologi og Genetik For at få udleveret nøgle/nøglekort til instituttet er det nødvendigt, at den nye studerende/ ansatte/gæst får et godt kendskab til sikkerhed i laboratoriet. Dette sikres ved en introduktion til nedenstående områder. For at få nøgle/-kort skal man svare positivt på alle spørgsmål undtagen sidste punkt (Har du en form for sikkerhedsuddannelse), da denne uddannelse tilbydes af MBG, når den nye person er startet. Nedenstående tjekliste udfyldes og underskrives af vejleder/vært og arbejdsmiljørepræsentant og medbringes til den person, der udleverer adgangskort/nøgler. Er du blevet introduceret til følgende punkter nedenfor? Ja Nej GMO Radioaktive isotoper Affald Kemikalier Personlige værnemidler Registrering ved instituttet Præsentation af personale Rundvisning i huset Desinficering Kitler Dosimeter Affald Har læst instituttets Sikkerhedsmateriale Har du en form for Førstehjælp sikkerhedsuddannelse Brandkursus Sikkerhedskursus Affald Sorteres efter forskrifterne Affaldshåndtering Husholdningsaffald/glasaffald Giftige: opbevaring under lås Kræftfremkaldende: mærkning ved labels Introduktion til Kiros: password Kitler Handsker Briller Ansigtsskærm, ved håndtering af flydende kvælstof Hvor findes: øjenskylleflasker, brandtæppe, brandslukker Udfyldt (og indsendt) skema for studerende, nyansatte, gæster eller gæstestuderende Arbejdsmiljørepræsentant Laborant(er) i gruppen Skal der udleveres en nøgle? Ny medarbejder/studerendes underskrift dato: Vejleders/værts underskrift Arbejdsmiljørepræsentants underskrift

14 12

15 13

16 14

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 02-03-2014 19:00-21:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af Kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 Sikkerhedsmanual Oversigt Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3 S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 S2 Førstehjælpsudstyr 04-01-2007

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET MENTORGUIDE 1 M GENTOR U IDE MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET 2 MENTORGUIDE CHECKLISTE Good to know: Før ankomst... 3 Ankomsten Lejekontrakt og nøgle... 3 Afhentning og indkvartering... 3 4 Faglig

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Gå ind på: http://easy.ask.dk/easy Tast dit Brugernavn og Password. Bemærk, at systemet skelner mellem store og små bogstaver. Herefter kommer du ind på forsiden og du

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde III

AlmenBolig+ - Beboermøde III AlmenBolig+ - Beboermøde III Langhusene Gårdrum 4 (27) Gårdrum 3 (23) Gårdrum 1 (41) Gårdrum 2 (34) Program for beboermøde d. 15. november 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Indflytningsprocessen

Læs mere

Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Birte Martin (BM) 18A Mark Anderson (MA) 14D Sidsel Marie Andersen

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011

VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011 VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2009/JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN CARLSBERG FREDERICIA SIKKERHED CARLSBERG

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i Roskilde Torsdag d. 25/08-2011 kl. 13:00 til 14:30 i D1.46 REFERAT

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere