SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet"

Transkript

1 SIKKERT 1 ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet APRIL 2015

2

3 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121 Arbejdsmiljøsgruppe 2: Laboratorier i bygning 1130 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 3: Laboratorier i bygning 1131 i Biokæden Arbejdsmiljøsgruppe 4: Laboratorier i bygning 1 (3131) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 5: Laboratorier i bygning 3 (3133) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 6: Laboratorier i bygning 5 (3134) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 7: Laboratorier i bygning 6 (3132) i Forskerparken Arbejdsmiljøsgruppe 8: MBG Foulum Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG Flakkebjerg Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af og blandt det teknisk og administrative personale) og en arbejdslederrepræsentant (videnskabelig medarbejder - udpeget af institutledelsen). Arbejdsmiljøgruppe 1: Arbejdsmiljøleder: Magdalena Pyrz; Arbejdsmiljørepræsentant: Michael Bjørn Arbejdsmiljøgruppe 2 - Bygning 1130: Arbejdsmiljøleder: Mogens Duch; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henriksen (2. etage), Dorthe C. Riishøj (3. etage) og Rikke Jespersen (4. etage) Arbejdsmiljøgruppe 3 - bygning 1131: Arbejdsmiljøleder: Anni Hangaard Andersen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorthe C. Riishøj (4. etage) og Claudia Scheffler (3., 5. og 6. etage) Arbejdsmiljøgruppe 4 - bygning 1 (3131): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentant. Anni Christensen ( etage) Arbejdsmiljøgruppe 5 - bygning 3 (3133): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tetyana Klymchuk (1. etage), Margit Skriver Rasmussen (2. etage) og Sanne Nordestgaard Andersen (3. etage) Arbejdsmiljøgruppe 6 - bygning 5 (3134): Arbejdsmiljøleder: Jens Stougaard; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tania Aaquist Nielsen (0. etage), Maria Vinther (1. etage) og Dorthe Bødker Jensen (2. etage) Arbejdsmiljøgruppe 7 - bygning 6 (3132): Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Vends (0. etage), Karen Margrethe Nielsen (1. etage) og Anna Marie Nielsen (2. etage) Arbejdsmiljøsgruppe 8: Sektion for Molekylær Genetik og Systembiologi /Foulum Arbejdsmiljøleder: Bo Thomsen; Arbejdsmiljørepræsentant: Bente Flügel Arbejdsmiljøsgruppe 9: MBG /Flakkebjerg Arbejdsmiljøleder: Per Gregersen, Arbejdsmiljørepræsentant: Lis Bagnkop Holte De daglige ledere af arbejdsmiljøsarbejdet: Bygningerne 1-6, Barak 12 og de grå pavilloner i Forskerparken - Niels Sandal Biokæden (bygningerne 1130, 1131, 1134 og 1135) - Mogens R. Duch Bygning 1120/ Magdalena Pyrz

4 2 Læs afsnittet Arbejdsmiljø under Medarbejdersiden (http://mbg.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/) Her finder du blandt andet: Instituttets sikkerhedsforskrifter. Findes også i papirform i hvert laboratorium. Gul er dansk udgave og rød er engelsk. Instituttets graviditetspolitik graviditetspjece.pdf Instituttets alkoholpolitik El-sikkerhed: Referater fra Arbejdsmiljøudvalget Sikkerhedskurser Instituttets arbejdsmiljøorganisation Anmeldelse af arbejdsskade: KIROS (kemikaliedatabase): Klassificerede laboratorier Klasse 1: Ved arbejde i laboratoriet skal man være iført hvid kittel med gult biohazard -mærke eller gule kitler. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Klasse 2: Der gælder specielle regler og oplæring for arbejde i klasse 2-laboratorier se sikkerhedsforskrifterne hos din arbejdsmiljørepræsentant. Der bæres en grøn kittel.

5 3 Generelle sikkerhedsregler for arbejde i laboratoriet Husk regler for god hygiejne, herunder at det er strengt forbudt at spise og drikke i laboratoriet. Alle uheld skal meddeles til et medlem af arbejdsmiljøgruppen. Du skal altid være iført en knappet kittel, når du er i et laboratorium. Ved arbejde i et klassificeret laboratorium: Klasse 1 skal man være iført en hvid kittel med gult biohazard -mærke på eller en gul kittel. I klassificerede cellelaboratorier bæres enten en hvid kittel med biohazard mærke eller grøn kittel. Kitlen må ikke bæres uden for de klassificerede laboratorier. I Klasse 2 laboratorium bæres en grøn kittel. Handsker husk at handskerne beskytter dig, og vær opmærksom på, at der findes forskellige typer handsker til arbejde med forskellige stoffer. Husk at undgå at forurene omgivelserne, og tag handskerne af, når du er færdig med det pågældende arbejde. Handsker må ikke bruges uden for laboratoriegangen. Ved arbejde med flydende nitrogen skal der bruges beskyttelsesskærm. Brug aldrig elevatoren sammen med flydende nitrogen. Vær opmærksom på de skærpede regler ved arbejde i de klassificerede laboratorier. Det er forbudt at bruge privat mobiltelefon i de klassificerede laboratorier. En forudsætning for arbejdet på instituttet er, at man har fået en grundig instruktion i anvendelsen af apparatur og faciliteter, og at man har fået et godt kendskab til sikkerheden i laboratoriet. Kommer du i tvivl, så spørg laboranten i din gruppe, en arbejdsmiljørepræsentant eller en person fra den gruppe, der har apparaturet. Alle har et ansvar for, at fejl og mangler på apparatur bliver udbedret! Studerende, der arbejder i laboratoriet, skal snarest efter start gennemgå instituttets kurser i førstehjælp, brandslukning og laboratorieadfærd. Laborantelever skal gennemgå instituttets kurser i laboratorieadfærd, førstehjælp og brandslukning.

6 4 Forskerparken Fællesfaciliteter MBG-FP ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på hjemmesiden: Forklaring på bygnings/lokalenumrene nedenfor: : 3132= bygning; 2 = etage;11= lokale Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper, projektorer, mv. Booking foretages i Outlook/Exchange-kalenderen. Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Forskerparken Faciliteter i Biokæden Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Vælg det ønskede udstyr. Her kan du også se, hvor udstyret er lokaliseret. Typhoon mellemgang Sonicator (pavillon 3) på loftet. Scintillationstæller Fluorescensmikroskop Konfokalmikroskop Autoklave De to store autoklaver må ikke betjenes! Derimod må gulvautoklaven på venstre side bruges - følg instruksen. Efter autoklavering skal brugeren hurtigst muligt komme affaldet i en sort sæk, der bortskaffes i affaldscontaineren på parkeringspladsen Milliporeanlæg Instruks ved anlægget. Trykflasker Bestilles direkte hos AGA Depot/Svejsehuset på telefon: Ved alle henvendelser opgives vores kundenr.: , projekt- og aktivitetsnummer og jeres eget navn. De fulde trykflasker bliver af AGA stillet i skuret på parkeringspladsen (på venstre side) med jeres navn og kundenummer på. De tomme returflasker sættes tilbage i skuret (højre side) og påhænges skiltet Tomme returflasker, kundenr Bemærk: Esben Skipper Sørensen og Ove Lillelund (Daniel Otzens) grupper har deres eget kundenummer. Ethanol Spritansvarlige, se listen med ansvarsfordelingen på nettet under Arbejdsmiljø.

7 5 Mørkerum Fyld fremkalder, H2O og fixer op til fremkaldermaskinen, hvis det er nødvendigt, se instruks på væggen og ryd op efter dig. Isotoprum klasse B Se instruks på døren. Adgang kun med et dertil åbnet nøglekort. Ismaskine - kælderen mellem bygning 3131 og Affaldsrum for radioaktivitet Hver gruppe har sin egen affaldstromle. På listen på tromlen skrives dato, isotop, mængde og eget navn. Når indholdet i tromlen kan betegnes som inaktivt (se instruks på døren), bortskaffes det som almindeligt fast H-affald af gruppen selv. Fælleslager i tremmerum 8 TORK-ruller, øjenskylleflasker, Falckkasser, varer til frokoststuen. Fælleslager tremmerum Emballage til affald Grå containere til affald (på parkeringspladsen): A. Kun til H-fast affald B. Øvrigt affald efter sortering (se nedenfor) Affaldshåndtering Alm. husholdningsaffald: Anbringes i papirkurve eller affaldssække. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter, lukkes forsvarligt og bortskaffes som H-fast affald. Kemikalieaffald: Alt fast eller flydende kemikalieaffald sorteres i laboratoriet efter forskrifterne Affaldshåndtering i Forskerparken og sættes derefter i de tilsvarende tromler i de to containere på parkeringspladsen. Beholdere og plastposer til affald forefindes i tremmerum i kælderen under bygning 3. Biologisk affald fra klassificerede laboratorier: Placeres i autoklavespande i lab, som bortskaffes ved autoklavering i autoklaverummet, Flydende affald autoklaveres eller desinficeres med 2% Diversol natten over og hældes derefter i vasken. Radioaktivt affald: Følg instruktion i sikkerhedsforskrifter. Glasaffald: Efter opsamling i lab, lægges det i container i cykelskur ved parkeringspladsen. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier er der ChemiSorb-puder på fælleslageret i , tremmerum 8. De hænger på tremmevæggen til højre for døren. Uheld med radioaktive stoffer, se sikkerhedsforskrifterne.

8 6 Tyverialarmer i Forskerparken I Forskerparken findes en tyverialarm, der automatisk bliver slået til om aftenen. Man kan stadig arbejde i bygningerne, uden at alarmen går i gang. Alarmen udløses dog ved lyden af knust glas og ved kraftig lukning af døre og vinduer. Alarmen kan også gå i gang, hvis man holder en yderdør åben i mere end ca. 10 sekunder. Hvis alarmen lyder: Orienter dig kort, om der er noget udsædvanligt. Ring til og oplys KODE (alle får oplyst koden ved ansættelsen), dit ID -adgangskortnummer og informer om situationen. Hvis alarmcentralen ikke kontaktes, når alarmen lyder, vil der blive sendt en vagtpatrulje, og instituttet kommer til at betale for denne udgift. Værdigrundlag for Institut for Molekylærbiologi og Genetik Synlige og veldefinerede mål for alle, formuleret gennem åben dialog og planlægning Ledelse baseret på gennemsigtighed i beslutningsprocesserne Samarbejde præget af en positiv ånd, fælles socialt engagement, ansvarlighed og gensidig respekt Selvstændighed og fleksibilitet inden for fællesskabets rammer Kreative medarbejdere som inspirerer og motiverer hinanden Fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø sikret gennem en aktiv og ansvarlig dialog Undervisning og forskning på højeste internationale plan

9 7 Biokæden Fællesfaciliteter MBG- Biokæden ansvarsfordeling: Listen over ansvarsfordelingen for forskelligt apparatur og de forskellige fællesrum findes på opslagstavlen ved sekretariatet og på hjemmesiden: Vejerum - lokale 324, bygning 1130 Til afvejning af medier og farlige eller sundhedsskadelige stoffer. Her findes også autoklave, dobbelt-destilleret vand samt faciliteter til ophældning af agarplader. Fotorum - lokale 321, bygning 1130 BioRad scanner - lokale 429, bygning 1130 medbring selv phosphorsceens High-speed centrifuger - lokale 311, bygning 1131 Geldoc - lokale 430, bygning 1131 Ultracentrifuger - lokale 509, bygning 1130 Booking af udstyr såsom ultracentrifuger, mikroskoper mv. foretages i Outlook/Exchange-kalenderen Åbn kalender fra adressebogen, skriv #MBG Udstyr - Biokæden Ismaskiner og tøris - lokale 323, bygning 1130 Isotoprum - lokale 320, bygning 1131 Kun nøgleansvarlige medarbejdere, der har modtaget instruktion af en person, der er ansvarlig for isotoprummet, har adgang. Filmdosimetre udleveres på institutkontoret i Biokæden - gruppen betaler selv. Scintillationstællere - Tællevials samt tællevæske findes i lokale 506, bygning Brug scintillationstælleren i Forskerparken, husk at tage dit affald med tilbage til lokale 506/1130 i Biokæden. Sonicator - lokale 506, bygning 1130 Autoklave lokale 323, bygning 1130 Ethanol se listen med sprithentere på laborantopslagstavlen, bygning 1130, 3. etage eller hos Astrid Kühle, bygning 1130, lokale 218. Uheld Til opsamling af større spild af flydende kemikalier skal der bruges ChemiSorb-puder, der forefindes i bygning 1130, 3. etage ved førstehjælpskasserne.

10 8 Affaldshåndtering Almindeligt husholdningsaffald anbringes i papirkurve eller affaldssække. Fast affald, der er kontamineret med små mængder kemikalier eller lignende, anbringes i fast H-poser i de klare plastbeholdere, mærket Fast H-affald. Flydende affald sorteres i sikkerhedsgodkendte plastbeholdere i stinkskabe efter de ophængte anvisninger. Sættes derefter på bordet i lokale 148, bygning Al affald skal mærkes med navn, lab.nr. samt indhold. Nye plastbeholdere hentes i skabet overfor lokale 430/1131. De gule risikoaffaldskasser benyttes kun til blod eller væv fra medicinsk behandling af mennesker, dyr eller biologisk forskning med ringe risiko for smittefare. Skalpeller og kanyler opsamles i små gule bøtter. Når disse er fyldte og lukket forsvarligt, anbringes de i plastbeholdere mærket Fast H-affald. Bøtterne findes i skabet til venstre for døren til autoklaverummet, lokale 323/1130. Glasaffald opsamles i laboratoriet. Bringes derefter til affaldscontainer foran lokale 148, bygning Biologisk affald opsamles i autoklavespande - større mængder flydende affald mærkes med autoklavetape med navn og gruppe på, og anbringes derefter i opvaskebakken til autoklave affald i klassificerede lokaler. Radioaktivt affald fast og flydende afleveres i hotrummet, lokale 320, bygning Se i øvrigt sikkerhedsforskrifterne.

11 9 Registrering af nye studerende, medarbejdere og gæster Relevant information samt skemaer findes her: Den ansatte/studerende vil efter registreringen få oprettet adresse og en profilside på MBG s website (http://mbg.au.dk/kontakt/medarbejdere-og-studerende/). Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende/specialestuderende selv uploade yderligere information i PURE (publikationsliste, CV, forskningsområder mv.) (http://medarbejdere.au.dk/pure/). Alle nye, der opholder sig på instituttet i seks måneder eller mere, vil blive indkaldt til fotografering til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Bemærk, at studerende selv skal tegne en arbejdsskadeforsikring, Garderobeskab fås hos Michael Bjørn (Forskerparken). I Biokæden finder du et ledigt skab og medbringer selv en hængelås med nøgle.

12 10 Adgangskort/nøgler til instituttet og undervisningslokaler Udlevering af adgangskort/nøgler Før du kan få udleveret adgangskort/nøgler, skal du have en introduktion til sikkerhed i laboratoriet af en arbejdsmiljørepræsentant (se tjekliste på næste side). Når du har fået en sikkerhedsgennemgang, gør du følgende: 1) Bestil og betal* for adgangskort/nøgler på følgende link: https://auws.au.dk/depositum_mol Studerende: Studerende kan dog gratis få deres studiekort (fra 2010 og nyere) aktiveret og behøver derfor ikke et adgangskort. Du skal blot henvende sig til Ewelina Andreasen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for at få det aktiveret (dog skal en underskrevet tjekliste og registreringsskema medbringes, se nedenfor). Hvis du ønsker nøgler, skal disse dog stadig bestilles og betales for. 2) Henvend dig til Ewelina Z. Andreasen/Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken) for udlevering af adgangskort/nøgler, hvor du medbringer følgende papirer: i) udprint af bevis på bestilling og betaling af adgangskort/nøgler ii) underskrevet tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø - folderen Sikkert arbejdsmiljø iii) udfyldt skema til registrering af studerende, medarbejdere/ph.d.-studerende eller gæster *Der betales et depositum på 200 kr. for nøgler og 100 kr. for adgangskort. Ved afrejse fra instituttet afleveres adgangskort/nøgler til Ewelina Z. Andreasen/ Sofie Gravesen (Biokæden) eller Dorte Abildskov (Forskerparken), der vil sørge for, at depositum bliver tilbageført din konto. Biokæden. Forskerparken

13 11 Tjekliste vedr. sikkert arbejdsmiljø Institut for Molekylærbiologi og Genetik For at få udleveret nøgle/nøglekort til instituttet er det nødvendigt, at den nye studerende/ ansatte/gæst får et godt kendskab til sikkerhed i laboratoriet. Dette sikres ved en introduktion til nedenstående områder. For at få nøgle/-kort skal man svare positivt på alle spørgsmål undtagen sidste punkt (Har du en form for sikkerhedsuddannelse), da denne uddannelse tilbydes af MBG, når den nye person er startet. Nedenstående tjekliste udfyldes og underskrives af vejleder/vært og arbejdsmiljørepræsentant og medbringes til den person, der udleverer adgangskort/nøgler. Er du blevet introduceret til følgende punkter nedenfor? Ja Nej GMO Radioaktive isotoper Affald Kemikalier Personlige værnemidler Registrering ved instituttet Præsentation af personale Rundvisning i huset Desinficering Kitler Dosimeter Affald Har læst instituttets Sikkerhedsmateriale Har du en form for Førstehjælp sikkerhedsuddannelse Brandkursus Sikkerhedskursus Affald Sorteres efter forskrifterne Affaldshåndtering Husholdningsaffald/glasaffald Giftige: opbevaring under lås Kræftfremkaldende: mærkning ved labels Introduktion til Kiros: password Kitler Handsker Briller Ansigtsskærm, ved håndtering af flydende kvælstof Hvor findes: øjenskylleflasker, brandtæppe, brandslukker Udfyldt (og indsendt) skema for studerende, nyansatte, gæster eller gæstestuderende Arbejdsmiljørepræsentant Laborant(er) i gruppen Skal der udleveres en nøgle? Ny medarbejder/studerendes underskrift dato: Vejleders/værts underskrift Arbejdsmiljørepræsentants underskrift

14 12

15 13

16 14

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20

ChemiCare4. Brugervejledning. Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 ChemiCare4 Brugervejledning Iver Slot Telefax : 76 30 70 21 Tlf. : 76 30 70 20 1. Indledning Der er gjort hvad der er muligt, for at gøre ChemiCare4's brugerflade overskuelig og intuitiv. Så mange som

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere