SGM Servicegruppemøde - REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGM Servicegruppemøde - REFERAT"

Transkript

1 SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens- arbejde Almindelige forkortelser: SG: SGM: SGR: SU: WSO: ABC: Dagsorden: Servicegruppe Servicegruppemøde Servicegrupperepræsentant Serviceudvalg World Service Organization (Verdensserviceorganisationen) Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference) 1) Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent Mødeleder: LM, Ordstyrer: ST. 3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA- grupperne (kort). Lars Kolding, Pia - Tirsdagsgrpuppen Vanløse, Mike Ringsted, (observatør) Joan, GSR Ringsted, Hans Henrik GSR - Torsdagsgruppe, (webansvarlig+mødelister) Islands Brygge, København, Jesper GSR Købmagerkirken KBH, Steffen Mandagsgrp. Kolding, (observatør) Tina GSR - Mandagsgrp. Kolding, Torsten Ringsted, (observatør) Fridtjof GSR Davidsgrp., KBH, MM GSR Svendborg, og som repr. For Danmark i Intl.Udvalg, WSO Else Marie GSR Christinia, KBH, Svend GSR Ålborg, PN Litteraturudvalg Dorrit Odense (observatør) Trine - Odense (observatør 4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. Jesper gør opmærksom på, at dagsorden ikke var ude i rette tid, og punkt 7 derfor kun kan diskuteres, men ikke kan besluttes noget under dette punkt. Der er flere indlæg fra forskellige medlemmer, men så giver vi slip og accepterer indsigelsen. 5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Godkendt

2 6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a) Kasserer / økonomiudvalg. Ingen tilstede. b) Litteratur PN: Vi har udarbejdet retningslinier for vores udvalg. Disse skulle have været fremlagt i dag, og SGM skulle have taget stilling til dem, så vi kan komme videre med arbejdet i udvalget herunder en eventuel igangsøtning af oversættelse af Meditationsbogen, men da Jesper har gjort indsigelse mod punkt 7, må vi nok endnu engang udsætte dette. Vi fremlægger retningslinier og oversættelsesplan på næste SGM. c) Hjemmeside Fungerer godt i udvalget d) Mødeliste HH: Lidt problemer med mails og opdatering. TIL GRUPPERNE: HUSK at registrere eller ajourføre én gang årligt på den internationale webside. Husk at stemmeret på SGM (hvis du er GSR) er afhængig af, at dit møde er registreret/opdateret. SE MERE UNDER: SGM TIL GRUPPERNE sidst i referatet e) Bogsalg I USA er der ikke flere trykte Røde Bøger. Tidl. Ansvarlig for bogsalg oplyser, at der er ca 150 rød bog i danmark. Der står en palle med litteratur i en garage. NY ANSVARLIG FOR BOGSALG ØNSKES Vi (SGM) er glade for den udviste interesse i Bogsalg. Interesserede i serviceposten må møde op på næste SGM. Vi (SGM) ønsker fremover retningslinier i Bogsalgudvalget og også i alle andre udvalg så vi kan imødegå lignende problemstillinger, hvor alt bare flyder, og ingen ved, hvad der foregår. STATUS ER: Bogsalg er ikke- eksisterende lige nu f) Kontaktudvalg STATUS: Der er ingen kontakt mellem medlemmerne i udvalget g) Mødekoordinering (landsmøder osv.) Hvem vil være med i udvalget? Tur til AA landsmøde i Ålborg gik godt. GODT GÅET!!! h) Internationalt (WSO samt Europa/MM). MM: Riga rapport vedlægges. Kort resumé: At skabe kontakt til alle grupper i Europa. Fragt på bøger er dyr, så at få trykt bøger i eget land, kunne være et fremtidigt mål. ACA har nu møder i 8 nye lande i Europe, så det går fremad med at få budskabet ud. Et medlem på SGM udtrykker ønsket om en APP til Rød Bog

3 i) Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt udvalg, MM/Internationalt udvalg MM: Vi har ikke haft møder siden sidste SGM. Vi har udsendt brev til de to grupper, der var klaget over. MM: Jeg har undersøgt, hvad de gør i USA i lignende tilfælde (klager over møder). De gør følgende: Skriv til dem, og opfordre til deres gruppesamvittighed. Virker dette ikke, så slet dem fra mødelisten. Og HUSK: Møder, der IKKE figurerer på mødeliste, har ikke stemmeret via deres GSR. NOTE vedr. Bogsalg: Vi ønsker en procedure, der hedder: Betal, når I bestiller. Bøger fremsendes først, når betaling er gennemført. Kredit gives ikke. Grupper må indkøbe efetr deres økonom. (note fra referent: Nu har mange mobilpay eller Swipp, så bogsalg kunne have et telefonnummer, som kasserer hæfter på deres konto. Derved kan betaling gennemføres øjeblikkeligt, og bøger sendes med det samme. Såfremt kasserer har et tilknyttet nummer, kan overførsler ske på samme måde. ) 7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. a) Vi mangler fortsat en kasserer. Har vi vedtaget at Jesper permanent kan foretage udbetalinger for udlæg indtil kasserer findes?? Jesper er ikke kasserer, men har sørget for udbetaling i særlige tilfælde. Mike og Pia ønsker at opstille til kassererposten. De er dermed mødt op på det første SGM. For at kunne vælges kræves der fremmøde på to SGM møder. Pia fortæller, at det er svært atgennemskue procedurer vedr valg. Grundet Jespers indsigelse mod hele Punkt 7, med begrundelse i, at dagsorden er udsendt for sent, kan Pia og Mike desværre ikke opstille i dag. De kan opstilles til valg næste gang, og vælges gangen efter. FORSLAG: At have et fast punkt på dagsordenen, der hedder Opstilling til/valg af Betroede Tjenere. Derved undgår vi alt dette sejtrækkeri. Betroede Tjene, der vælges, og så pludselig ikke er valgt alligevel. Dette er ikke gavnligt for fællesskabet, og arbejdet for fællesskabet (udvalgene). PUNKT til næste Dagsorden: Valg af betroede tjenere: Kasserer Formand Sekretær Diverse udvalg (herunder Litteratur, Bogsalg etc.) Andre Betroede Tjenere?? Bliver der slet ikke fremlagt noget vedr vores økonomi i ACA Danmark. Jo, når der er en kasserer.

4 b) Brev til grupper der ikke overholder traditioner og principper, hvad er status? Se punkt 6 i c) Grøn bog. Hvad er status? Der blev snakket om genoptryk af Grøn Bog, men p.t. ved vi ikke mere om det. d) Bogsalg. Hvad er status? Se punkt 6 c e) Litteraturudvalg: Struktur og retningslinjer i udvalget fremlægges til godkendelse. Struktur/arbejdsform og retningslinier fremlægges til godkendelse på næste SGM. Dette er nu et punkt på næste Dagsorden PN udtrykker frustration over, at hun ikke ved, om hun er valgt eller ej. Jeg ønsker tydelighed, ellers kan alt vores arbejde være spildt. Vores arbejde handler jo om, at få budskabet via oversat litteratur ud til medlemmerne. Jeg har en kraftig fornemmelse af (viden om), at jeg møder modstand og bliver modarbejdet. Dette er uforståeligt for mig, for den/de modarbejdende kender mig overhovedet ikke... I Litteraturudvalget ønsker vi blot at arbejde for fællesskabet, at få udbredt budskabet og være til gavn for vores fællesskab. Og nu vil vi gerne kunne begynde arbejdet, i stedet for at skulle kæmpe med egenrådighed, styring og kontrol fra anden side. Tak for mig!! f) Litteratur og oversættelse: Hvad skal oversættes lige nu. Udarbejd evt. en liste. PN: Ønskes Meditationsbogen oversat først? Ja. Og dette kan først besluttes på næste SGM. g) Økonomi i udvalget? PN: Jeg har et anslået budget med, men igen igen: Dette må så udsættes til næste SGM, grundet indsigelsen mod for sent udsendt Dagsorden. Vi vil IKKE lægge penge ud i udvalget. Det skal være muligt for ethvert medlem af ACA, at lave service, og det skal ikke afhænge af vores personlige økonomi. Så indtil vores budget er godkendt, og vi har fået udbetalt penge til udvalgets kasse, må vi udføre det arjde vik kan, som ikke kræver udgift. 8) Eventuelt : PIA: Ved opslag på hjemmesiden om ønskede Betroede Tjene, kunne jeg godt ønske, at der også stod opført en kontaktperson. 9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. NÆSTE to SGM: D. 22 februar i København (Neel, Købnerkirken) D. 31 maj på Fyn MM forespørger vedr adresse til SGM på Fyn 10) Kort evalueringsrunde Et rimeligt godt møde. 11) Afslutning og sindsrobøn

5 Bilag: Nyt fra Grupperne

6

7

8

9

10

11

12

13

14 SGM til grupperne: 1) Husk at registrere/opdatere jeres møde på den internationale hjemmeside. Jeres GSR har kun stemmeret på SGM, såfremt mødet er registreret/opdateret. Kontakt evt HH, ansvarlig for web og mødelister, hvis I har brug for hjælp. 2) Udfyld skemaet Nyt fra grupperne sammen med jeres gruppe på sidste gruppesamvittighedsmøde inden SGM. Skemaet findes på sidste side i referatet. Derved sparer vi tid på SGM, og det undgåes at blive den enkelte GSR s mening, men derimod gruppen, der taler. 3) SGM mangler betroede tjenere: Kasserer Sekretær Formand Udvalgsformænd i bl a Bogsalg Medlemmer til diverse udvalg 4) Fremover er der et fast punkt på Dagsordenen, der hedder: VALG af / Opstilling af Betroede tjenere 5) Næste SGM møde: D. 22 februar i København (Neel, Købnerkirken) 6) Hvilken litteratur ønsker din gruppe oversat først? På dette SGM blev Meditationsbogen foreslået. Hvad syntes I?

15 FORELØBIG dagsorden til næste SGM: Punkter på denne foreløbige dagsorden er hermed opslået i god tid. Har du punkter til dagsorden, så kontakt en i forretningsudvalget, og få punktet på i god tid. Senest skal det være på 14 dage inden næste SGM. HUSK: Punktet skal ikke kun meddeles, men være lagt ud/udsendt 14 dage før. Dagsorden: 1. Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2. Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent 3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA- grupperne (kort). 4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 5. Godkendelse af referat fra sidste SGM. 6. Valg af Betroede Tjenere: Kasserer Sekretær Formand Udvalg (bl.a. Bogsalg, Litteraturudvalg osv.) 7. Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a. Kasserer / økonomiudvalg. b. Litteratur c. Hjemmeside d. Mødeliste e. Bogsalg f. Kontaktudvalg g. Mødekoordinering (landsmøder osv.) Hvem vil være med i udvalget? h. Internationalt (WSO samt Europa/MM). i. Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt udvalg, MM/Internationalt udvalg j. Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 8. Beslutnings- /diskussionspunkt: a. Bogsalg. Hvad er status? b. Litteraturudvalg: Struktur og retningslinjer i udvalget fremlægges til godkendelse. Økonomi: Budget fremlægges Spørgsmål til GSR: Hvad skal oversættes lige nu. Udarbejd evt. en liste. Meditationsbogen er foreslået som første oversættelse. 9. Eventuelt : 10. Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. 11. Kort evalueringsrunde

16 Nyt fra grupperne Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også ACA- grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre om jeres eventuelle behov for støtte. Hvilken gruppe repræsenterer du/i? Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde? Hvor mange af disse er nykommere (ca.)? Hvordan går det i gruppen? Er der serviceposter, der ikke besat? Er der andet f.eks. gode erfaringer? Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM- dagsordenen næste gang?

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere