Introduktion til Lægeklinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Lægeklinikken"

Transkript

1 Introduktion til Lægeklinikken Foto.. 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Formål 3 Forord 4 Beskrivelse af lægeklinikken 5 Organisation 6 Arbejdsforhold 7 Arbejdstid 8 Personale 9 Bygdeforhold 10 Boligforhold 11 Børnepasningstilbud / skoler 12 Kulturforskelle 13 Transport 14 Indkøbsmuligheder 14 Fritidsaktiviteter 15 Specifikt om din faggruppe, vedlagt 2

3 Formål Formålet med introduktionsprogrammet til Lægeklinikken er: At byde dig velkommen. At give et indblik i Lægeklinikkens mangeartede funktioner og arbejdsopgaver. At medvirke til at du opnår tryghed, så du trives på arbejdspladsen. At tilbyde dig en generel og specifik viden om det at arbejde og bo i Grønland. 3

4 Forord Kære nye kollega Vi byder dig med denne introduktionspjece velkommen til Lægeklinikken. Vi håber at det vil være fyldestgørende, således at du kan danne dig et indtryk af din nye arbejdsplads. Skulle du i midlertid være nysgerrig efter mere viden om Lægeklinikken, om by og bygd eller måske kultur, så er der her en række links du kan kigge på: Lægeklinikkens hjemmeside - Nuuk kommunes hjemmeside - Nuuk Tourism s hjemmeside - Dronning Ingrids Hospitals hjemmeside - Kulturhusets hjemmeside - Grønlands hjemmestyres hjemmeside For alle nyansatte, uanset faggruppe, så gælder det, at man bliver afhentet i lufthavnen og kørt til sin bopæl. Er der tid til det, vil man også blive kørt til Lægeklinikken for at hilse på nye kollegaer. Det er vores håb at denne pjece viser sig at være fyldestgørende. Skulle det vise sig, at der er information du mangler eller skulle du have gode ideer til yderligere indhold, så hører vi meget gerne om det. Med kollegial hilsen Personalet på Lægeklinikken 4

5 Beskrivelse af Lægeklinikken Lægeklinikken i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med Dronning Ingrids Hospital, som vi også har en driftsmæssig tilknytning til. Administrativt hører Lægeklinikken dog under Kystledelsen. Lægeklinikken varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt distriktets to bygder. Vi har et samlet befolkningsgrundlag på godt indbyggere. Klinikken er et moderne sundhedscenter, som udover skadestue og modtagefunktion også rummer læge- og sygeplejekonsultation, apotek for byens borgere, sundhedspleje og hjemmesygepleje, audiologifunktion og en venereaklinik. På Lægeklinikken koordineres speciallægetilsyn ved rejsende speciallæge, ligesom patienter visiteres til undersøgelse og behandling på Dronning Ingrids Hospital. Lægeklinikken varetager skolesundhedstjenesten for byens 5 skoler, og fører tilsyn med beboerne på byens to alderdomshjem. Lægeklinikken er også ansvarlig for bygdesundhedstjenesten i distriktets to bygder (se mere under dette punkt). Lægeklinikken er vagtcentral for byens ambulancetjeneste, og varetager katastrofeberedskabet for Nuuk sundhedsdistrikt. Det er plejepersonalet som passer ambulancetelefonen og det er dem der vurderer om der skal sendes ambulance af sted. Adressen er: Personens navn c/o lægeklinikken postboks Nuuk Grønland Telefonnr /

6 6

7 Lægeklinikkens organisation Lægeklinikken ledes af en chefdistriktslæge og en forstander, kaldet distriktsledelsen. Distriktsledelsen refererer til Kystledelsen. Lægeklinikken har en samlet personalenormering på 55 personer. For yderligere information, se afsnit om personale. Kystledelsen Chefdistriktslæge & Forstander Læger Farmaceut Afdelingssygeplejerske Hjemmesygeplejersker Ledende sundhedsplejerske Lægesekretærer Farmakonomer Sygeplejersker Sundhedsmedhjælpere Sundhedsassistenter Sundhedsplejersker Sundhedsmedhjælpere Sekretær Portører Tolke Bygdepersonale Læger, lægesekretærer, farmaceut og farmakonomer referer direkte til chefdistriktslægen de øvrige til forstanderen. 7

8 Arbejdsforhold Lægeklinikken modtager stort set alle typer patienter og det nødvendiggør en bred faglig viden og erfaring. Af kategorier kan nævnes: Kirurgiske patienter Medicinske patienter Psykiatriske patienter Gynækologiske patienter Hud og kønssygdomme Ambulante patienter Akutte patienter Lægeklinikkens mange funktioner gør også at mange forskellige personalegrupper skal arbejde i et tæt samarbejde. Udover de mange personalekategorier i selve lægeklinikken, så har vi også en række eksterne samarbejdspartnere: Senge-, service- og behandlingsafdelinger på Dronning Ingrids Hospital, herunder også administrationen. Speciallæger. Direktoratet for Sundhed. Bygderådsformænd. Paarisa forebyggelse. Brandvæsen og politi Peqqissaanermut Ilinniarfik (Center for Sundhedsuddannelser) Nuuk kommune og mange, mange flere. 8

9 Arbejdstider Lægeklinikken er døgnbemandet og som følge deraf vil der forekomme vagter på alle tider af døgnet, alt efter hvilken personalegruppe du tilhører. Følgende vagtgrupper deltager i vagtdækning: Læger tilkaldevagt fra hjemmet. Sygeplejersker, sundhedsmedhjælpere, sundhedsassistenter og portører har vagt dag, aften og nat. Farmaceut/farmakonom har vagt fra hjemmet. Tolke har kun dagvagter på hverdage. Venerea har kun åbent i dagtimerne på hverdage. Sundhedsplejen og hjemmesygeplejen har normal åbningstid i dagtimerne på hverdage og tilkaldevagt kan forekomme uden for normal åbningstid. 9

10 Lægeklinikkens personale Lægeklinikken er som nævnt sammensat af mange personalekategorier og disse grupper skal både samarbejde og de skal også fungere individuelt. På selve lægeklinikken er der følgende: Lægeklinik: 1 chefdistriktslæge, 8 distriktslæger, 1 forstander, 1 afdelingssygeplejerske, 1 uddannelsesansvarlig sygeplejerske, 9 sygeplejersker, 8 sundhedsmedhjælpere,4 tolke, 1 kontorfuldmægtig, 1 overassistent, 3 lægesekretærer, 2 portører, 1 farmaceut og 3 farmakonomer. Venereaklinikken: (en del af lægeklinikken) 1 laborant og 2 sundhedsmedhjælpere. Sundhedsplejen: (fysisk placeret uden for lægeklinikken) 1 ledende sundhedsplejerske, 3 sundhedsplejersker, 2 sundhedsmedhjælpere og 1 sekretær. Hjemmesygeplejen: (Fysisk placeret sammen med sundhedsplejen) 3 hjemmesygeplejersker Bygdekonsultationerne: 1 stationssygeplejerske og 1 sundhedsmedhjælper i Qeqertarsuatsiaat og 1 sundhedsmedhjælper i Kapisillit 10

11 Bygdeforhold Lægeklinikken er ansvarlig for bygdesundhedstjenesten i henholdsvis Kapisillit og Fiskenæsset ( Qeqertarsuatsiaat). I Qeqertarsuatsiaat er der ca. 268 indbyggere og de betjenes til hverdag af en stationssygeplejerske og en sundhedsmedhjælper. Qeqertarsuatsiaat betyder den store Ø, i daglig tale bruges mest den danske betegnelse, Fiskenæsset. Fiskenæsset har både vuggestue, børnehave og skole hvor man kan tage 9. klasseprøve. Fiskenæsset har også et ældrekollektiv. Der er en KNI butik, et mindre supermarked og en kiosk. Derudover sælges frisk fisk, kød og fugle fra Bræddet. Der er også en grillbar, et vaskeri, kommune kontor og posthus. Der kan oprettes en KNI- konto på posthuset. Kapisillit ligger inde i bunden af det enorme fjordsystem der høre under Nuuk by og kommune. Her råder lidt mere beskedne forhold og indbyggertallet er på ca De to bygder besøges en gang hver anden måned, her kommer læge, jordemoder og andre med ærinde der. Ved akutte tilfælde kan patienten evakueres til Nuuk. 11

12 Boligforhold Boliger er et knapt gode i Nuuk. Der tales om ventetider på år hvis man kommer udefra. Som ansat i det grønlandske sundhedsvæsen har man dog krav på at få stillet bolig til rådighed. Der kan være tale om vakant bolig, det vil sige en midlertidig bolig hvor man bor til man får anvist en lejlighed gennem boligselskabet. Det kan vare fra en til flere måneder. Man betaler ikke husleje i vakantbolig. Som ansat har man pligt til at modtage en anvist vakant eller personalebolig, medmindre det udtrykkeligt fremgår af den pågældende ansattes overenskomst, at den ansatte har krav på en særlig type bolig, eksempelvis størrelsesmæssigt eller beliggenhedsmæssigt. En ansat der nægter at tage imod en anvist vakant eller personalebolig, har følgelig ikke krav på at få anvist en anden bolig og vil derfor blive slettet af ventelisten til en bolig og kan ikke genoptages på listen. En ansat der nægter at tage imod en anvist personalebolig, og som er indkvarteret vakant, har ikke længere krav på vakant godtgørelse eller fortsat vakant indkvartering på arbejdsgiverens regning, hvorfor fremtidig indkvartering er for den ansattes regning. En ansat der bliver sat ud af sin bolig på grund af misligholdelse, har ikke krav på at få anvist en anden bolig. Når man får anvist endelig bolig, så er der en række ting man skal være opmærksom på: Der skal betales et indskud svarende til 3 måneders husleje. Har man ikke pengene er det mulig at låne og afdrage over et år. Det betaler man 1100 kr. for ved indflytning. Der skal betales den første måneds husleje ved indflytning, inkl. a conto varme. Ved møbleret bolig skal der betales yderligere 200 kr. pr. måned. Ved indflytning synes lejligheden i samarbejde med en medarbejder fra boligselskabet og det kan anbefales at være meget omhyggelig med dette. Sørg for at aflæse elmåler ved indflytning og sørg for at det dokumenteres ved syn af lejligheden. Man skal selv sørge for etablering af telefon med mindre andet er aftalt. Der er mulighed for at etablere internetadgang, hvilket man selv betaler. 12

13 Børnepasningstilbud og skoler Nuuk by har alle diverse børnepasningstilbud i form af vuggestue, børnehave og dagpleje. Derudover vil man også kunne finde annoncer i den lokale ugeavis hvor private dagplejemødre tilbyder deres assistance. Der er venteliste på børnepasning i Nuuk, man kan eventuelt forhøre sig om venteliste og muligheder hos Nuuk kommune eller man kan kontakte dem telefonisk på Nuuk kommune har 5 skoler og der er umiddelbart ikke noget problem i optagelse her. Også her kan det være en ide at kontakte kommunen. 13

14 Kulturforskelle Der er væsentlige forskelle på den danske og den grønlandske kultur. Det er noget vi alle kan lære noget af, men det er også noget der kan give anledning til misforståelser og sammenstød hvis ikke man tænker sig om. I Danmark er vi opdraget til vores meninger kan diskuteres, som regel med det formål at overbevise modparten om at man selv har ret! Vi er opdraget til en direkte konfrontation, det er i orden at sige tingene lige ud, og kalde en spade for en spade. I sidste ende kan der blive tale om advokat eller sågar krig, i den yderste konsekvens. I Grønland er man opdraget til at respektere modpartens mening som værende ligeså rigtig som ens egen. Man skal ikke forsøge at overtale. Man udveksler meninger, men ikke med det formål at opnå enighed. Man benytter sig af indirekte konfrontation. Så her er man altså ikke vant til at kalde spaden ved dens rette navn. Man kan mene og føle det inden i en selv, men det kommer sjældent ud i en direkte form. Bagtalelse er en måde at komme ud med tingene. Der er som sådan ikke noget ondt i det, det er en måde man har lært er OK. I gamle dage brugte man enten sangdueller eller det at sende en tupilak mod fjenden, men da begge dele er blevet forbudt, så er der bagtalelse tilbage. Husk på disse ting når du som dansker besøger menneskenes land. De metoder, lederværktøjer og lignende du er vant til hjemmefra, de har ikke nødvendigvis en berettigelse her. Du er gæsten, det er dig der skal lære de nye spilleregler og ikke omvendt. Dermed ikke sagt at man ikke kan lære af hinanden, det kan man sagtens, og det går begge veje. Men husk fingeren i jorden! 14

15 Transport Det kan være svært at forestille sig trafikkaos i Grønland, men det forekommer ofte i Nuuk hvor mange private ejer en bil. En ny bil er betydelig billigere i Grønland end i Danmark. Der er ikke en egentlig afgift som vi kender det fra Danmark. I Grønland tillægges en bil en afgift på kr. og det er det. Jo dyrere bil, jo billigere er det. Priserne på gamle, brugte biler ligger noget tættere på de danske priser. Nuuk har flere bydele. Og der er faktisk afstande der nødvendiggør bustransport. Billetpriserne (april 2005) er 13 kr. og 120 kr. for et 11 - turskort. Det er også muligt at købe månedskort og det koster 500 kr. pr. måned. Det kan hurtigt svare sig, men de fleste benytter dog klippekort. Bor man i selve Nuuk by er der dog intet behov for transport. Indkøbsmuligheder Her er næsten alt hvad man kan begære. Leveomkostninger er, for størstedelens vedkommende, en del dyrere end i Danmark, men det er muligt at købe fornuftigt ind hvis man går efter tilbud. Der er et godt forretningsliv i byen, alle typer forretninger, cafeer, restauranter og et landsbibliotek. Og så er der naturligvis Bræddet, dels i den gamle kolonihavn og dels i Nussuaq. Det er stedet hvor lokale fangere og fiskere sælger deres fangster og det til priser der ligger lidt eller noget under supermarkedspriserne. Og så er der naturligvis masser af muligheder for at købe grønlandske souvenirs, skind og pelse. Dels i autoriserede forretninger, i sovenierbutikker og på gaden! 15

16 Fritidsaktiviteter Der er alle muligheder for fritidsaktiviteter i Nuuk. Der mange kulturelle tilbud i byens kulturhus, som rummer både teater, biograf og cafe. Der er byens svømmehal som ligger placeret i Nussuaq, stort set alle buslinier stopper lige udenfor. Der er sportshal og selvfølgelig naturen. Nuuk har også et velfungerende skianlæg med lift, skole og udlejning. Det er åbent fra ca. 3. weekend i december og til sneen forsvinder i april/maj måned. Der er hele Fjordsystemet uden for Nuuk by, det svarer i størrelse til 2 gange Færøerne. Så der er også mange bådejere i Nuuk. Har man ikke selv båd er der muligheder med personaleforeningen på DIH, med turistforeningen eller med private venner. Der er også en vandreklub i Nussuaq. De arrangerer vandreture og andre udflugter af fælles interesse. Og så har Nuuk naturligvis en kajakklub! Der er flere muligheder end hvad vi har nævnt her, gå på internettet og se dig omkring. 16

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

VELKOMMEN TIL GRØNLAND OG DET GRØNLANDSKE SUNDHEDSVÆSEN

VELKOMMEN TIL GRØNLAND OG DET GRØNLANDSKE SUNDHEDSVÆSEN VELKOMMEN TIL GRØNLAND OG DET GRØNLANDSKE SUNDHEDSVÆSEN INDLEDNING... 3 DET GRØNLANDSKE SUNDHEDSVÆSEN... 3 ARBEJDSOPGAVER... 4 Læge... 4 Sygeplejerske... 4 Bioanalytiker... 5 Farmakonom... 5 Tandlæge...

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne).

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne). I hver af de 5 sundhedsregioner er der følgende inddeling af sundhedskonsultationer: 1. Befolkningsgrundlag < 50 indbyggere: Bygdekonsultation uden en "Pipaluk" 2. Befolkningsgrundlag 50 200 indbyggere:

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Boligadministrationens pjece til vikarer og fastansatte i Nuuk

Boligadministrationens pjece til vikarer og fastansatte i Nuuk Boligadministrationens pjece til vikarer og fastansatte i Nuuk INDHOLD Velkommen... 3 For fastansatte... 4 Personalebolig... 4 Husleje, stand og beliggenhed... 6 Møbleringsafgift... 6 Ønskeflytning...

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rotationsordninger for HEV ansatte på Dronning Ingrids Hospital i Grønland

Rotationsordninger for HEV ansatte på Dronning Ingrids Hospital i Grønland Rotationsordninger for HEV ansatte på Dronning Ingrids Hospital i Grønland Side 1 af 13 R E S U M E Ledelsen ved Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk, Grønland, ønsker at indgå rotationsaftaler med Hospitalsenheden

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2.

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2. Stillingsbetegnelse Koordinerende Sundhedsplejersker, landsdækkende Koordinerende afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og Qaqortoq Områdeleder (Leder af kursus- og efteruddannelsesafdelingen)

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Rejsebrev fra Nuuk, Grønland Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Sus Thorsøe Mail: Sus.Thorsoe@gmail.com Tlf.nr.: +45 30319960 Hjemskole: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sypl- feb-12

Læs mere

Februar 2015 AMU/ELLA. Katalog over sundhedsfaglige ydelser. i Regionerne

Februar 2015 AMU/ELLA. Katalog over sundhedsfaglige ydelser. i Regionerne Februar 2015 AMU/ELLA Katalog over sundhedsfaglige ydelser i Regionerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL MED YDELSESKATALOGET... 2 3. SUNDHEDSREGIONERNES OPBYGNING OG ORGANISERING... 2

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000

Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000 Grønlands Sundhedsvæsen Årsberetning 2000 Direktoratet for Sundhed 2001 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. BESKRIVELSE AF SUNDHEDSVÆSENET...

Læs mere

BESKRIVELSE AF ILULISSAT SYGEHUS

BESKRIVELSE AF ILULISSAT SYGEHUS BESKRIVELSE AF ILULISSAT SYGEHUS 13. maj 2005 1. Beskrivelse af sygehuset og dets grundlag Geografi: Sygehuset ligger i Ilulissat by i Diskobugten i Vestgrønland. I distriktet er der 4 bygder, som ligger

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen

Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen Omstrukturering og fornyelse Vores Sundhed nu og i fremtiden Greenland 56.500 people 16.000 people in Nuuk 8200 people in the villages Coastline 44.000 km 16 towns

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 26. juni 2. juli. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2011 26. juni 2. juli Kære kunstinteresserede - kære venner Så er det nu du skal tage en hurtig beslutning, hvis du vil med til Færøerne. Vi gentager nemlig sidste års succes og arrangerer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Indsendes til:

Indsendes til: NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE - GOVERNMENT OF GREENLAND Indsendes til: bolig@nanoq.gl BOLIGREKVISITION: Personalebolig i Nuuk - Anvendes ved tiltrædelse af stilling hvortil der er godkendt

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Camp Logos ligger 3 minutters gang fra The Animation Workshop og 10-15 minutters gang fra Viborgs bymidte, hvor man finder supermarkeder og gågader.

Camp Logos ligger 3 minutters gang fra The Animation Workshop og 10-15 minutters gang fra Viborgs bymidte, hvor man finder supermarkeder og gågader. CAMP LOGOS - administreret af Boligselskabet Sct. Jørgen Camp Logos bygningerne Camp Logos er kollegiebygningskomplekset, der ligger tæt på The Animation Workshop. Der er 4 bygninger, der ligger side om

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

En god start i Danmark med en frivillig ven

En god start i Danmark med en frivillig ven En god start i Danmark med en frivillig ven rødekors.dk/ vennerviservej Udgivet af: Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø www.rodekors.dk Forsidefoto: Johnny Wichmann Layout: Rumfang a part of IDna

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM Til patienter og pårørende Velkommen til FAM Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Akutcenter-FAM Det er vores ønske, at din indlæggelse på FAM bliver så god som mulig. Vi lægger vægt på respektfuldt samarbejde,

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006

Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006 Sundhedsplejen i Grønland Årsredegørelse 2005 og 2006 Marts 2007 Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Rural Health Management Postbox 1230 3900 Nuuk Telefon: +299

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

REJSEBREV FRA GRØNLAND

REJSEBREV FRA GRØNLAND REJSEBREV FRA GRØNLAND Allerede i starten af vores uddannelse blev vi introduceret til muligheden for at komme i klinisk undervisning i udlandet. Da tiden nærmere sig modul 9, gik ansøgningen om at komme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere