IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen"

Transkript

1 NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie- og eksamensteknik. Side 2 Kan man virkelig skrive 100 sider om links på WWW? Iben Vergmann fra Aarhus Universitet fortæller om sine erfaringer med at skrive speciale. Side 3 Udvikling af fremtidens læringsformer En gruppe studerende fra Aalborg Universitet laver specialeprojekt i KMD. Side 4 På vej mod første job De første IT-Vest kandidater i multimedier på Aarhus Universitet har ikke haft nogen problemer med at finde arbejde. Side 6 Problemknuserne De studerende på kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation gør status efter første år på uddannelsen. Side 7 Nye uddannelser Kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation har succes på andet år. En videreudvikling af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation har resulteret i en ny toårig masteruddannelse med studiestart i februar Side 9 Nyheder og Aktiviteter Side 10 Nyt fra direktionen Side 12 Klip fra presseen Side 11 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest direktionen Fuglesangs Allé 20, 8210 Århus V Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Lone Koefoed Hansen (Aarhus Universitet) Næste Deadline: 15. november 2002

2 Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen IT-Vest masterstuderende på Aarhus Universitet fik fra semesterstart i år adgang til en Studiemetro. Studiemetroen er en internetressource hvor man som studerende kan få kendskab til hvad der forlanges af opgaver på universitetsniveau. Der kan også hentes støtte til informationssøgningen, skriveprocessen og studie- og eksamensteknik. Studiemetroen kan ses på IT-Vest studerende ved AU er tidligere blevet tilbudt kortere kurser om forskellige aspekter af opgaveskrivning i forbindelse med et projekt igangsat af midler fra IT-Vest. Studie-metroen er i modsætning hertil et permanent tilbud som den studerende kan bruge gennem hele sit uddannelsesforløb. I år blev de masterstuderende på to forskellige studieretninger introduceret til Studiemetroen og dens indhold ved et kursus af 6 timers varighed. Fælles referenceramme Masterstuderende kommer med mange forskellige uddannelsesbaggrunde og studiekulturer. Derfor har de i særlig grad gavn af initiativer der kan støtte dem i at reflektere over deres praksis som studerende, og som en del af et nyt fagligt fællesskab. Men også kandidatstuderende kan få udbytte af initiativet. Studiemetroen og supplerende kurser kan være med til at skabe en fælles referenceramme for de studerende, fx for hvordan man kan skrive en opgave sammen. Et af målene med Studiemetroen er at eksplicitere kravene til skriftlige opgaver, så frustrationer minimeres og misforståelser undgås. I forhold til at udfærdige et skriftligt produkt er viden om hvad der kræves af produktet ikke nok - at sætte fokus på skriveprocessen er ligeledes vigtigt. Det er en kernekompetence for alle studerende at mestre forskellige skriveteknikker bl.a. for derigennem at kunne effektivisere skriveprocessen og undgå skriveblokeringer. Interaktive øvelsesmoduler Studiemetroen har et operationelt sigte idet indholdet angår noget, den studerende aktivt skal gøre i modsætning til blot at vide. Indholdet skal altså ikke forveksles med en teoretisk gennemgang af de præsenterede emner. En konsekvens af det operationelle sigte er Studiemetroens øvelsesmoduler. Interaktive moduler introducerer den studerende til nonstopskrivning, en argumentationsmodel og udarbejdelsen af problemformuleringer. De to første øvelsesmoduler er skabt til Studiemetroen af ansatte ved AU hvorimod det sidste er et indkøbt produkt. Der findes desværre endnu ikke mange produkter af den type på det danske marked. Studiemetroen udgør en fleksibel struktur der kan indoptage kommende interaktive programmer, og den kan tilrettes fremtidige behov på de forskellige IT-Vest uddannelser ved AU. Gennem feedback fra de studerende vil den efterhånden blive forbedret og udbygget, så den også dækker fremtidige IT-Vest studerendes behov. Tine W. Jensen, projektansat, Aarhus Universitet

3 Kan man virkelig skrive 100 sider om links på WWW Jeg satte for knap en måned siden det sidste punktum i mit speciale, og undervejs i forløbet er jeg ikke sjældent blevet mødt med ovenstående spørgsmål. Titlen på mit speciale er "Links på World Wide Web" og målet er at identificere årsagen til de brugbarhedsproblemer, der kan føres tilbage til specielt to linkfunktioner: Udformningen af linkteksten, hvor linket optræder som overskrift for den destination, det henviser til, og det at linket er det synlige udtryk for strukturen. Jeg har valgt denne vinkel, fordi det er et reelt og meget omtalt problem, at brugere mister orienteringen på WWW. Samtidig er det en forenklet anskuelse på et komplekst problem alene at skyde skylden på dårligt webdesign. Jeg arbejdede ud fra den formodning, at der er gode grunde til, at det er svært at lede brugerne på rette vej. Målet var at identificere de gode grunde, ikke mindst fordi jeg gerne vil arbejde med brugbarhed og fordi det i alle henseender er gavnligt at have viden inden for det område. jeg taget kurser i. Min forventning holdt ikke stik - litterært orienteret hypertekstteori og lingvistisk teori har bidraget til de vigtigste konklusioner i mit speciale. Mit kendskab til disse områder var før specialeprocessen meget begrænsede. Sammenlignet med at holde sig til teoretiske områder, som man har et vist kendskab til i forvejen, er det mere krævende at sætte sig ind i helt ukendte områder. Når man befinder sig midt i processen, er det svært at få overblik over, hvad det betyder for arbejdsbyrden. I mit tilfælde var de ukendte teorier en nødvendighed for at kunne besvare mine spørgsmål, og jeg har ikke overvejet muligheden af at skifte emne til noget mere sikkert, men også for mig mindre interessant. Postitivt at kaste sig over noget helt nyt Min erfaring er, at inddragelsen af de ukendte fagområder ikke tidsmæssigt gør den store forskel - jeg kunne ikke have gjort det hurtigere, selv om jeg havde holdt mig til kendte områder. Specialeskrivning er en proces, der følger bestemte mønstre, uanset hvilket niveau man befinder sig på, og man kan ikke undgå at lære noget. Det, der ændrer sig, er arten af det, man lærer. Forskellen på at beskæftige sig med et uefterforsket område og et, der er bedre undersøgt, er usikkerheden: Er der stof nok til et helt speciale? Kan man konkludere noget relevant på baggrund af materialet? Jeg kender alt til usikkerheden, men den er en del af det at lære og forholde sig fordomsfrit til det, man møder. Man kan ikke (og bør ikke kunne) eliminere den ved at holde sig inden for et kendt område. Pragmatisk udvælgelse af teori Det er meget begrænset, hvad der findes af teori, som retter sig mod netop denne vinkel. Det har for mit vedkommende resulteret i en meget pragmatisk tilgang til det at finde teori - jeg har således brugt teori fra flere områder end oprindeligt forventet. Indtil et stykke inde i læseprocessen havde jeg en forventning om at svarene på mine spørgsmål skulle findes inden for hypermedie- og menneske-maskine-interaktion- områderne.begge fagområder havde Derfor kan jeg afsløre, at mit svar på overskriftens spørgsmål i lang tid var "Det tror jeg". Efterhånden blev det et mere og mere klart ja. Og sådan skal det være. Jeg vil hermed anbefale kommende specialestuderende at kaste sig ud på det dybe vand og ikke lade sig hindre af ikke at kunne svare ja til et lignende spørgsmål fra første dag. Iben Vergemann Cand.It., Aarhus Universitet

4 Udvikling af fremtidens læringsformer E-learning bliver ofte beskrevet som 'fremtidens uddannelse'. Men fremtiden behøver vi ikke vente på, for mulighederne er der i dag. En gruppe studerende har lavet specialeprojekt i virksomheden KMD. Hvad er E-learning Begrebet e-learning er et relativt nyt fænomen, når vi taler om læring og undervisning. Den danske pendant er ordet 'e-læring', som blev optaget i det danske sprog i slutningen af 90'erne. E-learning, som vi dog vælger at kalde det, er derfor et nyt bekendtskab i den pædagogiske begrebsverden, som allerede er rig på termer. Kort fortalt drejer e-learning sig om, at læring kan foregå på andre måder, end ved at deltagerne mødes med en underviser i et undervisningslokale på bestemte tidspunkter. E-learning dækker over to centrale begreber, nemlig 'electronic' og 'learning'. Det elektroniske består i, at elektronikken på en eller anden facon indgår i læringen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof f.eks. gennem cd-rom, video, animation eller Internet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske chat rooms eller . Det andet centrale begreb er 'learning' eller læring. Læringen står for, at der er fokuseret på udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer og kapaciteter. Deltagerne er blevet gjort mere selvstyrende og selvbestemmende i forhold til at påvirke egen videnstilegnelse og færdighedstræning. En af de største fordele ved e-learning er den fleksibilitet, som opnås. Kommunikationen foregår ofte i asynkrone konferencesystemer, hvilket vil sige, at de deltagende og underviseren ikke behøver at være koblet på systemet på samme tid. Uddannelsen kan gennemføres, når og hvor det passer deltagerne. Og den kan gentages så ofte og i det tempo, deltagerne ønsker. En af de helt store trækheste inden for dansk e-learning er helt klart pc-kørekortet, der giver deltagerne grundlæggende færdigheder i pc, Internet og almindelige kontorprogrammer. Dette CD-ROM baserede e-learningforløb har været utrolig succesfyldt, og mange tusinde danskere har taget kurset. Grunden til populariteten skal nok findes i, at programmet er nemt at gå til, og teknikken har ikke været en hindring. Samtidig kan man tage en lektion, når man har tid, og man har mulighed for at certificere sig i stoffet. Pc-kørekortet er dog blot en måde at afvikle e-learning på. E-learning skal understøtte social interaktion Vi har i vores virke som specialestuderende på KMD undersøgt forskellige former for e-learning, og der eksisterer et hav af varianter i forhold til form, indhold og metode. Det ene udelukker ikke det andet, for man kan sammensætte elementerne, som man vil, og så de tilgodeser målgruppen bedst muligt. Man kan endog kombinere e-learning med klasseundervisning. Noget stof er imidlertid nemmere at omsætte til det digitale medie end andet. Det gælder for eksempel ved træning af hard skills, altså fag, hvor der er tale om formidling af faktuel viden eller teknisk træning. Her er pc-kørekortet et godt

5 Udvikling af fremtidens læringsformer, forsat eksempel. Sværere bliver det straks, når man prøver at overføre de mere 'bløde' fag til det elektroniske univers. De bløde fag vil ofte berøre de deltagendes holdninger og følelser, hvorfor social interaktion ofte er vigtig. Gennem vores tætte samarbejde med KMD søger vi at angribe feltet e-learning fra primært tre vinkler. Vores afsæt er KMDs Learning Management System, som vi bygger tre indfaldsvinkler op omkring. Vi ser tre hovedkomponenter i enhver successfuld e-learning strategi; pædagogik, indhold og teknologi. Når en virksomhed påtænker e-learning initiativer i organisationen, er disse tre parametre fantastisk vigtige at fokusere på fra første færd. Gennem vores speciale, med KMD som case, ønsker vi at undersøge disse elementer til bunds og udstikke retningslinier for, hvordan virksomheden bedst muligt udnytter potentialet i e-learning. Med andre ord, netlæringspædagogik, indholdsformer og tekniske løsninger bliver kardinalpunkter, når vi taler erhvervsrelateret læring og kompetenceudvikling. Udvikling af nye metoder E-læring kræver grundig afgrænsning af målgruppen, herunder det faglige niveau, formidlingsform og pædagogisk metode. At overføre alt fra 'den gamle klasse' uden at bearbejde det er derfor utopisk. Det er en fin balancegang mellem elektronik og læring. Vi arbejder selv med et e-learningkursus og er bevidste om, at man naturligvis ikke kan stoppe al undervisning ned i den ternede maskine og forvente at få et vellykket e-learningprodukt ud i den anden ende. Der er begrænsninger og store udfordringer for den materialeudvikler og underviser, der vil anvende det. Men udviklingen gør, at vi er nødt til at kigge på andre former for læring, da samfundet konstant opfordrer til hurtigere og mere fleksibel læring. En ting er sikker - mulighederne er der i dag, og det er om at udnytte det multimediale klaviatur og drage nytte af den vante undervisningsform for på den måde at gøre undervisning så effektiv og varieret som muligt. Hans Peter Bjørn Lars Bjerregaard Multimedier, Aalborg Universitet

6 På vej mod første job Med en samfundsvidenskabelig grunduddannelse og en cand.it titel i på eksamensbeviset var starten på en karriere som IT specialister begyndt for de tre første IT-Vest kandidater i Multimedier ved Aarhus Universitet Kasper Buus, Anders Keis Hansen og Claus Skallerup. Kun få uger efter trioen havde afleveret deres speciale kunne Anders Keis Hansen og Claus Skallerup uddele visitkort med titler som henholdsvis systemudvikler og projektleder. Kasper Buus fik ikke alene en titel som cand.it, han fik umiddelbart efter specialeafleveringen også titel som far. Kasper har nu overstået en velfortjent barselsorlov, er flyttet til København og påbegyndt jobsøgningen. Kompetencer der giver job Og der er masser af håb for Kaspers jobchancer, når han ser på sine studiekammeraters karriereforløb. Claus Skallerup fik allerede efter anden ansøgning job ved Ecco sko, som projektleder med ansvar for retail IT i ca. 300 Eccobutikker world wide. Anders Keis Hansen startede for 1½ år siden sit eget IT-firma med to andre daværende studerende. Efter specialet var afleveret arbejdede Anders fuld tid i sit firma Dynamic Knowledge Structure. "I juni startede jeg imidlertid hos EUC-Nord, hvor jeg er IT portaludvikler. Jeg skulle have noget at leve af" fortæller Anders, der i 2 år ved siden af studiet har arbejdet for EUC-Nord i forbindelse med fjernundervisning. Gode teoretiske redskaber fra uddannelsen, personlige kontakter og jobs ved siden af studiet har derfor været adgangsbilletten til Anders Keis Hansens nuværende job. Claus Skallerup derimod har primært fået job på de kompetencer multimedieuddannelsen har givet ham. "Jeg gør stor brug af de redskaber, jeg har fået på kurserne i projektledelse og menneske-maskine interaktion, som jeg har haft på Aarhus Universitet" siger Claus Skallerup. Retningsskifte i studietiden Både Kasper, Anders og Claus har en bachelor indenfor det samfundsvidenskabelige område, men ingen af dem var i tvivl om, at overbygningen skulle handle om IT. "Jeg har altid haft interessen for IT, men da jeg startede med at læse, fandtes der ikke så mange IT-uddannelser", siger Claus Skallerup, der har en bachelor i historie fra Aalborg Universitet. For alle tre blev valget af en IT-Vest uddannelse i Multimedie et retningsskift, der fik konsekvenser for deres karriere, da både Anders og Claus er beskæftiget i IT-branchen. Kasper, der tilmed har en baggrund som bankassistent vil gerne kombinere sin ITviden med sine økonomiske kompetencer. "Jeg vil gerne arbejde på projekter, hvor det er en fordel at have teknisk og økonomisk indsigt, godt overblik og gode formidlingsevner, så jeg kan fungere som bindeled mellem udviklere og kunder", fortæller Kasper Buus. Nedgangstider i IT-brachen er ikke noget Anders og Claus har mærket til. Det har heller ikke været en hindring for deres jobchancer, at de var nyuddannede og tilmed kom med en ny titel som cand.it. Det ser derfor lovende ud for Kasper, som også allerede har været til jobsamtaler, og de øvrige nye kandidater, der udklækkes i løbet af efteråret. Eva Kvistgaard Arent Netværkskoordinator IT-Vest, Aarhus Universitet

7 Problemknuserne It-afdelingen tænker med den ene hjernehalvdel, mens personalet i de kreative led benytter den anden. Kommende kandidater skal være bindeleddet. De første dage skulle de hjælpe hinanden gennem en forhindringsbane. Kravle over en telefonpæl i 10 meters højde, mens de havde bind for øjnene, og en kammerat guidede fra jorden. Rulle rundt i en såkaldt grønlands-vending i en havkajak. Eller sætte et stort kompliceret puslespil sammen, efter at de forinden havde lavet en plan over, hvem af dem der samlede de enkelte dele. ting var, at den første uge på cand.it-uddannelsen ved Syddansk Universitet i Odense definitivt manede hendes frygt i jorden - uddannelsen var ikke blot for computerfreaks, som hun udtrykker det. En anden ting var, at hun allerede lærte meget af de første dage. - Det var helt fantastisk. Emnet var teambuilding, og vi skulle afprøve teorierne i praksis. I virkeligheden handlede det om at teste sig selv og lære sin egne grænser. Samt at finde ud af, hvordan man fungerer i et team. Hvilken rolle man påtager sig, siger Maria Hardt-Madsen. Øvelserne foregik på et center ved Viborg, og var introduktionen til en overbygningsuddannelse i it, kommunikation, og organsisation, som sidste år begyndte på Syddansk Universitet. Uddannelsen tager blandt andet sigte på, at kandidaterne kan være et slags bindeled mellem afdelingerne i virksomheden. Og at de typisk skal lede en række projekt-arbejder. Derfor læren om teambuilding. - Det var en rigtig god start. Også fordi, vi fik en række praktiske opgaver. Og vi fandt ud af, at vi hurtigt påtog os de samme roller i grupperne. At det var de samme, som straks forsøgte at tage initiativet. I stedet for at overveje, om der var andre, som måske havde bedre idéer, fortæller en anden af de studerende på uddannelsen, Jonas Hedegaard Knudsen. Selv om de er ved at tage en akademisk uddannelse, tiltaler det Maria Hardt-Madsen og Jonas Hedegaard Knudsen, at indgangen til studiet er uhyre praktisk anlagt. Maria Hardt-Madsen smiler lidt ved minderne. Én Såvel han som Maria Hardt-Madsen understreger, at alle øvelser var frivillige, og at det mere var hjernen end fysikken, der blev udfordret. - Man må ikke forveksle det med et eller andet kanin-dræber-kursus. Og en af de ting, vi erfarede, var, man ikke skal fokusere på begrænsningerne, når man får udstukket en opgave. Man skal tværtimod koncentrere sig om mulighederne, lyder det fra dem begge to.

8 Problemknuserne, forsat Ingen nørder De er nu netop startet på andet år, og begejstringen er fortsat den samme. - Studiet har et godt indhold, og hver gang vi har lært noget nyt, får vi en opgave, hvor vi skal afprøve det i praksis. Det tiltaler mig, siger Maria Hardt-Madsen. Med sine 22 år var hun netop ved at være færdig som bachelor i spansk og engelsk, da hun hørte om den ny kandidatuddannelse. - Jeg følte, at jeg ville mangle nogle færdigheder, hvis jeg kun kunne sprog. Derfor tiltalte cand.it-uddannelsen mig. Den er bygget op om organistation, kommunikation og it, som er tre vigtige komponenter. Men jeg må indrømme, at it-delen gjorde mig usikker. Skulle jeg på forhånd vide en masse om computere, og ville jeg blive omgivet af nørder, siger Maria Hardt-Madsen. I dag kan hun konstatere, at svaret på begge spørgsmål er nej. Og hendes kæreste er omsider ved at finde ud af, at han ikke skal forvente, at hun bliver i stand til at skille parrets computer i smådele, reparere den, og samle den igen. - Den slags interesserer mig heller ikke. Men på uddannelsen er itdelen sat i sammenhæng med andre fag, og det gør det spændende. Vi skal ikke mestre det operationelle ved edb, men det strategiske, understreger hun. Som cand.it. bliver man den, der bygger bro mellem programmører og brugere. Og som kan lede et team, der for eksempel skal finde ud af, hvordan it bedst anvendes i forbindelse med, at firmaet vil udvikle ny forretningsområder og markeder. Eller som skal analysere, om firmaet bør ændre sin lagerstyring, og om det i givet fald kræver nyt edb-udstyr. Eller som skal komme med et bud på, hvordan it bedst understøtter en ny organisationsform. Skal kitte afdelingerne sammen - Vi har startet uddannelsen, fordi de virksomheder vi talte med, efterspurgte kandidater med et helhedssyn. Tidligere har der nok været en tendens til at betragte it som en trylleformular. Man troede, at når virksomhederne indførte it, ville alting automatisk falde på plads i organisationen. Men det blev meget teknisk orienteret, og selv om der naturligvis fortsat er brug for hårde teknikere, ønsker virksomhederne arbejdskraft, der også kan forstå, analysere og komme med forslag til, hvordan kommunikationen og organisationen skal bygges op - også i forhold til it, forklarer Karsten Boye Rasmussen. Han er lektor og en af ankermændene bag det forholdsvis ny studium.- Generelt kan man sige, at vores kandidater skal kunne kitte de forskellige afdelinger i organisationerne sammen. De skal kunne stå i spidsen for et projekt og vide, hvilke af firmaets eksperter de skal trække på for at løse en bestemt opgave, siger Karsten Boye Rasmussen. Det er jobs som marketingskoordinatorer, kommunikationsmedarbejdere, it-koordinatorer, konsulenter, Key Account Managers og projekterlededere, de kommende kandidater ventes at besætte. Uddannelsen er to-årig, og den er bygget op om tre grundstammer - it, kommunikation og organistation. Studiet forudsætter, at deltagerne har en viden på bachelorniveau i en række bestemte fag, men derudover kan de i princippet have vidt forskellig baggrund. - Det er med til at gøre studiet spændende. På vores hold er der blandt andet en, som har læst filosfi, og en anden, der har studeret historie. Vi kan udnytte vores forskellighed, siger Jonas Hedegaard Knudsen. Selv har den 27-årige studerende en baggrund som bachelor i informationsvidenskab. - Det var under det humanistiske fakultet. Derfor passer det mig glimrende, at jeg nu bygger en samfundsvidenskabelig uddannelse ovenpå. Kombinationen af henholdsvis et reflekterende samt et mere erhvervsrettet studium er med til at styrke min muligheder, vurderer Jonas Hedegaard Knudsen. Kent Kristensen Syddansk Universitet

9 Nye uddannelser Kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation har succes på andet år En videreudvikling af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation har resulteret i en ny toårig masteruddannelse med studiestart i februar Cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation (ITKO) går nu med succes ind i sit andet år. ITKO, der er en kandidatuddannelse under IT-Vest udviklet af Handelshøjskolen i Århus og Syddansk Universitet, havde studiestart første gang med optag begge steder i Da var antallet af studerende i Århus på 13. Optaget i år er på 18 - absolut maksimum med de nuværende lokaleforhold - og heraf er de 13 kommet med bacheloruddannelser fra andre videregående uddannelsesinstitutioner. It på teknisk, organisatorisk og strategisk niveau Det bliver stadig vigtigere, at it-kompetencer bliver suppleret med kompetencer inden for organisation, markedsføring og kommunikation. Den toårige cand.it.-uddannelse fokuserer derfor netop på disse kompetencer. Samtidig tilbyder man nye pædagogiske former og brug af den mest avancerede teknologi. Det kan lade sig gøre, fordi IT-Vest har givet ekstra bevillinger til uddannelsen sammenlig net med bevillinger til ordinære uddannelser. Reelt får holdet tildelt nøglekort til deres eget lokale, der er udstyret med bærbare og stationære computere. Her foregår al aktivitet undervejs i studiet - både teamwork, projektarbejde og undervisning. Holdet får desuden adgang til et lokale med permanent videolink og portabelt videolinkudstyr i bedste, professionelle kvalitet. Ny masteruddannelse i 2003 Succesen med ITKO har resulteret i, at ITKO's styregruppe nu også har udviklet efteruddannelsen MITKO - en ny toårig master inden for it, kommunikation og organisation. MITKO har studiestart i februar 2003, og der er allerede stor interesse for uddannelsen. Den henvender sig først og fremmest til erfarne erhvervsfolk med solid it-baggrund, som ønsker at integrere informationsteknologi med kommunikationsløsninger i en organisatorisk forankring baseret på en personlig, faglig kompetence. Lillian Hasslund Handelshøjskolen i Århus

10 Nyheder og Aktiviteter Undersøgelse om IT-efteruddannelse Virksomhederne råber på højtuddannede IT-medarbejdere. Men helt nøjagtigt hvilke nye IT-kompetencer, virksomhederne ønsker hos deres medarbejdere er uklart. Derfor er IT-Højskolen i København og Teknologisk Instituts afdeling for Informationsteknologi nu gået sammen om at lave en internetbaseret undersøgelse, der skal klarlægge behovet for IT-efteruddannelse i Danmark. Undersøgelsen har fået navnet IT-radaren og forsøger at identificere de konkrete IT-faglige områder og niveauer, hvor der inden for de næste to år vil være behov for efteruddannelse. Spørgeskemaet for undersøgelsen findes på: og løber frem til den 1. oktober Masteruddannelsen i IKT og læring på Aalborg Universitet Masteruddannelsen er fra i år reduceret fra at være en tre-årig uddannelse (90 ECTS) til en to-årig (60 ECTS). Reduktionen ændrer ikke på uddannelsens fokus eller kærneområder, men vil få den konsekvens, at projektarbejdet på 2. år erstattes af masterspecialet. Der er optaget 53 nye studerende på uddannelsen pr. 1. september Blandt de 53 nye studerende er der folk, der kommer så langvejs fra som Norge, Schweiz og Bruxelles. Der starter 33 mænd og 20 kvinder på uddannelsen. NordiCHI konference, oktober 2002 Det nordiske forum for menneske-maskin interaktion afholder til efteråret en konference med temaet Tradition and Transcendence. Læs mere om konferencen på: IST 2002-konferencen, november, København Danmark er vært for årets største europæiske konference om IT-forskning og -teknologiudvikling, under overskriften IST Partnerships for the Future. Konferencen - der arrangeres af Europa- Kommissionen og Videnskabsministeriet - vil tiltrække mindst 2000 deltagere fra hele Europa. Primært IT-forskere og -industrifolk, men også politikere, embedsmænd, venture-kapitalister og journalister. Læs mere om konferencen på E-skills Summit, Bella Center, København Det danske EU-formandsskab afholder en stor konference om IKT og e-business skills. På konferencen vil ledende repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor diskutere strategier og muligheder for at styrke udviklingen inden for E-business i Europa Deltagelse er gratis!

11 Klip fra pressen Esbjerg er et hit Det vestjyske tiltrækker mange københavnere, som vil læse til cand.it., en ny uddannelse under IT-Vest i Esbjerg. Multimediestudiet er en kanditatuddannelse, som bachelore kan søge ind på. Ud af de 105 ansøgere var de 80 fra Københavnsområdet, skriver Berlingske Tidende. IT-Vest er et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet Søndagsavisen/2 Øst, d. 24. august 2002 For få IT-eksperter i København Manglen på IT-eksperter kan på sigt betyde at ITvirksomhederne vælger at rykke væk fra hovedstaden. Hver anden IT-virksomhed mangler kvalificeret arbejdskraft, fastslår en undersøgelse fra IT- Brancheforeningen. Problemet er særligt stort i Hovedstaden. Der uddannes og efteruddannes alt for få med IT-kompetencer. Selv om de fleste udviklingsorienterede virksomheder bor i København, er der kun få IT-uddannelsespladser på videregående niveau til rådighed i storbyen. Com on, d. 22. august 2002 Unge vælger lange uddannelser De unges studievalg bekræfter, at de lange ITuddannelser er blevet attraktive. De unge har endnu engang været kloge, det mener IT-Brancheforeningen, som med tilfredshed konstaterer, at flere i år har fulgt det gode råd om at tage en lang videregående uddannelse med IT-indhold. De mange avisoverskrifter om krise i branchen har ikke skræmt de unge, det er stadig et meget sikkert valg med de lange IT- og teknologisk orienterede uddannelser siger vicedirektør Jørgen Staunstrup fra IT-Brancheforeningen. Han bekræftes af Hasse Clausen, studieleder på Datalogisk institut på Københavns Institut i at IT-uddannelse er et sikker valg i forhold til fremtidige jobmuligheder. De øgede optag kan dog ikke mærkes på hans institut. Datalogi holder positionen og har gjort det gennem flere år. Problemet er de mange der hopper fra igen efter kort tid. Ud af et optag på mellem opnår kun ca. 45 en bachelorgrad. Dette bekymre dog ikke Hasse Clausen. Efter 2 års studier her har vores studerende en god ballast. Og så er der mange virksomheder, der gerne vil ansætte dem. IT-Højskolen har derimod øget sit optag - men da den kun har eksisteret siden 1999 er det svært at vurdere det øgede antal ansøgere som en tendens. Com on, d. 5. september 2002

12 Nyt fra direktionen Besøg af vejledere fra Vejle Amt IT-Vest direktionen får d. 6. november besøg af en gruppe vejledere fra Vejle Amt. Ud over konkret information om IT-Vest og uddannelserne, vil deltagerne se og opleve, hvordan et moderne IT-uddannelsesmiljø tager sig ud og møde og komme i dialog med såvel undervisere som studerende på en konkret IT-Vest uddannelse. Ny adresse IT-Vest direktionen er pr. 1. august flyttet i nyindrettede lokaler på Handelshøjskolen i Århus. Den nye adresse er: Fuglesangs Allé Århus V Tlf.: International evaluering af IT-Vest IIT-Vest er, sammen med IT-højskolen i København, i slutningen af august blevet internationalt evalueret. Det internationale evalueringspanel, bestående af forskere og erhvervsfolk fra USA, Holland og Sverige, har mødt IT-Vests ledelse og repræsentanter fra universiteterne, og på baggrund af dette er panelet netop nu ifærd med at udarbejde en evalueringsrapport. Resultatet af evalueringen vil blive offentliggjort, så snart det foreligger.

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it?

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it? Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, efterår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt til 4 studerende den 2/2 2016. Tre har gennemført hele undersøgelsen, mens en kun har besvaret en del af undersøgelsen,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Agder Land: Norge Periode: Fra:03.01.12 Til: 30.05.12

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2013 Bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik Bachelorspecialisering i informationsvidenskab København 4 respondenter, 1 nogen svar ud af 12 (33%) Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder:

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Informationsvidenskab i Kolding Informationsvidenskab i Odense Kommunikation og

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Dit kandidatstudievalg 2014

Dit kandidatstudievalg 2014 Dit kandidatstudievalg 2014 Du har søgt og er blevet optaget på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Tillykke med det. Du har i din ansøgning oplyst, at du har en bachelorgrad fra en anden uddannelsesinstitution,

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere