Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF"

Transkript

1 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

2 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på alle spørgsmål så godt som muligt. Skulle der alligevel være enkelte spørgsmål, du ikke kan eller vil besvare, springer du dem blot over. Alle oplysninger behandles anonymt, og resultaterne videregives kun i en form, hvor ingen oplysninger om enkeltpersoner kan genkendes. Rapporter vil kun blive skrevet ud, hvis der er mindst 5 svarpersoner i en gruppe. Tryk på pilen nederst på siden for at komme videre. På statusbjælken i øverste højre hjørne kan du se, hvor langt du er nået i undersøgelsen. På forhånd tak for din medvirken. Obligatorisk del 2. Hvilken uddannelse går du på? (Obligatorisk kan evt. indkodes som skjult variabel) Stx Hhx Htx 2-årig hf Hf-enkeltfag 3. Hvilken klasse går du i? (Obligatorisk skalindkodes som skjult variabel) 1. årgang 1. års klassebetegnelser 2. årgang 2. års klassebetegnelser 3. årgang 3. års klassebetegnelser 4. Hvor mange elever går i klassen/på holdet? (Ikke obligatorisk - anvendes kun, hvis svaret kan kodes ind) Skriv antal elever:.. 5. Har du gået i denne klasse/på dette hold fra begyndelsen? Ja Nej Side 2 af 18

3 6. Uddannelsesinstitution - nummer (Obligatorisk - indkodes med institutionsnummer på forhånd) Uddannelsesinstitution Uddannelsesinstitution - navn (kodes ind, kan ikke ses på skærmen) Skolenavn XX 8. Hvilken stx studieretning går du på? (Obligatorisk svaret indkodes som skjult variabel- kun stx) Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Sproglig Andet Ved ikke/endnu ikke valgt 9. Hvilken hhx studieretning går du på?(obligatorisk svaret indkodes som skjult variabel - kun hhx) Internationalt orienteret Markedsorienteret Matematik/it orienteret Økonomisk orienteret Andet Ved ikke/endnu ikke valgt 10. Hvilken htx studieretning går du på? (Obligatorisk svaret indkodes som skjult variabel - kun htx) Kommunikationsteknisk Naturvidenskabelig Teknologisk Andet Ved ikke/endnu ikke valgt Side 3 af 18

4 11. Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hhx, hhx Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke 12. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 13. Hvor mange timers erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Angiv ca. antal timer (Max. 45 timer) 14. Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig 15. Hvordan vurderer du [SVAR TIL SPM. 7] som helhed? Brug en skala 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. 10-trins skala Dårligst Bedst 10 Vurdering: Side 4 af 18

5 16. I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Brug en skala 1 til 10, hvor 1 er slet ikke og 10 er fuldt ud. 10-trins skala Slet ikke Fuldt ud 10 Vurdering: 17. I hvilken grad vil du anbefale [SVAR TIL SPM. 7] til andre? Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikkeog 10 er fuldt ud. 10-trins skala Slet ikke Fuldt ud 10 Vurdering: 18. Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller dårligere end forventet? Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du trins skala Dårligst Bedst din egen indsats i undervisningen?... din motivation til at lære nyt? 1 Spørgsmålet er obligatorisk, men svarene rapporteres ikke eksternt Side 5 af 18

6 20. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg er med til at skabe arbejdsro 21. Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Angiv ca. antal timer (Max. 45 timer pr uge) 22. Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du generelt 10-trins skala Dårligst Bedst lærernes/undervisernes faglige dygtighed?... lærernes/undervisernes engagement i undervisningen?... lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet? Side 6 af 18

7 23. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne virker opdaterede på deresfag? Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer? Lærerne inddrager it og elektroniske medier i undervisningen? Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats? Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 24. Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du trins skala Dårligst Bedst undervisningen?... variationen i undervisningsformerne? Side 7 af 18

8 25.Hvor uenigeller eniger dui følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre 26. Hvor ofte oplever du følgende? Aldrig sjældent Ofte Altid Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger skolens læringsplatform [NAVNGIVES] i forbindelse med undervisningen Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt 27. Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Side 8 af 18

9 28. Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja Nej (betinget af Ja i spørgsmål 28) Fortæl hvad det er på skolen, som gjorde at du tænkte på at stoppe på uddannelsen, men alligevel blev: 29. Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært Svært, men jeg klarer mig Passende For let 30. Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du 10-trins skala Dårligst Bedst skolens sociale miljø?... klassens/holdets sammenhold? 31. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Side 9 af 18

10 Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt, musik eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser/hold 32. Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du som helhed 10-trins skala Dårligst Bedst uddannelsens studieadministration? [NAVNGIVES MED LOKAL BETEGNELSE]... uddannelsens ledelse? [NAVNGIVES MED LOKAL BETEGNELSE]... uddannelsens studievejledning? 33. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever Side 10 af 18

11 34. Hvis 1 er dårligst og 10 er bedst, hvordan vurderer du skolens 10-trins skala Dårligst Bedst fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)?... rengøring?... indretning og udseende? 35. Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her: 2 2 Spørgsmålet er obligatorisk, men svarerne rapporteres ikke eksternt Side 11 af 18

12 Valgfri del Skolerne kan til og fravælge hele moduler eller enkelte spørgsmål nedenfor. Moduloverskrifterne er angivet med blåt. Mobning 36. Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Hvis du tænker tilbage pådet sidste halve år Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen... er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater?... har du været med til at mobbe andre elever?... er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere?... har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? Skolens fysiske miljø 37. Hvordan vurderer du samlet set følgende forhold? Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) Skolens netværk Skolens printere Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der Side 12 af 18

13 tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) [SPECIFICERES LOKALT] Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 38. Hvis du i spørgsmålet om lokaleforhold har anvendt svarkategorien Burde ændres, bedes du her beskrive nærmere, hvilke områder du synes, der bør ændres. VIGTIGT: Husk at angive, hvilke lokaler du skriver om! Skolens æstetiske miljø 39. Hvor uenig eller enig er du ifølgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende Side 13 af 18

14 Anvendelse af pc og it i undervisningen 40. Hvor tit bruger du computeren til Aldrig Sjældent Ofte Altid at tage noter i undervisningen? underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? informationssøgning? individuelt arbejde? gruppearbejde? 41. Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Side 14 af 18

15 Fremtidsplaner 42.Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke 43.Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Akademiuddannelse (f. eks. bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, datamatiker, designteknolog) Professionsbachelor (f. eks. lærer, sygeplejerske, bioanalytiker, laborant, pædagog) Videregående uddannelser (f. eks. universitet, handelshøjskole, kandidat- og masteruddannelse) Andet Side 15 af 18

16 Udvidet modul om skolevalg 44. Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valg af [SVAR TIL SPM. 7]... (kun første årgang) Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau Skolen har ry for at have et godt socialt miljø Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden Skolens udbud af linjer/studieretninger Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf) Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen Mine forældre anbefalede mig skolen Der er gode muligheder for videreuddannelse Der er gode muligheder for senere beskæftigelse Brobygningskurser Introduktionskurser Skolens hjemmeside Andet Side 16 af 18

17 Udvidet modul om fritids-/erhvervsarbejde 45. I hvor høj grad er dit fritids-/erhvervsarbejde... I nogen Ved Slet ikke grad I høj grad ikke... studierelevant?... fleksibelt i forhold til skolen?... med til at strukturere din tid bedre?... positivt for din samarbejdsevne?... med til at øge dit fravær på skolen?... med til at påvirke dine karakterer negativt? 46. Hvordan indvirker dit fritids-/erhvervsarbejde på din uddannelse? Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende Side 17 af 18

18 Modul for skoler med kostafdeling 47. Bor du på kostafdeling? Nej Ja 48. Hvor uenig eller enigifølgende udsagn? uenig Delvis uenig Delvis enig enig Jeg befinder mig godt på kostskolen [SKOLENAVN] Jeg har gode kammerater på kostskolen [SKOLENAVN] Der er ro i lektielæsningstiden kl. [TIDSRUM SPECIFICERES LOKALT] Der er ro efter kl. [SPECIFICERES LOKALT] på dage før skoledage Jeg henvender mig gerne til kostlærerne, når jeg har et problem Jeg kan få fat på en kostlærer, når jeg har brug for det Jeg får god og varieret mad på kostskolen Særlige VUC spørgsmål Spørgsmål 4-5 og 8-11 stilles ikke til VUC!!! 49. Hvor gammel er du? (kun VUC) Skriv din alder: Hvilket år er du startet på VUC? (kun VUC) Skriv startåret (fx. 2009) Er du dag- eller aftenstuderende? (kun VUC) Dagstuderende Aftenstuderende Både dag- og aftenstuderende Side 18 af 18

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere