Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494"

Transkript

1 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Områder Prisinformationen indeholder oplysninger om følgende områder: Side september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR

2 Jutlander Banks fordelskoncept * Kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept får ekstraordinært gode rentesatser på ind- og udlån og opnår samtidig en række fordele og besparelser: - Jutlanderkonto / Jutlanderkonto Ung med mulighed for Visa/Dankort, og MasterCard Debit Standard (inkl. eget kortdesign) uden årligt kortgebyr, MasterCard Standard (uden forsikring) uden årligt kortgebyr, rabat på årlig kortgebyr på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, Netbank privat uden årlig afgift, valutaveksling uden valutagebyr, gavechecks inkl. telegram uden gebyr, ret til egen rådgiver samt fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. opfylder de nedenfor beskrevne betingelser, er automatisk en del af fordelskonceptet. - Kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept er privatkunder på 28 år og derover, der i banken har oprettet både Nem-konto, NetBank og e-boks, og samtidig har et forretningsomfang med banken på mindst Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. Forretningsomfanget beregnes hvert kvartals ultimo. Er omfanget over pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen af forretningsomfanget opfyldt. 2015), der opfylder betingelserne i Jutlander Banks fordelskoncept, har samtidig ekstraordinære gode vilkår for opsparing og rabat på op til 1.00 på stiftelsesprovision ved optagelse af lån og kreditter i banken samt oprettelse og forlængelse af Jutlanderkonto (med kredit) uden gebyr for dokumentudfærdigelse og forlængelse - jf. bankens generelle prisinformation og satser på ind- og udlån. Hvis den beregnede stiftelsesprovision udgør til og med 1.00, udgør rabatten samme beløb: Hvis stiftelsesprovisionen udgør over kr., udgør rabatten 1.00 For unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er Jutlander Banks fordelskoncept alene betinget af, at kunden har Nemkonto, NetBank og e-boks. Unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er ligeledes fritaget for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Aktionærstatus Ung Hvis kunden ikke længere er omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept, ophører de særlige fordele og besparelser, herunder at Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Jutlander Opsparing og Jutlander Ung Opsparing ændres til Privatopsparing. Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på 2

3 Almindelige serviceydelser Checks Indløsning af lommechecks pr. stk. 1 Kontramandering af checks, pr. stk. Gavechecks, pr. stk. Gavechecks med telegram, pr. stk. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, Garantplus eller UngGarant Indløsning af brevchecks, pr. stk. Udenlandske checks: Udstedelse/indløsning pr. stk. Spærring, pr. stk. Retur- og inkassochecks, pr. stk kr udl. omk udl. omk. Giro-/indbetalingskort Betaling af giro/fi-kort via kasse, pr. stk. 3 for konti, man ikke selv kan disponere over i NetBank -betaling af giro/fi-kort via NetBank og MobilBank, pr. stk. Fremsendelse af kvittering, pr. stk. 25 kr. Overførsler Engangsoverførsel til konto via kasse, pr. stk. 3 for konti, man ikke selv kan disponere over i NetBank -engangsoverførsel fra egen konto til egen konto via kasse, pr. stk. -engangsoverførsel til konto via NetBank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer" Fast overførsel til konto med kort besked, pr. stk. Fast overførsel til konto med lang besked, pr. stk. 15 kr. Øvrige priser Kundebokse: - under 3 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 30 - mellem 4-6 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år over 21 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 90 - opbrydning/udskiftning af lås f.eks. som følge af mistet nøgle Efter regning Bevilget overtræk: - privat/erhverv 1% min. 35 Bodeling (dødsbo, skilsmisse) pr. sag Budgetrevision, halvårligt Døgnboksaftale, pr. år Optælling uden døgnboksaftale pr. gang Engagementsskema revisor, kun indlån/depot Engagementsskema revisor, udlån og garantier m.v. Feriedepot, pr. påbegyndt måned Timebetaling kr Fi-kort aftale - Det fælles indbetalingssystem kreditor: Oprettelse/ændring 10 - foreninger Årligt abonnement 20 - foreninger 3

4 Almindelige serviceydelser (fortsat) Genudskrivning af kundeuddata (kontoudtog, fondsnotaer m.v.), pr. stk. 125 kr. Konto-/kundegebyr (løbende) for privatkunder over 28 år (inkl.), bagudbetalt kvartårligt. 45 kr. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto, Privatopsparing eller budgetkonto - kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept* Kontoudtog med faste frekvenser, pr. stk. Lønoverførsler, manuelle til andet pengeinstitut, pr. stk. 25 kr. 3 Møntoptælling : - for privatkunder - for erhvervskunder, pr. optælling kr. - for erhvervskunder, pr. optælling over for ikke-kunder, pr. optælling 1,0% af beløbet, min. 125 kr. Der er mulighed for individuel prissætning ved større optællinger Møntsalg: - salg af mønt til privatkunder, pr. rulle - salg af mønt til erhvervskunder, pr. rulle 2 kr. - salg af mønt til ikke-kunder, pr. rulle 5 kr. min. 125 kr. Notering af udlæg, privatkunde Notering af udlæg, erhvervskunde Notering af sekundær pant, privatkunde Notering af sekundær pant, erhvervskunde Oprettelse af deponeringskonto Oprettelse af gældssaneringskonto Opslag i bil-, person-, andelsbolig- eller tingbogen for kunde Overførsel af børneopsparingskonto til andet pengeinstitut Periodiseringsmeddelelse Returnering check, Nets herunder LeverandørService, Betalingssservice, Dankort, stop/afvisning af Dataløn m.v. pga. manglende dækning Rykkergebyr: - rykkerbrev med påmindelse og accept 10 - rykkerbrev med påmindelse 10 - rykkerbrev med konsekvens 10 - rykkerbrev med kautionist/pantsætter 10 Stop/afvisning af Dataløn-overførsler på kundens egen foranledning, pr. stk. Tilbagesøgning af udbytteskat, pr. sag Timebetaling 75 - fremfinding af bilag eller checks i henhold til timebetaling, min. pr. ekspedition 125 kr. Udbetaling på konti i andet pengeinstitut Udsendelse af årsopgørelse Ændring af panthaverdeklaration ved forsikringsskift kr. 4

5 Depot Generelt Depotbeholdningsoversigt (fast bestilling) ekskl. moms 14 kr. Gebyr pr. depot, ekskl. moms, min. Flyttegebyr til andet pengeinstitut, ekskl. moms, pr. fondskode 8 20 maks pr. depot Unoterede kapitalandele: - af kursværdien 0,15 % min. 20, maks ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet 1.00 (gælder kun pensions- og sikkerhedsdepoter) Værdipapirer, reg. i VP Obligationer: - VP-kontogebyr (indeholder depotet aktier nedsættes gebyret forholdsmæssigt), ekskl. moms 45 kr. - Fondskodegebyr, ekskl. moms 22 kr. - Udtrækningsmeddelelse, ekskl. moms 14 kr. - Rentemeddelelse, ekskl. moms 14 kr. - Øvrige udskrifter, ekskl. moms 14 kr. - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer 22 kr. + 9 kr. pr. mill. kr. nom. - Strukturerede obligationer fra Garanti Invest Aktier: - Øvrige udskrifter, ekskl. moms 14 kr. - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer 22 kr. + 9 kr. pr. mill. kr. nom. - Investeringsbeviser udstedt af samarbejdspartnere, se https://jutlander.dk/privat/produkter/investering/investorbeskyttelse - Aktier i Jutlander Bank A/S Værdipapirer, ej reg. i VP Pantebreve og gældsbreve nom. værdi under , ekskl. moms 0,25 % Pantebreve og gældsbreve nom. værdi over , ekskl. moms 0,15 % Pr. opkrævet ydelse, ekskl. moms 5 Diverse effekter, pr. effekt pr. år, ekskl. moms 10 Indleveringsomkostninger, diverse effekter, ekskl. moms 10 Depotgebyr udenlandske værdipapirer, min. 25 pr. år, af kursværdi under , 0,35 % ekskl. moms Depotgebyr udenlandske værdipapirer, af kursværdi over , ekskl. moms 0,20 % Tilbagesøgning af udbytteskat pr. tilbagesøgning 60 Overførsel til andet pengeinstitut, pr. frilevering 50 + udl. omk. Øvrige effekter Pantebreve: Ejerskifte, pr. pantebrev Ekstraord. indfrielser, pr. pantebrev Ekstraord. afdrag ekskl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter Mortifikation Rykning, ekskl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter Pantebrevshandel, af restgæld Påkravsbrev % min. 70 (vejl.) 15 5

6 Kort Kort generelt Gebyr for eget design udover almindelig kortholderafgift, pr. stk. 125 kr. - tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Club 18 konto, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, Ungkonto eller GarantPlus (ét kort om året) Genbestilling af kort inden udløb 20 Genbestilling af kort inden udløb v/misbrug af 3. mand - tilbagevendende betalinger Hastebestilling 30 Spærring på bankens foranledning 30 Kurérforsendelse af kort til udland 475 kr. Uberettiget kortindsigelse, pr. transaktion 35 Dankort/Intern hævekort Årlig kortholderafgift Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre pengeautomater, pr. stk. 5 kr. Visa/Dankort Årlig kortholderafgift 15 - tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra eller GarantPlus Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater, pr. stk. 5 kr. Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1 % min. 3 MasterCard Standard Årlig kortholderafgift uden forsikring 15 - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Årlig kortholderafgift med forsikring 195 kr. - tilknyttet GarantPlus eller UngGarant 95 kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 95 kr. - tilknyttet Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Guld Årlig kortholderafgift 895 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra eller GarantPlus 495 kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 195 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus eller UngGarant 10 Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Platinum Årlig kortholderafgift kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 195 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Priority Pass pr. person pr. besøg i lounge. 17 Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Debit, Årlig kortholderafgift Standard og Young Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater, pr. stk 5 kr. - tilknyttet Club 18 konto Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1 % min. 3 ID-kort Bestillingsgebyr 15 6

7 Lån og kreditter Privat Privat standard: - dokumentudfærdigelse og forlængelse stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen - rabat på stiftelsesprovision for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier, dog min. 10 stk. for Jutlander Ung samtidig kautionsdokument/transport Jutlander aktionær 1.25 pr. sikkerhed - øvrige sikkerhedsdokumenter - udenfor lånesager/tinglysning/diverse påtegn. ekskl. aflysningspåtegninger 1.25 pr. sikkerhed Særlige påtegninger: - omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.25 pr. stk. - rykningspåtegninger for ikke provisionsgivende lån 1.25 pr. sikkerhed - relaksationer og transporter af ejerpantebreve (ej sælgersag) 1.25 pr. stk. Bilkredit, boligkredit og andelsboligkredit: - dokumentudfærdigelse og forlængelse stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen Jutlanderkonto * med kredit/jutlanderkonto Ung/Jutlanderlån Ung: - dokumentudfærdigelse og forlængelse 625 kr. - dokumentudfærdigelse og forlængelse for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier, dog min. 10 stk. for Jutlander Ung - stiftelsesprovision 0 % Gældsbrev: - ændring af ydelse/løbetid på eksisterende lån 1.25 GarantPlus: - forlængelse 625 kr. - stiftelseprovision 0 % Himmerland Xtra lån/kredit: - forlængelse 625 kr. - stiftelsesprovision 0 % Investeringskredit: - dokumentudfærdigelse og forlængelse omlægning til CHF/anden valuta stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen Erhverv Erhverv standard: - dokumentudfærdigelse stiftelsesprovision 1,5 % af hovedstolen - kautionsdokument/transport 1.50 pr. sikkerhed - øvrige sikkerhedsdokumenter - udenfor lånesager/tinglysning/diverse påtegn. ekskl. aflysningspåtegninger 1.50 pr. sikkerhed Særlige påtegninger: - omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.50 pr. stk. - rykningspåtegninger for ikke provisionsgivende lån 1.50 pr. sikkerhed - relaksationer og transporter af ejerpantebreve (ej sælgersag) 1.50 pr. stk. Erhvervskredit: - forlængelse under ,15 % af hovedstolen, min forlængelse over ,15 % af herefter 0,05 % Gældsbrev: - ændring af ydelse/løbetid på eksisterende lån 1.50 Valutalån: - dokumentudfærdigelse stiftelsesprovision 1,5 % af hovedstolen - forlængelse/ændring af kontrakt valutaskifte førtidig indfrielse* ekstraordinært afdrag (0,5% af beløbet)** 1.50 min. 1.50, maks Valutalån - garanteret: - stiftelsesgebyr forlængelse/ændring af kontrakt valutaskifte førtidig indfrielse* ekstraordinært afdrag (0,5% af beløbet)** 1.50 min. 1.50, maks * sker indfrielsen udenfor en rentetermin, bliver der tillige beregnet en differencerente. ** afdraget skal være på min. 20% af hovedstolen og min

8 Lån og kreditter - Fast Ejendom Privat Garanti - restkøbesum og nybyggeri: - dokumentudfærdigelse - garantiprovision (kontanthandelsgaranti) 1,5 % p.a. Byggekredit: - dokumentgebyr - forudsætter helkundeforhold samt efterfølgende finansiering i banken 1,5 % min. kr Lånesag - hjemtagelse af realkreditlån, herunder køb af ejendom: - lånesagsgebyr til Totalkredit lånesagsgebyr til banken, inkl. garanti og tinglysning (ekskl. evt. forhåndslåns- og kontanthandelsgaranti) (Der beregnes ikke lånesagsgebyr ved omlægning af realkreditlån, hvis lånet flyttes fra et ikke samarbejdende realkreditinstitut til et samarbejdende realkreditinstitut, og hvor provenuet samtidig ikke overstiger 50.00) 5.50 Omfatter bl.a. flere eller alle følgende ydelser: Rådgivning, oprettelse af lånesagskoto, tingbogsoplysning, hjemtagelse af realkreditlån, garantistillelse*, tinglysning af pantebreve, deponering, indfrielse af pantebreve, kurskontrakt, påtegninger, sletning af anmærkninger samt udfærdigelse af ejerpantebrev. * Ved forhåndslånsgarantier og kontanthandelsgarantier beregnes separat provision - garantiprovision, byggeri/ombygning (forhåndslån) 2,5 % p.a. Garantibeløb nedskrives forholdsmæssigt i kombinationssager (eksempelvis køb/ombygning) Lånesag - salg: - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, indfrielse m.v Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af deponeringskonto, tingbogsoplysning, indfrielse af pantebreve, kurskontrakt samt påtegninger - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, ekskl. indfrielse af lån/sletning af pant 1.00 Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af deponeringskonto samt tingbogsoplysning Lånesag - køb af andelsbolig: - sagsbehandling 2.75 Omfatter bl.a. rådgivning, tingsbogsoplysninger samt udfærdigelse og tinglysning af ejerpantebrev. Generelt - privat Gældsovertagelse Totalkredit (inkl. udfærdigelse af transportopfølgning), pr. sag 1.25 Ekstraordinær nedbringelse realkreditlån 1.25 Lånesagskredit med løbetid under 3/4 år Lånesag der ikke gennemføres 1.25 Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte pr. pant. inkl. digitalisering og sletning af underpant 1.25 Rykningspåtegning for ikke provisionsgivende realkreditlån 1.25 Ændring af refinansieringsaftale 1.25 Erhverv Garanti - restkøbesum: - dokumentudfærdigelse - garantiprovision (kontanthandelsgaranti) 2,5 % p.a. Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte pr. pant. inkl. digitalisering og sletning af underpant 1.50 Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk Rykningspåtegning for ikke provisionsgivende realkreditlån Uskadelighedsattest, pr. stk Lånesag- køb, nybyggeri, konvertering og tillægslån: - lånesagsgebyr til banken, lån under inkl. tinglysning kr - lånesagsgebyr til banken, lån over inkl. tinglysning kr - garantiprovision, køb 2,5 % min garantiprovision, forhåndslån (f.eks. nybyggeri eller ombygning) 2,5 % min garantiprovision, konvertering 2,5 % min garantiprovision, tillægslån 2,5 % min Realkredit: - indgåelse af fastrente-/fastkursaftale profilskifte realkredit, pr. lån 1.50 Arbejdsgaranti Dokumentudfærdigelse 1.50 Stiftelsesprovision 0,5 % Forlængelse 1.50 Betalingsgaranti Dokumentudfærdigelse og forlængelse 1.50 Stiftelsesprovision 1,5 % 8

9 Pension og forsikring Generelt Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut, pr. konto 75 Deludbetaling kapitalpension pr. aftale 75 Deling af pension i forbindelse med skilsmisse, pr. konto 975 kr. Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing, pr. konto 975 kr. Opgørelse/deludbetaling før aftaleudløb, pr. konto 75 - deludbetaling selvpension og alderspension, pr. konto 30 Sammenlægning af pensionskonti, pr. sag 75 Proforma opgørelse, pr. konto 25 Udbetaling på ratepension, årligt pr. konto 30 Specifikation af PAL-skat, pr. år Tilbagesøgning af PAL-skat for udenlandske kunder, pr. år Puljepension Administrationsgebyr: - af gennemsnits indestående pr. konto, under ,75 % - af gennemsnits indestående pr. konto, over ,5 % - firmapension uanset saldo 0,25 % Indtræden i puljen Udtræden af puljen 30 Forsikring Opkrævningsgebyr FSS forsikringer, pr. stk. 115 kr. Pensionsdepot Unoterede kapitalandele: Manuel PAL-opgørelse Rykkerbrev, manglende kursoplysninger til PAL, pr. stk. Bankens egen indhentning af oplysninger fra selskabet, pr. stk. Timebetaling min. 3 timer

10 Selvbetjeningssystemer NetBank/MobilBank NetBank Privat, inkl. hotline, pr. kvartal 25 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus eller UngGarant NetBank Ungdom (15-18 år), årlig afgift inkl. hotline NetBank Revisor/Light, årlig afgift inkl. hotline NetBank Erhverv, årlig afgift inkl. hotline, opkræves forud 65 Standard overførsel Sammedags-overførsel Straksoverførsel Engangsoverførsel til konto med kort besked Engangsoverførsel til konto med lang besked Fast overførsel til konto med kort besked Fast overførsel til konto med lang besked Betaling af giro-/indbetalingskort Swipp overførsel, afsender Swipp overførsel, modtager Kvittering (fra datacentral), pr. stk. Checkbestilling, pr. stk. Overførsel til udlandet - se under "Valuta og udland" MobilBank, årlig afgift SMSBank, årlig afgift TelefonService, årlig afgift Beskedservice, årlig afgift Beskedservice, 0-15 SMS beskeder pr. kvartal Beskedservice, over 15 SMS beskeder pr. kvartal, pr. stk. 1 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 3 0,5 10

11 Valuta og udland Overførsel til udlandet Via NetBank: Almindelig overførsel EU*/SEPA pr. stk. 2 Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 4 Ekspresoverførsel pr. stk ,1% Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 20 + evt. udenlandske omk. Manglende/ukorrekt IBAN 75 kr. Manglende/ukorrekt BIC/SWIFT 75 kr. Via banken: Almindelig overførsel EU pr. stk. 10 Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 15 Ekspresoverførsel pr. stk ,1% 20 + evt.udenlandske omk. Manglende/ukorrekt IBAN 75 kr. Manglende/ukorrekt BIC/SWIFT 75 kr. Overførsel til udlandet i forbindelse med opgørelse af konto 10 ekstra Overførsel fra udlandet Almindelig overførsel EU/EØS lande pr. stk. 2 Via andre pengeinstitutter 11 Manglende/ukorrekte oplysninger 10 Generelt Annullering/efterlysning/returnering/ændring 45 Fax-bekræftelse 30 Øvrig manuel behandling 10 + evt.udenlandske omk. Kurssikring ved overførsel til udlandet 25 *EU-overførsel: Indenlandske og udenlandske eurobetalinger inden for EU, hvor overførslen indeholder oplysninger om beløbsmodtagers IBAN kontonummer (International Bank Account Number) og SWIFT/BIC kode på beløbsmodtagers pengeinstitut. Desuden skal begge parter betale egne omkostninger. Kontant valuta: Valutagebyr pr. veksling 5 - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus, Club 18 eller Ungkonto - ikke-kunder pr. veksling 10 Tillæg til valutakurser Valutamarginaler Finansielle instrumenter MasterCard: Tillæg til de dagligt offentliggjorte europæiske valutaer 1,5 % Tillæg til andre daglige offentliggjorte valutaer 2 % Ikke daglige offentliggjorte valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Udenlandske overførsler, checks og u-fonds: Valuta - valutanavn Marginal USD - US dollar 1,30 EUR - Euro 1,30 GBP - Engelske pund 2,00 SEK - Svenske kroner 0,30 NOK - Norske kroner 0,30 CHF - Schweiziske franc 1,00 CAD - Canadiske dollar 1,10 JPY - Japanske yen 0,012 AUD - Australske dollar 1,30 PLN - Polske zloty 1,10 CZK - Tjekkiske koruna 0,13 HUF - Ungarske forint 0,02 HKD - Hong Kong dollar 0,68 SGD - Singapore dollar 3,00 NZD - New Zealandske dollar 1,30 THB - Thailandske bath 0,20 ZAR - Sydafrikanske rand 1,00 RON - Rumænske Lei 1,30 AED - De Forenede Arabiske Emiraters Dirham 2,05 TRY - Tyrkiske Lira 2,65 CNY - Kinesiske Renminbi 0,45 MXN - Mexicanske peso 0,30 Ved indgåelse eller lukning af valutaterminsforretninger anvendes bankens spotkurs med tillæg/fradrag: 0,10 % af spotkurs - ved forlængelse af valutaterminsforretning 0,05 % af spotkurs 11

12 Værdipapirhandel Formuepleje Værdi ,60 % maks ekskl. moms 0,45 % maks ,00 ekskl. moms 0,30 % maks ,00 ekskl. moms Værdi > ,20 % maks ,00 ekskl. moms Profilskifte 25 Fondshandel Værdipapirhandel: Ekspeditionsgebyr pr. fondshandel 25 kr. Obligationer (danske og udenlandske) - alm. handel under pålydende 0,15 % af kursværdien min. 175 kr. og maks kursskæring på 0,20 kurspoint - alm. handel på pålydende og derover 0,1 % af kursværdien min kursskæring på 0,20 kurspoint Investeringsforeninger, obligationsbaserede 0,15 % af kursværdien min. 175 kr. Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger: - alm. handel under i kursværdi 0,75 % af kursværdien min. 175 kr. og maks alm. handel på i kursværdi og derover 0,5 % af kursværdien Aktier i Jutlander Bank, kundens køb Handel med udenlandske aktier: - handel med udenlandske aktier under i kursværdi 1% af kursværdien min. 175 kr. - handel med udenlandske aktier på og derover 0,75% af kursværdien Handel mellem egne depoter, pr. fondskode Handel med unoterede aktier (pensionsdepoter/sikkerhedsdepoter) Handel med aktie- og tegningsretter 175 kr. 1% af kursværdien min % af kursværdien min. 10 Værdipapirhandel via NetBank: - kurtage danske aktier og investeringsforeninger 0,15 % af kursværdi min. 3 - kurtage aktier på skandinaviske børser 0,3 % af kursværdi min. 3 - kurtage aktier på øvrige udenlandske børser 0,5 % af kursværdi min aktier i Jutlander Bank A/S, kundens køb - kurtage danske obligationer 0,1 % af kursværdi min. 5 - kurtage obligationer på udvalgte udenlandske børser 0,3 % af kursværdi min. 20 Skift gratis For nye kunder overføres og etableres engagement fra andet pengeinstitut uden etableringsomkostninger til banken, jvf. "Skift gratis" tilbud. 12

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Prisinformation for privatkunder

Prisinformation for privatkunder Prisinformation for privatkunder Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv.

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Gebyroversigt Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Priserne kan ændres af Folkesparekassen i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Jutlander Banks fordelskoncept 2 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen Gebyrer Gældende fra 13. marts 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 10102014 10. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift...

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 01032016 1. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift...

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017 Gebyrer Gældende fra 19. juni 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 4. december 2014 4. december 2014 Side 2 af 46 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere