Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494"

Transkript

1 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Områder Prisinformationen indeholder oplysninger om følgende områder: Side september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR

2 Jutlander Banks fordelskoncept * Kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept får ekstraordinært gode rentesatser på ind- og udlån og opnår samtidig en række fordele og besparelser: - Jutlanderkonto / Jutlanderkonto Ung med mulighed for Visa/Dankort, og MasterCard Debit Standard (inkl. eget kortdesign) uden årligt kortgebyr, MasterCard Standard (uden forsikring) uden årligt kortgebyr, rabat på årlig kortgebyr på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, Netbank privat uden årlig afgift, valutaveksling uden valutagebyr, gavechecks inkl. telegram uden gebyr, ret til egen rådgiver samt fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. opfylder de nedenfor beskrevne betingelser, er automatisk en del af fordelskonceptet. - Kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept er privatkunder på 28 år og derover, der i banken har oprettet både Nem-konto, NetBank og e-boks, og samtidig har et forretningsomfang med banken på mindst Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. Forretningsomfanget beregnes hvert kvartals ultimo. Er omfanget over pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen af forretningsomfanget opfyldt. 2015), der opfylder betingelserne i Jutlander Banks fordelskoncept, har samtidig ekstraordinære gode vilkår for opsparing og rabat på op til 1.00 på stiftelsesprovision ved optagelse af lån og kreditter i banken samt oprettelse og forlængelse af Jutlanderkonto (med kredit) uden gebyr for dokumentudfærdigelse og forlængelse - jf. bankens generelle prisinformation og satser på ind- og udlån. Hvis den beregnede stiftelsesprovision udgør til og med 1.00, udgør rabatten samme beløb: Hvis stiftelsesprovisionen udgør over kr., udgør rabatten 1.00 For unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er Jutlander Banks fordelskoncept alene betinget af, at kunden har Nemkonto, NetBank og e-boks. Unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er ligeledes fritaget for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Aktionærstatus Ung Hvis kunden ikke længere er omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept, ophører de særlige fordele og besparelser, herunder at Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Jutlander Opsparing og Jutlander Ung Opsparing ændres til Privatopsparing. Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på 2

3 Almindelige serviceydelser Checks Indløsning af lommechecks pr. stk. 1 Kontramandering af checks, pr. stk. Gavechecks, pr. stk. Gavechecks med telegram, pr. stk. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, Garantplus eller UngGarant Indløsning af brevchecks, pr. stk. Udenlandske checks: Udstedelse/indløsning pr. stk. Spærring, pr. stk. Retur- og inkassochecks, pr. stk kr udl. omk udl. omk. Giro-/indbetalingskort Betaling af giro/fi-kort via kasse, pr. stk. 3 for konti, man ikke selv kan disponere over i NetBank -betaling af giro/fi-kort via NetBank og MobilBank, pr. stk. Fremsendelse af kvittering, pr. stk. 25 kr. Overførsler Engangsoverførsel til konto via kasse, pr. stk. 3 for konti, man ikke selv kan disponere over i NetBank -engangsoverførsel fra egen konto til egen konto via kasse, pr. stk. -engangsoverførsel til konto via NetBank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer" Fast overførsel til konto med kort besked, pr. stk. Fast overførsel til konto med lang besked, pr. stk. 15 kr. Øvrige priser Kundebokse: - under 3 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 30 - mellem 4-6 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år over 21 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 90 - opbrydning/udskiftning af lås f.eks. som følge af mistet nøgle Efter regning Bevilget overtræk: - privat/erhverv 1% min. 35 Bodeling (dødsbo, skilsmisse) pr. sag Budgetrevision, halvårligt Døgnboksaftale, pr. år Optælling uden døgnboksaftale pr. gang Engagementsskema revisor, kun indlån/depot Engagementsskema revisor, udlån og garantier m.v. Feriedepot, pr. påbegyndt måned Timebetaling kr Fi-kort aftale - Det fælles indbetalingssystem kreditor: Oprettelse/ændring 10 - foreninger Årligt abonnement 20 - foreninger 3

4 Almindelige serviceydelser (fortsat) Genudskrivning af kundeuddata (kontoudtog, fondsnotaer m.v.), pr. stk. 125 kr. Konto-/kundegebyr (løbende) for privatkunder over 28 år (inkl.), bagudbetalt kvartårligt. 45 kr. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto, Privatopsparing eller budgetkonto - kunder omfattet af Jutlander Banks fordelskoncept* Kontoudtog med faste frekvenser, pr. stk. Lønoverførsler, manuelle til andet pengeinstitut, pr. stk. 25 kr. 3 Møntoptælling : - for privatkunder - for erhvervskunder, pr. optælling kr. - for erhvervskunder, pr. optælling over for ikke-kunder, pr. optælling 1,0% af beløbet, min. 125 kr. Der er mulighed for individuel prissætning ved større optællinger Møntsalg: - salg af mønt til privatkunder, pr. rulle - salg af mønt til erhvervskunder, pr. rulle 2 kr. - salg af mønt til ikke-kunder, pr. rulle 5 kr. min. 125 kr. Notering af udlæg, privatkunde Notering af udlæg, erhvervskunde Notering af sekundær pant, privatkunde Notering af sekundær pant, erhvervskunde Oprettelse af deponeringskonto Oprettelse af gældssaneringskonto Opslag i bil-, person-, andelsbolig- eller tingbogen for kunde Overførsel af børneopsparingskonto til andet pengeinstitut Periodiseringsmeddelelse Returnering check, Nets herunder LeverandørService, Betalingssservice, Dankort, stop/afvisning af Dataløn m.v. pga. manglende dækning Rykkergebyr: - rykkerbrev med påmindelse og accept 10 - rykkerbrev med påmindelse 10 - rykkerbrev med konsekvens 10 - rykkerbrev med kautionist/pantsætter 10 Stop/afvisning af Dataløn-overførsler på kundens egen foranledning, pr. stk. Tilbagesøgning af udbytteskat, pr. sag Timebetaling 75 - fremfinding af bilag eller checks i henhold til timebetaling, min. pr. ekspedition 125 kr. Udbetaling på konti i andet pengeinstitut Udsendelse af årsopgørelse Ændring af panthaverdeklaration ved forsikringsskift kr. 4

5 Depot Generelt Depotbeholdningsoversigt (fast bestilling) ekskl. moms 14 kr. Gebyr pr. depot, ekskl. moms, min. Flyttegebyr til andet pengeinstitut, ekskl. moms, pr. fondskode 8 20 maks pr. depot Unoterede kapitalandele: - af kursværdien 0,15 % min. 20, maks ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet 1.00 (gælder kun pensions- og sikkerhedsdepoter) Værdipapirer, reg. i VP Obligationer: - VP-kontogebyr (indeholder depotet aktier nedsættes gebyret forholdsmæssigt), ekskl. moms 45 kr. - Fondskodegebyr, ekskl. moms 22 kr. - Udtrækningsmeddelelse, ekskl. moms 14 kr. - Rentemeddelelse, ekskl. moms 14 kr. - Øvrige udskrifter, ekskl. moms 14 kr. - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer 22 kr. + 9 kr. pr. mill. kr. nom. - Strukturerede obligationer fra Garanti Invest Aktier: - Øvrige udskrifter, ekskl. moms 14 kr. - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer 22 kr. + 9 kr. pr. mill. kr. nom. - Investeringsbeviser udstedt af samarbejdspartnere, se https://jutlander.dk/privat/produkter/investering/investorbeskyttelse - Aktier i Jutlander Bank A/S Værdipapirer, ej reg. i VP Pantebreve og gældsbreve nom. værdi under , ekskl. moms 0,25 % Pantebreve og gældsbreve nom. værdi over , ekskl. moms 0,15 % Pr. opkrævet ydelse, ekskl. moms 5 Diverse effekter, pr. effekt pr. år, ekskl. moms 10 Indleveringsomkostninger, diverse effekter, ekskl. moms 10 Depotgebyr udenlandske værdipapirer, min. 25 pr. år, af kursværdi under , 0,35 % ekskl. moms Depotgebyr udenlandske værdipapirer, af kursværdi over , ekskl. moms 0,20 % Tilbagesøgning af udbytteskat pr. tilbagesøgning 60 Overførsel til andet pengeinstitut, pr. frilevering 50 + udl. omk. Øvrige effekter Pantebreve: Ejerskifte, pr. pantebrev Ekstraord. indfrielser, pr. pantebrev Ekstraord. afdrag ekskl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter Mortifikation Rykning, ekskl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter Pantebrevshandel, af restgæld Påkravsbrev % min. 70 (vejl.) 15 5

6 Kort Kort generelt Gebyr for eget design udover almindelig kortholderafgift, pr. stk. 125 kr. - tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Club 18 konto, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, Ungkonto eller GarantPlus (ét kort om året) Genbestilling af kort inden udløb 20 Genbestilling af kort inden udløb v/misbrug af 3. mand - tilbagevendende betalinger Hastebestilling 30 Spærring på bankens foranledning 30 Kurérforsendelse af kort til udland 475 kr. Uberettiget kortindsigelse, pr. transaktion 35 Dankort/Intern hævekort Årlig kortholderafgift Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre pengeautomater, pr. stk. 5 kr. Visa/Dankort Årlig kortholderafgift 15 - tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra eller GarantPlus Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater, pr. stk. 5 kr. Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1 % min. 3 MasterCard Standard Årlig kortholderafgift uden forsikring 15 - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Årlig kortholderafgift med forsikring 195 kr. - tilknyttet GarantPlus eller UngGarant 95 kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 95 kr. - tilknyttet Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Guld Årlig kortholderafgift 895 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra eller GarantPlus 495 kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 195 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus eller UngGarant 10 Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Platinum Årlig kortholderafgift kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra kr. Årlig kortholderafgift på familiekort 195 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra eller Himmerland Xtra Priority Pass pr. person pr. besøg i lounge. 17 Gebyr for hævning i danske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2 % min. 5 MasterCard Debit, Årlig kortholderafgift Standard og Young Gebyr for hævning i bankens pengeautomater Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater, pr. stk 5 kr. - tilknyttet Club 18 konto Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1 % min. 3 ID-kort Bestillingsgebyr 15 6

7 Lån og kreditter Privat Privat standard: - dokumentudfærdigelse og forlængelse stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen - rabat på stiftelsesprovision for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier, dog min. 10 stk. for Jutlander Ung samtidig kautionsdokument/transport Jutlander aktionær 1.25 pr. sikkerhed - øvrige sikkerhedsdokumenter - udenfor lånesager/tinglysning/diverse påtegn. ekskl. aflysningspåtegninger 1.25 pr. sikkerhed Særlige påtegninger: - omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.25 pr. stk. - rykningspåtegninger for ikke provisionsgivende lån 1.25 pr. sikkerhed - relaksationer og transporter af ejerpantebreve (ej sælgersag) 1.25 pr. stk. Bilkredit, boligkredit og andelsboligkredit: - dokumentudfærdigelse og forlængelse stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen Jutlanderkonto * med kredit/jutlanderkonto Ung/Jutlanderlån Ung: - dokumentudfærdigelse og forlængelse 625 kr. - dokumentudfærdigelse og forlængelse for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier, dog min. 10 stk. for Jutlander Ung - stiftelsesprovision 0 % Gældsbrev: - ændring af ydelse/løbetid på eksisterende lån 1.25 GarantPlus: - forlængelse 625 kr. - stiftelseprovision 0 % Himmerland Xtra lån/kredit: - forlængelse 625 kr. - stiftelsesprovision 0 % Investeringskredit: - dokumentudfærdigelse og forlængelse omlægning til CHF/anden valuta stiftelsesprovision 2 % af hovedstolen Erhverv Erhverv standard: - dokumentudfærdigelse stiftelsesprovision 1,5 % af hovedstolen - kautionsdokument/transport 1.50 pr. sikkerhed - øvrige sikkerhedsdokumenter - udenfor lånesager/tinglysning/diverse påtegn. ekskl. aflysningspåtegninger 1.50 pr. sikkerhed Særlige påtegninger: - omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.50 pr. stk. - rykningspåtegninger for ikke provisionsgivende lån 1.50 pr. sikkerhed - relaksationer og transporter af ejerpantebreve (ej sælgersag) 1.50 pr. stk. Erhvervskredit: - forlængelse under ,15 % af hovedstolen, min forlængelse over ,15 % af herefter 0,05 % Gældsbrev: - ændring af ydelse/løbetid på eksisterende lån 1.50 Valutalån: - dokumentudfærdigelse stiftelsesprovision 1,5 % af hovedstolen - forlængelse/ændring af kontrakt valutaskifte førtidig indfrielse* ekstraordinært afdrag (0,5% af beløbet)** 1.50 min. 1.50, maks Valutalån - garanteret: - stiftelsesgebyr forlængelse/ændring af kontrakt valutaskifte førtidig indfrielse* ekstraordinært afdrag (0,5% af beløbet)** 1.50 min. 1.50, maks * sker indfrielsen udenfor en rentetermin, bliver der tillige beregnet en differencerente. ** afdraget skal være på min. 20% af hovedstolen og min

8 Lån og kreditter - Fast Ejendom Privat Garanti - restkøbesum og nybyggeri: - dokumentudfærdigelse - garantiprovision (kontanthandelsgaranti) 1,5 % p.a. Byggekredit: - dokumentgebyr - forudsætter helkundeforhold samt efterfølgende finansiering i banken 1,5 % min. kr Lånesag - hjemtagelse af realkreditlån, herunder køb af ejendom: - lånesagsgebyr til Totalkredit lånesagsgebyr til banken, inkl. garanti og tinglysning (ekskl. evt. forhåndslåns- og kontanthandelsgaranti) (Der beregnes ikke lånesagsgebyr ved omlægning af realkreditlån, hvis lånet flyttes fra et ikke samarbejdende realkreditinstitut til et samarbejdende realkreditinstitut, og hvor provenuet samtidig ikke overstiger 50.00) 5.50 Omfatter bl.a. flere eller alle følgende ydelser: Rådgivning, oprettelse af lånesagskoto, tingbogsoplysning, hjemtagelse af realkreditlån, garantistillelse*, tinglysning af pantebreve, deponering, indfrielse af pantebreve, kurskontrakt, påtegninger, sletning af anmærkninger samt udfærdigelse af ejerpantebrev. * Ved forhåndslånsgarantier og kontanthandelsgarantier beregnes separat provision - garantiprovision, byggeri/ombygning (forhåndslån) 2,5 % p.a. Garantibeløb nedskrives forholdsmæssigt i kombinationssager (eksempelvis køb/ombygning) Lånesag - salg: - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, indfrielse m.v Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af deponeringskonto, tingbogsoplysning, indfrielse af pantebreve, kurskontrakt samt påtegninger - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, ekskl. indfrielse af lån/sletning af pant 1.00 Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af deponeringskonto samt tingbogsoplysning Lånesag - køb af andelsbolig: - sagsbehandling 2.75 Omfatter bl.a. rådgivning, tingsbogsoplysninger samt udfærdigelse og tinglysning af ejerpantebrev. Generelt - privat Gældsovertagelse Totalkredit (inkl. udfærdigelse af transportopfølgning), pr. sag 1.25 Ekstraordinær nedbringelse realkreditlån 1.25 Lånesagskredit med løbetid under 3/4 år Lånesag der ikke gennemføres 1.25 Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte pr. pant. inkl. digitalisering og sletning af underpant 1.25 Rykningspåtegning for ikke provisionsgivende realkreditlån 1.25 Ændring af refinansieringsaftale 1.25 Erhverv Garanti - restkøbesum: - dokumentudfærdigelse - garantiprovision (kontanthandelsgaranti) 2,5 % p.a. Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte pr. pant. inkl. digitalisering og sletning af underpant 1.50 Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk Rykningspåtegning for ikke provisionsgivende realkreditlån Uskadelighedsattest, pr. stk Lånesag- køb, nybyggeri, konvertering og tillægslån: - lånesagsgebyr til banken, lån under inkl. tinglysning kr - lånesagsgebyr til banken, lån over inkl. tinglysning kr - garantiprovision, køb 2,5 % min garantiprovision, forhåndslån (f.eks. nybyggeri eller ombygning) 2,5 % min garantiprovision, konvertering 2,5 % min garantiprovision, tillægslån 2,5 % min Realkredit: - indgåelse af fastrente-/fastkursaftale profilskifte realkredit, pr. lån 1.50 Arbejdsgaranti Dokumentudfærdigelse 1.50 Stiftelsesprovision 0,5 % Forlængelse 1.50 Betalingsgaranti Dokumentudfærdigelse og forlængelse 1.50 Stiftelsesprovision 1,5 % 8

9 Pension og forsikring Generelt Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut, pr. konto 75 Deludbetaling kapitalpension pr. aftale 75 Deling af pension i forbindelse med skilsmisse, pr. konto 975 kr. Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing, pr. konto 975 kr. Opgørelse/deludbetaling før aftaleudløb, pr. konto 75 - deludbetaling selvpension og alderspension, pr. konto 30 Sammenlægning af pensionskonti, pr. sag 75 Proforma opgørelse, pr. konto 25 Udbetaling på ratepension, årligt pr. konto 30 Specifikation af PAL-skat, pr. år Tilbagesøgning af PAL-skat for udenlandske kunder, pr. år Puljepension Administrationsgebyr: - af gennemsnits indestående pr. konto, under ,75 % - af gennemsnits indestående pr. konto, over ,5 % - firmapension uanset saldo 0,25 % Indtræden i puljen Udtræden af puljen 30 Forsikring Opkrævningsgebyr FSS forsikringer, pr. stk. 115 kr. Pensionsdepot Unoterede kapitalandele: Manuel PAL-opgørelse Rykkerbrev, manglende kursoplysninger til PAL, pr. stk. Bankens egen indhentning af oplysninger fra selskabet, pr. stk. Timebetaling min. 3 timer

10 Selvbetjeningssystemer NetBank/MobilBank NetBank Privat, inkl. hotline, pr. kvartal 25 kr. - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus eller UngGarant NetBank Ungdom (15-18 år), årlig afgift inkl. hotline NetBank Revisor/Light, årlig afgift inkl. hotline NetBank Erhverv, årlig afgift inkl. hotline, opkræves forud 65 Standard overførsel Sammedags-overførsel Straksoverførsel Engangsoverførsel til konto med kort besked Engangsoverførsel til konto med lang besked Fast overførsel til konto med kort besked Fast overførsel til konto med lang besked Betaling af giro-/indbetalingskort Swipp overførsel, afsender Swipp overførsel, modtager Kvittering (fra datacentral), pr. stk. Checkbestilling, pr. stk. Overførsel til udlandet - se under "Valuta og udland" MobilBank, årlig afgift SMSBank, årlig afgift TelefonService, årlig afgift Beskedservice, årlig afgift Beskedservice, 0-15 SMS beskeder pr. kvartal Beskedservice, over 15 SMS beskeder pr. kvartal, pr. stk. 1 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 3 0,5 10

11 Valuta og udland Overførsel til udlandet Via NetBank: Almindelig overførsel EU*/SEPA pr. stk. 2 Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 4 Ekspresoverførsel pr. stk ,1% Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 20 + evt. udenlandske omk. Manglende/ukorrekt IBAN 75 kr. Manglende/ukorrekt BIC/SWIFT 75 kr. Via banken: Almindelig overførsel EU pr. stk. 10 Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 15 Ekspresoverførsel pr. stk ,1% 20 + evt.udenlandske omk. Manglende/ukorrekt IBAN 75 kr. Manglende/ukorrekt BIC/SWIFT 75 kr. Overførsel til udlandet i forbindelse med opgørelse af konto 10 ekstra Overførsel fra udlandet Almindelig overførsel EU/EØS lande pr. stk. 2 Via andre pengeinstitutter 11 Manglende/ukorrekte oplysninger 10 Generelt Annullering/efterlysning/returnering/ændring 45 Fax-bekræftelse 30 Øvrig manuel behandling 10 + evt.udenlandske omk. Kurssikring ved overførsel til udlandet 25 *EU-overførsel: Indenlandske og udenlandske eurobetalinger inden for EU, hvor overførslen indeholder oplysninger om beløbsmodtagers IBAN kontonummer (International Bank Account Number) og SWIFT/BIC kode på beløbsmodtagers pengeinstitut. Desuden skal begge parter betale egne omkostninger. Kontant valuta: Valutagebyr pr. veksling 5 - tilknyttet Jutlander Banks fordelskoncept*, Himmerland Xtra, Himmerland Xtra 18-25, GarantPlus, Club 18 eller Ungkonto - ikke-kunder pr. veksling 10 Tillæg til valutakurser Valutamarginaler Finansielle instrumenter MasterCard: Tillæg til de dagligt offentliggjorte europæiske valutaer 1,5 % Tillæg til andre daglige offentliggjorte valutaer 2 % Ikke daglige offentliggjorte valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. Udenlandske overførsler, checks og u-fonds: Valuta - valutanavn Marginal USD - US dollar 1,30 EUR - Euro 1,30 GBP - Engelske pund 2,00 SEK - Svenske kroner 0,30 NOK - Norske kroner 0,30 CHF - Schweiziske franc 1,00 CAD - Canadiske dollar 1,10 JPY - Japanske yen 0,012 AUD - Australske dollar 1,30 PLN - Polske zloty 1,10 CZK - Tjekkiske koruna 0,13 HUF - Ungarske forint 0,02 HKD - Hong Kong dollar 0,68 SGD - Singapore dollar 3,00 NZD - New Zealandske dollar 1,30 THB - Thailandske bath 0,20 ZAR - Sydafrikanske rand 1,00 RON - Rumænske Lei 1,30 AED - De Forenede Arabiske Emiraters Dirham 2,05 TRY - Tyrkiske Lira 2,65 CNY - Kinesiske Renminbi 0,45 MXN - Mexicanske peso 0,30 Ved indgåelse eller lukning af valutaterminsforretninger anvendes bankens spotkurs med tillæg/fradrag: 0,10 % af spotkurs - ved forlængelse af valutaterminsforretning 0,05 % af spotkurs 11

12 Værdipapirhandel Formuepleje Værdi ,60 % maks ekskl. moms 0,45 % maks ,00 ekskl. moms 0,30 % maks ,00 ekskl. moms Værdi > ,20 % maks ,00 ekskl. moms Profilskifte 25 Fondshandel Værdipapirhandel: Ekspeditionsgebyr pr. fondshandel 25 kr. Obligationer (danske og udenlandske) - alm. handel under pålydende 0,15 % af kursværdien min. 175 kr. og maks kursskæring på 0,20 kurspoint - alm. handel på pålydende og derover 0,1 % af kursværdien min kursskæring på 0,20 kurspoint Investeringsforeninger, obligationsbaserede 0,15 % af kursværdien min. 175 kr. Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger: - alm. handel under i kursværdi 0,75 % af kursværdien min. 175 kr. og maks alm. handel på i kursværdi og derover 0,5 % af kursværdien Aktier i Jutlander Bank, kundens køb Handel med udenlandske aktier: - handel med udenlandske aktier under i kursværdi 1% af kursværdien min. 175 kr. - handel med udenlandske aktier på og derover 0,75% af kursværdien Handel mellem egne depoter, pr. fondskode Handel med unoterede aktier (pensionsdepoter/sikkerhedsdepoter) Handel med aktie- og tegningsretter 175 kr. 1% af kursværdien min % af kursværdien min. 10 Værdipapirhandel via NetBank: - kurtage danske aktier og investeringsforeninger 0,15 % af kursværdi min. 3 - kurtage aktier på skandinaviske børser 0,3 % af kursværdi min. 3 - kurtage aktier på øvrige udenlandske børser 0,5 % af kursværdi min aktier i Jutlander Bank A/S, kundens køb - kurtage danske obligationer 0,1 % af kursværdi min. 5 - kurtage obligationer på udvalgte udenlandske børser 0,3 % af kursværdi min. 20 Skift gratis For nye kunder overføres og etableres engagement fra andet pengeinstitut uden etableringsomkostninger til banken, jvf. "Skift gratis" tilbud. 12

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere