dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser"

Transkript

1 Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Projektledelse dm.dk

2 2 INDHOLD 3 Praktiske oplysninger 7 Skræddersyede kurser for virksomheder 11 Fagligt forum Kurser og coaching af grupper og team 4 : Teori, refleksion, praksis 4 Den faciliterende projektleder Grafisk facilitering (modul 1) Grafisk facilitering (modul 2) Effektiv mødeledelse Intensiv workshop for erfarne facilitatorer Projektledelse 6 Projektledelse og projektstyring 6 Konsulenten som sparringspartner 6 Projektledelse 6 Fundraising Ledelse og organisation 8 Professionelt lederskab 8 Fra kollega til chef 8 Leder uden kasket 9 Det personlige lederskab 9 Ledelseskommunikation 10 Forandringsledelse 10 Arbejdsmiljøledelse 10 Innovation fra idé til realisering Kommunikation 12 Journalistisk formidling af fagstof 12 Præsentationsteknik og overbevisende budskaber 12 Skriv så de lytter 12 Præsentationsteknik, kropssprog og formidling for viderekomne 13 Ordet er dit eller er det? 13 Ledelse, kommunikation og organisation 13 Webredaktør i verdensklasse 13 Annoncering på sociale medier 14 Skriv gode webtekster 14 Den professionelle samtale 14 Presentations in English 1 Skriv gode taler 1 Få styr på dine kommaer 1 Brug Prezi til dine præsentationer Værktøjskurser 16 Statistik med Excel 16 Statistik for ikke-statistikere 16 Effektive hukommelsesteknikker 17 Bliv en bedre underviser 17 Adobe InDesign og Photoshop for begyndere 17 Regnskab og økonomistyring for ikke-økonomer 17 Ansættelsesret og personalejura for ikke-jurister 18 Økonomisk ledelse 18 Effektive arbejdsmails 18 Forvaltningsret for ikke-jurister 18 Selvledelse gennem personlig planlægning

3 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3 Praktiske oplysninger Hos DM Efteruddannelse er kurserne åbne for alle. Du kan se alle kursusbeskrivelser på dm.dk, hvor du også tilmelder dig. Tilmeldinger modtages også efter fristen, såfremt der stadig er plads på kurset. Ring på , hvis du vil høre mere om kurserne. MEDLEMSRABAT DM s medlemmer får medlemsrabat på kurserne. Medlemmer af GL, Pharmadanmark, Den Danske Dyrlægeforening, JA, Bibliotekarforbundet, Lægeforeningen, Dansk Psykolog Forening og Arkitektforbundet kan deltage på alle kurser til medlemspris. AFMELDING kan ske vederlagsfrit, indtil tilmeldingsfristen udløber. Ved afmelding efter denne dato betales et afmeldingsgebyr på 0 procent af kursusprisen. Sker afmeldingen senere end 14 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Afmelding skal ske skriftligt. LEDIGE MEDLEMMER AF DM kan søge friplads på to kurser hos DM Efteruddannelse pr. halvår. DM finansierer cirka 10 procent af kursuspladserne årligt til ledige. Tilmelding skal ske skriftligt til hvert kursus og skal være inden tilmeldingsfristen. Ledige medlemmer, der ikke tidligere har fået tildelt en friplads, har fortrinsret. Husk at kontakte a-kassen inden tilmelding. OVERTEGNING/AFLYSNING kan forekomme. Ved for få tilmeldinger forbeholder DM Efteruddannelse sig ret til at udskyde eller aflyse kurset. Ved overtegning overføres din tilmelding automatisk til en venteliste. Hvis der bliver plads, vil du modtage besked. BETALING af kursusafgiften skal først ske, når du modtager faktura fra DM Efteruddannelse. Priserne på kurserne er eksklusive moms. Der vil blive pålagt moms på kurser og på masterfag. Der pålægges ikke moms på diplomfag og akademifag. Moms vil være pålagt fakturaen. Du behøver ikke være medlem af DM for at deltage på kurserne. RIKKE HOLST, UDDANNELSESKONSULENT, DM EFTERUDDANNELSE

4 4 og coaching af grupper og team dage handler om at hjælpe grupper til at opnå det, de gerne vil gennem tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af resultatorienterede processer. Ved at involvere deltagerne på konstruktiv og anerkendende vis kan du som facilitator skabe tydelig mening, klarhed og retning for den enkelte og for gruppen eller teamet. Som facilitator fokuserer du på at skabe handlingsviden og på at frigøre den viden og erfaring, som deltagerne besidder. Lær at anvende teambaserede coaching- og faciliteringsteknikker med afsæt i forskellige teoretiske udviklings- og kommunikationsforståelser. Femdages valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Hanne Hansen, cand.phil., konsulent og underviser på Køge Handelsskoles kursuscenter. 29/4, 7/, 13/, 21/, 28/ 201 1/10, 7/10, 21/10, 28/10, / Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. FACILITERING: TEORI, REFLEKSION, PRAKSIS 6 dage Som facilitator skal du navigere i et fletværk af kommunikative relationer. Du skal holde kursen i dagligdagens aktiviteter samtidig med, at du understøtter organisationens udviklings- og forandringsprocesser og forløser dens potentialer på en måde, der skaber et positivt samvær og nærvær. Rollen som facilitator er således mangefacetteret, så du både kan optræde som styrmand, sædemand og jordemoder. Lær hvordan du som facilitator tilrettelægger processer, så du navigerer i problemerne og mod målene. Seksdages masterfag i masteruddannelsen i International Virksomhedskommunikation. 10 ects-point. FACILITERING: TEORI, REFLEKSION, PRAKSIS Afvekslingen mellem teori og cases har styrket mig som facilitator. Jeg har fået en bredere viden, nye værktøjer og mod på større facilitatoropgaver i og uden for min egen organisation. MARIA LADEGAARD-PEDERSEN, SUNDSHEDSKONSULENT, VARDE KOMMUNE Undervisere Sune Vork Steffensen, ph.d., lektor ved Centre for Human Interactivity ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Sarah Bro Pedersen, ph.d.-studerende ved Centre for Human Interactivity ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. 27/3, 10/4, 24/4, 8/, 22/, 29/ 201 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 14/ Pris for alle (eksklusive moms) kroner DEN FACILITERENDE PROJEKTLEDER 4 dage Den gode projektleder har øjnene både på projektet og på de mennesker, der skal medvirke til, at det bliver en succes. God projektledelse handler nemlig også om at sikre motivation, ejerskab og fælles forståelse for projektet blandt de involverede parter. Lær at planlægge et projekt og at facilitere projektprocesser, så du kan få tingene til at ske ved at motivere og skabe gode rammer for et konstruktivt projektsamarbejde. Underviser Daniel Dornonville de la Cour, seniorkonsulent og underviser i COWI A/S. 6/, 7/, 27/, 28/ /10, 29/10, 2/11, 26/ Medlemmer kroner Andre kroner Prisen er inklusiv bogen Power i projekter og portefølje. Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender 10

5 FACILITERING GRAFISK FACILITERING (MODUL 1) 2 dage God facilitering af processer, projekter og møder bliver vigtigere og vigtigere i vidensamfundet. Viden skal deles, forskellige intelligenser imødekommes, og et fælles billede etableres, så vi ser, hvad hinanden mener og kan handle herefter. Med ganske få virkemidler kan visuelle teknikker og redskaber styrke din facilitering af møder og processer. Få kreative metoder og værktøjer, så du kan skabe konstruktivt engagement og kreative møder og forandringsprocesser. Underviser Loa Baastrup, strategikonsulent og grafisk facilitator med GRAFISK FACILITERING (MODUL 2) 2 dage Grafisk facilitering er mere end det at tegne på møder. Det er en anerkendt praksis, der hjælper grupper med at lære bedre. Ved hjælp af gode spørgsmål, simple visuelle strukturer og godt procesdesign kan du transformere et komplekst emne til en enkelt og energifyldt dialog. Udvid paletten af grafiske faciliteringsteknikker og bliv endnu bedre til at designe processer, facilitere møder og kommunikere klart med fælles engagement. Underviser Ole Qvist-Sørensen, strategikonsulent og grafisk facilitator. baggrund fra Copenhagen Business School i kommunikations- og organisationsteori. Loa arbejder til dagligt med virksomheder i forandring i konsulentvirksomheden Bigger Picture. 28/4, 29/ /10, 29/ Medlemmer 8.70 kroner Andre kroner Prisen er inklusive toolbox. Uddannet KaosPilot og cand.mag. i voksenpædagogik og organisatorisk læring fra RUC. Ole arbejder til dagligt med virksomheder i forandring i konsulentvirksomheden Bigger Picture. 26/11, 27/ Medlemmer 8.70 kroner Andre kroner Prisen er inklusive toolbox. Effektiv mødeledelse 2 dage Dårligt planlagte og dårligt udførte møder kan hurtigt resultere i et dårligt arbejdsmiljø, stress og utilfredshed blandt medarbejdere og kolleger. Få redskaberne til at holde effektive og fokuserede møder, så du sikrer et maksimalt udbytte for samtlige mødedeltagere. Et todageskursus, hvor vi arbejder med din status som mødeleder, dine redskaber til forberedelse, forventningsafstemning og opfølgning. Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. 27/4, 28/ /9, 22/9 201 Medlemmer kroner Andre kroner GRAFISK FACILITERING (MODUL 1) Jeg har fået et nyt og brugbart værktøj i mit arbejde som procesog projektleder. DORTE SEVELSTED IVERSEN, CHEFKONSULENT, FREDERIKSHAVN KOMMUNE Intensiv workshop for erfarne facilitatorer 3 dage Som erfaren facilitator benytter man en række værktøjer baseret på det, der virker. Kurset sætter fokus på at udvikle egen faciliteringsstil og friske den op med nye og flere teknikker. Performancedelen af facilitatorrollen er også i fokus, og ved hjælp af erfaringsudveksling, konkret træning og videooptagelser med feedback skærpes deltagernes gennemslagskraft. Kurset har en overordnet teoretisk kontekst, men vægten vil være på den praktiske tilgang til facilitering og på at få opdateret egen metodik og det personlige udtryk. Du får personlig feedback på din facilitering af møder og processer. Undervisere Malene Rix, selvstændig konsulent, rådgiver og underviser i forhandling og procesfacilitering. Mette Rix, filminstruktør og performance-coach. Ib Ravn, ph.d., lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 14/4, /, 22/ 201 6/10. 30/10, 20/ Medlemmer kroner Andre kroner

6 6 Projektledelse Projektledelse og projektstyring 2 dage KONSULENTEN SOM SPARRINGSPARTNER 2 dage Mange akademikere arbejder som konsulenter, hvad enten det er som interne, selvstændige eller eksterne konsulenter. Som konsulent er du eksperten på dit område, men det kan være svært at trænge igennem med din faglige viden og bruge dine kompetencer samtidig med, at du skal involvere andre i processen, såsom kolleger fra andre faggrupper, chefer eller politikere. Få en bedre Projektarbejdsformen stiller andre krav til både ledere og medarbejdere end den daglige drift. Du kan møde projektarbejdets udfordringer ved at kende til solide styringsværktøjer, projektledelse, projektets faser, konflikthåndtering og evaluering. Få overblik over de grundlæggende projektledelsesværktøjer, så du kan spille en aktiv rolle i projektgruppen og styre mindre projekter. Underviser Kurt Schurizek, cand.merc. og indehaver af Kurt Schurizek Training. forståelse af dig selv som konsulent. Lær at bruge dine kompetencer i de organisatoriske sammenhænge, du arbejder i og få indsigt i, hvordan du kan påvirke rammerne. Underviser Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisorgodkendt i både psykoterapi og organisationspsykologi. 20/4, 21/ /10, 23/ Aarhus 16/3, 17/ /9, 30/9 201 Medlemmer kroner Andre kroner 20/4, 21/ /11, 4/ Medlemmer 8.00 kroner Andre kroner Prisen er inklusive bogen Konsulentens grønspættebog. Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender PROJEKT LEDELSE 4 dage Gode problemløsninger kræver ofte samarbejde på tværs i organisationen. Det stiller dig som projektleder over for en række ledelses- og styringsmæssige udfordringer, som du kan løse ved at arbejde med motivation, organisering og evaluering i teori og praksis. Du lærer at håndtere de ledelses- og styringsmæssige udfordringer, der ligger i at være projektleder. Firedages valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Jørgen Rybirk, MPA, indehaver af eget konsulentfirma. 9/4, 10/4, 23/4, 24/ /10, 20/10, 2/11, 3/ Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. Fundraising 2 dage Aldrig har der været afsat så mange økonomiske ressourcer til udviklings- og omstillingsarbejde, og mange organisationer supplerer driftsgrundlaget med forskellige former for ekstern finansiering. Det øger behovet for at arbejde strategisk med fundraising og for at få overblik over tilskudsjunglen. Lær at få succes med fundraising og få overblik over begreber, teknikker og søgemuligheder. På kurset får du værktøjer til idé- og konceptudvikling og lærer at formulere de helt rigtige ansøgninger. Kurset varer to dage og veksler mellem oplæg og cases. Underviser Lotte Jensen, indehaver af projektudviklingsog fundraising-firmaet Up Front Europe. 22/4, 23/ /11, 26/ Aarhus 23/3, 24/ /10, 29/ Medlemmer kroner Andre kroner

7 7 Skræddersyede kurser for virksomheder TRÆNGER DINE KOLLEGER OGSÅ TIL AT KOMME PÅ KURSUS? Skab en solid fælles platform for det strategiske arbejde i din organisation eller virksomhed med et skræddersyet kursus fra DM Efteruddannelse. Interne kurser: Igangsætter og understøtter en udviklingsproces Målrettes medarbejdernes og virksomhedens behov Skaber fælles sprog, forståelse og værdier Har fokus på den enkelte og gruppens udvikling og læring. VI HAR UDVIKLET KURSER TIL BLANDT ANDRE: ARBEJDSTILSYNET COLOPLAST DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER DANSK SPROGNÆVN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET FINANSTILSYNET FORSKNINGSCENTER RISØ FØDEVARESTYRELSEN HK/STAT OG HK/KOMMUNAL KRÆFTENS BEKÆMPELSE KYSTDIREKTORATET MINISTERIET FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ODENSE KOMMUNE PANUM INSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION MIDTJYLLAND STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED STATENS SERUM INSTITUT TÅRNBY KOMMUNE AARHUS UNIVERSITET Kunne dine kolleger også bruge kurset? Vi skræddersyr gerne et kursus til din arbejdsplads. RIKKE HOLST, UDDANNELSESKONSULENT, DM EFTERUDDANNELSE Ring på telefon eller besøg dmefteruddannelse.dk

8 8 Ledelse og organisation Professionelt lederskab 4 dage FRA KOLLEGA TIL CHEF 2 dage Forandring og udvikling er blevet et grundvilkår for ledelse, som stiller højere krav til professionalisering af ledelsesopgaven. Sigtet med modulet er at belyse sammenhænge mellem strategisk ledelse, læring, udvikling og vækst. Få skærpet dine kompetencer, værktøjer og identiteter i forhold til LEDER UDEN KASKET Jeg har kunnet trække på begreberne fra kurset hver gang, jeg i praksis er stødt på en ledelsesmæssig udfordring. KARINA BEK, KONSULENT PÅ VUC HVIDOVRE-AMAGER LEDER UDEN KASKET 2 dage Mange højtuddannede bliver ledere uden at have den formelle lederkasket på, fordi de har den faglige ekspertise inden for et område. Som leder uden kasket har du ikke de samme værktøjer og muligheder som den formelle leder. Det eneste og vigtigste redskab er dig selv: Din egen personlige autoritet og gennemslagskraft. Det er derfor ekstra vigtigt for den uformelle leder at få de værktøjer og den viden, der gør det muligt at kunne leve op til de mange forskellige forventninger. Få konkrete redskaber til at lede og tage lederskab, når du ikke har den formelle lederrolle. Underviser Lene Worning, cand.merc., HRM-konsulent, coach og terapeut. dine daglige udfordringer som professionel leder. Firedages obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Jesper Würtz Frandsen, cand. psych. aut. uddannelsesleder på Zealand Business College. Jesper har mange års undervisningserfaring i ledelse, coaching og organisationsudvikling for private og offentlige virksomheder. 19/10, 22/10, 11/11, 12/ Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. 13/4, 14/ /9, 29/9 201 Medlemmer kroner Andre kroner Prisen er inklusive en persontest og en personlig samtale. At gå fra at være kollega til chef er en ganske speciel situation, som giver en række udfordringer og rejser en række spørgsmål: Hvordan får du skabt dig en ny position på en god måde? Du er jo stadig dig, men fordi du har flyttet dig organisatorisk, ændres dit perspektiv på mange ting og perspektivet og synet på dig ændres. En intern rekruttering betyder, at dine medarbejdere kender dig på godt og ondt, og du kender dem. Hvordan får du det bedste ud af den situation? Lær at tackle din nye rolle som chef. Gennem en personlig test og samtale får du grundlæggende viden til at skabe et stærkere fundament for din lederrolle, og du får nye redskaber til at skabe balance i din nye rolle med gamle relationer. Underviser Birgitte Haahr, cand.scient.pol., konsulent, coach og terapeut. 8/6, 9/ /11, 17/ Medlemmer kroner Andre kroner Prisen er inklusive en persontest og en personlig samtale.

9 LEDELSE OG ORGANISATION 9 Det personlige lederskab 4 dage At påtage sig lederskab medfører mange forskellige reflektoriske og kommunikative udfordringer, og derfor er det vigtigt at være bevidst om konsekvenserne af ens ledelsesmæssige valg og at identificere og udvikle egne kommunikative kompetencer. Det perspektiv, du vælger at lede og kommunikere ud fra, får fx betydning for, hvordan du opfatter dig selv som leder, og hvordan andre opfatter dig. Og dit valg af ledelsesperspektiv og kommunikative strategier har betydning for det interne og eksterne samarbejde. Lær at udvikle dine ledelsesidentiteter og din ledelseskommunikation og få skærpet din forståelse for lederskabets kommunikative udfordringer. Firedages obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Jesper Würtz Frandsen, cand.psych. aut. uddannelsesleder på Zealand Business College. Jesper har mange års undervisningserfaring i ledelse, coaching og organisationsudvikling for private og offentlige virksomheder. 1/4, 17/4, 4/, / 201 Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. PROJEKTLEDELSE Kurset har givet mig større forståelse for både min egen rolle og funktion samt i organiseringen og kulturen omkring det projekt, jeg er en del af. CHRISTINA MADSEN, VIDENSKABELIG ASSISTENT, DET NATIONALE FORSK- NINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelseskommunikation 3 dage Succesfuld og effektiv ledelse er et resultat af mange faktorer, men et vigtigt redskab i vellykket styring og koordinering er kommunikation. Gennem hensigtsmæssig kommunikation kan du sikre, at medarbejderne forstår, hvad de skal, og at de skal motiveres til det. På kurset arbejder du med konkrete cases fra dit virke som leder, hvor målet er at gøre dig endnu bedre til at kommunikere klart og præcist til dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Du vil arbejde både med dispositioner, en personlig kommunikationsprofil, nonverbal kommunikation, argumentation og taleteknik. Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. 1/4, 16/4, 30/ /9, 29/9, 9/ Medlemmer kroner Andre kroner Prisen er inklusive to timers individuel træning i ledelsesretorik. Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender

10 10 FORANDRINGSLEDELSE 4 dage Der tales meget om forandringsparathed som en nødvendig konsekvens af nutidens dynamiske udvikling. Forandringsledelse er fremtidens ledelse i en verden af organisationsudviklinger, fusioner og sammenlægninger. Dermed bliver evnen til at generere, håndtere og implementere forandringer en væsentlig parameter for såvel individer som organisationer. Få analytisk og praktisk træning i at håndtere forandringsprocesser både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Forløbet sætter fokus på din rolle og de strategier, du kan bruge som forandringsagent. Firedages valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Tim Christensen, cand.phil. og direktør på Køge Handelsskole 28/4, 29/4, 20/, 21/ /10, 27/10, 18/11, 19/ Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. KONSULENTEN SOM SPARRINGSPARTNER Skønt med et kursus, hvor underviseren gør teorierne meget praksisnære og samtidigt er skarp på teorierne. ERIK MIKKELSEN, KONSULENT I PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmiljøledelse 7, dage Fagmodulet i arbejdsmiljøledelse er en mulighed for at blive uddannet inden for tilrettelæggelse og implementering af tiltag, der kan hæve arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. På modulet får du analytisk og praktisk træning i at anvende teori og metode inden for ledelse af arbejdsmiljøet. Du opnår kompetencer, der bygger på forståelse af ledelse af processer og resultater på arbejdsmiljøområdet, så du kan bidrage professionelt på tiltag og processer. Vi tager udgangspunkt i cases fra din egen hverdag, og du får en solid værktøjskasse med hjem fuld af redskaber og nytænkning. 7, dages valgfagsmodul på akademiuddannelsen i ledelse. 10 ects-point. Underviser Ann K. Tvilling, proceskonsulent og underviser for Erhvervsakademi Sjælland /1, 27/1, 4/2, /2, 23/2, /3, 19/3, 7/ /9, 8/9, 16/9, 17/9, 28/9, 8/10, 26/10, / Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. INNOVATION FRA IDÉ TIL REALISERING 3 dage Innovation handler om at få gode idéer og realisere dem i en virkelighed, der kan tage livet af selv de bedste ideer. Men det er ikke de bedste idéer, der overlever. Det er de idéer, der en dag bliver set på som de bedste, der overlever. Innovation handler om at sætte en retning til en idé. Tredageskursus hvor du lærer at tænke nyt, udvikle dine idéer til koncepter og realisere dem. Underviser Hans Ravnkjær Larsen, cand. scient, mødearkitekt og facilitator. Indehaver af virksomheden Cheche, der arbejder med kreativitet, innovation og facilitering. 6/, 7/, 27/ /10, 21/10, / Medlemmer kroner Andre kroner

11 11 Fagligt forum Skifergas: Energieventyr eller tikkende miljøbombe? I USA er skifergas allerede en kæmpeindustri. Danske miljøaktivister er bekymrede for radioaktive stoffer i undergrunden, og at kemikaliefyldt fraktureringsvæske kommer i kontakt med miljøet. Kan en glasskål påvirke din sundhed? Ja, du vil typisk spise dobbelt så mange chokoladekarameller, hvis de ligger i en gennemsigtig beholder, frem for i en uigennemsigtig. Forstaden er Danmarks største by hvorfor elsker vi den ikke? Mange elsker at hade den. Alligevel er den ofte det foretrukne valg, når vi får råd. Og mange af os, der vælger byen, fordi vi ikke kan holde tanken om forstaden ud, er ikke klar over, at vi faktisk bor i forstaden. For nu erobrer forstaden byen. Fagligt forum giver dig inspiration til dit faglige og professionelle arbejdsliv. Der er fire faglige universer på dm.dk og fire grupper på LinkedIn, som er hægtet på de faglige universer. Administration, organisation og politik Naturvidenskab, miljø og sundhed Kultur, sprog og kommunikation Uddannelse, didaktik og forskning Er du medlem i LinkedIn-grupperne, får du besked om nye artikler og arrangementer i de faglige universer. Det er også i Linkedin-grupperne, du kan netværke med andre med samme faglige bagrund, job eller med samme udfordringer i arbejdslivet som dig. Gå på opdagelse i de faglige universer, hvis du vil vide mere

12 12 Kommunikation JOURNALISTISK FORMIDLING AF FAGSTOF 2 dage Med enkle journalistiske og sproglige teknikker kan du forvandle tekniske eller akademiske tekster til flydende og letforståelig kommunikation. Uden at gå på kompromis med det faglige indhold kan du fastholde dine læsere og sikre, at de forstår selv komplekse forklaringer og tungt stof. På kurset lærer du at give din faglige formidling et løft ved at arbejde bevidst med fx målgrupper, vinkling og kreativt sprog. Underviser Nils Sjøberg, journalist, cand.pæd. og journalistleder af Danske Fagmedier. Medforfatter til lærebøger i journalistik. 20/, 21/ 201 3/11, 4/ Aarhus 27/4, 28/4 201 /10, 6/ Medlemmer 8.00 kroner Andre kroner PRÆSENTATIONSTEKNIK OG OVERBEVISENDE BUDSKABER 3 dage Præsentationer og oplæg er en vigtig del af mange akademikeres arbejde. Alligevel oplever mange, at det er svært at opnå den gennemslagskraft, de ønsker. Du lærer at præsentere dit budskab stringent og fængende, så du fastholder lytternes koncentration. Bliv en klar, stærk og troværdig formidler, når du skal fremlægge akademiske resultater, strategier og projekter i dit arbejde ved at arbejde bevidst med disposition, kropssprog og stemmebrug. Tredageskursus i retorik og mundtlig formidling. Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. 2/3, 26/3, 7/ /10, 2/10, 6/ Medlemmer kroner Andre kroner Skriv så de lytter 2 dage I vidensamfundet er den store udfordring ikke at få fat på viden men at få fat på godt formidlet viden. Med en klart defineret skriveproces og gode værktøjer kan du formidle viden, så det både virker og fænger. Skrot det tunge og abstrakte sprog, og lær at skrive en tekst, der fænger ved at arbejde med sprog, argumentation, vinkling, fokus og disposition. Undervisere Pernille Steensbech Lemée, cand. mag. i retorik og medievidenskab. Leif Becker Jensen, cand.mag. og lektor i kommunikation og journalistik ved Roskilde Universitet. 27/4, 22/ 201 7/10, 2/ Medlemmer 8.00 kroner Andre kroner Præsentationsteknik, kropssprog og formidling for vid Kurset sætter fokus på, hvordan du holder en levende, opløftende, afdæmpet og nærværende præsentation. Du lærer, hvordan du fremfører dit budskab, din viden og dine pointer med et sprogligt og kropsligt overskud. Du lærer også, hvordan du tackler og leverer uforberedte oplæg og præsentationer. Kurset er for dig, der allerede har styr på den grundlæggende retoriske teori og er vant til at holde oplæg, men gerne vil opnå større gennemslagskraft, når du står foran dit publikum. Todages overbygningskursus i retorik og mundtlig formidling. Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica.

13 KOMMUNIKATION 13 ORDET ER DIT ELLER ER DET? 2 dage Din stemme, dit kropssprog og din indre tilstand er afgørende for, hvordan du bliver opfattet og forstået. Undersøgelser viser, at ordet vejer syv procent, mens stemmen og kropssproget de resterende 93 procent for opfattelsen af budskabet. Der er dage, hvor vores budskaber går rent ind og andre dage, hvor vi føler, at vores ord ikke når nogen vegne. Lær at tage ordet til møder, præsentationer, undervisning og i medier. Styrk din personlige fremtræden gennem indsigt og redskaber til at udvikle din stemme og dit kropssprog, samt gennem positiv adfærd og motivation. Underviser Vibeke Krogsgaard, operasanger, performancecoach og indehaver af konsulentvirksomheden Voxlab, der beskæftiger sig med nonverbal kommunikation og personlig fremtræden. 10/3, 11/ /11, 10/ Medlemmer kroner Andre kroner LEDELSE, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 4 dage WEBREDAKTØR I VERDENSKLASSE 3 dage Lær at gennemføre en brugervenlighedstest og at arbejde professionelt med informationsarkitektur, søgemaskineoptimering og indholdsstrategi. Efter dette intensive webredaktørkursus vil du kunne stå for en professionel relancering eller gennemføre løbende forbedringer af et stort website. Du vil være i stand til at øge brugervenligheden, tilrettelægge en logisk struktur og navigation, optimere indholdet og bringe websitet til tops i Google. Underviser Børge Kristensen, webkonsulent og direktør i Copenux. 7/4, 8/4, 9/ /11, 18/11, 19/ Medlemmer kroner Andre kroner Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender Lær at forstå kommunikation i organisationer, så du kan udvikle din egen organisationskommunikation. Via fagets teorier og metoder vil du i samspil med de øvrige deltagere opnå færdigheder, som gør dig i stand til at agere kvalificeret inden for personlig kommunikation, organisations- og markedskommunikation. Bliv bedre til at håndtere komplekse udviklingssituationer i relation til organisatorisk kommunikation og få viden om, hvordan man kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af problematikker i forhold hertil. Firedages valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-pont. Underviser Jette Nielsen, systemisk proceskonsulent, erhvervscoach og facilitator med egen konsulentvirksomhed, Forundringsfabrikken. 8/10, 22/10, 29/10, / Pris for alle kroner Kurset er fritaget for moms. Annoncering på sociale medier 2 dage erekomne 2 dage 3/6, 4/ /12, 2/ Medlemmer 8.00 kroner Andre kroner Hvordan sikrer du dig, at din eksisterende kommunikation når de rette modtagere og skaber resultater? Kurset giver dig en solid viden om opbygningen af effektive annoncekampagner i sociale medier og praktiske færdigheder i at opsætte, drive og måle på annoncering. Du arbejder med din egen virksomheds konkrete kommunikation, så du allerede efter to dages kursus er godt på vej til at skabe bedre resultater med annoncering i sociale medier. Du får ny viden og praktiske færdigheder, så du hurtigt og effektivt kan håndtere annoncering i sociale medier og understøtte virksomhedens salg, markedsføring og kommunikation. Underviser Jesper Outzen, senior konsulent, IBA Erhvervsakademi Kolding. 18/, 19/ 201 /11, 6/ Medlemmer kroner Andre kroner

14 14 KOMMUNIKATION SKRIV GODE WEBTEKSTER 2 dage Bliv bedre til at skrive tekster, der tager højde for de krav, som webmediet stiller til kommunikationsfagets mange opgaver. Lær blandt andet at skrive bedre, mere målrettede og forståelige webtekster og få redskaber til at strukturere og udarbejde webindhold, der bakker op om din virksomheds målsætning og opfylder dine brugeres behov. Underviser Nanna Friis, cand. mag. i dansk og engelsk og kommunikationskonsulent med egen rådgivningsvirksomhed. 1/4, 16/ /11, 12/ Medlemmer 8.0 kroner Andre kroner Prisen er inklusive bogen Kort, klart og klikbart webtekster, der virker. Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender DEN PROFES SIONELLE SAMTALE 3 dage Der findes ikke nogen formel for den gode samtale. Men der findes faktisk enkle veje til, at du kan opdage, hvordan dine samtaler bliver bedre og mere effektive. På kurset bliver du præsenteret for en række greb og værktøjer, du kan bruge i den professionelle samtale. Du vil i løbet af kurset opleve, at du kan smide vaner, metoder og kulturelle koder som styrende for dine samtaler over bord og erstatte dem med noget meget mere værdifuldt: Din egen tilstedeværelse i samtalen. Underviser Klaus Bakdal, cand.techn.soc. og organisationsog ledelseskonsulent i eget firma. 17/3, 18/3, 19/ /10, 8/10, 9/ Medlemmer kroner Andre kroner Prisen er inklusive bogen Befri samtalen grundbog i professionelle samtaler. Presentations in English 2 days Giving professional presentations in English is an increasingly important requirement in many jobs. On this course we focus on delivering your presentations clearly and persuasively. You will learn how to catch and hold on to the attention of your audience by working with a combination of structure, argumentation techniques, and use of your voice. You will improve your own focus on how to sharpen your key messages and how you present your points so that you ensure your desired impact. Nervousness and body language will also be part of the course. The course will use cases from your own professional career and between the two course days you will be expected to work SKRIV GODE WEBTEKSTER with a presentation which you will receive feed back on from fellow students and the educator. The course is being taught by consultant from the teaching and consultant company Rhetorica. All educators have a Masters of Art in Rhetoric and great practical experience teaching and advising. TIME AND PLACE Copenhagen 4/, / /11, 24/ Price (exclusive VAT) Members kroner Non members kroner Jeg tog glad fra kurset med hovedet fuld af anvendelige kommunikationsværktøjer og en følelse af at være godt rustet til at argumentere for et bedre websprog i en verden fyldt med kancellisprog. LOUISE SCHERLING JØRGENSEN, FULDMÆGTIG, NATURERHVERVSSTYRELSEN

15 1 PRÆSENTATIONSTEKNIK, KROPSSPROG OG FORMIDLING FOR VIDEREKOMNE Kurset har givet mig en masse redskaber til at holde bedre taler, oplæg og argumentere bedre. Det er også mærkbart, at fremførelsen allerede er meget bedre. Jeg synes virkelig, at kurset giver et godt fundament til at blive en bedre oplægsholder. STINE KNUDSEN, PROJEKTLEDER, KØBENHAVNS KOMMUNE Få styr på dine kommaer Lynkursus Skriv gode taler Lynkursus Skriver du taler til en minister, en borgmester, en direktør eller en organisationsformand, eller holder du selv ofte taler, og har du brug for ny inspiration og gode råd? Så kom og brug fire timer i selskab med en erfaren taleskriver, hvor vi dykker ned i de virkemidler, der effektivt fanger og fastholder tilhørernes interesse og får budskabet til at leve. Underviser Jesper Langergaard, cand. scient.pol., taleskriver i Uddannelses- og Forskningsministeriet siden 2010, hvor han har skrevet taler for tre ministre. 16/ / Medlemmer kroner Andre kroner BRUG PREZI TIL DINE PRÆSENTATIONER Lynkursus Prezi er et gratis, billedbaseret program, der er opbygget helt anderledes end andre præsentationsprogrammer. Prezi er opbygget som ét stort lærred, der indeholder hele din præsentation. Brug en formiddag på at blive introduceret til Prezi og lær hvordan, du kan bruge programmet til at gøre dine præsentationer mere overbevisende. Underviser Mads Svaneklink, strategisk kommunikationsrådgiver og Prezispecialist. Med Dansk Sprognævns kommaregler i hænderne konkluderer de fleste, at det er et svært og tidskrævende projekt at lære de danske kommaregler. Men sådan behøver det ikke at være. ProScript har udviklet et logisk og enkelt kommasystem, som alle kan forstå på fire timer. Systemet lever selvfølgelig op til Dansk Sprognævns officielle regler for traditionelt komma. Overskueligheden gør blot reglerne meget lettere at lære, forstå og huske. Underviser Eva Prohaska Munch, cand. mag. i retorik og partner i kursusvirksomheden ProScript. Eva har mange års erfaring som underviser i skriftlig kommunikation og sprogrigtighed. 12/ /9 201 Medlemmer kroner Andre kroner 10/ / / / Medlemmer kroner Andre kroner

16 16 Værktøjskurser STATISTIK MED EXCEL 2 dage Regneark har gjort talbehandling og grafer til noget, de fleste kan finde ud af. Nu kan du tage det næste skridt og lære at bruge de samme redskaber til at lave grundlæggende statistiske beregninger. Få et koncentreret overblik over grundlæggende statistiske begreber og lær at vurdere og præsentere en statistisk undersøgelse samt at analysere statistiske data. Undervisere Leif Albert Jørgensen, cand.scient., statistiker på AZ Nordic, Sverige. Birger Stjernholm Madsen, cand.stat., statistiker på Novozymes. 27/4, 28/ /11, 10/ Medlemmer 8.40 kroner Andre kroner Prisen er inklusive bogen Statistik med Excel. BLIV EN BEDRE UNDERVISER Du går fra kurset med en kæmpe værktøjskasse, du kan hive frem i enhver situation ikke kun som underviser, men også generelt i alt, hvad der har med formidling at gøre. SARA VINDUM, VEJLEDER, KØBENHAVNS UNIVERSITET STATISTIK FOR IKKE-STATISTIKERE 2 dage Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender Aldrig før har så mange beslutninger skulle tages på baggrund af statistiske vurderinger. Det er derfor vigtigt at have indblik i statistikkens grundbegreber, både når du skal vurdere et statistisk materiale, og når du selv skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der indeholder statistik. Få en indføring i praktisk og beskrivende statistik, og lær at bruge de mest anvendte statistiske arbejdsredskaber. Undervisere Leif Albert Jørgensen, cand. scient., statistiker på AZ Nordic, Sverige. Birger Stjernholm Madsen, cand.stat., statistiker på Novozymes. 12/3, 13/ /10, 9/ Medlemmer 8.40 kroner Andre kroner Prisen er inklusive bogen Statistik for ikke-statistikere. EFFEKTIVE HUKOMMELSESTEKNIKKER 2 dage Information er en handelsvare, der stiller krav til at lære og huske hurtigere og mere effektivt. Måden du lærer på hænger tæt sammen med måden, du husker på. Der findes en lang række teknikker, der kan gøre dig i stand til at få en mere effektiv hverdag. Få et dagligt forspring med en række teknikker, der sætter dig i stand til at styrke din koncentration. Du lærer at huske bedre og læse hurtigere og mere effektivt. Underviser Line Sander, cand.comm., direktør og partner i SUPPLEMENT A/S. Line arbejder med hukommelse, notatteknik og personlig effektivitet. 9/4, 10/ /11, 17/ Medlemmer kroner Andre kroner

17 VÆRKTØJSKURSER 17 BLIV EN BEDRE UNDERVISER 3 dage At planlægge og gennemføre inspirerende og kvalificeret undervisning kræver hverken is i maven eller nerver af stål. Men det kræver kendskab til en række konkrete værktøjer og teknikker. Solid faglig viden er et godt udgangspunkt, men det er ikke altid nok. God undervisning kræver også, at du kan ramme dine deltageres vidensbehov og motivere dem til læring. Du skal kunne fange deltagernes opmærksomhed og holde den. Og du skal kunne gøre dig forståelig, også selv om stoffet er komplekst. Få en række brugbare værktøjer, som giver dig mulighed for at forberede, opbygge og gennemføre undervisning, der ligger langt over gennemsnittet. Underviser Line Sander, cand.comm., direktør og partner i SUPPLEMENT A/S. 20/, 21/, 10/6 201 /10, 6/10, 27/ Medlemmer kroner Andre kroner REGNSKAB OG ØKONOMISTY RING FOR IKKE- ØKONOMER 2 dage Adobe InDesign og Photoshop for begyndere 2 dage Kom godt fra start med de grafiske programmer, så du selv kan layoute grafiske produktioner, fx brochurer. Du lærer at løse hyppigt forekommende og ukomplicerede småopgaver i tråd med virksomhedens designlinje, og du får en god forståelse for billedbehandling og lærer, hvordan du fx lysner et billede, retoucherer små fejl væk eller fjerner hele baggrunden med en fritlægning. Underviser Kåre Bjørn Jensen, grafiker og indehaver af kursusvirksomheden Intellia. Kåre har undervist i Adobes grafiske programmer siden /, 27/ /11, 24/ Medlemmer kroner Andre kroner Regnskab, budgettering og planlægning spiller en stadig mere central rolle som ledelsesredskaber i en moderne organisation. Mange nøglemedarbejdere skal derfor kunne udarbejde et budget, læse et regnskab eller tale med om økonomi. Det lærer du på dette kursus, hvor vi tager udgangspunkt i dine egne eksempler. Lær at udarbejde et budget, læse et regnskab og forstå de centrale økonomistyrings metoder. Kurset varer to dage. Underviser Carsten Rohde, ph.d. og professor ved Institut for Regnskab & Revision ved Copenhagen Business School. 7/, 8/ 201 3/12, 4/ Medlemmer kroner Andre kroner Ansættelsesret og personalejura for ikke-jurister 2 dage Det kan være en jungle at håndtere juridiske begreber og omsætte ansættelsesret til praksis på arbejdspladsen. Hvad har medarbejderen ret til, og hvad er arbejdsgiverens pligter? På kurset får du en gennemgang af regelsæt fra A til Å med fokus på den grundlæggende ansættelsesretlige regulering. Bliv ajourført med reglerne om ansættelse og personalejura, så du har et solidt fundament for at håndtere centrale personaleretlige forhold på arbejdspladsen. Underviser Arvid Andersen, advokat og partner i advokatfirmaet SJLaw. Arvid har arbejdet med ansættelsesret i over 20 år og er medforfatter på bogen Ansættelsesaftaler. 11/, 12/ /9, 1/ Medlemmer kroner Andre kroner

18 18 Økonomisk ledelse 4 dage Økonomiske forhold, ressourceindsats og budgetmæssige konsekvenser spiller ind på ledelsesbeslutninger i mange sammenhænge, men er ikke nødvendigvis det, man som leder er stærkest i at vurdere. Få en introduktion til økonomisk tænkning og lær at arbejde praktisk med analyse, refleksion og håndtering af økonomisk beslutningsstøtte for ledelsesmæssige beslutninger. Du lærer at reflektere over begreber og metoder, og du bliver rustet til at forstå og fortolke resultater af finansielle og samfundsøkonomiske analyser. Din egen ledelsesmæssige praksis kommer i spil, og efter kurset kan du identificere behovet for din egen og din organisations kompetenceudvikling set i et økonomisk perspektiv. Firedages valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse. ects-point. Underviser Ulla Bøge Mikkelsen, cand.merc.jur., eget konsulentfirma inden for strategisk ledelse, markedsføring og organisatorisk ledelse. 10/3, 24/3, 7/4, 14/4 201 Pris for alle kroner. Kurset er fritaget for moms. EFFEKTIVE ARBEJDSMAILS Lynkursus Stjæler en din arbejdstid, eller letter den din hverdag? Det er vigtigt, hvordan du formulerer dig i dine arbejdsmails. De er i høj grad firmaets ansigt udadtil, og mulighederne for misforståelser er mange. Brug en formiddag på at lære, hvordan dine s bliver mere nyttige og effektive for modtageren og bliv en Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender FORVALTNINGSRET FOR IKKE-JURISTER 2 dage Forvaltningsret har været inde i en rivende udvikling de senere år, hvor den offentlige sektor også er vokset betydeligt. Det har medført en udvikling af reguleringen på området, som har gjort det mere komplekst at følge sagsbehandlingsreglerne. Mangler du overblik over hovedprincipperne for behandling af sager i den offentlige forvaltning? Og har du brug for detailkendskab til de vigtigste regler, der kan tjene som praktiske redskaber i hverdagen? Forvaltningsret for ikkejurister giver dig et godt udgangspunkt. endnu bedre kollega og samarbejdspartner. Undervisere Ellen Bak Åndahl, cand.mag. i dansk og sproglig rådgivning. Susanne Nonboe Jacobsen, cand.mag. i dansk og retorik. Sammen har de kommunikationsbureauet Sprogkontoret. Undervisere Jon Andersen, kommitteret hos Folketingets Ombudsmand. Kaj Larsen, cand. jur., afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand. 8/4, 9/ /11, 13/ Medlemmer kroner Andre kroner 19/ /9 201 Medlemmer kroner Andre kroner Selvledelse gennem personlig planlægning 2 dage Er det vanskeligt for dig at skabe overblik over din opgavemængde, at strukturere din arbejdsindsats og ikke mindst synliggøre den? Med enkle og overskuelige redskaber kan du udøve selvledelse til gavn og glæde for dig selv og dine omgivelser. Bliv bedre til at strukturere din arbejdsdag, så du får større arbejdsglæde og udnytter dine ressourcer optimalt. Du får en individuel handlingsplan og et godt afsæt for at skabe mål, udnytte dine ressourcer og sætte grænser for arbejdspres. Underviser Kim K. Jensen, cand. psych. med speciale i psykisk arbejdsmiljø. Kim har egen virksomhed inden for erhvervsog arbejdspsykologi og arbejder med selvledelse, planlægning og psykisk arbejdsmiljø. 18/, 19/ 201 7/12, 8/ Medlemmer kroner Andre kroner

19 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Værkstøjskurser Projektledelse Du kan se hele kursusbeskrivelsen på dm.dk/kalender

20 Kursuskatalog 201 DM Efteruddannelse Peter Bangs Vej Frederiksberg Telefon (direkte) eller dmefteruddannelse.dk mandag torsdag fredag 10-1 Oplag dmefteruddannelse.dk

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere